Жинақтаушы зейнетақы қорларына арналған пруденциалдық нормативтердiң нормативтiк мәндері, оларды есептеу әдістемесі туралы нұсқаулықты бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009 жылғы 5 тамызда N 180 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2009 жылғы 14 қыркүйекте Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 5789 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы 196 қаулысымен

      Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.10.2014 № 196 (қабылданған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 20 маусымдағы Заңының 41-бабының4-тармағына, "Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі Заңының 5-бабына және 9-бабының 1-тармағының 5) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған Жинақтаушы зейнетақы қорларына арналған пруденциалдық нормативтердiң нормативтiк мәндері, оларды есептеу әдiстемесi туралы нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) бекiтілсін.
      2. Осы қаулының қосымшасына сәйкес нормативтік құқықтық актілердің күші жойылды деп танылсын.
      3. Осы қаулы 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін Нұсқаулықтың 15-тармағының 11) және 12) тармақшаларын қоспағанда Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күнтізбелік он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы абзац 01.01.2013 бастап туындаған құқықтық қатынастарға қолданылады - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.12.2012 № 374 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Осы қаулымен бекітілген Нұсқаулықтың 15-тармағы 3) тармақшасының төртінші абзацы 2014 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылады.
      Нұсқаулықтың 6-1-тарау 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.12.2012 № 374 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      4. Стратегия және талдау департаменті (Н.А. Әбдірахманов):
      1) Заң департаментімен (Н.В. Сәрсенова) бірлесіп, осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеу шараларын қолға алсын;
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткен күннен бастап он күндiк мерзiмде оны Агенттiктiң мүдделi бөлiмшелерiне, "Қазақстан қаржыгерлерiнiң қауымдастығы" заңды тұлғалар бiрлестiгiне мәлімет үшін жіберсін.
      5. Ақпараттық технологиялар департаменті (Қ.А. Түсіпов) 2009 жылғы 1 желтоқсанға дейінгі мерзімде "Жинақтаушы зейнетақы қорлары мен бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының есеп берулерін қалыптастыруды автоматтандыру" автоматтандырылған ақпараттық шағын жүйесін пысықтауды қамтамасыз етсін.
      6. Агенттік Төрайымының қызметі (А.Ә. Кенже) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.
      7. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрайымының орынбасары А.Ө. Алдамбергенге жүктелсін.

      Төрайым                                    Е. Бахмутова

Қазақстан Республикасы    
Қаржы нарығын және қаржы  
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының   
2009 жылғы 5 тамыздағы    
N 180 қаулысымен бекітілді 

Жинақтаушы зейнетақы қорларына арналған пруденциалдық нормативтердiң нормативтiк мәндері, оларды есептеу әдiстемесi туралы нұсқаулық

      Осы Жинақтаушы зейнетақы қорларына арналған пруденциалдық нормативтердiң нормативтiк мәндерi, оларды есептеу әдiстемесi туралы нұсқаулық «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 1997 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заң) 41-бабының 4-тармағына, «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабына және 9-бабының 1-тармағының 5) тармақшасына сәйкес әзiрлендi және жинақтаушы зейнетақы қорларының (бұдан әрi - Қор) сақтауы мiндеттi пруденциалдық нормативтердің нормативтік мәндерін және есептеу әдiстемесiн, сондай-ақ тиiстi есептiлiк нысандары мен оны берудiң мерзiмдерiн белгiлейдi.
      Осы Нұсқаулықта көзделген Қордың үлестес тұлғалары бөлігіндегі нормалар «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының көрсетілген ұйымдардың дауыс беретін акцияларының жиырма бес және одан астам пайызын тікелей иелену (банктер бойынша – жанама) нәтижесінде Қормен үлестес болып табылатын заңды тұлғаларға және олардың үлестес тұлғаларына қатысты қолданылмайды.
      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.12.2012 № 374 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Нұсқаулықта мынадай ұғымдар пайдаланылады:
      1) Қордың меншікті активтері – Қордың болашақта экономикалық пайда алуға үміт артатын және Қор балансында көрсетілетін алдыңғы өткен оқиғалардың нәтижесінде Қор бақылау жасайтын ресурстар болып табылатын активтері;
      2) меншікті капитал жеткіліктілігінің жиынтық коэффициенті – осы Нұсқаулыққа сәйкес есептелген Қордың меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициенттерінің және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес есептелген зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның (бұдан әрі – Ұйым) меншікті капиталының жеткіліктілігі коэффициентінің сомасы;
      3) уәкілетті орган – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті;
      4) қор биржасы – акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған, осы сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйелерін пайдалана отырып, оларды тікелей жүргізу арқылы сауда-саттықты ұйымдастыру және техникалық жағынан қамтамасыз етуді жүзеге асыратын заңды тұлға.
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.07.27 № 227 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      2. Осы Нұсқаулықтың мақсаттары үшін «Standard & Poor's» агенттігінің рейтингтік бағаларынан басқа қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органы «Moody's Investors Service» және «Fitch» агенттіктерінің және олардың еншілес рейтингтік ұйымдарының (бұдан әрі – басқа рейтингтік агенттіктер) рейтингтік бағалары да танылады.
      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.07.27 № 227 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      3. Тәуекел деңгейі бойынша зейнетақы активтерін мөлшерлеу кезінде, сондай-ақ халықаралық және (немесе) ұлттық шәкіл бойынша рейтингтік бағасы бар болған жағдайда өтімді активтерді анықтау кезінде осы Нұсқаулықтың 2-тармағына сәйкес қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган танитын рейтингтік агенттіктердің біреуінің халықаралық және (немесе) ұлттық шәкілі бойынша барынша жоғарғы рейтингтік бағасы есепке алынады.
      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.07.27 № 227 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      4. Осы Нұсқаулықтың мақсаттары үшін пайдаланылатын халықаралық қаржы ұйымдары ретінде мына халықаралық қаржы ұйымдары түсіндіріледі:
      Халықаралық қайта құру және даму банкі;
      Еуропалық қайта құру және даму банкі;
      Америкааралық даму банкі;
      Халықаралық есеп айырысу банкі;
      Азия даму банкі;
      Африка даму банкі;
      Халықаралық қаржы корпорациясы;
      Ислам даму банкі;
      Еуропа инвестициялық банкі;
      Еуразиялық даму банкі.
      5. Қордың меншікті активтерінің есебінен мәмілелер Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың және жинақтаушы зейнетақы қорларының қызметін жүзеге асыру ережесін бекіту туралы»
2009 жылғы 5 тамыздағы № 189 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5794 тіркелген) қаулысымен бекітілген Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың және жинақтаушы зейнетақы қорларының қызметін жүзеге асыру ережесінің 3-тарауында белгіленген тәртіппен жасалады.
      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық банкі Басқармасының 2011.12.26 № 221 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2012.01.01 бастап туындаған қатынастарға қолданылады) қаулысымен.
      6. Қордың пруденциалдық нормативтерін есептеуге арналған қаржы құралдарының баланстық құны құнсыздануды ескере отырып пайдаланылады.
      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.11.29 № 174 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) қаулысымен.

2-тарау. "Меншікті капитал жеткіліктілігі" 1-пруденциалдық норматив

      7. Зейнетақы активтері Ұйымның инвестициялық басқаруындағы Қордың және осы Ұйымның меншікті капитал жеткіліктілігінің жиынтық коэффициентінің мәні 0,04-тен кем болмайды.
      Меншікті капитал жеткіліктілігінің коэффициенті үтірден кейін үш белгісі бар санымен көрсетіледі.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.07.15 № 110 Қаулысымен.
      8. Зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі қызметті жүзеге асыруға берілген лицензиядан айырылған Қордың зейнетақы активтері мен міндеттемелерін қабылдаған Қор үшін олар қабылданған күннен бастап алты ай ішінде меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициентінің жиынтық мәні 0,01-ден кем болмайды. Зейнетақы активтері мен міндеттемелерін берген күннен кейін алты ай өткен соң осы Қордың меншікті капиталының жеткіліктілігі коэффициентінің жиынтық мәні осы Нұсқаулықтың 7-тармағында көрсетілген мәнді құрайды.
      9. Осы Нұсқаулықтың 7-тармағының талаптарын орындау мақсатында активтері Ұйымның инвестициялық басқаруындағы Қор мен осы Ұйым арасында шарт жасалған жағдайда, шарт жазбаша нысанда жасалады және мынадай мәліметтерді құрайды:
      1) активтері Ұйымның инвестициялық басқаруындағы Қордың меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициенті мәндерінің меншікті капитал жеткіліктілігінің жиынтық коэффицентіне ара қатынасы. Активтері Ұйымның инвестициялық басқаруындағы Қордың меншікті капитал жеткіліктілігі коэффицентінің мәні меншікті капитал жеткіліктілігі жиынтық коэффициентінің алпыс пайызынан кем, бірақ сексен пайызынан артық болмауы тиіс;
      2) Ұйымның меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициенті мәндерінің меншікті капитал жеткіліктілігінің жиынтық коэффициентіне ара қатынасы;
      3) активтері Ұйымның инвестициялық басқаруындағы Қордың және осы Ұйымның меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициенттері мәндерінің меншікті капитал жеткіліктілігінің жиынтық коэффициентіне ара қатынасын анықтау бөлігінде енгізілетін өзгерістерді қолданысқа енгізу күнін көрсете отырып, шартқа осы өзгерістерді енгізудің кезеңділігі.
      10. Активтері Ұйымның инвестициялық басқаруындағы Қор уәкілетті органға меншікті капитал жеткіліктілігінің жиынтық коэффициентiн сақтау туралы шарттың көшірмесін оны жасаған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде жібереді.
      11. Активтері Ұйымның инвестициялық басқаруындағы Қор мен осы Ұйым арасында жасалған меншікті капитал жеткіліктілігінің жиынтық коэффициентiн сақтау туралы шарт болмаған жағдайда, Қордың меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициентiнің мәні меншікті капитал жеткіліктілігі жиынтық коэффициентінің жетпіс пайызын құрайды.
      12. Активтері Ұйымның инвестициялық басқаруындағы Қор мен осы Ұйымның жеткіліктілік коэффициенттерінің жиынтық мәні пайыздық көрініспен жиынтығында жүз пайызды құрайды. Активтері Ұйымның инвестициялық басқаруындағы Қор және (немесе) осы Ұйым меншікті капитал жеткіліктілігінің жиынтық коэффициентiн сақтамаған жағдайда, зейнетақы активтері Ұйымның инвестициялық басқаруындағы Қордың және осы Ұйымның меншікті капитал жеткіліктілігінің коэффициентін орындамағандығы белгіленеді.
      13. Қордың меншiктi капиталының жеткiлiктiлiгi К1 коэффициентiмен сипатталады.
      К1 коэффициентi мына формула бойынша есептеледi:
      К1 = (ӨА-(М+RR1 немесе FR2))/МЗА, мұнда:
      ӨА – осы Нұсқаулықтың 15 және 17-тармақтарында белгiленген өтiмдi және басқа да активтер;
      М – баланс бойынша мiндеттемелер;
      «RR1 – Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттiгi Басқармасының «Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтердiң нормативтiк мәндерi, оларды есептеу әдiстемесi туралы нұсқаулықты бекiту туралы» 2009 жылғы 5 тамыздағы № 181 қаулысымен (Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде № 5793 тiркелген) бекiтiлген Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтердiң нормативтiк мәндерi, оларды есептеу әдiстемесi туралы нұсқаулықтың (бұдан әрі – № 181 нұсқаулық) 4-тарауына сәйкес есептелетiн, Қордың инвестициялық портфельдерінің алдыңғы есептi кезеңдегi номиналды кiрiсінің түзетiлген орташа мөлшерленген коэффициентiнің мәнiнен консервативті (К2.1) он бес және (немесе) қалыпты (К2.2) номиналды кiрiс коэффициентi отыз пайыздан артық терiс ауытқыған кезде қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз етуге арналған резерв;
      FR2 – № 181 Нұсқаулықтың 4-тарауына сәйкес есептелетiн, Қордың инвестициялық портфельдерінің номиналды кiрiс коэффициентi алдыңғы есептi кезеңдегi номиналды кiрiстің түзетiлген орташа мөлшерленген коэффициентiнің мәнiнен консервативті (К2.1) оннан артық, бірақ он бес пайыздан кем және (немесе) қалыпты (К2.2) он бестен артық, бiрақ отыз пайыздан кем керi ауытқыған кезде қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз етуге арналған резерв;
      МЗА – Қордың инвестициялық портфелiндегi тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген қаржы құралдарының құны, Қордың консервативті және қалыпты инвестициялық портфельдері бойынша жинақталып есептеледі.
      2015 жылғы 1 қаңтардан бастап МЗА Қордың консервативті, қалыпты және агрессивті инвестициялық портфельдері бойынша жинақталып есептеледі.
      МЗА мына формула бойынша есептеледі:
      МЗА = Ккт+Нт+От, мұнда:
      Ккт – осы Нұсқаулықтың 1 және 2-қосымшаларына сәйкес тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленетін, инвестициялық портфельде бір жылдан астам болған «өтелгенге дейін ұсталатын» санатына жатқызылған борыштық бағалы қағаздар (айырбасталатын борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда), «өзгерістері пайданың немесе шығынның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын» және «сату үшін қолда бар» санатына жатқызылған, борыштық бағалы қағаздар (айырбасталатын борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда), депозиттер, тазартылған қымбат металдар, металл депозиттер, «кері репо» операциялары, туынды қаржы құралдары, айырбасталмайтын артықшылықты акциялар бойынша есептелетін кредиттік тәуекел;
      Нт – инвестициялық портфельде бiр жыл және одан кем уақыт болған, «өзгерiстерi пайданың немесе шығынның құрамында көрсетiлетiн әдiл құны бойынша бағаланатын» және «сату үшiн қолда бар» санаттарына жатқызылған борыштық бағалы қағаздар, акциялар (кредиттiк тәуекел есебiне енгiзiлген акцияларды қоспағанда), депозитарлық қолхаттар, пайлар және айырбасталатын борыштық бағалы қағаздар бойынша есептелетiн нарықтық тәуекел.
      Нарықтық тәуекел мына сомаға келтiру коэффициентінiң туындысы ретiнде есептеледi:
      сыйақы ставкасының өзгеруiне байланысты нарықтық тәуекелi (пайыздық тәуекелі) бар қаржы құралдары бойынша тәуекел;
      қаржы құралының нарықтық құны өзгеруiне байланысты нарықтық тәуекелi (қор тәуекелi) бар қаржы құралдары бойынша тәуекел;
      валюталардың айырбас бағамдарының және қымбат металдар бағамдарының өзгеруiне байланысты нарықтық тәуекелi (валюталық тәуекелi) бар қаржы құралдары бойынша тәуекел.
      Сыйақы ставкасының өзгеруiне байланысты нарықтық тәуекелi (пайыздық тәуекелi) бар қаржы құралдары бойынша тәуекелді есептеу ерекше пайыздық тәуекелдiң және жалпы пайыздық тәуекелдiң сомасын бiлдiредi.
      Ерекше пайыздық тәуекел осы Нұсқаулықтың 6-қосымшасына сәйкес ерекше пайыздық тәуекел коэффициентi бойынша мөлшерленген сыйақы ставкасының өзгеруiне байланысты нарықтық тәуекелi (пайыздық тәуекелi) бар бiртекті қаржы құралдары (айырбасталатын борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда) бойынша есептеледi.
      Бiр мезгілде мынадай талаптарға сәйкес келетiн қаржы құралдары сыйақы ставкасының өзгеруiне байланысты нарықтық тәуекелi (пайыздық тәуекелi) бар бiртекті қаржы құралдары болып танылады:
      бiр эмитент шығарған;
      тең мөлшердегi кiрiстiлiгі бар;
      нарықтық құны бiр валюта түрiнде көрсетiлген;
      өтелгенге дейiнгi бiрдей мерзiмi бар.
      Егер қаржы құралдары көрсетілген бiр немесе бiрнеше белгiге сәйкес келмесе, онда ерекше пайыздық тәуекел әрбір қаржы құралы бойынша жеке-жеке есептеледi.
      Жалпы пайыздық тәуекел мынадай соманы бiлдiредi:
      осы Нұсқаулықтың 7-қосымшасына сәйкес уақыт аралықтары бойынша тәуекелдiң барлық аймақтарының мөлшерленген қаржы құралдарының сомасынан он пайыз;
      осы Нұсқаулықтың 7-қосымшасына сәйкес 1-аймақтың уақыт аралықтары бойынша мөлшерленген қаржы құралдарының сомасынан қырық пайыз;
      осы Нұсқаулықтың 7-қосымшасына сәйкес 2-аймақтың уақыт аралықтары бойынша мөлшерленген қаржы құралдарының сомасынан мөлшердің отыз пайызы;
      осы Нұсқаулықтың 7-қосымшасына сәйкес 3-аймақтың уақыт аралықтары бойынша мөлшерленген қаржы құралдарының сомасынан мөлшердің отыз пайызы.
      Қаржы құралының нарықтық құнының өзгеруiне байланысты нарықтық тәуекел (қор тәуекелi) қаржы құралы құнының нарықтық тәуекел коэффициентiне көбейтіндісін білдіреді және осы Нұсқаулықтың 8-қосымшасына сәйкес акциялар (айырбасталмайтын артықшылықты акцияларды қоспағанда), айырбасталатын борыштық бағалы қағаздар, депозиторлық қолхаттар және пайлар бойынша есептеледi.
      Валюталардың айырбас бағамдарының және қымбат металдар бағамдарының өзгеруiне байланысты нарықтық тәуекел (валюталық тәуекел) шығарылым талаптары осы бағалы қағаздардың барлық айналыс кезеңiнде ұлттық валютада белгiленген бағам бойынша осы құрал бойынша ақша ағынын және 0,04-ке тең валюталық тәуекел коэффициентiн белгiлеудi көздейтiн қаржы құралдарын қоспағанда, шетел валютасында номинирленген, сондай-ақ ол бойынша номинал және (немесе) купондық сыйақысы шетел валюталары, қымбат металдар, шетелдiк қолма-қол валюта бағамдарының өзгеруiне индекстелген қаржы құралдары сомасының көбейтіндісін білдіреді.
      От – соңғы өткен үш жыл iшiнде алынған жылдық жалпы кірістің орташа шамасына келтiру коэффициентiнің және 0,04-ке тең операциялық тәуекел коэффициентiнің көбейтіндісін бiлдiретiн операциялық тәуекел.
      Соңғы өткен үш жыл iшiндегi жылдық жалпы кірістің орташа шамасы әр жыл сайын Қордың таза кіріс алған соңғы өткен үш жыл iшiндегi жылдық жалпы кіріс сомасының Қордың таза кіріс алған жылдарының санына қатынасы ретiнде есептеледi.
      Жылдық жалпы кіріс салық салғанға дейінгі таза жылдық кірістің және Қордың К2.1 консервативті және (немесе) К2.2 қалыпты портфельдер бойынша номиналды кіріс коэффициенттерін ықтимал өтеуі бойынша резервтерді қалыптастыруға арналған қаржының көрсетілген резервтерді қалпына келтіруден түскен кірістерді шегергендегі жылдық мөлшерінің сомасы ретінде анықталады.
      Соңғы өткен үш жыл ішінде Қор таза кіріс алмаған жағдайда операциялық тәуекел есептелмейді.
      Жаңадан құрылған Қорлар үшін операциялық тәуекел қаржы жылының аяқталған соң есептеледі және жылдық жалпы кірістің орташа шамасы өткен жылдар санын негізге ала отырып есептеледі.
      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.07.27 № 227 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      14. Осы Нұсқаулықтың 13-тармағында көрсетілген сәйкес келтіру коэффициенті 10-ды құрайды.
      Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.07.27 № 227 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      15. Осы Нұсқаулықтың 9-қосымшасында көзделген көлемдерде Қордың мынадай активтері өтiмдi активтер ретінде танылады:
      1) ақша, оның iшiнде:
      Қордың балансы бойынша активтер сомасының бір пайызынан аспайтын кассадағы ақша;
      осы тармақтың 3) тармақшасында көрсетілген Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегі банктерiнiң ағымдағы шоттарындағы теңге және Standard & Poor's агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша «АА-»-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар елдердің шетел валютасы түрiндегi ақша;
      бағалы қағаздар орталық депозитарийiнiң ағымдағы шоттарындағы ақша;
      Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша «ВВВ-»-тен төмен емес ұзақ мерзiмдi және (немесе) қысқа мерзiмдi рейтингі немесе Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша «АА-»-тен төмен емес тәуелсiз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегi рейтингілік бағасы бар елдердiң шетел валютасындағы басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар Қазақстан Республикасының резидент емес банктерiнiң ағымдағы шоттарындағы ақша;
      Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша «ВВВ-»-тен төмен емес ұзақ мерзiмдi және (немесе) қысқа мерзiмдi рейтингi немесе Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша «АА-»-тен төмен емес тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегi рейтингілік бағасы бар елдердiң шетел валютасындағы бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығындағы операцияларды жүзеге асыру үшiн Қорға банктiк қызметтi ұсынатын басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегi рейтингілік бағасы бар шетелдік ұйымдардың ағымдағы шоттарындағы ақша;
      2) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi дауыс беретiн акцияларының жүз пайызын иеленген екiншi деңгейдегi банктердiң кредиттiк портфельдерiнiң сапасын жақсартуға мамандандырылған ұйымымен шығарылған борыштық бағалы қағаздар;
      3) Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктерiндегi салымдар, мына талаптардың бiреуiне сәйкес келген жағдайда:
      Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша «ВВ-»-тен төмен емес ұзақ мерзiмдi кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегi рейтингілік бағасы немесе Standard & Poor’s агенттiгiнiң ұлттық шәкiлi бойынша «kzBB»-ден төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкiлi бойынша осыған ұқсас деңгейдегi рейтингілік бағасы бар;
      Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша «А-»-тен төмен емес ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегi рейтингілік бағасы бар Қазақстан Республикасының резидентi емес бас банктiң еншiлес резидент банктерi болып табылады;
      Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша «В+»-дан «В»-ға дейiнгi ұзақ мерзiмдi кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы немесе Standard & Poor’s агенттiгiнiң ұлттық шәкiлi бойынша «kzBB-»-тен «kzB+»-ке дейiнгi рейтингілік бағасы, немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкiлi бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар;
      4) Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің банктік депозиттік сертификаттары, мына талаптардың бiреуiне сәйкес келген жағдайда:
      Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша «ВВ-»-тен төмен емес ұзақ мерзiмдi кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы немесе Standard & Poor’s агенттiгiнiң ұлттық шәкiлi бойынша «kzBB»-тен төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкiлi бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар;
      Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша «А-»-тен төмен емес ұзақ мерзiмдi кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегi рейтингілік бағасы бар Қазақстан Республикасының резиденті емес бас банктің еншілес резидент банктері болып табылады;
      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы обзац 01.01.2014 дейін қолданыста болады - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.12.2012 № 374 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша «В+»-тен «В»-ға дейiнгi ұзақ мерзiмдi кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы немесе Standard & Poor’s агенттiгiнiң ұлттық шәкiлi бойынша «kzBB-»-тен «kzB+»-ке дейiнгi рейтингілік бағасы, немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкiлi бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар;
      5) Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес айналысқа жiберiлген мемлекеттік бағалы қағаздарын қоса алғанда);
      6) қор биржасының ресми тiзiмiне енгiзiлген Қазақстан Республикасының жергiлiктi атқарушы органдары шығарған облигациялар;
      7) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар;
      8) Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша «ВВ-»-тен төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы немесе Standard & Poor’s агенттiгiнiң ұлттық шәкiлi бойынша «kzВВ»-дан төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкiлi бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар Қазақстан Республикасы ұйымдарының акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттары;
      9) Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қор биржасында айналымына жіберілетін (жіберілген) эмитенттерге және олардың бағалы қағаздарына талаптары, және де қор биржасы тізімінің бөлек санаттары туралы» 2008 жылғы 26 мамырдағы № 77 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5251 тіркелген) (бұдан әрі – № 77 қаулы) көзделген қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, «акциялар» секторының бірінші (ең жоғарғы) немесе екінші (ең жоғарғы) санаттарының талаптарына сәйкес келетін Қазақстан Республикасы ұйымдарының акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттары;
      10) Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «В-»-тен төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы немесе Standard & Poor’s агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzВ»-дан төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің біреуінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары;
      11) Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, эмитенті № 77 қаулымен көзделген «рейтингілік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар» санатының талаптарына сәйкес келетін, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары;
      12) Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған, осы тармақтың 10), 11) тармақшаларында көрсетілген бағалы қағаздарды қоспағанда, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, мына талаптарға сәйкес келетін мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар:
      қор биржасымен танылған рейтингілік агенттіктер бағасының болуы;
      борыштық бағалы қағаздар эмитентін мемлекеттік тіркеу оның бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу туралы өтініш берілген күнге дейін кемінде екі жыл бұрын жүзеге асырылды;
      борыштық бағалы қағаздар эмитенті қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына (International Financial Reporting Standards – IFRS) (бұдан әрі – ҚЕХС) немесе Америка Құрама Штаттарында қолданылатын стандарттарына (General Accepted Accounting Principles – GAAP) (бұдан әрі – АҚШ ҚЕС) сәйкес қаржылық есептілікті жасайды;
      борыштық бағалы қағаздар эмитентінің қаржылық есептілігінің аудитін қор биржасымен танылатын аудиторлық ұйымдардың тізбесіне енетін аудиторлық ұйымдардың бірі жүргізеді;
      борыштық бағалы қағаздар эмитентінің аудиторлық есеппен расталған қаржылық есептілігі кемінде аяқталған екі қаржы жылы үшін берілді;
      борыштық бағалы қағаздар эмитентінің меншікті капиталы аудиторлық есеппен расталған соңғы есепті күнге жасалған қаржылық есептілікке сәйкес республикалық бюджет туралы заңда белгіленген, тиісті қаржы жылына айлық есептік көрсеткіштің екі миллион елу мың еселенген мөлшерінен кем емес баламалы соманы құрайды;
      борыштық бағалы қағаздар эмитентінің соңғы екі жылдың біреуіндегі таза пайда аудиторлық есеппен расталған соңғы есепті күнге жасалған қаржылық есептілікке сәйкес республикалық бюджет туралы заңда белгіленген, тиісті қаржы жылына айлық есептік көрсеткіштің сексен бес мың алты жүз еселенген мөлшерінен кем емес баламалы соманы құрайды;
      лизинг ұйымын және кредиттік серіктестікті қоспағанда, борыштық бағалы қағаздар эмитентінің – қаржылық емес ұйымның негізгі қызметі бойынша соңғы екі жылдың әрқайсысындағы сату көлемі аудиторлық есеппен расталған қаржылық есептілік деректері бойынша республикалық бюджет туралы заңда белгіленген, тиісті қаржы жылына айлық есептік көрсеткіштің екі миллион елу мың еселенген мөлшерінен кем емес баламалы соманы құрайды;
      борыштық бағалы қағаздар эмитенті акционерлерінің жалпы жиналысы бекіткен корпоративтік басқару кодексінің болуы;
      борыштық бағалы қағаздар қор биржасының ресми тізімінде болған уақытта осы бағалы қағаздар бойынша маркет-мейкердің болуы;
      борыштық бағалы қағаздар эмитентінің құрылтай құжаттарында және (немесе) бағалы қағаздар шығарылымы проспектісінде бағалы қағаздардың меншік иегерлерінің оларды иеліктен шығару (беру) құқықтарына нұқсан келтіретін немесе шектейтін нормалар жоқ;
      13) Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған, осы тармақтың 9), 10), 11) тармақшаларында көрсетілген бағалы қағаздарды қоспағанда, мына талаптарға сәйкес келетін қор биржасының ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары:
      қор биржасымен танылған рейтингілік агенттіктер бағаларының болуы;
      борыштық бағалы қағаздар эмитентін мемлекеттік тіркеу оның бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу туралы өтініш берілген күнге дейін кемінде бір жыл бұрын жүзеге асырылды;
      борыштық бағалы қағаздар эмитенті қаржылық есептілікті ҚЕХС немесе АҚШ ҚЕС-ке сәйкес жасайды;
      борыштық бағалы қағаздар эмитентінің қаржылық есептілігінің аудитін қор биржасымен танылатын аудиторлық ұйымдардың тізбесіне енетін аудиторлық ұйымдардың бірі жүргізеді;
      борыштық бағалы қағаздар эмитенті аудиторлық есеппен расталған, соңғы аяқталған қаржы жылы үшін қаржылық есептілікті берді;
      борыштық бағалы қағаздар эмитентінің меншікті капиталы аудиторлық есеппен расталған соңғы есепті күнге жасалған қаржылық есептілікке сәйкес оның жарғылық капиталынан кем бола алмайды;
      борыштық бағалы қағаздар эмитентінің меншікті капиталы аудиторлық есеппен расталған соңғы есепті күнге жасалған қаржылық есептілікке сәйкес республикалық бюджет туралы заңда белгіленген, тиісті қаржы жылына айлық есептік көрсеткіштің үш жүз қырық мың еселенген мөлшерінен кем емес баламалы соманы құрайды;
      аудиторлық есеппен расталған соңғы есепті күнге жасалған қаржылық есептілікке сәйкес аяқталған үш қаржы жылының біреуіндегі борыштық бағалы қағаздар эмитентінің таза пайдасының болуы;
      лизингтік ұйымды және кредиттік серіктестікті қоспағанда, борыштық бағалы қағаздар эмитентінің – қаржылық емес ұйымның негізгі қызметі бойынша соңғы қаржы жылы үшін сату көлемі аудиторлық есеппен расталған қаржылық есептіліктің деректері бойынша республикалық бюджет туралы заңда белгіленген, тиісті қаржы жылына айлық есептік көрсеткіштің үш жүз қырық мың еселенген мөлшерінен кем емес баламалы соманы құрайды;
      борыштық бағалы қағаздар эмитенті акционерлерінің жалпы жиналысымен бекітілген корпоративтік басқару кодексінің болуы;
      борыштық бағалы қағаздар эмитентінің құрылтай құжаттарында және (немесе) бағалы қағаздардың шығарылым проспектісінде бағалы қағаздардың меншік иелерінің оларды иеліктен шығару (беру) құқықтарына нұқсан келтіретін немесе шектейтін нормалар болмайды;
      14) Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВВ-»-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесіне ие бағалы қағаздары;
      15) Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВВ-»-тен төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар шетелдік ұйымдар шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары;
      16) Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВВ-»-тен төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар шетел эмитенттерінің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттары;
      17) Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВВ-»-тен төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздары;
      18) Лондондық қымбат металдар нарығының қауымдастығы (London bullion market association) қабылдаған және «Лондондық сапалы жеткізілім» («London good delivery») стандарты ретінде осы қауымдастық құжаттарында белгіленген халықаралық сапа стандарттарына сәйкес келетін тазартылған қымбат металдар және металл депозиттері, оның ішінде Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «АА»-дан кем емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар Қазақстан Республикасының резидент емес банктерінде он екі айдан аспайтын мерзімге салынған металл депозиттері;
      19) бағалы қағаздармен сауда-саттық ұйымдастырушылардың және акционерлері бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары болып табылатын бағалы қағаздар нарығы инфрақұрылымының бөлігі ретіндегі өзге де заңды тұлғалардың акциялары;
      20) зейнетақы активтері бойынша комиссиялық сыйақылар мен зейнетақы активтерін инвестициялаудан есептелген инвестициялық кіріс бойынша, шарт талаптары бойынша мерзімі өтпеген дебиторлық берешек.
      Ескерту. 15-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.12.2012 № 374 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      16. Осы Нұсқаулықтың 15-тармағында көрсетілген өтімді активтер есебіне мыналар енгізілмейді:
      Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігімен және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен шығарылған мемлекеттік бағалы қағаздармен (басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес айналысқа шығарылғандарды қоса алғанда) «кері репо» мәмілелерін қоспағанда Қордың меншік құқығы шектелген активтері (Қордың бағалы қағаздарды, оларды қайта сатып алу немесе кепілге беру шартымен сатуы, немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де ауыртпалықтарының болуы);
      Қорға және (немесе) осы Қордың зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын Ұйымға қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылатын заңды тұлғалар шығарған бағалы қағаздар;
      Қордың және (немесе) Қордың акционерлеріне және (немесе) Қордың зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымына тиесілі зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын осы Ұйымның дауыс беретін акцияларының он және одан көп пайызын сенімгерлікпен басқарушылары және осы сенімгерлікпен басқарушылардың аффилиирленген тұлғалары шығарған бағалы қағаздары.
      Ескерту. 16-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.12.29 № 266 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз), 2010.07.15 № 110 Қаулыларымен.
      17. Қордың балансы бойынша активтер сомасының бес пайызынан аспайтын сомадағы, Қордың жылжымайтын мүлік түріндегі негізгі құрал-жабдықтары басқа активтер ретінде танылады.
      Ескерту. 17-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.12.29 № 266 (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

3-тарау. "Зейнетақы активтерінің кірістілігі"
2-пруденциалдық норматив

      18. Қор күнтiзбелiк жыл қорытындысы бойынша Қордың номиналдық кiрiстiлік көрсеткiшi мен кiрiстiлiктiң барынша төмен мәнi арасындағы айырма есебiн зейнетақы активтерi бойынша барынша төмен деңгейден кем емес кiрiстілігін алуды қамтамасыз ету мақсаты үшін дербес жасайды.
      19. Қордың номиналды кірістілігінің көрсеткіші №181 Нұсқаулықтың 3-тарауына сәйкес есептелген К2 номиналды кіріс коэффициентімен сипатталады.
      Ескерту. 19-тармақ жаңа редакцияда жазылады - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.07.15 № 110 Қаулысымен.
      20. Қордың консервативтік инвестициялық портфель үшін К2 номиналды кіріс коэффициентінің ең төменгі мәні тиісті кезеңдегі номиналды кірістің түзетілген орташа мөлшерленген коэффициентінің мәнінен сексен бес пайызды құрайды.
      Қордың қалыпты инвестициялық портфель үшін К2 номиналды кіріс коэффициентінің ең төменгі мәні тиісті кезеңдегі номиналды кірістің түзетілген орташа мөлшерленген коэффициентінің мәнінен жетпіс пайызды құрайды.
      Ескерту. 20-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық банкі Басқармасының 2011.12.26 № 221 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2012.01.01 бастап туындаған қатынастарға қолданылады) Қаулысымен.
      21. Қорда күнтізбелік жылдың соңында Қордың К2 номиналды кіріс коэффициенті мен номиналды кірістілік коэффициентінің барынша төмен мәні арасында теріс айырма пайда болған жағдайда, Қор осы айырманы меншікті капиталы есебінен Қордың кастодиан банктегі инвестициялық шотына тиісті ақша сомасын аудару арқылы есеп айырысу жүзеге асырылған жылдан кейін келетін жылдың 1 ақпанына дейінгі мерзімде өтейді.
      Осы тармақтың бірінші бөлігінде белгіленген талап зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру бойынша қызметті жүзеге асыруға берілген лицензиясынан айырылған жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтері мен міндеттемелерін қабылдаған жинақтаушы зейнетақы қорына, зейнетақы активтерін және міндеттемелерді қабылдау жылынан кейін келетін жылдан кейінгі төрт жыл бойы қолданылмайды.
      Ескерту. 21-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.07.27 № 227 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      22. Қордың К2 номиналды кіріс коэффициенті мен номиналды кіріс коэффициентінің барынша төмен мәні арасындағы теріс айырманы алып тастау мақсатында кастодиан банктегi инвестициялық шотқа Қор енгізген сома № 181 Нұсқаулықтың 29-тармағында көрсетілген формула бойынша есептеледi.
      Ескерту. 22-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.12.29 № 266 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз),  2010.07.15 № 110 Қаулыларымен.
      23. Қор Қордың К2 номиналды кіріс коэффициенті мен номиналды кіріс коэффициентінің барынша төмен мәні арасындағы теріс айырманы өтеу сомасын енгізуді жүзеге асырған күннен кейiнгi күн iшiнде уәкiлеттi органға осы соманың енгізілгендігі жөнiндегi ақпаратты кастодиан банктiң растамасымен бiрге жiбередi.
      Ескерту. 23-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.07.15 № 110 Қаулысымен.

      23-1. Қор күнтізбелік жылдың қорытындылары бойынша консервативті және (немесе) қалыпты инвестициялық портфельдердегі зейнетақы активтері бойынша барынша төмен деңгейден төмен емес кiрiстiлiк алуды қамтамасыз ету мақсаттары үшін Қордың консервативті (К2.1) және (немесе) қалыпты (К2.2) инвестициялық портфелі бойынша жеке номиналды кiрiстiлiк көрсеткiштерiнің және инвестициялық портфельдің тиісті түрі бойынша кiрiстiлiктің барынша төмен мәнінің арасындағы айырманы есептеуді дербес жүргізеді.
      Нұсқаулық 23-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.12.29 № 266 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      23-2. Консервативті портфель бойынша К2.1 және (немесе) қалыпты инвестициялық портфель бойынша К2.2 коэффициентінің және портфельдің тиісті түрі бойынша кiрiстiлiктің барынша төмен мәнінің арасындағы теріс айырманы өтеу жөніндегі талаптар жылдың қорытындылары бойынша қолданысқа енгізіле бастайды.
      Нұсқаулық 23-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.12.29 № 266 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

4-тарау. «К2 номиналды кіріс коэффициентін болашақта өтеу ықтималы бойынша Қордың міндеттемелері және қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз етуге арналған резерв»
3-пруденциалдық норматив

      Ескерту. 4-тарау жаңа редакцияда жазылады - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.07.15 № 110 Қаулысымен.

      24. Қордың К2 номиналды кіріс коэффициентінің алдыңғы есепті кезеңдегі түзетілген орташа мөлшерленген номиналды кіріс коэффициентінің мәнінен отыздан астам пайызға кері ауытқыған жағдайда Қорда болашақта К2 номиналды кіріс коэффициентін өтеу ықтималы бойынша міндеттемелер (бұдан әрі – Міндеттемелер) пайда болады.
      Міндеттемелер сомасы Қормен бір жыл ішінде бухгалтерлік баланста меншікті қаражаты бойынша «Міндеттемелер» бөліміндегі тиісті шотта толық көлемде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген тәртіппен өз шығыстары есебінен қалыптастырылады.
      25. Қор қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін резервті қалыптастырады және бухгалтерлік баланста меншікті қаражат бойынша «Меншікті капитал» бөліміндегі тиісті баланс шотында есепті кезеңдегі бөлінбеген пайданың (жабылмаған шығынның) есебінен қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган белгілеген тәртіппен көрсетеді.
      Қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз етуге арналған міндеттемелерді және резервті есептеу және қалыптастыру № 181 Нұсқаулықтың 4-тарауына сәйкес жүзеге асырылады.
      Осы тармақта және 24-тармақта белгіленген талаптар зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру бойынша қызметті жүзеге асыруға берілген лицензиясынан айырылған жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтері мен міндеттемелерін қабылдаған жинақтаушы зейнетақы қорына, зейнетақы активтерін және міндеттемелерді қабылдау жылынан кейін келетін жылынан кейінгі төрт жыл бойы қолданылмайды.
      Ескерту. 25-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.07.27 № 227 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      26. Қор әр жылдың ақпан айынан бастап (бірінші наурыздағы жағдай бойынша) № 181 Нұсқаулықтың 4-тарауына сәйкес қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз етуге арналған резерв пен Міндеттемелер сомасын есептейді, сондай-ақ қалыптастырады.
      Қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз етуге арналған резерв пен Міндеттемелер Қормен ай сайын әрбір есепті күніне есептеледі.
      Бұрын қалыптастырылған Міндеттемелердің және (немесе) қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз етуге арналған резервтердің есептеуін жүзеге асыру күніндегі Міндеттемелерден және (немесе) қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз етуге арналған резервтерден асып кеткен жағдайда Қордың Міндеттемелерді және (немесе) қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз етуге арналған резервтерді (Міндеттемелердің және (немесе) қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз етуге арналған резервтердің бөлігін) қалпына келтіруіне жол беріледі.
      К2 номиналды кіріс коэффициенті мен номиналды кіріс коэффициентінің барынша төменгі мәнінің арасындағы теріс айырманы іс жүзінде өтеген жағдайда бір мезгілде қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз етуге арналған резервті есептен шығаруға жол беріледі.
      27. Уәкілетті органның ресми интернет-ресурсында 1 қаңтардағы жағдай бойынша соңғы аяқталған толық алпыс айдағы түзетілген орташа мөлшерленген номиналды кіріс коэффициентінің мәнін жариялау қорытындысы бойынша және К2 номиналды кіріс коэффициенті мен номиналды кіріс коэффициентінің ең төменгі мәнінің арасындағы теріс айырманы нақты өтеу қажет болмаған жағдайда Қордың есепті жылдың соңындағы жағдай бойынша қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін Міндеттемелердің және резервтің сомасын қалпына келтіруіне жол беріледі.
      Ескерту. 27-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық банкі Басқармасының 2011.12.26 № 221 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2012.01.01 бастап туындаған қатынастарға қолданылады) Қаулысымен.

      27-1. Қордың консервативті портфелі бойынша К2.1 және (немесе) қалыпты инвестициялық портфелі бойынша К2.2 коэффициенті алдыңғы есепті кезеңдегі портфельдің тиісті түрі бойынша номиналды кірістің түзетілген орташа мөлшерленген коэффициенттерінің мәнінен он бес пайыздан жоғары теріс ауытқыған кезде Қор № 181 Нұсқаулықтың 4-тарауына сәйкес болашақта консервативті портфель бойынша К2.1 және (немесе) қалыпты портфель бойынша К2.2 коэффициенттерін ықтимал өтеу бойынша резервтерді қалыптастырады.
      Нұсқаулық 27-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.12.29 № 266 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

5-тарау. "Инвестициялау лимиттері"
4-пруденциалдық норматив

      28. Қор "Инвестициялау лимиттері" 4-пруденциалдық нормативтің есебін күн сайын жүзеге асырады.
      29. «Инвестициялау лимиттері» 4-пруденциалдық нормативін есептеу кезінде:
      1) Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкінің меншікті капиталы «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 55-бабының талабына сәйкес жарияланған не қор биржасының немесе қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған оның соңғы тоқсандық балансы негізінде анықталады;
      2) бағалы қағаздары қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасы ұйымының меншікті капиталы қор биржасының немесе қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған оның соңғы тоқсандық балансы негізінде анықталады;
      3) Қазақстан Республикасының резидент емес эмитентінің меншікті капиталы Reuters немесе Bloomberg ақпараттық талдау жүйелерінде, сауда жүйелерінде осы бағалы қағаздар бағамдалатын қор биржасының немесе халықаралық (шетелдік) қор биржасының интернет-ресурсында немесе осы бағалы қағаздар эмитентінің интернет-ресурсында орналастырылған оның соңғы тоқсандық балансы негізінде айқындалады;
      4) Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкінің және екінші деңгейдегі банк болып табылмайтын Қазақстан Республикасы ұйымының дауыс беретін және орналастырылған акцияларының жалпы саны уәкілетті органның ресми интернет-ресурсында ай сайын орналастырылатын деректердің негізінде анықталады;
      5) пайлары қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, басқарушы компаниясы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға болып табылатын аралық инвестициялық пай қорының таза активтерінің құны уәкілетті органның ресми интернет-ресурсында тоқсан сайын орналастырылатын деректердің негізінде анықталады;
      6) «Standard & Poor's principal stability fund ratings» «BBBm-»-тен төмен емес не «Standard & Poor's Fund credit quality ratings» «BBBf-»-тен төмен емес халықаралық рейтингтік бағасы бар инвестициялық қор активтерінің мөлшері Reuters немесе Bloomberg ақпараттық талдау жүйелерінде, сауда жүйелерінде осы пайлар бағамдалатын қор биржасының немесе халықаралық (шетелдік) қор биржасының интернет-ресурсында немесе осы инвестициялық қордың басқарушы компаниясының интернет-ресурсында орналастырылған деректердің негізінде анықталады;
      7) Қордың меншікті активтерінің мөлшері меншікті активтер бойынша Қордың күн сайынғы бухгалтерлік балансы деректерінің негізінде анықталады;
      8) зейнетақы активтерінің мөлшері зейнетақы активтері бойынша күн сайынғы бухгалтерлік баланс деректерінің негізінде анықталады;
      9) борыштық бағалы қағаздарға инвестициялар мөлшері борыштық бағалы қағаздардың ағымдағы құны бойынша анықталады.
      Ескерту. 29-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық банкі Басқармасының 2011.12.26 № 221 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2012.01.01 бастап туындаған қатынастарға қолданылады) Қаулысымен.
      30. Инвестициялау лимиттерін есептеу барысында:
      1) осы Нұсқаулықтың 36, 50-тармақтарында белгіленген, бір-біріне қатынасы бойынша аффилиирленген банктер бір банк ретінде танылады;
      2) осы Нұсқаулықтың 40-тармағында белгіленген, бір-біріне қатынасы бойынша аффилиирленген, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріне жатпайтын эмитенттер Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі болып табылмайтын бір эмитент ретінде танылады.
      Осы тармақтың қолданысы кредиттік бюролардың қатысушылары (акционерлері) болып табылатын заңды тұлғаларға, сондай-ақ акцияларының мемлекеттік пакеттері (қатысу үлестері) "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамына берілген заңды тұлғаларға таралмайды.
      31. Осы тарауда белгіленген инвестициялау лимиттері Зейнетақымен қамсыздандыру туралы Заңның 55-бабының 1-тармағының 1) тармақшасының талаптарын ескере отырып есептеледі.
      32. Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына салынған Қор инвестицияларының мөлшері мына мәндерді құрайды:
      зейнетақы активтерінің есебінен – Қордың меншікті активтерінің он пайызынан кем;
      жиынтығында зейнетақы және меншікті активтерінің есебінен не тек қана зейнетақы активтері немесе меншікті активтер есебінен – осы банктің меншікті капиталы мөлшерінің отыз бес пайызынан кем (қаржылық агенттіктерді және ипотекалық облигацияларды қоспағанда).
      33. Алып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.07.27 № 227 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      34. Қордың жиынтығында зейнетақы және меншікті активтер есебінен не тек қана зейнетақы активтері немесе меншікті активтер есебінен сатып алған Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі бір банкі шығарған дауыс беретін акциялардың үлесі осы банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санының он пайызынан кем мәнді құрайды.
      35. Қордың жиынтығында зейнетақы және меншікті активтер есебінен не тек қана зейнетақы активтері немесе меншікті активтер есебінен сатып алған Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі бір банкі шығарған орналастырылған акцияларының үлесі осы банктің орналастырылған акцияларының жалпы санының он пайызынан кем мәнді құрайды.
      36. Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі және осы банктің аффилиирленген тұлғалары болып табылатын эмитенттері, сондай-ақ осы банктің, оның ірі акционерлеріне тиесілі дауыс беретін акцияларының он және одан көп пайызын сенімгерлік басқарушы шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына зейнетақы активтері есебінен салынған Қор инвестицияларының жиынтық мөлшері Қордың меншікті активтерінің он пайызынан кем мәнді құрайды.
      Егер, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі болып табылмайтын банктің аффилиирленген тұлғасы – эмитенті, сондай-ақ осы банктің, оның ірі акционерлеріне тиесілі дауыс беретін акцияларының он және одан көп пайызын сенімгерлік басқарушы ипотекалық облигациялардың шығарылымын жүзеге асырған жағдайда, онда осы ипотекалық облигацияларға Қор инвестицияларының жиынтық мөлшері осы Нұсқаулықтың 37 және 38-тармақтарымен белгіленген мәндерден аспайды.
      Ескерту. 36-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.11.02 N 231 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз),  өзгерту енгізілді - 2010.07.15 № 110 Қаулыларымен.
      37. Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі болып табылмайтын Қазақстан Республикасының ұйымы шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына салынған Қор инвестицияларының мөлшері мына мәндерді құрайды:
      зейнетақы активтерінің есебінен – Қордың меншікті активтерінің он пайызынан кем;
      жиынтығында зейнетақы және меншікті активтер есебінен не тек қана зейнетақы активтері немесе меншікті активтер есебінен – осы эмитенттің меншікті капиталы мөлшерінің жиырма бес пайызынан кем (қаржылық агенттіктерді, ипотекалық облигациялар эмитенттерін, инфрақұрылымдық облигацияларды және мемлекеттің немесе қаржылық агенттіктің кепілдігімен шығарылған облигацияларды қоспағанда).
      Ескерту. 37-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.11.02 N 231 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен.
      38. Қордың жиынтығында зейнетақы және меншікті активтер есебінен не тек қана зейнетақы активтері немесе меншікті активтер есебінен сатып алған, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі болып табылмайтын Қазақстан Республикасы ұйымының бір шығарылымының борыштық бағалы қағаздарының үлесі эмитенттің осы шығарылымының борыштық бағалы қағаздарының жалпы санының жиырма бес пайызынан кем мәнді құрайды.
      39. Қордың жиынтығында зейнетақы және меншікті активтер есебінен не тек қана зейнетақы активтері немесе меншікті активтер есебінен сатып алған Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі болып табылмайтын Қазақстан Республикасының ұйымы шығарған дауыс беретін акциялардың үлесі осы эмитенттің дауыс беретін акцияларының жалпы санының он пайызынан кем мәнді құрайды.
      40. Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі болып табылмайтын Қазақстан Республикасының ұйымы және осы ұйымның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын эмитенттері, сондай-ақ ірі акционерлеріне тиесілі оның дауыс беруші акцияларын он және одан көп пайызын сенімгерлікпен басқарушылары шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына меншікті активтері есебінен салынған Қор инвестицияларының жиынтық мөлшері Қордың меншікті активтерінің он пайызынан кем мәнді құрайды.
      Ескерту. 40-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.07.15 № 110 Қаулыcымен.
      41. Қазақстан Республикасының резиденті емес эмитент шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына Қор инвестицияларының мөлшері мына мәндерді құрайды:
      меншiктi активтер есебінен - Қордың меншiктi активтерiнiң он пайызынан кем;
      жиынтығында зейнетақы және меншiктi активтері есебінен не тек қана зейнетақы активтері немесе меншiктi активтер есебінен – егер эмитенттің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар бойынша мөлшері осы эмитенттің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздардың толық шығарылым көлеміне сәйкес келетін бас ұйымның кепілдігі бар болған жағдайда, осы эмитенттің немесе оның бас ұйымының меншiктi капиталы мөлшерiнiң жиырма бес пайызынан кем;
      Егер эмитенттің бас ұйымы екінші деңгейдегі банк болып табылса, Қазақстан Республикасының осы резиденті емес эмитенті шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына Қор инвестицияларының мөлшері жиынтығында зейнетақы және меншiктi активтер есебінен не тек қана зейнетақы активтері немесе меншiктi активтер есебінен осы екінші деңгейдегі банктердің меншікті капиталының отыз бес пайызынан кем құрайды.
      Ескерту. 41-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.12.2012 № 374 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      42. Қордың жиынтығында зейнетақы және меншікті активтер есебінен не тек қана зейнетақы активтері немесе меншікті активтер есебінен сатып алған, Қазақстан Республикасының резиденті емес эмитенттің бір шығарылымының борыштық бағалы қағаздарының үлесі эмитенттің осы шығарылымының борыштық бағалы қағаздарының жалпы санының жиырма бес пайызынан кем мәнді құрайды.
      43. Қордың жиынтығында зейнетақы және меншікті активтер есебінен не тек қана зейнетақы активтері немесе меншікті активтер есебінен сатып алған, Қазақстан Республикасының резиденті емес бір эмитенті шығарған акциялар үлесі осы эмитент акцияларының жалпы санының он пайызынан кемді құрайды.
      43-1. Меншікті активтер есебінен шетел валютасында номинирленген шетел эмитенттерінің бағалы қағаздарына Қор инвестицияларының мөлшері Қордың меншікті активтерінің елу пайызынан кемді құрайды, оның ішінде "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ"-тен төмен рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шетел эмитенттерінің бағалы қағаздарына – меншікті активтердің жалпы мөлшерінің он пайызынан кемді құрайды.
     Ескерту. 43-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.11.02 N 231 (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізілді) Қаулысымен, жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.07.27 № 227 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      44. Қор биржасының ресми тізіміне енгізілген басқарушы компаниясы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға болып табылатын аралық инвестициялық пай қорының пайларына салынған Қор инвестицияларының мөлшері мына мәндерді құрайды:
      1) меншікті активтер есебінен – Қордың меншікті активтерінің он пайызынан кем;
      2) жиынтығында меншікті және зейнетақы активтері есебінен не тек қана зейнетақы активтері немесе меншікті активтер есебінен – осы аралық инвестициялық пай қорының таза активтерінің он пайызынан кем.
      45. Қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға болып табылатын бір басқарушы компанияның басқаруындағы аралық инвестициялық пай қорының пайларына және осы басқарушы компания шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына меншікті активтер есебінен салынған Қор инвестицияларының жиынтық мөлшері Қордың меншікті активтерінің он пайызынан кем мәнді құрайды.
      46. "BBBm-"-тен төмен емес "Standard & Poor's principal stability fund ratings" не "BBBf-"-тен төмен емес "Standard & Poor's Fund credit quality ratings" халықаралық рейтингтік бағасы бар инвестициялық пай қорына салынған Қор инвестицияларының мөлшері мына мәндерді құрайды:
      меншікті активтер есебінен – Қордың меншікті активтерінің он пайызынан кем;
      жиынтығында меншікті және зейнетақы активтері есебінен не тек қана зейнетақы активтері немесе меншікті активтер есебінен – осы инвестициялық қордың активтерінің он пайызынан кем.
      47. Бір басқарушы компанияның басқаруындағы "BBBm-"-тен төмен емес "Standard & Poor's principal stability fund ratings" не "BBBf-"-тен төмен емес "Standard & Poor's Fund credit quality ratings" халықаралық рейтингтік бағасы бар инвестициялық қорлардың пайларына және осы басқарушы компания шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына меншікті активтер есебінен салынған Қор инвестицияларының жиынтық мөлшері Қордың меншікті активтерінің он пайызынан кем мәнді құрайды.
      48. Бір шет мемлекеттің орталық үкіметі шығарған (ұсынған) мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздарға меншікті активтер есебінен салынған Қор инвестицияларының мөлшері Қордың меншікті активтерінің он пайызынан кем мәнді құрайды.
      49. Бір халықаралық қаржы ұйымы шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына меншікті активтер есебінен салынған Қор инвестицияларының мөлшері Қордың меншікті активтерінің он пайызынан кем мәнді құрайды.
      50. Әр күннің соңындағы Қор кассасындағы ақша қалдығының мөлшері Қордың меншікті активтері мөлшерінің он пайызынан кем мәнді құрайды.
      Бір екінші деңгейдегі банктегі Қордың ағымдағы шоттарындағы ақшаның барынша көп қалдығы Қордың меншікті активтері мөлшерінің он пайызынан кем мәнді құрайды.
      51. Тазартылған қымбат металдарға және металл депозиттеріне меншікті активтер есебінен салынған Қор инвестицияларының жиынтық мөлшері Қордың меншікті активтерінің он пайызынан кем мәнді құрайды.
      52. Осы тарауда белгіленген инвестициялау лимиттері Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарына, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдарға және "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздарға таралмайды.
      53. Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкінің, екінші деңгейдегі банкке жатпайтын Қазақстан Республикасы ұйымының және Қазақстан Республикасының резиденті емес эмитентінің меншікті капиталы төмендеуі салдарынан осы Нұқсаулықтың 32, 37 және 41-тармақтарына сәйкес есептелген мәндер сәйкес келмеген жағдайда, Қор уәкілетті органға бір жұмыс күні ішінде осы сәйкессіздіктің болу фактісі мен себептері туралы жоғарыда көрсетілген оқиға басталған күннен бастап төрт ай ішінде оны жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын қоса бере отырып хабарлайды.
      54. Қорға қатыссыз себептер нәтижесінде осы Нұсқаулықтың 34, 35, 39 және 43-тармақтарына сәйкес есептелген мәндер сәйкес келмеген жағдайда, Қор уәкілетті органға бір жұмыс күні ішінде осы сәйкессіздіктің болу фактісі мен себептері туралы жоғарыда көрсетілген оқиға басталған күннен бастап екі ай ішінде оны жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын қоса бере отырып хабарлайды.

      54-1. Қордың зейнетақы активтерінің есебінен инвестициялардың жиынтық мөлшері осы тарауда белгіленген инвестициялардың мөлшерінен аспайды.
      Нұсқаулық 54-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.12.29 № 266 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

6-тарау. Зейнетақы активтерінің құнсыздануынан пайда болуы мүмкін жоғалтуларды жабатын резервтерді (провизияларды) қалыптастыру

      55. Қор ай сайын Ұйым үшін № 181 Нұсқаулықта белгіленген есептеу әдістемесіне сәйкес зейнетақы активтерінің құнсыздануына (құнының төмендеуіне) тест жүргізеді және эмитенттің қаржы құралдары бойынша міндеттемелерін орындамауы немесе тиісінше орындамауы салдарынан құнын жоғалту кезінде зейнетақы активтерінің құнсыздануына (арзандатылуына) байланысты ықтимал шығындарға қарсы резервтерді (провизияларды) қалыптастырады (құнының теріс түзетуін жүзеге асырады)
      Ескерту. 55-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.12.29 № 266 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз), 2010.11.29 № 174 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулыларымен.
      56. Құнсыздануына тест жүргізуге Қордың "өтелгенге дейін ұсталатын" және "сату үшін қолда бар" санаттарына жатқызылған зейнетақы активтері жатады. Белсенді нарығы жоқ, "өзгерістері пайда немесе шығынның құрамында көрсетілетін әділ баға бойынша бағаланатын" санатына жатқызылған активтер бойынша эмитенттің дефолты не делистингі және (немесе) банкроттығы жарияланған және (немесе) соңғы жарияланған тоқсандық (жылдық) бухгалтерлік баланстың негізінде теріс меншікті капиталдың және (немесе) эмитенттің өзге қаржы құралдары бойынша міндеттемесін орындамау фактісінің болуы жағдайында құнын төмендету жүзеге асырылады.
      Бағалы қағаздардың құнсыздануы және құнын төмендетуі Қормен әзірленген әдістемеге (бұдан әрі - Әдістеме) сәйкес жүзеге асырылады.
      Ескерту. 56-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.11.29 № 174 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) қаулысымен.
      57. Қор бағалы қағаздардың құнсыздануын және құнының төмендеуін мойындау критерийлерін және Әдістемеге қойылатын талаптарды Ұйым үшін № 181 Нұсқаулықта белгіленген есептеу әдістемесіне сәйкес әзірлейді.
     Ескерту. 57-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.12.29 № 266 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз),  2010.11.29 № 174 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулыларымен.

      Қолданушылар назарына!
      6-1-тарау 2015.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі.

«6-1-тарау. «Қордың агрессивті инвестициялық портфелiндегі салымшылардың (алушылардың) жинақталған зейнетақы қаражатын өтеу және Қордың агрессивті инвестициялық портфелiндегі салымшылардың (алушылардың) жинақталған зейнетақы қаражатын ықтимал өтеу бойынша резервті қалыптастыру» пруденциалдық нормативі

      Нұсқаулық 6-1-тараумен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.12.29 № 266 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      57-1. Егер салымшылардың (алушылардың) жинақталған зейнетақы қаражатын агрессивті инвестициялық портфельден осы Қордың консервативті немесе қалыпты инвестициялық портфеліне не басқа қорға аударым жасауды жүзеге асыру күнінде салымшылардың (алушылардың) жинақталған зейнетақы қаражатының сомасы Қордың осы агрессивті инвестициялық портфеліне осы салымшылардың (алушылардың) жинақталған зейнетақы қаражатының бастапқы келіп түскен кездегі, сондай-ақ инфляция деңгейін ескергенде осы салымшылардың (алушылардың) агрессивті инвестициялық портфельде болған кезеңде келіп түскен жарналарының сомасына қарағанда аз шаманы құрайтын болса, Қорда салымшылардың (алушылардың) алдында осы айырманы өтеу бойынша нақты міндеттеме пайда болады.
      Айырманы өтеу мынадай формула бойынша жүзге асырылады:
      егер:                PAt < (PA1 + St),
      онда:                Cm = (PA1 + St) – PAt, мұнда
      t – салымшылардың (алушылардың) жинақталған зейнетақы қаражатының Қордың агрессивті инвестициялық портфеліне бастапқы келіп түскен күнінен осы Қордың консервативті немесе қалыпты инвестициялық портфеліне не басқа қорға аударым жасауды нақты жүзеге асыру күніне дейінгі аралықтағы кезең;
      Cm – Қордың агрессивті инвестициялық портфеліне салымшылардың (алушылардың) жинақталған зейнетақы қаражатының бастапқы келіп түскен кездегі, сондай-ақ инфляция деңгейін ескергенде осы салымшылардың (алушылардың) агрессивті инвестициялық портфельде болған кезеңде келіп түскен жарналары сомасының және агрессивті инвестициялық портфельден осы Қордың консервативті немесе қалыпты инвестициялық портфеліне не басқа қорға аударым жасауды жүзеге асыру күнінде осы салымшылардың (алушылардың) жинақталған зейнетақы қаражаты сомасының арасындағы айырманы нақты өтеу сомасы;
      PAt – Қордың агрессивті инвестициялық портфеліне салымшылардың (алушылардың) жинақталған зейнетақы қаражатының бастапқы келіп түскен күнінің және осы Қордың консервативті немесе қалыпты инвестициялық портфеліне не басқа қорға аударым жасауды нақты жүзеге асыру күніне дейінгі аралықтағы кезеңдегі салымшылардың (алушылардың) жинақталған зейнетақы қаражаты;
      РА1 – салымшылардың (алушылардың) Қордың агрессивті инвестициялық портфеліне бастапқы келіп түскен сәтіндегі жинақталған зейнетақы қаражаты;
      St – Қордың агрессивті инвестициялық портфеліне жарналардың бастапқы келіп түскен сәтінен бастап және осы Қордың консервативті немесе қалыпты инвестициялық портфеліне не басқа қорға аударым жасауды нақты жүзеге асыру күніне дейінгі кезеңде инфляцияның жинақталған деңгейін ескергенде салымшылардың (алушылардың) жинақталған зейнетақы жарналарының сомасы:
           t
      St = еSn n = 2, 3,..., t болған кезде, мұнда
          n = 2

      Sn = (Sn-1 * In + Pn), мұнда
     
      n – есепті ай (есепті айдың соңғы жұмыс күнінің соңына қарай);
      Sn – Қордың агрессивті инвестициялық портфеліне бастапқы келіп түскен күннен бастап және есепті айдың соңына дейін n айда инфляцияның жинақталған деңгейін ескергенде салымшылардың (алушылардың) жинақталған зейнетақы жарналарының сомасы;
      Sn-1 - Қордың агрессивті инвестициялық портфеліне бастапқы келіп түскен күннен бастап және есепті айдың соңына дейін өткен n-1 айда инфляцияның жинақталған деңгейін ескергенде салымшылардың (алушылардың) жинақталған зейнетақы жарналарының сомасы (есепті айдың соңғы жұмыс күнінің соңына қарай);
      In – n айда пайыздардағы инфляция;
      Рn – n айда міндетті зейнетақы жарналарының келіп түсуі.
      Бірінші айда салымшылардың (алушылардың) міндетті зейнетақы жарналарының Қордың агрессивті инвестициялық портфеліне келіп түсуі:
      S1 = P1
      Қордың агрессивті инвестициялық портфеліне салымшылардың (алушылардың) жинақталған зейнетақы қаражатының бастапқы келіп түскен кездегі, сондай-ақ инфляция деңгейін ескергенде осы салымшылардың (алушылардың) агрессивті инвестициялық портфельде болған кезеңде келіп түскен жарналары сомасының және агрессивті инвестициялық портфельден осы Қордың консервативті немесе қалыпты инвестициялық портфеліне не басқа қорға аударым жасауды жүзеге асыру күнінде осы салымшылардың (алушылардың) жинақталған зейнетақы қаражаты сомасының арасындағы айырманы ықтимал өтеудің орнын толтыру үшін Қор мынадай формула бойынша есептелетін 100 (жүз) пайыз мөлшерінде резервті қалыптастырады:
      егер:            PAn <( PA1 + Sn),
      онда:            Arn = (PA1 + Sn) – PAn, мұнда
      Arn – n айдағы резерв сомасы;
      PAn – Қордың агрессивті инвестициялық портфеліне салымшылар (алушылар) жарналарының бастапқы келіп түскен күнінен бастап және есепті айдың соңына дейін өткен n айдағы салымшылардың (алушылардың) жинақталған зейнетақы қаражаты (есепті айдың соңғы жұмыс күнінің соңына қарай).
      57-2. Қор резервті ай сайын есепті айдың соңғы жұмыс күнінің соңына есептейді.
      57-3. Бұдан бұрын қалыптастырылған резервтің сомасы ағымдағы сәтте қалыптастыруға қажетті резервтің сомасынан асқан жағдайда Қордың резервті (резервтің бөлігін) қалпына келтіруіне жол беріледі.

7-тарау. Пруденциалдық нормативтердің есебін және пруденциалдық нормативтерді есептеуге арналған қосымша мәліметтерді ұсыну  тәртібі

      58. Қор әрбір жұмыс күні осының алдындағы жұмыс күнінің соңындағы жағдай бойынша, сондай-ақ тікелей ағымдағы жұмыс күнінің алдындағы әрбір демалыс күндерінің соңына мыналарды:
      1) К1 коэффициентінің мәнін;
      2) жүзеге асырылған инвестициялардың 3-пруденциалдық нормативке сәйкестігін есептеуді жүргізеді.
      59. Қор 1, 2, 6, 7, 8, 9-қосымшаларға сәйкес К1 коэффициентi мәнiнiң есептеулерiн және 10-қосымшаға сәйкес пруденциалдық нормативтердi есептеуге арналған қосымша мәлiметтердi уәкiлеттi органға ай сайын есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күні Астана қаласының уақытымен сағат 18.00-ден кешіктірмей осы Нұсқаулық қосымшаларының мынадай нысандары бойынша бередi:
      қағаз тасымалдауышта – 9-қосымша;
      электрондық тасымалдауышта – 1, 2 (2-кесте), 6, 7 (1, 2-кестелер), 8, 9, 10-қосымшалар.
      Есептеулердегі деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – теңгемен көрсетіледі. Оларды жасау кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден аз сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан асатын сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
      Ескерту. 59-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық банкі Басқармасының 2011.12.26 № 221 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2012.01.01 бастап туындаған қатынастарға қолданылады) Қаулысымен.
      60. Қағаз тасымалдағыштағы К1 коэффициентi мәнiнiң есебiне және пруденциалдық нормативтердi есептеуге арналған қосымша мәлiметтерге есепті күнге жағдай бойынша Қордың бірінші басшысы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы тұлға), банктің бас бухгалтері қол қойып, мөрмен куәландырылады және уәкілетті органға ұсынылады, сондай-ақ Қорда сақталады.
      Қор уәкілетті органның талап етуі бойынша сұратуды алған күннен бастап екі жұмыс күннен кешіктірмей есептілікті қағаз тасымалдағышта ұсынады.
      Ескерту. 60-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.
      61. Электрондық жеткізушідегі есептеулер мен пруденциалдық нормативтерді есептеуге арналған қосымша мәліметтер ұсынылатын деректердің құпиялылығын және түзетілмейтіндігін қамтамасыз ететін криптографиялық қорғау құралдары бар ақпараттың жеткізілуіне кепілдік беретін көлік жүйесін пайдалану арқылы ұсынылады.
      62. Электрондық тасымалдағышта ұсынылатын деректердің қағаз тасымалдағыштағы деректермен сәйкестігін Қордың бірінші басшысы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам) және бас бухгалтер қамтамасыз етеді.
      Ескерту. 62-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.
      63. Есептілікке өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігіне байланысты, қор есептілікті ұсынған күннен бастап үш жұмыс күн ішінде уәкілетті органға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігінің себептерін түсіндіре отырып жазбаша өтініш ұсынады.
      Қор ұсынған есептілікте толық емес және (немесе) шынайы емес ақпаратты анықтаған кезде уәкілетті орган ол жайында Қорға хабарлайды. Қор уәкілетті орган хабарлаған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей уәкілетті органның ескертулерін ескере отырып пысықталған есептілікті ұсынады.
      Қордың осы Нұсқаулықтың 4-тарауында белгiленген талаптарды орындамауы пруденциалдық нормативтердi орындамауы болып танылады.
      Ескерту. 63-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.
      Қордың осы Нұсқаулықтың 4-тарауында белгіленген талаптарды орындамауы пруденциалдық нормативтерді орындамауы болып танылады.
      64. Қор бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметтің жекелеген түрлерін жүзеге асырған жағдайда, пруденциалдық нормативтерді есептеу тәртібі Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту туралы» 2009 жылғы 26 қыркүйектегі № 215 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5810 тіркелген) қаулысымен бекітілген Бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесіне сәйкес анықталады.
      Ескерту. 64-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.12.29 № 266 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен.

Жинақтаушы зейнетақы қорларына   
арналған пруденциалдық нормативтердiң
нормативтiк мәндері, оларды есептеу
әдiстемесi туралы нұсқаулықтың   
1-қосымшасы          

       Ескерту. 1-қосымшаға өзгерістер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.11.02 N 231 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз),  2009.12.29 № 266 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз),  2010.07.15 № 110, 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi), ҚР Ұлттық банкі Басқармасының 2011.12.26 № 221 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2012.01.01 бастап туындаған қатынастарға қолданылады), ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.05.25 № 195 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.07.27 № 227 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 24.12.2012 № 374 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

_________________________________________________
Қордың атауы

Кредиттік тәуекел
200 __ жылғы "____" _____________

      (мың теңгемен)

N
р/с

Баптардың атауы

Сомасы

Тәуекел дәрежесі пайызбен

Есептеу сомасы

I-топ

1

Қазақстан Республикасының кастодиан банкінің инвестициялық шотындағы және төлем шотындағы қалдық


0


2

Жол үстіндегі ақша


0


3

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (басқа мемлекеттердің заңнамаларына сәйкес айналысқа шығарылғандарын қоса алғанда), сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдігімен шығарылған бағалы қағаздар


0


4

"Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар


0


4-1

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі дауыс беретін акцияларының жүз пайызын иеленген екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған ұйымымен шығарылған борыштық бағалы қағаздар


0


5

"Кері репо" операциялары


0


6

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар


0


7

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар


0


8

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар


0


9

Лондондық бағалы металдар нарығының қауымдастығы (London bullion market association) қабылдаған және "Лондондық сапалы жеткізілім" ("London good delivery") стандарты ретінде осы қауымдастық құжаттарында белгіленген халықаралық сапа стандарттарына сәйкес келетін тазартылған қымбат металдар және металл депозиттері, оның ішінде "Standard & Poor's" агенттігінің "АА"-дан кем емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының резидент емес банктерінде 12 айдан аспайтын мерзімге салынған металл депозиттері0
II-топ

10

Алып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2012.07.27 № 227 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

11

Алып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2012.07.27 № 227 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

12

Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген облигациялары


20


13

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzA"-дан төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар


10


13-1

Standard & Рооr’s агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «А-»-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингілік бағасы бар, немесе Standard & Рооr’s агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzА»-дан төмен емес рейтингілік бағасы бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің банктік депозиттік сертификаттары


10


14

Standard & Рооr’s агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «АА-»-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингілік бағасы бар Қазақстан Республикасының резидент емес бас банкінің резидент еншілес банктеріндегі салымдары


10


14-1

Standard & Рооr’s агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «АА»-дан төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингілік бағасы бар Қазақстан Республикасының резидент емес бас банкінің резидент еншілес банктерінің банктік депозиттік сертификаттары


10


15

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "АА-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шетелдік ұйымдар шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар, сондай-ақ эмитентінің осыған ұқсас рейтингтік бағасы бар шетел ұйымдары шығарған айырбасталмайтын артықшылықты акциялары


10


16

Standard & Рооr’s агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «А-»-тен төмен емес рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингілік бағасы бар, немесе Standard & Рооr’s агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzА»-дан төмен емес рейтингілік бағасы бар Қазақстан Республикасының ұйымдарының, екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары, сондай-ақ эмитентінің осыған ұқсас деңгейде рейтингілік бағасы бар Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған айырбасталмайтын артықшылықты акциялар


10


16-1

Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «А-»-тен төмен емес рейтингілік бағасы бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар немесе Standard & Рооr’s агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzА»-дан төмен емес рейтингілік бағасы бар басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар екінші деңгейдегі банктер шығарған борыштық бағалы қағаздар


10


17

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "АА-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар ұйымдар шығарған мына талаптарға сәйкес келетін Principal protected notes:
айналыста болу мерзімі үш жылдан аспайды;
principal protected notes шығарылымының талаптарында қандай болса да бір мемлекеттің, эмитенттің өзінің міндеттемелері бойынша дефолт жағдайлары көзделмейді


20


18

Қор биржасының ресми тiзiмiне енгiзiлген, эмитентi N 77 қаулыда көзделген «рейтингтiк бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар» санатының талаптарына сәйкес келетiн, мөлшерi инфрақұрылымдық облигациялар шығарылымының толық көлемiне сәйкес келетiн, мемлекет кепiлдемесi бар Қазақстан Республикасы ұйымдарының инфрақұрылымдық облигациялары (қалыпты және агрессивті инвестициялық портфельдер үшін)


20


III-топ

19

«Standard & Poor's» агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейiн тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингтiк бағасы бар шет мемлекеттердiң орталық үкiметтерi шығарған, мемлекеттiк мәртебесi бар бағалы қағаздар (қалыпты және агрессивті инвестициялық портфельдер үшін)


25


20

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ+"-тен "ВВВ-" дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар


25


21

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ+"-тен "ВВВ-" дейінгі ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzA-"-тен "kzBBB"-ге дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар


25


21-1

Standard & Рооr’s агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВВ+»-тен бастап «ВВВ-»-ке дейінгі ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингілік бағасы бар, немесе Standard & Рооr’s агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzА-»-тен бастап «kzBBB»-ға дейінгі рейтингілік бағасы бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің банктік депозиттік сертификаттары


25


22

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А+"-тен "А-"-ке дейінгі ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының резиденті емес бас банктің резидент еншілес банктеріндегі салымдар


25


22-1

Standard & Рооr’s агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «А+»-тен «А-»-ке дейінгі ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингілік бағасы бар Қазақстан Республикасының резидент емес бас банкінің резидент еншілес банктерінің банктік депозиттік сертификаттары


25


23

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А+"-тен "А-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шетелдік ұйымдар шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар, сондай-ақ эмитентінің осыған ұқсас рейтингтік бағасы бар шетелдік ұйымдар шығарған айырбасталмайтын артықшылықты акциялары


25


24

Қазақстан Республикасының және басқа да мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, Standard & Рооr’s агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы немесе Standard & Рооr’s агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzA-»-тен «kzВВВ»-ге дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің біреуінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар, сондай-ақ эмитентінің осыған ұқсас рейтингілік бағасы бар Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған айырбасталмайтын артықшылықты акциялары


25


24-1

Standard & Рооr’s агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы немесе Standard & Рооr’s агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzA-»-тен «kzВВВ»-ге дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің біреуінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар екінші деңгейдегі банктері шығарған борыштық бағалы қағаздар


25


25

"Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар


50


25-1

Standard & Рооr’s агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы немесе Standard & Рооr’s агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzВВ-»-тен «kzВВВ»-ге дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің біреуінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар екінші деңгейдегі банктері шығарған борыштық бағалы қағаздар


50


26

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А+"-тен "А-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар ұйымдар шығарған мына талаптарға сәйкес келетін Principal protected notes:
айналыста болу мерзімі үш жылдан аспайды;
principal protected notes шығарылымының талаптарында қандай болса да бір мемлекеттің, эмитенттің өзінің міндеттемелері бойынша дефолт жағдайлары көзделмейді


50


IV-топ

27

Standard & Рооr’s агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы немесе Standard & Рооr’s агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzВВВ-»-тен «kzВВ»-ге дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің біреуінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар


75


27-1

Standard & Рооr’s агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «В+»-тен «В-»-ке дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы немесе Standard & Рооr’s агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzВВ-"-тен "kzВ"-ге дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің біреуінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар екінші деңгейдегі банктері шығарған борыштық бағалы қағаздар


75


27-2

Standard & Рооr’s агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ+"-тен «ВВ-»-ке дейінгі ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы немесе Standard & Рооr’s агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzВВ-»-тен «kzВВВ»-ге дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің біреуінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар екінші деңгейдегі банктердің банктік депозиттік сертификаттар


75


28

Шетелдiк ұйымдар шығарған, «Standard & Poor's» агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейiн рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингтiк бағасы бар мемлекеттiк емес борыштық бағалы қағаздар, сондай-ақ шетелдiк ұйымдар шығарған, эмитентiнiң осыған ұқсас рейтингтiк бағасы бар айырбасталмайтын артықшылықты акциялар (қалыпты және агрессивті инвестициялық портфельдер үшін)


50


29

Қазақстан Республикасының және басқа да мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, Standard & Рооr’s агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВ+»-тен «ВВ-»ке дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы немесе Standard & Рооr’s агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzВВВ-»-тен «kzВВ»-ге дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің біреуінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары, сондай-ақ эмитентінің осыған ұқсас рейтингілік бағасы бар Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған айырбасталмайтын артықшылықты акциялары


100


30

Қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, эмитенті N 77 қаулыда көзделген "рейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар" санатының талаптарына сәйкес келетін, мөлшері инфрақұрылымдық облигациялар шығарылымының толық емес көлеміне сәйкес келетін мемлекеттің кепілдемесі бар Қазақстан Республикасы ұйымдарының инфрақұрылымдық облигациялары


100


V-топ

31

Осы Нұсқаулықтың 15-тармағының 3) тармақшасының 4-абзацына сәйкес Standard & Рооr’s агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша «В+»-тен «В»-ға дейiнгi ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегi рейтингілік бағасы немесе Standard & Рооr’s агенттiгiнiң ұлттық шәкiлi бойынша «kzВВ-»-тен «kzВ+»-ке дейiнгi рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкiлi бойынша осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктерiндегi салымдар


100


31-1

Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша «В+»-дан «В»-ға дейiнгi ұзақ мерзiмдi кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы немесе Standard & Poor’s агенттiгiнiң ұлттық шәкiлi бойынша «kzBB-»-тен «kzB+»-ке дейiнгi рейтингілік бағасы, немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкiлi бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің банктік депозиттік сертификаттары


100


32

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердiң заңнамасына сәйкес шығарылған, Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша «В+»-тен «В-»-ке дейiн рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингілік бағасы немесе Standard & Poor’s агенттiгiнiң ұлттық шәкiлi бойынша «kzВВ-»-тен «kzВ»-ға дейiн рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң ұлттық шәкiлi бойынша осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттiк емес борыштық бағалы қағаздары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған, эмитентiнiң осыған ұқсас рейтингілік бағасы бар айырбасталмайтын артықшылықты акциялар (қалыпты және агрессивтi инвестициялық портфельдер үшiн)


130


VI-топ 

33

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердiң заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тiзiмiне енгiзiлген, эмитентi № 77 қаулыда көзделген «бiрiншi (ең жоғарғы) шағын санаттың рейтингтiк бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздары» санатының талаптарына сәйкес келетiн Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттiк емес борыштық бағалы қағаздары (қалыпты және агрессивті инвестициялық портфельдер үшін)  150

34

Қор биржасының ресми тiзiмiне енгiзiлген, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердiң заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған, осы Нұсқаулықтың 15-тармағы 11) тармақшасының талаптарына сәйкес келетiн мемлекеттiк емес борыштық бағалы қағаздар, сондай-ақ қор биржасының ресми тiзiмiне енгiзiлген, № 77 қаулыда көзделген «акциялар» секторының бiрiншi (ең жоғарғы) санатының талаптарына сәйкес келетiн Қазақстан Республикасы ұйымдарының айырбасталмайтын артықшылықты акциялары (қалыпты және агрессивті инвестициялық портфельдер үшін)150

35

Өзге қаржы құралдары200

35-1

Осы эмитенттің бұрын шығарылған бағалы қағаздарына не өзге міндеттемелеріне айырбастау мақсатында эмитент міндеттемелерін қайта құрылымдау аясында шығарылған борыштық бағалы қағаздар


200


36

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердiң заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тiзiмiне енгiзiлген, эмитентi № 77 қаулыда көзделген «екiншi (ең жоғарғыдан кейiнгi) шағын санаттың рейтингтiк бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздары» санатының талаптарына сәйкес келетiн Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттiк емес борыштық бағалы қағаздары (қалыпты және агрессивті инвестициялық портфельдер үшін)
37

Қор биржасының ресми тiзiмiне енгiзiлген, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердiң заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған, осы Нұсқаулықтың 15-тармағы 12) тармақшасының талаптарына сәйкес келетiн мемлекеттiк емес борыштық бағалы қағаздар, сондай-ақ қор биржасының ресми тiзiмiне енгiзiлген, № 77 қаулыда көзделген «акциялар» секторының екiншi (ең жоғарғы) санатының талаптарына сәйкес келетiн Қазақстан Республикасы ұйымдарының айырбасталмайтын артықшылықты акциялары (қалыпты және агрессивті инвестициялық портфельдер үшін)
38

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтер сомасының жиынтығы


х


      Кестені толтыру жөніндегі түсініктемелер:
      Зейнетақы активтерін кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу кезінде егер борыштық бағалы қағаздың арнайы борыштық рейтингі болса, онда бұл бағалы қағаз осы рейтинг бойынша есепке алынады.
      Своптар, фьючерстер, опциондар, форвардтар кредиттік тәуекелді есептеуге көрсетілген қаржы құралдарының нарықтық құны мен олар бойынша кредиттік тәуекел сомасын осы қосымшада көрсетілген контрагенттің санатына сәйкес келетін тәуекел дәрежесіне көбейту арқылы енгізіледі.
      Своп, фьючерс, опцион және форвард операциялары бойынша кредиттік тәуекел көрсетілген қаржы құралдарының номиналды құнының осы Нұсқаулықтың 2-қосымшасында көрсетілген және көрсетілген қаржы құралдарының өтеу мерзімімен анықталатын кредиттік тәуекел коэффициентінің көбейтіндісі ретінде есептеледі.
      Қаржы құралдарының осы тармақта көрсетілген нарықтық құны (орнын ауыстыру құны) мыналарды білдіреді:
      сатып алу мәмілелері бойынша – қаржы құралының ағымдағы нарықтық құнының осы қаржы құралының номиналды келісімді құнынан асу шамасын білдіреді. Егер қаржы құралының ағымдағы нарықтық құны оның номиналды келісімдік құнынан кем немесе оған тең болса, орнын ауыстыру құны нөлге тең болады;
      сату мәмілесі бойынша – қаржы құралының номиналды келісімдік құнының осы қаржы құралының ағымдағы нарықтық құнынан асу шамасын білдіреді. Егер қаржы құралының номиналды келісімдік құны оның ағымдағы нарықтық құнынан кем немесе оған тең болса, орнын ауыстыру құны нөлге тең болады.
      Principal protected notes кредиттік тәуекелі бойынша мөлшерлеу тек қана реттік нөмірлері 17, 26 және 35-жолдардың талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.
      Бивалюталық қаржы құралдары (талап ету мен міндеттеме әртүрлі шетел валюталарында көрсетілген қаржы құралдары) бойынша орнын ауыстыру құны есептілікті жасау күніндегі бағам бойынша айқындалған міндеттемелердің теңгелік баламасынан талаптардың теңгелік баламасының асу шегі ретінде анықталады. Егер талаптардың теңгелік баламасының шегі міндеттемелердің теңгелік баламасынан кем немесе оған тең болса, орнын ауыстыру құны нөлге тең болады.
      Қаржы құралдарының номиналды келісімдік құны бухгалтерлік есептің тиісті шоттарында мәмілелерді жасасу күні олар көрсетілген қаржы құралдарының құнын білдіреді. Бивалюталық қаржы құралдарының номиналды келісімдік құны ретінде Қорда талаптар қалыптастырылатын валюта алынады.
      Сатылған опциондар бойынша орнын алмастыру құны есептелмейді.

      Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
                      _____________________________________________
                       (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер _______________________________________________
                      (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

      Мөр орны

Жинақтаушы зейнетақы қорларына   
арналған пруденциалдық нормативтердiң
нормативтiк мәндері, оларды есептеу
әдiстемесi туралы нұсқаулықтың  
2-қосымшасы  

1-кесте

___________________________________________
(қордың атауы)

Туынды қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер бойынша кредиттік тәуекел

      Ескерту. 2-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi), ҚР Ұлттық банкі Басқармасының 2011.12.26 № 221 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2012.01.01 бастап туындаған қатынастарға қолданылады) Қаулыларымен.

200 __ жылғы _____________________ жағдай бойынша

      (мың теңгемен)

N
р/р

Баптардың атауы/валюталау күнінің мерзімі

Мемлекеттік бағалы қағаздармен жасалған мәмілелер

Валюталық мәмілелер

Пайыздық мәмілелер  

сомасы

тәуекел дәрежесі

есептеу сомасы

сомасы

тәуекел дәрежесі

есептеу сомасы

сомасы

тәуекел дәрежесі

есептеу сомасы

1

1 жылдан кем


0,020,050,031.2..……


2

1 жылдан 5 жылға дейін


0,030,070,061.2..……


3

5 жылдан астам


0,040,090,091.2..……


4

Жиынтығы


ххх


кестенің жалғасы 

Мемлекеттік емес бағалы қағаздармен жасалған мәмілелер

Қымбат металдармен жасалған мәмілелер

Өзге мәмілелер

сомасы

тәуекел дәрежесі

есептеу сомасы

сомасы

тәуекел дәрежесі

есептеу сомасы

сомасы

тәуекел дәрежесі

есептеу сомасы


0,060,070,10


0,080,070,12


0,100,080,15


ххх


      Кестені толтыру бойынша түсіндірмелер:
      Туынды қаржы құралдары бойынша кредиттік тәуекел келісім-шарттық номиналды құнын есеп беру күнінен валюталау күніне дейін қалған мерзімге байланысты коэффициенттерге көбейту жолымен есептеледі.
      Осы кестеде келтірілген санаттардың ешқайсысына кірмейтін туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар "Өзге мәмілелер" санатында көрсетілген кредиттік тәуекел коэффициенттері бойынша мөлшерленуі тиіс.

Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
 _______________________________________________ ________________
      (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)          (қолы)

Бас бухгалтер __________________________________________________
                (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Мөр орны

2-кесте

___________________________________________
(қордың атауы)

Кредиттік тәуекелді ескере отырып мөлшерленген туынды қаржы құралдарының талдамасы
20__жылғы "__"_____

                                                       (мың теңгемен)

N

Баптардың атауы

Туынды қаржы құралдарының номиналды құны

Туынды қаржы құралдары үшін кредиттік тәуекел коэффициенті пайызбен

Туынды қаржы құралдары үшін кредиттік тәуекелі ескерілген сома

Туынды қаржы құралдарының нарықтық құны6

Контрагент үшін кредиттік тәуекел коэффициенті пайызбен

Есептеу сомасы

1

2

3

4

5=3*4

6

7

8=(5+6)*7

1

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген І активтер тобына кіретін, мемлекеттік бағалы қағаздармен байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,020


2

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІ активтер тобына кіретін, мемлекеттік бағалы қағаздармен байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,0220


3

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІІ активтер тобына кіретін, мемлекеттік бағалы қағаздармен байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,0250


4

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІV активтер тобына кіретін, мемлекеттік бағалы қағаздармен байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,02100


5

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген V активтер тобына кіретін, мемлекеттік бағалы қағаздармен байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,02130


6

Кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген активтердің VI тобына кiретiн контрагенттермен жасалған, мемлекеттiк бағалы қағаздармен байланысты, өтеу мерзiмi бiр жылға дейiнгi туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,02200


7

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген І активтер тобына кіретін, мемлекеттік бағалы қағаздармен байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,030


8

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІ активтер тобына кіретін, мемлекеттік бағалы қағаздармен байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,0320


9

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІІ активтер тобына кіретін, мемлекеттік бағалы қағаздармен байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,0350


10

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІV активтер тобына кіретін, мемлекеттік бағалы қағаздармен байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,03100


11

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген V активтер тобына кіретін, мемлекеттік бағалы қағаздармен байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,03130


12

Кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген активтердің VI тобына кiретiн контрагенттермен жасалған, мемлекеттiк бағалы қағаздармен байланысты, өтеу мерзiмi бiр жылдан 5 жылға дейiнгi туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,03200


13

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген І активтер тобына кіретін, мемлекеттік бағалы қағаздармен байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,040


14

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІ активтер тобына кіретін, мемлекеттік бағалы қағаздармен байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,0420


15

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІІ активтер тобына кіретін, мемлекеттік бағалы қағаздармен байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,0450


16

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген IV активтер тобына кіретін, мемлекеттік бағалы қағаздармен байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,04100


17

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген V активтер тобына кіретін, мемлекеттік бағалы қағаздармен байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,04130


18

Кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген активтердің VI тобына кiретiн контрагенттермен жасалған, мемлекеттiк бағалы қағаздармен байланысты, өтеу мерзiмi 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,04200


19

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген I активтер тобына кіретін, валюталық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,050


20

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген IІ активтер тобына кіретін, валюталық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,0520


21

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген IІІ активтер тобына кіретін, валюталық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,0550


22

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген IV активтер тобына кіретін, валюталық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,05100


23

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген V активтер тобына кіретін, валюталық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,05130


24

Кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген активтердің VI тобына кiретiн контрагенттермен жасалған, валюталық мәмiлелерге байланысты, өтеу мерзiмi бiр жылға дейiнгi туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,05200


25

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген І активтер тобына кіретін, валюталық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,070


26

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІ активтер тобына кіретін, валюталық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,0720


27

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІII активтер тобына кіретін, валюталық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,0750


28

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІV активтер тобына кіретін, валюталық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,07100


29

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген V активтер тобына кіретін, валюталық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,07130


30

Кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген активтердің VI тобына кiретiн контрагенттермен жасалған, валюталық мәмiлелерге байланысты, өтеу мерзiмi бiр жылдан 5 жылға дейiнгi туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,07150


31

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген І активтер тобына кіретін, валюталық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,090


32

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІ активтер тобына кіретін, валюталық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,0920


33

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІІ активтер тобына кіретін, валюталық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,0950


34

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІV активтер тобына кіретін, валюталық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,09100


35

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген V активтер тобына кіретін, валюталық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,09130


36

Кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген активтердің VI тобына кiретiн контрагенттермен жасалған, валюталық мәмiлелерге байланысты, өтеу мерзiмi 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,09200


37

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген І активтер тобына кіретін, пайыздық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,030


38

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІ активтер тобына кіретін, пайыздық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,0320


39

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІІ активтер тобына кіретін, пайыздық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,0350


40

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІV активтер тобына кіретін, пайыздық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,03100


41

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген V активтер тобына кіретін, пайыздық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,03130


42

Кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген активтердің VI тобына кiретiн контрагенттермен жасалған, пайыздық мәмiлелерге байланысты, өтеу мерзiмi бiр жылға дейiнгi туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,03150


43

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген І активтер тобына кіретін, пайыздық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,060


44

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген II активтер тобына кіретін, пайыздық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,0620


45

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген IIІ активтер тобына кіретін, пайыздық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,0650


46

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген IV активтер тобына кіретін, пайыздық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,06100


47

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген V активтер тобына кіретін, пайыздық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,06130


48

Кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген активтердің VI тобына кiретiн контрагенттермен жасалған, пайыздық мәмiлелерге байланысты, өтеу мерзiмi бiр жылдан 5 жылға дейiнгi туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,06200


49

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген І активтер тобына кіретін, пайыздық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,090


50

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІ активтер тобына кіретін, пайыздық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,0920


51

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІІ активтер тобына кіретін, пайыздық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,0950


52

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІV активтер тобына кіретін, пайыздық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,09100


53

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген V активтер тобына кіретін, пайыздық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,09130


54

Кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген активтердің VI тобына кiретiн контрагенттермен жасалған, пайыздық мәмiлелерге байланысты, өтеу мерзiмi 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,09200


55

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген І активтер тобына кіретін, мемлекеттік емес бағалы қағаздармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,060


56

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІ активтер тобына кіретін, мемлекеттік емес бағалы қағаздармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,0620


57

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІІ активтер тобына кіретін, мемлекеттік емес бағалы қағаздармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,0650


58

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІV активтер тобына кіретін, мемлекеттік емес бағалы қағаздармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,06100


59

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген V активтер тобына кіретін, мемлекеттік емес бағалы қағаздармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,06130


60

Кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген активтердің VI тобына кiретiн контрагенттермен жасалған, мемлекеттiк емес бағалы қағаздармен байланысты, өтеу мерзiмi бiр жылға дейiнгi туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,06150


61

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген І активтер тобына кіретін, мемлекеттік емес бағалы қағаздармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,080


62

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІ активтер тобына кіретін, мемлекеттік емес бағалы қағаздармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,0820


63

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІІ активтер тобына кіретін, мемлекеттік емес бағалы қағаздармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,0850


64

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІV активтер тобына кіретін, мемлекеттік емес бағалы қағаздармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,08100


65

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген V активтер тобына кіретін, мемлекеттік емес бағалы қағаздармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,08130


66

Кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген активтердің VI тобына кiретiн контрагенттермен жасалған, мемлекеттiк емес бағалы қағаздармен байланысты, өтеу мерзiмi бiр жылдан 5 жылға дейiнгi туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,08200


67

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген І активтер тобына кіретін, мемлекеттік емес бағалы қағаздармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,10


68

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІ активтер тобына кіретін, мемлекеттік емес бағалы қағаздармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,120


69

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІІ активтер тобына кіретін, мемлекеттік емес бағалы қағаздармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,150


70

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІV активтер тобына кіретін, мемлекеттік емес бағалы қағаздармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,1100


71

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген V активтер тобына кіретін, мемлекеттік емес бағалы қағаздармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,1130


72

Кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген активтердің VI тобына кiретiн контрагенттермен жасалған, мемлекеттiк емес бағалы қағаздармен байланысты, өтеу мерзiмi 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,1200


73

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген І активтер тобына кіретін, қымбат металдармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,070


74

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІ активтер тобына кіретін, қымбат металдармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,0720


75

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІІ активтер тобына кіретін, қымбат металдармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,0750


76

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІV активтер тобына кіретін, қымбат металдармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,07100


77

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген V активтер тобына кіретін, қымбат металдармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,07130


78

Кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген активтердің VI тобына кiретiн контрагенттермен жасалған, қымбат металдармен байланысты, өтеу мерзiмi бiр жылға дейiнгi туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,07200


79

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген І активтер тобына кіретін, қымбат металдармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,070


80

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІ активтер тобына кіретін, қымбат металдармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,0720


81

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІІ активтер тобына кіретін, қымбат металдармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,0750


82

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІV активтер тобына кіретін, қымбат металдармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,07100


83

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген V активтер тобына кіретін, қымбат металдармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,07130


84

Кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген активтердің VI тобына кiретiн контрагенттермен жасалған, қымбат металдармен байланысты, өтеу мерзiмi бiр жылдан 5 жылға дейiнгi туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,07200


85

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген І активтер тобына кіретін, қымбат металдармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,080


86

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІ активтер тобына кіретін, қымбат металдармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,0820


87

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІІ активтер тобына кіретін, қымбат металдармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,0850


88

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІV активтер тобына кіретін, қымбат металдармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,08100


89

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген V активтер тобына кіретін, қымбат металдармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,08130


90

Кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген активтердің VI тобына кiретiн контрагенттермен жасалған, қымбат металдармен байланысты, өтеу мерзiмi 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,08200


91

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген І активтер тобына кіретін, басқа операцияларға байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,10


92

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІ активтер тобына кіретін, басқа операцияларға байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,120


93

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІІ активтер тобына кіретін, басқа операцияларға байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,150


94

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІV активтер тобына кіретін, басқа операцияларға байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,1100


95

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген V активтер тобына кіретін, басқа операцияларға байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,1130


96

Кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген активтердің VI тобына кiретiн контрагенттермен жасалған, басқа операцияларға байланысты, өтеу мерзiмi бiр жылға дейiнгi туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,1200


97

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген І активтер тобына кіретін, басқа операцияларға байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,120


98

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІ активтер тобына кіретін, басқа операцияларға байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,1220


99

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІІ активтер тобына кіретін, басқа операцияларға байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,1250


100

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІV активтер тобына кіретін, басқа операцияларға байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,12100


101

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген V активтер тобына кіретін, басқа операцияларға байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,12130


102

Кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген активтердің VI тобына кiретiн контрагенттермен жасалған, басқа операцияларға байланысты, өтеу мерзiмi бiр жылдан 5 жылға дейiнгi туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,12200


103

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген І активтер тобына кіретін, басқа операцияларға байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,150


104

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІ активтер тобына кіретін, басқа операцияларға байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,1520


105

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІІ активтер тобына кіретін, басқа операцияларға байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,1550


106

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІV активтер тобына кіретін, басқа операцияларға байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,15100


107

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген V активтер тобына кіретін, басқа операцияларға байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен жасалынатын операциялар


0,15130


108

Кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген активтердің VI тобына кiретiн контрагенттермен жасалған, басқа операцияларға байланысты, өтеу мерзiмi 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,15200


Кредиттік тәуекелді ескере отырып мөлшерленген туынды қаржы құралдарының жиынтығы


ХХ


Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
                ________________________________________ ____________
                  (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)     (қолы)

Бас бухгалтер __________________________________________ ____________
                 (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)     (қолы)

Мөр орны

Жинақтаушы зейнетақы қорларына  
арналған пруденциалдық нормативтердiң
нормативтiк мәндері, оларды есептеу
әдiстемесi туралы нұсқаулықтың  
3-қосымшасы          

      Ескерту. 3-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.12.29 № 266 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз), 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулыларымен.

___________________________________________
Қордың атауы

Ерекше пайыздық тәуекел
200__ жылғы "____" ________________________

      (мың теңгемен)

N

р/с

Атауы

Сомасы

Ерекше тәуекел коэффициенті (%)

Есептеу сомасы

1

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі шығарған мемлекеттік бағалы қағаздар (басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес айналысқа шығарылғандарды қосқанда) түріндегі, сыйақы ставкасының өзгеруімен байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралдарының, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдігімен шығарылған бағалы қағаздардың, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздардың, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "АА-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздардың құны


0


2

Алты айдан кем өтеу мерзімі бар, сыйақы ставкасының өзгеруімен байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралдарының (1-жолда көрсетілген қаржы құралдарын қоспағанда) құны


0,25


3

Алты айдан жиырма төрт айға дейін өтеу мерзімі бар, сыйақы ставкасының өзгеруімен байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралдарының (1-жолда көрсетілген қаржы құралдарын қоспағанда) құны


1


4

Жиырма төрт айдан асатын өтеу мерзімі бар, сыйақы ставкасының өзгеруімен байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралдарының (1-жолда көрсетілген қаржы құралдарын қоспағанда) құны


1,6


5

№ 189 ереженің 1-қосымшасының талаптарына сәйкес келмейтін, сыйақы ставкасының өзгеруімен байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралдарының құны


8,00


Жиынтығында ерекше тәуекел


X


Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
                ________________________________________ ____________
                  (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)     (қолы)

Бас бухгалтер___________________________________________ ____________
                 (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)      (қолы)

Мөр орны

Жинақтаушы зейнетақы қорларына   
арналған пруденциалдық нормативтердiң
нормативтiк мәндері, оларды есептеу
әдiстемесi туралы нұсқаулықтың  
4-қосымшасы  

____________________________________________
Қордың атауы

Жалпы пайыздық тәуекел
200__ жылғы "____" ________________________

      Ескерту. 4-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.

      (мың теңгемен)

Аймақтар

Уақыт аралықтары

Қаржы құралдарының құны

Мөлшерлеу коэффициенті

Мөлшерленген қаржы құралдарының құны

1

2

3

4

5

1

1 айдан кем


0,00


1-3 ай


0,002


3-6 ай


0,004


6-12 ай


0,007


1-аймақтың жиынтығы

х

х


2

1-2 жыл


0,0125


2-3 жыл


0,0175


3-4 жыл


0,0225


2-аймақтың жиынтығы

х

х


3

4-5 жыл


0,0275


5-7 жыл


0,0325


7-10 жыл


0,0375


10-15 жыл


0,045


15-20 жыл


0,0525


20 жылдан астам


0,06


3-аймақтың жиынтығы

х

х


4

Жалпы пайыздық тәуекел жиынтығы

Жиынтық сомасы

х


      Кестені толтыру жөніндегі түсініктемелер:
      Жалпы пайыздық тәуекел аймақтар бойынша мөлшерленген қаржы құралдары құнының сомасын білдіреді.
      Белгіленген ставкасы бар қаржы құралдары өтеуге дейін қалған мерзіміне сәйкес уақыт аралығы бойынша бөлінеді.
      Өзгермелі ставкасы бар қаржы құралдары ставканы қайта қарау күніне дейін қалған мерзіміне қарай уақыт аралығы бойынша бөлінеді.
      Орындалу мерзімі екі уақыт аралығының шекарасында тұрған қаржы құралдары ертелеу уақыт аралығына бөлінеді.

Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
                ________________________________________ __________
                  (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)    (қолы)

Бас бухгалтер___________________________________________ __________
                 (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)     (қолы)

Мөр орны

Жинақтаушы зейнетақы қорларына   
арналған пруденциалдық нормативтердiң
нормативтiк мәндері, оларды есептеу
әдiстемесi туралы нұсқаулықтың  
5-қосымшасы           

      Ескерту. 5-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.11.02 N 231 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз),  2009.12.29 № 266 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз), 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулыларымен.

____________________________________________
Қордың атауы

Қор тәуекелі
200__ жылғы "____" ________________________

      (мың теңгемен)

N
р/р

Атауы

Сомасы

Тәуекел коэффициенті

Есептеу сомасы

1

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzВВ"-дан төмен емес рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасы ұйымдары акцияларының және осы акциялар базалық активтері болып табылатын депозиторлық қолхаттардың, Қазақстан Республикасының және осыған ұқсас рейтингтік бағасы бар басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, Қазақстан Республикасы ұйымдарының айырбасталатын борыштық бағалы қағаздарының құны


0,08


2

Қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, N 77 қаулыда көзделген "акциялар" секторының бірінші санатының талаптарына сәйкес келетін Қазақстан Республикасы ұйымдары акцияларының және осы акциялар базалық активтері болып табылатын депозиторлық қолхаттардың, Қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, эмитенті "бірінші шағын санаттың рейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар" санатының талаптарына сәйкес келетін, Қазақстан Республикасының және басқа да мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, Қазақстан Республикасы ұйымдарының айырбасталатын борыштық бағалы қағаздарының, Қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, N 77 қаулыда көзделген "акциялар" секторының бірінші санатының талаптарына сәйкес келетін, Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын шетелдік ұйымдар акцияларының және осы акциялар базалық активтері болып табылатын депозиторлық қолхаттардың құны


0,08


3

"Standard & Poor's principal stability fund ratings" "BBBm-"-тен төмен емес немесе "Standard & Poor's Fund credit quality ratings" "BBBf-"-тен төмен емес халықаралық рейтингтік бағасы бар инвестициялық қорлар пайларының құны


0,08


4

Қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, N 77 қаулыда көзделген "акциялар" секторының екінші (ең жоғарғы) санатының талаптарына сәйкес келетін Қазақстан Республикасы ұйымдары акцияларының және осы акциялар базалық активтері болып табылатын депозиторлық қолхаттардың, Қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, эмитенті "екінші (ең жоғарғыдан кейінгі) шағын санаттың рейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар" санатының талаптарына сәйкес келетін, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, Қазақстан Республикасы ұйымдарының айырбасталатын борыштық бағалы қағаздарының құны


0,14


5

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шетелдік эмитенттер акцияларының және осы акциялар базалық активтері болып табылатын депозиторлық қолхаттардың, осыған ұқсас рейтингтік бағасы бар шетелдік эмитенттердің айырбасталатын борыштық бағалы қағаздарының құны


0,12


6

Қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, N 77 қаулыда көзделген "инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" секторының талаптарына сәйкес келетін, басқарушы компаниясы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға болып табылатын аралық инвестициялық пай қорлары пайларының құны


0,14


7

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар не қор биржасы ресми тізімінің "Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" санатына енгізілген, мынадай:
    шығарылған бағалы қағаздар бойынша және (немесе) басқа міндеттемелер бойынша жылжымайтын мүлік қорының жиынтығындағы міндеттемелерінің мөлшері жылжымайтын мүлік қорының меншікті капиталынан жиынтығында он пайыздан аспайды;
    жылжымайтын мүлік қорының инвестициялық кірістерінің жетпіс пайызынан кем емесі жылжымайтын мүлікті жалға беру нәтижесінде алған кірістері құрайды;
    жылжымайтын мүлік қорының активтерін құрайтын жылжымайтын мүлік жылжымайтын мүлік қорының басқарушы компаниясынан және оның аффилиирленген тұлғаларынан сатып алынбаған;
    жылжымайтын мүлік қорының активтеріне кіретін жылжымайтын мүлігіне ауыртпалық салынбаған не сенімгерлікпен басқаруға берілмеген;
    жалға беру шартында белгіленген жылжымайтын мүлік қорының активтеріне кіретін жылжымайтын мүлік объектілерін жалға беру мерзімі бір жылдан кем емес болады;
    жылжымайтын мүлік қорының активтеріне кіретін жылжымайтын мүлік объектілері жалға оның бағалы қағаздарын ресми тізіміне енгізу туралы өтінішті берген күнінен бастап екі жыл бойы беріледі деген талаптарға сәйкес келетін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған жылжымайтын мүлік қорлары акцияларының құны


0,14


7-1

Осы эмитенттің бұрын шығарылған бағалы қағаздарына не өзге міндеттемелеріне айырбастау мақсатында эмитент міндеттемелерін қайта құрылымдау аясында шығарылған акциялар


0,16


8

№ 189 ереженің 1-қосымшасының талаптарына сәйкес келмейтін қаржы құралдарының құны


0,16


 9

Қор тәуекелінің жиынтығы


Х


Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
                _________________________________________ ___________
                  (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)      (қолы)

Бас бухгалтер____________________________________________ ___________
                 (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)       (қолы)

Мөр орны

Жинақтаушы зейнетақы қорларына   
арналған пруденциалдық нормативтердiң
нормативтiк мәндері, оларды есептеу
әдiстемесi туралы нұсқаулықтың   
6-қосымшасы             

      Ескерту. 6-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.07.15 № 110, 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi), ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2011.12.26 № 221 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2012.01.01 бастап туындаған қатынастарға қолданылады), 2012.05.25 № 195 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

___________________________________________
Қордың атауы

Ерекше пайыздық тәуекел
200__ жылғы  "____" ________________________

      (мың теңгемен) 

N
р/с

Атауы

Сомасы

Ерекше тәуекел коэффициенті (%)

Есептеу сомасы

1

Сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес айналысқа шығарылғандарды қоса алғанда), сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдігімен шығарылған бағалы қағаздар, «Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «АА-»-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар, «Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «АА-»-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар, халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ шығарған борыштық бағалы қағаздар, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі дауыс беретін акцияларының жүз пайызын иеленген екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған ұйымымен шығарылған борыштық бағалы қағаздар түріндегі қаржы құралдарының құны


0


2

Сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар, Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген облигациялар, мемлекеттік мәртебесі бар, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А+"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған бағалы қағаздар, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А+"-тен "А-"-ке дейін рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "АА-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, шетелдік ұйымдар шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары, Қазақстан Республикасының және басқа да мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzА"-дан төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, эмитенті N 77 қаулыда көзделген "рейтингтік бағасы жоқ" санатының талаптарына сәйкес келетін, мөлшері инфрақұрылымдық облигацияларының толық көлеміне сәйкес келетін мемлекеттің кепілдемесі бар Қазақстан Республикасының инфрақұрылымдық облигациялары түріндегі қаржы құралдарының құны


0,01


3

Мемлекеттік мәртебесі бар, шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған, «Standard & Рооr's» агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар бағалы қағаздар, халықаралық қаржы ұйымдары шығарған, «Standard & Рооr's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейін рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар бағалы қағаздар, шетелдік ұйымдар шығарған, «Standard & Рооr's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «А+»-тен «А-»-ке дейін рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған, «Standard & Рооr's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейін рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе «Standard & Рооr's» агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzА»-дан «kzBBB»-ға дейін рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар, «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар түріндегі, сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралдарының құны (қалыпты және агрессивті инвестициялық портфельдер үшін)


1,2


4

Шетелдік ұйымдар шығарған, «Standard & Рооr's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейін рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, «Standard & Рооr's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейін рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе «Standard & Рооr's» агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzBBB-»-тен «kzBB»-ға дейін рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттiк емес борыштық бағалы қағаздары, қор биржасының ресми тiзiмiне енгiзiлген, эмитентi № 77 қаулыда көзделген «рейтингтiк бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар» санатының талаптарына сәйкес келетiн, инфрақұрылымдық облигациялар шығарылымының толық емес көлемi бойынша мемлекет кепiлдемесi бар Қазақстан Республикасы ұйымдарының инфрақұрылымдық облигациялары түріндегі, сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралдарының құны (қалыпты және агрессивті инвестициялық портфельдер үшін)


3,2


5

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердiң заңнамасына сәйкес шығарылған, «Standard & Poor's» агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша «В+»-тен «В-»-ке дейiн рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингтiк бағасы немесе «Standard & Poor's» агенттiгiнiң ұлттық шәкiлi бойынша «kzВВ-»-тен «kzВ»-ға дейiн рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң ұлттық шәкiлi бойынша осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттiк емес борыштық бағалы қағаздары түріндегі сыйақы ставкасының өзгеруiне байланысты нарықтық тәуекелi бар қаржы құралдарының құны (қалыпты және агрессивті инвестициялық портфельдер үшін)


4,4


6

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердiң заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тiзiмiне енгiзiлген, эмитентi № 77 қаулыда көзделген «бiрiншi (ең жоғарғы) шағын санаттың рейтингтiк бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздары» санатының талаптарына сәйкес келетiн Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттiк емес борыштық бағалы қағаздары түріндегі сыйақы ставкасының өзгеруiне байланысты нарықтық тәуекелi бар қаржы құралдарының құны (қалыпты және агрессивті инвестициялық портфельдер үшін)


5,2


7

Сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар өзге де қаржы құралдарының құны


7,2


Ерекше тәуекел жиынтығы


X


Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
                ________________________________________ ____________
                  (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)     (қолы)

Бас бухгалтер __________________________________________ ____________
                 (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)     (қолы)

Мөр орны

Жинақтаушы зейнетақы қорларына   
арналған пруденциалдық нормативтердiң
нормативтiк мәндері, оларды есептеу
әдiстемесi туралы нұсқаулықтың   
7-қосымшасы   

1-кесте

Сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі (пайыздық тәуекелі) бар қаржы құралдарын уақыт аралықтары бойынша бөлу 200__ жылғы "____" ________________________

      Ескерту. 7-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.

       (мың теңгемен)

Аймақтар

Уақыт аралықтары

Қаржы құралдарының құны

Мөлшерлеу коэффициенті

Мөлшерленген қаржы құралдарының құны

1

2

3

4

5

1

1 айдан кем


0,00


1-3 ай


0,0001


3-6 ай


0,0015


6-12 ай


0,002


1-аймақтың жиынтығы

X2
1-2 жыл


0,003


2-3 жыл


0,004


3-4 жыл


0,006


2-аймақтың жиынтығы

X3

4-5 жыл


0, 00755-7 жыл


0,01


7-10 жыл


0,015


10-15 жыл


0,017


15-20 жыл


0,0185


20 жылдан астам


0,02


3-аймақтың жиынтығы

X4


Жиынтық сомасы      Кестені толтыру жөніндегі түсініктемелер:
      Белгіленген ставкасы бар қаржы құралдары өтеуге дейін қалған мерзіміне сәйкес уақыт аралығы бойынша бөлінеді.
      Өзгермелі ставкасы бар қаржы құралдары ставканы қайта қарау күніне дейін қалған мерзіміне қарай уақыт аралығы бойынша бөлінеді.
      Орындалу мерзімі екі уақыт аралығының шекарасында тұрған қаржы құралдары ертелеу уақыт аралығына бөлінеді.

2-кесте

______________________________________________
Қордың атауы

Жалпы пайыздық тәуекелді есептеу
200__ жылғы "____" ___________

      (мың теңгемен) 

N

Позиция атауы

Формуласы (аралық интервалдар бойынша кестенің жолы/бағаны)

1

2

3

1

1-аймақ бойынша мөлшерленген қаржы құралдарының сомасы


2

2-аймақ бойынша мөлшерленген қаржы құралдарының сомасы


3

3-аймақ бойынша мөлшерленген қаржы құралдарының сомасы


4

Барлық аймақтардың мөлшерленген қаржы құралдары сомасының 10 пайызы

10% (1-жол+2-жол + 3-жол)

5

1-аймақтың мөлшерленген қаржы құралдары сомасының 40 пайызы

40% * 1-жол

6

2-аймақтың мөлшерленген қаржы құралдары сомасының 30 пайызы

30% * 2-жол

7

3-аймақтың мөлшерленген қаржы құралдары сомасының 30 пайызы

30% * 3-жол

8

Жалпы пайыздық тәуекел жиынтығы

4-7-жолдар сомасы

Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
                ________________________________________ ____________
                  (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)     (қолы)

Бас бухгалтер __________________________________________ ____________
                 (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)     (қолы)

Мөр орны

Жинақтаушы зейнетақы қорларына  
арналған пруденциалдық нормативтердiң
нормативтiк мәндері, оларды есептеу
әдiстемесi туралы нұсқаулықтың  
8-қосымшасы        

      Ескерту. 8-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.12.29 № 266 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз), 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi), ҚР Ұлттық банкі Басқармасының 2011.12.26 № 221 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2012.01.01 бастап туындаған қатынастарға қолданылады), 2012.07.27 № 227 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

____________________________________________
Қордың атауы

Қаржы құралының нарықтық құнының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелді (қор тәуекелін) есептеу
20__жылғы "____"_____________

      (мың теңгемен)

N

Атауы

Сомасы

Тәуекел коэффициенті

Есептеу сомасы

1

2

3

4

5

1

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар ұйымдар акцияларының және осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттардың, осыған ұқсас рейтингтік бағасы бар айырбасталатын борыштық бағалы қағаздардың құны


0,01


2

"Standard & Poor's principal stability fund ratings" "BBBm-"-тен төмен емес немесе "Standard & Poor's Fund credit quality ratings" "BBBf-"-тен төмен емес халықаралық рейтингтік бағасы бар инвестициялық қорлар пайларының құны


0,02


3

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдар акцияларының және осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттардың, осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар айырбасталатын борыштық бағалы қағаздардың құны


0,03


4

Қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, N 77 қаулыда көзделген "акциялар" секторының бірінші санатының талаптарына сәйкес келетін Қазақстан Республикасы ұйымдары акцияларының, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, N 77 қаулыда көзделген "акциялар" секторының бірінші санатының талаптарына сәйкес келетін, Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын шетелдік ұйымдар акцияларының және осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттардың, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, эмитенті N 77 қаулыда көзделген "бірінші шағын санаттың рейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар" санатының талаптарына сәйкес келетін, айырбасталатын борыштық бағалы қағаздардың құны


0,08


5

Қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, N 77 қаулыда көзделген "акциялар" секторының екінші (ең жоғарғы) санатының талаптарына сәйкес келетін Қазақстан Республикасы ұйымдары акцияларының және осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттардың, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, эмитенті N 77 қаулыда көзделген "екінші (ең жоғарғыдан кейінгі) шағын санаттың рейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар" санатының талаптарына сәйкес келетін, айырбасталатын борыштық бағалы қағаздардың құны


0,10


6

Басқарушы компаниясы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға болып табылатын аралық инвестициялық пай қорларының қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, N 77 қаулыда көзделген "инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" секторының талаптарына сәйкес келетін пайларының құны


0,10


7

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған жылжымайтын мүлік қорларының "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар не қор биржасының ресми тізімінің "Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" санатына енгізілген, мынадай:
    жылжымайтын мүлік қорының шығарылған бағалы қағаздар бойынша және (немесе) басқа міндеттемелер бойынша міндеттемелерінің мөлшері жиынтығында жылжымайтын мүлік қорының меншікті капиталының он пайызынан аспайды;
    жылжымайтын мүлік қорының инвестициялық кірісінің кем дегенде жетпіс бес пайызын жылжымайтын мүлікті жалға беру нәтижесінде алған кірісі құрайды;
    жылжымайтын мүлік қорының активтерін құрайтын жылжымайтын мүлкі жылжымайтын мүлік қорының басқарушы компаниясынан және оның аффилиирленген тұлғаларынан сатып алынбаған;
    жылжымайтын мүлік қорының активтеріне кіретін жылжымайтын мүлкіне ауыртпалық салынбаған не сенімгерлікпен басқаруға берілмеген;
    жылжымайтын мүлік қорының активтеріне кіретін жылжымайтын мүлікті жалға беру бойынша жалдау шартында белгіленген мерзімі кем дегенде бір жылды құрайды;
    жылжымайтын мүлік қорының активтеріне кіретін жылжымайтын мүлік объектілерін оның бағалы қағаздарын ресми тізімге енгізу туралы өтінішті берген күннен бастап екі жыл бойы жалға беріледі деген талаптарға сәйкес келетін акцияларының құны


0,10


8

Өзге қаржы құралдарының құны


0,12


9

Қор тәуекелінің жиынтығы


X


Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
                ________________________________________ ____________
                  (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)     (қолы)

Бас бухгалтер___________________________________________ ____________
                (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)       (қолы)

Мөр орны

Жинақтаушы зейнетақы қорларына  
арналған пруденциалдық нормативтердiң
нормативтiк мәндері, оларды есептеу
әдiстемесi туралы нұсқаулықтың  
9-қосымшасы             

      Ескерту. 9-қосымшаға өзгерістер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.12.29 № 266 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) 2010.07.15 № 110, 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi),  2010.11.29 № 174 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2011.12.26 № 221 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2012.01.01 бастап туындаған қатынастарға қолданылады), 2012.05.25 № 195 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 24.12.2012  № 374 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.  

____________________________________________
(Қордың атауы)

К1 коэффициентінің мәнін есептеу
20__ жылғы "___" ____________ жағдай бойынша

      (мың теңгемен)

N

Көрсеткіш атауы

Баланс бойынша құны

Ескерілетін көлем (%)

Есептелетін сома

1

Ақша - барлығы (1.1 - 1.5-жолдарының сомасы):


Х


1.1

Қор балансы бойынша активтер сомасының бір пайызынан аспайтын кассадағы ақша


100


1.2

осы Нұсқаулықтың 15-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің ағымдағы шоттарындағы ақша, теңгемен және "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "АА-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валютасындағы ақша


100


1.3

бағалы қағаздар орталық депозитарийінің ағымдағы шоттарындағы ақша


100


1.4

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді және (немесе) қысқа мерзімді рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резиденті емес банктерінің ағымдағы шоттарындағы "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "АА-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар елдердің шетел валютасындағы ақша


100


1.5

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді және (немесе) қысқа мерзімді рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, Қорға ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында операциялар жүргізу үшін "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "АА-"-тен төмен емес рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валютасындағы банктік қызметтерін ұсынатын шетелдік ұйымдардың ағымдағы шоттарындағы ақша


100


2

алынып тасталды
3

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "BB-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzBB"-дан төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар


100


3-1

Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша «ВВ-»-тен төмен емес ұзақ мерзiмдi кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы немесе Standard & Poor’s агенттiгiнiң ұлттық шәкiлi бойынша «kzBB»-тен төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкiлi бойынша осыған ұқсас деңгейдегi рейтингілік бағасы бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің банктік депозиттік сертификаттары


100


4

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резиденті емес бас банктің резидент еншілес банкі болып табылатын Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар


100


4-1

Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша «А-»-тен төмен емес ұзақ мерзiмдi кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегi рейтингілік бағасы бар Қазақстан Республикасының резиденті емес бас банктің еншілес резидент банктері болып табылады Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің банктік депозиттік сертификаттары


100


5

Нұсқаулықтың 2-тармағына 15-тармақтың 3) тармақшасының 4 абзацына сәйкес "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "В+"-тен "В-"-ке дейінгі ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzВВ-"-тен "kzВ+"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар


100


5-1

Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша «В+»-дан «В»-ға дейiнгi ұзақ мерзiмдi кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы немесе Standard & Poor’s агенттiгiнiң ұлттық шәкiлi бойынша «kzBB-»-тен «kzB+»-ке дейiнгi рейтингілік бағасы, немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкiлi бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің банктік депозиттік сертификаттары


100


6

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес айналысқа шығарылғандарды қоса алғанда)


100


7

Қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған облигациялар


100


8

"Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар


100


8-1

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі дауыс беретін акцияларының жүз пайызын иеленген екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған ұйымымен шығарылған борыштық бағалы қағаздар


100


9

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzВВ"-дан төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасы ұйымдарының акциялары және осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттары


100


10

Қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, N 77 қаулыда көзделген "акциялар" секторының бірінші (ең жоғарғы) санатының талаптарына сәйкес келетін Қазақстан Республикасы ұйымдарының акциялары және осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар


70


11

Қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, N 77 қаулыда көзделген "акциялар" секторының екінші (ең жоғарғы) санатының талаптарына сәйкес келетін Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының акциялары және осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар


50


12

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzВВ"-дан төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының және басқа да мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары


100


13

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "В+"-тен "В-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzВВ-"-тен "kzВ"-ға дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының және басқа да мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары


80


14

Қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, эмитенті N 77 қаулыда көзделген "бірінші (ең жоғарғы) шағын санаттың рейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздары" санатының талаптарына сәйкес келетін, Қазақстан Республикасының және басқа да мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары


80


15

Қазақстан Республикасының және басқа да мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, осы Нұсқаулықтың 15-тармағының 11) тармақшасының талаптарына сәйкес келетін Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары


80


16

Қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, эмитенті N 77 қаулыда көзделген "екінші (ең жоғарғыдан кейінгі) шағын санаттың рейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар" санатының талаптарына сәйкес келетін, Қазақстан Республикасының және басқа да мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары


70


17

Қазақстан Республикасының және басқа да мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, осы Нұсқаулықтың 15-тармағының 12) тармақшасының талаптарына сәйкес келетін Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары


70


18

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздары


100


19

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел ұйымдары шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар


100


20

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел эмитенттерінің акциялары және осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттары


100


21

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздары


100


22

Лондондық қымбат металдар нарығының қауымдастығы (London bullion market association) қабылдаған халықаралық сапа стандарттарына сәйкес келетін және осы қауымдастықтың құжаттарында "Лондондық сапалы жеткізілім" ("London good delivery") стандарты ретінде белгіленген тазартылған қымбат металдар және 12 айдан аспайтын мерзімге металл депозиттері, оның ішінде "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "АА"-дан төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының резиденті емес банктеріндегі металл депозиттер


100


23

Акционерлері бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларына жататын бағалы қағаздар нарығы инфрақұрылымының бір бөлігі болып табылатын бағалы қағаздармен сауда-саттықты ұйымдастырушылардың және өзге де заңды тұлғалардың акциялары


50


24

Шарт талаптары бойынша мерзімі өтпеген, зейнетақы активтері бойынша комиссиялық сыйақы бойынша және зейнетақы активтерін инвестициялаудан есептелген инвестициялық кірісі бойынша дебиторлық берешек


100


24.1

алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.12.29 № 266 (2010.04.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

24.2

алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.12.29 № 266 (2010.04.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен. 

25

Қордың балансы бойынша активтер сомасының бес пайызынан аспайтын мөлшерде Қордың жылжымайтын мүлік түріндегі негізгі құрал-жабдықтары


100


25.1

алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.12.29 № 266 (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

25.2

алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.12.29 № 266 (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

25.3

алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.12.29 № 266 (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

26

Өтімді және басқа да активтер жиынтығы (1 – 25-жолдарының қосындысы)


Х


27

Баланс бойынша міндеттемелер


Х


27.1

К2.1 коэффициентін ықтимал өтеу бойынша қалыптастырылған резервтің сомасы


100


27.2

К2.2 коэффициентін ықтимал өтеу бойынша қалыптастырылған резервтің сомасы


100


27.3

Қордың агрессивті инвестициялық портфелiндегі салымшылардың (алушылардың) жинақталған зейнетақы қаражатын ықтимал өтеу бойынша қалыптастырылған резервтің сомасы


100


27.4

Алдыңғы есепті кезеңде К2 отыздан астам пайызға кері ауытқуы болған кездегі резерв (RR1)


Х


27.5

Алдыңғы есепті кезеңде К2 он бестен астам бірақ отыздан кем пайызға кері ауытқуы болған кездегі резерв (FR2)


Х


28

Тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген қаржы құралдарының құны (29 – 31-жолдарының қосындысы)

Х

Х


29

Кредиттік тәуекел

Х

Х


30

Нарықтық тәуекел (30.1 – 30.4 - жолдарының қосындысы)

Х

Х


30.1

Ерекше пайыздық тәуекел

Х

Х


30.2

Жалпы пайыздық тәуекел

Х

Х


30.3

Қор тәуекелі

Х

Х


30.4

Валюталық тәуекел

Х

Х


31

Операциялық тәуекел

Х

Х


32

К1 (26-жол – (27-жол + 27.4-жол немесе 27.5-жол))/ 28-жол)

Х

Х


33

Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны

Х

Х


34

Баланс бойынша активтер сомасы

Х

Х


      Кестенi толтыру жөнiндегi түсіндірме:
      Реттік нөмірі 27.3-жол бойынша ақпарат 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап ұсынылады.

Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
                ________________________________________ ____________
                  (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)     (қолы)

Бас бухгалтер __________________________________________ ____________
                 (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)     (қолы)

Мөр орны

Жинақтаушы зейнетақы қорларына   
арналған пруденциалдық нормативтердiң
нормативтiк мәндері, оларды есептеу
әдiстемесi туралы нұсқаулықтың   
10-қосымшасы           

      Ескерту. 10-қосымшаға өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.12.29 № 266 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз), 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi), ҚР Ұлттық банкі Басқармасының 2011.12.26 № 221 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2012.01.01 бастап туындаған қатынастарға қолданылады) Қаулыларымен.

____________________________________________
(Қордың атауы)

К1 коэффициентінің пруденциалдық нормативін есептеуге арналған  қосымша мәліметтер
20__ жылғы  "___" ____________  жағдай бойынша

      (мың теңгемен)

Белгінің N

Көрсеткіштің атауы

Баланс бойынша сома

1

2

3

8001

Қор балансы бойынша активтер сомасының бір пайызынан аспайтын кассадағы ақша


8002

осы Нұсқаулықтың 15-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің ағымдағы шоттардағы ақша, теңгемен және "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "АА-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валютасындағы ақша


8003

бағалы қағаздар орталық депозитарийінің ағымдағы шоттарындағы ақша


8004

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді және (немесе) қысқа мерзімді рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резиденті емес банктерінің ағымдағы шоттарындағы "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "АА-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар елдердің шетел валютасындағы ақша


8005

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді және (немесе) қысқа мерзімді рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, Қорға ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында операциялар жүргізу үшін "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "АА-"-тен төмен емес рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валютасындағы банктік қызмет көрсетулерін ұсынатын шетелдік ұйымдардың ағымдағы шоттарындағы ақша


8006

Кассадағы және ағымдағы шоттардағы өзге де ақша


8007

Лондондық қымбат металдар нарығының қауымдастығы (London bullion market association) қабылдаған тиісті халықаралық сапа стандарттарына сәйкес келетін және осы қауымдастықтың құжаттарында "Лондондық сапалы жеткізілім" ("London good delivery") стандарты ретінде белгіленген тазартылған қымбат металдар және металл депозиттері, оның ішінде "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "АА"-дан төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының резидент емес банктеріндегі 12 айдан аспайтын мерзімге салынған металл депозиттері


8008

Шарттың талаптары бойынша мерзімі өтпеген, зейнетақы активтерінің комиссиялық сыйақылары және зейнетақы активтерін инвестициялаудан түскен есептелген инвестициялық кіріс бойынша дебиторлық берешек


8009

алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.12.29 № 266 (2010.04.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.


8010

Өзге дебиторлық берешек


8011

жеке меншіктегі немесе тұрақты жер пайдалану құқығындағы жер


8012

жеке меншіктегі ғимараттар мен құрылыстар


8013

көлік құралдарын қоспағанда жеке меншіктегі машиналар мен жабдықтар


8014

Өзге де негізгі құралдар


8015

К2.1 коэффициентін ықтимал өтеу бойынша қалыптастырылған резервтің сомасы


8016

К2.2 коэффициентін ықтимал өтеу бойынша қалыптастырылған резервтің сомасы


8017

Қордың агрессивті инвестициялық портфелiндегі салымшылардың (алушылардың) жинақталған зейнетақы қаражатын ықтимал өтеу бойынша қалыптастырылған резервтің сомасы


      Кестенi толтыру жөнiндегi түсіндірме:
      Реттік нөмірі 8017-жол бойынша ақпарат 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап ұсынылады.

Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
                ________________________________________ ____________
                  (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)     (қолы)

Бас бухгалтер __________________________________________ ____________
                 (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)     (қолы)

Мөр орны

Қазақстан Республикасы     
Қаржы нарығын және қаржы   
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының    
2009 жылғы 5 тамыздағы     
N 180 қаулысына қосымша    

Күші жойылды деп танылатын нормативтік құқықтық актілердің тізбесі

      1. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Жинақтаушы зейнетақы қорларына арналған пруденциалдық нормативтердiң нормативтiк маңызы, олардың есебiнiң әдiстемесi туралы" 2008 жылғы 22 тамыздағы N 117 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 5321 тіркелген).
      2. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне жинақтаушы зейнетақы қорларының, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың және бағалы қағаздар рыногындағы кәсіби қызметтің түрлерін қоса атқаратын ұйымдардың қызметін пруденциалдық реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2008 жылғы 29 қазандағы N 164 қаулысының 1-тармағы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 5405 тіркелген).
      3. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне жинақтаушы зейнетақы қорларының, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асырушы ұйымдардың, және бағалы қағаздар рыногындағы кәсіби қызмет түрлерін қосып атқарушы ұйымдардың қызметін пруденциалдық реттеу мәселелері бойынша толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" 2008 жылғы 29 желтоқсандағы N 247 қаулысының 1-тармағы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 5514 тіркелген).
      4. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне жинақтаушы зейнетақы қорларының, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асырушы ұйымдардың, және бағалы қағаздар рыногындағы кәсіби қызмет түрлерін қосып атқарушы ұйымдардың қызметін пруденциалдық реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2009 жылғы 10 сәуірдегі N 74 қаулысының 1-тармағы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 5678 тіркелген).

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады