Қазақстан Республикасының резидент ұйымына шет мемлекеттің аумағында эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруға және (немесе) орналастыруға рұқсат беру, базалық активі Қазақстан Республикасының резидент ұйымдарының эмиссиялық бағалы қағаздары болып табылатын, депозитарлық қолхаттарды немесе өзге де бағалы қағаздарды шығару туралы хабарламаны, сондай-ақ оларды орналастырудың қорытындылары туралы есепті ұсыну қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 70 Қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2012 жылы 12 сәуірде № 7560 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 8 сәуірдегі № 57 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 08.04.2019 № 57 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      Ескерту. Тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2017 № 54 (01.06.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

      "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының резидент ұйымына шет мемлекеттің аумағында эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруға және (немесе) орналастыруға рұқсат беру, базалық активі Қазақстан Республикасының резидент ұйымдарының эмиссиялық бағалы қағаздары болып табылатын, депозитарлық қолхаттарды немесе өзге де бағалы қағаздарды шығару туралы хабарламаны, сондай-ақ оларды орналастырудың қорытындылары туралы есепті ұсыну қағидалары бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2017 № 54 (01.06.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

      2. Осы қаулының қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілердің күші жойылды деп танылсын.

      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк


Төрағасы

Г. Марченко


  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 ақпандағы
№ 70 қаулыcымен
бекітілген

Қазақстан Республикасының резидент ұйымына шет мемлекеттің аумағында эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруға және (немесе) орналастыруға рұқсат беру, базалық активі Қазақстан Республикасының резидент ұйымдарының эмиссиялық бағалы қағаздары болып табылатын, депозитарлық қолхаттарды немесе өзге де бағалы қағаздарды шығару туралы хабарламаны, сондай-ақ оларды орналастырудың қорытындылары туралы есепті ұсыну қағидалары

      Ескерту. Тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2017 № 54 (01.06.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

      Осы Қазақстан Республикасының резидент ұйымына шет мемлекеттің аумағында эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруға және (немесе) орналастыруға рұқсат беру, базалық активі Қазақстан Республикасының резидент ұйымдарының эмиссиялық бағалы қағаздары болып табылатын, депозитарлық қолхаттарды немесе өзге де бағалы қағаздарды шығару туралы хабарламаны, сондай-ақ оларды орналастырудың қорытындылары туралы есепті ұсыну қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес әзірленді және қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөнiндегi уәкілетті органның Қазақстан Республикасының резидент ұйымына шет мемлекеттің аумағында эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруға және (немесе) орналастыруға рұқсат беру шарттары мен тәртiбiн, сондай-ақ базалық активі Қазақстан Республикасының резидент ұйымдарының эмиссиялық бағалы қағаздары болып табылатын, депозитарлық қолхаттарды немесе өзге де бағалы қағаздарды шығару туралы хабарлау, сондай-ақ оларды орналастыру туралы есепті беру тәртібін белгілейді.

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2017 № 54 (01.06.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

1. Шет мемлекеттің аумағында Қазақстан Республикасының
резиденті-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарын шығаруға және
(немесе) орналастыруға рұқсат беру тәртібі мен шарттары

      1. Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымы Заңның 22-1-бабының 1-тармағында белгіленген талаптарды, сондай-ақ Қағидаларды сақтаған жағдайда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – уәкілетті орган) тиісті рұқсаты болған кезде шет мемлекеттің аумағында эмиссиялық бағалы қағаздарды шығаруды және (немесе) орналастыруды жүзеге асырады.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.12.2014 № 244 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      2. Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымы борыштық эмиссиялық бағалы қағаздарды, сондай-ақ бастамасы бойынша немесе қатысуымен шығарылатын және базалық активі шет мемлекеттің аумағында Қазақстан Республикасы резиденті-ұйымының борыштық бағалы қағаздары болып табылатын эмиссиялық туынды бағалы қағаздарды шығаруды Қағидалардың 1-тармағының талаптарын сақтаған жағдайда, сондай-ақ мына барлық шарттарын сақтаған кезде жүзеге асырады:

      айналыстағы (оның ішінде сыйақы төлеуге немесе эмиссиялық бағалы қағаздарды өтеу бойынша міндеттемелер) бағалы қағаздарды (акцияларды қоспағанда) шығару шарттарын өз уақытында орындаған немесе орындамаған жағдайлардың болмауы;

      айналыстағы эмиссиялық бағалы қағаздардың (акцияларды қоспағанда) делистингі жағдайларының болмауы;

      борыштық эмиссиялық бағалы қағаздарды шығаруға және (немесе) орналастыруға рұқсат алу үшін құжаттарды уәкілетті органға ұсыну алдындағы соңғы тоқсанның қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасының резиденті–ұйымының левередж шамасы (банктерді және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарды қоспағанда) екіден аспайды;

      облигацияларының шығарылымын уәкілетті орган тіркеген Қазақстан Республикасының резидент ұйымы осы облигациялар қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын қор биржасының ресми тізімінің "борыштық бағалы қағаздар" секторына енгізілген жағдайда осы облигацияларды шет мемлекеттің аумағында орналастырады;

      облигацияларының шығарылымы шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелген Қазақстан Республикасының резидент ұйымы осы облигацияларды қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын қор биржасының ресми тізімінің "борыштық бағалы қағаздар" секторына енгізуге келісім алған жағдайда осы облигацияларды шет мемлекеттің аумағында орналастырады.

      Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес құрылған, тиімді басқару орны (нақты басқару органдары) Қазақстан Республикасында орналасқан заңды тұлға шығарған бағалы қағаздар шет мемлекеттің аумағында шығарылған және (немесе) орналастырылған жағдайда осы тармақта белгіленген левередж шамасына қойылатын талаптар меншігінде осы заңды тұлға акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) сондай-ақ осы заңды тұлғаның міндеттемелері бойынша кепілгер (банктерді және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарды қоспағанда) болып шығатын елу және одан көп пайызы бар Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымына (банктерді және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарды қоспағанда) белгіленеді.

      Қазақстан Республикасының резиденті-банкі немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымы осы тармақтың талаптарын сақтаған, левередж бойынша талаптарды қоспағанда және шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды беру күніне, сондай-ақ құжаттарды беру күніне дейінгі үш ай ішіндегі кезеңде қаржы ұйымдарының пруденциалдық нормативтерді және қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган белгілеген өзге де нормалар мен лимиттерді сақтамау фактілерінің болмаған жағдайда, Қазақстан Республикасы резиденті-ұйымының борыштық эмиссиялық бағалы қағаздарын шет мемлекеттің аумағында шығаруды және (немесе) орналастыруды жүзеге асырады.

      Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.12.2014 № 244 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - 27.03.2017 № 54 (01.06.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

      3. Қазақстан Республикасының резиденті-ұйым үлестік эмиссиялық бағалы қағаздарды, сондай-ақ базалық активі осы Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымның үлестік бағалы қағаздары болып табылатын үлестік эмиссиялық туынды бағалы қағаздарды шет мемлекеттің аумағында шығаруды мынадай талаппен:

      1) Қағидалардың 1-тармағының талаптарын сақтағанда;

      2) Қазақстан Республикасының резиденті-ұйым бұрын шығарған бағалы қағаздар проспектілерінде орналастырылған үлестік эмиссиялық бағалы қағаздар санынан он және одан да көп пайыз үлестік эмиссиялық бағалы қағаздардың меншік иелері болып табылатын тұлғалардың тізімі өзгерген кезде Қазақстан Республикасының резиденті-ұйым шығарған борыштық эмиссиялық бағалы қағаздарды ұстаушыларда осы борыштық эмиссиялық бағалы қағаздарды мерзімінен бұрын өтеуді және (немесе) сатып алуды талап ету құқығы туындауы үшін негіздеме болып табылатын талаптар (ковенант) болмағанда;

      3) қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын қор биржасының ресми тiзiмiнiң "Негізгі" алаңының "акциялар" секторына осы акцияларды енгізу шартымен Қазақстан Республикасының резидент ұйымы акцияларды, сондай-ақ базалық активі осы Қазақстан Республикасының резидент ұйымының акциялары болып табылатын туынды бағалы қағаздарды шет мемлекеттің аумағында орналастырады.

      Егер акцияларды қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын қор биржасының ресми тiзiмiнiң "Негізгі" алаңының "акциялар" секторының "Премиум" санатына енгізу мүмкін болмаса, Қазақстан Республикасының резидент ұйымы акцияларды не депозитарлық қолхаттарды, сондай-ақ базалық активі осы Қазақстан Республикасының резидент ұйымының акциялары болып табылатын туынды бағалы қағаздарды осы акцияларды қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын қор биржасының ресми тізімінің "Негізгі" алаңының "акциялар" секторының "Стандарт" санатына және "Баламалы" алаңының "акциялар" секторына енгізу шартымен шет мемлекеттің аумағында орналастырады.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2015 № 250 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - 27.03.2017 № 54 (01.06.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

      4. Қазақстан Республикасының резиденті-ұйым Қағидалардың 2 және 3-тармақтарында көрсетілгендерді қоспағандағы өзге эмиссиялық бағалы қағаздарды шет мемлекеттің аумағында шығаруды және орналастыруды мынадай талаппен:

      1) Қағидалардың 1-тармағының талаптарын сақтағанда;

      2) осы бағалы қағаздарды қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын қор биржасының ресми тізімінің тиісті санаттарына енгізуге қор биржасының келісімі болғанда жүзеге асырады.

      Қазақстан Республикасының резиденті-ұйым осы бағалы қағаздарды шығаруға және (немесе) орналастыруға рұқсат алу үшін осы бағалы қағаздарды қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын қор биржасының ресми тізімінің тиісті санаттарына енгізуге келісімі туралы қор биржасының анықтамасын және Қағидалардың 6-тармағының 1), 2) және 4) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды ұсынады.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2015 № 250 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      5. Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымы шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды шығаруға (бұдан әрі – шығаруға рұқсат) және (немесе) шет мемлекеттің аумағында эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыруға (бұдан әрі – орналастыруға рұқсат) рұқсат алу үшін уәкілетті органға құжаттарды ұсынады.

      Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымы өзге эмиссиялық бағалы қағаздары уәкілетті органның осы эмиссиялық бағалы қағаздарды шығаруға және (немесе) орналастыруға көрсетілген рұқсаты негізінде шет мемлекеттің аумағында қызметін жүзеге асыратын қор биржасында сауда-саттық жүргізілетін бағалы қағаздар тізіміне енгізіледі және (немесе) онда болады.

      6. Қазақстан Республикасы резидентi-ұйымының шет мемлекеттiң аумағында эмиссиялық бағалы қағаздарды шығаруға және (немесе) орналастыруға рұқсат алу үшiн Қазақстан Республикасы резидентi-ұйымының органы тиiстi шешiмдi қабылдағаннан кейiн отыз күнтiзбелiк күн iшiнде уәкiлеттi органға мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) айналымдағы бағалы қағаздар (борыштық бағалы қағаздар үшін) шығару шарттарын (оның iшiнде сыйақы төлеу немесе бағалы қағаздары өтеу жөнiндегi мiндеттемелерiн) уақтылы орындамаған немесе орындамаған фактілері болмаған, сондай-ақ айналымдағы бағалы қағаздардың (акцияларды қоспағанда) делистинг жағдайлары болмағаны туралы ақпаратты көрсете отырып, Қазақстан Республикасы резидент ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарды шет мемлекеттің аумағында орналастыруға рұқсат беру туралы еркiн нысанда жасалған өтiнiшті;

      2) шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасы резиденті-ұйымының шет мемлекеттің аумағында эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару және (немесе) орналастыру туралы Қазақстан Республикасы резиденті-ұйымының органы шешімінің көшірмесін, онда мынадай ақпарат көрсетіледі:

      резидент-ұйымның толық атауы;

      эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару және (немесе) орналастыру аумағында (немесе заңнамасына сәйкес) жүзеге асырылатын мемлекеттің (мемлекеттердің) атауы немесе эмиссиялық бағалы қағаздарының шығарылуы және орналастырылуы жүргізілетін сауда-саттық ұйымдастырушылардың атауы, оған сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарының шығарылуы және (немесе) орналастырылуы жүргізілетін ережелер мен қағидалардың атауы;

      шығарылатын және (немесе) орналастырылатын бағалы қағаздардың түрі, кепілгерді көрсетумен қамтамасыз етудің және кепілдіктердің болуы мен түрі, номиналды құны немесе орналастыру бағасы және сәйкестендіру коды (бар болса);

      шығарылымның болжалған көлемі және валютасы;

      осы бағалы қағазбен берілетін құқықтар;

      осы бағалы қағаздар бойынша кірісті есептеу және төлеу тәртібі, төлеу мерзімділігі және Қазақстан Республикасы резиденті-ұйымының көзқарасы бойынша маңызды басқа мәліметтер;

      3) Қазақстан Республикасы резиденті-ұйымының Заңның 22-1-бабының 1-тармағы 1), 3), 4) және 5) тармақшаларының талаптарын сақталуын растайтын Қазақстан Республикасы аумағында қызметін жүзеге асыратын қор биржасының анықтамасы;

      4) борыштық эмиссиялық бағалы қағаздарды (оның ішінде туынды) шығару кезінде левередж шамасы есебінің қосымшасымен, облигациялар шығаруға және (немесе) орналастыруға рұқсат алу үшін құжаттарды уәкілетті органға ұсыну алдындағы соңғы тоқсанның аяғындағы жағдай бойынша қаржылық (шоғырландырылған) есептілік;

      5) үлестік, оның ішінде туынды эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару кезінде орналастырылған үлестік бағалы қағаздары санынан үлестік бағалы қағаздардың он және одан да көп пайызының меншік иесі болып табылатын тұлғалар тізімі өзгерген кезде борыштық бағалы қағаздар ұстаушыларында осы борыштық бағалы қағаздарын мерзімінен бұрын өтеуді және (немесе) сатып алуды талап ету құқығы туындау үшін негіздеме болып табылатын бұрын шығарылған бағалы қағаздар проспектілерінде талаптардың (ковенанттың) жоқ екенін растайтын құжат.

      Қазақстан Республикасы резиденті-ұйымы Заңның 22-1-бабында және Қағидаларда белгіленген шет мемлекеттің аумағында эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару және орналастыру кезінде көзделген талаптар сақталған жағдайда Қазақстан Республикасы резиденті-ұйымы бір мезгілде шығару және орналастыруға рұқсат алу үшін құжаттар ұсынады.

      7. Қазақстан Республикасы резиденті-ұйымы эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыруға рұқсат алуға құжаттарды ұсыну күніне шығарылымы тіркелген шет мемлекеттің аумағында орналастыруға рұқсат алу үшін Қағидалардың 6-тармағында көрсетілген құжаттардан басқа Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес мәліметтерді ұсынады.

      Қазақстан Республикасы резиденті-ұйымы оның бастамасы бойынша немесе оның қатысуымен және базалық активі осы Қазақстан Республикасы резиденті–ұйымы орналастыратын эмиссиялық бағалы қағаздары болып табылатын туынды эмиссиялық бағалы қағаздарды шет мемлекеттің аумағында шығаруға және (немесе) орналастыруға рұқсат алу үшін Қағидалардың 6-тармағында көрсетілген құжаттардан басқа, тиісті шешім қабылданғаннан кейін отыз күн ішінде уәкілетті органға базалық активі Қазақстан Республикасы резиденті–ұйымының шет мемлекеттегі бағалы қағаздары болып табылатын туынды бағалы қағаздарды орналастыру туралы шешім қабылдаған күндегі жағдай бойынша базалық активі болып табылатын орналастырылмаған эмиссиялық бағалы қағаздарды есепке алуы жүзеге асырылатын бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілімдері жүйесінде ашылған Қазақстан Республикасы резиденті–ұйымының жеке шотының жай-күйі туралы тіркеушінің анықтамасын ұсынады.

      7-1. Қазақстан Республикасының резиденті-ұйым Қағидалардың 6-тармағының 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген өтініш пен құжаттарды қағаз түрінде не "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы электрондық түрде ұсынады.

      Құжаттарды "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы электрондық түрде ұсынған кезде құжаттар "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 71 қаулысына сәйкес өтініштің электрондық нысанына қоса тіркеледі (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11534 тіркелген).

      Ескерту. 7-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 16.07.2014 № 109 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз); жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2015 № 250 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      8. Қазақстан Республикасының резидент ұйымы рұқсат алу үшiн ұсынған құжаттарын уәкiлеттi орган олар ұсынылған күннен бастап он бес күнтiзбелiк күн iшiнде қарайды.

      Уәкілетті орган Қазақстан Республикасы резиденті–ұйымы рұқсат алуға ұсынған құжаттарды қарау нәтижелері бойынша Қазақстан Республикасы резиденті-ұйымына Қағидалардың 2, 3, 4 және 5-қосымшаларына сәйкес нысандар бойынша шет мемлекеттің аумағында Қазақстан Республикасы резиденті–ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарын шығаруға және (немесе) орналастыруға рұқсат береді.

2. Депозитарлық қолхаттар мен базалық активі Қазақстан Республикасы резиденттері–ұйымдарының эмиссиялық бағалы қағаздары болып табылатын өзге бағалы қағаздарды шығару туралы хабарлама, сондай-ақ оларды орналастыру туралы есеп берудің тәртібі және талаптары

      9. Депозитарлық қолхаттарды немесе базалық активі Қазақстан Республикасы резиденті–ұйымының (бұдан әрі – эмиссиялық бағалы қағаздарды ұстаушысы) эмиссиялық бағалы қағаздары болып табылатын өзге бағалы қағаздарды шығару және орналастыру арқылы депозитарлық қолхаттарды және (немесе) базалық активі Қазақстан Республикасы резиденті–ұйымының акциялары болып табылатын өзге бағалы қағаздарды шығару талабын белгілейтін құжатқа қосу туралы құжатына акционердің қол қою жолымен бағалы қағаздардың қайталама нарығында Қазақстан Республикасы резиденті–ұйымының бағалы қағаздарын өткізуді жоспарлап отырған тұлға тиісті шешім қабылданғаннан кейін күнтізбелік отыз күн ішінде уәкілетті органға мыналарды көрсете отырып, ерікті нысанда жасалған хабарламаны ұсынады:

      1) эмиссиялық бағалы қағаздары шығаруға жоспарланған депозитарлық қолхаттардың немесе өзге бағалы қағаздардың базалық активі болып табылатын Қазақстан Республикасы резиденті–ұйымының атауы;

      2) шығаруға жоспарланған депозитарлық қолхаттардың немесе өзге бағалы қағаздардың (хабарлама ұсынған күннің алдындағы айдың соңындағы жағдай бойынша ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында осы эмиссиялық бағалы қағаздарының түрі, ұлттық сәйкестендіру нөмірі, саны, бағасы) базалық активі болып табылатын Қазақстан Республикасы резиденті–ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздары туралы мәліметтер;

      3) шығаруға жоспарланған депозитарлық қолхаттар немесе базалық активі Қазақстан Республикасы резиденті–ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздары болып табылатын өзге бағалы қағаздар (түрі, шығару мерзімі, заңнамаға сәйкес шығаруы жоспарланған мемлекет, шығарылым валютасы, шығарылым андеррайтерлері және эмиссиялық бағалы қағаздар ұстаушысы хабарлауға қажет деп санайтын шығарылымның өзге маңызды талаптары) туралы мәліметтер.

      10. Қағидалардың 9-тармағында көрсетілген хабарламасына мыналар қоса беріледі:

      эмиссиялық бағалы қағаздарды ұстаушысы органының депозитарлық қолхаттарды немесе базалық активі Қазақстан Республикасы резиденті–ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздары болып табылатын өзге бағалы қағаздарды шығару туралы шешімінің көшірмесі (заңды тұлғалар үшін);

      шығару туралы шешім қабылданған күндегі жағдай бойынша шығаруға жоспарланған депозитарлық қолхаттардың немесе өзге бағалы қағаздардың базалық активі болып табылатын эмиссиялық бағалы қағаздарының болуы туралы бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілімдері жүйесінде не номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде ашылған эмиссиялық бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді-көшірме;

      мемлекеттік және орыс тілдеріндегі аударманың нотариат куәландырған қосымшасын қоса бере отырып, депозитарлық қолхаттарды немесе базалық активі Қазақстан Республикасы резиденті–ұйымының эмиссиялы бағалы қағаздары болып табылатын өзге бағалы қағаздарды шығару талаптарын белгілейтін құжаттың көшірмесі (егер осы құжат бұрын эмиссиялық бағалы қағаздары депозитарлық қолхаттардың немесе өзге бағалы қағаздардың базалық активі болып табылатын Қазақстан Республикасы резиденті–ұйымымен уәкілетті органға берілмеген болса).

      11. Уәкілетті орган хабарламаны алған күннен бастап күнтізбелік он төрт күн ішінде эмиссиялық бағалы қағаздарды ұстаушысына депозитарлық қолхаттарды немесе базалық активі Қазақстан Республикасы резиденті–ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздары болып табылатын өзге бағалы қағаздарды шығару туралы хабарламаны қарау нәтижелері туралы хат жібереді.

      Эмиссиялық бағалы қағаздарды ұстаушысы ол депозитарлық қолхаттарды немесе базалық активі Қазақстан Республикасы резиденті–ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздары болып табылатын өзге бағалы қағаздарды шығару талаптарын белгілейтін құжатқа қосу туралы құжатқа қол қойған күннен бастап күнтізбелік он бес күн ішінде уәкілетті органға мемлекеттік және орыс тілдеріндегі аударманың нотариат куәландырған қосымшасын қоса бере отырып, қосу туралы осы құжаттың көшірмесін береді.

      12. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасы резиденті емес ұйымы эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыруды аяқтау күнінен бастап күнтізбелік он бес күн ішінде уәкілетті органға Қағидалардың 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша ақпаратты, сондай-ақ Қазақстан Республикасы резиденті емес ұйымының Заңның 22-1-бабының 1-тармағындағы 2) тармақшасы және 5)тармақшасының үшінші абзацы талаптарын орындауын растайтын қор биржасының анықтамасын ұсынады.

      13. Депозитарлық қолхаттарды немесе базалық активі Қазақстан Республикасы резиденті–ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздары болып табылатын өзге бағалы қағаздарды шет мемлекеттің аумағында орналастыру қорытындылары туралы есепті Қазақстан Республикасы резиденті-ұйымы Қағидалардың 7-қосымшасына сәйкес нысан бойынша ұсынады.

3. Қорытынды ережелер

      14. Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымы құжаттардың түпнұсқаларын немесе олардың көшірмелерін ұсынады, бұл ретте көшірмелер бірінші басшының қойылған қолымен және мөр бедерлемесімен куәландырылады. Құжаттың парақтары көп болған жағдайда әр парағы расталады не құжат тігіледі және тігістің түйініне және жартылай параққа желімделген қағаз пломбамен бекітіледі. Бірінші басшының қолы және мөр бедерлемесі жартылай қағаз пломбаға, жартылай құжаттың парағына түсуі тиіс.

      15. Уәкілетті орган Заңның 22-1-бабының 7-тармағында көзделген негіздемелердің кез келгені бойынша Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымға шығаруға рұқсатты және (немесе) орналастыруға рұқсатты беруден бас тартады.

      Ескерту. 15-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2015 № 250 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

  Қазақстан Республикасының
резидент ұйымына шет
мемлекеттің аумағында
эмиссиялық бағалы қағаздар
шығаруға және (немесе)
орналастыруға рұқсат беру,
базалық активі Қазақстан Республикасының резидент
ұйымдарының эмиссиялық
бағалы қағаздары болып
табылатын, депозитарлық
қолхаттарды немесе өзге де
бағалы қағаздарды туралы
хабарламаны, шығару сондай-ақ
оларды орналастырудың
қорытындылары туралы есепті
ұсыну қағидаларына
1-қосымша

      Ескерту. 1-қосымшаның жоғары оң жақ бұрышы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2017 № 54 (01.06.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен


Қазақстан Республикасы резиденті-ұйымының эмиссиялық бағалы
қағаздарын шет мемлекеттің аумағында орналастыруға
рұқсат алу үшін мәліметтер

      1. Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымының ұйымдық құқықтық нысаны көрсетілген атауы.

      2. Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымының және оның бағалы қағаздарының рейтингтік бағасы туралы мәліметтер.

      3. Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымы бұрын шығарған эмиссиялық бағалы қағаздардың оларды шығарған елдердегі және басқа елдердегі сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда алаңдарында айналыста болуы туралы мәліметтер (биржаның атауы, листингтің санаты, Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымы бұрын шығарған эмиссиялық бағалы қағаздардың параметрлері).

      4. Нөмірі мен тіркеу күнін көрсете отырып Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымы эмиссиялық бағалы қағаздардың шығарылымын тіркеген органның атауы.

      5. Аумағында (немесе заңнамасына сәйкес) Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымы эмиссиялық бағалы қағаздардың орналастырылуы жүзеге асырылатын мемлекеттің (мемлекеттердің) атауы.

      6. Қағидаларына сәйкес Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздардың шығарылымы жүргізілген және орналастырылуы жүргізілетін сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауы.

      7. Соған сәйкес Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздардың орналастырылуы жүргізілетін ережелер мен қағидалардың атауы.

      8. Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздардың түрі.

      9. Сәйкестендіру коды (бар болса).

      10. Шығарылым валютасы және нысаны.

      11. Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымының жалпы көлемі, номиналды құны (бар болса).

      12. Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарды шет мемлекеттің аумағында орналастыру құнын айқындау шарттары айналысқа жіберу және орналастыру мерзімі.

      13. Осы Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздары ұсынатын құқықтары.

      14. Қамтамасыз етілген Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздары бойынша қамтамасыз етудің түрін көрсету қажет (эмитенттің міндеттемесі қамтамасыз етілген эмитенттің кепіл мүлігі, кепілгерді көрсете отырып үшінші тұлғалардың кепілдіктері).

      15. Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздары бойынша сыйақыны есептеу және төлеу тәртібі, облигацияларды ұстаушылар өкілінің, төлем агентінің болуы, төлемнің мөлшері және мерзімділігі, сондай-ақ облигацияны ұстаушылар өздеріне тиесілі сыйақыны алатын мекен-жайлар, облигацияны өтеу тәртібі, оларды болжамды өтеу мерзімі.

      16. Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарды ұстаушыларға эмитенттің қаржылық есептілігін ұсыну тәртібі.

      17. Инвесторлар үшін маңызды болып табылатын өзге де мәліметтер (осы Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымы бойынша міндеттемелерді өзіне алатын тұлғаны көрсетумен эмитентті көрсету мүмкіндігі, кіріс қандай валютада төленеді, осы Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздармен мәмілелер жүргізуге қойылған шектеулері бар Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша кірістерді төлеу туралы мәліметтер).

      18. Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздардың шығарылым талаптары туралы ақпаратты алуға арналған мекенжайлар, дереккөздер, байланыс деректемелері.

      Резидент-ұйымының

      басшысы

      (басшының орынбасары) (қолы)

      Бірінші басшысы (ол болмаған кезде құжаттарға қол қойған адам) уәкілетті органға ұсынған құжаттардағы ақпараттың шынайылығын қамтамасыз етеді.

      Ескерту. 18-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.09.21 № 297 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

  Қазақстан Республикасының
резидент ұйымына шет
мемлекеттің аумағында
эмиссиялық бағалы қағаздар
шығаруға және (немесе)
орналастыруға рұқсат беру,
базалық активі Қазақстан Республикасының резидент
ұйымдарының эмиссиялық
бағалы қағаздары болып
табылатын, депозитарлық
қолхаттарды немесе өзге де
бағалы қағаздарды туралы
хабарламаны, шығару сондай-ақ
оларды орналастырудың
қорытындылары туралы есепті
ұсыну қағидаларына
2-қосымша

      Ескерту. 2-қосымшаның жоғары оң жақ бұрышы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2017 № 54 (01.06.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

      Нысан

Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымның эмиссиялық бағалы қағаздарын шет мемлекеттің аумағында орналастыруға рұқсат

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2015 № 250 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Қазақстан

      Республикасының резиденті-ұйымның

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________ эмиссиялық бағалы қағаздарын

      (Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымның толық атауы және

      орналасқан жері)

      __________________________________________________________ аумағында

      (шет мемлекеттің, сауда-саттықты ұйымдастырушының атауы)

      мынадай түрлерін

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (бағалы қағаздардың түрлері, жалпы шығарылым көлемі, бағалы

      қағаздардың сәйкестендіру коды (бар болса))

      орналастыруға рұқсат береді.

      Уәкілетті органның

      басшысы

      (басшының орынбасары) (қолы)

  Қазақстан Республикасының
резидент ұйымына шет
мемлекеттің аумағында
эмиссиялық бағалы қағаздар
шығаруға және (немесе)
орналастыруға рұқсат беру,
базалық активі Қазақстан Республикасының резидент
ұйымдарының эмиссиялық
бағалы қағаздары болып
табылатын, депозитарлық
қолхаттарды немесе өзге де
бағалы қағаздарды туралы
хабарламаны, шығару сондай-ақ
оларды орналастырудың
қорытындылары туралы есепті
ұсыну қағидаларына
3-қосымша

      Ескерту. 3-қосымшаның жоғары оң жақ бұрышы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2017 № 54 (01.06.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

      Нысан

Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымның эмиссиялық бағалы қағаздарын шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығаруға рұқсат

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2015 № 250 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Қазақстан

      Республикасының резиденті-ұйымның

      ____________________________________________________________________

      ______________________________________ эмиссиялық бағалы қағаздарын

      (Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымның толық атауы және

      орналасқан жері)

      ____________________________________________________________________

      заңнамасына сәйкес

      (шет мемлекеттің атауы)

      мынадай түрлерін

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (бағалы қағаздардың түрлері, жалпы шығарылым көлемі, бағалы

      қағаздардың сәйкестендіру коды (бар болса))

      шығаруға рұқсат береді.

      Уәкілетті органның

      басшысы

      (басшының орынбасары) (қолы)

  Қазақстан Республикасының
резидент ұйымына шет
мемлекеттің аумағында
эмиссиялық бағалы қағаздар
шығаруға және (немесе)
орналастыруға рұқсат беру,
базалық активі Қазақстан Республикасының резидент
ұйымдарының эмиссиялық
бағалы қағаздары болып
табылатын, депозитарлық
қолхаттарды немесе өзге де
бағалы қағаздарды туралы
хабарламаны, шығару сондай-ақ
оларды орналастырудың
қорытындылары туралы есепті
ұсыну қағидаларына
4-қосымша

      Ескерту. 4-қосымшаның жоғары оң жақ бұрышы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2017 № 54 (01.06.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

      Нысан

Акционерлік қоғамның бастамасы бойынша немесе оның қатысуымен шығарылатын және базалық активі Қазақстан Республикасының резиденті-ұйым орналастыратын эмиссиялық бағалы қағаздар болып табылатын туынды эмиссиялық бағалы қағаздарды шет мемлекеттің аумағында орналастыруға рұқсат

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2015 № 250 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Қазақстан

      Республикасының резиденті-ұйымның

      ____________________________________________________________________

      ______________________________________ эмиссиялық бағалы қағаздарын

      (Қазақстан Республикасының-резиденті ұйымның толық атауы және

      орналасқан жері)

      ________________________________________________________ аумағында

      (шет мемлекеттің, сауда-саттықты ұйымдастырушының атауы)

      мынадай түрлерін

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (туынды бағалы қағаздардың түрі мен атауы, жалпы шығарылым көлемі, бағалы қағаздардың сәйкестендіру коды (бар болса)):

      туынды бағалы қағаздардың базалық активі болып табылатын бағалы

      қағаздардың түрі:

      1) бағалы қағаздардың түрі

      ___________________________________________________________________;

      2) бағалы қағаздар шығарылымы тіркелді (тіркеледі)

      _________________________________________________________________;

      (тіркеуші органның атауы, тіркелген күні, айы, жылы)

      3) ұлттық сәйкестендіру нөмірі (бар болса)

      _____________________________________________________ орналастыруға рұқсат береді.

      Уәкілетті органның

      басшысы

      (басшының орынбасары) (қолы)

  Қазақстан Республикасының
резидент ұйымына шет
мемлекеттің аумағында
эмиссиялық бағалы қағаздар
шығаруға және (немесе)
орналастыруға рұқсат беру,
базалық активі Қазақстан Республикасының резидент
ұйымдарының эмиссиялық
бағалы қағаздары болып
табылатын, депозитарлық
қолхаттарды немесе өзге де
бағалы қағаздарды туралы
хабарламаны, шығару сондай-ақ
оларды орналастырудың
қорытындылары туралы есепті
ұсыну қағидаларына
5-қосымша

      Ескерту. 5-қосымшаның жоғары оң жақ бұрышы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2017 № 54 (01.06.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

      Нысан

Акционерлік қоғамның бастамасы бойынша немесе оның қатысуымен шығарылатын және базалық активі Қазақстан Республикасының резиденті-ұйым орналастыратын эмиссиялық бағалы қағаздар болып табылатын туынды эмиссиялық бағалы қағаздарды шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығаруға рұқсат

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2015 № 250 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Қазақстан

      Республикасының резиденті-ұйымның

      ____________________________________________________________________

      ______________________________________ эмиссиялық бағалы қағаздарын

      (Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымның толық атауы және

      орналасқан жері)

      _______________________________________________ заңнамасына сәйкес

      (шет мемлекеттің атауы)

      мынадай түрлерін

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (туынды бағалы қағаздардың түрі мен атауы, жалпы шығарылым көлемі,

      бағалы қағаздардың сәйкестендіру коды (бар болса)):

      туынды бағалы қағаздардың базалық активі болып табылатын бағалы

      қағаздардың түрі:

      1)бағалы қағаздардың түрі

      ___________________________________________________________________;

      2) бағалы қағаздар шығарылымы тіркеледі

      _________________________________________________________________;

      (тіркеуші органның атауы, тіркелген күні, айы, жылы)

      3) ұлттық сәйкестендіру нөмірі (бар болса)

      ____________________________________________ шығаруға рұқсат береді.

      Уәкілетті органның басшысы

      (басшының орынбасары) (қолы)

  Қазақстан Республикасының
резидент ұйымына шет
мемлекеттің аумағында
эмиссиялық бағалы қағаздар
шығаруға және (немесе)
орналастыруға рұқсат беру,
базалық активі Қазақстан Республикасының резидент
ұйымдарының эмиссиялық
бағалы қағаздары болып
табылатын, депозитарлық
қолхаттарды немесе өзге де
бағалы қағаздарды туралы
хабарламаны, шығару сондай-ақ
оларды орналастырудың
қорытындылары туралы есепті
ұсыну қағидаларына
6-қосымша

      Ескерту. 6-қосымшаның жоғары оң жақ бұрышы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2017 № 54 (01.06.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

 

      Нысан

Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру
қорытындысы бойынша ақпарат

      1. Қазақстан Республикасы резиденті-ұйымының ұйымдық құқықтық нысаны көрсетілген атауы.

      2. Эмиссиялық бағалы қағаздардың түрі, орналастырылған бағалы қағаздардың саны, тартылған ақша көлемі.

      3. Бағалы қағаздарды орналастыру кезеңі.

      4. Қазақстан Республикасы аумағында қызметін жүзеге асыратын қор биржасында орналастыру үшін ұсынылған эмиссиялық бағалы қағаздардың саны және орналастыру бағасы, сыйақы мөлшерлемесі.

      5. Қазақстан Республикасы аумағында қызметін жүзеге асыратын қор биржасында орналастырылған эмиссиялық бағалы қағаздардың саны және орналастыру бағасы, сыйақы мөлшерлемесі, тартылған ақша көлемі.

      6. Бағалы қағаздардың түрі және саны, базалық активі болып табылатын бағалы қағаздар эмитентінің атауы (туынды бағалы қағаздарды шығарған кезде).

      7. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыруды бастаған күніне және аяқтаған күніне левередж шамасын есептеу.

      Резидент-ұйымының

      басшысы

      (басшының орынбасары) (қолы)

      Бірінші басшысы (ол болмаған кезде құжаттарға қол қойған адам) уәкілетті органға ұсынған құжаттардағы ақпараттың шынайылығын қамтамасыз етеді.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.09.21 № 297 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

  Қазақстан Республикасының
резидент ұйымына шет
мемлекеттің аумағында
эмиссиялық бағалы қағаздар
шығаруға және (немесе)
орналастыруға рұқсат беру,
базалық активі Қазақстан Республикасының резидент
ұйымдарының эмиссиялық
бағалы қағаздары болып
табылатын, депозитарлық
қолхаттарды немесе өзге де
бағалы қағаздарды туралы
хабарламаны, шығару сондай-ақ
оларды орналастырудың
қорытындылары туралы есепті
ұсыну қағидаларына
7-қосымша

      Ескерту. 7-қосымшаның жоғары оң жақ бұрышы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2017 № 54 (01.06.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

 

      Нысан

Депозитарлық қолхаттарды немесе Қазақстан Республикасының
резиденті-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздары базалық активі
болып табылатын өзге бағалы қағаздарды орналастыру
қорытындылары туралы есеп

      1. Ұйымдық құқықтық нысаны, орналасқан жері және тіркеу деректері көрсетілген резидент-ұйымының атауы.

      2. Шығаруға және (немесе) орналастыруға рұқсат алған күн не уәкілетті органның эмиссиялық бағалы қағаздардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу нөмірі.

      3. Бағалы қағаздар туралы мәліметтер:

      депозитарлық қолхаттардың немесе Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздары базалық активі болып табылатын өзге бағалы қағаздарды жалпы саны және түрі, номиналды құны және (немесе) орналастыру бағасы, купон және (немесе) дисконттың мөлшері (борыштық бағалы қағаздар үшін);

      базалық активі болып табылатын орналастырылған өзге бағалы қағаздардың жалпы саны және түрі, олардың номиналды құны және (немесе) орналастыру бағасы (үлестік бағалы қағаздар үшін).

      4. Есеп берілетін орналастыру мерзімі басталған күн және аяқталған күн.

      5. Шет мемлекеттің аумағында орналастырылған бағалы қағаздардың саны, оның ішінде бағалы қағаздарды Қазақстан Республикасы аумағында қызметін жүзеге асыратын қор биржасында орналастыру туралы ақпарат (сауда-саттықты ұйымдастырушы тізімінің санаты, облигацияларды орналастыру аяқталған күніне бағалы қағаздардың нарықтық құны, сауда-саттықтардағы ең жоғары баға әрі алғашқы және соңғы сауда-саттықтар күні, орналастырылған бағалы қағаздардың саны және тартылған ақшалардың сомасы).

      6. Бағалы қағаздар шығарылымының андеррайтерлері туралы ақпарат (эмиссиялық консорциумдар).

      7. Депозитарлық қолхаттарды немесе Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздары базалық активі болып табылатын өзге бағалы қағаздарды орналастыруға құқықтарын растауды жүзеге асыратын есептік ұйымының атауы.

      Есепке Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымының бірінші басшысы немесе оның орнындағы тұлға қол қояды және мөр бедерімен расталады. Есептің әрбір данасы бағалы қағаздарды орналастыру аяқталған күніне бағалы қағаздарды есепке алуды жүргізуші берген бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімінің көшірмесімен бірге тігіледі. Мөр бедерінің бір бөлігі қағаз пломбаға, бір бөлігі құжат парағында қойылады, бірінші басшының немесе оның орнындағы тұлғаның қолымен куәландырылады. Бірінші басшысы (ол болмаған кезде құжаттарға қол қойған адам) уәкілетті органға ұсынған құжаттардағы ақпараттың шынайылығын қамтамасыз етеді.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.09.21 № 297 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 ақпандағы
№ 70 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасының күші жойылды деп танылған нормативтік құқықтық актілердің тізбесі

      1. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Депозитарлық қолхаттарды немесе базалық активі Қазақстан Республикасы резидент ұйымдарының эмиссиялық бағалы қағаздары болып табылатын өзге де бағалы қағаздарды шығару жөнінде хабардар ету, туынды бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары жөніндегі есепті беру, шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес туынды бағалы қағаздарды шығаруға немесе шет мемлекет аумағында туынды бағалы қағаздарды орналастыруға рұқсат беру ережесін бекіту туралы" 2007 жылғы 30 наурыздағы № 75 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4659 тіркелген).

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасы резиденті-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарын шет мемлекеттің аумағында шығаруға немесе орналастыруға рұқсат беру ережесін бекіту туралы" 2005 жылғы 30 шілдедегі № 270 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3827 тіркелген, "Заң газеті" газетінде 2005 жылғы 2 желтоқсанда № 224-225 (958-959) жарияланған).

      3. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Депозитарлық қолхаттарды немесе базалық активі Қазақстан Республикасы резидент ұйымдарының эмиссиялық бағалы қағаздары болып табылатын өзге де бағалы қағаздарды шығару жөнінде хабардар ету, туынды бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары жөніндегі есепті беру, шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес туынды бағалы қағаздарды шығаруға немесе мемлекет аумағында туынды бағалы қағаздарды орналастыруға рұқсат беру ережесін бекіту туралы" 2007 жылғы 30 наурыздағы № 75 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" 2007 жылғы 25 маусымдағы № 170 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4836 тіркелген).

      4. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Кейбір нормативтік құқықтық актілерге бағалы қағаздар нарығы мәселелері бойынша толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" 2008 жылғы 29 желтоқсандағы № 231 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5533 тіркелген).

      5. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығы мәселелері бойынша толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" 2009 жылғы 7 шілдедегі № 142 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5738 тіркелген, "Заң газеті" газетінде 2009 жылғы 4 қыркүйекте № 134 (1731) жарияланған) 2-тармағы.

      6. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығының мәселелері бойынша толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" 2010 жылғы 1 наурыздағы № 18 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6134 тіркелген) 2 және 3-тармақтары.

Об утверждении Правил выдачи разрешения на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства, представления уведомления о выпуске депозитарных расписок или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги организаций-резидентов Республики Казахстан, а также отчета об итогах их размещения

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 70. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 апреля 2012 года № 7560. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 апреля 2019 года № 57.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 08.04.2019 № 57 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Сноска. В заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется постановлением Правления Национального Банка РК от 27.03.2017 № 54 (вводится в действие с 01.06.2017).

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила выдачи разрешения на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства, представления уведомления о выпуске депозитарных расписок или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги организаций-резидентов Республики Казахстан, а также отчета об итогах их размещения.

      Сноска. В пункт 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется постановлением Правления Национального Банка РК от 27.03.2017 № 54 (вводится в действие с 01.06.2017).

      2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого его официального опубликования.

Председатель


Национального Банка

Г. Марченко


  Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 24 февраля 2012 года № 70

Правила
выдачи разрешения на выпуск и (или) размещение
эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики
Казахстан на территории иностранного государства, представления
уведомления о выпуске депозитарных расписок или иных ценных
бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные ценные
бумаги организаций-резидентов Республики Казахстан, а также
отчета об их размещении

      Сноска. В заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется постановлением Правления Национального Банка РК от 27.03.2017 № 54 (вводится в действие с 01.06.2017).

      Настоящие Правила выдачи разрешения на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства, представления уведомления о выпуске депозитарных расписок или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги организаций-резидентов Республики Казахстан, а также отчета об их размещении (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон) и устанавливают условия и порядок выдачи уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций разрешения на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства, а также порядок уведомления о выпуске депозитарных расписок или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги организаций-резидентов Республики Казахстан, представления отчета об их размещении.

      Сноска. В преамбулу внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется постановлением Правления Национального Банка РК от 27.03.2017 № 54 (вводится в действие с 01.06.2017).

1. Порядок и условия выдачи разрешения на выпуск и (или)
размещение эмиссионных ценных бумаг организации-резидента
Республики Казахстан на территории иностранного государства

      1. Организация-резидент Республики Казахстан осуществляет выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства при наличии соответствующего разрешения Национального Банка Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган) при соблюдении требований, установленных пунктом 1 статьи 22-1 Закона, а также Правил.

      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 244 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Организация–резидент Республики Казахстан осуществляет выпуск и (или) размещение долговых эмиссионных ценных бумаг, а также долговых эмиссионных производных ценных бумаг, выпускаемых по инициативе или при участии организации-резидента Республики Казахстан и базовым активом которых являются долговые эмиссионные ценные бумаги организации-резидента Республики Казахстан, на территории иностранного государства при условии соблюдения требований пункта 1 Правил, а также при соблюдении всех следующих условий:

      отсутствие случаев несвоевременного исполнения или неисполнения условий выпуска эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций), находящихся в обращении (в том числе обязательств по выплате вознаграждения или погашению эмиссионных ценных бумаг);

      отсутствие случаев делистинга эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций), находящихся в обращении;

      по итогам последнего квартала, предшествующего представлению в уполномоченный орган документов для получения разрешения на выпуск и (или) размещение долговых эмиссионных ценных бумаг, величина левереджа организации-резидента Республики Казахстан не превышает двух (за исключением банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций);

      организация-резидент Республики Казахстан, выпуск облигаций которой зарегистрирован уполномоченным органом, осуществляет размещение данных облигаций на территории иностранного государства при условии включения данных облигаций в сектор "долговые ценные бумаги" официального списка фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан;

      организация-резидент Республики Казахстан, выпуск облигаций которой зарегистрирован в соответствии с законодательством иностранного государства, осуществляет размещение данных облигаций на территории иностранного государства при условии получения согласия на включение данных облигаций в сектор "долговые ценные бумаги" официального списка фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан.

      В случае выпуска и (или) размещения на территории иностранного государства ценных бумаг, выпущенных юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства, место эффективного управления (фактические органы управления) которого находится в Республике Казахстан, требования к величине левереджа, установленные настоящим пунктом, устанавливаются к организации–резиденту Республики Казахстан, (за исключением банка или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) в собственности которой находится пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) данного юридического лица, и (или) выступающей гарантом (за исключением банка или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) по обязательствам данного юридического лица.

      Банк – резидент Республики Казахстан или организация – резидент Республики Казахстан, осуществляющая отдельные виды банковских операций, осуществляют выпуск и (или) размещение долговых эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства при условии соблюдения требований настоящего пункта, за исключением требования по левереджу, и отсутствия фактов несоблюдения пруденциальных нормативов и иных установленных государственным органом, осуществляющим государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, норм и лимитов на отчетную дату, предшествующую дате представления в уполномоченный орган документов для получения разрешения на выпуск и (или) размещение долговых ценных бумаг, а также в период за три месяца до даты подачи документов.

      Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 244 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.03.2017 № 54 (вводится в действие с 01.06.2017).

      3. Организация-резидент Республики Казахстан осуществляет выпуск долевых эмиссионных ценных бумаг, а также долевых эмиссионных производных ценных бумаг, базовым активом которых являются долевые ценные бумаги данной организации-резидента Республики Казахстан, на территории иностранного государства при условии:

      1) соблюдения требования пункта 1 Правил;

      2) отсутствия в проспектах ранее выпущенных организацией-резидентом Республики Казахстан ценных бумаг условий (ковенант), которые являются основанием для возникновения у держателей долговых эмиссионных ценных бумаг, выпущенных организацией-резидентом Республики Казахстан, права требовать досрочного погашения и (или) выкупа данных долговых эмиссионных ценных бумаг при изменении списка лиц, являющихся собственниками десяти и более процентов долевых эмиссионных ценных бумаг от числа размещенных долевых эмиссионных ценных бумаг;

      3) организация-резидент Республики Казахстан осуществляет размещение акций, а также производных ценных бумаг, базовым активом которых являются акции данной организации-резидента Республики Казахстан, на территории иностранного государства при условии включения данных акций в сектор "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан.

      Если акции не могут быть включены в категорию "премиум" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан, организация-резидент Республики Казахстан осуществляет размещение акций либо депозитарных расписок, а также производных ценных бумаг, базовым активом которых являются акции данной организации-резидента Республики Казахстан, на территории иностранного государства при условии включения данных акций в категорию "стандарт" сектора "акции" площадки "Основная" и сектор "акции" площадки "Альтернативная" официального списка фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 250 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 27.03.2017 № 54 (вводится в действие с 01.06.2017).

      4. Организация-резидент Республики Казахстан осуществляет выпуск и (или) размещение иных, за исключением указанных в пункте 2 и 3 Правил, эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства при условии:

      1) соблюдения требования пункта 1 Правил;

      2) наличия согласия фондовой биржи на включение данных ценных бумаг в соответствующих категориях официального списка фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан.

      Для получения разрешения на выпуск и (или) размещение данных ценных бумаг организация-резидент Республики Казахстан представляет справку фондовой биржи о согласии на включение данных ценных бумаг в соответствующих категориях официального списка фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан, и документы, указанные в подпунктах 1), 2) и 4) пункта 6 Правил.

      Сноска. Пункт 4 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 250 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      5. Организация–резидент Республики Казахстан представляет документы в уполномоченный орган для получения разрешения на выпуск эмиссионных ценных бумаг в соответствии с законодательством иностранного государства (далее – разрешение на выпуск) и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства (далее – разрешение на размещение).

      Эмиссионные ценные бумаги организации-резидента Республики Казахстан включаются и (или) находятся в списке ценных бумаг, торгуемых на фондовой бирже, осуществляющей деятельность на территории иностранного государства, на основании указанного разрешения уполномоченного органа на выпуск и (или) размещение данных эмиссионных ценных бумаг.

      6. Для получения разрешения на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства организация-резидент Республики Казахстан в течение тридцати календарных дней после принятия органом организации-резидента Республики Казахстан соответствующего решения представляет в уполномоченный орган следующие документы:

      1) заявление о выдаче разрешения на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства, составленное в произвольной форме, с указанием информации об отсутствии фактов несвоевременного исполнения или неисполнения условий выпуска ценных бумаг (для долговых ценных бумаг), находящихся в обращении (в том числе обязательств по выплате вознаграждения или погашению ценных бумаг), а также об отсутствии случаев делистинга ценных бумаг (за исключением акций), находящихся в обращении;

      2) копию решения органа организации-резидента Республики Казахстан о выпуске и (или) размещении эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства в соответствии с законодательством иностранного государства с указанием следующей информации:

      полное наименование организации-резидента;

      наименование государства (государств), на территории (или в соответствии с законодательством) которого (которых) будет осуществлен выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг, или наименование организаторов торгов, где будет проводиться выпуск и размещение эмиссионных ценных бумаг, наименование положений и правил, в соответствии с которыми будет проводиться выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг;

      вид выпускаемых и (или) размещаемых эмиссионных ценных бумаг, наличие и вид обеспечения или гарантии с указанием гаранта, номинальная стоимость или цена размещения и идентификационный код (при наличии);

      предполагаемый объем и валюта выпуска;

      права, представляемые данной эмиссионной ценной бумагой;

      порядок начисления и выплаты дохода по данным эмиссионным ценным бумагам, периодичность выплаты и иные сведения, важные с точки зрения организации-резидента Республики Казахстан;

      3) справку фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан, подтверждающую соблюдение организацией-резидентом Республики Казахстан требований подпунктов 1), 3), 4) и 5) пункта 1 статьи 22-1 Закона;

      4) при выпуске долговых эмиссионных ценных бумаг, в том числе производных, финансовую отчетность, в том числе консолидированную по состоянию на конец последнего квартала, предшествующего представлению в уполномоченный орган документов для получения разрешения на выпуск и (или) размещение долговых эмиссионных ценных бумаг, с приложением расчета величины левереджа;

      5) при выпуске долевых эмиссионных ценных бумаг, в том числе производных, документ, подтверждающий отсутствие в проспектах ранее выпущенных организацией-резидентом Республики Казахстан ценных бумаг условий (ковенант), которые являются основанием для возникновения у держателей долговых ценных бумаг, выпущенных организацией-резидентом Республики Казахстан, права требовать досрочного погашения и (или) выкупа данных долговых ценных бумаг при изменении списка лиц, являющихся собственниками десяти и более процентов долевых ценных бумаг от числа размещенных долевых ценных бумаг.

      Организация-резидент Республики Казахстан представляет документы для одновременного получения разрешения на выпуск и размещение эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства при соблюдении условий, установленных статьей 22-1 Закона и Правилами.

      7. Организация-резидент Республики Казахстан для получения разрешения на размещение эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства, выпуск которых на дату представления документов на получение разрешения на размещение зарегистрирован, представляет помимо документов, указанных в пункте 6 Правил, сведения в соответствии с приложением 1 к Правилам.

      Организация-резидент Республики Казахстан для получения разрешения на выпуск и (или) размещение на территории иностранного государства производных эмиссионных ценных бумаг, выпускаемых по его инициативе или при его участии, и базовым активом которых являются размещаемые эмиссионные ценные бумаги этой организации-резидента Республики Казахстан, в течение тридцати дней после принятия соответствующего решения помимо документов, указанных в пункте 6 Правил, представляет в уполномоченный орган справку регистратора о состоянии лицевого счета, открытого организации-резиденту Республики Казахстан в системе реестров держателей ценных бумаг, по которому осуществляется учет неразмещенных эмиссионных ценных бумаг, являющихся базовым активом, по состоянию на дату принятия решения о размещении производных ценных бумаг, базовым активом которых являются ценные бумаги организации-резидента Республики Казахстан, на территории иностранного государства.

      7-1. Заявление и документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4) и 5) пункта 6 Правил, представляются организацией-резидентом Республики Казахстан в бумажном виде либо в электронном виде через веб-портал "электронного правительства".

      При подаче документов через веб-портал "электронного правительства" документы прикрепляются к электронной форме заявления в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 71 "Об утверждении стандартов государственных услуг Национального Банка Республики Казахстан", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11534.

      Сноска. Глава 1 дополнена пунктом 7-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 16.07.2014 № 109 (порядок введения в действие см. п. 2); в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 250 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      8. Документы, представленные организацией-резидентом Республики Казахстан для получения разрешения, рассматриваются уполномоченным органом в течение пятнадцати календарных дней с даты их представления.

      Уполномоченный орган по результатам рассмотрения документов, представленных организацией-резидентом Республики Казахстан для получения разрешения, выдает организации-резиденту Республики Казахстан разрешение на выпуск и (или) разрешение на размещение эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства по формам в соответствии с приложениями 2, 3, 4 и 5 к Правилам.

2. Порядок и условия представления уведомления о выпуске
депозитарных расписок или иных ценных бумаг, базовым активом
которых являются эмиссионные ценные бумаги
организаций-резидентов Республики Казахстан, а также отчета об
их размещении

      9. Лицо, планирующее реализовать на вторичном рынке ценных бумаг ценные бумаги организации-резидента Республики Казахстан посредством выпуска и размещения депозитарных расписок или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги указанной организации, (далее - держатель эмиссионных ценных бумаг) путем подписания акционером документа о присоединении к документу, определяющему условия выпуска депозитарных расписок и (или) иных ценных бумаг, базовым активом которых являются акции организации-резидента Республики Казахстан, в течение тридцати календарных дней после принятия соответствующего решения представляет в уполномоченный орган уведомление, составленное в произвольной форме с указанием:

      1) наименования организации-резидента Республики Казахстан, эмиссионные ценные бумаги которого являются базовым активом планируемых к выпуску депозитарных расписок или иных ценных бумаг;

      2) сведений об эмиссионных ценных бумагах организации-резидента Республики Казахстан, которые являются базовым активом планируемых к выпуску депозитарных расписок или иных ценных бумаг (вида, национального идентификационного номера, количества, цены, сложившейся на данные эмиссионные ценные бумаги на организованном рынке ценных бумаг по состоянию на конец месяца, предшествующего представлению уведомления);

      3) сведений о планируемых к выпуску депозитарных расписках или иных ценных бумагах, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги организации-резидента Республики Казахстан (вида, сроков выпуска, государства, в соответствии с законодательством которого планируется выпуск, валюты выпуска, андеррайтеров выпуска и иных существенных условий выпуска, которые считает необходимым сообщить держатель эмиссионных ценных бумаг).

      10. К уведомлению, указанному в пункте 9 Правил, прилагаются:

      копия решения органа держателя эмиссионных ценных бумаг о выпуске депозитарных расписок или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги организации-резидента Республики Казахстан (для юридических лиц);

      выписка от регистратора с лицевого счета держателя эмиссионных ценных бумаг о наличии эмиссионных ценных бумаг, которые будут являться базовым активом планируемых к выпуску депозитарных расписках или иных ценных бумагах, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги организации-резидента Республики Казахстан, по состоянию на дату принятия решения о выпуске;

      копия документа, определяющего условия выпуска депозитарных расписок или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги организации-резидента Республики Казахстан, с приложением нотариально засвидетельствованного перевода на государственный и русский языки (если ранее данный документ не был представлен в уполномоченный орган организацией-резидентом Республики Казахстан, эмиссионные ценные бумаги которой являются базовым активом депозитарных расписок или иных ценных бумаг).

      11. Уполномоченный орган направляет держателю эмиссионных ценных бумаг письмо о результатах рассмотрения уведомления о выпуске депозитарных расписок или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги организации-резидента Республики Казахстан, в течение четырнадцати календарных дней с даты получения данного уведомления.

      Держатель эмиссионных ценных бумаг в течение пятнадцати календарных дней с даты подписания им документа о присоединении к документу, определяющему условия выпуска депозитарных расписок или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги организации-резидента Республики Казахстан, представляет в уполномоченный орган копию данного документа о присоединении с приложением нотариально засвидетельствованного перевода на государственный и русский языки.

      12. По итогам размещения эмиссионных ценных бумаг организация–нерезидент Республики Казахстан в течение пятнадцати календарных дней с даты окончания размещения депозитарных расписок или иных ценных бумагах, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги организации-резидента Республики Казахстан представляет в уполномоченный орган информацию по форме в соответствии с приложением 6 к Правилам, а также справку фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан, подтверждающую выполнение организацией-резидентом Республики Казахстан требований подпункта 2) и абзаца третьего подпункта 5) пункта 1 статьи 22-1 Закона.

      13. Отчет об итогах размещения депозитарных расписок или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги эмитентов-резидентов Республики Казахстан, на территории иностранного государства представляется организацией-резидентом Республики Казахстан по форме в соответствии с приложением 7 к Правилам.

3. Заключительные положения

      14. Организация-резидент Республики Казахстан представляет оригиналы документов или их копии, заверенные подписью первого руководителя и оттиском печати. При множественности листов в документе заверяется каждый лист либо документ прошивается и скрепляется бумажной пломбой, наклеенной на узел прошивки и частично на лист. Подпись первого руководителя и оттиск печати наносятся частично на бумажную пломбу, частично на лист документа.

      15. Отказ организации-резиденту Республики Казахстан в выдаче разрешения на выпуск и (или) разрешения на размещение производится уполномоченным органом по любому из оснований, предусмотренных пунктом 7 статьи 22-1 Закона.

      Сноска. Пункт 15 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 250 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

  Приложение 1
к Правилам выдачи разрешения на
выпуск и (или) размещение
эмиссионных ценных бумаг
организации-резидента Республики
Казахстан на территории
иностранного государства,
представления уведомления о
выпуске депозитарных расписок
или иных ценных бумаг,
базовым активом которых являются
эмиссионные ценные бумаги
организаций-резидентов
Республики Казахстан,
а также отчета об их размещении

      Сноска. В текст в правом верхнем углу Приложения 1 внесены изменения на государственном языке, текст на русском языке не меняется постановлением Правления Национального Банка РК от 27.03.2017 № 54 (вводится в действие с 01.06.2017).

Сведения для получения разрешения на размещение
эмиссионных ценных бумаг организации-резидента
Республики Казахстан на территории иностранного государства

      1. Наименование организации-резидента Республики Казахстан с указанием организационной правовой формы.

      2. Сведения о рейтинговой оценке организации-резидента Республики Казахстан и его ценных бумаг.

      3. Сведения об обращении ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на торговых площадках организаторов торгов в стране их выпуска и других странах (наименование биржи, категория листинга, параметры ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан).

      4. Наименование органа, который зарегистрировал выпуск эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан, с указанием номера и даты регистрации.

      5. Наименование государства (государств), на территории (или в соответствии с законодательством) которого (которых) будет осуществлено размещение эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан.

      6. Наименование организаторов торгов, в соответствии с правилами которого был проведен выпуск и будет проводиться размещение эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан.

      7. Наименование положений и правил, в соответствии с которыми будет проводиться размещение эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан.

      8. Вид эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан.

      9. Идентификационный код (при наличии).

      10. Валюта и форма выпуска.

      11. Общий объем выпуска, номинальная стоимость эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан (при наличии).

      12. Сроки обращения и размещения, условия определения цены размещения на территории иностранного государства эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан.

      13. Права, представляемые данной эмиссионной ценной бумагой организации-резидента Республики Казахстан.

      14. По обеспеченным эмиссионным ценным бумагам организации-резидента Республики Казахстан указать вид обеспечения (залоговое имущество эмитента, которым обеспечено обязательство эмитента, гарантии третьих лиц с указанием гаранта).

      15. Порядок начисления и выплаты вознаграждения по эмиссионным ценным бумагам организации-резидента Республики Казахстан, наличие представителя держателей эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан, платежного агента, размер и периодичность выплаты, порядок погашения эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан, предполагаемый срок их погашения.

      16. Порядок предоставления финансовой отчетности эмитента держателям эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан.

      17. Иные сведения, являющиеся существенными для инвесторов (возможность замены эмитента с указанием лица, который примет на себя обязательства по данному выпуску эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан, в какой валюте будет выплачиваться доход, сведения о выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам организации-резидента Республики Казахстан, имеющихся ограничениях на проведение сделок с данными эмиссионными ценными бумагами организации-резидента Республики Казахстан).

      18. Адреса, источники, контактные реквизиты для получения информации об условиях выпуска эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан.

Руководитель

(заместитель руководителя)

организации-резидента


(подпись)


      Первый руководитель (лицо, подписавшее документы при его отсутствии) обеспечивает достоверность информации, содержащейся в представленных в уполномоченный орган документах.

      Сноска. Пункт 18 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 21.09.2012 № 297 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

  Приложение 2
к Правилам выдачи разрешения на
выпуск и (или) размещение
эмиссионных ценных бумаг
организации-резидента Республики
Казахстан на территории
иностранного государства,
представления уведомления о
выпуске депозитарных расписок
или иных ценных бумаг,
базовым активом которых являются
эмиссионные ценные бумаги
организаций-резидентов
Республики Казахстан,
а также отчета об их размещении

      Сноска. В текст в правом верхнем углу Приложения 2 внесены изменения на государственном языке, текст на русском языке не меняется постановлением Правления Национального Банка РК от 27.03.2017 № 54 (вводится в действие с 01.06.2017).
      Сноска. Приложение 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 250 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Форма

Разрешение
на размещение эмиссионных ценных бумаг организации-резидента
Республики Казахстан на территории иностранного государства

      Национальный Банк Республики Казахстан разрешает размещение

      эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан

      _____________________________________________________________________

      (полное наименование и местонахождение организации-резидента

      Республики Казахстан)

      на территории

      ____________________________________________________________________,

      (наименование иностранного государства, организатора торгов)

      следующих видов

      _____________________________________________________________________

      (вид ценных бумаг, общий объем выпуска, идентификационный код ценных

      бумаг (при наличии)).

      Руководитель

      (заместитель руководителя) (подпись)

      уполномоченного органа

  Приложение 3
к Правилам выдачи разрешения на
выпуск и (или) размещение
эмиссионных ценных бумаг
организации-резидента Республики
Казахстан на территории
иностранного государства,
представления уведомления о
выпуске депозитарных расписок
или иных ценных бумаг,
базовым активом которых являются
эмиссионные ценные бумаги
организаций-резидентов
Республики Казахстан,
а также отчета об их размещении

      Сноска. В текст в правом верхнем углу Приложения 3 внесены изменения на государственном языке, текст на русском языке не меняется постановлением Правления Национального Банка РК от 27.03.2017 № 54 (вводится в действие с 01.06.2017).
      Сноска. Приложение 3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 250 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Форма

Разрешение на выпуск эмиссионных ценных бумаг
организации-резидента Республики Казахстан в соответствии
с законодательством иностранного государства

      Национальный Банк Республики Казахстан разрешает выпуск

      эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан

      ____________________________________________________________________

      (полное наименование и место нахождения организации-резидента

      Республики Казахстан)

      в соответствии с законодательством

      ____________________________________________________________________,

      (наименование иностранного государства)

      следующих видов

      ____________________________________________________________________

      (вид ценных бумаг, общий объем выпуска, идентификационный код ценных

      бумаг (при наличии)).

      Руководитель

      (заместитель руководителя) (подпись)

      уполномоченного органа

  Приложение 4
к Правилам выдачи разрешения на
выпуск и (или) размещение
эмиссионных ценных бумаг
организации-резидента Республики
Казахстан на территории
иностранного государства,
представления уведомления о
выпуске депозитарных расписок
или иных ценных бумаг,
базовым активом которых являются
эмиссионные ценные бумаги
организаций-резидентов
Республики Казахстан,
а также отчета об их размещении

      Сноска. В текст в правом верхнем углу Приложения 4 внесены изменения на государственном языке, текст на русском языке не меняется постановлением Правления Национального Банка РК от 27.03.2017 № 54 (вводится в действие с 01.06.2017).
      Сноска. Приложение 4 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 250 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Форма

Разрешение
на размещение на территории иностранного государства
производных ценных бумаг, выпускаемых по инициативе или
при участии акционерного общества и базовым активом
которых являются размещаемые ценные бумаги
организации-резидента Республики Казахстан

      Национальный Банк Республики Казахстан разрешает Размещение

      эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан

      ____________________________________________________________________

      (полное наименование и место нахождения организации-резидента

      Республики Казахстан)

      на территории

      ____________________________________________________________________,

      (наименование иностранного государства, организатора торгов)

      следующих видов

      ____________________________________________________________________

      (вид и наименование производных ценных бумаг, общий объем выпуска,

      идентификационный код ценных бумаг (при наличии)):

      вид ценных бумаг, являющихся базовым активом производных ценных

      бумаг:

      1) вид ценных бумаг __________________________________________;

      2) выпуск ценных бумаг зарегистрирован (будет зарегистрирован)

      ____________________________________________________________________;

      (наименование регистрирующего органа, дата, месяц, год регистрации)

      3) национальный идентификационный номер (при наличии) ________.

      Руководитель

      (заместитель руководителя) (подпись)

      уполномоченного органа

  Приложение 5
к Правилам выдачи разрешения на
выпуск и (или) размещение
эмиссионных ценных бумаг
организации-резидента Республики
Казахстан на территории
иностранного государства,
представления уведомления о
выпуске депозитарных расписок
или иных ценных бумаг,
базовым активом которых являются
эмиссионные ценные бумаги
организаций-резидентов
Республики Казахстан,
а также отчета об их размещении

      Сноска. В текст в правом верхнем углу Приложения 5 внесены изменения на государственном языке, текст на русском языке не меняется постановлением Правления Национального Банка РК от 27.03.2017 № 54 (вводится в действие с 01.06.2017).
      Сноска. Приложение 5 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 250 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Форма

Разрешение
на выпуск в соответствии с законодательством иностранного
государства производных ценных бумаг, выпускаемых по
инициативе или при участии организации-резидента и
базовым активом которых являются размещаемые ценные
бумаги организации-резидента Республики Казахстан

      Национальный Банк Республики Казахстан разрешает выпуск

      эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан

      ____________________________________________________________________

      (полное наименование и место нахождения организации-резидента)

      в соответствии с законодательством

      ____________________________________________________________________,

      (наименование иностранного государства)

      следующих видов

      ____________________________________________________________________

      (вид и наименование производных ценных бумаг, общий объем выпуска,

      идентификационный код ценных бумаг (при наличии)).

      вид ценных бумаг, являющихся базовым активом производных ценных

      бумаг:

      1) вид ценных бумаг __________________________________________;

      2) выпуск ценных бумаг будет зарегистрирован

      _____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________;

      (наименование регистрирующего органа, дата, месяц, год регистрации)

      3) национальный идентификационный номер (при наличии) ________.

      Руководитель

      (заместитель руководителя) (подпись)

      уполномоченного органа

  Приложение 6
к Правилам выдачи разрешения на
выпуск и (или) размещение
эмиссионных ценных бумаг
организации-резидента Республики
Казахстан на территории
иностранного государства,
представления уведомления о
выпуске депозитарных расписок
или иных ценных бумаг,
базовым активом которых являются
эмиссионные ценные бумаги
организаций-резидентов
Республики Казахстан,
а также отчета об их размещении

      Сноска. В текст в правом верхнем углу Приложения 6 внесены изменения на государственном языке, текст на русском языке не меняется постановлением Правления Национального Банка РК от 27.03.2017 № 54 (вводится в действие с 01.06.2017).

      Форма

Информация по итогам размещения эмиссионных ценных бумаг

      1. Наименование организации-резидента с указанием организационно-правовой формы.

      2. Вид эмиссионной ценной бумаги, количество размещенных ценных бумаг, объем привлеченных денег.

      3. Период размещения ценных бумаг.

      4. Количество и цена размещения, ставка вознаграждения эмиссионных ценных бумаг, предложенных к размещению на фондовой бирже, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан.

      5. Количество и цена размещения, ставка вознаграждения эмиссионных ценных бумаг, размещенных на фондовой бирже, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан, объем привлеченных денег.

      6. Вид и количество ценных бумаг, наименование эмитента ценных бумаг, являющихся базовым активом (при выпуске производных ценных бумаг).

      7. Расчет величины левереджа на дату начала и дату завершения размещения эмиссионных ценных бумаг.

Руководитель

(заместитель руководителя)

уполномоченного органа


(подпись)


      Первый руководитель (лицо, подписавшее документы при его отсутствии) обеспечивает достоверность информации, содержащейся в представленных в уполномоченный орган документах.

      Сноска. Пункт 7 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 21.09.2012 № 297 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

  Приложение 7
к Правилам выдачи разрешения на
выпуск и (или) размещение
эмиссионных ценных бумаг
организации-резидента Республики
Казахстан на территории
иностранного государства,
представления уведомления о
выпуске депозитарных расписок
или иных ценных бумаг,
базовым активом которых являются
эмиссионные ценные бумаги
организаций-резидентов
Республики Казахстан,
а также отчета об их размещении

      Сноска. В текст в правом верхнем углу Приложения 7 внесены изменения на государственном языке, текст на русском языке не меняется постановлением Правления Национального Банка РК от 27.03.2017 № 54 (вводится в действие с 01.06.2017).

      Форма

Отчет об итогах размещения депозитарных расписок или иных
ценных бумагах, базовым активом которых являются эмиссионные
ценные бумаги эмитента-резидента Республики Казахстан

      1. Наименование организации-резидента с указанием организационно-правовой формы, местонахождения и регистрационных данных.

      2. Дата получения разрешения уполномоченного органа на выпуск и (или) размещение либо номер государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг.

      3. Сведения о ценных бумагах:

      общее количество и вид депозитарных расписок или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги организации-резидента Республики Казахстан, номинальная стоимость и (или) цена размещения, размер купона и (или) дисконта (для долговых ценных бумаг);

      общее количество и вид размещенных ценных бумаг, являющихся базовым активом, их номинальная стоимость и (или) цена размещения (для долевых ценных бумаг).

      4. Дата начала и дата окончания периода размещения, за который представляется отчет.

      5. Количество депозитарных расписок или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги организации-резидента Республики Казахстан, размещенных на территории иностранного государства, в том числе информация о размещении депозитарных расписок или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги организации-резидента Республики Казахстан, на фондовой бирже, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан (категория списка организатора торгов, рыночная стоимость на дату окончания размещения, наивысшая цена на торгах и дата первых и последних торгов, количество размещенных ценных бумаг и сумма привлеченных денег).

      6. Наименование андеррайтеров (эмиссионных консорциумов) выпуска ценных бумаг.

      7. Наименование учетной организации, осуществляющей подтверждение прав на размещенные депозитарные расписки или иные ценные бумаги, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги организации-резидента Республики Казахстан.

      Отчет подписывается первым руководителем или лицом, его замещающим, и заверяется оттиском печати организации-резидента Республики Казахстан. Каждый экземпляр отчета прошивается с копией реестра держателей ценных бумаг, выданного лицом, ведущим учет ценных бумаг, на дату завершения размещения ценных бумаг. Оттиск печати наносится частично на бумажную пломбу, частично на лист документа и удостоверяется подписью первого руководителя или лица, его замещающего. Первый руководитель (лицо, подписавшее документы при его отсутствии) обеспечивает достоверность информации, содержащейся в представленных в уполномоченный орган документах.

      Сноска. Пункт 7 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 21.09.2012 № 297 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

  Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 24 февраля 2012 года № 70

Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан
признаваемых утратившими силу

      1. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 марта 2007 года № 75 "Об утверждении Правил уведомления о выпуске депозитарных расписок или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги организаций-резидентов Республики Казахстан, представления отчета об итогах размещения производных ценных бумаг, выдачи разрешения на выпуск производных ценных бумаг в соответствии с законодательством иностранного государства или размещение производных ценных бумаг на территории иностранного государства" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4659).

      2. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года № 270 "Об утверждении Правил выдачи разрешения на выпуск или размещение эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3827, опубликованное 2 декабря 2005 года в газете "Юридическая газета" № 224-225 (958-959)).

      3. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 года № 170 "О внесении изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 марта 2007 года № 75 "Об утверждении Правил уведомления о выпуске депозитарных расписок или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги организаций-резидентов Республики Казахстан, представления отчета об итогах размещения производных ценных бумаг, выдачи разрешения на выпуск производных ценных бумаг в соответствии с законодательством иностранного государства или размещение производных ценных бумаг на территории иностранного государства" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4836).

      4. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 декабря 2008 года № 231 "О внесении дополнений и изменений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам рынка ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5533);

      5. Пункт 2 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 7 июля 2009 года № 142 "О внесении дополнений и изменений в некоторые нормативные правовые акты Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по вопросам рынка ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5738, опубликованное 4 сентября 2009 года в газете "Юридическая газета" № 134 (1731));

      6. Пункты 2 и 3 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 марта 2010 года № 18 "О внесении дополнений и изменений в некоторые нормативные правовые акты Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по вопросам рынка ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6134).