Қаракөл, М. Мамыраев, Тегісшілдік, Ынталы селолық округтері бойынша ірі қара малдарынан бруцеллез ауруының шығуына байланысты шектеу қою туралы

Қарағанды облысы Қарқаралы ауданының әкімдігінің 2009 жылғы 13 қаңтардағы N 6 қаулысы. Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы Әділет басқармасында 2009 жылғы 10 ақпанда N 8-13-57 тіркелді. Күші жойылды - Қарағанды облысы Қарқаралы ауданының әкімдігінің 2015 жылғы 14 желтоқсандағы № 364 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - Қарағанды облысы Қарқаралы ауданының әкімдігінің 14.12.2015 № 364 қаулысымен.
      Қазақстан Республикасының 2001 жылдың 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы", 2002 жылдың 10 шілдедегі "Ветеринария туралы" Заңдарына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылдың 28 сәуіріндегі "Ветеринария саласындағы нормативтік құқықтық кесімдерді бекіту туралы" N 407 Қаулысына және Қарқаралы ауданының бас мемлекеттік ветеринариялық инспекторының 2008 жылдың 22 қазанындағы N 286 ұсынысының негізінде Қаракөл, М. Мамыраев, Тегісшілдік, Ынталы селолық округтерінің ірі қара малдарынан бруцеллез ауруының шығуына байланысты Қарқаралы ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қаракөл, М. Мамыраев, Тегісшілдік, Ынталы селолық округтерінде ірі қара малдарының арасында бруцеллез ауруына қарсы шектеу қойылсын.
      2. Қаракөл, М. Мамыраев, Тегісшілдік, Ынталы селолық округтерінде шектеу шарттары бойынша рұқсат етілмейді:
      1) шектеу қойылған аумақ арқылы аурудан таза жануарларды тасымалдауға, айдап өтуге, енгізуге, сыртқа шығаруға, тек оларды етке союға жіберген жағдайдан басқа;
      2) індет ошағы айқындалған аурудан таза емес аумақтан басқа аумаққа әкетуге, шөп, сабан және басқа мал азығын дайындауға, сондай-ақ, мал және адамдардың жиналуына байланысты шаралар жүргізуге;
      3) бруцеллезбен ауырған жануарларды және олардан алынған төлдерді бес күннен артық ұстауға.
      3. Қаракөл, М. Мамыраев, Тегісшілдік, Ынталы селолық округтерінің тұрғындарын медициналық байқаудан өткізу үшін "Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінен (М.З. Шайдаров - келісім бойынша) қолғабыс көрсету сұралсын.
      4. "Қарағанды облысының мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің Қарқаралы ауданы бойынша бөлімінен (А. Түсіпов - келісім бойынша) адамдар арасында бруцеллез ауруын дер кезінде анықтап, олардың аурудан емделуін қадағалау сұралсын.
      5. "Қарқаралы ауданының ішкі істер бөлімі" мемлекеттік мекемесінен (С. Дюсетаев - келісім бойынша) сауықтыру іс-шараларын өткізуге көмек көрсету сұралсын.
      6. Қаракөл, М. Мамыраев, Тегісшілдік, Ынталы селолық округтерінің әкімдері (Р. Инербаев, К. Жантурин, М. Тәпен, А. Садуақасов) сауықтыру іс-шараларының өткізілуін ұйымдастыру міндеттелсін.
      7. Осы қаулының орындалысын бақылау аудан әкімінің орынбасары С. Апақашовқа жүктелсін.
      8. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қаркаралы ауданы әкімінің
 
міндетін атқарушы
С. Апақашов
"Келісілді"
 
"Қарқаралы ауданының
 
ішкі істер бөлімі" ММ-нің бастығы
 
__________ С. Дюсетаев
 

      
      9 қаңтар 2009 жыл
      "Келісілді"
      "Қарағанды облысының мемлекеттік
      санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау
      басқармасы" Қарқаралы ауданы бойынша
      бөлімінің бастығы
      __________ А. Түсіпов
      9 қаңтар 2009 жыл
      "Келісілді"
      "Қарағанды облысының денсаулық
      сақтау басқармасы" ММ-нің бастығы
      __________ М.З. Шайдаров
      9 қаңтар 2009 жыл

О введении ограничения по бруцеллезу крупного рогатого скота в Каракольском, М. Мамыраевском, Тегисшилдикском и Инталинском сельских округах

Постановление акимата Каркаралинского района Карагандинской области от 13 января 2009 года N 6. Зарегистрировано Управлением юстиции Каркаралинского района Карагандинской области 10 февраля 2009 года N 8-13-57. Утратило силу постановлением акимата Каркаралинского района Карагандинской области от 14 декабря 2015 года N 364

      Сноска. Утратило силу постановлением акимата Каркаралинского района Карагандинской области от 14.12.2015 № 364.
      В соответствии с Законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", от 10 июля 2002 года "О ветеринарии", Постановлением Правительства Республики Казахстан N 407 от 28 апреля 2003 года "Об утверждении нормативных правовых актов в области ветеринарии" и представлением главного государственного ветеринарного инспектора Каркаралинского района N 286 от 22 октября 2008 года о выявлении бруцеллеза среди крупного рогатого скота в Каракольском, М. Мамыраевском, Тегисшилдикском и Инталинском сельских округах акимат Каркаралинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Установить ограничения по бруцеллезу крупного рогатого скота в Каракольском, М. Мамыраевском, Тегисшилдикском и Инталинском сельских округах.
      2. По условиям ограничения в Каракольском, М. Мамыраевском, Тегисшилдикском и Инталинском сельских округах не допускается:
      1) провоз (прогон) животных через территорию, где установлены ограничения, ввоз (ввод) на эту территорию здоровых животных, вывоз (вывод) из них животных, кроме случаев отправки их на убой;
      2) заготовка на неблагополучной территории, где установлены эпизоотические очаги инфекции, сена, соломы и других грубых кормов для вывоза их на другую территорию, а также проведение мероприятий, связанных со скоплением животных или людей;
      3) содержание больных бруцеллезом животных и полученного от них приплода более пяти суток.
      3. Государственному учреждению "Управление здравоохранения Карагандинской области" (М.З. Шайдаров - по согласованию) оказать содействие в проведении медицинского обследования жителей Каракольского, М. Мамыраевского, Тегисшилдикского и Инталинского сельских округов.
      4. Отделу государственного учреждения "Управление государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Каркаралинскому району" (А. Тусупов - по согласованию) своевременно проводить работу по выявлению бруцеллеза среди людей, контролировать проведение их лечения.
      5. Государственному учреждению "Отдел внутренних дел Каркаралинского района" (С. Дюсетаев - по согласованию) оказать содействие в проведении оздоровительных мероприятий.
      6. Обязать акимов Каракольского, М. Мамыраевского, Тегисшилдикского и Инталинского сельских округов (Р. Инербаев, К. Жантурин, М. Тапен, А. Садуакасов) обеспечить организацию проведения оздоровительных мероприятий.
      7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя акима района С. Апакашова.
      8. Данное постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Исполняющий обязанности
 
акима Каркаралинского района
С. Апакашов
"Согласовано"
 
Начальник ГУ "Отдел внутренних дел
 
Каркаралинского района"
 
С. Дюсетаев
 

      
      9 января 2009 года
      "Согласовано"

Начальник отдела государственного
 
учреждения "Управление
 
государственного санитарно-эпидемиологического
 
надзора Карагандинской области"
 
по Каркаралинскому району
 
А. Тусупов
 

      
      9 января 2009 года
      "Согласовано"
      Начальник
      ГУ "Управление здравоохранения
      Карагандинской области"
      М.З. Шайдаров
      9 января 2009 года