Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2011 жылғы 28 ақпандағы № 17 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2010 жылы 11 сәуірде № 6885 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 29 сәуірдегі № 115 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.04.2016 № 115 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ипотекалық кредит беру және қаржылық қызмет көрсетуді тұтынушылардың және инвесторлардың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 10 ақпандағы Заңын іске асыру және бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі – Агенттік) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.02.2016 № 76 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      2. Агенттік Басқармасының «Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу және облигацияларды орналастыру және өтеу, облигациялар шығарылымының күшін жою қорытындылары жөніндегі ережені бекіту туралы» 2005 жылғы 30 шілдедегі № 269 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3822 тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Мемлекеттік емес облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу және облигацияларды орналастыру және өтеу, облигациялар шығарылымының күшін жою қорытындылары туралы есепті қарау ережесінде:
      1-тармақтың алтыншы бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Концессиялық шарттың және кепілдік шарттың көшірмелері инфрақұрылымдық облигациялар шығарылымы проспектісінің ажырамас бөліктері болып табылады. Инфрақұрылымдық облигациялар, төленуі осы эмитент бұрын шығарған, айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен жасалатын облигациялар, сондай-ақ ипотекалық және өзге де қамтамасыз етілген облигациялар шығарылымы проспектісімен облигациялар ұстаушылар өкілімен жасалған шарттардың көшірмелері қоса беріледі.»;
      1-4-тармақта «(оның бұрын шығарылған облигациялары қайталама бағалы қағаздар нарығында айналыста болған кезде)» сөздерден кейін «төленуі алдында эмитент бұрын шығарған, айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен жасалатын облигацияларды» деген сөздермен толықтырылсын;
      3-тармақтың 6) тармақшасындағы «банк кепiлдiгiн қамтамасыз еткен облигациялар» деген сөздер «ипотекалық және өзге де қамтамасыз етілген облигациялар» деген сөздермен ауыстырылсын;
      5-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «5-1. Эмитент облигациялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама) өзгерістер мен толықтырулар енгізу мақсатында уәкілетті органға мыналарды ұсынады:
      1) еркін нысанда жазылған өтініш.
      Заңның 9-бабының 1-тармағының 4-2), 8), 9) тармақшаларында көзделген облигациялар шығарылымы талаптарына өзгерістер енгізген жағдайда өтініште мынадай ақпарат көрсетіледі:
      бұқаралық ақпарат құралдарының атауын көрсете отырып, облигациялар ұстаушылардың жалпы жиналысы өткені туралы бұқаралық ақпарат құралдарында ақпаратты жариялаған күні туралы;
      облигациялар ұстаушылардың жалпы жиналысы өткені туралы (облигациялар ұстаушылардың саны елуден аспаған жағдайда) жазбаша хабарламаны жіберген күні туралы;
      бұқаралық ақпарат құралдарының атауын көрсете отырып, облигациялар ұстаушылардың жалпы жиналысының шешімін жариялаған күні туралы;
      2) бірінші басшы, бас бухгалтер қол қойған және эмитент мөрінің бедерімен расталған облигациялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама) өзгерістер мен толықтырулар мемлекеттік және орыс тілдерінде қағаз тасымалдауышта екі данада жасалған. Бұл ретте екі дананың әр қайсысында мемлекеттік және орыс тілдеріндегі облигациялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама) жасалған өзгерістер мен толықтырулар бар;
      3) қаржылық есеп берусіз Аcrobat Reader форматындағы электронды тасымалдауышта енгізілген өзгерістер мен толықтырулары бар (мемлекеттік және орыс тілдеріндегі) облигациялар шығарылымы проспектісі (облигациялық бағдарлама);
      4) облигациялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама) соның негізінде өзгерістер мен толықтырулар енгізген эмитент органы шешімінің көшірмесі;
      5) эмитенттің атауы, оның тұрғылықты орны, облигация түрінің өзгеруі, облигациялардың саны және (немесе) олардың айналыс мерзімі кеміген жағдайдағы облигациялар шығарылымы проспектісін (облигациялық бағдарлама) мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің түпнұсқасы;
      6) облигациялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама) өзгерістер мен толықтырулар енгізу нәтижесінде облигацияның меншік иелері құқықтарының бұзылмайтындығы туралы эмитенттің жазбаша міндеттемесі;
      7) эмитенттің атауы өзгерген, шаруашылық серіктестіктердегі қатысушылардың құрамы өзгерген жағдайда (шаруашылық серіктестіктің қатысушылары тізілімін жүргізу бағалы қағаздар ұстаушылары тізілімі жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысымен жүзеге асырылатын шаруашылық серіктестіктерді қоспағанда) – заңды тұлғаның мемлекеттік қайта тіркелу туралы куәлігінің көшірмесі мен жарғыға өзгерістердің көшірмесі;
      8) эмитенттің тұрғылықты орны өзгерген жағдайда - әділет органының заңды тұлғалардың бірыңғай мемлекеттік тіркелімге (заңды тұлғалардың электронды тіркеліміне) жаңа мәліметтерді енгізуін растайтын құжаттың көшірмесі және жарғыға енгізген өзгерістердің көшірмесі;
      9) облигациялар саны азайған жағдайда тіркеуші берген облигациялар саны азайғаны жөніндегі шешім қабылданған күннің алдындағы күніне бағалы қағаздарды есепке алу үшін эмитенттің жеке шотының жай-күйі туралы үзіндінің көшірмесі.
      Эмитенттің соттың құрылымды қайта қарау жөніндегі шешіміне сәйкес құрылымды қайта қарауы жүргізілген жағдайда осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) – 5), 7) тармақшаларында көрсетілген құжаттардан басқа қосымша мынадай құжаттар ұсынылады:
      сот бекіткен құрылымды қайта қарау жоспарының көшірмесі және оның ішінде облигациялар шығарылымы талаптарының өзгерістерін қоса бере отырып, эмитенттің құрылымын қайта қарауды өткізу туралы сот шешімінің көшірмесі;
      міндеттемелерінің құрылымын қайта қарау жорамалданып отырған эмитент кредиторларының жиналысы өтетін күні тіркеуші берген облигацияларды ұстаушылар тізілімінің көшірмесі;
      Банктер туралы Заңының 59-3-бабының 6-тармағында көрсетілген талаптардың орындалуын растайтын мерзімді баспасөз басылымы беттерінің көшірмесі.
      Заңның 9-бабының 1-тармағының 4-2), 8), 9) тармақшаларында көрсетілген облигациялар шығарылымының проспектісіндегі (облигациялық бағдарлама) мәліметтер өзгерген жағдайда осы тармақтың бірінші бөлігінің 1)–3), 5), 9) тармақшаларында көрсетілген құжаттардан басқа, облигация ұстаушылардың (сот шешіміне сәйкес немесе Қазақстан Республикасының Заңдарында көзделген жағдайлардағы қайта құрылымдау жүргізетін эмитенттердің қоспағанда) жалпы жиналысы шешімінің көшірмесі қосымша беріледі.
      Облигациялар ұстаушылардың жалпы жиналысының шешімінде мынадай мәліметтер көрсетіледі:
      эмитенттің атауы, облигациялар ұстаушылардың жалпы жиналысы өткізілетін облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі;
      облигациялар ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және жері;
      облигациялар ұстаушылардың жалпы жиналысында қатысқан ұстаушылардың облигациялар саны туралы мәліметтер;
      облигациялар ұстаушылардың жалпы жиналысының кворумы;
      облигациялар ұстаушылардың жалпы жиналысының күн тәртібі;
      облигациялар ұстаушылардың жалпы жиналысында облигациялар шығарылымының проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізілген негізіндегі мәселе бойынша дауыс беру тәртібі;
      облигациялар ұстаушылардың жалпы жиналысы төрағасының және хатшысының аты-жөні, бар болса - әкесінің аты;
      облигациялар ұстаушылардың жалпы жиналысының күн тәртібіндегі облигациялар шығарылымының проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізілген негізіндегі дауыс беруге салынған әр мәселесі бойынша облигациялар ұстаушылар дауыстарының жалпы саны;
      облигациялар шығарылымының проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізілген негізіндегі мәселе бойынша күн тәртібінің әр тармағы бойынша эмитенттің облигациялар ұстаушыларының жалпы жиналысымен қабылданған шешімі;
      облигациялар ұстаушылардың жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер.»;
      5-4-тармақта «мемлекеттік тіркелуі» деген сөзден кейін «төленуі осы эмитент бұрын шығарған, айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен жасалатын облигацияларды қоспағанда,» деген сөздермен толықтырылсын»;
      12-112-2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «12-1. Облигациялар шығарылымының күшін жою туралы шешім уәкілетті органмен Заңның 30-1-бабында көзделген негіздемелер бойынша қабылданады.
      12-2. Облигациялар шығарылымының күшін жою үшін эмитент уәкілетті органға мынадай құжаттарды ұсынады:
      1) ерікті нысанда жазылған өтініш;
      2) облигациялар шығарылымының күшін жою туралы шешім қабылдаған эмитенттің шешімінің көшірмесі;
      3) облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлігінің, облигациялар шығарылымының проспектісінің уәкілетті органның тіркеу туралы белгісімен түпнұсқалары;
      4) егер осы шығарылымның бір де бір облигациясы орналастырылмаса немесе эмитент осы шығарылымның барлық облигацияларын қайталама бағалы қағаздардың нарығында сатып алған жағдайда жою туралы шешімді қабылданған күнге тіркеушінің облигациялар ұстаушыларының жоғы туралы хабарламасы;
      5) қолданыс мерзімі аяқталған жағдайда осы шығарылымның барлық облигациялары бойынша талап ету құқықтарының сатып алынғанын растайтын құжат.
      Қаржы ұйымдарын қайта құрылымдау рәсімдерін жүзеге асыру кезінде эмитент осы тармақтың 1)-3) тармақшаларында көрсетілген құжаттарға қосымша сотпен бекітілген қайта құрылымдау жоспарының көшірмесін қоса бере отырып, эмитенттің қайта құрылымдауын жүргізу туралы сот шешімінің көшірмесін ұсынады.
      Мәжбүрлеп таратылатын эмитенттің тарату комиссиясы осы тармақтың 1)-3) тармақшаларында көрсетілген құжаттарға қосымша тарату процесінің аяқталғанын растайтын құжаттарды (тарату балансының көшірмесін) ұсынады.»;
      14-тармақтың үшінші бөлігіндегі «эмитент» деген сөз «банк» деген сөзбен ауыстырылсын;
      14-3-тармақта:
      5) тармақшада «облигациялар шығарылымы эмитент кепілдігімен қамтамасыз етілген» деген сөздер «ипотекалық және өзге де қамтамасыз етілген облигациялар шығарылған» деген сөздермен ауыстырылсын;
      6) тармақшадағы «, оның ішінде облигациялар шығарылымы талаптарын» деген сөздер алып тасталсын;
      16-3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «16-3. Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған не тиісінше орындамаған күннен бастап үш күнтізбелік күн ішінде және тоқсан сайын айдың 10 (оныншы) күнінен аспайтын мерзімде уәкілетті органға облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған не тиісінше орындамаған кезең ішінде осы Ереженің 10-қосымшасына сәйкес мәліметтерді ұсынады.»;
      1-қосымшада:
      33-1-тармақ «сенімгерлікпен басқаруға берілген» деген сөздерден кейін «, жалпы активтері көлемінің кем дегенде он пайызын құрайтын» деген сөздермен толықтырылсын;
      38-тармақта:
      5-1) тармақша «облигацияларға төлем жасаудың талаптары, тәртібі» деген сөздерден кейін «(осы эмитент бұрын шығарған, айналыста болу мерзімі аяқталған облигацияларды қоса алғанда)» деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 5-9) тармақшамен толықтырылсын:
      «5-9) төленуі осы эмитент бұрын шығарған, айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен жасалатын облигациялар шығарылған кезде осы облигациялардың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі, олардың түрі және саны қосымша көрсетіледі;»;
      мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «7-1) облигациялық заемның нысаналы мақсаты;»;
      2-қосымшада:
      21-1-тармақ «сенімгерлікпен басқаруға берілген» деген сөздерден кейін «, жалпы активтері көлемінің кем дегенде он пайызын құрайтын» деген сөздермен толықтырылсын;
      23-тармақта:
      7) тармақшадағы «.» деген тыныс белгісі «;» деген тыныс белгісімен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын:
      «8) облигациялық заемның нысаналы мақсаты;»;
      3-қосымшаның 7-тармағындағы «, ішкі аудит қызметі басшысының (болған жағдайда)» деген сөздер алып тасталсын;
      5-қосымшаның 5-тармағы мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «5-1) облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркелу күнін және нөмірін, осы облигациялар түрін, санын көрсете отырып, төленуі осы эмитент бұрын шығарған, айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен жасалатын орналастырылған облигациялар туралы ақпарат;»;
      9-қосымшада:
      «Облигациялар шығарылымының күшін жою туралы шешім қабылданған күнгі жағдай бойынша бір де бір акция орналастырылмаған.» деген сөздер алып тасталсын;
      «Акциялар шығарылымы ______________________күннен бастап күшін жойды.» деген сөйлемнің алдынан «____________________ байланысты» деген сөздермен толықтырылып, «Акциялар» деген сөз кіші әріппен жазылсын;
      10-қосымшада:
«

Берешекті толық төлеу үшін жетіспейтін сомасы

9


                       »

      деген бағаннан кейін мынадай мазмұндағы бағанмен толықтырылсын
«

Негізгі берешектің сомасы

9-1


                        ».

      4. Осы қаулы Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.
      5. Лицензиялау департаменті (Н.Қ. Қасқаманова):
      1) Заң департаментімен (Н.В. Сәрсенова) бірлесіп, осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын;
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап, он күндік мерзімде оны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне және «Атамекен» одағы» Қазақстанның Ұлттық экономикалық палатасы» және «Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестіктеріне мәлімет үшін жеткізсін.
      6. Агенттік Төрайымының Қызметі (А.Ә. Кенже) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.
      7. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрайымының орынбасары М.Б. Байсыновқа жүктелсін.

      Төрайым                                    Е. Бахмутова

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по вопросам рынка ценных бумаг

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 февраля 2011 года № 17. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 апреля 2011 года № 6885. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 апреля 2016 года № 115

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 29.04.2016 № 115 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В целях реализации Закона Республики Казахстан от 10 февраля 2011 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечного кредитования и защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов" и совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих порядок государственной регистрации выпуска ценных бумаг, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 29.02.2016 № 76 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      2. Внести в постановление Правления Агентства от 30 июля 2005 года № 269 "Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, аннулирования выпуска облигаций" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3822) следующие изменения и дополнения:
      в Правилах государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, аннулирования выпуска облигаций, утвержденных указанным постановлением:
      часть шестую пункта 1 изложить в следующей редакции:
      "Неотъемлемыми частями проспекта выпуска инфраструктурных облигаций являются копии концессионного договора и договора поручительства. К проспекту выпуска инфраструктурных облигаций, облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным данным эмитентом, срок обращения которых истек, а также ипотечных и иных обеспеченных облигаций прилагаются копии договоров с представителем держателей облигаций.";
      в пункте 1-4 после слов "(при обращении ранее выпущенных им облигаций на вторичном рынке ценных бумаг)," дополнить словами "облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек,";
      в подпункте 6) пункта 3 слова "облигаций, обеспеченных гарантией банка" заменить словами "ипотечных и иных обеспеченных облигаций";
      пункт 5-1 изложить в следующей редакции:
      "5-1. В целях внесения изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций (облигационной программы) в уполномоченный орган эмитентом представляются:
      1) заявление, составленное в произвольной форме.
      В случае внесения изменений в условия выпуска облигаций, предусмотренных подпунктами 4-2), 8), 9) пункта 1 статьи 9 Закона, в заявлении указывается следующая информация:
      о дате публикации информации о проведении общего собрания держателей облигаций в средствах массовой информации с указанием наименования средств массовой информации;
      о дате направления письменного извещения о проведении общего собрания держателей облигаций (в случае если количество держателей облигаций не превышает пятидесяти);
      о дате публикации решения общего собрания держателей облигаций в средствах массовой информации с указанием наименования средств массовой информации;
      2) изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций (облигационной программы) в двух экземплярах на государственном и русском языках на бумажном носителе, подписанные первым руководителем, главным бухгалтером, и заверенные оттиском печати эмитента. При этом каждый из двух экземпляров содержит изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций (облигационной программы) на государственном и русском языках;
      3) проспект выпуска облигаций (облигационной программы), содержащий вносимые в него изменения и дополнения (на государственном и русском языках) на электронном носителе в формате Аcrobat Reader без финансовой отчетности;
      4) копия решения органа эмитента, на основании которого внесены изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций (облигационной программы);
      5) оригинал свидетельства о государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы) в случае изменения наименования эмитента, его места нахождения, изменения вида облигаций, уменьшения количества облигаций и (или) срока их обращения;
      6) письменное обязательство эмитента о том, что в результате внесения изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций (облигационной программы) не нарушаются права собственников облигаций;
      7) в случае изменения наименования эмитента, изменения состава участников в хозяйственных товариществах (за исключением хозяйственных товариществ, в которых ведение реестра участников хозяйственного товарищества осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг) – копия свидетельства о государственной перерегистрации юридического лица и копия изменений в устав;
      8) в случае изменения места нахождения эмитента - копия документа, подтверждающая внесение органом юстиции новых сведений в единый государственный регистр юридических лиц (электронный регистр юридических лиц), и копия изменений в устав;
      9) в случае уменьшения количества облигаций - копия выданной регистратором выписки о состоянии лицевого счета эмитента для учета ценных бумаг на дату, предшествующую дате принятия решения об уменьшении количества облигаций.
      В случае проведения эмитентом реструктуризации в соответствии с решением суда о проведении реструктуризации, помимо документов, указанных в подпунктах 1)-5), 7) части первой настоящего пункта, дополнительно представляются:
      копия решения суда о проведении реструктуризации эмитента с приложением копии плана реструктуризации, утвержденного судом и содержащего в том числе изменение условий выпуска облигаций;
      копия реестра держателей облигаций, выданного регистратором на дату проведения собрания кредиторов эмитента, обязательства перед которыми предполагается реструктурировать;
      копия страницы периодического печатного издания, подтверждающей выполнение требования, указанного в пункте 6 статьи 59-3 Закона о банках.
      В случае изменения сведений в проспекте выпуска облигаций (облигационной программы), указанных в подпунктах 4-2), 8), 9) пункта 1 статьи 9 Закона, помимо документов, указанных в подпунктах 1)-3), 5), 9) части первой настоящего пункта, дополнительно представляется копия решения общего собрания держателей облигаций (за исключением случаев реструктуризации эмитента, проводимой в соответствии с решением суда или в случаях, установленных законами Республики Казахстан).
      В решении общего собрания держателей облигаций указываются следующие сведения:
      наименование эмитента, дата и номер государственной регистрации выпуска его облигаций, по которому проводится общее собрание держателей облигаций;
      дата, время и место проведения общего собрания держателей облигаций;
      сведения о количестве облигаций, держатели которых присутствуют на общем собрании держателей облигаций;
      кворум общего собрания держателей облигаций;
      повестка дня общего собрания держателей облигаций;
      порядок голосования на общем собрании держателей облигаций по вопросу, на основании которого вносятся изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций;
      фамилия, имя, при наличии – отчество председателя и секретаря общего собрания держателей облигаций;
      общее количество голосов держателей облигаций по каждому вопросу повестки дня общего собрания держателей облигаций, поставленному на голосование, на основании которого вносятся изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций;
      решение, принятое по каждому пункту повестки дня общим собранием держателей облигаций эмитента по вопросу, на основании которого вносятся изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций;
      решения, принятые общим собранием держателей облигаций.";
      в пункте 5-4 после слов "зарегистрированного объема выпуска облигаций" дополнить словами ", за исключением облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным данным эмитентом, срок обращения которых истек";
      пункты 12-112-2 изложить в следующей редакции:
      "12-1. Решение об аннулировании выпуска облигаций принимается уполномоченным органом по основаниям, предусмотренным статьей 30-1 Закона.
      12-2. Для аннулирования выпуска облигаций эмитент представляет в уполномоченный орган следующие документы:
      1) заявление, составленное в произвольной форме;
      2) копию решения органа эмитента, принявшего решение об аннулировании выпуска облигаций;
      3) оригиналы свидетельства о государственной регистрации выпуска облигаций, проспекта выпуска облигаций с отметкой уполномоченного органа о регистрации;
      4) уведомление регистратора об отсутствии держателей облигаций на дату принятия решения об аннулировании в случае, если ни одна облигация данного выпуска не была размещена или все облигации данного выпуска выкуплены эмитентом на вторичном рынке ценных бумаг;
      5) документ, подтверждающий выкуп права требования по всем облигациям данного выпуска, в случае истечения их срока действия.
      При осуществлении процедур реструктуризации финансовых организаций эмитент дополнительно к документам, указанным в подпунктах 1)-3) настоящего пункта, представляет копию решения суда о проведении реструктуризации эмитента с приложением копии плана реструктуризации, утвержденного судом.
      Ликвидационная комиссия эмитента, ликвидируемого в принудительном порядке, дополнительно к документам, указанным в подпунктах 1)-3) настоящего пункта, представляет документы, подтверждающие завершение ликвидационного процесса (копию ликвидационного баланса).";
      в части третьей пункта 14 слова "эмитентом", "эмитента" заменить словами "банком", "банка" соответственно;
      в пункте 14-3:
      в подпункте 5) слова "облигаций, обеспеченных гарантией эмитента," заменить словами "ипотечных и иных обеспеченных облигаций";
      в подпункте 6) слова "и содержащего в том числе условия выпуска облигаций" исключить;
      пункт 16-3 изложить в следующей редакции:
      "16-3. Эмитент в течение трех календарных дней с даты неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям и ежемесячно в срок не позднее 10 (десятого) числа месяца представляет в уполномоченный орган в течение периода неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям сведения согласно приложению 10 к настоящим Правилам.";
      в приложении 1:
      пункт 33-1 после слов "Сведения об активах эмитента," дополнить словами "составляющих не менее десяти процентов от общего объема активов,";
      в пункте 38:
      в подпункте 5-1) после слов "указываются условия, порядок оплаты облигаций" дополнить словами "(включая облигаций, ранее выпущенным данным эмитентом, срок обращения которых истек)";
      дополнить подпунктом 5-9) следующего содержания:
      "5-9) при выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, дополнительно указывается дата и номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и количество;";
      дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:
      "7-1) целевое назначение облигационного займа;";
      в приложении 2:
      пункт 21-1 после слов "Сведения об активах эмитента," дополнить словами "составляющих не менее десяти процентов от общего объема активов,";
      в пункте 23:
      в подпункте 7) знак препинания "." заменить знаком препинания ";";
      дополнить подпунктом 8) следующего содержания:
      "8) целевое назначение облигационного займа.";
      в пункте 7 приложения 3 слова ", руководителем, службы внутреннего аудита (при наличии)" исключить;
      пункт 5 приложения 5 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:
      "5-1) информация о размещенных облигациях, оплата которых произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, с указанием даты и номера государственной регистрации выпуска облигаций, вида, количества данных облигаций;";
      в приложении 9:
      слова "По состоянию на дату принятия решения об аннулировании выпуска облигаций ни одна облигация данного выпуска не была размещена." исключить;
      после слов "Выпуск облигаций аннулирован с
________________________
Дата (число/месяц/год) "
дополнить словами "в связи с ____________________";
      в приложении 10:
      после столбца
"

Недостающая сумма для полной
выплаты задолженности

9


                                    "

дополнить столбцом следующего содержания
"

Сумма основного долга

9-1


                                     ".

      4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
      5. Департаменту лицензирования (Каскаманова Н.К.):
      1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) принять меры к государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства и Объединений юридических лиц "Национальная экономическая палата Казахстана "Союз Атамекен" и "Ассоциация финансистов Казахстана".
      6. Службе Председателя Агентства (Кенже А.А.) принять меры по опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.
      7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Байсынова М.Б.

      Председатель                               Е. Бахмутова