Эмитент пен ислам бағалы қағаздар ұстаушыларының өкілі арасында жасалатын ислам бағалы қағаздар ұстаушыларының мүдделерін білдіру жөніндегі шарттың мазмұнына қойылатын талаптар туралы және ислам бағалы қағаздар ұстаушылары өкілінің функцияларын және міндеттерін орындау тәртібін, сондай-ақ оның өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату тәртібі мен жағдайларын белгілеу ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009 жылғы 27 наурыздағы N 56 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2009 жылғы 27 сәуірде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 5649 болып енгізілді.

      "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі Заңының 32-7-бабына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Ислам бағалы қағаздар ұстаушыларының мүдделерін білдіру туралы шарт ислам бағалы қағаздарының эмитенті (бұдан әрі – эмитент) мен ислам бағалы қағаздар ұстаушыларының өкілі (бұдан әрі - өкіл) арасында ислам бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркелуіне дейін жасалады және мыналарды қамтиды:

      1) шарттың мәні;

      2) тараптардың құқықтары мен міндеттері;

      3) өкілге "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі Заңында және ислам бағалы қағаздар ұстаушыларының мүдделерін білдіру туралы шартта көзделген функцияларын және міндеттерін орындау үшін қажетті ақпаратты ұсыну тәртібі;

      4) өкілдің ислам бағалы қағаздар ұстаушыларына есептілікті беру тәртібі;

      5) эмитент пен өкілдің шарттың талаптарын бұзғаны үшін жауапкершілігі;

      6) өкілдің қызметіне ақы төлеу мөлшері және тәртібі;

      7) өкілдің өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату тәртібі мен жағдайлары;

      8) шарттың қолданылу мерзімі және бұзу тәртібі;

      9) Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге шарттар.

      2. Өкілге "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі Заңында және шартта көзделген функциялары мен міндеттерін орындау үшін қажетті ақпаратты ұсыну тәртібі эмитенттің өкілге мынадай құжаттар мен ақпаратты ұсыну нысандары және мерзімдері туралы мәліметтерді қоса алғандағы, бірақ олармен шектелмеген мәліметтерді қамтиды:

      1) ислам бағалы қағаздарды ұстаушылардың құқықтарын және мүдделерін қозғайтын мәселелерді қамтыған эмитент пен оригинатор органдарының келешекте болатын жиналыстың күн тәртібі және көрсетілген мәселелер бойынша эмитент пен оригинатор қабылдаған шешімдері туралы;

      2) эмитенттің ислам бағалы қағаздар шығарылымы проспектісінде белгіленген ислам бағалы қағаздар ұстаушыларының алдындағы міндеттемелерін орындауы туралы есептер, оларға мынадай есептер де кіреді:

      жалдау шарттары бойынша (қаржы лизингі бойынша) келіп түскен немесе инвестициялық жоба бойынша алынған және ислам бағалы қағаздары бойынша тиісті резерв қорларын құрудан алынған табыстарды бөлу;

      исламдық қатысу сертификаттарын орналастырудан келіп түскен тартылған қаражатты жаңа инвестициялық жобаны ұйымдастыру, бар инвестициялық жобаны дамыту үшін немесе жай серіктестік шартының негізінде не акционерлік қоғамы немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ұйымдық-құқықтық нысанында заңды тұлғаны құруымен жасалған шартының негізінде кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру үшін пайдалану;

      исламдық жалдау сертификаттарын орналастыру нәтижесінде алынған ақшаға мүлікті сатып алу;

      исламдық жалдау сертификаттарын орналастыру есебінен сатып алынған мүлікті жалдау (қаржы лизингі) шарттарын жасау және (немесе) бұзу, сондай-ақ осы шарттарға кез келген өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;

      ислам бағалы қағаздар ұстаушыларына эмитенттің қызметі, аудиторлық есеппен расталған жылдық қаржылық есептілікті қоса алғандағы, эмитенттің қаржылық есептілігі туралы ақпаратты ислам бағалы қағаздарды шығарылымы проспектісінде белгіленген тәртіппен ұсыну;

      исламдық қатысу сертификаттар ұстаушыларының қаржыландыру үшін инвестициялық жобаны таңдау кезінде шешім қабылдауға қатысу құқығын іске асыру үшін қажетті көлемде инвестициялық жобалар туралы ақпаратты ұсыну бойынша;

      ислам бағалы қағаздар шығарылымының проспектісімен белгіленген бұқаралық ақпарат құралдарында ислам бағалы қағаздардың айналыста болу мүмкіндігі туралы ақпаратты орналастыру бойынша;

      ислам бағалы қағаздар ұстаушыларының алдындағы эмитенттің ислам бағалы қағаздар шығарылымдары проспектісінде белгіленген өзге міндеттемелері бойынша;

      3) оригинатордың қызметі туралы, ислам бағалы қағаздар шығарылымының проспектісімен белгіленген тәртіптегі оның қаржылық есептілігі туралы;

      4) активтеріне ислам бағалы қағаздарды орналастырудан алынған қаражат инвестицияланған заңды тұлғалардың қаржылық есептілігі;

      5) ислам бағалы қағаздарды орналастырудан алынған қаражат есебінен сатып алынған мүлікке (бұдан әрі – мүлік), жөндеу жұмыстарын жүргізу, бүлінуі, бағалау құнының төмендеуі немесе жоғалуы туралы ақпаратты қоса алғанда, ислам бағалы қағаздарын орналастырудан алынған қаражат есебінен сатып алынған мүліктің жай-күйі туралы ақпаратты, сондай-ақ исламдық қатысу сертификаттарын орналастырудан келіп түскен қаражат есебінен қаржыландыру объектісі болып табылатын инвестициялық жобаны іске асыру туралы ақпаратты;

      6) мүлікке қандай болса да шектеулердің, ауыртпалықтардың не талап ету құқықтарының болуы туралы ақпаратты.

      Егер бұл ислам бағалы қағаздар ұстаушыларының мүдделерін білдіру туралы шартында көзделсе, өкілдің сұратуына сәйкес эмитент оның мүлікке құқығын растайтын құжаттардың түпнұсқаларын ұсынады.

      3. Өкілдің ислам бағалы қағаздар ұстаушыларына есептілікті беру тәртібі өкілдің ислам бағалы қағаздар ұстаушыларына "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңында және ислам бағалы қағаздар ұстаушыларының мүдделерін білдіру туралы шартта көзделген функциялары мен міндеттерін орындау бойынша оның іс-қимылдарының нәтижелері туралы хабарлама жіберу нысандары, кезеңділігі және мерзімдері туралы мәліметтерді қамтиды.

      4. Қоса беріліп отырған Ислам бағалы қағаздар ұстаушылары өкілінің функцияларын және міндеттерін орындау тәртібін, сондай-ақ оның өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату тәртібі мен жағдайларын белгілеу ережесі бекітілсін.

      5. Осы қаулы бірінші рет ресми жарияланған күннен кейінгі он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

      6. Бағалы қағаздар нарығының субъектілерін және жинақтаушы зейнетақы қорларын қадағалау департаменті (М.Ж. Хаджиева):

      1) Заң департаментімен (Н.В. Сәрсенова) бірлесіп, осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын;

      2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігіне мәлімет үшін жіберсін.

      7. Агенттік Төрайымының қызметі (А.Ә. Кенже) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.

      8. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрайымының орынбасары А.Ө. Алдамбергенге жүктелсін.

Төрайым

Е. Бахмутова


  Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының
2009 жылғы 27 наурыздағы
N 56 қаулысымен
бекітілген

Ислам бағалы қағаздар ұстаушылары өкілінің функцияларын және міндеттерін орындау тәртібін, сондай-ақ оның өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату тәртібі мен жағдайларын белгілеу ережесі

      Осы Ереже "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі Заңына сәйкес әзірленді және ислам бағалы қағаздар ұстаушылары өкілінің өзінің функцияларын және міндеттерін орындау тәртібін, сондай-ақ оның өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату тәртібі мен жағдайларын белгілейді.

1-тарау. Өкілдің функцияларын және міндеттерін орындау тәртібі

      1. Акцияларды қоспағанда, ислам бағалы қағаздарды шығару және айналыста болу кезінде ислам бағалы қағаздарының эмитенті (бұдан әрі – эмитент) және үшінші тұлғалар алдында ислам бағалы қағаздар ұстаушыларының мүдделерін білдіруді өкіл (бұдан әрі - өкіл) жүзеге асырады.

      Ислам бағалы қағаздар ұстаушыларының өкілін бағалы қағаздар нарығында кастодиандық және (немесе) брокерлік пен дилерлік қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының қатарынан таңдауды эмитент дербес жүзеге асырады.

      2. Өкілдің функциялары мен міндеттері "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі Заңының 32-7-бабының 3-ші және 4-тармақтарында және эмитент пен өкілдің арасында жасалған ислам бағалы қағаздар ұстаушыларының мүдделерін білдіру туралы шартта белгіленген.

      3. Ислам бағалы қағаздар эмитентінің олардың ұстаушылары алдындағы бағалы қағаздар рыногы туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында және ислам бағалы қағаздар шығарылымының проспектісінде көзделген міндеттемелерін орындауын бақылауды өкіл эмитенттен, оның ислам бағалы қағаздар ұстаушыларының алдындағы ислам бағалы қағаздар шығарылымының проспектісінде белгіленген міндеттемелерін орындауы туралы есептерді алу, және осы есептерде жазылған ақпаратты талдау арқылы жүзеге асырады.

      Эмитенттің ислам бағалы қағаздар шығарылымының проспектісінде белгіленген ислам бағалы қағаздар ұстаушыларының алдындағы міндеттемелерін орындауы туралы есептер эмитент пен өкіл арасында жасалған ислам бағалы қағаздар ұстаушыларының мүдделерін білдіру туралы шарттың талаптарымен белгіленген мерзімде, бірақ жылына кем дегенде екі рет, сондай-ақ өкілдің сұратуы бойынша, осындай сұрату алған күннен бастап үш жұмыс күннен кешіктірмей ұсынылады.

      Өкілдің осы тармақта көрсетілген іс-қимылдарының нәтижелері өкілмен ислам бағалы қағаздар ұстаушыларына мәлімет үшін жылына кем дегенде екі рет ислам бағалы қағаздар шығарылымының проспектісінде көрсетілген бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы не ислам бағалы қағаздар шығарылымының проспектісінде көрсетілген өзге тәсілмен, сондай-ақ ұстаушыға сұратуы бойынша жазбаша жауапты осындай сұратуды алған күннен бастап үш күнтізбелік күн ішінде жіберу арқылы жеткізіледі.

      4. Қаржыландыру объектілерінің ислам бағалы қағаздар шығарылымының талаптарына сәйкес келуін бақылау өкілмен мынадай жолмен жүзеге асырылады:

      1) эмитенттен құжаттарды және эмитент пен өкіл арасында жасалған ислам бағалы қағаздар ұстаушыларының мүдделерін білдіру туралы шартта белгіленген көлемде және мерзімде қаржыландыру объектісі туралы ақпаратты алу, және алынған құжаттар мен ақпаратты талдау;

      2) қаржыландыру объектісінің ислам бағалы қағаздар шығарылымының талаптарына сәйкес келмеуі туралы сәйкессіздік фактіні анықтаған күннен бастап үш күнтізбелік күннен кешіктірмей мыналарды хабардар ету:

      ислам бағалы қағаздар ұстаушыларды ислам бағалы қағаздар шығарылымының проспектісінде көрсетілген бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы не ислам бағалы қағаздар шығарылымының проспектісінде көрсетілген өзге тәсілмен;

      бағалы қағаздар нарығын реттеуді, бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті органды (бұдан әрі – уәкілетті орган) жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабардар ету;

      3) "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі Заңында және ислам бағалы қағаздар шығарылымы проспектісінде белгіленген жағдайларда эмитентке немесе оригинаторға ислам бағалы қағаздар ұстаушыларының тиісті өтініші негізінде қаржыландыру объектісінің ислам бағалы қағаздар шығарылымының талаптарына сәйкес келмеуі себебінен ислам бағалы қағаздарды мерзімнен бұрын өтеу туралы талабын осындай өтініш түскен күннен бастап үш күнтізбелік күннен аспаған мерзімде жіберу.

      Ескерту. 4-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2015 № 250 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      5. Ислам бағалы қағаздар ұстаушыларының құқықтарын және мүдделерін қорғау өкілмен мынадай жолмен жүзеге асырылады:

      1) ислам бағалы қағаздар ұстаушыларының құқықтары мен мүдделерін бұзуға әкелуі мүмкін жағдайларды анықтау, және ол туралы ұстаушыларды осындай жағдайлар анықталған күннен бастап үш күнтізбелік күннен кешіктірмей хабардар ету;

      2) мыналарға өтініш жасау:

      эмитентке оның ұстаушылар алдындағы ислам бағалы қағаздар шығарылымы проспектісінде белгіленген міндеттемелерін орындау туралы талабымен;

      уәкілетті органға және Қазақстан Республикасының өзге де мемлекеттік органдарына олардың құзыретіне енген мәселелер бойынша;

      сот органдарына ислам бағалы қағаздар ұстаушыларының құқықтары мен мүдделерін қорғау туралы талап арызбен;

      оригинаторға мынадай талаптармен:

      Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасында және ислам бағалы қағаздар шығарылымының проспектісінде белгіленген жағдайларда ислам бағалы қағаздарды сатып алу туралы;

      Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасында және ислам бағалы қағаздар шығарылымының проспектісінде белгіленген жағдайларда ислам бағалы қағаздарды мерзімнен бұрын өтеу туралы;

      оригинатордың қызметі және оның қаржылық есептілігі туралы ақпаратты ұсыну;

      3) ислам бағалы қағаздарды орналастырудан алынған қаражат есебінен сатып алынған мүліктің жай-күйі туралы:

      ислам бағалы қағаздар ұстаушыларды ислам бағалы қағаздар шығарылымының проспектісінде көрсетілген бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы не ислам бағалы қағаздар шығарылымының проспектісінде көрсетілген өзге тәсілмен әрбір жарты жылдық қорытындысы бойынша есеп беру кезеңінің соңынан келетін айдың соңғы күнінен кешіктірмей, сондай-ақ ұстаушының жазбаша сұратуы бойынша кез келген сұратылған күнге осындай сұратуды алған күннен бастап үш күнтізбелік күн ішінде;

      уәкілетті органды оның сұратуына сәйкес және онда белгіленген мерзімде хабардар ету;

      4) уәкілетті органға және ислам бағалы қағаздар ұстаушыларына олардың сұратулары бойынша өкілдің қызметіне қатысты ақпаратты және құжаттарды ұсыну;

      5) қызметтік, коммерциялық мәліметтердің және заңмен қорғалатын өзге де құпиялардың сақталуын қамтамасыз ету;

      6) уәкілетті органды және ислам бағалы қағаздар ұстаушыларын эмитентпен шартты бұзған күннен бастап үш күнтізбелік күн ішінде өкілдің өкілеттіктерінің тоқтатылуы туралы хабардар ету.

      6. Ислам бағалы қағаздар ұстаушыларын шығындарға, оның ішінде ислам бағалы қағаздарды орналастырудан алынған қаражат есебінен сатып алынған мүліктің жай-күйі эмитенттің міндеттемелерін толық көлемде орындалуын қамтамасыз етпеуіне әкелуі мүмкін не жалдау шарты (қаржы лизингі) бойынша кірістерді осындай шартта белгіленген мерзімде төлемеуіне әкелуі мүмкін жағдайлар болғанда өкіл ислам бағалы қағаздар ұстаушыларын өзіне бұл туралы мәлім болған күннен бастап үш күнтізбелік күн ішінде хабардар етеді.

      7. Ислам бағалы қағаздарды орналастырудан алынған қаражат есебінен сатып алынған мүліктің (бұдан әрі – мүлік) мониторингі эмитент пен өкіл арасында жасалған ислам бағалы қағаздар ұстаушыларының мүдделерін білдіру туралы шартта белгіленген нысан бойынша және мерзімде, бірақ жылына кем дегенде екі рет және өкілдің талабы бойынша кез келген күнге эмитентпен ұсынылған мынадай құжаттармен және ақпаратпен танысу арқылы өкілмен жүзеге асырылады:

      1) эмитенттің мүлікке құқығын растайтын құжаттардың түпнұсқаларымен;

      2) мүліктің жөндеу жұмыстарын жүргізу, бүлінуі, бағалау құнының төмендеуі немесе жоғалуы туралы ақпаратты қоса алғандағы мүліктің жай-күйі туралы ақпаратты;

      3) үшінші тұлғалар тарапынан мүлікке қандай да шектеулердің, ауыртпалықтардың не талаптанудың болуы туралы мәліметтермен.

      Өкіл ислам бағалы қағаздар ұстаушыларын мүлік мониторингі нәтижелерін ислам бағалы қағаздар шығарылымының проспектісінде көрсетілген бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы не ислам бағалы қағаздар шығарылымының проспектісінде көрсетілген өзге тәсілмен эмитенттен ақпарат алған күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей хабардар етеді.

      Өкіл Ереженің осы тармағының 3) тармақшасында көрсетілген мәліметтерді алған кезде, тиісті ақпарат өкілмен ислам бағалы қағаздар ұстаушыларына ислам бағалы қағаздар шығарылымының проспектісінде көрсетілген бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы не ислам бағалы қағаздар шығарылымының проспектісінде көрсетілген өзге тәсілмен осындай фактілер анықталған күннен бастап үш күнтізбелік күннен аспаған мерзімде жеткізіледі.

      8. Эмитенттің ислам бағалы қағаздарды орналастырудан алынған қаражат есебінен қаржыландыру бойынша мәмілені жүзеге асыру, сондай-ақ көрсетілген қаражат активтеріне инвестицияланған заңды тұлғалар бөлігінде қаржылық есептілігінің мониторингі өкілмен мынадай жолмен жүзеге асырылады:

      1) эмитенттің әрбір тоқсанның қорытындысы бойынша есеп беру тоқсанның соңынан келетін айдың соңғы күнінен кешіктірмей, және өкілмен кез келген сұратылған күнге берілген эмитенттің қаржылық есептілігімен, сондай-ақ аудиторлық есеппен расталған эмитенттің жылдық қаржылық есептілігімен танысу;

      2) ислам бағалы қағаздарды орналастырудан алынған қаражат активтеріне инвестицияланған заңды тұлғалардың ислам бағалы қағаздар ұстаушыларының мүдделерін білдіру туралы шартпен белгіленген мерзімде, және өкілмен кез келген сұратылған күнге ұсынылған қаржылық есептілігімен танысу;

      3) жыл сайын Ереженің осы тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген қаржылық есептілігінің негізінде эмитенттің және ислам бағалы қағаздарды орналастырудан алынған қаражат активтеріне инвестицияланған заңды тұлғалардың қаржылық жағдайына талдау жүргізу, оның қорытындылары ислам бағалы қағаздар ұстаушыларына өкілдің талдау жасау үшін қажетті құжаттарды алған күннен бастап отыз күнтізбелік күннен асырмай мәлімет үшін жеткізіледі.

      9. Исламдық қатысу сертификаттарын шығарған кезде ислам арнайы қаржы компаниясының мүдделерін білдіру өкілмен исламдық қатысу сертификаттарының шығарылымы проспектісінде көзделген тәртіпте және шарттарымен жүзеге асырылады.

2-тарау. Өкілдің өкілеттіктерін тоқтату жағдайлары мен тәртібі

      10. Өкіл өкілеттіктерінің мерзімнен бұрын тоқтату мынадай жағдайларда басталады:

      1) өкілдің бағалы қағаздар нарығында кастодиандық және (немесе) брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға берілген лицензиясынан айырылған не қолданылуы бір айдан астам мерзімге тоқтатыла тұрған жағдайда;

      2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қайта құрылуы, таратылуы себебінен өкілдің қызметі тоқтаған жағдайда;

      3) тараптардың келісімі бойынша;

      4) эмитенттің бастамасы бойынша, егер эмитенттің атына ислам бағалы қағаздар ұстаушыларының он немесе одан көп пайызы өкілді ауыстыру туралы өтініш жасаған не эмитенттің ислам бағалы қағаздар ұстаушыларынан алған өкілдің өзінің міндеттерін жүзеге асырмағаны немесе тиісінше жүзеге асырмағаны туралы ақпарат расталған жағдайда;

      5) соттың шартты бұзу туралы шешімінің негізінде.

      11. Осы ереженің 10-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген жағдайлар басталғанда өкіл ол туралы эмитентті үш күнтізбелік күн ішінде оған жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабардар етеді.

      Осы Ереженің 10-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген жағдайлар басталғанда эмитент жеті жұмыс күн ішінде өкілмен шартты бұзу бойынша шаралар қабылдайды.

      12. Шарттың қолданылуы эмитенттің басқа өкілмен жаңа шарт жасасқаннан кейін және ислам бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне тиісті өзгерістер енгізгеннен кейін тоқтатылады.

      Бұрынғы өкілмен жасалған шарттың қолданылуы тоқтатылғаны туралы және басқа өкілмен жаңа шарт жасалғаны туралы ақпарат ислам бағалы қағаздар шығарылымы проспектісіне тиісті өзгерістер енгізілген күннен бастап бес күн ішінде эмитентпен оның жарғысында белгіленген бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті жариялануы тиіс.

О требованиях к содержанию договора о представлении интересов держателей исламских ценных бумаг, заключаемого между эмитентом и представителем держателей исламских ценных бумаг, и об утверждении Правил об установлении порядка исполнения функций и обязанностей представителем держателей исламских ценных бумаг, а также порядка и случаев досрочного прекращения его полномочий

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 марта 2009 года № 56. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 апреля 2009 года N 5649.

      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие постановления см. п. 5

      В соответствии со статьей 32-7 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ :

      1. Договор о представлении интересов держателей исламских ценных бумаг заключается между эмитентом исламских ценных бумаг (далее - эмитент) и представителем держателей исламских ценных бумаг (далее - представитель) до государственной регистрации выпуска исламских ценных бумаг и содержит:

      1) предмет договора;

      2) права и обязанности сторон;

      3) порядок представления представителю информации, необходимой ему для исполнения функций и обязанностей, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" и договором о представлении интересов держателей исламских ценных бумаг;

      4) порядок представления отчетности представителя держателям исламских ценных бумаг;

      5) ответственность эмитента и представителя за нарушение условий договора;

      6) размер и порядок оплаты услуг представителя;

      7) порядок и случаи досрочного прекращения полномочий представителя;

      8) срок действия и порядок расторжения договора;

      9) иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

      2. Порядок представления представителю информации, необходимой ему для исполнения функций и обязанностей, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" и договором, содержит сведения, включая, но не ограничиваясь сведениями о форме и сроках представления эмитентом представителю следующих документов и информации:

      1) о повестке дня предстоящего собрания органов эмитента и оригинатора, содержащей вопросы, затрагивающие права и интересы держателей исламских ценных бумаг, и принятом органами эмитента и оригинатора решении по указанным вопросам;

      2) отчетов эмитента об исполнении обязательств, установленных проспектом выпуска исламских ценных бумаг, перед держателями исламских ценных бумаг, включая отчеты по:

      распределению доходов, поступивших по договору аренды (финансового лизинга) или полученных по инвестиционному проекту и созданию соответствующих резервных фондов по исламским ценным бумагам;

      использованию привлеченных средств, поступивших от размещения исламских сертификатов участия, для организации нового инвестиционного проекта, развития существующего инвестиционного проекта или финансирования предпринимательской деятельности на основании договора простого товарищества либо с созданием юридического лица в организационно-правовой форме акционерного общества или товарищества с ограниченной ответственностью;

      приобретению имущества на деньги, полученные в результате размещения исламских арендных сертификатов;

      заключению и (или) расторжению договоров аренды (финансового лизинга) имущества, приобретенного за счет размещения исламских арендных сертификатов, а также о внесении любых изменений и дополнений в данные договоры;

      представлению держателям исламских ценных бумаг информации о деятельности эмитента, финансовой отчетности эмитента, включая годовую финансовую отчетность, подтвержденную аудиторским отчетом, в порядке, определенным проспектом выпуска исламских ценных бумаг;

      представлению информации об инвестиционных проектах в объеме, необходимом для реализации права держателей исламских сертификатов участия участвовать в принятии решения при отборе инвестиционного проекта для финансирования;

      размещению в средствах массовой информации, определенных проспектом выпуска исламских ценных бумаг, информации о возможности обращения исламских ценных бумаг;

      иным обязательствам эмитента перед держателями исламских ценных бумаг, установленным проспектом выпуска исламских ценных бумаг;

      3) о деятельности оригинатора, его финансовой отчетности в порядке, определенном проспектом выпуска исламских ценных бумаг;

      4) финансовой отчетности юридических лиц, в активы которых были инвестированы средства, полученные от размещения исламских ценных бумаг;

      5) о состоянии имущества, приобретенного за счет средств, полученных от размещения исламских ценных бумаг (далее - имущество), включая информацию о производстве ремонтных работ, порче, снижении оценочной стоимости или утрате имущества, а также информацию о реализации инвестиционного проекта, являвшегося объектом финансирования за счет средств, поступивших от размещения исламских сертификатов участия;

      6) о наличии каких-либо ограничений, обременений либо прав требований на имущество.

      Если это предусмотрено договором о представлении интересов держателей исламских ценных бумаг, в соответствии с запросом представителя эмитент представляет оригиналы документов, подтверждающих его права на имущество.

      3. Порядок представления отчетности представителя держателям исламских ценных бумаг содержит сведения о форме и периодичности направления представителем уведомлений держателям исламских ценных бумаг о результатах его действий по исполнению функций и обязанностей, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" и договором о представлении интересов держателей исламских ценных бумаг.

      4. Утвердить прилагаемые Правила об установлении порядка исполнения функций и обязанностей представителем держателей исламских ценных бумаг, а также порядка и случаев досрочного прекращения его полномочий.

      5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      6. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Хаджиева М.Ж.):

      1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства и Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

      7. Службе Председателя Агентства (Кенже А.А.) принять меры по опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

      8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Алдамберген А.У.

Председатель

Е. Бахмутова


  Утверждены
постановлением Правления
Агентства Республики Казахстан по
регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций
от 27 марта 2009 года № 56

Правила об установлении порядка исполнения
функций и обязанностей представителем держателей исламских
ценных бумаг, а также порядка и случаев досрочного
прекращения его полномочий

      Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" и устанавливают порядок исполнения представителем держателей исламских ценных бумаг (далее - представитель) своих функций и обязанностей, а также порядок и случаи досрочного прекращения его полномочий.

Глава 1. Порядок исполнения функций и обязанностей
представителем

      1. При выпуске и обращении исламских ценных бумаг, за исключением акций, представление интересов держателей исламских ценных бумаг перед эмитентом исламских ценных бумаг (далее - эмитент) и третьими лицами осуществляет представитель.

      Выбор представителя эмитент осуществляет самостоятельно из числа профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих кастодиальную и (или) брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг.

      2. Функции и обязанности представителя определены в пунктах 3 и 4 статьи 32-7 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" и договоре о представлении интересов держателей исламских ценных бумаг, заключенном между эмитентом и представителем.

      3. Контроль за исполнением эмитентом исламских ценных бумаг обязательств перед их держателями, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и проспектом выпуска исламских ценных бумаг, осуществляется представителем посредством получения от эмитента отчетов об исполнении эмитентом обязательств перед держателями исламских ценных бумаг, установленных проспектом выпуска исламских ценных бумаг, и анализа информации, изложенной в данных отчетах.

      Отчеты эмитента об исполнении обязательств перед держателями исламских ценных бумаг, установленных проспектом выпуска исламских ценных бумаг, представляются в сроки, определенные условиями договора о представлении интересов держателей исламских ценных бумаг, заключенного между эмитентом и представителем, но не реже двух раз в год, а также по запросу представителя не позднее трех рабочих дней с даты получения такого запроса.

      Результаты действий представителя, указанных в настоящем пункте, доводятся представителем до сведения держателей исламских ценных бумаг не реже двух раз в год посредством опубликования в средствах массовой информации, указанных в проспекте выпуска исламских ценных бумаг, либо иным способом, предусмотренным проспектом выпуска исламских ценных бумаг, а также по письменному запросу держателя в течение трех календарных дней с даты получения такого запроса.

      4. Контроль за соответствием объектов финансирования условиям выпуска исламских ценных бумаг осуществляется представителем путем:

      1) получения от эмитента документов и информации об объекте финансирования в объеме и в сроки, установленные договором о представлении интересов держателей исламских ценных бумаг, заключенным между эмитентом и представителем, и анализа полученных документов и информации;

      2) уведомления о несоответствии объекта финансирования условиям выпуска исламских ценных бумаг в срок не позднее трех календарных дней с даты обнаружения факта несоответствия:

      держателей исламских ценных бумаг посредством опубликования в средствах массовой информации, указанных в проспекте выпуска исламских ценных бумаг, либо иным способом, предусмотренным проспектом выпуска исламских ценных бумаг;

      уполномоченного органа, осуществляющего регулирование, контроль и надзор за рынком ценных бумаг (далее - уполномоченный орган), посредством направления письменного уведомления;

      3) направления эмитенту или оригинатору в случаях, установленных Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" и проспектом выпуска исламских ценных бумаг, требования о досрочном погашении исламских ценных бумаг по причине несоответствия объекта финансирования условиям выпуска исламских ценных бумаг на основании соответствующего обращения держателей исламских ценных бумаг в срок не позднее трех календарных дней с даты получения такого обращения.

      Сноска. Пункт 4 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 250 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      5. Защита прав и интересов держателей исламских ценных бумаг осуществляется представителем путем:

      1) выявления обстоятельств, которые могут повлечь нарушение прав и интересов держателей исламских ценных бумаг, и уведомления об этом держателей в срок не позднее трех календарных дней с даты выявления таких обстоятельств;

      2) обращения:

      к эмитенту с требованием об исполнении его обязательств, установленных проспектом выпуска исламских ценных бумаг, перед держателями;

      в уполномоченный орган и иные государственные органы Республики Казахстан по вопросам, входящим в их компетенцию;

      в судебные органы с исковым заявлением о защите прав и интересов держателей исламских ценных бумаг;

      к оригинатору с требованиями о:

      выкупе исламских ценных бумаг в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и проспектом выпуска исламских ценных бумаг;

      досрочном погашении исламских ценных бумаг в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и проспектом выпуска исламских ценных бумаг;

      представлении информации о деятельности оригинатора и его финансовой отчетности;

      3) информирования о состоянии имущества, приобретенного за счет средств, полученных от размещения исламских ценных бумаг (далее - имущество):

      держателей исламских ценных бумаг посредством опубликования в средствах массовой информации, указанных в проспекте выпуска исламских ценных бумаг, либо иным способом, предусмотренным проспектом выпуска исламских ценных бумаг, по итогам каждого полугодия, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом, а также по письменному запросу держателя на любую запрашиваемую ими дату в течение трех календарных дней с даты получения такого запроса;

      уполномоченного органа в соответствии и в сроки, установленные его запросом;

      4) предоставления уполномоченному органу и держателям исламских ценных бумаг по их запросам информации и документов, относящихся к деятельности представителя;

      5) обеспечения сохранности сведений, составляющих служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

      6) уведомления уполномоченного органа и держателей исламских ценных бумаг о прекращении полномочий представителя в течение трех календарных дней с даты расторжения договора с эмитентом.

      6. При наличии обстоятельств, которые могут повлечь убытки держателей исламских ценных бумаг, в том числе, если состояние имущества не обеспечивает исполнение обязательств эмитента в полном объеме, либо может повлечь за собой невыплату доходов по договору аренды (финансового лизинга) в сроки, установленные таким договором, представитель информирует держателей исламских ценных бумаг в течение трех календарных дней с даты, когда ему стало известно об этом.

      7. Мониторинг имущества осуществляется представителем путем ознакомления со следующими документами и информацией, предоставленной эмитентом по форме и в сроки, установленные договором о представлении интересов держателей исламских ценных бумаг, заключенным между эмитентом и представителем, но не реже двух раз в год и на любую дату по требованию представителя:

      1) оригиналами документов, подтверждающих права эмитента на имущество;

      2) информацией о состоянии имущества, включая информацию о производстве ремонтных работ, порче, снижении оценочной стоимости или утрате имущества;

      3) сведениями о наличии каких-либо ограничений, обременений либо притязаний на имущество со стороны третьих лиц.

      Представитель информирует держателей исламских ценных бумаг о результатах мониторинга имущества посредством опубликования в средствах массовой информации, указанных в проспекте выпуска исламских ценных бумаг, либо иным способом, предусмотренным проспектом выпуска исламских ценных бумаг, не позднее десяти календарных дней с даты получения информации от эмитента.

      При получении представителем сведений, указанных в подпункте 3) настоящего пункта, соответствующая информация доводится представителем до сведения держателей исламских ценных бумаг посредством опубликования в средствах массовой информации, указанных в проспекте выпуска исламских ценных бумаг, либо иным способом, предусмотренным проспектом выпуска исламских ценных бумаг, в срок не позднее трех календарных дней с даты обнаружения таких фактов.

      8. Мониторинг финансовой отчетности эмитента в части осуществления сделки по финансированию за счет средств, полученных от размещения исламских ценных бумаг, а также юридических лиц, в активы которых были инвестированы указанные средства, осуществляется представителем путем:

      1) ознакомления с финансовой отчетностью эмитента, представляемой эмитентом по итогам каждого квартала не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и на любую запрашиваемую представителем дату, а также с годовой финансовой отчетностью эмитента, подтвержденной аудиторским отчетом;

      2) ознакомления с финансовой отчетностью юридических лиц, в активы которых были инвестированы средства, полученные от размещения исламских ценных бумаг, представленной в сроки, установленные договором о представлении интересов держателей исламских ценных бумаг, и на любую запрашиваемую представителем дату;

      3) ежегодного проведения на основе финансовой отчетности, указанной в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, анализа финансового состояния эмитента и юридических лиц, в активы которых были инвестированы средства, полученные от размещения исламских ценных бумаг, результаты которого доводятся до сведения держателей исламских ценных бумаг в срок не позднее тридцати календарных дней после получения представителем всех документов, необходимых для проведения анализа.

      9. Представление интересов исламской специальной финансовой компании осуществляется представителем в порядке и на условиях, предусмотренных проспектом выпуска исламских ценных бумаг.

Глава 2. Случаи и порядок прекращения полномочий представителя

      10. Досрочное прекращение полномочий представителя наступает в следующих случаях:

      1) лишения либо приостановления действия лицензии представителя на осуществление кастодиальной и (или) брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг на срок более одного месяца;

      2) прекращения деятельности представителя по причине реорганизации, ликвидации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      3) по соглашению сторон;

      4) по инициативе эмитента, в случае, если десять и более процентов держателей исламских ценных бумаг обратились в адрес эмитента с требованием о смене представителя либо в случае подтверждения информации, полученной эмитентом от держателей исламских ценных бумаг, о неосуществлении или ненадлежащем осуществлении представителем своих обязанностей;

      5) на основании судебного решения о расторжении договора.

      11. При наступлении случаев, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 10 настоящих Правил, представитель в течение трех календарных дней извещает об этом эмитента путем направления ему письменного уведомления.

      При наступлении случаев, указанных в подпункте 4) пункта 10 настоящих Правил, эмитент в течение семи рабочих дней принимает меры по расторжению договора с представителем.

      12. Договор прекращает свое действие после заключения эмитентом договора с новым представителем и внесения соответствующих изменений в проспект выпуска исламских ценных бумаг.

      Информация о прекращении действия договора с прежним представителем и заключении эмитентом нового договора с другим представителем подлежит обязательному опубликованию эмитентом в средствах массовой информации, определенных его уставом, в течение пяти дней с даты внесения соответствующих изменений в проспект выпуска исламских ценных бумаг.