Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк Басқармасының 2008 жылғы 28 қарашадағы N 94 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2009 жылғы 8 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 5483 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 29 қарашадағы № 231 қаулысымен

      Ескерту. Қаулының күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.11.2019 № 231 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру, сондай-ақ оларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келтіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда касса, сейф операцияларын және банкноталарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау операцияларын жүргізу ережесін бекіту туралы" 2001 жылғы 3 наурыздағы N 58 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 1482 тіркелген, 2001 жылғы 23 сәуір - 6 мамырда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің "Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы" ресми басылымында жарияланған; Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4048 тіркелген, 2006 жылғы 17 ақпанда N 28-29 (835) "Заң газеті" газетінде жарияланған Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда касса операцияларын жүргізу ережесін бекіту туралы" 2001 жылғы 3 наурыздағы N 58 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2005 жылғы 12 желтоқсандағы N 156 қаулысымен енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен қоса) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      тақырыпта және 1-тармақта ", сейф" деген сөз алынып тасталсын;

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда касса, сейф операцияларын және банкноталарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау операцияларын жүргізу ережесінде:

      тақырыпта ", сейф" деген сөз алынып тасталсын;

      1-тараудың тақырыбында ", сейф" деген сөз алынып тасталсын;

      1-тармақта:

      бірінші абзацта ", сейф" деген сөз алынып тасталсын;

      екінші абзацтың бірінші сөйлемінде:

      мемлекеттік тілдегі мәтінде "айрықша" деген сөз өзгермейді;

      "және сейф операцияларын жүзеге асыратын ломбардтарды қоспағанда, ломбардтарға" деген сөздер алынып тасталсын;

      9-тармақта ", есеп айырысу - касса бөлімдерін" деген сөздер "филиалдарды, филиалдардың қосымша үй-жайларын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      11-тармақтың 23) тармақшасында "Ұлттық Банктің лицензиясы болған жағдайда" деген сөздер алынып тасталсын;

      19-тармақтың алтыншы абзацы мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:

      "Банктің касса меңгерушісі хаттама көшірмесінің негізінде номиналын, сериясын, нөмірін және анықталған күнін көрсете отырып, қолдан жасау белгілері бар ақша белгілері (төлем құжаттары) туралы хабарлама ресімдейді, оны бес жұмыс күні ішінде банк орналасқан жердегі Ұлттық Банктің аумақтық филиалына жібереді.";

      91-тармақта "немесе есеп айырысу-касса бөлімдері" деген сөздер алынып тасталсын;

      113-тармақтың үшінші абзацының бірінші сөйлеміндегі "филиалдар, есеп-айырысу касса бөлімдерінің кассалары орындаған жағдайда осылайша" деген сөздер "филиалдардың кассалары орындаған жағдайда" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7-бөлім алынып тасталсын;

      327-тармақтың 4) тармақшасында "чектер, салымдық кітапшалар" деген сөздер "чек кітапшалары" деген сөздермен ауыстырылсын;

      N 1 қосымша алынып тасталсын;

      1-1, 1-2-қосымшалардың жоғары оң жақтағы бұрышында ", сейф" деген сөз алынып тасталсын;

      N 2 қосымша алынып тасталсын;

      2-1-қосымшаның жоғары оң жақтағы бұрышында ", сейф" деген сөз алынып тасталсын;

      3-8-қосымшалардың жоғары оң жақтағы бұрышында:

      ", сейф" деген сөз алынып тасталсын;

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2001 жылғы 3 наурыздағы N 58 қаулысымен бекітілген" деген сөздер алынып тасталсын;

      N 9 қосымша алынып тасталсын;

      10-қосымшаның жоғары оң жақтағы бұрышында ", сейф" деген сөз алынып тасталсын;

      11-31-қосымшалардың жоғары оң жақтағы бұрышында:

      ", сейф" деген сөз алынып тасталсын;

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2001 жылғы 3 наурыздағы N 58 қаулысымен бекітілген" деген сөздер алынып тасталсын;

      32-қосымшада:

      жоғары оң жақтағы бұрышында:

      ", сейф" деген сөз алынып тасталсын;

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2001 жылғы 3 наурыздағы N 58 қаулысымен бекітілген" деген сөздер алынып тасталсын;

      "_______________" "_______________"

      кесте | Қабылданды | деген бағаннан кейін | Сомасы |

      | (сомасы | | жазумен |

      | санмен | | |

      |_______________| |_______________|

      |_______ 6 _______| |_______ 7 _______|

      деген бағанмен толықтырылсын;

      33-қосымшаның жоғары оң жақтағы бұрышында ", сейф" деген сөз алынып тасталсын;

      34-қосымшада:

      жоғары оң жақтағы бұрышында:

      ", сейф" деген сөз алынып тасталсын;

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2001 жылғы 3 наурыздағы N 58 қаулысымен бекітілген" деген сөздер алынып тасталсын;

      "________" "______________"

      кесте | жалған | деген бағаннан кейін | кіріс | шығыс|

      -------- --------------

      деген бағандармен толықтырылсын;

      35, 36-қосымшалардың жоғары оң жақтағы бұрышында:

      ", сейф" деген сөз алынып тасталсын;

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2001 жылғы 3 наурыздағы N 58 қаулысымен бекітілген" деген сөздер алынып тасталсын;

      37-қосымшаның жоғары оң жақтағы бұрышында ", сейф" деген сөз алынып тасталсын;

      38-41-қосымшалардың жоғары оң жақтағы бұрышында:

      ", сейф" деген сөз алынып тасталсын;

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2001 жылғы 3 наурыздағы N 58 қаулысымен бекітілген" деген сөздер алынып тасталсын;

      42-44-қосымшалар алынып тасталсын;

      45, 46-қосымшалардың жоғары оң жақтағы бұрышында: ", сейф" деген сөз алынып тасталсын;

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2001 жылғы 3 наурыздағы N 58 қаулысымен бекітілген" деген сөздер алынып тасталсын.

      2. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.08.24 № 258 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      3. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде

      мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

      4. Қолма-қол ақшамен жұмыс департаменті (Мәжитов Д.М.):

      1) Заң департаментімен (Шәріпов С.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеу шараларын қабылдасын;

      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде

      мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде оны Қазақстан

      Республикасы Ұлттық Банкінің орталық аппаратының мүдделі бөлімшелеріне және аумақтық филиалдарына, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігіне, "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігіне және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға жіберсін.

      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Б.А. Әлжановқа жүктелсін.

Ұлттық Банк


Төрағасы

Ә. Сәйденов

"КЕЛІСІЛГЕН"


Қазақстан Республикасының


Ішкі істер министрлігі


Министр

Б. Мұхаметжанов

2008 жылғы 22 желтоқсанЕгер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады