Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 4 қазандағы № 150 Қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2010 жылғы 9 қарашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 6632 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 27 тамыздағы № 214 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2013 № 214 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі – Агенттік) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. <*>
      Ескерту. 1-тармақтың күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.02.24 № 76 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      2. Агенттік Басқармасының «Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті, инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін тәуекелдерді басқару жүйелерінің болуына қойылатын талаптар туралы нұсқаулықты бекіту және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Инвестициялық портфельді басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы» 2003 жылғы 21 сәуірдегі № 137 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» 2009 жылғы 26 қыркүйектегі № 209 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5844 тіркелген) қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      қаулының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті, инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін тәуекелдерді басқару жүйелерінің болуына қойылатын талаптар туралы нұсқаулықты бекіту туралы»;
      аталған қаулымен бекітілген Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті, инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін тәуекелдерді басқару жүйелерінің болуына қойылатын талаптар туралы нұсқаулыққа:
      1-тармақ «Нұсқаулықтың мақсаты» деген сөздерден кейін «жоғарыда аталған қызмет түрлерін зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыру жөніндегі қызметпен қоса атқаратын ұйымдарды, сондай-ақ екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда,» деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын екінші деңгейдегі банктер Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 30 қыркүйектегі № 359 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3925 тіркелген) қаулысымен бекітілген Екiншi деңгейдегi банктерде тәуекелдердi басқару және iшкi бақылау жүйелерiнiң болуына қойылатын талаптар туралы нұсқаулыққа сәйкес тәуекелдердi басқару жүйесін қалыптастырады.»;
      3-тармақта:
      8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «8) гэп – позиция – клиент активтерінің және осы міндеттемелердің орындалу мерзімдеріне қарай клиенттің инвестициялық басқаруға не брокерлік қызмет көрсетуге табысталған активтері бойынша міндеттемелердің арасындағы айырма немесе Брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының меншікті өтімді активтерінің және міндеттемелердің орындалу мерзімдеріне қарай осы міндеттемелерінің арасындағы айырма;»;
      13) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «13) қарсы серіктес – клиенттердің активтері және (немесе) Брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының меншікті активтері есебінен қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелерді жасау барысында Брокерге және (немесе) дилерге, Басқарушыға қызмет көрсететін, аумағында осы заңды тұлға заңды тұлға ретінде тіркелген мемлекеттің заңнамасына сәйкес алынған, қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға құқық беретін лицензиясы не рұқсаты бар заңды тұлға;»;
      мынадай мазмұндағы 17-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «17-1) мүдделер қайшылығын басқару – Брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының лауазымды тұлғасының немесе қызметкерінің мүдделері олардың шешімдер қабылдауының және міндеттерін атқаруының объективтілігі мен тәуелсіздігіне ықпал етуі, сондай-ақ олардың Брокер және (немесе) дилер, Басқарушы клиенттерінің және (немесе) Брокер және (немесе) дилер, Басқарушы акционерлерінің мүдделерінде әрекет жасау міндеттемесімен қайшы келуі мүмкін жағдайларды болдырмау механизмдерін жасау;»;
      26) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «26) «take profit» лимиттері – қаржы құралдарымен операциялар бойынша кірістердің шекті рұқсат етілген деңгейі;»;
      8-тармақта:
      3) тармақшаның жетінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «клиенттердің қаражатын заңсыз пайдалану жағдайларын болдырмауға бағытталған рәсімдер кіреді;»;
      7) тармақшадағы «.» деген тыныс белгісі «;» деген тыныс белгісімен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын:
      «8) Брокердегі және (немесе) дилердегі іс жүзіндегі және потенциалды мүдделер қайшылығын басқару.»;
      9-тармақта:
      7) тармақшаның бесінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «клиенттердің қаражатын заңсыз пайдалану жағдайларын болдырмауға бағытталған рәсімдер кіреді;»;
      12) тармақшадағы «.» деген тыныс белгісі «;» деген тыныс белгісімен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 13) тармақшамен толықтырылсын:
      «13) Басқарушыдағы іс жүзіндегі және потенциалды мүдделер қайшылығын басқару.»;
      11-тармақ мынадай мазмұндағы 11-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «11-1) іс жүзіндегі және потенциалды мүдделер қайшылығын басқару саясаты;»;
      16-тармақта:
      3) тармақшаның алтыншы абзацы алып тасталсын;
      6) тармақшадағы «лауазымды тұлғалардың» деген сөздер «басшы қызметкерлер лауазымдарының» деген сөздермен ауыстырылсын;
      17-тармақтың 5) тармақшасындағы «лауазымды тұлғалардың» деген сөздер «басшы қызметкерлер лауазымдарының» деген сөздермен ауыстырылсын;
      18-тармақтың 5) тармақшасындағы «лауазымды тұлғалардың» деген сөздер «басшы қызметкерлер лауазымдарының» деген сөздермен ауыстырылсын;
      20-тармақтың 5) тармақшасында:
      «барлық» деген сөз алып тасталсын;
      «лицензияланатын» деген сөздің алдынан «тізбесі Брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының ішкі құжаттарында анықталатын» деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 26-1-тармақпен толықтырылсын:
      «26-1. Іс жүзіндегі және потенциалды мүдделер қайшылығын басқару саясатына:
      1) Брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының лауазымды тұлғасының немесе қызметкерінің мүдделері олардың шешімдер қабылдауының және міндеттерін атқаруының объективтілігі мен тәуелсіздігіне ықпал етуі, сондай-ақ олардың Брокер және (немесе) дилер, Басқарушы клиенттерінің және (немесе) Брокер және (немесе) дилер, Басқарушы акционерлерінің мүдделерінде әрекет жасау міндеттемесімен қайшы келуі мүмкін жағдайларды анықтау;
      2) Нұсқаулықтың осы тармағының 1) тармақшасында көрсетілген жағдайлар туындаған кездегі Брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері қызметінің принциптері;
      3) Брокер және (немесе) дилер, Басқарушы органдарының, бөлімшелерінің, лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің қызметі барысында Нұсқаулықтың осы тармағының 1) тармақшасында көрсетілген жағдайларды анықтау және сипаттау мақсатында мәліметтерді жинауды, сақтауды және оларға мониторинг жасауды жүзеге асыру тәртібі;
      4) Нұсқаулықтың осы тармағының 1) тармақшасында көрсетілген жағдайлар туындаған кездегі Брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің шешімдерді қабылдауға қатысу құқығын шектеуді қосқанда, қабылданатын шешімдердің тәуелсіздігі мен объективтілігін қамтамасыз етуге бағытталған, Брокер және (немесе) дилер, Басқарушы органдарының шешімдерді қабылдау рәсімдері кіреді.»;
      27-тармақтың 3) тармақшасындағы «лауазымды тұлғалардың» деген сөздер «басшы қызметкерлер лауазымдарының» деген сөздермен ауыстырылсын;
      32-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «32. Клиенттердің басқаруға қабылданған активтерін, оның ішінде инвестициялық қорлардың активтерін және (немесе) Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын Брокердің және (немесе) дилердің меншікті активтерін тиімді басқаруды қамтамасыз ету мақсатында функциясына меншікті қаражаты және клиенттердің инвестициялық басқаруға қабылданған активтері есебінен қаржы құралдарымен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдауға қажетті ақпаратты жинау, өңдеу және талдау кіретін Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын Брокердің және (немесе) дилердің жауапты бөлімшесі:
      1) жарты жылдықта кем дегенде бір рет:
      қалыптасып отырған геосаяси жағдайларға, инвестициялау валютасына және экономика саласына қарай инвестициялау нарықтарының тартымдылық дәрежесі бойынша макроэкономикалық талдау жасауды;
      2) тоқсанына кем дегенде бір рет:
      эмитенттің қаржылық жай-күйін талдауды қоса алғанда, эмитенттерді және олар шығарған (берген) қаржы құралдарына, қабылданған міндеттемелер бойынша жауап беру қабілетіне, осы эмитенттердің қаржы құралдарына инвестициялауға және осы тәуекелдердің уәкілетті орган Басқарушы үшін белгілеген пруденциалдық нормативтерінің және өзге де нормалар мен лимиттердің мәніне әсер етуіне байланысты тәуекелдерге талдау жасауды;
      портфельдің құрылымы, кірістіліктің өзгеру динамикасы туралы мәліметтерді қамтитын инвестициялық портфельге талдау, шығынды позицияларға және портфельдің құрылымын оңтайландыру жөніндегі ұсыныстарға талдау жасауды;
      инвестициялық басқаруға қабылдану болжанып отырған активтер мөлшерінің, сондай-ақ оларды орындау мерзімдері бойынша басқаруға қабылданған инвестициялық портфель(-дер) міндеттемелері құрылымының болжамы (ақшаның және (немесе) инвестициялық басқаруға табыс етілген активтердің сомасы туралы ақпарат кіретін, клиенттердің, оның ішінде инвестициялық қор пайшыларының, акционерлерінің құрылымын талдау негізінде) бар талдауды;
      3) күн сайынғы негізде:
      міндеттемелерді белгіленген мерзімдер ішінде өтеу үшін қажетті өтімді активтерді жұмылдыру қабілетінің өзгеруін ескере отырып, меншікті активтер және клиенттердің активтері бойынша гэп-позициялар лимиттерінің сақталуын шолу, оның ішінде шетел валютасындағы міндеттемелерді өтеу үшін қажетті шетел валютасындағы өтімді активтерді қалыптастыру қабілетінің мониторингі кіретін ақша ағынын (өтімділікті) басқаруды жүргізеді.»;
      37-тармақтың 3) тармақшасындағы «клиенттер активтерін және (немесе) меншікті активтерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімше ұсынатын ақпарат негізінде» деген сөздер алып тасталсын;
      39-тармақтың 2) тармақшасындағы он екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімше тоқсан сайын жүргізетін гэп-позицияларды талдау негізінде гэп-позициялар лимиттерін;»;
      42-тармақта:
      алтыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «инвестициялық комитет мүшелерінің негіздемелері бар пікірлерін, оның ішінде олардың қабылданған шешіммен келіспеушілігі және қабылданған инвестициялық шешімнен ерекше (шешім қабылданған кезде білдірілген) пікір болған жағдайдағы пікірлерін;»;
      мынадай мазмұндағы жетінші абзацпен толықтырылсын:
      «осы Нұсқаулықтың 26-1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген жағдайлардың туындағаны туралы мәліметтерді көрсете отырып, хаттама жасалады.»;
      46-тармақтың 4) тармақшасындағы «ұлттық» деген сөз алып тасталсын;
      51-тармақта:
      бірінші абзацтағы «Тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын» деген сөздер «Портфельдің құрылымын талдау үшін жауапты» деген сөздермен ауыстырылсын;
      төртінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «гэп-позициялар лимитінің сақталуына мониторинг жүргізу.»;
      54-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «54. Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын Брокердің және (немесе) дилердің инвестициялық қызметіндегі құқықтық тәуекелдердің мониторингiн қамтамасыз ету мынадай iс-әрекеттердi жүргiзу арқылы жүзеге асырылады:
      1) тәуекелдердi басқаруды жүзеге асыратын бөлiмше тұрақты негiзде жауапты бөлiмшелердiң уәкiлеттi орган белгiлеген пруденциалдық нормативтерді және әртараптандыру нормаларын орындауын бақылайды;
      2) құқықтық қамтамасыз ету қызметiн жүзеге асыратын бөлiмше:
      шарттардың жобаларына және шарттарға байланысты құжаттарға, Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын Брокердің және (немесе) дилердің iшкi құжаттарының, оның iшiнде қаржы құралдарымен операциялар жүргiзуге қатыстыларының жобаларына құқықтық сараптама жүргізу арқылы Басқарушы немесе Басқарушы болып табылатын Брокер және (немесе) дилер қызметiнiң Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестiгiн бақылауды жүзеге асырады;
      қызметкерлерді Қазақстан Республикасының Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын Брокердің және (немесе) дилердің қызметiн реттейтiн заңнамасындағы өзгерістермен тұрақты негiзде таныстыруды қамтамасыз етеді;
      3) Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын Брокердің және (немесе) дилердің жауапты құрылымдық бөлімшелері:
      Қазақстан Республикасының Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын Брокердің және (немесе) дилердің қызметiн реттейтiн заңнамасындағы өзгеріспен байланысты қосымша тәуекелдердің пайда болу мүмкіндігін бағалауды жүргізеді;
      қызметкерлерді Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын Брокердің және (немесе) дилердің iшкi құжаттарымен таныстыруды жүзеге асырады;
      Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын Брокердің және (немесе) дилердің шарттық қатынастарды сақтауын қамтамасыз етеді және қарсы серіктестердің өз міндеттемелерін сақтауын бақылауды жүзеге асырады.»;
      57-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «6) осы Нұсқаулықтың 26-1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген жағдайлардың туындауын;»;
      66-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) Брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының лицензияланатын қызмет түрлері аясында жүзеге асырылатын операцияларын екі деңгейлі бақылау;»;
      76-тармақтың 1) тармақшасындағы «бухгалтерлік есепті» деген сөздер «бюджетті талдау мен жоспарлауды» деген сөздермен ауыстырылсын;
      78-тармақтың 1) тармақшасындағы «бухгалтерлік есепті» деген сөздер «бюджетті талдау мен жоспарлауды» деген сөздермен ауыстырылсын;
      80-тармақта:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) клиенттердің (инвестициялық қорлардың) инвестициялық басқаруға қабылданған активтерін және (немесе) меншікті активтерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімшеден:
      қалыптасып отырған геосаяси жағдайларға, инвестициялау валютасына және экономика секторына қарай инвестициялау нарықтарының тартымдылық дәрежесі бойынша макроэкономикалық талдауды – жарты жылдықта кем дегенде бір рет;
      эмитенттердің қаржылық жай-күйін талдауды қоса алғанда, эмитенттерді және олар шығарған (берген) қаржы құралдарын, қабылданған міндеттемелер бойынша жауап беру қабілетін, осы эмитенттердің қаржы құралдарына инвестициялауға байланысты тәуекелдерді талдауды – тоқсанына кем дегенде бір рет;
      портфельдің құрылымы, кірістіліктің өзгеру динамикасы туралы мәліметтерді қамтитын инвестициялық портфельді талдау, шығынды позицияларды және портфельдің құрылымын оңтайландыру жөніндегі ұсыныстарды талдауды – тоқсанына кем дегенде бір рет;
      инвестициялық басқаруға қабылдану болжанып отырған активтер мөлшерінің, сондай-ақ оларды орындау мерзімдері бойынша басқаруға қабылданған инвестициялық портфель(-дер) міндеттемелері құрылымының болжамы (ақшаның және (немесе) инвестициялық басқаруға табыс етілген активтердің сомасы туралы ақпарат кіретін, клиенттердің, оның ішінде инвестициялық қор пайшыларының, акционерлерінің құрылымын талдау негізінде) бар талдауды – тоқсанына кем дегенде бір рет;
      міндеттемелерді белгіленген мерзімдер ішінде өтеу үшін қажетті өтімді активтерді жұмылдыру қабілетінің өзгеруін ескере отырып, гэп-позициялар лимиттерінің сақталуын шолу, оның ішінде шетел валютасындағы міндеттемелерді өтеу үшін қажетті шетел валютасындағы өтімді активтерді қалыптастыру қабілетінің мониторингі кіретін ақша ағынын (өтімділікті) басқару жөніндегі ақпаратты – күн сайынғы негiзде;
      қарсы серіктестер мен клиенттердің қызметі туралы жағымсыз ақпарат табылғаны туралы есепті – табылғанына қарай;
      эмитенттің қаржылық жай-күйінің мониторингін, сондай-ақ эмитенттің қаржы құралдарының құнына немесе оның өз міндеттемелерін орындау қабілетіне әсерін тигізетін ақпараттың пайда болуы туралы есепті – тоқсанына кем дегенде бір рет алады;»;
      2) тармақшаның төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімше жүргізетін талдау негізінде гэп-позициялар лимиттерін – тоқсанына кем дегенде бiр рет алады;»;
      82-тармақта:
      1) тармақшаның үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «белгіленген «stop – loss» және «take – profit» лимиттерiн ақтау (пайдалану) туралы ақпаратты – осы Нұқсаулықтың 4-қосымшасына сәйкес апта сайынғы негiзде;»;
      3) тармақша мынадай мазмұндағы үшінші абзацпен толықтырылсын:
      «портфельдің құрылымы туралы ақпаратты – күн сайынғы негiзде;»;
      2-қосымшада:
      1-нысаннан кейін «Брокер және (немесе) дилер, Басқарушы» деген сөздер «Басқарушы немесе Басқарушы болып табылатын Брокер және (немесе) дилер» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «Брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының бірінші басшысы» деген сөздер «Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын Брокердің және (немесе) дилердің бірінші басшысы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2, 3-нысандардан кейін «Брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының бірінші басшысы» деген сөздер «Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын Брокердің және (немесе) дилердің бірінші басшысы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-қосымша осы қаулының 3-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;
      осы қаулының 4-қосымшасына сәйкес 4-қосымшамен толықтырылсын.
      3. Осы қаулы Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
      4. Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті, инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар 2010 жылғы 1 желтоқсанға дейінгі мерзімде өздерінің ішкі құжаттарын осы қаулының талаптарымен сәйкес келтірсін.
      5. Бағалы қағаздар нарығының субъектілерін және жинақтаушы зейнетақы қорларын қадағалау департаменті (М.Ж. Хаджиева):
      1) Заң департаментімен (Н.В. Сәрсенова) бірлесіп, осы қаулыны Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын;
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он күндік мерзімде оны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, «Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігіне, «Атамекен» Одағы» Қазақстан ұлттық экономикалық палатасына» мәлімет үшін жеткізсін.
      6. Агенттіктің Төрайым Қызметі (А.Ә. Кенже) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.
      7. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрайымының орынбасары А.Ө. Алдамбергенге жүктелсін.

      Төрайым                                    Е. Бахмутова

Қазақстан Республикасы   
Қаржы нарығын және қаржы  
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының  
2010 жылғы 4 қазандағы  
№ 150 қаулысының 1-қосымшасы

«Жинақтаушы зейнетақы қорлары және  
зейнетақы активтерін инвестициялық  
басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар үшін
тәуекелдерді басқару жүйелерінің  
болуына қойылатын талаптар жөніндегі
нұсқаулықтың 3-қосымшасы      

Зейнетақы және меншікті активтер бойынша шығындардың жол берiлетiн барынша жоғары мөлшерiн сақтау (пайдалану) туралы есеп
«____________________________________»
(ұйымның атауы)
__________________ бастап ____________ дейiнгi кезең

Шығынның жол берілетін барынша жоғары мөлшерінің түрі (ШЖБЖМ)

Жиынтық ШЖБЖМ

Белгiленген ШЖБЖМ

Нақты ұшыраған шығындар

Ел бойынша
Валюта бойынша
Экономика секторы бойынша
Эмитент бойынша
Қаржы құралының түрі бойынша
Жиынтығы
Ұйымның бірінші басшысы (не оның орнындағы адам)
___________________________    ___________
          қолы                     күні

Тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімшенің басшысы
___________________________    ___________
          қолы                      күні

Ішкі аудит қызметінің басшысы
___________________________    ___________
          қолы                      күні

      Ескерту:
      Есеп меншікті және зейнетақы активтері бойынша жеке беріледі.»

Қазақстан Республикасы   
Қаржы нарығын және қаржы  
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының  
2010 жылғы 4 қазандағы  
№ 150 қаулысының 2-қосымшасы

«Жинақтаушы зейнетақы қорлары және  
зейнетақы активтерін инвестициялық  
басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар үшін
тәуекелдерді басқару жүйелерінің  
болуына қойылатын талаптар жөніндегі
нұсқаулықтың 4-қосымшасы     

Зейнетақы және меншікті активтер бойынша белгіленген «stop – loss» және «take – profit» лимиттерiн сақтау (пайдалану) туралы есеп
«____________________________________»
(ұйымның атауы)
__________________ бастап ____________ дейiнгi кезең 

Қаржы құралы

Белгіленген «stop – loss» лимиті

Белгіленген «take –profit» лимиті

Лимиттен асып кеткен жағдайда ұшыраған шығындар

Лимиттен асып кеткен жағдайда қолданылған шаралар


Жиынтығы

Ұйымның бірінші басшысы (не оның орнындағы адам)
___________________________    ___________
          қолы                     күні

Тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімшенің басшысы
___________________________    ___________
          қолы                      күні

Ішкі аудит қызметінің басшысы
___________________________    ___________
          қолы                      күні

      Ескерту:
      Есеп меншікті және зейнетақы активтері бойынша жеке беріледі.»;
      «Лимиттен асып кеткен жағдайда ұшыраған шығындар» деген бағанда алынған кірістер ескерілген шығындар көрсетіледі.»

Қазақстан Республикасы   
Қаржы нарығын және қаржы  
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының  
2010 жылғы 4 қазандағы  
№ 150 қаулысының 3-қосымшасы

«Бағалы қағаздар нарығында 
брокерлік және дилерлік    
қызметті, инвестициялық    
портфельді басқару жөніндегі
қызметті жүзеге асыратын   
ұйымдар үшін тәуекелдерді  
басқару жүйелерінің болуына
қойылатын талаптар туралы  
нұсқаулықтың 3-қосымшасы   

Белгіленген инвестициялау лимиттерін сақтау (пайдалану) туралы есеп
«____________________________________»
(Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын Брокердің және (немесе) дилердің атауы)
__________________ бастап ____________ дейінгі кезең

Инвестиция жіктелімі

Инвестициялау мөлшері

Белгіленген лимит

Инвестициялаудың нақты мөлшері

Ел бойыншаВалюта бойыншаЭкономика секторы бойыншаЭмитент бойыншаҚаржы құралының түрі бойыншаЖиынтығыБірінші басшы (не оның орнындағы адам)
___________________________ ___________
          қолы                 күні

Тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімшенің басшысы
___________________________ ___________
          қолы                  күні

Ішкі аудит қызметінің басшысы
___________________________ ___________
          қолы                  күні

      Ескерту:
      Есеп әрбір клиенттің инвестициялық басқаруға қабылданған активтері және меншікті активтер бойынша жеке беріледі.

Қазақстан Республикасы   
Қаржы нарығын және қаржы  
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының  
2010 жылғы 4 қазандағы  
№ 150 қаулысының 4-қосымшасы

«Бағалы қағаздар нарығында 
брокерлік және дилерлік    
қызметті, инвестициялық    
портфельді басқару жөніндегі
қызметті жүзеге асыратын   
ұйымдар үшін тәуекелдерді  
басқару жүйелерінің болуына
қойылатын талаптар туралы  
нұсқаулықтың 4-қосымшасы   

Белгіленген «stop – loss» және «take – profit» лимиттерiн сақтау (пайдалану) туралы есеп
«____________________________________»
(Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын Брокердің және (немесе) дилердің атауы)
__________________ бастап ____________ дейінгі кезең

Қаржы құралы

Белгіленген «stop – loss» лимиті

Белгіленген «take – profit» лимиті

Лимиттен асып кеткен жағдайда ұшыраған шығындар

Лимиттен асып кеткен жағдайда қолданылған шаралар


Жиынтығы

Бірінші басшы (не оның орнындағы адам)
___________________________ ___________
          қолы                 күні

Тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімшенің басшысы
___________________________ ___________
          қолы                  күні

Ішкі аудит қызметінің басшысы
___________________________ ___________
          қолы                  күні

      Ескерту:
      Есеп әрбір клиенттің инвестициялық басқаруға қабылданған активтері және меншікті активтер бойынша жеке беріледі.
      «Лимиттен асып кеткен жағдайда ұшыраған шығындар» деген бағанда алынған кірістер ескерілген шығындар көрсетіледі.»

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады