Сақтандыру холдингінің, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс беретін акцияларының (артықшылықты акцияларды шегере отырып) жиырма бес пайыздан астамын тікелей немесе жанама иеленетін жеке тұлғаның пруденциялық нормативтерді ұстап тұру бойынша шаралар туралы нұсқаулықты бекіту туралы

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 3 қыркүйекте N 135 Қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2010 жылғы 12 қазанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 6546 болып енгізілді.

      Ескерту. Қаулының тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 30.03.2020 № 28 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Сақтандыру холдингінің, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс беретін акцияларының (артықшылықты акцияларды шегере отырып) жиырма бес пайыздан астамын тікелей немесе жанама иеленетін жеке тұлғаның пруденциялық нормативтерді ұстап тұру бойынша шаралар туралы нұсқаулық бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 30.03.2020 № 28 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      2. Агенттік Басқармасының "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс беруші акцияларының жиырма бес және одан астам процентіне иелік ететін (дауыс беруге құқығы бар) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ірі қатысушысының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциалдық нормативтерін қолдауы бойынша шаралар туралы нұсқаулықты бекіту туралы" 2006 жылғы 25 ақпандағы № 51 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4179 тіркелген) күші жойылды деп танылсын.

      3. Осы қаулы бірінші ресми жарияланған күннен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

      4. Сақтандыру нарығының субъектілерін және басқа қаржы ұйымдарын қадағалау департаменті (Д.Ш. Қарақұлова):

      1) Заң департаментімен (Н.В. Сәрсенова) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын;

      2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігіне мәлімет үшін жіберсін.

      5. Агенттік Төрайымының қызметі (А.Ә. Кенже) Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында осы қаулыны жариялау шараларын қолға алсын.

      6. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрайымының орынбасары А.Ө. Алдамбергенге жүктелсін.

      Төрайым Е. Бахмутова

  Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының
2010 жылғы 3 қыркүйектегі
№ 135 қаулысымен бекітілген

Сақтандыру холдингінің, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс беретін акцияларының (артықшылықты акцияларды шегере отырып) жиырма бес пайыздан астамын тікелей немесе жанама иеленетін жеке тұлғаның пруденциялық нормативтерді ұстап тұру бойынша шаралар туралы нұсқаулық

      Ескерту. Нұсқаулықтың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 30.03.2020 № 28 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      1. Осы Нұсқаулық "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 46-бабына сәйкес әзірленді және сақтандыру холдингінің, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс беретін акцияларының (артықшылықты акцияларды шегере отырып) жиырма бес пайыздан астамын тікелей немесе жанама иеленетін жеке тұлғаның пруденциялық нормативтерді ұстап тұру бойынша шараларды белгілейді.

      Сақтандыру холдингтері және ірі қатысушылар Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14794 болып тіркелген "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерін және оларды есептеу әдістемелерін, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының немесе сақтандыру холдингтерінің еншілес ұйымдары сатып алатын заңды тұлғалардың акцияларына (жарғылық капиталдағы қатысу үлестеріне) қойылатын талаптарды, сақтандыру холдингтері сатып алатын халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының тізбесін, сақтандыру холдингтері сатып алатын облигациялар үшін талап етілетін ең төмен рейтингті және рейтингтік агенттіктердің тізбесін, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары сатып алатын қаржы құралдарының (акциялар мен жарғылық капиталына қатысу үлестерін қоспағанда) тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 304 қаулысында (бұдан әрі - № 304 қаулы) белгіленген сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының төлем қабілеттілігі маржасының және өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілігі нормативін (бұдан әрі - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативтері) және сақтандыру тобының төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілік нормативін ұстап тұрады.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 30.03.2020 № 28 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      2. Осы Нұсқаулықта айқындалған және сақтандыру холдингтерінің, сондай-ақ ірі қатысушыларының орындалуға жататын № 304 қаулыда белгіленген сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативтерін және (немесе) ең төменгі нормативтік мәнінен төмен емес сақтандыру тобының төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілік нормативін ұстап тұру бойынша шараларға:

      1) сақтандыру холдингтері үшін - ішкі құжаттарының болуы;

      2) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативтерін және (немесе) сақтандыру тобының төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілік нормативін тұрақты қамтамасыз ету;

      3) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативтерін және (немесе) сақтандыру тобының төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілік нормативін жедел қамтамасыз ету кіреді.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 30.03.2020 № 28 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      3. Сақтандыру холдингінің ішкі құжаттарында сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативтерін және (немесе) сақтандыру холдингінің сақтандыру тобының төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілік нормативін қолдау жөніндегі шараларды қолдану тізбесі, талаптары мен тәртібі болады.

      4. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативтерін және (немесе) сақтандыру тобының төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілік нормативін тұрақты қамтамасыз ету шаралары мыналарды:

      1) егер сақтандыру тобының қатысушысына қатысты пруденциялық нормативтер мен сақтауға міндетті лимиттер белгіленсе, сақтандыру тобының және оның қатысушыларының пруденциялық нормативтерді сақтауын және сақтауға міндетті өзге де лимиттерді тексеру мақсатында сақтандыру тобының тоқсан сайынғы шоғырландырылған қаржылық есеп беруін және оның қатысушыларының тоқсан сайынғы қаржылық есеп беруін талдау негізінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тоқсан сайынғы шоғырландырылған қаржылық есеп беруін, ал еншілес ұйым (ұйымдар) болмаған жағдайда шоғырландырылмаған қаржылық есеп беруін талдау негізінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржылық жай-күйін тоқсан сайын бағалау;

      2) сақтандыру холдингі және (немесе) ірі қатысушысы бар сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында тәуекелдерді басқару жүйесінің және ішкі бақылауының болуына жыл сайын бақылау жасауды;

      3) сақтандыру холдингі және (немесе) ірі қатысушысы бар сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында осы Нұсқаулықтың 5-тармағында көзделген жедел қамтамасыз ету шараларын анықтайтын рәсімдерді жыл сайын бақылау жасауды қамтиды.

      5. Жедел қамтамасыз ету шаралары уәкілетті орган белгілеген нормативтік мәннен төмен төлем қабілеттілігі маржасы төмендеген кезде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерін орындауды қамтамасыз ету мақсатында қолданылады.

      6. Жедел қамтамасыз ету шаралары мыналарды:

      1) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативтерін және (немесе) сақтандыру тобының төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілік нормативін қолдау рәсімдерін;

      2) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру тобының активтерінің құрылымын өзгерту жөніндегі рәсімдерді;

      3) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру тобының ұйымдық құрылымын өзгерту жөніндегі рәсімдерді;

      4) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру тобының (акционерлер арасында таза кірісті бөлуді) жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеуді тоқтата тұру жөніндегі рәсімдерді көздейді.

      7. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативтерін және (немесе) сақтандыру тобының төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілік нормативін ұстап тұру рәсімдері мыналарды:

      1) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына және (немесе) сақтандыру тобының қатысушыларына реттелген қарыз беруді, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерін № 304 қаулыда белгіленген нормативтік мәндерге сәйкес келтіру үшін сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру тобы қатысушының (қатысушыларының) акцияларын сатып алуды;

      2) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру тобы қатысушыларының осы міндеттемелерінің орнын толтыратын үшінші тұлғалардың алдында сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру тобы қатысушыларының міндеттемелері бойынша қамтамасыз етуді ұсынуды;

      3) сақтандыру холдингінің, сондай-ақ ірі қатысушының алдында сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру тобы қатысушыларының міндеттемелерін орындау мерзімін ұзартуды;

      4) сақтандыру холдингінің және (немесе) сақтандыру тобының, сондай-ақ ірі қатысушының алдында сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру тобы қатысушыларының міндеттемелері бойынша төлемдер мерзімін кейінге қалдыруды;

      5) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру тобының қатысушыларының күмәнді активтерін, шартты міндеттемелерін сатып алуды қамтиды.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 30.03.2020 № 28 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      8. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру тобының активтерінің құрылымын өзгерту жөніндегі рәсімдер мынадай:

      1) Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын және (немесе) сақтандыру тобын кредиттік тәуекелге, сақтандыру қызметін жүзеге асыруға байланысты тәуекелдерге және (немесе) инвестициялық тәуекелге ұшырататын операцияларды шектеу немесе тоқтата тұру;

      2) инвестициялық тәуекелдерді және өтімділікті жоғалту тәуекелін азайту мақсатында, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру тобының активтерінің құрылымын өзгерту;

      3) елеулі шығыстармен байланысты немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын және (немесе) сақтандыру тобын қосымша тәуекелдерге ұшырататын жүргізіліп отырған операциялардың тізбесін және көлемін қысқарту түрінде жүзеге асырылады.

      9. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру тобының ұйымдық құрылымын өзгерту жөніндегі рәсімдер әкімшілік-шаруашылық шығыстарды қысқарту мақсатында жүзеге асырылады.

      10. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативін және (немесе) сақтандыру тобының төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілік нормативін уәкілетті орган белгілеген ең төменгі нормативтік мәнінен төмен азайтқан кезде:

      сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс беретін акцияларының кемінде елу пайызын тікелей немесе жанама иеленетін және (немесе) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларының (артықшылық берілгендерін шегергенде) жиырма бес пайызынан астам, бірақ кемінде елу пайызына тікелей немесе жанама иеленетін ірі қатысушысы - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативінің және (немесе) сақтандыру тобының төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілік нормативінің төмендеу фактісі анықталған күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жалпы жиналысының орындауға міндетті, соның ішінде осы Нұсқаулықпен белгіленген сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативін және (немесе) сақтандыру тобының төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілік нормативін жедел қамтамасыз ету шараларын қамтитын Іс-шаралар жоспарын (бұдан әрі - Іс-шаралар жоспары) қабылдаудың бастамашысы болады және Іс-шаралар жоспары қабылданғаннан кейін жеті жұмыс күні ішінде оны уәкілетті органға ұсынады;

      сақтандыру холдингі және (немесе) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс беретін акцияларының елу пайызынан астам тікелей немесе жанама иеленетін ірі қатысушысы - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативінің және (немесе) сақтандыру тобының төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілік нормативінің төмендеу фактісі анықталған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Іс-шаралар жоспарын, соның ішінде осы Нұсқаулықпен белгіленген сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативін және (немесе) сақтандыру тобының төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілік нормативін жедел қамтамасыз ету шараларын қамтитын Іс-шаралар жоспарын келісу үшін ұсынады.

      Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында біреуден астам сақтандыру холдингі не ірі қатысушы болған кезде осы сақтандыру холдингі не ірі қатысушы осы тармақтың үшінші абзацтың бірінші бөлігінде көрсетілген іс-әрекеттерді бірлесіп жүзеге асырады.

      11. Уәкілетті органмен келісілген Іс-шаралар жоспарында сақтандыру холдингінің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативтердің ірі қатысушысы және (немесе) сақтандыру тобының төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілік нормативін қолдау жөніндегі шараларды орындау мерзімі, олардың орындалуы жөніндегі ақпаратты уәкілетті органға ұсыну мерзімі болуы тиіс.

      Сақтандыру холдингінің және (немесе) ірі қатысушының Іс-шаралар жоспарында айқындалған іс-шараларды орындауы туралы ақпараты оны растайтын құжаттармен қоса Іс-шаралар жоспарда белгіленген мерзімде беріледі. Іс-шаралар жоспарының кез келген шарты орындалмаған жағдайда сақтандыру холдингі және (немесе) ірі қатысушы орындамау себептері туралы уәкілетті органға хабарлайды.

Об утверждении Инструкции о мерах по поддержанию страховым холдингом, а также крупным участником страховой (перестраховочной) организации - физическим лицом, владеющим прямо или косвенно более двадцатью пятью процентами голосующих (за вычетом привилегированных) акций страховой (перестраховочной) организации, пруденциальных нормативов

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 3 сентября 2010 года № 135. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 октября 2010 года № 6546.

      Сноска. В заголовок внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие постановления см. п. 3.

      В целях реализации Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о мерах по поддержанию страховым холдингом, а также крупным участником страховой (перестраховочной) организации - физическим лицом, владеющим прямо или косвенно более двадцатью пятью процентами голосующих (за вычетом привилегированных) акций страховой (перестраховочной) организации, пруденциальных нормативов.

      Сноска. В пункт 1 внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Признать утратившим силу постановление Правления Агентства от 25 февраля 2006 года № 51 "Об утверждении Инструкции о мерах по поддержанию крупным участником страховой (перестраховочной) организации, владеющим (имеющим право голосовать) двадцатью пятью и более процентами голосующих акций страховой (перестраховочной) организации, пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4179).

      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      4. Департаменту надзора за субъектами страхового рынка и другими финансовыми организациями (Каракулова Д.Ш):

      1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстане настоящего постановления;

      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

      5. Службе Председателя Агентства (Кенже А.А.) принять меры по опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

      6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Алдамберген А.У.

Председатель

E. Бахмутова


  Утверждена
постановлением Правления
Агентства Республики
Казахстан по регулированию
и надзору финансового рынка
и финансовых организаций
от 3 сентября 2010 года № 135

Инструкция о мерах по поддержанию страховым холдингом, а
также крупным участником страховой (перестраховочной)
организации - физическим лицом, владеющим прямо или косвенно
более двадцатью пятью процентами голосующих (за вычетом
привилегированных) акций страховой (перестраховочной)
организации, пруденциальных нормативов

      Сноска. В заголовок внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии со статьей 46 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности" и устанавливает меры по поддержанию страховым холдингом, а также крупным участником страховой (перестраховочной) организации - физическим лицом, владеющим прямо или косвенно более двадцатью пятью процентами голосующих (за вычетом привилегированных) акций страховой (перестраховочной) организации (далее - крупный участник), пруденциальных нормативов.

      Страховые холдинги и крупные участники поддерживают нормативы достаточности маржи платежеспособности и высоколиквидных активов страховой (перестраховочной) организации (далее - пруденциальные нормативы страховой (перестраховочной) организации) и норматив достаточности маржи платежеспособности страховой группы, установленные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 304 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, требований к приобретаемым страховыми (перестраховочными) организациями, дочерними организациями страховых (перестраховочных) организаций или страховых холдингов акциям (долям участия в уставном капитале) юридических лиц, перечня облигаций международных финансовых организаций, приобретаемых страховыми холдингами, минимального требуемого рейтинга для облигаций, приобретаемых страховыми холдингами, и перечня рейтинговых агентств, а также перечня финансовых инструментов (за исключением акций и долей участия в уставном капитале), приобретаемых страховыми (перестраховочными) организациями", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14794 (далее - постановление № 304).

      Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Меры по поддержанию пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и (или) норматива достаточности маржи платежеспособности страховой группы не ниже минимальных нормативных значений, установленных постановлением № 304, определенные настоящей Инструкцией и подлежащие исполнению страховыми холдингами, а также крупными участниками, включают в себя:

      1) для страховых холдингов - наличие внутренних документов;

      2) постоянное обеспечение выполнения пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и (или) норматива достаточности маржи платежеспособности страховой группы;

      3) оперативное обеспечение выполнения пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и (или) норматива достаточности маржи платежеспособности страховой группы.

      Сноска. Пункт 2 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      3. Внутренние документы страхового холдинга содержат перечень, условия и порядок применения страховым холдингом мер по поддержанию пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и (или) норматива достаточности маржи платежеспособности страховой группы.

      4. Меры постоянного обеспечения выполнения пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и (или) норматива маржи платежеспособности страховой группы включают следующее:

      1) ежеквартальную оценку финансового состояния страховой (перестраховочной) организации на основе анализа ежеквартальной консолидированной финансовой отчетности страховой (перестраховочной) организации, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированной финансовой отчетности, и (или) страховой группы и ее участников на основе анализа ежеквартальной консолидированной финансовой отчетности страховой группы и ежеквартальной финансовой отчетности ее участников с целью проверки соблюдения пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов страховой группой и ее участниками, если в отношении участников страховой группы установлены пруденциальные нормативы и обязательные к соблюдению лимиты;

      2) ежегодный контроль наличия систем управления рисками и внутреннего контроля в страховой (перестраховочной) организации, имеющей страховой холдинг и (или) крупных участников;

      3) ежегодный контроль наличия в страховой (перестраховочной) организации, имеющей страховой холдинг и (или) крупных участников, процедур, определяющих меры оперативного обеспечения, предусмотренные в пункте 5 настоящей Инструкции.

      5. Меры оперативного обеспечения применяются с целью обеспечения выполнения пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховой группой при снижении маржи платежеспособности ниже нормативных значений, установленных уполномоченным органом.

      6. Меры оперативного обеспечения предусматривают:

      1) процедуры поддержания пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и (или) норматива достаточности маржи платежеспособности страховой группы;

      2) процедуры по изменению структуры активов страховой (перестраховочной) организации и (или) страховой группы;

      3) процедуры по изменению организационной структуры страховой (перестраховочной) организации и (или) страховой группы;

      4) процедуры по приостановлению выплаты дивидендов по простым акциям (распределения чистого дохода между акционерами) страховой (перестраховочной) организации и (или) участников страховой группы.

      7. Процедуры поддержания пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и (или) норматива достаточности маржи платежеспособности страховой группы включают следующее:

      1) выдачу субординированного займа страховой (перестраховочной) организации и (или) участникам страховой группы, покупку акций страховой (перестраховочной) организации и (или) участника (ов) страховой группы для приведения пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и (или) страховой группы в соответствие с нормативными значениями, установленными постановлением № 304;

      2) предоставление обеспечения по обязательствам страховой (перестраховочной) организации и (или) участников страховой группы перед третьими лицами, покрывающего данные обязательства страховой (перестраховочной) организации и (или) участников страховой группы;

      3) продление срока исполнения обязательств страховой (перестраховочной) организации и (или) участников страховой группы перед страховым холдингом, а также крупным участником;

      4) отсрочку платежей по обязательствам страховой (перестраховочной) организации и (или) участников страховой группы перед страховым холдингом и (или) страховой группой, а также крупным участником;

      5) приобретение сомнительных активов, условных обязательств страховой (перестраховочной) организации и (или) участников страховой группы.

      Сноска. Пункт 7 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      8. Процедуры по изменению структуры активов страховой (перестраховочной) организации и (или) страховой группы осуществляются в виде:

      1) ограничения или приостановления операций, подвергающих страховую (перестраховочную) организацию и (или) страховую группу кредитному риску, рискам, связанным с осуществлением страховой деятельности и (или) инвестиционному риску;

      2) изменения структуры активов страховой (перестраховочной) организации и (или) страховой группы с целью снижения инвестиционных рисков и риска потери ликвидности;

      3) сокращения перечня и объема проводимых операций, связанных со значительными расходами или подвергающих страховую (перестраховочную) организацию и (или) страховую группу дополнительным рискам.

      9. Процедуры по изменению организационной структуры страховой (перестраховочной) организации и (или) страховой группы осуществляются с целью сокращения административно-хозяйственных расходов.

      10. При снижении пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и (или) норматива достаточности маржи платежеспособности страховой группы ниже минимальных нормативных значений, установленных уполномоченным органом:

      страховой холдинг, владеющий прямо или косвенно менее пятидесятью процентами голосующих акций страховой (перестраховочной) организации, и (или) крупный участник, владеющий прямо или косвенно более двадцатью пятью, но менее пятидесятью процентами голосующих (за вычетом привилегированных) акций страховой (перестраховочной) организации, - в течение тридцати рабочих дней со дня выявления факта снижения пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и (или) норматива достаточности маржи платежеспособности страховой группы инициируют принятие общим собранием акционеров страховой (перестраховочной) организации Плана обязательных для исполнения мероприятий (далее - План мероприятий), в том числе содержащего меры оперативного обеспечения пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и (или) норматива достаточности маржи платежеспособности страховой группы, установленные настоящей Инструкцией, и в течение семи рабочих дней после принятия Плана мероприятий представляют его в уполномоченный орган;

      страховой холдинг и (или) крупный участник, владеющий прямо или косвенно пятидесятью и более процентами голосующих акций страховой (перестраховочной) организации, - в течение семи рабочих дней со дня выявления факта снижения пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и (или) норматива достаточности маржи платежеспособности страховой группы представляют в уполномоченный орган для согласования План мероприятий, в том числе содержащий меры оперативного обеспечения пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и (или) норматива достаточности маржи платежеспособности страховой группы, установленные настоящей Инструкцией.

      При наличии у страховой (перестраховочной) организации более одного страхового холдинга либо крупного участника данные страховые холдинги и (или) крупные участники совместно осуществляют действия, указанные в абзаце третьем части первой настоящего пункта.

      11. Согласованный с уполномоченным органом План мероприятий содержит сроки выполнения мер по поддержанию страховым холдингом либо крупным участником пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и (или) норматива достаточности маржи платежеспособности страховой группы, сроки представления информации об их выполнении в уполномоченный орган.

      Информация страхового холдинга и (или) крупного участника о выполнении мероприятий, определенных Планом мероприятий, представляется с приложением подтверждающих документов в сроки, установленные Планом мероприятий. В случае невыполнения любого из условий Плана мероприятий страховой холдинг и (или) крупный участник уведомляет уполномоченный орган о причинах невыполнения.