Адвокаттардың тағылымдамадан өтушілерінің тағылымдамадан өту тәртібі туралы ережені бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2012 жылғы 8 ақпандағы № 54 Бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2012 жылы 20 ақпанда № 7430 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2018 жылғы 24 қыркүйектегі № 1439 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Әділет министрінің 24.09.2018 № 1439 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Қазақстан Республикасы "Адвокаттық қызмет туралы" Заңының 8-бабы 7-тармағына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған Адвокаттардың тағылымдамадан өтушілерінің тағылымдамадан өту тәртібі туралы ережесі бекітілсін.

      2. Осы бұйрықтың орындалуына бақылау Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитетіне жүктелсін.

      3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Министр

Б. Имашев


  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2012 жылғы 8 ақпандағы
№ 54 бұйрығымен
бекітілген

Адвокаттардың тағылымдамадан өтушiлерiнiң тағылымдамадан
өту тәртiбi туралы ереже

      Ескерту. Ереже жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 29.03.2013 № 96 бұйрығымен (ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

1. Жалпы ережелер

      1. Адвокаттардың тағылымдамадан өтушiлерiнiң тағылымдамадан өту тәртiбi туралы ереже (бұдан әрі - Ереже) адвокаттың тағылымдамадан өтушілеріне (бұдан әрі – тағылымдамадан өтушілер) қабылдау шарттарын, тағылымдамадан өтушілердің тағылымдамадан өту тәртібін белгілейді.

      2. Қазақстан Республикасының жоғары заң білімі бар азаматы тағылымдамадан өтуші болып табылады.

      Адвокаттық қызметтiң кәсiби бiлiмдерi мен практикалық дағдыларын игеру тағылымдамадан өтудiң мақсаты болып табылады.

      "Қазақстан Республикасының сот жүйесі және судьялардың мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасы Конституциялық Заңының 34-бабы 1-тармағының 1), 2), 3), 9), 10) және 12) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша судьяның өкілеттіктерін тоқтатқан адамдар тағылымдамадан өтпейді.

2. Тағылымдамадан өтуге жіберу, тағылымдамадан өту
туралы шарт жасасу тәртібі

      3. Адвокаттық қызметпен айналысу құқығына арналған лицензияны алу үшін тағылымдамадан өтуге ниет бiлдiрген адам тағылымдамадан өтуге жiберу туралы еркін нысандағы өтiнiшпен адвокаттар алқасының төралқасына жүгiнедi.

      Тағылымдамадан өтуге жiберу туралы өтінішке мына құжаттар қоса беріледі:

      1) Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжаттың көшiрмесi;

      2) жоғары заң бiлiмi туралы дипломның көшiрмесi (салыстыру үшiн дипломның түпнұсқасы берiлмеген жағдайда, нотариалды куәландырылған көшiрмесi);

      3) өз қолымен толтырылған өмірбаян;

      4) еңбек кiтапшасы немесе заң мамандығы бойынша жұмыс өтiлiн растайтын өзге де құжат;

      5) тағылымдамадан өтуге ниет білдірген адамның тұрғылықты жері бойынша наркологиялық және психиатриялық диспансерлер берген денсаулығының жағдайы туралы медициналық анықтамалар;

      6) соттылығының жоқтығы не болуы туралы анықтама;

      7) мөлшері 3х4 см екі фотосурет.

      4. Тағылымдамадан өтуге жіберу туралы өтініш оның келіп түскен күнінен аспайтын отыз күнтізбелік күн мерзімінде тағылымдамадан өтуге ниет білдірген адамның қатысуымен адвокаттар алқасы төралқасының отырысында қаралады.

      Тағылымдамадан өтуге жіберу туралы өтінішті қарау нәтижелері бойынша адвокаттар алқасының төралқасы мына дәлелді шешімдердің бірін қабылдайды:

      1) тағылымдамадан өтуге жіберу туралы;

      2) тағылымдамадан өтуге жіберуден бас тарту туралы.

      5. Адвокаттар алқасы төралқасының төрағасы мен тағылымдамадан өтуші тағылымдамадан өтуге жіберу туралы шешім қабылдаған күні тағылымдамадан өту туралы шарт жасасады.

      Тағылымдамадан өту туралы шартта көрсетіледі:

      1) шарт жасасу күні мен орны;

      2) тараптардың атауы;

      3) тағылымдамадан өту орны;

      4) тағылымдамадан өтушінің, тағылымдама жетекшісінің, адвокаттар алқасы төралқасының және адвокаттар алқасы төралқасы төрағасының құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі;

      5) жұмыс уақытының режимі;

      6) адвокаттар алқасының төралқасына тағылымдамадан өту барысы туралы есеп беру мерзімдері;

      7) тағылымдамадан өтудің ұйымдастырылуы үшін ақының мөлшері мен төлеу мерзімі;

      8) осы ережеге және қолданыстағы заңнамаға қайшы келмейтін басқа да жағдайлар.

      Шарт адвокаттар алқасы төралқасы төрағасының, тағылымдамадан өтушінің, тағылымдама жетекшісінің қол қоюымен және адвокаттар алқасының мөрімен бекітіледі.

3. Тағылымдамадан өту тәртібі мен шарттары

      6. Тағылымдама ақылы негізде, күндізгі нысанда, тағылымдамадан өтуге кандидат тұрғылықты жері бойынша тіркелген заң консультациясында немесе адвокат кеңсесінде жүзеге асырылады.

      Тағылымдама кемiнде бес жыл адвокаттық қызмет өтiлi бар адвокаттың басшылығымен жүзеге асырылады. Тағылымдамадан бiр уақытта бiр адвокатта екi адамнан аспайтын тағылымдамадан өтушi өте алады.

      7. Тағылымдаманың ұзақтығы алты айдан бiр жылға дейiн құрайды. Адвокаттар алқасының төралқасы тағылымдама жетекшісінің қолдаухатын, тағылымдамадан өтуші дайындаған іс жүргізу және өзге де құжаттарды қарау және тағылымдамадан өтушімен әңгімелесу нәтижелері бойынша тағылымдама басталған күннен бастап алты ай өткен соң тағылымдамадан өту мерзімін қысқартады.

      Алдыңғы жұмыс тәжірибесі және заң мамандығы бойынша бес жылдан кем болмайтын жұмыс өтілі тағылымдамадан өту мерзімін қысқарту туралы қолдаухат беруге негіз болып табылады.

      Заң мамандығы бойынша жұмыс өтілі болмаған жағдайда, тағылымдаманың мерзімі бір жылдан кем болмауы тиіс.

      8. Тағылымдамадан өтушi ретiндегi жұмыс кезеңi заң мамандығы бойынша жұмыс өтiлiне есептеледi.

      Тағылымдамадан өтуге жіберілген адам адвокаттар алқасының кадрлық құрамына тағылымдамадан өтуші ретінде қабылданады. Тағылымдамадан өтуші мен тағылымдаманың жетекшісі туралы деректер Адвокатураның бірыңғай ақпараттық жүйесіне енгізіледі.

      9. Тағылымдамадан өту осы Ережеге қоса берiлген және оны адвокаттар алқасы төралқасының төрағасы бекіткен 1-қосымшаға сәйкес Тағылымдамадан өтудің үлгi бағдарламасының негiзiнде әзірленген жеке бағдарлама бойынша жүзеге асырылады.

      Тағылымдама аяқталғаннан кейін тағылымдамадан өтуші:

      1) тағылымдамадан өту орны, оның мерзімдері мен одан өту реттілігі туралы мәліметтер;

      2) тағылымдама жоспары бойынша орындалған жұмыстардың сипаты;

      3) тәжірибелік дербес жұмыстың игерілген дағдылары;

      4) тағылымдаманы ұйымдастыруды және өткізуді жетілдіру бойынша ескертулер мен ұсыныстар қамтылатын қорытынды есепті жасайды.

      Тағылымдаманың қорытындысы бойынша тағылымдама жетекшісі осы Ережеге 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жазбаша қорытынды жасайды.

      Қорытындыға тағылымдамадан өтушінің қорытынды есебі, тағылымдамадан өтуші жасаған және оған тағылымдамадан өтуші мен тағылымдама жетекшісі қол қойған іс жүргізу және өзге де жазбаша құжаттардың жобалары қоса беріледі.

      Тағылымдаманың қорытындысы туралы материалдарды тағылымдамадан өтуші тағылымдамадан өткен заң консультациясының немесе адвокат кеңсесінің басшысы адвокаттар алқасының төралқасына тағылымдама аяқталған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей енгізеді.

      10. Тағылымдама материалдарын қарау нәтижелері бойынша адвокаттар алқасының төралқасы тағылымдамадан өту туралы қорытындыны бекіту туралы не тағылымдамадан өту туралы қорытындыны бекітуден бас тарту туралы шешімді қабылдайды.

      Тағылымдамадан өту туралы қорытындыны бекітуден бас тарту туралы шешім дәлелді болуы тиіс. Тағылымдамадан өту туралы қорытындыны бекітуден бас тарту туралы адвокаттар алқасы төралқасының шешімімен келіспеген жағдайда сот тәртібімен шағым жасалады.

      Тағылымдамадан өтпеген адам тағылымдамаға жалпы негіздерде қайта жіберіледі.

      11. Тағылымдаманың әр айы үшiн ақы төлеу мөлшері есеп айырысу жүргiзілетін күнге белгiленген айлық есептік көрсеткіштің он еселенген мөлшерінен аспайтын мөлшерде белгіленеді.

      Төлем фактісі адвокаттар алқасының бухгалтериясы беретін кіріс-кассалық ордермен не банктік төлем құжатымен расталады.

      12. Тағылымдамадан өту кезеңінде тағылымдамадан өтуші тағылымдама жетекшісінің басшылығымен адвокаттар алқасын ұйымдастыру қағидаларымен және қызметімен танысады, заңды көмек алуға жүгінген тұлғаларды адвокаттың қабылдауын ұйымдастыру, құқықтық сипаттағы жазбаша құжаттарды жасау, қылмыстық және азаматтық сот ісін жүргізудің және әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс жүргізудің әртүрлі кезеңдерінде нақты істі жүргізу тәртібін, қылмыстық қудалаудан не әкімшілік құқық бұзушылықтан жәбірленген адамдардың мүдделерін білдіруді жүзеге асыру ерекшеліктерін зерделейді.

      Тағылымдамадан өтуші іс жүргізу құжаттарының жобаларын дербес жасайды және оларды тағылымдаманың жетекшісіне тексеруге ұсынады.

      Тағылымдамадан өтуші адвокаттар азаматтар мен заңды тұлғалардың өкілдеріне заң консультацияларын берген кезде, тағылымдама жетекшісінің тапсырмасы бойынша және тергеушінің немесе анықтаушының, және/немесе прокурордың рұқсатымен тергеу және іс жүргізу әрекеттері өткізілген кезде, сондай-ақ олардың материалдарында мемлекеттік құпияны құрайтын мәліметтер қамтылған істерді қоспағанда, олар бойынша қорғаушы және/немесе өкілі ретінде тағылымдама жетекшісі немесе басқа да адвокаттар сөз сөйлейтін істер бойынша сот отырыстарында қорғаушының немесе өкілдің ұстанымын әзірлейді.

      13. Тағылымдамадан өтуші тағылымдамадан өткен кезде:

      1) Қазақстан Республикасы таныған халықаралық құқықтық актілерді қоса алғанда адвокаттық қызмет және адам құқықтарын қорғау саласындағы нормативтік құқықтық актілерді зерделейді;

      2) заң консультациясында, адвокат кеңсесінде тағылымдамадан өтушілер үшін ұйымдастырылатын сабақтарға тұрақты түрде қатысады;

      3) адвокаттар алқасының төралқасы тағылымдаманы ұйымдастыру шеңберінде өткізетін іс-шараларға қатысады;

      4) осы Ережеге 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тағылымдама күнделігін жүргізеді;

      5) адвокаттар алқасының төралқасына тағылымдамадан өту туралы шартта белгіленген мерзімдерде тағылымдаманың барысы туралы есеп береді;

      6) тағылымдама мерзімінің аяқталуы бойынша қорытынды есепті дайындайды.

      Есепке тағылымдамадан өтуші мен тағылымдама жетекшісі қол қойған, тағылымдамадан өтуші тағылымдама уақытында жасаған іс жүргізу және өзге де жазбаша құжаттардың жобалары қоса беріледі.

      14. Адвокаттар алқасы төралқасының төрағасы тағылымдамаға жалпы басшылықты жүзеге асырады, қолданыстағы заңнама бойынша семинарларды ұйымдастырады, тағылымдама жоспарының орындалуын бақылауды жүзеге асырады, тағылымдамадан өтушілердің адвокат кәсібінің дағдыларын табысты игеруі үшін қажетті жағдайларды қамтамасыз етеді, келіп түскен тағылымдама материалдарын төралқа отырысында қарауды ұйымдастырады.

      15. Тағылымдамадан өтушілер туралы ақпаратты жедел алу мақсатында, адвокаттар алқасы төралқасының төрағасы тағылымдамадан өтушілер туралы деректерді Адвокатураның бірыңғай ақпараттық жүйесіне енгізу үшін жауапты тұлғаны тағайындайды және олардың уақтылы толтырылуын бақылайды.

4. Тағылымдамадан өту туралы шартты тоқтату және бұзу тәртібі

      16. Тағылымдамадан өту мерзімі аяқталғаннан кейін тағылымдамадан өту туралы шарттың әрекет етуі тоқтатылады.

      17. Тағылымдамадан өту туралы шарт мына жағдайлардың бірі орын алған кезде бұзылады:

      1) тағылымдамадан өтуші өз ниеті бойынша тағылымдамадан өту туралы шартты бұзу жөнінде өтініш бергенде;

      2) тағылымдамадан өтушінің тағылымдамадан одан әрі өтуімен ұштаспайтын Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын, Адвокаттар алқасының жарлығын, адвокаттардың кәсіби этикасын бұзғанда;

      3) тағылымдамадан өтушіні осы Ереженің және тағылымдамадан өту туралы шарттың талаптарын сақтамағанда;

      4) тағылымдамадан өтушінің екі ай қатарынан тағылымдамадан өткені үшін жарналарын төлемегенде;

      5) тағылымдамадан өтушіні қылмыстық жауапкершілікке тартылғанда не одан ақталмайтын негіздер бойынша босатылғанда.

      18. Тағылымдамадан өту туралы шарт осы Ереженің 17-тармағының 2)5) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша бұзылған жағдайда, тұлға тағылымдамадан өтуге шарт бұзылған күннен бастап бір жылдан кейін жіберіледі.

5. Қорытынды ережелер

      19. Осы Ережемен регламенттелмеген мәселелер адвокаттық қызметті регламенттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасында және Адвокаттар алқасының жарғысында көзделген тәртіпте шешіледі.

  Адвокаттардың тағылымдамадан
өтушiлерiнiң тағылымдамадан өту
тәртiбi туралы ережеге 1-қосымша

Адвокаттардың тағылымдамадан өтушiлерiнiң тағылымдамадан
өтуінің үлгі бағдарламасы
1. Теориялық бөлім

      1. Адвокаттардың тағылымдамадан өтушiлерiнiң тағылымдамадан өтуі кезеңінде зерделеуге жататын заңнамалық актілер бойынша мәселелердің үлгі тізбесі:

      1) Адвокатураны ұйымдастыру мен қызметінің құқықтық негіздері.

      адвокатураның мақсаты, адвокатура мен адвокаттық қызметтің ұғымы, мақсаттары, міндеттері және әлеуметтік құндылығы;

      адвокатура институтының қалыптасуы және даму тарихы, шет елдердегі адвокатура;

      адвокаттық қызмет белгілері, адвокатура туралы заңнама;

      адвокаттық қызметті ұйымдастыру қағидалары;

      адвокаттар алқасы, оның органдары, адвокаттар алқасы органдарының өкілеттіктері, адвокаттар алқасының жарғысы;

      адвокаттық қызметті ұйымдастыру нысандары;

      адвокаттың құқықтық мәртебесі, адвокат кәсібіне рұқсат беру тәртібі;

      адвокаттық қызметпен айналысуға лицензия беру, лицензия беруден бас тарту, адвокаттық қызметпен айналысуға лицензиядан айыру, адвокаттық қызметпен айналысуға лицензия әрекетін тоқтата тұру және тоқтату;

      адвокаттар алқасы мүшесінің құқықтары мен міндеттері;

      адвокаттың іс жүргізу құқықтары мен міндеттері, заңды тыйым салулар, адвокаттық қызметтің кепілдіктері, адвокаттың жауапкершілігі;

      адвокаттың еңбек ақысы, адвокаттық қызметке салық салу;

      адвокаттың қылмыстық және азаматтық істер, әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер жөнінде мақсатты заң көмегін көрсету бойынша қызметі, адвокаттар ақысыз көрсететін заңгерлік көмек, адвокаттар көрсететін заң көмегіне ақы төлеу және олардың қорғаумен, өкілдік етумен байланысты шығыстарын республикалық бюджет есебінен өтеу;

      адвокаттар мен адвокаттардың тағылымдамадан өтушілерінің тәртіптік жауапкершілігі.

      2) адвокаттың кәсіптік әдебі:

      әдептің адвокат қызметіндегі мәні мен мазмұны, адвокаттардың кәсiптiк әдебi кодексi;

      адвокат құпиясы, адвокаттың әртүрлі қызмет саласындағы мінез-құлық әдебінің ережелері: адвокат-әріптес, адвокат–қорғалатын адам, адвокат–сенім білдіруші жүйесіндегі адвокаттың мінез-құлық әдебінің ережелері, адвокаттың құқық қорғау органдарымен және сотпен өзара қарым-қатынас жасаудағы мінез-құлық әдебі, адвокаттың консультация беру, тапсырманы қабылдау (шарт жасау), мүдделер тартысындағы мінез-құлық әдебі;

      заң көмегін көрсету және адвокаттың еңбек ақысын төлеу туралы шарт жасасқан кезде адвокат әдебінің ережелерін сақтау;

      адвокат және бұқаралық ақпарат құралдары, заң көмегін көрсету туралы ақпаратты таратудың әдептік негіздері;

      адвокаттың қоғамдық маңызды міндеттері, адвокаттың жеке басының кәсіби маңызды қасиеттері;

      3) адвокат қызметінің стандарттары:

      адвокат қызметін ұйымдастыру негіздері, адвокаттың іс-жүргізу іс-әрекетінің стандарттары;

      адвокаттың шешендік өнерінің негіздері, қорғау сөзін құрудың логикалық, психологиялық, әдептік негіздері, қорғау сөзінің коммуникативтік қасиеттері;

      адвокаттың қызметін жоспарлау;

      адвокаттық іс жүргізу, оны қалыптастыру тәртібі;

      құжаттарды дайындау кезеңдері, адвокаттың құжаттарды жасауының заң техникасы, оның маңызы және элементтері (ережелері, құралдары, тәсілдері;

      адвокаттың өкілеттіктерін куәландыру;

      4) адвокаттың консультативтік жұмысы:

      адвокаттың консультативтік жұмысының ұғымы, оның мақсаттары мен міндеттері, консультация беруді ұйымдастыру және өткізу тәртібі;

      сұхбат жүргізу және оның кезеңдері, сұхбат жүргізудің психологиялық аспектілері, әңгімені құрудың тәсілдері;

      консультативтік қызмет түрлері: консультациялар, құқықтық мәселелер бойынша анықтамаларды дайындау және беру тәртібі;

      консультация кезеңдері: консультацияның жалпы жоспарын дайындау, жағдайды құқықтық бағалау, істің перспективасын ашу, жүгінген адамның мінез-құлық нұсқаларына және жағдайдың дамуының ықтимал нұсқаларына қатысты ұсынымдар беру және басқа да мәселелер;

      5) адвокат қылмыстық іс жүргізуде:

      қылмыстық іс жүргізу кезеңдері, адвокаттың қылмыстық істер бойынша қорғаушы ретінде қатысуы, құқықтары мен міндеттері, құқықтық жағдайы, қылмыстық іс жүргізуде қорғаушы ретінде заң көмегін көрсетудің тәсілдері мен әдістері;

      адвокатты шақыру, тағайындау және ауыстыру, адвокаттың қылмыстық іс жүргізуде міндетті қатысуы;

      қорғаудың негізгі құралдары, тәсілдері мен әдістері;

      қорғаушыдан бас тарту, бас тартуды қабылдау шарттары;

      қорғалушымен әңгімелесу;

      адвокаттың сотқа дейінгі іс жүргізудегі қызметі: адвокаттың қылмыстық іс жүргізуге кірісу сәті, қорғаушының өкілеттіктері, оларды ресімдеу тәртібі, адвокаттың тергеу және іс жүргізу іс-әрекеттері жүргізілген кезде қорғаушы ретінде қатысуы;

      адвокаттың күдіктіні ұстауға және тергеу мен анықтаудың кейінгі кезеңдеріне, жеңілдетілген сотқа дейінгі іс жүргізуге қатысуы;

      құпиялылықты сақтау;

      өтініш беру тәртібі, қылмыстық қудалау органының іс-әрекеттері мен шешімдеріне шағым жасау, қорғаушының құқық қорғау органдарының өкілдерімен өзара қарым-қатынастары;

      тергеу нысандары: жеңілдетілген сотқа дейінгі іс жүргізу, анықтау, алдын ала тергеу;

      адвокаттың бірінші инстанциядағы сотқа қатысуы, адвокаттың құқықтары, міндеттері мен өкілеттіктері, істің материалдарымен танысу тәртібі және қадағалау іс жүргізуді қалыптастыру, сот отырысының хаттамасымен танысу, сот отырысының хаттамасына ескертулер дайындау және беру тәртібі, үкім түрлері, сот актілеріне шағым жасау;

      сотта істі қысқартылған тәртіпте қарау;

      іс жүргізу мерзімдері, іс жүргізу мерзімдерін ұзарту және қалпына келтіру;

      адвокаттың сот шешімдеріне апелляциялық шағым жасау ерекшеліктері;

      адвокаттың апелляциялық шағымдар, наразылықтар бойынша істерді қарауға қатысуы, қорғаушының апелляциялық инстанцияға міндетті қатысуы;

      кассациялық шағым жасау ерекшеліктері, адвокаттың кассациялық инстанцияға қатысуы, адвокаттың кассациялық инстанцияға міндетті қатысуы;

      апелляциялық және кассациялық шағым: жасау, беру тәртібі, реквизиттері, беру мерзімдері және оны апелляциялық және кассациялық инстанциялардың отырыстарында баяндау тәртібі;

      адвокаттың сот үкімін орындауға байланысты мәселелерді шешуге қатысуы, үкімді орындауға байланысты сот қаулыларына шағым жасау тәртібі;

      адвокаттың заңды күшіне енген сот шешімдерін қайта қарау бойынша іс жүргізуге қатысуы, сот үкімдері мен қаулыларын соттық қадағалау тәртібімен қайта қарау туралы өтініштерді жасау және беру тәртібі, адвокаттың өтінішті алдын ала қарауға және қадағалау алқасының отырысына қатысуының ерекшеліктері, адвокаттың қадағалау инстанциясындағы сотқа міндетті қатысу негіздері;

      іс бойынша іс жүргізуді жаңадан ашылған мән-жайларға байланысты қайта қозғау кезеңінде адвокаттың қатысуының іс жүргізу және рәсімдік мәселелері;

      адвокаттың қылмыстық іс жүргізуге жәбірленушінің өкілі, азаматтық талап қоюшы және жауапкер ретінде қатысуы;

      қылмыстық іс жүргізудегі азаматтық талап арыз;

      адвокат алқабилердің қатысуымен өтетін сотта: адвокаттың қорғаушы немесе өкіл ретінде қатысуының ерекшеліктері, алдын ала тыңдау, алқабилер алқасын қалыптастыру, адвокаттың сот тергеуіне қатысуының іс жүргізу ерекшеліктері, тараптардың жарыссөздерінде сөз сөйлеуінің іс жүргізу аспектілері, алқабилер алқасының шешуіне жататын мәселелерді қалыптастыру және оларды қоюға адвокаттың қатысу ерекшеліктері, алқабилердің қатысуымен сот шығарған үкімге шағым жасау ерекшеліктері;

      істердің жеке санаттары бойынша адвокаттың қатысу ерекшеліктері: медициналық сипаттағы, кәмелетке толмағандардың істері және жеке айыптау істері бойынша мәжбүрлеу шараларын қолдану;

      істі талдау заңгердің кәсіби дағдысы ретінде, іс бойынша ұстанымды әзірлеу және іске асыру, адвокаттың сотта жауап алуды өткізу ерекшеліктері;

      адвокаттың дәлелдемелермен жұмыс істеуі, дәлелдемелерді жинау және ұсыну тәртібі, дәлелдемелерді талдау;

      6) адвокат әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы іс жүргізуде:

      әкімшілік құқық бұзушылық үшін жаза тағайындаудың жалпы қағидалары, әкімшілік жаза мерзімдерін есептеу, әкімшілік жауапкершіліктен және әкімшілік жазадан босату;

      кәмелетке толмағандардың әкімшілік жауапкершілігі, кәмелетке толмағандарға әкімшілік жазаны қолдану ерекшеліктері;

      салық салу саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтар, әкімшілік сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар;

      әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарауға уәкілетті органдар, әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша іс жүргізуге қатысушылар, олардың құқықтары мен міндеттері, адвокаттың әкімшілік іс жүргізуге қатысуы;

      қорғаушының міндетті қатысуы, қорғаушыны шақыру, тағайындау, ауыстыру, оның еңбегіне ақы төлеу, қорғаушыдан бас тарту;

      қорғаушының өкілеттіктері, адвокат жәбірленушінің өкілі ретінде;

      лауазымды тұлғалардың іс-әрекеттері мен шешімдеріне оларға бағыныстылық тәртібімен шағым жасау, қорғанушылардың мүдделерін әкімшілік материалдарды қарауға өкілетті органдарда білдіру, адвокаттардың әкімшілік жауапкершілігі;

      7) адвокат азаматтық іс жүргізуде:

      адвокаттың өкіл ретінде қатысу негіздері, адвокаттың азаматтық істі жүргізуге тапсырманы қабылдау шарттары, тараптың өкілі ретінде адвокаттың қатысуын болдырмайтын мән-жайлар;

      азаматтық іс бойынша өкіл адвокаттың өкілеттіктері: жалпы және арнайы;

      азаматтық іс бойынша ұстанымды әзірлеу және іске асыру, өкіл адвокаттың құқықтық ұстанымына қойылатын талаптар, жұмыс кезеңдері;

      азаматтық іс жүргізу нысанының мәні, негізгі белгілері және маңызы;

      азаматтық іс жүргізудегі сот ісін жүргізу түрлері (талап қою, ерекше, ерекше талап қою, бұйрық);

      азаматтық іс жүргізу қағидаттары мен кезеңдері, азаматтық істердің ведомстволық бағыныстылығы және сотқа бағыныстылығы;

      дәлелдемелердің ұғымы, соттың дәлелдеуі, оның мәні, дәлелдеу субъектілері;

      дәлелдемелерді жинау және ұсыну тәртібі, оппоненттердің дәлелдемелерімен жұмыс істеу;

      іс жүргізу мерзімдері, іс жүргізу мерзімдерін ұзарту және қалпына келтіру;

      құқықтар мен заңды мүдделерді қорғаудың талап қою нысаны, талап қою ұғымы мен құқықтық табиғатты, жауапкерді қорғаудың іс жүргізу құралдары;

      тараптардың бітімгершілік келісімі;

      істердің түрлі санаттары бойынша жеке және заңды тұлғалардың мүдделерін білдіру тәртібі мен ерекшеліктері;

      адвокаттың азаматтық істерді қайта қарау процесіне қатысуы: апелляциялық, кассациялық, қадағалау инстанциялары, азаматтық істерді жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қайта қарау;

      сот актілерін сот қадағалауы тәртібімен қайта қарау туралы апелляциялық, кассациялық шағымдар мен өтініштерді жасау тәртібі;

      8) дауларды шешудің баламалы тәсілдері:

      келіссөздер, медиация, нотариат, төрелік;

      аралық соттарды құру тәртібі, ұйымдастыру және қызмет қағидаттары, Қазақстан Республикасы аралық соттарының шешімдерін орындау, азаматтар мен ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғаудағы аралық соттардың маңызы, аралық талқылау тәртібі, аралық сот шешімдеріне шағым жасау және оны орындау тәртібі;

      9) заңды тұлғаларды құқықтық қамтамасыз ету, кәсіпкерлікті қорғау бойынша адвокаттық қызмет:

      заңды тұлғаларды құқықтық қамтамасыз ету түрлері мен негізгі мәселелері, адвокаттың контрагенттермен келіссөздерге қатысуы, шарттарды, келісімдерді және заңды тұлғаның басқа да жеке құжаттарын жасау, адвокаттың заңды тұлғаның өкілі ретінде мемлекеттік және өзге де органдармен және олардың лауазымды тұлғаларымен өзара іс-қимылы, шарттық-талап қою жұмысы және мәмілелердің орындалуын сүйемелдеу;

      адвокаттың кәсіпкерлікті заңгерлік қорғау бойынша қызметін құқықтық реттеу және оның ерекшеліктері, адвокаттың кәсіпкерлік қызмет саласында жүзеге асыратын заңгерлік қорғау түрлері:

      құрылатын шаруашылық субъектілердің ұйымдастыру-құқықтық нысандарын таңдау, құқықтық қорытындыларды дайындау, мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын органдармен сенімгерлердің мүдделерін білдіру;

      10) адвокаттар көрсететін заңды көмектің өзге де түрлері:

      заңгерлік көмек алуға жүгінген тұлғалардың мүдделерін мемлекеттік органдарда және өзге де ұйымдарда білдіру;

      адвокаттың конституциялық іс жүргізуге қатысушының өкілі ретінде Конституциялық Кеңеске қатысуы;

      адамның құқықтары, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау саласында Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттармен танысу;

      адвокаттық қызмет саласындағы халықаралық құжаттармен танысу;

      адвокаттың сот актілерін орындау кезеңіне қатысуы;

      салық органдарында, өзге де мемлекеттік органдар мен ұйымдарда, азаматтармен өзара қарым-қатынастарда сенімгерлердің мүдделерін білдіру;

      адвокаттың прокуратура органдарымен өзара іс-қимылы;

      адвокаттың халықаралық ұйымдармен өзара іс-қимылы.

2. Практикалық бөлім

      Тағылымдамадан өту кезеңінде адвокаттардың тағылымдамадан өтушiлері жасауы қажет болатын іс жүргізу құжаттары жобаларының тiзбесі:

      1) талап арыздар:

      некенi бұзу және мүлiктi бөлу туралы;

      алименттердi өндiрiп алу туралы;

      әке болуды анықтау туралы;

      жалақыны, зейнетақы және жәрдемақыны өндiрiп алу туралы;

      еңбек, зейнеткерлiк және тұрғын үй құқықтарын қалпына келтiру туралы;

      заңсыз соттаудан, қылмыстық жауапкершілікке заңсыз тартылудан, бұлтартпау шараларын заңсыз қолданудан не әкiмшiлiк қамау түрiнде әкiмшiлiк жазаны заңсыз қолданудан азаматқа келтiрiлген зиянды өтеуге байланысты;

      азаматты хабар-ошарсыз кеткен деп тану туралы;

      азаматты қайтыс болды жариялау туралы;

      мұрагерлiк құқығы туралы куәлiгiн жарамсыз деп тану туралы;

      сату-сатып алу шартын жарамсыз деп тану туралы;

      сыйға тарту шартын жарамсыз деп тану туралы;

      кепiлге беру шартын жарамсыз деп тану туралы;

      материалдық залалды және моральдық зиянды өтеу туралы;

      заңды тұлғаны құру, қайта ұйымдастыру және таратуға байланысты;

      жер учаскелерiне, ғимараттарға, үй-жайларға, құрылыстарға, басқа да объектiлерге құқықтар туралы;

      жермен берік байланысты (жылжымайтын мүлік);

      2) өтініштер:

      сараптама тағайындау туралы;

      маманды iс жүргiзу іс-әрекеттерiне қатысуға тарту туралы;

      дәлелдемелердi сұратып алдыру туралы;

      жабық сот отырысын өткiзу туралы;

      iстi жауапкердiң тұрғылықты жерi бойынша сотқа тапсыру туралы;

      тиiстi емес жауапкердi тиiстi жауапкерге ауыстыру туралы;

      куәні шақыру туралы;

      заң көмегiне ақы төлеуден толық немесе ішінара босату туралы;

      өтiп кеткен мерзiмдi қалпына келтiру туралы;

      талап қоюды қамтамасыз ету туралы;

      iстi талқылауды кейiнге қалдыру туралы;

      өзге де мәселелер бойынша;

      3) арыздар:

      соттың қарауына жатпайтыны туралы;

      қарсылық бiлдiру туралы;

      талап арыздан бас тарту туралы;

      дәлелдемелердi қамтамасыз ету туралы;

      4) заңды күшіне енген сот актісіне дау айту (шағым жасау) туралы апелляциялық, кассациялық шағымдар мен өтініштер:

      мұрагерлiк құқығы туралы куәлiгiн жарамсыз деп тану туралы;

      сатып алу-сату шартын жарамсыз деп тану туралы;

      сыйға тарту шартын жарамсыз деп тану туралы;

      материалдық залалды және моральдық зиянды өтеу туралы;

      жалақыны, зейнетақы және жәрдемақыны өндiрiп алу туралы;

      еңбек, зейнетақы және тұрғын үй қатынастарын қалпына келтіру туралы;

      заңсыз соттаудан, қылмыстық жауапкершілікке заңсыз тартылудан, бұлтартпау шараларын заңсыз қолданудан не әкiмшiлiк қамау түрiнде әкiмшiлiк жазаны заңсыз қолданудан азаматқа келтiрiлген зиянды өтеу туралы;

      5) заңды күшіне енген сот актілерін мынадай қылмыстар жасағанда қайта қарау туралы апелляциялық, кассациялық шағымдар, өтініштер:

      кiсi өлтiру;

      денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтiру;

      зорлау;

      ұрлық;

      тонау;

      алаяқтық;

      қорқытып алу;

      жала жабу;

      балаларын асырауға арналған қаражатты төлеуден әдейi жалтару;

      еңбектi қорғау ережелерiн бұзу;

      жерге арналған заттай құқықтарды бұзу;

      заңсыз кәсiпкерлiк;

      лауазымдық өкiлеттiктерді терiс пайдалану;

      пара алу;

      бұзақылық;

      есiрткi құралдарын немесе психотроптық заттарды заңсыз дайындау, өңдеу, сатып алу, сақтау, тасымалдау, жөнелту немесе өткізу;

      6) адвокаттық іс жүргізу, маңызы, мақсаты және оны қалыптастыру тәртібі.

  Адвокаттардың тағылымдамадан
өтушiлерiнiң тағылымдамадан өту
тәртiбi туралы ережеге 2-қосымша

      Нысан

      _________________________ адвокаттар

      (алқаның атауы)

      алқасы төралқасының отырысында бекітілді

      _____ жылғы № _____ хаттама

      Адвокаттар алқасы төралқасының

      төрағасы _________________________

      қолы т.а.ә.

Тағылымдамадан өткені туралы
қорытынды

      Тағылымдамадан өтушi ________________________________________________

      толық т.а.ә.

      адвокаттар алқасы төралқасының _____ жылғы № ______ қаулысының және

      _______ жылғы №______ тағылымдамадан өту туралы шарттың негізінде тағылымдамадан өтті.

      Тағылымдама жетекшісі болып _____________ жылдан аса адвокаттық

      қызмет өтілі бар ___________________________________________________

      толық атауы

      заң консультациясы/адвокат кеңсесі арқылы адвокаттық қызметті жүзеге

      асыратын адвокат

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      толық т.а.ә., ________ жылғы №_________ лицензия

      тағайындалған.

      Тағылымдамадан өту мерзімі ________ жылдан бастап ___ жылға

      дейін бір жылға белгіленген.

      Тағылымдамадан өту мерзімі адвокаттар алқасы төралқасының ___

      жылғы қаулысының негізінде ________ айға дейін қысқартылған.

      Тағылымдамадан өту уақытында тағылымдамадан өтушi

      _________________________________________ тағылымдамадан өтудің жеке

      толық т.а.ә.

      бағдарламасын толық орындады.

      Тағылымдама жетекшісі _________________________________________

      қолы т.а.ә.

  Адвокаттардың тағылымдамадан
өтушiлерiнiң тағылымдамадан өту
тәртiбi туралы ережеге 3-қосымша

      Нысан

      Тағылымдама күнделігі

      Адвокаттың тағылымдамадан өтушісі _____________________________

      т.а.ә.

      Тағылымдамадан өту орны _______________________________________

      т.а.ә.

      Тағылымдамадан өту күні: ______ жылдан бастап _____ жылға дейін

      Тағылымдаманың жетекшісі ______________________________________

Күні

Орындалған жұмыстардың қысқаша мазмұны

Тағылымдама жетекшісінің ұсыныстары мен ескертулері

Тағылымдамадан өтушінің қолы

Тағылымдама жетекшісінің қолыОб утверждении Положения о порядке прохождения стажировки стажерами адвокатов

Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 8 февраля 2012 года № 54. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 февраля 2012 года № 7430. Утратил силу приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 24 сентября 2018 года № 1439 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Сноска. Утратил силу приказом Министра юстиции РК от 24.09.2018 № 1439 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с пунктом 7 статьи 8 Закона Республики Казахстан "Об адвокатской деятельности", ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке прохождения стажировки стажерами адвокатов.

      2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Комитет регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан.

      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр

Б. Имашев


  Утверждены
приказом Министра юстиции
Республики Казахстан
от 8 февраля 2012 года № 54

Положение
о порядке прохождения стажировки стажерами адвокатов

      Сноска. Положение в редакции приказа Министра юстиции РК от 29.03.2013 № 96 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования).

1. Общие положения

      1. Положение о порядке прохождения стажировки стажерами адвокатов (далее - Положение) определяет условия приема в стажеры адвокатов (далее – стажеры), порядок прохождения стажировки стажерами.

      2. Стажером является гражданин Республики Казахстан, имеющий высшее юридическое образование.

      Целью прохождения стажировки является приобретение профессиональных знаний и практических навыков адвокатской деятельности.

      Стажировку не проходят лица, прекратившие полномочия судьи по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 9), 10) и 12) пункта 1 статьи 34 Конституционного закона Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан".

2. Порядок допуска к прохождению стажировки, заключения
договора о прохождении стажировки

      3. Лицо, изъявившее желание пройти стажировку для получения лицензии на право занятия адвокатской деятельностью, обращается в президиум коллегии адвокатов с заявлением в произвольной форме о допуске к прохождению стажировки.

      К заявлению о допуске к прохождению стажировки прилагаются следующие документы:

      1) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Республики Казахстан;

      2) копия диплома о высшем юридическом образовании (нотариально засвидетельствованная копия в случае непредставления для сверки подлинника диплома);

      3) автобиография, составленная собственноручно;

      4) трудовая книжка или иной документ, подтверждающий стаж работы по юридической специальности;

      5) медицинские справки о состоянии здоровья, выданные наркологическим и психиатрическим диспансерами по месту жительства лица, изъявившего желание пройти стажировку;

      6) справка о наличии либо об отсутствии судимости;

      7) две фотографии размером 3 х 4 см.

      4. Заявление о допуске к прохождению стажировки рассматривается на заседании президиума коллегии адвокатов с участием лица, желающего пройти стажировку в срок, не превышающий тридцать календарных дней со дня его поступления.

      По результатам рассмотрения заявления о допуске к прохождению стажировки президиум коллегии адвокатов принимает одно из следующих мотивированных решений:

      1) о допуске к прохождению стажировки;

      2) об отказе в допуске к прохождению стажировки.

      5. Председателем президиума коллегии адвоката и стажером в день принятия решения о допуске к стажировке заключается договор о прохождении стажировки.

      В договоре о прохождении стажировки указываются:

      1) дата и место заключения договора;

      2) наименование сторон;

      3) место прохождения стажировки;

      4) права, обязанности и ответственность стажера, руководителя стажировки, президиума коллегии адвокатов и председателя президиума коллегии адвокатов;

      5) режим рабочего времени;

      6) сроки представления отчета в президиум коллегии адвокатов о ходе стажировки;

      7) размер и срок оплаты за организацию прохождения стажировки;

      8) и другие условия, не противоречащие настоящему положению и действующему законодательству.

      Договор скрепляется подписями председателя президиума коллегии адвокатов, стажера, руководителя стажировки, и печатью коллегии адвокатов.

3. Порядок и условия прохождения стажировки

      6. Стажировка осуществляется на платной основе в очной форме в юридической консультации или адвокатской конторе, где кандидат в стажеры зарегистрирован по месту жительства.

      Стажировка осуществляется под руководством адвоката, имеющего стаж адвокатской деятельности не менее пяти лет. Стажировку у одного и того же адвоката могут проходить не более двух стажеров одновременно.

      7. Продолжительность стажировки составляет от шести месяцев до одного года. Срок прохождения стажировки сокращается президиумом коллегии адвокатов по истечении шести месяцев со дня начала стажировки по результатам рассмотрения ходатайства руководителя стажировки, подготовленных стажером процессуальных и иных документов и собеседования со стажером.

      Основанием для подачи ходатайства о сокращении срока прохождения стажировки являются опыт предыдущей работы и стаж работы по юридической специальности не менее пяти лет.

      При отсутствии стажа работы по юридической специальности срок стажировки не может быть менее одного года.

      8. Период работы в качестве стажера зачисляется в стаж работы по юридической специальности.

      Лицо, допущенное к стажировке, зачисляется в кадровый состав коллегии адвокатов в качестве стажера. Данные о стажере и руководителе стажировки заносятся в Единую информационную систему адвокатуры.

      9. Прохождение стажировки осуществляется по индивидуальному плану, разработанному на основе Типовой программы прохождения стажировки, согласно приложению 1 к настоящему Положению, и утвержденному председателем президиума коллегии адвокатов.

      По окончании стажировки стажером составляется итоговый отчет, который содержит:

      1) сведения о месте прохождения стажировки, сроках и последовательности ее прохождения;

      2) характер выполненных работ по плану стажировки;

      3) приобретенные навыки практической самостоятельной работы;

      4) замечания и предложения по совершенствованию организации и проведению стажировки.

      По итогам стажировки руководителем стажировки составляется письменное заключение по форме, согласно приложению 2 к настоящему Положению.

      К заключению прилагаются итоговый отчет стажера, проекты процессуальных и иных письменных документов, составленные стажером и подписанные стажером и руководителем стажировки.

      Материалы об итогах стажировки вносятся руководителем юридической консультацией или адвокатской конторы, где стажер проходил стажировку, в президиум коллегии адвокатов не позднее десяти рабочих дней со дня окончания стажировки.

      10. По результатам рассмотрения материалов стажировки президиум коллегии адвокатов принимает решение об утверждении заключения о прохождении стажировки либо об отказе в утверждении заключения о прохождении стажировки.

      Решение об отказе в утверждении заключения о прохождении стажировки должно быть мотивированным. Решение президиума коллегии адвокатов об отказе в утверждении заключения о прохождении стажировки в случае его несогласия обжалуется в судебном порядке.

      Лицо, не прошедшее стажировку, вновь допускается к стажировке на общих основаниях.

      11. Оплата за каждый месяц стажировки устанавливается в размере, не превышающем десятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного на день произведения расчета.

      Факт оплаты подтверждается приходно-кассовым ордером, выдаваемым бухгалтерией коллегии адвокатов, либо банковским платежным документом.

      12. В период прохождения стажировки стажер под руководством руководителя стажировки знакомится с принципами организации и деятельности коллегии адвокатов, изучает порядок организации адвокатом приема лиц, обратившихся за юридической помощью, составления письменных документов правового характера, ведения конкретного дела на различных стадиях уголовного и гражданского судопроизводства и производства по делам об административных правонарушения, особенности осуществления представительства интересов лиц, потерпевших от уголовного преступления либо административного правонарушения.

      Стажер самостоятельно составляет проекты процессуальных документов и представляет их на проверку руководителю стажировки.

      Стажер присутствует при даче адвокатами юридических консультаций гражданам и представителям юридических лиц, по поручению руководителя стажировки и с разрешения следователя или дознавателя, и/или прокурора при проведении следственных и процессуальных действий, а также в судебных заседаниях по делам, по которым в качестве защитника и/или представителя выступает руководитель его стажировки или другие адвокаты, за исключением дел, материалы которых содержат сведения, составляющие государственные секреты, по которым его руководитель выступает в качестве защитника или представителя, вырабатывает позицию защиты или представительства.

      13. Стажер в период прохождения стажировки:

      1) изучает нормативные правовые акты в сфере адвокатской деятельности и защите прав человека, включая международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан;

      2) регулярно посещает занятия, организуемые для стажеров в юридической консультации, адвокатской конторе;

      3) участвует в мероприятиях, проводимых президиумом коллегии адвокатов в рамках организации стажировки;

      4) ведет дневник стажировки по форме, согласно приложению 3 к настоящему Положению;

      5) отчитывается перед президиумом коллегии адвокатов о ходе стажировки в установленные договором о прохождении стажировки сроки;

      6) подготавливает по окончании срока стажировки итоговый отчет.

      К отчету прилагаются проекты процессуальных и иных письменных документов, составленные стажером за время стажировки, подписанные стажером и руководителем стажировки.

      14. Председатель президиума коллегии адвокатов осуществляет общее руководство стажировкой, организует семинары по действующему законодательству, осуществляет контроль за выполнением плана стажировки, обеспечивает необходимые условия для успешного освоения стажером навыков адвокатской профессии, организует рассмотрение поступивших материалов стажировки на заседании президиума.

      15. В целях оперативного получения информации о стажерах председатель президиума коллегии адвокатов назначает ответственное лицо за внесение данных о стажерах в Единую информационную систему адвокатуры и контролирует своевременность их заполнения.

4.Порядок прекращения и расторжения договора
о прохождении стажировки

      16. Действие договора о прохождении стажировки прекращается по истечении срока прохождения стажировки.

      17. Договор о прохождении стажировки расторгается при наступлении одного из следующих обстоятельств:

      1) подача стажером заявления о расторжении договора о прохождении стажировки по собственному желанию;

      2) нарушение стажером норм законодательства Республики Казахстан, Устава коллегии адвокатов, профессиональной этики адвокатов, несовместимое с дальнейшим прохождением стажировки;

      3) несоблюдение стажером требований настоящего Положения и договора о прохождении стажировки;

      4) невнесение стажером взносов за прохождение стажировки в течении двух месяцев подряд;

      5) привлечение стажера к уголовной ответственности либо освобождение от нее по нереабилитирующим основаниям.

      18. В случае расторжения договора о прохождении стажировки по основаниям, предусмотренным подпунктами 2) – 5) пункта 18 настоящего Положения, лицо допускается к стажировке не ранее, чем через год со дня его расторжения.

5. Заключительные положения

      19. Вопросы, нерегламентированные настоящим Положением, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, регламентирующим адвокатскую деятельность, и Уставом коллегии адвокатов.

  Приложение 1
к Положению о порядке
прохождения стажировки
стажерами адвокатов

Типовая программа
прохождения стажировки стажерами адвокатов
I. Теоретическая часть

      1. Примерный перечень вопросов по законодательным актам, подлежащим изучению стажерами адвокатов в период прохождения стажировки:

      1) правовые основы организации и деятельности адвокатуры:

      назначение адвокатуры, понятие, цели, задачи и социальная ценность адвокатуры и адвокатской деятельности;

      история становления и развития института адвокатуры, адвокатура в зарубежных странах;

      признаки адвокатской деятельности, законодательство об адвокатуре;

      принципы организации адвокатской деятельности;

      коллегия адвокатов, ее органы, полномочия органов коллегии адвокатов, устав коллегии адвокатов;

      формы организации адвокатской деятельности;

      правовой статус адвоката, порядок допуска к профессии адвоката;

      лицензия на занятие адвокатской деятельностью, отказ в выдаче лицензии, лишение лицензии на занятие адвокатской деятельностью, приостановление и прекращение действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью;

      права и обязанности члена коллегии адвокатов;

      процессуальные права и обязанности адвоката, юридические запреты, гарантии адвокатской деятельности, ответственность адвоката;

      оплата труда адвоката, налогообложение адвокатской деятельности;

      деятельность адвокатов по оказанию юридической помощи по назначению по уголовным и гражданским делам, делам об административных правонарушениях, юридическая помощь, оказываемая адвокатами бесплатно, порядок оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатами, и возмещения их расходов, связанных с защитой, представительством за счет республиканского бюджета;

      дисциплинарная ответственность адвокатов и стажеров адвоката;

      2) профессиональная этика адвоката:

      значение и содержание этики в деятельности адвоката, кодекс профессиональной этики адвокатов;

      адвокатская тайна, этические правила поведения адвоката в различных сферах деятельности: этические правила поведения адвоката в системе адвокат – коллега, адвокат – подзащитный, адвокат – доверитель, этика поведения адвоката во взаимоотношениях с правоохранительными органами и судом, этика поведения адвоката при консультировании, при приеме поручения (составлении договора), при конфликте интересов;

      соблюдение правил адвокатской этики при заключении договора об оказании юридической помощи и оплате труда адвоката;

      адвокат и средства массовой информации, этические основы распространения информации об оказании юридической помощи;

      общественно значимые обязанности адвоката, профессионально важные качества личности адвоката;

      3) стандарты адвокатской деятельности:

      основы организации деятельности адвоката, стандарты процессуальных действий адвоката;

      основы ораторского искусства адвоката, логические, психологические, этические основы построения защитительной речи, коммуникативные качества защитительной речи;

      планирование деятельности адвоката;

      адвокатское производство, порядок его формирования;

      этапы подготовки документов, юридическая техника составления адвокатом документов, ее значение и элементы (правила, средства, приемы);

      удостоверение полномочий адвоката;

      4) консультативная работа адвоката:

      понятие консультативной работы адвоката, ее цели и задачи, порядок организации и проведения консультирования;

      интервьюирование и его этапы, психологические аспекты интервьюирования, способы построения беседы;

      виды консультативной деятельности: консультации, порядок подготовки и выдачи справок по правовым вопросам;

      этапы консультирования: подготовка общего плана консультирования, правовая оценка ситуации, раскрытие перспектив дела, дача рекомендаций относительно вариантов поведения обратившегося лица и возможных вариантов развития ситуации и другие вопросы;

      5) адвокат в уголовном процессе:

      стадии уголовного процесса, участие адвоката в качестве защитника по уголовным делам, права и обязанности, правовое положение, способы и методы оказания юридической помощи в качестве защитника в уголовном процессе;

      приглашение, назначение и замена адвоката, обязательное участие адвоката в уголовном процессе;

      основные средства, способы, приемы и методы защиты;

      отказ от защитника, условия принятия отказа;

      беседа с подзащитным;

      деятельность адвоката в досудебном производстве: момент вступления адвоката в уголовный процесс, полномочия защитника, порядок их оформления, участие адвоката в качестве защитника при проведении следственных и процессуальных действий;

      участие адвоката при задержании подозреваемого и последующих стадиях следствия и дознания, в упрощенном досудебном производстве;

      сохранение конфиденциальности;

      порядок заявления ходатайств, обжалование действий и решений органа уголовного преследования, взаимоотношения защитника с представителями правоохранительных органов;

      формы расследования: упрощенное досудебное производство, дознание, предварительное следствие;

      участие адвоката в суде первой инстанции, права, обязанности и полномочия адвоката, порядок ознакомления с материалами дела и формирование наблюдательного производства, ознакомление с протоколом судебного заседания, порядок подготовки и подачи замечаний на протокол судебного заседания, виды приговоров, обжалование судебных актов;

      судебное разбирательство дела в сокращенном порядке;

      процессуальные сроки, продление и восстановление процессуальных сроков;

      особенности апелляционного обжалования адвокатом судебных решений;

      участие адвоката в рассмотрении дел по апелляционным жалобам, протестам, обязательное участие защитника в апелляционной инстанции;

      особенности кассационного обжалования, участие адвоката в кассационной инстанции, обязательное участие адвоката в кассационной инстанции;

      апелляционная и кассационная жалоба: порядок составления, подачи, реквизиты, сроки подачи и порядок ее доклада на заседаниях апелляционной и кассационной инстанций;

      участие адвоката при разрешении судом вопросов, связанных с исполнением приговора, порядок обжалования судебных постановлений, связанных с исполнением приговора;

      участие адвоката в производстве по пересмотру решений суда, вступивших в законную силу, порядок составления и подачи ходатайств о пересмотре приговоров и постановлений суда в порядке судебного надзора, особенности участия адвоката на предварительном рассмотрении ходатайства и на заседании надзорной коллегии, основания обязательного участия адвоката в суде надзорной инстанции;

      процессуальные и процедурные вопросы участия адвоката на стадии возобновления производства по делу ввиду вновь открывшихся обстоятельств;

      участие адвоката в уголовном процессе в качестве представителя потерпевшего, гражданского истца и ответчика;

      гражданский иск в уголовном процессе;

      адвокат в суде с участием присяжных заседателей: особенности участия адвоката в качестве защитника или представителя, предварительное слушание, формирование коллегии присяжных заседателей, процессуальные особенности участия адвоката в судебном следствии, процессуальные аспекты выступления в прениях сторон, особенности формирования и участие адвоката в постановке вопросов, подлежащих разрешению коллегией присяжных заседателей, особенности обжалования приговора, вынесенного судом с участием присяжных заседателей;

      особенности участия адвоката по отдельным категориям дел: применение принудительных мер медицинского характера, по делам несовершеннолетним и делам частного обвинения;

      анализ дела как профессиональный навык юриста, выработка и реализация позиции по делу, особенности проведения адвокатом допроса в суде;

      работа адвоката с доказательствами, порядок сбора и представления доказательств, анализ доказательств;

      6) адвокат в производстве по делам об административных правонарушениях:

      общие правила наложения взыскания за административное правонарушение, исчисление сроков административного взыскания, освобождение от административной ответственности и административного взыскания;

      административная ответственность несовершеннолетних, особенности применения административных взысканий к несовершеннолетним;

      административные правонарушения в области налогообложения, административные коррупционные правонарушения;

      органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, участники производства по делам об административных правонарушениях, их права и обязанности, участие адвоката в административном производстве;

      обязательное участие защитника, приглашение, назначение, замена защитника, оплата его труда, отказ от защитника;

      полномочия защитника, адвокат как представитель потерпевшего;

      обжалование действий и решений должностных лиц в порядке их подчинения, представление интересов подзащитных в органах, полномочных рассматривать административные материалы, административная ответственность адвокатов;

      7) адвокат в гражданском процессе:

      основания участия адвоката в качестве представителя, условия принятия адвокатом поручения на ведение гражданского дела, обстоятельства, исключающие участие адвоката в качестве представителя стороны;

      полномочия адвоката-представителя по гражданскому делу: общие и специальные;

      выработка и реализация позиции по гражданскому делу, требования к правовой позиции адвоката-представителя, этапы работы;

      сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы;

      виды судопроизводств в гражданском процессе (исковое, особое, особое исковое, приказное);

      принципы и стадии гражданского процесса, подведомственность и подсудность гражданских дел;

      понятие доказательств, судебное доказывание, его предмет, субъекты доказывания;

      порядок сбора и представления доказательств, работа с доказательствами оппонентов;

      процессуальные сроки, продление и восстановление процессуальных сроков;

      исковая форма защиты прав и законных интересов, понятие и правовая природа иска, процессуальные средства защиты ответчика;

      мировое соглашение сторон;

      порядок и особенности представления интересов физических и юридических лиц по различным категориям дел;

      участие адвоката в процессе пересмотра гражданских дел: апелляционная, кассационная, надзорные инстанции, пересмотр гражданских дел по вновь открывшимся обстоятельствам;

      порядок составления апелляционных, кассационных жалоб и ходатайств о пересмотре судебных актов в порядке судебного надзора;

      8) альтернативные способы разрешения споров:

      переговоры, медиация, нотариат, арбитраж;

      порядок образования, принципы организации и деятельности третейских судов, исполнения решений третейских судов Республики Казахстан, значение третейских судов в защите прав и законных интересов граждан и организаций, порядок третейского разбирательства, обжалование решений третейского суда и порядок их исполнения;

      9) правовое обеспечение юридических лиц, адвокатская деятельность по защите предпринимательства:

      виды и основные проблемы правового обеспечения юридических лиц, участие адвоката в переговорах с контрагентами, составление договоров, соглашений и других локальных документов юридического лица, взаимодействие адвоката как представителя юридического лица с государственными и иными органами и их должностными лицами, договорно-претензионная работа и сопровождение исполнения сделок;

      правовое регулирование и особенности деятельности адвоката по юридической защите предпринимательства, виды юридической защиты, осуществляемой адвокатом в сфере предпринимательской деятельности: выбор организационно-правовых форм создаваемых хозяйствующих субъектов, подготовка правовых заключений, представление интересов доверителей с органами, осуществляющими государственный контроль;

      10) иные виды юридической помощи, оказываемой адвокатами:

      представление интересов лиц, обратившихся за юридической помощью, в государственных органах и иных организациях;

      участие адвоката в Конституционном Совете как представителя участника конституционного производства;

      ознакомление с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, в сфере защиты прав, свобод и законных интересов человека;

      ознакомление с международными документами в сфере адвокатской деятельности;

      участие адвоката на стадии исполнения судебных актов;

      представление интересов доверителей в налоговых органах, в иных государственных органах и организациях, во взаимоотношениях с гражданами;

      взаимодействие адвоката с органами прокуратуры;

      взаимодействие адвоката с международными организациями.

2. Практическая часть

      Перечень процессуальных документов, проекты которых необходимо составить стажерам адвокатов в период прохождения стажировки:

      1) исковые заявления:

      о расторжении брака и разделе имущества;

      о взыскании алиментов;

      об установлении отцовства;

      о взыскании заработной платы, пенсий и пособий;

      о восстановлении трудовых, пенсионных и жилищных прав;

      связанные с возмещением убытков, причиненных гражданину незаконным осуждением, незаконным привлечением к уголовной ответственности, незаконным применением меры пресечения либо незаконным наложением административного взыскания в виде административного ареста;

      о признании гражданина безвестно отсутствующим;

      об объявлении гражданина умершим;

      о признании недействительным свидетельства о праве на наследство;

      о признании недействительным договора купли-продажи;

      о признании недействительным договора дарения;

      о признании недействительным договора залога;

      о возмещении материального ущерба и морального вреда;

      связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией юридического лица;

      о правах на земельные участки, здания, помещения, сооружения, другие объекты;

      прочно связанные с землей (недвижимое имущество);

      2) ходатайства:

      о назначении экспертизы;

      о привлечении специалиста к участию в процессуальных действиях;

      об истребовании доказательств;

      о проведении закрытого судебного заседания;

      о передаче дела в суд по месту жительства ответчика;

      о замене ненадлежащего ответчика надлежащим;

      о вызове свидетеля;

      о полном или частичном освобождении от оплаты юридической помощи;

      о восстановлении пропущенного срока;

      об обеспечении иска;

      об отложении разбирательства по делу;

      по иным вопросам;

      3) заявления:

      о неподсудности;

      об отводах;

      об отказе от иска;

      об обеспечении доказательств;

      4) апелляционные, кассационные жалобы, ходатайства об оспаривании (обжаловании) судебного акта вступившего в законную силу:

      о признании недействительным свидетельства о праве на наследство;

      о признании недействительным договора купли-продажи;

      о признании недействительным договора дарения;

      о возмещении материального ущерба и морального вреда;

      о взыскании заработной платы, пенсий и пособий;

      о восстановлении трудовых, пенсионных и жилищных прав;

      о возмещении убытков, причиненных гражданину незаконным осуждением, незаконным привлечением к уголовной ответственности, незаконным применением меры пресечения либо незаконным наложением административного взыскания в виде административного ареста;

      5) апелляционные, кассационные жалобы, ходатайства о пересмотре вступивших в законную силу судебных актов в совершении следующих преступлений:

      убийство;

      умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;

      изнасилование;

      кража;

      грабеж;

      мошенничество;

      вымогательство;

      клевета;

      злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей;

      нарушение правил охраны труда;

      нарушение вещных прав на землю;

      незаконное предпринимательство;

      злоупотребление должностными полномочиями;

      получение взятки;

      хулиганство;

      незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ;

      6) адвокатское производство, значение, цель и порядок его формирования.

  Приложение 2
к Положению о порядке
прохождения стажировки
стажерами адвокатов

      Форма

  Утверждено
на заседании президиума коллегии

      адвокатов ______________________

      (наименование коллегии)

      протокол № _____ от _______ года

      Председатель президиума коллегии

      адвокатов _____________________

      подпись ф.и.о.

Заключение
о прохождении стажировки

      Стажер ________________________________________________________

      полные ф.и.о.

      проходил (-а) стажировку на основании постановления президиума

      коллегии адвокатов № ___ от ___ года и договора о прохождении

      стажировки, заключенного ___ года за №______.

      Руководителем стажировки назначен (-а) адвокат_________________

      ____________________________________________________________________,

      полные ф.и.о., лицензия № _____ от ______ года

      со стажем адвокатской деятельности не менее _____________ лет,

      осуществляющий (-ая) адвокатскую деятельность через юридическую

      консультацию/адвокатскую контору ____________________________________

      полное наименование

      Срок прохождения стажировки установлен один год, начиная с ____

      года по _____ года.

      Срок прохождения стажировки сокращен до ________ месяцев на

      основании постановления президиума коллегии адвокатов от _____ года.

      За время стажировки стажером ________________________________________

      ф.и.о.

      полностью выполнена индивидуальная программа прохождения стажировки.

      Руководитель стажировки _____________________________________________

      подпись ф.и.о.

  Приложение 3
к Положению о порядке
прохождения стажировки
стажерами адвокатов

      Форма

Дневник стажировки

      Стажер адвоката _______________________________________________

      ф.и.о.

      Место прохождения стажировки ________________________________________

      ф.и.о.

      Дата прохождения стажировки: с ______ года по ______ года

      Руководитель стажировки _____________________________________________

Дата

Краткое содержание выполненных

работ

Предложения и замечания руководителя стажировки

Подпись

стажера

Подпись

руководителя

стажировки