Мемлекеттік еңбек инспекторларының мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру кезіндегі тексеру парағының нысанын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2009 жылғы 28 желтоқсандағы № 384-ө және Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2010 жылғы 5 ақпандағы № 31 Бірлескен Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2010 жылғы 8 ақпанда N 6035 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2011 жылғы 16 ақпандағы № 55-ө және Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрінің 2011 жылғы 16 ақпандағы № 36 Бірлескен бұйрығымен.

      Күші жойылды - ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2011.02.16 № 55-ө және ҚР Экономикалық даму және сауда министрінің 2011.02.16 № 36 (ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Бірлескен бұйрығымен.

      Еңбек кодексінің 16-бабы 25) тармақшасына, «Жеке кәсіпкерлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 38-бабы 1-тармағына және «Халықты жұмыспен қамту туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 6-бабы 2-тармақтың 9) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫЗ:
      1. Қоса беріліп отырған мемлекеттік еңбек инспекторларының мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру кезіндегі тексеру парағының нысаны бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Еңбек және әлеуметтік әріптестік департаменті (А.А. Сарбасов):
      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты  әлеуметтік қорғау министрлігінің ресми сайтында орналастыруды қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Б.Б. Нұрымбетовке жүктелсін.
      4. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының          Қазақстан Республикасының
      Еңбек және халықты әлеуметтік      Экономика және бюджеттік
      қорғау министрі                    жоспарлау министрі
      ____________ Г.Н Әбдіқалықова      ___________ Б.Т. Сұлтанов

Қазақстан Республикасы   
Еңбек және халықты әлеуметтік
қорғау министрінің     
2009 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 384-ө және       
Қазақстан Республикасы   
Экономика және бюджеттік  
жоспарлау министрінің   
2010 жылғы 5 ақпандағы   
№ 31 бірлескен бұйрығымен 
бекітілген        

Мемлекеттік еңбек инспекторларының мемлекеттік бақылауды жүзеге
асыру кезіндегі тексеру парағының нысаны

      ______________                             ____________________
          (күні)                                  (толтырылған орны)
      _______________________________________________________________
      (Мемлекеттік бақылауды жүзеге асырушы лауазымды тұлғаның Т.А.Ә)

      Тексеріліп жатқан заңды тұлғаның атауы немесе субъектінің Т.А.Ә
      ____________________________________________.
      Заңды мекенжайы: _____________________________________________.

Р/с

Талаптар

1

2

1.

Еңбек жағдайлары бойынша өндірістік нысандарды аттестациялау жүргізілген

2.

Жұмыс беруші жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты жасалған

3.

Қызметкердің өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу төлемі жүзеге асырылады

4.

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөнінде қызметтің (маманның) болуы

5.

Жазатайым оқиға кездерінде өндірістегі жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің талаптарына сәйкес жүргізіледі

6.

Қызметкерлер жеке және ұжымдық қорғану құралдарымен қамтамасыз етілген

7.

Қызметкерлерге сүт, емдік-профилактикалық тағам беру тәртібінің сақталуы

8.

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарына сәйкес еңбек қауіпсіздігіне қажетті жағдайлар жасалған

9.

Еңбекті қорғау жөнінде кезеңімен оқыту және білімдерін тексеру жүргізіледі

10.

Қауіпсіздік техникасы жөнінде инструктаж жүргізіледі

11.

Міндетті медициналық байқаулар жүргізіледі

12.

Шетелдік жұмыс күшін пайдалану рұқсаттарының болуы

13.

Жұмыс беруші шетелдік жұмыс күшін тарту рұқсаттарында көрсетілген ерекше жағдайларды орындайды

14.

Жалақының уақытылы және толық төленуі

15.

Кепілдіктердің сақталынуы және өтемақы төлемдерінің төленуі

16.

Ұжымдық шарт жасау тәртібінің сақталынуы

17.

Ұжымдық шарт шарттарының орындалуы

18.

Жұмысқа қабылдарда қызметкерлермен еңбек шарты жасалынған

19.

Еңбек шартын жасауда шектеулердің сақталынуы

20.

Еңбек шарттарының тоқтатылуы Еңбек кодексі талаптарына сай жүргізіледі

21.

Жасалған еңбек шарттарының Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің нормаларына сәйкестігі

22.

Жұмыс беруші актілері ережелерінің Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің нормаларына сәйкестігі

23.

Келісімдерде, ұжымдық, еңбек шарттарында, жұмыс беруші актілеріндегі шарттардың (еңбек шарттарының) сақталуы

24.

Толық материалдық жауапкершілік туралы жазбаша шарт жасау заңдылықтары

25.

Жұмыс уақыты және демалыс уақыты режимінің сақталуы

26.

Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің қызметкерлерге жыл сайынғы еңбек (қосымша) әлеуметтік демалыс беру жөніндегі талаптарының сақталуы

27.

Жекелеген санаттағы қызметкерлердің еңбек құқықтарының сақталуы

28.

Тәртіптік жаза қолдану тәртібінің сақталуы

Мемлекеттік еңбек инспекторы ___________________________________
Таныстым _______________________________________________________

Об утверждении формы проверочного листа при осуществлении государственного контроля государственными инспекторами труда

Совместный приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 28 декабря 2009 года № 384-п и Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 5 февраля 2010 года № 31. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 февраля 2010 № 6035. Утратил силу совместным приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 16 февраля 2011 года № 55-п и Министра экономического развития Республики Казахстан от 16 февраля 2011 года № 36

      Сноска. Утратил силу совместным приказом Министра труда и социальной защиты населения РК от 16.02.2011 № 55-п и Министра экономического развития РК от 16.02.2011 № 36 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования).

      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие совместного приказа см. п. 4.

      В соответствии с подпунктом 25) статьи 16 Трудового кодекса Республики Казахстан, пунктом 1 статьи 38 Закона Республики Казахстан "О частном предпринимательстве" и подпунктом 9) пункта 2 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О занятости населения", ПРИКАЗЫВАЕМ:
      1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа при осуществлении государственного контроля государственными инспекторами труда.
      2. Департаменту труда и социального партнерства Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (Сарбасов А.А.) обеспечить:
      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
      2) размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вице-Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Нурымбетова Б.Б.
      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.

      Министр труда и социальной             Министр экономики
      защиты населения                       и бюджетного планирования
      Республики Казахстан                   Республики Казахстан
      _________ Абдыкаликова Г.Н.            _________ Султанов Б.Т.

Утверждена            
совместным приказом       
Министра труда и социальной защиты
населения Республики Казахстан 
от 28 декабря 2009 года № 384-п
и Министра экономики и бюджетного
планирования Республики Казахстан
от 5 февраля 2010 года № 31  

                     Форма проверочного листа
           при осуществлении государственного контроля
               государственными инспекторами труда

___________                                        __________________
  (дата)                                          (место составления)

_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица осуществляющего государственный контроль)

Наименование юридического лица или Ф.И.О. проверяемого
субъекта ___________________________________________________________.
юридический адрес: _________________________________________________.


п/п

Требования

1

2

1.

Проведена аттестация производственных объектов по условиям труда

2.

Заключен договор обязательного страхования ответственности
работодателя

3.

Осуществляется выплата возмещения вреда, причиненного жизни и
здоровью работника

4.

Наличие службы по безопасности и охране труда (специалиста)

5.

При несчастном случае проводится расследование несчастного случая
на производстве в соответствии с требованием Трудового кодекса
Республики Казахстан

6.

Работники обеспечены средствами индивидуальной и коллективной
защиты

7.

Соблюдение порядка выдачи работникам молока, лечебно-
профилактического питания

8.

Созданы необходимые условия безопасности труда в соответствии с
требованиями безопасности и охраны труда

9.

Проводится периодическое обучение и проверка знаний по охране
труда

10.

Проводится инструктаж по технике безопасности

11.

Проводятся обязательные медицинские осмотры

12.

Наличие разрешения при использовании иностранной рабочей силы

13.

Работодателем выполняются особые условия, указанные в разрешении
на привлечение иностранной рабочей силы

14.

Своевременность и полнота выплаты заработной платы

15.

Соблюдение гарантий и осуществление компенсационных выплат

16.

Соблюдение порядка заключения коллективного договора

17.

Выполнение условий коллективного договора

18.

При приеме на работу заключены трудовые договоры с работниками

19.

Соблюдение ограничения заключения трудового договора

20.

Прекращения трудовых договоров производятся с соблюдением
требований Трудового кодекса

21.

Соответствие заключенных трудовых договоров нормам
Трудового кодекса Республики Казахстан

22.

Соответствие положений актов работодателя нормам
Трудового кодекса Республики Казахстан

23.

Соблюдение положений (условий труда) содержащихся в соглашениях,
коллективных, трудовых договорах, актах работодателя

24.

Правомерность заключения письменных договоров о полной
материальной ответственности

25.

Соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха

26.

Соблюдение требований Трудового кодекса Республики Казахстан по
предоставлению работникам ежегодных трудовых (дополнительных),
социальных отпусков

27.

Соблюдение трудовых прав отдельных категорий работников

28.

Соблюдение порядка применения дисциплинарного взыскания

Государственный инспектор труда ______________________________________

Ознакомлен ___________________________________________________________