Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтердің нормативтік мәндері, оларды есептеу әдістемесі туралы нұсқаулықты бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2009 жылғы 5 тамыздағы N 181 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2009 жылғы 15 қыркүйекте Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 5793 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы 196 қаулысымен

      Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.10.2014 № 196 (қабылданған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қолданушылардың назарына!!!
      Қаулының қолданысқа енгізілу тәртібін 2 және 3-тармақтан қараңыз.

      "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 1997 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының 57-бабына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабының 2-тармағының 11) тармақшасына және   49-бабының 3-тармағына, "Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттiк реттеу және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабына9-бабының 1-тармағының 5) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі – Агенттік) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса берілген Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтердің нормативтік мәндері, оларды есептеу әдістемесі туралы нұсқаулық бекітілсін (бұдан әрі – Нұсқаулық).
      2. Осы қаулы 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енгізілетін Нұсқаулықтың 15-тармағының 11) және 12) тармақшаларын қоспағанда, Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.
      Егер осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен соң зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның зейнетақы активтерінің және меншікті активтерінің есебінен қалыптасқан инвестициялық портфельдерінің құрылымы Нұсқаулықтың 42 және 44-тармақтарында белгіленген талаптарға сәйкес келмесе, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым 2011 жылғы 1 қаңтарға дейін жоғарыда көрсетілген инвестициялық портфельдердің құрылымын Нұсқаулықтың 42 және 44-тармақтарының талаптарына сәйкестендіреді.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы абзац 01.01.2013 бастап туындаған құқықтық қатынастарға қолданылады - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.12.2012 № 374 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      3. Нұсқаулықтың 15-тармағының 3) тармақшасының төртінші абзацы 2014 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылады.
      Нұсқаулықтың 6-1-тарауы 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.12.2012 № 374 қаулысымен ((алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      4. Осы қаулының қосымшасына сәйкес нормативтік құқықтық актілердің күші жойылды деп танылсын.
      5. Стратегия және талдау департаменті (Н.А. Әбдірахманов):
      1) Заң департаментiмен (Н.В. Сәрсенова) бірлесіп, осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткізу шараларын қолға алсын;
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткен күннен бастап он күндiк мерзiмде оны Агенттiктiң мүдделi бөлiмшелерiне, "Қазақстан қаржыгерлерiнiң қауымдастығы" заңды тұлғалар бiрлестiгiне мәлімет үшін жіберсін.
      6. Ақпараттық технологиялар департаменті (Қ.А. Түсіпов) 2010 жылғы 1 желтоқсанға дейінгі мерзімде "Жинақтаушы зейнетақы қорлары мен бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының есеп берулерін қалыптастыруды автоматтандыру" автоматтандырылған ақпараттық шағын жүйені пысықтауды қамтамасыз етсін.
      7. Агенттік Төрайымының қызметі (А.Ә. Кенже) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.
      8. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрайымының орынбасары А.Ө. Алдамбергенге жүктелсін.

      Төрайым                                    Е. Бахмутова

Қазақстан Республикасы Қаржы   
нарығын және қаржы ұйымдарын   
реттеу мен қадағалау агенттігі  
Басқармасының 2009 жылғы 5 тамыздағы
N 181 қаулысымен бекітілді    

Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтердің нормативтік мәндері, оларды есептеу әдістемесі туралы нұсқаулық

      «Осы Нұсқаулық «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 1997 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының 57-бабына (бұдан әрі - Зейнетақымен қамсыздандыру туралы Заң), «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Бағалы қағаздар рыногы туралы Заң) 3-бабының 2-тармағының 11) тармақшасына және 49-бабының3-тармағына, «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабының 1-тармағының 5) тармақшасына сәйкес әзірленді және пруденциалдық нормативтердің тізбесін, олардың нормативтік мәндерін және есептеу әдістемесін, сондай-ақ зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың (бұдан әрі - Ұйым) тиісінше есептіліктің нысандарын және оны ұсыну мерзімдерін белгілейді.
      Осы Нұсқаулықта көзделген Ұйымның үлестес тұлғалары бөлігіндегі нормалар «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының көрсетілген ұйымдардың дауыс беретін акцияларының жиырма бес және одан астам пайызын тікелей иелену (банктер бойынша – жанама) нәтижесінде Ұйыммен үлестес болып табылатын заңды тұлғаларға және олардың үлестес тұлғаларына қатысты қолданылмайды.
      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.12.2012 № 374 қаулысымен ((алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Нұсқаулықта мынадай ұғымдар пайдаланылады:
      1) Ұйымның меншікті активтері – Ұйым болашақта экономикалық пайда алуды күтетін және Ұйымның балансында көрсетілетін өткен оқиғалардың нәтижесінде Ұйым бақылайтын ресурстар болып табатын активтер;
      2) меншікті капитал жеткіліктілігінің жиынтық коэффициенті - осы Нұсқаулыққа сәйкес есептелген Ұйымның меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициентінің және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес есептелген жинақтаушы зейнетақы қорының (бұдан әрі - Қор) меншікті капитал жеткіліктік коэффициентінің қосындысы;
      3) уәкілетті орган - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті;
      4) зейнетақы активтерiнің шартты бiрлiгі – Қордың зейнетақы активтерiнің, Ұйым оларды инвестициялық басқару нәтижесiндегi өзгерiстерiн сипаттау үшін пайдаланылатын және осы Нұсқаулыққа сәйкес есептелетiн үлестiк мөлшері;
      5) қор биржасы – акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған, осы сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйелерін пайдалана отырып, оларды тікелей жүргізу арқылы сауда-саттықты ұйымдастыру және техникалық жағынан қамтамасыз етуді жүзеге асыратын заңды тұлға;
      6) «таза» зейнетақы активтерi – Қордың, оның зейнетақы активтерiне жататын мiндеттемелердi (зейнетақы төлемдерi, басқа Қорларға аударымдар жасау бойынша мiндеттемелердi және басқа да ұқсас ықтимал мiндеттемелердi) шегергендегі зейнетақы активтерi.
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.07.27 № 227 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      2. Осы Нұсқаулықтың мақсаттары үшін "Standard & Poor's" агенттігінің рейтингтік бағаларынан басқа қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органы "Moody's Investors Service" және "Fitch" агенттіктерінің және олардың еншілес рейтингтік ұйымдарының (бұдан әрі – басқа рейтингтік агенттіктер) рейтингтік бағалары да танылады.
      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.07.27 № 227 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      3. Тәуекел деңгейі бойынша зейнетақы активтерін мөлшерлеу кезінде, сондай-ақ халықаралық және (немесе) ұлттық шәкіл бойынша рейтингтік бағасы бар болған жағдайда өтімді активтерді анықтау кезінде осы Нұсқаулықтың 2-тармағына сәйкес қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган танитын рейтингтік агенттіктердің біреуінің халықаралық және (немесе) ұлттық шәкілі бойынша барынша жоғарғы рейтингтік бағасы есепке алынады.
      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.07.27 № 227 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      4. Осы Нұсқаулықтың мақсаттары үшін пайдаланылатын халықаралық қаржы ұйымдары ретінде мынадай халықаралық қаржы ұйымдары түсіндіріледі:
      Халықаралық қайта құру және даму банкі;
      Еуропалық қайта құру және даму банкі;
      Америкааралық даму банкі;
      Халықаралық есеп айырысу банкі;
      Азиялық даму банкі;
      Африкалық даму банкі;
      Халықаралық қаржы корпорациясы;
      Ислам даму банкі;
      Еуропа инвестициялық банкі.
      Еуразиялық даму банкі.
      5. Ұйымның меншікті активтерінің есебінен мәмілелер Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың және жинақтаушы зейнетақы қорларының қызметін жүзеге асыру ережесін бекіту туралы»
2009 жылғы 5 тамыздағы № 189 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5794 тіркелген) қаулысымен бекітілген Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың және жинақтаушы зейнетақы қорларының қызметін жүзеге асыру ережесінің 3-тарауында белгіленген тәртіппен жасалады.
      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық банкі Басқармасының 2011.12.26 № 221 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2012.01.01 бастап туындаған қатынастарға қолданылады) қаулысымен.
      6. Пруденциалдық нормативтерді есептеуге арналған қаржы құралдарының баланстық құны құнсыздануды ескере отырып, пайдаланылады.
      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.11.29 № 174 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) қаулысымен.
      7. Зейнетақы активтері Ұйымның инвестициялық басқаруына болатын Қордың және осы Ұйымның меншікті капитал жеткіліктілігінің жиынтық коэффициентінің мәні 0,04-тен кем болмайды.
      Ұйымның және зейнетақы активтері осы Ұйымның басқаруында болатын, зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі қызметін жүзеге асыруға лицензиясынан айырылған Қордың зейнетақы активтерін және міндеттемелерін қабылдаған Қордың меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициентінің жиынтық мәні оларды тапсырған күннен бастап алты ай ішінде 0,01 кем еместі құрайды. Зейнетақы активтерін және міндеттемелерін тапсырған күнінен кейін алты ай өткен соң Ұйымның және Қордың меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициентінің жиынтық мәні осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген мәнді құрайды.
      Меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициенті үтірден кейін үш белгімен көрсетіледі.
      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.07.15 № 110 Қаулысымен.
      8. Осы Нұсқаулықтың 7-тармағының талаптарын орындау мақсатында Ұйым мен зейнетақы активтері осы Ұйымның инвестициялық басқаруында болатын Қордың арасында шарт жасалған жағдайда, шарт жазбаша нысанда жасалады және онда мынадай мәліметтер болуы тиіс:
      1) Ұйымның меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициенті мәндерінің меншікті капитал жеткіліктілігінің жиынтық коэффициентіне ара қатынасы. Ұйымның меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициентінің мәні жиырмадан кем болмауы тиіс, бірақ меншікті капитал жеткіліктілігінің жиынтық коэффициентінің қырық пайызынан көп болмауы керек;
      2) зейнетақы активтері осы Ұйымның инвестициялық басқаруындағы Қордың меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициенті мәндерінің меншікті капитал жеткіліктілігінің жиынтық коэффициентіне ара қатынасы;
      3) Ұйымның және зейнетақы активтері осы Ұйымның инвестициялық басқаруында болатын Қордың меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициенттері мәндерінің меншікті капитал жеткіліктілігінің жиынтық коэффициентіне ара қатынасын анықтау бөлігінде енгізілетін өзгерістерді қолданысқа енгізу күнін көрсете отырып, шартқа осы өзгерістерді енгізудің кезеңділігі.
      9. Ұйым уәкілетті органға меншікті капитал жеткіліктілігінің жиынтық коэффициентiн сақтау туралы шарттың көшірмесін, шарт жасалған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде жібереді.
      10. Ұйымның және зейнетақы активтері осы Ұйымның инвестициялық басқаруында болатын Қордың арасында жасалған меншікті капитал жеткіліктілігінің жиынтық коэффициентiн сақтау туралы шарт жоқ болған жағдайда, Ұйымның меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициентiнің мәні меншікті капитал жеткіліктілігі жиынтық коэффициентінің отыз пайызын құрайды.
      11. Ұйымның инвестициялық басқаруында бір Қордан артық зейнетақы активтері болған жағдайда меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициентін сақтау мақсаттары үшін меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициентінің мәні әрбір Қорға қатысты Ұйымның өтімді активтерін, міндеттемелерін және операциялық тәуекелін бөле отырып, осы Қорлардың зейнетақы активтерінің ағымдағы құнына пропорционалды есептеледі.
      Қорлардың бірі К2 номиналды кіріс коэффициентін бұзған жағдайда әрбір Қор бойынша меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициентін есептеу мақсатында Ұйымның міндеттемелерін бөлу Ұйым есепті күнге қалыптастырған, осы Нұсқаулықтың 4-тарауының талаптарына сәйкес есептелетін осы Қордың К2 номиналды кіріс коэффициентін болашақта өтеу ықтималдығы бойынша міндеттемелері және қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз етуге арналған резервтері ескерілмей жүзеге асырылады.
      К2, номиналды кіріс коэффициентінің бұзылуына жол берген Қор бойынша болашақта К2 номиналды кіріс коэффициентін өтеу ықтималы бойынша қалыптастырылған міндеттемелер мен қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз етуге арналған резерв осы қор бойынша Ұйымның меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициентін есептегенде ескеріледі.
      Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.07.15 № 110 Қаулысымен.
      12. Ұйымның және зейнетақы активтері осы Ұйымның инвестициялық басқаруында болатын Қордың меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициенттерінің жиынтық мәні жиынтығында пайыздық көрсетілімі жүз пайызды құрайды. Ұйым және (немесе) Қор меншікті капитал жеткіліктілігінің жиынтық коэффициентін сақтамаса, Ұйым мен зейнетақы активтері осы Ұйымның инвестициялық басқаруында болатын Қордың меншікті капитал жеткіліктілігінің коэффициентін орындамауы белгіленеді.

2-тарау. "Меншікті капитал жеткіліктілігі"
1-пруденциалдық норматив

      13. Ұйымның меншiктi капиталының жеткiлiктiлiгi К1 коэффициентiмен сипатталады.
      К1 коэффициентi мына формула бойынша есептеледi:
      К1 = (ӨА-(М+RR1 немесе FR2))/МЗА, мұнда:
      ӨА – осы Нұсқаулықтың 15 және 17-тармақтарында белгiленген өтiмдi және басқа да активтер;
      М – баланс бойынша мiндеттемелер;
      RR1 – Осы Нұсқаулықтың 4-тарауына сәйкес есептелетiн, Қордың инвестициялық портфельдерінің алдыңғы есептi кезеңдегi номиналды кiрiсінің түзетiлген орташа мөлшерленген коэффициентiнің мәнiнен консервативті (К2.1) он бес және (немесе) қалыпты (К2.2) номиналды кiрiс коэффициентi отыз пайыздан артық терiс ауытқыған кезде қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз етуге арналған резерв;
      FR2 –  осы Нұсқаулықтың 4-тарауына сәйкес есептелетiн, Қордың инвестициялық портфельдерінің номиналды кiрiс коэффициентi алдыңғы есептi кезеңдегi номиналды кiрiстің түзетiлген орташа мөлшерленген коэффициентiнің мәнiнен консервативті (К2.1) оннан артық, бірақ он бес пайыздан кем және (немесе) қалыпты (К2.2) он бестен артық, бiрақ отыз пайыздан кем керi ауытқыған кезде қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз етуге арналған резерв;
      МЗА – Қордың инвестициялық портфелiндегi тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген қаржы құралдарының құны, Қордың консервативті және қалыпты инвестициялық портфельдері бойынша жинақталып есептеледі.
      2015 жылғы 1 қаңтардан бастап МЗА Қордың консервативті, қалыпты және агрессивті инвестициялық портфельдері бойынша жинақталып есептеледі.
       МЗА мына формула бойынша есептеледі:
       МЗА = Ккт+Нт+От, мұнда:
       Ккт – осы Нұсқаулықтың 1 және 2-қосымшаларына сәйкес тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленетін, инвестициялық портфельде бір жылдан астам болған «өтелгенге дейін ұсталатын» санатына жатқызылған борыштық бағалы қағаздар (айырбасталатын борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда), «өзгерістері пайданың немесе шығынның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын» және «сату үшін қолда бар» санатына жатқызылған, борыштық бағалы қағаздар (айырбасталатын борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда), депозиттер, тазартылған қымбат металдар, металл депозиттер, «кері репо» операциялары, туынды қаржы құралдары, айырбасталмайтын артықшылықты акциялар бойынша есептелетін кредиттік тәуекел;
      Нт – инвестициялық портфельде бiр жыл және одан кем уақыт болған, «өзгерiстерi пайданың немесе шығынның құрамында көрсетiлетiн әдiл құны бойынша бағаланатын» және «сату үшiн қолда бар» санаттарына жатқызылған борыштық бағалы қағаздар, акциялар (кредиттiк тәуекел есебiне енгiзiлген акцияларды қоспағанда), депозитарлық қолхаттар, пайлар және айырбасталатын борыштық бағалы қағаздар бойынша есептелетiн нарықтық тәуекел.
      Нарықтық тәуекел мына сомаға келтiру коэффициентінiң туындысы ретiнде есептеледi:
      сыйақы ставкасының өзгеруiне байланысты нарықтық тәуекелi (пайыздық тәуекелі) бар қаржы құралдары бойынша тәуекел;
      қаржы құралының нарықтық құны өзгеруiне байланысты нарықтық тәуекелi (қор тәуекелi) бар қаржы құралдары бойынша тәуекел;
      валюталардың айырбас бағамдарының және қымбат металдар бағамдарының өзгеруiне байланысты нарықтық тәуекелi (валюталық тәуекелi) бар қаржы құралдары бойынша тәуекел.
      Сыйақы ставкасының өзгеруiне байланысты нарықтық тәуекелi (пайыздық тәуекелi) бар қаржы құралдары бойынша тәуекелді есептеу ерекше пайыздық тәуекелдiң және жалпы пайыздық тәуекелдiң сомасын бiлдiредi.
      Ерекше пайыздық тәуекел осы Нұсқаулықтың 6-қосымшасына сәйкес ерекше пайыздық тәуекел коэффициентi бойынша мөлшерленген сыйақы ставкасының өзгеруiне байланысты нарықтық тәуекелi (пайыздық тәуекелi) бар бiртекті қаржы құралдары (айырбасталатын борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда) бойынша есептеледi.
      Бiр мезгілде мынадай талаптарға сәйкес келетiн қаржы құралдары сыйақы ставкасының өзгеруiне байланысты нарықтық тәуекелi (пайыздық тәуекелi) бар бiртекті қаржы құралдары болып танылады:
      бiр эмитент шығарған;
      тең мөлшердегi кiрiстiлiгі бар;
      нарықтық құны бiр валюта түрiнде көрсетiлген;
      өтелгенге дейiнгi бiрдей мерзiмi бар.
      Егер қаржы құралдары көрсетілген бiр немесе бiрнеше белгiге сәйкес келмесе, онда ерекше пайыздық тәуекел әрбір қаржы құралы бойынша жеке-жеке есептеледi.
      Жалпы пайыздық тәуекел мынадай соманы бiлдiредi:
      осы Нұсқаулықтың 7-қосымшасына сәйкес уақыт аралықтары бойынша тәуекелдiң барлық аймақтарының мөлшерленген қаржы құралдарының сомасынан он пайыз;
      осы Нұсқаулықтың 7-қосымшасына сәйкес 1-аймақтың уақыт аралықтары бойынша мөлшерленген қаржы құралдарының сомасынан қырық пайыз;
      осы Нұсқаулықтың 7-қосымшасына сәйкес 2-аймақтың уақыт аралықтары бойынша мөлшерленген қаржы құралдарының сомасынан мөлшердің отыз пайызы;
      осы Нұсқаулықтың 7-қосымшасына сәйкес 3-аймақтың уақыт аралықтары бойынша мөлшерленген қаржы құралдарының сомасынан мөлшердің отыз пайызы.
      Қаржы құралының нарықтық құнының өзгеруiне байланысты нарықтық тәуекел (қор тәуекелi) қаржы құралы құнының нарықтық тәуекел коэффициентiне көбейтіндісін білдіреді және осы Нұсқаулықтың 8-қосымшасына сәйкес акциялар (айырбасталмайтын артықшылықты акцияларды қоспағанда), айырбасталатын борыштық бағалы қағаздар, депозиторлық қолхаттар және пайлар бойынша есептеледi.
      Валюталардың айырбас бағамдарының және қымбат металдар бағамдарының өзгеруiне байланысты нарықтық тәуекел (валюталық тәуекел) шығарылым талаптары осы бағалы қағаздардың барлық айналыс кезеңiнде ұлттық валютада белгiленген бағам бойынша осы құрал бойынша ақша ағынын және 0,04-ке тең валюталық тәуекел коэффициентiн белгiлеудi көздейтiн қаржы құралдарын қоспағанда, шетел валютасында номинирленген, сондай-ақ ол бойынша номинал және (немесе) купондық сыйақысы шетел валюталары, қымбат металдар, шетелдiк қолма-қол валюта бағамдарының өзгеруiне индекстелген қаржы құралдары сомасының көбейтіндісін білдіреді.
      От – соңғы өткен үш жыл iшiнде алынған жылдық жалпы кірістің орташа шамасына келтiру коэффициентiнің және 0,04-ке тең операциялық тәуекел коэффициентiнің көбейтіндісін бiлдiретiн операциялық тәуекел.
      Соңғы өткен үш жыл iшiндегi жылдық жалпы кірістің орташа шамасы әр жыл сайын Қордың таза кіріс алған соңғы өткен үш жыл iшiндегi жылдық жалпы кіріс сомасының Қордың таза кіріс алған жылдарының санына қатынасы ретiнде есептеледi.
      Жылдық жалпы кіріс салық салғанға дейінгі таза жылдық кірістің және Ұйымның К2.1 консервативті және (немесе) К2.2 қалыпты портфельдер бойынша номиналды кіріс коэффициенттерін ықтимал өтеуі бойынша резервтерді қалыптастыруға арналған қаржының көрсетілген резервтерді қалпына келтіруден түскен кірістерді шегергендегі жылдық мөлшерінің сомасы ретінде анықталады.
      Соңғы өткен үш жыл ішінде активтері Ұйымның инвестициялық басқаруындағы Қор таза кіріс алмаған жағдайда операциялық тәуекел есептелмейді.
      Жаңадан құрылған Қорлар үшін операциялық тәуекел қаржы жылының аяқталған соң есептеледі және жылдық жалпы кірістің орташа шамасы өткен жылдар санын негізге ала отырып есептеледі.
      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.07.27 № 227 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      14. Осы Нұсқаулықтың 13-тармағында көрсетілген сәйкес келтіру коэффициенті 10-ды құрайды.
      Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.07.27 № 227 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      15.  Осы Нұсқаулықтың 9-қосымшасында көзделген көлемдерде Ұйымның мынадай активтерi өтiмдi активтер ретiнде танылады:
      1) ақша, оның iшiнде:
      Ұйымның балансы бойынша активтер сомасының бiр пайызынан аспайтын кассадағы ақша;
      осы тармақтың 3) тармақшасында көрсетiлген Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктерiнiң ағымдағы шоттарындағы теңге және Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша «АА-»-тен төмен емес тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiреуiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингтiк бағасы бар елдердiң шетел валютасы түрiндегi ақша;
      бағалы қағаздар орталық депозитарийiнiң ағымдағы шоттарындағы ақша;
      Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша «ВВВ-»-тен төмен емес ұзақ мерзiмдi және (немесе) қысқа мерзiмдi рейтингi немесе Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша «АА-»-тен төмен емес тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiреуiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингтiк бағасы бар елдердiң шетел валютасындағы басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiреуiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингтiк бағасы бар Қазақстан Республикасының резидент емес банктерiнiң ағымдағы шоттарындағы ақша;
      Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша «ВВВ-»-тен төмен емес ұзақ мерзiмдi және (немесе) қысқа мерзiмдi рейтингi немесе Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша «АА-»-тен төмен емес тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiреуiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингтiк бағасы бар елдердiң шетел валютасындағы бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығындағы операцияларды жүзеге асыру үшiн Ұйымға банктiк қызметтi ұсынатын басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегi рейтингілік бағасы бар шетелдік ұйымдардың ағымдағы шоттарындағы ақша;
      2) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi дауыс беретiн акцияларының жүз пайызын иеленген екiншi деңгейдегi банктердiң кредиттiк портфельдерiнiң сапасын жақсартуға мамандандырылған ұйымымен шығарылған борыштық бағалы қағаздар;
      3) Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктерiндегi салымдар, мына талаптардың бiреуiне сәйкес келген жағдайда:
      Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша «ВВ-»-тен төмен емес ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiреуiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингтiк бағасы немесе Standard & Poor’s агенттiгiнiң ұлттық шәкiлi бойынша «kzBB»-ден төмен емес рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiреуiнiң ұлттық шәкiлi бойынша осыған ұқсас деңгейдегi рейтингтiк бағасы бар;
      Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша «А-»-тен төмен емес ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiреуiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингтiк бағасы бар Қазақстан Республикасының резидентi емес бас банктiң еншiлес резидент банктерi болып табылады;
      Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша «В+»-тен «В»-ға дейiнгi ұзақ мерзiмдi кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы немесе Standard & Poor’s агенттiгiнiң ұлттық шәкiлi бойынша «kzBB-»-тен «kzB+»-ке дейiнгi рейтингтiк бағасы, немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiреуiнiң ұлттық шәкiлi бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар;
      4) Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің банктік депозиттік сертификаттары, мына талаптардың бiреуiне сәйкес келген жағдайда:
      Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша «ВВ-»-тен төмен емес ұзақ мерзiмдi кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы немесе Standard & Poor’s агенттiгiнiң ұлттық шәкiлi бойынша «kzBB»-тен төмен емес рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiреуiнiң ұлттық шәкiлi бойынша осыған ұқсас деңгейдегi рейтингілік бағасы бар;
      Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша «А-»-тен төмен емес ұзақ мерзiмдi кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегi рейтингілік бағасы бар Қазақстан Республикасының резиденті емес бас банктің еншілес резидент банктері болып табылады;
      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы обзац 01.01.2014 дейін қолданыста болады - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.12.2012 № 374 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша «В+»-дан «В»-ға дейiнгi ұзақ мерзiмдi кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы немесе Standard & Poor’s агенттiгiнiң ұлттық шәкiлi бойынша «kzBB-»-тен «kzB+»-ке дейiнгi рейтингілік бағасы, немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкiлi бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар;
      5) Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (басқа мемлекеттердiң заңнамасына сәйкес айналысқа жiберiлген мемлекеттiк бағалы қағаздарын қоса алғанда);
      6) қор биржасының ресми тiзiмiне енгiзiлген Қазақстан Республикасының жергiлiктi атқарушы органдары шығарған облигациялар;
      7) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар;
      8) Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша «ВВ-»-тен төмен емес рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiреуiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы немесе Standard & Poor’s агенттiгiнiң ұлттық шәкiлi бойынша «kzВВ»-дан төмен емес рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкiлi бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар Қазақстан Республикасы ұйымдарының акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттары;
      9) Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қор биржасында айналымына жіберілетін (жіберілген) эмитенттерге және олардың бағалы қағаздарына талаптары, және де қор биржасы тізімінің бөлек санаттары туралы» 2008 жылғы 26 мамырдағы № 77 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5251 тіркелген) (бұдан әрі – № 77 қаулы) көзделген қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, «акциялар» секторының бірінші (ең жоғарғы) немесе екінші (ең жоғарғы) санаттарының талаптарына сәйкес келетін Қазақстан Республикасы ұйымдарының акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттары;
      10) Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «В-»-тен төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы немесе Standard & Poor’s агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzВ»-дан төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары;
      11) Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, эмитенті № 77 қаулымен көзделген «рейтингілік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар» санатының талаптарына сәйкес келетін, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары;
      12) Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған, осы тармақтың 10), 11) тармақшаларында көрсетілген бағалы қағаздарды қоспағанда, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, мына талаптарға сәйкес келетін мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар:
      қор биржасымен танылған рейтингілік агенттіктер бағасының болуы;
      борыштық бағалы қағаздар эмитентін мемлекеттік тіркеу оның бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу туралы өтініш берілген күнге дейін кемінде екі жыл бұрын жүзеге асырылды;
      борыштық бағалы қағаздар эмитенті қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына (International Financial Reporting Standards – IFRS) (бұдан әрі – ҚЕХС) немесе Америка Құрама Штаттарында қолданылатын стандарттарға (General Accepted Accounting Principles – GAAP) (бұдан әрі – АҚШ ҚЕС) сәйкес қаржылық есептілікті жасайды;
      борыштық бағалы қағаздар эмитентінің қаржылық есептілігінің аудитін қор биржасымен танылатын аудиторлық ұйымдардың тізбесіне енетін аудиторлық ұйымдардың бірі жүргізеді;
      борыштық бағалы қағаздар эмитентінің аудиторлық есеппен расталған қаржылық есептілігі кемінде аяқталған екі қаржы жылы үшін берілді;
      борыштық бағалы қағаздар эмитентінің меншікті капиталы аудиторлық есеппен расталған соңғы есепті күнге жасалған қаржылық есептілікке сәйкес республикалық бюджет туралы заңда белгіленген тиісті қаржы жылына айлық есептік көрсеткіштің екі миллион елу мың еселенген мөлшерінен кем емес баламалы соманы құрайды;
      борыштық бағалы қағаздар эмитентінің соңғы екі жылдың біреуіндегі таза табысы аудиторлық есеппен расталған соңғы есепті күнге жасалған қаржылық есептілікке сәйкес республикалық бюджет туралы заңда белгіленген, тиісті қаржы жылына айлық есептік көрсеткіштің сексен бес мың алты жүз еселенген мөлшерінен кем емес баламалы соманы құрайды;
      лизинг ұйымын және кредиттік серіктестікті қоспағанда, борыштық бағалы қағаздар эмитентінің – қаржылық емес ұйымның негізгі қызметі бойынша соңғы екі жылдың әрқайсысындағы сату көлемі аудиторлық есеппен расталған қаржылық есептілік деректері бойынша республикалық бюджет туралы заңда белгіленген, тиісті қаржы жылына айлық есептік көрсеткіштің екі миллион елу мың еселенген мөлшерінен кем емес баламалы соманы құрайды;
      борыштық бағалы қағаздар эмитенті акционерлерінің жалпы жиналысы бекіткен корпоративтік басқару кодексінің болуы;
      борыштық бағалы қағаздар қор биржасының ресми тізімінде болған уақытта осы бағалы қағаздар бойынша маркет-мейкердің бар болуы;
      борыштық бағалы қағаздар эмитентінің құрылтай құжаттарында және (немесе) бағалы қағаздар шығарылымы проспектісінде бағалы қағаздардың меншік иегерлерінің оларды иеліктен шығару (беру) құқықтарына нұқсан келтіретін немесе шектейтін нормалар жоқ;
      13) Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған, осы тармақтың 9), 10), 11) тармақшаларында көрсетілген бағалы қағаздарды қоспағанда, мына талаптарға сәйкес келетін қор биржасының ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары:
      қор биржасымен танылған рейтингілік агенттіктер бағаларының болуы;
      борыштық бағалы қағаздар эмитентін мемлекеттік тіркеу оның бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу туралы өтініш берілген күнге дейін кемінде бір жыл бұрын жүзеге асырылды;
      борыштық бағалы қағаздар эмитенті қаржылық есептілікті ҚЕХС немесе АҚШ ҚЕС-ке сәйкес жасайды;
      борыштық бағалы қағаздар эмитентінің қаржылық есептілігінің аудитін қор биржасымен танылатын аудиторлық ұйымдардың тізбесіне енетін аудиторлық ұйымдардың бірі жүргізеді;
      борыштық бағалы қағаздар эмитенті аудиторлық есеппен расталған, соңғы аяқталған қаржы жылы үшін қаржылық есептілікті берді;
      борыштық бағалы қағаздар эмитентінің меншікті капиталы аудиторлық есеппен расталған соңғы есепті күнге жасалған қаржылық есептілікке сәйкес оның жарғылық капиталынан кем бола алмайды;
      борыштық бағалы қағаздар эмитентінің меншікті капиталы аудиторлық есеппен расталған соңғы есепті күнге жасалған қаржылық есептілікке сәйкес республикалық бюджет туралы заңда белгіленген, тиісті қаржы жылына айлық есептік көрсеткіштің үш жүз қырық мың еселенген мөлшерінен кем емес баламалы соманы құрайды;
      аудиторлық есеппен расталған соңғы есепті күнге жасалған қаржылық есептілікке сәйкес аяқталған үш қаржы жылының біреуіндегі борыштық бағалы қағаздар эмитентінің таза табысының болуы;
      лизингтік ұйымды және кредиттік серіктестікті қоспағанда, борыштық бағалы қағаздар эмитентінің – қаржылық емес ұйымның негізгі қызметі бойынша соңғы қаржы жылы үшін сату көлемі аудиторлық есеппен расталған қаржылық есептіліктің деректері бойынша республикалық бюджет туралы заңда белгіленген, тиісті қаржы жылына айлық есептік көрсеткіштің үш жүз қырық мың еселенген мөлшерінен кем емес баламалы соманы құрайды;
      борыштық бағалы қағаздар эмитенті акционерлерінің жалпы жиналысымен бекітілген корпоративтік басқару кодексінің болуы;
      борыштық бағалы қағаздар эмитентінің құрылтай құжаттарында және (немесе) бағалы қағаздардың шығарылым проспектісінде бағалы қағаздардың меншік иелерінің оларды иеліктен шығару (беру) құқықтарына нұқсан келтіретін немесе шектейтін нормалар болмайды;
      14) Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВВ-»-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесіне ие бағалы қағаздары;
      15) Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша
«ВВВ-»-тен төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар шетелдік ұйымдар шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары;
      16) Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВВ-»-тен төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар шетел эмитенттерінің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттары;
      17) Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВВ-»-тен төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздары;
      18) Лондондық бағалы металдар нарығының қауымдастығы (London bullion market association) қабылдаған және «Лондондық сапалы жеткізілім» («London good delivery») стандарты ретінде осы қауымдастық құжаттарында белгіленген халықаралық сапа стандарттарына сәйкес келетін тазартылған қымбат металдар және металл депозиттері, оның ішінде Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «АА»-дан кем емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар Қазақстан Республикасының резидент емес банктерінде он екі айдан аспайтын мерзімге салынған металл депозиттері;
      19) бағалы қағаздармен сауда-саттық ұйымдастырушылардың және акционерлері бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары болып табылатын бағалы қағаздар нарығы инфрақұрылымының бөлігі ретіндегі өзге де заңды тұлғалардың акциялары;
      20) зейнетақы активтері бойынша комиссиялық сыйақылар мен зейнетақы активтерін инвестициялаудан есептелген инвестициялық кіріс бойынша, шарт талаптары бойынша мерзімі өтпеген дебиторлық берешек.
      Ескерту. 15-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.12.2012 № 374 қаулысымен ((алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      16. Осы Нұсқаулықтың 15-тармағында көрсетілген өтімді активтер есебіне мыналар енгізілмейді:
      Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігімен және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен шығарылған мемлекеттік бағалы қағаздармен (басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес айналысқа шығарылғандарды қоса алғанда) «кері репо» мәмілелерін қоспағанда, Ұйымның меншік құқығы шектелген активтері (Ұйымның бағалы қағаздарды, оларды қайта сатып алу немесе кепілге беру шартымен сатуы, немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де ауыртпалықтарының болуы);
      Ұйымға және (немесе) зейнетақы активтері осы Ұйымның инвестициялық басқаруында болған Қорға қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылатын заңды тұлғалармен шығарылған бағалы қағаздар;
      Ұйымның және (немесе) зейнетақы активтері осы Ұйымның басқаруында болған Қордың Ұйымның және (немесе) осы қордың ірі акционерлеріне тиесілі дауыс беретін акцияларының он және одан көп пайызын сенімгерлікпен басқарушылары және осы сенімгерлікпен басқарушылардың аффилиирленген тұлғалары шығарған бағалы қағаздары;  
      Ұйымға және (немесе) зейнетақы активтері осы Ұйымның инвестициялық басқаруында болған Қорға қатынасы бойынша аффилиирленген тұлғалар болып табылатын Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердегі салымдар.
      Ескерту. 16-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.12.29 № 266 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз), 2010.07.15 № 110 Қаулыларымен.
      17. Ұйымның балансы бойынша активтер сомасының бес пайызынан аспайтын сомадағы, Ұйымның жылжымайтын мүлік түріндегі негізгі құрал-жабдықтары басқа активтер ретінде танылады.
      Ескерту. 17-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.12.29 № 266 (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

3-тарау. "Зейнетақы активтерінің кірістілігі"
2-пруденциалдық норматив

      18. Ұйымның инвестициялық басқаруында болған Қордың зейнетақы активтерінің кірістілігі мына формула бойынша есептелетін К2 номиналды кіріс коэффициентімен – Қордың номиналды кірістілік көрсеткішімен сипатталады:
                       _
                       Сt
К2 (12, 36, 60) = (---------- -1) х 100, мұнда:
                       СО

      _
      Ct - есептi күнтiзбелiк айда Ұйымның инвестициялық басқаруында болған, осы Нұсқаулықтың 20-тармағына сәйкес есептелген Қордың зейнетақы активтерiнің бiр шартты бiрлiгiнің орташа құны;
      _
      Cо - он екі, отыз алты және алпыс ай бұрын Ұйымның
инвестициялық басқаруында болған, осы Нұсқаулықтың 19-тармағына сәйкес есептелген Қордың зейнетақы активтерiнің бiр шартты бiрлiгiнің орташа құны.
      19. Ұйымның инвестициялық басқаруында қандай да бір айда болған Қордың зейнетақы активтерiнің бiр шартты бiрлiгiнің орташа құны осы айдың әрбiр күнтiзбелiк күнiнің соңында осы Ұйымның инвестициялық басқаруында болған, осы Нұсқаулықтың 20-тармағына сәйкес есептелген осы Қордың зейнетақы активтерiнің бiр шартты бiрлiгінің орташа арифметикалық мәнi ретiнде есептеледi.
      20. Ұйымның инвестициялық басқаруында қандай да болмасын күннің соңында болған Қордың зейнетақы активтерiнің бiр шартты бiрлiгінің құнын Ұйым мына формула бойынша есептейдi:
             ПАi
      Сі = ---------, мұнда:
             УЕi

      Ci - Ұйымның инвестициялық басқаруында осы күннің соңында болған Қордың зейнетақы активтерiнің бiр шартты бiрлiгiнің құны;
      ПАі - Ұйымның инвестициялық басқаруында осы күннің соңында болған, осы Нұсқаулықтың 21-тармағына сәйкес есептелген Қордың "таза" зейнетақы активтерiнің ағымдағы құны;
      УЕі - Ұйымның инвестициялық басқаруында осы күннің соңында болған, осы Нұсқаулықтың 22-тармағына сәйкес есептелген Қордың зейнетақы активтерiнің шартты бiрлiктерiнің жалпы саны.
      21. Қандай да бір күннің соңына Ұйымның инвестициялық басқаруында болған Қордың консервативті инвестициялық портфелінің  «таза» зейнетақы активтерiнің ағымдағы құны мына формула бойынша есептеледi (осы Нұсқаулықта белгiленген ерекшелiктердi ескере отырып):

      ПАі = ПА (і-1)+Bi+Ti1+Ti2+Дi+Иі+Пі1+Пі2-Hi1-Ні2-Кві, мұнда:

      ПА (і-1) - алдындағы күнтiзбелiк күннің соңына Ұйымның инвестициялық басқаруында болған Қордың консервативті инвестициялық портфелінің «таза» зейнетақы активтерiнің ағымдағы құны;
      Bi - осы күнi Қорға түскен зейнетақы жарналары;
      Ti1 - осы күнi Қордың консервативті инвестициялық портфеліне басқа Қорлардан түскен зейнетақы активтерiнің аударымы;
      Ti2 - осы күнi Қордың консервативті инвестициялық портфеліне  Қордың қалыпты инвестициялық портфелінен түскен зейнетақы активтерiнің аударымы;
      Ді - Қордың консервативті инвестициялық портфелінің зейнетақы активтерi бойынша осы күнi есептелген инвестициялық кірісі;
      Иі - Қордың консервативті инвестициялық портфелінің инвестициялық шотындағы ақша қалдығы бойынша осы күнi кастодиан банк төлеген сыйақы (мүдде);
      Пі1 - зейнетақы жарналарын уақтылы аудармағаны үшін Қордың осы күнi алған өсiмпұлы;
      Пі2 - Қордың консервативті инвестициялық портфелінің зейнетақы активтерiн уақытында инвестицияламағаны үшін Қордың осы күнi алған өсiмпұлы;
      Hi1 - Қордың консервативті инвестициялық портфелінен осы күнi есептелген зейнетақы төлемдерi, Қордың консервативті инвестициялық портфелінен басқа Қорларға жасалған аударымдар және Қордың консервативті инвестициялық портфелінің инвестициялық шотына қателесiп түскен сомалар бойынша мiндеттемелер (Қор және оған қызмет көрсететiн кастодиан банк түскен күнi қателесiп түскен деп танылған, қаржы құралдарына орналастырылмаған және салымшылардың жеке шоттарына есепке алынбаған сомаларды қоспағанда);
      Ні2 - анықталғанға дейiн осы күнi есептелген сомалар;
      КBi - Қордың және Ұйымның осы күнi есептелген комиссиялық сыйақылары.
      Ескерту. 21-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.07.27 № 227 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      21-1. Қандай да бір күннің соңына Ұйымның инвестициялық басқаруында болған Қордың қалыпты инвестициялық портфелінің «таза» зейнетақы активтерiнің ағымдағы құны мына формула бойынша есептеледi (осы Нұсқаулықта белгiленген ерекшелiктердi ескере отырып):

ПАі = ПА (і-1) + Bi + Ti+ Ді + Иі + Пі1 + Пі2 - Hi1 - Ні2- Ні3- Кві, мұнда:

      ПА (і-1) - алдындағы күнтiзбелiк күннің соңына Ұйымның инвестициялық басқаруында болған Қордың қалыпты инвестициялық портфелінің «таза» зейнетақы активтерiнің ағымдағы құны;
      Bi - осы күнi Қорға түскен зейнетақы жарналары;
      Ti - осы күнi Қордың қалыпты инвестициялық портфеліне басқа Қорлардан түскен зейнетақы активтерiнің аударымы;
      Ді - Қордың қалыпты инвестициялық портфелінің зейнетақы активтерi бойынша осы күнi есептелген инвестициялық кірісі;
      Иі - Қордың қалыпты инвестициялық портфелінің инвестициялық шотындағы ақша қалдығы бойынша осы күнi кастодиан банк төлеген сыйақы (мүдде);
      Пі1 - зейнетақы жарналарын уақтылы аудармағаны үшін Қордың осы күнi алған өсiмпұлы;
      Пі2 - Қордың қалыпты инвестициялық портфелінің зейнетақы активтерiн уақытында инвестицияламағаны үшін Қордың осы күнi алған өсiмпұлы;
      Hi1 - Қордың қалыпты инвестициялық портфелінен осы күнi есептелген зейнетақы төлемдерi, Қордың қалыпты инвестициялық портфелінен басқа Қорларға жасалған аударымдар және Қордың қалыпты инвестициялық портфелінің инвестициялық шотына қателесiп түскен сомалар бойынша мiндеттемелер (Қор және оған қызмет көрсететiн кастодиан банк түскен күнi қателесiп түскен деп танылған, қаржы құралдарына орналастырылмаған және салымшылардың жеке шоттарына есепке алынбаған сомаларды қоспағанда);
      Ні2 - осы күнi есептелген Қордың консервативті инвестициялық портфеліне  Қордың қалыпты инвестициялық портфелінен аударымдар;
      Ні3 - анықталғанға дейiн осы күнi есептелген сомалар;
      КBi - Қордың және Ұйымның осы күнi есептелген комиссиялық сыйақылары.
      Ескерту. 3-тарау 21-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.07.27 № 227 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      22. Қордың консервативті инвестициялық портфелінен күннің соңына Ұйымның инвестициялық басқаруында болған зейнетақы активтерiнің шартты бiрлiктерiнің жалпы саны мына формула бойынша есептеледi (осы Нұсқаулықтың 23-тармағымен белгiленген ерекшелiктердi ескере отырып):

                       Bi + Ti1+Ti2 + Пі1 - Hi1 - Hi2
УЕі = УЕ (і - 1) + -----------------------------------------, мұнда:
                                    C (і - 1)
      УЕ (і-1) - Қордың осы күннің алдындағы күнтiзбелiк соңғы күннің соңына Ұйымның инвестициялық басқаруында болған зейнетақы активтерiнің шартты бiрлiктерiнің жалпы саны;
      С (і-1) - Қордың консервативті инвестициялық портфелінің осы күннің алдындағы соңғы күнтiзбелiк күннің соңына Ұйымның инвестициялық басқаруында болған зейнетақы активтерiнің бiр шартты бiрлiгiнің құны.
      Ескерту. 22-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.07.27 № 227 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      22-1. Қордың қалыпты инвестициялық портфелінен күннің соңына Ұйымның инвестициялық басқаруында болған зейнетақы активтерiнің шартты бiрлiктерiнің жалпы саны мына формула бойынша есептеледi (осы Нұсқаулықтың 23-тармағымен белгiленген ерекшелiктердi ескере отырып):

                        Bi + Ti1 + Пі1 - Hi1 - Hi2 -Ні3
УЕі = УЕ (і - 1) + ----------------------------------------, мұнда:
                                    C (і - 1)
      УЕ (і-1) - Қордың осы күннің алдындағы күнтiзбелiк соңғы күннің соңына Ұйымның инвестициялық басқаруында болған зейнетақы активтерiнің шартты бiрлiктерiнің жалпы саны;
      С (і-1) - Қордың қалыпты инвестициялық портфелінің осы күннің алдындағы соңғы күнтiзбелiк күннің соңына Ұйымның инвестициялық басқаруында болған зейнетақы активтерiнің бiр шартты бiрлiгiнің құны.
      Ескерту. 3-тарау 22-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.07.27 № 227 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      23. Қордың зейнетақы активтерi Ұйымның инвестициялық басқаруына бастапқы түскен кезде (осы Нұсқаулықтың 24-тармағымен белгiленгендерді қоспағанда) осы Қордың зейнетақы активтерi инвестициялық басқаруда болған бiрiншi күннің соңына Сi, ПАi және УЕi көрсеткiштерiнің есебi мынадай мәндерге сүйене отырып жүзеге асырылады:
      C (і-l) - жүз теңге;
      ПА (і-1) - Қордың Ұйым инвестициялық басқаруға қабылдаған "таза" зейнетақы активтерiнің ағымдағы құны;
      УЕ (і-1) - Қордың Ұйым инвестициялық басқаруға қабылдаған "таза" зейнетақы активтерiнің ағымдағы құнын жүз теңгеге бөлудiң нәтижесi.
      24. Қордың зейнетақы активтерiн бiр Ұйымнан екiншiсiне инвестициялық басқаруға берген кезде осы Қордың зейнетақы активтерiнің бiр шартты бiрлiгiнің құнын есептеу үзiлмейдi және оның зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруға қабылдаған Ұйым жүзеге асыруды жалғастыра бередi.
      25. К2 номиналды кіріс коэффициентін Ұйым тек зейнетақы активтерi осы немесе басқа Ұйымдарда соңғы он екі, отыз алты, алпыс және одан көп ай ішінде инвестициялық басқаруда болған Қорларға ғана қатысты аталған мерзiм iшiнде есептейдi.
      Ескерту. 25-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.07.15 № 110 Қаулысымен.
      26. Ұйымдар ұсынған К2 номиналды кіріс коэффициенті есептеулерiнің негiзiнде уәкілетті орган ай сайын осы Нұсқаулықтың 27-тармағына сәйкес:
      1) осы Нұсқаулықтың 25-тармағының талаптарына сәйкес келетiн барлық Қорлар бойынша К2 номиналды кіріс коэффициентін;
      2) осы Нұсқаулықтың 25-тармағының талаптарына сәйкес келетiн барлық Қорлар бойынша соңғы өткен толық күнтізбелік он екі, отыз алты, алпыс айдағы номиналды кірістің орташа мөлшерленген коэффициентін;
      3) осы Нұсқаулықтың 27-тармағына сәйкес есептелген номиналды кірістің түзетілген орташа мөлшерленген коэффициентін есептейдi.
      Ескерту. 26-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.07.27 № 227 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы абзац 01.01.2013 бастап туындаған құқықтық қатынастарға қолданылады - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.12.2012 № 374 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      26-1. Алынып тасталды - - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.12.2012 № 374 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      27. Номиналды кірістің орташа мөлшерленген коэффициентi осы немесе басқа Ұйымдарда он екі, отыз алты, алпыс және одан көп ай  инвестициялық басқаруда болған «таза» зейнетақы активтерiнің ағымдағы құны бойынша (К2 коэффициентiн есептеу жүзеге асырылған кезеңнің бiрiншi айының бiрiншi күнтізбелік күнiндегі жағдай бойынша) осы Нұсқаулықтың 25-тармағының талаптарына сәйкес келетiн барлық Қорлар бойынша бiр кезеңдегi К2 коэффициенттерiнің орташа мөлшерленген шамасы ретiнде есептеледi.
       Түзетілген номиналды кірістің орташа мөлшерленген коэффициенті осы немесе басқа Ұйымдардың инвестициялық басқаруында алпыс және одан да көп ай (К2 коэффициентiн есептеу жүзеге асырылған кезеңнің бiрiншi айының бiрiншi күнтізбелік күнiндегі жағдай бойынша) болған «таза» зейнетақы активтерiнің ағымдағы құны бойынша орташа мөлшерленген шама, номиналды кіріс коэффициентінің мәні:
      1) осы немесе басқа Ұйымдардың инвестициялық басқаруында алпыс және одан да көп ай болған «таза» зейнетақы активтерiнің ағымдағы құны бойынша есептелген тиісті кезеңде номиналды кірістің орташа мөлшерленген коэффициенті мәнінің  жетпіс пайызынан төмен емес;
      2) осы немесе басқа Ұйымдардың инвестициялық басқаруында алпыс және одан да көп ай болған «таза» зейнетақы активтерiнің ағымдағы құны бойынша есептелген тиісті кезеңде номиналды кірістің орташа мөлшерленген коэффициенті мәнінің  жүз отыз пайызынан аспайтын Қорлар бойынша бір кезеңдегі К2 коэффициенттерiнің шамасы ретінде есептеледі.
      Ескерту. 27-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.07.27 № 227 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      28. Консервативтік инвестициялық портфель үшін номиналды кіріс коэффициентінің ең төменгі мәні тиісті кезеңдегі номиналды кірістің түзетілген орташа мөлшерленген коэффициентінің мәнінен сексен бес пайызды құрайды.
      Қалыпты инвестициялық портфель үшін номиналды кіріс коэффициентінің ең төменгі мәні тиісті кезеңдегі номиналды кірістің түзетілген орташа мөлшерленген коэффициентінің мәнінен жетпіс пайызды құрайды.
      Ескерту. 28-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық банкі Басқармасының 2011.12.26 № 221 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2012.01.01 бастап туындаған қатынастарға қолданылады) Қаулысымен.
      29. Зейнетақы активтері осы Ұйымының инвестициялық басқаруында болған әрбір жеке Қордың консервативті инвестициялық портфелі бойынша К2 номиналды кіріс коэффициенті мәнінің есепті жылдан кейін келетін жылғы бірінші қаңтарда қалыптасқан Қордың консервативті инвестициялық портфелі үшін номиналды кіріс коэффициентінің ең аз мәнінен кері ауытқыған жағдайында, Ұйым Қорға зейнетақы активтері осы Ұйымда инвестициялық басқаруда тұрған әрбір жеке Қордың консервативті инвестициялық портфелі бойынша К2 номиналды кіріс коэффициенті мен Қордың консервативті инвестициялық портфелі үшін номиналды кіріс коэффициентінің ең аз мәні арасындағы кері айырманы кастодиан банктегі Қордың банктік шотына есептелген тиісті соманы есептеу жолымен мынадай формула бойынша өтейді:

S = (Сmin - Сt) * Yei, мұнда: Сmin > Сt, мұнда: 

      S - зейнетақы активтері Қордың консервативті инвестициялық портфелі бойынша К2 номиналды кіріс коэффициенті мәнін өтеу бойынша осы Ұйымының инвестициялық басқаруында болған Қордың алдындағы Ұйымның міндеттемелер сомасы;
      Cmin – есеп айырысу күніне номиналды кіріс коэффициентінің ең аз мәнін орындау үшін зейнетақы активтері осы Ұйымның инвестициялық басқаруында болған Қордың консервативті инвестициялық портфелінің зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің қажетті орташа құны;
      Ct – есеп айырысу күнінде Ұйымның инвестициялық басқаруында болған Қордың консервативті инвестициялық портфелінің зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің орташа құны;        
      Yei – есеп айырысу күніне Ұйымның инвестициялық басқаруында болған Қордың консервативті инвестициялық портфелінің зейнетақы активтерінің шартты бірліктерінің жалпы саны.
       Сmin мәні мына формула бойынша есептеледі:    

 Сmin = (Кср * 85% + 100) / 100 * Со, мұнда: 

      Кср – есеп айырысуды жасау күніне сәйкес келетін Қорлардың консервативті инвестициялық портфельдерінде бар зейнетақы активтері бойынша түзетілген орташа мөлшерленген номиналды кіріс коэффициентінің мәні;
      Со – Қорда есеп айырысуды жасау күнінің алдында алпыс ай бұрын болған Қордың зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің орташа құны.
      Ескерту. 29-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.07.27 № 227 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      29-1. Зейнетақы активтері осы Ұйымының инвестициялық басқаруында болған әрбір жеке Қордың қалыпты инвестициялық портфелі бойынша К2 номиналды кіріс коэффициенті мәнінің есепті жылдан кейін келетін жылғы бірінші қаңтарда қалыптасқан Қордың қалыпты инвестициялық портфелі үшін номиналды кіріс коэффициентінің ең аз мәні кері ауытқыған жағдайында, Ұйым Қорға зейнетақы активтері осы Ұйымда инвестициялық басқаруда болған әрбір жеке Қордың қалыпты инвестициялық портфелі бойынша К2 номиналды кіріс коэффициенті мен Қордың қалыпты инвестициялық портфелі үшін номиналды кіріс коэффициентінің ең аз мәні арасындағы кері айырманы кастодиан банктегі Қордың банктік шотына есептелген тиісті соманы есептеу жолымен мынадай формула бойынша өтейді: 

S = (Сmin - Сt) * Yei, мұнда: Сmin > Сt, мұнда:  

      S - зейнетақы активтері Қордың қалыпты инвестициялық портфелі бойынша К2 номиналды кіріс коэффициентін өтеу бойынша осы Ұйымының инвестициялық басқаруында болған Қордың алдындағы Ұйымның міндеттемелер сомасы;
      Cmin - есептеу күніне номиналды кіріс коэффициентінің барынша ең аз мәнін орындау үшін зейнетақы активтері осы Ұйымның инвестициялық басқаруында болған Қордың қалыпты инвестициялық портфелінің зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің қажетті орташа құны;
      Ct – есеп айырысу күнінде Ұйымның инвестициялық басқаруында болған Қордың қалыпты инвестициялық портфелінің зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің орташа құны;
      Yei – есеп айырысу күнінде Ұйымның инвестициялық басқаруында болған Қордың қалыпты инвестициялық портфелінің зейнетақы активтерінің шартты бірліктерінің жалпы саны.
      Сmin мәні мынадай формула бойынша есептеледі: 

Сmin = (Кср * 70% + 100) / 100 * Со, мұнда: 

      Кср – есеп айырысу күнінде қалыптасқан Қорлардың қалыпты  инвестициялық портфельдерінде бар зейнетақы активтері бойынша түзетілген орташа мөлшерленген номиналды кіріс коэффициентінің мәні;
      Со - есеп айырысуды жасау күнінің алдында алпыс ай бұрын Қорда болған Қордың зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің орташа құны.
      Ескерту. 3-тарау 29-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.07.27 № 227 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      30. Осы Нұсқаулықтың 29, 29-1-тармақтарына сәйкес есептелген сома зейнетақы активтері аталған Ұйымның инвестициялық басқаруында болған Қордың К2 номиналды кіріс коэффициенті мен номиналды кіріс коэффициентінің ең төменгі мәні арасындағы кері айырманы өтеу туралы Қор Ұйымға талап қойған күннен бастап күнтізбелік он күннің ішінде Қордың шотына есепке алынады.
      Осы тармақтың талабы Ұйым зейнетақы активтерін инвестициялық басқару қызметін жүзеге асыруға лицензиясы және зейнетақы жарналарын тарту мен зейнетақы төлемдерін төлеу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бір мезгілде болған жағдайларға қолданылмайды.
      Ескерту. 30-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.08.24 № 235 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      31. Ұйым зейнетақы активтері осы Ұйымда инвестициялық басқаруда тұрған әрбір жеке Қордың К2 номиналды кіріс коэффициенті мен номиналды кіріс коэффициентінің ең аз мәні арасындағы кері айырманы өтеу сомасын есептеу күнінен кейінгі күн ішінде уәкілетті органға кастодиан банктің растамасымен осы соманы есепке алу туралы ақпаратты жібереді.
      Осы тармақта және 29, 29-1, 30-тармақтарда белгіленген талаптар зейнетақы активтерін және міндеттемелерді қабылдаған жылдан кейінгі төрт жыл ішінде зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру қызметін атқаратын лицензиядан айырылған Қордың зейнетақы активтерін және міндеттемелерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын Қорға қатысты ұйымға қолданылмайды.
      Ескерту. 31-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.08.24 № 235 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      31-1. Зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны мен орташа құны, шартты бірліктерінің саны 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап осы Нұсқаулықтың 19–22-тармақтарына сәйкес Қордың консервативті және (немесе) қалыпты инвестициялық портфельдерi бойынша жеке есептеле бастайды.
      Ескерту. Нұсқаулық 31-1-тармақтармен толықтырылады - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.12.29 № 266 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы абзац 01.01.2013 бастап туындаған құқықтық қатынастарға қолданылады - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.12.2012 № 374 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      31-2. Алынып тасталды - - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.12.2012 № 374 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      31-3. 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап К2 номиналды кіріс коэффициенті зейнетақы активтері осы Ұйымның инвестициялық басқаруындағы Қордың консервативті (К2.1) және (немесе) қалыпты (К2.2) инвестициялық портфельдерi бойынша жеке-жеке есептеледі.
      Ескерту. Нұсқаулық 31-3-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.12.29 № 266 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен, жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық банкі Басқармасының 2011.12.26 № 221 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2012.01.01 бастап туындаған қатынастарға қолданылады) Қаулысымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы абзац 01.01.2013 бастап туындаған құқықтық қатынастарға қолданылады - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.12.2012 № 374 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      31-4. Алынып тасталды - - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.12.2012 № 374 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы абзац 01.01.2013 бастап туындаған құқықтық қатынастарға қолданылады - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.12.2012 № 374 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      31-5. Алынып тасталды - - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.12.2012 № 374 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      31-6. Зейнетақы активтері осы Ұйымның инвестициялық басқаруындағы Қордың жеке консервативті және (немесе) қалыпты инвестициялық портфельдер бойынша К2 коэффициентінің және портфельдің тиісті түрі бойынша кірістіліктің барынша төмен мәнінің арасындағы теріс айырманы өтеу жөніндегі талаптар жылдың қорытындылары бойынша қолданысқа енгізіле бастайды және осы Нұсқаулықтың 29–31-тармақтарына сәйкес есептеледі.
      Ескерту. Нұсқаулық 31-6-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.12.29 № 266 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы абзац 01.01.2013 бастап туындаған құқықтық қатынастарға қолданылады - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.12.2012 № 374 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      31-7. Алынып тасталды - - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.12.2012 № 374 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

4-тарау. «Зейнетақы активтері осы Ұйымның инвестициялық басқаруында болған әрбір жеке Қор бойынша болашақта номиналды кіріс коэффициентін ықтимал өтеуі бойынша міндеттемелер мен қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз етуге арналған резерв» 3-пруденциалдық норматив

      Ескерту. 4-тарау жаңа редакцияда жазылады - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.07.15 № 110 Қаулысымен.

      32. Зейнетақы активтері осы Ұйымының инвестициялық басқаруында болған әрбір жеке Қордың консервативті инвестициялық портфелі бойынша К2 номиналды кіріс коэффициенті мәнінің есепті кезең үшін Қордың консервативті инвестициялық портфелі үшін түзетілген орташа мөлшерленген номиналды кіріс коэффициенті он бес пайыздан көп кері ауытқыған кезде Ұйымда болашақта зейнетақы активтері осы Ұйымда инвестициялық басқаруда тұрған әрбір жеке Қордың консервативті инвестициялық портфелінің К2 номиналды кіріс коэффициентін өтеу ықтималдығы бойынша міндеттемелер (бұдан әрі - Міндеттемелер) туындайды.
      Ұйым Міндеттемелер сомасын жыл ішінде «Міндеттемелер» бөлімінде, меншікті қаражат бойынша бухгалтерлік баланста, жыл ішінде қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган белгілеген тәртіп бойынша меншікті шығыстар есебінен толық көлемде, тиісті шотта қалыптастырады.
      Міндеттемелер сомасымен есеп айырысуды Ұйым мынадай формула бойынша жүзеге асырады:

S0 = (Cmin-1 - Ct) * Yei, кезде Cmin- 1 > Ct, мұнда: 

      S0 – Міндеттемелер сомасы;
      Cmin-1 – алдындағы есепті кезең үшін Қордың консервативті инвестициялық портфелі үшін номиналды кіріс коэффициентінің ең аз мәнін орындау үшін зейнетақы активтері осы Ұйымның инвестициялық басқаруында болған Қордың консервативті инвестициялық портфелінің зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің қажетті орташа құны;
      Ct – есеп айырысуды жасау күніне зейнетақы активтері Ұйымның инвестициялық басқаруында болған Қордың консервативті инвестициялық портфелінің зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің орташа құны;
      Yei – есеп айырысуды жасау күніне осы Ұйымның инвестициялық басқаруында болған Қордың консервативті инвестициялық портфелінің зейнетақы активтерінің шартты бірліктерінің жалпы саны.
      Сmin-1  мәні мынадай формула бойынша есептеледі:

Сmin-1 = (Кср-1 * 85% + 100)/100 * Со, мұнда: 

      Кср-1 – алдындағы есепті кезеңде Қорлардың консервативті инвестициялық портфельдері бойынша түзетілген орташа мөлшерленген номиналды кіріс коэффициентінің мәні;
      Со - есеп айырысуды жасау күнінің алдында алпыс ай бұрын Қорда болған Қордың зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің орташа құны.
      Ұйым қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін резервті зейнетақы активтері осы Ұйымның инвестициялық басқаруында болған әрбір жеке Қордың консервативті инвестициялық портфелі үшін К2 номиналды кіріс коэффициентінің кері ауытқу шегіне, осы Нұсқаулықтың 33 және 34 тармақтарына сәйкес осының алдындағы есептілік кезеңі ішінде Қорлардың консервативті инвестициялық портфелі бойынша түзетілген орташа мөлшерленген номиналды кіріс коэффициентінің мәніне қатысты есептейді және қалыптастырады.
      Ұйымның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ететін резерв бухгалтерлік баланста, меншікті қаражат бойынша тиісті баланстық шотта, «Меншікті капитал» бөлімінде қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган белгілеген тәртіп бойынша, есепті кезеңнің бөлінбеген пайдасы (жабылмаған шығыны) есебінен қөрсетіледі.
      Ескерту. 32-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.07.27 № 227 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      33. Зейнетақы активтері осы Ұйымының инвестициялық басқаруында болған әрбір жеке Қордың консервативті инвестициялық портфелі бойынша К2 номиналды кіріс коэффициентінің кері ауытқуы кезіндегі есепті кезеңнің алдындағы Қорлардың консервативті инвестициялық портфелі үшін түзетілген орташа мөлшерленген номиналды кіріс коэффициентінің мәнінен он бес пайыздан артық болған кездегі қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету резервін (бұдан әрі - К2 он бес пайыздан артық кері ауытқуы кезіндегі резерв) Ұйым мынадай формула бойынша есептейді: 

RR1 = R1 * n/ 11, мұнда:  

      RR1 - К2 он бес пайыздан артық кері ауытқу кезіндегі резерв;
      R1 - алдындағы есепті кезең үшін Қорлардың консервативті инвестициялық портфельдері үшін Ұйымның түзетілген орташа мөлшерленген номиналды кіріс коэффициенті мәнінің тоқсан пайызын орындау үшін қажетті сома;
      n – есепті жылғы өткен есеп айырысу айлар саны;
      11 - есепті жылғы есеп айырысу айлар саны.
      R1 есеп айырысу мынадай формула бойынша жүзеге асырылады:

R1 = (Сср - Сmin-1) * Yei, мұнда: 

      Сср - зейнетақы активтері осы Ұйымының инвестициялық басқаруында R1 қамтамасыз ету үшін болған Қордың консервативті инвестициялық портфелінің зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің орташа қажетті құны;
      Cmin-1 - алдындағы есепті кезеңінде зейнетақы активтері осы Ұйымының инвестициялық басқаруында Қорлардың консервативті инвестициялық портфельдері үшін номиналды кіріс коэффициентінің барынша төмен мәнін  орындау үшін болған Қордың консервативті инвестициялық портфелінің зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің орташа қажетті құны;
      Yei – Ұйымда есеп айырысу жасалған күнге инвестициялық басқаруда болған Қордың консервативті инвестициялық портфелінің зейнетақы активтерінің  шартты бірліктерінің жалпы саны.
      Сср есеп айырысу мынадай формула бойынша жүзеге асырылады: 

Сср = (Кср-1 * 90% + 100)/100* Со, мұнда:  

      Кср-1 - алдындағы есепті кезең үшін Қорлардың консервативті инвестициялық портфельдері бойынша түзетілген орташа мөлшерленген  номиналды кіріс коэффициентінің мәні;
      Со – есеп айырысуды жасау күнінің алдында алпыс ай бұрын Қорда болған Қордың зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің орташа құны.
      Ұйымға резервтің К2 консервативті инвестициялық портфелінің Міндеттемелерді қалыптастыру үшін он бес пайыздан артық кері ауытқуы кезінде резерв бөлігін, бірақ осы резерв сомасының жетпіс бес пайызынан аспайтындай бөлігін  пайдалануына жол беріледі.
      Ескерту. 33-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.07.27 № 227 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      34. Зейнетақы активтері осы Ұйымының инвестициялық басқаруында болған әрбір жеке Қордың консервативті инвестициялық портфелі бойынша К2 номиналды кіріс коэффициентінің кері ауытқуы кезіндегі, есепті кезеңнің алдындағы Қорлардың консервативті инвестициялық портфелі үшін түзетілген орташа мөлшерленген номиналды кіріс коэффициентінің мәнінен он пайыздан артық, бірақ он бес пайыздан аспайтын қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету резервін (бұдан әрі - К2 он пайыздан артық, бірақ он бес пайыздан аспайтын кері ауытқу кездегі резерв) Ұйым мынадай формула бойынша есеп айырысады:  

FR2 = R2 * n/ 11, мұнда: 

      FR2 - К2 консервативті инвестициялық портфелі он пайыздан артық, бірақ он бес пайыздан аспайтын кері ауытқу кездегі резерв;
      R2 – Ұйымның алдындағы есепті кезең үшін Қорлардың консервативті инвестициялық портфелі бойынша келтірілген номиналды кіріс коэффициентінің мәнін орындау үшін қажет сома;
      n – есепті жыл ішіндегі өткен есеп айырысу айлар саны;
      11 - есепті жыл ішіндегі есеп айырысу айлар саны.
      R2 есеп айырысу мынадай формула бойынша жүзеге асырылады: 

R2 = (Спр - Сt) * Yei, мұнда:  

      Спр - Қорлардың консервативті инвестициялық портфельдері бойынша  номиналды кіріс коэффициентінің келтірілген мәнін орындау үшін осы Ұйымның инвестициялық басқаруында болған зейнетақы активтері әрбір жеке Қордың консервативті инвестициялық портфелі бойынша зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің қажетті орташа құны;
      Ct – есеп айырысу жүргізілген күніне осы Ұйымның инвестициялық басқаруында болған Қордың зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің орташа құны;
      Yei – осы Ұйымда есеп айырысу жүргізген күні инвестициялық басқаруда болған Қордың зейнетақы активтерінің шартты бірліктерінің жалпы саны.
      Спр есеп айырысу мынадай формула бойынша жүзеге асырылады: 

Спр = (Кпр + 100) * Со/ 100, мұнда: 

      Кпр – алдындағы есепті кезең үшін Қорлардың консервативті  инвестициялық портфельдері бойынша номиналды кіріс коэффициентінің келтірілген мәні;
      Со – Қорда есеп айырысу жүргізілген күнінің алдында алпыс ай бұрын болған Қордың зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің орташа құны.
      Кпр есеп айырысу мынадай формула бойынша жүзеге асырылады: 

Кпр = (0,90 - N/11 * 0,10) * Кср-1, мұнда: 

      N – есепті жылдың аяғына дейін қалған күнтізбелік айлар саны;
      11 – есепті жылдағы есеп айырысу айлар саны.
      Кср-1 - алдындағы есепті кезең үшін Қорлардың консервативті инвестициялық портфельдері бойынша түзетілген орташа мөлшерленген  номиналды кіріс коэффициентінің мәні.
      Қордың Кпр > К2 кезінде консервативті инвестициялық портфель бойынша Ұйым FR2 резервіне осы тармаққа сәйкес есеп айырысу жүргізеді және қалыптастырады.
      Қордың Кпр < К2 кезінде консервативті инвестициялық портфель бойынша Ұйымның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету резерві қалыптаспайды.
      Ескерту. 34-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.07.27 № 227 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      34-1. Зейнетақы активтері осы Ұйымының инвестициялық басқаруында болған әрбір жеке Қордың қалыпты инвестициялық портфелі бойынша К2 номиналды кіріс коэффициентінің есепті кезеңнің алдындағы Қорлардың қалыпты  инвестициялық портфелдері үшін түзетілген орташа мөлшерленген номиналды кіріс коэффициентінің мәнінен отыз пайыздан артық кері ауытқыған кезде Ұйымда болашақта зейнетақы активтері осы Ұйымда инвестициялық басқаруда тұрған әрбір жеке Қордың қалыпты инвестициялық портфелі бойынша К2 номиналды кіріс коэффициентін өтеу мүмкіндігі бойынша міндеттемелер (бұдан әрі – ҚИП Міндеттемелер) туындайды.
      Ұйым ҚИП Міндеттемелер сомасын жыл ішінде «Міндеттемелер» бөлімінде, меншікті қаражат бойынша бухгалтерлік баланста Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген тәртіп бойынша меншікті шығыстар есебінен толық көлемде, тиісті шотта қалыптастырады.
      ҚИП Міндеттемелер сомасын есептеуді Ұйым мынадай формула бойынша жүзеге асырады: 

S0 = (Cmin-1 - Ct) * Yei, мұнда Cmin-1 > Ct, мұнда:

      S0 – ҚИП Міндеттемелер сомасы;
      Cmin-1 – осының алдындағы есепті кезең үшін Қордың қалыпты  инвестициялық портфелі үшін номиналды кіріс коэффициентінің ең аз мәнін орындау үшін зейнетақы активтері осы Ұйымның инвестициялық басқаруында болған Қордың қалыпты инвестициялық портфелінің зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің қажетті орташа құны;
      Ct – есеп айырысу жүргізілген күніне Ұйымның инвестициялық басқаруында болған Қордың қалыпты инвестициялық портфелінің зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің орташа құны;
      Yei – есеп айырысу жүргізілген күнінде осы Ұйымның инвестициялық басқаруында болған Қордың қалыпты инвестициялық портфелінің зейнетақы активтерінің шартты бірліктерінің жалпы саны.
      Сmin-1  мәні мынадай формула бойынша есептеледі: 

Сmin-1 = Сmin-1 = (Кср-1 * 70% + 100)/100 * Со, мұнда: 

      Кср-1 - алдындағы есепті кезең үшін Қорлардың қалыпты  инвестициялық портфельдері бойынша түзетілген орташа мөлшерленген номиналды кіріс коэффициентінің мәні;
      Со – есеп айырысуды жүргізу күнінің алдында алпыс ай бұрын Қорда болған Қордың зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің орташа құны.
      Ұйым қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін резервті зейнетақы активтері осы Ұйымның инвестициялық басқаруында болған әрбір жеке Қордың қалыпты инвестициялық портфелі үшін К2 номиналды кіріс коэффициентінің кері ауытқу шегіне қатысты, осы Нұсқаулықтың 34-2 және 34-3 тармақтарына сәйкес алдындағы есепті кезеңі ішінде Қорлардың қалыпты инвестициялық портфелі бойынша түзетілген орташа мөлшерленген номиналды кіріс коэффициентінің мәніне қатысты есептейді және қалыптастырады.
      Қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ететін резерв бухгалтерлік баланста, меншікті қаражат бойынша тиісті баланстық шотта, «Меншікті капитал» бөлімінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген тәртіп бойынша, есепті кезеңнің бөлінбеген пайдасы (жабылмаған шығыны) есебінен көрсетіледі.
      Ескерту. 4-тарау 34-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.07.27 № 227 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      34-2. Зейнетақы активтері осы Ұйымының инвестициялық басқаруында болған әрбір жеке Қордың қалыпты инвестициялық портфелі бойынша К2 номиналды кіріс коэффициентінің кері ауытқуы кезіндегі есепті кезеңнің алдындағы Қордың қалыпты инвестициялық портфелі үшін түзетілген орташа мөлшерленген номиналды кіріс коэффициентінің мәнінен отыз пайыздан артық болған кездегі қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету резервін (бұдан әрі - К2 отыз пайыздан артық кері ауытқуы кезіндегі резерв) Ұйым мынадай формула бойынша  есептейді: 

RR1 = R1 * n/ 11, мұнда:  

      RR1 - К2 отыз пайыздан артық кері ауытқу кезіндегі резерв;
      R1 - алдындағы есепті кезең үшін Қорлардың консервативті инвестициялық портфельдері үшін Ұйымның түзетілген орташа мөлшерленген номиналды кіріс коэффициенті мәнінің сексен бес пайызын орындау үшін қажетті сома;
      n – есепті жылғы өткен есепті айлар саны;
      11 - есепті жылғы есепті айлар саны.
      R1 есептеу мынадай формула бойынша жүзеге асырылады: 

R1 = (Сср - Сmin-1) * Yei, мұнда:  

      Сср - зейнетақы активтері осы Ұйымының инвестициялық басқаруында R1 қамтамасыз ету үшін болған Қордың қалыпты инвестициялық портфелінің зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің орташа қажетті құны;
      Cmin-1 - зейнетақы активтері алдындағы есепті кезең үшін Қордың қалыпты  инвестициялық портфелі үшін номиналды кіріс коэффициентінің ең аз мәнін орындау үшін осы Ұйымның инвестициялық басқаруында болған Қордың қалыпты инвестициялық портфелінің зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің қажетті орташа құны;
      Yei – Ұйымда есеп айырысу жүргізген күні инвестициялық басқаруда болған Қордың қалыпты инвестициялық портфелінің зейнетақы активтерінің  шартты бірліктерінің жалпы саны.
      Сср есеп айырысу мынадай формула бойынша жүзеге асырылады: 

Сср = (Кср-1 * 85% + 100)/100* Со, мұнда:  

      Кср-1 - алдындағы есепті кезең үшін Қорлардың қалыпты инвестициялық портфельдері бойынша түзетілген орташа мөлшерленген номиналды кіріс коэффициентінің мәні;
      Со – есеп айырысуды жүргізу күнінің алдында алпыс ай бұрын Қорда болған Қордың зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің орташа құны.
      Ұйымға резервтің К2 қалыпты инвестициялық портфелінің Міндеттемелерді қалыптастыру үшін отыз пайыздан артық кері ауытқуын, бірақ осы резерв сомасының жетпіс бес пайызынан аспайтындай бөлігін  пайдалануына жол беріледі.
      Ескерту. 4-тарау 34-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.07.27 № 227 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      34-3. Зейнетақы активтері осы Ұйымының инвестициялық басқаруында болған әрбір жеке Қордың қалыпты инвестициялық портфелі бойынша К2 номиналды кіріс коэффициентінің кері ауытқуы кезіндегі есепті кезеңнің алдындағы Қордың қалыпты инвестициялық портфелі үшін түзетілген орташа мөлшерленген номиналды кіріс коэффициентінің мәнінен он бес пайыздан артық, бірақ отыз пайыздан аспаған кездегі қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету резервін (бұдан әрі - К2 он бес пайыздан артық, бірақ отыз пайыздан аспайтын кері ауытқу кездегі резерв) Ұйым мынадай формула бойынша  есептейді:  

FR2 = R2 * n/ 11, мұнда: 

      FR2 - К2 қалыпты инвестициялық портфелі он бес пайыздан артық, бірақ отыз пайыздан аспайтын кері ауытқу кездегі резерв;
      R2 – Ұйымның алдындағы есепті кезең үшін Қорлардың қалыпты инвестициялық портфельдері бойынша келтірілген номиналды кіріс коэффициентінің мәнін орындау үшін қажет сома;
      n – есепті жыл ішіндегі өткен есепті айлар саны;
      11 - есепті жыл ішіндегі есепті айлар саны.
      R2 есеп айырысу мынадай формула бойынша жүзеге асырылады: 

R2 = (Спр - Сt) * Yei, мұнда:  

      Спр - Қорлардың қалыпты инвестициялық портфельдері бойынша  номиналды кіріс коэффициентінің келтірілген мәнін орындау үшін осы Ұйымның инвестициялық басқаруында болған зейнетақы активтері әрбір жеке Қордың қалыпты инвестициялық портфелі бойынша зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің қажетті орташа құны;
      Ct – есеп айырысу жүргізілген күніне осы Ұйымның инвестициялық басқаруында болған Қордың қалыпты инвестициялық портфелі бойынша зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің орташа құны;
      Yei – есеп айырысу жүргізілген күніне осы Ұйымда инвестициялық басқаруда болған Қордың қалыпты инвестициялық портфелі бойынша зейнетақы активтерінің  шартты бірліктерінің жалпы саны.
      Спр есеп айырысу мынадай формула бойынша жүзеге асырылады:

      Спр = (Кпр + 100) * Со/ 100, мұнда:

      Кпр – алдындағы есепті кезең үшін Қорлардың қалыпты инвестициялық портфельдері бойынша номиналды кіріс коэффициентінің келтірілген мәні;
      Со – есеп айырысуды жүргізу күнінің алдында алпыс ай бұрын Қорда болған Қордың зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің орташа құны.
      Кпр есеп айырысу мынадай формула бойынша жүзеге асырылады: 

Кпр = (0,85 - N/11 * 0,15) * Кср-1, мұнда: 

      N – есепті жылдың аяғына дейін қалған күнтізбелік айлар саны;
      11 – есепті жылдағы есепті айлар саны.
      Кср-1 - алдындағы есепті кезең үшін түзетілген орташа мөлшерленген  номиналды кіріс коэффициентінің мәні.
      Қордың Кпр > К2 кезінде қалыпты инвестициялық портфель бойынша Ұйым FR2 резервіне осы тармаққа сәйкес есептеу жүргізеді және қалыптастырады.
      Қордың Кпр < К2 кезінде қалыпты инвестициялық портфель бойынша Ұйымның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету резерві қалыптаспайды.
      Ескерту. 4-тарау 34-3-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.07.27 № 227 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      35. Ұйым қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз етуге арналаған резервті және Міндеттемелер сомасын әр жылдың ақпан айынан бастап (бірінші наурыздағы жағдай бойынша) есептейді және қажет болған жағдайда қалыптастырады.
      Ұйым қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз етуге арналған резерв пен Міндеттемелерді ай сайын әрбір есептеу күніне есептейді.
      Бұрын қалыптастырылған Міндеттемелер және (немесе) қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз етуге арналған резерв есептеу жүргізу күніндегі Міндеттемелерден және (немесе) қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз етуге арналған резервтерден асып кеткен жағдайда Ұйымның Міндеттемелерді және (немесе) қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз етуге арналған резервтерді (Міндеттемелердің және (немесе) қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз етуге арналған резервтердің бір бөлігін) қалпына келтіруіне жол беріледі.
      Зейнетақы активтері осы Ұйымның инвестициялық басқаруында болған әрбір жеке Қор бойынша К2 номиналды кіріс коэффициентінің және номиналды кіріс коэффициентінің барынша төменгі мәнінің арасындағы кері айырманы іс жүзінде өтеген жағдайда Ұйымның бір мезгілде қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз етуге арналаған резервті шығынға жазуына жол беріледі.
      36. Уәкілетті органның ресми интернет-ресурсында 1 қаңтардағы жағдай бойынша соңғы аяқталған толық алпыс айдағы түзетілген орташа мөлшерленген номиналды кіріс коэффициентінің мәнін жариялау қорытындысы бойынша және активтері осы Ұйымның инвестициялық басқаруында болған әрбір жеке Қор бойынша К2. номиналды кіріс коэффициенті мен номиналды кіріс коэффициентінің ең төменгі мәнінің арасындағы теріс айырманы нақты өтеу қажет болмаған жағдайда Ұйымның есепті жылдың соңындағы жағдай бойынша қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін Міндеттемелердің және резервтің сомасын қалпына келтіруіне жол беріледі.
      Ескерту. 36-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық банкі Басқармасының 2011.12.26 № 221 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2012.01.01 бастап туындаған қатынастарға қолданылады) Қаулысымен.      
      36-1. Консервативті және (немесе) қалыпты инвестициялық портфельдері бойынша зейнетақы активтері осы Ұйымның инвестициялық басқаруындағы Қордың К2.1 және (немесе) К2.2 номиналды кіріс коэффициентін ықтимал өтеу бойынша резерв 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап осы Нұсқаулықтың 32–36-тармақтарына сәйкес есептеледі.
      Ескерту. 36-1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық банкі Басқармасының 2011.12.26 № 221 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2012.01.01 бастап туындаған қатынастарға қолданылады) Қаулысымен.
      36-2. Осы тараумен белгіленген талаптар зейнетақы активтерін және міндеттемелерді қабылдаған жылдан кейінгі төрт жыл ішінде зейнетақы жарналарын қамту мен зейнетақы төлемдерін жүзеге асыратын қызметті атқару үшін лицензиясынан айырылған Қордың зейнетақы активтері мен міндеттемелерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыруға қабылдаған ұйымға қолданылмайды.
      Ескерту. 36-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.07.15 № 110 Қаулысымен, жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.07.27 № 227 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

5-тарау. "Инвестициялау лимиттері" 4 пруденциалдық норматив

      37. "Инвестициялау лимиттері" 4 пруденциалдық нормативін есептеуді Ұйым зейнетақы активтері Ұйымның инвестициялық басқаруындағы әрбір жеке қорға қатысты күн сайын жүзеге асырады.
      38. «Инвестициялау лимиттері» 4-пруденциалдық нормативін есептеу кезінде:
      1) Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкінің меншікті капиталы «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 55-бабының талабына сәйкес жарияланған не қор биржасының немесе қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған оның соңғы тоқсандық балансы негізінде анықталады;
      2) бағалы қағаздары қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасы ұйымының меншікті капиталы қор биржасының немесе қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған оның соңғы тоқсандық балансы негізінде анықталады;
      3) Қазақстан Республикасының резидент емес эмитентінің меншікті капиталы Reuters немесе Bloomberg ақпараттық талдау жүйелерінде, сауда жүйелерінде осы бағалы қағаздар бағамдалатын қор биржасының немесе халықаралық (шетелдік) қор биржасының интернет-ресурсында немесе осы бағалы қағаздар эмитентінің интернет-ресурсында орналастырылған оның соңғы тоқсандық балансы негізінде айқындалады;
      4) Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкінің және екінші деңгейдегі банк болып табылмайтын Қазақстан Республикасы ұйымының дауыс беретін және орналастырылған акцияларының жалпы саны уәкілетті органның ресми интернет-ресурсында ай сайын орналастырылатын деректердің негізінде анықталады;
      5) пайлары қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, басқарушы компаниясы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға болып табылатын аралық инвестициялық пай қорының таза активтерінің құны уәкілетті органның ресми интернет-ресурсында тоқсан сайын орналастырылатын деректердің негізінде анықталады;
      6) «Standard & Poor's principal stability fund ratings» «BBBm-»-тен төмен емес не «Standard & Poor's Fund credit quality ratings» «BBBf-»-тен төмен емес халықаралық рейтингтік бағасы бар инвестициялық қор активтерінің мөлшері Reuters немесе Bloomberg ақпараттық талдау жүйелерінде, сауда жүйелерінде осы пайлар бағамдалатын қор биржасының немесе халықаралық (шетелдік) қор биржасының интернет-ресурсында немесе осы инвестициялық қордың басқарушы компаниясының интернет-ресурсында орналастырылған деректердің негізінде анықталады;
      7) Ұйымның меншікті активтерінің мөлшері меншікті активтер бойынша Ұйымның күн сайынғы бухгалтерлік балансы деректерінің негізінде анықталады;
      8) зейнетақы активтерінің мөлшері зейнетақы активтері бойынша күн сайынғы бухгалтерлік баланс деректерінің негізінде анықталады;
      9) борыштық бағалы қағаздарға инвестициялар мөлшері борыштық бағалы қағаздардың ағымдағы құны бойынша анықталады.
      Ескерту. 38-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық банкі Басқармасының 2011.12.26 № 221 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2012.01.01 бастап туындаған қатынастарға қолданылады) Қаулысымен.
      39. Инвестициялау лимиттерін есептеу барысында:
      1) осы Нұсқаулықтың 45, 59-тармақтарымен белгіленген, бір-біріне қатынасы бойынша аффилиирленген банктер бір банк есебінде танылады;
      2) осы Нұсқаулықтың 49-тармағымен белгіленген, бір-біріне қатынасы бойынша аффилиирленген, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері болып табылмайтын эмитенттер Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі болып табылмайтын бір эмитент ретінде танылады.
      Осы тармақтың қолданылуы кредиттік бюролардың қатысушылары (акционерлері) болып табылатын заңды тұлғаларға, сондай-ақ акцияларының (қатысу үлестері) мемлекеттік пакеттері "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамына берілген заңды тұлғаларға таралмайды.
      40. Осы тараумен белгіленген инвестициялау лимиттері Зейнетақымен қамсыздандыру туралы Заңның 55-бабының 1-тармағының 1) тармақшасының талаптарын ескере отырып, есептеледі.
      41. Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына Ұйым инвестицияларының мөлшері мына мәндерді құрайды:
      зейнетақы активтері есебінен – Ұйымның инвестициялық басқаруында болған әрбір жеке Қордың зейнетақы активтері көлемінің он пайызынан аз, 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап, егер Ұйымның инвестициялық басқаруында болған Қордың зейнетақы активтері жүз отыз миллиард теңгеден асқан жағдайда – осы Қордың зейнетақы активтері көлемінің сегіз пайызынан аз;
      меншікті активтер есебінен – Ұйымның меншікті активтерінің он пайызынан кем;
      жиынтығында зейнетақы және меншікті активтері есебінен не тек қана зейнетақы активтері немесе меншікті активтер есебінен – осы банктің меншікті капиталы мөлшерінің отыз бес пайызынан кем (қаржылық агенттіктерді және ипотекалық облигацияларды қоспағанда).
      Ескерту. 41-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.07.15 № 110 Қаулысымен.
      42. Алып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.07.27 № 227 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      43. Ұйымның жиынтығында зейнетақы және меншікті активтер есебінен не тек қана зейнетақы активтері немесе меншікті активтер есебінен сатып алған, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі бір банкі шығарған дауыс беретін акциялардың үлесі осы банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санының он пайызынан кем мәнді құрайды.
      44. Ұйымның жиынтығында зейнетақы және меншікті активтер есебінен не тек қана зейнетақы активтері немесе меншікті активтер есебінен сатып алған, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі бір банкі шығарған орналастырылған акциялардың үлесі осы банктің орналастырылған акцияларының жалпы санының он пайызынан кем мәнді құрайды
      45. Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі және осы банктiң, оның ірі акционерлеріне тиесілі дауыс беретін акцияларының он және одан көп пайызын сенiмгерлiкпен басқарушы шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына Ұйым инвестицияларының жиынтық мөлшері мынадай мәндерді құрайды:
      зейнетақы активтері есебінен – Ұйымның инвестициялық басқаруында болған әрбір жеке Қордың зейнетақы активтері көлемінің он пайызынан аз, 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап, егер Ұйымның инвестициялық басқаруында болған Қордың зейнетақы активтері жүз отыз миллиард теңгеден асқан жағдайда – осы Қордың зейнетақы активтері көлемінің сегіз пайызынан аз;
      меншікті активтер есебінен – Ұйымның меншікті активтерінің он пайызынан кем.
      Егер, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі болып табылмайтын банктің аффилиирленген тұлғасы – эмитенті, сондай-ақ осы банктің, оның ірі акционерлеріне тиесілі дауыс беретін акцияларының он және одан көп пайызын сенімгерлікпен басқарушы ипотекалық облигациялардың шығарылымын жүзеге асырған жағдайда, онда осы ипотекалық облигацияларға Ұйым инвестицияларының жиынтық мөлшері осы Нұсқаулықтың 46 және 47-тармақтарымен белгіленген мәндерден аспайды.
      Ескерту. 45-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.11.02 N 231 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз),  өзгерту енгізілді - 2010.07.15 N 110 Қаулыларымен.
      46. Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі болып табылмайтын Қазақстан Республикасының ұйымы шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына Ұйым инвестицияларының мөлшері мына мәндерді құрайды:
      зейнетақы активтері есебінен – Ұйымның инвестициялық басқаруында болған әрбір жеке Қордың зейнетақы активтері көлемінің он пайызынан аз, 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап, егер Ұйымның инвестициялық басқаруында болған Қордың зейнетақы активтері жүз отыз миллиард теңгеден асқан жағдайда – осы Қордың зейнетақы активтері көлемінің сегіз пайызынан аз;
      меншікті активтер есебінен – Ұйымның меншікті активтерінің он пайызынан кем;
      жиынтығында зейнетақы және меншікті активтер есебінен не тек қана зейнетақы активтері немесе меншікті активтер есебінен – осы эмитенттің меншікті капиталы мөлшерінің жиырма бес пайызынан кем (қаржылық агенттіктерді, ипотекалық облигациялар эмитенттері мен инфрақұрылымдық облигацияларды және мемлекеттің немесе қаржылық агенттіктің кепілдігімен шығарылған облигацияларды қоспағанда).
      Ескерту. 46-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.11.02 N 231 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз), 2010.07.15 N 110 Қаулыларымен.
      47. Ұйымның жиынтығында зейнетақы және меншікті активтер есебінен не тек қана зейнетақы активтері немесе меншікті активтер есебінен сатып алған, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі болып табылмайтын Қазақстан Республикасы ұйымының бір шығарылымының борыштық бағалы қағаздарының үлесі эмитенттің осы шығарылымының борыштық бағалы қағаздарының жалпы санының жиырма бес пайызынан кем мәнді құрайды.
      48. Ұйымның жиынтығында зейнетақы және меншікті активтер есебінен не тек қана зейнетақы активтері немесе меншікті активтер есебінен сатып алған, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі болып табылмайтын Қазақстан Республикасының ұйымы шығарған дауыс беретін акцияларының үлесі осы эмитенттің дауыс беретін акцияларының жалпы санының жиырма бес пайызынан кем мәнді құрайды.
      49. Ұйымның Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі болып табылмайтын Қазақстан Республикасының ұйымы және осы ұйымның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын эмитенттермен, сондай-ақ ірі акционерлеріне тиесілі оның дауыс беретін акцияларының он және одан көп пайызын сенімгерлікпен басқарушыларымен шығарылған (берілген) қаржы құралдарына инвестицияларының жиынтық мөлшері мынадай мәндерді құрайды:
      зейнетақы активтері есебінен – Ұйымның инвестициялық басқаруында болған әрбір жеке Қордың зейнетақы активтері көлемінің он пайызынан аз, 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап, егер Ұйымның инвестициялық басқаруында болған Қордың зейнетақы активтері жүз отыз миллиард теңгеден асатын болса – осы қордың зейнетақы активтері көлемінің сегіз пайызына аз;
      меншікті активтері есебінен – Ұйымның меншікті активтерінің он пайызынан аз.
      Ескерту. 49-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.07.15 N 110 Қаулысымен.
      50. Ұйымның Қазақстан Республикасының резиденті емес эмитенті шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына инвестицияларының мөлшері мына мәндерді құрайды:
      зейнетақы активтерінің есебінен – Ұйымның инвестициялық басқаруындағы әрбір жеке Қордың зейнетақы активтері көлемінің он пайызынан кем, 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап, егер Ұйымның инвестициялық басқаруындағы Қордың зейнетақы активтері бір жүз отыз миллиард теңгеден асатын болса – осы Қордың зейнетақы активтері көлемінің сегіз пайызынан кем;
      меншікті активтер есебінен – Ұйымның меншікті активтерінің он пайызынан кем;
      жиынтығында зейнетақы және меншікті активтер есебінен не тек қана зейнетақы активтері немесе меншікті активтер есебінен – осы эмитенттің немесе егер мөлшері осы эмитенттің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар шығарылымының толық көлеміне сәйкес келетін, эмитенттің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары бойынша бас ұйымның кепілдігі бар болса оның бас ұйымының меншікті капиталы мөлшерінің жиырма бес пайызынан кем.
      Егер эмитенттің бас ұйымы екінші деңгейдегі банк болса жиынтығында зейнетақы және меншікті активтер есебінен не тек қана зейнетақы активтері немесе меншікті активтер есебінен Қордың осы Қазақстан Республикасының резиденті емес эмитент шығарған (берген) қаржы құралдарына инвестицияларының мөлшері осы екінші деңгейдегі банктің меншікті капиталының отыз бес пайызынан кем болады.
      Ескерту. 50-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.12.2012 № 374 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      51. Ұйымның жиынтығында зейнетақы және меншікті активтер есебінен не тек қана зейнетақы активтері немесе меншікті активтер есебінен сатып алған, Қазақстан Республикасының резидент емес эмитентінің бір шығарылымының борыштық бағалы қағаздарының үлесі эмитенттің осы шығарылымының борыштық бағалы қағаздарының жалпы санының жиырма бес пайызынан кем мәнді құрайды.
      52. Ұйымның жиынтығында зейнетақы және меншікті активтер есебінен не тек қана зейнетақы активтері немесе меншікті активтер есебінен сатып алған, бір Қазақстан Республикасының резидент емес эмитенті шығарған акциялар үлесі осы эмитенттің акцияларының жалпы санының он пайызынан кемді құрайды.
      52-1. Шетел валютасында номинирленген шетел эмитенттерінің бағалы қағаздарындағы Ұйым инвестицияларының мөлшері мынадай мәндерді құрайды:
      меншікті активтер есебінен – Ұйымның меншікті активтерінің елу  пайызынан кем, оның ішінде «Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВВ»-тен төмен рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шетел эмитенттерінің бағалы қағаздарына – меншікті активтердің жалпы мөлшерінің он пайызынан кем;
      зейнетақы активтері есебінен – зейнетақы активтері мөлшерінің елу  пайызынан кем, оның ішінде «Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВВ»-тен төмен рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шетел эмитенттерінің бағалы қағаздарына – зейнетақы активтерінің жалпы мөлшерінің он пайызынан кем.
      Ескерту. 52-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.11.02 N 231 (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізілді) Қаулысымен, жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.07.27 № 227 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      52-2. Ұйымның (Қордың) үлестес тұлғалары, Ұйымның (Қордың) ірі акционерлеріне тиесілі Ұйымның (Қордың) дауыс беретін акцияларының он және одан көп пайызын сенімгерлікпен басқарушылары шығарған (берген) қаржы құралдарына Ұйым инвестицияларының жиынтық мөлшері зейнетақы активтері есебінен Ұйымның инвестициялық басқаруындағы әрбір жеке Қордың зейнетақы активтері көлемінің он пайызынан кем болады. Бұл ретте екінші деңгейдегі банктер болып табылмайтын Ұйымның (Қордың) үлестес тұлғалары шығарған (берген) қаржы құралдарына Ұйымның инвестицияларының мөлшері зейнетақы активтері есебінен Ұйымның инвестициялық басқаруындағы әрбір жеке Қордың зейнетақы активтері көлемінің бес пайызынан кем болады.
      Ескерту. 52-2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.12.2012 № 374 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
       53. Қор биржасының ресми тізіміне енгізілген басқарушы компаниясы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға болып табылатын аралық инвестициялық пай қорының пайларына Ұйым инвестицияларының мөлшері мына мәндерді құрайды:
      меншікті активтер есебінен – Ұйымның меншікті активтерінің он пайызынан кем;
      жиынтығында меншікті және зейнетақы активтері есебінен не тек қана зейнетақы активтері немесе меншікті активтер есебінен – осы аралық инвестициялық пай қорының таза активтерінің он пайызынан кем.
      54. Қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға болып табылатын бір басқарушы компанияның басқаруындағы аралық инвестициялық пай қорының пайларына және осы басқарушы компания шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына Ұйым инвестицияларының жиынтық мөлшері мына мәндерді құрайды:
      зейнетақы активтерінің есебінен – Ұйымның инвестициялық басқаруында болған әрбір жеке қордың зейнетақы активтерінің көлемінің он пайызынан кем;
      меншікті активтер есебінен – Ұйымның меншікті активтерінің он пайызынан кем.
      55. "BBBm-"-тен төмен емес "Standard & Poor's principal stability fund ratings" не "BBBf-"-тен төмен емес "Standard & Poor's Fund credit quality ratings" халықаралық рейтингтік бағасы бар инвестициялық пай қорына Ұйым инвестицияларының мөлшері мына мәндерді құрайды:
      меншікті активтер есебінен – Ұйымның меншікті активтерінің он пайызынан кем;
      жиынтығында меншікті және зейнетақы активтері есебінен не тек қана зейнетақы активтері немесе меншікті активтер есебінен – осы инвестициялық қордың активтерінің он пайызынан кем.
      56. Бір басқарушы компанияның басқаруындағы "BBBm-"-тен төмен емес "Standard & Poor's principal stability fund ratings" не "BBBf-"-тен төмен емес "Standard & Poor's Fund credit quality ratings" халықаралық рейтингтік бағасы бар инвестициялық қорлардың пайларына және осы басқарушы компания шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына Ұйым инвестицияларының жиынтық мөлшері мына мәндерді құрайды:
      зейнетақы активтерінің есебінен – Ұйымның инвестициялық басқаруында болған әрбір жеке қордың зейнетақы активтерінің көлемінің он пайызынан кем;
      меншікті активтер есебінен – Ұйымның меншікті активтерінің он пайызынан кем.
      57. Бір шет мемлекеттің орталық үкіметі шығарған (ұсынған) мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздарға Ұйым инвестицияларының мөлшері мына мәндерді құрайды:
      зейнетақы активтерінің есебінен – Ұйымның инвестициялық басқаруында болған әрбір жеке қордың зейнетақы активтерінің көлемінің он пайызынан кем;
      меншікті активтер есебінен – Ұйымның меншікті активтерінің он пайызынан кем.
      58. Бір халықаралық қаржы ұйымы шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына Ұйым инвестицияларының мөлшері мынадай мәндерді құрайды:
      зейнетақы активтерінің есебінен – Ұйымның инвестициялық басқаруында болған әрбір жеке қордың зейнетақы активтері көлемінің он пайызынан кем;
      меншікті активтер есебінен – Ұйымның меншікті активтерінің он пайызынан кем.
      59. Ұйым кассасындағы күннің соңындағы ақша қалдығының мөлшері Ұйымның меншікті активтері мөлшерінің он пайызынан кем мәнді құрайды.
      Қазақстан Республикасының бір екінші деңгейіндегі банкіндегі Ұйымның ағымдағы шоттарындағы ақшаның барынша көп қалдығы Ұйымның меншікті активтері мөлшерінің он пайызынан кем мәнді құрайды.
      60. Тазартылған қымбат металдарға және металл депозиттеріне Ұйым инвестицияларының жиынтық мөлшері мынадай мәндерді құрайды:
      зейнетақы активтерінің есебінен – Ұйымның инвестициялық басқаруында болған әрбір жеке қордың зейнетақы активтері көлемінің жиырма пайызынан кем;
      меншікті активтер есебінен – Ұйымның меншікті активтері көлемінің он пайызынан кем.
      Ескерту. 60-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.07.27 № 227 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      61. Осы тараумен белгіленген инвестициялау лимиттері Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарына, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдарға және "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздарға таралмайды.
      62. Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі банкінің, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі болып табылмайтын Қазақстан Республикасы ұйымының және Қазақстан Республикасының резидент емес эмитентінің меншікті капиталы төмендеген жағдайда, осы Нұсқаулықтың 41, 46 және 50-тармақтарына сәйкес есептелген мәндер сәйкес келмеген жағдайда, Ұйым уәкілетті органға осы сәйкес келмеу фактісі мен себептері туралы бір жұмыс күні ішінде жоғарыда көрсетілген оқиға басталған күннен бастап төрт ай ішінде оны жою бойынша іс-шаралар жоспарын қоса беріп, хабарлайды.
      63. Ұйымға қатыссыз себептер нәтижесінде осы Нұсқаулықтың 43, 44, 48 және 52-тармақтарына сәйкес есептелген мәндер сәйкес келмеген жағдайда, Ұйым уәкілетті органға осы сәйкес келмеу фактісі мен себептері туралы бір жұмыс күні ішінде жоғарыда көрсетілген оқиға басталған күннен бастап екі ай ішінде оны жою бойынша іс-шаралар жоспарын қоса беріп, хабарлайды.
      63-1. Қордың зейнетақы активтерінің есебінен инвестициялардың жиынтық мөлшері осы тарауда белгіленген инвестициялардың мөлшерінен аспайды.
      Ескерту. Нұсқаулық 63-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.12.29 № 266 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

6-тарау. Зейнетақы активтерінің құнсыздануынан немесе құнының төмендеуінен ықтимал шығындарды жабуға резервтерді (провизияларды) қалыптастыру

      Ескерту. 6-тармаудың тақырыбына өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.11.29 № 174 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) қаулысымен.

      64. Ұйым ай сайын осы Ұйымның инвестициялық басқаруындағы Қордың зейнетақы активтерінің құнсыздануына (құнының төмендеуіне) тест жүргізеді және эмитент қаржы құралдары бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамағандығының салдарынан құнын жоғалту кезінде зейнетақы активтерінің құнсыздануына (арзандатылуына) байланысты ықтимал шығындарға қарсы резервтерді (провизияларды) қалыптастырады (құнының теріс түзетуін жүзеге асырады).
      Ескерту. 64-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.11.29 № 174 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) қаулысымен.
      65. Құнсыздануына тест жүргізуге Қордың осы Ұйымның инвестициялық басқаруындағы, "өтелгенге дейін ұсталатын" және "сату үшін қолда бар" санаттарына жатқызылған зейнетақы активтері жатады. Белсенді нарығы жоқ, "Өзгерістері пайда немесе шығынның құрамында көрсетілетін әділ баға бойынша бағаланатын" санатына жатқызылған активтер бойынша эмитенттің дефолты не делистингі және (немесе) банкроттығы жарияланған және (немесе) соңғы жарияланған тоқсандық (жылдық) бухгалтерлік баланстың негізінде теріс меншікті капиталдың және (немесе) эмитенттің өзге қаржы құралдары бойынша міндеттемесін орындамау фактісінің болуы жағдайында құнын төмендету жүзеге асырылады.
      Бағалы қағаздардың құнсыздануы және құнын төмендетуі Қормен Ұйымның келісуі бойынша әзірленген әдістемеге (бұдан әрі - Әдістеме) сәйкес жүзеге асырылады.
      Ескерту. 65-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.11.29 № 174 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) қаулысымен.
      66. Бағалы қағаздардың құнсыздануына тестімен құнсыздануды танудың мынадай критерийлері:
      1) эмитенттің қаржылық жай-күйі;
      2) төлемдердің кез келгенін өтеу кезіндегі мерзімді өткізіп алу;
      3) кепілдіктің болуы;
      4) белсенді нарықтың болуы;
      5) рейтингтің болуы;
      6) бағалы қағаздардың құнсыздануын куәландыратын өзге объективті ақпарат анықталады.
      Акциялардың құнсыздану тестілері кезінде акциялардың құнын төмендету кезінде осы тармақтың 1), 4), 5) және 6) тармақшаларында көрсетілген критерийлер қолданылады.
      Борыштық бағалы қағаздарды құнсыздану тестісі кезінде осы тармақтың 4) тармақшасында көрсетілген критерийлер қолданылмайды.
      Әрбір критерий бойынша осы Нұсқаулықтың 10-қосымшасына сәйкес балл беріледі. Балл сомасы бағалы қағаздардың жіктеу санатын анықтау кезінде пайдаланылады. Актив бойынша жиналған баллдардың санын негізге алып, осы Нұсқаулықтың 11-қосымшасына сәйкес оның жіктеу санаты және қажетті резервтердің (провизиялардың) мөлшері белгіленеді.
      Ескерту. 66-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.07.27 № 227 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      67. Эмитенттің қаржылық ахуалы Қордың осы Нұсқаулықтың талаптарын ескеріп, Ұйымның келісімі бойынша әзірлейтін Әдістемесіне сәйкес бағаланады және оған қаржылық ахуалға баға берудің тәртібін, әдісін, тәсілдерін, қажетті құжаттардың тізбесін және эмитенттің қаржылық ахуалын анықтауға мүмкіндік беретін өзге қолайлы ақпаратты енгізеді. Әдістемені Қордың және Ұйымның басқару органы бекітеді.
      Әдістемеде эмитенттің қаржылық ахуалын сипаттайтын мынадай негізгі көрсеткіштер болуы тиіс:
      1) төлем қабілеттілігі - Әдістемемен белгіленген коэффициенттердің тиісті жиынтығын негізге алып есептелетін, өз міндеттемелеріне қызмет жасаудағы эмитенттің қабілеттілігін ашады;
      2) қаржылық тұрақтылық - Әдістемеде белгіленген коэффициенттердің тиісті жиынтығын негізге алып есептелетін, капитал құрылымын, кірістілік деңгейін (соңғы күнтізбелік жылдағы динамикасы бойынша), тиімділікті (динамикасындағы) ашады;
      3) эмитенттің өз қаржылық ахуалын жақсарту үшін қабылдаған шаралары.
      Қаржылық ахуал былайша жіктеледі:
      1) тұрақты - эмитенттің қаржылық ахуалы тұрақты:
      эмитент төлемге қабілетті;
      Әдістемеге сәйкес есептелген коэффициенттердің мәні жалпы қабылданған нормалар шегінде;
      бизнесті дамытудың оң нарықтық талаптары, сондай-ақ нарықта жақсы бәсекелестік позицияны иемденеді;
      ресурстарға және капитал нарығына еркін ену мүмкіндігі бар, бағалы қағаздарды шығару мерзімі аралығында эмитенттің қаржылық ахуалын елеулі төмендетуге қабілетті сыртқы немесе ішкі факторлар анықталмаған;
      эмитенттің өз міндеттемесі бойынша есептесу мүмкіндігі күмән туғызбайды;
      эмитенттің активтері және міндеттемелері бойынша мерзімдерін салыстыруға келеді;
      2) қанағаттанарлық – осы санаттағы эмитенттің қаржылық ахуалы "тұрақты" сипаттамасына жақын, бірақ оның осы деңгейді ұзақ уақыт бойы ұстап тұруы жөнінде болжам жасау төмен болып табылады;
      3) тұрақсыз – эмитенттің мынадай факторларға байланысты өзінің міндеттемелері бойынша есептесе алмайтындығы жөнінде белгілі бір болжам бар:
      эмитенттің қаржылық ахуалының тұрақты және елеулі түрде нашарлау белгілері бар (эмитенттің қолданып отырған шараларының қаржылық ахуалды тиімді тұрақтандыра алатындығына сенім жоқ);
      эмитентке материалдық зиян әкеліп отырған төтенше жағдайлар, сондай-ақ өзге де жағдайлар бар, бірақ ол оның қызметін тоқтатуға душар етіп отырған жоқ;
      4) сыни сәт - эмитенттің қаржылық ахуалының тұрақты төмендеуі сыни деңгейге душар болды:
      төлем қабілетсіздігі, эмитенттің банкрот болу мүмкіндігі немесе өзге қайта ұйымдастырылу мүмкіндігі;
      шарт талаптарының бұзылуы (пайыздардың немесе борыштың негізгі сомасының төленбеуі немесе төлем жасау мерзімдерінің бұзылуы);
      қағазды ұстаушының басқаша жағдайда жасалмауы мүмкін мүмкіндікті эмитентке жасауы;
      эмитентте оған материалдық зиян әкеліп отырған және (немесе) оның қызметін жалғастыруына мүмкіндік бермейтін төтенше жағдайлар бар.
      68. Ашық сауданы тоқтату нәтижесінде қаржы құралы үшін белсенді нарықтың жоғалуы құнсыздануды растау болып табылмайды. Эмитенттің кредиттік рейтингінің төмендеуі өзінен-өзі құнсыздануды растау болып табылмайды. Қаржы құралының әділ құнының нақты шығындардан немесе тозу құнынан әрі төмендеуі міндетті түрде құнсыздануды растау болып табылады. Жоғарыда аталған жағдайлардың бәрін жиынтықты түрде басқа қол жетімді деректермен бірге алып қарау қажет.
      69. <*>
      Ескерту. 69-тармақ алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.11.29 № 174 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) қаулысымен.
      70. Ұйым бухгалтерлік есептерде осы Нұсқаулықтың 10 және 11 қосымшаларына сәйкес есептелген резервті (құнды түзету) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының «Жинақтаушы зейнетақы қорлары жүзеге асыратын зейнетақы активтерімен операциялардың бухгалтерлік есебін жүргізу жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» 2011 жылғы 1 шілдедегі № 69 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7118 тіркелген), Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк Басқармасының «Инвестициялық портфельді басқаруды немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың бухгалтерлік есепті жүргізуі жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» 2010 жылғы 1 ақпандағы № 4 қаулыларымен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6090 тіркелген) белгіленген тәртіпте ескереді.
      Ескерту. 70-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.07.27 № 227 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      71. Бағалы қағаздардың құнсыздануынан немесе бағалы қағаздардың құнын төмендетуді жүзеге асырудан ықтимал жоғалтуларға қарсы резервтерді (провизияларды) қалыптастыру осы Нұсқаулықтың 11-қосымшасына сәйкес ең төменгі мөлшерде жүргізіледі.
      Қажет болған жағдайда Ұйым осы Нұсқаулықтың 11-қосымшасында белгіленген ең төменгі мөлшерден асатын мөлшерде бағалы қағаздардың құнсыздануынан ықтимал шығындарға қарсы резервтер (провизиялар) құрады немесе бағалы қағаздардың құнын төмендетеді. Ұйым бағалы қағаздардың құнсыздануынан ықтимал шығындарға қарсы резервтерді (провизияларды) қалыптастыруды немесе бағалы қағаздардың құнын төмендетуді айдың соңғы жұмыс күнінен ең көп дегенде жеті жұмыс күн бұрын жүргізеді.
      Ескерту. 71-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.11.29 № 174 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) қаулысымен.
      72. Бағалы қағаздардың құнсыздануынан ықтимал шығындарға қарсы резервтердің (провизиялардың) мөлшері немесе бағалы қағаздардың құнын төмендетудің мөлшері бұрын қалыптастырылған, осы бағалы қағаздардың құнсыздануынан ықтимал шығындарды жабуға арналған резервтер (провизиялар) немесе осы бағалы қағаздар құнының төмендеуі ескерілмеген бағалы қағаздардың баланстық құнынан есептеледі.
      Ескерту. 72-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.11.29 № 174 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) қаулысымен.

      Қолданушылар назарына!
      6-1-тарау 2015.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі. 

      6-1–тарау. «Зейнетақы активтері осы Ұйымның инвестициялық басқаруындағы Қордың агрессивті инвестициялық портфелiндегі салымшылардың (алушылардың) жинақталған зейнетақы қаражатын өтеу және зейнетақы активтері осы Ұйымның инвестициялық басқаруындағы Қордың агрессивті инвестициялық портфелiндегі салымшылардың (алушылардың) жинақталған зейнетақы қаражатын ықтимал өтеу бойынша резервті қалыптастыру» пруденциалдық нормативі

      Ескерту. Нұсқаулық 6-1-тараумен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.12.29 № 266 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      72-1. Егер салымшылардың (алушылардың) жинақталған зейнетақы қаражатын агрессивті инвестициялық портфельден зейнетақы активтері осы Ұйымның инвестициялық басқаруындағы осы Қордың консервативті немесе қалыпты инвестициялық портфеліне не басқа қорға аударым жасауды жүзеге асыру күнінде салымшылардың (алушылардың) жинақталған зейнетақы қаражатының сомасы зейнетақы активтері осы Ұйымның инвестициялық басқаруындағы Қордың осы агрессивті инвестициялық портфеліне осы салымшылардың (алушылардың) жинақталған зейнетақы қаражатының бастапқы келіп түскен кездегі, сондай-ақ инфляция деңгейін ескергенде осы салымшылардың (алушылардың) агрессивті инвестициялық портфельде болған кезеңде келіп түскен жарналарының сомасына қарағанда аз шаманы құрайтын болса, Ұйымда зейнетақы активтері осы Ұйымның инвестициялық басқаруындағы Қордың алдында осы айырманы өтеу бойынша нақты міндеттеме пайда болады.
      Айырманы өтеу мынадай формула бойынша жүзге асырылады:
      егер:                PAt < (PA1 + St),
      онда:                Cm = (PA1 + St) – PAt, мұнда
      t – салымшылардың (алушылардың) жинақталған зейнетақы қаражатының зейнетақы активтері осы Ұйымның инвестициялық басқаруындағы Қордың агрессивті инвестициялық портфеліне бастапқы келіп түскен күнінен зейнетақы активтері осы Ұйымның инвестициялық басқаруындағы осы Қордың консервативті немесе қалыпты инвестициялық портфеліне не басқа қорға аударым жасауды нақты жүзге асыру күніне дейінгі аралықтағы кезең;
      Cm – зейнетақы активтері осы Ұйымның инвестициялық басқаруындағы Қордың агрессивті инвестициялық портфеліне салымшылардың (алушылардың) жинақталған зейнетақы қаражатының бастапқы келіп түскен кездегі, сондай-ақ инфляция деңгейін ескергенде осы салымшылардың (алушылардың) агрессивті инвестициялық портфельде болған кезеңде келіп түскен жарналары сомасының және агрессивті инвестициялық портфельден зейнетақы активтері осы Ұйымның инвестициялық басқаруындағы осы Қордың консервативті немесе қалыпты инвестициялық портфеліне не басқа қорға аударым жасауды жүзеге асыру күнінде осы салымшылардың (алушылардың) жинақталған зейнетақы қаражаты сомасының арасындағы айырманы нақты өтеу сомасы;
      PAt – зейнетақы активтері осы Ұйымның инвестициялық басқаруындағы Қордың агрессивті инвестициялық портфеліне салымшылардың (алушылардың) жинақталған зейнетақы қаражатының бастапқы келіп түскен күнінің және зейнетақы активтері осы Ұйымның инвестициялық басқаруындағы осы Қордың консервативті немесе қалыпты инвестициялық портфеліне не басқа қорға аударым жасауды нақты жүзеге асыру күніне дейінгі аралықтағы кезеңдегі салымшылардың (алушылардың) жинақталған зейнетақы қаражаты;
      РА1 – салымшылардың (алушылардың) зейнетақы активтері осы Ұйымның инвестициялық басқаруындағы Қордың агрессивті инвестициялық портфеліне бастапқы келіп түскен сәтіндегі жинақталған зейнетақы қаражаты;
      St – зейнетақы активтері осы Ұйымның инвестициялық басқаруындағы Қордың агрессивті инвестициялық портфеліне жарналардың бастапқы келіп түскен сәтінен бастап және зейнетақы активтері осы Ұйымның инвестициялық басқаруындағы осы Қордың консервативті немесе қалыпты инвестициялық портфеліне не басқа қорға аударым жасауды нақты жүзеге асыру күніне дейінгі кезеңде инфляцияның жинақталған деңгейін ескергенде салымшылардың (алушылардың) жинақталған зейнетақы жарналарының сомасы:
           t
      St = еSn n = 2, 3, ..., t болған кезде, мұнда
          n = 2

      Sn = (Sn-1 * In + Pn), мұнда
      n – есепті ай (есепті айдың соңғы жұмыс күнінің соңына қарай);
      Sn – зейнетақы активтері осы Ұйымның инвестициялық басқаруындағы Қордың агрессивті инвестициялық портфеліне бастапқы келіп түскен күннен бастап және есепті айдың соңына дейін n айда инфляцияның жинақталған деңгейін ескергенде салымшылардың (алушылардың) жинақталған зейнетақы жарналарының сомасы;
      Sn-1 – зейнетақы активтері осы Ұйымның инвестициялық басқаруындағы Қордың агрессивті инвестициялық портфеліне бастапқы келіп түскен күннен бастап және есепті айдың соңына дейін өткен n-1 айда инфляцияның жинақталған деңгейін ескергенде салымшылардың (алушылардың) жинақталған зейнетақы жарналарының сомасы (есепті айдың соңғы жұмыс күнінің соңына қарай);
      In – n айда пайыздардағы инфляция;
      Рn - n айда міндетті зейнетақы жарналарының келіп түсуі.
      Бірінші айда салымшылардың (алушылардың) міндетті зейнетақы жарналарының зейнетақы активтері осы Ұйымның инвестициялық басқаруындағы Қордың агрессивті инвестициялық портфеліне келіп түсуі:
                           S1 = P1
      Зейнетақы активтері осы Ұйымның инвестициялық басқаруындағы Қордың агрессивті инвестициялық портфеліне салымшылардың (алушылардың) жинақталған зейнетақы қаражатының бастапқы келіп түскен кездегі, сондай-ақ инфляция деңгейін ескергенде осы салымшылардың (алушылардың) агрессивті инвестициялық портфельде болған кезеңде келіп түскен жарналары сомасының және агрессивті инвестициялық портфельден зейнетақы активтері осы Ұйымның инвестициялық басқаруындағы осы Қордың консервативті немесе қалыпты инвестициялық портфеліне не басқа қорға аударым жасауды жүзеге асыру күнінде осы салымшылардың (алушылардың) жинақталған зейнетақы қаражаты сомасының арасындағы айырманы ықтимал өтеудің орнын толтыру үшін Ұйым мынадай формула бойынша есептелетін 100 (жүз) пайыз мөлшерінде резервті қалыптастырады:
      егер:            PAn <( PA1 + Sn),
      онда:            Arn = (PA1 + Sn) – PAn, мұнда
      Arn – n айдағы бағалау резервтерінің (провизияларының) сомасы;
      PAn – зейнетақы активтері осы Ұйымның инвестициялық басқаруындағы Қордың агрессивті инвестициялық портфеліне салымшылар (алушылар) жарналарының бастапқы келіп түскен күнінен бастап және есепті айдың соңына дейін өткен n айдағы салымшылардың (алушылардың) жинақталған зейнетақы қаражаты (есепті айдың соңғы жұмыс күнінің соңына қарай).
      72-2. Ұйым резервті ай сайын есепті айдың соңғы жұмыс күнінің соңына есептейді.
      72-3. Бұдан бұрын қалыптастырылған резервтің сомасы ағымдағы сәтте қалыптастыруға қажетті резервтің сомасынан асқан жағдайда Ұйымның резервті (резервтің бөлігін) қалпына келтіруіне жол беріледі.

7-тарау. Пруденциалдық нормативтердің есебін және пруденциалдық нормативтерді есептеуге арналған қосымша мәліметтерді ұсыну тәртібі

      73. Ұйым әрбір жұмыс күні осының алдындағы жұмыс күнінің соңындағы жағдай бойынша, сондай-ақ тікелей ағымдағы жұмыс күнінің алдындағы әрбір демалыс күндерінің соңына мыналарды:
      1) К1 коэффициентінің мәнін;
      2) жүзеге асырылған инвестициялардың 4-пруденциалдық нормативке сәйкестігін есептейді.
      Ұйым ай сайын, есепті айдың соңғы жұмыс күнінің соңындағы жағдай бойынша К2 коэффициентінің мәндеріне есептеулер жүргізеді.
      74. Ұйым осы Нұсқаулықтың 12678 және 9-қосымшаларына сәйкес К1 коэффициенті мәнінің есеп айырысуларын, 1213-қосымшаларға сәйкес К2 коэффициенті мәнінің есептерін және осы Нұсқаулықтың 14-қосымшасына сәйкес пруденциалдық нормативтермен есеп айырысуға  арналған қосымша мәліметтерді уәкілетті органға ай сайын есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күні Астана қаласының уақытымен сағат 18-00-ден кешіктірмей осы Нұсқаулық қосымшаларының мынадай нысандары бойынша береді:
      қағаз тасымалдауышта - осы Нұсқаулықтың 9 (1-кесте, егер Ұйым бір Қордың зейнетақы активтерін басқаратын болса, немесе 2-кесте, егер Ұйым екі және одан көп Қордың зейнетақы активтерін басқаратын болса), 1213-қосымшалары;
      электрондық тасымалдауышта - осы Нұсқаулықтың 12 (2-кесте), 67 (1, 2-кестелер), 89121314-қосымшалары.
      Ағымдағы айдың басында зейнетақы активтері осы Ұйымның инвестициялық басқаруында болған әрбір қор бойынша консервативті инвестициялық портфелдің зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің орташа құны туралы анықтама өткен ай бойынша осы Нұсқаулықтың 12-қосымшасындағы нысанға сәйкес ұсынылады.
      Ағымдағы айдың басында зейнетақы активтері осы Ұйымның инвестициялық басқаруында болған әрбір қор бойынша қалыпты инвестициялық портфелдің зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің орташа құны туралы анықтама өткен ай бойынша осы Нұсқаулықтың 12-1- қосымшасындағы нысанға сәйкес ұсынылады.
      Номиналды кіріс коэффициенттері туралы мәліметтер ағымдағы айдың басында зейнетақы активтері осы Ұйымның инвестициялық басқаруында болған әрбір қор бойынша осы Нұсқаулықтың 13-қосымшасына сәйкес нысан бойынша ұсынылады.
      Есеп айырысулардағы деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы - теңгемен көрсетіледі. Оларды жасау кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден аз сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан асатын сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
      Ескерту. 74-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.07.27 № 227 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      75. Қағаз тасымалдағыштағы К1 К2 коэффициентi мәнiнiң есебiне және пруденциалдық нормативтердi есептеуге арналған қосымша мәлiметтерге есепті күнге жағдай бойынша Ұйымның бірінші басшысы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы тұлға), бас бухгалтері қол қойып, мөрмен куәландырылады және уәкілетті органға ұсынылады, сондай-ақ Ұйымда сақталады.
      Ұйым уәкілетті органның талап етуі бойынша сұратуды алған күннен бастап екі жұмыс күннен кешіктірмей есептілікті қағаз тасымалдағышта ұсынады.
      Ескерту. 75-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.
      76. Пруденциалдық нормативтердің есебіне арналған қосымша мәліметтер және есептеулер электрондық жеткізушіде ұсынылатын деректердің құпиялылығын және түзетілмейтіндігін қамтамасыз ететін криптографиялық қорғау құралдары бар ақпараттың жеткізілуіне кепілдік беретін көлік жүйесін пайдаланумен ұсынылады.
      77. Электрондық тасымалдағышта ұсынылатын деректердің қағаз тасымалдағыштағы деректермен сәйкестігін Ұйымның бірінші басшысы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы тұлға) және бас бухгалтер қамтамасыз етеді.
      Ескерту. 77-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.
      78. Есептілікке өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігіне байланысты, Ұйым есептілікті ұсынған күннен бастап үш жұмыс күн ішінде уәкілетті органға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігінің себептерін түсіндіре отырып жазбаша өтініш ұсынады.
      Ұйым ұсынған есептілікте толық емес және (немесе) шынайы емес ақпаратты анықтаған кезде уәкілетті орган ол жайында Ұйымға хабарлайды. Ұйым уәкілетті орган хабарлаған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей уәкілетті органның ескертулерін ескере отырып пысықталған есептілікті ұсынады.
      Ұйымның осы Нұсқаулықтың 4-тарауында белгiленген талаптарды орындамауы пруденциалдық нормативтердi орындамауы болып танылады.
      Ескерту. 78-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.
      Ұйымның осы Нұсқаулықтың 4-тарауымен белгіленген талаптарды орындамауы пруденциалдық нормативті орындамау болып табылады.
      Ескерту. 78-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.12.29 № 266 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен.
      79. Ұйым бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметтің жекелеген түрлерін жүзеге асырған жағдайда, пруденциалдық нормативтерді есептеу тәртібі Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту туралы» 2009 жылғы 26 қыркүйектегі № 215 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5810 тіркелген) қаулысымен бекітілген Бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесіне сәйкес анықталады.
      Ескерту. 79-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.12.29 № 266 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен.

Зейнетақы активтерін инвестициялық
басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға
арналған пруденциалдық нормативтердің
нормативтік мәндері, оларды есептеу
әдістемесі туралы нұсқаулықтың 
1-қосымшасы         

      Ескерту. 1-қосымшаға өзгерістер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.11.02 N 231 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз), 2009.12.29 № 266 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз),  2010.07.15 № 110, 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi),  ҚР Ұлттық банкі Басқармасының 2011.12.26 № 221 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2012.01.01 бастап туындаған қатынастарға қолданылады), 2012.05.25 № 195 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.07.27 № 227 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 24.12.2012 № 374 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

________________________________________________________
ұйымның атауы

200__ жылғы "____" __________
кредиттік тәуекел

(мың теңгемен)

р/с N

Баптардың атауы

Сомасы

Пайыздардағы тәуекел деңгейі

Есеп айырысу сомасы

I топ

1.

Қазақстан Республикасы кастодиан банкінің инвестициялық шотындағы және төлем шотындағы қалдық


0


2.

Жол үстіндегі ақша


0


3.

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған (басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес айналысқа шығарылғандарын қосқанда) мемлекеттік бағалы қағаздар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Үкіметінің кепілдігімен шығарылған бағалы қағаздар


0


4.

"Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар


0


4-1

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі дауыс беретін акцияларының жүз пайызын иеленген екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған ұйымымен шығарылған борыштық бағалы қағаздар


0


5.

"Кері репо" операциялары


0


6.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар


0


7.

«Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «А-»-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар


0


8.

«Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «А-»-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар


0


9.

Лондон қымбат металдар нарығы қауымдастығы (London bullion market association) қабылдаған халықаралық сапа стандартына сәйкес келетін және осы қауымдастықтың құжаттарында "Лондондық сапалы жеткізілім" ("London good delivery") стандарты ретінде белгіленген тазартылған қымбат металдар, оның ішінде "Standard & Рооr's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "АА-"-дан төмен емес рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының резидент емес банктеріндегі 12 айдан аспайтын мерзімі бар металл депозиттер


0


II топ

10.

Алып тасталды - ҚР Ұлттық банкі Басқармасының 2012.07.27 № 227 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

11.

Алып тасталды - ҚР Ұлттық банкі Басқармасының 2012.07.27 № 227 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

12.

Қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған облигациялар


20


13.

«Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «А-»-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе «Standard & Poor's» агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzA»-дан төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар


10


13-1

Standard & Рооr’s агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «А-»-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингілік бағасы бар, немесе Standard & Рооr’s агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzА»-дан төмен емес рейтингілік бағасы бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің банктік депозиттік сертификаттары


10


14.

Standard & Рооr’s агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «АА-»-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингілік бағасы бар Қазақстан Республикасының резидент емес бас банкінің резидент еншілес банктеріндегі салымдары


10


14-1

Standard & Рооr’s агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «АА»-дан төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингілік бағасы бар Қазақстан Республикасының резидент емес бас банкінің резидент еншілес банктерінің банктік депозиттік сертификаттары


10


15.

«Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «АА-»-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шетелдік ұйымдар шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар, сондай-ақ эмитентінің осыған ұқсас рейтингтік бағасы бар шетел ұйымдары шығарған айырбасталмайтын артықшылықты акциялары


10


16.

Standard & Рооr’s агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «А-»-тен төмен емес рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингілік бағасы бар, немесе Standard & Рооr’s агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzА»-дан төмен емес рейтингілік бағасы бар Қазақстан Республикасының ұйымдарының, екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары, сондай-ақ эмитентінің осыған ұқсас деңгейде рейтингілік бағасы бар Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған айырбасталмайтын артықшылықты акциялар


10


16-1

Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «А-»-тен төмен емес рейтингілік бағасы бар немесе басқа рейтингілік агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар немесе Standard & Рооr’s агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzА»-дан төмен емес рейтингілік бағасы бар басқа рейтингілік агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар екінші деңгейдегі банктер шығарған борыштық бағалы қағаздар


10


17.

"Standard & Рооr's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "АА-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингтік бағасы бар ұйымдардың:
  - айналыс мерзімі үш жылдан аспайтын;
  - principal protected notes шығарылымының талаптарында қандай да бір мемлекеттің, эмитенттің міндеттемелері бойынша дефолт жағдайы көзделмеген деген сияқты талаптарына сәйкес шығарған Principal protected notes


20


18.

Қор биржасының ресми тiзiмiне енгiзiлген, эмитентi № 77 қаулыда көзделген «рейтингтiк бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар» санатының талаптарына сәйкес келетiн, мөлшерi инфрақұрылымдық облигациялар шығарылымының толық көлемiне сәйкес келетiн, мемлекет кепiлдемесi бар Қазақстан Республикасы ұйымдарының инфрақұрылымдық облигациялары (қалыпты және агрессивті инвестициялық портфельдер үшін)


20


III топ

19.

«Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар (қалыпты және агрессивті инвестициялық портфельдер үшін)


25


20.

«Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейін рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар


25


21.

«Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейін ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе «Standard & Poor's» агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzA»-дан «kzBBB»-ге дейін рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар


25


21-1

Standard & Рооr’s агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВВ+»-тен бастап «ВВВ-»-ке дейінгі ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингілік бағасы бар, немесе Standard & Рооr’s агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzА-»-тен бастап «kzBBB»-ға дейінгі рейтингілік бағасы бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің банктік депозиттік сертификаттары


25


22.

«Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «А+»-тен «А-»-ке дейін ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының резиденті емес бас банктің резидент еншілес банктеріндегі салымдар


25


22-1

Standard & Рооr’s агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «А+»-тен «А-»-ке дейінгі ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингілік бағасы бар Қазақстан Республикасының резидент емес бас банкінің резидент еншілес банктерінің банктік депозиттік сертификаттары


25


23.

«Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «А+»-тен «А-»-ке дейін рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шетелдік ұйымдар шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар, сондай-ақ эмитентінің осыған ұқсас рейтингтік бағасы бар шетел ұйымдары шығарған айырбасталмайтын артықшылықты акциялары


25


24.

Қазақстан Республикасының және басқа да мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы немесе Standard & Poor’s агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzA-»-тен «kzВВВ»-ға дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар, сондай-ақ эмитентінің осыған ұқсас рейтингілік бағасы бар Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған айырбасталмайтын артықшылықты акциялары


25


24-1

Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы немесе Standard & Poor’s агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzA-»-тен «kzВВВ»-ға дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар екінші деңгейдегі банктері шығарған борыштық бағалы қағаздар


25


25.

"Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар


50


25-1

Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы немесе Standard & Poor’s агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzВВ-»-тен «kzВВВ»-ға дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар екінші деңгейдегі банктері шығарған борыштық бағалы қағаздар


50


26.

"Standard & Рооr's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А+"-тен "А-" дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингтік бағасы бар ұйымдардың:
- айналыс мерзімі үш жылдан аспайтын;
- principal protected notes шығарылымының талаптарында қандай да бір мемлекеттің, эмитенттің міндеттемелері бойынша дефолт жағдайы көзделмеген деген сияқты талаптарға сәйкес шығарған Principal protected notes


50


IV топ

27.

Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы немесе Standard & Poor’s агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzВВВ-»-тен «kzВВ»-ге дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар


75


27-1

Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «В+»-тен «В-»-ке дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы немесе Standard & Poor’s агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzВВ-»-тен «kzВ»-ге дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар екінші деңгейдегі банктері шығарған борыштық бағалы қағаздар


75


27-2

Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы немесе Standard & Poor’s агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzВВ-»-тен «kzВВВ»-ға дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар екінші деңгейдегі банктердің банктік депозиттік сертификаттар


75


28.

Шетелдік ұйымдар шығарған, «Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейін рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар, сондай-ақ шетелдік ұйымдар шығарған, эмитентінің осыған ұқсас рейтингтік бағасы бар айырбасталмайтын артықшылықты акциялар (қалыпты және агрессивті инвестициялық портфельдер үшін)


50


29.

Қазақстан Республикасының және басқа да мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzВВВ-»-тен «kzВВ»-ге дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары, сондай-ақ эмитентінің осыған ұқсас рейтингілік бағасы бар Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған айырбасталмайтын артықшылықты акциялары


100


30.

Мөлшері инфрақұрылымдық облигациялар шығарылымының толық емес көлеміне сәйкес келетін, ол бойынша мемлекеттің кепілдемесі бар екендігі N 77 қаулымен көзделген, эмитент "рейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар" санаты талаптарына сәйкес болатын, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасы ұйымдарының инфрақұрылымдық облигациялары


100


V топ

31.

Осы Нұсқаулықтың 15-тармағының 3) тармақшасының 4-абзацына сәйкес Standard & Poor's агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша «В+»-тен «В»-ға дейiнгi ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе басқа рейтингілiк агенттiктердiң бірінің осыған ұқсас деңгейдегi рейтингілiк бағасы немесе Standard & Poor's агенттiгiнiң ұлттық шәкiлi бойынша «kzВВ-»-тен «kzВ+»-ке дейiнгi рейтингілiк бағасы немесе басқа рейтингілiк агенттiктердiң бiрiнiң ұлттық шәкiлi бойынша осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктерiндегi салымдар


100


31-1

Standard & Poor's агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша «В+»-тен «В»-ға дейiнгi ұзақ мерзiмдi кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы немесе Standard & Poor's агенттiгiнiң ұлттық шәкiлi бойынша «kzBB-»-тен «kzB+»-ке дейiнгi рейтингілік бағасы, немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң ұлттық шәкiлi бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің банктік депозиттік сертификаттары


100


32.

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердiң заңнамасына сәйкес шығарылған, Standard & Poor's агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша «В+»-тен «В-»-ке дейiн рейтингілiк бағасы немесе басқа рейтингілiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингілiк бағасы немесе Standard & Poor’s агенттiгiнiң ұлттық шәкiлi бойынша «kzВВ-»-тен «kzВ»-ға дейiн рейтингілiк бағасы немесе басқа рейтингілiк агенттiктердiң бiрiнiң ұлттық шәкiлi бойынша осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттiк емес борыштық бағалы қағаздары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған, эмитентiнiң осыған ұқсас рейтингілiк бағасы бар айырбасталмайтын артықшылықты акциялар (қалыпты және агрессивтi инвестициялық портфельдер үшiн)


130


VI топ

33.

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердiң заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тiзiмiне енгiзiлген, эмитентi № 77 қаулыда көзделген «бiрiншi (ең жоғарғы) шағын санаттың рейтингтiк бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздары» санатының талаптарына сәйкес келетiн Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттiк емес борыштық бағалы қағаздары (қалыпты және агрессивті инвестициялық портфельдер үшін)


150


34.

Қор биржасының ресми тiзiмiне енгiзiлген, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердiң заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған, осы Нұсқаулықтың 15-тармағы 11) тармақшасының талаптарына сәйкес келетiн мемлекеттiк емес борыштық бағалы қағаздар, сондай-ақ қор биржасының ресми тiзiмiне енгiзiлген, № 77 қаулыда көзделген «акциялар» секторының бiрiншi (ең жоғарғы) санатының талаптарына сәйкес келетiн Қазақстан Республикасы ұйымдарының айырбасталмайтын артықшылықты акциялары (қалыпты және агрессивті инвестициялық портфельдер үшін)150


35.

Өзге қаржы құралдары


200


35-1

Осы эмитенттің бұрын шығарылған бағалы қағаздарына не өзге міндеттемелеріне айырбастау мақсатында эмитент міндеттемелерін қайта құрылымдау аясында шығарылған борыштық бағалы қағаздар


200


36.

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердiң заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тiзiмiне енгiзiлген, эмитентi № 77 қаулыда көзделген «екiншi (ең жоғарғыдан кейiнгi) шағын санаттың рейтингтiк бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздары» санатының талаптарына сәйкес келетiн Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттiк емес борыштық бағалы қағаздары (қалыпты және агрессивті инвестициялық портфельдер үшін)
37.

Қор биржасының ресми тiзiмiне енгiзiлген, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердiң заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған, осы Нұсқаулықтың 15-тармағы 12) тармақшасының талаптарына сәйкес келетiн мемлекеттiк емес борыштық бағалы қағаздар, сондай-ақ қор биржасының ресми тiзiмiне енгiзiлген, № 77 қаулыда көзделген «акциялар» секторының екiншi (ең жоғарғы) санатының талаптарына сәйкес келетiн Қазақстан Республикасы ұйымдарының айырбасталмайтын артықшылықты акциялары (қалыпты және агрессивті инвестициялық портфельдер үшін)
38.

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтер сомасының жиынтығы


х


      Кестені толтыру жөніндегі түсіндірмелер:
      Зейнетақы активтерін кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу кезінде егер борыштық бағалы қағаздың арнайы борыштық рейтингі болса, онда бұл бағалы қағаз осы рейтинг бойынша есепке алынады.
      Своптар, фьючерстер, опциондар, форвардтар кредиттік тәуекелдің есебіне көрсетілген қаржы құралдарының нарықтық құны мен олар бойынша кредиттік тәуекел сомасын осы қосымшада көрсетілген контрагенттің санатына сәйкес келетін тәуекел дәрежесіне көбейту арқылы енгізіледі.
      Фьючерс, опцион, своп және форвард операциялары бойынша кредиттік тәуекел көрсетілген қаржы құралдарының номиналды құнының осы Нұсқаулықтың 2-қосымшасында көрсетілген және аталған қаржы құралдарының өтеу мерзімімен анықталатын кредиттік тәуекел коэффициентінің көбейтіндісі ретінде есептеледі.
      Қаржы құралдарының осы тармақта көрсетілген нарықтық құны (орнын ауыстыру құны) мыналарды білдіреді:
      сатып алу мәмілелері бойынша – қаржы құралының ағымдағы нарықтық құнының осы қаржы құралының номиналды келісімді құнынан асу шамасын білдіреді. Егер қаржы құралының ағымдағы нарықтық құны оның номиналды келісімдік құнынан кем немесе оған тең болса, орнын ауыстыру құны нөлге тең болады;
      сату мәмілесі бойынша – қаржы құралының номиналды келісімдік құнының осы қаржы құралының ағымдағы нарықтық құнынан асу шамасын білдіреді. Егер қаржы құралының номиналды келісімдік құны оның ағымдағы нарықтық құнынан кем немесе оған тең болса, орнын ауыстыру құны нөлге тең болады.
      Principal protected notes кредиттік тәуекелі бойынша мөлшерлеу тек қана реттік нөмірлері 17, 26 және 35-жолдардың талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.
      Бивалюталық қаржы құралдары (талап ету мен міндеттеме әртүрлі шетел валюталарында көрсетілген қаржы құралдары) бойынша орнын ауыстыру құны есептілікті жасау күніндегі бағам бойынша айқындалған міндеттемелердің теңгелік баламасынан талаптардың теңгелік баламасының асу шегі ретінде анықталады. Егер талаптардың теңгелік баламасының шегі міндеттемелердің теңгелік баламасынан кем немесе оған тең болса, орнын ауыстыру құны нөлге тең болады.
      Қаржы құралдарының номиналды келісімдік құны бухгалтерлік есептің тиісті шоттарында мәмілелерді жасасу күні олар көрсетілген қаржы құралдарының құнын білдіреді. Бивалюталық қаржы құралдарының номиналды келісімдік құны ретінде Қорда талаптар қалыптастырылатын валюта алынады.
      Сатылған опциондар бойынша орнын алмастыру құны есептелмейді.

      Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
_______________________________________________________________
       (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Бас бухгалтер _________________________________________________
              (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Орындаушы _____________________________________________________
          (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Бағалы қағаздар нарығында  
кәсіби қызмет түрлерін қоса
атқаратын ұйымдарға арналған
пруденциалдық нормативтерді
есептеу ережесіне 2-қосымша

      Ескерту. 2-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi), ҚР Ұлттық банкі Басқармасының 2011.12.26 № 221 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2012.01.01 бастап туындаған қатынастарға қолданылады) Қаулыларымен.

1-кесте

_______________________________________________________
(Ұйымның атауы )

Туынды қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер бойынша кредиттік тәуекел
200__ жылғы _____________________ жағдай бойынша

(мың теңгемен)

р/р N

Баптардың атауы/ валюталау күні мерзімі

Мемлекеттік бағалы қағаздармен жасалған мәмілелер

Валюталық мәмілелер

Пайыздық мәмілелер

сомасы

тәуекел дәрежесі

есептеу сомасы


тәуекел дәрежесі

есептеу сомасы

сомасы

тәуекел дәрежесі

есептеу сомасы

1

1 жылдан кем


0,020,050,031.2.  ......


2

1 жылдан 5 жылға дейін


0,030,070,061.2.  ......


3

5 жылдан астам


0,040,090,091.2.  ......


4

Жиынтық


ххх


кестенің жалғасы

Мемлекеттік емес бағалы қағаздармен жасалған мәмілелер

Қымбат металдармен жасалған мәмілелер

Басқа мәмілелер

сомасы

тәуекел дәрежесі

есептеу сомасы

сомасы

тәуекел дәрежесі

есептеу сомасы

сомасы

тәуекел дәрежесі

есептеу сомасы


0,060,070,10


0,080,070,12


0,100,080,15

ххх


      Кестені толтыру бойынша түсіндірмелер:
      Туынды қаржы құралдары бойынша кредиттік тәуекел келісімдік номиналды құнға есеп беру күнінен валюталау күніне дейін қалған мерзімге байланысты коэффициенттерге көбейту жолымен есептеледі.
      Осы кестеде келтірілген санаттардың ешқайсысына кірмейтін туынды қаржы құралдарымен операциялар "Өзге мәмілелер" санатында көрсетілген кредиттік тәуекел коэффициенттері бойынша саралануы тиіс.

Бірінші басшы немесе
есепке қол қоюға
уәкілетті тұлға _______________________________________  __________
                 (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)     (қолы)

Бас бухгалтер   _______________________________________  __________
                 (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)     (қолы)

      Мөр орны

2-кесте

___________________________________________
(Қордың атауы)

Кредиттік тәуекелді ескере отырып мөлшерленген туынды қаржы құралдарының талдамасы
20__ жылғы "__"_____

(мың теңгемен)

N

Баптардың атауы

Туынды қаржы құралдарының номиналды құны

Туынды қаржы құралдары үшін кредиттік тәуекел коэффициенті пайызбен

Туынды қаржы құралдары үшін кредиттік тәуекел ескерілген сома

Туынды қаржы құралдарының нарықтық құны

Контрагент үшін кредиттік тәуекел коэффициенті пайызбен

есептеуге алынатын сома

1

2

3

4

5=3*4

6

7

8=(5+6)*7

1

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген І активтер тобына кіретін, мемлекеттік бағалы қағаздармен байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,020


2

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІ активтер тобына кіретін, мемлекеттік бағалы қағаздармен байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,0220


3

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІІ активтер тобына кіретін, мемлекеттік бағалы қағаздармен байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,0250


4

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІV активтер тобына кіретін, мемлекеттік бағалы қағаздармен байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,02100


5

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген V активтер тобына кіретін, мемлекеттік бағалы қағаздармен байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,02130


6

Кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген активтердің VI тобына кiретiн контрагенттермен жасалған, мемлекеттiк бағалы қағаздармен байланысты, өтеу мерзiмi бiр жылға дейiнгi туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,02200


7

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген І активтер тобына кіретін, мемлекеттік бағалы қағаздармен байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,030


8

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІ активтер тобына кіретін, мемлекеттік бағалы қағаздармен байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,0320


9

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІІ активтер тобына кіретін, мемлекеттік бағалы қағаздармен байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,0350


10

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІV активтер тобына кіретін, мемлекеттік бағалы қағаздармен байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,03100


11

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген V активтер тобына кіретін, мемлекеттік бағалы қағаздармен байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,03130


12

Кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген активтердің VI тобына кiретiн контрагенттермен жасалған, мемлекеттiк бағалы қағаздармен байланысты, өтеу мерзiмi бiр жылдан 5 жылға дейiнгi туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,03200


13

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген І активтер тобына кіретін, мемлекеттік бағалы қағаздармен байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,040


14

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІ активтер тобына кіретін, мемлекеттік бағалы қағаздармен байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,0420


15

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІІ активтер тобына кіретін, мемлекеттік бағалы қағаздармен байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,0450


16

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген IV активтер тобына кіретін, мемлекеттік бағалы қағаздармен байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,04100


17

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген V активтер тобына кіретін, мемлекеттік бағалы қағаздармен байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,04130


18

Кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген активтердің VI тобына кiретiн контрагенттермен жасалған, мемлекеттiк бағалы қағаздармен байланысты, өтеу мерзiмi 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,04200


19

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген I активтер тобына кіретін, валюталық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі 1 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,050


20

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген IІ активтер тобына кіретін, валюталық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,0520


21

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген IІІ активтер тобына кіретін, валюталық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,0550


22

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген IV активтер тобына кіретін, валюталық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,05100


23

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген V активтер тобына кіретін, валюталық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,05130


24

Кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген активтердің VI тобына кiретiн контрагенттермен жасалған, валюталық мәмiлелерге байланысты, өтеу мерзiмi бiр жылға дейiнгi туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,05200


25

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген І активтер тобына кіретін, валюталық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,070


26

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІ активтер тобына кіретін, валюталық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,0720


27

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІII активтер тобына кіретін, валюталық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,0750


28

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІV активтер тобына кіретін, валюталық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,07100


29

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген V активтер тобына кіретін, валюталық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,07130


30

Кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген активтердің VI тобына кiретiн контрагенттермен жасалған, валюталық мәмiлелерге байланысты, өтеу мерзiмi бiр жылдан 5 жылға дейiнгi туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,07150


31

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген І активтер тобына кіретін, валюталық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,090


32

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІ активтер тобына кіретін, валюталық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,0920


33

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІІ активтер тобына кіретін, валюталық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,0950


34

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІV активтер тобына кіретін, валюталық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,09100


35

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген V активтер тобына кіретін, валюталық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,09130


36

Кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген активтердің VI тобына кiретiн контрагенттермен жасалған, валюталық мәмiлелерге байланысты, өтеу мерзiмi 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,09200


37

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген І активтер тобына кіретін, пайыздық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,030


38

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІ активтер тобына кіретін, пайыздық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,0320


39

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІІ активтер тобына кіретін, пайыздық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,0350


40

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІV активтер тобына кіретін, пайыздық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,03100


41

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген V активтер тобына кіретін, пайыздық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,03130


42

Кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген активтердің VI тобына кiретiн контрагенттермен жасалған, пайыздық мәмiлелерге байланысты, өтеу мерзiмi бiр жылға дейiнгi туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,03150


43

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген І активтер тобына кіретін, пайыздық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,060


44

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген II активтер тобына кіретін, пайыздық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,0620


45

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген IIІ активтер тобына кіретін, пайыздық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,0650


46

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген IV активтер тобына кіретін, пайыздық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,06100


47

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген V активтер тобына кіретін, пайыздық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,06130


48

Кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген активтердің VI тобына кiретiн контрагенттермен жасалған, пайыздық мәмiлелерге байланысты, өтеу мерзiмi бiр жылдан 5 жылға дейiнгi туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,06200


49

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген І активтер тобына кіретін, пайыздық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,090


50

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІ активтер тобына кіретін, пайыздық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,0920


51

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІІ активтер тобына кіретін, пайыздық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,0950


52

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІV активтер тобына кіретін, пайыздық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,09100


53

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген V активтер тобына кіретін, пайыздық мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,09130


54

Кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген активтердің VI тобына кiретiн контрагенттермен жасалған, пайыздық мәмiлелерге байланысты, өтеу мерзiмi 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,09200


55

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген І активтер тобына кіретін, мемлекеттік емес бағалы қағаздармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі 1 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,060


56

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІ активтер тобына кіретін, мемлекеттік емес бағалы қағаздармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі 1 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,0620


57

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІІ активтер тобына кіретін, мемлекеттік емес бағалы қағаздармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі 1 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,0650


58

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІV активтер тобына кіретін, мемлекеттік емес бағалы қағаздармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі 1 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,06100


59

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген V активтер тобына кіретін, мемлекеттік емес бағалы қағаздармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі 1 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,06130


60

Кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген активтердің VI тобына кiретiн контрагенттермен жасалған, мемлекеттiк емес бағалы қағаздармен байланысты, өтеу мерзiмi бiр жылға дейiнгi туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,06150


61

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген І активтер тобына кіретін, мемлекеттік емес бағалы қағаздармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі 1 жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,080


62

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІ активтер тобына кіретін, мемлекеттік емес бағалы қағаздармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі 1 жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,0820


63

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІІ активтер тобына кіретін, мемлекеттік емес бағалы қағаздармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі 1 жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,0850


64

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІV активтер тобына кіретін, мемлекеттік емес бағалы қағаздармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі 1 жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,08100


65

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген V активтер тобына кіретін, мемлекеттік емес бағалы қағаздармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі 1 жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,08130


66

Кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген активтердің VI тобына кiретiн контрагенттермен жасалған, мемлекеттiк емес бағалы қағаздармен байланысты, өтеу мерзiмi бiр жылдан 5 жылға дейiнгi туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,08200


67

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген І активтер тобына кіретін, мемлекеттік емес бағалы қағаздармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,10


68

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІ активтер тобына кіретін, мемлекеттік емес бағалы қағаздармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,120


69

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІІ активтер тобына кіретін, мемлекеттік емес бағалы қағаздармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,150


70

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІV активтер тобына кіретін, мемлекеттік емес бағалы қағаздармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,1100


71

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген V активтер тобына кіретін, мемлекеттік емес бағалы қағаздармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,1130


72

Кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген активтердің VI тобына кiретiн контрагенттермен жасалған, мемлекеттiк емес бағалы қағаздармен байланысты, өтеу мерзiмi 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,1200


73

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген І активтер тобына кіретін, қымбат металдармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,070


74

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІ активтер тобына кіретін, қымбат металдармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі 1 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,0720


75

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІІ активтер тобына кіретін, қымбат металдармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,0750


76

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІV активтер тобына кіретін, қымбат металдармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,07100


77

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген V активтер тобына кіретін, қымбат металдармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,07130


78

Кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген активтердің VI тобына кiретiн контрагенттермен жасалған, қымбат металдармен байланысты, өтеу мерзiмi бiр жылға дейiнгi туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,07200


79

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген І активтер тобына кіретін, қымбат металдармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,070


80

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІ активтер тобына кіретін, қымбат металдармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,0720


81

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІІ активтер тобына кіретін, қымбат металдармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,0750


82

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІV активтер тобына кіретін, қымбат металдармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,07100


83

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген V активтер тобына кіретін, қымбат металдармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,07130


84

Кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген активтердің VI тобына кiретiн контрагенттермен жасалған, қымбат металдармен байланысты, өтеу мерзiмi бiр жылдан 5 жылға дейiнгi туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,07200


85

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген І активтер тобына кіретін, қымбат металдармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,080


86

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІ активтер тобына кіретін, қымбат металдармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,0820


87

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІІ активтер тобына кіретін, қымбат металдармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,0850


88

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІV активтер тобына кіретін, қымбат металдармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,08100


89

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген V активтер тобына кіретін, қымбат металдармен мәмілелерге байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,08130


90

Кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген активтердің VI тобына кiретiн контрагенттермен жасалған, қымбат металдармен байланысты, өтеу мерзiмi 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,08200


91

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген І активтер тобына кіретін, басқа операцияларға байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,10


92

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІ активтер тобына кіретін, басқа операцияларға байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,120


93

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІІ активтер тобына кіретін, басқа операцияларға байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,150


94

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІV активтер тобына кіретін, басқа операцияларға байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,1100


95

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген V активтер тобына кіретін, басқа операцияларға байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,1130


96

Кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген активтердің VI тобына кiретiн контрагенттермен жасалған, басқа операцияларға байланысты, өтеу мерзiмi бiр жылға дейiнгi туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,1200


97

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген І активтер тобына кіретін, басқа операцияларға байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,120


98

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІ активтер тобына кіретін, басқа операцияларға байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,1220


99

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІІ активтер тобына кіретін, басқа операцияларға байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,1250


100

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІV активтер тобына кіретін, басқа операцияларға байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,12100


101

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген V активтер тобына кіретін, басқа операцияларға байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан 5 жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,12130


102

Кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген активтердің VI тобына кiретiн контрагенттермен жасалған, басқа операцияларға байланысты, өтеу мерзiмi бiр жылдан 5 жылға дейiнгi туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,12200


103

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген І активтер тобына кіретін, басқа операцияларға байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,150


104

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІ активтер тобына кіретін, басқа операцияларға байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,1520


105

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІІІ активтер тобына кіретін, басқа операцияларға байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,1550


106

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген ІV активтер тобына кіретін, басқа операцияларға байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,15100


107

Контрагенттермен жасалған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген V активтер тобына кіретін, басқа операцияларға байланысты, өтеу мерзімі 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,15130


108

Кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген активтердің VI тобына кiретiн контрагенттермен жасалған, басқа операцияларға байланысты, өтеу мерзiмi 5 жылдан астам туынды қаржы құралдарымен операциялар


0,15200


Кредиттік тәуекелді ескере отырып, мөлшерленген туынды қаржы құралдарының жиынтығы


ХХ


      2. Кестенің реттік нөмірлері 30, 42, 60-жолдарының 7-бағаны 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап 150.

      Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
_______________________________________________________________
       (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Бас бухгалтер _________________________________________________
              (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Орындаушы _____________________________________________________
          (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Бағалы қағаздар нарығында  
кәсіби қызмет түрлерін қоса
атқаратын ұйымдарға арналған
пруденциалдық нормативтерді
есептеу ережесіне 3-қосымша

      Ескерту. 3-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.12.29 № 266 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз), 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулыларымен.

________________________________________
Қордың атауы

Айрықша пайыздық тәуекел
200__ жылғы "____" _____________

(мың теңгемен)

р/с N

Атауы

Сомасы

Айрықша тәуекел коэффициенті (%)

Есептеуге алынатын сома

1

Сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздар (басқа мемлекеттердің заңнамаларына сәйкес айналысқа шығарылғандарды қоса алғанда), сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдігіне шығарылған бағалы қағаздар, "Самұрық–Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "АА-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар түріндегі қаржы құралдары құны


0


2

Сыйақы ставкасының өзгеруімен байланысты нарықтық тәуекелі бар, өтеу мерзімі алты айға дейінгі қаржы құралдарының (1-жолда көрсетілген қаржы құралдарын қоспағанда) құны


0,25


3

Сыйақы ставкасының өзгеруімен байланысты нарықтық тәуекелі бар, өтеу мерзімі алты айдан жиырма төрт айға дейінгі қаржы құралдарының (1-жолда көрсетілген қаржы құралдарын қоспағанда) құны


1


4

Сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар, өтеу мерзімі жиырма төрт айдан астам қаржы құралдарының (1-жолда көрсетілген қаржы құралдарын қоспағанда) құны


1,6


5

Сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар, № 189 ереженің 1-қосымшасының талаптарына сәйкес келмейтін қаржы құралдары құны


8,00


Айрықша тәуекел жиынтығы


Х


      Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
_______________________________________________________________
       (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Бас бухгалтер _________________________________________________
              (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Орындаушы _____________________________________________________
          (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Бағалы қағаздар нарығында  
кәсіби қызмет түрлерін қоса
атқаратын ұйымдарға арналған
пруденциалдық нормативтерді
есептеу ережесіне 4-қосымша

      Ескерту. 4-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.

_________________________________________________________
Қордың атауы

Жалпы пайыздық тәуекел
200__ жылғы "____" ___________

(мың теңгемен)

Аймақтар

Уақыт аралықтар

Қаржы құралдарының құны

Мөлшерлеу коэффициенті

Мөлшерленген қаржы құралдарының құны

1

2

3

4

5

1

1 айдан кем


0,00


1-3 ай


0,002


3-6 ай


0,004


6-12 ай


0,007


1-аймақтың жиынтығы

х

х


2

1-2 жыл


0,0125


2-3 жыл


0,0175


3-4 жыл


0,0225


2-аймақтың жиынтығы

х

х


3

4-5 жыл


0,0275


5-7 жыл


0,0325


7-10 жыл


0,0375


10-15 жыл


0,045


15-20 жыл


0,0525


20 жылдан астам


0,06


3-аймақтың жиынтығы

х

х


4

Жалпы пайыздық тәуекел жиынтығы

Жиынтық сомасы

х


      Кестені толтыру бойынша түсініктемелер:
      Жалпы пайыздық тәуекел аймақтар бойынша мөлшерленген қаржы құралдары құнының сомасын білдіреді.
      Ставкасы белгіленген қаржы құралдары өтеуге дейінгі қалған мерзімге сәйкес уақыт аралықтары бойынша бөлінеді.
      Ставкасы өзгермелі қаржы құралдары ставканы қайта қарау күніне дейін қалған мерзімге байланысты уақыт аралықтары бойынша бөлінеді.
      Орындау мерзімі екі уақыт аралығының шегінде тұрған қаржы құралдары ертерек уақыт аралығына бөлінеді.

      Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
_______________________________________________________________
       (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Бас бухгалтер _________________________________________________
              (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Орындаушы _____________________________________________________
          (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Бағалы қағаздар нарығында  
кәсіби қызмет түрлерін қоса
атқаратын ұйымдарға арналған
пруденциалдық нормативтерді
есептеу ережесіне 5-қосымша

      Ескерту. 5-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.11.02 N 231 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз),  2009.12.29 № 266 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз), 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулыларымен.

___________________________________________________
Ұйым атауы

Қор тәуекелі
200__ жылғы "____" ___________

(мың теңге)

N

Атауы

Сомасы

Тәуекел коэффициенті

Есептеуге алынатын сома

1

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzBB-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасы ұйымдары акцияларының және осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттардың, ұқсас рейтинг бағасы бар Қазақстан Республикасы мен басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасы ұйымдарының айырбасталатын борыштық бағалы қағаздардың құны


0,08


2

Қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, Қазақстан Республикасының ұйымдары акцияларының және базалық активі осы акциялар болып табылатын, эмитенті "бірінші шағын санаттың рейтинг бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар" санаты талаптарына сәйкес келетін, Қазақстан Республикасы мен басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, Қазақстан Республикасы ұйымдары борыштық бағалы қағаздарға айырбастайтын осы акциялардың базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар құны


0,08


3

"Standard & Poor's principal stability fund ratings" "BBBm-"-тен төмен емес немесе "Standard & Poor's Fund credit quality ratings" "BBBf-"-тен төмен емес халықаралық рейтингтік бағасы бар инвестициялық қорлардың пайлары құны


0,08


4

Қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, N 77 қаулымен көзделген "акциялар" секторының екінші (аса жоғары) санатының талаптарына сәйкес келетін Қазақстан Республикасының ұйымдары акцияларының және базалық активі осы акциялар болып табылатын, эмитенті "екінші шағын санаттың рейтинг бағасы жоқ (аса жоғары санаттан кейінгі) борыштық бағалы қағаздар" санаты талаптарына сәйкес келетін, Қазақстан Республикасы мен басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, Қазақстан Республикасы ұйымдарының борыштық бағалы қағаздарға айырбастайтын осы акциялардың базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар құны


0,14


5

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шетел эмитенттерінің акцияларының және ұқсас рейтингтік бағасы бар айырбасталатын облигациялардың және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттардың құны


0,12


6

Қор биржасының ресми тізіміне кіргізілген, басқарушы компаниясы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға болып табылатын аралық инвестициялық пай қорларының, N 77 қаулыда көзделген "инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" секторының талаптарына сәйкес келетін пайлар құны


0,14


7

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған жылжымайтын мүлік қорлары акцияларының не болмаса:
  жиынтығында шығарылған бағалы қағаздар және (немесе) басқа да міндеттемелер мөлшері жылжымайтын мүлік қорының меншікті капиталының он пайызынан аспайтын;
  жылжымайтын мүлік қорының инвестициялық кірістерінің жетпіс бес пайыздан кем емес бөлігін жылжымайтын мүлікті жалға беру қорытындысында алынған кіріс құрайтын;
  жылжымайтын мүлік қорының активтерін құрайтын жылжымайтын мүлік қорының басқарушы компаниясынан және оның аффилиирленген тұлғаларынан сатып алынбаған;
  қор активтеріне кіретін жылжымайтын мүлікке ауыртпалық салмаса не сенімгерлік басқаруға берген;
  жылжымайтын мүлік қоры активтеріне кіретін жылжымайтын мүлік объектілерін жалдау шартында белгіленген жалға беру мерзімі бір жылдан кем болмаған;
  жылжымайтын мүлік қоры активтерінің құрамына кіретін жылжымайтын мүлік объектілері оның бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу туралы өтініш бергенге дейінгі екі жыл ішінде жалға беретін талаптарға сәйкес келетін қор биржасының "Инвестициялық қорлар бағалы қағаздары" санатына енгізілген акциялар құны


0,14


7-1

Осы эмитенттің бұрын шығарылған бағалы қағаздарына не өзге міндеттемелеріне айырбастау мақсатында эмитент міндеттемелерін қайта құрылымдау аясында шығарылған акциялар


0,16


8

№ 189 ереженің 1-қосымшасының талаптарына сәйкес келмейтін қаржы құралдарының құны


0,16


9

Қор тәуекелінің жиынтығы


Х


      Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
_______________________________________________________________
       (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Бас бухгалтер _________________________________________________
              (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Орындаушы _____________________________________________________
          (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Зейнетақы активтерін инвестициялық 
басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға
арналған пруденциалдық нормативтердің
нормативтік мәндері, оларды есептеу
әдістемесі туралы нұсқаулыққа   
6-қосымша            

      Ескерту. 6-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.07.15 № 110, 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi), ҚР Ұлттық банкі Басқармасының 2011.12.26 № 221 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2012.01.01 бастап туындаған қатынастарға қолданылады), 2012.05.25 № 195 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

___________________________________________
Ұйымның атауы

200__ жылғы "____" _____________
айрықша пайыздық тәуекел

(мың теңгемен)

р/с
N

Атауы

Сомасы

Айрықша тәуекел коэффициенті (%)

Есептеу сомасы

1

Сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес айналысқа шығарылғандарды қоса алғанда), сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдігімен шығарылған бағалы қағаздар, «Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «АА-»-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар, «Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «АА-»-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар, халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ шығарған борыштық бағалы қағаздар, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі дауыс беретін акцияларының жүз пайызын иеленген екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған ұйымымен шығарылған борыштық бағалы қағаздар түріндегі қаржы құралдарының құны


0


2

Қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы қағаздар түріндегі сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралдарының, "Standard & Рооr's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А+"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің Орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар, "Standard & Рооr's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А+"-тен "А-"-ке дейін рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар, "Standard & Рооr's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "АА-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шетелдік ұйымдар шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар, "Standard & Рооr's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе "Standard & Рооr's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzА"-дан төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар, мөлшері инфрақұрылымдық облигациялар шығарылымының толық көлеміне сәйкес келетін, ол бойынша мемлекеттің кепілдігі бар, эмитенті N 77 қаулыда көзделген "рейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар" санатының талаптарына сәйкес келетін, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, Қазақстан Республикасының инфрақұрылымдық облигациялар құны


0,01


3

Мемлекеттік мәртебесі бар, шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған, «Standard & Рооr's» агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар бағалы қағаздар, халықаралық қаржы ұйымдары шығарған, «Standard & Рооr's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейін рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар бағалы қағаздар, шетелдік ұйымдар шығарған, «Standard & Рооr's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «А+»-тен «А-»-ке дейін рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған, «Standard & Рооr's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейін рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе «Standard & Рооr's» агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzА»-дан «kzBBB»-ға дейін рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар, «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар түріндегі, сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралдарының құны (қалыпты және агрессивті инвестициялық портфельдер үшін)


1,2


4

Шетелдік ұйымдар шығарған, «Standard & Рооr's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейін рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, «Standard & Рооr's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейін рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе «Standard & Рооr's» агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzBBB-»-тен «kzBB»-ға дейін рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттiк емес борыштық бағалы қағаздары, қор биржасының ресми тiзiмiне енгiзiлген, эмитентi № 77 қаулыда көзделген «рейтингтiк бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар» санатының талаптарына сәйкес келетiн, инфрақұрылымдық облигациялар шығарылымының толық емес көлемi бойынша мемлекет кепiлдемесi бар Қазақстан Республикасы ұйымдарының инфрақұрылымдық облигациялары түріндегі, сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралдарының құны (қалыпты және агрессивті инвестициялық портфельдер үшін)


3,2


5

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердiң заңнамасына сәйкес шығарылған, «Standard & Poor's» агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша «В+»-тен «В-»-ке дейiн рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингтiк бағасы немесе «Standard & Poor's» агенттiгiнiң ұлттық шәкiлi бойынша «kzВВ-»-тен «kzВ»-ға дейiн рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң ұлттық шәкiлi бойынша осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттiк емес борыштық бағалы қағаздары түріндегі сыйақы ставкасының өзгеруiне байланысты нарықтық тәуекелi бар қаржы құралдарының құны (қалыпты және агрессивті инвестициялық портфельдер үшін)


4,4


6

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердiң заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тiзiмiне енгiзiлген, эмитентi № 77 қаулыда көзделген «бiрiншi (ең жоғарғы) шағын санаттың рейтингтiк бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздары» санатының талаптарына сәйкес келетiн Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттiк емес борыштық бағалы қағаздары түріндегі сыйақы ставкасының өзгеруiне байланысты нарықтық тәуекелi бар қаржы құралдарының құны (қалыпты және агрессивті инвестициялық портфельдер үшін)


5,2


7

Сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар басқа қаржы құралдарының құны


7,2


Айрықша тәуекел жиынтығы


Х


      Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
_______________________________________________________________
       (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Бас бухгалтер _________________________________________________
              (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Орындаушы _____________________________________________________
          (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Зейнетақы активтерін инвестициялық 
басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға
арналған пруденциалдық нормативтердің
нормативтік мәндері, оларды есептеу
әдістемесі туралы нұсқаулыққа  
7-қосымша             

1-кесте

200__ жылғы "____" _____________
Уақытша интервалдар бойынша сыйақы ставкасының (пайыздық тәуекел) өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелдері бар қаржы құралдарын бөлу

      Ескерту. 7-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.

(мың теңгемен)

Аймақтар

Уақытша интервалдар

Қаржы құралдарының құны

Мөлшерлеме коэффициенттері

Мөлшерленген қаржы құралдарының құны

1

2

3

4

5

1

1 айдан кем


0,00


1-3 ай


0,0001


3-6 ай


0,0015


6-12 ай


0,002


1 аймақ жиынтығы

х2

1-2 жыл


0,003


2-3 жыл


0,004


3-4 жыл


0,006


2 аймақ жиынтығы

х3

4-5 жыл


0,0075


5-7 жыл


0,01


7-10 жыл


0,015


10-15 жыл


0,017


15-20 жыл


0,00185


20 жылдан артық


0,02


3 аймақ жиынтығы

х4


Жиынтық сома      Кестені толтыру бойынша түсіндіру:
      Белгіленген ставкасы бар қаржы құралдары өтелгенге дейінгі қалған мерзімге сәйкес уақытша интервалдарға бөлінеді.
      Өзгермелі ставкасы бар қаржы құралдары ставканы қайта қарау күніне дейін қалған мерзімге қатысты уақытша интервалдарға бөлінеді.
      Орындалу мерзімі екі уақытша интервалдар арасында тұрған қаржы құралдары мейлінше қысқа уақытша интервалға бөлінеді.

2-кесте

__________________________________________________________
Ұйымның атауы

200 __ жылғы "____" _____________
Жалпы пайыздық тәуекел есебі

(мың теңгемен)

N

Позиция атауы

Формуласы (аралық интервалдар бойынша кестенің жолы/бағаны

1

2

3

1

1 аймақ бойынша қаржы құралдарының мөлшерлемелік сомасы


2

2 аймақ бойынша қаржы құралдарының мөлшерлемелік сомасы


3

3 аймақ бойынша қаржы құралдарының мөлшерлемелік сомасы


4

Барлық аймақтардың қаржы құралдарының мөлшерлемелік сомасының 10 пайызы

10% (1-жол + 2-жол + 3-жол)

5

1 аймақтың қаржы құралдарының мөлшерлемелік сомасының 40 пайызы

*1-жолдың 40%

6

2 аймақтың қаржы құралдарының мөлшерлемелік сомасының 30 пайызы

*2-жолдың 30%

7

3 аймақтың қаржы құралдарының мөлшерлемелік сомасының 30 пайызы

*3-жолдың 30%

8

Жалпы пайыздық тәуекел жиынтығы

4-7-жол сомасы

      Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
_______________________________________________________________
       (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Бас бухгалтер _________________________________________________
              (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Орындаушы _____________________________________________________
          (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Зейнетақы активтерін инвестициялық 
басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға
арналған пруденциалдық нормативтердің
нормативтік мәндері, оларды есептеу
әдістемесі туралы нұсқаулыққа  
8-қосымша              

      Ескерту. 8-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.12.29 № 266 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз), 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi), ҚР Ұлттық банкі Басқармасының 2011.12.26 № 221 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2012.01.01 бастап туындаған қатынастарға қолданылады), 2012.07.27 № 227 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

_____________________________________________
Ұйым атауы

200 __ жылғы "____" _____________
Қаржы құралының (қор тәуекелінің) нарықтық құнының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекел есебі

(мың теңгемен)

N

Атауы

Сомасы

Тәуекел коэффициенті

Есептелетін сома

1

2

3

4

5

1

«Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «А-»-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар ұйымдар акцияларының және осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттардың, осыған ұқсас рейтингтік бағасы бар айырбасталатын борыштық бағалы қағаздардың құны


0,01


2

«Standard & Poor's principal stability fund ratings» «BBBm-»-тен төмен емес немесе «Standard & Poor's Fund credit quality ratings» «BBBf-»-тен төмен емес халықаралық рейтингтік бағасы бар инвестициялық қорлар пайларының құны


0,02


3

«Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдар акцияларының және осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттардың, осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар айырбасталатын борыштық бағалы қағаздардың құны


0,03


4

Қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасының ұйымдары акцияларының және эмитенті "бірінші шағын санаттың рейтинг бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар (аса жоғары санат)" санатының талаптарына сәйкес келетін, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген айырбасталатын борыштық бағалы қағаздары осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттардың құны


0,08


5

N 77 қаулымен көзделген "акциялар" секторының екінші (аса жоғары) санатының талаптарына сәйкес келетін, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасының ұйымдары акцияларының және эмитенті N 77 қаулымен көзделген "екінші шағын санаттың рейтинг бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар (аса жоғары санаттан кейінгі)" санатының талаптарына сәйкес келетін, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген айырбасталатын борыштық бағалы қағаздардың осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттардың құны


0,10


6

N 77 қаулымен көзделген "инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" секторының талаптарына сәйкес келетін, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, басқарушы компаниясы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға болып табылатын аралық пай инвестициялық қорларының пайларының құны


0,10


7

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар не қор биржасының ресми тізіміндегі "инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" санатына енгізілген Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған жылжымайтын мүлік қорлары акциялары:
  жиынтығында шығарылған бағалы қағаздар және (немесе) басқа да міндеттемелер мөлшері жылжымайтын мүлік қорының меншікті капиталының он пайызынан аспайтын;
  жылжымайтын мүлік қорының инвестициялық кірістерінің жетпіс бес пайыздан кем емес бөлігін жылжымайтын мүлікті жалға беру қорытындысында алынған кіріс құрайтын;
  жылжымайтын мүлік қорының активтерін құрайтын жылжымайтын мүлік жылжымайтын мүлік қорының басқарушы компаниясынан және оның аффилиирленген тұлғаларынан сатып алынбаған;
  қор активтеріне кіретін жылжымайтын мүлікке ауыртпалық салмай не сенімгерлік басқаруға берген;
  жылжымайтын мүлік қоры активтеріне кіретін жылжымайтын мүлік объектілерін жалдау шартында белгіленген жалға беру мерзімі бір жылдан кем болмаған;
  жылжымайтын мүлік қоры активтерінің құрамына кіретін жылжымайтын мүлік объектілері оның бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу туралы өтініш бергенге дейінгі екі жыл ішінде жалға берілетін талаптарға сәйкес келетін қор биржасының "Инвестициялық қорлар бағалы қағаздары" санатына енгізілген акциялар құны


0,10


8

Өзге қаржы құралдарының құны


0,12


9

Қор тәуекелінің жиынтығы


Х


      Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
_______________________________________________________________
       (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Бас бухгалтер _________________________________________________
              (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Орындаушы _____________________________________________________
          (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Зейнетақы активтерін инвестициялық 
басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға
арналған пруденциалдық нормативтердің
нормативтік мәндері, оларды есептеу
әдістемесі туралы нұсқаулыққа  
9-қосымша            

      Ескерту. 9-қосымшаға өзгерістер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.12.29 № 266 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) 2010.07.15 № 110, 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi),  2010.11.29 № 174 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), ҚР Ұлттық банкі Басқармасының 2011.12.26 № 221 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2012.01.01 бастап туындаған қатынастарға қолданылады), 2009.12.29 № 266 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз), 2012.05.25 № 195 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 24.12.2012 № 374  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

1-кесте

_____________________________________
(Ұйымның атауы)

200 __ жылғы "____" _____________ жағдай бойынша
К1 коэффициенті мәнінің есебі

(мың теңгемен)

N

Көрсеткіш атауы

Баланс бойынша құны

Ескеріліп отырған көлем (%)

Есептелетін сома

1

Ақша- барлығы (1.1 - 1.5 жол сомасы):


Х


1.1

Кассадағы ақша Ұйым балансы бойынша активтер сомасының бір пайызынан аспайды


100


1.2

Осы Нұсқаулықтың 15-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар елдердің Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердегі теңгедегі және шетел валютасындағы ақшасы


100


1.3

Орталық бағалы қағаздар депозитарийіндегі ағымдағы шоттардағы ақша


100


1.4

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар елдердің шетел валютасындағы, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-" төмен емес ұзақ мерзімді және (немесе) қысқа мерзімді рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының резидент емес банктеріндегі ағымдағы шоттарындағы ақша


100


1.5

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-" төмен емес ұзақ мерзімді және (немесе) қысқа мерзімді рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейлі рейтинг бағасы бар "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар елдердің шетел валютасы бойынша ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында жүзеге асырылатын операциялар бойынша банктік қызмет көрсететін Ұйымдардың шетелдік ұйымдардың ағымдағы шоттардағы ақша


100


2

алынып тасталды
3

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-" төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейлі рейтинг бағасы бар немесе "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzBB" төмен емес рейтинг бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар


100


3-1

Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша «ВВ-»-тен төмен емес ұзақ мерзiмдi кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы немесе Standard & Poor’s агенттiгiнiң ұлттық шәкiлi бойынша «kzBB»-тен төмен емес рейтингілiк бағасы немесе басқа рейтингілiк агенттiктердiң бірінің ұлттық шәкiлi бойынша осыған ұқсас деңгейдегi рейтингілік бағасы бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің банктік депозиттік сертификаттары


100


4

Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А-" төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейлі рейтинг бағасы бар Қазақстан Республикасының резидент емес бас банкінің еншілес резидент банкі болып табылатын Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар


100


4-1

Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша «А-»-тен төмен емес ұзақ мерзiмдi кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бірінің осыған ұқсас деңгейдегi рейтингілік бағасы бар Қазақстан Республикасының резиденті емес бас банктің еншілес резидент банктері болып табылады Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің банктік депозиттік сертификаттары


100


5

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "В+" бастап "В" дейінгі ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейлі рейтинг бағасы бар, немесе "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzBB-" бастап "kzВ+" дейінгі рейтинг бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар осы Нұсқаулықтың 15-тармағының 3) тармақшасының 4-абзацына сәйкес Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар


100


5-1

Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша «В+»-тен «В»-ға дейiнгi ұзақ мерзiмдi кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы немесе Standard & Poor’s агенттiгiнiң ұлттық шәкiлi бойынша «kzBB-»-тен «kzB+»-ке дейiнгi рейтингілік бағасы, немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бірінің ұлттық шәкiлi бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің банктік депозиттік сертификаттары


100


6

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының Мемлекеттік бағалы қағаздары (басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес айналысқа шығарылғандарын қосқанда)


100


7

Қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған облигациялар


100


8

"Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар


100


8-1

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі дауыс беретін акцияларының жүз пайызын иеленген екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған ұйымымен шығарылған борыштық бағалы қағаздар


100


9

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-" төмен емес рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейлі рейтинг бағасы бар, немесе "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzBB" төмен емес рейтинг бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасы ұйымдарының акциялары, және осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар


100


10

N 77 қаулымен көзделген "акциялар" секторының бірінші (аса жоғары) санатының талаптарына сәйкес келетін, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасы ұйымдарының акциялары және осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар


70


11

N 77 қаулымен көзделген "акциялар" секторының екінші (аса жоғары) санатының талаптарына сәйкес келетін, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының акциялары және осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар


50


12

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-" төмен емес рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейлі рейтинг бағасы бар, немесе "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzBB" төмен емес рейтинг бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары


100


13

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "В+" бастап "В-" дейінгі рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейлі рейтинг бағасы бар, немесе "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzВВ-" бастап "kzВ" дейінгі рейтинг бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары


80


14

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, эмитенті N 77 қаулымен көзделген "бірінші шағын санаттың (аса жоғары санат) рейтинг бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар" санаты талаптарына сәйкес келетін Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары


80


15

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, осы Нұсқаулықтың 15-тармағының 11) тармақшасының талаптарына сай келетін Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары


80


16

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, эмитенті N 77 қаулымен көзделген "екінші шағын санаттың (аса жоғары санаттан кейінгі) рейтинг бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар" санаты талаптарына сәйкес келетін Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары


70


17

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, осы Нұсқаулықтың 15-тармағының 12) тармақшасының талаптарына сай келетін Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары


70


18

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша ""ВВВ-" төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейлі рейтинг бағасы бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар


100


19

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-" төмен емес рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейлі рейтинг бағасы бар шетелдік ұйымдар шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар


100


20

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-" төмен емес рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейлі рейтинг бағасы бар шетелдік эмитенттер акциялары және осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар


100


21

Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-" төмен емес рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейлі рейтинг бағасы бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар


100


22

Лондон қымбат металдар нарығы қауымдастығы (London bullion market association) қабылдаған халықаралық сапа стандартына сәйкес келетін және осы қауымдастықтың құжаттарында "Лондондық сапалы жеткізілім" ("London good delivery") стандарты ретінде белгіленген тазартылған қымбат металдар, оның ішінде "Standard & Рооr's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "АА-"-дан төмен емес рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының резидент емес банктеріндегі 12 айдан аспайтын мерзімі бар металл депозиттер


100


23

Акционерлері бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары болып табылатын бағалы қағаздар нарығы инфрақұрылымының бөлігі болып табылатын бағалы қағаздармен сауда-саттық жасауды ұйымдастырушылар мен өзге заңды тұлғалар акциялары


50


24

Шарт талаптары бойынша мерзімі өтпеген, зейнетақы активтері бойынша комиссиялық сыйақы бойынша және зейнетақы активтерін инвестициялаудан есептелген инвестициялық кірісі бойынша дебиторлық берешек


100


24.1

алынып тасталды

24.2

алынып тасталды

25

Ұйымның балансы бойынша активтер сомасының бес пайызынан аспайтын сомада Ұйымның жылжымайтын мүлік түріндегі негізгі құрал-жабдықтары


Х


25.1

2011.01.01 алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.12.29 № 266 Қаулысымен.

25.2

2011.01.01 алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.12.29 № 266 Қаулысымен.

25.3

2011.01.01 алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.12.29 № 266 Қаулысымен.

26

Жиынтық өтімді және басқа активтер (1 - 25 жолдар сомасы)


Х


27

Баланс бойынша міндеттемелер


Х27.1

К2.1 коэффициентін ықтимал өтеу бойынша қалыптастырылған резервтің сомасы100


27.2

К2.2 коэффициентін ықтимал өтеу бойынша қалыптастырылған резервтің сомасы


100


27.3

Қордың агрессивті инвестициялық портфелiндегі салымшылардың (алушылардың) жинақталған зейнетақы қаражатын ықтимал өтеу бойынша қалыптастырылған резервтің сомасы


100


27.4

Алдыңғы есепті кезеңде К2 отыздан астам пайызға кері ауытқуы болған кездегі резерв (RR1)


х


27.5

Алдыңғы есепті кезеңде К2 он бестен астам бірақ отыздан кем пайызға кері ауытқуы болған кездегі резерв (FR2)


х


28

Тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген қаржы құралдары құны (29-31 жолдар сомасы)

Х

Х


29

Кредиттік тәуекел

Х

Х


30

Нарықтық тәуекел (30.1 – 30.4 жолдар сомасы)

Х

Х


30.1

Айырықша пайыздық тәуекел

Х

Х


30.2

Жалпы пайыздық тәуекел

Х

Х


30.3

Қор тәуекелі

Х

Х


30.4

Валюталық тәуекел

Х

Х


31

Операциялық тәуекел

Х

Х


32

К1 (26-жол – (27-жол + 27.4-жол немесе 27.5-жол ))/ 28-жол)

Х

Х


33

Зейнетақы активтерінің ағымдық құны

Х

Х


34

Баланс бойынша активтер сомасы

Х

Х


      Кестенi толтыру жөнiндегi түсіндірме:
      Реттік нөмірі 27.3-жол бойынша ақпарат 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап ұсынылады.

2-кесте

      Ескерту. 2-кестемен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.07.15 № 110, өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.05.25 № 195 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

Басқаруында бірнеше Қордың зейнетақы активтері болатын Ұйымы үшін К1 коэффициентінің мәнің есептеу
20__жылғы «___» _______ жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Көрсеткіштің атауы

Баланс бойынша құны

Есепке алынатын көлем (%)

Есепке алынатын сома

1

Ақша - барлығы (1.1 - 1.5-жолдардың сомасы):


Х


1.1.

Кассадағы ақша, Ұйымның балансы бойынша активтер сомасының бір пайызынан артық емес


100


1.2.

Осы Нұсқаулықтың 15-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердің ағымдағы шоттарындағы ақша теңгемен және «Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «АА-»-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар елдердің шетел валютасында


100


1.3.

Бағалы қағаздар орталық депозитарийдің ағымдағы шоттарындағы ақша


100


1.4.

«Standard & Poor's» халықаралық шәкілі бойынша «ВВВ-»-тен төмен емес ұзақ мерзімді және (немесе) қысқа мерзімді рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының резидент емес банктердің ағымдағы шоттарындағы «Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «АА-»-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар елдердің шетел валютасындағы ақша


100


1.5.

«Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВВ-»-тен төмен емес ұзақ мерзімді және (немесе) қысқа мерзімді рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар, Ұйымға ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында операцияларды жүзеге асыру бойынша банктік қызмет көрсететін шетелдік ұйымдардың ағымдағы шоттарындағы «Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «АА-»-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар елдердің шетел валютасындағы ақша


100


2

«Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB-»-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы, немесе «Standard & Poor's» агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzBB»-дан төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердегі салымдар


100


3

«Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «А-»-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының резидент емес бас банктің резидент еншілес банкі болып табылатын Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердегі салымдар


100


4

Осы Нұсқаулықтың 15-тармағының 3) тармақшасының төртінші абзацына сәйкес «Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «В+»-тен «В»-ға дейінгі ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы, немесе «Standard & Poor's» агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzВВ-»-тен «kzВ+»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердегі салымдар


100


5

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес айналысқа жіберілгендерді қоса алғанда)


100


6

Қазақстан Республикасының жергілікті атқару органдары шығарған, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген облигациялар


100


7

«Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар


1007-1

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі дауыс беретін акцияларының жүз пайызын иеленген екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған ұйымымен шығарылған борыштық бағалы қағаздар


100


8

«Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВ-»-тен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі, немесе «Standard & Poor's» агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzВВ»-ден төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасы ұйымдарының акциялары және осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар


100


9

№ 77 қаулысында көзделген «акциялар» секторының бірінші (ең жоғарғы) санатының талаптарына сәйкес келетін, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасы ұйымдарының акциялары және осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар


70


10

№ 77 қаулысында көзделген «акциялар» секторының екінші (ең жоғарғы) санатының талаптарына сәйкес келетін, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының акциялары мен осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар


50


11

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, «Standard & Poor's» агенттігінің хылықаралық шәкілі бойынша «ВВ-»-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, немесе «Standard & Poor's» агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzВВ»-ден төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары


100


12

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, «Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «В+»-тен «В-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар немесе «Standard & Poor's» агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzВВ-»-тен «kzВ»-ға дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары


80


13

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, эмитенті № 77 қаулысында көзделген «бірінші шағын санатының (ең жоғарғы санаты) рейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздары» санатының талаптарына сәйкес келетін Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары


80


14

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, осы Нұсқаулықтың 15-тармағының 11) тармақшасының талаптарына сәйкес келетін Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары


80


15

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, эмитенті № 77 қаулыда көзделген «екінші шағын санатының (ең жоғарғы санаттан кейін келетін) рейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар» санатының талаптарына сәйкес келетін Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары


70


16

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, осы Нұсқаулықтың 15-тармағының 12) тармақшасының талаптарына сәйкес келетін Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары


70


17

«Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВВ-»-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингі агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар


100


18

Шетел ұйымдары шығарған, «Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВВ-»-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар


100


19

«Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВВ-»-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шетел эмитенттерінің акциялары және осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар


100


20

Халықаралық қаржы ұйымдары шығарған, «Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВВ-»-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар борыштық бағалы қағаздар


100


21

Лондон қымбат металдар нарығының қауымдастығы (London bullion market association) қабылдаған халықаралық сапа стандартына сәйкес келетiн және осы қауымдастықтың құжаттарында "Лондондық сапалы жеткiзiлiм" ("London good delivery") стандарты ретiнде белгiленген тазартылған қымбат металдар мен 12 айдан аспайтын мерзiмi бар металл депозиттері, оның iшiнде "Standard & Рооr's" агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша "АА"-дан төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингтiк бағасы бар Қазақстан Республикасының резидент емес банктерiндегi металл депозиттер


100


22

Бағалы қағаздармен сауда-саттық жасауды ұйымдастырушылардың және акционерлерi бағалы қағаздар нарығының кәсiби қатысушылары болып табылатын бағалы қағаздар нарығы инфрақұрылымының бөлiгi болып табылатын өзге заңды тұлғалардың акциялары


50


23

Зейнетақы активтерiнiң сыйақы комиссиялары бойынша және зейнетақы активтерiн инвестициялаудан түскен есептелген инвестициялық кiрiс бойынша дебиторлық берешек – барлығы (23.1-23.2 жолдар сомасы)


Х


23.1

Шарт талаптары бойынша үш күнтізбелік күннен аспайтын мерзімге мерзімі өткен берешек


100


23.2

Шарт талаптары бойынша тоқсан күнтізбелік күннен аспайтын мерзімге мерзімі өткен берешек


50


24

Ұйымның негізгі құрал-жабдықтары – барлығы (24.1 - 24.3 жолдарының сомасы)


Х


24.1

Меншіктегі немесе тұрақты жер пайдалану құқығындағы жер


100


24.2

Меншіктегі үйлер мен ғимараттар


100


24.3

Көлік құралдарын қоспағанда меншігіндегі машиналар мен жабдықтар


100


25

Жиынтық өтімді және басқа активтер (25.1 – 25-n жолдарының сомасы)


Х


25-1

_1 Қор бойынша өтімді және басқа активтердің бөлінуі

Х

Х


Х

Х


25-n

_n Қор бойынша өтімді және басқа активтердің бөлінуі

Х

Х


26

Баланс бойынша міндеттемелер


Х


26-1

_1 Қор бойынша Міндеттемелердің бөлінуі

Х

Х


Х

Х


26-n

_n Қор бойынша Міндеттемелердің бөлінуі

Х

Х


27

Тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген қаржы құралдарының құны (28, 29, 30-жолдарының сомасы)

Х

Х


27-1

_1 Қордың тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген қаржы құралдарының құны

Х

Х


Х

Х


27-n

_n Қордың тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген қаржы құралдарының құны

Х

Х


28

Кредиттік тәуекел

Х

Х


28-1

_1 Қордың кредиттік тәуекелі

Х

Х


Х

Х


28-n

_n Қордың кредиттік тәуекелі

Х

Х


29

Нарықтық тәуекел (29.1 – 29.4-жолдарының сомасы)

Х

Х


29.1

_1 Қордың нарықтық тәуекелі

Х

Х


Х

Х


29-n

_n Қордың нарықтық тәуекелі

Х

Х


29.1.

Айрықша пайыздық тәуекел

Х

Х


29.1-1

_1 Қордың айрықша пайыздық тәуекелі

Х

Х


Х

Х


29.1-n

_n Қордың айрықша пайыздық тәуекелі

Х

Х


29.2

Жалпы пайыздық тәуекел

Х

Х


29.2-1.

_1 Қордың пайыздық тәуекелі

Х

Х


Х

Х


29.2-n

_n Қордың пайыздық тәуекелі

Х

Х


29.3.

Қор тәуекелі

Х

Х


29.3-1.

_1 Қордың Қор тәуекелі

Х

Х


Х

Х


29.3-n

_n Қордың Қор тәуекелі

Х

Х


29.4.

Валюталық тәуекел

Х

Х


29.4-1.

_1 Қордың валюталық тәуекелі

Х

Х


Х

Х


29.4-n

_n1 Қордың валюталық тәуекелі

Х

Х


30

Операциялық тәуекел

Х

Х


30-1.

_1 Қор бойынша операциялық тәуекелінің бөлінуі

Х

Х


Х

Х


30-n

_n Қор бойынша операциялық тәуекелінің бөлінуі

Х

Х


31

К1 (25-жолы – (26-жолы+ 34-жолы немесе 35-жолы))/ 27-жолы

Х

Х


31-1.

_1 Қор бойынша К1

Х

ХХ

Х


31-n

_n Қор бойынша К1

Х

Х


32

Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны

Х

Х_1 Қор бойынша зейнетақы активтерінің ағымдағы құны

Х

ХХ

Х_n Қор бойынша зейнетақы активтерінің ағымдағы құны

Х

Х


32-1

_1 Қор бойынша ағымдағы құнының үлесі

Х

Х


Х

Х


32-n

_n Қор бойынша ағымдағы құнының үлесі

Х

Х


33

Баланс бойынша активтер сомасы

Х

Х


34

К2 отыз пайыздан артық кері ауытқыған кездегі резерв

Х

Х


34-1

_1 Қор бойынша К2 отыз пайыздан артық кері ауытқыған кездегі резерв

Х

Х


...

...

Х

Х


34-n

_n Қор бойынша К2 отыз пайыздан артық кері ауытқыған кездегі резерв

Х

Х


35

К2 он бес пайыздан артық, бірақ отыз пайыздан аз кері ауытқыған кездегі резерв

Х

Х


35-1

_1 Қор бойынша К2 он бес пайыздан артық, бірақ отыз пайыздан аз кері ауытқыған кездегі резерв

Х

Х


...

...

Х

Х


35-n

_n Қор бойынша К2 он бес пайыздан артық, бірақ отыз пайыздан аз кері ауытқыған кездегі резерв

Х

Х


      Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
_______________________________________________________________
       (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Бас бухгалтер _________________________________________________
              (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Орындаушы _____________________________________________________
          (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Зейнетақы активтерін инвестициялық 
басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға
арналған пруденциалдық нормативтердің
нормативтік мәндері, оларды есептеу
әдістемесі туралы нұсқаулыққа  
10-қосымша             

      Ескерту. 10-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.07.15 № 110,  2010.11.29 № 174 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2012.07.27 № 227 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

Бағалы қағаздардың құнсыздануын немесе құнын төмендетуін тану критерийлері


Критерий атауы

Балл саны

1

Қаржылық жай-күйі:


1.1

Тұрақты

+0

1.2

Қанағаттанарлық

+1

1.3

Тұрақты емес

+2

1.4

Өте қиын

+7

2

Кез-келген төлемдерді өтеудегі мерзімнің кешіктірілуі:


2.1

Мерзімді кешіктірудің болмауы

-1

2.2

Мерзімді 7 күнтізбелік күнге дейін кешіктіру

+0

2.3

Мерзімді 8 күнтізбелік күннен 15 күнтізбелік күнге дейін кешіктіру

+1

2.4

Мерзімді 16 күнтізбелік күннен 30 күнтізбелік күнге дейін кешіктіру

+2

2.5

30 күнтізбелік күннен артық

+3

2.6

Күнтізбелік 1 жылдан артық

+4

3

Кепілдіктің болуы:


3.1

Қазақстан Республикасы мемлекеті (негізгі борыш пен сыйақыға 100% кепілдік беру кезінде)

-4

3.2

Қазақстан Республикасы мемлекеті (негізгі борыш пен сыйақыға 100% кем кепілдік беру кезінде)

(Балл сомасы "-4"-тен бастап кепілдік мөлшеріне теңбе-тең есептеледі)

3.3

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А-" төмен емес рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейлі рейтинг бағасы бар шет мемлекет

-3

3.4

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері

-3

3.5

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А-" төмен емес рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейлі рейтинг бағасы бар шетелдік эмитент

-2

3.6

Кепілдіксіз

+0

4

Белсенді нарықтың болуы:


4.1

Белсенді нарық

+0

4.2

Белсенді емес нарық

+1

5

Рейтингтің болуы:


5.1

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А" төмен емес немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейлі рейтинг бағасы

-4

5.2

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А-" бастап "ВВВ-" дейінгі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейлі рейтинг бағасы

-3

5.3

«Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВВ-»-тен «В-»-ке дейін немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы

-2

5.4

«Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «В-»-тен төмен немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі бағасы

+3

6

Рейтингі жоқ


6.1

"Бірінші шағын санаттың (аса жоғары санат) рейтинг бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар" шағын санатына енгізілген борыштық бағалы қағаздар

-1

6.2

"Екінші шағын санаттың (аса жоғары санаттан кейінгі) рейтинг бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар" шағын санатына енгізілген борыштық бағалы қағаздар

+0

6.3

Қазақстан Республикасының ұйымдарымен Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған қор биржасымен танылған рейтингтік агенттіктердің бағалары бар қор биржасының ресми тізіміне енгізілген борыштық бағалы қағаздар

+1

7

Қор биржасы ресми тізімінің "акциялар" секторындағы екінші бірінші санатқа (аса жоғары санат) енгізілген эмитенттер акциялары және ол бойынша депозитарлық қолхаттар

-1

7.1

Қор биржасы ресми тізімінің "акциялар" секторындағы екінші санатқа (аса жоғары санат) енгізілген эмитенттер акциялары және ол бойынша депозитарлық қолхаттар

0

8

Қор биржасының ресми тізімінің «буферлік санатына» эмиттенттің өз міндеттемелері бойынша сыйақы төлеу бойынша дефолт болған жағдайда енгізілген борыштық бағалы қағаздарын қоспағанда, қор биржасының ресми тізімінің «буферлік санатына» енгізілген борыштық бағалы қағаздары

+1

9

Дефолт, делистинг немесе рейтингтің төмендеуі

+2

10

Бағалы қағаздарды орналастыруды тоқтата тұру (орналастыруды тоқтата тұру туралы уәкілетті орган шешімі)

+2

11

Ақпарат түскен жоқ

+10

      Осы критерийлерді бағалы қағаздардың құнсызданғанда пайдалану кезінде, рейтинг бағасы және листинг санаты болған кезде есепке рейтинг бағасы алынады.
      1-ге дейінгі (1 қосылады) балл сомасы алынған кезде – бағалы қағаз стандартты сияқты жіктеледі.
      2 бастап 4 дейінгі (4 қосылады) балл сомасы алынған кезде – бағалы қағаз 1 санатты күмәнді ретінде жіктеледі, 10 (он) пайыз провизия қалыптасады.
      5 бастап 7 дейінгі (7 қосылады) балл сомасы алынған кезде – бағалы қағаз 2 санатты күмәнді ретінде жіктеледі, 15 (он бес) пайыз провизия қалыптасады.
      8 бастап 10 дейінгі (10 қосылады) балл сомасы алынған кезде – бағалы қағаз 3 санатты күмәнді ретінде жіктеледі, 25 (жиырма бес) пайыз провизия қалыптасады.
      10-нан артық балл сомасы алынған кезде – бағалы қағаз қанағаттанғысыз ретінде жіктеледі, 50 (елу) пайыз провизия қалыптасады.
      Эмитенттің бағалы қағаздары банкрот болған жағдайда осы бағалы қағаз бір мезгілде нөлге дейін есептен шығарылады.

Зейнетақы активтерін инвестициялық 
басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға
арналған пруденциалдық нормативтердің
нормативтік мәндері, оларды есептеу
әдістемесі туралы нұсқаулыққа   
11-қосымша             

      Ескерту. 11-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.11.29 № 174 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), ҚР Ұлттық банкі Басқармасының 2011.12.26 № 221 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2012.01.01 бастап туындаған қатынастарға қолданылады) Қаулыларымен.

Бағалы қағаздардың құнсыздануынан болған жоғалтуларды жабуға арналған резервтердің (провизиялардың) мөлшері немесе бағалы қағаздардың құнын төмендетудің мөлшері

Балл сомасы

Бағалы қағаздардың жіктелім санаты

Резервтердің (провизиялардың) қажетті мөлшері

1

Стандартты

0%

2-4

1- санатты күмәнді

10%

5-7

2- санатты күмәнді

15%

8-10

3- санатты күмәнді

25% (35%)

10-12

Қанағаттанарлық емес

50% (70%)

12-ден жоғары

Үмітсіз

90%

      Кестеге түсіндірмелер:
      Осы критерийлер бағалы қағаздардың құнсыздануы немесе бағалы қағаздардың құнын кеміту үшiн пайдаланылғанда рейтингтiк бағасы және листинг санаты болған кезде есепке рейтингтiк бағасы алынады.
      1-ге дейiнгi (қоса алғанда) балл сомасы алынған кезде бағалы қағаз стандартты болып жiктеледi.
      2-ден 4-ке (қоса алғанда) дейiнге тең балл сомасы кезінде бағалы қағаз 1-санатты күмәндi болып жiктеледi, провизиялардың 10 (он) пайызы қалыптастырылады.
      5-тен 7-ге дейiнге (қоса алғанда) тең балл сомасы кезінде бағалы қағаз 2-санатты күмәндi болып жiктеледi, провизиялардың 15 (он бес) пайызы қалыптастырылады.
      8-ден 10-ға дейiнге (қоса алғанда) тең балл сомасы кезінде бағалы қағаз 3-санатты күмәндi болып жiктеледi, мыналар:
      облигациялар бойынша провизиялардың 25 (жиырма бес) пайызы;
      акциялар бойынша провизиялардың 35 (отыз бес) пайызы қалыптастырылады.
      11-ден 12-ге дейiнге (қоса алғанда) тең балл сомасы кезінде бағалы қағаз қанағаттанарлықсыз болып жiктеледi, мыналар:
      облигациялар бойынша провизиялардың 50 (елу) пайызы;
      акциялар бойынша провизиялардың 70 (жетпіс) пайызы қалыптастырылады.
      12-ден жоғары сома болған кезде бағалы қағаз үмiтсiз деп жiктеледi, провизиялардың 90 (тоқсан) пайызы қалыптастырылады. Егер эмитенттiң борыштық бағалы қағазы үмiтсiз деп жiктелсе, онда осы эмитенттiң акциясы бiр мезгiлде нөлге дейiн есептен шығарылады.
      Бағалы қағаз эмитентi банкрот болған кезде осы бағалы қағаз бiр мезгiлде нөлге дейiн есептен шығарылады.
      

Зейнетақы активтерін инвестициялық 
басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға
арналған пруденциалдық нормативтердің
нормативтік мәндері, оларды есептеу
әдістемесі туралы нұсқаулыққа  
12-қосымша            

      Ескерту. 12-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық банкі Басқармасының 2012.07.27 № 227 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

Нысан

Инвестициялық басқарудағы

_____________________________________________________________________
(жинақтаушы зейнетақы қорының қысқаша ілік септігіндегі атауы),
_________________________________________________________________
(зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын
органның қысқаша ілік септігіндегі атауы)
______________________________________________________ жылға
(ай атауы) (күнтізбелік жылды санмен белгілеу)

консервативті инвестициялық портфелінің зейнетақы активтерінің 
бір шартты бірлігінің орташа құны туралы
анықтама

                                       (үтірден кейін екі белгімен)

Күні

Зейнетақы жарналары, келіп түсті

Басқа қорлардан аударым жасалған

Қалыпты инвестициялық портфельден жасалған аударым

Алынған өсімпұл

Кастодиан банктің сыйақысы 1

Төлемдер және жасалған аударымдар

Анықталғанға дейінгі сома

зейнетақы жарналарын уақтылы аударым жасамағаны үшін

зейнетақы активтерін уақтылы инвестицияламағаны үшін

төленді

есептелді

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

күні, айы, жылы

кестенің жалғасы

Қате есептелген сомалар бойынша міндеттемелер

Зейнетақы активтерінің комиссиялық сыйақысы

Инвестициялық кірістен түскен комиссиялық сыйақы

«Таза» зейнетақы активтерінің ағымдық құны

Шартты бірліктердің саны 2

Зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны 3

Бір күнде есептелген зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кіріс

есептелді

төленді

есептелді

төленді

11

12

13

14

15

16

17

18

19

      Бір шартты бірліктің орташа құны (ай атауы) (күнтізбелік жылды санмен белгілеу) жылды (3): К2 номиналды кіріс коэффициенті:
      Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
_______________________________________________________________
    (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)                (қолы)
      Бас бухгалтер _________________________________________________
                   (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)
      Орындаушы _____________________________________________________
                   (лауазымы, тегі және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________
      Мөр орны
      1 Кастодиан банк Қордағы инвестициялық шотындағы қалдық бойынша төлеген сыйақы (мүдде).
      2 үтірден кейін нақты үш белгіге дейін.
      3 үтірден кейін нақты жеті белгіге дейін.

«Зейнетақы активтерін инвестициялық
басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға
арналған пруденциалдық нормативтердің
нормативтік мәндері, оларды есептеу
әдістемесі туралы нұсқаулықтың
12-1-қосымшасы

      Ескерту. Нұсқаулық 12-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық банкі Басқармасының 2012.07.27 № 227 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

Нысан 

Инвестициялық басқарудағы

_____________________________________________________________________
(жинақтаушы зейнетақы қорының қысқаша ілік септігіндегі атауы),
_________________________________________________________________
(зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын
органның қысқаша ілік септігіндегі атауы)
______________________________________________________ жылға
(ай атауы) (күнтізбелік жылды санмен белгілеу)

қалыпты инвестициялық портфелінің зейнетақы активтерінің 
бір шартты бірлігінің орташа құны туралы
анықтама 

Күні

Зейнетақы жарналары, келіп түсті

Басқа қорлардан аударым жасалған

Алынған өсімпұл

Кастодиан банктің сыйақысы 1
 

Төлемдер және жасалған аударымдар

Консервативті инвестициялық портфельге жасалған аударым

Анықталғанға дейінгі сома

зейнетақы жарналарын уақтылы аударым жасамағаны үшін

зейнетақы активтерін уақтылы инвестицияламағаны үшін

төленді

есептелді

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

кестенің жалғасы

Қате есептелген сомалар бойынша міндеттемелер

Зейнетақы активтерінің комиссиялық сыйақысы

Инвестициялық кірістен түскен комиссиялық сыйақы

«Таза» зейнетақы активтерінің ағымдық құны

Шартты бірліктердің саны 2

Зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны 3

Бір күнде есептелген зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кіріс

есептелді

төленді

есептелді

төленді

11

12

13

14

15

16

17

18

19

      Бір шартты бірліктің орташа құны (ай атауы) (күнтізбелік жылды санмен белгілеу) жылды (3): К2 номиналды кіріс коэффициенті:
      Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
_______________________________________________________________
    (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)                (қолы)
      Бас бухгалтер _________________________________________________
                   (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)
      Орындаушы _____________________________________________________
                   (лауазымы, тегі және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________
      Мөр орны
      1 Кастодиан банк Қордағы инвестициялық шотындағы қалдық бойынша төлеген сыйақы (мүдде).
      2 үтірден кейін нақты үш белгіге дейін.
      3 үтірден кейін нақты жеті белгіге дейін.

Зейнетақы активтерін инвестициялық 
басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға
арналған пруденциалдық нормативтердің
нормативтік мәндері, оларды есептеу
әдістемесі туралы нұсқаулыққа  
13-қосымша             

200__ жылғы "____" _____________ жағдай бойынша
Номиналды кіріс коэффициенті туралы мәліметтер

      Ескерту. 13-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.

___________________________________________________
(Ұйымның атауы)
___________________________________________________
(жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)

Көрсеткіштер


(ай атауы) (жылды санмен беру)1 үшін бір шартты бірліктің орташа құны


К2 номиналды кіріс коэффициенті (12 ай үшін):


(ай атауы) (жылды санмен беру)2 үшін бір шартты бірліктің орташа құны


К2 номиналды кіріс коэффициенті (36 ай үшін):


(ай атауы) (жылды санмен беру)3 үшін бір шартты бірліктің орташа құны


К2 номиналды кіріс коэффициенті (60 ай үшін):


      1Жиырма ай бұрынғы бір шартты бірліктің орташа құны көрсетіледі.
      2Отыз алты ай бұрынғы бір шартты бірліктің орташа құны көрсетіледі.
      3Алпыс ай бұрынғы бір шартты бірліктің орташа құны көрсетіледі.

  Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
_______________________________________________________________
       (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Бас бухгалтер _________________________________________________
              (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Орындаушы _____________________________________________________
               (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Зейнетақы активтерін инвестициялық  
басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға 
арналған пруденциалдық нормативтердің
нормативтік мәндері, оларды есептеу 
әдістемесі туралы нұсқаулыққа       
14-қосымша             

      Ескерту. 14-қосымшаға өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.12.29 № 266 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз), 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi), 2009.12.29 № 266 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз), 2010.09.03  N 131(мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) ҚР Ұлттық банкі Басқармасының 2011.12.26 № 221 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2012.01.01 бастап туындаған қатынастарға қолданылады) Қаулыларымен.

_____________________________________
(Ұйымның атауы)
200 __ жылғы "____" _____________ жағдай бойынша

Пруденциалдық нормативтер есебі үшін қосымша мәліметтер

(мың теңгемен)

Белгінің N

Көрсеткіштің атауы


1

2

3

8001

Кассадағы ақша Ұйым балансы бойынша активтер сомасының бір пайызынан аспайды


8002

Осы Нұсқаулықтың 15-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар елдердің Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердің ағымдағы шоттарындағы теңгедегі және шетел валютасындағы ақшасы


8003

Орталық бағалы қағаздар депозитарийіндегі ағымдағы шоттардағы ақша


8004

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар елдердің шетел валютасындағы, Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-" төмен емес ұзақ мерзімді және (немесе) қысқа мерзімді рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының резидент емес банктеріндегі ағымдағы шоттарындағы ақша


8005

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-" төмен емес ұзақ мерзімді және (немесе) қысқа мерзімді рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейлі рейтинг бағасы бар "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар елдердің шетел валютасы бойынша ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында жүзеге асырылатын операциялар бойынша банктік қызмет көрсететін Ұйымдардың шетелдік ұйымдарының ағымдағы шоттардағы ақша


8006

Кассадағы және ағымдық шоттардағы басқа ақша


8007

Лондон қымбат металдар нарығы қауымдастығы (London bullion market association) қабылдаған халықаралық сапа стандартына сәйкес келетін және осы қауымдастықтың құжаттарында "Лондондық сапалы жеткізілім" ("London good delivery") стандарты ретінде белгіленген тазартылған қымбат металдар, оның ішінде "Standard & Рооr's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "АА-"-дан төмен емес рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының резидент емес банктеріндегі 12 айдан аспайтын мерзімі бар металл депозиттер


8008

Зейнетақы активтерінің комиссиялық сыйақылары және шарт талаптары бойынша мерзімі өтпеген, зейнетақы активтерін инвестициялаудан түскен есептелген инвестициялық кіріс бойынша дебиторлық берешек


8009

алынып тасталады


8010

Басқа дебиторлық берешек


8011

Ұйымның балансы бойынша активтер сомасының бес пайызынан аспайтын сомада Ұйымның жылжымайтын мүлік түріндегі негізгі құрал-жабдықтары


8012

2011.01.01 алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.12.29 № 266 Қаулысымен.

8013

2011.01.01 алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.12.29 № 266 Қаулысымен.

8014

Басқа негізгі құрал-жабдық


8015

К2.1 коэффициентін ықтимал өтеу бойынша қалыптастырылған резервтің сомасы


8016

К2.2 коэффициентін ықтимал өтеу бойынша қалыптастырылған резервтің сомасы
8017

Қордың агрессивті инвестициялық портфелiндегі салымшылардың (алушылардың) жинақталған зейнетақы қаражатын ықтимал өтеу бойынша қалыптастырылған резервтің сомасы


      Кестенi толтыру жөнiндегi түсіндірме:
      Реттік нөмірі 8017-жол бойынша ақпарат 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап ұсынылады.

      Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
_______________________________________________________________
       (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Бас бухгалтер _________________________________________________
              (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Орындаушы _____________________________________________________
          (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Қазақстан Республикасы Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау агенттігі
Басқармасының 2009 жылғы 
5 тамыздағы N 181 қаулысына
қосымша           

Күші жойылды деп танылатын нормативтік құқықтық
актілердің тізбесі

      1. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтердің нормативтік мәндері, оларды есептеу әдістемесі туралы нұсқаулықты бекіту туралы" 2008 жылғы 22 тамыздағы N 118 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 5322 тіркелген).
      2. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне жинақтаушы зейнетақы қорларының, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың және бағалы қағаздар рыногындағы кәсіби қызметтің түрлерін қоса атқаратын ұйымдардың қызметін пруденциалдық реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2008 жылғы 29 қазандағы N 164 қаулысының 2-тармағы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 5405 тіркелген).
      3. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне жинақтаушы зейнетақы қорларының, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асырушы ұйымдардың, және бағалы қағаздар рыногындағы кәсіби қызмет түрлерін қосып атқарушы ұйымдардың қызметін пруденциалдық реттеу мәселелері бойынша толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" 2008 жылғы 29 желтоқсандағы N 247 қаулысының 2-тармағы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 5514 тіркелген).
      4. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне жинақтаушы зейнетақы қорларының, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асырушы ұйымдардың, және бағалы қағаздар рыногындағы кәсіби қызмет түрлерін қосып атқарушы ұйымдардың қызметін пруденциалдық реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2009 жылғы 10 сәуірдегі N 74 қаулысының 2-тармағы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 5678 тіркелген).

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады