"Жоспарлау алдындағы, жоспарлау, жобалау алдындағы және жобалау құжаттамасын әзірлеу кезінде көзделіп отырған шаруашылық және өзге де қызметтің қоршаған ортаға әсеріне бағалау жүргізу бойынша Нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 жылғы 28 маусымдағы № 204-ө бұйрығына өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрінің м.а. 2010 жылғы 26 наурыздағы № 70-ө Бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2010 жылғы 13 сәуірде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 6166 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 30 шiлдедегі № 280 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 30.07.2021 № 280 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Қолданушылардың назарына!
      Осы бұйрық 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі (3-т. қараңыз).

      "Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне экологиялық қауіпті технологияларды, техника мен жабдықты әкелуді реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 23 маусымдағы Заңына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Жоспарлау алдындағы, жоспарлау, жобалау алдындағы және жобалау құжаттамасын әзірлеу кезінде көзделіп отырған шаруашылық және өзге де қызметтің қоршаған ортаға әсеріне бағалау жүргізу бойынша Нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 жылғы 28 маусымдағы № 204-ө бұйрығына (Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4825 болып тіркелген, 2007 жылғы 22 тамыздағы № 128 (1331) "Юридическая газета" газетінде жарияланған) мынадай өзгеріс пен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жоспарлау алдындағы, жоспарлау, жобалау алдындағы және жобалау құжаттамасын әзірлеу кезінде көзделіп отырған шаруашылық және өзге де қызметтің қоршаған ортаға әсеріне бағалау жүргізу бойынша нұсқаулықта:

      3-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда баяндалсын:

      "4) технологияларды, техника мен жабдықты, оның ішінде Қазақстан Республикасына өткізілетіндерін (әкелінетіндерін) қолдану жөніндегі құжаттама;";

      26-тармақтың:

      4) тармақшасы мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

      "қалдықтарды залалсыздандыру немесе кәдеге жарату бойынша технологиялар;";

      10) тармақшасы мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

      "қалдықтарды кәдеге жарату кезінде;";

      мынадай мазмұндағы 4-1-тараумен толықтырылсын:

"4-1. Технологияларды, техника мен жабдықты қолдану жөніндегі құжаттама үшін қоршаған ортаға әсерін бағалау ерекшеліктері.

      42-1. Көлік құралдары мен жабдықтарды қоспағанда, технологияларды, техника мен жабдықты қолдану жөніндегі құжаттама үшін ҚОӘБ осы Нұсқаулыққа сәйкес тиісті жоба шеңберінде өткізіледі.

      Сонымен бірге, техника мен жабдықтың экологиялық қауіпсіздігін негіздейтін материалдар, Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексімен, Қазақстан Республикасының техникалық регламенттерімен белгіленген экологиялық талаптарға сәйкестік талдауын қамту керек. Қабылданған техникалық регламенттер жоқ болған жағдайда, халықаралық стандарттармен белгіленген экологиялық талаптарға сәйкестік талдауы жүргізіледі.

      42-2. Қазақстан Республикасының аумағында өткізілетіндерді (әкелінетіндерді), өндірілетіндерді қоса алғанда, көлік құралдары мен жабдықты қоспағанда өздік (әзірленген және қолданылуға жоспарланған) технологияға, техникаға құжаттама үшін ҚОӘБ мынадай құжаттар негізінде жүргізіледі:

      1) технологиялық процестің және жабдықтардың егжей-тегжейлі сипаттамасы, олардың сыныпталуын;

      ұсынылып отырған технологиялар мен техникалық шешімдердің ғылыми жаңалығын және тәжірибелік бағалануын;

      технологиялық жабдықтың қоршаған ортаға эмиссиясын анықтау және есептеудің әдістемелік ыңғайдың сипаттамасын және бағалануын;

      қоршаған ортаға түсетін ластаушы заттардың толық номенклатурасын (тізбесін) және олардың сипаттамасын;

      Қазақстан Республикасында олардың бар болуын көрсетумен түзілетін қалдықтарды залалсыздандыру немесе кәдеге жарату бойынша технологиялардың талдануын, не олар болмаған жағдайда технологияны кәдеге жарату кезінде жоғары экологиялық қатердің талдануын, не оның экономикалық орынсыз екендігін;

      технологияны, техниканы және жабдықты қолданумен байланысты экологиялық салдарды бағалауды (болжамдау) сипаттайтын түсіндірме жазба;

      2) қолданылатын технологияға талаптар кешенін (көрсеткіштер, нормалар, ережелер, қағидалар) қамтитын ұйымның (техникалық жағдайы) стандарты;

      3) қоршаған ортаның әсерін бағалаудың белгіленген көрсеткіштерін (бар болған жағдайда) сақтау қамтамасыз етілетін технологияның, техниканың, жабдықтың аталған түрін қолдану рәсімі көрсетілетін пайдалануға беру бойынша нұсқаулық;

      4) алдын ала жүргізілген сынақтар (зерттеулер) бойынша материалдар (хаттамалар, анықтамалар, есептер);

      5) сәйкестік сертификаттары (бар болған жағдайда);

      6) технологияның, техниканың, жабдықтың олардың қолда бар ұқсас түрлерімен салыстырғандағы сипаттамасы, технологиялық үрдістің сипаттамасы.".

      2. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі халықаралық экологиялық стандарттарды ендіру департаменті осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркелуін және кейін осы бұйрықтың бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы


Қоршаған ортаны қорғау


Министрінің міндетін


атқарушы

М. Тұрмағамбетов


О внесении изменения и дополнений в приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года № 204-п "Об утверждении Инструкции по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, плановой, предпроектной и проектной документации"

Приказ и.о. Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 26 марта 2010 года № 70-Ө. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 апреля 2010 года № 6166. Утратил силу приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.

      Сноска. Утратил силу приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 № 280 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с Законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Экологический кодекс Республики Казахстан по вопросам регулирования ввоза экологически опасных технологий, техники и оборудования" от 23 июня 2009 года, ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года № 204-п "Об утверждении Инструкции по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, плановой, предпроектной и проектной документации" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4825, опубликованный в "Юридической газете" 22 августа 2007 года № 128 (1331)) следующие изменение и дополнения:

      в Инструкции по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, плановой, предпроектной и проектной документации, утвержденной указанным приказом:

      подпункт 4) пункта 3 изложить в следующей редакции:

      "4) документация по применению технологий, техники и оборудования, в том числе перемещаемых (ввозимых) в Республику Казахстан;";

      в пункте 26:

      подпункт 4) дополнить абзацем следующего содержания:

      "технологии по обезвреживанию или утилизации отходов;";

      подпункт 10) дополнить абзацем следующего содержания:

      "при утилизации отходов;";

      дополнить главой 4-1 следующего содержания:

      "4-1. Особенности проведения оценки воздействия на окружающую среду для документации по применению технологий, техники и оборудования.

      42-1. ОВОС для документации по применению технологий, техники, за исключением транспортных средств, и оборудования, проводится в рамках соответствующего проекта согласно настоящей Инструкции.

      При этом материалы, обосновывающие экологическую безопасность техники и оборудования, должны включать анализ соответствия экологическим требованиям, установленным Экологическим кодексом Республики Казахстан, техническими регламентами Республики Казахстан. В случае отсутствия принятых технических регламентов, проводится анализ соответствия экологическим требованиям, установленным международными стандартами.

      42-2. ОВОС для документации на самостоятельные (разработанные и планируемые к применению) технологии, технику, за исключением транспортных средств, и оборудование, включая перемещаемые (ввозимые), произведенные на территории Республики Казахстан, проводится на основе следующих документов:

      1) пояснительной записки, описывающей:

      детальную характеристику технологического процесса и оборудования, их классификацию;

      оценку научной новизны и практической ценности предлагаемых технологий и технических решений;

      характеристику и оценку методического подхода к определению и расчету эмиссий в окружающую среду от технологического оборудования;

      полную номенклатуру (перечень) загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду и их характеристику;

      анализ технологий по обезвреживанию или утилизации образуемых отходов с указанием их наличия (применения) в Республике Казахстан; либо в случае отсутствия таковых, анализ высокого экологического риска при утилизации технологии, либо ее экономической нецелесообразности;

      оценку (прогноз) экологических последствий, связанных с применением технологии, техники и оборудования;

      2) стандарт организации (технические условия), содержащий комплекс требований (показателей, норм, правил, положений) к применяемой технологии;

      3) инструкцию по эксплуатации, где приводится процедура применения данного вида технологии, техники, оборудования, при котором обеспечивается соблюдение установленных показателей воздействия на окружающую среду (при наличии);

      4) материалы (протоколы, справки, отчеты) о проведенных предварительных испытаниях (исследованиях);

      5) сертификаты соответствия (при наличии);

      6) характеристика технологий, техники, оборудования по сравнению с уже существующими аналогами, описание технологического процесса.".

      2. Департаменту внедрения международных экологических стандартов по охране окружающей среды обеспечить в установленном законодательством порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и последующее его опубликование в официальных средствах массовой информации.

      3. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2011 года.

И.о. Министра


охраны окружающей среды


Республики Казахстан

М. Турмагамбетов