Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 1 маусымдағы N 73 Қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2010 жылғы 1 шілдеде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 6315 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы 196 қаулысымен

      Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.10.2014 № 196 (қабылданған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің және жинақтаушы зейнетақы қорларының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі – Агенттік) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.09.2013 № 248 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      2. Агенттік Басқармасының «Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалардың есеп беру ережесін бекіту туралы» 2004 жылғы 27 қарашадағы № 330 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3329 тіркелген, 2005 жылы Қазақстан Республикасы орталық атқарушы және өзге де мемлекеттік органдарының нормативтік құқықтық актілер бюллетенінде жарияланған, № 20, 186-құжат) қаулысына мынадай өзгеріс пен толықтырулар енгізілсін:
      аталған қаулымен бекітілген Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын заңды тұлғалардың есеп беру ережесінде:
      1-тармақтың бірінші бөлігінде:
      9) тармақшасындағы «.» деген тыныс белгісі «;» деген тыныс белгісімен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 10) тармақшамен толықтырылсын:
      «10) зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың зейнетақы активтері инвестициялық басқарудағы әрбір жинақтаушы зейнетақы қоры бөлігінде осы Ереженің 10-қосымшасына сәйкес «Инвестициялау лимиттері» пруденциалдық нормативтерін сақтауы туралы есеп.»;
      2-қосымшада:
      «1. Зейнетақы активтері есебінен сатып алуға рұқсат етілген бағалы қағаздар» деген кесте мынадай мазмұндағы 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 және 27-бағандармен толықтырылсын:

«

Портфельдегі ағымдағы купондық ставка 16

Тәуекелдің тиісті түрін мөлшерлеу коэффициентінің дәрежесі17

Кезең ішіндегі кіріс/шығын18

Есепке қойылған күннен бастап алынатын кіріс/шығын19

Кредиттік тәуекел

Ерекше пайыздық тәуекел

Ортақ пайыздық тәуекел

Валюталық тәуекел

Қор тәуекелі

Операциялық тәуекел

19

20

21

22

23

24

25

26

27

х

х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х

х


х

                                                                   »;

      Ескерту мынадай мазмұндағы 16, 17, 18 және 19-тармақтармен толықтырылсын:
      «16. Борыштық қаржы құралдары бойынша есеп беру күніндегі купондық ставка көрсетіледі.
      17. Агенттік Басқармасының 2009 жылғы 5 тамыздағы № 180 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5789 тіркелген) қаулысымен бекітілген Жинақтаушы зейнетақы қорларына арналған пруденциалдық нормативтердiң нормативтiк мәндері, оларды есептеу әдістемесі туралы нұсқаулықта (бұдан әрі – № 180 Нұсқаулық), Агенттік Басқармасының 2009 жылғы 5 тамыздағы № 181 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5793 тіркелген) қаулысымен бекітілген Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтердің нормативтік мәндері, оларды есептеу әдістемесі туралы нұсқаулықта (бұдан әрі – № 181 Нұсқаулық), Агенттік Басқармасының 2009 жылғы 26 қыркүйектегі № 215 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5810 тіркелген) қаулысымен бекітілген Бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесінде көзделген тәуекел түрлері көрсетіледі.
      18. Аяқталған есепті кезең ішіндегі қаржы құралынан алынған кіріс/шығын сомасы көрсетіледі.
      19. Есепке қойылған күннен бастап есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғандағы кезең ішінде қаржы құралынан алынған кіріс/шығын сомасы көрсетіледі.»;
      осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес 10-қосымшамен толықтырылсын.
      3. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі басқармасының 2012.02.24 № 85 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

       4. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап алпыс күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.
      5. Бағалы қағаздар нарығының субъектілерін және жинақтаушы зейнетақы қорларын қадағалау департаменті (М.Ж. Хаджиева):
      1) Заң департаментімен (Н.В. Сәрсенова) бірлесіп, осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын;
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он күндік мерзімде оны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне және «Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігіне мәлімет үшін жеткізсін.
      6. Агенттіктің Төрайым Қызметі (А.Ә. Кенже) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.
      7. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрайымының орынбасары А.Ө. Алдамбергенге жүктелсін.

      Төрайым                                            Е. Бахмутова

Қазақстан Республикасы Қаржы 
нарығын және қаржы ұйымдары 
реттеу мен қадағалау агенттігі
Басқармасының 2010 жылғы   
1 маусымдағы № 73 қаулысына 
1-қосымша          

      Ескерту. 1-қосымшаның күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.09.2013 № 248 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Қазақстан Республикасы Қаржы 
нарығын және қаржы ұйымдары 
реттеу мен қадағалау агенттігі
Басқармасының 2010 жылғы   
1 маусымдағы № 73 қаулысына 
2-қосымша        

«Зейнетақы активтерін  
инвестициялық басқару  
жөніндегі қызметті жүзеге
асыратын заңды тұлғалардың
есеп беру ережесіне   
10-қосымша        

Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың 20 ___ жылғы «___» ___________ жағдай бойынша «Инвестициялау лимиттері» пруденциалдық нормативін сақтауы туралы есебі6
(Қордың қысқартылған атауы (ілік септігінде), Ұйымның қысқартылған атауы (ілік септігінде))

                                                         мың теңге1

№ р/с

Эмитенттің атауы

Бағалы қағаздың коды

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі

Бағалы қағаздың түрі

Эмитенттің меншікті капиталының мөлшері

Бір шығарылымның борыштық бағалы қағаздарының жалпы саны, данасы

А

1

2

3

4

5

6


Эмитент бойынша жиынтығы:Акциялардың барлығы:Инвестициялық қорлардың пайларының барлығы


кестенің жалғасы

Дауыс беретін акциялардың жалпы саны, данасы2

Орналастырылған акциялардың жалпы саны, данасы 2,3

Зейнетақы активтері есебінен

Меншікті активтері есебінен

Саны (бағалы қағаздардың данасы)

Құнсыздануды ескеріп, ағымдағы жиынтық құны (теңгемен)4

Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнынан жиынтығы пайызбен

Саны (бағалы қағаздардың данасы)

7

8

9

10

11

12кестенің жалғасы

Меншікті активтері есебінен

Эмитенттің меншікті капиталының үлесі, пайызбен5

Эмитенттің осы шығарылымының борыштық бағалы қағаздарының жалпы санынан борыштық бағалы қағаздардың үлесі, пайызбен5

Осы эмитенттің дауыс беретін акцияларының жалпы санынан дауыс беретін акциялардың үлесі, пайызбен5

Осы эмитенттің орналастырылған акцияларының жалпы санынан орналастырылған акциялардың үлесі, пайызбен3, 5

Құнсыздануды ескеріп, ағымдағы жиынтық құны (теңгемен)4

Меншікті активтерінің ағымдағы құнынан жиынтығы пайызбен

13

14

15

16

17

18      Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға
      ____________________________ күні  ________________

      Бас бухгалтер  немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға
      ____________________________ күні  ________________

      Орындаушы  _________________ күні  ________________

      Телефон:____________________

      Мөр орны

      Ескерту:

      1 Атауының мазмұнында басқа өлшем бірлігі бар бағаналарды қоспағанда, барлық сома үтірден кейін екі таңбамен мың теңгеде көрсетіледі.
      2 Деректер № 180 Нұсқаулықтың 29-тармағына және № 181 Нұсқаулықтың 38-тармағына сәйкес толтырылады.
      3 Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің акциялары бойынша толтырылады.
      4 Есептелген жиынтық сыйақыны ескергендегі сома көрсетіледі.
      5 Үлесі зейнетақы және меншікті активтерінің жиынтық есебінен инвестициялар мөлшері бойынша не тек ғана зейнетақы немесе меншікті активтерінің есебінен есептеледі. Халықаралық қаржы ұйымдары шығарған (ұсынған) қаржы құралдары бойынша және шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтері шығарған (ұсынған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар бойынша толтырылмайды.
      6 Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылмайды.».

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 июня 2010 года № 73. Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан от 1 июля 2010 года № 6315. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 196

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 196.

      В целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих деятельность субъектов рынка ценных бумаг и накопительных пенсионных фондов, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23.09.2013 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      2. Внести в постановление Правления Агентства от 27 ноября 2004 года № 330 "Об утверждении Правил представления отчетности юридическими лицами, осуществляющими деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3329, опубликованное в 2005 году в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, № 20, ст. 186) следующие изменение и дополнения:
      в Правилах представления отчетности юридическими лицами, осуществляющими деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, утвержденных указанным постановлением:
      в части первой пункта 1:
      в подпункте 9) знак препинания "." заменить знаком препинания ";";
      дополнить подпунктом 10) следующего содержания:
      "10) отчет о соблюдении организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами, пруденциального норматива "Лимиты инвестирования" в соответствии с приложением 10 к настоящим Правилам - в разрезе каждого накопительного пенсионного фонда, чьи пенсионные активы находятся в инвестиционном управлении.";
      в приложении 2:
      таблицу 1. "Ценные бумаги, разрешенные к приобретению за счет пенсионных активов" дополнить столбцами 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27 следующего содержания:
"

Теку-
щая
купон-
ная
став-
ка в
порт-
феле16

Степень коэффициента взвешивания соответствующего вида
риска17

Прибыль
/убыток
за
период18

Прибыль
/убыток
с даты
поста-
новки
на
учет19

Кредит-
ный риск

Специ-
фичный
про-
центный
риск

Общий
процент-
ный риск

Валют-
ный
риск

Фондо-
вый
риск

Операци-
онный
риск

19

20

21

22

23

24

25

26

27

х

х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

х

х

х


х

";

      Примечание дополнить пунктами 16, 17, 18 и 19 следующего содержания:
      "16. Указывается купонная ставка по долговым финансовым инструментам на дату представления отчета.
      17. Указывается вид риска, предусмотренный Инструкцией о нормативных значениях пруденциальных нормативов, методике их расчетов для накопительных пенсионных фондов, утвержденной постановлением Правления Агентства от 5 августа 2009 года № 180 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5789) (далее - Инструкция № 180), Инструкцией о нормативных значениях пруденциальных нормативов, методике их расчетов для организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, утвержденной постановлением Правления Агентства от 5 августа 2009 года № 181 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5793) (далее - Инструкция № 181), Правилами расчета пруденциальных нормативов для организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденными постановлением Правления Агентства от 26 сентября 2009 года № 215 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5810).
      18. Указывается сумма прибыли/убытка от финансового инструмента за истекший отчетный период.
      19. Указывается сумма прибыли/убытка от финансового инструмента с даты постановки на учет по последний день отчетного периода включительно.";
      дополнить приложением 10 согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
      3. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2012 № 85 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
      5. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Хаджиева М.Ж.):
      1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;
      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Национального Банка Республики Казахстан и Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".
      6. Службе Председателя Агентства (Кенже А.А.) принять меры по опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.
      7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Алдамберген А.У.

      Председатель                               Е. Бахмутова

Приложение 1
к постановлению Правления Агентства
Республики Казахстан по регулированию и
надзору финансового рынка и финансовых
организаций
от 1 июня 2010 года № 73

      Сноска. Приложение 1 утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23.09.2013 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 2
к постановлению Правления Агентства Республики
Казахстан по регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций
      от 1 июня 2010 года № 73

"Приложение 10
к Правилам представления отчетности юридическими
лицами, осуществляющими деятельность по
инвестиционному управлению пенсионными активами

Отчет о соблюдении организациями, осуществляющими
инвестиционное управление пенсионными активами пруденциального
норматива "Лимиты инвестирования" 6
(сокращенное наименование Фонда (в родительном падеже), сокращенное
наименование Организации (в родительном падеже))
по состоянию на "___" ___________ 20 ___ года

                                                            тысяч тенге1


п/п

Наименова-
ние
эмитента

Код
ценной
бумаги

Нацио-
нальный
иденти-
фикаци-
онный
номер

Вид
цен-
ной
бума-
ги

Размер
собст-
венного
капитала
эмитента

Общее
коли-
чество
долговых
ценных
бумаг
одного
выпуска,
штук

Общее
коли-
чество
голо-
сующих
акций,
штук2

Общее
коли-
чество
разме-
щенных
акций,
штук2,3

А

1

2

3

4

5

6

7

8Итого по
эмитенту:

Всего
акций:

Всего паев
инвестици-
онных
фондов
       продолжение таблицы

За счет пенсионных
активов

За счет собственных
активов

Доля
от
собст-
венно-
го
капи-
тала
эми-
тента,
в
про-
цен-
тах5

Доля
долго-
вых
ценных
бумаг
от
общего
коли-
чества
долго-
вых
ценных
бумаг
данно-
го вы-
пуска
эми-
тента,
в про-
цен-
тах5

Доля
голосующих
акций от
общего
количес-
тва го-
лосующих
акций
данного
эмитен-
та, в
процен-
тах5

Доля
разме-
щенных
акций
от
общего
коли-
чества
разме-
щенных
акций
данного
эмитен-
та, в
процен-
тах3, 5

Коли-
чество
(штук
ценных
бумаг)

Сум-
марная
теку-
щая
стои-
мость
с
учетом
обес-
цене-
ния

тен-
ге)4

Итого в
про-
центах
от
теку-
щей
стои-
мости
пенси-
онных
акти-
вов

Коли-
чество
(штук
ценных
бумаг)

Сум-
марная
теку-
щая
стои-
мость
с
учетом
обес-
цене-
ния (в
тен-
ге)4

Итого
в про-
центах
от
теку-
щей
стои-
мости
собст-
венных
акти-
вов

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета
____________________________ дата ________________

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета
____________________________ дата ________________

Исполнитель ________________ дата ________________

Телефон:____________________

Место для печати

      Примечания:
      1 Все суммы указываются в тысячах тенге с двумя знаками после запятой, за исключением столбцов, в содержании названия которых содержится другая единица измерения.
      2 Данные заполняются в соответствии с пунктом 29 Инструкции № 180 и пунктом 38 Инструкции № 181.
      3 Заполняется по акциям банков второго уровня Республики Казахстан.
      4 Указывается сумма с учетом суммарного начисленного вознаграждения;
      5 Доля рассчитывается по размеру инвестиций за счет пенсионных и собственных активов в совокупности либо только за счет пенсионных активов или собственных активов. Не заполняется по финансовым инструментам, выпущенным (предоставленным) международными финансовыми организациями, и по ценным бумагам, имеющим статус государственных, выпущенных (предоставленных) центральным правительством иностранного государства;
      6 Не заполняется по государственным ценным бумагам Республики Казахстан, по долговым ценным бумагам, выпущенным Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»».