Кәсіпкерлік субъектілері болып табылмайтын мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық бақылау объектілерін тексерудің еселілігін белгілеу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Десаулық сақтау министрлігінің 2008 жылғы 2 маусымдағы N 318 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2008 жылғы 23 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 5245 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2012 жылдың 18 мамырдағы № 362 бұйрығымен

      Ескерту. Бұйрықтың күші жойылды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2012.05.18 № 362 (қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді) бұйрығымен.

      Қолданушылардың назарына!!!
      Бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін  6-тармақтан қараңыз

      "Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 4 желтоқсандағы Заңының 7-бабының 6) тармақшасына және  11-бабының 1) тармақшасына сәйкес  БҰЙЫРАМЫН :

      1. Осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы Қазақстан Республикасының заңнамасы нормаларының орындалуын тексеру мақсатында кәсіпкерлік субъектілері болып табылмайтын мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық бақылау объектілерін тексерудің еселілігі белгіленсін.

      2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау комитеті (Белоног А.А.) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуге жіберсін.

      3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің ұйымдастыру-құқықтық қамтамасыз ету департаменті (Малғаждарова Б.Т.) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін ресми жариялауды қамтамасыз етсін.

      4. "Санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау объектілеріне барудың жиілігін бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2004 жылғы 4 наурыздағы N 212  бұйрығының (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2004 жылғы 4 наурызда N 2773 тіркелген, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілері бюллетенінде, 2004 ж., N 21-24, 934-құжат; "Ресми газет" 2004 ж. 4 желтоқсандағы N 49 (205) санында жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

      5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау комитетінің төрағасы - Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитарлық дәрігері А.А. Белоногқа жүктелсін.

      6. Осы бұйрық ол алғашқы рет ресми жарияланғаннан күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасы
      Денсаулық сақтау министрінің
      міндетін атқарушы                                   Қ. Омаров

                                           Қазақстан Республикасы
                                        Денсаулық сақтау министрінің
                                            міндетін атқарушының
                                           2008 жылғы 2 маусымдағы
                                               N 318 бұйрығымен
                                                  бекітілген

     Кәсіпкерлік субъектілері болып табылмайтын мемлекеттік
      санитарлық-эпидемиологиялық бақылау объектілеріне
                     тексерудің еселілігін

Объектінің
атауы

Бір жылда
жедел
қадаға-
лаудың
мерзімді-
гі

Бір жылда зертханалық-құрал-саймандық
зерттеулердің жиілігі

Бактерио-
логиялық
бақылау

Санитарлық
химиялық
бақылау

Физикалық
факторлар-
ды бақылау

Радиация-
лық
бақылау

Сүт өңдеп шығаратын
ұйымдар
 
 
    Ет өңдеп
шығаратын
ұйымдар 
 
 
    Құс етін өңдеп шыға-
ратын ұйым-
дар
 
  Балық өңдеп
шығаратын
ұйымдар
 
 
    Наубайхана-
лар, макарон
шығаратын,
ұн тартатын
ұйымдар
 
  Кондитерлік-
крем өнімде-
рін өндіру
жөніндегі
ұйымдар
 
  Сыра-алко-
гольсіз су-
сындар шыға-
ратын (сыра,
шөлмектелген
су, сусын-
дар) ұйымдар 
Май өнімде-
рін өндіру
жөніндегі
ұйымдар
 
  Жемістер мен
дәнді-дақыл-
дар өңдей-
тін ұйымдар
 
  Алкогольді
өнімдерді шығару жөн-
індегі ұйымдар
 
  Балалар
сүтханасы
 
 
 
      Қоғамдық тамақтану
объектілері,
соның ішін-
де медицина-
лық және
білім беру
ұйымдарының
асханалары
 
  Азық-түлік сауда
объектілері
 
 
    Базарлар
 
 
 
      Жалпы білім беру және
интернат
ұйымдары
 
  Мектепке дейінгі
ұйымдар
 
 
    Жоғары және
орта арнаулы
оқу орында-
ры, соның
ішінде
жатақханалар
 
  Балалардың,
соның ішінде
жыл бойы ұйымдастыр-
ылған, мау-
сымдық сау-
ықтыру ұйым-
дары
 
  Сумен жаб-
дықтау көз-
дері, соның
ішінде жер
асты әрі
басты құрыл-
ғылар
 
  Таралымды су
құбыры желі-
сі 
 
  Орталықтан-
дырылмаған
сумен жаб-
дықтау
объектілері
 
  Шаруашылық-
ауыз суы
мақсатында-
ғы су айдын-
дары 
 
  Жалпы көп
бейінді
ауруханалар,
соматикалық
бейінді ста-
ционарлары
бар диспан-
серлер, ере-
сектерге ар-
налған сана-
торлық-ку-
рорттық мақ-
саттағы
ұйымдар
 
  Перзентхана-
лар, гинеко-
логиялық
бөлімшелері,
әйелдер кон-
сультацияла-
ры (кабинет-
тер)
 
  Хирургиялық
стационар-
лар, бөлім-
шелер, опе-
рациялық
блоктар
 
  Жұқпалы аурулар
ауруханалар,
туберкулез
ауруханалар
 
  Медициналық орталықтар,
емханалар
 
  Иондаушы
сәулелендіру
көздерін
пайдаланатын
рентгеноло-
гиялық каби-
неттер,
ұйымдар,
радиоизотоп-
тық диагнос-
тика, сәуле
терапиясы
кабинеттері
мен бөлімше-
лері
 
  Стоматоло-
гиялық
ұйымдар
 
 
    Дәрілік ны-
сандар мен
медициналық
мақсаттағы
бұйымдарды
әзірлеу, қа-
лыпқа салу,
сақтау жөні-
ндегі дәрі-
хана ұйымда-
ры
 
  Дайын дәрі-
лік нысан-
дарды өткі-
зумен айна-
лысатын дә-
ріхана ұй-
ымдары
 
  Моншалар, сауналар,
бассейндер
 
 
    Кір жуу 
 
 
 
      Химиялық
тазалау
 
 
 
 
        Косметоло-
гиялық
орталықтар,
шаштараздар,
сән салонда-
ры
 
  Спорт ұйым-
дары
 
 
    Зираттар,
жоралғы
қызметтер
көрсету жө-
ніндегі
ұйымдар
 
  Өнеркәсіптік
объектілер
 
 
    Жанар-жағар-
май станция-
лары 
 
 
    Химиялық тыңайтқыштар
мен өсімдік-
терді қор-
ғаушы зат-
тарды өндіру
жөніндегі
объектілер
 
  Радиология-
лық объекті-
лер
 
  Қонақ үй

жылына
екі рет
(бұдан
әрі - 2)
 
  2
 
 
 
 
        1
 
 
 
 
        2
 
 
 
 
        2
 
 
 
 
 
          2
 
 
 
 
 
          2
 
 
 
 
 
 
 
              1
 
 
 
 
        1
 
 
 
 
        1
 
 
 
 
 
          жылына үш рет
(бұдан әрі - 3)
 
  2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  2
 
 
 
 
        2
 
 
 
      2
 
 
 
 
        3
 
 
 
 
        1
 
 
 
 
 
 
            мауысымда
1 рет
 
 
 
 
 
 
 
              2
 
 
 
 
 
 
            2
 
 
 
 
        2
 
 
 
 
 
          2
 
 
 
 
 
          2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            2
 
 
 
 
 
 
 
 
                2
 
 
 
 
 
 
            2
 
 
 
 
 
          2
 
 
 
 
        2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            2
 
 
 
 
        2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      1
 
 
 
 
 
 
 
              2
 
 
 
 
        1
 
 
 
 
        1
 
 
 
 
        2
 
 
 
 
 
 
            1
 
 
 
      жер учас-
кесiн
бөлу
кезiнде
 
 
 
      1
 
 
 
      жер учас-
кесiн
бөлу
кезiнде
 
  1
 
 
 
 
 
 
 
 
                1
 
 
 
      1

2
 
 
 
 
        2
 
 
 
 
        1
 
 
 
 
        2
 
 
 
 
        2
 
 
 
 
 
          2
 
 
 
 
 
          2
 
 
 
 
 
 
 
              1
 
 
 
 
        1
 
 
 
 
        1
 
 
 
 
 
          3
 
 
 
 
        2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  2
 
 
 
 
        2
 
 
 
      2
 
 
 
 
        3
 
 
 
 
        -
 
 
 
 
 
 
            мауысым-
да
1 рет
 
 
 
 
 
 
            4
 
 
 
 
 
 
            4
 
 
 
 
        2
 
 
 
 
 
          2
 
 
 
 
 
          2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            2
 
 
 
 
 
 
 
 
                2
 
 
 
 
 
 
            2
 
 
 
 
 
          2
 
 
 
 
        -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            2
 
 
 
 
        2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      -
 
 
 
 
 
 
 
              2
 
 
 
 
        -
 
 
 
 
        -
 
 
 
 
        2
 
 
 
 
 
 
            1
 
 
 
      -
 
 
 
 
 
 
            -
 
 
 
      -
 
 
 
 
        -
 
 
 
 
 
 
 
 
                -
 
 
 
      1

2
 
 
 
 
        2
 
 
 
 
        1
 
 
 
 
        2
 
 
 
 
        2
 
 
 
 
 
          2
 
 
 
 
 
          2
 
 
 
 
 
 

            1
 
 
 
 
        1
 
 
 
 
        1
 
 
 
 
 
          3
 
 
 
 
        2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  2
 
 
 
 
        2
 
 
 
      2
 
 
 
 
        3
 
 
 
 
        -
 
 
 
 
 
 
            мауысымда
1 рет
 
 
 
 
 
 

            4
 
 
 
 
 
 
            4
 
 
 
 
        2
 
 
 
 
 
          2
 
 
 
 
 
          2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            2
 
 
 
 
 
 
 
 
                2
 
 
 
 
 
 
            2
 
 
 
 
 
          2
 
 
 
 
        -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            2
 
 
 
 
        2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      1
 
 
 
 
 
 
 
              2
 
 
 
 
        1
 
 
 
 
        1
 
 
 
 
        2
 
 
 
 
 
 
            1
 
 
 
      -
 
 
 
 
 
 
            1
 
 
 
      -
 
 
 
 
        -
 
 
 
 
 
 
 
 
                -
 
 
 
      1

жылына бір рет
(бұдан
әрі - 1)
 
  1
 
 
 
 
        1
 
 
 
 
        1
 
 
 
 
        1
 
 
 
 
 
          1
 
 
 
 
 
          1
 
 
 
 
 
 
 
              1
 
 
 

      1
 
 
 
 
        1
 
 
 
 
 
          1
 
 
 
 
        1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  1
 
 
 
 
        1
 
 
 
      1
 
 
 
 
        1
 
 
 
 

        1
 
 
 
 
 
          1
 
 
 
 
 
 
 
 
                -
 
 
 
 
 
 
            -
 
 
 
 
        -
 
 
 
 
 
          -
 
 
 
 
 
          1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            1
 
 
 
 
 
 
 
 
                1
 
 
 
 
 
 
            1
 
 
 
 
 
          1
 
 
 
 
        1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          1
 
 
 
 
        1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      1
 
 
 
 
 
 
 
              1
 
 
 
 
        1
 
 
 
 
        1
 
 
 
 
        -
 
 
 
 
 
 
            -
 
 
 
      -
 
 
 
 
 
 
            1
 
 
 
      -
 
 
 
 
        1
 
 
 
 
 
 
 
 
                1
 
 
 

      1

пайдала-
нуға
енгізу
кезінде
 
  пайдала-
нуға енгізу
кезінде
 
  пайдала-
нуға
енгізу
кезінде
 
  пайдала-
нуға
енгізу
кезінде
 
  пайдала-
нуға
енгізу
кезінде
 
 
    пайдала-
нуға
енгізу
кезінде
 
 
    пайдала-
нуға
енгізу
кезінде
 
 
 
 
        пайдала-
нуға
енгізу
кезінде
 
  пайдала-
нуға
енгізу
кезінде
 
  пайдала-
нуға
енгізу
кезінде
 
 
    пайдала-
нуға
енгізу
кезінде
 
  пайдала-
нуға
енгізу
кезінде
 
 
 
 
 
          пайдала-
нуға
енгізу
кезінде
 
  пайдала-
нуға
енгізу
кезінде
 
  пайдала-
нуға
енгізу
кезінде
 
  пайдала-
нуға
енгізу
кезінде
 
  пайдала-
нуға
енгізу
кезінде
 
 
    пайдала-
нуға
енгізу
кезінде
 
 
 
 
 
          пайдала-
нуға
енгізу
кезінде
 
 
 
      пайдала-
нуға
енгізу
кезінде
 
 
    көрсет-
кіштер бойынша
 
 

    пайдала-
нуға
енгізу
кезінде
 
 
    пайдалануға
енгізу
кезінде
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      пайдала-
нуға
енгізу
кезінде
 
 
 
 
 
          пайдала-
нуға
енгізу
кезінде
 
 
 
      пайдала-
нуға
енгізу
кезінде
 
 
    пайдала-
нуға
енгізу
кезінде
 
  пайдала-
нуға
енгізу
кезінде
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      пайдала-
нуға
енгізу
кезінде
 
  пайдала-
нуға
енгізу
кезінде
 
 
 
 
 
 
 
              пайдала-
нуға
енгізу
кезінде
 
 
 
 
 
          пайдала-
нуға
енгізу
кезінде
 
  пайдала-
нуға
енгізу
кезінде

пайдала-
нуға
енгізу
кезінде
 
  пайдала-
нуға
енгізу
кезінде
 
 
 
      пайдала-
нуға
енгізу
кезінде
-
 
 
 
 
 
 
            пайдала-
нуға
енгізу
кезінде
-
 
 
 
 
        пайдала-
нуға
енгізу
кезінде

    пайдала-
нуға
енгізу
кезінде
 
  пайдала-
нуға
енгізу
кезінде

      Ескерту:
      Төтенше жағдайларда, жұқпалы аурулардың эпидемиясы, бұрқ ете қалуы кезінде объектілерді тексеру, бастамашысы басқа бақылау мемлекеттік органдары болып табылатын объектілерді кешенді тексеруге қатысу, Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитарлық дәрігері жариялаған рейдтік қарауларды жүргізуге байланысты объектілерді тексерулер, заңды және жеке тұлғалардың өтініштері бойынша және бас мемлекеттік санитарлық дәрігерлердің (орынбасарларының) ұйғарымдарын тексеру бойынша кәсіпкерлік  субъектілері болып табылмайтын мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық бақылау объектілерді тексеру жалпы жиілікке кірмейді.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады