Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Сақтандару (қайта сақтандыру) ұйымдарын мәжбүрлеп тарату ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 25 наурыздағы № 77 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 27 желтоқсандағы № 180 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2011 жылы 1 ақпандағы № 6763 тіркелді

      «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сақтандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 15 шілдедегі Заңын іске асыру және Қазақстан Республикасында мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының тарату комиссияларының қызметiнреттейтін нормативтік құқықтық актiлердi жетiлдiру мақсатындаҚазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Агенттік Басқармасының «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын мәжбүрлеп тарату ережесін бекіту туралы» 2006 жылғы 25 наурыздағы № 77 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4257 тіркелген) қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      аталған қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын мәжбүрлеп тарату туралы Ережеде:
      1 және 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Осы Ереже Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiне, 1995 жылғы 30 наурыздағы «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi туралы», 2000 жылғы 18 желтоқсандағы «Сақтандыру қызметi туралы» (бұдан әрі – Сақтандыру қызметi туралы Заң), 2003 жылғы 4 шілдедегі «Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттiк реттеу және қадағалау туралы», 2003 жылғы 13 мамырдағы «Акционерлiк қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңдарына және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкес әзiрленген.
      2. Осы Ережені қолдану мақсатында мынадай ұғымдар пайдаланылады:
      1) барынша төмен баға – бұдан төмен болғанда лот сатыла алмайтын баға;
      2) бастапқы баға – әрбір лот бойынша сауда-саттық басталатын және лоттың бағалау бағасынан төмен бола алмайтын баға;
      3) болжанбаған шығыстар – тарату комиссиясы жоспарламаған, мөлшері жүз айлық есептік көрсеткіштен аспауы тиіс, шұғыл қажеттіліктерге арналған шығын;
      4) кредиторлар комитеті – кредиторлардың мүдделерін қамтамасыз ету және олардың қатысуымен шешімдер қабылдау мақсатында таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының кредиторлары қатарынан құрылатын орган;
      5) кредиторлар санаты – талаптары біртектес сипатта болатын және Сақтандыру туралы Заңның 72-бабында көзделген белгілі бір кезек шегінде қанағаттандырылатын кредиторлар тобы;
      6) кредиторлар талаптарының тiзiлiмі – уәкiлеттi орган бекіткен, кредиторлардың белгіленген мерзімде жарияланған және тарату комиссиясы таныған талаптарын көрсететін құжат;
      7) құндылықтар – Қазақстан Республикасының валюталық құндылықтары, банкноттары мен монеталары, бағалы қағаздар және қатаң есепті бланктер, қымбат металлдар, олардан жасалған бұйымдар, сондай-ақ айналыстан шыққан, қымбат металлдардан жасалған монеталар және бағалы заттар;
      8) лот - сату үшiн бөлiнбейтiн бiрлiктерге бөлінген, аукционға шығарылатын мүлiк;
      9) мерзiмдi баспасөз басылымы - тұрақты атауы, ағымдағы нөмiрi бар және кемінде үш айда бір рет шығарылатын газет, журнал, альманах, бюллетень, олардың қосымшалары;
      10) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының кредиторы – таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына азаматтық-құқықтық және өзге де міндеттемелерден туындайтын мүліктік талаптары бар тұлға;
      11) сату бағасы – сауда-саттық нәтижесінде белгіленген лоттың ақырғы бағасы, ал мүлік сауда-саттықты өткізусіз сатылатын жағдайда – кредиторлар комитеті не осы Ережеге сәйкес тарату комиссиясының төрағасы белгілеген, мүліктің ақырғы бағасы;
      12) сату объектiсi – таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сауда-саттыққа жеке (дербес) бiрлiк ретінде шығарылатын мүлкі немесе бірнеше бiрлiктерден бір лотқа шоғырландырылған өзге мүлкі;
      13) сатушы – таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясы;
      14) сатып алушы - сатушымен сатып алу-сату шартын жасасқан сауда-саттық жеңімпазы;
      15) сауда-саттық жеңімпазы – сауда-саттықта лот үшiн мейлінше жоғары баға ұсынған қатысушы;
      16) сауда-саттыққа қатысушы - сауда-саттықты жүргiзудi ұйымдастырушы белгілеген тәртіппен сауда-саттыққа қатысу туралы өтiнiш берген және сауда-саттықты жүргiзудi ұйымдастырушы оны қатысушы ретінде тіркеген жеке немесе заңды тұлға;
      17) сауда-саттықты жүргiзудi ұйымдастырушы – таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясы немесе тарату комиссиясымен сауда-саттықты өткізу бойынша қызмет көрсету туралы шарт жасасқан және оның қорытындысының қандай болатынына мүдделі емес жеке не заңды тұлға;
      18) сауда-саттықтың ағылшын әдiсi – лоттың бастапқы бағасы алдын-ала жарияланған қадам бойынша лот үшiн барынша жоғары баға ұсынған қатысушылардың бiрi қалған сәтке дейін көтеріле беретін сауда-саттық әдiсi;
      19) сауда-саттықтың голланд әдiсi – лоттың бастапқы бағасы алдын-ала жарияланған қадам бойынша қатысушылардың бiрi лотты жарияланған бағамен сатып алуға келіскен сәтке дейін төмендетіле беретін сауда-саттық әдiсi;
      20) тарату комиссиясы – сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы шешім қабылданған жағдайда уәкiлеттi орган тағайындайтын (босататын), тарату рәсiмдерiн жүргізу барысында сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының iстерiн аяқтау және оның кредиторларымен есеп айырысуды қамтамасыз ету мақсатында тарату комиссиясы төрағасының тікелей басшылығымен сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының мүлкін және iстерiн басқару жөнiндегi өкiлеттiктi жүзеге асыратын орган;
      21) тарату комиссиясының шығыстары – сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының мәжбүрлеп таратылу барысындағы тауарлардың, жұмыстың және қызметтің тұтынылуына байланысты шығындар (бұдан әрi – тарату шығыстары);
      22) тарату, конкурстық масса – сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының iстерiн аяқтауға және оның кредиторларымен есеп айырысуды қамтамасыз етуге арналған таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтері;
      23) тарату массасын мақсатсыз жұмсау – уәкiлеттi органмен келiсiлген немесе кредиторлар комитеті бекіткен тарату шығыстарының сметасында көзделмеген шығындарды жүзеге асыру;
      24) тарату шығыстарының бекiтiлген сметасы – тарату комиссиясының төрағасы уәкiлеттi органмен немесе кредиторлар комитетімен келісе отырып бекіткен, тиiстi уақыт кезеңіне арналған смета;
      25) тарату шығыстарының сметасы - тарату комиссиясы белгiлi бір уақыт кезеңіне болжап отырған шығындарды көрсететін құжат;
      26) тарату өндiрiсi - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының iстерiн аяқтау және оның кредиторларымен есеп айырысуды қамтамасыз ету мақсатында жүзеге асырылатын, заңды тұлға ретiндегi сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қызметiн тоқтату рәсiмi;
      27) таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы - сот шешiмiнің заңды күшіне енуіне байланысты мәжбүрлеп тарату барысында болып отырған сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы;
      28) таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының мүлкі – құндық бағасы бар және тарату, конкурстық массаға енгiзiлген мүлiктiк қажеттiлiк пен құқықтар жиынтығы;
      29) уақытша әкiмшiлiк (уақытша әкімші) – сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мүлкiнiң сақталуын қамтамасыз ету үшін және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын басқаруды қамтамасыз ету жөнiндегi іс-шараларды жүзеге асыру үшін уәкiлеттi орган сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын лицензиясынан айыру туралы шешім күшіне енген күннен бастап және уәкiлеттi орган тарату комиссиясын тағайындағанға дейiнгi кезеңге тағайындайтын орган;
      30) уәкiлеттi орган – қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган.»;
      5-тармақта:
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) Сақтандыру қызметі туралы Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының барлық борыштық мiндеттемелерiнiң мерзiмдерi біткен болып есептеледі;»;
      8) тармақшада ««Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында» деген сөздер «Сақтандыру қызметі туралы Заңда» деген сөздермен ауыстырылсын;
      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «6. Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры (бұдан әрі – Қор) сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру жүйесінің қатысушысы-сақтандыру ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімі заңды күшіне енген күннен бастап «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 3 маусымдағы Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес өзіне міндеттемелер қабылдайды.»;
      8-тармақта:
      екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Тарату комиссиясы уақытша әкiмшiлiктен (уақытша әкімшіден) бір айдан аспайтын мерзімде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының құжаттарын және мүлкін қабылдау-өткiзу актiсi бойынша қабылдап алады.»;
      үшінші бөлігінде «сәттен» деген сөз «күннен» деген сөзбен ауыстырылсын;
      9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «9. Тарату комиссиясы таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атынан іс-әрекет жасайды және оның құзыретіне кіретін мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кезінде дербес әрекет етеді.
      Тарату комиссиясы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын тарату рәсімін тарату комиссиясының төрағасы бекіткен жұмыс жоспарына сәйкес жүзеге асырады. Жұмыс жоспары жарты жылдықтарға бөлініп, бір жылға жасалады және тарату комиссиясы тағайындалған сәттен бастап жиырма жұмыс күні ішінде және одан кейін жоспарланатын кезеңнің алдындағы айдың оныншы күнінен кешіктірмей уәкiлеттi органға мәлімет үшін ұсынылады.»;
      11-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Тарату комиссиясының төрағасы болмаған кезде оның мiндеттерiн төрағаның тарату комиссиясы мүшелерінің қатарынан тағайындайтын орынбасары орындайды.»;
      15 және 16-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «15. Еңбекке ақы төлеу талаптарын қоса алғанда, тарату комиссиясы мүшесiнiң, тарату комиссиясы бөлімшесі басшысының құқықтары мен мiндеттерi тарату комиссиясының төрағасымен жасалатын еңбек шартында айқындалады. Тартылған қызметкердің құқықтары мен мiндеттерi еңбек шартында немесе өтем төленетін қызмет көрсету шартында айқындалады.
      16. Тарату комиссиясының төрағасы оның қызметін жедел басқаруды жүзеге асырады, бөлімшелерінің және олардың басшыларының қызметіне бақылау жасайды.
      Тарату комиссиясының төрағасы осы Ереженің 107-тармағына сәйкес таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының кредиторлар комитетінің өкілеттігіне кіретін мәселелерді қоспағанда, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын тарату өндірісі мәселелері бойынша дербес шешім қабылдайды, сондай-ақ шарттарға, сенімхаттарға, бұйрықтарға, өкімдерге және тарату өндірісі барысында туындайтын мәселелерді шешуге байланысты басқа да құжаттарға қол қояды.»;
      18-тармақта:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясы тағайындалған күннен бастап он жұмыс күні iшiнде шағымдар (арыздар) беру тәртiбiн, мерзiмiн және кредиторлар өз талаптарын қоя алатын мекен-жайды мiндеттi түрде көрсете отырып, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы ақпаратты орталық әділет органының ресми баспасөз басылымдарында қазақ және орыс тiлдерiнде жариялайды;»;
      мынадай мазмұндағы 2-1), 2-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      «2-1) Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген мерзімде салық органдарын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының мәжбүрлеп таратылатыны туралы хабардар етеді;
      2-2) тағайындалған сәттен бастап бір жұмыс күнінен кеш емес мерзімде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының банк шоттары бар екінші деңгейдегі банктерге бірінші және екінші қол қоюдың және мөр бедерінің үлгілері бар жаңа құжаттарды ұсынады;»;
      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «6) осы Ереженің 53-тармағында көзделген, кассадағы қолма-қол ақша қалдығының күн сайынғы лимитін қоспағанда, дереу сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының кассасына түгендеу жүргiзедi, ақша қалдығын таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ағымдағы шоттарына есепке жазады;»;
      мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «7-1) Сақтандыру қызметі туралы Заңның 69-1-бабының 5 тармағында белгіленген тәртіпте таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру портфелі табыс етілетіні туралы хабарландыруды жариялайды;»;
      9) тармақша «ұйымының» деген сөзден кейін «басшы, ал қажет болған кезде өзге де» деген сөздермен толықтырылсын;
      13) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «13) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімі заңды күшіне енген күннен бастап үш ай ішінде Сақтандыру қызметі туралы Заңның 69-1-бабында көзделген тәртіпте сақтандыру портфелін басқа сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына табыс ету бойынша шаралар қабылдайды;»;
      19) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «19) тарату комиссиясы тағайындалған күннен бастап бес жұмыс күні iшiнде Қордың атына мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының кепілдік берілетін сақтандыру түрлері бойынша сақтандыру шарттарының тізілімін жiбередi;»;
      24) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «24) өз функциялары мен мiндеттерiн орындауды қамтамасыз ету үшiн адамдарды еңбек шарттары, сондай-ақ өтем төленетін қызмет көрсету шарттары бойынша жұмысқа қабылдайды;»;
      26) тармақшадағы «жарты жылда бір рет» деген сөздер «жыл қорытындысы бойынша» деген сөздермен ауыстырылсын;
      19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «19. Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ағымдағы шоттары тарату комиссиясының және оның бөлімшелерінің тұрған жері бойынша екінші деңгейдегі банктің филиалдарында теңгемен және қажет болған кезде шетел валютасында ашылады.
      Осы Ережеде көзделген касса лимитін қоспағанда, таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, оның ішінде филиалдарының не өкілдіктерінің барлық ақшасы таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ағымдағы шотына есепке жазылады.
      Тарату комиссиясы таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының алдында берешегі жоқ заңды немесе жеке тұлғалардың жазбаша талап етуі бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының банк шоттарына сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы лицензиядан айырылғаннан кейін келіп түскен, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімі заңды күшіне енгеннен кейін келіп түсетін ақшаны дереу (талапты алған күннен бастап үш жұмыс күні iшiнде) қайтаруды жүзеге асырады.»;
      21-тармақтың бірінші бөлігіндегі «, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын тарату туралы сот шешiмi заңды күшіне енгенге дейін пайда болған сақтандыру жағдайлары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға арналған» деген сөздер алып тасталсын;
      23-тармақ «кезеңінде» деген сөзден кейін «осы Ереженің 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша» деген сөздермен толықтырылсын;
      24-тармақтың бесінші бөлігі «жасалған» деген сөзден кейін «(жоспарланатын)» деген сөзбен толықтырылсын;
      26-тармақта:
      мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «1-1) өтем төленетін қызмет көрсету шарттары бойынша ақы төлеу шығыстары;»;
      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «6) болжанбаған шығыстар.»;
      мынадай мазмұндағы 26-1-тармақпен толықтырылсын:
      «26-1. Тарату комиссиясы тарату шығыстарының сметасына әрбір бап бөлігінде шығыстар сметасын қалыптастыру кезінде осы Ереженің24-тармағында көзделген принциптердің сақталуын көрсететін түсіндірме жазбаны қоса береді.»;
      27-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «27. Қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу шығыстары мынадай шығындарды көздейді: тарату комиссиясының төрағасы мен мүшелерiнiң еңбегіне ақы төлеу, таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының бар филиалдары мен өкілдіктері ескеріле отырып, еңбек шарттары негізінде жұмыс істейтін, тарату комиссиясына тартылған қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу.
      Еңбекке ақы төлеу шығыстарында:
      1) лауазымдық еңбекақының;
      2) мемлекеттік бюджетке аударылатын табыс салығының;
      3) мiндеттi зейнетақы жарналарының сомалары көрсетiледi.»;
      мынадай мазмұндағы 27-1-тармақпен толықтырылсын:
      «27-1. Өтем төленетін қызмет көрсету шарттары бойынша ақы төлеу шығыстарына өтем төленетін қызмет көрсету шарттары бойынша қызмет көрсететін тартылған қызметкерлердің қызметтеріне ақы төлеу шығындары кіреді.
      Тарату шығыстарының сметасына өтем төленетін қызмет көрсету шарттары бойынша ақы төлеу кіргізілген жағдайда тарату комиссиялары есептеулерді қызметтер күн сайынғы негізде көрсетілетін және ақы төлеу ай сайын жүзеге асырылатын, жасалған өтем төленетін қызмет көрсету шарттарының негізінде жүргізеді.»;
      29-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «29. Еңбекке ақы төлеу бөлiгiнде тарату шығыстарының сметасын қалыптастыру кезінде есептеулер жасалған еңбек шарттарына, жұмысқа қабылдау туралы бұйрықтарға негiзделедi.
      Қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу шығыстарының бабы тарату комиссиясының төрағасы бекітетін штат кестесіне сәйкес қалыптастырылады.»;
      31-тармақта:
      30) тармақшада «.» деген тыныс белгісі «;» деген тыныс белгісімен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 31) тармақшамен толықтырылсын:
      «31) банк шотына қызмет көрсету, банк шотын ашусыз жүзеге асырылған ақшаны аударым жасау мен төлем жасау жөніндегі қызметтер.»;
      34-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «34-1. «Болжанбаған шығыстар» деген шығындар бабы бойынша шығыстардың басқа бабы бойынша артық шығысқа байланысты шығыстарды,сондай-ақ келісілуі не бекітілуі осы Ережеде белгіленген тәртіпте мүмкін болатын қажеттіліктерге арналған шығыстарды жүзеге асыруға жол берілмейді.»;
      36-тармақта:
      бірінші бөлігінде «бес» деген сөз «он» деген сөзбен ауыстырылсын;
      екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Филиалдық желiсi бар сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясының төрағасы тарату комиссиясы бөлiмшелерiнiң тарату шығыстары сметасын жасау жөніндегі қызметiн үйлестіреді және тарату комиссиясының бөлiмшелерi бойынша шығыстар бөлiгiнде тарату шығыстарының жинақталған сметасын қалыптастыруды қамтамасыз етеді.»;
      мынадай мазмұндағы 42-1-тармақпен толықтырылсын:
      «42-1. Уәкiлеттi органмен келісілген немесе кредиторлар комитеті бекіткен тарату шығыстары алдыңғы кезеңде жүзеге асырылмаған және оларды жоспарланған кезеңде жүзеге асыру қажет болған жағдайда, көрсетілген шығыстар жоспарланатын кезеңдегі тарату шығыстарының сметасына кіргізілуі тиіс.»;
      45-тармақта:
      «Тарату» деген сөз «Осы Ереженің 45-1-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, тарату» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 45-145-245-3-тармақтармен толықтырылсын:
      «45-1. Тарату шығыстарының сметасын уәкiлеттi органмен келісілгенге дейін тарату комиссиясының шығындардың мынандай баптары бойынша шығыстарды жүзеге асыруына жол берiледi:
      1) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы хабарландыруды жариялау жөніндегі қызметтер;
      2) байланыс қызметтері (телекоммуникация шығыстары, телефонды, телеграфты пайдалану үшін абоненттік төлем, қалааралық және халықаралық сөйлесу, почта және анықтама беру қызметтері бойынша шығыстар);
      3) коммуналдық қызметтер;
      4) бірінші және екінші қол қоюдың (қол қоюлардың) және мөр бедерінің үлгілері бар құжаттарды нотариаттық куәландыру жөніндегі қызметтер.
      45-2. Мыналардың:
      1) тарату комиссиясының осы Ереженің 24-тармағында көзделген тарату шығыстарының сметасын қалыптастыру принциптерін сақтауын көрсететін түсіндірме жазбаның;
      2) жоспарланатын (жасалған) шығыстарды растайтын құжаттардың ұсынылмауы уәкiлеттi органның тарату шығыстарының сметасын келісуден (кредиторлар комитетінің бекітуден) бас тартуына негіздеме болып табылады.
      45-3. Уәкiлеттi орган тарату шығыстары сметасының келісілгені (бекітілгені) туралы немесе оны келісуден (бекітуден) бас тартылғаны туралы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясына жазбаша нысанда хабарлайды.
      Кредиторлар комитетiнің тарату шығыстарының сметасын бекіту немесе бекітуден бас тарту туралы шешімі хаттамамен ресімделеді.»;
      51-тармақ «төрағасында» деген сөзден кейін «(бөлімшенің басшысында)» деген сөздермен толықтырылсын;
      53-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «53. Кассадағы қолма-қол ақша қалдығының күн сайынғы лимиті мынадай шектерде анықталады:
      1) тарату комиссиясының бас офисінде – 100 000 (жүз мың) теңге;
      2) тарату комиссиясының бөлімшесінде – 50 000 (елу мың) теңге.»;
      54-тармақта:
      «банктерден» деген сөзден кейін «, мүлікті сатудан, дебиторлық берешекті өндіріп алудан» деген сөздермен толықтырылсын;
      «қызмет көрсетушi банктен» деген сөздер алып тасталсын;
      56-тармақта «Кассаға» деген сөз «Осы Ереженің 53-тармағында көзделген кассадағы қолма-қол ақша қалдығының күн сайынғы лимитін қоспағанда, кассаға» деген сөздермен ауыстырылсын;
      65-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) ведомосте нақты төленген соманы көрсетедi.»;
      67-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «67. Есеп берушi тұлғалар есептi түрде берiлген сомалар бойынша  оларды алған күннен бастап үш жұмыс күнiнен кеш емес мерзiмде, iссапарлық шығыстар бойынша iссапар мерзiмi аяқталған күннен бастап үш жұмыс күнiнен кеш емес мерзiмде алынған күннен бастап үш жұмыс күнiнен кеш емес мерзiмде алынған сомалардың мақсатты жұмсалғанын растайтын құжаттарды бередi (барлық растаушы құжаттар қоса берiлген аванстық есептер, тауарлардың төлемi немесе көрсетiлген қызмет туралы чектер).
      Есептi түрде берiлген ақша мынадай:
      1) мақсатты жұмсалмаған;
      2) мақсатты жұмсалғанын растайтын құжаттар болмаған жағдайларда қайтарылуы тиіс.
      Есептi түрде берiлген ақша алынған күннен бастап үш жұмыс күнiнен кешіктірілмей, ал iссапарлық шығыстар кезінде - iссапар аяқталған күннен бастап үш жұмыс күнiнен кешіктірілмей қайтарылуы тиіс.»;
      71-тармақтың екінші сөйлемі «төрағаның» деген сөзден кейін «(бөлімше басшысының)» деген сөздермен толықтырылсын;
      73-тармақтағы «төрағаның, бас бухгалтердiң және кассирдiң» деген сөздер «тарату комиссиясы төрағасының (бөлімше басшысының), бас бухгалтерінiң және кассирінiң» деген сөздермен ауыстырылсын;
      74-тармақтың бірінші сөйлемі «төрағасына» деген сөзден кейін «және бөлімше басшысына» деген сөздермен толықтырылсын;
      82-тармақтың екінші сөйлеміндегі «көрсетiлуi тиiс» деген сөздер «көрсетiледi» деген сөзбен ауыстырылсын;
      83-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «83. Тарату комиссиясы мүлiктi (зияткерлік меншік объектiлерiн, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда) бағалау жөнiндегi бағалау қызметiн жүзеге асыруға лицензиясы бар бағалаушыны(ларды)тарта отырып, таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының мүлкiн бағалауды жүргізеді.
      Баланстық құнына қарамастан жылжымайтын мүлікті, баланстық құны бірлігі үшін бір мың айлық есептік көрсеткіштен асатын жылжымалы мүлікті бағалау үшін бағалаушыны таңдау тендер (конкурс) өткiзу жолымен жүзеге асырылады, оның нәтижесi бойынша мейлінше тиiмдi талаптарды (көрсетiлетін қызметтер үшiн ақы төлеу мөлшерiн, бағалауды өткiзу мерзiмдерiн, бағалаушыда филиалдық желiнің болуын және өзге де талаптарды) ұсынған бағалаушыға артықшылық беріледі. Тарату комиссиясының төрағасы конкурсты (тендерді) өткізу талаптарын анықтайды және Қазақстан Республикасының барлық аумағында таралатын немесе бағалануы тиіс сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының мүлкi орналасқан орны бойынша облыстың, республикалық мәні бар қаланың, Қазақстан Республикасы астанасының мерзiмдi баспасөз басылымдарында қазақ және орыс тілдерінде жариялайды.
      Тарату комиссиясы баланстық құны елуден бір мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мүліктің бір бірлігін бағалау үшін бағалаушыны таңдауды баға ұсыныстарын сұрату жолымен жүзеге асырады.
      Баланстық құны елу айлық есептік көрсеткіштен кем жылжымалы мүлікке бағалау жүргізілмейді.»;
      84-тармақтың мемлекеттік тілдегі мәтіні өзгермейді;
      мынадай мазмұндағы 87-1-тармақпен толықтырылсын:
      «87-1. Сақтандыру шарттарының тізілімінде және (немесе) мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының деректер базасында сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру жүйесіне енгізілген, кепілдік берілетін сақтандыру түрлері бойынша сақтандыру шарты болмаған жағдайда, сақтанушы мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру ұйымымен жасалған, қолданылу мерзімі өтпеген сақтандыру шарты (түпнұсқасы, көшірмесі, дубликаты) болған кезде мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясына сақтандыру сыйлықақысының бір бөлігін осы шарт қолданылуы тиіс болған уақыттың қалған кезеңіне пропорционал түрде талап ету құқығымен өтініш жасайды.
      Бұл ретте мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен жасалған сақтандыру шартының қолданылуы сақтанушының мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясына берген сақтандыру сыйлықақысының бір бөлігін қайтару туралы өтінішінің негізінде тоқтатылады.»;
      мынадай мазмұндағы 88-1-тармақпен толықтырылсын:
      «88-1. Кредитор Қорға кепілдік берілген төлемді алу туралы арызбен өтініш жасаған жағдайда, тарату комиссиясының атына жасалған арызда (шағымда) құжаттардың көшірмелері қоса беріліп, Қордың кепілдік берілген төлемді алу туралы арызды қарау нәтижелері туралы ақпарат көрсетіледі.»;
      90-тармақтың екінші бөлігі алып тасталсын;
      91-тармақтың екінші бөлігінің 2) тармақшасының екінші сөйлеміндегі «мiндеттi сақтандыру түрi бойынша» деген сөздер «кепілдік берілетін сақтандыру түрлері бойынша» деген сөздермен ауыстырылсын;
      92-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «92. Шағым (арыз) толығымен немесе ішінара қабылданбаған жағдайда, өтініш берушіге шағыммен (арызбен) бірге алынған құжаттар қайтарылады, сондай-ақ егер өтініш берушіде болмаса, шағымның (арыздың) қабылданбағанын негіздейтін құжаттар жіберіледі.
      Кредитордың растайтын құжаттарды ұсынбағанына байланысты тарату комиссиясының шағымды (арызды) қабылдамауы кредитордың шағымдарды (арыздарды) қабылдау үшін белгіленген мерзім шегінде шағыммен (арызбен) және талап етілетін құжаттарды қоса бере отырып, тарату комиссиясына қайталап өтініш жасауына кедергі болмайды.»;
      99-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «99. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясы кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру, олардың мүддесiн қамтамасыз ету мақсатында кредиторлар талаптарының тiзiлiмiн жасайды және ол Сақтандыру қызметі туралы Заңның 72-бабында белгiленген кезектiлiкке сәйкес болуы тиiс.
      Кредиторлар талаптарының тiзiлiмiнде әрбір кредитор, оның ақшалай мiндеттемелер және (немесе) мiндеттi төлемдер бойынша талаптарының мөлшері туралы, әрбiр талапты қанағаттандыру кезектiлiгi туралы мәлiметтер көрсетiледi.
      Кредиторлар талаптарының тiзiлiмiне кредиторлардың даусыз болып табылатын, белгiленген мерзiмде мәлiмделген және тарату комиссиясы таныған талаптары енгiзіледi.
      Заңды күшiне енген сот шешiмдерi бойынша таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ағымдағы шотына берiлген орындау құжаттары кредиторлардың талаптарын есепке алу үшiн тарату комиссиясының төрағасына тапсырылады.
      Орындау құжаттары танылған талаптар болып табылады және орындалмаған сома мөлшерiнде тиiстi кезектілік бойынша кредиторлар талаптарының тiзiлiмiне есепке алынады.
      Тарату комиссиясы мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру ұйымының сақтандыру шарттары бойынша басталған сақтандыру жағдайлары бойынша мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымынан Қор кепілдік беретін сақтандыру төлемдерінің сомасын өндіріп алу туралы орындау құжаттарын кредиторлар талаптарының тiзiлiмiне есепке алады.
      Тарату комиссиясы Қормен оның жүзеге асырған кепілдік берілген төлемдерінің сомасы бойынша салыстырып тексеру актісіне қол қойғаннан кейін кредиторлардың мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру ұйымының сақтандыру шарттары бойынша басталған сақтандыру жағдайлары бойынша өзі таныған талаптарын салыстырып тексеруді жүзеге асырады.
      Тарату комиссиясы кредиторлардың, оның ішінде Қор кепілдік берілген төлемдерді жүзеге асырған орындау құжаттары бойынша талаптарын таныған жағдайда, тарату комиссиясы кредиторлар талаптарының тiзiлiмiне тиісті өзгерістер енгізеді.»;
      100-тармақта ««Сақтандыру қызметi туралы» Қазақстан Республикасы Заңының» деген сөздер «Сақтандыру қызметi туралы Заңның» деген сөздермен ауыстырылсын;
      102 және 103-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «102. Тарату комиссиясы кредиторлар комитетi құрамының тiзiмiн аралық тарату балансы және кредиторлар талаптарының тiзiлiмi бекiтiлген күннен бастап он жұмыс күні ішінде қалыптастырады, оған тарату комиссиясының төрағасы қол қояды және дереу бекiтуге уәкiлеттi органға жiберiледi. Тарату комиссиясы кредиторлар комитетi құрамының тiзiмiн осы Ереженің 3-қосымшасына сәйкес белгіленген нысан бойынша жасайды.
      103. Кредиторлар комитетiнiң құрамы Сақтандыру қызметi туралы Заңның 72-бабында көзделген кредиторлар санатының әрқайсысынан бiр өкiлден, кредиторлар талаптарының тiзiлiмiне енгiзiлген, мейлiнше көп талап ету сомасы бар кредиторлардан қалыптастырылады.
      Тарату комиссиясы мұндай кредиторларға осы кредиторларды тарату өндiрiсiне қатысу үшiн кредиторлар комитетiнiң құрамына енгiзу туралы ұсыныстар жiбередi.
      Кредитордың жазбаша келiсiмi болған жағдайда ол кредиторлар комитетiнiң құрамына енгiзiледi.
      Кредиторлар комитетiнiң құрамына таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының бұрынғы басшы қызметкерлері, сондай-ақ оларға қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу, тарату рәсімдерін жүзеге асыру кезінде жүктелген міндеттерін орындамау немесе тиісінше орындамау, жекелеген кредиторлардың мүдделеріне қысым жасайтын не басқаларға артықшылық беретін іс-әрекет жасау фактісінің (лерінің) болуы белгіленген, бұдан бұрын банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, жинақтаушы зейнетақы қорының тарату комиссиясының төрағасы немесе мүшесі болған кредиторлар өкілдері енгiзiлмейдi.»;
      104-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «104. Кредиторлар комитетiне енгізілген кредиторлардың саны үш адамнан кем емес болады.»;
      107-тармақта:
      3) тармақша «мiндеттемелерiн» деген сөзден кейін «орындамағаны және (немесе)» деген сөздермен толықтырылсын;
      9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «9) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржылық жағдайын ескере отырып, тарату комиссиясының төрағасына және (немесе) мүшелерiне, сондай-ақ жұмысқа тартылған қызметкерлерге төленетiн қосымша төлемдердiң мөлшерiн қоса, тарату шығыстарының сметасын бекiту;»;
      110-тармақта ««Сақтандыру қызметi туралы» Қазақстан Республикасы Заңының» деген сөздер «Сақтандыру қызметi туралы Заңның» деген сөздермен ауыстырылсын;
      112-тармақ «табиғи нысанда» деген сөздерден кейін «оның бағалау құны, сондай-ақ баланстық және баланстан тыс шоттарда есепте тұрған дебиторлық берешегі бойынша» деген сөздермен толықтырылсын;
      113-тармақ алып тасталсын;
      119-тармақта «аукциондар өткiзу жолымен» деген сөздер алып тасталсын;
      120-тармақта:
      бірінші бөлігінде:
      «Тарату комиссиясы төрағасының мүлiктi сату туралы шешiмiн, сондай-ақ таратылатын» деген сөздер «Таратылатын» деген сөзбен ауыстырылсын;
      сөйлемнің екінші бөлігінің мемлекеттік тілдегі мәтіні өзгермейді;
      екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Тарату комиссиясы кредиторлар комитетi бекiткенге дейін осы Ережеде көзделген тәртіпте уәкілетті органмен келісу бойынша мүлікті сата алады.»;
      үшінші бөлігінде:
      «мүлiктi сату жөнiндегi шешiм, сондай-ақ» деген сөздер алып тасталсын;
      сөйлемнің екінші бөлігінің мемлекеттік тілдегі мәтіні өзгермейді;
      122-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «122. Олардың құнына қарамастан таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үйлерi мен ғимараттары, өзге де жылжымайтын мүлiк объектiлерi, көлiк құралдары, сондай-ақ таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының мүлiктің бiр бiрлiгi үшiн жүз айлық есептiк көрсеткiштен асатын бағалау құны бар өзге де жылжымалы мүлкi тек қана жария сауда-саттық (аукцион) арқылы сатылуы тиiс.
      Тарату комиссиясы таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының мүлiктің бiр бiрлiгi үшiн жүз айлық есептiк көрсеткiштен кем бағалау құны бар жылжымалы мүлкiн жария сауда-саттықты өткізусіз, бiрақ бағалау құнынан төмен емес бағамен сатады.
      Тарату комиссиясы жүз айлық есептiк көрсеткiштен кем бағалау құны бар жылжымалы мүлiкті сату кезінде сату бағасын (бағалау құнынан асатын) дербес белгілейді.
      Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жүз айлық есептiк көрсеткiштен кем бағалау құны бар жылжымалы мүлкi осы мүлiкті бағалау құнынан төмен емес бағамен сатып алғысы келетін тұлғалар болмаған жағдайда және кредиторлар комитетi мүлiкті сату бағасын бекiткен кезде ғана бағалау құнынан төмен бағамен сатылуы мүмкін.
      Тарату комиссиясы елу айлық есептік көрсеткіштен кем баланстық құны бар жылжымалы мүлікті жария сауда-саттықты өткізусіз, тарату комиссиясы дербес белгілеген, бірақ баланстық құнының елу пайызынан төмен емес бағамен сатады.»;
      124126 және 132-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «124. Сату жоспарында сатылатын объект туралы ұсыныстар және олардың жан-жақты сипаттамасы, бағалау құны, бастапқы (және сауда-саттықтың голланд әдiсi кезiнде - барынша төмен) сату бағасы, сауда-саттықты жүргiзу кезеңі және әдiсi туралы мәлiметтер болады.
      Сату жоспарына елу айлық есептік көрсеткіштен кем баланстық құны бар, сондай-ақ жүз айлық есептiк көрсеткiштен кем бағалау құны бар мүлiк кіргізілмейді. Жүз айлық есептiк көрсеткiштен кем бағалау құны бар мүлiк тарату комиссиясы оны бағалау құнынан төмен емес бағамен сата алмаған жағдайда сату жоспарына кіргізіледі.»;
      126. Сауда-саттықты ұйымдастырушы таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының мүлкiн сату туралы хабарландыруды аукцион өткізілетін күнге дейін кем дегенде он күнтізбелік күн бұрын Қазақстан Республикасының барлық аумағында, аумағында сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сатылатын мүлкi орналасқан облыста немесе республикалық мәні бар қалада таралатын мерзiмдi баспасөз басылымдарында қазақ және орыс тілдерінде жариялайды.
      Аукцион ол туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап отыз күнтiзбелiк күннен кешiктiрмей өткізіледі. Әрбiр жеке аукционға жеке хабарландыру берiледi.»;
      132. Аукционға қатысуға таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының бұрынғы басшы қызметкерлерi, сауда-саттықты өткiзудi ұйымдастырушы, таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының кредиторлары болып табылатын тұлғалар, тарату комиссиясының төрағасы және мүшелері, сондай-ақ аталған тұлғалардың туыстары және жегжаттары жіберiлмейдi.»;
      133-тармақта «дейiнгi бес күннен» деген сөздер «дейiн бір сағат бұрыннан» деген сөздермен ауыстырылсын;
      139-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) аукционға қатысудан бас тартса;»;
      152-тармақтың бірінші бөлігінде:
      1) тармақшаның бірінші абзацының бесінші сөйлемі «ұйымдастырушы арқылы» деген сөздер «өткізуді ұйымдастырушымен» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) сауда-саттықтың голланд әдiсi бойынша сауда-саттықты өткiзуді ұйымдастырушы лоттың бастапқы және барынша төмен бағасынжариялайды және жаңа бағаны жариялай отырып, жарияланған қадам бойынша оны төмендетедi. Сауда-саттықты өткiзуді ұйымдастырушы баға жарияланған кезде аукциондық нөмiрiн бiрiншi болып көтергенқатысушының нөмiрiн атайды, лоттың соңғы бағасын үш рет қайталайды,және басқа көтерiлмеген нөмiрлер болмаған жағдайда балғаны ұру арқылы сауда-саттықтың жеңiмпазын атайды және осы лоттың сатылғаны туралы жариялайды. Осы баға сауда-саттыққа қойылған лоттың барынша төмен бағасынан төмен бола алмайды. Голланд әдiсi бойынша сауда-саттыққаалғаш рет қойылған лоттың барынша төмен бағасы тарату комиссиясы мүлiктi (зияткерлік меншік объектiлерiн, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда) бағалау жөнiндегi бағалау қызметiн жүзеге асыруға лицензиясы бар бағалаушыны тарта отырып белгілейтін соңғы бағалау құнының сексен пайызынан кем емес болады. Голланд әдiсi бойынша сауда-саттыққа екінші және одан көп рет қойылған лоттың барынша төмен бағасы тарату комиссиясы мүлiктi (зияткерлік меншікобъектiлерiн, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда) бағалау жөнiндегi бағалау қызметiн жүзеге асыруға лицензиясы бар бағалаушынытарта отырып белгілейтін соңғы бағалау құнының елу пайызынан кем емес болады.»;
      1-қосымша осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;
      2-қосымшада:
      «Кіріс» деген кестеде

«

Төрағаның қолы


                    »

деген баған мынадай редакцияда жазылсын:

«

Төрағаның (бөлімше басшысының) қойған қолы


                    »;

«Шығыс» деген кестеде

«

Төрағаның қолы


                   »

деген баған мынадай редакцияда жазылсын:

«

Төрағаның (бөлімше басшысының) қойған қолы


                    »;

      «Төраға ________________ (фамилиясы, аты-жөні)
              қолы» деген сөздер мынадай редакцияда жазылсын:
      «Төраға
      (бөлімше басшысы) ______________ (тегі, аты-жөні)
                         қойған қолы»;
      осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес редакциядағы 3-қосымшамен толықтырылсын.
      2. Осы қаулы бірінші рет ресми жарияланған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
      3. Қаржы ұйымдарын тарату департаменті (З.С. Жұмабаева):
      1) Заң департаментімен (Н.В. Сәрсенова) бірлесіп, осы қаулыны Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын;
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он күндік мерзімде оны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, «Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы» және «Атамекен» Одағы» Қазақстан ұлттық экономикалық палатасы» заңды тұлғалар бірлестігіне, мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының тарату комиссияларына, «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамына мәлімет үшін жеткізсін.
      4. Агенттіктің Төрайым Қызметі (А.Ә. Кенже) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.
      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрайымының орынбасары А.Ө. Алдамбергенге жүктелсін.

      Төрайым                                   Е. Бахмутова

Қазақстан Республикасы Қаржы 
нарығын және қаржы ұйымдарын 
реттеу мен қадағалау агенттігі
Басқармасының 2010 жылғы     
27 желтоқсан № 180 қаулысының
1-қосымшасы         

«Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарын мәжбүрлеп тарату 
ережесінің 1-қосымшасы    

____________ жылғы _____ тоқсандағы

тарату шығыстарының сметасы
_____________________________________________________________________
таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы

Шығыстар баптарының атауы

Жоспарланатын шығыстардың сомасы (мың теңгемен)

1

2

3

Айы


1

Еңбекке ақы төлеуге арналған шығыстарлауазымдық еңбек ақы сомасыжеке табыс салығының сомасыміндетті зейнетақы жарналарының сомасы


2

Өтем төленетін қызмет көрсету шарттары бойынша ақы төлеу шығыстары


3

Бюджетке аударымдар бойынша шығыстарәлеуметтік салықәлеуметтік аударымдармүлік салығыкөлік құралы салығыжер салығықосылған құн салығыжер учаскесін пайдаланғаны үшін төлемақы қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемақы


4

Әкімшілік шығыстарқызметтік және шаруашылық қажеттіліктер үшін көлікті жалдау жөніндегі қызметтербайланыс қызметтеріүйлер мен ғимараттар күзеті және сигнализациясы жөніндегі қызметтеркөлік күзеті жөніндегі қызметтеркөлікке көлік тұрағын ұсыну жөніндегі қызметтеркөлікті тіркеу жөніндегі қызметтеркөлікті техникалық тексеру жөніндегі қызметтеркөлікті сақтандыру жөніндегі қызметтеркоммуналдық қызметтермердігерлік әдіспен жүзеге асырылатын, негізгі құрал-жабдықтарды ағымдағы жөндеу, оларға техникалық, сервистік қызмет көрсету (тексеру) жөніндегі жұмыстарүй-жайды жалдаужылжымайтын мүлікті және тиісті құжаттаманы тіркеуші органдарда тіркеу жөніндегі қызметтермүлікті бағалау жөніндегі қызметтербұқаралық ақпарат құралдарында жариялау жөніндегі қызметтержылыту жүйесін iске қосуға дайындау жөніндегі қызметтерсантехникалық жұмыстармүлікті сақтау жөніндегі қызметтермемлекеттік бажды төлеунотариаттық куәландыру жөніндегі қызметтермүлікті тасымалдау, тиеу, түсiру жөніндегі қызметтертерезеге торларды, есіктерді жасау және орнату жөніндегі жұмыстараукциондар өткізу жөніндегі қызметтеринкассация қызметтерісараптама жүргізу жөніндегі қызметтераудит жүргізу жөніндегі қызметтерқұжаттарды аудару жөніндегі қызметтертелефон нөмірлерін орнату, ауыстыру немесе көшіруакционерлер тізілімін актуалды жағдайда ұстап тұру үшін тіркеуші қызметтерібанк шотына қызмет көрсету, банк шотын ашусыз жүзеге асырылған ақшаны аударым жасау мен төлем жасау жөніндегі қызметтерқұжаттарды ғылыми-техникалық өңдеу және оларды мұрағатқа тапсыру жөніндегі қызметтертаратуды тіркеу үшін алым төлеуинкассация қызметтерібанк шотына қызмет көрсету, банк шотын ашусыз жүзеге асырылған ақшаны аударым жасау мен төлем жасау жөніндегі қызметтер


5

Тауарлық-материалдық құндылықтарды сатып алуға арналған шығыстарофистік жабдықтарды жұмыс істейтін жағдайда ұстаукөлік құралдарын ұстауүй-жайларды ұстауқағаз және бланк өнімдерін сатып алукеңсе тауарларын сатып алужанар-жағар май материалдарын сатып алу


6

Іс-сапар шығыстары


7

Болжанбаған шығыстар


Жиынтығында ай үшін
Жиынтығында ай үшін
Жиынтығында ай үшін


Барлығы тоқсан үшін


      Тарату комиссиясының
      төрағасы _________________________________   _____________
           (тегі, аты, бар болса – әкесiнiң аты)   (қойған қолы)

      Бас бухгалтер _________________________________ ___________
                (тегі, аты, бар болса – әкесiнiң аты) (қойған қолы)

      Орындаушы ____________________________________ ____________
               (тегі, аты, бар болса – әкесiнiң аты) (қойған қолы)

      Телефон»;

Қазақстан Республикасы Қаржы 
нарығын және қаржы ұйымдарын 
реттеу мен қадағалау агенттігі
Басқармасының 2010 жылғы     
27 желтоқсан № 180 қаулысының
2-қосымшасы     

«Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарын мәжбүрлеп тарату 
ережесінің 3-қосымшасы    

Бекітемін        
Қазақстан Республикасы Қаржы 
нарығын және қаржы ұйымдарын 
реттеу мен қадағалау агенттігі
Төрайымының орынбасары   
_____________________________
___ жылғы «____» ____________

Кредиторлар комитетi құрамының тiзiмi

_____________________________________________________________________
      (таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)


р/р

Кезектіліктің (санаттың) нөмірі және атауы

Кредиторлар комитетiнің құрамына енгізілетін, таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы кредиторының атауы

Кредиторлық берешек сомасы

1

2

3

4

      Тарату комиссиясының
      төрағасы ______________________________________ ____________
                (Тегі, аты, бар болса – әкесiнiң аты) (қойған қолы)

      Бас бухгалтер ___________________________________ ___________
                 (Тегі, аты, бар болса – әкесiнiң аты) (қойған қолы)

      Орындаушы ____________________________________ ______________
                (Тегі, аты, бар болса – әкесiнiң аты) (қойған қолы)

      Телефон».

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады