"Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау объектілеріне ветеринариялық құжаттарды беру ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің м.а. 2009 жылғы 31 желтоқсандағы № 761 бұйрығына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2011 жылғы 3 мамырдағы № 08-3/233 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2011 жылы 1 маусымда № 6985 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2012 жылғы 17 қаңтардағы № 10-1/18 бұйрығымен

      Ескерту. Бұйрықтың күші жойылды - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 2012.01.17 № 10-1/18 (қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      БҰЙЫРАМЫН:
      1. «Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау объектілеріне ветеринариялық құжаттарды беру ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің м.а. 2009 жылғы 31 желтоқсандағы № 761 бұйрығына (Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу тізіліміне № 6029 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік органдарының нормативтік құқықтық актілер бюллетенінде жарияланған, 2010 жыл, № 10) мынадай толықтырулар мен өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау объектілеріне ветеринариялық құжаттарды беру ережесінде:
      2-тармақ мынадай мазмұндағы 14), 15) және 16) тармақшалармен толықтырылсын:
      «14) жеке сәйкестендіру нөмірі - жеке тұлға, оның ішінде жеке кәсіпкерлік түрінде өзінің қызметін жүзеге асыратын жеке кәсіпкер үшін қалыптастырылатын бірегей нөмір (бұдан әрі - ЖСН);
      15) бизнес-сәйкестендіру нөмірі - бірлескен кәсіпкерлік түрінде қызметтерді жүзеге асыратын заңды тұлға (филиал және өкілдік) және жеке кәсіпкер үшін қалыптастырылатын бірегей нөмір (бұдан әрі - БСН);
      16) ветеринариялық бақылау бекеті – шекара және кеден бекеттерінің аумағында (Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізетін пункттер) орналасқан, уәкілетті орган ведомствосының орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерді ветеринариялық-санитариялық бақылауды жүзеге асыруға қажетті жабдықтармен және аспаптармен жарақталған бөлімшесі.»;
      12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «12. Ветеринариялық-санитариялық қорытындыны мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау нәтижелері бойынша республикалық маңызы бар қаланың, астананың бас мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторы және оның орынбасары, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторы осы Ережеге 1-қосымшаға сәйкес нысанда береді.»;
      14-тармақта:
      үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты, ЖСН және мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылаудағы объектінің мекен-жайы;»;
      екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «заңды тұлғалар үшін – мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылаудағы объектінің атауы, БСН, мекен-жайы, оның профилі;»;
      сегізінші абзац алынып тасталсын;
      20-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «№ 1, 2 және 3 нысандағы ветеринариялық сертификаттар орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектінің әр партиясына осы Ережеге 2-қосымшаға сәйкес тізбе бойынша және осы Ережеге 3-қосымшада көрсетілген нысандар бойынша беріледі және орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектіні жеткізу жеріне дейін тасымалдау мерзімінде жарамды.»;
      24-тармақта:
      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылаудағы объектінің Қазақстан Республикасының ішінде орнын ауыстыру (тасымалдау) кезінде ветеринариялық сертификатты ресімдеу немесе дәлелді жазбаша бас тарту иесі тізімге енгізілген мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторға жүгінген күні жүргізіледі.»;
      үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «жеке тұлғалар үшін – тегін, атын, әкесінің атын, ЖСН, мекен-жайын, жануардың жеке нөмірін, жануарды (балықтардан, аралардан, қосмекенділерден басқасы) және жануарлардан алынатын өнімдердің орнын ауыстыру кезінде - жануардың жеке нөмірін;»;
      төртінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «заңды тұлғалар үшін – атауын, БСН, мекен-жайын, ведомство берген өндіріс объектінің есептік нөмірін, жануарды (балықтардан, аралардан, қосмекенділерден басқасы) және жануарлардан алынатын өнімдердің орнын ауыстыру кезінде - жануардың жеке нөмірін;»;
      он жетінші абзац алынып тасталсын;
      25-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      үшінші абзац:
      «жеке тұлғалар үшін – тегін, атын, әкесінің атын, ЖСН, мекен-жайын, жануардың жеке нөмірін, жануарды (балықтардан, аралардан, қосмекенділерден басқасы) және жануарлардан алынатын өнімдердің орнын ауыстыру кезінде - жануардың жеке нөмірін;»;
      төртінші абзац:
      «заңды тұлғалар үшін – атауын, БСН, мекен-жайын, ведомство берген өндіріс объектінің есептік нөмірін, жануарды (балықтардан, аралардан, қосмекенділерден басқасы) және жануарлардан алынатын өнімдердің орнын ауыстыру кезінде - жануардың жеке нөмірін;»;
      көрсетілген бұйрыққа 3-қосымша осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес мынадай мазмұнда жазылсын.
      2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң Мал шаруашылығын дамыту және ветеринариялық қауiпсiздiк департаментi (Тоқсеитова Р.Ә.) осы бұйрықтың заңда белгiленген тәртiппен Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелуiн қамтамасыз етсiн.
      3. Осы бұйрық ресми жариялануға тиіс және 2011 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгiзiледі.

      Министр                                    А. Мамытбеков

Қазақстан Республикасы       
Ауыл шаруашылығы министрінің бұйрығына
2011 жылғы 3 мамырдағы № 08-3/233 
қосымша              

Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық
бақылау объектілеріне ветеринариялық
құжаттарды беру ереженің     
3-қосымшасы           

Приложение к приказу Министра  
сельского хозяйства Республики Казахстан
от «__» _______ 2011 года № __  

Приложение 3             
к Правилам выдачи ветеринарных документов 
на объекты государственного       
ветеринарно-санитарного контроля     

Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрлігінің 
Ветеринария саласындағы  
мемлекеттік өкілетті     
органның ведомствосының   
рұқсаты №___________  
20 ___ жылғы «__» ____ 

Разрешение № ________  
ведомства уполномоченного    
государственного органа   
в области ветеринарии    
Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан     
от «__» _______ 2011 года 

ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ СЕРТИФИКАТТЫҢ ТҮБІРТЕГІ № ___/
КОРЕШОК ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА №____

Ветсертификат/Ветсертификат выдан __________________________________
                              (айы, күні, жылы) / (число, месяц, год)

в____________________облысы/области________________ауданында / района
______________________________________________________________берілді
(жеке тұлғаның аты-жөні) / (фамилия, имя, отчество частного лица)
Ескерту: / Примечание _______________________________________________
                        мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық
                           инспектордың анықтаған кемшіліктері  _____________________________________________________________________
нарушения выявленные государственным ветеринарно-санитарным инспектором
_____________________________________________________________________
мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектордың қызметі, аты-жөні, қолы / деятельность,
_____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, подпись государственного ветеринарно-санитарного инспектора

________________________________________
(айы, күні, жылы) / (число, месяц, год)

________________________________________ (кесу сызығы / линия отреза)

Қазақстан Республикасы
Республика Казахстан
Republic of Kazakhstan
Ауыл шаруашылығы министрлігі
Министерство сельского хозяйства
Ministry of agriculture
Ведомствоның аумақтық бөлімшелері
Территориальные подразделения ведомства
Office of the authorized body in the field of veterinary
_______________________________________                   № 1-нысан
_______________________________________                   Форма № 1

осы cертификатты берген құрамында мемлекеттік
ветеринариялық-санитариялық инспекторы бар
мемлекеттік органның аталуы
наименование государственного органа на
службе которого состоит госветсанинспектор,
выдавший настоящий ветеринарный сертификат/
name of public authority in the service
of which is the State Comptroller,
Issuing this veterinary certificate

ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ СЕРТИФИКАТ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ / VETERINARY CERTIFICATE
№ 00-00-00

      Ветеринариялық бақылау бекетінің мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторының мөр таңба орны /
Место штампа государственного ветеринарно-санитарного инспектора ветеринарного контрольного поста / The place of the stamp of state veterinary and sanitary inspector of the veterinary control post

_____________________________________________________________________
Малдың саны / количество животных / Number of animals________________

Малдың түрі/ вид животных / Origin of the animals

Жынысы Пол/ Sex

Малдың тұқымы / Порода / Breed

Жасы / Возраст / Age

жеке нөмірі, таңбасы, түрі, аты, салмағы /Индивидуальный номер, тавро, кличка, вес / Car number, brand, name, weight


      Малдың саны 5 бастан асса, олардың тізімі болуы керек, ол тізімге мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторы қол қояды және сол тізім осы сертификаттың ажыратылмас бөлігі болып табылады / При перевозке более 5 голов составляют список животных, который подписывается государственным ветеринарно-санитарным инспектором и является неотъемлемой частью данного сертификата / When transporting animals more than 5 goals of the inventory signed by the veterinary and sanitary inspector. Бал ара ұясы араларымен (бал ара жан ұясы), бал ара қорабы (ұясымен, ұясыз), аналық аралар және басқалары / Улей с пчелами (пчелиная семья), пчелопакеты (сотовые, безсотовые), пчелиные матки и прочие / A hive with bees, bee family, bee parcels (honeycombs), bee queens etc.

1. Малдың шығу тегі / Происхождение животных / Origin of the
animals

      Шетелге шығарушының мекен жайы / Наименование и адрес экспортера / Name and addres of exporter
_____________________________________________________________________
      Малдың шыққан жері (туған немесе алынған жері – мемлекет, облыс, аудан) / Место происхождения животных (место рождения или приобретения животных – страна, область, район) / Place of the animals (place of birth of acquirement of the animals – country, regions, district) __________________________________________________
Жануарлардың Қазақстан Республикасында болған уақыты / Животные находились в Республике Казахстан / Animals have been the of Kazakhstan
_____________________________________________________________________
туған күнінен, немесе 6 айдан кем емес мерзімде / с рождения или не менее 6 месяцев / from birth of not lees, than 6 months
      Жабайы жануарлар мен хайуанаттардың ауланған жерін көрсету керек / Для диких животных указать место отлова / For wild animals indicate the place of capture _____________________________________________________________________
Карантинде болған жері / Место карантинирования / Place of quarantine
_____________________________________________________________________

2. Жануарларды апаратын бағыт / Направление животных
/ Information about destination

      Қабылдайтын ел / Страна назначения / Country of destination
_____________________________________________________________________
тоқтамай кесіп өтетін ел (дер) / страна транзита / сountry of transit
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
шекарадан өтетін бекет / пункт пересечения границы / Point of crossing the border
Қабылдаушы ел, оның мекен жайы / Наименование и адрес получателя / Name and address of consignee
____________________________________________________________________
Көлік       /       Транспорт       /     Means of transport
____________________________________________________________________
вагонның, автокөліктің №, әуе ұшағының, кеменің рейсі / указать № вагона, автомашины, рейс самолета, судна / specify the number of the wagon, truck, flight-number, name of the ship
      3. Мен, төменде қол қоюшы мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектор, жоғарыда көрсетілген мал (дар) ______ тәуліктік карантинде болғанын және осы күндері малдар клиникалық бақылауда болғанын, басқа жануарлармен араласпағанын, сертификат берілер күні тексерілгенін, оларда жұқпалы індеттердің клиникалық белгілері болмағанын, растаймын / Я, государственный ветеринарно-санитарный инспектор, удостоверяю, что выше указанные животные прошли _____ дневный карантин с ежедневным клиническим осмотром, не имели контакта с другими животными, обследованы в день выдачи сертификата и не имеют клинических признаков инфекционных болезней / I, the state veterinary and sanitary inspector, that abovementionеd animals were placed in ______ days quarantine with daily clinical examination, have no contacts with the other animals, were examined at the day of the certificate and showed no clinical symptoms of the infectious diseases.
      Тасымалдауға арналған көлік ҚР-да қолданып келген тәсілдермен тазаланып және залалсыздандырылған / Транспортные средства очищены и продезинфицированы принятыми в Республике Казахстан методами и средствами / Means of transport have been cleaned and disinfected by the methods and mtans, approved in the Republic of Kazakhstan/
      Малдың шыққан жерінде мына індеттер тіркелінбеген / Животные выходят из местности, где не регистрировались / The animals came from the locality free from:
_____соңғы________ ______в течение последних / during the last_______ _____соңғы________ ______в течение последних / during the last_______
_____соңғы________ ______в течение последних / during the last_______

      «___» тәулік ішіндегі карантиндік уақытта, төменде көрсетілген ауруларға тексеруге рұқсаты бар мемлекеттік зертханаларда тексеріліп, осы аурулардың жоқтығын растаймын: / Животные в период _____ дневного карантина исследовалась в государственной ветеринарной лабораторий, имеющей разрешение на такие исследования, с отрицательным результатом на: / animals during ______ days quarantine were examined in the State Veterinary Laboratory, Licensed for conducting such examination, with negative results for:
____________________________________ 20 ___жылғы «______» ___________
____________________________________ 20 ___жылғы «______» ___________
Мына індеттерге қарсы вакцина егілді: / Проведена вакцинация против: / Animals were vaccinated against:
________________________________ 20 ___жылғы «______» _______________
________________________________ 20 ___жылғы «______» _______________
________________________________ 20 ___жылғы «______» _______________
Малдар паразиттерге қарсы емделді: / Животные обработаны против паразитов: / Animals were treated parasites:
_________________________________ 20 ___жылғы «______» ______________
_________________________________ 20 ___жылғы «______» ______________
      Жем – шөп және жануарларды тасымалдағанда керекті құрал-жабдықтар, жануаралар шығатын шаруашылықтан алынған және онда жұқпалы індет қоздырғыштары жоқ / Корма и др. сопровождающие грузы происходят непосредственно из хозяйства-экспортера и не контаминированы возбудителями инфекционных болезней / The feed and other accompanying things are originated from export premises and not contaminated with pathogenetic organisms.

Толтырылды          Бас мемлекеттік ветеринариялық-
                    санитариялық инспектор (орынбасары)
                    мемлекеттік ветеринариялық-
                    санитариялық инспектор             қолы      мөр

Составлено          Главный государственный
                    ветеринарно-санитарный
                    инспектор (заместитель)
                    государственный
                    ветеринарно-санитарный
                    инспектор                       подпись    печать

Made on ______ The state veterinary    ____________   _______________
               medical officer          Signature         Stamp
            қызметі, аты-жөні /
            должность, фамилия / title, name

Ветеринария саласындағы мемлекеттік өкілетті органның ведомствосының, экспорт/импортқа берілген рұқсаты/Разрешение ведомства уполномоченного государственного органа в области ветеринарии, на экспорт/импорт ______________________________________________________
                        нөмірі, айы, күні номер, дата

Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрлігінің
Ветеринария саласындағы 
мемлекеттік өкілетті  
органның ведомствосының 
рұқсаты №___________  
20 ___жылғы «____» ____ 

Разрешение № ________
ведомства уполномоченного
государственного органа 
в области ветеринарии  
Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан  
от «__» _______ 2011 года 

ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ СЕРТИФИКАТТЫҢ ТҮБІРТЕГІ № ___/
КОРЕШОК ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА №____

Ветсертификат/Ветсертификат выдан __________________________________
                              (айы, күні, жылы) / (число, месяц, год)
в________ облысы/области _________________________ ауданында / района

_____________________________________________________________ берілді
(жеке тұлғаның аты-жөні) / (фамилия, имя, отчество частного лица)
Ескерту: / Примечание _______________________________________________
мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектордың анықтаған кемшіліктері /
_____________________________________________________________________
нарушения выявленные государственным ветеринарно-санитарным инспектором
_____________________________________________________________________
мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектордың қызметі, аты-жөні, қолы / деятельность,
____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, подпись государственного ветеринарно-санитарного инспектора

________________________________________
(айы, күні, жылы) / (число, месяц, год)

---------------------------------------------------------- қию сызығы

Қазақстан Республикасы
Республика Казахстан
Republic of Kazakhstan
Ауыл шаруашылығы министрлігі
Министерство сельского хозяйства
Ministry of agriculture
Ведомствоның аумақтық бөлімшелері
Территориальные подразделения ведомства
Office of the authorized body in the field of veterinary

_______________________________________                   № 2-нысан
_______________________________________                   Форма № 2
осы cертификатты берген құрамында мемлекеттік
ветеринариялық-санитариялық инспекторы бар
мемлекеттік органның аталуы
наименование государственного органа на
службе которого состоит госветсанинспектор,
выдавший настоящий ветеринарный сертификат/
name of public authority in the service
of which is the State Comptroller,
Issuing this veterinary certificate

ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ СЕРТИФИКАТ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ / VETERINARY CERTIFICATE
№ 00-00-00

      Ветеринариялық бақылау бекетінің мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторының мөр таңба орны / Место штампа государственного ветеринарно-санитарного инспектора ветеринарного контрольного поста / The place of the stamp of state veterinary and sanitary inspector of the veterinary control post
_____________________________________________________________________
Өнімнің түрі / Наименование продукта
Name of product _____________________________________________________
Орын саны / Число мест
Number of package ___________________________________________________
Салмағы / Вес нетто
Net weight __________________________________________________________
Қапталған түрі / Упаковка
Type of package _____________________________________________________
Таңбасы / Маркировка
Identification marks________________________________________________

      1. Өнімнің шығу тегі / Происхождение продукта / Origin of the
product Экспортердің толық аталуы, мекен жайы / Наименование и адрес
экспортера / Name and address of exporter
_____________________________________________________________________
      2. Өнімді жөнелту бағыты / Направление продукта / Destination
of the products Қабылдайтын ел / Страна назначения / Country destination
_____________________________________________________________________
Тоқтамай кесіп өтетін ел (дер) / Страны транзита / Country of transit
_____________________________________________________________________
Шекарадан өтетін бекет / Пункт пересечения границы / Point of Crossing the border _________________________________________________
Қабылдаушының аталуы, мекен-жайы / Наименование и адрес получателя / Name and address of consignee
_____________________________________________________________________
Көлік / Транспорт / Means of transport ______________________________
Тасымалдау жағдайы / Условия транспортировки / Conditions of transportation ______________________________________________________

      3. Мен, төменде қол қоюшы Қазақстан Республикасының мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторы, жоғарыдағы көрсетілген жануарлар өнімін көріп төмендегі талаптарға сай келетінін растаймын; /Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарно-санитарный инспектор Республики Казахстан, удостоверяю, что предъявленные к осмотру продукты животного происхождения; I, the state veterinary and sanitary inspector of the Government of the Republic of Kazakhstan cortify, that subjected to examination raw product;
      - дені сау жануарлардан алынған / получены от убоя здоровых животных / derived from healthy animals;
      - тағамға пайдалануға жарамды / признаны пригодными для употребления в пищу / recognized as fit for consumption;
      - өнім өндірген кәсіпорын мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық қызметінің бақылауында, шет елге өнім шығаруға рұқсаты бар және Қазақстан Республикасының ветеринариялық талаптарына сай / произведены на предприятиях, находящихся под постоянным контролем государственной ветеринарно-санитарной инспекции, имеющих разрешение на экспорт и отвечающих ветеринарным требованиям Республики Казахстан / manufacture at the enterprises, which are under permanent supervision of the State Veterinary аnd sanitary Service, have export permission and satisfy veterinary requirements of the Republic of Kazakhstan;
      - өндірілген жерінде ХЭБ-ның «А» тізіміне жататын жануарлардың жұқпалы індеттері соңғы _____ айда тіркелмеген, сонымен қатар / выходит из местности, благополучной по инфекционным болезням животных списка «А» МЭБ в течение последних ____ месяцев, а также / derived from the locality, free from infections diseases, included in the O.I.E. List «А» during the last _____ months, and moreover: ________
____________________________________________________________________
Өнім алушы елдің талабы бойынша, өнім мемлекеттік ветеринария зертханасында _________________________ жылдың______________ айының «______» жұлдызында радиоактивтік ластану мөлшеріне тексерілген, радиоактивтік ластану мөлшері __________ беккерель/кг аспайтыны анықталған. По требованию стрaны-импортера продукция перед отправкой исследовано на радиоактивное загрязнение в государственной ветеринарной лаборатории; уровень радиоактивного загрязнения при исследовании не превышает___________ беккерель/кг. On the requirement of the importing country the products before shipment on «_____» _________________ were tested for radio-active contamination in the State Veterinary Laboratory, licensed for conducting such tests; the level of contamination did not exceed _____________ bk/kg. Тасымалдайтын көлік тазаланған және Қазақстан Республикасында залалсыздандыруға қолданылатын дәрі-дәрмектер мен тәсілдер қолданылған / Транспортные средства очищены и продезинфицированы методами и правилами, принятыми в Республике Казахстан/ Means for transport have been cleaned and disinfected.

Құжат толтырылды / Составлено / Made on _____ жылы / год _____ «____»

Бас мемлекеттік ветеринариялық-
санитариялық инспектор (орынбасары)
мемлекеттік ветеринариялық-
санитариялық инспектор /
Главный государственный ветеринарно-
санитарный инспектор (заместитель)
государственный ветеринарно-
санитарный инспектор /
The state veterinary
medical officer
_____________________________________________________________________
(қызметі, аты-жөні / должность, Ф.И.О. / title, name)

_______________________
Қолы / Подпись / Signature                   Мөр / Печать / Stamp

Ветеринария саласындағы мемлекеттік өкілетті органның ведомствосының, экспорт/импортқа берілген рұқсаты / Разрешение ведомства уполномоченного государственного органа в области ветеринарии, на экспорт/импорт ______________________________________________________
                              нөмірі, айы, күні номер, дата

Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрлігінің
Ветеринария саласындағы 
мемлекеттік өкілетті  
органның ведомствосының 
рұқсаты №___________  
20 ___жылғы «____» ____ 

Разрешение № ________
ведомства уполномоченного  
государственного органа  
в области ветеринарии  
Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан   
от «__» _______ 2011 года 

ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ СЕРТИФИКАТТЫҢ ТҮБІРТЕГІ № ___/
КОРЕШОК ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА №____

Ветсертификат / Ветсертификат выдан _________________________________
                              (айы, күні, жылы) / (число, месяц, год)
в________ облысы/области _________________________ ауданында / района

_____________________________________________________________ берілді
(жеке тұлғаның аты-жөні) / (фамилия, имя, отчество частного лица)
Ескерту: / Примечание _______________________________________________
мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектордың анықтаған кемшіліктері /
_____________________________________________________________________
нарушения выявленные государственным ветеринарно-санитарным инспектором
_____________________________________________________________________
мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектордың қызметі, аты-жөні, қолы / деятельность,
____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, подпись государственного ветеринарно-санитарного инспектора

________________________________________
(айы, күні, жылы) / (число, месяц, год)

---------------------------------------------------------- қию сызығы  Қазақстан Республикасы
Республика Казахстан
Republic of Kazakhstan
Ауыл шаруашылығы министрлігі
Министерство сельского хозяйства
Ministry of agriculture
Ведомствоның аумақтық бөлімшелері
Территориальные подразделения ведомства
Office of the authorized body in the field of veterinary

______________________________________________             № 3-нысан
______________________________________________             Форма № 3
осы cертификатты берген құрамында мемлекеттік
ветеринариялық-санитариялық инспекторы бар
мемлекеттік органның аталуы
наименование государственного органа на
службе которого состоит госветсанинспектор,
выдавший настоящий ветеринарный сертификат/
name of public authority in the service
of which is the State Comptroller,
Issuing this veterinary certificate

ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ СЕРТИФИКАТ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ/ VETERINARY CERTIFICATE
№ 00-00-00

      Ветеринариялық бақылау бекетінің мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторының мөр таңба орны / Место штампа государственного ветеринарно-санитарного инспектора ветеринарного контрольного поста / The place of the stamp of state veterinary and sanitary inspector of the veterinary control post

_____________________________________________________________________
Өнімнің аталуы / Наименование продукта
Name of product _____________________________________________________
Орын саны / Число мест
Number of package ___________________________________________________
Таза салмағы / Вес нетто
Net weight __________________________________________________________
Қапталған түрі / Вид упаковки
Type of package _____________________________________________________
Таңбасы / Маркировка
Identification marks ________________________________________________

      1. Шикізаттың шығу тегі / Происхождение сырья / Origin of the product
Экспортердың аталуы, мекен жайы /Наименование и адрес экспортера / Name and address of exporter
_____________________________________________________________________
      2. Шикізатты жөнелту бағыты / направление сырья / Destination of the raw material
Қабылдайтын ел / Страна назначения / Country destination
_____________________________________________________________________
Тоқтамай кесіп өтетін ел (дер) / Страны транзита / Country of transit
_____________________________________________________________________
Шекарадан өтетін бекет / пункт пересечения границы / Point of Crossing the border
_____________________________________________________________________
Қабылдаушының аты, мекен жайы / Наименование и адрес получателя / Name and address of consignee
_____________________________________________________________________
Көліктің түрі / Вид транспорта / Means of transport _________________
Тасымалдау жағдайы / Условия транспортировки / Conditions of transportation ______________________________________________________

      3. Мен, төменде қол қоюшы Қазақстан Республикасының мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторы, жоғарыдағы көрсетілген малдан өндірілген шикізатты немесе жемшөпті көріп / Я, нижеподписавшиеся государственный ветеринарно-санитарный инспектор Республики Казахстан, удостоверяю, что предъявленное к осмотру техническое сырье или корма / I, the state veterinary and sanitary inspector of the Government of the Republic of Kazakhstan cortify, that subjected to examination raw product;
      - шет елге шикізат шығаруға рұқсаты бар кәсіпорыннан, дені сау малдардан алынған / Получены от убоя здоровых животных на предприятиях, имеющих разрешение на экспорт сырья / derived from healthy animals at the premises for export of raw product;
      - бұл шаруашылық және оның аумағы, ХЭБ-ның «А» тізіміндегі жұқпалы аурулардан, сонымен қатар сібір жарасынан (тері және құнды аң терілері) және сальмонеллезден (құстың мамығы мен қанаттары) соңғы 3 ай мерзімінде таза;/ происходит из хозяйств и местности, благополучных по инфекционным болезням животных списка «А» МЭБ в течение последних 3-х месяцев, а также по сибирской язве (для пушно-мехового и кожевенного сырья) и сальмонеллезу (для пуха и пера);/derived from the premises and locality, free from infections diseases, included in the O.I.E. List «А» during the last 3 months, as well as anthrax (for fur, hides and srins) and salmonellosis (for down and feather);
      - жиналған тері шикізаттары, оларды тексеруге рұқсаты бар мемлекеттік ветеринариялық зертханаларда сібір жарасына тексеріліп, теріс нәтиже бергенін растаймын / сборное кожевенное сырье полностью исследовано на сибирскую язву с отрицательным результатом в государственной ветеринарной лаборатории, имеющие разрешения на такие исследования / collected hides and skins, raw products were completely tested with negative results for anthrax in the state veterinary laboratory, licensed for conducting such tests.

Алушы елдің талабы бойынша, жіберер алдында мемлекеттік ветеринариялық зертханасында
____________________________________________________________________
жылдың ______________ айының «______» жұлдызында радиоактивтік ластау мөлшеріне тексерілген, радиоактивтік ластау мөлшері _________________
беккерель/кг аспайтыны анықталған.
По требованию страны-импортера сырье перед отправкой исследовано на радиоактивное загрязнение в государственной ветеринарной лаборатории, уровень радиоактивного загрязнения при исследовании не превышает___________ беккерель/кг.
On the requirement of the importing country the products before shipment on «_____»___________________ were tested for radio-active contamination in the State Veterinary Laboratory, licensed for conducting such tests; the level of contamination did not exceed _____________ bk/kg.
Тасымалдайтын көлік тазаланған және Қазақстан Республикасында залалсыздандыруға қолданылатын дәрі-дәрмектер мен тәсілдер қолданылған.
Транспортные средства очищены и продезинфицированы методами и правилами, принятыми в Республике Казахстан.
Means for transport have been cleaned and disinfected by the methods and means, approved in the Republic of Kazakhstan

Құжат толтырылды / Составлено / Made on _________ жылы ________ «___»

Бас мемлекеттік ветеринариялық-
санитариялық инспектор (орынбасары)
мемлекеттік ветеринариялық-
санитариялық инспектор/
Главный государственный ветеринарно-
санитарный инспектор (заместитель)/
государственный ветеринарно-
санитарный инспектор
The state Chief veterinary
sanitary inspector (deputy)
veterinary sanitary
inspector
____________________________________________________________________
    (қызметі, аты-жөні / должность, Ф.И.О. / title, name)

___________________________
Қолы / Подпись / Signature                   Мөр / Печать / Stamp

Ветеринария саласындағы мемлекеттік өкілетті органның ведомствосының, экспорт/импортқа берілген рұқсаты / Разрешение ведомства уполномоченного государственного органа в области ветеринарии, на экспорт/импорт ___________________________________
                  нөмірі, айы, күні номер, дата

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады