Еңбек және халықтың жұмыспен қамтылу статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының м.а. 2010 жылғы 24 тамыздағы № 229 Бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2010 жылғы 23 қыркүйекте Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 6506 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының 2012 жылғы 1 қарашадағы № 303 Бұйрығымен

      Ескерту. Бұйрықтың күші жойылды - ҚР Статистика агенттігі Төрағасының 2012.11.01 № 303 (2013.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      РҚАО-ның ескертуі!
      Бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 4-тармақтан қараңыз.

      «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабының 2) және 7) тармақшаларына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:
      1. Мыналар:
      1) «Еңбек бойынша есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 1211101, индексі 1-Е, кезеңділігі айлық) осы бұйрықтың 1-қосымшасына сәйкес;
      2) «Еңбек бойынша есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 1211101, индексі 1-Е, кезеңділігі айлық) осы бұйрықтың 2-қосымшасына сәйкес;
      3) «Еңбек бойынша есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 1201102, индексі 1-Т, кезеңділігі тоқсандық) осы бұйрықтың 3-қосымшасына сәйкес;
      4) «Еңбек бойынша есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 1201102, индексі 1-Т, кезеңділігі тоқсандық) осы бұйрықтың 4-қосымшасына сәйкес;
      5) «Еңбек бойынша есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 1191104, индексі 1-Т, кезеңділігі жылдық) осы бұйрықтың 5-қосымшасына сәйкес;
      6) «Еңбек бойынша есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 1191104, индексі 1-Т, кезеңділігі жылдық) осы бұйрықтың 6-қосымшасына сәйкес;
      7) «Қызметкерлер санын есептелген жалақы мөлшері бойынша бөлу туралы» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 1701111, индексі 1-Е (Ж), кезеңділігі екі жылда бір рет) осы бұйрықтың 7-қосымшасына сәйкес;
      8) «Қызметкерлер санын есептелген жалақы мөлшері бойынша бөлу туралы» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 1701111, индексі 1-Е (Ж), кезеңділігі екі жылда бір рет) осы бұйрықтың 8-қосымшасына сәйкес;
      9) «Зиянды және басқа да қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс істейтін қызметкерлердің саны туралы есебі» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 1181104, индексі 1-Е (Еңбек жағдайы), кезеңділігі жылдық) осы бұйрықтың 9-қосымшасына сәйкес;
      10) «Зиянды және басқа да қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс істейтін қызметкерлердің саны туралы есебі» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 1181104, индексі 1-Е (Еңбек жағдайы), кезеңділігі жылдық) осы бұйрықтың 10-қосымшасына сәйкес;
      11) «Қызметкерлердің жекелеген лауазымдары мен кәсіптері бойынша жалақы мөлшері туралы есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 1221110, индексі 2-Е (КӘСІП), кезеңділігі жылына бір рет) осы бұйрықтың 11-қосымшасына сәйкес;
      12) «Қызметкерлердің жекелеген лауазымдары мен кәсіптері бойынша жалақы мөлшері туралы есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 1221110, индексі 2-Е (КӘСІП), кезеңділігі жылына бір рет) осы бұйрықтың 12-қосымшасына сәйкес;
      13) «Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктеп зерттеу сауалдамасы» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 1232102, индексі Т-001, кезеңділігі тоқсандық) осы бұйрықтың 13-қосымшасына сәйкес;
      14) «Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктеп зерттеу сауалдамасы» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 1232102, индексі Т-001, кезеңділігі тоқсандық) осы бұйрықтың 14-қосымшасына сәйкес бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің Құқықтық және ұйымдық қамтамасыз ету департаменті Стратегиялық даму департаментімен бірге заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
      2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін оны бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялауды қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің жауапты хатшысына жүктелсін.
      4. Осы бұйрық 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Төрағаның
      міндетін атқарушы                          Ж. Жарқынбаев

      «КЕЛІСІЛГЕН»
      Қазақстан Республикасының
      Еңбек және халықты әлеуметтiк
      қорғау министрі
      Г. Әбдіқалықова ______________
      2010 жылғы «____» ____________

Қазақстан Республикасы  
Статистика агенттігі төрағасы
міндетін атқарушысының  
2010 жылғы 24 тамыздағы  
№ 229 бұйрығына 1-қосымша  

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Қазақстан Республикасы
Статистика агенттігі
төрағасы міндетін
атқарушысының
2010 жылғы 24 тамыздағы
№ 229 бұйрығына
1-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық байқау бойынша статистикалық нысан
Статистическая форма по общегосударственному статистическому наблюдению

Приложение 1 к приказу
исполняющего обязанности
председателя Агентства
Республики Казахстан
по статистике от 24 авгута 2010 года № 229

Аумақтық органға тапсырылады
Представляется территориальному органу

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт, сағат (қажеттісін қоршаңыз)
Время, затраченное на заполнение статистической формы, час (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1

более 40

Статистикалық нысанды
www.stat.gov.kz сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно получить на сайте
www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді уақытылы тапсырмау, дәйекті емес деректерді беру әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады.
Несвоевременное представление, предоставление недостоверных первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики являются административными правонарушениями и влекут за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Статистикалық нысан коды 1211101
Код статистической формы 1211101

Еңбек бойынша есеп
Отчет по труду

1-Е
1-Т

Айлық
Месячная

Есепті кезең   _ _  тоқсан  _ _ _ _  жыл
Отчетный период |_|_| квартал  |_|_|_|_| год

Қызметкерлердің тізімдік саны 50 адамнан асатын барлық заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері тапсырады.
Представляют все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения со списочной численностью работников свыше 50 человек.

Тапсыру мерзімі - есептік кезеңнен кейінгі 6 күні.
Срок представления - 6 числа после отчетного периода.

КҰЖЖ коды
Код ОКПО


БСН коды
код БИН

1. Қызметкерлер саны және жалақы қоры туралы деректерді
   көрсетіңіз
   Укажите данные о численности работников и фонде заработной платы

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Есепті айға
За отчетный месяц

Жыл басынан
С начала года1

2

1

Есепті кезең ішіндегі қызметкерлердің орташа тізімдік саны – барлығы, адам
Списочная численность работников в среднем за отчетный период - всего, человек2

Қызметкерлердің нақты саны (орташа жалақыны есептеу үшін қабылданған), адам
Фактическая численность работников (принимаемая для исчисления средней заработной платы), человек3

Қызметкерлердің жалақы қоры – барлығы, мың теңге (ондық белгімен)
Фонд заработной платы работников - всего, тысяч тенге (с десятичным знаком)4

Бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге5

Барлық қызметкерлердің нақты жұмыс істеген адам-сағатының саны, мың сағат (ондық белгімен)
Число фактически отработанных человеко-часов всеми работниками, тысяч часов (с десятичным знаком)6

Есепті кезең соңында кәсіпорындағы бос жұмыс орындары (қажетті қызметкерлер) саны, бірлік
Число вакантных рабочих мест (требуемых работников) на предприятии на конец отчетного периода, единицАтауы                             Мекен-жайы
Наименование ________________________ Адрес ________________________
             ________________________ Тел.: ________________________
             ________________________ Электрондық почта мекен-жайы
                                      Адрес электронной почты _______

Орындаушының аты-жөні және телефоны
Фамилия и телефон исполнителя ________________ Тел. _________________

Басшы                      (Аты-жөні,тегі, қолы)
Руководитель ________________ (Ф.И.О., подпись) _____________________

Бас бухгалтер              (Аты-жөні,тегі, қолы)
Главный бухгалтер ___________ (Ф.И.О., подпись) _____________________

      М.О.   
      М.П.    

Қазақстан Республикасы    
Статистика агенттігі төрағасы
міндетін атқарушының     
2010 жылғы 24 тамыздағы   
№ 229 бұйрығына       
2-қосымша          

«Еңбек бойынша есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың
статистикалық нысанын (коды 1211101, индексі 1-Е, кезеңділігі
айлық) толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 7) тармақшасына сәйкес әзірленген және «Еңбек бойынша есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 1211101, индексі 1-Е, кезеңділігі айлық) толтыру тәртібін нақтылайды.
      2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толығымен толтыруға қолданылады:
      1) бос қызмет орындар саны – ұйымдағы (кәсіпорындағы) бос қызмет орындар саны;
      2) бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы – бұл жалақының қорына есептелген соманы қызметкерлердің нақты санына және есепті кезеңдегі ай санына бөлу арқылы анықталады;
      3) қызметкерлердің жалақы қоры – салықтар мен басқа ұстауларды (табыс салығы, міндетті зейнетақы жарналарын) ескере отырып және қаржыландыру көзі мен нақты төлем мерзіміне қарамастан (лауазымдық қызметақылар (тарифтік мөлшерлемелер), үстеме ақылар, қосымша ақылар, сыйақылар мен ынталандырушы және өтемдік сипаттағы өзге де төлемдер) қызметкерлердің еңбек ақысын төлеу үшін ұйымның есептелген ақшалай жиынтық қаражаттары;
      4) қызметкерлердің нақты саны – жұмысқа ресми тіркелуі бар (жүктілігі және босануы бойынша, балаға күтім жасау бойынша, және басқа да демалыстарда жүрген адамдар) қызметкерлердің жекелеген санаттары шегерілген тізімдік құрамдағы қызметкерлердің саны;
      5) қызметкерлердің тізімдік саны – азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша жұмыс атқарушы адамдар, сондай-ақ қоса атқарушылық бойынша қабылданғандардан басқа еңбек шарты бойынша, оның жасалу мерзіміне қарамастан жұмысқа қабылданып, еңбек етуші адамдар саны;
      6) нақты жұмыс істеген адам-сағат саны – бұл кәсіпорындағы барлық қызметкерлердің қалыпты жұмыс кезіндегі және мерзімнен тыс нақты жұмыс істеген уақыты.
      3. Көрсетілген статистикалық нысанды заңды тұлғалар және олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері меншіктің иелігі мен статистикалық нысанына қарамастан өзінің тұрған жері бойынша, тапсырып отырады.
      Заңды тұлға есепті өзінің тұрған жеріндегі мемлекеттік аумақтық статистика органға басқа облыстар аумағында орналасқан және олардың тұрған жері бойынша тиісті мемлекеттік аумақтық статистика органына есеп беретін заңды тұлғаның құрылымдық және оқшауланған бөлімшелерінің деректерінсіз ұсынады.
      4. Осы статистикалық нысан есепті тоқсанның алғашқы екі айында, ал үшінші айда - «Еңбек бойынша есеп» (1-Е индексі, кезеңділігі тоқсандық) статистикалық нысан толтырылады.
      5. Арифметика-логикалық бақылау:
      1-баған бойынша 4-жол = 3-жол *1000 / 2-жол
      2-баған бойынша 4-жол = 3-жол *1000 / 2-жол / есепті кезеңдегі айлар санына.
      Ескерту: Х – бұл айқындама толтыруға жатпайды.

 Қазақстан Республикасы  
Статистика агенттігі төрағасы
міндетін атқарушысының  
2010 жылғы 24 тамыздағы  
№ 229 бұйрығына 3-қосымша  

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Қазақстан Республикасы
Статистика агенттігі
төрағасы міндетін
атқарушысының
2010 жылғы 24 тамыздағы
№ 229 бұйрығына
3-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық байқау бойынша статистикалық нысан
Статистическая форма по общегосударственному статистическому наблюдению

Приложение 3 к приказу
исполняющего обязанности
председателя Агентства
Республики Казахстан
по статистике от 24 авгута 2010 года № 229

Аумақтық органға тапсырылады
Представляется территориальному органу

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт, сағат (қажеттісін қоршаңыз)
Время, затраченное на заполнение статистической формы, час (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1

более 40

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно получить на сайте
www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді уақытылы тапсырмау, дәйекті емес деректерді беру әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады.
Несвоевременное представление, предоставление недостоверных первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики являются административными правонарушениями и влекут за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Статистикалық нысан коды
1211102
Код статистической формы
1211102

Еңбек бойынша есеп
Отчет по труду

1-Е
1-Т

Айлық
Месячная

Есепті кезең   _ _  тоқсан  _ _ _ _  жыл
Отчетный период |_|_| квартал  |_|_|_|_| год

2-ШК «Шағын кәсіпорынның қызметі туралы» статистикалық нысаны бойынша есепті есеп беретіндерден басқа заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері тапсырады.
Представляют все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, кроме отчитывающихся по статистической форме «О деятельности малого предприятия», 2-МП.

Тапсыру мерзімі - есептік кезеңнен кейінгі 6 күні.
Срок представления - 6 числа после отчетного периода.

КҰЖЖ коды
Код ОКПО


БСН коды
код БИН

1. Қызметкерлер саны және жалақы қоры туралы деректерді
   көрсетіңіз
   Укажите данные о численности работников и фонде заработной платы

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Есепті тоқсанның соңғы айына
За последний месяц отчетного квартала

Есепті тоқсанға
За отчетный квартал

Жыл басынан
С начала года1

2

3

1

Есепті кезең ішіндегі қызметкерлердің орташа тізімдік саны – барлығы, адам
Списочная численность работников в среднем за отчетный период - всего, человек
2

одан негізгі қызмет персоналының
из нее персонала основной деятельности

X3

Қызметкерлердің нақты саны (орташа жалақыны есептеу үшін қабылданған), адам
Фактическая численность работников (принимаемая для исчисления средней заработной платы), человек
4

одан негізгі қызмет персоналының
из нее персонала основной деятельности

X5

Қызметкерлердің жалақы қоры – барлығы, мың теңге (ондық белгімен)
Фонд заработной платы работников – всего, тысяч тенге (с десятичным знаком)
6

одан негізгі қызмет персоналының
из него персонала основной деятельности

X7

Бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге
8

одан негізгі қызмет персоналының
из нее персонала основной деятельности

X9

Барлық қызметкерлердің нақты жұмыс істеген адам- сағатының саны, мың сағат (ондық белгімен)
Число фактически отработанных человеко-часов всеми работниками, тысяч часов (с десятичным знаком)
10

Есепті кезең ішіндегі әйелдердің орташа тізімдік саны – барлығы, адам
Списочная численность женщин в среднем за отчетный период - всего, человек

Х11

Әйелдердің нақты саны (орташа жалақыны есептеу үшін қабылданған), адам
Фактическая численность женщин (принимаемая для исчисления средней заработной платы), человек

Х12

Әйелдерге есептелген жалақы қоры – барлығы, мың теңге (ондық белгімен)
Фонд заработной платы, начисленный женщинам – всего, тысяч тенге (с десятичным знаком)

Х13

Әйелдерге есептелген орташа айлық жалақысы, теңге
Среднемесячная заработная плата, начисленная женщинам, тенге

Х14

Әйелдердің нақты жұмыс істеген адам-сағатының саны, мың сағат (ондық белгімен)
Число фактически отработанных человеко-часов женщинами, тысяч часов (с десятичным знаком)

Х2. Жұмыс күшінің қозғалысын және бос орындардың бары туралы
   деректерді көрсетіңіз, адам
   Укажите данные о движении рабочей силы и наличии вакансий, человек

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Есепті тоқсанға
За отчетный квартал

Жыл басынан
С начала года1

2

1

Есепті кезеңнің басындағы қызметкерлердің тізімдік саны – барлығы
Списочная численность работников на начало отчетного периода - всего2

одан
из них

әйелдердің саны
численность женщин3

Қазақстан Республикасындағы резидент еместердің саны
численность нерезидентов Республики Казахстан4

Есепті кезеңде жұмысқа қабылданған қызметкерлер – барлығы
Принято работников за отчетный период – всего5

одан
из них

әйелдер
женщин6

есепті жылы жоғары оқу орындарын бітіргендер санынан жоғары кәсіптік білімі бар мамандар
специалистов с высшим образованием из числа окончивших ВУЗы в отчетном году7

жаңадан құрылған жұмыс орындарына алынған қызметкерлер
работников, принятых на вновь созданные рабочие места8

Есепті кезеңде жұмыстан шыққан қызметкерлер – барлығы
Выбыло работников за отчетный период - всего9

персонал санының қысқартылуына немесе кәсіпорынның таратылуына байланысты
в связи с сокращением численности персонала или ликвидацией предприятия10

қызметкерлердің тұрақтамау себептері бойынша (өз еркі бойынша және себепсіз жұмысқа шықпау)
по причинам текучести (по собственному желанию, за прогул)11

басқа да себептер бойынша
по другим причинам12

Есепті кезеңде жұмыстан шыққан әйелдер – барлығы
Выбыло женщин за отчетный период - всего13

персонал санының қысқартылуына немесе кәсіпорынның таратылуына байланысты
в связи с сокращением численности персонала или ликвидацией предприятия14

қызметкерлердің тұрақтамау себептері бойынша (өз еркі бойынша және себепсіз жұмысқа шықпау)
по причинам текучести (по собственному желанию, за прогул)15

басқа да себептер бойынша
по другим причинам16

Есепті кезеңнің соңындағы қызметкерлердің тізімдік саны – барлығы
Списочная численность работников на конец отчетного периода - всего17

одан
из них

әйелдердің саны
численность женщин18

Қазақстан Республикасындағы резидент еместердің саны
численность нерезидентов Республики Казахстан19

Есепті кезең соңында кәсіпорындағы бос жұмыс орындары (қажетті қызметкерлер) саны, бірлік
Число вакантных рабочих мест (требуемых работников) на предприятии на конец отчетного периода, единиц


х

3. Жұмысты азаматтық - құқықтық сипаттағы шарттар бойынша
   орындайтын адамдардың, толық емес жұмыс уақытында жұмыс
   істейтіндердің және қоса атқарушылық бойынша жұмысқа
   қабылданған қызметкерлердің саны туралы деректерді
   көрсетіңіз (есепті кезеңге орташа алғанда), адам
   Укажите данные о численности лиц, выполняющих работы по договорам
   гражданско-правового характера, работающих неполное рабочее время
   и принятых на работу по совместительству (в среднем за отчетный
   период), человек

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Есепті тоқсанға
За отчетный квартал

Жыл басынан
С начала года1

2

1

Қоса атқарушылық бойынша жұмысқа қабылданған қызметкерлердің саны (басқа ұйымдардан)
Численность работников, принятых на работу по совместительству (из других организаций)2

Жұмысты азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша орындайтын адамдардың саны - барлығы
Численность лиц, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера – всего3

Толық емес жұмыс күні немесе толық емес жұмыс аптасында қызмет істейтіндердің саны - барлығы
Численность работающих неполный рабочий день или неполную рабочую неделю – всего4

одан өндіріс (жұмыс, қызмет) көлемінің қысқаруына байланысты толық емес жұмыс күніне немесе толық емес жұмыс аптасына ауыстырылғандар
из них переведенных на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю в связи с сокращением объема производства (работ, услуг)5

Өндірістің бос тұрып қалуына байланысты уақытша жұмыс істемейтін қызметкерлердің саны - барлығы
Численность работников, временно неработающих в связи с простоем производства - всего6

одан жалақы сақтауынсыз демалыс берілген қызметкерлердің саны
из них численность работников, которым были предоставлены отпуска без сохранения заработной платы7

Бос тұрып қалуына байланысты адам - күн саны
Число человеко-дней, связанных с простоемАтауы                             Мекен-жайы
Наименование ________________________ Адрес ________________________
             ________________________ Тел.: ________________________
             ________________________ Электрондық почта мекен-жайы
                                      Адрес электронной почты _______

Орындаушының аты-жөні және телефоны
Фамилия и телефон исполнителя ________________ Тел. _________________

Басшы                      (Аты-жөні,тегі, қолы)
Руководитель ________________ (Ф.И.О., подпись) _____________________

Бас бухгалтер              (Аты-жөні,тегі, қолы)
Главный бухгалтер ___________ (Ф.И.О., подпись) _____________________

М.О.      
М.П.       

Қазақстан Республикасы   
Статистика агенттігі төрағасы
міндетін атқарушының    
2010 жылғы 24 тамыздағы   
№ 229 бұйрығына       
4-қосымша           

«Еңбек бойынша есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың
статистикалық нысанын (коды 1201102, индексі 1-Е, кезеңділігі
тоқсандық) толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 7) тармақшасына сәйкес әзірленген және «Еңбек бойынша есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 1201102, индексі 1-Е, кезеңділігі тоқсандық) толтыру тәртібін нақтылайды.
      2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толығымен толтыруға қолданылады:
      1) бос жұмыс орындарының саны – ұйымдағы (кәсіпорындағы) бос жұмыс орындарының саны;
      2) бос тұрып қалу – экономикалық, технологиялық, ұйымдастырушылық, өндірістік немесе табиғи сипаттағы себептер бойынша жұмыстың уақытша тоқтап тұруы;
      3) бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы – бұл жалақының қорына есептелген соманы қызметкерлердің нақты санына және есепті кезеңдегі ай санына бөлу арқылы анықталады;
      4) жұмысты азаматтық-құқықтық шарт бойынша орындайтын адамдар (яғни ұйымның тізімдік құрамында болмайтындар) – ұйымның ішкі тәртібіне бағынбай жүзеге асырылатын, белгілі бір жұмысты (бір жолғы, арнаулы шаруашылық, жұмыстың нақты бір көлемін орындау үшін) орындау мерзіміне ғана шарт немесе келісім-шарт бойынша қабылданған адамдар;
      5) қоса атқарушылық бойынша жұмысқа қабылданған тұлғалар – қызметкердің негізгі жұмысынан бос уақытында еңбек шарты жағдайында басқа тұрақты төленетін жұмысты орындауы;
      6) қызметкерлердің жалақы қоры – салықтар мен басқа ұстауларды (табыс салығын, міндетті зейнетақы жарналарын) ескере отырып және қаржыландыру көзі мен нақты төлем мерзіміне қарамастан (лауазымдық қызметақылар (тарифтік мөлшерлемелер), үстеме ақылар, қосымша ақылар, сыйақылар мен ынталандырушы және өтемдік сипаттағы өзге де төлемдер) қызметкерлердің еңбек ақысын төлеу үшін ұйымның есептелген ақшалай жиынтық қаражаттары;
      7) қызметкерлердің нақты саны – жұмысқа ресми тіркелуі бар (жүктілігі және босануы бойынша, балаға күтім жасау бойынша, және басқа да демалыстарда жүрген адамдар) қызметкерлердің жекелеген санаттары шегерілген тізімдік құрамдағы қызметкерлердің саны;
      8) қызметкерлердің тізімдік саны – азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша жұмыс атқарушы адамдар, сондай-ақ қоса атқарушылық бойынша қабылданғандардан басқа еңбек шарты бойынша, оның жасалу мерзіміне қарамастан жұмысқа қабылданып, еңбек етуші адамдар саны;
      9) нақты жұмыс істеген адам-сағат саны – бұл кәсіпорындағы барлық қызметкерлердің қалыпты жұмыс кезінде және мерзімнен тыс нақты жұмыс істеген уақыты;
      10) негізгі қызмет персоналы – басқа ұйымдармен немесе кәсіпорындармен өткізілуі мүмкін, тікелей негізгі өнім (тауарлар немесе қызметтер) өндірісінде және негізгі өніммен қоса алынатын жанама өнімдер өндірісінде қамтылған қызметкерлер;
      11) толық емес жұмыс уақыты – Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 15 мамырдағы Еңбек кодексімен белгіленген қалыпты ұзақтықтан аз уақыт, оның ішінде:
      толық емес жұмыс күні, яғни күнделікті жұмыс (жұмыс ауысымы) ұзақтығының нормасын азайту;
      толық емес жұмыс аптасы, яғни жұмыс аптасындағы жұмыс күндерінің санын қысқарту;
      бір мезгілде күнделікті жұмыс (жұмыс ауысымы) ұзақтығының нормасын азайту және жұмыс аптасындағы жұмыс күндерінің санын қысқарту толық емес жұмыс уақыты болып есептеледі.
      3. Көрсетілген статистикалық нысанды заңды тұлғалар және олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері меншіктің иелігі мен статистикалық нысанына қарамастан өзінің тұрған жері бойынша, тапсырып отырады.
      Заңды тұлға есепті өзінің тұрған жеріндегі мемлекеттік аумақтық статистика органға басқа облыстар аумағында орналасқан және олардың тұрған жері бойынша тиісті мемлекеттік аумақтық статистика органына есеп беретін заңды тұлғаның құрылымдық және оқшауланған бөлімшелерінің деректерінсіз ұсынады.
      4. Осы статистикалық нысан әр есепті тоқсанның соңғы айына, есепті тоқсанға және жыл басынан есепті кезеңге толтырылады.
      5. Арифметика-логикалық бақылау:
      1) 1-бөлім. Қызметкерлер саны және жалақы қоры туралы деректер.
      1-баған бойынша 7-жол = 5-жол/3-жол
      2-3 бағандар бойынша 7-жол = 5-жол /3-жол / есепті кезеңде айлар санына
      2-3 бағандар бойынша 8-жол = 6-жол /4-жол / есепті кезеңде айлар санына
      2-3 бағандар бойынша 13-жол = 12-жол/11-жол/есепті кезеңде айлар санына
      2) 2-бөлім. Жұмыс күшінің қозғалысын және бос орындардың бары туралы деректер.
      1-жол + 4-жол – 8-жол = 16-жол әр баған үшін
      2-жол + 5-жол – 12-жол = 17-жол әр баған үшін
      8-жол = 9-11 жолдардың қосындысы, 12-жол = 13-15 жолдардың қосындысы.
      Ескерту: Х – бұл айқындама толтыруға жатпайды.

Қазақстан Республикасы  
Статистика агенттігі төрағасы
міндетін атқарушысының  
2010 жылғы 24 тамыздағы  
№ 229 бұйрығына 5-қосымша  

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының 2011.09.14 № 256 (4-тармақты қараңыз) бұйрығымен.

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Қазақстан Республикасы
Статистика агенттігі
төрағасының міндетін
атқарушының
2010 жылғы 24 тамыздағы
№ 229 бұйрығына
5-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық байқау бойынша статистикалық нысан
Статистическая форма по общегосударственному статистическому наблюдению

Приложение 5 к приказу
исполняющего обязанности
Председателя Агентства
Республики Казахстан
по статистике от 24 августа 2010 года № 229

Аумақтық органға тапсырылады
Представляется территориальному органу

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт, сағат (қажеттісін қоршаңыз)
Время, затраченное на заполнение статистической формы, час (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн
до 1 часа

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық
более 40 часов

Статистикалық нысанды
www.stat.gov.kz сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно получить на сайте
www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді уақытылы тапсырмау, дәйексіз деректерді беру әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады.
Несвоевременное представление, предоставление недостоверных первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики являются административными правонарушениями и влекут за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Статистикалық нысан коды 1191104
Код статистической формы 1191104

Еңбек бойынша есеп
Отчет по труду

1-Е
1-Т

Жылдық
Годовая

Есепті кезең   _ _     _ _ _ _  жыл
Отчетный период |_|_|    |_|_|_|_| год

«Шағын кәсіпорынның қызметі туралы» индексі 2-ШК, статистикалық нысаны бойынша есепті есеп беретіндерден басқа заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері тапсырады.
Представляют все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, кроме отчитывающихся по статистической форме «О деятельности малого предприятия», индекс 2-МП

Тапсыру мерзімі - 12 ақпан.
Срок представления - 12 февраля.

КҰЖЖ коды
Код ОКПО


БСН коды
код БИН

1. Негізгі жұмыс топтары бойынша есепті жылға орташа жұмысшылардың тізімдік саны және жалақы қоры туралы деректерді көрсетіңіз
   Укажите данные о списочной численности работников в среднем за отчетный год и фонде заработной платы по основным группам занятий

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Есепті жылға орташа жұмысшылардың тізімдік саны, адам
Списочная численность работников в среднем за отчетный год, человек

Жұмысшылардың нақты саны (орташа жалақыны есептеу үшін қабылданған), адам
Фактическая численность работников (принимаемая для исчисления средней заработной платы), человек

Жұмысшылардың жалақы қоры,  мың теңге (ондық белгімен)
Фонд заработной платы работников, тысяч тенге  (с десятичным знаком)

Бір жұмысшының орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

барлығы
всего

одан әйелдер
из нее женщин

барлығы
всего

одан әйелдер
из нее женщин

барлығы
всего

одан әйелдерге есептелгені
из него начислено женщинам

барлығы
всего

әйелдердің
женщин

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ұйымдар бойынша барлығы
Всего по организации

2

ұйымдардың басшыларын қоса, барлық деңгейдегі билік және басқару органдарының басшылары (өкілдері)
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей организации

3

біліктілік деңгейі жоғары мамандар
специалисты высшего уровня  квалификации

4

біліктілік деңгейі орта мамандар
специалисты среднего уровня квалификации

5

ақпарат дайындаумен, құжаттамаларды ресімдеумен, есеп жүргізумен және қызмет көрсетумен айналысатын жұмысшылар
служащие, занятые подготовкой  информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием

6

қызмет көрсету, коммуналдық қызметтерді ұсыну, сауда және ұқсас қызмет түрлері саласының жұмысшылары
работники сферы обслуживания,  предоставления коммунальных услуг, торговли и родственных  видов деятельности

7

ауыл, орман, аңшылық, балық өсіру және балық аулау шаруашылықтарының білікті жұмысшылары
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства

8

өндірістік кәсіпорындардың, көркем кәсіптердің, құрылыстың, көліктің, байланыстың, геология мен жер қойнауын барлаудың білікті жұмысшылары
квалифицированные рабочие промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр

9

қондырғылар мен машиналардың операторлары, аппаратшылары, машинистері мен слесарь-құрастырушылар
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин и слесари-сборщики

10

біліксіз жұмысшылар
неквалифицированные рабочие

      2. Экономикалық қызмет түрлері бойынша есепті жылға орташа жұмысшылардың тізімдік саны және жалақы қоры туралы деректерді көрсетіңіз
      Укажите данные о списочной численности работников в среднем за отчетный год и фонде заработной платы по видам экономической деятельности

Жол коды
Код строки

ЭҚЖЖ бойынша экономикалық қызмет түрлерінің атауы
Наименование видов экономической деятельности по ОКЭД

ЭҚЖЖ бойынша код
Код по ОКЭД

Есепті жылға орташа жұмысшылардың тізімдік саны, адам
Списочная численность работников в среднем за отчетный год, человек

Жұмысшылардың нақты саны (орташа жалақыны есептеу үшін қабылданған), адам
Фактическая численность работников (принимаемая для исчисления средней заработной платы), человек

Жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге (ондық белгімен)
Фонд заработной платы работников, тысяч тенге
(с десятичным знаком)

Бір жұмысшының орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

барлығы
всего

одан әйелдер
из нее
женщин

барлығы
всего

одан әйелдер
из нее женщин

барлығы
всего

одан әйелдерге есептелгені
из него начислено женщинам

барлығы
всего

әйелдердің
женщин

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8


Ұйымдар бойынша барлығы
Всего по организации


12345678910      3. Жұмысшылардың санаттары бойынша есепті жылға орташа жұмысшылардың тізімдік саны және жалақы қоры туралы деректерді көрсетіңіз
      Укажите данные о списочной численности работников в среднем за отчетный год и фонде заработной платы по категориям работников

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Есепті жылға орташа жұмысшылардың тізімдік саны, адам
Списочная численность работников в среднем за отчетный год, человек

Жұмысшылардың нақты саны (орташа жалақыны есептеу үшін қабылданған), адам
Фактическая численность работников (принимаемая для исчисления средней заработной платы), человек

Жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге (ондық белгімен)
Фонд заработной платы работников, тысяч тенге
(с десятичным знаком)

Бір жұмысшының орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

барлығы
всего

одан әйелдер
из нее женщин

барлығы
всего

одан әйелдер
из нее женщин

барлығы
всего

одан әйелдерге есептелгені
из него начислено женщинам

барлығы
всего

әйелдердің
женщин

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ұйымдар бойынша барлығы
Всего по организации

2

Қызметшілер
Служащие

3

Жұмысшылар
Рабочие

      4. Жұмысты азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша орындайтын, толық емес жұмыс уақытында жұмыс істейтін және қоса атқарушылық бойынша жұмысқа қабылданған адамдардың санын және жалақы қоры туралы деректерді көрсетіңіз (орташа есепті жылға)
      Укажите данные о фонде заработной платы и численности лиц, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера, работающих неполное рабочее время и принятых на работу по совместительству (в среднем за отчетный год)

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

А

Б

1

1

Қоса атқарушылық бойынша (басқа ұйымдардан) жұмысқа қабылданған жұмысшылардың саны (басқа ұйымдардан келген), адам
Численность работников, принятых на работу по совместительству (из других организаций), человек


2

Жұмысты азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша орындайтын адамдардың саны, адам
Численность лиц, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера, человек


3

Қоса атқарушылық бойынша (басқа ұйымдардан) жұмысқа қабылданған жұмысшыларға есептелген жалақы қоры, мың теңге (ондық белгімен)
Фонд заработной платы, начисленный работникам, принятым на работу по совместительству (из других организаций), тысяч тенге (с десятичным знаком)


4

Жұмысты азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша орындайтын адамдарға есептелген жалақы қоры, мың теңге (ондық белгімен)
Фонд заработной платы, начисленный лицам, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера, тысяч тенге (с десятичным знаком)


5

Толық емес жұмыс күні немесе толық емес жұмыс аптасымен жұмыс істейтіндердің саны, адам
Численность работающих неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, человек


6

одан өндіріс (жұмыс, қызмет) көлемінің қысқаруына байланысты
из них в связи с сокращением объема производства (работ, услуг)


7

Өндірістің бос тұрып қалуына байланысты уақытша жұмыс істемейтін жұмысшылардың саны, адам
Численность работников, временно неработающих  в связи с простоем производства, человек


8

Жалақы сақтауынсыз демалыста жүрген жұмысшылардың саны, адам
Численность работников, находящихся в отпуске без сохранения заработной платы, человек


      5. Есепті жылдың соңындағы жұмысшылардың тізімдік санының құрамы туралы деректерді көрсетіңіз, адам
      Укажите данные о составе списочной численности работников на конец отчетного года, человек

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

А

Б

1

1

Ұйымдар бойынша барлығы
Всего по организациисоның ішінде адамдар жасы бойынша:
в том числе лица в возрасте:


2

16-ға дейін
до 16


3

16-24
16-24


4

25-29
25-29


5

30-49
30-49


6

50 және одан жоғары
50 и старше


7

Жүктілікке және босануға, баланың күтіміне байланысты демалыста жүрген адамдар
Лица, находящиеся в отпусках по беременности и родам, уходу за ребенком


8

Жұмыс істейтін зейнеткерлер
Работающие пенсионеры


9

одан өтілі жеңілдікпен есептелген зейнеткерлер
из них пенсионеры с льготным исчислением стажа


10

Өндірісте (жұмыс орнында) үйреніп жүрген шәкірттер
Ученики, обучающиеся на производстве (на рабочем месте)


      6. Жұмысшылардың күнтізбелік уақыт қорын пайдалануы туралы деректерді көрсетіңіз
      Укажите данные об использовании календарного фонда времени работников

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

А

Б

1Барлық қызметкерлердің істелген жұмысының саны
Число отработанных всеми работниками

Х

1

адам-күн
человеко-дней


2

адам-сағат
человеко-часов
одан әйелдердің істелген жұмысының саны
из них число отработанных женщинами

Х

3

адам-күн
человеко-дней


4

адам-сағат
человеко-часов


5

Жұмысқа келмеген адам-күн саны, барлығы
Число неявок на работу человеко-дней, всего


6

одан мынадай себептермен:
из них по причинам:

ақы төленетін жыл сайынғы еңбек демалысы (қосымша еңбек демалысын қосқанда)
ежегодные оплачиваемые трудовые отпуска (включая дополнительные трудовые отпуска)7

оқу демалыстары
учебные отпуска


8

науқастануына байланысты
по болезни


9

әкімшіліктің рұқсатымен
с разрешения администрации


10

өндірістің бос тұрып қалуына байланысты
связанных с простоем производства


11

одан жалақы сақтауынсыз демалыс бойынша
из них по отпускам без сохранения заработной платы


12

заңнамамен рұқсат етілген басқа да келмеулер
другие неявки, разрешенные законодательством


13

еңбек тәртібін бұзу
нарушения трудовой дисциплины


14

Мерекелік және демалыс адам-күн саны
Число праздничных и выходных, человеко-днейЖұмысты азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша орындайтын адамдардың істелген жұмыс саны
Число отработанных лицами, выполняющими работы по договорам гражданско-правового характера

Х

15

адам-күн
человеко-дней


16

адам-сағат
человеко-часов


      7. Жұмысшылардың біліктілігін арттыру және оқытылуы туралы ақпаратты көрсетіңіз (есепті жылға), адам
      Укажите информацию об обучении и повышении квалификации работников (за отчетный год), человек

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Жұмыс берушінің қаражаты есебінен оқыған жұмысшылардың саны - барлығы
Численность работников, обученных за счет средств работодателя - всего

Одан келесі бағыттар бойынша:
Из них по следующим направлениям:

оқыту
обучение

біліктілікті арттыру
повышение квалификации

кәсіптік даярлау және қайта даярлау
профессиональная подготовка или переподготовка

А

Б

1

2

3

4

1

Барлығы
Всего  одан:
  из них:
   санаттар бойынша
   по категориям

2

   жұмысшылар
   рабочие

3

   қызметшілер
   служащие


  білім деңгейімен
  с уровнем образования

4

   жоғары бiлiм
   высшее образование

5

   техникалық және
   кәсiптiк бiлiм)
   техническое и
   профессиональное
   образование)

6

   әйелдер
   женщины

      8. Жұмыс күшінің қозғалысы, адам; бос орындардың бары, бірлік туралы деректерді көрсетіңіз
      Укажите данные о движении рабочей силы, человек; наличии вакансий, единиц

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Одан білім деңгеймен
Из них с уровнем образования

1-бағаннан әйелдер
Из графы 1 женщин

жоғары бiлiм
высшее образование

техникалық және кәсiптiк бiлiм
техническое и профессиональное образование

А

Б

1

2

3

4

1

Есепті кезеңнің басындағы жұмысшылардың тізімдік саны – барлығы
Списочная численность работников на начало отчетного периода - всего

2

Есепті кезеңде жұмысқа қабылданған жұмысшылар – барлығы
Принято работников за отчетный период – всего

3

одан:
из них:
   есепті жылы жоғары оқу орындарын бітіргендер санынан жоғары кәсіптік білімі бар мамандар
   специалистов с высшим образованием из числа окончивших ВУЗы в отчетном году


Х

Х


4

   одан оқыту нәтижесінде алынған мамандығы бойынша
   из них по специальности, полученной в результате обучения


Х

Х


5

жаңадан құрылған жұмыс орындарына алынған жұмысшылар
работников, принятых на вновь созданные рабочие места

6

Есепті кезеңде жұмыстан шыққан жұмысшылар – барлығы
Выбыло работников за отчетный период - всего

7

персонал санының қысқартылуына немесе кәсіпорынның таратылуына байланысты
в связи с сокращением численности персонала или ликвидацией предприятия

8

қызметкерлердің тұрақтамау себептері бойынша (өз еркі бойынша және себепсіз жұмысқа шықпау)
по причинам текучести (по собственному желанию, за прогул)

9

басқа да себептер бойынша
по другим причинам

10

Есепті жылдың соңындағы қызметкерлердің тізімдік саны – барлығы
Списочная численность работников на конец отчетного года - всего

11

Есепті жылдың соңында бос жұмыс орындар (қажетті қызметкерлер) саны, бірлік
Число вакантных рабочих мест (требуемых работников) на конец отчетного периода, единиц


Х

Х

Х

      9. Жұмыс күшін ұстауға жұмсалған шығындар туралы деректерді көрсетіңіз, мың теңге (ондық белгімен)
      Укажите данные о затратах на содержание рабочей силы, тысяч тенге (с десятичным знаком)

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

А

Б

1

1

Жұмыс күшін ұстауға жұмсалған шығыстың сомасы – барлығы
Сумма затрат на содержание рабочей силы - всего


2

  Жұмысшылардың жалақы қоры - барлығы
  Фонд заработной платы работников - всего


3

   тарифтік мөшерлеме мен лауазымдық (базалық)
   қызметақы бойынша есептелген жалақы
   заработная плата, начисленная по тарифным ставкам и
   должностным (базовым) окладам


4

   ынталандыру сипатындағы төлемдер
   выплаты стимулирующего характера


5

    одан:
     из них:
     еңбек сіңірген жылдарға үстемеақы
      надбавки за выслугу лет


6

      жыл ішіндегі жұмыс қорытындысы бойынша сыйақылар
      вознаграждения по итогам работы за год


7

   жұмыс режимі мен еңбек жағдайына байланысты
   өтемақылық төлемдер
   компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и
   условиями труда


8

   жұмыс істемеген уақыт үшін ақы төлеу
   оплата за неотработанное время


9

   одан:
   из нее:
   жыл сайынғы және қосымша еңбек демалыстарының
   төлемдері, пайдаланылмаған демалысы үшін өтемақы
   оплата ежегодных и дополнительных трудовых отпусков,
   компенсация за неиспользованный отпуск


10

   толық емес жұмыс күнін істеуге мәжбүрленген
   жұмысшыларға ұйымның қаражаты есебінен төленетін
   сомалар
   суммы, выплачиваемые работникам за счет средств
   организации, вынужденно работавшим неполное рабочее время


11

   төлемге есептелген басқа да ақшалай сомалар
   другие денежные суммы, начисленные к выплате


12

   2-жолдан:
    Из строки 2:
    заттай түрдегі жалақы қоры – барлығы
    фонд заработной платы в натуральной форме – всего


13

    зейнетақы қорларына аударымдары
     отчисления в пенсионные фонды


14

  Жалақы қорына қосылмайтын төлемдер мен шығыстар -
  барлығы
  Выплаты и расходы, не учитываемые в фонде заработной платы -
  всего


15

   ұйымның жұмысшыларды тұрғын үймен қамтамасыз ету
   бойынша шығыстары – барлығы
    расходы организации по обеспечению работников жильем -
    всего


16

    жұмысшылардың меншігіне берілген тұрғын үйдің құны
     стоимость жилья, переданного в собственность работникам


17

    жұмысшыларға тұрғын үй құрылысына немесе тұрғын
    үйді сатып алуына берілетін ақысыз демеу қаржылар,
    жұмысшыларға ұйымның сатқан пәтерлерінің нарықтық
    құнымен және жұмысшымен төлеген соманың арасындағы
    айырмашылығы
     безвозмездные субсидии, предоставленные работникам на
     жилищное строительство или приобретение жилья, разница
     между рыночной стоимостью квартиры, реализованной
     организацией работнику и суммой, уплаченной работником


18

    басқа да шығыстар (жалдауды қоса)
    другие расходы (включая аренду)


19

  ұйымның жұмысшыларды әлеуметтік қорғауға жұмсаған
  шығыстары - барлығы
  расходы организации на социальную защиту работников - всего


20

    әлеуметтік аударымдар
     социальные отчисления


21

    жұмысшыларды және оның отбасы мүшелерін ерікті
    медициналық сақтандыру шарттары бойынша ұйымның
    төлеген сақтандыру төлемдері (жарналары)
    страховые платежи (взносы), уплачиваемые организацией по
    договорам добровольного медицинского страхования
    работников и членов их семей


22

    еңбек шартын бұзу кезінде берілетін жәрдемақы және
    ұйымның таратылуы, қызметкерлер санының немесе
    штатының қысқартылуына байланысты жұмысқа орналасу
    кезеңіне жұмыстан босату кезіндегі есептелген сома
    выходное пособие при расторжении трудового договора и
    суммы, начисленные при увольнении на период
    трудоустройства в связи с ликвидацией организации,
    сокращением численности или штата работников


23

    ұйымның қаражаты есебінен заңнамаға сәйкес уақытша
    еңбекке жарамсыздығы бойынша төленетін жәрдемақы
    сомасы
    суммы пособий по временной нетрудоспособности,
    выплачиваемые за счет средств организации в соответствии с
    законодательством


24

    дәрі-дәрмектерге, жерлеуге және отбасы жағдайларына
    байланысты жекелеген жұмысшыларға берілген
    материалдық көмек
    материальная помощь, предоставленная отдельным работникам
    по семейным обстоятельствам, на медикаменты, погребение


25

    сауықтыру және өзге де іс-шараларды өткізуге
    жұмсалған шығыстар; қызметкерлерге жұмыс
    берушінің қаражаттары есебінен көрсетілетін
    денсаулық сақтау қызметтерінің түрлі салаларындағы
    ұйымдарға төлем
    расходы на проведение оздоровительных и других
    мероприятий; оплата организациям различного рода услуг
    здравоохранения, оказываемых работникам, за счет средств
    работодателя


26

    басқа да шығыстар
    другие расходы


27

   ұйымның кәсіптік даярлауға жұмсаған шығыстары
   (жұмысшыларды оқыту) - барлығы
    расходы организации на профессиональную подготовку
   (обучение работников) – всего


28

    білім берудің кешкілік және сырттай оқыту
    ұйымдарында, сырттай аспирантурада, сондай-ақ
    аспирантураға түсетін қызметкерлерге берілетін оқу
    демалыстарына төлем
    оплата учебных отпусков, предоставляемых работникам,
    обучающимся в вечерних и заочных учебных организациях
    образования, в заочной аспирантуре, а также поступающим в
    аспирантуру


29

    жұмыс берушімен (ұйыммен) өндірістік
    қажеттіліктерге байланысты оқыту мекемелеріне оқуға
    жіберілген және ұйымның қаражаты есебінен
    студенттер мен оқушыларға төленген стипендиялар
    стипендии студентам и учащимся, направленным работодателем
    (организацией) на обучение в учебные заведения, связанные
    с производственной необходимостью и выплачиваемые за счет
    средств организации


30

    басқа да шығыстар (тренингтерге және басқа да білім
    беру шараларына жұмсалған шығыстарды қоса)
    другие расходы (включая расходы на тренинги и другие
    образовательные мероприятия)


31

   мәдени іс-шараларды өткізуге, сондай-ақ демалыс пен
   ойын-сауықты ұйымдастыруға жұмсалған шығыстар -
   барлығы
   расходы на проведение культурных мероприятий, а также по
   организации отдыха и развлечений - всего


32

   жоғарыда келтірілген топтарға жатпайтын, жұмыс күшін
   ұстауға көзделген шығыстар
   расходы организации на рабочую силу, не отнесенные к
   вышеперечисленным группам


33

   жұмыс күшін пайдалануға байланысты салықтар -
   барлығы
   налоги, связанные с использованием рабочей силы - всего


34

    әлеуметтік салық
    социальный налог


35

    шетел жұмыс күшін тартумен байланысты шығыстар
    расходы, связанные с привлечением иностранной рабочей силы


Атауы                              Мекен-жайы
Наименование ________________________ Адрес ________________________
             ________________________ Тел.: ________________________

                                      Электрондық почта мекен-жайы
                                      Адрес электронной почты _______

Орындаушының аты-жөні және телефоны
Фамилия и телефон исполнителя ________________ Тел. _________________

Басшы                      (Т.А.Ә., қолы)
Руководитель ________________ (Ф.И.О., подпись) _____________________

Бас бухгалтер              (Т.А.Ә., қолы)
Главный бухгалтер ___________ (Ф.И.О., подпись) _____________________

М.О.    
М.П.     

Қазақстан Республикасы    
Статистика агенттігі төрағасы
міндетін атқарушының     
2010 жылғы 24 тамыздағы   
№ 229 бұйрығына       
6-қосымша          

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының 2011.09.14 № 256 (4-тармақты қараңыз) бұйрығымен.

«Еңбек бойынша есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың
статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық
(коды 1191104, индексі 1-Е, кезеңділігі жылдық)

1. Жалпы ережелер

      1. Бұл Нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 7) тармақшасына сәйкес әзірленген және «Еңбек бойынша есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 1191104, 1-Е индексі, кезеңділігі жылдық) толтыруды нақтылайды.
      2. Келесі анықтамалар еңбек бойынша статистикалық нысандарды толтыру мақсатында қолданылады:
      1) қызметкерлердің тізімдік саны – шартты жасасу мерзіміне байланыссыз еңбек шарты бойынша қабылданған адамдар саны;
      2) жұмысшылардың нақты саны (орташа жалақыны есептеу үшін алынатын) – жұмысқа формалды тіркелуі бар жұмысшылардың жекелеген санаттары шегерілген тізімдік құрамдағы жұмысшылардың саны (жүктілік және босану бойынша, балаға күтім жасау бойынша және басқа да демалыстарда жүрген адамдар);
      3) қызметкерлердің жалақы қоры (еңбегіне ақы төлеу) - олардың қаржыландыру көзі мен оларды нақты төлеу мерзіміне байланыссыз жұмысшыларға еңбекақы төлеу үшін ұйымдардың есептеген жиынтық ақшалай қаражатының, ақшалай бірлікке айналдырылған заттай түрдегі қаражаттар (табыс салығы, жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарнасы) ескерілген, ұйымның жұмысшылардың еңбегіне есептелген ақы төлеу үшін есептелген жиынтық ақшалай қаражаттары (лауазымдық айлықақылар (тарифтік мөлшерлемелер)), қосымша төлемдер, үстеме ақылар, сыйлықақылар және өзге де ынталандыру мен өтемдік сипаттағы төлемдер) жатады.
      4) жұмыс уақыты – жұмыс берушінің актілері мен жеке еңбек шартының талаптарына сәйкес жұмысшының еңбек міндеттерін (функция) атқаратын уақытының ағымы;
      5) толық емес жұмыс күнi – Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 15 мамырдағы Еңбек Кодексінде белгiленген қалыпты ұзақтықтан аз уақыт, оның iшiнде:
      толық емес жұмыс күнi, яғни күнделiктi жұмыс (жұмыс ауысымы) ұзақтығының нормасын азайту;
      толық емес жұмыс аптасы, яғни жұмыс аптасындағы жұмыс күндерiнiң санын қысқарту;
      бiр мезгiлде күнделiктi жұмыс (жұмыс ауысымы) ұзақтығының нормасын азайту және жұмыс аптасындағы жұмыс күндерiнiң санын қысқарту толық емес жұмыс уақыты болып есептеледi;
      6) жұмыспен өтелген адам-сағат саны кәсіпорынның барлық жұмысшылармен нақты істелген жұмыстың қалыпты кезең аралығында және одан тыс істелген жұмыс уақытын сипаттайды;
      7) қызметтің негізгі түрі – қосылған құны субъект жүзеге асыратын қызметтің кез келген басқа түрінің қосылған құнынан асатын қызмет түрі;
      8) қызметтің қайталама түрі – үшінші тұлғалар үшін өнімді өндіру мақсатында жүзеге асырылатын, негізгіден басқа қызмет түрі;
      9) қызметтің көмекші түрі – осы объект қолдануы үшін арналған қысқа мерзімді сипаттағы тауар және қызметтермен қамтамасыз ете отыра, объектінің негізгі қызмет түрлерін қолдау үшін жүзеге асырылатын қызмет түрі жүзеге асырады.
      3. Еңбек бойынша статистикалық нысандарды статистика органдарына (индексі 2-ШК «Шағын кәсіпорынның қызметі туралы» статистикалық нысаны бойынша есеп беретіндер) барлық заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері меншіктің иелігі мен нысанына қарамастан өзінің тұрған жері бойынша тапсырады.
      Басты ұйым есепті өзінің тұрған жеріндегі статистика органдарына басқа облыстар аумағында орналасқан және олардың тұрған жері бойынша еңбек бойынша статистикалық нысандарды тиісті аумақтық статистикалық органдарға есеп беретін заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшелерінің деректерінсіз ұсынады.
      Егер құрылымдық және оқшауланған бөлімшелерде еңбек бойынша статистикалық нысандарды толтыру үшін мәліметтер болмаса, онда әрбір мұндай құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері бойынша мәліметті басты ұйым осындай бланкіде толтырады және мұны келесі жолы бекітілген мерзімде статистикалық нысандарды тұратын жері бойынша статистика органдарына құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері тапсыруы үшін жолданады.
      4. Заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері Еңбек бойынша статистикалық нысандары қатаң түрде белгіленген күнтізбелік есепті кезең уақытына толтырады: ай, тоқсан және жыл. «Еңбек бойынша есеп» статистикалық нысаны (индексі 1-Е, айлық мерзімдегі) есепті айдың бірінші күнінен соңғы (қоса санағанда) күні кезеңіне, «Еңбек бойынша есеп» статистикалық нысаны (индексі 1-Е, тоқсандық мерзімдегі) бірінші айының бірінші күнінен есепті тоқсанның үшінші айының соңғы күніне (қоса санағанда), «Еңбек бойынша есеп» статистикалық нысаны (индексі 1-Е, жылдық мерзімдегі) 1 қаңтардан 31 желтоқсан (қоса) кезеңіне толтырылады.
      Деректер жұмыс берушінің актілері және бастапқы есеп құжаттамасының біріздендірілген нысандары: жұмысшыны жұмысқа қабылдау, басқа жұмысқа ауыстыру, еңбек шартын бұзу, тоқтату туралы бұйрықтар (өкімдер), жұмыс уақытын пайдалану есебінің табельдері, есеп айырысу-төлем тізімдемелерінің негізінде толтырылады.
      Жұмыс уақытын пайдалану есебінің табелінде жұмысқа келмеу себептері, толық емес жұмыс күні туралы, мерзімнен тыс жұмыс туралы және басқа белгіленген жұмыс тәртіптерінен ауытқулар туралы белгілер еңбекке жарамсыздық қағаздары, бос тұрып қалу туралы бұйрықтар (өкімдер), мемлекеттік және қоғамдық міндеттерді атқарғаны туралы анықтамалар негізінде ғана көрсетіледі.
      5. Есепті кезең ішінде құрылымдық және оқшауланған бөлімшелер бір заңды тұлғадан екінші тұлғаға берілген жағдайда, берген тұлғаның еңбек туралы статистикалық есептілігінде көрсетілген деректер жыл басынан бергі кезең үшін алып тасталынады да, осы құрылымдық және оқшауланған бөлімшелер құрамына кірген тұлғаның есебіне дәл солай жыл басынан бастап енгізіледі.
      Заңды тұлғаның шаруашылықты жүргізуді ұйымдастыру-құқықтық нысандары өзгерген жағдайда, тұлғаның жаңа статусы бойынша деректер осы өзгеріс болған айдан бастап есептелінеді, бұрынғы статусы бойынша жыл басынан бергі айлардағы деректер Еңбек бойынша статистикалық нысандардан шығарылмайды.
      6. Еңбек жөніндегі есептілікте қателер және басқа бұрмалаушылықтар анықталған жағдайда, тұлғалар есептік деректерді түзетуді бұдан кейінгі есептердің өспелі қорытынды деректерінде қателер немесе бұрмалаушылықтар табылғаннан кейін жүргізеді.

2. Жұмысшылардың саны

      7. Тізімдік санда жұмыс берушінің актісін орындай отырып, жұмысты белгілі бір лауазымы немесе біліктілігі, мамандығы бойынша орындайтын есепті кезеңде ұйымның тізімінде саналатын барлық жұмысшылар ескеріледі.
      8. Тізімдік құрамға енгізілетін жұмысшылар:
      1) нақты жұмысқа келгендер және бос тұрып қалу себебі бойынша жұмыс істемегендерді қоса;
      2) қызметкердің оған тапсырылатын жұмысқа сәйкестігін тексеру мақсатында жұмысқа сынақ мерзімімен қабылданғандар. Бұл жұмысшылар тізімдік санға еңбек шартын бастағаннан бастап енгізіледі.
      3) еңбек шартының талаптары бойынша толық емес жұмыс күніне немесе толық емес жұмыс аптасына жұмысқа қабылданғандар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 15 мамырдағы Еңбек кодексіне сәйкес жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығы белгіленген жұмысшылар (он сегiз жасқа толмаған жұмысшылар; ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) және (немесе) қауiптi жұмыстарда iстейтiн жұмысшылар; бiрiншi және екiншi топтардағы мүгедектер), сондай-ақ қоғамдық бастамаларда жұмыс істейтін адамдар (жалақы есептелмейтін).
      Толық емес жұмыс күніне немесе толық емес жұмыс аптасына жұмысқа қабылданған жұмысшылардың, сондай-ақ қоғамдық бастамаларда жұмыс істейтін адамдардың (жалақы есептелмейтін) тізімдік санында әрбір күнтізбелік күн бүтін бірлік ретінде есептеледі;
      4) қызмет бабындағы іссапарларда жүргендер, сондай-ақ шетелдерде қызмет бабындағы қысқа мерзімді іссапарларда жүрген қызметкерлерді қоса, егер оларға сол ұйымдағы жалақысы сақталатын болса;
      5) жұмыс берушімен жұмысты үйінде (үйде жұмыс iстейтiн жұмысшылар) жеке еңбегімен орындау туралы еңбек шартын жасағандар.
      Жұмыс берушiмен жұмысты өз материалдарымен және өзiндiк немесе жұмыс берушi бөлiп беретiн не жұмыс берушi қаражаты есебiнен сатып алынатын жабдықтарды, құрал-саймандар мен құрылғыларды пайдаланып, үйде жеке еңбегiмен орындау туралы еңбек шартын жасасқан адамдар үйде жұмыс iстейтiн жұмысшылар деп есептеледi.
      Үйде жұмыс iстейтiн жұмысшылардың тізімдік санында әрбір күнтізбелік күн бүтін бірлік ретінде есептеледі;
      6) ұйымнан тыс жерлерде уақытша жұмыс істейтіндер (жүктелім бойынша), егер олар жалақыны осы ұйымнан алатын болса;
      7) басқа ұйымдардан жұмысқа уақытша тартылғандар, егер олардың жалақысы негізгі жұмыс орны бойынша сақталмайтын болса;
      8) жұмысты вахталық әдіспен орындау үшін жіберілген жұмысшылар;
      9) уақытша жұмыста жоқ жұмысшылардың (ауырғанына, жүктілігі және босануы бойынша демалыста, сәбиге күтім жасау бойынша демалыста) орнына қабылданғандар;
      10) ұйымда өндірістік практика өткізіп жүрген және жұмыс орнына немесе лауазымға қабылданған, білім беру мекемелерінде оқитын студенттер (оқушылар);
      11) жоғары оқу орындарының ғылыми-зерттеу секторлары жұмысқа тартқан жоғары оқу орындарының күндізгі бөлім студенттері мен аспиранттары, егер олар штаттық лауазымға қабылданған болса;
      12) бірлескен кәсіпорындарда жұмыс істейтін басқа елдердің жұмысшылары мен мамандары, сондай-ақ шетел жұмысшы күштері – республика аумағында еңбек әрекетін жүзеге асыру үшін жұмыс беруші елден тысқары жалдаған шетел азаматтары және азаматтығы жоқ адамдар.
      9. Сондай-ақ тізімдік құрамға ұйымда уақытша жоқ болған жұмысшылар да кіреді:
      1) ауруына байланысты жұмысқа келмегендер (уақытша еңбекке жарамсыздық қағазына сәйкес жұмысқа шыққанға дейін ауырған бүкіл кезеңіне немесе мүгедектікке шыққанға дейін);
      2) мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттерді орындауға байланысты жұмысқа шықпағандар;
      3) ұзақ мерзімді қызметтік іссапарға жіберілгендер, соның ішінде құрылыс, монтаждау және реттеу жұмыстарын орындау мақсатында жіберілгендер;
      4) біліктілігін арттыру немесе қайта даярлау үшін білім беру ұйымдарына немесе білім беру қызметімен айналысуға құқығы бар білім беру ұйымдарына өндірістен қол үзіп жіберілгендер, егер олардың жалақысы сақталатын болса;
      5) ақы төленетін жыл сайынғы еңбек демалысында, ақы төленетін жыл сайынғы қосымша еңбек демалысында жүргендер;
      6) жүктілігі және босануы бойынша, баланы (балаларды) тууға, жаңа туған баланы (балаларды) асырап алуға байланысты, бала үш жасқа толғанға дейiн оның күтiмiне байланысты жалақы сақталмайтын демалыстарда жүргендер;
      7) еңбек шарты тараптарының келiсiмi бойынша жұмысшылардың өтiнiшi негiзiнде оған жалақы сақталмайтын демалыста жүрген адамдар;
      8) сынақтар мен емтихандарға дайындалу және оларды тапсыру, зертханалық жұмыстарды орындау, дипломдық жұмысты (жобаны) дайындау мен қорғау үшiн оқу демалыстарында жүргендер;
      9) бiлiм беру ұйымдарында оқып жүрген, жалақы сақталмайтын демалыста жүрген адамдар, сондай-ақ бiлiм беру ұйымдарына түсетін және түсу емтихандарын тапсыру үшін еңбек шарты тараптарының келiсiмi бойынша қызметкердiң өтiнiшi негiзiнде оған жалақы сақталмайтын демалыста жүрген жұмысшылар;
      10) өндірістің бос тұрып қалуына байланысты жоқ қызметкерлер;
      11) жұмыс берушiнiң қызметкерлер өкiлдерiмен келiсе отырып қабылданған актiлерiнде бекiтiлген ауысымдық кестеге сәйкес демалыс күндері бар жұмысшылар;
      12) демалыс немесе мереке (жұмыс істемейтін) күндеріндегі жұмыс үшін қосымша демалыс күнін алғандар;
      13) әкімшілік құқық бұзғаны үшін әкімшілік қамауға алынған жұмысшыларды қоса, себепсіз жұмысқа шықпағандар;
      14) сот өкімі шыққанға дейін тергеуде жатқандар.
      10. Қызметкерлердің тізімдік құрамына қосылмайтындар:
      1) басқа ұйымдардан қоса атқарушылық бойынша жұмысқа қабылданғандар.
      Қоса атқарушылық бойынша жұмыс істейтін жұмысшыларға негізгі жұмыс уақытынан бос уақытта еңбек шарты тараптарының келiсiмi бойынша басқа тұрақты ақы төленетін жұмыс орындайтындар жатады.
      Еңбек қатынастарында тұрған (негізі жұмыс орны бойынша) немесе екі, бір жарым ставкасы бар қоса атқарушылық бойынша жұмыс атқаратын жұмысшылар бір адам (бүтін бірлік) ретінде сол ұйымның жұмысшыларының тізімдік санына қосылады;
      2) азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша жұмыс істейтін адамдар.
      Жұмысты азаматтық-құқықтық шарт бойынша орындайтын адамдарға (яғни ұйымның тізімдік құрамында тұрмайтындарға) ұйымның ішкі тәртібіне бағынбай жүзеге асырылатын, белгілі бір жұмысты (бір жолғы, арнаулы шаруашылық, жұмыстың нақты бір көлемін орындау үшін) орындау мерзіміне ғана шарт бойынша қабылданғандар жатады;
      3) басқа ұйымға уақытша жұмысқа жіберілгендер, егер олардың негізгі жұмыс орнындағы жалақысы сақталмайтын болса;
      4) білім беру ұйымдарына жұмыстан қол үзіп оқуға жіберілген, жұмыс берушінің қаражаты есебінен стипендия алатындар жұмысшылар;
      5) жұмыспен қамту мәселелері бойынша өкілетті органдармен өзара іс-қимыл негізінде ұйымға жұмыс істеу үшін тартылғандар.
      6) жалақы алмайтын сол ұйымның меншік иелері.
      11. Есепті кезеңнің басына (соңына) жұмысшылардың тізімдік саны ұйымның тізімдік құрамы санының көрсеткіші болып табылады: айдың бірінші немесе соңғы күні, сол күні қабылданғандармен кеткен жұмысшыларды қоспағанда.
      12. Белгіленген кезең ішінде жұмысшылардың орташа тізімдік санын анықтау үшін тізімдік құрамдағы жұмысшылар санының күн сайынғы есебі жүргізіледі, ол жұмыс берушінің актілері негізінде нақтыланады (қабылдау, жұмысшыларды басқа жұмысқа ауыстыру және еңбек шартын тоқтату туралы бұйрықтар мен өкімдер). Тізімдік құрамдағы қызметкерлердің әр күнгі саны жұмысшылардың жұмыс уақытын пайдалануын есепке алу табелінің деректеріне сәйкес болуы қажет.
      Есепті айдағы жұмысшылардың орташа тізімдік саны мереке (жұмыс істемейтін) және демалыс күндерін қоса есепті айдың әрбір күнтізбелік күндегі, яғни айдың 1-нен 30 немесе 31 (ақпан айы үшін - 28 немесе 29-ын қоса) күнін қоса, тізімдік құрамның жұмысшылар санын қосу және алынған соманы айдағы күнтізбелік күндер санына бөлу жолымен есептеледі.
      Демалыс немесе мереке (жұмыс істемейтін) күнгі тізімдік құрамдағы жұмысшылар саны соның алдындағы жұмыс күнгі жұмысшылардың тізімдік санына тең деп қабылданады. Қатарынан екі немесе одан да көп демалыс немесе мереке (жұмыс істемейтін) күндер болса, осы күндердің әрқайсысындағы тізімдік құрамдағы жұмысшылар саны әлгі демалыс немесе мереке (жұмыс істемейтін) күндердің алдындағы жұмыс күнгі тізімдік құрамдағы жұмысшылар санымен теңдей етіп алынады.
      13. Толық ай істемеген ұйымдардағы (пайдалануға жаңадан құрылған, таратылған, өндірістің маусымдық сипаты бар ұйымдардағы) жұмысшылардың орташа тізімдік саны ұйымның есепті айдағы барлық жұмыс күндеріндегі, жұмыс кезеңіндегі демалыс және мереке (жұмыс істемейтін) күндерді қоса, тізімдік құрамдағы жұмысшылар санының қосындысын есепті айдағы күнтізбелік күндердің жалпы санына бөлу жолымен анықталады.
      14. Тоқсан ішіндегі жұмысшылардың орташа тізімдік саны ұйымның тоқсандағы жұмыс істеген барлық айларындағы жұмысшылардың орташа тізімдік санын қосу және алынған санды үшке бөлу жолымен анықталады.
      15. Жыл басынан бастап есепті айды қоса есептеген кезеңдегі жұмысшылардың орташа тізімдік саны жыл басынан бастап есепті айды қоса есептеген кезеңдегі барлық өткен айлардағы жұмысшылардың орташа айлық санын қосу және жыл басынан бергі кезең ішінде ұйымның жұмыс істеген айларының санына әлгі қосындыны бөлу жолымен анықталады.
      16. Жұмысшылардың орташа жылдық тізімдік саны есепті жылдың барлық орташа айларындағы жұмысшылардың орташа санын қосу және алынған қосындыны 12-ге бөлу жолымен анықталады.
      17. Егер ұйым толық жыл істемесе (жұмыс сипаты маусымдық немесе пайдалануға есептік жылдың қаңтарынан кейін құрылған), онда жұмысшылардың орташа жылдық тізімдік саны ұйымның жұмыс істеген барлық айларындағы жұмысшылардың орташа тізімдік санын қосып, алынған қосындыны 12-ге бөлу жолымен анықталады.

3. Жұмысшылардың нақты саны

      18. Жұмысшылардың нақты санын алу үшін (орташа жалақыны есептеу үшін алынатын) тізімдік құрамдағы жұмысшылар санынан мынадай санаттағы жұмысшылар шығарылып тасталады:
      1) жүктілігі және босануы бойынша, баланы (балаларды) тууға, жаңа туған баланы (балаларды) асырап алуға байланысты, бала үш жасқа толғанға дейiн оның күтiмiне байланысты жалақы сақталмайтын еңбек демалыстарында жүргендер;
      2) еңбек шарты тараптарының келiсiмi бойынша жұмысшының өтiнiшi негiзiнде жалақы сақталмайтын демалыста жүрген адамдар;
      3) бiлiм беру ұйымдарында оқып жүрген, жалақы сақталмайтын демалыста жүрген адамдар, сондай-ақ бiлiм беру ұйымдарына түсетін және түсу емтихандарын тапсыру үшін еңбек шарты тараптарының келiсiмi бойынша жұмысшылардың өтiнiшi негiзiнде оған жалақы сақталмайтын демалыста жүрген жұмысшылар;
      4) соның ішінде құрылыс, монтаждау және реттеу жұмыстарын орындау мақсатында қызметтік ұзақ мерзімге іссапарға жіберілгендер, егер олардың жалақысы сақталмаса;
      19. Қоса атқарушылық бойынша қабылданған не толық емес жұмыс күніне немесе толық емес жұмыс аптасына қабылданған (ауыстырылған) жұмысшылар жұмысшылардың нақты санында есепті саналады және олардың саны есепті айдағы істелген адам-сағатты бір айдағы жұмыс уақытының белгіленген ұзақтығына бөлу жолымен анықталады;
      20. Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша жұмыс істеу үшін ұйымға тартылған жұмысшылардың әрбір күнтізбелік күні бүтін бірлік ретінде есептеледі.
      21. Үйде жұмыс iстейтiн жұмысшылар жұмысшылардың нақты санында әрбір күнтізбелік күні бүтін бірлік ретінде есептеледі.
      22. Жұмыспен қамту мәселесі жөнінде уәкілетті органдармен өзара іс-қимыл жасау негізінде ұйымда жұмыс істеу үшін ұйымға тартылған адамдар олардың атқарған жұмысы оларға үшін еңбекақы аудару жүргізілген жағдайда әрбір күнтізбелік күнге бүтін бірлік ретінде жұмысшылардың нақты санында есептеледі.
      23. Толық емес ай (тоқсан, жыл) жұмыс істеген ұйымдар бойынша кезең ішінде орташа алғанда нақты санды есептеу тәртібі (орташа жалақыны есептеу үшін қабылданған) осы Нұсқаулықтың 12-17-тармақтарында айтылған, кезең ішіндегі орташа алғанда тізімдік санды есептеу тәртібіне ұқсас.

4. Ұйымның негізгі және қосымша қызметінде жұмыс
істейтін персонал

      24. Тауарлар мен қызмет көрсету өндірісі процесінде өндірістік бірліктер негізгі, қайталама және қосымша қызмет түрлерін жүзеге асырады.
      25. Ұйымның негізгі қызметінде жұмыспен қамтылған қызметкерлерге негізгі өнім (тауарлар немесе қызмет көрсету) және басқа ұйымдарға немесе кәсіпорындарға өткізілуі негізгімен қатар сөзсіз алынатын жанама өнімдер өндірісінде тікелей жұмыспен қамтылған жұмысшылар жатады.
      26. Ұйымның қайталама қызметінде жұмыспен қамтылған жұмысшыларға қызметтің басқа (негізгіден басқа) түрлеріне жататын жұмыстарды орындайтын жұмысшылар жатады.
      27. Қызметтің көмекші түрін жүзеге асыратын жұмысшы қызметтің негізгі түрін жүргізу үшін жағдайларды қамтамасыз етеді. Қызметтің көмекші түрін жүзеге асыратын жұмысшы ұйымның негізгі қызметінде жұмыспен қамтылған жұмысшылар құрамында есепке алынады.

5. Персоналдың санаты және қызметтердің жіктеуіші

      28. Еңбек бойынша статистикалық нысандарда жұмысшылар саны негізгі екі санатқа бөлінеді: жұмысшылар және қызметшілер.
      29. Жұмысшыларға материалдық құндылықтарды құру, өнімдер (қызмет, жұмыс) өндіру процесіне тікелей қатысатын, сондай-ақ жөндеу, жүк алып өту, жолаушылар тасымалдау, материалдық қызмет көрсетумен айналысатын адамдар жатады.
      30. Қызметшілерге әкімшілік-шаруашылық, басқарушылық, инженерлік-техникалық, экономикалық функцияларын, сондай-ақ құжаттарды рәсімдеумен және дайындаумен, шаруашылық қызмет көрсетулер мен бақылауды қоса, басқа жұмыстармен айналысатын адамдар жатады.
      31. Қазақстан Республикасы Мемстандартының 1999 жылғы 16 қазандағы № 22 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы қызметтерінің мемлекеттік жіктеуішіне сәйкес ұйымдағы барлық жұмыспен қамтылған қызметкерлер келесі негізгі қызмет топтары бойынша жіктеледі (бөлінеді):
      1) ұйым басшыларын қоса барлық деңгейдегі билік органдары мен басқармалардың басшылары (өкілдері);
      2) біліктілігі жоғары деңгейдегі мамандар;
      3) біліктілігі орта деңгейдегі мамандар;
      4) ақпараттар дайындаумен, құжаттамаларды ресімдеумен, есеп жүргізу және қызмет көрсетумен айналысатын қызметшілер;
      5) қызмет көрсету, коммуналдық қызмет көрсету, сауда саласының және тектес қызметтің осы тектес түрлерінің қызметкерлері;
      6) ауыл, орман, аңшылық шаруашылықтарындағы, балық өсіру және балық аулаудағы білікті қызметкерлер;
      7) өндірістік кәсіпорындардың, көркем кәсіптердің, құрылыстың, көліктің, байланыстың, геология мен жер қойнауын барлаудың білікті жұмысшылары;
      8) құрылғылар мен машиналардың операторлары, аппаратшылары, машинистер және слесарь-құрастырушылар;
      9) біліктілігі жоқ жұмысшылар.

6. Жалақы қоры

      32. Ұйымдар еңбек бойынша статистикалық нысанында қызметкерлер еңбегіне ақы төлеу үшін есептелген жалақы қорын көрсетеді.
      33. Жалақы қорында ақша да, сондай-ақ ақша бірлігіне ауыстырылған заттай ақы төлеу нысанындағы барлық төлемдер ескеріледі.
      34. Төлеу үшін есептелген ақшалай сомалар, жұмысшыларға жұмыс істелмеген уақытқа (жыл сайынғы демалыс, мерекелік күндер) төлеу үшін есептелген ақшалай сомаларды қоса, жұмысшылармен жалақысы бойынша есеп айырысатын төлем құжаттарына сәйкес көрсетіледі. Көрсетілген сомалар «бруттоға» (салықтар мен басқа да ұстап қалуларды есептемегенде) келтіріледі.
      35. Ақы төленетін жыл сайынғы еңбек демалыстарына, ақы төленетін жыл сайынғы қосымша еңбек демалыстарына есептелген сомалар осы айдың демалыс күндеріне келетін сомада ғана есепті айда көрсетіледі. Келесі айдағы демалыс күндері үшін есептелетін сома келесі айдың есебіне кіреді. Сонымен бірге сауықтыруға төленетін жәрдемақы бойынша сомалар бөлінбейді және есепті айда толық көлемде көрсетіледі.
      36. Ай, тоқсан, жартыжылдық, жылдық жұмыстың қорытындысы бойынша есептелген сыйақылар (тұрақты және мезгілдік сипаттағы) тиісті есепті кезеңде толық көлемде есептеледі.
      37. Жалақы қорына қосылатындар:
      1) жұмысшыларға орындалған жұмыс немесе жұмыс істелген уақыт үшін тарифтік мөлшерлемелер, лауазымдық айлықақылар, түскен табыстан пайызбен және үлеспен келісімді бағаламалар бойынша ұйымда қабылданған еңбекақы төлеудің нысандары мен жүйелеріне тәуелсіз есептелген жалақы;
      2) ынталандыру сипатындағы төлемдер:
      тарифтік мөлшерлемелер мен лауазымдық айлықақыларға үстеме ақылар (еңбек сіңірген жылдары, жұмыс өтілі, кәсіби шеберлігі, мемлекеттік тілді білуі, ғылыми дәрежесі, дипломатиялық рангі және тағы басқалар);
      сыйлықақылар (олардың төлем көздеріне тәуелсіз тұрақты немесе мерзімді сипаттағы);
      төлем көздеріне байланысты емес біржолғы сыйлықақылар;
      бір жылдық жұмыс қорытындысы бойынша сыйлықақылар;
      ұжымдық шартпен немесе жұмыс берушінің актілерімен анықталған басқа да төлемдер мен көтермелеулер;
      3) жұмыс режимі мен еңбек жағдайларына байланысты өтемдік төлемдер:
      экологиялық апат және радиациялық қатер аймақтарында тұрғаны үшін төлемдер;
      еңбек жағдайлары үшін қосымша төлемдер (ең негізгі еңбек жағдайында, сондай-ақ өте ауыр және өте зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істегені үшін);
      түнгі уақытта жұмыс істегені үшін қосымша төлемдер;
      демалыс және мереке (жұмыс істемейтін) күндеріндегі жұмыстарға ақы төлеу;
      жұмыс кезінен тыс уақыттағы жұмысқа ақы төлеу;
      жер астындағы жұмыстарда ұдайы болатын қызметкерлерге шахтадағы (рудниктегі) оқпаннан жұмыс орнына дейін және кейін қайтатын нормативтік уақыт үшін қосымша төлемдер;
      геологиялық барлау, топографиялық-геодезиялық және басқа дала жұмыстарында істейтін қызметкерлерге далалық қаражат;
      тұрақты жұмысы жол үстінде өтетін немесе жол жүру сипаты бар немесе қызмет көрсету учаскелері шегінде қызметтік жол жүрумен байланысты белгіленген мөлшерде тәуліктік ақының орнына жалақыға қосылатын төлемақылар;
      жұмыс кестесінде көзделген, вахта кезеңінде жұмысты вахталық әдіспен орындау кезінде жұмыс жүргізу орындарында болған әрбір күнтізбелік күнге, сондай-ақ ұйымның орналасқан жерінен жұмыс істейтін жерге дейінгі жолдағы және кері қайту жолындағы нақты күндерге төленетін үстеме ақылар;
      4) жұмыс істелмеген уақытқа ақы төлеу:
      жыл сайынғы еңбек және қосымша еңбек демалыстарына ақы төлеу, пайдаланылмаған демалыс үшін ақшалай төленетін өтемақы;
      демалысқа сауықтыру үшін жыл сайынғы жәрдемақы (демалысқа материалдық көмек);
      жұмыстағы арнаулы үзілістерге ақы төлеу, жасөспірімдердің жеңілдікті сағаттарына ақы төлеу;
      мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттерді орындауға тартылған жұмысшылардың жұмыс уақытына ақы төлеу;
      жұмысшылардың кінәсынан болмаған бос тұрып қалуларға ақы төлеу;
      амалсыздан жұмыссыз жүрген уақыт үшін ақы төлеу;
      жұмыс уақытын амалсыздан толық істемеген жұмысшыларға ұйым қаражаты есебінен төленетін сомалар;
      білім беру ұйымдарына немесе білім беру қызметімен айналысуға құқығы бар ұйымдарға, өндірістен қол үзіп біліктілігін арттыру және қайта даярлау үшін жіберілген жұмысшыларға негізгі жұмыс орны бойынша есептелген жалақы;
      5) төлеу үшін есептелген басқа да ақшалай сомалары:
      өзінің негізгі жұмысынан босатылмастан қызметтерді қоса атқарғаны (қызмет көрсету аймақтарын кеңейткені) немесе жұмыста уақытша болмаған жұмысшының міндеттерін орындағаны үшін төленетін қосымша ақы сомалары;
      еңбек міндеттерін орындауға байланысты алған еңбек жарақатынан, кәсіби аурудан немесе денсаулығына өзге де зақым келуден еңбекке жарамдылығын жоғалтқан жағдайларда бұрынғы жалақысы мен жаңа жұмысындағы жалақысының арасындағы айырмашылықты төлеу сомасы;
      газет, журнал және өзге де бұқаралық ақпарат құралдарының редакциялары қызметкерлерінің тізімдік құрамында тұрған жұмысшыларға төленетін қаламақы;
      тарифтік мөлшерлемеге (айлықақыға) қосымша төленетіндігіне немесе негізгі ақы төлеу болып табылатындығына байланыссыз пайыздық немесе комиссиялық сыйақылар, атап айтқанда, штаттағы делдалдарға;
      ұйымда өндірістік практикадан өтіп жүрген және жұмыс орындарына немесе лауазымдарға алынған, білім беру ұйымдарында оқитын студенттердің (оқушылардың) еңбегіне ақы төлеу;
      жұмыспен қамту мәселесі бойынша уәкілетті органмен өзара іс-қимыл жасасу негізінде ұйымда жұмыс істеу үшін тартылған адамдардың орындаған жұмыстары үшін есептелген сомалар;
      әскери қызметтегі міндеттерін орындауға байланысты алатын әскери қызметшілер мен ішкі істер органдарының қызметкерлеріне төленетін төлемдердің барлық түрлері;
      ұйым қызметкерлерінің тізімдік құрамында тұрмайтын, жұмысты (қызмет көрсетуді) азаматтық-құқықтық шарт жасасу бойынша орындайтын адамдардың еңбегіне ақы төлеу. Мұның өзінде бұл жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу қаражатының көлемі осы шарт бойынша жұмысты (қызмет көрсетуді) орындау сметасы төлем құжаттарынан анықталады.
      38. Бір жұмысшының орташа айлық атаулы жалақысы жалақының есептелген қорының сомасын жұмысшылардың нақты санына және есепті кезеңдегі айлар санына бөлу жолымен анықталады.

7. Жалақы қорында есептелмейтін жұмыс күшіне
жұмсалған шығындар

      39. Еңбек бойынша статистикалық нысандарын ұйымдастыруда, сондай-ақ еңбекақы қорында есептелмейтін жұмыс күшін ұстаумен байланысты төлемдер мен шығыстар көрсетіледі.
      40. Жұмыс күшіне жұмсалған негізгі шығыстарға қосылатындар:
      жұмысшыларды тұрғын үймен қамтамасыз ету бойынша ұйымның шығыстары;
      жұмысшыларды әлеуметтік қорғауға арналған ұйымның шығыстары;
      жұмысшыларды кәсіби даярлауға (қызметкерлерді оқытуға) ұйымның шығыстары;
      мәдени іс-шараларды өткізуге және демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастыруға жұмсалған шығыстар;
      жоғарыда келтірілген топтарға жатпайтын жұмыс күшіне ұйымның өзге де шығыстары;
      жұмыс күшін пайдаланумен байланысты салықтар.
      41. Жұмысшыларды тұрғын үймен қамтамасыз ету жөніндегі ұйымның шығыстарына мыналар жатады:
      жұмысшылардың меншігіне берілген тұрғын үйдің құны;
      жұмысшыларға тұрғын үй құрылысына немесе тұрғын үйді сатып алуына берілетін ақысыз демеуқаржылар, жұмысшыға ұйымның сатқан пәтерлерінің нарықтық құнымен жұмысшы төлеген соманың арасындағы айырмашылығы;
      басқа да шығыстар (жалға беруді қоса), яғни жұмысшылардың шығыстарын өтеу тәртібінде, (пәтерлік ақы, жатақханадағы орын, жалдау) және коммуналдық қызметтерге ақы төлеу бойынша ұйыммен төленетін сомалардан тыс шығыстары.
      42. Жұмысшыларды әлеуметтік қорғауға арналған ұйымның шығыстарына мыналар жатады:
      1) әлеуметтік аударымдар;
      2) жұмысшылардың және олардың отбасы мүшелерін ерікті медициналық сақтандыру шарты бойынша (болған жағдайда) ұйымның төлейтін сақтандыру төлемдері (жарналары);
      3) ұйымның (заңды тұлғаның) таратылуына, жұмыс берушінің (жеке тұлғаның) қызметін тоқтатуына, қызметкерлер санының немесе штатының қысқартылуға байланысты еңбек шартын бұзу нәтижесінде оларды шығару (босату) кезінде жұмысшыларға төленетін өтемақы сомалары;
      4) жалпы сырқаттануына, еңбек жарақатына немесе кәсіби ауруына, жүктілігі мен босануына байланысты еңбекке уақытша жарамсыздығы бойынша жұмыс берушінің қаражаты есебінен төленетін әлеуметтік жәрдемақылар, сондай-ақ бала асырап алған адамдарға төленетін әлеуметтік жәрдемақылар;
      5) бұл жұмысшының орындаған жұмысына байланысты емес жағдайларда, жұмысшыға (үйлену тойына, бала туылған кезде, ақылы медициналық операция жасау үшін, жерлеуге және құжатпен расталған жағдайда жаппай сипаты жоқ басқа да төлемдер) бір жолғы тәртіппен көрсетілетін материалдық көмек;
      6) жұмыс берушінің кінәсінен алған жарақатына немесе денсаулығына өзге де зақым келсе, келтірілген зиянды өтеуге байланысты жұмысшыға сақтандыру өтеуі төленбеген жағдайда төленетін төлемақылар;
      7) сауықтыру және басқа да іс-шараларды жүргізуге арналған шығыстар (жұмыс берушінің қаражаты есебінен қызметкерлерге денсаулық сақтау қызметтерінің әр түрін көрсететін ұйымдарға ақы төлеу);
      8) қызметкерлерді әлеуметтік қорғауға арналған ұйымның басқа да шығыстарына мыналар кіреді:
      осы ұйымда жұмыс істемейтін адамдарға (зейнеткерлерге, мүгедектерге, қаза тапқан қызметкерлердің отбасыларына) көрсетілетін материалдық көмек;
      жұмыс берушінің қаражаты есебінен ұйымдардың өз жұмысшыларының пайдасы үшін жасасқан жеке басты, мүлікті және өзге де сақтандыру шарттары бойынша төленетін сақтандыру төлемдері (жарналары);
      басқа да шығыстар.
      43. Жұмысшыларды оқытуға байланысты ұйымның шығыстары (осы Нұсқаулықтың 37-тармағы 4) тармақшасының сегізінші абзацында көрсетілген жалақыға арналған шығыстардан басқа):
      кешкі және сырттай білім беру ұйымдарында, аспирантурада сырттай оқитын, сондай-ақ аспирантураға түсетін жұмысшыларға берілетін оқу демалыстарына ақы төлеу;
      жұмыс берушінің (ұйымдардың) оқу орындарына оқуға жіберген студенттер мен оқушыларға тараптардың келісімі бойынша ұйымның қаражаты есебінен төленетін стипендиялар;
      оқытуға арналған басқа шығыстар (тренинг, білім беру іс-шаралары шығыстарын қосқанда).
      44. Мәдени іс-шараларды өткізуге және демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастыруға жұмсалған шығыстарға:
      мәдени-ағарту іс-шараларын жүргізуге арналған шығыстар;
      жұмысшыларға жұмыс берушінің қаражаты есебінен көрсетілетін туризм және демалыс қызметтерінің әр түрін көрсететін ұйымдарға ақы төлеу;
      демалыс және ойын-сауықты ұйымдастыру бойынша басқа да шығыстар жатады.
      45. Ұйымның бұрын келтірілген жіктелген топтарға жатпайтын, жұмыс күштерін ұстауға арналған басқа шығыстарына:
      1) халықаралық немесе шетелдік коммерциялық емес және қайырымдылық ұйымдары берген, грант түрінде алынған сомалар;
      2) тараптардың келісімі бойынша ғылым, әдебиет, өнер, өнертабыс шығармаларын жасауға, басуға және өзге де пайдалануға шарт бойынша төленетін авторлық сыйақылар (осы Нұсқаулықтың 37-тармағы 5) тармақшасының төртінші абзацында көрсетілген сомалардан басқа);
      3) қызметтік іссапарлар кезіндегі өтемақылар және одан тыс бөлінген сомалар (іссапарда болған уақыттағы тәуліктік ақыны қоса, тағайындалған жерге дейін бару және қайту шығыстары, тұрғын үй-жайды жалдау бойынша шығыстар);
      4) тараптардың келісімі бойынша жұмысшылардың басқа жердегі жұмысқа ауыстырылуына байланысты шығыстарының өтемақылары;
      5) тараптардың келісімі бойынша жұмысшыға жеке автомобилін қызмет мақсатында пайдаланғаны үшін материалдық шығыстардың (еңбек ақының сомаларынсыз) өтемақысы;
      6) соның ішінде құрылыс, монтаждау және реттеу жұмыстарын орындау мақсатында қызметтік ұзақ мерзімге іссапарға жіберілген жұмысшылардың және тәуліктік пәтер ақыларының орнына негізгі жұмыс орны бойынша сақталатын орташа жалақысының сомалары;
      7) жұмысшыларға берілген арнаулы киім мен аяқ киімнің және басқа жеке қорғану құралдарының, сабын және басқа жуу құралдарының, зарарсыздандыру құралдарының, сүттің және емдеу-профилактикалық тамақтанудың құны немесе ұйым әкімшілігі оларды бермеген жағдайда қызметкерлердің өздері сатып алған арнаулы киім мен аяқ киім және басқа жеке қорғану құралдары үшін шығыстарын өтеу;
      8) жұмысшыларға ақысыз ұсынылған тамақтандыру мен өнімдердің құны немесе оларды ақылы ұсынғандығы үшін ақшалай өтемақының сомасы;
      9) ұйымның тамақтандыру құнын (толықтай немесе ішінара) төлеуі, соның ішінде (талондар түрінде асханаларда, буфеттерде);
      10) ақысыз берілетін, кейіннен тұрақты жеке пайдалануында қалатын заттардың (арнаулы киімді, киім-кешекті қоса) құны немесе оларды төмендетілген бағамен сатуға байланысты жеңілдіктер сомасы;
      11) жұмыс орнына қоғамдық көлікпен, арнаулы бағыттағы көліктермен, ведомстволық көлікпен жүргеніне ақы төлеу;
      12) жұмыс күшіне жұмсалған басқа да шығыстар жатады.
      46. Жұмыс күшін пайдаланумен байланысты салықтарға жататындар:
      әлеуметтік салық;
      шетел жұмыс күшін тартумен байланысты шығыстар.

8. Уақыттың күнтізбелік қорын пайдалану

      47. Жұмысшылар уақытының күнтізбелік қоры жұмысшылардың жұмыспен өтеген адам-күн (адам-сағат), түрлі себептер бойынша жұмысқа келмеген күндер саны және мереке мен демалыс адам-күн санынан тұрады.
      Жұмысшылар уақытының күнтізбелік қорын пайдалану көрсеткіштері жұмысшылардың жұмыс уақытын есепке алу деректері негізінде толтырылады. Сонымен қатар жұмысқа келмеу себебі тиісті құжаттармен расталуы керек.
      48. Жұмыспен өтелген адам-күн (адам-сағат) санына кіретіндер:
      1) жұмыспен өтелген толық емес жұмыс уақытын қоса алғанда барлық жұмысшылардың нақты жұмыспен өтелген уақыты; үстеме және жұмыспен өтелген мереке (жұмыс) және демалыс (кесте бойынша) күндері;
      2) ұйымның жүктелімі бойынша басқа ұйымда жұмыс істейтін қызметкерлердің адам-күн саны;
      3) қызметтік іссапарда жүрген қызметкерлердің адам-күні.
      49. Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша ұйымға жұмыс істеу үшін тартылған, толық емес жұмыс аптасына қабылданған адамдар, сондай-ақ қоғамдық бастамаларда жұмыс істейтін адамдардың (жалақы есептелмейтін) жұмыспен өтелген адам-күн және жұмыспен өтелген адам-сағаттың ішінде нақты жұмыспен өтелген уақыты көрсетіледі.
      50. Жұмысқа келмеген адам-күн санына кіретіндер:
      1) жұмыстың қабылданған режимдері мен кестелерінен тәуелсіз еңбек демалысы күндеріне келетін күнтізбелік күндердегі мереке және демалыс күндерін есептемей ақы төленетін жыл сайынғы еңбек демалыстары (қосымша еңбек демалыстарын қоса отырып); қосымша төленетін жыл сайынғы еңбек демалыстары жұмысшыларға өндірістің, цехтың, кәсіптері мен лауазымдарының тізіміне сәйкес, сондай-ақ ауыр жұмыс, зиянды (ерекше зиянды) және (немесе) қауіпті еңбек жағдайындағы жұмыстарда, қосымша ақы төленетін жыл сайынғы еңбек демалысы тізбесіне сәйкес есептеледі;
      2) сынақтар мен емтихандарға дайындалу және оларды тапсыру, зертханалық жұмыстарды орындау, дипломдық жұмысты (жобаны) дайындау мен қорғау үшiн толық немесе жартылай жалақының сақталуымен оқу демалыстарына жүргендер;
      3) ауруға байланысты күндерге төленгені немесе төленбегеніне қарамастан Қазақстан Республикасының заңнамаларымен бекітілген тәртіппен берілген еңбекке жарамсыздығы туралы қағаздарымен рәсімделген ауырған кезеңіндегі тек жұмыс күндерін (демалыс және мерекелік жұмыс емес күндер) қосатын жұмысқа келмеуі;
      4) дәлелді себептермен жұмысқа келмеуді қосатын әкімшіліктің рұқсатымен жұмысқа келмеу;
      5) жұмысшылардың тоқтап қалу адам-күнін қосатын өндірістің тоқтауына байланысты жұмысқа келмеу экономикалық, технологиялық, ұйымдастырушылық басқа да өндірістік немесе табиғи сипаттағы бүкіл жұмыс күні (ауысымы) жұмыс істемеу немесе уақытша басқа жұмысқа ауыстырылмады. Өндірістің тоқтап қалуына байланысты жұмысқа келмеуге, кәсіпорында жұмыстың тоқтауына байланысты әкімшіліктің рұқсаты мен жұмысқа шықпаудың адам-күні кіреді;
      6) бір немесе одан да көп кезеңде мемлекеттік және қоғамдық міндеттерді орындаумен байланысты жұмыстан уақытша босатылған жұмысшылардың жұмысқа шықпауы адам-күнін қосатын Қазақстан Республикасы заңнамалармен рұқсат етілген басқа да жұмысқа шықпауы; Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіппен берілген еңбекке жарамсыздығы туралы қағаздарымен рәсімделген ауру адамды күтімі немесе карантинге байланысты жұмысқа шықпау адам-күні, табиғат апаттарын ауыздықтауға тартылған адам-күні; соттың шешіміне дейін тергеуде болған қызметкерлер; баланы (балаларды) тууға, жаңа туған баланы (балаларды) асырап алуға байланысты еңбек демалыс күндеріне келетін мереке және демалыс күндерін есепке алмай, күнтізбелік күнге есептелетін демалыс күндері және жүктілік және туу бойынша демалыс қосылады; жүктілігі және босануы бойынша, баланы (балаларды) тууға, жаңа туған баланы (балаларды) асырап алуға байланысты, бала үш жасқа толғанға дейiн оның күтiмiне байланысты жалақы сақталмайтын демалыстағы қызметкерлер; қоғамдық бастамаларда жұмыс істейтін адамдардың (жалақы есептелмейтін) жұмысқа шықпау адам-күні;
      7) еңбек тәртібін бұзуға байланысты жұмысқа шықпау жұмысшылардың адам-күнін қосатын бір күннің (жұмыс ауысымы) ішінде қатарынан үш немесе одан да көп сағат дәлелсіз себептермен жұмыста болмауы; әкімшілік құқық бұзғаны үшін әкімшілік қамауға алынған жұмысшылардың жұмысқа шықпау адам-күні, сондай-ақ алкогольдік, нашақорлық, психотропты, уытқұмарлықпен (осыларға ұқсас) (бұның жұмыс уақытының басында, ортасында, соңында болғанына қарамастан) мас болу жағдайында әкімшіліктің жұмысқа жібермеуі;
      8) барлық демалыс және мереке күндерін қосатын мереке және демалыс күндерінің саны, сондай-ақ жыл сайынғы еңбек демалыстары кезеңінде келетін мереке және демалыс күндері, ауырған және басқа жұмысқа шықпаған күндер. Үздіксіз өндірістегі немесе өндірістегі өндірістік-техникалық жағдайлар немесе халыққа тұрақты үздіксіз қызмет көрсету салдарынан демалыс күндері жұмысты тоқтату мүмкін емес күндер, жұмыс берушiнiң жұмысшылар өкiлдерiмен келiсе отырып қабылданған актiлерiнде бекiтiлген ауысымдық кестеге сәйкес жұмысшыларға берілген демалыс адам-күн қосылады.

9. Жұмыс күшінің қозғалысы

      51. Жұмысқа қабылданған адамдар санына есепті кезеңде осы ұйымға жұмысқа қабылдау туралы бұйрықпен (өкіммен) есепке алынғандар.
      52. Жұмыстан шыққандар санына негіздемесіне қарамастан (қызметкердің немесе әкімшіліктің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзу, тараптардың келісімі, әскери қызметке шақырылу немесе түсуі, жұмысшылардың келісімі бойынша басқа және тағы басқа ауысуы), бұйрықпен (өкіммен) рәсімделген кету немесе ауысу, сондай-ақ қаза табуына байланысты шығуы кіреді.
      53. Жұмыстан шыққандардың саны келесі шығу себептерге байланысты бөлінеді:
      1) персоналдардың санының қысқаруына байланысты және кәсіпорынның жойылуына байланысты;
      2) тұрақтамау себептері бойынша (өз еркімен, жұмысқа себепсіз шықпау);
      Өз еркімен жұмыстан шыққан жұмысшылар санына өз бастамасы бойынша еңбек шартын бұзған жұмысшылар жатады. Өз еркімен жұмыстан шыққан жұмысшылар санына сондай-ақ еңбек шартын тараптардың келісімі бойынша бұзған жұмысшылар жатады.
      3) өзге де себептер.
      Олардың қатарына жоғарыда көрсетілген себептерден басқа себеппен шыққан жұмысшылар қосылады. Бұл ауысу тәртібімен шарт мерзімінің бітуі немесе жұмыстың орындалуына байланысты басқа ұйымға ауысқандар, оқуға кетуге, әскери қызметке шақырылу, зейнеткерлікке шығу, ауруы бойынша мүгедектікке өтуге байланысты кеткен жұмысшылар. Басқа себептер бойынша жұмыстан шыққандарға жеткіліксіз біліктіліктің болу себептеріне байланысты атқаратын лауазымына немесе атқаратын қызметіне сәйкес болмау; сынақ мерзімі кезеңінде жұмыста теріс нәтиже көрсеткендер; одан әрі жұмыс істеуге мүмкіндігінен айырылған сот актісіне сәйкес жұмыстан босатылғандар.

10. «Еңбек бойынша есеп» (индексі 1-Е, жылдық мерзімдегі)
статистикалық нысанын толтыру

      54. Статистикалық нысан есепті жылға толтырылады.
      55. 1-бөлімде ұйымда барлық жұмыспен қамтылғандар Қазақстан Республикасы Мемстандартының 1999 жылғы 16 қазандағы № 22 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы қызметтерінің мемлекеттік жіктеуішіне сәйкес келесі негізгі қызмет топтары бойынша бөлінеді.
      56. 2-бөлімде негізгі қызметпен қатар барлық іске асыратын қызмет түрлері жазылады.
      57. 4-бөлімнің 5-8-жолдарында егер бір қызметкер есепті жыл ішінде бірнеше рет толық емес жұмыс уақытына ауысса, өндірістің тоқтап қалуына байланысты бір реттен көп уақытша жұмыс істемесе немесе жалақының сақтауынсыз еңбек демалысында болған болса, онда ол есепті жылда бір рет көрсетіледі.
      58. 6-бөлімнің 1-14-жолдарында тізімдік құрамның қызметкерлері бойынша мәліметтер көрсетіледі.
      Ескерту: Х-бұл позиция толтырылмайды.
      59. Арифметика-логикалық бақылау:
      1) «Негізгі жұмыс топтары бойынша есепті жылға қызметкерлердің орташа тізімдік саны және жалақы қоры туралы деректер» 1-бөлімінде, «Экономикалық қызмет түрлері бойынша есепті жылға қызметкерлердің орташа тізімдік саны және жалақы қоры туралы деректер» 2-бөлімінде, «Қызметкерлердің санаттары бойынша есепті жылға қызметкерлердің орташа тізімдік саны және жалақы қоры туралы деректер» 3-бөлімінде қарастырылған:
      7-баған = 5-баған *1000 / (3-баған *12) әр жол үшін
      8-баған = 6-баған *1000 / (4-баған *12) әр жол үшін
      2) 1-бөлім. Негізгі жұмыс топтары бойынша есепті жылға жұмысшылардың орташа тізімдік саны және жалақы қоры туралы деректер:
      1-жол = 1-6 бағандар бойынша 2-10-жолдардың қосындысы
      3) 5-бөлім. Есепті жылдың соңындағы жұмысшылардың тізімдік санының құрамы туралы деректер:
      1-жол = 2-6-жолдардың қосындысы
      4) 6-бөлім. Жұмысшылардың күнтізбелік уақыт қорын пайдалануы туралы деректер:
      5-жол = 6-10, 12, 13-жолдардың қосындысы
      5) 7-бөлім. Жұмысшылардың біліктілігін арттыру және оқытылуы туралы ақпарат (есепті жылға):
      1-жол = әр баған үшін 2, 3-жолдардың қосындысы
      6) 8-бөлім. Жұмыс күшінің қозғалысын және бос орындардың бары туралы деректер:
      1-баған > немесе = әрбір жол үшін 2, 3-бағандардың қосындысы,
      1-жол + 2-жол – 6-жол = 10-жол әрбір баған бойынша
      6-жол = әрбір баған бойынша 7-9-жолдардың қосындысы
      7) 9-бөлім. Жұмыс күшіне жұмсалған шығындар туралы деректер.
      1-жол = 2-жол + 14-жол
      2-жол = 3, 4, 7, 8, 11-жолдардың қосындысы
      14-жол = 15, 19, 27, 31, 32, 33-жолдардың қосындысы
      15-жол = 16-18-жолдардың қосындысы
      19-жол = 20-26-жолдардың қосындысы
      27-жол = 28-30-жолдардың қосындысы
      33-жол = 34-35-жолдардың қосындысы.
      Бөлімдер арасы:
      1-бөлімнің 1-жолы = 2-бөлімнің 1-жолы = 3-бөлімнің 1-жолы
      1-бөлімнің 5-бағаны 1-жолы = 9-бөлімнің 2-жолы
      8-бөлімнің 1-бағаны 10-жолы = 5-бөлімнің 1-жолы.

Қазақстан Республикасы  
Статистика агенттігі төрағасы
міндетін атқарушысының  
2010 жылғы 24 тамыздағы  
№ 229 бұйрығына 7-қосымша  

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Қазақстан Республикасы
Статистика агенттігі
төрағасы міндетін
атқарушысының
2010 жылғы 24 тамыздағы
№ 229 бұйрығына
7-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық байқау бойынша статистикалық нысан
Статистическая форма по общегосударственному статистическому наблюдению

Приложение 7 к приказу
исполняющего обязанности
председателя Агентства
Республики Казахстан
по статистике от 24 августа 2010 года № 229

Аумақтық органға тапсырылады
Представляется территориальному органу

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт, сағат (қажеттісін қоршаңыз)
Время, затраченное на заполнение статистической формы, час (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1

более 40

Статистикалық нысанды
www.stat.gov.kz сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно получить на сайте
www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді уақытылы тапсырмау, дәйекті емес деректерді беру әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады.
Несвоевременное представление, предоставление недостоверных первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики являются административными правонарушениями и влекут за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Статистикалық нысан коды
1701111
Код статистической формы
1701111

Қызметкерлер санын есептелген жалақы мөлшері бойынша бөлу туралы
О распределении численности работников по размерам начисленной заработной платы

1-Е (Ж)
1-Т (ЗП)

Екі жылда бір рет
Один раз в два года

Есепті кезең   маусым  _ _ _ _  жыл
Отчетный период  июнь    |_|_|_|_| год

2-ШК «Шағын кәсіпорынның қызметі туралы» статистикалық нысаны бойынша есепті есеп беретіндерден басқа заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері тапсырады.
Представляют все юридические лица и (или) их структурные и обосболенные подразделения, кроме отчитывающихся по статистической форме «О деятельности малого предприятия», 2-МП.

Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнің 20 шілдесі.
Срок представления – 20 июля отчетного периода.

КҰЖЖ коды
Код ОКПО


БСН коды
код БИН

Есепті айда толық жұмыс істеген қызметкерлердің тізімдік саны және жалақы қоры көрсетіңіз
Укажите списочную численность и фонд заработной платы работников, отработавших полностью отчетный месяц

Жол коды
Код строки

Есепті айдағы есептелген жалақының мөлшері
Размер начисленной заработной платы за отчетный месяц

Есепті айда толық жұмыс істеген қызметкерлердің тізімдік саны, адам барлығы
Списочная численность работников, полностью отработавших отчетный месяц, человек

Қызметкерлердің жалақы қоры, мың теңге (ондық белгімен)
Фонд заработной платы работников, тысяч тенге (с десятичным знаком)

барлығы
всего

оның ішінде әйелдер
из нее женщин

барлығы
всего

оның ішінде әйелдерге есептелгені
из него начислено женщинам

А

Б

1

2

3

4

1

15000 теңгеге дейін
до 15000 тенге

2

15001-ден 30000 теңгеге дейін
от 15001 до 30000 тенге

3

30001-ден 45000 теңгеге дейін
от 30001 до 45000 тенге

4

45001-ден 60000 теңгеге дейін
от 45001 до 60000 тенге

5

60001-ден 75000 теңгеге дейін
от 60001 до 75000 тенге

6

75001-ден 90000 теңгеге дейін
от 75001 до 90000 тенге

7

90001-ден 105000 теңгеге дейін
от 90001 до 105000 тенге

8

105001-ден 120000 теңгеге дейін
от 105001 до 120000 тенге

9

120001-ден 135000 теңгеге дейін
от 120001 до 135000 тенге

10

135001-ден 150000 теңгеге дейін
от 135001 до 150000 тенге

11

150001-ден 1800 00 теңгеге дейін
от 150001 до 180000 тенге

12

180001-ден 210000 теңгеге дейін
от 180001 до 210000 тенге

13

210001-ден 240000 теңгеге дейін
от 210001 до 240000 тенге

14

240001-ден 270000 теңгеге дейін
от 240001 до 270000 тенге

15

270001-ден 300000 теңгеге дейін
от 270001 до 300000 тенге

16

300001-ден 330000 теңгеге дейін
от 300001 до 330000 тенге

17

330001-ден 360000 теңгеге дейін
от 330001 до 360000 тенге

18

360001-ден 390000 теңгеге дейін
от 360001 до 390000 тенге

19

390000 теңгеден астам
свыше 390000 тенге

20

Барлық қызметкерлер, адам
Всего работников, человек

Атауы                             Мекен-жайы
Наименование ________________________ Адрес ________________________
             ________________________ Тел.: ________________________
             ________________________ Электрондық почта мекен-жайы
                                      Адрес электронной почты _______

Орындаушының аты-жөні және телефоны
Фамилия и телефон исполнителя ________________ Тел. _________________

Басшы                      (Аты-жөні,тегі, қолы)
Руководитель ________________ (Ф.И.О., подпись) _____________________

Бас бухгалтер              (Аты-жөні,тегі, қолы)
Главный бухгалтер ___________ (Ф.И.О., подпись) _____________________

М.О.      
М.П.       

Қазақстан Республикасы   
Статистика агенттігі төрағасы
міндетін атқарушының   
2010 жылғы 24 тамыздағы  
№ 229 бұйрығына     
8-қосымша        

«Қызметкерлер санын есептелген жалақы мөлшері бойынша бөлу
туралы» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық
нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 1701111, индексі 1-Е
(Ж), кезеңділігі екі жылда бір рет)

      1. Осы нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 7) тармақшасына сәйкес әзірленген және «Қызметкерлер санын есептелген жалақы мөлшері бойынша бөлу туралы» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 1701111, индексі 1-Е (Ж), кезеңділігі екі жылда бір рет) толтыру тәртібін нақтылайды.
      2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толығымен толтыруға қолданылады:
      1) есепті айдағы есептелген жалақының мөлшері - жалақы қорының құрамына кіретін жұмыс атқарған уақытпен байланысты есептелген, сондай-ақ жұмыс атқармаған, бірақ нақты төленгеніне немесе төленбегеніне қарамастан жалақысы сақталатын уақыт үшін қызметкерге есептелген сомалар қосылады. Есептелген жалақыдан ұсталатын салықтар және басқа да міндетті төлемдер алынып тасталмайды.
      2) есепті айда толық жұмыс істеген қызметкерлердің тізімдік саны - азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша жұмыстарды орындайтын адамдардан басқа еңбек шарты бойынша, оның жасалу мерзіміне қарамастан жұмысқа қабылданған адамдар саны, сондай-ақ атқарушылық бойынша жұмысқа қабылданғандар, негізінен мына тұлғалар:
      есепті айда жұмыс кестесі бойынша белгіленген жұмыс күндерінің немесе сағаттарының санын толық істегендер;
      ақы төленген жыл сайынғы еңбек демалысында болғандар (3 тармақтың 12) тармақшасында көрсетілгендерден басқа);
      қызмет бабындағы іссапарларда жүргендер, сондай-ақ шетелдерде қызмет бабындағы қысқа мерзімді іссапарларда жүрген қызметкерлерді қоса, егер оларға сол ұйымдағы жалақысы сақталатын болса;
      мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттерді орындауға байланысты есепті айда жұмысқа шықпағандар;
      орынды себептермен жұмысқа шықпай қалғандар және жұмысқа шықпаған күндері үшін айлықақы тарифі (қызметақы) немесе орташа табыс бойынша еңбекақы алғандар;
      айға белгіленген өндірістік тапсырманы орындайтын үйде жұмыс істеушілер.
      3. Мынадай қызметкерлер есепке енгізілмейді:
      1) 1 маусымнан кейін жұмысқа қабылданғандар;
      2) 30 маусымға дейін жұмыстан босатылғандар;
      3) өндірістегі бос тұрып қалуға байланысты жалақысы сақталмайтын демалыста жүргендер;
      4) штат кестесіне сәйкес толық емес ставкада (қызметақыда) жұмыс істейтіндер, сондай-ақ толық емес жұмыс күніне немесе толық емес жұмыс аптасына жұмысқа қабылданғандар (немесе уақытша ауысқандар);
      5) ұйымда өндірістік практика өткізіп жүрген және жұмыс орнына немесе лауазымға қабылданған білім беру мекемелерінде оқитындар;
      6) ауруына байланысты жұмысқа келмегендер (еңбекке жарамсыздық қағазына сәйкес жұмысқа шыққанға дейін ауырған бүкіл кезеңіне немесе мүгедектікке шыққанға дейін);
      7) жүктілігі және босануы бойынша демалыста жүргендер;
      8) ауыл шаруашылығы және басқа жұмыстарға уақытша жіберілгендер, егер олар кәсіпорыннан (ұйымнан) жалақыны толық емес жартылай алатын болса;
      9) әкімшілік құқық бұзғаны үшін әкімшілік қамауға алынған қызметкерлерді қоса, қыдырымпаздыққа салынғандар;
      10) ақы төленбейтін, күні бойы бос тұрып қалуы барлар;
      11) айлық өндірістік тапсырманы орындамаған кесімді ақы алатын жұмысшылар;
      12) білім беру ұйымдарында не білім беру қызметімен айналысуға құқығы бар ұйымдарда оқитын (кешкі немесе сырттай) және емтихандар тапсыру, диплом жобасын (жұмысын) дайындау және қорғау, бітіру емтихандарын тапсыру кезеңінде ақы төленетін немесе ақы төленбейтін қосымша демалыста жүрген қызметкерлер, сондай-ақ тиісті білім беру ұйымдарына оқуға түсетін және қызметкердің арызы негізінде тараптардың келісімімен түсу емтихандарын тапсыру үшін жалақысы сақталмайтын демалыста жүргендер;
      13) шет елде қызмет бабындағы іссапарда болғандар және оларды іссапарға жіберген ұйымнан іссапардың бұл уақыты үшін тарифтік ставканың (қызметақының) тек бөлігін ғана алғандар.
      4. Заңды тұлға есепті өзінің тұрған жеріндегі мемлекеттік аумақтық статистика органға басқа облыстар аумағында орналасқан және олардың тұрған жері бойынша тиісті мемлекеттік аумақтық статистика органына есеп беретін заңды тұлғаның құрылымдық және оқшауланған бөлімшелерінің деректерінсіз ұсынады.
      5. Осы статистикалық нысан маусым айына есепті кезеңге толтырылады.
      Жалақыны есептеу, сыйлықақы және жалақы қорынан төленетін өзге де төлемдер (ақшалай және заттай түрінде) туралы деректерден тұратын, есептеу және есеп айырысу-төлем, жалақыны есептеу тізімдемелері және өзге де құжаттар нысанды толтырудың негізгі көздері болып табылады.
      Егер сыйлықақылар тоқсандағы жұмыс нәтижесі бойынша есептелсе, онда қызметкерлердің маусым айындағы жалақысына осы жылдың II тоқсанындағы жұмыс нәтижесі бойынша есептелген тоқсандық сыйлықақының үштен бірі қосылады.
      Қызметкерлерге сыйлықақылар жарты жыл немесе осыдан ұзақ кезеңдегі жұмыс нәтижесі бойынша есептелген жағдайда, кызметкерлердің маусымдағы жалақысына бұл сыйақылар енгізілмейді.
      Бір ұйымда екі және одан да көп лауазымды (кәсіпті) қоса атқарған қызметкер негізгі және қоса атқарған лауазымдары (кәсіптері) бойынша жалақының жалпы сомасын ала отыра, есепте бір рет көрсетіледі.
      6. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      20-жол = әр баған үшін 1-19 жолдардың қосындысы
      1, 3 бағандар 2, 4 бағандарға тең

Қазақстан Республикасы   
Статистика агенттігі төрағасы
міндетін атқарушысының   
2010 жылғы 24 тамыздағы  
№ 229 бұйрығына 9-қосымша 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Қазақстан Республикасы
Статистика агенттігі
төрағасы міндетін
атқарушысының
2010 жылғы 24 тамыздағы
№ 229 бұйрығына
9-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық байқау бойынша статистикалық нысан
Статистическая форма по общегосударственному статистическому наблюдению

Приложение 9 к приказу
исполняющего обязанности
председателя Агентства
Республики Казахстан
по статистике от 24 августа 2010 года № 229

Аумақтық органға тапсырылады
Представляется территориальному органу

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт, сағат (қажеттісін қоршаңыз)
Время, затраченное на заполнение статистической формы, час (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1

более 40

Статистикалық нысанды
www.stat.gov.kz сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно получить на сайте
www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді уақытылы тапсырмау, дәйекті емес деректерді беру әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады.
Несвоевременное представление, предоставление недостоверных первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики являются административными правонарушениями и влекут за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Статистикалық нысан коды
1181104
Код статистической формы
1181104

Зиянды және басқа да қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс істейтін қызметкерлердің саны туралы есебі
Отчет о численности работников, занятых во вредных и других неблагоприятных условиях труда

1-Е (Еңбек жағдайы)
1-Т (Условия труда)

Жылдық
Годовая

Есепті кезең   _ _ _ _   жыл
Отчетный период |_|_|_|_|  год

2-ШК «Шағын кәсіпорын қызметі туралы» статистикалық нысаны бойынша есеп беретіндерден басқа, өнеркәсіп, құрылыс, көлік және байланыс, денсаулық сақтау, ғылым саласындағы негізгі қызмет түрлерімен барлық заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері тапсырады.
Представляют все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности в сфере промышленности, строительства, транспорта и связи, здравоохранения, науки, за исключением отчитывающихся по статистической форме «О деятельности малого предприятия», 2-МП.

Тапсыру мерзімі – 31 қаңтар.
Срок представления – 31 января.

КҰЖЖ коды
Код ОКПО


БСН коды
код БИН

1. Еңбек жағдайының жай-күйі туралы ақпаратты көрсетіңіз
   Укажите информацию о состоянии условий труда

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлық персонал, адам
Весь персонал, человек

Соның ішінде:
В том числе:

ерлер
мужчины

әйелдер
женщины

А

Б

1

2

3

1

Қызметкерлердің тізімдік саны (баланың күтіміне байланысты қосымша демалыста жүргендерсіз)
Списочная численность работников (без находящихся в дополнительном отпуске по уходу за ребенком)
2

оның ішінде жұмысшылар
из нее рабочих
3

оның ішінде түнгі ауысымда жұмыс істейтін әйелдер
из нее женщин, занятых в ночную смену
4

Зиянды еңбек жағдайында жұмыс істейтін қызметкерлердің нақты саны (санитарлық-гигиеналық талаптарға, нормаларға сай келмейтіндер)
Фактическая численность работников, занятых во вредных условиях труда (не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, нормам)

оның ішінде келесі қолайсыз факторлар тіркелген жағдайларда жұмыс істейтіндер:
из нее, работающих в условиях, где зафиксированы следующие неблагоприятные факторы:
5

шудың жоғары деңгейі
повышенный уровень шума
6

дірілдің жоғары деңгейі
повышенный уровень вибрации
7

ШМК-дан (шектеулі ұйғарынды концентрациясынан) асатын жұмыс аймағындағы ауаның газдануы мен шаңдануы
загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны, превышающая ПДК (предельно допустимую концентрацию)
8

қолайсыз температуралық режим
неблагоприятный температурный режим
9

электрлік, магниттік, электромагниттік толқындардың, радиожиілік кернеулігінің жоғары деңгейі
повышенный уровень напряженности электрических, магнитных, электромагнитных волн, радиочастот
10

лазерлік сәулеленудің жоғары деңгейі
повышенный уровень лазерного излучения
11

ультракүлгін сәулеленудің жоғары деңгейі
повышенный уровень ультрафиолетового излучения
12

радиациялық фактор әсері
воздействие радиационного фактора
13

биологиялық фактор әсері
воздействие биологического фактора
14

Ауыр дене еңбегімен шұғылданатын қызметкерлердің нақты саны
Фактическая численность работников, занятых тяжелым физическим трудом
15

Қауіпсіздік талаптарына сай келмейтін жабдықтарда жұмыс істейтін қызметкерлердің нақты саны
Фактическая численность работников, работающих на оборудовании, не отвечающем требованиям безопасности
2. Зиянды және басқа да қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс
   істейтін қызметкерлер саны туралы ақпаратты көрсетіңіз
   Укажите информацию о численности работников, занятых во вредных и
   других неблагоприятных условиях труда

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлық персонал, адам
Весь персонал, человек

Оның ішінде, әйелдер
Из него женщин

А

Б

1

2


Зиянды және басқа да қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс істеген қызметкерлердің тізімдік санына белгіленген:
Списочная численность работников, которым за работу во вредных и других неблагоприятных условиях труда установлены:1

қосымша демалыс
дополнительные отпуска2

қысқартылған жұмыс күні
сокращенный рабочий день3

тегін емдеу-алдын-алу тағамы
бесплатное лечебно-профилактическое питание4

сүт және басқа да оған теңдес өнімдерді тегін алу
бесплатное получение молока и других равноценных продуктов5

зиянды және басқа да қолайсыз еңбек жағдайлары үшін үстеме ақы
доплаты за вредные и другие неблагоприяные условия труда6

жеңілдіктер жағдайындағы мемлекеттік арнаулы жәрдемақыға құқық (№ 1 тізім, № 2 тізім бойынша)
право на государственное специальное пособие на льготных условиях (по списку №1, списку №2)7

1-6-жолдарда келтірілген жеңілдіктердің немесе өтемақылардың ең болмаса бір түрі белгіленген қызметкерлердің тізімдік саны
Списочная численность работников, которым установлен хотя бы один вид льгот или компенсаций, перечисленных в строках 1-63. Зиянды және басқа да қолайсыз еңбек жағдайларындағы жұмыстар
   үшін кәсіпорынның жеңілдіктері мен өтемақыларына жұмсаған
   шығындары туралы ақпаратты көрсетіңіз
   Укажите информацию о затратах предприятия на льготы и компенсации
   за работу во вредных и других неблагоприятных условиях труда

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Бір жыл ішінде кәсіпорынның барлық персоналдың жеңілдіктері мен өтемақыларына жұмсаған шығыны, мың теңге (ондық белгімен)
Затраты предприятия на льготы и компенсации всему персоналу за год, тысяч тенге (с десятичным знаком)

А

Б

1

1

Барлығы
Всегооның ішінде:
из них на:


2

қосымша демалыс үшін
дополнительные отпуска


3

қысқартылған жұмыс күні үшін
сокращенный рабочий день


4

тегін емдік-профилактикалық тағам үшін
бесплатное лечебно-профилактическое питание


5

сүт немесе басқа да тең бағалы өнімдерді тегін алу үшін
бесплатное получение молока и других равноценных продуктов


6

зиянды және басқа да қолайсыз еңбек жағдайлары үшін үстеме ақы үшін
доплаты за вредные и другие неблагоприятные условия труда


Атауы                             Мекен-жайы
Наименование ________________________ Адрес ________________________
             ________________________ Тел.: ________________________
             ________________________ Электрондық почта мекен-жайы
                                      Адрес электронной почты _______

Орындаушының аты-жөні және телефоны
Фамилия и телефон исполнителя ________________ Тел. _________________

Басшы                      (Аты-жөні,тегі, қолы)
Руководитель ________________ (Ф.И.О., подпись) _____________________

Бас бухгалтер              (Аты-жөні,тегі, қолы)
Главный бухгалтер ___________ (Ф.И.О., подпись) _____________________

М.О.      
М.П.       

Қазақстан Республикасы   
Статистика агенттігі төрағасы
міндетін атқарушының    
2010 жылғы 24 тамыздағы  
№ 229 бұйрығына      
10-қосымша        

«Зиянды және басқа да қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс
істейтін қызметкерлердің саны туралы есеп» жалпымемлекеттік
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 1181104,
индексі 1-Е (еңбек жағдайы), кезеңділігі жылдық) толтыру
жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 7) тармақшасына сәйкес әзірленген және «Зиянды және басқа да қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс істейтін қызметкерлердің саны туралы есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 1181104, 1-Е (еңбек жағдайы) индексі, кезеңділігі жылдық) толтыру тәртібін нақтылайды.
      2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толығымен толтыруға қолданылады:
      1) қызметкерлердің тізімдік саны – азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша жұмыс атқаратын тұлғалардан, сондай-ақ қоса атқарушылық бойынша жұмысқа қабылданғандардан басқа, еңбек шарты бойынша оның жасалу мерзіміне қарамастан қабылданған тұлғалар саны;
      2) қызметкерлердің нақты саны – жұмысқа ресми тіркелуі бар (жүктілігі және босануы бойынша, балаға күтім жасау бойынша, және басқа да демалыстарда жүрген адамдар) қызметкерлердің жекелеген санаттары шегерілген тізімдік құрамдағы қызметкерлер саны.
      3. Заңды тұлға өзінің тұрған жері бойынша статистикалық нысанды басқа облыстар аумағында орналасқан және олардың тұрған жері бойынша мемлекеттік аумақтық статистика органына беретін өзінің құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері жөніндегі деректерінсіз ұсынады.
      4. Осы статистикалық нысан есепті жылға толтырылады.
      Деректер ұйымдардың, кәсіпорындардың барлық персоналы бойынша келтіріледі, 18 жастан кіші тұлғалар енгізілмейді.
      Деректер өндірістік орта факторлары деңгейлерінің соңғы өлшеулеріне сәйкес келтіріледі.
      5. 1-бөлім Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2009 жылғы 16 қарашадағы № 709 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеудің тізімінде № 5898 тіркелген) бекітілген зиянды өндірістік факторлардың тізбесіне сәйкес толтырылады.
      4-жол бойынша зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істейтін қызметкерлердің нақты саны келтіріледі, олардың өндіріс объектілерінде санитарлық-гигиеналық нормалармен белгіленген, ең болмаса, бір зиянды өндірістік фактор химиялық заттың немесе өнеркәсіптік шаңның шектеулі ұйғарынды концентрациясынан немесе элементтің шектеулі ұйғарынды деңгейінен асады. Мұның өзінде әрбір жұмысшы, оған әсер ететін зиянды өндірістік фактор санына қарамастан, тек бір рет қана есепке алынады.
      5-13-жолдар бойынша қызметкерлердің нақты саны көрсетіледі, олардың жұмыс орындарында шу, діріл, температуралық режим, электрлік, магниттік, электромагниттік өрістердің (радиожиіліктің), лазерлік және ультракүлгін сәулеленудің, сондай-ақ радиациялық және биологиялық факторлардың деңгейі белгіленген шектеулі ұйғарынды деңгейінен асады; жұмыс аймағындағы ауаның шаңдануы мен газдануы зиянды заттың немесе өнеркәсіптік шаңның шектеулі ұйғарынды концентрациясынан және тағы басқалардан асады.
      Ауыр дене еңбегімен шұғылданатын қызметкерлердің (14-жол) нақты санын анықтау, Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі міндетін атқарушының 2007 жылғы 31 шілдедегі № 185-ө бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеудің тізімінде № 4912 тіркелген) бекітілген Жасы он сегізге толмаған қызметкерлердің еңбегін пайдалануға тыйым салынатын жұмыстардың тізіміне, жасы он сегізге толмаған қызметкерлер тасымалдайтын және қозғайтын ауырлықтың шекті нормаларына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі міндетін атқарушының 2007 жылғы 31 шілдедегі № 186-ө бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеудің тізімінде № 4916 тіркелген) бекітілген Әйелдердің еңбегін қолдануға тыйым салынатын жұмыстардың тізіміне және оларды жүкті қолмен көтеру және алып жүруінің шекті нормасына сәйкес жүргізіледі.
      5-15-жолдар бойынша қызметкерлер саны туралы деректер осы қызметкерлердің қолайсыз еңбек жағдайлары үшін жеңілдіктер алатынына немесе алмайтынына қарамастан көрсетіледі.
      15-жол бойынша қауіпсіздіктің талаптарына сай келмейтін құралдармен жұмыс істейтіндердің нақты саны көрсетіледі.
      6. 2-бөлімде деректер зиянды және қауіпті еңбек жағдайларында жұмыс істегені үшін жеңілдіктер мен өтемақылар алатын барлық персонал (яғни барлық қызметкерлер санаттары) бойынша келтіріледі. Экологиялық апат аудандарында, сондай-ақ жағдайлары қолайсыз аудандарда (биік тауларда, шөлдерде және тағы сол сияқты) жұмыс істегені үшін жеңілдіктер 2-бөлімді толтырған кезде ескерілмейді.
      1 және 2-жолдар бойынша мыналар енгізілмейді:
      Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 15 мамырдағы Еңбек кодексіне сәйкес ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды), қауіпті жұмыстарда мүгедектерге еңбек етуге рұқсат етілмейді;
      өндіріс көлемінің азаюы, шикізаттың, материалдың, тағы сол сияқты болмауы салдарынан толық емес жұмыс күні (аптасы) істеген қызметкерлер.
      1-жол бойынша Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі міндетін атқарушының 2007 жылғы 31 шілдедегі № 182-ө бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеудің тізімінде № 4888 тіркелген) бекітілген Жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығына және жыл сайынғы ақылы қосымша еңбек демалысына құқық беретін өндірістердің, цехтардың, кәсіптер мен лауазымдардың тізіміне, ауыр жұмыстардың, еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) және (немесе) қауіпті жұмыстардың тізбесіне және оны қолдану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес қосымша демалысты пайдаланатын қызметкерлер саны көрсетіледі. Сондай-ақ жұмыс беруші қоғамдық органдармен (кәсіподақ комитетімен) бірлесіп зиянды және басқа да қолайсыз еңбек жағдайлары үшін қосымша демалысты дербес белгілеген қызметкерлердің тізімдік саны ескеріледі.
      2-жолда Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі міндетін атқарушының 2007 жылғы 31 шілдедегі № 182-ө бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеудің тізімінде № 4888 тіркелген) Жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығына және жыл сайынғы ақылы қосымша еңбек демалысына құқық беретін өндірістердің, цехтардың, кәсіптер мен лауазымдардың тізімін, ауыр жұмыстардың, еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) және (немесе) қауіпті жұмыстардың тізбесіне және оны қолдану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес және кәсіпорынның өзі зиянды және қауіпті еңбек жағдайлары үшін қысқартылған жұмыс күнін белгілеген, қысқартылған жұмыс күнін пайдаланатын қызметкерлердің тізімдік саны көрсетіледі.
      3 және 4-жолдар бойынша Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрің міндетін атқарушының 2007 жылғы 31 шілдедегі № 184-ө бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеудің тізімінде № 4913 тіркелген) Жұмыс берушінің қаражаты есебінен қызметкерлерге сүт және емдеу-алдын-алу тағамдарын беру нормалары мен ережесінің және Жұмыс берушінің қаражаты есебінен қызметкерлерді арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және басқа да жеке және ұжымдық қорғану құралдарымен, санитарлық-тұрмыстық үй-жайлармен, құрылғылармен қамтамасыз ету ережесінің тізбесі негізінде зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істегеніне байланысты сүт және басқа да оған теңдес тағамдық өнімдерді, емдеу-алдын-алу тағамдарын тегін алатын қызметкерлердің тізімдік саны көрсетіледі.
      5-жолға зиянды және басқа да қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс істегені үшін әкімшілік, кәсіпорынның кәсіподақ комитеті белгілеген немесе ұжымдық шартқа енгізілген қосымша ақылар алатын қызметкерлердің тізімдік саны енгізіледі.
      6-жолда «Жерасты және ашық кен жұмыстарында, еңбек жағдайлары ерекше зиянды және ерекше ауыр жұмыстарда немесе еңбек жағдайлары зиянды және ауыр жұмыстарда істеген адамдарға берілетін мемлекеттік арнайы жәрдемақы туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 13 шілдедегі Заңына сәйкес салаларда, өндірістерде, цехтарда, кәсіптерде, лауазымдарда істейтін қызметкерлердің тізімдік саны көрсетіледі.
      7-жол бойынша зиянды және басқа да қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс істегені үшін жоғарыда келтірілген жеңілдіктер мен өтемақылардың ең болмаса бірін алатын қызметкерлердің тізімдік саны көрсетіледі. Мұның өзінде 7 жолда әлгі қызметкер жеңілдіктер мен өтемақылардың бір немесе бірнеше түрлерін пайдаланғанына қарамастан оның тек біреуі ғана есепке алынады.
      7. 3-бөлімде зиянды және басқа да қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс істегені үшін 2-бөлімде көрсетілген жеңілдіктері мен өтемақыларына жұмсалған кәсіпорынның шығындары туралы ақпарат көрсетіледі.
      Емдеу-алдын-алу тағамдары, сүт және басқа да тағамдық өнімдерге бір жылда кеткен нақты шығыстар үстеме шығыстарға сәйкес бухгалтерлік есептің деректері негізінде жиынтық түрде есептеледі.
      8. Арифметика-логикалық бақылау:
      1) 1-бөлім. Еңбек жағдайының жай-күйі
      1-баған = әр жол үшін 2-жол + 3-жол
      1-жол > әр баған үшін 2, 3, 4, 14 және 15-жолдан
      4-жол > әр баған үшін 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 жолдан
      2) 2-бөлім. Зиянды және басқа да қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс істейтін қызметкерлер саны
      1 баған > әр жол үшін 2 бағаннан
      1-баған бойынша 7 жол < 1-бөлімнің 1-баған бойынша 1-жолдан
      2-баған бойынша 7 жол < 1-бөлімнің 3-баған бойынша 1-жолдан
      3) 3-бөлім. Зиянды және басқа да қолайсыз еңбек жағдайларындағы жұмыстар үшін кәсіпорынның жеңілдіктері мен өтемақыларына жұмсаған шығындар
      1-жол > 2-6 жолдардың қосындысынан
      Ескерту: Х – бұл айқындама толтыруға жатпайды.

Қазақстан Республикасы  
Статистика агенттігі төрағасы
міндетін атқарушысының  
2010 жылғы 24 тамыздағы 
№ 229 бұйрығына 11-қосымша

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Қазақстан Республикасы
Статистика агенттігі
төрағасы міндетін
атқарушысының
2010 жылғы 24 тамыздағы
№ 229 бұйрығына
11-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық байқау бойынша статистикалық нысан
Статистическая форма по общегосударственному статистическому наблюдению

Приложение 11 к приказу
исполняющего обязанности
председателя Агентства
Республики Казахстан
по статистике от 24 августа 2010 года № 229

Аумақтық органға тапсырылады
Представляется территориальному органу

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт, сағат (қажеттісін қоршаңыз)
Время, затраченное на заполнение статистической формы, час (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1

более 40

Статистикалық нысанды
www.stat.gov.kz сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно получить на сайте
www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді уақытылы тапсырмау, дәйекті емес деректерді беру әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады.
Несвоевременное представление, предоставление недостоверных первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики являются административными правонарушениями и влекут за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Статистикалық нысан коды
1221110
Код статистической формы
1221110

Қызметкерлердің жекелеген лауазымдары мен кәсіптері бойынша жалақы мөлшері туралы есеп
Отчет о размерах заработной платы работников по отдельным должностям и профессиям

2-E (КӘСІП)
2-Т (ПРОФ)

Жылына бір рет
Один раз в год

Есепті кезең қыркүйек  _ _ _ _  жыл
Отчетный период сентябрь |_|_|_|_| год

2-ШК «Шағын кәсіпорынның қызметі туралы» статистикалық нысаны бойынша есепті есеп беретіндерден басқа заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері тапсырады.
Представляют все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, кроме отчитывающихся по статистической форме «О деятельности малого предприятия», 2-МП.

Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнің 20 қазаны.
Срок представления – 20 октября отчетного периода

КҰЖЖ коды
Код ОКПО


БСН коды
код БИН

1. Қызметкерлердің жекелеген лауазымдары мен кәсіптері бойынша
   саны және жалақы мөлшері туралы ақпаратты көрсетіңіз
   Укажите информацию о численности и размерах заработной платы
   работников по отдельным должностям и профессиям

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Барлығы
Всего

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам сағат саны
число фактически отработанных человеко часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Ұйымдардың басшылары
Руководитель организации


2

Мамандандырылған (өндірістік-пайдалану) бөлімшелердің (қызметтердің) басшылары
Руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) подразделений (служб)


3

Бағдарламалаушы (компьютерлі) Программист (компьютерный)


4

Еңбектi қорғау және техника қауiпсiздiгi жөнінде бойынша инженер
Инженер по охране труда и технике безопасности


5

Есепші
Бухгалтер


6

Экономист
Экономист


7

Аудармашы
Переводчик


8

Жабдықтау жөніндегі агент
Агент по снабжению


9

Заң кеңесшісі (біліктілік деңгейі орташа)
Юрисконсульт (среднего уровня квалификации)


10

Бухгалтер (біліктілік деңгейі орташа)
Бухгалтер (среднего уровня квалификации)


11

Хатшылар, офис-менеджерлер
Секретари, офис-менеджеры


12

Күзетші
Охранник


13

Автомобиль жүргiзушiлері
Водитель автомобиля


14

Жүк тиеушілер, көмекші жұмысшылар
Грузчики, подсобные рабочие


15

Қызмет пен өндіріс орындарын және аумақтарын тазалаушылар
Уборщики служебных и производственных помещений и территорий


кестенің жалғасы

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Оның ішінде әйелдер
Из них женщин

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам сағат саны
число фактически отработанных человеко часов

А

Б

6

7

8

9

10

1

Ұйымдардың басшылары
Руководитель организации


2

Мамандандырылған (өндірістік-пайдалану) бөлімшелердің (қызметтердің) басшылары
Руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) подразделений (служб)


3

Бағдарламалаушы (компьютерлі)
Программист (компьютерный)


4

Еңбектi қорғау және техника қауiпсiздiгi жөнінде бойынша инженер
Инженер по охране труда и технике безопасности


5

Есепші
Бухгалтер


6

Экономист
Экономист


7

Аудармашы
Переводчик


8

Жабдықтау жөніндегі агент
Агент по снабжению


9

Заң кеңесшісі (біліктілік деңгейі орташа)
Юрисконсульт (среднего уровня квалификации)


10

Бухгалтер (біліктілік деңгейі орташа)
Бухгалтер (среднего уровня квалификации)


11

Хатшылар, офис-менеджерлер
Секретари, офис-менеджеры


12

Күзетші
Охранник


13

Автомобиль жүргiзушiлері
Водитель автомобиля


14

Жүк тиеушілер, көмекші жұмысшылар
Грузчики, подсобные рабочие


15

Қызмет пен өндіріс орындарын және аумақтарын тазалаушылар
Уборщики служебных и производственных помещений и территорий


2. Экономикалық қызметтің түрлеріне қарай қызметкерлердің
   жекелеген лауазымдары мен кәсіптері бойынша саны және жалақы
   мөлшері туралы ақпаратты көрсетіңіз
   Укажите информацию о численности и размерах заработной платы
   работников по отдельным должностям и профессиям по виду
   экономической деятельности

2.1. Ауыл, орман және балық шаруашылығы (өсімдік және мал
   шаруашылығы, аңшылық және осы салаларда қызметтер ұсыну)
   қызметкерлердің жекелеген лауазымдары мен кәсіптері бойынша
   саны және жалақы мөлшері туралы ақпаратты көрсетіңіз
   Укажите информацию о численности и размерах заработной платы
   работников по отдельным должностям и профессиям в сельском, лесном
   и рыбном хозяйстве (растениеводство и животноводство, охота и
   предоставление услуг в этих областях)

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Барлығы
Всего

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Гараж бастығы (басқарусышы)
Начальник (заведующий) гаража


2

Зоотехник
Зоотехник


3

Агроном
Агроном


4

Агрохимик
Агрохимик


5

Инженер-мелиоратор
Инженер-мелиоратор


6

Мал дәрігері
Ветеринарый врач


7

Техник-технолог
Техник-технолог


8

Электр механик
Электромеханик


9

Механик
Механик


10

Бөлімшенің агрономы (орташа біліктілік)
Агроном отделения (средней квалификации)


11

Мал тұқымын асылдандыру ісі жөніндегі техник
Техник по племенному делу


12

Көкөніс өсіруші
Овощевод


13

Эфир майын өсіруші
Эфирномасличник


14

Тұқымды сулау желісінің операторы
Оператор линии замачивания семян


15

Тұқымды дәрiлеу желісінің операторы
Оператор линии протравливания семян


16

Күрiшшi
Рисовод


17

Жүзім өсіруші
Виноградарь


18

Мақташы
Хлопковод


19

Бағбандар, баушылар және жеміс питомниктерінің басқа да қызметкерлері
Садовники, садоводы и другие работники плодопитомников


20

Гүл өсіруші
Цветовод


21

Әртүрлі ауылшаруашылық дақылдарын өсіру жөніндегі ауылшаруашылық жұмысшы (фермер)
Сельскохозяйственный рабочий (фермер) по выращиванию различных сельскохозяйственных культур


22

Мал өсіруші
Животновод


23

Жылқы өсіруші
Коневод


24

Қымыз дайындаушы (шұбат дайындаушы)
Кумысодел (шубатодел)


25

Шошқа өсіруші
Свиновод


26

Терi өңдеушi
Обработчик шкур


27

Жем әзірлеуші
Приготовитель кормов


28

Хайуандарды мал дәрігерлік емдеу-тұмдау жөніндегі оператор
Оператор по ветеринарной обработке животных


29

Фермер
Фермер


30

Қой шаруашылығы кешені мен механикаландырылған фермалардың операторы
Оператор овцеводческих комплексов и механизированных ферм


31

Сауыншы
Дояр


32

Құс өсіруші
Птицевод


33

Ара өсіруші
Пчеловод


34

Әртүрлі мал шаруашылығы өнімдерін өндіру жөніндегі ауылшаруашылық жұмысшысы
Сельскохозяйственный рабочий по производству различной животноводческой продукции


35

Аң өсіруші
Зверовод


36

Қырықтықшы
Стригаль


37

Зоозертханашысы
Зоолаборант


38

Ұсталар, балғалар мен престердегі ұсталар
Кузнецы, кузнецы на молотах и прессах


39

Машина-трактор паркіндегі техникалық қызмет көрсететін баптаушы шебер
Мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка


40

Автокөлік құралдарының техникалық жай-күйін бақылаушы
Контролер технического состояния автотранспортных средств


41

Слесарь-жөндеуші
Слесарь-ремонтник


42

Диірмен машинисі
Машинист мельниц


43

Диірменші
Мельник


44

Ауыл шаруашылығы өндірісінің тракторшы-машинисі
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства


45

Ауыл шаруашылығы машиналарын және тракторларды баптаушы
Наладчик сельскохозяйственных машин и тракторов


46

Тракторшы
Тракторист


47

Мал шаруашылығы кешендері мен механикаландыры ған фермалардың операторы
Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм


48

Ауыл шаруашылығы өнімдері мен шикізатын қабылдаушы
Приемщик сельхозпродуктов и сырья


49

Бақташы
Пастух


50

Жылқышы
Конюх


51

Төсеуші-буып-түюшіУкладчик-упаковщик


кестенің жалғасы

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Оның ішінде әйелдер
Из них женщин

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

6

7

8

9

10

1

Гараж бастығы (басқарусышы)
Начальник (заведующий) гаража


2

Зоотехник
Зоотехник


3

Агроном
Агроном


4

Агрохимик
Агрохимик


5

Инженер-мелиоратор
Инженер-мелиоратор


6

Мал дәрігері
Ветеринарый врач


7

Техник-технологТехник-технолог


8

Электр механик
Электромеханик


9

Механик
Механик


10

Бөлімшенің агрономы (орташа біліктілік)
Агроном отделения (средней квалификации)


11

Мал тұқымын асылдандыру ісі жөніндегі техник
Техник по племенному делу


12

Көкөніс өсіруші
Овощевод


13

Эфир майын өсіруші
Эфирномасличник


14

Тұқымды сулау желісінің операторы
Оператор линии замачивания семян


15

Тұқымды дәрiлеу желісінің операторы
Оператор линии протравливания семян


16

Күрiшшi
Рисовод


17

Жүзім өсіруші
Виноградарь


18

Мақташы
Хлопковод


19

Бағбандар, баушылар және жеміс питомниктерінің басқа да қызметкерлері
Садовники, садоводы и другие работники плодопитомников


20

Гүл өсіруші
Цветовод


21

Әртүрлі ауылшаруашылық дақылдарын өсіру жөніндегі ауылшаруашылық жұмысшы (фермер)
Сельскохозяйственный рабочий (фермер) по выращиванию различных сельскохозяйственных культур


22

Мал өсіруші
Животновод


23

Жылқы өсіруші
Коневод


24

Қымыз дайындаушы (шұбат дайындаушы)
Кумысодел (шубатодел)


25

Шошқа өсіруші
Свиновод


26

Терi өңдеушi
Обработчик шкур


27

Жем әзірлеуші
Приготовитель кормов


28

Хайуандарды мал дәрігерлік емдеу-тұмдау жөніндегі оператор
Оператор по ветеринарной обработке животных


29

Фермер
Фермер


30

Қой шаруашылығы кешені мен механикаландырылған фермалардың операторы
Оператор овцеводческих комплексов и механизированных ферм


31

Сауыншы
Дояр


32

Құс өсіруші
Птицевод


33

Ара өсіруші
Пчеловод


34

Әртүрлі мал шаруашылығы өнімдерін өндіру жөніндегі ауылшаруашылық жұмысшысы
Сельскохозяйственный рабочий по производству различной животноводческой продукции


35

Аң өсіруші
Зверовод


36

Қырықтықшы
Стригаль


37

Зоозертханашысы
Зоолаборант


38

Ұсталар, балғалар мен престердегі ұсталар
Кузнецы, кузнецы на молотах и прессах


39

Машина-трактор паркіндегі техникалық қызмет көрсететін баптаушы шебер
Мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка


40

Автокөлік құралдарының техникалық жай-күйін бақылаушы
Контролер технического состояния автотранспортных средств


41

Слесарь-жөндеуші
Слесарь-ремонтник


42

Диірмен машинисі
Машинист мельниц


43

Диірменші
Мельник


44

Ауыл шаруашылығы өндірісінің тракторшы-машинисі
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства


45

Ауыл шаруашылығы машиналарын және тракторларды баптаушы
Наладчик сельскохозяйственных машин и тракторов


46

Тракторшы
Тракторист


47

Мал шаруашылығы кешендері мен механикаландыры ған фермалардың операторы
Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм


48

Ауыл шаруашылығы өнімдері мен шикізатын қабылдаушы
Приемщик сельхозпродуктов и сырья


49

Бақташы
Пастух


50

Жылқышы
Конюх


51

Төсеуші-буып-түюшіУкладчик-упаковщик


2.2. Ауыл, орман және балық шаруашылығындағы (балық шаруашылығы
     және аквадақыл) қызметкерлерінің жекелеген лауазымдары мен
     кәсіптері бойынша саны және жалақы мөлшері туралы
     ақпаратты көрсетіңіз
     Укажите информацию о численности и размерах заработной платы
     работников по отдельным должностям и профессиям в сельском,
     лесном и рыбном хозяйствах (рыболовство и аквакультура)

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Барлығы
Всего

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Техник
Техник


2

Техник-технологТехник-технолог


3

Электр механик
Электр механик


4

Механик
Механик


5

Су құбырлары шаруашылығының бақылаушысы
Контролер водопроводного хозяйства


6

Балық өсіруші
Рыбовод


7

Теңіз аймағының балықшысы
Рыбак морской зоны


8

Ішкі тоғандар машиналары мен механизмінің машинисі
Машинист машин и механизмов внутренних водоемов


9

Кәсіптік балық аулау машиналары мен механизмдерінің машинисі
Машинист рыбопромысловых машин и механизмов


10

Қорыту құралдарын қабылдаушы
Приемщик плавсредств


11

Слесарь
Слесарь


12

Тамақ және басқа өнімдерді суытушы
Холодильщик пищевых и других производств


кестенің жалғасы

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Оның ішінде әйелдер
Из них женщин

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

6

7

8

9

10

1

Техник
Техник


2

Техник-технолог
Техник-технолог


3

Электр механик
Электр механик


4

Механик
Механик


5

Су құбырлары шаруашылығының бақылаушысы
Контролер водопроводного хозяйства


6

Балық өсіруші
Рыбовод


7

Теңіз аймағының балықшысы
Рыбак морской зоны


8

Ішкі тоғандар машиналары мен механизмінің машинисі
Машинист машин и механизмов внутренних водоемов


9

Кәсіптік балық аулау машиналары мен механизмдерінің машинисі
Машинист рыбопромысловых машин и механизмов


10

Қорыту құралдарын қабылдаушы
Приемщик плавсредств


11

Слесарь
Слесарь


12

Тамақ және басқа өнімдерді суытушы
Холодильщик пищевых и других производств


2.3. Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу (көмір және
     лигнит өндіру) қызметкерлерінің жекелеген лауазымдары мен
     кәсіптері бойынша саны және жалақы мөлшері туралы
     ақпаратты көрсетіңіз
     Укажите информацию о численности и размерах заработной платы
     работников по отдельным должностям и профессиям в г
     рнодобывающей промышленности и разработке карьеров (добыча угля
     и лигнита)

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Барлығы
Всего

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактичеки отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Бас кенші
Главный горняк


2

Тау-кен жұмыстарының меңгерушiсi
Заведующий горными работами


3

Тау-кен шеберi
Горный мастер


4

Шахта аралық өткел шебері
Мастер проходки шахты


5

Шебер
Мастер


6

Шахта, карьер, рудник гидрогеологі
Гидрогеолог шахты, карьера, рудника


7

Тау-кен жұмыстары жөніндегі инженер
Инженер по горным работам


8

Техник-технолог
Техник-технолог


9

Электр механик
Электромеханик


10

Энергетик
Энергетик


11

Бұрғы, тау жұмыстары жөніндегі механик
Механик по буровым, горным работам


12

Техник-маркшейдер
Техник-маркшейдер


13

Диспетчер (авиациядан басқасы)
Диспетчер (кроме авиационного)


14

Тау-кен жұмысшы
Горнорабочий


15

Үңгілеуші
Проходчик


16

Бекітуші
Крепильщик


17

Электромонтажшы-түйістіруші
Электромонтажник-наладчик


18

Үңгілеу электрслесарі
Электрослесарь на проходке


19

Жол бойы монтері
Монтер пути


20

Газбен дәнекерлеуші
Газосварщик


21

Қолмен электрдәнекерлеушісі
Электросварщик ручной сварки


22

Сынама іріктеуші
Пробоотборщик


23

Үздіксіз қозғалыстағы көтерме-көлік жабдықтарының монтажшысы
Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия


24

Слесарь-жөндеуші
Слесарь-ремонтник


25

Жол машиналары мен механизмдерді жөндеуші
Наладчик путевых машин и механизмов


26

Таулы қазып суыратын машиналардың машинисі
Машинист горных выемочных машин


27

Конвейер машинисі
Машинист конвейера


28

Жерасты тау-кен монтажшысы
Горномонтажник подземный


29

Бульдозер машинисі
Машинист бульдозера


30

Қоюлату аппаратшысы
Аппаратчик сгустителей


31

Елекші
Грохотовщик


32

Уатқыш
Дробильщик


33

Басқару пультінің операторы
Оператор пульта управления


34

Флотатор
Флотатор


35

Кептіруші
Сушильщик


36

Компрессорлық қондырғылар машинисі
Машинист компрессорных установок


37

Химсутазалау аппаратшысы
Аппаратчик химводоочистки


38

Жерасты электрслесарі
Электрослесарь подземный


39

Дрезина жүргізуші
Водитель дрезины


40

Экскаватор машинисі
Машинист экскаватора


41

Көтергіш машинаның машинисі
Машинист подъемной машины


42

Тиеушінің жүргізушісі
Водитель погрузчика


кестенің жалғасы

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Оның ішінде әйелдер
Из них женщин

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Бас кенші
Главный горняк


2

Тау-кен жұмыстарының меңгерушiсi
Заведующий горными работами


3

Тау-кен шеберi
Горный мастер


4

Шахта аралық өткел шебері
Мастер проходки шахты


5

Шебер
Мастер


6

Шахта, карьер, рудник гидрогеологі
Гидрогеолог шахты, карьера, рудника


7

Тау-кен жұмыстары жөніндегі инженер
Инженер по горным работам


8

Техник-технолог
Техник-технолог


9

Электр механик
Электромеханик


10

Энергетик
Энергетик


11

Бұрғы, тау жұмыстары жөніндегі механик
Механик по буровым, горным работам


12

Техник-маркшейдер
Техник-маркшейдер


13

Диспетчер (авиациядан басқасы)
Диспетчер (кроме авиационного)


14

Тау-кен жұмысшы
Горнорабочий


15

Үңгілеуші
Проходчик


16

Бекітуші
Крепильщик


17

Электромонтажшы-түйістіруші
Электромонтажник-наладчик


18

Үңгілеу электрслесарі
Электрослесарь на проходке


19

Жол бойы монтері
Монтер пути


20

Газбен дәнекерлеуші
Газосварщик


21

Қолмен электрдәнекерлеушісі
Электросварщик ручной сварки


22

Сынама іріктеуші
Пробоотборщик


23

Үздіксіз қозғалыстағы көтерме-көлік жабдықтарының монтажшысы
Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия


24

Слесарь-жөндеуші
Слесарь-ремонтник


25

Жол машиналары мен механизмдерді жөндеуші
Наладчик путевых машин и механизмов


26

Таулы қазып суыратын машиналардың машинисі
Машинист горных выемочных машин


27

Конвейер машинисі
Машинист конвейера


28

Жерасты тау-кен монтажшысы
Горномонтажник подземный


29

Бульдозер машинисі
Машинист бульдозера


30

Қоюлату аппаратшысы
Аппаратчик сгустителей


31

Елекші
Грохотовщик


32

Уатқыш
Дробильщик


33

Басқару пультінің операторы
Оператор пульта управления


34

Флотатор
Флотатор


35

Кептіруші
Сушильщик


36

Компрессорлық қондырғылар машинисі
Машинист компрессорных установок


37

Химсутазалау аппаратшысы
Аппаратчик химводоочистки


38

Жерасты электрслесарі
Электрослесарь подземный


39

Дрезина жүргізуші
Водитель дрезины


40

Экскаватор машинисі
Машинист экскаватора


41

Көтергіш машинаның машинисі
Машинист подъемной машины


42

Тиеушінің жүргізушісі
Водитель погрузчика


2.4. Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу (шикі мұнай
     және табиғи газды өндіру) қызметкерлерінің жекелеген
     лауазымдары мен кәсіптері бойынша саны және жалақы мөлшері
     туралы ақпаратты көрсетіңіз
     Укажите информацию о численности и размерах заработной платы
     работников по отдельным должностям и профессиям в г
     рнодобывающей промышленности и разработке карьеров (добыча сырой
     нефти и природного газа)

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Барлығы
Всего

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Мұнай, газ және конденсат өндіру жөніндегі шебер
Мастер по добыче нефти, газа и конденсата


2

Геолог
Геолог


3

Техникалық қадағалау жөніндегі инженер
Инженер по техническому надзору


4

Инженер-энергетик
Инженер-энергетик


5

Көлiк жөніндегі инженер
Инженер по транспорту


6

Бұрғылау жөніндегі инженер (бұрғылау жұмыстары)
Инженер по бурению (буровым работам)


7

Мұнай және газ өндіру жөніндегі инженер
Инженер по добыче нефти и газа


8

Ұңғымаларды сынамалау және сынау жөніндегі инженер
Инженер по опробованию и испытанию скважин


9

Ұңғымаларды бекіту жөніндегі инженер
Инженер по креплению скважин


10

Мұнайгаз құбырларын пайдалану жөніндегі инженер
Инженер по эксплуатации нефтегазопроводов


11

Газ нысандары жабдықтарын пайдалану жөніндегі инженер
Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов


12

Техник-технолог
Техник-технолог


13

Электр механик
Электромеханик


14

Механик
Механик


15

Бұрғылау жөніндегі техник
Техник по бурению


16

Мұнай және газ өндіру жөніндегі техник
Техник по добыче нефти и газа


17

Техник-маркшейдер
Техник-маркшейдер


18

Техник
Техник


19

Лаборант (біліктілік деңгейі орташа)
Лаборант (среднего уровня квалификации)


20

Экспедитор
Экспедитор


21

Сынама іріктеуші
Пробоотборщик


22

Бұрғылаумен қамтамасыз ету электромонтері
Электромонтер по обслуживанию буровых


23

Бұрғылау бөлімшесінің бригадирі
Бригадир бурильного отделения


24

Бұрғы құрылғысының машинисі
Машинист буровой установки


25

Ұңғымаларды күрделі жөндеу бұрғылаушысы
Бурильщик капитального ремонта скважин


26

Мұнайгаз кәсібі жабдықтарына қызмет көрсету агрегатының машинисі
Машинист агрегатов по обслуживанию нефтегазо-промыслового оборудования


27

Теңіздегі қалқығыш бұрғылау агрегатының бұрғылаушысы
Бурильщик плавучего бурильного агрегата в море


28

Ұңғымаларды мұнайды, газды барлау және пайдалану бұрғысы бұрғылаушысы
Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ


29

Мұнай мен газға арналған бұрғылау құрылғыларының машинисі
Машинист буровых установок на нефть и газ


30

Бұрғылау құрылғысының моторисі
Моторист буровой установки


31

Мұнай және газ өндіру операторы
Оператор по добыче нефти и газа


32

Мұнай қатына бу жеткізу жөніндегі булы генератор құрылғыларының машинисі
Машинист парогенераторной установки по закачке пара в нефтяные пласты


33

Көтергiш машинисі
Машинист подъемника


34

Мұнай және мұнай өнімдерінің сапасын бақылаушы
Контролер по качеству нефти и нефтепродуктов


35

Құюшы-бөліп құюшы
Сливщик-разливщик


кестенің жалғасы

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Оның ішінде әйелдер
Из них женщин

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Мұнай, газ және конденсат өндіру жөніндегі шебер
Мастер по добыче нефти, газа и конденсата


2

Геолог
Геолог


3

Техникалық қадағалау жөніндегі инженер
Инженер по техническому надзору


4

Инженер-энергетик
Инженер-энергетик


5

Көлiк жөніндегі инженер
Инженер по транспорту


6

Бұрғылау жөніндегі инженер (бұрғылау жұмыстары)
Инженер по бурению (буровым работам)


7

Мұнай және газ өндіру жөніндегі инженер
Инженер по добыче нефти и газа


8

Ұңғымаларды сынамалау және сынау жөніндегі инженер
Инженер по опробованию и испытанию скважин


9

Ұңғымаларды бекіту жөніндегі инженер
Инженер по креплению скважин


10

Мұнайгаз құбырларын пайдалану жөніндегі инженер
Инженер по эксплуатации нефтегазопроводов


11

Газ нысандары жабдықтарын пайдалану жөніндегі инженер
Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов


12

Техник-технолог
Техник-технолог


13

Электр механик
Электромеханик


14

Механик
Механик


15

Бұрғылау жөніндегі техник
Техник по бурению


16

Мұнай және газ өндіру жөніндегі техник
Техник по добыче нефти и газа


17

Техник-маркшейдер
Техник-маркшейдер


18

Техник
Техник


19

Лаборант (біліктілік деңгейі орташа)
Лаборант (среднего уровня квалификации)


20

Экспедитор
Экспедитор


21

Сынама іріктеуші
Пробоотборщик


22

Бұрғылаумен қамтамасыз ету электромонтері
Электромонтер по обслуживанию буровых


23

Бұрғылау бөлімшесінің бригадирі
Бригадир бурильного отделения


24

Бұрғы құрылғысының машинисі
Машинист буровой установки


25

Ұңғымаларды күрделі жөндеу бұрғылаушысы
Бурильщик капитального ремонта скважин


26

Мұнайгаз кәсібі жабдықтарына қызмет көрсету агрегатының машинисі
Машинист агрегатов по обслуживанию нефтегазо-промыслового оборудования


27

Теңіздегі қалқығыш бұрғылау агрегатының бұрғылаушысы
Бурильщик плавучего бурильного агрегата в море


28

Ұңғымаларды мұнайды, газды барлау және пайдалану бұрғысы бұрғылаушысы
Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ


29

Мұнай мен газға арналған бұрғылау құрылғыларының машинисі
Машинист буровых установок на нефть и газ


30

Бұрғылау құрылғысының моторисі
Моторист буровой установки


31

Мұнай және газ өндіру операторы
Оператор по добыче нефти и газа


32

Мұнай қатына бу жеткізу жөніндегі булы генератор құрылғыларының машинисі
Машинист парогенераторной установки по закачке пара в нефтяные пласты


33

Көтергiш машинисі
Машинист подъемника


34

Мұнай және мұнай өнімдерінің сапасын бақылаушы
Контролер по качеству нефти и нефтепродуктов


35

Құюшы-бөліп құюшы
Сливщик-разливщик


2.5. Өңдеу өнеркәсібіндегі (етті қайта өңдеу және консервілеу
     және ет өнімдерін өндіру) қызметкерлерінің жекелеген
     лауазымдары мен кәсіптері бойынша саны және жалақы мөлшері
     туралы ақпаратты көрсетіңіз
     Укажите информацию о численности и размерах заработной платы
     работников по отдельным должностям и профессиям в обрабатывающей
     промышленности (переработка и консервирование мяса и
     производство мясных изделий)

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Барлығы
Всего

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Зертхана бастығы (өнеркәсіпте)
Начальник лаборатории (в промышленности)


2

Цех бастығы
Начальник цеха


3

Менеджер (басшы, бастық, басқарушы, меңгеруші) (өнеркәсіпте)
Менеджер (управляющий) (в промышленности)


4

Инженер-технолог
Инженер-технолог


5

Цех механигі
Механик цеха


6

Зоотехник
Зоотехник


7

Дәрiгер-лаборант
Врач-лаборант


8

Техник-технолог
Техник-технолог


9

Электр механик
Электромеханик


10

Техник-механик
Техник-механик


11

Лаборант (біліктілік деңгейі орташа)
Лаборант (среднего уровня квалификации)


12

Экспедитор
Экспедитор


13

Суық қондырғы машинисі
Машинист холодильных установок


14

Слесарь
Слесарь


15

Мал союшы
Боец скота


16

Мал еті мен ішек-қарындарынан сіңір алушы
Жиловщик мяса и субпродуктов


17

Ет ұшаларын өңдеуші
Обработчик мясных туш


18

Ет өнімдерін арамен кесуші
Резчик мясопродуктов


19

Ет өнімдерін таратып өлшеуші
Распиловщик мясопродуктов


20

Ет бұзушы
Обвальщик мяса


21

Еттен жасалған жартылай дайын өнімдерді даярлаушы
Изготовитель мясных полуфабрикатов


22

Ет өнімдерін өлшеп ораушы
Расфасовщик мясопродуктов


23

Фарш құрастырушы
Составитель фарша


24

Шұжық өнімдерін қалыптастырушы
Формовщик колбасных изделий


25

Тамақ және басқа өнімдерді суытушы
Холодильщик пищевых и других производств


26

Ет өнімдерін термиялық өңдеу аппаратшысы
Аппаратчик термической обработки мясопродуктов


27

Ішек-қарынды термиялық өңдеу аппаратшысы
Аппаратчик термической обработки
субпродуктов


28

Шұжық өнімдерін термиялық өңдеу аппаратшысы
Аппаратчик термической обработки колбасных изделий


29

Тартылған ет дайындау линиясының операторы
Оператор линии приготовления фарша


30

Өлшеп ораушы-буып-түюші машиналардың машинисі
Машинист асфасовочно-упако вочных машин


31

Тауарларды қабылдаушы
Приемщик товаров


32

Төсеуші-буып-түюші
Укладчик-упаковщик


кестенің жалғасы

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Оның ішінде әйелдер
Из них женщин

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Зертхана бастығы (өнеркәсіпте)
Начальник лаборатории (в промышленности)


2

Цех бастығы
Начальник цеха


3

Менеджер (басшы, бастық, басқарушы, меңгеруші) (өнеркәсіпте)
Менеджер (управляющий) (в промышленности)


4

Инженер-технолог
Инженер-технолог


5

Цех механигі
Механик цеха


6

Зоотехник
Зоотехник


7

Дәрiгер-лаборант
Врач-лаборант


8

Техник-технолог
Техник-технолог


9

Электр механик
Электромеханик


10

Техник-механик
Техник-механик


11

Лаборант (біліктілік деңгейі орташа)
Лаборант (среднего уровня квалификации)


12

Экспедитор
Экспедитор


13

Суық қондырғы машинисі
Машинист холодильных установок


14

Слесарь
Слесарь


15

Мал союшы
Боец скота


16

Мал еті мен ішек-қарындарынан сіңір алушы
Жиловщик мяса и субпродуктов


17

Ет ұшаларын өңдеуші
Обработчик мясных туш


18

Ет өнімдерін арамен кесуші
Резчик мясопродуктов


19

Ет өнімдерін таратып өлшеуші
Распиловщик мясопродуктов


20

Ет бұзушы
Обвальщик мяса


21

Еттен жасалған жартылай дайын өнімдерді даярлаушы
Изготовитель мясных полуфабрикатов


22

Ет өнімдерін өлшеп ораушы
Расфасовщик мясопродуктов


23

Фарш құрастырушы
Составитель фарша


24

Шұжық өнімдерін қалыптастырушы
Формовщик колбасных изделий


25

Тамақ және басқа өнімдерді суытушы
Холодильщик пищевых и других производств


26

Ет өнімдерін термиялық өңдеу аппаратшысы
Аппаратчик термической обработки мясопродуктов


27

Ішек-қарынды термиялық өңдеу аппаратшысы
Аппаратчик термической обработки
субпродуктов


28

Шұжық өнімдерін термиялық өңдеу аппаратшысы
Аппаратчик термической обработки колбасных изделий


29

Тартылған ет дайындау линиясының операторы
Оператор линии приготовления фарша


30

Өлшеп ораушы-буып-түюшы машиналардың машинисі
Машинист асфасовочно-упако вочных машин


31

Тауарларды қабылдаушы
Приемщик товаров


32

Төсеуші-буып-түюші
Укладчик-упаковщик


2.6. Өңдеу өнеркәсібіндегі (өсімдік және мал мен тоң майы
     өндіру) қызметкерлерінің жекелеген лауазымдары мен
     кәсіптері бойынша саны және жалақы мөлшері туралы
     ақпаратты көрсетіңіз
     Укажите информацию о численности и размерах заработной платы
     работников по отдельным должностям и профессиям в обрабатывающей
     промышленности (производство растительных и животных масел и
     жиров)

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Барлығы
Всего

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Зертхана бастығы (өнеркәсіпте)
Начальник лаборатории (в промышленности)


2

Цех бастығы
Начальник цеха


3

Инженер-технолог
Инженер-технолог


4

Цех механигі
Механик цеха


5

Техник-технолог
Техник-технолог


6

Электр механик
Электромеханик


7

Техник-механик
Техник-механик


8

Лаборант (біліктілік деңгейі орташа)
Лаборант (среднего уровня квалификации)


9

Слесарь
Слесарь


10

Тамақ және басқа өнімдерді суытушы
Холодильщик пищевых и других производств


11

Тамақ өнiмiнiң бақылаушы
Контролер пищевой продукции


12

Май шығарушы
Маслодел


13

Май шығарушы - шебер
Маслодел-мастер


14

Фильтрлеуші
Фильтровальщик


15

Майонез әзірлеу жөніндегі аппаратшы
Аппаратчик по приготовлению майонеза


16

Тамақ майлары өндірісінің аппаратшысы
Аппаратчик производства пищевых жиров


17

Еріткен май өндірісінің аппаратшысы
Аппаратчик производства топленного масла


18

Жүгері майын өндіру аппаратшысы
Аппаратчик получения кукурузного масла


19

Өлшеп ораушы-буып-түюшы машиналардың машинисі
Машинист расфасовочно-упаковочнных машин


20

Төсеуші-буып-түюші
Укладчик-упаковщи


кестенің жалғасы

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Оның ішінде әйелдер
Из них женщин

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Зертхана бастығы (өнеркәсіпте)
Начальник лаборатории (в промышленности)


2

Цех бастығы
Начальник цеха


3

Инженер-технолог
Инженер-технолог


4

Цех механигі
Механик цеха


5

Техник-технологТехник-технолог


6

Электр механик
Электромеханик


7

Техник-механик
Техник-механик


8

Лаборант (біліктілік деңгейі орташа)
Лаборант (среднего уровня квалификации)


9

Слесарь
Слесарь


10

Тамақ және басқа өнімдерді суытушы
Холодильщик пищевых и других производств


11

Тамақ өнiмiнiң бақылаушы
Контролер пищевой продукции


12

Май шығарушы
Маслодел


13

Май шығарушы - шебер
Маслодел-мастер


14

Фильтрлеуші
Фильтровальщик


15

Майонез әзірлеу жөніндегі аппаратшы
Аппаратчик по приготовлению майонеза


16

Тамақ майлары өндірісінің аппаратшысы
Аппаратчик производства пищевых жиров


17

Еріткен май өндірісінің аппаратшысы
Аппаратчик производства топленного масла


18

Жүгері майын өндіру аппаратшысы
Аппаратчик получения кукурузного масла


19

Өлшеп ораушы-буып-түюшы машиналардың машинисі
Машинист расфасовочно-упаковочнных машин


20

Төсеуші-буып-түюші
Укладчик-упаковщи


2.7. Өңдеу өнеркәсібіндегі (сүт өнімдерінің өндіру)
     қызметкерлерінің жекелеген лауазымдары мен кәсіптері
     бойынша саны және жалақы мөлшері туралы ақпаратты
     көрсетіңіз
     Укажите информацию о численности и размерах заработной платы
     работников по отдельным должностям и профессиям в обрабатывающей
     промышленности (производство молочных продуктов)

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Барлығы
Всего

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Зертхана бастығы (өнеркәсіпте)
Начальник лаборатории (в промышленности)


2

Бас технолог (өнеркәсіпте)
Главный технолог (в промышленности)


3

Цех бастығы
Начальник цеха


4

Бөлім бастығы (материалдық-техникалық жабдықтау)
Начальник отдела (материально-технического снабжения)


5

Қойма меңгерушісі
Заведующий складом


6

Инженер-технолог
Инженер-технолог


7

Цех механигі
Механик цеха


8

Тауартанушы
Товаровед


9

Техник-технолог
Техник-технолог


10

Электр механик
Электромеханик


11

Техник-механик
Техник-механик


12

Лаборант (біліктілік деңгейі орташа)
Лаборант (среднего уровня квалификации)


13

Тамақ өнімдері өнеркәсібі жабдықтарын баптаушы
Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции


14

Слесарь
Слесарь


15

Суық қондырғы машинисі
Машинисты холодильных установок


16

Тамақ және басқа өнімдерді суытушы
Холодильщик пищевых и других производств


17

Тамақ өнімін бақылаушы
Контролер пищевой продукции


18

Бағалы сүт және сүт қышқыл өнімдері өндірісінің шебері
Мастер производства цельномолочной и кисломолочной продукции


19

Балмұздақ жасаушы
Изготовитель мороженого


20

Сырды жуушы
Мойщик сыра


21

Сүт пен сүт өнімдерін айырушы
Сепараторщик молока и молочного сырья


22

Iрiмшiк жасаушы-шебер
Сыродел-мастер


23

Iрiмшiктi қалыптаушы
Формовщик сыра


24

Брынза жасаушы
Брынзодел


25

Ірімшік жасаушы
Изготовитель творога


26

Фильтрлеуші
Фильтровальщик


27

Сүтті пастерлеу және суыту аппаратшысы
Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока


28

Сүт өнімдерін суыту аппаратшысы
Аппаратчик охлаждения молочных продуктов


29

Сүт және өнімдерін құю линиясының операторы
Оператор линии розлива молока и молочной продукции


30

Ашытқы өндірісіндегі оператор
Оператор в производстве заквасок


31

Ашыған сүт және балалар сүт өнімдері өндірісіндегі оператор
Оператор в производстве кисломолочных и детских молочных продуктов


32

Өлшеп орау-буып түю автоматының операторы
Оператор расфасовочно-упаковочного автомата


33

Сут сақтау орнының операторы
Оператор молокохранилища


34

Сүт өнімін қабылдаушы
Приемщик молочной продукции


35

Өлшеп ораушы-буып-түюшы машиналардың машинисі
Машинист расфасовочно-упаковочных машин


36

Төсеуші-буып-түюші
Укладчик-упаковщик


кестенің жалғасы

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Оның ішінде әйелдер
Из них женщин

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Зертхана бастығы (өнеркәсіпте)
Начальник лаборатории (в промышленности)


2

Бас технолог (өнеркәсіпте)
Главный технолог (в промышленности)


3

Цех бастығы
Начальник цеха


4

Бөлім бастығы (материалдық-техникалық жабдықтау)
Начальник отдела (материально-технического снабжения)


5

Қойма меңгерушісі
Заведующий складом


6

Инженер-технолог
Инженер-технолог


7

Цех механигі
Механик цеха


8

Тауартанушы
Товаровед


9

Техник-технологТехник-технолог


10

Электр механик
Электромеханик


11

Техник-механик
Техник-механик


12

Лаборант (біліктілік деңгейі орташа)
Лаборант (среднего уровня квалификации)


13

Тамақ өнімдері өнеркәсібі жабдықтарын баптаушы
Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции


14

Слесарь
Слесарь


15

Суық қондырғы машинисі
Машинисты холодильных установок


16

Тамақ және басқа өнімдерді суытушы
Холодильщик пищевых и других производств


17

Тамақ өнімін бақылаушы
Контролер пищевой продукции


18

Бағалы сүт және сүт қышқыл өнімдері өндірісінің шебері
Мастер производства цельномолочной и кисломолочной продукции


19

Балмұздақ жасаушы
Изготовитель мороженого


20

Сырды жуушы
Мойщик сыра


21

Сүт пен сүт өнімдерін айырушы
Сепараторщик молока и молочного сырья


22

Iрiмшiк жасаушы-шебер
Сыродел-мастер


23

Iрiмшiктi қалыптаушы
Формовщик сыра


24

Брынза жасаушы
Брынзодел


25

Ірімшік жасаушы
Изготовитель творога


26

Фильтрлеуші
Фильтровальщик


27

Сүтті пастерлеу және суыту аппаратшысы
Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока


28

Сүт өнімдерін суыту аппаратшысы
Аппаратчик охлаждения молочных продуктов


29

Сүт және өнімдерін құю линиясының операторы
Оператор линии розлива молока и молочной продукции


30

Ашытқы өндірісіндегі оператор
Оператор в производстве заквасок


31

Ашыған сүт және балалар сүт өнімдері өндірісіндегі оператор
Оператор в производстве кисломолочных и детских молочных продуктов


32

Өлшеп орау-буып түю автоматының операторы
Оператор расфасовочно-упаковочного автомата


33

Сут сақтау орнының операторы
Оператор молокохранилища


34

Сүт өнімін қабылдаушы
Приемщик молочной продукции


35

Өлшеп ораушы-буып-түюші машиналардың машинисі
Машинист расфасовочно-упаковочных машин


36

Төсеуші-буып-түюші
Укладчик-упаковщик


2.8. Өңдеу өнеркәсібіндегі (нан және ұн өндімдерін өндіру)
     қызметкерлерін жекелеген лауазымдары мен кәсіптері бойынша
     саны және жалақы мөлшері туралы ақпаратты көрсетіңіз
     Укажите информацию о численности и размерах заработной платы
     работников по отдельным должностям и профессиям обрабатывающей
     промышленности (производство хлебобулочных и мучных изделий)

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Барлығы
Всего

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Зертхана бастығы (өнеркәсіпте)
Начальник лаборатории (в промышленности)


2

Ауысым бастығы (өнеркәсіпте)
Начальник смены (в промышленности)


3

Цех шебері
Мастер цеха


4

Наубайхана шебері
Мастер хлебопекарни


5

Инженер-технолог
Инженер-технолог


6

Цех механигі
Механик цеха


7

Техник-технологТехник-технолог


8

Электр механик
Электромеханик


9

Техник-механик
Техник-механик


10

Лаборант (біліктілік деңгейі орташа)
Лаборант (среднего уровня квалификации)


11

Слесарь
Слесарь


12

Майлаушы
Смазчик


13

Тамақ өнімдерін дозалаушы
Дозировщик пищевой продукции


14

Шебер-наубайшы
Пекарь-мастер


15

Наубайшы
Пекарь


16

Қамырды қалыптаушы
Формовщик теста


17

Қамыр жасаушы
Тестовод


18

Кондитер
Кондитер


19

Ашытушы
Дрожжевод


20

Электрпештерін басқару пультының операторы
Оператор пульта управления электропечей


21

Нан бұйымдарын қалыптаушы ағынды желінің машинисі
Машинист поточной линии формования хлебных изделий


22

Қамыр илегіш машиналардың машинисі
Машинист тестомесильных машин


23

Қамыр бөлгіш машиналардың машинисі
Машинист тесторазделочных машин


24

Ағынды-автоматты желінің операторы
Оператор поточно-автоматической линии


25

Шикізатты ыдыссыз сақтау қондырғысының операторы
Оператор установки бестарного хранения сырья


26

Кешенді-механикаландырылған желінің наубайханашысы
Пекарь комплексно-механизированной линии


27

Ұн мен түйіршіктер өндіру жөніндегі желінің операторы
Оператор линии по производству муки и гранул


28

Нан-тоқаш бұйымдарын жинаушы
Укладчик хлебобулочных изделий


кестенің жалғасы

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Оның ішінде әйелдер
Из них женщин

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Зертхана бастығы (өнеркәсіпте)
Начальник лаборатории (в промышленности)


2

Ауысым бастығы (өнеркәсіпте)
Начальник смены (в промышленности)


3

Цех шебері
Мастер цеха


4

Наубайхана шебері
Мастер хлебопекарни


5

Инженер-технолог
Инженер-технолог


6

Цех механигі
Механик цеха


7

Техник-технологТехник-технолог


8

Электр механик
Электромеханик


9

Техник-механик
Техник-механик


10

Лаборант (біліктілік деңгейі орташа)
Лаборант (среднего уровня квалификации)


11

Слесарь
Слесарь


12

Майлаушы
Смазчик


13

Тамақ өнімдерін дозалаушы
Дозировщик пищевой продукции


14

Шебер-наубайшы
Пекарь-мастер


15

Наубайшы
Пекарь


16

Қамырды қалыптаушы
Формовщик теста


17

Қамыр жасаушы
Тестовод


18

Кондитер
Кондитер


19

Ашытушы
Дрожжевод


20

Электрпештерін басқару пультының операторы
Оператор пульта управления электропечей


21

Нан бұйымдарын қалыптаушы ағынды желінің машинисі
Машинист поточной линии формования хлебных изделий


22

Қамыр илегіш машиналардың машинисі
Машинист тестомесильных машин


23

Қамыр бөлгіш машиналардың машинисі
Машинист тесторазделочных машин


24

Ағынды-автоматты желінің операторы
Оператор поточно-автоматической линии


25

Шикізатты ыдыссыз сақтау қондырғысының операторы
Оператор установки бестарного хранения сырья


26

Кешенді-механикаландырылған желінің наубайханашысы
Пекарь комплексно-механизированной линии


27

Ұн мен түйіршіктер өндіру жөніндегі желінің операторы
Оператор линии по производству муки и гранул


28

Нан-тоқаш бұйымдарын жинаушы
Укладчик хлебобулочных изделий


2.9. Өңдеу өнеркәсібіндегі (тоқыма өнімдерін өндіру)
     қызметкерлерінің жекелеген лауазымдары мен кәсіптері
     бойынша саны және жалақы мөлшері туралы ақпаратты
     көрсетіңіз
     Укажите информацию о численности и размерах заработной платы
     работников по отдельным должностям и профессиям в обрабатывающей
     промышленности (производство текстильных изделий)

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Барлығы
Всего

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Цех бастығы
Начальник цеха


2

Ауысым бастығы (өнеркәсіпте)
Начальник смены (в промышленности)


3

Инженер-технолог
Инженер-технолог


4

Цех механигі
Механик цеха


5

Суретші
Художник


6

Техник-технологТехник-технолог


7

Электр механик
Электромеханик


8

Техник-механик
Техник-механик


9

Лаборант (біліктілік деңгейі орташа)
Лаборант (среднего уровня квалификации)


10

Слесарь
Слесарь


11

Тоқыма өнеркәсібі өндірісі жабдықтарының монтажшысы
Монтажник оборудования предприятий текстильной промышленности


12

Тоқушы
Прядильщик


13

Талшықтар мен маталарды өңдеуші
Обработчик волокна и ткани


14

Кездемені түсіруші
Съемщик волокна


15

Талшықтарды өңдеуші
Отделочник волокна


16

Сапа бақылаушысы
Контролер качества


17

Ширатушы
Крутильщик


18

Тоқыма жабдықтарының толтырушысы
Заправщик текстильного оборудования


19

Ленталық жабдық операторы
Оператор ленточного оборудования


20

Түзету жабдығының операторы
Оператор ровничного оборудования


21

Тарау жабдығының операторы
Оператор чесального оборудования


22

Тарау-лента жасау агрегатының операторы
Оператор чесально-ленточного агрегата


23

Тізіп орау жабдығының операторы
Оператор сновального оборудования


24

Шлихталау жабдығының операторы
Оператор шлихтовального оборудования


25

Құрақтау жабдығының операторы
Оператор тростильного оборудования


26

Тоқымашы
Ткач


27

Матаны әрлеуші
Отделочник ткани


28

Бояушы
Красильщик


29

Әктеуші
Отбельщик


30

Мастердің көмекшісі
Помощник мастера


31

Мата, жайма, бұйымдарды қысып-басушы
Накатчик ткани, полотна, изделий


32

Баспа жабдығының операторы
Оператор печатного оборудования


33

Дайын өнімді тапсырушы
Сдатчик готовой продукции


34

Төсеуші-буып-түюші
Укладчик - упаковщик


кестенің жалғасы

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Оның ішінде әйелдер
Из них женщин

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Цех бастығы
Начальник цеха


2

Ауысым бастығы (өнеркәсіпте)
Начальник смены (в промышленности)


3

Инженер-технолог
Инженер-технолог


4

Цех механигі
Механик цеха


5

Суретші
Художник


6

Техник-технологТехник-технолог


7

Электр механик
Электромеханик


8

Техник-механик
Техник-механик


9

Лаборант (біліктілік деңгейі орташа)
Лаборант (среднего уровня квалификации)


10

Слесарь
Слесарь


11

Тоқыма өнеркәсібі өндірісі жабдықтарының монтажшысы
Монтажник оборудования предприятий текстильной промышленности


12

Тоқушы
Прядильщик


13

Талшықтар мен маталарды өңдеуші
Обработчик волокна и ткани


14

Кездемені түсіруші
Съемщик волокна


15

Талшықтарды өңдеуші
Отделочник волокна


16

Сапа бақылаушысы
Контролер качества


17

Ширатушы
Крутильщик


18

Тоқыма жабдықтарының толтырушысы
Заправщик текстильного оборудования


19

Ленталық жабдық операторы
Оператор ленточного оборудования


20

Түзету жабдығының операторы
Оператор ровничного оборудования


21

Тарау жабдығының операторы
Оператор чесального оборудования


22

Тарау-лента жасау агрегатының операторы
Оператор чесально-ленточного агрегата


23

Тізіп орау жабдығының операторы
Оператор сновального оборудования


24

Шлихталау жабдығының операторы
Оператор шлихтовального оборудования


25

Құрақтау жабдығының операторы
Оператор тростильного оборудования


26

Тоқымашы
Ткач


27

Матаны әрлеуші
Отделочник ткани


28

Бояушы
Красильщик


29

Әктеуші
Отбельщик


30

Мастердің көмекшісі
Помощник мастера


31

Мата, жайма, бұйымдарды қысып-басушы
Накатчик ткани, полотна, изделий


32

Баспа жабдығының операторы
Оператор печатного оборудования


33

Дайын өнімді тапсырушы
Сдатчик готовой продукции


34

Төсеуші-буып-түюші
Укладчик - упаковщик


2.10. Өңдеу өнеркәсібіндегі (мұнай өңдеу өнімдерін өндіру)
      қызметкерлерінің жекелеген лауазымдары мен кәсіптері
      бойынша саны және жалақы мөлшері туралы ақпаратты
      көрсетіңіз
      Укажите информацию о численности и размерах заработной платы
      работников по отдельным должностям и профессиям в
      обрабатывающей промышленности (производство продуктов
      нефтепереработки)

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Барлығы
Всего

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Цех бастығы
Начальник цеха


2

Ауысым бастығы (өнеркәсіпте)
Начальник смены (в промышленности)


3

Цех шебері
Мастер цеха


4

Техникалық қадағалау жөніндегі инженер
Инженер по техническому надзору


5

Инженер-механикИнженер-механик


6

Инженер-технолог
Инженер-технолог


7

Техник-технолог
Техник-технолог


8

Электр механик
лектромеханик


9

Техник-механик
Техник-механик


10

Лаборант (біліктілік деңгейі орташа)
Лаборант (среднего уровня квалификации)


11

Есеп жүгізуші
Учетчик


12

Электромонтер
Электромонтер


13

Электргаздәнекерлеуші
Электрогазосварщик


14

Сынама іріктеуші
Пробоотборщик


15

Жонғыш
Токарь


16

Фрезерші
Фрезеровщик


17

Приборшы (мұнай, газ, тақтатас, көмір өңдеу және магистральді құбыр жолдарына қызмет көрсету)
Приборист (переработка нефти, газа, сланцев, угля и обслуживание магистральных трубопроводов)


18

Слесарь
Слесарь


19

Дефектоскопист
Дефектоскопист


20

Газ тазалау аппаратшысы
Аппаратчик очистки газа


21

Қайда айдау аппаратшысы
Аппаратчик перегонки


22

Мұнай айдау стансасының операторы
Оператор нефтеперекачивающей станции


23

Мұнай және мұнай өнімдерінің сапасын бақылаушы
Контролер по качеству нефти и нефтепродуктов


24

Технологиялық компрессорлар машинисі
Машинист технологических компрессоров


25

Технологиялық насостар машинисі
Машинист технологических насосов


26

Технологиялық қондырғылар операторы
Оператор технологических установок


27

Құющы – бөліп құюшы
Сливщик - разливщик


28

Мұнай құятын ыдыстарды қараушы
Осмотрщик нефтеналивных емкостей


29

Химиялық талдау зертханасышы
Лаборант химического анализа


30

Компрессорлық қондырғылар машинисі
Машинист компрессорных установок


31

Сорғы қондырғыларының машинисі
Машинист насосных установок


32

Стропшы
Стропальщик


кестенің жалғасы

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Оның ішінде әйелдер
Из них женщин

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Цех бастығы
Начальник цеха


2

Ауысым бастығы (өнеркәсіпте)
Начальник смены (в промышленности)


3

Цех шебері
Мастер цеха


4

Техникалық қадағалау жөніндегі инженер
Инженер по техническому надзору


5

Инженер-механикИнженер-механик


6

Инженер-технолог
Инженер-технолог


7

Техник-технолог
Техник-технолог


8

Электр механик
лектромеханик


9

Техник-механик
Техник-механик


10

Лаборант (біліктілік деңгейі орташа)
Лаборант (среднего уровня квалификации)


11

Есеп жүгізуші
Учетчик


12

Электромонтер
Электромонтер


13

Электргаздәнекерлеуші
Электрогазосварщик


14

Сынама іріктеуші
Пробоотборщик


15

Жонғыш
Токарь


16

Фрезерші
Фрезеровщик


17

Приборшы (мұнай, газ, тақтатас, көмір өңдеу және магистральді құбыр жолдарына қызмет көрсету)
Приборист (переработка нефти, газа, сланцев, угля и обслуживание магистральных трубопроводов)


18

Слесарь
Слесарь


19

Дефектоскопист
Дефектоскопист


20

Газ тазалау аппаратшысы
Аппаратчик очистки газа


21

Қайда айдау аппаратшысы
Аппаратчик перегонки


22

Мұнай айдау стансасының операторы
Оператор нефтеперекачивающей станции


23

Мұнай және мұнай өнімдерінің сапасын бақылаушы
Контролер по качеству нефти и нефтепродуктов


24

Технологиялық компрессорлар машинисі
Машинист технологических компрессоров


25

Технологиялық насостар машинисі
Машинист технологических насосов


26

Технологиялық қондырғылар операторы
Оператор технологических установок


27

Құющы – бөліп құюшы
Сливщик - разливщик


28

Мұнай құятын ыдыстарды қараушы
Осмотрщик нефтеналивных емкостей


29

Химиялық талдау зертханасышы
Лаборант химического анализа


30

Компрессорлық қондырғылар машинисі
Машинист компрессорных установок


31

Сорғы қондырғыларының машинисі
Машинист насосных установок


32

Стропшы
Стропальщик


2.11. Өңдеу өнеркәсібіндегі (химиялық өнеркәсіп өнімдерін
      өндіру) қызметкерлерінің жекелеген лауазымдары мен
      кәсіптері бойынша саны және жалақы мөлшері туралы
      ақпаратты көрсетіңіз
      Укажите информацию о численности и размерах заработной платы
      работников по отдельным должностям и профессиям обрабатывающей
      промышленности (производство продуктов химической
      промышленности)

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Барлығы
Всего

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Цех бастығы
Начальник цеха


2

Ауысым бастығы (өнеркәсіпте)Начальник смены (в промышленности)


3

Цех шебері
Мастер цеха


4

Инженер-энергетикИнженер-энергетик


5

Инженер–химик
Инженер–химик


6

Инженер-технолог
Инженер-технолог


7

Жабдықтарды жасақтау жөніндегі инженер
Инженер по комплектации оборудования


8

Техник-технолог
Техник-технолог


9

Электр механик
Электромеханик


10

Техник-механик
Техник-механик


11

Техник-химик
Техник-химик


12

Техник–лаборант
Техник–лаборант


13

Лаборант (біліктілік деңгейі орташа)
Лаборант (среднего уровня квалификации)


14

Сынама іріктеуші
Пробоотборщик


15

Слесарь
Слесарь


16

Араластыру аппаратшысы
Аппаратчик смешивания


17

Центрифугашы
Центрифуговщик


18

Химсутазалау аппаратшысы
Аппаратчик химводоотчистки


19

Қосындылар мен ерітінділер дайындаудағы аппаратшы
Аппаратчик на приготовлении смесей и растворов


20

Өнімнің және технологиялық процестің сапасын бақылаушы
Контролер качества продукции и технологического процесса


21

Автокамералық агрегет машинисі
Машинист автокамерного агрегата


22

Вулканизаторшы
Вулканизаторщик


23

Химия өнімдерін өндіру жабдықтарының операторы және машинисі
Операторы и машинисты оборудования по производству продуктов химии


кестенің жалғасы

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Оның ішінде әйелдер
Из них женщин

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Цех бастығы
Начальник цеха


2

Ауысым бастығы (өнеркәсіпте)
Начальник смены (в промышленности)


3

Цех шебері
Мастер цеха


4

Инженер-энергетик
Инженер-энергетик


5

Инженер–химик
Инженер–химик


6

Инженер-технолог
Инженер-технолог


7

Жабдықтарды жасақтау жөніндегі инженер
Инженер по комплектации оборудования


8

Техник-технолог
Техник-технолог


9

Электр механик
Электромеханик


10

Техник-механик
Техник-механик


11

Техник-химик
Техник-химик


12

Техник–лаборант
Техник–лаборант


13

Лаборант (біліктілік деңгейі орташа)
Лаборант (среднего уровня квалификации)


14

Сынама іріктеуші
Пробоотборщик


15

Слесарь
Слесарь


16

Араластыру аппаратшысы
Аппаратчик смешивания


17

Центрифугашы
Центрифуговщик


18

Химсутазалау аппаратшысы
Аппаратчик химводоотчистки


19

Қосындылар мен ерітінділер дайындаудағы аппаратшы
Аппаратчик на приготовлении смесей и растворов


20

Өнімнің және технологиялық процестің сапасын бақылаушы
Контролер качества продукции и технологического процесса


21

Автокамералық агрегет машинисі
Машинист автокамерного агрегата


22

Вулканизаторшы
Вулканизаторщик


23

Химия өнімдерін өндіру жабдықтарының операторы және машинисі
Операторы и машинисты оборудования по производству продуктов химии


2.12. Өңдеу өнеркәсібіндегі (металлургия өнеркәсібі)
      қызметкерлерінің жекелеген лауазымдары мен кәсіптері
      бойынша саны және жалақы мөлшері туралы ақпаратты
      көрсетіңіз
      Укажите информацию о численности и размерах заработной платы
      работников по отдельным должностям и профессиям в
      обрабатывающей промышленности (металлургическая промышленность)

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Барлығы
Всего

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Бас металлург
Главный металлург


2

Цех бастығы
Начальник цеха


3

Ауысым бастығы (өнеркәсіпте)
Начальник смены (в промышленности)


4

Цех шебері
Мастер цеха


5

Өндірістік процестерді механикаландыру және атоматтандыру жөніндегі инженер
Инженер по механизации и автоматизации производственныхпроцессов


6

Техник-технолог
Техник-технолог


7

Электр механик
Электромеханик


8

Техник-механик
Техник-механик


9

Техник–лаборантТехник–лаборант


10

Лаборант (біліктілік деңгейі орташа)
Лаборант (среднего уровня квалификации)


11

Үлгілерді еріту жөніндегі қалыпшы
Формовщик по выплавляемым моделям


12

Металдық үлгілер модельшісі
Модельщик по металлическим моделям


13

Станокшы
Станочник


14

Жонғыш
Токарь


15

Автоматты желілер мен агрегатты станоктарды баптаушы
Наладчик автоматических линий и агрегатных станков


16

Слесарь
Слесарь


17

Электр құрылғыларды жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі электромонтер
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок


18

Домна пешінің суқұбыршысы
Водопроводчик доменной печи


19

Шахта пешінің суқұбыршысы
Водопроводчик шахтной печи


20

Домна пешінің газшысы
Газовщик доменной печи


21

Домна пешінің көрікшісі
Горновой доменной печи


22

Ферроқорытпа пешінің көрікшісі
Горновой ферросплавных печей


23

Конвертерші
Конвертерщик


24

Дистрибутор машинисі
Машинист дистрибутора


25

Электр пешінің болат қорытушысы
Сталевар электропечи


26

Шихта берушінің машинисі
Машинист шихтоподачи


27

Құю машинасының машинисі
Машинист разливочной машины


28

Конвертерлерді тиеуші оператор
Оператор загрузки конвертера


29

Конвертер болат қорытушысы
Сталевар конвертера


30

Болатты пештен тыс өңдеу қондырғысының болат қорытушысы
Сталевар установки внепечной обработки стали


31

Миксерші
Миксеровой


32

Электролизші
Электролизник


33

Металлургия өндірісіндегі бақылаушы
Контролер в металлургическом производстве


34

Құюшы
Литейщик


35

Балқытушы
Плавильщик


36

Болат құюшы
Разливщик стали


37

Ожаушы
Ковшевой


38

Басқару постының операторы
Оператор поста управления


39

Шихташы
Шихтовщик


40

Пирометрші
Пирометрист


41

Түсті металдар мен қортпаларды құюшы
Разливщик цветных металлов и сплавов


42

Күйдіруші
Обжигальщик


43

Түсті металдарды жұмсартушы
Отжигальщик цветных металлов


44

Термист
Термист


45

Ыстық илем орнағының вальцовшысы
Вальцовщики стана горячей прокатки


46

Суық прокат орнағының вальцовшысы
Вальцовщики стана холодной прокатки


47

Сым созушы
Волочильщик


48

Электролит дайындау аппаратшысы
Аппаратчик приготовления электролита


49

Құю цехындағы жинаушы
Уборщик в литейных цехах


кестенің жалғасы

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Оның ішінде әйелдер
Из них женщин

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Бас металлург
Главный металлург


2

Цех бастығы
Начальник цеха


3

Ауысым бастығы (өнеркәсіпте)
Начальник смены (в промышленности)


4

Цех шебері
Мастер цеха


5

Өндірістік процестерді механикаландыру және атоматтандыру жөніндегі инженер
Инженер по механизации и автоматизации производственных процессов


6

Техник-технолог
Техник-технолог


7

Электр механик
Электромеханик


8

Техник-механик
Техник-механик


9

Техник–лаборант
Техник–лаборант


10

Лаборант (біліктілік деңгейі орташа)
Лаборант (среднего уровня квалификации)


11

Үлгілерді еріту жөніндегі қалыпшы
Формовщик по выплавляемым моделям


12

Металдық үлгілер модельшісі
Модельщик по металлическим моделям


13

Станокшы
Станочник


14

Жонғыш
Токарь


15

Автоматты желілер мен агрегатты станоктарды баптаушы
Наладчик автоматических линий и агрегатных станков


16

Слесарь
Слесарь


17

Электр құрылғыларды жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі электромонтер
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок


18

Домна пешінің суқұбыршысы
Водопроводчик доменной печи


19

Шахта пешінің суқұбыршысы
Водопроводчик шахтной печи


20

Домна пешінің газшысы
Газовщик доменной печи


21

Домна пешінің көрікшісі
Горновой доменной печи


22

Ферроқорытпа пешінің көрікшісі
Горновой ферросплавных печей


23

Конвертерші
Конвертерщик


24

Дистрибутор машинисі
Машинист дистрибутора


25

Электр пешінің болат қорытушысы
Сталевар электропечи


26

Шихта берушінің машинисі
Машинист шихтоподачи


27

Құю машинасының машинисі
Машинист разливочной машины


28

Конвертерлерді тиеуші оператор
Оператор загрузки конвертера


29

Конвертер болат қорытушысы
Сталевар конвертера


30

Болатты пештен тыс өңдеу қондырғысының болат қорытушысы
Сталевар установки внепечной обработки стали


31

Миксерші
Миксеровой


32

Электролизші
Электролизник


33

Металлургия өндірісіндегі бақылаушы
Контролер в металлургическом производстве


34

Құюшы
Литейщик


35

Балқытушы
Плавильщик


36

Болат құюшы
Разливщик стали


37

Ожаушы
Ковшевой


38

Басқару постының операторы
Оператор поста управления


39

Шихташы
Шихтовщик


40

Пирометрші
Пирометрист


41

Түсті металдар мен қортпаларды құюшы
Разливщик цветных металлов и сплавов


42

Күйдіруші
Обжигальщик


43

Түсті металдарды жұмсартушы
Отжигальщик цветных металлов


44

Термист
Термист


45

Ыстық илем орнағының вальцовшысы
Вальцовщики стана горячей прокатки


46

Суық прокат орнағының вальцовшысы
Вальцовщики стана холодной прокатки


47

Сым созушы
Волочильщик


48

Электролит дайындау аппаратшысы
Аппаратчик приготовления электролита


49

Құю цехындағы жинаушы
Уборщик в литейных цехах


2.13. Өңдеу өнеркәсібіндегі (басқа санаттарға кіргізілмеген
      машиналар мен жабдықтар жасау; автокөлік құралдарын,
      трейлерлер және жартылай тіркемелер жасау; өзге де көлік
      құралдарын жасау) қызметкерлерінің жекелеген лауазымдары
      мен кәсіптері бойынша саны және жалақы мөлшері туралы
      ақпаратты көрсетіңіз
      Укажите информацию о численности и размерах заработной платы
      работников по отдельным должностям и профессиям в
      брабатывающей промышленности (производство машин и
      оборудования, не включенных в другие категории; производство
      автотранспотрных средств, трейлеров и полуприцепов;
      производство прочих транспортных средств)

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Барлығы
Всего

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Цех бастығы
Начальник цеха


2

Ауысым бастығы (өнеркәсіпте)
Начальник смены (в промышленности)


3

Цех шебері
Мастер цеха


4

Өндірістік процестерді механикаландыру және автоматтандыру жөніндегі инженер
Инженер по механизации и автоматизации производственных процессов


5

Техник-технолог
Техник-технолог


6

Электр механик
Электромеханик


7

Техник-механик
Техник-механик


8

Лаборант (біліктілік деңгейі орташа)
Лаборант (среднего уровня квалификации)


9

Электр газдәнекерлеуші
Электрогазосварщик


10

Автоматтандырылған және жартылай автоматтандырылған машиналарғадағы электр дәнекерлеуші
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах


11

Ұсталар, балғалар мен престердегі ұсталар
Кузнецы, кузнецы на молотах и прессах


12

Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика слесарі
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике


13

Станокшы
Станочник


14

Жонғыш
Токарь


15

Айналмалы-жонғыш
Токарь-карусельщик


16

Кеулейжонушы-жонғыш
Токарь-расточник


17

Револьверші-жонғыш
Токарь-револьверщик


18

Автоматты желілер мен агрегатты станоктарды баптаушы
Наладчик автоматических линий и агрегатных станков


19

Автомат және жартылай автоматтарды баптаушы
Наладчик автоматов и полуавтоматов


20

Станоктар мен бағдарламалы басқару монипуляторын баптаушы
Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением


21

Ыспалау білдектерін баптаушы
Наладчик шлифовальных станков


22

Тіскесуші
Зуборезчик


23

Фрезерші
Фрезеровщик


24

Тісқырушы
Шевинговальщик


25

Слесарь
Слесарь


26

Дефектоскопист
Дефектоскопист


27

Аккумуляторшы
Аккумуляторщик


28

Электр құрылғыларды жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі электромонтер
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок


29

Манипулятор операторы
Оператор манипулятора


30

Станоктар мен қондырғылардың автомат және жартылай автомат линияларының операторы
Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок


31

Бағдарламалық басқару станоктарының операторы
Оператор станков с программным управлением


32

Бақылау-өлшеу аспаптарын және автоматиканы баптаушы
Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики


33

Подшипниктер бөлшектерін сұрыптаушы
Сортировщик деталей подшипников


34

Қоймашы
Кладовщик


кестенің жалғасы

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Оның ішінде әйелдер
Из них женщин

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Цех бастығы
Начальник цеха


2

Ауысым бастығы (өнеркәсіпте)
Начальник смены (в промышленности)


3

Цех шебері
Мастер цеха


4

Өндірістік процестерді механикаландыру және автоматтандыру жөніндегі инженер
Инженер по механизации и автоматизации производственных процессов


5

Техник-технолог
Техник-технолог


6

Электр механик
Электромеханик


7

Техник-механик
Техник-механик


8

Лаборант (біліктілік деңгейі орташа)
Лаборант (среднего уровня квалификации)


9

Электр газдәнекерлеуші
Электрогазосварщик


10

Автоматтандырылған және жартылай автоматтандырылған машиналарғадағы электр дәнекерлеуші
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах


11

Ұсталар, балғалар мен престердегі ұсталар
Кузнецы, кузнецы на молотах и прессах


12

Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика слесарі
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике


13

Станокшы
Станочник


14

Жонғыш
Токарь


15

Айналмалы-жонғыш
Токарь-карусельщик


16

Кеулейжонушы-жонғыш
Токарь-расточник


17

Револьверші-жонғыш
Токарь-револьверщик


18

Автоматты желілер мен агрегатты станоктарды баптаушы
Наладчик автоматических линий и агрегатных станков


19

Автомат және жартылай автоматтарды баптаушы
Наладчик автоматов и полуавтоматов


20

Станоктар мен бағдарламалы басқару монипуляторын баптаушы
Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением


21

Ыспалау білдектерін баптаушы
Наладчик шлифовальных станков


22

Тіскесуші
Зуборезчик


23

Фрезерші
Фрезеровщик


24

Тісқырушы
Шевинговальщик


25

Слесарь
Слесарь


26

Дефектоскопист
Дефектоскопист


27

Аккумуляторшы
Аккумуляторщик


28

Электр құрылғыларды жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі электромонтер
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок


29

Манипулятор операторы
Оператор манипулятора


30

Станоктар мен қондырғылардың автомат және жартылай автомат линияларының операторы
Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок


31

Бағдарламалық басқару станоктарының операторы
Оператор станков с программным управлением


32

Бақылау-өлшеу аспаптарын және автоматиканы баптаушы
Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики


33

Подшипниктер бөлшектерін сұрыптаушы
Сортировщик деталей подшипников


34

Қоймашы
Кладовщик


2.14. Өңдеу өнеркәсібіндегі (жиһаз жасау) қызметкерлерінің
      жекелеген лауазымдары мен кәсіптері бойынша саны және
      жалақы мөлшері туралы ақпаратты көрсетіңіз
      Укажите информацию о численности и размерах заработной платы
      работников по отдельным должностям и профессиям в
      обрабатывающей промышленности (производство мебели)

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Барлығы
Всего

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Цех бастығы
Начальник цеха


2

Ауысым бастығы (өнеркәсіпте)Начальник смены (в промышленности)


3

Цех шебері
Мастер цеха


4

Қойма меңгерушісі
Заведующий складом


5

Цех механигі
Механик цеха


6

Инженер–технолог
Инженер-технолог


7

Бас дизайнер
Главный дизайнер


8

Техник-технолог
Техник-технолог


9

Электр механик
Электромеханик


10

Техник-механик
Техник-механик


11

Дизайнер
Дизайнер


12

Ағаш шебері
Столяр


13

Ұста
Плотник


14

Слесарь
Слесарь


15

Ағаш өңдеу станоктарының станокшысы
Станочник деревобрабатывающих станков


16

Шаблондар әзірлеуші
Изготовитель шаблонов


17

Жиһаздың декоративтік элементтерін жасаушы
Изготовитель декоративных элементов мебели


18

Жиһазды жинақтаушы
Комплектовщик мебели


19

Жиһаз түсқағазшысы
Обойщик мебели


20

Толтыру және төсеу материалдарын жасаушы
Подготовщик набивочных и настилочных материалов


21

Ағаш бөлшектерін қаптаушы
Облицовщик деталей мебели


22

Сүректен жасалған бұйымдарды әзірлеуші
Прессовщик изделий из древесины


23

Сүректен жасалған бұйымдарды жинаушы
Сборщик изделий из древесины


24

Ағаш өңдеу өндірісінің бақылаушысы
Контролер деревообрабатывающего производства


25

Ағаш өңдеу жабдықтарын қалаушы
Наладчик деревообрабатывающего оборудования


26

Ағаштарды ажарлаушы
Шлифовщик по дереву


кестенің жалғасы

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Оның ішінде әйелдер
Из них женщин

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Цех бастығы
Начальник цеха


2

Ауысым бастығы (өнеркәсіпте)
Начальник смены (в промышленности)


3

Цех шебері
Мастер цеха


4

Қойма меңгерушісі
Заведующий складом


5

Цех механигі
Механик цеха


6

Инженер–технолог
Инженер-технолог


7

Бас дизайнер
Главный дизайнер


8

Техник-технолог
Техник-технолог


9

Электр механик
Электромеханик


10

Техник-механик
Техник-механик


11

Дизайнер
Дизайнер


12

Ағаш шебері
Столяр


13

Ұста
Плотник


14

Слесарь
Слесарь


15

Ағаш өңдеу станоктарының станокшысы
Станочник деревобрабатывающих станков


16

Шаблондар әзірлеуші
Изготовитель шаблонов


17

Жиһаздың декоративтік элементтерін жасаушы
Изготовитель декоративных элементов мебели


18

Жиһазды жинақтаушы
Комплектовщик мебели


19

Жиһаз түсқағазшысы
Обойщик мебели


20

Толтыру және төсеу материалдарын жасаушы
Подготовщик набивочных и настилочных материалов


21

Ағаш бөлшектерін қаптаушы
Облицовщик деталей мебели


22

Сүректен жасалған бұйымдарды әзірлеуші
Прессовщик изделий из древесины


23

Сүректен жасалған бұйымдарды жинаушы
Сборщик изделий из древесины


24

Ағаш өңдеу өндірісінің бақылаушысы
Контролер деревообрабатывающего производства


25

Ағаш өңдеу жабдықтарын қалаушы
Наладчик деревообрабатывающего оборудования


26

Ағаштарды ажарлаушы
Шлифовщик по дереву


2.15. Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау (электр
      энергиясын өндіру, беру және бөлу) қызметкерлерінің
      жекелеген лауазымдары мен кәсіптері бойынша саны және
      жалақы туралы ақпаратты көрсетіңіз
      Укажите информацию о численности и размерах заработной платы
      работников по отдельным должностям и профессиям в
      электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном
      кондиционировании (производство, передача и распределение
      электроэнергии)

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Барлығы
Всего

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Бас энергетик (өнеркәсіпте)
Главный энергетик (в промышленности)


2

Ауысым бастығы (өнеркәсіпте)
Начальник смены (в промышленности)


3

Цех шебері
Мастер цеха


4

Инженер-энергетик
Инженер-энергетик


5

Электр байланысы инженері
Инженер электросвязи


6

Инженер-механик
Инженер-механик


7

Инженер-бақылаушы
Инженер-контролер


8

Техник-энергетик
Техник-энергетик


9

Электроаралық станцияның диспетчері
Диспетчер электроподстанции


10

Энергоинспекция инспекторы
Инспектор энергоинспекции


11

Байланыс желісі мен ауадағы жоғары кернеулік жолдарын монтаждау жөніндегі желіші-электромонтер
Электромонтер – линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети


12

Электр стансаларына электр жабдықтарымен қызмет көрсету электромонтері
Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций


13

Бөлінген желілерді пайдалануға беру электромонтері
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей


14

Подстансаларға қызмет көрсету электромонтері
Электромонтер по обслуживанию подстанции


15

Бөлініп қалған жерлердегі желілерді жедел жұмысқа қосу электромонтері
Электромонтер по оперативным переключениям в распределительных сетях


16

Электромонтер
Электромонтер


17

Электрослесарь
Электрослесарь


18

Слесарь-жөндеуші
Слесарь-ремонтник


19

Энергоблок машинисі
Машинист энергоблока


кестенің жалғасы

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Оның ішінде әйелдер
Из них женщин

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Бас энергетик (өнеркәсіпте)
Главный энергетик (в промышленности)


2

Ауысым бастығы (өнеркәсіпте)
Начальник смены (в промышленности)


3

Цех шебері
Мастер цеха


4

Инженер-энергетик
Инженер-энергетик


5

Электр байланысы инженері
Инженер электросвязи


6

Инженер-механик
Инженер-механик


7

Инженер-бақылаушы
Инженер-контролер


8

Техник-энергетик
Техник-энергетик


9

Электроаралық станцияның диспетчері
Диспетчер электроподстанции


10

Энергоинспекция инспекторы
Инспектор энергоинспекции


11

Байланыс желісі мен ауадағы жоғары кернеулік жолдарын монтаждау жөніндегі желіші-электромонтер
Электромонтер – линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети


12

Электр стансаларына электр жабдықтарымен қызмет көрсету электромонтері
Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций


13

Бөлінген желілерді пайдалануға беру электромонтері
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей


14

Подстансаларға қызмет көрсету электромонтері
Электромонтер по обслуживанию подстанции


15

Бөлініп қалған жерлердегі желілерді жедел жұмысқа қосу электромонтері
Электромонтер по оперативным переключениям в распределительных сетях


16

Электромонтер
Электромонтер


17

Электрослесарь
Электрослесарь


18

Слесарь-жөндеуші
Слесарь-ремонтник


19

Энергоблок машинисі
Машинист энергоблока


2.16. Құрылыстағы қызметкерлерінің жекелеген лауазымдары мен
      кәсіптері бойынша саны және жалақы мөлшері туралы
      ақпаратты көрсетіңіз
      Укажите информацию о численности и размерах заработной платы
      работников по отдельным должностям и профессиям в строительстве

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Барлығы
Всего

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Құрылыстағы учаске бастығы
Начальник участка в строительстве


2

Құрылыстағы жұмыстарды өндіруші (прораб)
Производитель работ (прораб) в строительстве


3

Жөндеу құрылыс тобының шебері
Мастер ремонтно-строительной группы


4

Құрылыс және монтаж жұмыстарының шебері
Мастер строительных и монтажных работ


5

Құрылыстағы менеджер (басқарушы)
Менеджер (управляющий) в строительстве


6

Инженер
Инженер


7

Техник
Техник


8

Техник–механик
Техник–механик


9

Арматуршы
Арматурщик


10

Бетон құюшы
Бетонщик


11

Санитарлық-техникалық жүйелер мен жабдықтарды монтажшысы
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования


12

Болат және темір бетонды конструкцияларды монтаждау жөніндегі монтажшы
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций


13

Қаптаушы-өрнекші
Облицовщик-мозаичник


14

Қаптаушы-мраморшы
Облицовщик-мраморщик


15

Қаптаушы-плитка салушы
Облицовщик-плиточник


16

Қаптаушы-жылтыратушы
Облицовщик-полировщик


17

Тас қалаушы
Каменщик


18

Ұста
Плотник


19

Ағаш шебері
Столяр


20

Қанылтыршы
Кровельщик


21

Паркетші
Паркетчик


22

Сылақшы
Штукатур


23

Әйнек салушы
Стекольщик


24

Слесарь-сантехник
Слесарь-сантехник


25

Слесарь
Слесарь


26

Электрмонтажшы-түйістіруші
Электромонтажник-наладчик


27

Сыршы
Маляр


28

Газбен дәнекерлеуші
Газосварщик


29

Металл конструкцияларын жинайтын слесарь
Слесарь по сборке металлоконструкций


30

Құрылыс машиналары мен механизмдерінің монтажшысы
Монтажник строительных машин и механизмов


31

Автогрейдер машинисі
Машинист автогрейдера


32

Бульдозер машинисі
Машинист бульдозера


33

Скрепер машинисі (құрылыс, монтаж және жөндеу-құрылыс жұмыстары)
Машинист скрепера (строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы)


34

Бір шөмішті экскаватордың машинисі
Машинист экскаватора одноковшового


35

Роторлық экскаватордың машинисі
Машинист экскаватора роторного


36

Кран машинисі (краншы)
Машинист крана (крановщик)


37

Тиеу машинасының машинисі
Машинист погрузочной машины


38

Қоймашы
Кладовщик


кестенің жалғасы

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Оның ішінде әйелдер
Из них женщин

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Құрылыстағы учаске бастығы
Начальник участка в строительстве


2

Құрылыстағы жұмыстарды өндіруші (прораб)
Производитель работ (прораб) в строительстве


3

Жөндеу құрылыс тобының шебері
Мастер ремонтно-строительной группы


4

Құрылыс және монтаж жұмыстарының шебері
Мастер строительных и монтажных работ


5

Құрылыстағы менеджер (басқарушы)
Менеджер (управляющий) в строительстве


6

Инженер
Инженер


7

Техник
Техник


8

Техник–механик
Техник–механик


9

Арматуршы
Арматурщик


10

Бетон құюшы
Бетонщик


11

Санитарлық-техникалық жүйелер мен жабдықтарды монтажшысы
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования


12

Болат және темір бетонды конструкцияларды монтаждау жөніндегі монтажшы
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций


13

Қаптаушы-өрнекші
Облицовщик-мозаичник


14

Қаптаушы-мраморшы
Облицовщик-мраморщик


15

Қаптаушы-плитка салушы
Облицовщик-плиточник


16

Қаптаушы-жылтыратушы
Облицовщик-полировщик


17

Тас қалаушы
Каменщик


18

Ұста
Плотник


19

Ағаш шебері
Столяр


20

Қанылтыршы
Кровельщик


21

Паркетші
Паркетчик


22

Сылақшы
Штукатур


23

Әйнек салушы
Стекольщик


24

Слесарь-сантехник
Слесарь-сантехник


25

Слесарь
Слесарь


26

Электрмонтажшы-түйістіруші
Электромонтажник-наладчик


27

Сыршы
Маляр


28

Газбен дәнекерлеуші
Газосварщик


29

Металл конструкцияларын жинайтын слесарь
Слесарь по сборке металлоконструкций


30

Құрылыс машиналары мен механизмдерінің монтажшысы
Монтажник строительных машин и механизмов


31

Автогрейдер машинисі
Машинист автогрейдера


32

Бульдозер машинисі
Машинист бульдозера


33

Скрепер машинисі (құрылыс, монтаж және жөндеу-құрылыс жұмыстары)
Машинист скрепера (строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы)


34

Бір шөмішті экскаватордың машинисі
Машинист экскаватора одноковшового


35

Роторлық экскаватордың машинисі
Машинист экскаватора роторного


36

Кран машинисі (краншы)
Машинист крана (крановщик)


37

Тиеу машинасының машинисі
Машинист погрузочной машины


38

Қоймашы
Кладовщик


2.17. Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдерді және
      мотоциклдерді жөндеу қызметкерлерінің жекелеген
      лауазымдары мен кәсіптері бойынша саны және жалақы
      мөлшері туралы ақпаратты көрсетіңіз
      Укажите информацию о численности и размерах заработной платы
      работников по отдельным должностям и профессиям в оптовой и
      розничной торговле; ремонте автомобилей и мотоциклов

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Барлығы
Всего

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Секция меңгерушісі (саудада)
Заведующий секцией (в торговле)


2

Қойма меңгерушісі
Заведующий складом


3

Менеджер (басқарушы) (маркетинг және өнімді өткізу жөніндегі бөлімшелерінде (қызметтерінде)
Менеджер (управляющий) (в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту продукции)


4

Тауартанушы
Товаровед


5

Механик
Механик


6

Брокер (сауда)
Брокер (торговый)


7

Экспедитор
Экспедитор


8

Есеп жүргізуші
Учетчик


9

Сауда залының кассирі
Кассир торгового зала


10

Бақылаушы-кассир
Контролер-кассир


11

Сатушы
Продавец


12

Киоскіші
Киоскер


13

Рынок бақылаушысы
Контролер рынка


14

Рыноктағы ет шабушы
Разрубщик мяса на рынке


15

Автокөліктерді жөндеу слесарі
Слесарь по ремонту автомобилей


16

Автокөлік құралдарының техникалық жай-күйін бақылаушы
Контролер технического состояния автотранспортных средств


17

Тауарларды жинақтаушы
Комплектовщик товаров


18

Қоймашы
Кладовщик


кестенің жалғасы

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Оның ішінде әйелдер
Из них женщин

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Секция меңгерушісі (саудада)
Заведующий секцией (в торговле)


2

Қойма меңгерушісі
Заведующий складом


3

Менеджер (басқарушы) (маркетинг және өнімді өткізу жөніндегі бөлімшелерінде (қызметтерінде)
Менеджер (управляющий) (в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту продукции)


4

Тауартанушы
Товаровед


5

Механик
Механик


6

Брокер (сауда)
Брокер (торговый)


7

Экспедитор
Экспедитор


8

Есеп жүргізуші
Учетчик


9

Сауда залының кассирі
Кассир торгового зала


10

Бақылаушы-кассир
Контролер-кассир


11

Сатушы
Продавец


12

Киоскіші
Киоскер


13

Рынок бақылаушысы
Контролер рынка


14

Рыноктағы ет шабушы
Разрубщик мяса на рынке


15

Автокөліктерді жөндеу слесарі
Слесарь по ремонту автомобилей


16

Автокөлік құралдарының техникалық жай-күйін бақылаушы
Контролер технического состояния автотранспортных средств


17

Тауарларды жинақтаушы
Комплектовщик товаров


18

Қоймашы
Кладовщик


2.18. Тұру және тамақтану қызметтердегі қызметкерлерінің
      жекелеген лауазымдары мен кәсіптері бойынша саны және
      жалақы мөлшері туралы ақпаратты көрсетіңіз
      Укажите информацию о численности и размерах заработной платы
      работников по отдельным должностям и профессиям в услугах по
      проживанию и питанию

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Барлығы
Всего

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Шеф-аспазшы
Шеф-повар


2

Зал меңгерушісі (мейрамхана, кафе және тағы басқалар)
Заведующий залом (ресторана, кафе и другие)


3

Қонақ үй корпусының (қабатының) меңгерушісі
Заведующий корпусом (этажем) гостиницы


4

Менеджер (басқарушы) (қоғамдық тамақтандыруда және қонақ үй қызметін көрсетуде)
Менеджер (управляющий) (в общественном питании и гостиничном обслуживании)


5

Техник
Техник


6

Техник-механик
Техник–механик


7

Әкімші
Администратор


8

Метрдотель (сауда залының әкімшісі)
Метрдотель(администратор торгового зала)


9

Калькулятор
Калькулятор


10

Тіркеуші
Регистратор


11

Портье
Портье


12

Аспазшы
Повар


13

Кулинар
Кулинар


14

Даяшы
Официант


15

Бармен
Бармен


16

Буфетші
Буфетчик


17

Электр жабдықтарды жөндеу жөніндегі электр слесарі
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования


18

Тамақ және басқа өнімдерді суытушы
Холодильщик пищевых и других производств


19

Күтуші әйел
Горничная


20

Тасушы
Носильщик


21

Швейцар
Швейцар


22

Қоймашы
Кладовщик


кестенің жалғасы

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Оның ішінде әйелдер
Из них женщин

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адамфактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңгесреднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Шеф-аспазшы
Шеф-повар


2

Зал меңгерушісі (мейрамхана, кафе және тағы басқалар)
Заведующий залом (ресторана, кафе и другие)


3

Қонақ үй корпусының (қабатының) меңгерушісі
Заведующий корпусом (этажем) гостиницы


4

Менеджер (басқарушы) (қоғамдық тамақтандыруда және қонақ үй қызметін көрсетуде)
Менеджер (управляющий) (в общественном питании и гостиничном обслуживании)


5

Техник
Техник


6

Техник-механик
Техник–механик


7

Әкімші
Администратор


8

Метрдотель (сауда залының әкімшісі)Метрдотель(админис ратор торгового зала)


9

Калькулятор
Калькулятор


10

Тіркеуші
Регистратор


11

Портье
Портье


12

Аспазшы
Повар


13

Кулинар
Кулинар


14

Даяшы
Официант


15

Бармен
Бармен


16

Буфетші
Буфетчик


17

Электр жабдықтарды жөндеу жөніндегі электр слесаріСлесарь-электрик по ремонту электрооборудования


18

Тамақ және басқа өнімдерді суытушы
Холодильщик пищевых и других производств


19

Күтуші әйел
Горничная


20

Тасушы
Носильщик


21

Швейцар
Швейцар


22

Қоймашы
Кладовщик


2.19. Көлік және қоймалау (жолаушылар темір жол көлігі,
      қалааралық және жүк темір жол көлігі) қызметкерлерінің
      жекелеген лауазымдары мен кәсіптері бойынша саны және
      жалақы мөлшері туралы ақпаратты көрсетіңіз
      Укажите информацию о численности и размерах заработной платы
      работников по отдельным должностям и профессиям в транспорте и
      складировании (пассажирский железнодорожный транспорт,
      междугородний  грузовой железнодорожный транспорт)

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Барлығы
Всего

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Поезд бастығы (қалпына келтіру, жолаушы, рефрижератор және тағы басқалар)
Начальник поезда (восстановительного,пассажирского, рефрижераторного и другие)


2

Техник-электрик
Техник-электрик


3

Диспетчер (авиациядан басқасы)
Диспетчер (кроме авиационного)


4

Инспектор-ревизор
Инспектор-ревизор


5

Орталықтандыру стансалық постының кезекшісі
Дежурный станционного поста централизации


6

Темір жол стансасының кезекшісі
Дежурный по железнодорожной станции


7

Кассир (билет)
Кассир (билетный)


8

Багаж, тауар (жүк) кассирі
Кассир багажный, товарный (грузовой)


9

Жолаушы вагонының жолсерігі
Проводник пассажирского вагона


10

Жолаушылар поезының тексерушісі-ревизоры
Контролер-ревизор пассажирских поездов


11

Байланыс жүйесінің электр монтажшысы
Электромонтер контактной сети


12

Жол бойы монтері
Монтер пути


13

Релейші-электромонтер
Электромонтер- релейщик


14

Тарту подстансаларының электр монтері
Электромонтер тяговой подстанции


15

Жасанды ғимараттар мен жол жөндеу және ағымдағы құрылыс бригадирі (босатылған)
Бригадир (освобожденный) по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений


16

Жол және жасанды имараттар қараушысы
Обходчик пути и искусственных сооружений


17

Вагондарды қараушы
Осмотрщик вагонов


18

Поездарды құрастырушы
Составитель поездов


19

Станция жұмысшысы
Станционный рабочий


20

Техникалық қызмет көрсету пункттерінде локомотивтерді байқау мен жөндеу слесарі
Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания


21

Сигналдау, орталықтандыру және блокировка құрылғыларына қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі электромонтер
Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки


22

Дрезина жүргізуші
Водитель дрезины


23

Машинист
Машинист


24

Жол машиналарының машинисі
Машинист путевых машин


25

Жылжымалы құрамға қызмет көрсету қондырғыларының машинисі
Машинист установок по обслуживанию подвижного состава


26

Машинист көмекшісі
Помощник машиниста


27

Өтпе жол бойынша кезекші
Дежурный по переезду


28

Стрелка бекетінің кезекшісі
Дежурный стрелочного поста


29

Дабылшы
Сигналист


30

Вагондардың жылжу жылдамдығын реттеуші
Регулировщик скорости движения вагонов


31

Көліктік-жинау машинасының жүргізушісі
Водитель транспортно-уборочной машины


32

Тасушы
Носильщик


33

Поездардағы жүк пен багажды қабылдаушы
Приемосдатчик груза и багажа в поездах


кестенің жалғасы

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Оның ішінде әйелдер
Из них женщин

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Поезд бастығы (қалпына келтіру, жолаушы, рефрижератор және тағы басқалар)
Начальник поезда (восстановительного,пассажирского, рефрижераторного и другие)


2

Техник-электрик
Техник-электрик


3

Диспетчер (авиациядан басқасы)
Диспетчер (кроме авиационного)


4

Инспектор-ревизор
Инспектор-ревизор


5

Орталықтандыру стансалық постының кезекшісі
Дежурный станционного поста централизации


6

Темір жол стансасының кезекшісі
Дежурный по железнодорожной станции


7

Кассир (билет)
Кассир (билетный)


8

Багаж, тауар (жүк) кассирі
Кассир багажный, товарный (грузовой)


9

Жолаушы вагонының жолсерігі
Проводник пассажирского вагона


10

Жолаушылар поезының тексерушісі-ревизоры
Контролер-ревизор пассажирских поездов


11

Байланыс жүйесінің электр монтажшысы
Электромонтер контактной сети


12

Жол бойы монтері
Монтер пути


13

Релейші-электромонтер
Электромонтер- релейщик


14

Тарту подстансаларының электр монтері
Электромонтер тяговой подстанции


15

Жасанды ғимараттар мен жол жөндеу және ағымдағы құрылыс бригадирі (босатылған)
Бригадир (освобожденный) по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений


16

Жол және жасанды имараттар қараушысы
Обходчик пути и искусственных сооружений


17

Вагондарды қараушы
Осмотрщик вагонов


18

Поездарды құрастырушы
Составитель поездов


19

Станция жұмысшысы
Станционный рабочий


20

Техникалық қызмет көрсету пункттерінде локомотивтерді байқау мен жөндеу слесарі
Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания


21

Сигналдау, орталықтандыру және блокировка құрылғыларына қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі электромонтер
Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки


22

Дрезина жүргізуші
Водитель дрезины


23

Машинист
Машинист


24

Жол машиналарының машинисі
Машинист путевых машин


25

Жылжымалы құрамға қызмет көрсету қондырғыларының машинисі
Машинист установок по обслуживанию подвижного состава


26

Машинист көмекшісі
Помощник машиниста


27

Өтпе жол бойынша кезекші
Дежурный по переезду


28

Стрелка бекетінің кезекшісі
Дежурный стрелочного поста


29

Дабылшы
Сигналист


30

Вагондардың жылжу жылдамдығын реттеуші
Регулировщик скорости движения вагонов


31

Көліктік-жинау машинасының жүргізушісі
Водитель транспортно-уборочной машины


32

Тасушы
Носильщик


33

Поездардағы жүк пен багажды қабылдаушы
Приемосдатчик груза и багажа в поездах


2.20. Көлік және қоймалау (өзге де құрлықтағы жолаушылар
      көлігі; автомобиль көлігімен жүк тасымалы және
      қалдықтарды шығару бойынша қызметтер) қызметкерлерінің
      жекелеген лауазымдары мен кәсіптері бойынша саны және
      жалақы мөлшері туралы ақпаратты көрсетіңіз
      Укажите информацию о численности и размерах заработной платы
      работников по отдельным должностям и профессиям транспорт и
      складирование (прочий пассажирский сухопутный транспорт;
      грузовые перевозки автомобильным транспортом)

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Барлығы
Всего

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Қалалық көлік маршрутының бастығы
Начальник маршрута городского транспорта


2

Менеджер (басқарушы) (көлікте, байланыста, материалдық-техникалық жабдықтауда және өткізуде)
Менеджер (управляющий) (на транспорте в связи, материально-техническом снабжении и сбыте)


3

Инженер
Инженер


4

Қозғалыс қауіпсіздігі жөніндегі ревизор
Ревизор по безопасности движения


5

Электр механик
Электромеханик


6

Механик
Механик


7

Техник-механик
Техник-механик


8

Автомобиль колоннасы механигі
Механик автомобильной колонны


9

Диспетчер (авиациядан басқасы)
Диспетчер (кроме авиационного)


10

Жолаушылар көлігінің тексерушісі
Контролер пассажирского транспорта


11

Автокөліктерді жөндеу слесарі
Слесарь по ремонту автомобиля


12

Автокөлік құралдарының техникалық жай-күйін бақылаушы
Контролер технического состояния автотранспортных средств


13

Электр жабдықтарды жөндеу және сынау электромеханигі
Электромеханик по испытанию и ремонту электрооборудования


14

Аккумуляторшы
Аккумуляторщик


15

Электр қозғалқыштар моторисі
Моторист электродвигателей


16

Вулканизаторшы
Вулканизаторщик


17

Трамвай жүргізуші
Водитель трамвая


18

Троллейбус жүргізуші
Водитель троллейбуса


кестенің жалғасы

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Оның ішінде әйелдер
Из них женщин

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Қалалық көлік маршрутының бастығы
Начальник маршрута городского транспорта


2

Менеджер (басқарушы) (көлікте, байланыста, материалдық-техникалық жабдықтауда және өткізуде)
Менеджер (управляющий) (на транспорте в связи, материально-техническом снабжении и сбыте)


3

Инженер
Инженер


4

Қозғалыс қауіпсіздігі жөніндегі ревизор
Ревизор по безопасности движения


5

Электр механик
Электромеханик


6

Механик
Механик


7

Техник-механик
Техник-механик


8

Автомобиль колоннасы механигі
Механик автомобильной колонны


9

Диспетчер (авиациядан басқасы)
Диспетчер (кроме авиационного)


10

Жолаушылар көлігінің тексерушісі
Контролер пассажирского транспорта


11

Автокөліктерді жөндеу слесарі
Слесарь по ремонту автомобиля


12

Автокөлік құралдарының техникалық жай-күйін бақылаушы
Контролер технического состояния автотранспортных средств


13

Электр жабдықтарды жөндеу және сынау электромеханигі
Электромеханик по испытанию и ремонту электрооборудования


14

Аккумуляторшы
Аккумуляторщик


15

Электр қозғалқыштар моторисі
Моторист электродвигателей


16

Вулканизаторшы
Вулканизаторщик


17

Трамвай жүргізуші
Водитель трамвая


18

Троллейбус жүргізуші
Водитель троллейбуса


2.21. Көлік және қоймалау (әуе көлігі) қызметтегі
      қызметкерлерінің жекелеген лауазымдары мен кәсіптері
      бойынша саны және жалақы мөлшері туралы ақпаратты
      көрсетіңіз
      Укажите информацию о численности и размерах заработной платы
      работников по отдельным должностям и профессиям в транспорте и
      складировании (воздушный транспорт)

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Барлығы
Всего

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Ұшу басшысы
Руководитель полетов


2

Аэродромдарды пайдалану жөніндегі инженер
Инженер по эксплуатации аэродромов


3

Инженер-электроншы
Инженер–электроник


4

Инженерлік-авиациялық қызмет инженері
Инженер инженерно-авиационной службы


5

Авиациялық отряд инженері
Инженер авиационного отряда


6

Авиаотрядтың борт инженері
Инженер бортовой авиаотряда


7

Дәрігерлер
Врачи


8

Авиациялық жабдықтарды пайдалану жөніндегі авиация технигі (механигі)
Техник (механик) авиационный по эксплуатации воздушных судов (систем воздушных судов)


9

Пилот
Пилот


10

Ұшқыш
Летчик


11

Штурман (авиациядағы)
Штурман (в авиации)


12

Өндірістік-диспетчерлік қызмет (әуе кемелерін ұшуға дайындауды бақылау, ұшудың тәуліктік жоспарын қамтамасыз ету, ақпараттық-анықтама жұмыстарын ұйымдастыру жөніндегі) диспетчері
Диспетчер производственно-диспетчерской службы (по контролю за подготовкой воздушных судов к вылету, обеспечению суточного плана полетов, организации информационно-справочной работы)


13

Қозғалыс қызметінің диспетчер-нұсқаушысы
Диспетчер-инструктор службы движения


14

Аэродромдық диспетчерлік (авиациялық-диспетчерлік) пункттің диспетчері
Диспетчер аэродромного диспетчерского (авиационно-диспетчерского) пункта


15

Аэродромдық қызмет технигі
Техник аэродромной службы


16

Жүктер мен багажды іздестіру жөніндегі агент
Агент по розыску грузов и багажа


17

Жолаушыларға қызмет көрсету жөніндегі кезекші
Дежурный по обслуживанию пассажиров


18

Аэровокзал (агенттік) коменданты
Комендант аэровокзала (агентства)


19

Борт жетекші
Бортпроводник


20

Өрт сөндіруші
Пожарный


21

Авиа қозғалтқыштарын жөндеу слесарі
Слесарь по ремонту авиадвигателей


22

Авиациялық механик (техник)
Авиационный механик (техник)


23

Жүк ұшақтарының бортоператоры
Бортоператор грузовых самолетов


24

Жанар-жағар май материалдары жөніндегі авиациялық техник
Авиационный техник по горюче-смазочным материалам


25

Бортмеханик
Бортмеханик


26

Бортрадист
Бортрадист


27

Ұшуды қамтамасыз ету жүйелерінің жарықтехникалық құрал-жабдығына қызмет көрсету жөніндегі электр механик
Электромеханик по обслуживанию светотехнического оборудования систем обеспечения полетов


кестенің жалғасы

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Оның ішінде әйелдер
Из них женщин

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Ұшу басшысы
Руководитель полетов


2

Аэродромдарды пайдалану жөніндегі инженер
Инженер по эксплуатации аэродромов


3

Инженер-электроншы
Инженер–электроник


4

Инженерлік-авиациялық қызмет инженері
Инженер инженерно-авиационной службы


5

Авиациялық отряд инженері
Инженер авиационного отряда


6

Авиаотрядтың борт инженері
Инженер бортовой авиаотряда


7

Дәрігерлер
Врачи


8

Авиациялық жабдықтарды пайдалану жөніндегі авиация технигі (механигі)
Техник (механик) авиационный по эксплуатации воздушных судов (систем воздушных судов)


9

Пилот
Пилот


10

Ұшқыш
Летчик


11

Штурман (авиациядағы)
Штурман (в авиации)


12

Өндірістік-диспетчерлік қызмет (әуе кемелерін ұшуға дайындауды бақылау, ұшудың тәуліктік жоспарын қамтамасыз ету, ақпараттық-анықтама жұмыстарын ұйымдастыру жөніндегі) диспетчері
Диспетчер производственно-диспетчерской службы (по контролю за подготовкой воздушных судов к вылету, обеспечению суточного плана полетов, организации информационно-справочной работы)


13

Қозғалыс қызметінің диспетчер-нұсқаушысы
Диспетчер-инструктор службы движения


14

Аэродромдық диспетчерлік (авиациялық-диспетчерлік) пункттің диспетчері
Диспетчер аэродромного диспетчерского (авиационно-диспетчерского) пункта


15

Аэродромдық қызмет технигі
Техник аэродромной службы


16

Жүктер мен багажды іздестіру жөніндегі агент
Агент по розыску грузов и багажа


17

Жолаушыларға қызмет көрсету жөніндегі кезекші
Дежурный по обслуживанию пассажиров


18

Аэровокзал (агенттік) коменданты
Комендант аэровокзала (агентства)


19

Борт жетекші
Бортпроводник


20

Өрт сөндіруші
Пожарный


21

Авиа қозғалтқыштарын жөндеу слесарі
Слесарь по ремонту авиадвигателей


22

Авиациялық механик (техник)
Авиационный механик (техник)


23

Жүк ұшақтарының бортоператоры
Бортоператор грузовых самолетов


24

Жанар-жағар май материалдары жөніндегі авиациялық техник
Авиационный техник по горюче-смазочным материалам


25

Бортмеханик
Бортмеханик


26

Бортрадист
Бортрадист


27

Ұшуды қамтамасыз ету жүйелерінің жарықтехникалық құрал-жабдығына қызмет көрсету жөніндегі электр механик
Электромеханик по обслуживанию светотехнического оборудования систем обеспечения полетов


2.22. Көлік және қоймалау (почталық және курьерлік қызмет)
      қызметкерлерінің жекелеген лауазымдары мен кәсіптері
      бойынша саны және жалақы мөлшері туралы ақпаратты
      көрсетіңіз
      Укажите информацию о численности и размерах заработной платы
      работников по отдельным должностям и профессиям в транспорте и
      складировании (почтовая и курьерская деятельность)

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Барлығы
Всего

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Менеджер (басқарушы) (көлікте, байланыста, материалдық-техникалық жабдықтауда және өткізуде)
Менеджер (управляющий)(на транспорте,в связи, материально-техническом снабжении и сбыте)


2

Почта бастығы
Начальник почты


3

Бағдарламалық қамтамасыз ету инженері
Инженер программного обеспечения


4

Электр механик
Электромеханик


5

Техник-электроник
Техник-электроник


6

Экспедитор
Экспедитор


7

Қоймашы
Кладовщик


8

Қойма меңгерушісі
Заведующий складом


9

Кассир (почтада)
Кассир (на почте)


10

Почта жабдықтарының электр механигі
Электромеханик почтового оборудования


11

Почталық жөнелтілімдерді және баспа өнімдерін сұрыптаушы
Сортировщики почтовых отправлений и произведений печати


12

Курьер
Курьер


кестенің жалғасы

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Оның ішінде әйелдер
Из них женщин

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Менеджер (басқарушы) (көлікте, байланыста, материалдық-техникалық жабдықтауда және өткізуде)
Менеджер (управляющий)(на транспорте,в связи, материально-техническом снабжении и сбыте)


2

Почта бастығы
Начальник почты


3

Бағдарламалық қамтамассыз ету инженері
Инженер программного обеспечения


4

Электр механик
Электромеханик


5

Техник-электроник
Техник-электроник


6

Экспедитор
Экспедитор


7

Қоймашы
Кладовщик


8

Қойма меңгерушісі
Заведующий складом


9

Кассир (почтада)
Кассир (на почте)


10

Почта жабдықтарының электр механигі
Электромеханик почтового оборудования


11

Почталық жөнелтілімдерді және баспа өнімдерін сұрыптаушы
Сортировщики почтовых отправлений и произведений печати


12

Курьер
Курьер


2.23. Ақпарат және байланыс (байланыс) қызметкерлерінің
      жекелеген лауазымдары мен кәсіптері бойынша саны және
      жалақы мөлшері туралы ақпаратты көрсетіңіз
      Укажите информацию о численности и размерах заработной платы
      работников по отдельным должностям и профессиям в информации и
      связи (связь)

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Барлығы
Всего

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Менеджер (басқарушы) (көлікте, байланыста, материалдық-техникалық жабдықтауда және өткізуде)
Менеджер (управляющий)(на транспорте,в связи, материально-техническом снабжении и сбыте)


2

Бағдарламалық қамтамассыз ету инженері
Инженер программного обеспечения


3

Байланыстың желілік имараттарының және абоненттік құрылғылар инженері
Инженер линейных сооружений связи и абонентских устройств


4

Электр механик
Электромеханик


5

Техник-электроник
Техник-электроник


6

Байланыс технигі
Техник по связи


7

Экспедитор
Экспедитор


8

Қоймашы
Кладовщик


9

Қойма меңгерушісі
Заведующий складом


10

Байланысты жабдықтау монтажшысы
Монтажник оборудования связи


11

Радиоэлектрлі аппаратуралар мен аспаптардың монтажшысы
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов


12

Байланыс операторы
Оператор связи


13

Телеграфист
Телеграфист


14

Телефонист
Телефонист


15

Электр байланысты желілік имараттарының және сыммен хабар тарату электромонтері
Электромонтер линейных сооружений электросвязи и проводного вещания


16

Байланыс аппаратуралары мен құрылғыларға қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі электромонтер
Электромонтер по обслуживанию и ремонту аппаратуры и устройств связи


17

Байланыс монтажшысы-кабельші
Монтажник связи-кабельщик


18

Почталық жөнелтілімдерді және баспа өнімдерін сұрыптаушы
Сортировщики почтовых отправлений и произведений печати


кестенің жалғасы

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Оның ішінде әйелдер
Из них женщин

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Менеджер (басқарушы) (көлікте, байланыста, материалдық-техникалық жабдықтауда және өткізуде)
Менеджер (управляющий)(на транспорте,в связи, материально-техническом снабжении и сбыте)


2

Бағдарламалық қамтамассыз ету инженері
Инженер программного обеспечения


3

Байланыстың желілік имараттарының және абоненттік құрылғылар инженері
Инженер линейных сооружений связи и абонентских устройств


4

Электр механик
Электромеханик


5

Техник-электроник
Техник-электроник


6

Байланыс технигі
Техник по связи


7

Экспедитор
Экспедитор


8

Қоймашы
Кладовщик


9

Қойма меңгерушісі
Заведующий складом


10

Байланысты жабдықтау монтажшысы
Монтажник оборудования связи


11

Радиоэлектрлі аппаратуралар мен аспаптардың монтажшысы
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов


12

Байланыс операторы
Оператор связи


13

Телеграфист
Телеграфист


14

Телефонист
Телефонист


15

Электр байланысты желілік имараттарының және сыммен хабар тарату электромонтері
Электромонтер линейных сооружений электросвязи и проводного вещания


16

Байланыс аппаратуралары мен құрылғыларға қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі электромонтер
Электромонтер по обслуживанию и ремонту аппаратуры и устройств связи


17

Байланыс монтажшысы-кабельші
Монтажник связи-кабельщик


18

Почталық жөнелтілімдерді және баспа өнімдерін сұрыптаушы
Сортировщики почтовых отправлений и произведений печати


2.24. Қаржы және сақтандыру қызметтегі қызметкерлерінің
      жекелеген лауазымдары мен кәсіптері бойынша саны және
      жалақы мөлшері туралы ақпаратты көрсетіңіз
      Укажите информацию о численности и размерах заработной платы
      работников по отдельным должностям и профессиям в финансовой и
      страховой деятельности

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Барлығы
Всего

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Банкир
Банкир


2

Өндірісті басқарудың автоматтандырылған жүйесі жөніндегі инженер
Инженер по автоматизированным системам управления производством


3

Ақпаратты қорғау жөніндегі инженер
Инженер по защите информации


4

Бағдарламалық қамтамасыз ету инженері
Инженер программного обеспечения


5

Бухгалтер-ревизор
Бухгалтер-ревизор


6

Бухгалтер-аудит
Бухгалтер-аудит


7

Қаржы жұмыстары жөніндегі экономист
Экономист по финансовой работе


8

Банк құжаттарының экспедиторы
Экспедитор банковских документов


9

Техник-бағдарламашы
Техник-программист


10

Ақпаратты қорғау жөніндегі техник
Техник по защите информации


11

Брокер (қаржылық, коммерциялық)
Брокер (финансовый, коммерческий)


12

Сақтандыру агенті
Агент страховой


13

Банк агенті
Агент банка


14

Несие инспекторы
Инспектор кредитный


15

Айырбастау пунктінің инспекторы
Инспектор обменного пункта


16

Құнды заттарды инкассациялауды және тасымалдауды ұйымдастыру жөніндегі инспектор
Инспектор по организации инкасации и перевозке ценностей


17

Айырбастау пунктінің қызметшісі
Служащий обменного пункта


18

Әкімші
Администратор


19

Есептеу машинасының операторы
Оператор вычислительных машин


20

Есеп жүргізуші
Учетчик


21

Кассир
Кассир


22

Инкассатор
Инкассатор


23

Контролер (банк жүйесінде)
Контролер (в банковской системе)


кестенің жалғасы

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Оның ішінде әйелдер
Из них женщин

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Банкир
Банкир


2

Өндірісті басқарудың автоматтандырылған жүйесі жөніндегі инженер
Инженер по автоматизированным системам управления производством


3

Ақпаратты қорғау жөніндегі инженер
Инженер по защите информации


4

Бағдарламалық қамтамасыз ету инженері
Инженер программного обеспечения


5

Бухгалтер-ревизор
Бухгалтер-ревизор


6

Бухгалтер-аудит
Бухгалтер-аудит


7

Қаржы жұмыстары жөніндегі экономист
Экономист по финансовой работе


8

Банк құжаттарының экспедиторы
Экспедитор банковских документов


9

Техник-бағдарламашы
Техник-программист


10

Ақпаратты қорғау жөніндегі техник
Техник по защите информации


11

Брокер (қаржылық, коммерциялық)
Брокер (финансовый, коммерческий)


12

Сақтандыру агенті
Агент страховой


13

Банк агенті
Агент банка


14

Несие инспекторы
Инспектор кредитный


15

Айырбастау пунктінің инспекторы
Инспектор обменного пункта


16

Құнды заттарды инкассациялауды және тасымалдауды ұйымдастыру жөніндегі инспектор
Инспектор по организации инкасации и перевозке ценностей


17

Айырбастау пунктінің қызметшісі
Служащий обменного пункта


18

Әкімші
Администратор


19

Есептеу машинасының операторы
Оператор вычислительных машин


20

Есеп жүргізуші
Учетчик


21

Кассир
Кассир


22

Инкассатор
Инкассатор


23

Контролер (банк жүйесінде)
Контролер (в банковской системе)


2.25. Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік
      қамтамасыз ету қызметкерлерінің жекелеген лауазымдары мен
      кәсіптері бойынша саны және жалақы мөлшері туралы
      ақпаратты көрсетіңіз
      Укажите информацию о численности и размерах заработной платы
      работников по отдельным должностям и профессиям в
      государственном управлении и обороне; обязательном социальном
      обеспечении

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Барлығы
Всего

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Мемлекеттік басқару органдарының және өкілдіктердің басшылары мен аға лауазымды адамдары
Руководители и старшие должностные лица государственных органов управления и представительств


2

Департамент директоры
Директор департамента


3

Бөлім бастығы
Начальник отдела


4

Бас консультант
Главный консультант


5

Басқарма бастығы
Начальник управления


6

Мемлекеттік басқару органдарының меңгерушісі
Заведующий в государственных органах управления


7

Бас маман
Главный специалист


8

Жетекші маман
Ведущий специалист


9

Статист
Статистик


10

Қорғаушы
Адвокат


11

Заң кеңесшісі
Советник юридический


12

Заңгер
Юрист


13

Сот алқасының хатшысы
Секретарь судебной коллегии


14

Судья
Судья


15

Нотариус
Нотариус


16

Тергеуші
Следователь


17

Полиция
Полицейский


18

Заң кеңесшісі (біліктілік денгейі орташа)
Юрисконсульт (среднего уровня квалификации)


19

Сот отырысының хатшысы
Секретарь судебного заседания


20

Сот орындаушысы
Судебный исполнитель


21

Кеден инспекторы
Инспектор таможенный


22

Салық инспектор-ревизоры
Инспектор-ревизор налоговый


23

Әлеуметтік сақтау мекемелерінің маманы
Специалист в организациях социальной защиты населения


24

Инспектор
Инспектор


25

Кәмелетке толмаған балалар істері жөніндегі инспектор
Инспектор по делам несовершеннолетних


26

Есептеу машиналарының операторы
Оператор вычислительных машин


27

Хатшы
Секретарь


28

Іс жүргізушіДелопроизводитель


29

Өрт сөндіруші
Пожарный


30

Курьер
Курьер


кестенің жалғасы

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Оның ішінде әйелдер
Из них женщин

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Мемлекеттік басқару органдарының және өкілдіктердің басшылары мен аға лауазымды адамдары
Руководители и старшие должностные лица государственных органов управления и представительств


2

Департамент директоры
Директор департамента


3

Бөлім бастығы
Начальник отдела


4

Бас консультант
Главный консультант


5

Басқарма бастығы
Начальник управления


6

Мемлекеттік басқару органдарының меңгерушісі
Заведующий в государственных органах управления


7

Бас маман
Главный специалист


8

Жетекші маман
Ведущий специалист


9

Статист
Статистик


10

Қорғаушы
Адвокат


11

Заң кеңесшісі
Советник юридический


12

Заңгер
Юрист


13

Сот алқасының хатшысы
Секретарь судебной коллегии


14

Судья
Судья


15

Нотариус
Нотариус


16

Тергеуші
Следователь


17

Полиция
Полицейский


18

Заң кеңесшісі (біліктілік деңгейі орташа)
Юрисконсульт (среднего уровня квалификации)


19

Сот отырысының хатшысы
Секретарь судебного заседания


20

Сот орындаушысы
Судебный исполнитель


21

Кеден инспекторы
Инспектор таможенный


22

Салық инспектор-ревизоры
Инспектор-ревизор налоговый


23

Әлеуметтік сақтау мекемелерінің маманы
Специалист в организациях социальной защиты населения


24

Инспектор
Инспектор


25

Кәмелетке толмаған балалар істері жөніндегі инспектор
Инспектор по делам несовершеннолетних


26

Есептеу машиналарының операторы
Оператор вычислительных машин


27

Хатшы
Секретарь


28

Іс жүргізуші
Делопроизводитель


29

Өрт сөндіруші
Пожарный


30

Курьер
Курьер


2.26. Білім беру қызметкерлерінің жекелеген лауазымдары мен
      кәсіптері бойынша саны және жалақы мөлшері туралы
      ақпаратты көрсетіңіз
      Укажите информацию о численности и размерах заработной платы
      работников по отдельным должностям и профессиям в образовании

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Барлығы
Всего

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Кафедра меңгерушісі
Заведущий кафедрой


2

Ассистент
Ассистент


3

Доцент
Доцент


4

Оқытушы
Преподаватель


5

Профессор
Профессор


6

Мұғалім (орта мектептегі)
Учитель (в средней школе)


7

Педагог
Педагог


8

Оқытушы (арнаулы білім беру жүйесінде)
Преподаватель (в системе специального образования)


9

Әдіскер
Методист


10

Жоғары оқу
орындарының инспекторы
Инспектор высших учебных заведений


11

Мектептер инспекторы (гимназиялар, лицейлер, техникумдар, колледждер)
Инспектор школ (гимназий, лицеев, техникумов, колледжей)


12

Кітапханашы
Библиотекарь


13

Лаборант (біліктілік деңгейі орташа)
Лаборант (среднего уровня квалификации)


14

Медициналық бике (операциялық, патронаждық, анестезист және тағы басқалар)
Медицинская сестра (операционная, патронажная, анестезист и другие)


15

Мұғалім (бастауыш мектепте, лицейде, гимназияда)
Учитель (в начальной школе, лицее, гимназии)


16

Тәрбиеші
Воспитатель


17

Бала-бақша (бөбекжай) тәрбиешісі
Воспитатель детского сада (яслей-сада)


18

Кітапханашы (біліктілік деңгейі орташа)
Библиотекарь (среднего уровня квалификации)


19

Тәрбиешінің көмекшісі
Помощник воспитателя


20

Күтуші
Няня


кестенің жалғасы

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Оның ішінде әйелдер
Из них женщин

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5

1

Кафедра меңгерушісі
Заведущий кафедрой


2

Ассистент
Ассистент


3

Доцент
Доцент


4

Оқытушы
Преподаватель


5

Профессор
Профессор


6

Мұғалім (орта мектептегі)
Учитель (в средней школе)


7

Педагог
Педагог


8

Оқытушы (арнаулы білім беру жүйесінде)
Преподаватель (в системе специального образования)


9

Әдіскер
Методист


10

Жоғары оқу
орындарының инспекторы
Инспектор высших учебных заведений


11

Мектептер инспекторы (гимназиялар, лицейлер, техникумдар, колледждер)
Инспектор школ (гимназий, лицеев, техникумов, колледжей)


12

Кітапханашы
Библиотекарь


13

Лаборант (біліктілік деңгейі орташа)
Лаборант (среднего уровня квалификации)


14

Медициналық бике (операциялық, патронаждық, анестезист және тағы басқалар)
Медицинская сестра (операционная, патронажная, анестезист и другие)


15

Мұғалім (бастауыш мектепте, лицейде, гимназияда)
Учитель (в начальной школе, лицее, гимназии)


16

Тәрбиеші
Воспитатель


17

Бала-бақша (бөбекжай) тәрбиешісі
Воспитатель детского сада (яслей-сада)


18

Кітапханашы (біліктілік деңгейі орташа)
Библиотекарь (среднего уровня квалификации)


19

Тәрбиешінің көмекшісі
Помощник воспитателя


20

Күтуші
Няня


2.27. Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтегі (денсаулық
      сақтау саласындағы қызметтегі) қызметкерлерінің жекелеген
      лауазымдары мен кәсіптері бойынша саны және жалақы
      мөлшері туралы ақпаратты көрсетіңіз
      Укажите информацию о численности и размерах заработной платы
      работников по отдельным должностям и профессиям в
      здравоохранении и социальных услугах (деятельность в области
      здравоохранения)

Жол коды
Код строки

Қызметшілер лауазымдарының және жұмысшылар кәсіптерінің атауы
Наименование должностей служащих и профессий рабочих

Барлығы
Всего

қызметкерлердің тізімдік саны, адам
списочная численность работников, человек

қызметкерлердің нақты саны, адам
фактическая численность работников, человек

жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге
фонд заработной платы работников, тысяч тенге

бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

нақты атқарылған адам-сағат саны
число фактически отработанных человеко-часов

А

Б

1

2

3

4

5