Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Банктің, банк холдингінің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы, ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісімді беру, беруден бас тарту, қайтарып алу ережесін бекіту туралы" 2008 жылғы 25 қаңтардағы № 7 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 29 қарашадағы № 172 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2010 жылы 5 қаңтарда № 6720 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 67 қаулысымен.

      Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.02.24 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі (бұдан әрі - Агенттік) ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
      1. Агенттік Басқармасының «Банктің, банк холдингінің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы, ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісімді беру, беруден бас тарту, қайтарып алу ережесін бекіту туралы» 2008 жылғы 25 қаңтардағы № 7 қаулысына (Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде № 5165 тiркелген) мынадай толықтырулар мен өзгерістер енгізілсін:
      қаулының атауы және 1-тармағы «сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының» деген сөздерден кейін «, сақтандыру холдингінің» деген сөздермен толықтырылсын»;
      Осы қаулымен бекітілген Банктің, банк холдингінің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы, ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісімді беру, беруден бас тарту, қайтарып алу ережесінде:
      «сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының» деген сөздерден кейінгі атауы «, сақтандыру холдингінің» деген сөздермен толықтырылсын;
      кіріспеде:
      «сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының» деген сөздерден кейін «, сақтандыру холдингінің» деген сөздермен толықтырылсын;
      «немесе банк холдингі» деген сөздер «, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      1-тармақта:
      «банк холдингінің» деген сөздерден кейін «, сақтандыру холдингінің» деген сөздермен толықтырылсын;
      «банк холдингі» деген сөздерден кейін «, сақтандыру холдингі» деген сөздермен толықтырылсын;
      2-тармақтың екінші бөлігін «ірі қатысушысының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының» деген сөздерден кейін «немесе сақтандыру холдингінің» деген сөздермен толықтырылсын;
      2-тараудың атауында «немесе банк холдингі» деген сөздер «, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақта:
      бірінші бөлігінің бірінші абзацта, екінші бөлігінде «немесе банк холдингі» деген сөздер «, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшінші бөлігінде «немесе банк холдингі» деген сөздер «, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      4-тармақта:
      бірінші бөлігінде «26-бабының 4–7» деген цифрлар мен сөздер «26 баптың 7-1, 8-1» деген цифрлармен және сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөлігінде «немесе банк холдингі» деген сөздер «, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      5-тармақтың төртінші бөлігінде «банк холдингі» деген сөздер «банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      7-тармақтың бірінші және екінші бөліктерінде «немесе банк холдингі» деген сөздер «, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      8-тармақта:
      бірінші абзацта «немесе банк холдингі» деген сөздер «, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      4) тармақшасындағы «немесе банк холдингі» деген сөздер «, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      91011-тармақтардың бірінші абзацтарында «немесе банк холдингі» деген сөздер «, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      12-тармақта:
      бірінші сөйлемде «бір жыл өткен және (немесе) осы құжаттардың мазмұны өзгерген және (немесе) оларды соңғы ұсынған күннен бастап өтініш беруші туралы мәліметтер өзгерген» деген сөздер «осы құжаттардың мазмұны өзгерген не олардың мерзімі аяқталған» деген сөздермен ауыстырылсын.
      мынадай мазмұндағы екінші сөйлеммен толықтырылсын:
      «Бұл ретте, уәкілетті органға өзгерістер енгізілген немесе қолдану мерзімдері аяқталған құжаттары ғана ұсынылады.»;
      екінші сөйлемде «немесе банк холдингі» деген сөздер «, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      13-тармақта:
      бірінші бөлігінде:
      1) тармақшасында:
      «(банк холдингі)» деген сөздер алып тасталсын;
      «қаржы ұйымының» деген сөздерден кейін «банк холдингінің және (немесе) сақтандыру холдингінің» деген сөздермен толықтырылсын;
      2) тармақшасында «(банк холдингі)» деген сөздер «банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) тармақшасында:
      «(банк холдингі)» деген сөздер алып тасталсын;
      «қаржы ұйымының» деген сөздерден кейін «банк холдингінің және (немесе) сақтандыру холдингінің» деген сөздермен толықтырылсын;
      үшінші бөлігінде:
      «банк холдингінің» деген сөздерден кейін «және (немесе) сақтандыру холдингінің» деген сөздермен толықтырылсын;
      «банк холдингі» деген сөздерден кейін «және (немесе) сақтандыру холдингі» деген сөздермен толықтырылсын;
      алтыншы, жетінші бөліктерінде «(банк холдингінің)» деген сөздерден кейін «, банк холдингінің және (немесе) сақтандыру холдингінің» деген сөздермен ауыстырылсын;
      141617–тармақтарда «немесе банк холдингі» деген сөздерден кейін «, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      18-тармақта:
      бірінші бөлігінде «немесе банк холдингі» деген сөздер «, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөлігінде «немесе банк холдингі» деген сөздер «, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      19-тармақта:
      бірінші бөлігінде «немесе банк холдингі» деген сөздер «, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөлігінде «немесе банк холдингі» деген сөздер «, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      20-тармақта:
      «Банк холдингі» деген сөздерден кейін «және (немесе) сақтандыру холдингі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «банктің ірі қатысушысының» деген сөздер «және (немесе) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының» деген сөздермен толықтырылсын;
      21-тармақта «немесе банк холдингі» деген сөздер «, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тараудың атауында «немесе банк холдингі» деген сөздер «, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      22-тармақта:
      бірінші бөлігінде «немесе банк холдингінің» деген сөздерден кейін «, банк холдингінің және (немесе) сақтандыру холдингінің» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөлігінде «немесе банк холдингінің» деген сөздер «, банк холдингінің және (немесе) сақтандыру холдингінің» деген сөздермен ауыстырылсын;
      23-тармақта «немесе банк холдингтеріне» деген сөздер «, банк холдингтеріне және (немесе) сақтандыру холдингтеріне» деген сөздермен ауыстырылсын;
      12-қосымшаларында:
      жоғары оң жағындағы «сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының» деген сөздерден кейін «, сақтандыру холдингінің» деген сөздермен толықтырылсын.
      2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi.
      3. Сақтандыру нарығының субъектілерін және басқа қаржы ұйымдарын қадағалау департаменті (Д.Ш. Қарақұлова):
      1) Заң департаментімен (Н.В. Сәрсенова) бірлесе отырып, осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын;
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде оны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне және «Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігіне, «Атамекен» Одағы» Ұлттық экономикалық палатасына мәлімет үшін жіберсін.
      4. Агенттіктің Төрайым қызметі (А.Ә. Кенже) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.
      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрайымының орынбасары А.Ө. Алдамбергенге жүктелсін.

      Төрайым                                       Е. Бахмутова

О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 января 2008 года № 7 "Об утверждении Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда"

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 ноября 2010 года № 172. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 января 2011 года № 6720. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 67

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2012 № 67 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В целях совершенствования нормативных правовых актов Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правления Агентства от 25 января 2008 года № 7 "Об утверждении Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5165) следующие дополнения и изменения:
      наименование и пункт 1 постановления после слов "страховой (перестраховочной) организации," дополнить словами "страхового холдинга,";
      в Правилах выдачи, отказа в выдаче и отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда, утвержденных указанным постановлением:
      наименование после слов "страховой (перестраховочной) организации," дополнить словами "страхового холдинга,";
      в преамбуле:
      после слов "страховой (перестраховочной) организации," дополнить словами "страхового холдинга,";
      слова "или банковский холдинг" заменить словами ", банковский холдинг и (или) страховой холдинг";
      в пункте 1:
      после слов "банковского холдинга" дополнить словами ", страхового холдинга";
      после слов "банковским холдингом," дополнить словами "страховым холдингом,";
      часть вторую пункта 2 после слов "крупным участником страховой (перестраховочной) организации" дополнить словами "или страховым холдингом";
      в наименовании главы 2 слова "или статуса банковского холдинга" заменить словами ", банковского холдинга и (или) страхового холдинга";
      в пункте 3:
      в абзаце первом части первой, части второй слова "или банковского холдинга" заменить словами ", банковского холдинга и (или) страхового холдинга";
      в части третьей слова "или банковским холдингом," заменить словами ", банковским и (или) страховым холдингом,";
      в пункте 4:
      в части первой цифры и слова "7-1 статьи 26" заменить цифрами и словами "7-1, 8-1 статьи 26";
      в части второй слова "или банковского холдинга" заменить словами ", банковского и (или) страхового холдинга";
      в части четвертой пункта 5 слова "банковским холдингом," заменить словами "банковским холдингом и (или) страховым холдингом,";
      в частях первой и второй пункта 7 слова "или банковского холдинга" заменить словами ", банковского и (или) страхового холдинга,";
      в пункте 8:
      в абзаце первом слова "или банковского холдинга" заменить словами ", банковского холдинга и (или) страхового холдинга";
      в подпункте 4) слова "или банковским холдингом" заменить словами ", банковским холдингом и (или) страховым холдингом";
      в абзаце первом пунктов 91011 слова "или банковского холдинга" заменить словами ", банковского холдинга и (или) страхового холдинга";
      в пункте 12:
      в первом предложении слова "истечения одного года и (или) изменения содержания данных документов и (или) изменения сведений о заявителе со дня последнего их представления" заменить словами "изменения содержания данных документов либо истечения срока их действия".
      дополнить предложением вторым следующего содержания:
      "При этом в уполномоченный орган представляются только те документы, в которые внесены изменения или срок действия которых истек.";
      во втором предложении слова "или банковского холдинга" заменить словами ", банковского холдинга и (или) страхового холдинга";
      в пункте 13:
      в части первой:
      в подпункте 1):
      слова "(банковским холдингом)" исключить;
      после слов "акций финансовой организации)" дополнить словами ", банковским и (или) страховым холдингом";
      в подпункте 2) слова "банковским холдингом" заменить словами ", банковским и (или) страховым холдингом";
      в подпункте 3):
      слова "(банковским холдингом)" исключить;
      после слов "акций финансовой организации)" дополнить словами ", банковским и (или) страховым холдингом";
      в части третьей:
      после слов "банковского холдинга" дополнить словами "и (или) страхового холдинга,";
      после слов "банковским холдингом" дополнить словами "и (или) страховым холдингом";
      в частях шестой, седьмой слова "(банковского холдинга)" заменить словами ", банковского холдинга и (или) страхового холдинга";
      в пунктах 141617 слова "или банковского холдинга" заменить словами ", банковского холдинга и (или) страхового холдинга";
      в пункте 18:
      в части первой слова "или банковского холдинга" заменить словами ", банковского холдинга и (или) страхового холдинга";
      в части второй слова "или банковского холдинга" заменить словами ", банковского холдинга и (или) страхового холдинга";
      в пункте 19:
      в части первой слова "или банковского холдинга" заменить словами ", банковского холдинга и (или) страхового холдинга";
      в части второй слова "или банковского холдинга" заменить словами ", банковского холдинга и (или) страхового холдинга";
      в пункте 20:
      после слов "банковского холдинга" дополнить словами "и (или) страхового холдинга";
      после слов "крупного участника банка" дополнить словами "и (или) страховой (перестраховочной) организации";
      в пункте 21 слова "или банковского холдинга" заменить словами ", банковского холдинга или страхового холдинга";
      в наименовании главы 3 слова "или статусе банковского холдинга" заменить словами ", банковского холдинга и (или) страхового холдинга";
      в пункте 22:
      в части первой слова "или банковского холдинга" заменить словами ", банковского холдинга и (или) страхового холдинга";
      в части второй слова "или банковского холдинга" заменить словами ", банковского холдинга и (или) страхового холдинга";
      в пункте 23 слова "или банковским холдингам" заменить словами ", банковским холдингам и (или) страховым холдингам";
      в приложениях 12:
      в правом верхнем углу после слов "страховой (перестраховочной) организации," дополнить словами "страхового холдинга,".
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
      3. Департаменту надзора за субъектами страхового рынка и другими финансовыми организациями (Каракулова Д.Ш):
      1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстане настоящего постановления;
      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединений юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана", "Национальной экономической палаты Казахстана "Союз "Атамекен".
      4. Службе Председателя Агентства (Кенже А.А.) принять меры по опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.
      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Алдамберген А.У.

      Председатель                               Е. Бахмутова