Ислам банктерінің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есептілігі, оны ұсыну нысандары мен мерзімдері туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқарамасының 2009 жылғы 27 наурыздағы N 67 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2009 жылғы 6 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 5671 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық банк Басқармасының 2015 жылғы 8 мамырдағы № 75 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық банк Басқармасының 08.05.2015 № 75 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

       "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы Заңының 42-бабының 1-1-тармағына, "Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасы 2003 жылғы 4 шілдедегі Заңының 9-бабының 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі – Агенттік) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Ислам банктерi пруденциалдық нормативтердi орындауы жөнiндегi мынадай есептiлiктердi ұсынады:
      1) осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша пруденциалдық нормативтердi орындауы жөнiндегi есеп;
      2) осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша кредиттiк тәуекелдi есепке ала отырып мөлшерленген активтер талдамасы;
      3) осы қаулының 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша кредиттiк тәуекелдi есепке ала отырып мөлшерленген шартты және ықтимал мiндеттемелер талдамасы;
      4) осы қаулының 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша уақыт аралығы бойынша (валюталар бойынша) ашық позицияларды бөлу;
      5) осы қаулының 5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша исламдық бағалы қағаздарының жалпы нарықтық тәуекелi есебiнiң талдамасы;
      6) осы қаулының 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша акциялардың нарықтық құнының немесе акция индексінiң өзгеруiне байланысты нарықтық тәуекелдiң талдамасы;
      7) осы қаулының 7-қосымшасына сәйкес нысан бойынша шетел валюталарының айырбас бағамының (бағалы металдардың нарықтық құнының) өзгеруiне байланысты нарықтық тәуекелдiң талдамасы;
      8) осы қаулының 8-қосымшасына сәйкес нысан бойынша тауар-материалдық қорларының нарықтық құнының өзгеруiне байланысты нарықтық тәуекелдiң талдамасы;
      9) осы қаулының 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша операциялық тәуекелдiң талдамасы;
      10) осы қаулының 10-қосымшасына сәйкес нысан бойынша бiр қарыз алушыға тиесілі барынша жоғары тәуекелдiң талдамасы;
      10-1) осы қаулының 10-1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша Бір қарыз алушыға келетін ең жоғарғы тәуекелді талдау (қарыз алушылар бөлігінде);
      11) осы қаулының 11-қосымшасына сәйкес нысан бойынша k4 ағымдағы өтiмдiлiк коэффициентiнiң талдамасы;
      12) осы қаулының 12-қосымшасына сәйкес нысан бойынша k4-1 мерзiмдi өтiмдiлiк коэффициентiнiң талдамасы;
      13) осы қаулының 13-қосымшасына сәйкес нысан бойынша k4-2 мерзiмдi өтiмдiлiк коэффициентiнiң талдамасы;
      14) осы қаулының 14-қосымшасына сәйкес нысан бойынша k4-3 мерзiмдi өтiмдiлiк коэффициентiнiң талдамасы;
      15) осы қаулының 15-қосымшасына сәйкес нысан бойынша k4-4 мерзiмдi валюталық өтiмдiлiк коэффициентiнiң талдамасы;
      16) осы қаулының 16-қосымшасына сәйкес нысан бойынша k4-5 мерзiмдi валюталық өтiмдiлiк коэффициентiнiң талдамасы;
      17) осы қаулының 17-қосымшасына сәйкес нысан бойынша k4-6 мерзiмдi валюталық өтiмдiлiк коэффициентiнiң талдамасы;
      18) осы қаулының 21-қосымшасына сәйкес нысан бойынша аптаның (айдың) әрбiр жұмыс күнi үшін әрбiр шетел валютасы және валюталық нетто-позициясы бойынша валюталық позициялары туралы есеп;
      19) осы қаулының 22-қосымшасына сәйкес нысан бойынша негiзгi құрал-жабдықтарға және басқа қаржылық емес активтерге банк инвестицияларының ең жоғары мөлшерiнiң талдамасы;
      20) осы қаулының 23-қосымшасына сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының резидент еместерi алдындағы мiндеттемелерге банктердiң капиталдандырылуы коэффициенттерiнiң талдамасы;
      21) осы Қағидалардың 23-1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша ішкі активтердің орташа айлық шамасының және ішкі активтерге салынған қаражаттың бір бөлігін орналастыру коэффициентінің талдамасы;
      22) осы Қағидалардың 23-2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша ішкі активтердің және өзге міндеттемелердің орташа айлық шамасының талдамасы;
      23) осы қаулының 24-қосымшасына сәйкес нысан бойынша пруденциалдық нормативтердi есептеуге арналған қосымша мәлiметтер.
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      2. Есептер:
      1) ай сайын, есепті айдан кейiнгі айдың жетiншi жұмыс күнi Астана қаласының уақытымен 18.00 сағаттан кешiктiрмей:
      осы қаулының 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 23-1, 23-2-қосымшаларына сәйкес қағаз тасымалдағышта;
      осы қаулының 4, 5, 15, 16 және 17-қосымшаларына сәйкес қағаз және электрондық тасымалдағышта;
      осы қаулының 21, 24-қосымшаларына сәйкес қағаз тасымалдағышта растаусыз электрондық тасымалдағышта;
      2) апта сайын, есепті аптадан кейінгі аптаның бесiншi жұмыс күнi осы қаулының 21-қосымшасында көрсетiлген есеп қағаз тасымалдағышта растаусыз электрондық тасымалдағышта;
      3) есепті күннен кейінгі жетiншi жұмыс күнi Астана қаласы уақыты бойынша 18.00 сағаттан кешiктiрмей – осы қаулының 24-қосымшасында көрсетiлген есеп қағаз тасымалдағышта растаусыз электрондық тасымалдағышта ұсынылады.
      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      2-1. Пруденциалдық нормативтердің орындалуы жөніндегі есептерді қағаз тасымалдағышта белгіленген күнге жағдай бойынша ислам банкінің бірінші басшысы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы тұлға), банктің бас бухгалтері қол қойып, мөрмен куәландырылады және ислам банкіде сақталады.
      Ислам банкі уәкілетті органның талап етуі бойынша сұратуды алған күннен бастап екі жұмыс күннен кешіктірмей есептілікті қағаз тасымалдағышта ұсынады.
      Ескерту. 2-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.
      3. Электрондық тасымалдағыштағы есептер құпиялылығын және ұсынылатын деректердің түзетілмейтіндігін қамтамасыз ететін криптографиялық қорғау құралдары бар ақпараттың жеткізілуіне кепілдік беретін көлік жүйесін пайдаланумен ұсынылады.
      Электрондық тасымалдағышта ұсынылатын деректердің қағаз тасымалдағыштағы деректермен сәйкестігін ислам банкінің бірінші басшысы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы тұлға) және бас бухгалтер қамтамасыз етеді.
      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.
      3-1. Есептілікке өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігіне байланысты, банк есептілікті ұсынған күннен бастап үш жұмыс күн ішінде қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органға (бұдан әрі – уәкілетті органға) өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігінің себептерін түсіндіре отырып жазбаша өтініш ұсынады.
      Банк ұсынған есептілікте толық емес және (немесе) шынайы емес ақпаратты анықтаған кезде уәкілетті орган ол жайында банкке хабарлайды. Банк уәкілетті орган хабарлаған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей уәкілетті органның ескертулерін ескере отырып пысықталған есептілікті ұсынады.
      Ескерту. 3-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.
      4. Пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есептер бойынша мәліметтер болмаған жағдайда тиісті қосымшалар көрсетілмейді.
      5. Есептердегі деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – теңгеде көрсетіледі.
      6. Есепті жасаған кезде пайдаланатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді. Коэффициенттер үтірден кейін үш белгімен ұсынылады.
      7. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
      8. Стратегия және талдау департаменті (Н.А. Әбдірахманов):
      1) Заң департаментімен (Н.В. Сәрсенова) бірлесіп, осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын;
      2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігіне мәлімет үшін жіберсін.
      9. Ақпараттық технологиялар департаменті (Қ.А. Түсіпов) 2009 жылғы 1 маусым мерзіміне дейін "Екінші деңгейдегі банктерден есептік-статистикалық ақпаратты жинау және өңдеу" Автоматтандырылған ақпараттық шағын жүйені жетілдіруін қамтамасыз етсін.
      10. Агенттік Төрайымының қызметі (А.Ә. Кенже) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.
      11. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрайымының орынбасары Қ.Б. Қожахметовке жүктелсін.

      Төрайым                                           Е. Бахмутова

Қазақстан Республикасы Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау агенттігі
Басқармасының 2009 жылғы  
27 наурыздағы № 67 қаулысына
1-қосымша          

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.12.2012 № 383 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 25.02.2013 № 74 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

Нысан

_______________________________________________
200__ жылғы «___»_______ пруденциалдық
нормативтердің орындалуы туралы есеп
________________________________________
(банктің қысқаша атауы)

Атауы

Сомасы

1

2

3

1

Жарғылық капитал


2

Қосымша капитал


3

Өткен жылдардың бөлінбеген таза кірісі


4

Өткен жылдардың кірісі есебінен қалыптастырылған қорлар, резервтер


5

Материалдық емес активтер


6

Ағымдағы жылдың шығыны


7

Өткен жылдардың шығыны


8

Алып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 25.02.2013 № 74 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

9

1-деңгейдегі аралық капитал жиынтығы


10

Ағымдағы жылдың бөлінбеген таза кірісі


11

Негізгі құрал-жабдықтар мен бағалы қағаздарды қайта бағалау


12

Алып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 25.02.2013 № 74 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

13

Алып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 25.02.2013 № 74 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

14

2-деңгейдегі капитал жиынтығы


15

Ислам банктеріне арналған пруденциалдық нормативтер, олардың нормативтік мәндері және есептеу әдістемесі туралы нұсқаулықтың (бұдан әрі – Нұсқаулық) 3-тармағына сәйкес банктің акцияларға инвестициялары


16

Меншікті капитал жиынтығы


17

Активтер


18

Кредиттік тәуекелді ескере отырып мөлшерленген активтер жиынтығы


19

Кастодиан шартының талаптары негізінде қабылданған қаражаттың инвестицияланбаған қалдықтары


20

Кредиттік тәуекелді ескере отырып мөлшерленген шартты және ықтимал міндеттемелер жиынтығы


21

Айрықша тәуекел


22

Жалпы тәуекел


23

Акциялардың нарықтық құнының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекел жиынтығы (сату мақсатында сатып алынған исламдық бағалы қағаздарды қоса алғанда)


24

Шетел валюталарының айырбас бағамының (қымбат металдардың нарықтық құнының) өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекел жиынтығы


25

Нарықтық құнының өзгеруіне байланысты тауар-материалдық қорлар бойынша тәуекел жиынтығы


26

Нұсқаулықтың 26-тармағына сәйкес жалпы жылдық кірістің орташа шамасы


27

Операциялық тәуекел


28

Активтер және шартты және ықтимал талап етулер мен нарықтық тәуекел ескеріліп есептелген міндеттемелер


29

Меншікті капитал жеткіліктілігінің коэффициенті (k1-1)


30

Меншікті капитал жеткіліктілігінің коэффициенті (k1-2)


31

Меншікті капитал жеткіліктілігінің коэффициенті (k2)


32

Бір қарыз алушының немесе банкпен айрықша қатынастармен байланысты емес өзара байланысты қарыз алушылар тобының Нұсқаулықтың 3-тарауына сәйкес банк алдындағы міндеттемелердің кез келген түрі бойынша жиынтық берешегі


33

Банкпен айрықша қатынастармен байланысты емес бір қарыз алушыға келетін тәуекелдің ең жоғары мөлшерінің коэффициенті (k3.1)


34

Бір қарыз алушының немесе банкпен айрықша қатынастармен байланысты өзара байланысты қарыз алушылар тобының Нұсқаулықтың 3-тарауына сәйкес банк алдындағы міндеттемелердің кез келген түрі бойынша жиынтық берешегі


35

Банкпен айрықша қатынастармен байланысты бір қарыз алушыға (қарыз алушылар тобына) келетін тәуекелдің ең жоғары мөлшерінің коэффициенті - (k3)


36

Банкпен айрықша қатынастармен байланысты барлық қарыз алушылар бойынша тәуекелдер сомасы


37

Банкпен айрықша қатынастармен байланысты қарыз алушылар бойынша тәуекелдер сомасының коэффициенті (Ро)


38

Нұсқаулықтың 33-1-тармағында көрсетілген тиісті қарыз алушылардың міндеттемелері бойынша бланктік қарыздың, қарыз алушы алдындағы не банктiң ағымдағы және содан кейiнгi екi ай iшiнде қарыз алушыға талаптары туындауы мүмкін үшінші тұлғалардың пайдасына қарыз алушы үшін қамтамасыз етiлмеген шартты мiндеттемелердің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының тәуелсiз рейтингiнiң бiр тармағынан төмен болмайтын Standard & Poor's агенттiгiнiң рейтингiсі немесе Fitch немесе Moody's Investors Service агенттiктерінiң (бұдан әрі – басқа рейтингілік агенттiктер) осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар Қазақстан Республикасының резиденттеріне талаптарды және Standard & Poor's агенттiгiнiң «А» рейтингiнен төмен емес рейтингi немесе одан басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар резидент еместерді қоспағанда, Standard & Poor's агенттігінің «А» рейтингісінен төмен емес немесе бір қарыз алушыға немесе өзара байланысты қарыз алушылар тобына қатысты басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар резидент еместерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының оффшор аймақтарда тіркелген немесе азаматтары болып табылатын резидент еместері мiндеттемелерiнің ең жоғарғы сомасы


39

Бланктік кредиттің ең жоғары мөлшерінің коэффициенті (Бк)


40

Әрқайсысының мөлшері банктің меншікті капиталының 10 пайызынан асатын банктің бір қарыз алушыға келетін  тәуекелдерінің жиынтық сомасы


41

Әрқайсысының мөлшері меншікті капиталдың 10 пайызынан асатын бір қарыз алушыға келетін тәуекелдердің жиынтық сомасының коэффициенті (Рк)


42

«Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамына берілген кредиттердің жиынтық сомасы


43

«Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамына берілген кредиттердің ең жоғары сомасының коэффициенті


44

Бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін иеленетін еншілес ұйымдарға берілген күмәнді және үмітсіз активтердің жиынтық сомасы


45

Бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін иеленетін еншілес ұйымдарға берілген күмәнді және үмітсіз активтердің жиынтық сомасының коэффициенті


46

Нұсқаулықтың 41, 44–тармақтарына сәйкес өтімділігі жоғары активтер


47

Талап етілгенге дейінгі міндеттемелер


48

k4 ағымдағы өтімділік коэффициенті


49

Нұсқаулықтың 43, 44-тармақтарына сәйкес жеті күнге дейін қоса алғанда өтелгенге дейінгі қалған мерзімімен мерзімді міндеттемелер


50

k4-1 өтімділік коэффициенті


51

Өтімділігі жоғары активтерді қоса алғанда, Нұсқаулықтың 42, 44-тармақтарына сәйкес бір айға дейін қоса алғанда өтелгенге дейінгі қалған мерзімімен өтімді активтер


52

Нұсқаулықтың 43, 44-тармақтарына сәйкес бір айға дейін қоса алғанда өтелгенге дейінгі қалған мерзімімен мерзімді міндеттемелер


53

k4-2 өтімділік коэффициенті


54

Өтімділігі жоғары активтерді қоса алғанда, Нұсқаулықтың 42, 44-тармақтарына сәйкес үш айға дейін қоса алғанда өтелгенге дейінгі қалған мерзімімен өтімді активтер


55

Нұсқаулықтың 43, 44-тармақтарына сәйкес үш айға дейін қоса алғанда өтелгенге дейінгі қалған мерзімімен мерзімді міндеттемелер


56

k4-3 өтімділік коэффициенті57

k4-4 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентін есептеуге арналған активтер
58

1) Standard&Poor's агенттігінің «А»-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар елдердің шетел валюталары, «Eуpo» валютасы бойынша (жиынтығында валюталардың осы тобы бойынша соманы/коэффициентті көрсете отырып):


2) Standard&Poor's агенттігінің «A»-дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингісі бар немесе тиісті рейтингілік бағасы жоқ елдердің шетел валюталары бойынша:


(валюта түрі көрсетіледі)


(валюта түрі көрсетіледі)


k4-4 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентін есептеуге арналған міндеттемелер59

1) Standard&Poor's агенттігінің «А»-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар елдердің шетел валюталары және «Eуpo» валютасы бойынша (жиынтығында валюталардың осы тобы бойынша соманы/коэффициентті көрсете отырып):


2) Standard&Poor's агенттігінің «A»-дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингісі бар немесе тиісті рейтингілік бағасы жоқ елдердің шетел валюталары бойынша:


(валюта түрі көрсетіледі)


(валюта түрі көрсетіледі)


k4-4 мерзімді валюталық өтімділік коэффициенті60

1) Standard&Poor's агенттігінің «А»-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар елдердің шетел валюталары және «Eуpo» валютасы бойынша (жиынтығында валюталардың осы тобы бойынша соманы/коэффициентті көрсете отырып):


2) Standard&Poor's агенттігінің «A»-дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингісі бар немесе тиісті рейтингілік бағасы жоқ елдердің шетел валюталары бойынша:


(валюта түрі көрсетіледі)


(валюта түрі көрсетіледі)


k4-5 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентін есептеуге арналған активтер61

1) Standard&Poor's агенттігінің «А»-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар елдердің шетел валюталары және «Eуpo» валютасы бойынша (жиынтығында валюталардың осы тобы бойынша соманы/коэффициентті көрсете отырып):


2) Standard&Poor's агенттігінің «A»-дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингісі бар немесе тиісті рейтингілік бағасы жоқ елдердің шетел валюталары бойынша:


(валюта түрі көрсетіледі)


(валюта түрі көрсетіледі)


k4-5 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентін есептеуге арналған міндеттемелер62

1) Standard&Poor's агенттігінің «А»-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар елдердің шетел валюталары және «Eуpo» валютасы бойынша (жиынтығында валюталардың осы тобы бойынша соманы/коэффициентті көрсете отырып):


2) Standard&Poor's агенттігінің «A»-дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингісі бар немесе тиісті рейтингілік бағасы жоқ елдердің шетел валюталары бойынша:


(валюта түрі көрсетіледі)


(валюта түрі көрсетіледі)


k4-5 мерзімді валюталық өтімділік коэффициенті63

1) Standard&Poor's агенттігінің «А»-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар елдердің шетел валюталары және «Eуpo» валютасы бойынша (жиынтығында валюталардың осы тобы бойынша соманы/коэффициентті көрсете отырып):


2) Standard&Poor's агенттігінің «A»-дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингісі бар немесе тиісті рейтингілік бағасы жоқ елдердің шетел валюталары бойынша:


(валюта түрі көрсетіледі)


(валюта түрі көрсетіледі)


k4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентін есептеуге арналған активтер64

Standard&Poor's агенттігінің «А»-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар елдердің шетел валюталары және «Eуpo» валютасы бойынша (жиынтығында валюталардың осы тобы бойынша соманы/коэффициентті көрсете отырып):


Standard&Poor's агенттігінің «A»-дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингісі бар немесе тиісті рейтингілік бағасы жоқ елдердің шетел валюталары бойынша:


(валюта түрі көрсетіледі)


(валюта түрі көрсетіледі)


k4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентін есептеуге арналған міндеттемелер65

Standard&Poor's агенттігінің «А»-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар елдердің шетел валюталары және «Eуpo» валютасы бойынша (жиынтығында валюталардың осы тобы бойынша соманы/коэффициентті көрсете отырып):


Standard&Poor's агенттігінің «A»-дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингісі бар немесе тиісті рейтингілік бағасы жоқ елдердің шетел валюталары бойынша:


(валюта түрі көрсетіледі)


(валюта түрі көрсетіледі)


k4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициенті


1)

Standard&Poor's агенттігінің «А»-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар елдердің шетел валюталары және «Eуpo» валютасы бойынша (жиынтығында валюталардың осы тобы бойынша соманы/коэффициентті көрсете отырып):


2)

Standard&Poor's агенттігінің «A»-дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингісі бар немесе тиісті рейтингілік бағасы жоқ елдердің шетел валюталары бойынша:(валюта түрі көрсетіледі)(валюта түрі көрсетіледі)


66

Негізгі құрал-жабдықтарға және басқа қаржылық емес активтерге банк инвестициялары


1)

Банк инвестицияларының ең жоғары мөлшерінің коэффициенті - (k6)


2)

Резидент еместер алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелер


67

Резидент еместер алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелердің ең жоғары лимитінің коэффициенті (k7)


68

k8 коэффициенті есебіне енгізілетін резидент еместер алдындағы міндеттемелер


69

Қазақстан Республикасының резиденті еместер алдындағы міндеттемелерге банктерді капиталдандыру коэффициенті (k8)


1)

k9 коэффициентінің есебіне енгізілетін резидент еместер алдындағы міндеттемелер мен исламдық бағалы қағаздар


2)

Қазақстан Республикасының резиденттері еместер алдындағы міндеттемелерге банктердің капиталдандырылу коэффициенті (k9)


70

Инвестициялық депозит туралы шарт бойынша тартылған қаражат есебінен қаржыландырылатын активтер


71

Қаражаттың бір бөлігін ішкі активтерге орналастыру коэффициентіБiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам):
_________________________________________    ___________________
(тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)             (қолы)
Бас бухгалтер: ______________________________________  _________
               (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)     (қолы)
Орындаушы:____________    ______________________________________
            (қызметі)      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)
             __________________    _____________________
                  (қолы)             (телефон нөмірі)
Есепке қол қойылған күн  20_____ жылғы «_____» __________
Мөр орны

Қазақстан Республикасы       
Қаржы нарығын және қаржы     
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының      
2009 жылғы 27 наурыздағы     
N 67 қаулысына 2-қосымша    

      Ескерту. 2-қосымшаға өзгерістер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi), ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі),    24.12.2012 № 383 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

Нысан 

20__ жылғы "__" ___________ тәуекелді есепке ала отырып, мөлшерленген активтер талдамасы

_________________________________________________
(банктің қысқаша атауы)

                                                      (мың теңгемен)

N

Баптардың атауы

Сомасы

Тәуекел дәрежесі пайызбен

Есепке сомасы

1

2

3

4

5

I топ

1

Қолма-қол теңге


0


2

Standard & Poor's агенттігінің "АА"-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің шетелдік қолма-қол валютасы


0


3

Тазартылған қымбат металдар


0


4

Қазақстан Республикасының Үкіметіне талаптар


0


5

Standard & Poor's агенттігінің "АА"-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтеріне талаптар


0


6

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкке талаптар


0


7

Standard & Poor's агенттігінің "АА"-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріне талаптар


0


8

Standard & Poor's агенттігінің "АА"-дан төмен емес рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына талаптар


0


9

Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдарына салықтар мен бюджетке басқа төлемдер бойынша талаптар
10

Қазақстан Республикасының ұлттық холдингі, ұлттық басқарушы холдингі  – оригинатор құрған исламдық арнайы қаржы компаниясы шығарған исламдық бағалы қағаздар


0


11

Мемлекеттік мәртебесі бар, Standard & Poor's агенттігінің "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерімен шығарылған исламдық бағалы қағаздар


0


12

Standard & Poor's агенттігінің "АА-"-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған исламдық бағалы қағаздары


0


12-1

«Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздар


0


II топ

13

Standard & Poor's агенттігінің "АА"-дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің қолма-қол шетел валютасы


20


14

Standard & Poor's агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтеріне талаптар


20


15

Standard & Poor's агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріне талаптар


20


16

Standard & Poor's агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейін рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына талаптар


20


17

Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдарына талаптар


20


18

Standard & Poor's агенттігінің "АА-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдарына талаптар


20


19

Standard & Poor's агенттігінің "АА-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдарға талаптар


20


20

Standard & Poor's агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтерімен шығарылған, мемлекеттік мәртебесі бар исламдық бағалы қағаздар


20


21

Standard & Poor's агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарымен шығарылған исламдық бағалы қағаздар


20


22

Дауыс беруші акцияларының (қатысу үлестерінің) 100 пайызы ұлттық басқарушы холдингіне тиесілі, оригинатор заңды тұлғалармен құрылған исламдық арнайы қаржы компаниясы шығарған исламдық бағалы қағаздары


20


23

Standard & Poor's агенттігінің "АА-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдарымен шығарылған исламдық бағалы қағаздары


20


24

Standard & Poor's агенттігінің "АА-"-тен төмен емес рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар ұйымдармен шығарылған исламдық бағалы қағаздары


20


III топ

25

Тазартылмаған қымбат металдар


50


26

Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтеріне талаптар


50


27

Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріне талаптар


50


28

Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейінгі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына талаптар


50


29

Standard & Poor's агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейіннен төмен емес ретингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдарына талаптар


50


30

Standard & Poor's агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар ұйымдарға талаптар


50


31

Мынадай талапқа сәйкес келетін ипотекалық тұрғын үй заемдары: берілген ипотекалық тұрғын үй заем сомасының кепіл құнына қатынасы кепіл құнының қоса алғандағы 50 пайызынан аспайды


50


32

Мынадай талапқа сәйкес келетін ипотекалық тұрғын үй заемдары: берілген ипотекалық тұрғын үй заем сомасының кепіл құнына қатынасы кепіл құнының 51-ден 60-қа дейін қоса алғандағы пайыз аралығында болса


75


33

Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтерімен шығарылған, мемлекеттік мәртебесі бар исламдық бағалы қағаздары


100


34

Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейінгі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар халықаралық ұйымдарымен шығарылған исламдық бағалы қағаздар


50


35

Standard & Poor's агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейіннен төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдарымен шығарылған исламдық бағалы қағаздар


50


36

Standard & Poor's агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар ұйымдармен шығарылған исламдық бағалы қағаздар


50


IV топ

37

Standard & Poor's агенттігінің "ВВ+"-тен "В-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің, және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық үкіметтеріне талаптар


100


38

Standard & Poor's агенттігінің "ВВ+"-тен "В-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингі жоқ елдердің орталық банктеріне талаптар


100


39

Standard & Poor's агенттігінің "ВВ+"-тен "В-"-ке дейін рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің халықаралық қаржы ұйымдарына және тиісті рейтингі жоқ халықаралық қаржы ұйымдарына талаптар


100


40

Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингі жоқ елдердің жергілікті билік органдарына талаптар


100


41

Standard & Poor's агенттігінің "А-"-тен төмен рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар резидент ұйымдарға, тиісті рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдарға, Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейін рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар резидент емес ұйымдарға талаптар


100


42

III және V тәуекел топтарына жатқызылғандарды қоспағанда жеке тұлғаларға талаптар


100


43

Басқа ипотекалық тұрғын үй заемдары


100


44

Standard & Poor's агенттігінің "ВВ+"-тен "В-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің, және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық үкіметтерімен шығарылған, мемлекеттік мәртебесі бар исламдық бағалы қағаздар


100


45

Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің, және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің жергілікті билік органдарымен шығарылған исламдық бағалы қағаздар


100


46

Standard & Poor's агенттігінің "ВВ+"-тен "В-"-ке дейінгі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар халықаралық ұйымдармен, және тиісті рейтингтік бағасы жоқ халықаралық ұйымдарымен шығарылған исламдық бағалы қағаздар


100


47

Standard & Poor's агенттігінің "А-"-тен төмен рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар резидент ұйымдарымен, тиісті рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдармен және Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейінгі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар резидент емес ұйымдар шығарған исламдық бағалы қағаздар


100


48

Төлемдер бойынша есеп айырысу


100


49

Негізгі құрал-жабдықтар


100


50

Материалдық қорлар


100


51

Банк инвестицияларын қоспағанда, акциялар (жарғылық капиталда қатысу үлестері) бөлігінде әділ құны бойынша есепке алынатын инвестициялар


100


52

Банктің негізгі қызметінің мақсаттары үшін сатып алынған және 38 Халықаралық қаржылық есептілік стандартына сәйкес келетін лицензияланған бағдарламалық қамтамасыз ету


100


V топ

53

Standard & Poor's агенттігінің "В-"-тен төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтеріне талаптар


150


54

Standard & Poor's агенттігінің "В-"-тен төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріне талаптар


150


55

Standard & Poor's агенттігінің "В-"-тен төмен рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына талаптар


150


56

Standard & Poor's агенттігінің "ВВ-"-тен төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдарына талаптар


150


57

Шетел мемлекеттерінің 1 аумағында тіркелген заңды тұлғалары, немесе шетел мемлекеттерінің азаматтары болып табылатын Қазақстан Республикасының резидент еместеріне талаптар


200


58

Standard & Poor's агенттігінің "ВВ-"-тен төмен рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент емес ұйымдарға, және тиісті рейтингтік бағасы жоқ резидент емес ұйымдарға талаптар


150


59

Standard & Poor's агенттігінің "В-" төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған исламдық бағалы қағаздары


150


60

Standard & Poor's агенттігінің "ВВ-"-тен төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдары шығарған исламдық бағалы қағаздары


150


61

Standard & Poor's агенттігінің "В-" төмен рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған исламдық бағалы қағаздары


150


62

Standard & Poor's агенттігінің "ВВ-"-тен төмен рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент емес ұйымдарымен және тиісті рейтингтік бағасы жоқ резидент емес ұйымдармен шығарылған исламдық бағалы қағаздары


150


63

Шетел мемлекеттерінің 1 аумақтарында тіркелген Қазақстан Республикасының резидент емес ұйымдарымен шығарылған исламдық бағалы қағаздары 1


200


Тәуекел активтерінің жиынтығы:


Х


       1 Шетел мемлекеттерінің тізбесі:
      1) Андорра Князьдігі;
      2) Антигуа және Барбуда мемлекеті;
      3) Багам аралдары достастығы;
      4) Барбадос мемлекеті;
      5) Бахрейн мемлекеті;
      6) Белиз мемлекеті;
      7) Бруней Даруссалам мемлекеті;
      8) Вануату Республикасы;
      9) Гватемала Республикасы;
      10) Гренада мемлекеті;
      11) Джибути Республикасы;
      12) Доминикан Республикасы;
      13) Индонезия Республикасы;
      14) Испания (Канар аралдары аумағының бөлігінде ғана);
      15) Кипр Республикасы;
      16) Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) және Сянган (Гонконг) арнайы әкімшілік аудандардың аумағы бөлігінде ғана);
      17) Комор Аралдары Федералды Ислам Республикасы;
      18) Коста-Рика Республикасы;
      19) Малайзия (Лабуан анклавы аумағының бөлігінде ғана);
      20) Либерия Республикасы;
      21) Лихтенштейн Князьдігі;
      22) Маврикий Республикасы;
      23) Португалия (Мадейра аралдарының аумақтары бөлігінде ғана);
      24) Мальдив Республикасы;
      25) Мальта Республикасы;
      26) Маршалл аралдары Республикасы;
      27) Монако Князьдігі;
      28) Мьянма Одағы;
      29) Науру Республикасы;
      30) Нидерланд (Аруба аралы аумағының және Антиль аралдарының тәуелді аумақтарының аумағы бөлігінде ғана);
      31) Нигерия Федеративтік Республикасы;
      32) Жаңа Зеландия (Кука және Ниуэ аралдары аумағы бөлігінде ғана);
      33) Біріккен Араб Әмірлігі (Дубай қаласының аумағы бөлігінде ғана);
      34) Палау Республикасы;
      35) Панама Республикасы;
      36) Самоа Тәуелсіз Мемлекеті;
      37) Сейшель аралдары Республикасы;
      38) Сент-Винсент және Гренадины мемлекеті;
      39) Сент-Китс және Невис Федерациясы;
      40) Сент-Люсия мемлекеті;
      41) Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Біріккен Корольдігі (келесі аумақтары бөлігінде ғана):
      Ангилья Аралдары;
      Бермуд аралдары;
      Британдық Виргин аралдары;
      Гибралтар;
      Кайман аралдары;
      Монтсеррат аралы;
      Теркс және Кайкос аралдары;
      Мэн аралы;
      Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни аралдары);
      42) Америка Құрама Штаттары (Американдық Виргин аралдары, Гуам аралы мен Пуэрто-Рико достастығы аумақтары бөлігінде ғана);
      43) Тонга Корольдігі;
      44) Филиппин Республикасы;
      45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы.

      Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):
                _______________________________________ ____________
                  (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)     (қолы)

      Бас бухгалтер: __________________________________ ____________
                    (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)   (қолы)

      Орындаушы: ___________ _______________________________________
                  (лауазымы)   (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)
      ______________ __________________
          (қолы)      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы "__" ___________

      Мөр орны;

Қазақстан Республикасы       
Қаржы нарығын және қаржы     
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының      
2009 жылғы 27 наурыздағы     
N 67 қаулысына 3-қосымша     

       Ескерту. 3-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi), ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

Нысан 

20__ жылғы "___"_______кредиттік тәуекелді ескере отырып, мөлшерленген шартты және ықтимал міндеттемелер талдамасы

________________________________________________
(банктің қысқаша атауы)

                                                      (мың теңгеде)

N

Баптардың атаулары

Сомасы

Конверсия коэффициенті пайызбен

Кредиттік тәуекел коэффициенті

Есептеуге сомасы

1

2

3

4

5

6

I топ

1

Міндеттемелері толығымен: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейіндегі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық банктері мен орталық үкіметтерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); ақшамен немесе банктің басқаруына берілген тазартылған қымбат металдармен; Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттігінің "АА-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтері мен орталық банктерінің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері мен кепілдемелері


0

0


2

Міндеттемелері толығымен: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейіндегі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық банктері мен орталық үкіметтерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); ақшамен немесе банктің басқаруына берілген тазартылған қымбат металдармен; Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттігінің "АА-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтері мен орталық банктерінің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері мен кепілдемелері


0

20


3

Міндеттемелері толығымен: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейіндегі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық банктері мен орталық үкіметтерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); ақшамен немесе банктің басқаруына берілген тазартылған қымбат металдармен; Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттігінің "АА-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтері мен орталық банктерінің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері мен кепілдемелері


0

50


4

Міндеттемелері толығымен: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейіндегі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық банктері мен орталық үкіметтерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); ақшамен немесе банктің басқаруына берілген тазартылған қымбат металдармен; Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттігінің "АА-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтері мен орталық банктерінің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері мен кепілдемелері


0

100


5

Міндеттемелері толығымен: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейіндегі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық банктері мен орталық үкіметтерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); ақшамен немесе банктің басқаруына берілген тазартылған қымбат металдармен; Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттігінің "АА-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтері мен орталық банктерінің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері мен кепілдемелері


0

150


6

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I тобына кіретін қарсы әріптестермен жасалған, Қазақстан Республикасының Үкіметімен, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамымен шығарылған бағалы қағаздарды немесе Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерімен және орталық банктерімен шығарылған бағалы қағаздарды, Нұсқаулықтың 9-тармағында көзделген басқа жоғары өтімді бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша шартты (ықтимал) міндеттемелер


0

0


7

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына кіретін қарсы әріптестермен жасалған, Қазақстан Республикасының Үкіметімен, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамымен шығарылған бағалы қағаздарды немесе Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерімен және орталық банктерімен шығарылған бағалы қағаздарды, Нұсқаулықтың 9-тармағында көзделген басқа жоғары өтімді бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша шартты (ықтимал) міндеттемелер


0

20


8

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына кіретін қарсы әріптестермен жасалған, Қазақстан Республикасының Үкіметімен, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамымен шығарылған бағалы қағаздарды немесе Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерімен және орталық банктерімен шығарылған бағалы қағаздарды, Нұсқаулықтың 9-тармағында көзделген басқа жоғары өтімді бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша шартты (ықтимал) міндеттемелер


0

50


9

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына кіретін қарсы әріптестермен жасалған, Қазақстан Республикасының Үкіметімен, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамымен шығарылған бағалы қағаздарды немесе Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерімен және орталық банктерімен шығарылған бағалы қағаздарды, Нұсқаулықтың 9-тармағында көзделген басқа жоғары өтімді бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша шартты (ықтимал) міндеттемелер


0

100


10

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына кіретін қарсы әріптестермен жасалған, Қазақстан Республикасының Үкіметімен, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамымен шығарылған бағалы қағаздарды немесе Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерімен және орталық банктерімен шығарылған бағалы қағаздарды, Нұсқаулықтың 9-тармағында көзделген басқа жоғары өтімді бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша шартты (ықтимал) міндеттемелер


0

150


11

Банктің қаржы міндеттемелерінсіз; міндеттемелері Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтері мен орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтері мен орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; банкке берілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I тобына кіретін ақшамен немесе тазартылған бағалы металдармен қамтамасыз етілген банк аккредитивтері


0

0


12

Банктің қаржы міндеттемелерінсіз; міндеттемелері Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтері мен орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтері мен орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; банкке берілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына кіретін ақшамен немесе тазартылған бағалы металдармен қамтамасыз етілген банк аккредитивтері


0

20


13

Банктің қаржы міндеттемелерінсіз; міндеттемелері Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтері мен орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтері мен орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; банкке берілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына кіретін ақшамен немесе тазартылған бағалы металдармен қамтамасыз етілген банк аккредитивтері


0

50


14

Банктің қаржы міндеттемелерінсіз; міндеттемелері Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтері мен орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтері мен орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; банкке берілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына кіретін ақшамен немесе тазартылған бағалы металдармен қамтамасыз етілген банк аккредитивтері


0

100


15

Банктің қаржы міндеттемелерінсіз; міндеттемелері Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтері мен орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтері мен орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; банкке берілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына кіретін ақшамен немесе тазартылған бағалы металдармен қамтамасыз етілген банк аккредитивтері`


0

150


16

Келешекте банктің, кредиттік тәуекел бойынша мөлшерленген активтердің I тобына кіретін, банктің талабы бойынша кез келген сәтте жойылуға жататын заемдар мен салымдарды орналастыру жөніндегі ықтимал (шартты) міндеттемелері


0

0


17

Келешекте банктің, кредиттік тәуекел бойынша мөлшерленген активтердің II тобына кіретін, банктің талабы бойынша кез келген сәтте жойылуға жататын заемдар мен салымдарды орналастыру жөніндегі ықтимал (шартты) міндеттемелері


0

20


18

Келешекте банктің, кредиттік тәуекел бойынша мөлшерленген активтердің III тобына кіретін, банктің талабы бойынша кез келген сәтте жойылуға жататын заемдар мен салымдарды орналастыру жөніндегі ықтимал (шартты) міндеттемелері


0

50


19

Келешекте банктің, кредиттік тәуекел бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына кіретін, банктің талабы бойынша кез келген сәтте жойылуға жататын заемдар мен салымдарды орналастыру жөніндегі ықтимал (шартты) міндеттемелері


0

100


20

Келешекте банктің, кредиттік тәуекел бойынша мөлшерленген активтердің V тобына кіретін, банктің талабы бойынша кез келген сәтте жойылуға жататын заемдар мен салымдарды орналастыру жөніндегі ықтимал (шартты) міндеттемелері


0

150


21

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына жататын, банктің еншілес ұйымдарының пайдасына берілген, олар арқылы сыртқы заемдар тартылған және банк міндеттемелерін орналастырған кездегі банктің кепілдіктері (кепілдемелері)


0

0


22

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІI тобына жататын, банктің еншілес ұйымдарының пайдасына берілген, олар арқылы сыртқы заемдар тартылған және банк міндеттемелерін орналастырған кездегі банктің кепілдіктері (кепілдемелері)


0

20


23

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІII тобына жататын, банктің еншілес ұйымдарының пайдасына берілген, олар арқылы сыртқы заемдар тартылған және банк міндеттемелерін орналастырған кездегі банктің кепілдіктері (кепілдемелері)


0

50


24

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV тобына жататын, банктің еншілес ұйымдарының пайдасына берілген, олар арқылы сыртқы заемдар тартылған және банк міндеттемелерін орналастырған кездегі банктің кепілдіктері (кепілдемелері)


0

100


25

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына жататын, банктің еншілес ұйымдарының пайдасына берілген, олар арқылы сыртқы заемдар тартылған және банк міндеттемелерін орналастырған кездегі банктің кепілдіктері (кепілдемелері)


0

150


26

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына жататын тұлғалармен жасалған, банкпен берілген заемның қамтамасыз етуіне қабылданған кепілдіктер


0

0


27

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІI тобына жататын тұлғалармен жасалған, банкпен берілген заемның қамтамасыз етуіне қабылданған кепілдіктер


0

20


28

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІII тобына жататын тұлғалармен жасалған, банкпен берілген заемның қамтамасыз етуіне қабылданған кепілдіктер


0

50


29

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV тобына жататын тұлғалармен жасалған, банкпен берілген заемның қамтамасыз етуіне қабылданған кепілдіктер


0

100


30

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына жататын тұлғалармен жасалған, банкпен берілген заемның қамтамасыз етуіне қабылданған кепілдіктер


0

150


II топ

31

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I тобына жататын тұлғалармен жасалған, банктің келешекте өтеу мерзімі 1 жылға дейінгі заемдар мен міндеттемелерді орналастыру бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелері


20

0


32

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына жататын тұлғалармен жасалған, банктің келешекте өтеу мерзімі 1 жылға дейінгі заемдар мен міндеттемелерді орналастыру бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелері


20

20


33

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына жататын тұлғалармен жасалған, банктің келешекте өтеу мерзімі 1 жылға дейінгі заемдар мен міндеттемелерді орналастыру бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелері


20

50


34

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына жататын тұлғалармен жасалған, банктің келешекте өтеу мерзімі 1 жылға дейінгі заемдар мен міндеттемелерді орналастыру бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелері


20

100


35

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына жататын тұлғалармен жасалған, банктің келешекте өтеу мерзімі 1 жылға дейінгі заемдар мен міндеттемелерді орналастыру бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелері


20

150


36

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I тобына жататын заемшы тұлғалардың пайдасына берілген, міндеттемелері Standard & Poor's агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor's агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелері


20

0


37

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына жататын заемшы тұлғалардың пайдасына берілген, міндеттемелері Standard & Poor's агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor's агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелері


20

20


38

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына жататын заемшы тұлғалардың пайдасына берілген, міндеттемелері Standard & Poor's агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor's агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелері


20

50


39

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына жататын заемшы тұлғалардың пайдасына берілген, міндеттемелері Standard & Poor's агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor's агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелері


20

100


40

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына жататын заемшы тұлғалардың пайдасына берілген, міндеттемелері Standard & Poor's агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor's агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелері


20

150


41

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I тобына жататын тұлғалардың пайдасына қойылған, міндеттемелері Standard & Poor's агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен);
Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен);
Standard & Poor's агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген банк аккредитивтері


20

0


42

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына жататын тұлғалардың пайдасына қойылған, міндеттемелері Standard & Poor's агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен);
Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен);
Standard & Poor's агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген банк аккредитивтері


20

20


43

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына жататын тұлғалардың пайдасына қойылған, міндеттемелері Standard & Poor's агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен);
Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен);
Standard & Poor's агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген банк аккредитивтері


20

50


44

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына жататын тұлғалардың пайдасына қойылған, міндеттемелері Standard & Poor's агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен);
Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен);
Standard & Poor's агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген банк аккредитивтері


20

100


45

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына жататын тұлғалардың пайдасына қойылған, міндеттемелері Standard & Poor's агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен);
Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен);
Standard & Poor's агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген банк аккредитивтері


20

150


III топ

46

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I тобына жататын тұлғалармен жасалған, банктің келешекте өтеу мерзімі 1 жылға дейінгі заемдар мен міндеттемелерді орналастыру бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелері


50

0


47

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына жататын тұлғалармен жасалған, банктің келешекте өтеу мерзімі 1 жылға дейінгі заемдар мен міндеттемелерді орналастыру бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелері


50

20


48

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына жататын тұлғалармен жасалған, банктің келешекте өтеу мерзімі 1 жылға дейінгі заемдар мен міндеттемелерді орналастыру бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелері


50

50


49

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына жататын тұлғалармен жасалған, банктің келешекте өтеу мерзімі 1 жылға дейінгі заемдар мен міндеттемелерді орналастыру бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелері


50

100


50

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына жататын тұлғалармен жасалған, банктің келешекте өтеу мерзімі 1 жылға дейінгі заемдар мен міндеттемелерді орналастыру бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелері


50

150


51

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтерің I тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген, міндеттемелері Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor's агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар сақтандыру (қайта сақтандыу) ұйымдарының сақтандыру полистерімен;
Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor's агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелері


50

0


52

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтерің II тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген, міндеттемелері Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor's агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар сақтандыру (қайта сақтандыу) ұйымдарының сақтандыру полистерімен;
Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor's агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелері


50

20


53

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтерің III тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген, міндеттемелері Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемеелерімен);
Standard & Poor's агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар сақтандыру (қайта сақтандыу) ұйымдарының сақтандыру полистерімен;
Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor's агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелері


50

50


54

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтерің IV тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген, міндеттемелері Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен);
Standard & Poor's агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар сақтандыру (қайта сақтандыу) ұйымдарының сақтандыру полистерімен;
Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor's агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелері


50

100


55

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтерің V тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген, міндеттемелері Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor's агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар сақтандыру (қайта сақтандыу) ұйымдарының сақтандыру полистерімен;
Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен;
Standard & Poor's агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелері


50

150


56

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтерің I тобына жататын тұлғалардың пайдасына қойылған, міндеттемелері:
Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен);
Standard & Poor's агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар сақтандыру (қайта сақтандыу) ұйымдарының сақтандыру полистерімен;
Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен;
Standard & Poor's агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген банктің аккредитивтері


50

0


57

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтерің II тобына жататын тұлғалардың пайдасына қойылған, міндеттемелері:
Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor's агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар сақтандыру (қайта сақтандыу) ұйымдарының сақтандыру полистерімен;
Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor's агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген банктің аккредитивтері


50

20


58

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтерің III тобына жататын тұлғалардың пайдасына қойылған, міндеттемелері:
Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен);
Standard & Poor's агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар сақтандыру (қайта сақтандыу) ұйымдарының сақтандыру полистерімен;
Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor's агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген банктің аккредитивтері


50

50


59

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтерің IV тобына жататын тұлғалардың пайдасына қойылған, міндеттемелері:
Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен);
Standard & Poor's агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар сақтандыру (қайта сақтандыу) ұйымдарының сақтандыру полистерімен;
Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor's агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген банктің аккредитивтері


50

100


60

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтерің V тобына жататын тұлғалардың пайдасына қойылған, міндеттемелері:
Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor's агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар сақтандыру (қайта сақтандыу) ұйымдарының сақтандыру полистерімен;
Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor's агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor's агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген банктің аккредитивтері


50

150


IV топ

61

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I тобына жататын тұлғалармен жасалған, банктің кері сатып алу міндеттемесімен банкке қаржы құралдарын сату туралы келісім


100

0


62

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына жататын тұлғалармен жасалған, банктің кері сатып алу міндеттемесімен банкке қаржы құралдарын сату туралы келісім


100

20


63

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына жататын тұлғалармен жасалған, банктің кері сатып алу міндеттемесімен банкке қаржы құралдарын сату туралы келісім


100

50


64

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына жататын тұлғалармен жасалған, банктің кері сатып алу міндеттемесімен банкке қаржы құралдарын сату туралы келісім


100

100


65

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына жататын тұлғалармен жасалған, банктің кері сатып алу міндеттемесімен банкке қаржы құралдарын сату туралы келісім


100

150


66

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген банктің өзге кепілдіктері (кепілдемелері)


100

0


67

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген банктің өзге кепілдіктері (кепілдемелері)


100

20


68

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген банктің өзге кепілдіктері (кепілдемелері)


100

50


69

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген банктің өзге кепілдіктері (кепілдемелері)


100

100


70

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген банктің өзге кепілдіктері (кепілдемелері)


100

150


71

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I тобына жататын тұлғалардың пайдасына қойылған банктің өзге аккредитивтері


100

0


72

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына жататын тұлғалардың пайдасына қойылған банктің өзге аккредитивтері


100

20


73

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына жататын тұлғалардың пайдасына қойылған банктің өзге аккредитивтері


100

50


74

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына жататын тұлғалардың пайдасына қойылған банктің өзге аккредитивтері


100

100


75

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына жататын тұлғалардың пайдасына қойылған банктің өзге аккредитивтері


100

150


76

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I тобына жататын тұлғалардың пайдасына қойылған банктің өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері


100

0


77

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына жататын тұлғалардың пайдасына қойылған банктің өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері


100

20


78

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына жататын тұлғалардың пайдасына қойылған банктің өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері


100

50


79

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына жататын тұлғалардың пайдасына қойылған банктің өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері


100

100


80

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына жататын тұлғалардың пайдасына қойылған банктің өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері


100

150


Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген шартты міндеттемелердің жиынтығы


Х

Х


      Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):
                _______________________________________ ____________
                  (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)     (қолы)

      Бас бухгалтер: _________________________________ _____________
                    (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)   (қолы)

      Орындаушы: ___________ _______________________________________
                  (лауазымы)   (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)
      ______________ __________________
          (қолы)      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы "__" ___________

      Мөр орны;

Қазақстан Республикасы       
Қаржы нарығын және қаржы     
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының      
2009 жылғы 27 наурыздағы     
N 67 қаулысына 4-қосымша     

      Ескерту. 4-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi), ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

Нысан 

20 __ жылғы "___" _______ уақыт аралығы бойынша
(валюта бөлігінде) ашық позицияларды бөлу

_____________________________________________
(банктің қысқаша атауы)

                                                      (мың теңгемен)

Аймақтар

Уақыт аралықтары

Ашық позициялар

Мөлшерлеу коэффициенттері

Ашық мөлшерленген позициялар

Жабық мөлшерленген позициялар

Мөлшерленген ашық позициялар жиынтығы

ұзын

қысқа

ұзын

қысқа

ұзын

қысқа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1 айдан кем0,00


1-3 ай0,002


3-6 ай0,004


6-12 ай0,007


1 аймақ бойынша жиынтығы

2

1-2 жыл0,0125


2-3 жыл0,0175


3-4 жыл0,0225


аймақ бойынша жиынтығы

3

4-5 жыл0,0275


5-7 жыл0,0325


7-10 жыл0,0375


10-15 жыл0,045


15-20 жыл0,0525


20 жылдан астам0,06


3 аймақ бойынша жиынтығыХ

      Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):
                  ______________________________________ ____________
                   (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)     (қолы)

      Бас бухгалтер: __________________________________ ____________
                    (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)   (қолы)

      Орындаушы: ___________ _______________________________________
                  (лауазымы)   (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)
      ______________ __________________
          (қолы)      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы "__" ___________

      Мөр орны;

Қазақстан Республикасы       
Қаржы нарығын және қаржы     
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының      
2009 жылғы 27 наурыздағы     
N 67 қаулысына 5-қосымша    

      Ескерту. 5-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi), ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

Нысан

Исламдық бағалы қағаздарының жалпы нарықтық тәуекелі есебінің талдамасы

                                                      (мың теңгемен)

N

Позициялар атауы


1

2

3

1

Аймақтар бойынша өтемақы берілген, мөлшерленген позициялардың есебі


2

1-аймақ


3

Уақыт аралығы бойынша мөлшерленген жабық позициясы бойынша жиынтығы


4

Ашық мөлшерленген позиция (ұзын)


5

Ашық мөлшерленген позиция (қысқа)


6

Жиынтық ашық позициялары бойынша мөлшерленген жабық позиция


7

Ашық мөлшерленген позиция


8

2-аймақ


9

Уақыт аралығы бойынша мөлшерленген жабық позициясы бойынша жиынтығы


10

Ашық мөлшерленген позиция (ұзын)


11

Ашық мөлшерленген позиция (қысқа)


12

Жиынтық ашық позициялары бойынша мөлшерленген жабық позиция


13

Ашық мөлшерленген позиция


14

3-аймақ


15

Уақыт аралығы бойынша мөлшерленген жабық позициясының жиынтығы


16

Ашық мөлшерленген позиция (ұзын)


17

Ашық мөлшерленген позиция (қысқа)


18

Жиынтық ашық позициялар бойынша мөлшерленген жабық позиция


19

Ашық мөлшерленген позиция


20

1-ші және 2-аймақтары арасындағы жабық позиция


21

2-аймақ бойынша қалдық ашық позиция


22

1-аймақ бойынша қалдық ашық позиция


23

2-ші және 3-аймақтары бойынша жабық позиция


24

3-аймақ бойынша қалдық ашық позиция


25

2-аймақ бойынша қалдық ашық позиция


26

1-ші және 3-аймақтар бойынша жабық позиция


27

1-аймақ бойынша қалдық ашық позиция


28

3-аймақ бойынша қалдық ашық позиция


29

Ашық болып қалған мөлшерленген позиция


30

Аймақтар бойынша мөлшерленген жабық позициялар сомасының 10 пайызы


31

1-аймақтың мөлшерленген жабық позицияның 40 пайызы


32

2-аймақтың мөлшерленген жабық позицияның 30 пайызы


33

3-аймақтың мөлшерленген жабық позицияның 30 пайызы


34

1-ші және 2-аймақтары арасындағы мөлшерленген жабық позицияның 40 пайызы


35

2-ші және 3-аймақтар арасындағы мөлшерленген жабық позицияның 40 пайызы


36

1-ші және 3-аймақтары арасындағы мөлшерленген жабық позицияның 100 пайызы


37

Ашық болып қалған мөлшерленген позицияның 100 пайызы


38

Жалпы пайыздық тәуекел жиынтығы


      Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):
                _______________________________________ ____________
                  (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)     (қолы)

      Бас бухгалтер: __________________________________ ____________
                    (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)   (қолы)

      Орындаушы: ___________ _______________________________________
                  (лауазымы)   (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)
      ______________ __________________
          (қолы)      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы "__" ___________

      Мөр орны;

Қазақстан Республикасы       
Қаржы нарығын және қаржы     
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының      
2009 жылғы 27 наурыздағы     
N 67 қаулысына 6-қосымша    

      Ескерту. 6-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi), ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

Нысан

Акциялардың нарықтық құнының немесе акцияға индекстің өзгеруімен байланысты нарықтық тәуекелдің талдамасы

                                                      (мың теңгемен)

N

Атауы

Акциялардың нарықтық құнының өзгеруіне байланысты қаржы құралдары

Коэффициент

Тәуекел активтері

Қаржы құралдары бойынша ұзын позиция

Қаржы құралдары бойынша қысқа позиция

Есептеуге сомасы

1

23

4

5

1

Арнайы тәуекел


2

Жалпы тәуекел


3

Нарықтық құнының өзгеруімен байланысты нарықтық тәуекелдің жиынтығы

Х

Х

Х

Х


      Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):
                _______________________________________ ____________
                  (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)     (қолы)

      Бас бухгалтер: __________________________________ ____________
                    (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)   (қолы)

      Орындаушы: ___________ _______________________________________
                  (лауазымы)   (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)
      ______________ __________________
          (қолы)      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы "__" ___________

      Мөр орны;

Қазақстан Республикасы       
Қаржы нарығын және қаржы     
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының      
2009 жылғы 27 наурыздағы     
N 67 қаулысына 7-қосымша    

      Ескерту. 7-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi), ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

Нысан

Шетел валюталарының айырбас бағамының (қымбат металдардың нарықтық құнының) өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелдің талдамасы


                                                      (мың теңгемен)

N

Валютаның атауы

Нұсқаулықтың 20, 22-тармақтарына сәйкес есептелген талаптар

Нұсқаулықтың 20, 22-тармақтарына сәйкес есептелген міндеттемелер

Позиция

1

2

3


4


5

1

............
2

............
3

Әрбір шетел валютасы және қымбат металдар бойынша ашық қысқа позициялар сомасы

Х

Х


4

Әрбір шетел валютасы және қымбат металдар бойынша ашық ұзын позициялар сомасы

Х

Х


5

Айырбас бағамының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекел жиынтығы

Х

Х


      Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):
                _______________________________________ ____________
                  (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)     (қолы)

      Бас бухгалтер: __________________________________ ____________
                    (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)   (қолы)

      Орындаушы: ___________ _______________________________________
                  (лауазымы)   (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)
      ______________ __________________
          (қолы)      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы "__" ___________

      Мөр орны;

Қазақстан Республикасы       
Қаржы нарығын және қаржы     
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының      
2009 жылғы 27 наурыздағы     
N 67 қаулысына 8-қосымша     

      Ескерту. 8-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi), ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

Нысан

20 __ жылғы "___" __________ тауар-материалдық қорларының нарықтық құнының өзгеруімен байланысты нарықтық тәуекелдің талдамасы

_____________________________________________
(банктің қысқаша атауы)

                                                      (мың теңгемен)

Тауар, тауар тобы

Ашық позициялар

Таза позиция 2-3

Брутто-позиция |2|+|3|

ұзын

қысқа

1

2

3

4

5кестенің жалғасы

Таза позиция мөлшерінің 15 пайызы

брутто-позиция мөлшерінің 3 пайызы

Тауар-материалдық тәуекелдің мөлшері 6+7

6

7

8      Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):
                _______________________________________ ____________
                  (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)     (қолы)

      Бас бухгалтер: __________________________________ ____________
                    (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)   (қолы)

      Орындаушы: ___________ _______________________________________
                  (лауазымы)   (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)
      ______________ __________________
          (қолы)      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы "__" ___________

      Мөр орны;

Қазақстан Республикасы       
Қаржы нарығын және қаржы     
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының      
2009 жылғы 27 наурыздағы     
N 67 қаулысына 9-қосымша     

      Ескерту. 9-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi), ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

Нысан

Операциялық тәуекелдің талдамасы

                                                      (мың теңгемен)

N


жыл

жыл

жыл

Үш жыл ішіндегі орташа мөлшері

1

2

3

4

5

6

2

Жылдық жалпы кірісі

3

Операциялық тәуекел мөлшері

      Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):
                _______________________________________ ____________
                  (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)     (қолы)

      Бас бухгалтер: __________________________________ ____________
                    (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)   (қолы)

      Орындаушы: ___________ _______________________________________
                  (лауазымы)   (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)
      ______________ __________________
          (қолы)      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы "__" ___________

      Мөр орны;

Қазақстан Республикасы       
Қаржы нарығын және қаржы     
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының      
2009 жылғы 27 наурыздағы     
N 67 қаулысына 10-қосымша    

      Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.12.2012 № 383 Қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Нысан

Бір қарыз алушыға келетін ең жоғары тәуекел талдамасы
(мың теңгемен) 

Атауы

Сомасы

1

2

3

1

Бір қарыз алушының немесе банкпен айрықша қатынастармен байланысты емес өзара байланысты қарыз алушылар тобының Нұсқаулықтың 3-тарауына сәйкес банк алдындағы міндеттемелердің кез келген түрі бойынша жиынтық берешегі*


2

Банкпен айрықша қатынастармен байланысты бір қарыз алушыға келетін тәуекелдің ең жоғары мөлшерінің коэффициенті - (k3')


3

Бір қарыз алушының немесе банкпен айрықша қатынастармен байланысты өзара байланысты қарыз алушылар тобының Нұсқаулықтың 3-тарауына сәйкес банк алдындағы міндеттемелердің кез келген түрі бойынша жиынтық берешегі*


4

Банкпен айрықша қатынастармен байланысты бір қарыз алушыға (қарыз алушылар тобына) келетін тәуекелдің ең жоғары мөлшерінің коэффициенті - (k3)


5

Банкпен айрықша қатынастармен байланысты барлық қарыз алушылар бойынша тәуекелдер сомасы


6

Банкпен айрықша қатынастармен байланысты қарыз алушылар бойынша тәуекелдер сомасының коэффициенті (Ро)


7

Нұсқаулықтың 35-1-тармағында көрсетілген тиісті қарыз алушылардың міндеттемелері бойынша бланктік қарыздың, қарыз алушы алдындағы не банктiң ағымдағы және содан кейiнгi екi ай iшiнде қарыз алушыға талаптары туындауы мүмкін үшінші тұлғалардың пайдасына қарыз алушы үшін қамтамасыз етiлмеген шартты мiндеттемелердің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының тәуелсiз рейтингiнiң бiр тармағынан төмен болмайтын Standard & Poor's агенттiгiнiң рейтингiсі немесе одан басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар Қазақстан Республикасының резиденттеріне талаптарды және Standard & Poor's агенттiгiнiң «А» рейтингiнен төмен емес рейтингi немесе одан басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар резидент еместерді қоспағанда, Standard & Poor's агенттігінің «А» рейтингісінен төмен емес немесе бір қарыз алушыға немесе өзара байланысты қарыз алушылар тобына қатысты басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар резидент еместерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының оффшор аймақтарда тіркелген немесе азаматтары болып табылатын резидент еместері мiндеттемелерiнің ең жоғарғы сомасы*


8

Бланктік кредиттің ең жоғары мөлшерінің коэффициенті (Бк)


9

Әрқайсысының мөлшері банктің меншікті капиталының 10 пайызынан асатын банктің бір қарыз алушыға келетін  тәуекелдерінің жиынтық сомасы


10

Әрқайсысының мөлшері меншікті капиталдың 10 пайызынан асатын бір қарыз алушыға келетін тәуекелдердің жиынтық сомасының коэффициенті (Рк)


11

«Стресті активтер қоры» акционерлік қоғамының арнайы қаржы компаниясына берілген секьюритилендірілген кредиттердің жиынтық сомасы, «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамына берілген кредиттердің жиынтық сомасы


12

«Стресті активтер қоры» акционерлік қоғамының арнайы қаржы компаниясына берілген секьюритилендірілген кредиттердің ең көп сомасының коэффициенті, «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамына берілген кредиттердің жиынтық сомасы.


13

Бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін иеленетін еншілес ұйымдарға берілген күмәнді және үмітсіз активтердің жиынтық сомасы


14

Бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін иеленетін еншілес ұйымдарға берілген күмәнді және үмітсіз активтердің жиынтық сомасының коэффициенті


* қарыз алушылар бөлігінде талдама ұсынылады

Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам):
_________________________________________    _________________
  (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)            (қолы)
Бас бухгалтер: ______________________________________  ________
               (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)    (қолы)
Орындаушы: ___________  ______________________________________
           (қызметі)   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)
          __________________    _____________________
              (қолы)              (телефон нөмірі)
Есепке қол қойылған күн  20_____ жылғы «_____» __________
Мөр орны

Қазақстан Республикасы       
Қаржы нарығын және қаржы     
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының      
2009 жылғы 27 наурыздағы     
N 67 қаулысына 10-1-қосымша    

      Ескерту. 10-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.12.2012 № 383 Қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Нысан

Бір қарыз алушыға келетін ең жоғарғы тәуекелді талдау
(қарыз алушылар бөлігінде)
____________________________
(банктің қысқаша атауы)

      Бір қарыз алушының немесе банкпен айрықша қатынастармен байланысты өзара байланысты қарыз алушылар тобының Нұсқаулықтың 3-тарауына сәйкес банк алдындағы міндеттемелердің кез келген түрі бойынша жиынтық берешегін талдау

р/с

Қарыз алушының атауы

ЖСК/ЖСН

Банкпен айрықша қатынастармен байланысты болу белгісі

Өзара байланысты қарыз алушылар белгісі

Талаптар сомасы

Қамтамасыз ету

Тәуекел мөлшері,
мың теңге

баланстық шот

мың теңге

қамтамасыз ету түрі

мың теңге
Жиынтығы

      Банкпен айрықша қатынастармен байланысты барлық қарыз алушылар бойынша тәуекелдер сомасын талдау

р/с

Қарыз алушының атауы

ЖСК/ЖСН

Банкпен айрықша қатынастармен байланысты болу белгісі

Талаптар сомасы

Қамтамасыз ету

Тәуекел мөлшері,
мың теңге

баланстық шот

мың теңге

қамтамасыз ету түрі

мың теңге

Жиынтығы
      Бір қарыз алушының немесе банкпен айрықша қатынастармен байланысты өзара байланысты қарыз алушылар тобының Нұсқаулықтың 3-тарауына сәйкес банк алдындағы міндеттемелердің кез келген түрі бойынша жиынтық берешегін талдау

р/с

Қарыз алушының атауы

ЖСК/ЖСН

Өзара байланысты қарыз алушылар белгісі

Талаптар сомасы

Қамтамасыз ету

Тәуекел мөлшері,
мың теңге

баланстық шот

мың теңге

қамтамасыз ету түрі

мың теңге
Жиынтығы
      Нұсқаулықтың 33-1-тармағында көрсетілген тиісті қарыз алушылардың міндеттемелері бойынша бланктік қарыздың, қарыз алушы алдындағы не банктiң ағымдағы және содан кейiнгi екi ай iшiнде қарыз алушыға талаптары туындауы мүмкін үшінші тұлғалардың пайдасына қарыз алушы үшін қамтамасыз етiлмеген шартты мiндеттемелердің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының тәуелсiз рейтингiнiң бiр тармағынан төмен болмайтын Standard&Poor's агенттiгiнiң рейтингiсі немесе одан басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар Қазақстан Республикасының резиденттеріне талаптарды және Standard&Poor's агенттiгiнiң «А» рейтингiнен төмен емес рейтингi немесе одан басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар резидент еместерді қоспағанда, Standard & Poor's агенттігінің «А» рейтингісінен төмен емес немесе бір қарыз алушыға немесе өзара байланысты қарыз алушылар тобына қатысты басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар резидент еместерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының оффшор аймақтарда тіркелген немесе азаматтары болып табылатын резидент еместері мiндеттемелерiнің ең жоғарғы сомасын талдау

р/с

Қарыз алушының атауы

ЖСК/ЖСН

Өзара байланысты қарыз алушылар белгісі

Тәуекел мөлшері,
мың теңге

баланстық шот

мың теңге


Жиынтығы

      Әрқайсысының мөлшері банктің меншікті капиталының 10 пайызынан асатын банктің бір қарыз алушыға келетін тәуекелдерінің жиынтық сомасын талдау

р/с

Қарыз алушының атауы

ЖСК/ЖСН

Өзара байланысты қарыз алушылар белгісі

Талаптар сомасы

Қамтамасыз ету

Тәуекел мөлшері,
мың теңге

баланстық шот

мың теңге

қамтамасыз ету түрі

мың теңге
Жиынтығы
      Стресті активтер қоры» акционерлік қоғамының арнайы қаржы компаниясына берілген секьюритилендірілген кредиттердің және (немесе) «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамына берілген кредиттердің ең көп сомасын талдау

р/с

Қарыз алушының атауы

ЖСК/ЖСН

Өзара байланысты қарыз алушылар белгісі

Талаптар сомасы

Қамтамасыз ету

Тәуекел мөлшері,
мың теңге

баланстық шот

мың теңге

қамтамасыз ету түрі

мың теңге
Жиынтығы
      Бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін иеленетін еншілес ұйымдарға берілген күмәнді және үмітсіз активтердің ең көп сомасын талдау

р/с

Қарыз алушының атауы

ЖСК/ЖСН

Өзара байланысты қарыз алушылар белгісі

Талаптар сомасы

Қамтамасыз ету

Тәуекел мөлшері,
мың теңге

баланстық шот

мың теңге

қамтамасыз ету түрі

мың теңге
Жиынтығы
Қазақстан Республикасы       
Қаржы нарығын және қаржы     
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының      
2009 жылғы 27 наурыздағы     
N 67 қаулысына 11-қосымша    

      Ескерту. 11-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi), ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

Нысан

20__жылғы "___"_______ k4 ағымдағы өтімділік лимиті
коэффициентінің талдамасы

___________________________
(банктің қысқаша атауы)
 

Жоғары өтімді активтердің орташа айлық мөлшерін талдау

                                                      (мың теңгемен)

N

Баптың атауы

1

2

3

n...

31

1

Кассадағы қолма-қол ақша


2

Жол үстіндегі банкноттар мен монеталар


3

Айырбастау пунктеріндегі қолма-қол ақша


4

Банкоматтардағы және электронды терминалдардағы қолма-қол ақша


5

Жол үстіндегі жол чектеріндегі ақша


6

Кассадағы қымбат металдардан жасалған монеталар


7

Жол чектеріндегі ақша


8

Кассадағы қымбат емес металдардан жасалған коллекциялық монеталар


9

Тазартылған қымбат металдар


10

Жол үстіндегі тазартылған қымбат металдар


11

Метал шоттарында орналастырылған тазартылған қымбат металдар


12

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот


13

Қазақстан Республикасының банктерінде және Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент емес банктерде бір түнге орналастырылған салымдар


14

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкте талап етілгенге дейін салымдар


15

Қазақстан Республикасының банктеріндегі және Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент емес банктердегі талап етілгенге дейін салымдар


16

Дауыс беруші акцияларының (қатысу үлестерінің) 100 пайызы ұлттық басқарушы холдингіне тиесілі, оригинатор ұлттық холдингпен, ұлттық басқарушы холдингпен, заңды тұлғалармен құрылған исламдық арнайы қаржы компаниясы шығарған исламдық бағалы қағаздары


17

Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ-"-тен төмен емес шетел валютасындағы ұзақ мерзімді тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас рейтингі бар елдердің исламдық бағалы қағаздары


18

Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел эмитенттерінің исламдық бағалы қағаздарыКастодиан шарттары негізінде банкпен сақтауға қабылданған және сенімгерлікпен басқару туралы шарттың негізінде қабылданған қаражаттың инвестицияланбаған қалдықтары


Жиынтығы:      Жұмыс күндер саны
      Жиынтығы: жоғары өтімді активтердің орташа айлық мөлшері

Талап етілгенге дейінгі міндеттемелерді орташа айлық мөлшерінің талдамасы

                                                      (мың теңгемен)

N

Баптың атауы

1

2

3

n...

31

1

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің корреспонденттік шоттары


2

Шетелдік орталық банктерінің корресподенттік шоттары


3

Басқа банктердің корреспонденттік шоттары


4

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттары


5

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің талап етілгенге дейінгі салымдары


6

Шетелдік орталық банктерінің талап етілгенге дейінгі салымдары


7

Басқа банктердің талап етілгенге дейінгі салымдары


8

Басқа банктердің талап етілгенге дейін салымдары бойынша мерзімі өткен берешектері


9

Банктің кастодиан шарты негізінде сақтауға қабылдаған және сенімгерлікпен басқару жөніндегі шарттың негізінде қабылданған қаражаттың инвестицияланбаған қалдықтары


10

Кредитордың міндеттемелерді мерзімнен бұрын өтеуді талап ету сөзсіз құқығы бар мерзімді міндеттемелер, оның ішінде жеке және заңды тұлғалардың мерзімді және шартты депозиттерін, тазартылған қымбат металдарды қоспағанда банктің мерзімді және шартты депозиттері


11

Басқа талап етілгенге дейінгі міндеттемелер, оның ішінде ағымдағы өтімділік коэффициентінің есептеуіне кіретін, есептеуді жүзеге асыратын мерзімі белгіленбеген міндеттемелер


Жиынтығы:      Жұмыс күндер саны
      Жиынтығы: талап етілгенге дейін міндеттемелердің орташа айлық мөлшері

      Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):
                _______________________________________ ____________
                  (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)     (қолы)

      Бас бухгалтер: __________________________________ ____________
                    (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)   (қолы)

      Орындаушы: ___________ _______________________________________
                  (лауазымы)   (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)
      ______________ __________________
          (қолы)      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы "__" ___________

      Мөр орны;

Қазақстан Республикасы       
Қаржы нарығын және қаржы     
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының      
2009 жылғы 27 наурыздағы     
N 67 қаулысына 12-қосымша    

      Ескерту. 12-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi), ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

Нысан

20__ жылғы "____" _______ k4-1 мерзімді өтімділік коэффициентінің талдамасы

___________________________
(банктің қысқаша атауы)

                                                      (мың теңгемен)

Күні

Нұсқаулықтың 41, 44–тармақтарына сәйкес жоғары өтімді активтер

Нұсқаулықтың 43, 44-тармақтарына сәйкес өтелгенге дейін қалған мерзімі қоса алғанда 7 күнге дейінгі мерзімді міндеттемелер

1

2

3

12345678910111213141516171819202122232425262728293031Жұмыс күндері саныЖиынтығы: активтердің орташа айлық мөлшеріХ

Жиынтығы: міндеттемелердің орташа айлық мөлшері

Х      Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):
                _______________________________________ ____________
                  (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)     (қолы)

      Бас бухгалтер: __________________________________ ____________
                    (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)   (қолы)

      Орындаушы: ___________ _______________________________________
                  (лауазымы)   (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)
      ______________ __________________
          (қолы)      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы "__" ___________

      Мөр орны;

Қазақстан Республикасы       
Қаржы нарығын және қаржы     
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының      
2009 жылғы 27 наурыздағы     
N 67 қаулысына 13-қосымша    

      Ескерту. 13-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi), ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

Нысан

20__ жылғы "____" _______ k4-2 мерзімді өтімділік коэффициентінің талдамасы

___________________________
(банктің қысқаша атауы)

                                                      (мың теңгемен)

Күні

Нұсқаулықтың 42, 44-тармақтарына сәйкес жоғары өтімді активтерді қоса алғандағы, өтелгенге дейін қалған мерзімі бір айға дейінгі өтімді активтер

Нұсқаулықтың 43, 44-тармақтарына сәйкес өтелгенге дейін қалған мерзімі қоса алғандағы бір айға дейінгі мерзімді міндеттемелер

1

2

3

12345678910111213141516171819202122232425262728293031Жұмыс күндер саныЖиынтығы: активтердің орташа айлық мөлшеріХ

Жиынтығы: міндеттемелердің орташа айлық мөлшері

Х      Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):
                _______________________________________ ____________
                  (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)     (қолы)

      Бас бухгалтер: __________________________________ ____________
                    (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)   (қолы)

      Орындаушы: ___________ _______________________________________
                  (лауазымы)   (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)
      ______________ __________________
          (қолы)      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы "__" ___________

      Мөр орны;

Қазақстан Республикасы       
Қаржы нарығын және қаржы     
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының      
2009 жылғы 27 наурыздағы     
N 67 қаулысына 14-қосымша    

      Ескерту. 14-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi), ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

Нысан

20__ жылғы "____" _______ k4-3 мерзімді өтімділік
коэффициентінің талдамасы

___________________________
(банктің қысқаша атауы)

                                                      (мың теңгемен)

Күні

Нұсқаулықтың 42, 44–тармақтарына сәйкес, жоғары өтімді активтерді қоса алғанда, өтелгенге дейін қалған мерзімі қоса алғандағы үш айға дейінгі өтімді активтер

Нұсқаулықтың 43, 44-тармақтарына сәйкес өтелгенге дейін қалған мерзімі қоса алғандағы үш айға дейінгі мерзімді міндеттемелер

1

2

3

12345678910111213141516171819202122232425262728293031Жұмыс күндер саны

Жиынтығы: активтердің орташа айлық мөлшеріХ

Жиынтығы: міндеттемелердің орташа айлық мөлшері

Х      Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):
                _______________________________________ ____________
                  (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)     (қолы)

      Бас бухгалтер: __________________________________ ____________
                    (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)   (қолы)

      Орындаушы: ___________ _______________________________________
                  (лауазымы)   (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)
      ______________ __________________
          (қолы)      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы "__" ___________

      Мөр орны;

Қазақстан Республикасы       
Қаржы нарығын және қаржы     
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының      
2009 жылғы 27 наурыздағы     
N 67 қаулысына 15-қосымша    

      Ескерту. 15-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi), ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

Нысан

20__ жылғы "__" _______ k4-4 мерзімді өтімділік коэффициентінің талдамасы (жиынтығында Standard & Poor's агенттігінің "А"-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валюталары бойынша, және "ЕУРО" валютасымен, сондай-ақ жоғарыда көрсетілген рейтинг агенттіктерінің "А"-дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің шетел валюталары бөлігінде

___________________________
(банктің қысқаша атауы)

                                                      (мың теңгемен)

Күні

Нұсқаулықтың 41, 44–тармақтарына сәйкес жоғары өтімді активтер

Нұсқаулықтың 43, 44-тармақтарына сәйкес өтелгенге дейін қалған мерзімі жеті күнге дейінгі мерзімді міндеттемелер

1

2

3

12345678910111213141516171819202122232425262728293031Жұмыс күндер саныЖиынтығы: активтердің орташа айлық мөлшеріХ

Жиынтығы: міндеттемелердің орташа айлық мөлшері

Х      Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):
                _______________________________________ ____________
                  (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)     (қолы)

      Бас бухгалтер: __________________________________ ____________
                    (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)   (қолы)

      Орындаушы: ___________ _______________________________________
                  (лауазымы)   (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)
      ______________ __________________
          (қолы)      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы "__" ___________

      Мөр орны;

Қазақстан Республикасы       
Қаржы нарығын және қаржы     
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының      
2009 жылғы 27 наурыздағы     
N 67 қаулысына 16-қосымша    

      Ескерту. 16-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi), ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

Нысан

20__ жылғы "____" _______ k4-5 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентінің талдамасы
(жиынтығында Standard & Poor's агенттігінің "А"-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валюталары бойынша, және "ЕУРО" валютасымен, сондай-ақ жоғарыда көрсетілген рейтинг агенттіктерінің "А"-дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің шетел валюталары бөлігінде

___________________________
(банктің қысқаша атауы)

                                                      (мың теңгемен)

Күні

Нұсқаулықтың 42, 44-тармақтарына сәйкес жоғары өтімді активтерді қоса алғанда, өтелгенге дейін қалған мерзімі бір айға дейінгі өтімді активтер

Нұсқаулықтың 43, 44-тармақтарына сәйкес өтелгенге дейін қалған мерзімі қоса алғандағы бір айға дейінгі мерзімді міндеттемелер

1

2

3

12345678910111213141516171819202122232425262728293031Жұмыс күндер саныЖиынтығы: активтердің орташа айлық мөлшеріХ

Жиынтығы: міндеттемелердің орташа айлық мөлшері

Х      Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):
                _______________________________________ ____________
                  (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)     (қолы)

      Бас бухгалтер: __________________________________ ____________
                    (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)   (қолы)

      Орындаушы: ___________ _______________________________________
                  (лауазымы)   (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)
      ______________ __________________
          (қолы)      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы "__" ___________

      Мөр орны;

Қазақстан Республикасы       
Қаржы нарығын және қаржы     
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының      
2009 жылғы 27 наурыздағы     
N 67 қаулысына 17-қосымша    

      Ескерту. 17-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi), ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

Нысан

20__ жылғы "____" _______ k4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентінің талдамасы
(жиынтығында Standard & Poor's агенттігінің "А"-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валюталары бойынша, және "ЕУРО" валютасымен, сондай-ақ жоғарыда көрсетілген рейтинг агенттіктерінің "А"-дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің шетел валюталары бөлігінде

___________________________
(банктің қысқаша атауы)

                                                      (мың теңгемен)

Күні

Нұсқаулықтың 42, 44-тармағына сәйкес жоғары өтімді активтерді қоса алғанда, өтелгенге дейін қалған мерзімі қоса алғандағы үш айға дейінгі өтімді активтер

Нұсқаулықтың 43, 44–тармақтарына сәйкес өтелгенге дейін қалған мерзімі қоса алғандағы үш айға дейінгі мерзімді міндеттемелер

1

2

3

12345678910111213141516171819202122232425262728293031Жұмыс күндер саныЖиынтығы: активтердің орташа айлық мөлшеріХ

Жиынтығы: міндеттемелердің орташа айлық мөлшері

Х      Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):
                _______________________________________ ____________
                  (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)     (қолы)

      Бас бухгалтер: __________________________________ ____________
                    (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)   (қолы)

      Орындаушы: ___________ _______________________________________
                  (лауазымы)   (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)
      ______________ __________________
          (қолы)      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы "__" ___________

      Мөр орны;

Қазақстан Республикасы       
Қаржы нарығын және қаржы     
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының      
2009 жылғы 27 наурыздағы     
N 67 қаулысына 18-қосымша    

20__ жылғы "____" _______ активтер мен міндеттемелердің мерзімдерін салыстыру кестесі

      Ескерту. 18-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.

_______________________________________________
(банктің қысқаша атауы)

                                                      (мың теңгемен)

N

Баптар

Активтер

Міндеттемелер

Активтер минус міндеттемелер (3-баған – 4-баған)

Шартты міндеттемелер

Активтердің міндеттемелер мен шартты міндеттемелердің сомасына қатынасы (3-баған/ [4-баған + 6-баған])

1

2

3

4

5

6

7

1

Талап етілгенге дейін


2

30 күнге дейін


3

3 айға дейін


4

6 айға дейін


5

1 жылға дейін


6

1 жылдан астам


7

Жиынтығы:


      Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):
                _______________________________________ ____________
                  (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)     (қолы)

      Бас бухгалтер: __________________________________ ____________
                    (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)   (қолы)

      Орындаушы: ___________ _______________________________________
                  (лауазымы)   (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)
      ______________ __________________
          (қолы)      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы "__" ___________

      Мөр орны;

      Кестені толтыру бойынша түсініктемелер:
      Кестені толтырған кезде әрбір актив (міндеттеме) үшін, ол өткеннен кейін банк дебиторлар мен корреспонденттердің міндеттемелерін орындауын талап етуге құқығы бар (клиенттердің талаптарын орындайды) ең аз мерзімі көзделеді.
      Реттік нөмірі 1-ші жолға Нұсқаулыққа сәйкес жоғары өтімді активтердің мөлшерін және талап етілгенге дейін міндеттемелерді, оның ішінде есеп айырысуды жүзеге асыру мерзімдері белгіленбеген міндеттемелерді есептеуге алынатын банктің активтері мен міндеттемелері, сондай-ақ банктерден алынған "овернайт" заемдары, банктерден бір түнге тартылған салымдар, кредитордың міндеттемелерді мерзімнен бұрын өтеуді талап ету сөзсіз құқығымен мерзімді міндеттемелер, оның ішінде банктердің мерзімді және шартты депозиттері жатқызылады. Активтер мен шартты міндеттемелер арнайы қалыптастырылған провизиялар шегеріле отырып, енгізіледі.
      Активтер, міндеттемелер мен шартты міндеттемелер бағандарының деректері реттік нөмірі 1-ден 5-ке дейін өсу жиынтығымен толтырылады.
      Реттік нөмірі 5-ші және 6-шы жолдарының сомасы "Жиынтық" деген жолға енгізіледі, ол банк балансының деректерімен салыстырып тексеріледі.
      "Активтер" бағанының "Жиынтығы" деген жолы мен баланс бойынша активтердің жиынтық жолының арасында пайда болған айырмашылық банктің қаржылық емес активтердің сомасына сәйкес болады.
      "Міндеттемелер" бағанының "Жиынтығы" деген жолы бойынша баланс бойынша міндеттемелердің жиынтық жолымен пайда болған айырмашылық қалыптастырылған арнайы провизиялар мен қаржылық емес міндеттемелер сомасына сәйкес болады.

Қазақстан Республикасы       
Қаржы нарығын және қаржы     
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының      
2009 жылғы 27 наурыздағы     
N 67 қаулысына 19-қосымша    

20__ жылғы "____" _______ шетел валютасындағы активтер мен міндеттемелердің мерзімдерін салыстыру кестесі

      Ескерту. 19-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.

_______________________________________________
(банктің қысқаша атауы)

                                                      (мың теңгемен)

N

Баптар

Шетел валютасындағы активтер

Шетел валютасындағы міндеттемелер

Активтер минус міндеттемелер (3-баған – 4-баған)

Шетел валютасындағы шартты міндеттемелер

Активтердің міндеттемелер мен шартты міндеттемелердің сомасына қатынасы ( 3-баған/[4-баған + 6-баған])

1

2

3

4

5

6

7

1

Талап етілгенге дейін, оның ішінде:


1)

2)

3)

2

30 күнге дейін, оның ішінде:


1)

2)

3)

3

3 айға дейін, оның ішінде:


1)

2)

3)

4

6 айға дейін, оның ішінде:


1)

2)

3)

5

1 жылға дейін, оның ішінде:


1)

2)

3)

6

1 жылдан астам, оның ішінде:


1)

2)

3)

7

Жиынтығы:


      Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):
                _______________________________________ ____________
                  (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)     (қолы)

      Бас бухгалтер: __________________________________ ____________
                    (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)   (қолы)

      Орындаушы: ___________ _______________________________________
                  (лауазымы)   (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)
      ______________ __________________
          (қолы)      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы "__" ___________

      Мөр орны;

      Кестені толтыру бойынша түсініктеме:
      Кестені толтырған кезде әрбір шетел валютасындағы актив (міндеттеме) үшін, ол өткеннен кейін банк дебиторлар мен корреспонденттердің міндеттемелерін орындауын талап етуге құқығы бар (клиенттердің талаптарын орындайды) ең аз мерзімі көзделеді.
      Реттік нөмірі 1-ші жолға Нұсқаулыққа сәйкес активтер және талап етілгенге дейін міндеттемелер, оның ішінде есеп айырысуды жүзеге асыру мерзімдері белгіленбеген міндеттемелер, сондай-ақ банктерден алынған "овернайт" заемдары, банктерден бір түнге тартылған салымдар, кредитордың міндеттемелерді мерзімнен бұрын өтеуді талап ету сөзсіз құқығымен мерзімді міндеттемелер, оның ішінде банктердің мерзімді және шартты депозиттері жатқызылады. Активтер мен шартты міндеттемелер арнайы қалыптастырылған, шетел валютасындағы жіктелген активтерге және жіктелген шартты міндеттемелерге құрылған провизиялар шегеріле отырып, енгізіледі.
      Реттік нөмірі 1-ден 7-ге дейін жолдар толтырылады, оның ішінде мынадай жекелеген шетел мемлекеттерінің валюталары бөлігінде:
      Standard & Poor's агенттігінің "А"-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валютасында және "Еуро" валютасында;
      Standard & Poor's агенттігінің "В"-дан "А"-ға дейін тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валютасында;
      Standard & Poor's агенттігінің "В" төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің шетел валютасында.
      Активтер, міндеттемелер мен шартты міндеттемелер бағандарының деректері реттік нөмірі 1-ден 5-ке дейін өсу жиынтығымен толтырылады.
      Реттік нөмірі 5-ші және 6-ші жолдарының сомасы реттік нөмірі "Жиынтық" деген жолға енгізіледі.
      "Шетел валютасындағы активтер" бағанының "Жиынтығы" деген жолы мен баланс бойынша активтердің жиынтық жолының арасында пайда болған айырмашылық банктің ұлттық валютадағы активтері мен шетел валютасындағы қаржылық емес активтері сомасына сәйкес болады.
      "Шетел валютасындағы міндеттемелер" бағанының "Жиынтығы" деген жолының баланс бойынша міндеттемелердің жиынтық жолымен пайда болған айырмашылық қалыптастырылған арнайы провизиялар, ұлттық валютадағы міндеттемелер мен шетел валютасындағы қаржылық емес міндеттемелері сомасына сәйкес болады.

Қазақстан Республикасы       
Қаржы нарығын және қаржы     
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының      
2009 жылғы 27 наурыздағы     
N 67 қаулысына 20-қосымша    

20__ жылғы "____" _______ ұлттық валютадағы активтер мен міндеттемелердің мерзімдерін салыстыру кестесі

      Ескерту. 20-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.

_______________________________________________
(банктің қысқаша атауы)

                                                      (мың теңгемен)

N

Баптар

Ұлттық валютадағы активтер

Ұлттық валютадағы міндеттемелер

Активтер минус міндеттемелер (3-баған - 4-баған)

Ұлттық валютадағы шартты міндеттемелер

Активтердің міндеттемелер мен шартты міндеттемелер сомасына қатынасы (3-баған/[4-баған + 6-баған])

1

2

3

4

5

6

7

1

Талап етілгенге дейін


2

30 күнге дейін


3

3 айға дейін


4

6 айға дейін


5

1 жылға дейін


6

1 жылдан астам


7

жиынтығы:


      Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):
                _______________________________________ ____________
                  (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)     (қолы)

      Бас бухгалтер: __________________________________ ____________
                    (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)   (қолы)

      Орындаушы: ___________ _______________________________________
                  (лауазымы)   (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)
      ______________ __________________
          (қолы)      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы "__" ___________

      Мөр орны;

      Кестені толтыру бойынша түсініктеме:
      Кестені толтырған кезде әрбір ұлттық валютадағы актив (міндеттеме) үшін, ол өткеннен кейін банк дебиторлар мен корреспонденттердің міндеттемелерін орындауын талап етуге құқығы бар (клиенттердің талаптарын орындайды) ең аз мерзімі көзделеді.
      Реттік нөмірі 1-ші жолға Нұсқаулыққа сәйкес жоғары өтімді активтердің мөлшерін және талап етілгенге дейін міндеттемелерді, оның ішінде есеп айырысуды жүзеге асыру мерзімдері белгіленбеген міндеттемелерді есептеуге алынатын банктің активтері мен міндеттемелері, сондай-ақ банктерден алынған "овернайт" заемдары, банктерден бір түнге тартылған салымдар, кредитордың міндеттемелерді мерзімнен бұрын өтеуді талап ету сөзсіз құқығымен мерзімді міндеттемелер, оның ішінде банктердің мерзімді және шартты депозиттері жатқызылады. Активтер мен шартты міндеттемелер арнайы қалыптастырылған, ұлттық валютада жіктелген активтерге және жіктелген міндеттемелерге құрылған провизиялар шегеріле отырып, енгізіледі.
      Активтер, міндеттемелер мен шартты міндеттемелер бағандарының деректері реттік нөмірі 1-ден 5-ке дейін өсу жиынтығымен толтырылады.
      Реттік нөмірі 5-ші және 6-ші жолдарының сомасы реттік нөмірі 7-ші "Жиынтық" деген жолға енгізіледі, ол банк балансының деректерімен салыстырып тексеріледі.
      "Ұлттық валютадағы активтер" бағанының "Жиынтығы" деген жолы мен баланс бойынша активтердің жиынтық жолының арасында пайда болған айырмашылық шетел валютасындағы активтер мен банктің ұлттық валютадағы қаржылық емес активтердің сомасына сәйкес болады.
      "Ұлттық валютадағы міндеттемелер" бағанының "Жиынтығы" деген жолы мен баланс бойынша міндеттемелердің жиынтық жолының арсында пайда болған айырмашылық қалыптастырылған арнайы провизиялар мен шетел валютасындағы міндеттемелер мен ұлттық валютадағы қаржылық емес міндеттемелер сомасына сәйкес болады.

Қазақстан Республикасы       
Қаржы нарығын және қаржы     
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының      
2009 жылғы 27 наурыздағы     
N 67 қаулысына 21-қосымша   

      Ескерту. 21-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi), ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

Нысан

20__ жылғы "____" _______ жағдай бойынша аптаның (айдың) әрбір жұмыс күніне әрбір шетел валютасы немесе тазартылған қымбат метал және валюталық нетто-позиция бойынша валюталық позициялары жөніндегі есеп

_______________________________________________
(банктің қысқаша атауы)

                                                       (мың теңгеде)

Талаптар

Міндеттемелер

Апта (ай) күндері бойынша операциялық күннің соңындағы сальдо

1

(күні)

Талаптар сомасы

Міндеттемелер сомасы

Позиция

1

2

3

4

5

1. қолма-қол шетел валютасындағы талап
.......

....
2. Орналастырылған/тартылған салымдар
.....

.....
3. берілген/алынған заемдар
......

.....
4. бағалы қағаздар
......

......
5. Дебиторлық/кредиторлық берешек
......

........
Талаптар жиынтығы

Міндеттемелер жиынтығы
......

......
Баланстан тыс шоттар бойынша талаптар жиынтығы

Баланстан тыс шоттар бойынша міндеттемелер жиынтығы
Талаптар жиынтығы

Міндеттемелер жиынтығы
кестенің жалғасы

Апта (ай) күндері бойынша операциялық күннің соңындағы сальдо

2

3

(күні)

(күні)

Талаптар сомасы

Міндеттемелер сомасы

Позиция

Талаптар сомасы

Міндеттемелер сомасы

Позиция

6

7

8

9

10

11

кестенің жалғасы

Апта (ай) күндері бойынша операциялық күннің соңындағы сальдо

4

5

(күні)

(күні)

Талаптар сомасы

Міндеттемелер сомасы

Позиция

Талаптар сомасы

Міндеттемелер сомасы

Позиция

12

13

14

15

16

17

      Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):
                _______________________________________ ____________
                  (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)     (қолы)

      Бас бухгалтер: __________________________________ ____________
                    (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)   (қолы)

      Орындаушы: ___________ _______________________________________
                  (лауазымы)   (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)
      ______________ __________________
          (қолы)      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы "__" ___________

      Мөр орны;

Қазақстан Республикасы       
Қаржы нарығын және қаржы     
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының      
2009 жылғы 27 наурыздағы     
N 67 қаулысына 22-қосымша    

      Ескерту. 22-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi), ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

Нысан

Негізгі құрал-жабдықтарға және басқа қаржылық емес активтерге банк инвестицияларының барынша жоғары мөлшерінің талдамасы

                                                     (мың теңгемен)

N

Атауы

Сомасы

1

2

3

1

Жер, үйлер мен ғимараттар


2

Құрылыс салынатын (құрылатын) негізгі құрал-жабдықтар


3

Банк жалдаған үйлер бойынша күрделі шығындар


4

Компьютерлік жабдық


5

Көлік құралдары


6

Жалға беруге арналған негізгі құрал-жабдықтар


7

Қаржы лизингіне қабылданған құрал-жабдықтар


8

Басқа негізгі құрал-жабдықтар


9

Күрделі салымдар бойынша дебиторлар


10

Тазартылмаған қымбат металдар


11

Басқа тауар-материалдық қорлар


12

Үйлер мен ғимараттар бойынша есептелген амортизация


13

Компьютерлік жабдық бойынша есептелген амортизация


14

Басқа негізгі құрал-жабдықтар бойынша есептелген амортизация


15

Қаржы лизингі бойынша алынған негізгі құрал-жабдықтар бойынша есептелген амортизация


16

Жалдауға беруге арналған негізгі құрал-жабдықтар бойынша есептелген амортизация


17

Жалданған ғимарат бойынша күрделі шығындар бойынша есептелген амортизация


18

Көлік құрал-жабдықтары бойынша есептелген амортизация


19

Банктің негізгі қызмет мақсаты үшін сатып алынған және Халықаралық қаржылық есеп берудің N 38 стандартына сәйкес келетін лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз ету


20

Банк инвестицияларының ең жоғары мөлшерінің коэффициенті - (k6)


      Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):
                _______________________________________ ____________
                  (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)     (қолы)

      Бас бухгалтер: __________________________________ ____________
                    (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)   (қолы)

      Орындаушы: ___________ _______________________________________
                  (лауазымы)   (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)
      ______________ __________________
          (қолы)      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы "__" ___________

      Мөр орны;

Қазақстан Республикасы       
Қаржы нарығын және қаржы     
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының      
2009 жылғы 27 наурыздағы     
N 67 қаулысына 23-қосымша    

      Ескерту. 23-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi), ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі),   24.12.2012 № 383 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

Нысан

20__ жылғы "____" _______ Қазақстан Республикасының резидент еместері алдындағы міндеттемелерге банк капиталдандырылуы коэффициентінің талдамасы

_______________________________________________
(банктің қысқаша атауы)

                                                      (мың теңгемен)

N

Атауы

Сомасы

1

2

3

1

Қазақстан Республикасының резидент еместері алдындағы талап етілгенге дейін міндеттемелер, оның ішінде есеп айырысу мерзімі белгіленбеген міндеттемелер


2

Қазақстан Республикасының резидент еместері алдындағы бастапқы өтеу мерзімі қоса алғандағы бір жылға дейінгі міндеттемелер


3

Қазақстан Республикасының резидент еместері алдындағы кредитордың міндеттемелерді мерзімнен бұрын өтеуді талап етуге сөзсіз құқығы бар мерзімді міндеттемелер, оның ішінде жеке және заңды тұлғалардың мерзімді және шартты депозиттерін қоспағандағы банктердің мерзімді және шартты депозиттері


4

Өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын, «Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану және төлемдер бойынша оларға сәйкес мәліметтер ұсыну қағидаларын бекіту туралы» 1999 жылғы 15 қарашадағы  № 388 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1011 тіркелген) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысына (бұдан әрі – № 388 қаулы) сәйкес экономиканың «басқа қаржы ұйымдары – коды 5», «мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар – коды 6», «мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар – коды 7» және «үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін  коммерциялық емес ұйымдар – коды 8» секторларына кіретін шетел компанияларының филиалдары мен өкілдіктері алдындағы міндеттемелер


5

N 388 қаулысына сәйкес мынадай экономика секторына кіретін: "Басқа қаржылық ұйымдар" - код 5, "Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар" - код 6, "Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар" - код 7, "Үй шаруашылығына қызмет ететін коммерциялық емес ұйымдар" - код 8 Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын шетел компаниялары филиалдарының және өкілеттіктерінің алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелер


6

Қазақстан Республикасы "Қазақстан Республикасының Халықаралық Валюта Қорына, Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкiне, Халықаралық Қаржы Корпорациясына, Халықаралық Даму Қауымдастығына, Инвестициялар Кепiлдiгiнiң Көпжақты Агенттiгiне, Инвестициялық Дауларды Реттеу жөнiндегi Халықаралық Орталыққа, Еуропа Қайта Құру және Даму Банкiне, Азия Даму Банкiне, Ислам Даму Банкiне мүшелiгi туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 6 желтоқсандағы Заңына (бұдан әрі – 2001 жылғы 6 желтоқсандағы Заңы) сәйкес мүшесі болып табылатын, Халықаралық ұйымдары болып табылатын, Қазақстан Республикасының резидент еместері, сондай-ақ Еуразиялық даму банкін құру туралы 2006 жылғы 12 қаңтардағы Келісімге сәйкес құрылған Еуразиялық даму Банкі алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелер


7

2001 жылғы 6 желтоқсандағы Заңға сәйкес Қазақстан Республикасы мүшесі болып табылатын, халықаралық ұйымдары болып табылатын Қазақстан Республикасының резидент еместері, сондай-ақ Еуразиялық даму Банкі алдындағы міндеттемелер


8

Қазақстан Республикасының резидент еместері алдындағы жиынтық міндеттемелері


9

Банкпен айналысқа шығарылған бағалы қағаздар (акцияларды қоспағанда)


10

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес теңгеде шығарылған банктің бағалы қағаздары (акцияларды қоспағанда)


11

Қазақстан Республикасының резидент еместеріндегі банкпен айналысқа шығарылған бағалы қағаздар (акцияларды қоспағанда)


12

Берілген заемдар бойынша Қазақстан Республикасының резиденті еншілес банктің Қазақстан Республикасының резиденті емес бас банкі алдындағы міндеттемелер


13

Меншікті капитал


14

Резидент еместер алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелер жиынтығы


15

Резидент еместер алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелердің барынша жоғары лимиті


16

k8 коэффициентін есептеуіне енгізілетін резидент еместер алдындағы міндеттемелер


17

Қазақстан Республикасының резидент еместері алдындағы міндеттемелерге банктердің капиталдандырылуы коэффициенті, (k8)


18

k9 коэффициентінің есебіне енгізілетін резидент еместері алдындағы міндеттемелер және исламдық бағалы қағаздар


19

Қазақстан Республикасының резидент еместері алдындағы міндеттемелерге банктердің капиталдандырылуы коэффициенті, (k9)


      Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):
                _______________________________________ ____________
                  (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)     (қолы)

      Бас бухгалтер: __________________________________ ____________
                    (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)   (қолы)

      Орындаушы: ___________ _______________________________________
                  (лауазымы)   (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)
      ______________ __________________
          (қолы)      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы "__" ___________

      Мөр орны;

Қазақстан Республикасы Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау агенттігі
Басқармасының 2009 жылғы  
27 наурыздағы № 67 қаулысына
23-1-қосымша       

      Ескерту. 23-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен. 

 ________________________________________
  банктің атауы

20 __ жылғы «___» ___________
ішкі активтердің орташа айлық шамасының және қаражаттың
бір бөлігін ішкі активтерге орналастыру коэффициентінің есебі

Активтер

Есепті ай ішінде күндер бойынша ішкі активтер

Ішкі активтердің орташа айлық шамасы

1

2

3

n

1. Ақша мен салымдар2. Берілген қарыздар3. Борыштық бағалы қағаздар4. Дебиторлық берешек5. Жарғылық капиталға қатысу6.Тазартылған бағалы металдар7. Жылжымалы мүлік8. Жылжымайтын мүлік9. Материалдық емес активтер10.Есептелген сыйақы, дисконттар, сыйлықақылар, әділ құнды оң/теріс түзетулер, ішкі активтерге қалыптастырылған провизиялар (резервтер)11. Ішкі активтер бойынша мерзімі өткен берешекІшкі активтердің орташа айлық шамасының жиынтығыАйдағы жұмыс күндер саны  _____________________________________
Ішкі активтердің орташа айлық шамасы    __________________________
Ішкі және өзге міндеттемелердің орташа айлық шамасы _________________

Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):
_________________________________________    ___________________
(тегі, аты, бар болса - әкесiнiң аты)             (қолы)

Бас бухгалтер: _______________________________    ___________________
          (тегі, аты, бар болса - әкесiнiң аты)         (қолы)
Орындаушы:    _____________    ____________________________________
               (лауазымы)      (тегі, аты, бар болса - әкесiнiң аты)
                 __________________    _____________________
                    (қолы)                 (телефон нөмірі)
Есепке қол қойылған күні 20 __ жылғы «____» _____________
Мөр орны

Қазақстан Республикасы Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау агенттігі
Басқармасының 2009 жылғы  
27 наурыздағы № 67 қаулысына
23-2-қосымша        

      Ескерту. 23-2-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

Нысан 

________________________________________
банктің атауы

20 __ жылғы «____» _____________
ішкі және өзге міндеттемелердің орташа айлық шамасының есебі 

Міндеттемелер

Есепті айдың ішінде күндер бойынша ішкі міндеттемелер

1

2

3

...

n

1. Салымдар


2. Алынған қарыздар


3. Кредиторлық берешек


Ішкі міндеттемелердің орташа айлық шамасының  жиынтығы


4. Реттелген борыш


5. Банк шетел валютасында шығарған борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда, банк шығарған борыштық бағалы қағаздары


6. Мерзімсіз қаржы құралдары


7. Есептелген сыйақы, дисконттар, сыйлықақылар, әділ құнды оң/теріс түзетулер


8. Ішкі және өзге міндеттемелер бойынша мерзімі өткен берешек


Орташа айлық ішкі міндеттемелердің, реттелген борыштың орташа айлық шамасының, банк шығарған борыштық бағалы қағаздардың орташа айлық шамасының, мерзімсіз қаржы құралдарының орташа айлық шамасының жиынтық сомасы


Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):
_________________________________________    ___________________
(тегі, аты, бар болса - әкесiнiң аты)            (қолы)

Бас бухгалтер: _______________________________    ___________________
          (тегі, аты, бар болса - әкесiнiң аты)          (қолы)
Орындаушы:    _____________    ____________________________________
               (лауазымы)     (тегі, аты, бар болса - әкесiнiң аты)
                 __________________    _____________________
                    (қолы)                 (телефон нөмірі)
Есепке қол қойылған күні 20 __ жылғы «____» _____________
Мөр орны

Қазақстан Республикасы Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау агенттігі
Басқармасының 2009 жылғы  
27 наурыздағы № 67 қаулысына
24-қосымша        

      Ескерту. 24-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.12.2012 № 383 Қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 25.02.2013 № 74 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

Нысан  

____________________________________
(банктің қысқа атауы) 

20__ жылғы «____» _______
пруденциалдық нормативтерді есептеуге арналған қосымша мәліметтер 

(мың теңгемен)

1

Белгінің атауы

Сомасы

Ұсыну кезеңділігі

1

2

3

4

8001

Қолма-қол ақша


ай сайын

8002

Standard & Poor’s  агенттігінің «АА-»-тен төмен емес рейтингісі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар елдердің қолма-қол шетел валютасы


ай сайын

8003

Тазартылған бағалы металдар


ай сайын

8004

Қазақстан Республикасының Үкіметіне талаптар


ай сайын

8005

Standard & Poor's агенттігінің «АА-»-тен төмен емес деңгейдегі тәуелсіз рейтингісі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар елдердің орталық үкіметтеріне талаптар


ай сайын

8006

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне талаптар


ай сайын

8007

Standard & Poor's агенттігінің «АА-»-тен төмен емес деңгейдегі тәуелсіз рейтингісі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар елдердің орталық банктеріне талаптар


ай сайын

8008

Standard & Poor's агенттігінің «АА-»-тен төмен емес деңгейдегі рейтингісі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар халықаралық қаржы ұйымдарына талаптар


ай сайын

8009

Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдарына салықтар мен бюджетке басқа төлемдер бойынша талаптар


ай сайын

8010

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банктегі салымдар


ай сайын

8011

Қазақстан Республикасының ұлттық холдингі, ұлттық басқарушы холдингі – оригинатор құрған арнайы исламдық қаржы компаниясы шығарған исламдық бағалы қағаздары


ай сайын

8012

Standard & Poor's агенттігінің «АА-»-тен төмен емес деңгейдегі тәуелсіз рейтингісі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар шет мемлекеттерінің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар исламдық бағалы қағаздары8013

Standard & Poor's агенттігінің «АА-»-тен төмен емес деңгейдегі тәуелсіз рейтингісі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған исламдық бағалы қағаздары


ай сайын

8014

Standard & Poor's агенттігінің «АА-»-тен төмен деңгейдегі тәуелсіз рейтингісі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар елдердің және тиісті рейтингілік бағасы жоқ елдердің қолма-қол шетел валютасы


ай сайын

8015

Standard & Poor's агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингісі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар елдердің орталық үкіметтеріне талаптар


ай сайын

8016

Standard & Poor's агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингісі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар елдердің орталық банктеріне талаптар


ай сайын

8017

Standard & Poor's агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингісі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар халықаралық қаржы ұйымдарына талаптар


ай сайын

8018

Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдарына талаптар


ай сайын

8019

Standard & Poor's агенттігінің «АА-»-тен төмен емес тәуелсіз рейтингісі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар елдердің жергілікті билік органдарына талаптар


ай сайын

8020

Standard & Poor's агенттігінің «АА-»-тен төмен емес тәуелсіз рейтингісі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар ұйымдарға талаптар


ай сайын

8021

Standard & Poor's агенттігінің «"А+»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингісі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар исламдық бағалы қағаздар


ай сайын

8022

Standard & Poor's агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке дейінгі рейтингісі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған исламдық бағалы қағаздар


ай сайын

8023

Дауыс беруші акцияларының (қатысу үлестерінің) 100 пайызы ұлттық басқарушы холдингке тиесілі, оригинатор - ұлттық холдингі, ұлттық басқарушы холдингі құрған исламдық арнайы қаржы компаниясы шығарған исламдық бағалы қағаздары


ай сайын

8024

Standard & Poor's агенттігінің «АА-»-тен төмен емес тәуелсіз рейтингісі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар елдердің жергілікті билік органдары шығарған исламдық бағалы қағаздар


ай сайын

8025

Standard & Poor's агенттігінің «АА-»-тен төмен емес тәуелсіз рейтингісі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар ұйымдар шығарған исламдық бағалы қағаздар


ай сайын

8026

Тазартылмаған бағалы металдар


ай сайын

8027

Standard & Poor's агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингісі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар елдердің орталық үкіметтеріне талаптар


ай сайын

8028

Standard & Poor's агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингісі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар елдердің орталық банктеріне талаптар


ай сайын

8029

Standard & Poor's агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейінгі рейтингісі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар халықаралық қаржы ұйымдарына талаптар


ай сайын

8030

Standard & Poor's агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке дейінгіден төмен емес тәуелсіз рейтингісі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар елдердің жергілікті билік органдарына талаптар


ай сайын

8031

Standard & Poor's агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке дейінгі рейтингісі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар ұйымдарға талаптар


ай сайын

8032

Мынадай талапқа сәйкес келетін ипотекалық тұрғын үй қарыздары: берілген ипотекалық тұрғын үй қарызы сомасының кепіл құнына қатынасы кепіл құнының қоса алғанда 50 пайызынан аспайды


ай сайын

8033

Мынадай талапқа сәйкес келетін ипотекалық тұрғын үй қарыздары: берілген ипотекалық тұрғын үй қарызы сомасының кепіл құнына қатынасы кепіл құнының 51-ден 60-қа дейін қоса алғандағы пайыз аралығында болады


ай сайын

8034

Standard & Poor's агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар исламдық бағалы қағаздар


ай сайын

8035

Standard & Poor's агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейінгі рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған исламдық бағалы қағаздар


ай сайын

8036

Standard & Poor's агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке дейіннен төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдары шығарған исламдық бағалы қағаздар


ай сайын

8037

Standard & Poor's агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке дейінгі рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдар шығарған исламдық бағалы қағаздар


ай сайын

8038

Standard & Poor's агенттігінің «ВВ+»-тен «В-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингілік бағасы жоқ елдердің орталық үкіметтеріне қойылатын талаптар


ай сайын

8039

Standard & Poor's агенттігінің «ВВ+»-тен «В-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингілік бағасы жоқ елдердің орталық банктеріне талаптар


ай сайын

8040

Standard & Poor's агенттігінің «ВВ+»-тен «В-»-ке дейінгі рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына және тиісті рейтингілік бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдарына талаптар


ай сайын

8041

Standard & Poor's агенттігінің «ВВВ+» -тен «ВВ-»-ке дейінгі рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингілік бағасы жоқ елдердің жергілікті билік органдарына талаптар


ай сайын

8042

Standard & Poor's агенттігінің «А-»-тен төмен рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент ұйымдарға, тиісті рейтингілік бағасы жоқ резидент ұйымдарға және Standard & Poor's агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент емес ұйымдарға талаптар


ай сайын

8043

Тәуекелдің III және V топтарына жатқызылғандардан басқа жеке тұлғаларға талаптар


ай сайын

8044

Басқа да ипотекалық тұрғын үй қарыздары


ай сайын

8045

Standard & Poor's агенттігінің «ВВ+»-тен «В-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингілік бағасы жоқ елдердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар исламдық бағалы қағаздар


ай сайын

8046

Standard & Poor's агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингілік бағасы жоқ елдердің жергілікті билік органдары шығарған исламдық бағалы қағаздар


ай сайын

8047

Standard & Poor's агенттігінің «ВВ+»-тен «В-»-ке дейінгі рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары және тиісті рейтингілік бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдары шығарған исламдық бағалы қағаздар


ай сайын

8048

Standard & Poor's агенттігінің «А-»-тен төмен рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент ұйымдар, тиісті рейтингілік бағасы жоқ резидент ұйымдар және Standard & Poor's агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент емес ұйымдар шығарған исламдық бағалы қағаздар


ай сайын

8049

Төлемдер бойынша есеп айырысу


ай сайын

8050

Негізгі құрал-жабдықтар


ай сайын

8051

Материалдық қорлар


ай сайын

8052

Банк инвестицияларын қоспағанда, акциялар (жарғылық капиталдағы үлесі) және заңды тұлғалардың реттелген борышына салымдар бөлігінде әділ құны бойынша есепке алынатын инвестициялар


ай сайын

8053

Банктің негізгі қызметінің мақсаттарына сатып алынған және 38 Халықаралық қаржылық есептілік стандартына сәйкес келетін лицензияланған бағдарламалық қамтамасыз ету


ай сайын

8054

Standard & Poor's агенттігінің «В-»-тен төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтеріне талаптар


ай сайын

8055

Standard & Poor's агенттігінің «В-»-тен төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріне талаптар


ай сайын

8056

Standard & Poor's агенттігінің «В-»-тен төмен рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына талаптар


ай сайын

8057

Standard & Poor's агенттігінің «ВВ-»-тен төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдарына талаптар


ай сайын

8058

Шетел мемлекеттерінің аумағында тіркелген заңды тұлғалар немесе шетел мемлекеттерінің азаматтары болып табылатын Қазақстан Республикасының резидент еместеріне талаптар


ай сайын

8059

Standard & Poor's агенттігінің «ВВ-»-тен төмен рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент емес ұйымдарға және тиісті рейтингілік бағасы жоқ резидент емес ұйымдарға талаптар


ай сайын

8060

Standard & Poor's агенттігінің «В-»-тен төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған исламдық бағалы қағаздар


ай сайын

8061

Standard & Poor's агенттігінің «ВВ-»-тен төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдары шығарған исламдық бағалы қағаздар


ай сайын

8062

Standard & Poor's агенттігінің «В-»-тен төмен рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған исламдық бағалы қағаздар


ай сайын

8063

Standard & Poor's агенттігінің «ВВ-»-тен төмен рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент емес ұйымдар және тиісті рейтингілік бағасы жоқ резидент емес ұйымдар шығарған исламдық бағалы қағаздар


ай сайын

8064

Шетел мемлекеттерінің аумағында тіркелген1 Қазақстан Республикасының резидент емес ұйымдары шығарған исламдық бағалы қағаздар


ай сайын

8065

Инвестициялық депозит туралы шарт бойынша тартылған қаражат есебінен қаржыландырылатын активтер


ай сайын

8066

Кастодиан шарты талаптарының негізінде қабылданған инвестицияланбаған қаражат қалдықтары


ай сайын

8067

Нұсқаулықтың 3-тармағына сәйкес заңды тұлғаның акцияларына банктің инвестициялары


ай сайын

8068

Нұсқаулықтың 3-тарауына сәйкес банк алдындағы кез келген міндеттемелер бойынша бір қарыз алушының немесе банкпен айрықша қатынастағы өзара байланысы бар қарыз алушылар тобының жиынтық берешегі


ай сайын

8069

Банкпен айрықша қатынаспен байланыстағы барлық қарыз алушылар бойынша тәуекелдер сомасы


ай сайын

8070

Нұсқаулықтың 33-1-тармағында көрсетілген тиісті қарыз алушылардың міндеттемелері бойынша бланктік қарыздың, қарыз алушы алдындағы не банктiң ағымдағы және содан кейiнгi екi ай iшiнде қарыз алушыға талаптары туындауы мүмкін үшінші тұлғалардың пайдасына қарыз алушы үшін қамтамасыз етiлмеген шартты мiндеттемелердің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының тәуелсiз рейтингiнiң бiр тармағынан төмен болмайтын Standard & Poor's агенттiгiнiң рейтингiсі немесе одан басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар Қазақстан Республикасының резиденттеріне талаптарды және Standard & Poor's агенттiгiнiң «А» рейтингiнен төмен емес рейтингi немесе одан басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар резидент еместерді қоспағанда, Standard & Poor's агенттігінің «А» рейтингісінен төмен емес немесе бір қарыз алушыға немесе өзара байланысты қарыз алушылар тобына қатысты басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар резидент еместерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының оффшор аймақтарда тіркелген немесе азаматтары болып табылатын резидент еместері мiндеттемелерiнің ең жоғарғы сомасы


ай сайын   

8071

Әрқайсысының мөлшері банктің меншікті капиталының 10 пайызынан асатын банктің бір қарызшыға келетін тәуекелдерінің жиынтық сомасы


ай сайын

8072

Нұсқаулықтың 41, 44-тармақтарына сәйкес жоғары өтімді активтер


ай сайын

8073

Нұсқаулықтың 43, 44-тармақтарына сәйкес жеті күнге дейін өтелгенге дейінгі қалған мерзімі бар мерзімді міндеттемелер


ай сайын

8074

Нұсқаулықтың 42, 44-тармақтарына сәйкес бір айға дейін өтелгенге дейінгі қалған мерзімін қоса алғанда өтімді активтер


ай сайын

8075

Нұсқаулықтың 43, 44-тармақтарына сәйкес бір айға дейін өтелгенге дейінгі қалған мерзімі бар мерзімді міндеттемелер


ай сайын

8076

Нұсқаулықтың 42, 44-тармақтарына сәйкес үш айға дейін өтелгенге дейінгі қалған мерзімімен өтімді активтер


ай сайын

8077

Нұсқаулықтың 43, 44-тармақтарына сәйкес үш айға дейін өтелгенге дейін қалған мерзімімен мерзімді міндеттемелер


ай сайын

8078

Жіктелмейтін активтерге құрылған провизиялар


ай сайын

8079

Қазақстан Республикасының резидент еместері алдындағы талап етілгенге дейінгі міндеттемелер, оның ішінде есеп айырысу мерзімі белгіленбеген міндеттемелер


ай сайын

8080

Бір жылға дейінгі бастапқы өтеу мерзімімен Қазақстан Республикасының резидент еместері алдындағы мерзімді міндеттемелер


ай сайын

8081

Қазақстан Республикасының резидент еместері алдындағы кредитордың міндеттемелерді мерзімнен бұрын өтеуді талап ету сөзсіз құқығымен мерзімді міндеттемелер, оның ішінде жеке және заңды тұлғалардың мерзімді және шартты депозиттерін қоспағанда, банктердің мерзімді және шартты депозиттері


ай сайын

8082

N 388 қаулысына сәйкес экономиканың мынадай: «басқа қаржылық ұйымдар - код 5», «мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар - код 6», «мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар - код 7», «үй шаруашылығына қызмет ететін коммерциялық емес ұйымдар - код 8» секторларына кіретін, Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын шетел компаниялары филиалдарының және өкілдіктерінің алдындағы міндеттемелер


ай сайын

8083

2001 жылғы 6 желтоқсандағы Заңға сәйкес Қазақстан Республикасы мүшесі болып табылатын, халықаралық ұйымдары болып табылатын Қазақстан Республикасының резидент еместері, сондай-ақ Еуразиялық даму банкі алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелер


ай сайын

8084

2001 жылғы 6 желтоқсандағы Заңға сәйкес Қазақстан Республикасы мүшесі болып табылатын, халықаралық ұйымдары болып табылатын Қазақстан Республикасының резидент еместері, сондай-ақ Еуразиялық даму Банкі алдындағы міндеттемелер


ай сайын

8085

Нарықтық бағаның өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралдары бойынша ұзын позициялардың сомасы


ай сайын

8086

Нарықтық бағаның өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралдары бойынша қысқа позициялардың сомасы


ай сайын

8087

Соңғы өткен үш жылда жалпы жылдық кірісінің орташа мөлшері


ай сайын

8088

Нұсқаулықтың 20-тармағына сәйкес ашық валюталық позициялардың сомасы


ай сайын

8089

Қазақстан Республикасының резидент еместері алдындағы жиынтық міндеттемелер


ай сайын

8090

№ 388 қаулысына сәйкес экономиканың мынадай: «басқа қаржылық ұйымдар - код 5», «мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар - код 6», «мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар - код 7», «үй шаруашылығына қызмет ететін коммерциялық емес ұйымдар - код 8» секторларына кіретін, Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын шетел компаниялары филиалдарының және өкілдіктерінің алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелер (k7 коэффициентін есептеу үшін)


ай сайын

8091

Қазақстан Республикасының банктерінде және Standard & Poor's агенттігінің «ВВВ-»-тен төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент емес банктердегі бір түнге орналастырылған салымдар


күн сайын

8092

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі талап етілгенге дейінгі салымдар


күн сайын

8093

7 күнге дейінгі өтеу мерзімімен Ұлттық Банктегі мерзімді депозиттер


күн сайын

8094

Қазақстан Республикасының банктеріндегі және Standard & Poor's агенттігінің «ВВВ-»-тен төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент емес банктердегі талап етілгенге дейінгі салымдар


күн сайын

8095

Дауыс беруші акцияларының (қатысу үлестерінің) 100 пайызы ұлттық басқарушы холдингке тиесілі, оригинатор ұлттық холдингпен, ұлттық басқарушы холдингімен, заңды тұлғалармен құрылған исламдық арнайы қаржы компаниясы шығарған исламдық бағалы қағаздар


күн сайын

8096

Standard & Poor's агенттігінің «ВВВ-»-тен төмен емес тәуелсіз ұзақ мерзімді рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің исламдық бағалы қағаздары


күн сайын

8097

Standard & Poor's агенттігінің «ВВВ-»-тен төмен емес рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел эмитенттерінің исламдық бағалы қағаздары


күн сайын

8098

Банк кастодиан шарттарының негізінде сақтауға қабылдаған және сенімгерлік басқару туралы шарттардың негізінде сенімгерлік басқаруға қабылдаған инвестицияланбаған қаражат қалдықтары


күн сайын

8099

Кредитордың міндеттемелерді мерзімнен бұрын өтеуді талап етуге сөзсіз құқығымен мерзімді міндеттемелер, оның ішінде жеке және заңды тұлғалардың мерзімді және шартты депозиттерін, тазартылған бағалы металдарды қоспағанда, банктердің мерзімді және шартты депозиттері


күн сайын

8100

Басқа талап етілгенге дейінгі міндеттемелер, оның ішінде ағымдағы өтімділік коэффициентінің есебіне кіретін, есептесуді жүзеге асыру мерзімі белгіленбеген міндеттемелер


күн сайын

8101

Міндеттемелері толығынан мыналармен: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейіндегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); банктің иеленуіне берілген ақшамен немесе тазартылған бағалы металдармен;  Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor`s агенттігінің «АА-»-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің I тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері мен кепілдемелері


ай сайын

8102

Міндеттемелері толығынан мыналармен: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейіндегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); банктің иеленуіне берілген ақшамен немесе тазартылған бағалы металдармен;  Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor`s агенттігінің «АА-»-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің II тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері мен кепілдемелері


ай сайын

8103

Міндеттемелері толығынан мыналармен: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейіндегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); банктің иеленуіне берілген ақшамен немесе тазартылған бағалы металдармен;  Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor`s агенттігінің «АА-»-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің III тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері мен кепілдемелері


ай сайын

8104

Міндеттемелері толығынан мыналармен: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейіндегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); банктің иеленуіне берілген ақшамен немесе тазартылған бағалы металдармен;  Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor`s агенттігінің «АА-»-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің IV тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері мен кепілдемелері


ай сайын

8105

Міндеттемелері толығынан мыналармен: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейіндегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); банктің иеленуіне берілген ақшамен немесе тазартылған бағалы металдармен;  Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor`s агенттігінің «АА-»-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің V тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері мен кепілдемелері


ай сайын

8106

Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздарды немесе Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» немесе одан жоғары деңгейіндегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтері және орталық банктері шығарған бағалы қағаздарды, Нұсқаулықтың 9-тармағында көзделген жоғары өтімді басқа да бағалы қағаздарды иемдену не сату бойынша кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің I тобына кіретін қарсы әріптестермен жасалған шартты (ықтимал) міндеттемелер


ай сайын

8107

Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздарды немесе Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» немесе одан жоғары деңгейіндегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтері және орталық банктері шығарған бағалы қағаздарды, Нұсқаулықтың 9-тармағында көзделген жоғары өтімді басқа да бағалы қағаздарды иемдену не сату бойынша кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің II тобына кіретін қарсы әріптестермен жасалған шартты (ықтимал) міндеттемелер


ай сайын

8108

Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздарды немесе Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» немесе одан жоғары деңгейіндегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтері және орталық банктері шығарған бағалы қағаздарды, Нұсқаулықтың 9-тармағында көзделген жоғары өтімді басқа да бағалы қағаздарды иемдену не сату бойынша кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің III тобына кіретін қарсы әріптестермен жасалған шартты (ықтимал) міндеттемелер


ай сайын

8109

Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздарды немесе Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» немесе одан жоғары деңгейіндегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтері және орталық банктері шығарған бағалы қағаздарды, Нұсқаулықтың 9-тармағында көзделген жоғары өтімді басқа да бағалы қағаздарды иемдену не сату бойынша кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің IV тобына кіретін қарсы әріптестермен жасалған шартты (ықтимал) міндеттемелер


ай сайын

8110

Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздарды немесе Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» немесе одан жоғары деңгейіндегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтері және орталық банктері шығарған бағалы қағаздарды, Нұсқаулықтың 9-тармағында көзделген жоғары өтімді басқа да бағалы қағаздарды иемдену не сату бойынша кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің V тобына кіретін қарсы әріптестермен жасалған шартты (ықтимал) міндеттемелер


ай сайын

8111

Міндеттемелері мыналармен: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейідегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен), Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейіндегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің I тобына кіретін, банктің иелігіне берілген ақшамен немесе тазартылған бағалы металдармен қамтамасыз етілген, банктің қаржы міндеттемелерінсіз банк аккредитивтері


ай сайын

8112

Міндеттемелері мыналармен: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдерімен (кепілдемелерімен), Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейіндегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің II тобына кіретін, банктің иелігіне берілген ақшамен немесе тазартылған бағалы металдармен қамтамасыз етілген, банктің қаржы міндеттемелерінсіз банк аккредитивтері


ай сайын

8113

Міндеттемелері мыналармен: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдерімен (кепілдемелерімен), Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейіндегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің III тобына кіретін, банктің иелігіне берілген ақшамен немесе тазартылған бағалы металдармен қамтамасыз етілген, банктің қаржы міндеттемелерінсіз банк аккредитивтері


ай сайын

8114

Міндеттемелері мыналармен: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдерімен (кепілдемелерімен), Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейіндегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің IV тобына кіретін, банктің иелігіне берілген ақшамен немесе тазартылған бағалы металдармен қамтамасыз етілген, банктің қаржы міндеттемелерінсіз банк аккредитивтері


ай сайын

8115

Міндеттемелері мыналармен: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдерімен (кепілдемелерімен), Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейіндегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің V тобына кіретін, банктің иелігіне берілген ақшамен немесе тазартылған бағалы металдармен қамтамасыз етілген, банктің қаржы міндеттемелерінсіз банк аккредитивтері


ай сайын

8116

Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің I тобына кіретін, банк талабы бойынша кез келген сәтте жойылуға жататын қарыздар мен салымдарды банктің болашақта орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер


ай сайын

8117

Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің II тобына кіретін, банк талабы бойынша кез келген сәтте жойылуға жататын қарыздар мен салымдарды банктің болашақта орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер


ай сайын

8118

Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің III тобына кіретін, банк талабы бойынша кез келген сәтте жойылуға жататын қарыздар мен салымдарды банктің болашақта орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер


ай сайын

8119

Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің IV тобына кіретін, банк талабы бойынша кез келген сәтте жойылуға жататын қарыздар мен салымдарды банктің болашақта орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер


ай сайын

8120

Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің V тобына кіретін, банк талабы бойынша кез келген сәтте жойылуға жататын қарыздар мен салымдарды банктің болашақта орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер


ай сайын

8121

Банктің сыртқы қарыздарын тартқан және міндеттемелерін орналастырған кезде кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің I тобына кіретін, банктің еншілес ұйымдарының пайдасына берілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелері


ай сайын

8122

Банктің сыртқы қарыздарын тартқан және міндеттемелерін орналастырған кезде кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің II тобына кіретін, банктің еншілес ұйымдарының пайдасына берілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелері


ай сайын

8123

Банктің сыртқы қарыздарын тартқан және міндеттемелерін орналастырған кезде кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің III тобына кіретін, банктің еншілес ұйымдарының пайдасына берілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелері


ай сайын

8124

Банктің сыртқы қарыздарын тартқан және міндеттемелерін орналастырған кезде кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің IV тобына кіретін, банктің еншілес ұйымдарының пайдасына берілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелері


ай сайын

8125

Банктің сыртқы қарыздарын тартқан және міндеттемелерін орналастырған кезде кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің V тобына кіретін, банктің еншілес ұйымдарының пайдасына берілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелері


ай сайын

8126

Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің I тобына кіретін тұлғалармен жасалған, банк берілген қарызды қамтамасыз етуге қабылдаған кепілдіктер


ай сайын

8127

Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің II тобына кіретін тұлғалармен жасалған, банк берілген қарызды қамтамасыз етуге қабылдаған кепілдіктер


ай сайын

8128

Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің III тобына кіретін тұлғалармен жасалған, банк берілген қарызды қамтамасыз етуге қабылдаған кепілдіктер


ай сайын

8129

Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің IV тобына кіретін тұлғалармен жасалған, банк берілген қарызды қамтамасыз етуге қабылдаған кепілдіктер


ай сайын

8130

Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің V тобына кіретін тұлғалармен жасалған, банк берілген қарызды қамтамасыз етуге қабылдаған кепілдіктер


ай сайын

8131

Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің I тобына кіретін тұлғалармен жасалған, 1 жылдан кем өтеу мерзімімен банктің болашақта қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер


ай сайын

8132

Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің II тобына кіретін тұлғалармен жасалған, 1 жылдан кем өтеу мерзімімен банктің болашақта қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер


ай сайын

8133

Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің III тобына кіретін тұлғалармен жасалған, 1 жылдан кем өтеу мерзімімен банктің болашақта қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер


ай сайын

8134

Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің IV тобына кіретін тұлғалармен жасалған, 1 жылдан кем өтеу мерзімімен банктің болашақта қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер


ай сайын

8135

Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің V тобына кіретін тұлғалармен жасалған, 1 жылдан кем өтеу мерзімімен банктің болашақта қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер


ай сайын

8136

Міндеттемелері толығынан мыналармен: Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің I тобына кіретін қарыз алушылардың пайдасына берілген банк кепілдіктері мен кепілдемелері


ай сайын

8137

Міндеттемелері толығынан мыналармен: Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің II тобына кіретін қарыз алушылардың пайдасына берілген банк кепілдіктері мен кепілдемелері


ай сайын

8138

Міндеттемелері толығынан мыналармен: Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің III тобына кіретін қарыз алушылардың пайдасына берілген банк кепілдіктері мен кепілдемелері


ай сайын

8139

Міндеттемелері толығынан мыналармен: Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің IV тобына кіретін қарыз алушылардың пайдасына берілген банк кепілдіктері мен кепілдемелері


ай сайын

8140

Міндеттемелері толығынан мыналармен: Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелермен); Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің V тобына кіретін қарыз алушылардың пайдасына берілген банк кепілдіктері мен кепілдемелері


ай сайын

8141

Міндеттемелері мыналармен: Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» деңгейіндегі рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің I тобына кіретін тұлғалардың пайдасына қойылған банк аккредитивтері


ай сайын

8142

Міндеттемелері мыналармен: Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» деңгейіндегі рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің II тобына кіретін тұлғалардың пайдасына қойылған банк аккредитивтері


ай сайын

8143

Міндеттемелері мыналармен: Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» деңгейіндегі рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің III тобына кіретін тұлғалардың пайдасына қойылған банк аккредитивтері


ай сайын

8144

Міндеттемелері мыналармен: Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» деңгейіндегі рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің IV тобына кіретін тұлғалардың пайдасына қойылған банк аккредитивтері8145

Міндеттемелері мыналармен: Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» деңгейіндегі рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің V тобына кіретін тұлғалардың пайдасына қойылған банк аккредитивтері8146

Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің  I тобына кіретін тұлғалармен жасалған, 1 жылдан астам өтеу мерзімімен банктің болашақта қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер


ай сайын

8147

Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің  II тобына кіретін тұлғалармен жасалған, 1 жылдан астам өтеу мерзімімен банктің болашақта қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер


ай сайын

8148

Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің  III тобына кіретін тұлғалармен жасалған, 1 жылдан астам өтеу мерзімімен банктің болашақта қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер


ай сайын

8149

Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің  IV тобына кіретін тұлғалармен жасалған, 1 жылдан астам өтеу мерзімімен банктің болашақта қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер


ай сайын

8150

Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің  V тобына кіретін тұлғалармен жасалған, 1 жылдан астам өтеу мерзімімен банктің болашақта қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер


ай сайын

8151

Міндеттемелері толығынан мыналармен: Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі рейтингі немесе басқа да рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен, Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің I тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері мен кепілдемелері


ай сайын

8152

Міндеттемелері толығынан мыналармен: Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі рейтингі немесе басқа да рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен, Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің II тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері мен кепілдемелері8153

Міндеттемелері толығынан мыналармен: Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі рейтингі немесе басқа да рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен, Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің III тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері мен кепілдемелері8154

Міндеттемелері толығынан мыналармен: Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі рейтингі немесе басқа да рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен, Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің IV тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері мен кепілдемелері


ай сайын

8155

Міндеттемелері толығынан мыналармен: Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі рейтингі немесе басқа да рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «АА-« және одан жоғары деңгейдегі рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен, Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің V тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері мен кепілдемелері


ай сайын

8156

Міндеттемелері толығынан мыналармен: Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі рейтингі немесе басқа да рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің I тобына кіретін тұлғалардың пайдасына қойылған банк аккредитивтері8157

Міндеттемелері толығынан мыналармен: Standard & Poor`s агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі рейтингі немесе басқа да рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейдегі рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің II тобына кіретін тұлғалардың пайдасына қойылған банк аккредитивтері


ай сайын

8158

Міндеттемелері толығынан мыналармен: Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі рейтингі немесе басқа да рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің III тобына кіретін тұлғалардың пайдасына қойылған банк аккредитивтері


ай сайын

8159

Міндеттемелері толығынан мыналармен: Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі рейтингі немесе басқа да рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің IV тобына кіретін тұлғалардың пайдасына қойылған банк аккредитивтері8160

Міндеттемелері толығынан мыналармен: Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А-»тен «АА-»-ке дейінгі рейтингі немесе басқа да рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің V тобына кіретін тұлғалардың пайдасына қойылған банк аккредитивтері8161

Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің I тобына кіретін тұлғалармен жасалған банкке қаржы құралдарын сату туралы және банк кері сатып алатын міндеттемесімен келісім


ай сайын

8162

Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің II тобына кіретін тұлғалармен жасалған банкке қаржы құралдарын сату туралы және банк кері сатып алатын міндеттемесімен келісім


ай сайын

8163

Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің III тобына кіретін тұлғалармен жасалған банкке қаржы құралдарын сату туралы және банк кері сатып алатын міндеттемесімен келісім


ай сайын

8164

Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің IV тобына кіретін тұлғалармен жасалған банкке қаржы құралдарын сату туралы және банк кері сатып алатын міндеттемесімен келісім


ай сайын

8165

Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің V тобына кіретін тұлғалармен жасалған банкке қаржы құралдарын сату туралы және банк кері сатып алатын міндеттемесімен келісім


ай сайын

8166

Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің I тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банктің басқа да кепілдіктері (кепілдемелері)


ай сайын

8167

Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің II тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банктің басқа да кепілдіктері (кепілдемелері)


ай сайын

8168

Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің III тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банктің басқа да кепілдіктері (кепілдемелері)


ай сайын

8169

Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің IV тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банктің басқа да кепілдіктері (кепілдемелері)


ай сайын

8170

Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің V тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банктің басқа да кепілдіктері (кепілдемелері)


ай сайын

8171

Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің I тобына кіретін тұлғалардың пайдасына қойылған банктің өзге аккредитивтері


ай сайын

8172

Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің II тобына кіретін тұлғалардың пайдасына қойылған банктің басқа да аккредитивтері


ай сайын

8173

Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің III тобына кіретін тұлғалардың пайдасына қойылған банктің басқа да аккредитивтері


ай сайын

8174

Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің IV тобына кіретін тұлғалардың пайдасына қойылған банктің басқа да аккредитивтері


ай сайын

8175

Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің V тобына кіретін тұлғалардың пайдасына қойылған банктің басқа да аккредитивтері


ай сайын

8176

Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің I тобына кіретін тұлғалардың алдындағы банктің басқа да шартты (ықтимал) міндеттемелері


ай сайын

8177

Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің II тобына кіретін тұлғалардың алдындағы банктің басқа да шартты (ықтимал) міндеттемелері


ай сайын

8178

Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің III тобына кіретін тұлғалардың алдындағы банктің басқа да шартты (ықтимал) міндеттемелері


ай сайын

8179

Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің IV тобына кіретін тұлғалардың алдындағы банктің басқа да шартты (ықтимал) міндеттемелері


ай сайын

8180

Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген, активтердің V тобына кіретін тұлғалардың алдындағы банктің басқа да шартты (ықтимал) міндеттемелері


ай сайын

8423

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес теңгемен шығарылған банктің бағалы қағаздары (акцияларды қоспағанда)


ай сайын

8424

Қазақстан Республикасының резиденті еместеріндегі банк айналысқа шығарған бағалы қағаздар (акцияларды қоспағанда)


ай сайын

8425

Қазақстан Республикасының резиденті еншілес банкінің алған қарыздары бойынша Қазақстан Республикасының резиденті емес бас банкінің алдындағы міндеттемелері


ай сайын

8426

Нұсқаулықтың 3-тарауына сәйкес банк алдындағы міндеттемелердің кезкелген түрі бойынша бір қарыз алушының немесе банкпен айрықша байланысы жоқ  өзара байланысты қарыз алушылар тобының жиынтық берешегі


ай сайын

8427

Алып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 25.02.2013 № 74 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

8428

Алып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 25.02.2013 № 74 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

8429

Халықаралық есеп айырысу жүйелері (ClearstreamBanking S.A. және EuroclearBankSA/NV) болып табылатын Қазақстан Республикасының резиденті еместер алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелер


Ай сайын

8430

«Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздар


Ай сайын

8431

«Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамына берілген кредиттердің жиынтық сомасы.


Ай сайын

8432

Бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін иеленетін еншілес ұйымдарға берілген күмәнді және үмітсіз активтердің жиынтық сомасы


Ай сайын

8801

Теңгемен және шетел валютасындағы қолма-қол ақша


күн сайын

8802

Қазақстан Республикасының резиденттері – екінші деңгейдегі банктердегі салымдар және ностро шоттар


күн сайын

8803

Қазақстан Республикасының резиденттеріне берілген қарыздар


күн сайын

8804

Қазақстан Республикасы резиденттерінің борыштық бағалы қағаздары


күн сайын

8805

Қазақстан Республикасы резиденттерінің дебиторлық берешегі


күн сайын

8806

Жарғылық капиталға қатысуы


күн сайын

8807

Қазақстан Республикасы аумағында сақталатын тазартылған бағалы металдар сомасы


күн сайын

8808

Қазақстан Республикасы аумағындағы жылжымалы мүлік


күн сайын

8809

Қазақстан Республикасы аумағында орналасқан жылжымайтын мүлік


күн сайын

8810

Қазақстан Республикасындағы материалдық емес активтер


күн сайын

8811

Қазақстан Республикасы резиденттері – екінші деңгейдегі банктердің салымдары мен лоро шоттары


күн сайын

8812

Қазақстан Республикасы резиденттерінің салымдары


күн сайын

8813

Қазақстан Республикасы резиденттерінен алынған қарыздар


күн сайын

8814

Қазақстан Республикасы резиденттері алдындағы кредиторлық берешек


күн сайын

8815

Ішкі активтер бойынша есептелген сыйақы, дисконттар, сыйлықақылар, әділ құнның оң/теріс түзетулері, провизиялар (резервтер)


күн сайын

8816

Ішкі активтер бойынша мерзімі өткен берешек


күн сайын

8817

Ішкі және басқа да міндеттемелер бойынша есептелген сыйақы, дисконттар, сыйлықақылар, әділ құнның оң/теріс түзетулері, провизиялар (резервтер)


күн сайын

8818

Ішкі және басқа да міндеттемелер бойынша мерзімі өткен берешек


күн сайын

8819

Банк шетел валютасында шығарған борыштық бағалы қағаздар


күн сайын

1 Шетел мемлекеттерінің тізбесі:
1) Андорра Князьдігі;
2) Антигуа және Барбуда мемлекеті;
3) Багам аралдарының Достастығы;
4) Барбадос мемлекеті;
5) Бахрейн мемлекеті;
6) Белиз мемлекеті;
7) Бруней Даруссалам мемлекеті;
8) Вануату Республикасы;
9) Гватемала Республикасы;
10) Гренада мемлекеті;
11) Джибути Республикасы;
12) Доминикан Республикасы;
13) Индонезия Республикасы;
14) Испания (Канар аралдары аумағы бөлігінде ғана);
15) Кипр Республикасы;
16) Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) және Сянган (Гонконг)
арнайы әкімшілік аудандардың аумағы бөлігінде ғана);
17) Комор Аралдары Федералды Ислам Республикасы;
18) Коста-Рика Республикасы;
19) Малайзия (Лабуан анклавы аумағының бөлігінде ғана);
20) Либерия Республикасы;
21) Лихтенштейн Князьдігі;
22) Маврикий Республикасы;
23) Португалия (Мадейра аралдарының аумақтары бөлігінде ғана);
24) Мальдив Республикасы;
25) Мальта Республикасы;
26) Маршалл аралдары Республикасы;
27) Монако Князьдігі;
28) Мьянма Одағы;
29) Науру Республикасы;
30) Нидерланд (Аруба аралы аумағының және Антиль аралдарының тәуелді
аумақтарының аумағы бөлігінде ғана);
31) Нигерия Федеративтік Республикасы;
32) Жаңа Зеландия (Кука және Ниуэ аралдары аумағы бөлігінде ғана);
33) Біріккен Араб Әмірлігі (Дубай қаласының аумағы бөлігінде ғана);
34) Палау Республикасы;
35) Панама Республикасы;
36) Самоа Тәуелсіз Мемлекеті;
37) Сейшель аралдары Республикасы;
38) Сент-Винсент және Гренадины мемлекеті;
39) Сент-Китс және Невис Федерациясы;
40) Сент-Люсия мемлекеті;
41) Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Біріккен Корольдігі (келесі
аумақтары бөлігінде ғана):
Ангилья аралдары;
Бермуд аралдары;
Британдық Виргин аралдары;
Гибралтар;
Кайман аралдары;
Монтсеррат аралы;
Теркс және Кайкос аралдары;
Мэн аралы;
Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни аралдары);
42) Америка Құрама Штаттары (Американдық Виргин аралдары, Гуам аралы
және Пуэрто-Рико достастығы аумақтары бөлігінде ғана);
43) Тонга Корольдігі;
44) Филиппин Республикасы;
45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы.

Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):
_________________________________________    __________________
(тегі, аты, бар болса - әкесiнiң аты)              (қолы)

Бас бухгалтер: ________________________________  ___________________
           (тегі, аты, бар болса - әкесiнiң аты)     (қолы)

Орындаушы: ____________  ____________________________________
             (лауазымы)  (тегі, аты, бар болса - әкесiнiң аты)
      _________________  _____________________
            (қолы)          (телефон нөмірі)
Есепке қол қойылған күні 20 __ жылғы «____» _____________
Мөр орны

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады