Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Банктің, банк холдингінің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы, ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісімді беру, беруден бас тарту, қайтарып алу ережесін бекіту туралы" 2008 жылғы 25 қаңтардағы N 7 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009 жылғы 27 ақпандағы N 33 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігінде 2009 жылғы 2 сәуірде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 5618 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 67 қаулысымен.

      Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.02.24 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Агенттік Басқармасының "Банктің, банк холдингінің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы, ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісімді беру, беруден бас тарту, қайтарып алу ережесін бекіту туралы" 2008 жылғы 25 қаңтардағы N 7 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 5165 тіркелген) Агенттік Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Банктің, банк холдингінің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы, ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісімді беру, беруден бас тарту, қайтарып алу ережесін бекіту туралы" 2008 жылғы 25 қаңтардағы N 7 қаулысына толықтыру мен өзгеріс енгізу туралы" 2008 жылғы 29 қазандағы N 174 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 5397 тіркелген) енгізілген толықтыру мен өзгеріспен бірге мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Банктің, банк холдингінің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы, ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісімді беру, беруден бас тарту, қайтарып алу ережесінде:
      5-тармақтың үшінші абзацында "экономикалық қызмет саласындағы қылмыстары немесе орташа ауыр қылмыстары, ауыр және аса ауыр қылмыстары үшін" деген сөздер алынып тасталсын;
      13-тармақ мынадай мазмұндағы он екінші және он үшінші абзацтармен толықтырылсын:
      "Қаржы ұйымының ірі қатысушысы (банк холдингі) мәртебесін алу бойынша талаптар көрсетілген қаржы ұйымы қаржы ұйымының ірі қатысушысы (банк холдингі) мәртебесі бар басқа қаржы ұйымының акцияларын иелену (дауыс беруге, шешімдерді айқындауға және (немесе) шарт аясында немесе басқа жолмен қабылданған шешімдерге ықпал етуге мүмкіндігінің болуы) арқылы қаржы ұйымының акцияларын жанама иеленді деп танылған (дауыс беруге, шешімдерді айқындауға және (немесе) шарт аясында немесе басқа жолмен қабылданған шешімдерге ықпал етуге мүмкіндігі бар) тұлғаға таралмайды.
      Қаржы ұйымының ірі қатысушысы (банк холдингі) мәртебесін алу бойынша талаптар өзі орналасқан елінде шоғырландырылған қадағалауға жататын және осы қаржы ұйымының ірі қатысушысы (банк холдингі) мәртебесі бар Қазақстан Республикасының резиденті емес қаржы ұйымының акцияларын иелену (дауыс беруге, шешімдерді айқындауға және (немесе) шарт аясында немесе басқа жолмен қабылданған шешімдерге ықпал етуге мүмкіндігінің болуы) арқылы қаржы ұйымының акцияларын жанама иеленген (дауыс беруге, шарт аясында немесе басқа жолмен қабылданған шешімдерге ықпал етуге мүмкіндігі бар) Қазақстан Республикасының резиденті емес тұлғаға таралмайды.";
      2-қосымшаның 5-тармағында "Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстары немесе орташа ауыр қылмыстары, ауыр және аса ауыр қылмыстары үшін" деген сөздер алынып тасталсын.
      2. Осы қаулы бірінші рет ресми жарияланған күннен кейінгі он күнтізбелік күн өткеннен соң қолданысқа енгізіледі.
      3. Стратегия және талдау департаменті (Н.А. Әбдірахманов):
      1) Заң департаментімен (Н.В. Сәрсенова) бірлесіп, осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеу шараларын қолға алсын;
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он күндік мерзімде оны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігіне жіберсін.
      4. Агенттік Төрайымының қызметі (А.Ә. Кенже) Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында осы қаулыны жариялау шараларын қолға алсын.
      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Төрайымның орынбасары Қ.Б. Қожахметовке жүктелсін.

      Төрайым                                    Е.Бахмутова

О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 января 2008 года № 7 "Об утверждении Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда"

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 февраля 2009 года № 33. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 апреля 2009 года № 5618. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 67

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2012 № 67 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В целях совершенствования нормативных правовых актов, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правления Агентства от 25 января 2008 года № 7 "Об утверждении Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5165), с дополнением и изменением, внесенными постановлением Правления Агентства от 29 октября 2008 года № 174 "О внесении дополнения и изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 января 2008 года № 7 "Об утверждении Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда", (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5397), следующие изменения и дополнение:
      в Правилах выдачи, отказа в выдаче и отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда, утвержденных указанным постановлением:
      в абзаце третьем пункта 5 слова "за преступления в сфере экономической деятельности или за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления" исключить;
       пункт 13 дополнить абзацами двенадцатым и тринадцатым следующего содержания:
      "Требования по получению статуса крупного участника финансовой организации (банковского холдинга) не распространяются на лицо, признаваемое косвенно владеющим (имеющим возможность голосовать, определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые решения в силу договора или иным образом) акциями финансовой организации через владение (наличие возможности голосовать, определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые решения в силу договора или иным образом) акциями другой финансовой организации, имеющей статус крупного участника финансовой организации (банковского холдинга) указанной финансовой организации.
      Требования по получению статуса крупного участника финансовой организации (банковского холдинга) не распространяются на лицо - нерезидента Республики Казахстан, косвенно владеющего (имеющего возможность голосовать, определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые решения в силу договора или иным образом) акциями финансовой организации через владение (наличие возможности голосовать, определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые решения в силу договора или иным образом) акциями финансовой организации - нерезидента Республики Казахстан, которая подлежит консолидированному надзору в стране своего места нахождения и имеет статус крупного участника (банковского холдинга) данной финансовой организации.";
      в пункте 5 приложения 2 слова "за преступления в сфере экономической деятельности или за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления" исключить.
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
      3. Департаменту стратегии и анализа (Абдрахманов Н.А.):
      1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;
      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, банков второго уровня и Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".
      4. Службе Председателя Агентства (Кенже А.А.) принять меры по опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.
      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Кожахметова К.Б.

      Председатель                               E. Бахмутова