"Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының кепілдік төлемдерін жүзеге асыру ережесін бекіту туралы"

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 30 сәуірдегі № 62 Қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2010 жылғы 14 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 6287 болып енгізілді.

      Ескерту. Атауға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 138 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен.

      "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 3 маусымдағы Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының кепілдік төлемдерін жүзеге асыру ережесі бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 138 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен.

      2. Осы қаулының қосымшасына сәйкес нормативтік құқықтық актілердің күші жойылғаны танылсын.

      3. Осы қаулы бірінші рет ресми жарияланған күннен кейін он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

      4. Сақтандыру нарығының субъектілерін және басқа қаржы ұйымдарын қадағалау департаменті (Д.Ш. Қарақұлова):

      1) Заң департаментімен (Н.В. Сәрсенова) бірлесіп, осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қабылдасын;

      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап, он күндік мерзімде оны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" Заңды тұлғалар бірлестігіне, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамына және "Актуарлық статистикалық бюро" ЖШС-ға мәлімет үшін жіберсін.

      5. Агенттік Төрайымының Қызметі (А.Ә. Кенже) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.

      6. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрайымының орынбасары А.Ө. Алдамбергенге жүктелсін.

      Төрайым Е. Бахмутова

  Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын реттеу мен
қадағалау жөніндегі
агенттігі Басқармасының
2010 жылғы 30 сәуірдегі
№ 62 қаулысымен
бекітілді

"Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының кепілдік төлемдерін жүзеге асыру ережесі

      Ескерту. Ереже жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 23.11.2022 № 100 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Осы "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының кепілдік төлемдерін жүзеге асыру ережесі (бұдан әрі – Ереже) "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының Қор қатысушысы – таратылатын сақтандыру ұйымының, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру ұйымы филиалының кредиторларына кепілдік төлемдерін жүзеге асыру тәртібін айқындайды.

      Таратылатын Қор қатысушысы – сақтандыру ұйымының кредиторларына кепілдік төлемдерін жүзеге асыру тәртібін реттейтін Ереженің талаптары уәкілетті орган оларға қатысты сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына берілген лицензиядан айыру туралы шешім қабылдаған Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру ұйымдарының филиалдарына (қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру ұйымдарының филиалдары) "Сақтандыру қызметі туралы" (бұдан әрі - Сақтандыру қызметі туралы заң) және "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы" (бұдан әрі – Заң) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген ерекшеліктерді ескере отырып қолданылады.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Ереже мақсатына мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) дебиторлар тізілімі - уақытша әкімшілік беретін сақтандыру шарттарының сақтандыру сыйлықақылары төлемі бойынша таратылатын сақтандыру ұйымы алдында борышы бар тұлғалардың тізімі;

      2) кредитор – Заңға сәйкес кепілдік төлем алуға құқығы бар сақтанушы (сақтандырылушы, пайда алушы) не сақтандыру шарты мен Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген сақтандырушы жауапкершілігінің көлемі шегінде келтірілген зиянды жәбірленушіге (зиянның өтелуіне құқығы бар адамға) өтеген және тиісінше сақтандыру төлемін алу құқығы өткен өзге де тұлға;

      3) кредиторлар тізілімі - уақытша әкімшілік беретін кепілдік төлемді алу құқығын иеленген тұлғалар тізімі.

      4) сақтандыру актісі - сақтандырушы және (немесе) оның өкілінің қатысуымен қатысушы-сақтандыру ұйымы жасаған үшінші тұлғаның өміріне, денсаулығына және (немесе мүлкіне) келтірілген зиянның жері, уақыты, мөлшері және себебі көрсетілген және сақтандыру төлемін жүзеге асырудың негізі болып табылатын құжат;

      5) сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру жүйесінің қатысушысы болып табылатын сақтандыру ұйымы, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру ұйымының филиалы (қатысушы-сақтандыру ұйымы) – Қормен қатысу шартын жасасқан және оның акционері болып табылатын сақтандыру ұйымы, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру ұйымының филиалы;

      6) сақтандырудың аннуитетті сыныптары бойынша кепілдік төлем - Қордың Заңында көзделген тәртіппен және талаптармен аннуитеттік сақтандыруға кепілдік беру шеңберінде сақтанушыға (сақтандырылушыға, пайда алушыға) және (немесе) сақтандырылушының пайдасына төлейтін ақша сомасы;

      7) сақтандырудың міндетті түрлері бойынша кепілдік төлем – Сақтандыру қызметі туралы заңда көзделген жағдайларда, таратылатын сақтандыру ұйымының, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру ұйымы филиалының сақтандыру шарты бойынша Қордың Заңда көзделген тәртіппен және талаптармен басталған сақтандыру жағдайлары бойынша сақтанушыға (сақтандырылушыға, пайда алушыға) төлейтін ақша сомасы;

      8) мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі шеңберінде жасалған өмірді сақтандыру шарттары бойынша кепілдік төлем – Қордың "Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес іске асырылатын өмірді сақтандыру шаты бойынша орын алған сақтандыру жағдайлары бойынша Қордың – Қор қатысушысы-таратылатын сақтандыру ұйымының пайда алушыға төлейтін ақша сомасы;

      9) шарттардың тізілімі - Заңның 7-бабының 1-тармағы 2) бөлігінің 1) тармақшасына сәйкес кепілдік берілетін таратылатын сақтандыру ұйымының қолданыстағы сақтандыру шарттарының тізілімі;

      10) уәкілетті орган - қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеуді, бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган.

2-тарау. Қордың міндетті сақтандыру түрлері және мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі шеңберінде жасалған, өмірді сақтандыру шарттары бойынша кепілдік төлемдерін жүзеге асыруы

      2. Кепілдік төлемін алу негіздері Заңның 15-бабының 1-тармағында белгіленген.

      3. Кредитор Заңның 15-бабының 1-тармағында көзделген негіздер бойынша кепілдік төлемін алу үшін Қорға өтініш берген жағдайда, кепілдік төлемін жүзеге асыру жөніндегі жазбаша өтінішке мынадай растайтын құжаттарды:

      1) сақтандыру төлемін жүзеге асырудан не сақтандыру төлемін толық емес көлемде жүзеге асырудан заңсыз бас тартқан жағдайда сақтандыру ұйымы мен сақтанушы (сақтандырылушы) арасында жасалған бітімге келу келісімін, сақтандыру төлемін не сақтандыру төлемінің даулы бөлігін заңды күшіне енгені жөніндегі белгімен жүзеге асыру туралы соттың шешімін; не сот актісі болмаған жағдайда таратылатын сақтандыру ұйымының сақтандыру төлемінен бас тарту немесе оны ішінара жүзеге асыру туралы шешімін (бар болғанда), сондай-ақ жүзеге асырылған сақтандыру төлемінің көлемін растайтын төлем құжаттарын, сақтандыру жағдайының басталу фактісін және келтірілген зиян мөлшерін растайтын құжаттарды;

      2) егер сақтандыру жағдайы уәкілетті орган қатысушы сақтандыру ұйымын лицензиядан айыру туралы шешім қабылдаған және уақытша әкімшілікті тағайындау күнінен бастап таратылатын қатысушы сақтандыру ұйымының сақтандыру портфелін табыстау (қабылдау) күніне дейінгі кезеңде болған жағдайда - кредитор сақтандыру төлемін жүзеге асыру туралы талабын қойған кезде ұсынатын, сақтандырудың кепілдік берілетін түрлерін (кластарын) реттейтін Қазақстан Республикасының жекелеген заңдарында немесе сақтандыру шартында көзделген құжаттар.

      3) орын алғаны туралы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы таратылғаннан кейін мәлімделген және олар бойынша міндеттемелер таратылған сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру портфелінің құрамында берілмеген сақтандыру жағдайлары бойынша – сақтандыру шарты бойынша қолда бар құжаттар және Қазақстан Республикасының кепілдік берілетін сақтандыру түрлерін (сыныптарын) реттейтін жекелеген заңдарында көзделген, сақтандыру жағдайының басталу фактісін растайтын құжаттар.

      Кепілдік берілген төлемді алуға қажетті растаушы құжаттар болмаған жағдайда, кредитор таратылатын сақтандыру ұйымының уақытша әкімшілігіне немесе мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру ұйымының тарату комиссиясына тиісті құжаттарды Қорға немесе таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру портфелін қабылдаған қатысушы сақтандыру ұйымына беру туралы өтінішпен жүгінеді.

      Уақытша әкімшілікте және (немесе) тарату комиссиясында кепілдік берілген төлемдерді алуға қажетті растайтын құжаттардың жоқтығы анықталған кезде, дерекқорды қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйымның және (немесе) таратылатын қатысушы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дерекқорынан алынған мәліметтер пайдаланылады.

      4. Кредитор Ереженің 3-тармағының бірінші бөлігінің 1) тармақшасында көзделген құжаттарды ұсынған күннен бастап Қор кепілдік берілген сақтандыру түрлерін (сыныптарын) реттейтін Қазақстан Республикасының заңдарында және (немесе) сақтандыру шартында көзделген мерзімдерде және тәртіппен кепілдік төлемін жүзеге асыру (жүзеге асырудан бас тарту) туралы мәселені қарайды. Кредитордан келіп түскен өтініш бойынша шешім қабылдау үшін Қор қатысушы- таратылатын сақтандыру ұйымының (бұдан әрі – уақытша әкімшілік) немесе қатысушы-сақтандыру ұйымынан кредитордың сақтандыру ісін, оның ішінде есептелген және төленген сақтандыру сыйлықақысының мөлшері, сақтандыру төлемдерінің мөлшері туралы ақпаратты жазбаша түрде сұратады.

      5. Уақытша әкімшілік, қатысушы-сақтандыру ұйымы Қордың сұратуын алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күн ішінде құжаттардың тізімдемесін жасап, Қорға бар сақтандыру ісі мен қажетті ақпаратты, оның ішінде сақтандыру төлемдерінің жүзеге асырылу фактілері мен мөлшерін растайтын төлем құжаттарының көшірмелерін жібереді не Қорға кредитор жөніндегі құжаттар мен ақпараттың жоқтығы туралы хабарлайды.

      6. Ереженің 3-тармағының бірінші бөлігінің 2) тармақшасында көзделген жағдайда таратылатын сақтандыру ұйымының кредиторы Қорға не қатысушы-сақтандыру ұйымына сақтандыру жағдайының басталуы және Қазақстан Республикасының сақтандырудың кепілдік берілген түрлерін (сыныптарын) реттейтін жекелеген заңдарында немесе сақтандыру шартында көзделген мерзімде және тәртіппен сақтандыру (кепілдік) төлемін жүзеге асыру туралы өтінішпен хабарласа алады. Қор мекенжайын көрсете отырып, қатысушы-сақтандыру ұйымдарының тізбесін Қазақстан Республикасының барлық аумағында таралатын мерзімді баспасөз басылымдарында қазақ және орыс тілдерінде жариялайды.

      Кредитордың талабын алғаннан кейін қатысушы-сақтандыру ұйымы не Қор кепілдік берілген сақтандыру түрлері (сыныптары) туралы Қазақстан Республикасының жекелеген заңдарында немесе сақтандыру шартында көзделген тәртіппен сақтандыру жағдайын және келтірілген зиянның мөлшерін анықтау жөніндегі жұмысты жүргізеді.

      7. Кредиторларға сақтандыру (кепілдік) төлемін жүзеге асыру үшін Қор уәкілетті орган қатысушы-сақтандыру ұйымын лицензиядан айыру және уақытша әкімшілікті тағайындау туралы шешім қабылдаған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде уақытша әкімшіліктен жазбаша түрде:

      1) шарттар тізілімін;

      2) кредиторлардың әрқайсысы бойынша мынадай ақпаратты қамтитын:

      есептелген және төленген сақтандыру сыйлықақысының мөлшері туралы;

      есептелген және жүзеге асырылған сақтандыру төлемінің мөлшері туралы кредиторлар тізілімін;

      3) осы дебиторлардың әрқайсысының сақтандыру сыйлықақысы бойынша берешегінің мөлшері туралы ақпаратты қамтитын дебиторлар тізілімін сұратады.

      8. Уақытша әкімшілік Қордың сұратуын алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күн ішінде сұраған ақпаратты Қорға жібереді.

      Қор ақпаратты алғаннан кейін бір жұмыс күн ішінде қатысушы-сақтандыру ұйымына шарттар тізілімін жібереді.

      9. Кредитор қатысушы - сақтандыру ұйымына сақтандыру жағдайының басталуы және кепілдік төлемін жүзеге асыру туралы өтінішпен хабарласқан жағдайда қатысушы - сақтандыру ұйымы кредитор туралы ақпараттың болуын шарттар тізілімінен және (немесе) дерекқордан тексереді.

      Кредитор туралы мәліметтер шарттар тізілімінде және (немесе) деректер базасында болмаған жағдайда қатысушы-сақтандыру ұйымы кредитор мен Қорға өтінішті қабылдаудан бас тартуды жібереді, сондай-ақ кредиторға осы факті бойынша Қорға хабарласу қажеттігін түсіндіреді.

      10. Кредитор өзі туралы мәліметтер шарттар тізілімінде және (немесе) дерекқорда болмағандықтан Қормен хабарласқан кезде Қор уақытша әкімшілікке не тарату комиссиясына 3 (үш) жұмыс күні ішінде кепілдік төлемін жүзеге асыру (жүзеге асырудан бас тарту) үшін кредитор жөніндегі ақпаратты беру туралы жазбаша түрде сұрату жібереді.

      11. Уақытша әкімшілік немесе тарату комиссиясы Қордың сұратуын алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде сақтандыру шартының көшірмесін (ол бар болса) және (немесе) сақтандыру сыйлықақы төлемін растайтын құжатты және сақтандыру шарты бойынша ақпаратты жібереді.

      12. Өтініш беруші мен таратылатын қатысушы-сақтандыру ұйымы арасында жасалған сақтандыру шарты бойынша ақпарат болған кезде қатысушы-сақтандыру ұйымы кепілдік берілетін сақтандыру түрін (сыныбын) реттейтін Қазақстан Республикасының Заңында және (немесе) сақтандыру шартында белгіленген мерзімде кредитор кепілдік берілетін сақтандыру түрін (сыныбын) реттейтін Қазақстан Республикасының Заңында және (немесе) сақтандыру шартымен көзделген құжаттардың толық пакетін ұсынған күннен бастап сақтандыру жағдайын және келтірілген зиянның мөлшерін айқындау бойынша жұмыс жүргізеді, сақтандыру актісін жасайды немесе кепілдік төлемді жүзеге асырудан бас тарту туралы құжаттар пакетін қалыптастырады.

      13. Қатысушы-сақтандыру ұйымымен Ереженің 12-тармағында көрсетілген құжаттарды жасаған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде қалыптасқан құжаттар пакетін Қорға жібереді.

      Құжаттар пакетіне сақтандыру жағдайын, келтірілген зиян мөлшерін айқындау бойынша жұмысты жүзеге асырумен байланысты шығыстарды және бүлінген мүлікті бағалауды жүргізу шығыстарын Қордың өтеуі туралы қатысушы-сақтандыру ұйымының талабы қоса беріледі. Қор Заңның 15-бабының 5-тармағында айқындалған мөлшерде құжаттар пакеті келіп түскен күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде қатысушы-сақтандыру ұйымының шығыстарын өтейді.

      14. Қор уақытша әкімшіліктен, қатысушы - сақтандыру ұйымынан кепілдік берілген сақтандыру түрлерін (сыныптарын) реттейтін Қазақстан Республикасының жекелеген заңдарында немесе сақтандыру шартында және Ережеде көзделген құжаттар пакетін алғаннан кейін Қор кепілдік төлемін жүзеге асыру не жүзеге асырудан бас тарту туралы шешімді кепілдік берілген сақтандыру түрлерін (сыныптарын) реттейтін Қазақстан Республикасының жекелеген заңдарында белгіленген мерзімдерде қабылдайды.

      15. Қор кепілдік төлемін кепілдік берілген сақтандыру түрлері (сыныптары) бойынша Қазақстан Республикасының жекелеген заңдарында, сақтандыру шартында және Ережеде белгіленген тәртіпте, мөлшерде және мерзімде жүзеге асырады.

      Қор кепілдік төлемін жүзеге асыруы үшін кредитор Ережеде көзделген құжаттардан басқа жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін, банктік деректемелері (бар болған кезде) туралы деректерді ұсынады.

      16. Кепілдік төлемін Қор тікелей өзі немесе кредитордың банк шотына қолма-қол ақшасыз нысанда агент-банк арқылы не тараптардың келісімі бойынша қолма-қол ақшамен жүзеге асырылуы мүмкін.

      17. Егер уәкілетті орган қатысушы сақтандыру ұйымын лицензиядан айыру және уақытша әкімшілікті тағайындау туралы шешім қабылдаған күннен бастап таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру портфелін табыстау (қабылдау) күніне дейінгі уақыт аралығы аяқталғанға дейін Қор Қазақстан Республикасының кепілдік берілетін сақтандыру түрлерін (сыныптарын) реттейтін жекелеген заңдарының талаптарына сәйкес кредиторлардың талаптарын қабылдаған болса, сақтандыру жағдайының басталуына әкеліп соқтырған оқиғаның нәтижесінде кредитордың денсаулығы нашарласа (мүгедектік немесе мүгедектіктің ең жоғарғы тобы белгіленеді) не ол қайтыс болса, Қор кредитордан немесе оның мұрагерлерінен келіп түскен өтініштің және тиісті құжаттардың негізінде Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен және мөлшерде кепілдік төлемінің сомасын қайта есептеуді жүргізеді. Кепілдік төлемінің сомасын қайта есептеген кезде есепке бұрын төленген сомалар қабылданады.

      18. Кредитордың (сақтанушының) таратылатын сақтандыру ұйымы алдында сақтандыру сыйлықақылары бойынша берешегі болған жағдайда, Қор осы кредиторға төлейтін кепілдік төлемінің мөлшерін, берешек сомасын шегере отырып, белгілейді.

      19. Кепілдік төлемін жүзеге асырудан бас тартылған жағдайда таратылатын сақтандыру ұйымының кредиторына кепілдік төлемін жүзеге асырудан бас тарту себебін негіздей отырып, Қазақстан Республикасының кепілдік берілген сақтандыру түрлерін (сыныптарын) реттейтін заңнамалық актілерінде белгіленген мерзімде жазбаша хабарлама жіберіледі.

      20. Кредитор сақтандыру (кепілдік) төлемін жүзеге асыру туралы өтінішті және Қағидалардың 3-тармағы бірінші бөлігінің 3) тармақшасында көзделген құжаттарды ұсынған күннен бастап Қор 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірмей кепілдік төлемін жүзеге асыру (жүзеге асырудан бас тарту) туралы мәселені қарайды.

      Мемлекеттік органдарға, жеке, заңды тұлғаларға сұрату жіберуді талап ететін кредитордың өтініші бойынша қосымша мәліметтер және (немесе) растайтын құжаттар алу қажет болған кезде өтінішті қарау мерзімі жауап беру үшін қажетті мерзімге, ал сұрату шетелдік мемлекеттік органдар мен ұйымдарға жіберілген жағдайда өтініш немесе сұрату жіберілетін елдің ұлттық заңнамасында көзделген мерзімге тоқтатыла тұрады.

      Құжаттарды қарау нәтижелері бойынша Қор кепілдік төлемін жүзеге асыру не жүзеге асырудан бас тарту туралы шешім қабылдайды.

      Кепілдік төлем Қағидалардың 16-тармағына сәйкес жүзеге асырылады.

      Кепілдік төлемін жүзеге асырудан бас тартылған жағдайда Қор бас тарту себептерін негіздей отырып, кредиторға жазбаша жауап жібереді.

      21. Кепілдік төлемінің төленген сомаларын салыстырып тексеру Қор және агент-банк жасайтын кепілдік төлемнің төленген сомалары бойынша салыстырып тексеру актісінің негізінде сақтандыру портфелін тапсыру сәтінде жүзеге асырылады.

      22. Қордан аннуитетті сыныптары бойынша кепілдік төлемдері келесі түрде жүзеге асырылады:

      1) кредиторларға – "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" және "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес жасалған, уәкілетті орган уақытша әкімшілікті тағайындаған кезде оның сақтандыру ұйымын лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдау негізі бойынша қолданыстағы аннуитетті сақтандыру шарттары бойынша;

      2) Заңның 7-бабы 2-2-тармағының бірінші бөлігіндегі үшінші абзацпен белгіленген жағдай туындағанда "өмірді сақтандыру" саласы бойынша лицензиясы бар сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына кредиторлар пайдасына.

      Кепілдік төлемді жүзеге асыру бойынша Қорға талап қою құқығы кредиторда Қордан шарттардың тізілімін алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні өткен соң туындайды және сақтандыру қызметі туралы Заңда көзделген тәртіппен қатысушы - таратылатын сақтандыру ұйымының сақтандыру портфелі тапсырылған күнге дейін қолданылады.

      Уәкілетті орган өз қызметін "өмірді сақтандыру" саласында атқарған сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы лицензиядан айырылған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде тағайындаған уақытша әкімшілік, дерекқорды қалыптастыру және жүргізу жөнінде және таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дерекқорынан сақтандыру аннуитетті сыныптары бойынша шарттар тізілімін Қорға қалыптастырып береді және тапсырады, олар бойынша Заңның 15-1-бабының 2-тармағының бірінші бөлігіндегі 1) тармақшасына сәйкес кепілдік ұсынылады.

      Қор уәкілетті органның сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын лицензиядан айыру туралы шешімінің және уақытша әкімшіліктен аннуитеттік сақтандыру шарттары тізілімінің көшірмелерін алғаннан кейін 2 (екі) жұмыс күні ішінде кредиторларға кепілдік төлемдерді жүзеге асырғаны туралы хабарландыруды қазақ және орыс тілдерінде Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында таратылатын мерзімді баспасөз басылымдарында, Қазақстандық ақпараттық интернет-ресурстарда және Қордың интернет-ресурсында жариялайды.

      23. Қор сақтандырудың аннуитеттік сыныптары бойынша кепілдік төлемдердің үзіліссіздігі мен уақтылылығын қамтамасыз етеді. Қор мен сақтандырушы (сақтандырылушы, пайда алушы) арасында жаңа шарт жасаудың қажеті жоқ.

      Заңның 15-1-бабының 2-тармағының бірінші бөлігіндегі 2) тармақшасында көзделген негіздер бойынша кепілдік төлемді жүзеге асыру бойынша Қорға талап қою құқығының туындауына байланысты кредитор Қорға өтініш жасаған жағдайда, Қор кепілдік төлемін сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының уақытша әкімшілігінен алынған ақпарат негізінде жүзеге асырады.

      Заңның 15-1-бабының 2-тармағының бірінші бөлігіндегі 2) тармақшасымен белгіленген құқығын жүзеге асыру мақсатында және заңды тұлға және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы таратылған жағдайда, кредитор "өмірді сақтандыру" саласы бойынша лицензиясы бар басқа сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына немесе Қорға жүгінеді.

      Осындай аннуитеттік сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақысын Қор төлейді.

      Қажет болған жағдайда, кредитор және "өмірді сақтандыру" саласы бойынша лицензиясы бар сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы арасында жасалған аннуитеттік сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысының дұрыс есептелгенін тексеру үшін Қор тәуелсіз актуарийді тартады.

      "Өмірді сақтандыру" саласы бойынша лицензиясы бар басқа сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы аннуитеттік сақтандыру шартын жасаған кезде және ол шарттың қолданысы өткен соң қызметкердің кәсіби еңбекке жарамдылығын жоғалту дәрежесін белгілеу немесе ұзарту (қайта куәландыру) салдарынан кейінгі аннуитеттік сақтандыру шарты қызметкер еңбек (қызметтiк) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру сыныбы бойынша сақтандыру портфелін қабылдаған сақтандыру ұйымымен жасалуы тиіс.

      Заңның 7-бабының 2-2-тармағының бірінші бөлігіндегі екінші абзацпен белгіленген аннуитеттік сақтандыру шарты бойынша кредиторларға кепілдік төлемді Қор шарттар тізілімін алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні өткен соң тікелей немесе банк агент арқылы кредитордың банктік шотына қолма-қол ақшасыз нысанда не қолма-қол ақшамен жүзеге асырады.

3-тарау. Қорытынды ережелер

      24. Тарату комиссиясы тағайындалғанға дейін Қор мен уақытша әкімшілік салыстыру актісіне қол қояды, онда мынадай мәліметтер көрсетіледі:

      1) кепілдік төлемдерін алған кредиторлардың деректерін, кепілдік төлемінің мөлшерін, сондай-ақ кепілдік төлемдерін жүзеге асыруға байланысты Қорда туындаған шығыстардың мөлшерін көрсете отырып, кредиторлардың тізімі;

      2) деректерін көрсету арқылы өздеріне қатысты кепілдік төлемін жүзеге асырудан бас тарту туралы шешім қабылданған кредиторлардың тізімі;

      3) уақытша әкімшілікке қайтарылған сақтандыру істерінің тізімі.

      25. Қор және уақытша әкімшілік салыстырып тексеру актісіне қол қойған кезде Қор уақытша әкімшілікке тізімдеме бойынша бір уақытта олар бойынша Қор кепілдік төлемді жүзеге асырудан бас тарту туралы шешім қабылдаған кредиторлардың сақтандыру істерін береді.

      26. Қор кепілдік төлемдерді жүзеге асырған кредиторлардың құжаттары қатысушы-сақтандыру ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімі заңды күшіне енген күннен бастап 3 (үш) жыл бойы Қорда сақталады.

      27. Кепілдік төлемдері жасалған күннен бастап кредитордың таратылатын сақтандыру ұйымына жасалған кепілдік төлемдері көлемінде кері талап ету құқығы Қорға ауысады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының
2010 жылғы 30 сәуірдегі
№ 62 қаулысына қосымша

Күші жойылды деп танылатын нормативтік құқықтық актілердің тізбесі

      1. Агенттік Басқармасының "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының кепілдік және өтемақы төлемдерін жүзеге асыру ережесін бекіту туралы және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына қатысудың үлгі шартын бекіту туралы" 2003 жылғы 24 қыркүйектегі № 345 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2006 жылғы 25 наурыздағы № 71 қаулысының 1-тармағы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4221 тіркелген);

      2. Агенттік Басқармасының "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне сәйкестендіру нөмірлері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2007 жылғы 28 мамырдағы № 155 қаулысының 17-тармағы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4803 тіркелген);

      3. Агенттік Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2010 жылғы 1 наурыздағы № 21 қаулысының 2-тармағы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6155 тіркелген).

Об утверждении Правил осуществления гарантийных выплат Акционерным обществом "Фонд гарантирования страховых выплат"

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2010 года № 62. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 июня 2010 года № 6287.

      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие постановления см. п. 3.
      Сноска. Заголовок с изменением, внесенным постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03.09.2010 № 138 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В целях реализации Закона Республики Казахстан от 3 июня 2003 года "О Фонде гарантирования страховых выплат" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления гарантийных выплат Акционерным обществом "Фонд гарантирования страховых выплат".

      Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03.09.2010 № 138 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты согласно приложению к настоящему постановлению.

      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      4. Департаменту надзора за субъектами страхового рынка и другими финансовыми организациями (Каракулова Д.Ш.):

      1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана", Акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат" и ТОО "Актуарное статистическое бюро".

      5. Службе Председателя Агентства (Кенже А.А.) принять меры по опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

      6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Алдамберген А.У.

Председатель

Е. Бахмутова


  Приложение
к постановлению Правления
Агентства Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций
от 30 апреля 2010 года № 62

Перечень нормативных правовых актов,
признаваемых утратившими силу

      1. Пункт 1 постановления Правления Агентства от 25 марта 2006 года № 71 "Об утверждении Правил осуществления гарантийных и компенсационных выплат Фондом гарантирования страховых выплат и о внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 сентября 2003 года № 345 "Об утверждении Типового договора участия в Фонде гарантирования страховых выплат" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4221);

      2. Пункт 17 постановления Правления Агентства от 28 мая 2007 года № 155 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4803, опубликованное в мае-июле 2007 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан);

      3. Пункт 2 постановления Правления Агентства от 1 марта 2010 года № 21 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по вопросам деятельности Акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6155).

  Утверждены постановлением
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка
и финансовых организаций
от 30 апреля 2010 года № 62

Правила осуществления гарантийных выплат акционерным обществом "Фонд гарантирования страховых выплат"

      Сноска. Правила – в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 23.11.2022 № 100 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Настоящие Правила осуществления гарантийных выплат акционерным обществом "Фонд гарантирования страховых выплат" (далее – Правила) определяют порядок осуществления акционерным обществом "Фонд гарантирования страховых выплат" (далее – Фонд) гарантийных выплат кредиторам ликвидируемой страховой организации, прекращающего деятельность филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан - участника Фонда.

      Положения Правил, регулирующие порядок осуществления гарантийных выплат кредиторам ликвидируемой страховой организации - участника Фонда, распространяются на филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, в отношении которых принято уполномоченным органом решение о лишении лицензии на право осуществления страховой деятельности (прекращающие деятельность филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан), с учетом особенностей, предусмотренных законами Республики Казахстан "О страховой деятельности" (далее – Закон о страховой деятельности) и "О Фонде гарантирования страховых выплат" (далее – Закон).

Глава 1. Общие положения

      1. Для целей Правил используются следующие основные понятия:

      1) реестр дебиторов – список лиц, имеющих задолженность перед ликвидируемой страховой организацией по оплате страховой премии по договорам страхования, предоставляемый временной администрацией;

      2) кредитор – страхователь (застрахованный, выгодоприобретатель), имеющий право на получение гарантийной выплаты в соответствии с Законом либо иное лицо, возместившее потерпевшему (лицу, имеющему право на получение страховой выплаты) причиненный вред в пределах объема ответственности страховщика, установленного договором страхования и законами Республики Казахстан, и к которому, соответственно, перешло право на получение страховой выплаты;

      3) реестр кредиторов – список лиц, имеющих право на получение гарантийной выплаты, предоставляемый временной администрацией;

      4) страховой акт – документ с указанием места, времени, размеров и причин ущерба причиненного жизни, здоровью и (или имуществу) третьего лица, составленный страховой организацией-участником с участием страхователя и (или) его представителя и являющийся основанием для осуществления страховой выплаты;

      5) страховая организация, филиал страховой организации-нерезидента Республики Казахстан, являющиеся участниками системы гарантирования страховых выплат (страховая организация-участник), – страховая организация, филиал страховой организации-нерезидента Республики Казахстан, заключившие с Фондом договор участия;

      6) гарантийная выплата по аннуитетным классам страхования – сумма денег, выплачиваемая Фондом страхователю (застрахованному, выгодоприобретателю) и (или) в пользу застрахованного в рамках гарантирования аннуитетного страхования в порядке и на условиях, предусмотренных Законом;

      7) гарантийная выплата по обязательным видам страхования – сумма денег, выплачиваемая Фондом в порядке и на условиях, предусмотренных Законом страхователю (застрахованному, выгодоприобретателю) по наступившим страховым случаям по договору страхования ликвидируемой страховой организации, прекращающего деятельность филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан, в случаях, предусмотренных Законом о страховой деятельности;

      8) гарантийная выплата по договорам страхования жизни, заключенным в рамках государственной образовательной накопительной системы – сумма денег, выплачиваемая Фондом выгодоприобретателю по наступившим страховым случаям по договору страхования жизни, осуществляемому в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Государственной образовательной накопительной системе", ликвидируемой страховой организации-участника Фонда;

      9) реестр договоров – реестр действующих договоров страхования ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, по которым предоставляется гарантия в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 7 Закона;

      10) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организации.

Глава 2. Осуществление Фондом гарантийных выплат по обязательным видам страхования и договорам страхования жизни, заключенным в рамках государственной образовательной накопительной системы

      2. Основания получения гарантийной выплаты установлены пунктом 1 статьи 15 Закона.

      3. В случае обращения кредитора в Фонд для получения гарантийной выплаты по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 15 Закона, к письменному заявлению об осуществлении гарантийной выплаты прилагаются следующие подтверждающие документы:

      1) в случае неправомерного отказа в осуществлении страховой выплаты либо осуществления страховой выплаты не в полном объеме - мировое соглашение, заключенное между страховой организацией и страхователем (застрахованным), утвержденное судом, либо решение суда об осуществлении страховой выплаты либо оспариваемой части страховой выплаты, с отметкой о вступлении в законную силу; либо в случае отсутствия судебных актов - решение ликвидируемой страховой организации об отказе или частичном осуществлении страховой выплаты (при наличии), а также платежные документы, подтверждающие объем осуществленной страховой выплаты, документы, подтверждающие факт наступления страхового случая и размер причиненного вреда;

      2) в случае, если страховой случай произошел в период со дня принятия уполномоченным органом решения о лишении лицензии страховой организации-участника и назначении временной администрации до даты передачи (приема) страхового портфеля ликвидируемой страховой организации-участника - документы, предусмотренные отдельными законами Республики Казахстан, регулирующими гарантируемые виды (классы) страхования или договором страхования, предоставляемые кредитором при предъявлении требования об осуществлении страховой выплаты;

      3) по страховым случаям, о наступлении которых заявлено после ликвидации страховой (перестраховочной) организации, и обязательства по которым не были переданы в составе страхового портфеля ликвидированной страховой (перестраховочной) организации – имеющиеся документы по договору страхования и документы, подтверждающие факт наступления страхового случая, предусмотренные отдельными законами Республики Казахстан, регулирующими гарантируемые виды (классы) страхования.

      В случае отсутствия подтверждающих документов, необходимых для получения гарантийной выплаты, кредитор обращается во временную администрацию ликвидируемой страховой организации или ликвидационную комиссию принудительно ликвидируемой страховой организации с заявлением о передаче соответствующих документов в Фонд или страховую организацию-участнику, принявшую страховой портфель ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации.

      При установлении отсутствия во временной администрации и (или) ликвидационной комиссии подтверждающих документов, необходимых для получения гарантийной выплаты, используются сведения с баз данных организации по формированию и ведению базы данных и (или) ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации-участника.

      4. Со дня представления кредитором документов, предусмотренных подпунктом 1) части первой пункта 3 Правил, Фонд в сроки и порядке, предусмотренными законами Республики Казахстан, регулирующими гарантируемые виды (классы) страхования, и (или) договором страхования рассматривает вопрос об осуществлении (отказе в осуществлении) гарантийной выплаты. Для принятия решения по заявлению, поступившему от кредитора, Фонд также запрашивает в письменном виде от временной администрации ликвидируемой страховой организации-участника (далее – временная администрация) или страховой организации-участника страховое дело кредитора, в том числе информацию о размере начисленной и уплаченной страховой премии, размере страховых выплат.

      5. Временная администрация, страховая организация-участник в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса Фонда составляет опись документов и направляет в Фонд имеющееся страховое дело и необходимую информацию, в том числе копии платежных документов, которые подтверждают факты осуществления и размеры страховых выплат, либо извещает Фонд об отсутствии документов и информации о кредиторе.

      6. В случае, предусмотренном подпунктом 2) части первой пункта 3 Правил, кредитор ликвидируемой страховой организации обращается в Фонд либо страховую организацию-участнику с заявлением о наступлении страхового случая и осуществлении страховой (гарантийной) выплаты в сроки и порядке, предусмотренными отдельными законами Республики Казахстан, регулирующими гарантируемые виды (классы) страхования, или договором страхования. Перечень страховых организаций-участников с указанием адресов публикуется Фондом в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, на казахском и русском языках.

      После получения требования кредитора страховая организация-участник либо Фонд в порядке, предусмотренном отдельными законами Республики Казахстан, регулирующими гарантируемые виды (классы) страхования, или договором страхования, проводит работу по определению страхового случая и размера причиненного вреда.

      7. Для осуществления страховой (гарантийной) выплаты кредиторам Фонд в течение двух рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения о лишении лицензии страховой организации-участника и назначении временной администрации в письменном виде запрашивает у временной администрации:

      1) реестр договоров;

      2) реестр кредиторов, включающий в себя следующую информацию по каждому из этих кредиторов:

      о размерах начисленной и уплаченной страховой премии;

      о размерах начисленной и осуществленной страховой выплаты;

      3) реестр дебиторов, включающий в себя информацию о размере задолженности каждого из этих дебиторов по страховой премии.

      8. Временная администрация в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса Фонда направляет в Фонд запрашиваемую информацию.

      После получения информации Фонд в течение одного рабочего дня направляет страховым организациям-участникам реестр договоров.

      9. В случае обращения кредитора в страховую организацию-участнику с заявлением о наступлении страхового случая и осуществлении гарантийной выплаты, страховая организация-участник проверяет наличие информации о кредиторе в реестре договоров и (или) базе данных.

      В случае отсутствия сведений о кредиторе в реестре договоров и (или) в базе данных страховая организация-участник направляет кредитору и Фонду отказ в принятии заявления, а также разъясняет кредитору о необходимости обращения в Фонд по данному факту.

      10. При обращении кредитора в Фонд в связи с отсутствием сведений о нем в реестре договоров и (или) базе данных Фонд в течение 3 (трех) рабочих дней направляет в письменном виде запрос во временную администрацию либо ликвидационную комиссию о предоставлении информации о кредиторе для осуществления (отказа в осуществлении) гарантийной выплаты.

      11. Временная администрация или ликвидационная комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса Фонда направляет копию договора страхования (при его наличии) и (или) документ, подтверждающий оплату страховой премии и информацию по договору страхования.

      12. При наличии информации по договору страхования, заключенному между заявителем и ликвидируемой страховой организацией-участником, страховая организация-участник в срок, установленный законом Республики Казахстан, регулирующим гарантируемый вид (класс) страхования, и (или) договором страхования, со дня предоставления кредитором полного пакета документов, предусмотренных законом Республики Казахстан, регулирующим гарантируемый вид (класс) страхования, и (или) договором страхования, проводит работу по определению страхового случая и размера причиненного вреда, составляет страховой акт либо формирует пакет документов об отказе в осуществлении гарантийной выплаты.

      13. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня составления страховой организацией-участником документов, указанных в пункте 12 Правил, сформированный пакет документов направляется в Фонд.

      К пакету документов прикладывается требование страховой организации-участника о возмещении Фондом ее расходов, связанных с осуществлением работ по определению страхового случая, размера причиненного вреда и расходов на проведение оценки поврежденного имущества. Фонд возмещает расходы страховой организации-участника в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления пакета документов в размере, определенном пунктом 5 статьи 15 Закона.

      14. После получения Фондом от временной администрации, страховой организации-участника пакета документов, предусмотренных отдельными законами Республики Казахстан, регулирующими гарантируемые виды (классы) страхования или договором страхования и Правилами, Фонд принимает решение об осуществлении либо отказе в осуществлении гарантийной выплаты в сроки, установленные отдельными законами Республики Казахстан, регулирующими гарантируемые виды (классы) страхования.

      15. Гарантийная выплата осуществляется Фондом в порядке, размере и сроки, установленные отдельными законами Республики Казахстан, гарантируемые виды (классы) страхования, договором страхования и Правилами.

      Для осуществления Фондом гарантийной выплаты кредитор, помимо документов, предусмотренных Правилами, представляет копию документа, удостоверяющего личность, данные о банковских реквизитах (при наличии).

      16. Гарантийная выплата может осуществляться непосредственно Фондом или через банк-агент в безналичной форме на банковский счет кредитора либо наличными деньгами по соглашению сторон.

      17. Если до истечения периода времени со дня принятия уполномоченным органом решения о лишении лицензии страховой организации-участника и назначении временной администрации до даты передачи (приема) страхового портфеля ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, в течение которого Фонд согласно требованиям отдельных законов Республики Казахстан, регулирующих гарантируемые виды (классы) страхования, принимает требования кредиторов, в результате события, приведшего к наступлению страхового случая, у кредитора наступит ухудшение здоровья (устанавливается инвалидность или более высокая группа инвалидности) либо смерть, то Фонд на основании поступившего от кредитора или его наследников заявления и соответствующих документов производит перерасчет суммы гарантийной выплаты в порядке и размере, установленными законами Республики Казахстан. При перерасчете суммы гарантийной выплаты принимаются в зачет ранее выплаченные суммы.

      18. При наличии у кредитора (страхователя) задолженности по страховым премиям перед ликвидируемой страховой организацией размер гарантийной выплаты данному кредитору устанавливается Фондом за вычетом суммы задолженности.

      19. В случае отказа в осуществлении гарантийной выплаты кредитору ликвидируемой страховой организации направляется письменное уведомление с обоснованием причины отказа в осуществлении гарантийной выплаты, в сроки, установленные законодательными актами Республики Казахстан, регулирующими гарантируемые виды (классы) страхования.

      20. Со дня представления кредитором заявления об осуществлении страховой (гарантийной) выплаты и документов, предусмотренных подпунктом 3) части первой пункта 3 Правил, Фонд не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней рассматривает вопрос об осуществлении (отказе в осуществлении) гарантийной выплаты.

      При необходимости получения дополнительных сведений и (или) подтверждающих документов по заявлению кредитора, требующих направления запросов в государственные органы, физическим, юридическим лицам, срок рассмотрения заявления приостанавливается на срок, необходимый для предоставления ответа, а в случае направления запросов в иностранные государственные органы и организации, на срок предусмотренный национальным законодательством страны, куда направляется обращение или запрос.

      По результатам рассмотрения документов Фонд принимает решение об осуществлении либо отказе в осуществлении гарантийной выплаты.

      Гарантийная выплата осуществляется в соответствии с пунктом 16 Правил.

      В случае отказа в осуществлении гарантийной выплаты Фонд направляет кредитору письменный ответ с обоснованием причин отказа.

      21. Сверка выплаченных сумм гарантийных выплат осуществляется на момент передачи страхового портфеля на основании акта сверки по выплаченным суммам гарантийной выплаты, составляемого Фондом и банком-агентом.

      22. Гарантийные выплаты по аннуитетным классам страхования из Фонда производятся:

      1) кредиторам – по договорам аннуитетного страхования, заключенным в соответствии с законами Республики Казахстан "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей" и "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", действующим на момент назначения уполномоченным органом временной администрации по основанию принятия им решения о лишении лицензии страховой организации;

      2) в пользу кредиторов в страховую (перестраховочную) организацию, имеющую лицензию по отрасли "страхование жизни" – при наступлении случая, установленного абзацем третьим части первой пункта 2-2 статьи 7 Закона.

      Права требования кредиторов к Фонду по осуществлению гарантийной выплаты по аннуитетным классам страхования возникают по истечении 2 (двух) рабочих дней со дня получения Фондом реестров договоров и действуют до даты передачи страхового портфеля ликвидируемой страховой организации-участника в порядке, предусмотренном Законом о страховой деятельности.

      Назначенная уполномоченным органом временная администрация страховой (перестраховочной) организации в течение 2 (двух) рабочих дней с даты лишения лицензии страховой (перестраховочной) организации, осуществлявшей деятельность в отрасли "страхование жизни", формирует и передает в Фонд реестры договоров из баз данных организации по формированию и ведению базы данных и ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации по аннуитетным классам страхования, по которым предоставляется гарантия в соответствии с подпунктом 1) части первой пункта 2 статьи 15-1 Закона.

      Фонд в течение 2 (двух) рабочих дней после получения копии решения уполномоченного органа о лишении лицензии страховой (перестраховочной) организации и реестра договоров аннуитетного страхования от временной администрации публикует на казахском и русском языках в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, казахстанских информационных интернет-ресурсах и на интернет-ресурсе Фонда сообщение об осуществлении гарантийных выплат кредиторам.

      23. Фонд обеспечивает непрерывность и своевременность гарантийных выплат по аннуитетным классам страхования. Заключение нового договора между Фондом и страхователем (застрахованным, выгодоприобретателем) не требуется.

      В случае обращения кредитора в Фонд в связи с возникновением права требования к Фонду по осуществлению гарантийной выплаты по основаниям, предусмотренным подпунктом 2) части первой пункта 2 статьи 15-1 Закона, гарантийная выплата осуществляется Фондом на основании информации, полученной по запросу от временной администрации страховой (перестраховочной) организации.

      В целях реализации права, установленного подпунктом 2) части первой пункта 2 статьи 15-1 Закона, и в случае ликвидации юридического лица и страховой (перестраховочной) организации кредитор обращается в другую страховую (перестраховочную) организацию, имеющую лицензию по отрасли "страхование жизни", либо в Фонд.

      Уплата страховой премии по таким договорам аннуитетного страхования производится Фондом.

      При необходимости Фонд привлекает независимого актуария для проверки адекватности расчета страховой премии по аннуитетному договору страхования, заключенному между кредитором и страховой (перестраховочной) организацией, имеющей лицензию по отрасли "страхование жизни".

      При заключении другой страховой (перестраховочной) организацией, имеющей лицензию по отрасли "страхование жизни", договора аннуитетного страхования и его истечении, последующий аннуитетный договор страхования вследствие установления или продления (переосвидетельствования) степени утраты профессиональной трудоспособности подлежит заключению со страховой (перестраховочной) организацией, принявшей страховой портфель по классу обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.

      Гарантийная выплата кредиторам по аннуитетным договорам страхования, определенная абзацем вторым части первой пункта 2-2 статьи 7 Закона, осуществляется непосредственно Фондом или через банк-агент в безналичной форме на банковский счет кредитора либо наличными деньгами по истечении 2 (двух) рабочих дней со дня получения Фондом реестра договоров.

Глава 3. Заключительные положения

      24. Фонд и временная администрация до назначения ликвидационной комиссии подписывают акт сверки, в котором отражают следующие сведения:

      1) список кредиторов, получивших гарантийные выплаты с указанием их данных, размера гарантийной выплаты, а также размера расходов, понесенных Фондом в связи с осуществлением гарантийных выплат;

      2) список кредиторов, в отношении которых было принято решение об отказе в осуществлении гарантийной выплаты с указанием их данных;

      3) список страховых дел, возвращенных во временную администрацию.

      25. При подписании акта сверки Фондом и временной администрацией Фондом во временную администрацию одновременно по описи передаются страховые дела кредиторов, по которым Фондом было принято решение об отказе в осуществлении гарантийной выплаты.

      26. Документы кредиторов, по которым Фондом были осуществлены гарантийные выплаты, хранятся в Фонде в течение 3 (трех) лет со дня вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации страховой организации-участника.

      27. Со дня осуществления гарантийных выплат к Фонду переходит право обратного требования, которое кредитор имел к ликвидируемой страховой организации, в объеме осуществленных гарантийных выплат.