Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Банктің, банк холдингінің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы, ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісімді беру, беруден бас тарту, қайтарып алу ережесін бекіту туралы" 2008 жылғы 25 қаңтардағы № 7 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 29 қарашадағы № 172 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2010 жылы 5 қаңтарда № 6720 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 67 қаулысымен.

      Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.02.24 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі (бұдан әрі - Агенттік) ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
      1. Агенттік Басқармасының «Банктің, банк холдингінің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы, ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісімді беру, беруден бас тарту, қайтарып алу ережесін бекіту туралы» 2008 жылғы 25 қаңтардағы № 7 қаулысына (Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде № 5165 тiркелген) мынадай толықтырулар мен өзгерістер енгізілсін:
      қаулының атауы және 1-тармағы «сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының» деген сөздерден кейін «, сақтандыру холдингінің» деген сөздермен толықтырылсын»;
      Осы қаулымен бекітілген Банктің, банк холдингінің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы, ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісімді беру, беруден бас тарту, қайтарып алу ережесінде:
      «сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының» деген сөздерден кейінгі атауы «, сақтандыру холдингінің» деген сөздермен толықтырылсын;
      кіріспеде:
      «сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының» деген сөздерден кейін «, сақтандыру холдингінің» деген сөздермен толықтырылсын;
      «немесе банк холдингі» деген сөздер «, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      1-тармақта:
      «банк холдингінің» деген сөздерден кейін «, сақтандыру холдингінің» деген сөздермен толықтырылсын;
      «банк холдингі» деген сөздерден кейін «, сақтандыру холдингі» деген сөздермен толықтырылсын;
      2-тармақтың екінші бөлігін «ірі қатысушысының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының» деген сөздерден кейін «немесе сақтандыру холдингінің» деген сөздермен толықтырылсын;
      2-тараудың атауында «немесе банк холдингі» деген сөздер «, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақта:
      бірінші бөлігінің бірінші абзацта, екінші бөлігінде «немесе банк холдингі» деген сөздер «, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшінші бөлігінде «немесе банк холдингі» деген сөздер «, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      4-тармақта:
      бірінші бөлігінде «26-бабының 4–7» деген цифрлар мен сөздер «26 баптың 7-1, 8-1» деген цифрлармен және сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөлігінде «немесе банк холдингі» деген сөздер «, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      5-тармақтың төртінші бөлігінде «банк холдингі» деген сөздер «банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      7-тармақтың бірінші және екінші бөліктерінде «немесе банк холдингі» деген сөздер «, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      8-тармақта:
      бірінші абзацта «немесе банк холдингі» деген сөздер «, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      4) тармақшасындағы «немесе банк холдингі» деген сөздер «, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      91011-тармақтардың бірінші абзацтарында «немесе банк холдингі» деген сөздер «, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      12-тармақта:
      бірінші сөйлемде «бір жыл өткен және (немесе) осы құжаттардың мазмұны өзгерген және (немесе) оларды соңғы ұсынған күннен бастап өтініш беруші туралы мәліметтер өзгерген» деген сөздер «осы құжаттардың мазмұны өзгерген не олардың мерзімі аяқталған» деген сөздермен ауыстырылсын.
      мынадай мазмұндағы екінші сөйлеммен толықтырылсын:
      «Бұл ретте, уәкілетті органға өзгерістер енгізілген немесе қолдану мерзімдері аяқталған құжаттары ғана ұсынылады.»;
      екінші сөйлемде «немесе банк холдингі» деген сөздер «, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      13-тармақта:
      бірінші бөлігінде:
      1) тармақшасында:
      «(банк холдингі)» деген сөздер алып тасталсын;
      «қаржы ұйымының» деген сөздерден кейін «банк холдингінің және (немесе) сақтандыру холдингінің» деген сөздермен толықтырылсын;
      2) тармақшасында «(банк холдингі)» деген сөздер «банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) тармақшасында:
      «(банк холдингі)» деген сөздер алып тасталсын;
      «қаржы ұйымының» деген сөздерден кейін «банк холдингінің және (немесе) сақтандыру холдингінің» деген сөздермен толықтырылсын;
      үшінші бөлігінде:
      «банк холдингінің» деген сөздерден кейін «және (немесе) сақтандыру холдингінің» деген сөздермен толықтырылсын;
      «банк холдингі» деген сөздерден кейін «және (немесе) сақтандыру холдингі» деген сөздермен толықтырылсын;
      алтыншы, жетінші бөліктерінде «(банк холдингінің)» деген сөздерден кейін «, банк холдингінің және (немесе) сақтандыру холдингінің» деген сөздермен ауыстырылсын;
      141617–тармақтарда «немесе банк холдингі» деген сөздерден кейін «, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      18-тармақта:
      бірінші бөлігінде «немесе банк холдингі» деген сөздер «, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөлігінде «немесе банк холдингі» деген сөздер «, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      19-тармақта:
      бірінші бөлігінде «немесе банк холдингі» деген сөздер «, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөлігінде «немесе банк холдингі» деген сөздер «, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      20-тармақта:
      «Банк холдингі» деген сөздерден кейін «және (немесе) сақтандыру холдингі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «банктің ірі қатысушысының» деген сөздер «және (немесе) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының» деген сөздермен толықтырылсын;
      21-тармақта «немесе банк холдингі» деген сөздер «, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тараудың атауында «немесе банк холдингі» деген сөздер «, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      22-тармақта:
      бірінші бөлігінде «немесе банк холдингінің» деген сөздерден кейін «, банк холдингінің және (немесе) сақтандыру холдингінің» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөлігінде «немесе банк холдингінің» деген сөздер «, банк холдингінің және (немесе) сақтандыру холдингінің» деген сөздермен ауыстырылсын;
      23-тармақта «немесе банк холдингтеріне» деген сөздер «, банк холдингтеріне және (немесе) сақтандыру холдингтеріне» деген сөздермен ауыстырылсын;
      12-қосымшаларында:
      жоғары оң жағындағы «сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының» деген сөздерден кейін «, сақтандыру холдингінің» деген сөздермен толықтырылсын.
      2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi.
      3. Сақтандыру нарығының субъектілерін және басқа қаржы ұйымдарын қадағалау департаменті (Д.Ш. Қарақұлова):
      1) Заң департаментімен (Н.В. Сәрсенова) бірлесе отырып, осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын;
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде оны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне және «Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігіне, «Атамекен» Одағы» Ұлттық экономикалық палатасына мәлімет үшін жіберсін.
      4. Агенттіктің Төрайым қызметі (А.Ә. Кенже) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.
      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрайымының орынбасары А.Ө. Алдамбергенге жүктелсін.

      Төрайым                                       Е. Бахмутова

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады