Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларына исламдық арнайы қаржы компанияларының бухгалтерлік есебі және қаржылық есептілікті жасауы мәселелері жөнінде толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2009 жылғы 20 наурыздағы N 24 қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2009 жылғы 20 сәуірде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 5637 болып енгізілді.

      "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңының 32-6-бабының 13-тармағын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2010.11.01 № 88 (2011.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      2. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасы қаржы нарығының жекелеген субъектілеріне арналған бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын бекіту туралы" 2008 жылғы 22 қыркүйектегі N 79 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 5348 тіркелген) мынадай толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы қаржы нарығының жекелеген субъектілеріне арналған бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарында:

      1-бөлімде:

      1-тармақ "арнайы қаржы компанияларының" деген сөздерден кейін ", исламдық арнайы қаржы компанияларының" деген сөздермен толықтырылсын;

      4-тармақтың 6-тармақшасы "Арнайы қаржы компанияларының" деген сөздерден кейін "және исламдық арнайы қаржы компанияларының" деген сөздермен толықтырылсын;

      2-бөлімде:

      1-тарауда :

      1270 84 шотынан кейін мынадай мазмұндағы шотпен толықтырылсын:

      "1270 91 Мүлікті жалға беруден есептелген кірістер";

      1280 91 шотынан кейін мынадай мазмұндағы шоттармен

      толықтырылсын:

      "1280 92 Исламдық арнайы қаржы компаниясының бөлінген активтері

      1280 93 Исламдық арнайы қаржы компаниясының жалға (қаржы лизингіне) берілген бөлінген активтері

      1280 94 Исламдық арнайы қаржы компаниясының жалға берілген бөлінген активтерінің амортизациясы

      1280 95 Исламдық арнайы қаржы компаниясының инвестициялық жобалардағы бөлінген активтері";

      4-тарауда :

      4030 93 шотынан кейін мынадай мазмұндағы шоттармен толықтырылсын:

      "4030 94 Айналысқа шығарылған исламдық жалдау сертификаттары

      4030 95 Айналысқа шығарылған исламдық қатысу сертификаттары

      4030 96 Исламдық бағалы қағаздар бойынша резервтік қор";

      6-тарау 6240 24 шотынан кейін мынадай мазмүндағы шотпен толықтырылсын:

      "6240 91 Исламдық бағалы қағаздар бойынша резервтік қорды қалпына келтіруден (жоюдан) кірістер";

      7-тарауда :

      7310 92 шотынан кейін мынадай мазмұндағы шоттармен толықтырылсын:

      "7310 93 Исламдық жалдау сертификаттары бойынша кірісті төлеуге байланысты шығыстар

      7310 94 Исламдық қатысу сертификаттары бойынша кірісті төлеуге байланысты шығыстар";

      7440 47 шотынан кейін мынадай мазмұндағы шотпен толықтырылсын:

      "7440 91 Исламдық бағалы қағаздар бойынша резервтік қорды қалыптастыру бойынша шығыстар";

      9-тарауда :

      8750 шотынан кейін мынадай мазмұндағы шотпен толықтырылсын:

      "8760 Оригинаторға сенімгерлік басқаруға берілген акциялар (қатысу үлестері)";

      3-бөлімде :

      1270 84 шотының сипаттамасынан кейін 1270 91 шотының мынадай мазмұндағы атауымен және сипаттамасымен толықтырылсын:

      "1270 91 "Мүлікті жалға беруден есептелген кірістер" (активтік).

      Мақсаты: мүлікті жалға беруден есептелген кірістердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша мүлікті жалға беруден есептелген кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша мүлікті жалға беруден есептелген кірістердің сомалары төленген не төлеу кешіктірілген кезде оларды есептен шығару жүргізіледі.";

      1280 91 шотының сипаттамасынан кейін 1280 92, 1280 93, 1280 94, 1280 95 шоттарының мынадай мазмұндағы атауларымен және сипаттамаларымен толықтырылсын:

      "1280 92 "Исламдық арнайы қаржы компаниясының бөлінген активтері" (активтік).

      Мақсаты: исламдық арнайы қаржы компаниясының исламдық жалдау сертификаттарын немесе қатысу сертификаттарын орналастыру нәтижесінде алынған ақшаға сатып алған мүлкін есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша исламдық арнайы қаржы компаниясының бөлінген активтерінің құны жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша исламдық арнайы қаржы компаниясының бөлінген активтерінің құнын есептен шығару жүргізіледі.

      1280 93 "Исламдық арнайы қаржы компаниясының жалға (қаржы лизингіне) берілген бөлінген активтері" (активтік).

      Мақсаты: исламдық арнайы қаржы компаниясының жалға (қаржы лизингіне) берілген бөлінген активтерін есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша исламдық арнайы қаржы компаниясының жалға (қаржы лизингіне) берілген бөлінген активтерінің құны жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша төлемдер алған (қаржы лизингі шарты бойынша) кезде исламдық арнайы қаржы компаниясының жалға (қаржы лизингіне) берілген бөлінген активтерінің құнын есептен шығару немесе N 1280 92 баланстық шотының есебіне шығару жүргізіледі.

      1280 94 "Исламдық арнайы қаржы компаниясының жалға берілген бөлінген активтерінің амортизациясы" (контрактивтік).

      Мақсаты: исламдық арнайы қаржы компаниясының жалға берілген бөлінген активтері бойынша есептелген амортизация сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша исламдық арнайы қаржы компаниясының жалға берілген бөлінген активтері бойынша есептелген амортизация сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша исламдық арнайы қаржы компаниясының жалға берілген бөлінген активтері бойынша есептелген амортизация сомалары іске асырылған немесе өзгедей шығарылған кезде, оларды есептен шығару жүргізіледі.

      1280 95 "Исламдық арнайы қаржы компаниясының инвестициялық жобалардағы бөлінген активтері" (активтік).

      Мақсаты: исламдық қатысу сертификаттарын орналастыру нәтижесінде алынған және инвестициялық жобаға инвестицияланған қаражатты есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша инвестициялық жобаға салынған инвестициялардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша инвестициялық жобаға салынған инвестициялардың сомалары қайтарылған кезде оларды есептен шығару жүргізіледі.";

      4030 93 шотының сипаттамасынан кейін 4030 94, 4030 95, 4030 96 шоттарының мынадай мазмұндағы атауларымен және сипаттамаларымен

      толықтырылсын:

      "4030 94 "Айналысқа шығарылған исламдық жалдау сертификаттары " (пассивтік).

      Мақсаты: исламдық арнайы қаржы компаниясы шығарған исламдық жалдау сертификаттарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша исламдық арнайы қаржы компаниясы шығарған исламдық жалдау сертификаттарының номиналдық құны жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша исламдық арнайы қаржы компаниясы шығарған исламдық жалдау сертификаттарын өтеген кезде олардың номиналдық құнын есептен шығару жүргізіледі.

      4030 95 "Айналысқа шығарылған исламдық қатысу сертификаттары" (пассивтік).

      Мақсаты: исламдық арнайы қаржы компаниясы шығарған исламдық қатысу сертификаттарының номиналдық құнын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша исламдық арнайы қаржы компаниясы шығарған исламдық қатысу сертификаттарының номиналдық құны жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша исламдық арнайы қаржы компаниясы шығарған исламдық қатысу сертификаттарын өтеген кезде олардың номиналдық құнын есептен шығару жүргізіледі.

      4030 96 "Исламдық бағалы қағаздар бойынша резервтік қор" (пассивтік).

      Мақсаты: исламдық бағалы қағаздарды орналастырудан алынған ақшаны инвестициялау нәтижесінде туындайтын шығындарды жабуға арналған резервтік қордың номиналдық құнын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша исламдық бағалы қағаздарды орналастырудан алынған ақшаны инвестициялау нәтижесінде туындайтын шығындарды жабуға арналып құрылатын резервтік қордың сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша резервтік қордың сомалары жойылған немесе исламдық бағалы қағаздарды ұстаушыларға исламдық бағалы қағаздарды орналастырудан алынған ақшаны инвестициялау нәтижесінде туындаған шығындарды етеген кезде оларды есептен шығару жүргізіледі.";

      6240 24 шотынан кейін 6240 91 шотының мынадай мазмұндағы атауымен және сипаттамасымен толықтырылсын:

      "6240 91 "Исламдық бағалы қағаздар бойынша резервтік қорды қалпына келтіруден (жоюдан) кірістер".

      Мақсаты: исламдық бағалы қағаздарды орналастырудан алынған ақшаны инвестициялау нәтижесінде туындайтын шығындарды жабу үшін құрылған резервтік қордың қалпына келтірілген (жойылған) сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша исламдық бағалы қағаздарды орналастырудан алынған ақшаны инвестициялау нәтижесінде туындайтын шығындарды жабу үшін құрылған резервтік қорды қалпына келтіруден (жоюдан) кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын N 5610 баланстық шотқа есептен шығару жүргізіледі.";

      7310 92 шотының сипаттамасынан кейін 7310 93, 7310 94 шоттарының мынадай мазмұндағы атауларымен және сипаттамаларымен толықтырылсын:

      "7310 93 "Исламдық жалдау сертификаттары бойынша кірісті төлеуге байланысты шығыстар".

      Мақсаты: исламдық арнайы қаржы компаниясы айналысқа шығарған исламдық жалдау сертификаттарының ұстаушыларына кірістерді төлеуге байланысты шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша исламдық жалдау сертификаттары бойынша кірісті төлеуге байланысты шығыстардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша болған шығыстардың сомаларын N 5610 баланстық шотқа есептен шығару жүргізіледі.

      7310 94 "Исламдық қатысу сертификаттары бойынша кірісті төлеуге байланысты шығыстар".

      Мақсаты: исламдық арнайы қаржы компаниясы шығарған исламдық қатысу сертификаттарының ұстаушыларына кірістерді төлеуге байланысты шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша исламдық қатысу сертификаттары бойынша кірісті төлеуге байланысты шығыстардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша болған шығыстардың сомаларын 5610 баланстық шотқа есептен шығару жүргізіледі.";

      7440 47 шотының сипаттамасынан кейін 7440 91 шотының мынадай мазмұндағы атауымен және сипаттамасымен толықтырылсын:

      "7440 91 "Исламдық бағалы қағаздар бойынша резервтік қорды қалыптастыру бойынша шығыстар".

      Мақсаты: исламдық бағалы қағаздарды орналастырудан алынған ақшаны инвестициялау нәтижесінде туындайтын шығындарды жабуға арналған резервтік қорды қалыптастыру бойынша шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша исламдық бағалы қағаздарды орналастырудан алынған ақшаны инвестициялау нәтижесінде туындайтын шығындарды жабуға арналған резервтік қорды қалыптастыру бойынша шығыстардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша болған шығыстардың сомаларын N 5610 баланстық шотқа есептен шығару жүргізіледі.";

      8750 шотының сипаттамасынан кейін мынадай мазмұндағы 8760 шотының атауымен және сипаттамасымен толықтырылсын:

      "8760 "Оригинаторға сенімгерлік басқаруға берілген акциялар (қатысу үлестері)".

      Мақсаты: исламдық арнайы қаржы компаниясына тиесілі және инвестициялық жобаға қатысу үшін оригинаторға сенімгерлік басқаруға берілген акциялардың (қатысу үлестерінің) құнын есепке алу.

      Шоттың кірісі бойынша исламдық арнайы қаржы компаниясы инвестициялық жобаға қатысу үшін оригинаторға сенімгерлік басқаруға берген акциялардың (қатысу үлестерінің) құны жазылады.

      Шоттың шығысы бойынша ұйым инвестициялық жобаға қатысу үшін оригинаторға сенімгерлік басқаруға берген акцияларды (қатысу үлестерін) оригинатордың сенімгерлік басқаруынан алған кезде ұйымға тиесілі акциялардың (қатысу үлестерінің) құнын есептен шығару жүргізіледі.".

      3. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде

      мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн еткеннен кейін

      қолданысқа енгізіледі.

      4. Бухгалтерлік есеп департаменті (Шалғымбаева Н.Т.):

      1) Заң департаментімен (Шәріпов С.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеу шараларын қабылдасын;

      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде

      мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде оны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі орталық аппаратының мүдделі бөлімшелеріне және аумақтық филиалдарына, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігіне және "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігіне жіберсін.

      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Д.Т. Ғалиеваға жүктелсін.

Ұлттық банк


Төрағасы

Г. Марченко


О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности исламскими специальными финансовыми компаниями

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 марта 2009 года № 24. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 апреля 2009 года № 5637

      В целях реализации пункта 13 статьи 32-6 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 01.11.2010 № 88 (вводится в действие с 01.07.2011).
      2. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 сентября 2008 года № 79 "Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета для отдельных субъектов финансового рынка Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5348) внести следующие дополнения:
      в Типовом плане счетов бухгалтерского учета для отдельных субъектов финансового рынка Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе 1 :
       пункт 1 после слов "специальными финансовыми компаниями" дополнить словами ", исламскими специальными финансовыми компаниями";
       подпункт 6) пункта 4 после слов "специальных финансовых компаний" дополнить словами "и исламских специальных финансовых компаний";
      в разделе 2 :
      в главе 1 :
      после счета 1270 84 дополнить счетом следующего содержания:
      "1270 91 Начисленные доходы от сдачи имущества в аренду";
      после счета 1280 91 дополнить счетами следующего содержания:
      "1280 92 Выделенные активы исламской специальной финансовой компании
      1280 93 Выделенные активы исламской специальной финансовой компании, переданные в аренду (финансовый лизинг)
      1280 94 Амортизация выделенных активов исламской специальной финансовой компании, переданных в аренду
      1280 95 Выделенные активы исламской специальной финансовой компании в инвестиционных проектах";
       главу 4 после счета 4030 93 дополнить счетами следующего содержания:
      "4030 94 Выпущенные в обращение исламские арендные сертификаты
      4030 95 Выпущенные в обращение исламские сертификаты участия
      4030 96 Резервный фонд по исламским ценным бумагам";
       главу 6 после счета 6240 24 дополнить счетом следующего содержания:
      "6240 91 Доходы от восстановления (аннулирования) резервного фонда по исламским ценным бумагам";
      в главе 7 :
      после счета 7310 92 дополнить счетами следующего содержания:
      "7310 93 Расходы, связанные с выплатой дохода по исламским арендным сертификатам
      7310 94 Расходы, связанные с выплатой дохода по исламским сертификатам участия";
      после счета 7440 47 дополнить счетом следующего содержания:
      "7440 91 Расходы по формированию резервного фонда по исламским ценным бумагам";
       главе 9 после счета 8750 дополнить счетом следующего содержания:
      "8760 Акции (доли участия), переданные в доверительное управление оригинатору";
      в разделе 3 :
      после описания счета 1270 84 дополнить названием и описанием счета 1270 91 следующего содержания:
      "1270 91 "Начисленные доходы от сдачи имущества в аренду" (активный).
      Назначение: учет сумм начисленных доходов от сдачи имущества в аренду.
      По дебету счета проводится сумма начисленных доходов от сдачи имущества в аренду.
      По кредиту счета проводится списание сумм начисленных доходов от сдачи имущества в аренду при их оплате либо просрочке оплаты.";
      после описания счета 1280 91 дополнить названиями и описаниями счетов 1280 92, 1280 93, 1280 94, 1280 95 следующего содержания:
      "1280 92 "Выделенные активы исламской специальной финансовой компании" (активный).
      Назначение: учет имущества, приобретенного исламской специальной финансовой компанией на деньги, полученные в результате размещения исламских арендных сертификатов или сертификатов участия.
      По дебету счета проводится стоимость выделенных активов исламской специальной финансовой компании.
      По кредиту счета проводится списание стоимости выделенных активов исламской специальной финансовой компании.
      1280 93 "Выделенные активы исламской специальной финансовой компании, переданные в аренду (финансовый лизинг)" (активный).
      Назначение: учет выделенных активов исламской специальной финансовой компании, переданных в аренду (финансовый лизинг).
      По дебету счета проводится стоимость выделенных активов исламской специальной финансовой компании, переданных в аренду (финансовый лизинг).
      По кредиту счета проводится списание стоимости выделенных активов исламской специальной финансовой компании, переданных в аренду (финансовый лизинг) при получении платежей (по договору финансового лизинга) или на балансовый счет № 1280 92.
      1280 94 "Амортизация выделенных активов исламской специальной финансовой компании, переданных в аренду" (контрактивный).
      Назначение: учет сумм начисленной амортизации по выделенным активам исламской специальной финансовой компании, переданным в аренду.
      По кредиту счета проводится сумма начисленной амортизации по выделенным активам исламской специальной финансовой компании.
      По дебету счета проводится списание сумм начисленной амортизации по выделенным активам исламской специальной финансовой компании при их реализации или ином выбытии.
      1280 95 "Выделенные активы исламской специальной финансовой компании в инвестиционных проектах" (активный).
      Назначение: учет средств, полученных в результате размещения исламских сертификатов участия и инвестированных в инвестиционный проект.
      По дебету счета проводится сумма инвестиций в инвестиционный проект.
      По кредиту счета проводится списание сумм инвестиций в инвестиционный проект при их возврате.";
      после описания счета 4030 93 дополнить названиями и описаниями счетов 4030 94, 4030 95, 4030 96 следующего содержания:
      "4030 94 "Выпущенные в обращение исламские арендные сертификаты" (пассивный).
      Назначение: учет сумм исламских арендных сертификатов, выпущенных исламской специальной финансовой компанией.
      По кредиту счета проводится номинальная стоимость исламских арендных сертификатов, выпущенных исламской специальной финансовой компанией.
      По дебету счета проводится списание номинальной стоимости исламских арендных сертификатов, выпущенных исламской специальной финансовой компанией, при их погашении.
      4030 95 "Выпущенные в обращение исламские сертификаты участия" (пассивный).
      Назначение: учет номинальной стоимости исламских сертификатов участия, выпущенных исламской специальной финансовой компанией.
      По кредиту счета проводится номинальная стоимость исламских сертификатов участия, выпущенных исламской специальной финансовой компанией.
      По дебету счета проводится списание номинальной стоимости исламских сертификатов участия, выпущенных исламской специальной финансовой компанией, при их погашении.
      4030 96 "Резервный фонд по исламским ценным бумагам" (пассивный).
      Назначение: учет номинальной стоимости резервного фонда, предназначенного для покрытия убытков, возникающих в результате инвестирования денег, полученных от размещения исламских ценных бумаг.
      По кредиту счета проводится сумма создаваемого резервного фонда, предназначенного для покрытия убытков, возникающих в результате инвестирования денег, полученных от размещения исламских ценных бумаг.
      По дебету счета проводится списание сумм резервного фонда при их аннулировании или возмещении держателям исламских ценных бумаг убытков, возникших в результате инвестирования денег, полученных от размещения исламских ценных бумаг.";
      после описания счета 6240 24 дополнить названием и описанием счета 6240 91 следующего содержания:
      "6240 91 "Доходы от восстановления (аннулирования) резервного фонда по исламским ценным бумагам".
      Назначение: учет восстановленных (аннулированных) сумм резервного фонда, созданных для покрытия убытков, возникающих в результате инвестирования денег, полученных от размещения исламских ценных бумаг.
      По кредиту счета проводится сумма доходов от восстановления (аннулирования) резервного фонда, созданных для покрытия убытков, возникающих в результате инвестирования денег, полученных от размещения исламских ценных бумаг.
      По дебету счета проводится списание сумм доходов на балансовый счет № 5610.";
      после описания счета 7310 92 дополнить названиями и описаниями счетов 7310 93, 7310 94 следующего содержания:
      "7310 93 "Расходы, связанные с выплатой дохода по исламским арендным сертификатам".
      Назначение: учет сумм расходов, связанных с выплатой доходов держателям исламских арендных сертификатов, выпущенных в обращение исламской специальной финансовой компанией.
      По дебету счета проводится сумма расходов, связанных с выплатой дохода по исламским арендным сертификатам.
      По кредиту счета проводится списание сумм понесенных расходов на балансовый счет № 5610.
      7310 94 "Расходы, связанные с выплатой дохода по исламским сертификатам участия".
      Назначение: учет сумм расходов, связанных с выплатой доходов держателям исламских сертификатов участия, выпущенных исламской специальной финансовой компанией.
      По дебету счета проводится сумма расходов, связанных с выплатой дохода по исламским сертификатам участия.
      По кредиту счета проводится списание сумм понесенных расходов на балансовый счет № 5610.";
      после описания счета 7440 47 дополнить названием и описанием счета 7440 91 следующего содержания:
      "7440 91 "Расходы по формированию резервного фонда по исламским ценным бумагам".
      Назначение: учет сумм расходов по формированию резервного фонда, предназначенного для покрытия убытков, возникающих в результате инвестирования денег, полученных от размещения исламских ценных бумаг.
      По дебету счета проводится сумма расходов по формированию резервного фонда для покрытия убытков, возникающих в результате инвестирования денег, полученных от размещения исламских ценных бумаг.
      По кредиту счета проводится списание сумм понесенных расходов на балансовый счет № 5610.";
      после описания счета 8750 дополнить названием и описанием счета 8760 следующего содержания:
      "8760 "Акции (доли участия), переданные в доверительное управление оригинатору".
      Назначение: учет стоимости акций (долей участия), принадлежащих исламской специальной финансовой компании и переданных в доверительное управление оригинатору для участия в инвестиционном проекте.
      По приходу счета проводится стоимость акций (долей участия), переданных исламской специальной финансовой компанией в доверительное управление оригинатору для участия в инвестиционном проекте.
      По расходу счета проводится списание стоимости акций (долей участия), переданных организацией в доверительное управление оригинатору для участия в инвестиционном проекте, при изъятии акций (долей участия), принадлежащих организации, из доверительного управления оригинатора.".
      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
      4. Департаменту бухгалтерского учета (Шалгимбаева Н.Т.):
      1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;
      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата и территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".
      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Галиеву Д.Т.

       Председатель
      Национального Банка                        Г. Марченко