Егу паспортының нысанын бекіту туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2010 жылғы 8 маусымдағы N 420 Бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2010 жылғы 7 шілдеде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 6325 болып енгізілді

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 желтоқсандағы № 2295 қаулысымен бекітілген Профилактикалық егу жүргізу ережесінің 17-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес егу паспортының нысаны бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау комитетінің облыстар, Астана және Алматы қалалары, көліктегі департаменттерінің директорлары егу паспорты нысанының сақталуын бақылауды қамтамасыз етсін.
      3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау комитеті (К.С. Оспанов) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін.
      4. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Әкімшілік-құқықтық жұмыс департаменті (Ф.Б. Бисмильдин) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін оның ресми жариялануын қамтамасыз етсін.
      5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау вице-министрі С.З. Қайырбековаға жүктелсін.
      6. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Министрдің міндетін атқарушы                        Б. Садықов

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрі
міндетін атқарушының 
2010 жылғы 8 маусымдағы
№ 420 бұйрығына қосымша

Егу паспортының нысаны

Мұқабасы

ЕГУ ПАСПОРТЫ
ПРИВИВОЧНЫЙ ПАСПОРТ

1-бет

ЕГУ ПАСПОРТЫ
ПРИВИВОЧНЫЙ ПАСПОРТ
№ _____

Тегі, аты, әкесінің аты (Ф.И.О.) _______________________________
________________________________________________________________
Туған күні (дата рождения) _____________________________________
                            (күні, айы, жылы /число, месяц, год)

      Ескертпе. Егу паспортының мұқабасы және беттері ұзақ пайдаланылатын құжаттарға қойылатын талаптарға сәйкес келетін технология бойынша арнайы материалдардан дайындалады. Егу паспортының өлшемі 97х135 мм, мұқабасының түсі қоңыр қызыл. Мұқабасында алтын түстес әріптермен «ЕГУ ПАСПОРТЫ» «ПРИВИВОЧНЫЙ ПАСПОРТ» деген жазулар жазылады.
      Егу паспортына жазу анық, түзетусіз мемлекеттік немесе орыс тілінде жазылады.
      Егу паспортының жеке нөмірі болады және егу паспорты иесінің тегі, аты, әкесінің аты; мекен-жайы, егу паспортының нөмірі көрсетілген тиісті есепке алу құжаттары немесе электрондық есепке алу (тізілім) жүргізіле отырып медициналық ұйымда есепке алынуы тиіс.
      Примечание. Обложка и страницы прививочного паспорта изготавливаются из специальных материалов по технологии, соответствующей требованиям, предъявляемым к документам длительного пользования. Размер прививочного паспорта - 97х135 мм, цвет обложки темно-бордовый. На обложке буквами золотистого цвета выводится надпись «ЕГУ ПАСПОРТЫ» «ПРИВИВОЧНЫЙ ПАСПОРТ».
      Запись в прививочный паспорт проводится разборчиво, без исправления на государственном или русском языке.
      Прививочный паспорт имеет индивидуальный номер и подлежит учету в медицинской организации, с ведением соответствующих учетных документов или электронного учета (реестра), где отражаются фамилия, имя, отчество владельца прививочного паспорта; адрес, номер прививочного паспорта.

2-бет

Қазақстан Республикасында профилактикалық егулер жүргізу мерзімдері
Сроки проведения профилактических прививок в Республике Казахстан

Жас
Возраст

БЦЖ

ВГВ

ОПВ

АКДС

Хиб

ККП

АДС

АД-М

АДС-М

ВГА

1-4 күн
1-4 дня

+

+

2 ай
2 месяца


+

+

+

+


3 ай
3 месяца+

+

+


4 ай
4 месяца


+

+

+

+


12-15 ай
12-15 месяцев++

18 ай
18 месяцев
+

+


2 жас
2 года


+

6 жас
(1-сынып)
6 лет (1 класс)

+

+

+
12 жас
12 лет
+16 жас және әрбір 10 жыл сайын
16 лет и через каждые 10 лет

+


      БЦЖ - туберкулезге қарсы (против туберкулеза);
      ВГА – «А» вирустық гепатитіне қарсы (против вирусного гепатита «А»);
      ВГВ – «В» вирустық гепатитіне қарсы (против вирусного гепатита «В»);
      ОПВ - полиомиелитке қарсы (против полиомиелита),
      АКДС - көкжөтелге, дифтерияға және сіреспеге қарсы (против коклюша, дифтерии и столбняка);
      Хиб – b типті гемофильдік инфекцияға қарсы (против гемофильной инфекции типа b);
      ККП – қызылшаға, қызамыққа, эпидемиялық паротитке қарсы (против кори, краснухи, эпидемического паротита);
      АДС, АДС-М - дифтерияға, сіреспеге қарсы (против дифтерии, столбняка);
      АД-М - дифтерияға қарсы (против дифтерии).

3-бет

Туберкулезге қарсы егулер
Прививки против туберкулеза

Иммундау күні
Дата иммунизации

Препараттың атауы
Наименование препарата

Дозасы, сериясы, жарамдылық мерзімі
Доза, серия, срок годности

Егуге реакция (болған кезде реакцияның түрі көрсетіледі)
Реакция на прививку (при наличии указать вид реакции)

Профилактикалық егулер өткізуге жауапты дәрігердің қолы және жеке мөрі
Подпись и личная печать врача, ответственного за проведение профилактических прививок


4-бет

«В» және «А» вирустық гепатитіне қарсы егулер
Прививки против вирусного гепатита «В» и «А»

Иммундау күні
Дата иммунизации

Препараттың атауы
Наименование препарата

Дозасы, сериясы, жарамдылық мерзімі
Доза, серия, срок годности

Егуге реакция (болған кезде реакцияның түрі көрсетіледі)
Реакция на прививку (при наличии указать вид реакции)

Профилактикалық егулер өткізуге жауапты дәрігердің қолы және жеке мөрі
Подпись и личная печать врача, ответственного за проведение профилактических прививок5-бет

Полиомиелитке қарсы егулер
Прививки против полиомиелита

Иммундау күні
Дата иммунизации

Препараттың атауы
Наименование препарата

Дозасы, сериясы, жарамдылық мерзімі
Доза, серия, срок годности

Егуге реакция (болған кезде реакцияның түрі көрсетіледі)
Реакция на прививку (при наличии указать вид реакции)

Профилактикалық егулер өткізуге жауапты дәрігердің қолы және жеке мөрі
Подпись и личная печать врача, ответственного за проведение профилактических прививок

6-бет

Көкжөтелге, дифтерияға, сіреспеге және b типті гемофильдік инфекцияға қарсы егулер
Прививки против коклюша, дифтерии, столбняка и гемофильной инфекции типа b
(АКДС + Хиб, АДС, АД-М, АДС-М)

Иммундау күні
Дата иммунизации

Препараттың атауы
Наименование препарата

Дозасы, сериясы, жарамдылық мерзімі
Доза, серия, срок годности

Егуге реакция (болған кезде реакцияның түрі көрсетіледі)
Реакция на прививку (при наличии указать вид реакции)

Профилактикалық егулер өткізуге жауапты дәрігердің қолы және жеке мөрі
Подпись и личная печать врача, ответственного за проведение профилактических прививок

7-бет

Қызылшаға, қызамыққа, эпидемиялық паротитке қарсы егулер
Прививки против кори, краснухи, эпидемического паротита

Иммундау күні
Дата иммунизации

Препараттың атауы
Наименование препарата

Дозасы, сериясы, жарамдылық мерзімі
Доза, серия, срок годности

Егуге реакция (болған кезде реакцияның түрі көрсетіледі)
Реакция на прививку (при наличии указать вид реакции)

Профилактикалық егулер өткізуге жауапты дәрігердің қолы және жеке мөрі
Подпись и личная печать врача, ответственного за проведение профилактических прививок

8-бет

Өзге де профилактикалық егулер
Прочие профилактические прививки

Иммундау күні
Дата иммунизации

Препараттың атауы
Наименование препарата

Дозасы, сериясы, жарамдылық мерзімі
Доза, серия, срок годности

Егуге реакция (болған кезде реакцияның түрі көрсетіледі)
Реакция на прививку (при наличии указать вид реакции)

Профилактикалық егулер өткізуге жауапты дәрігердің қолы және жеке мөрі
Подпись и личная печать врача, ответственного за проведение профилактических прививок

9-бет

Жаднама

      Инфекциялық ауруларға қарсы вакцинациялау – халықты, балаларды, сондай-ақ ересектерді полиомиелит, дифтерия, қызылша, сіреспе, көкжөтел, В вирустық гепатиті және тағы да басқалары сияқты ауыр инфекциялардан қорғаудың сенімді, тиімді тәсілі.
      Бастан өткерген инфекция өзінің салдарымен өте қауіпті. Полиомиелит көп жағдайда баланы өмір бойы мүгедектік арбасына тәуелді етеді, дифтерия жүректің, орталық нерв жүйесінің зақымдануына апарып соқтырады, егілмеген адамдарда сіреспе азапты өліммен аяқталады.
      Дұрыс егілген бала мен ересек адам іс жүзінде инфекциялардан қорғалған, ал егер ауырса, бұл өте сирек кездеседі, онда ауру жеңіл түрде, ешбір асқынусыз өтеді.
      Әрбір елдің өзінің егу күнтізбесі бар. Қаржылық мүмкіндіктеріне, эпидемиологиялық жағдайына байланысты халықты қарсы егетін инфекциялардың саны әртүрлі. Ел неғұрлым өркениетті және бай болса, вакцина қолданылатын инфекциялық аурулардың тізбесі соғұрлым кең болады, себебі аурудың алдын алу сырқаттанған адамды емдеуден әлдеқайда жеңіл және арзан.
      Дүние жүзінің ғалымдары қазіргі кезде профилактикалық егулерге балама жоқ екенін дәлелдеді.
      Барлық вакциналар алдын ала көп сатылы, мұқият бақылаудан өткізіледі және олардың зиянсыздығына кепілдік берілгенде ғана пайдалануға жол беріледі. Вакциналардың көмегімен 1980 жылы бүкіл әлемде нағыз шешек ауруы жойылды, полиомиелит жойылуға жақын. 
      Өздеріңізді және өз балаларыңызды инфекциялық аурулардан қорғаңыздар!

10-бет

Памятка

      Вакцинация против инфекционных заболеваний - самый надҰжный, эффективный метод защиты населения, как детей, так и взрослых, от таких тяжелейших инфекций, как полиомиелит, дифтерия, корь, столбняк, коклюш, вирусный гепатит В и другие.
      Перенесенная инфекция крайне опасна своими последствиями. Полиомиелит нередко оставляет ребенка на всю жизнь прикованным к инвалидной коляске, дифтерия приводит к тяжелым поражениям сердца, ЦНС, столбняк у непривитых заканчивается мучительной смертью.
      Правильно привитый ребенок и взрослый практически защищены от инфекций, а если и заболевают, что встречается крайне редко, то переносят заболевание в легкой форме, без осложнений.
      Каждая страна имеет свой календарь прививок. В зависимости от финансовых возможностей, эпидемиологической ситуации количество инфекций, против которых прививается население, различно. Чем цивилизованнее и богаче страна, тем шире список инфекционных заболеваний, против которых используется вакцина, так как предотвратить заболевание намного легче и дешевле, чем лечить заболевшего.
      Ученые мира доказали, что альтернативы профилактическим прививкам в настоящее время не существует.
      Все вакцины предварительно проходят многократный, тщательный контроль и допускаются к использованию только с гарантией их безвредности. С помощью вакцин в 1980 году ликвидирована во всҰм мире натуральная оспа, на грани ликвидации полиомиелит.
      Защитите себя и своих детей от инфекционных заболеваний!

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады