"Қоршаған орта объектілеріндегі сұйық зымыран отындары компоненттерінің және олардың трансформация өнімдерінің рұқсат етілген шекті шоғырланулары" гигиеналық нормативтерін бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2010 жылғы 18 қарашадағы № 899 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2010 жылы 13 желтоқсанда № 6675 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2012 жылдың 18 мамырдағы № 362 бұйрығымен

      Ескерту. Бұйрықтың күші жойылды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2012.05.18 № 362 (қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді) бұйрығымен.

      «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі Кодексінің 7-бабының 1-тармағының 5) тармақшасы, 145-бабының 10)11)12)20)тармақшалары негізінде БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса беріліп отырған «Қоршаған орта объектілеріндегі сұйық зымыран отындары компоненттерінің және олардың трансформация өнімдерінің рұқсат етілген шекті шоғырланулары» гигиеналық нормативтері бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау комитеті (К.С. Оспанов) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз етсін.
      3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Әкімшілік-құқықтық жұмыс департаменті (Ф.Б. Бисмильдин) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін оны бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялауды қамтамасыз етсін.
      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау комитетінің төрағасы - Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитарлық дәрігері К.С. Оспановқа жүктелсін.
      5. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Министр                                     С. Қайырбекова

Қазақстан Республикасының 
Денсаулық сақтау министрінің
2010 жылғы 18 қарашадағы  
№ 899 бұйрығымен бекітілген

1-кесте

Жұмыс аймағы ауасындағы заттардың рұқсат етілген шекті шоғырлануы (әрі қарай - РЕШШ)

IUPAC бойынша заттың атауы

САS бойынша тіркеу нөмірі

Формула

РЕШШ, мг/м3

Өндіріс жағдайындағы ауаның агрегаттық күйі

Қауіптілік сыныбы

Организмге әсер ету ерекшеліктері

Анықтау әдісі, ең аз анықталатын шоғырлануы, мг/м3

1

Азот тетраоксиді (АТ)

10544-72-6

N2O4

2,0

Б

2

O,+

Фотоколориметриялық 0,6

2

Гидразин

302-01-2

Н2N2

0,1

Б

2

+

Фотоколориметриялық 0,02

3

Симметриялық емес диметилгидразин немесе 1,1-диметилгидразин (СЕДМГ, гептил)

57-14-7

C2H8N2

0,1

Б

1

+

Фотоколориметриялық 0,001

4

Т-1 (керосин)

8008-20-6


300 көміртекке шаққандағы есебі

Б

4

+

Фотоколориметриялық 0,01

5

Нитрозодиметиламин (НДМА)

62-75-9

С2Н6ON2

0,01

Б

1

К,+

Фотоколориметриялық 0,01

6

Тетраметилтетразен (ТМТ)

6130-87-6

с4н12N4

3,0

Б+А

3

+

Фотоколориметриялық 1,0

7

Диметиламин (ДМА)

124-40-3

С2н6м

1,0

П+А

2

к,+

Фотоколориметриялық 0,01

Ескертпе:   «+» - жұмыс кезінде көз және теріні арнайы қорғауды талап
            ететін заттар;
            «О» - ауадағы құрамын автоматтық қадағалауды талап
            ететін, өткір әсер етуге бағытталған заттар;
            «К» - канцерогендер;
            «Б» - булар;
            «А» - аэрокүлдер;
            «САS» - Chemical Abstracts Service (барлық белгілі химиялық заттарды тіркеуді жүзеге асыратын, халықаралық ақпараттық жүйе);
          «IUРАС» - Іnternational Union of Pure and Аррlіed Chemistry (Теориялық және қолданбалы химияның Халықаралық одағы).

2-кесте

Елді мекендердегі атмосфералық ауадағы заттардың шамамен қауіпсіз әсер ету деңгейі (бұдан әрі -ШҚӘД) және РЕШШ

Заттың атауы

САS бойынша тіркеу нөмірі

Формула

РЕШШ мөлшері (мг/м3)

Зияндылық көрсеткішінің шегі

Қауіптілік сыныбы

Анықтау әдісі, ең аз анықталатын шоғырлануы, мг/м

Бір жолғы ең көп

орта тәуліктік

1

Азот (II) оксиді

10102-43-9

N0

0,4

0,006

рефлекторлық

3

Фотоколориметриялық, 0,016

2

Азот (ІV) оксиді

10102-44-0

N02

0,085

0,04

рефлекторлық-резорбтивтік

2

Фотоколориметриялық, 0,02

3

Гидразин

302-01-2

Н2М2

0,001

0,001

рефлекторлық-резорбтивтік

2

Фотоколориметриялық, 0,001

4

Симмметриялық емес диметилгидразин немесе 1,1-диметилгидразин (СЕДМГ, гептил)

57-14-7

С2н8н2

0,001

0,001

рефлекторлық-резорбтивтік

1

Фотоколориметриялық, 0,0005

5

Т-1 (керосин)

8008-20-6


1,2 (ШҚӘД)4

Фотоколориметриялық, 0,01

6

Нитрозодиметиламин (НДМА)

62-75-9

С2Н6ОN2


0,0001

рефлекторлық

1

Фотоколориметриялық, 0,0002

7

Тетраметилтетразен (ТМТ)

6130-87-6
рефлекторлық

3

Фотоколориметриялық, 0,003

8

Диметиламин (ДМА)

124-40-3

С2Н6N

0,005

0,0025

рефлекторлық -резорбтивтік

2

Фотоколориметриялық, 0,003

3-кесте

Шаруашылық - ауыз су және мәдени-тұрмыстық су пайдалану объектілеріндегі сулардағы химиялық заттар РЕШШ

Заттың атауы

САS бойынша тіркеу нөмірі

Формула

РЕШШ мг/дм3

Зияндылық көрсеткішінің шегі

Қауіптілік сыныбы

Анықтау әдісі, ең аз анықталатын шоғырлануы, мг/м3

1

Гидразин

302-01-2

Н2N2

0,01

Санитарлық-уыттылық

2

Фотоколориметриялық 0,005

2

Симмметриялық емес диметилгидразин немесе 1,1- диметилгидразин (СЕДМГ, гептил)

57-14-7

С2Н8К2

0,02

Санитарлық-уыттылық

1

Фотоколориметриялық 0,001

3

Т-1 (керосин)

8008-20-6


0,05

Органолептикалық (иіс)

4

Фотоколориметриялық 0,001

4

NO3 бойынша нитраттар


3

45,0

Санитариялық-уыттылық

3

Фотоколориметриялық 0,1

5

Нитрозодиметиламин (НДМА)

62-75-9

C2H6ON2

0,01

Санитариялық-уыттылық

1

Фотоколориметриялық 0,01

6

Тетраметилтетразен (ТМТ)

6130-87-6

C4H12ON4

0,1

Санитариялық-уыттылық

3

Фотоколориметриялық 0,05

7

Диметиламин (ДМА)

124-40-3

C2H6N

0,1

Санитариялық-уыттылық

2

Фотоколориметриялық 0,05

4-кесте

Топырақтағы заттардың РЕШШ 

Заттың атауы

РЕШШ, мг/кг

Зияндылық көрсеткішінің шегі

Құрғақ ауа сынамасындағы ең аз анықталатын массалық үлесін анықтау әдісі, мг/кг

1

Симмметриялық емес диметилгидразин немесе 1,1-диметилгидразин (СЕДМГ, гептил)

0,1 (уақытша)

Есептелінген

Фотоколориметриялық 0,02

2

Нитраттар

130,0

Сулы-миграциялық

Фотоколориметриялық Потенциометриялық 1,0

3

Нитрозодиметиламин (НДМА)

0,01

Сулы-миграциялық

Газдық хроматография/масс-спектрометрия, 10-8

4

Тетраметилтетразен (ТМТ)

0,1

Сулы-миграциялық

Газдық хроматография/ масс-спектрометрия, 10-8

5

Керосин (зымыран жанармайы)

2,0

Сулы-миграциялық

Газдық хроматография, 0,025

6

Диметиламин (ДМА)

0,2

Сулы-миграциалық

Газдық хроматография, 10-6

5-кесте

Тері қабатының химиялық заттарын ластануының рұқсат етілген шекті деңгейі (РЕШД)

Заттың атауы

ШРЕД,
мг/см

1

Симметриялық емес диметил-гидразин немесе 1,1 - диметилгидразин (СЕДМГ, гептил)

0,00001

6-кесте

Тамақ өнімдеріндегі нитрозодиметиламиннің рұқсат етілген деңгейі

Өнімнің атауы

Рұқсат етілген деңгейі, мг/кг артық емес

1

Ет

0,002

2

Астық

0,015

3

Балық тағамдары

0,003

7-кесте

Жұмыс аймағы ауасында симметриялық емес 1,1-диметилгидразин әсерінің апатты шегі (апат болған жерде жұмыс істейтіндер үшін)

Зат

Экспозициясы/ шоғырлануы

Симмметриялық емес диметилгидразин немесе 1,1-диметилгидразин (СЕДМГ, гептил)

Экспозиция, мин

5

15

60

240

480

Шоғырлануы мг/м3

3,0

2,0

0,6

0,15

0,05

8-кесте

Атмосфералық ауадағы симметриялық емес 1,1-диметилгидразин әсерінің апатты шегі

Зат

Экспозициясы/концентрациясы

Симмметриялық емес диметилгидразин немесе 1,1-диметилгидразин

Экспозициясы, сағ.

1

4

8

24

Шоғырлануы,

0,06

0,02

0,007

0,005

(СЕДМГ, гептил)

мг/м

9-кесте

Симметриялық емес ІД-диметилгидразиннің, онымен кәсіптік байланысы жоқ тұрғындар үшін рұқсат етілген тәуліктік мөлшері (РЕТМ) 

Заттың атауы

Адам организіміне түскендегі РЕТМ шамасы, тәулігіне дене салмағына қарай, мг/кг

Симметриялық емес диметилгидразин немесе ІД-диметилгидразин (СЕДМГ, гептил)

0,0003

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады