Зейнетақы активтерін инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер және жинақтаушы зейнетақы қорлары мен зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың меншiктi активтері жөнінде есеп беру қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 85 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2012 жылы 16 сәуірде № 7577 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы 196 қаулысымен

      Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.10.2014 № 196 (қабылданған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған Зейнетақы активтерін инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер және жинақтаушы зейнетақы қорлары мен зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың меншiктi активтері жөнінде есеп беру қағидалары бекітілсін.
      2. Осы қаулының қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің күші жойылды деп танылсын.
      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Ұлттық Банк
      Төрағасы                                     Г. Марченко

      КЕЛІСІЛДІ
      Қазақстан Республикасы
      Статистика агенттігімен
      Төраға __________ Ә.А. Смайлов
      2012 жылғы 16 наурыз

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 ақпандағы
№ 85 қаулысымен   
бекітілген    

Зейнетақы активтерiн инвестициялау бойынша жасалған
мәмілелер және жинақтаушы зейнетақы қорлары мен
зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын
ұйымдардың меншiктi активтерi жөнiнде есеп беру
қағидалары

      Осы Қағидалар "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы
20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді және зейнетақы активтерiн инвестициялау бойынша жасалған мәмiлелер және жинақтаушы зейнетақы қорлары (бұдан әрi – Қор) мен зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың (бұдан әрi – Ұйым) меншiктi активтерi жөнiнде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетіне (бұдан әрі - уәкiлеттi орган) есеп беру тәртiбiн, нысанын және мерзiмдерiн белгiлейдi.
      1. Ұйым уәкiлеттi органға:
      1) күн сайын, есепті күннен кейiнгi күні Астана уақыты бойынша жұмыс күнінен сағат 16.00-ден кешiктiрмей зейнетақы активтері инвестициялық басқарудағы әрбір жинақтаушы зейнетақы қорының бөлігінде - осы Қағидалардың 12 (1, 2, 3-нысандарды) қосымшаларына сәйкес меншiктi активтерін және меншікті активтерін инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есептерді;
      2) ай сайын есепті айдан кейiнгi айдың бесiншi жұмыс күнінен кешiктiрмей:
      осы Қағидалардың 13 және 4-қосымшаларына сәйкес зейнетақы активтері инвестициялық басқарудағы әрбір жинақтаушы зейнетақы қорының бөлiгiнде есептерді;
      осы Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес есепті ұсынады.
      2. Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге асырмайтын Қор уәкiлеттi органға электронды нысанда:
      1) күн сайын, есепті күннен кейiнгi күні Астана уақыты бойынша жұмыс күнінен сағат 16.00-ден кешiктiрмей меншiктi активтерiн инвестициялау бойынша жасалған мәмiлелер туралы есептердi осы Қағидалардың 2-қосымшасына (1, 2, 3-нысандарды) сәйкес;
      2) ай сайын, есептi айдан кейiнгi айдың бесiншi жұмыс күнінен кешiктiрмей - осы Қағидалардың 23 және 4-қосымшаларына сәйкес есепті ұсынады.
      3. Уәкілетті органға ай сайын ұсынатын осы Қағидалардың 12,  3 және 4-қосымшаларында көрсетілген есептерге есепті айдың әрбір жұмыс күні үшін мәліметтер қосылады.
      4. Осы Қағидалардың 1 және 2-тармақтарында көрсетілген есептер "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 1997 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының 34-1-бабына сәйкес инвестициялық портфельдің әр түрі бойынша беріледі.
      5. Электронды нысанда жасалған есеп ұсынылатын деректердiң құпиялылығын және түзетiлмейтiндiгiн қамтамасыз ететiн криптографиялық қорғау құралдарымен ақпаратты кепiлдiк бере отырып жеткiзу көлiк жүйесiн пайдалану арқылы уәкiлеттi орган көрсеткен мекен-жай бойынша жiберiледi.
      6. Ұсынылған есепке өзгерiстер және (немесе) толықтырулар енгiзiлген жағдайда Қор (Ұйым) уәкiлеттi органға өзгерiстер және (немесе) толықтырулар енгiзу қажеттiгiнiң себептерiн түсiндiре отырып түзетiлген нұсқасын бередi.
      7. Уәкiлеттi орган есептi қарау кезiнде, Қордан (Ұйымнан) есептілікте көрсетiлген ақпаратты тексеруге қажеттi мәлiметтердi және құжаттарды сұрайды.

Зейнетақы активтерiн инвестициялау
бойынша жасалған мәмiлелер және 
жинақтаушы зейнетақы қорлары мен
зейнетақы активтерiн инвестициялық
басқаруды жүзеге асыратын   
ұйымдардың меншiктi активтерi 
жөнiнде есеп беру қағидаларына 
1-қосымша         

_____________ бастап _______________ аралығындағы кезең iшiндегi
(Инвестициялық портфельдің қысқартылған атауы)
(Қордың қысқартылған атауы)
(Ұйымның қысқартылған атауы)
зейнетақы активтерiн инвестициялау бойынша жасаған
мәмiлелерi туралы есебі

      1-нысан. Зейнетақы активтерi есебiнен сатып алуға рұқсат
               етiлген бағалы қағаздар

Мәмiлелер жасалған күн

Брокердiң - дилердiң атауы

Қызметтер ақысы

Мәмiлелер түрi

Нарық

Бағалы қағаздың түрi және оның эмитентiнiң атауы

Брокер- дилердiң

Банктiң

Сауда- саттықты ұйымдастырушының

1

2

3

4

5

6

7

8

9


      кестенiң жалғасы:

Ұлттық сәйкестендiру нөмірi

Номиналды құн валютасы

Бiр бағалы қағаздың номиналды құны

Мәмiлелер көлемi (бағалы қағаздар данасы)

Төлем валютасы

Бiр бағалы қағаз үшiн сатып алу (сату) бағасы

Мәмiлелердi жасасу күнiндегi бiр бағалы қағаз үшiн барынша төмен баға

Мәмiлелердi жасасу күнiндегi бiр бағалы қағаз үшiн барынша жоғары баға

10

11

12

13

14

15

16

17

      кестенiң жалғасы:

Бағалы қағаздар бойынша кiрiстiлiк (пайызбен)

Мәмiлелер сомасы

Қарсы әрiптестiң атауы

Қарсы әрiптестiң рейтингi

19

20

21

22

      2-нысан. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiндегi және
               екiншi деңгейдегi банктердегi салымдар

Ақша аударылатын күн

Банктiң атауы

Салым бойынша операциялар

Банктiк салым шартының жасалған күнi және нөмірi

Салым мерзiмi (күнмен)

Сыйақы ставкасы (жылдық пайызбен)

Салым валютасы

Салым сомасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9


      3-нысан. Зейнетақы активтерiнiң есебiнен сатып алуға рұқсат
               етiлген аффинирленген құнды металдар

Мәмiлелер жасалған күн

Қарсы агенттiң атауы

Қызметтер ақысы

Мәмiлелер түрi

Аффинирленген құнды металдың түрi

Мәмiлелер көлемi (бiрлiк)

Төлем валютасы

Бiреуiнiң сатып алу бағасы

Мәмілелер сомасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

      Басшы
      (есепке қол қоюға (қолы)             Тегi, аты, әкесiнiң аты
      уәкiлеттi тұлға)                    (бар болса)

      Бас бухгалтер
      (есепке қол қоюға (қолы)             Тегi, аты, әкесiнiң аты
      уәкiлеттi тұлға)                     (бар болса)

      мөр орны

      Орындаушы

      (қолы, телефон нөмiрi)             Тегi, аты, әкесiнiң аты
                                         (бар болса)

      Зейнетақы активтерiн инвестициялау бойынша жасалған мәмiлелер туралы есептi толтыруға ескертулер:
      1-нысан.
      1. 2-бағанда мәмiлелер бағалы қағаздардың халықаралық (шетелдiк) нарықтарында жасалған жағдайда оны жасасу күнi (trade date) көрсетiледi.
      2. 7-бағанда мәмiлелердiң түрi (сатып алу, сату, өтеу, керi "Репо" операциясы, - ашу(жабу) және т.б.) көрсетiледi.
      3. 8-бағанда сауда жүйесiнде мәмiле жүзеге асырылған сауда-саттықты ұйымдастырушы немесе мәмiленiң ұйымдастырылмаған рынокта жасалғандығы көрсетiледi.
      4. 9-бағанда эмитенттiң атауы және бағалы қағаздармен сауда-саттық ұйымдастырушылардың сауда алаңдарында сауда-саттыққа жiберiлген бағалы қағаздардың түрлерi көрсетiледi. Мәмiлелер халықаралық нарықта жасалған жағдайда REUTER жiктеушiсi бойынша сауда коды пайдаланылады.
      5. 11 және 14-бағандарда валюталар кодтары 07 ИСО 4217-2001 "Валюталарды және қорларды белгiлеуге арналған кодтар" Қазақстан Республикасының мемлекеттiк жiктемесiне сәйкес көрсетiледi.
      6. 15-бағанда мәмiлелердiң жасалғандығын растайтын бастапқы құжаттарда (биржалық куәлiк, брокер-дилердiң есебi, S.W.I.F.T. жүйесi бойынша алынған растау) көрсетiлген баға сатушыға төленген сыйақыны есепке ала отырып үтiрден кейiнгi төрт таңбаға дейiнгi дәлдiкпен көрсетiледi. Бастапқы құжатта валютадағы бағасы болмаған жағдайда номиналды құнының пайыздағы бағасы көрсетіледі.
      7. Bloomberg не REUTER ақпараттық-сараптамалық жүйелерiнiң деректерi бойынша мәмiленi жасасу күнiндегi Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бағамы бойынша теңгемен 16 және 17-бағандарда осы қаржы құралы айналымдағы халықаралық (шетелдiк) қор биржасында жасалған акцияларды (депозиторлық қолхаттарды) сатып алу(сату) мәмiлелерi бойынша баға көрсетiледi.
      8. 18-бағанда бағалы қағаздар бойынша кiрiстiлiк (облигациялармен жасалған мәмiлелер бойынша - басқа бiреуге беруi немесе бағалы қағаздардың сауда-саттығын ұйымдастырушының сауда жүйесiнде сатып алу нәтижесiнде қалыптасқан кiрiстiлiк; керi "Репо" операциялары бойынша - мәмiленi Автоматты репо секторында жасау нәтижесiнде қалыптасқан кiрiстiлiк) процентпен көрсетiледi.
      9. 19-бағанда сома үтірден кейiн екi таңбаға дейiнгi дәлдiкпен көрсетiледi.
      10. 20 және 21-бағандарда бағалы қағаздардың халықаралық (шетелдiк) нарықтарында жасасқан мәмiлелер бойынша толтырылады.
      2-нысан.
      1. 2-бағанда салым енгiзiлген жағдайда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiндегi немесе екiншi деңгейдегi банктегi банктiк шотқа жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық шотынан ақша аударылған күн не мерзiмiнен бұрын қайтарылған күн немесе шарт бұзылған жағдайда - инвестициялық шотқа ақша қайтарылған күн көрсетiледi.
      2. 4-бағанда салым бойынша жүргiзiлген операциялар (салымға ақшаның енгiзiлуi, салым бойынша сыйақы төлеу, салымды мерзiмiнен бұрын қайтару немесе банктiк салым шартының мерзiмi аяқталғаннан кейiн салымды қайтару) көрсетiледi.
      3. 9-бағанда сома үтiрден кейiн екi таңбаға дейiнгi дәлдiкпен көрсетiледi.
      3-нысан.
      1. 2-бағанда мәмілелерді жасасу күнi (trade date) көрсетiледi.
      2. 5-бағанда мәмiлелердiң түрi (сатып алу, сату) көрсетiледi.
      3. 6-бағанда аффинирленген құнды металдар түрлерiнiң атауы көрсетiледi.
      4. 8-бағанда валюталар кодтары 07 ИСО 4217-2001 "Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар" Қазақстан Республикасының мемлекеттік жiктемесiне сәйкес көрсетiледi.
      5. 10-бағанда сома үтiрден кейiн екi таңбаға дейiнгi дәлдiкпен көрсетiледi.

Зейнетақы активтерiн инвестициялау
бойынша жасалған мәмiлелер және 
жинақтаушы зейнетақы қорлары мен
зейнетақы активтерiн инвестициялық
басқаруды жүзеге асыратын   
ұйымдардың меншiктi активтерi 
жөнiнде есеп беру қағидаларына 
2-қосымша         

_________ бастап ________________ аралығындағы кезең iшiндегi
(Қордың қысқартылған атауы)
(Ұйымның қысқартылған атауы)
меншiктi активтерiн инвестициялау бойынша жасаған мәмiлелерi
туралы есебі

      1-нысан. Меншiктi активтер есебiнен сатып алынған және бағалы
қағаздар

Мәмiлелер жасалған күн

Брокердiң - дилердiң атауы

Қызметтер ақысы

Мә мiлелер түрi

Нарық

Бағалы қағаздың түрi және оның эмитентiнiң атауы

Брокер- дилердiң

Банктiң

Сауда- саттықты ұйымдастырушының

1

2

3

4

5

6

7

8

9


      кестенiң жалғасы:

Ұлттық сәйкестендiру нөмірi

Номиналды құн валютасы

Бiр бағалы қағаздың номиналды құны

Мәмiлелер көлемi (бағалы қағаздар данасы)

Төлем валютасы

Бiр бағалы қағаз үшiн сатып алу (сату) бағасы

Мәмiлелердi жасасу күнiндегi бiр бағалы қағаз үшiн барынша төмен баға

Мәмiлелердi жасасу күнiндегi бiр бағалы қағаз үшiн барынша жоғары баға

10

11

12

13

14

15

16

17

      кестенiң жалғасы:

Бағалы қағаздар бойынша кiрiстiлiк (пайызбен)

Мәмiлелер сомасы

Қарсы әрiптестiң атауы

Қарсы әрiптестiң рейтингi

18

19

20

21

      2-нысан. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiндегi
               және екiншi деңгейдегi банктердегi салымдар

Ақша аударылатын күн

Банктiң атауы

Салым бойынша операциялар

Банктiк салым шартының жасалған күнi және нөмірi

Салым мерзiмi (күнмен)

Сыйақы ставкасы (жылдық пайызбен)

Салым валютасы

Салым сомасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9


      3-нысан. Меншікті активтерiнiң есебiнен сатып алуға
               рұқсат етiлген аффинирленген құнды металдар

Мәмiлелер жасалған күн

Қарсы агенттiң атауы

Қызметтер ақысы

Мәмiлелер түрi

Аффинирленген құнды металдың түрi

Мәмiлелер көлемi (бiрлiк)

Төлем валютасы

Бiреуiнiң сатып алу бағасы

Мәмілелер сомасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10      4-нысан. Меншiктi активтер есебiнен сатып алынған және кепiлге
               берiлген не өзгеше ауыртпалық салынған бағалы қағаздар

Мәмiлелер жасалған күн

Брокердiң-дилердiң
атауы

Қызметтер ақысы

Мәмiлелер түрi

Нарық

Бағалы қағаздың
түрi және оның эмитентiнiң атауы

Ұлттық сәйкестендiру нөмiрi

Брокер- дилердiң

Банктiң

Сауда- саттықты ұйымдастырушының

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10      кестенiң жалғасы:

Номиналды құн валютасы

Бiр бағалы қағаздың номиналды құны

Мәмiлелер көлемi (бағалы қағаздар данасы)

Төлем валютасы

Бiр бағалы қағаз үшiн сатып алу бағасы

Бағалы қағаздар бойынша кiрiстiлiк (пайызбен)

Мәмiлелер сомасы

Кепiл ұстаушы туралы мәлiметтер

Атауы

Қызметiнiң түрi

Орналасқан жерi

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20      5-нысан. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегi және
               екiншi деңгейдегi банктердегi кепiлге берiлген не
               өзгеше ауыртпалық салынған салымдар

Ақшаны аударым жасау күнi1

Банк атауы

Салым бойынша операциялар

Банктiк салым шартын жасасу күнi мен шарттың нөмiрi

Салым мерзiмi (күндермен)

Сыйақы ставкасы (жылдық пайызбен)

Салым валютасы

Салым сомасы

Кепiл ұстаушы туралы мәлiметтер

Атауы

Қызметiнiң түрi

Орналасқан жерi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

      6-нысан. Меншiктi активтер есебiнен сатып алынған және кепiлге
               берiлген не өзгеше ауыртпалық салынған тазартылған
               қымбат металдар

Мәмiлелер жасалған күн

Қарсы агенттiң атауы

Қызмет ақысы

Мәмiлелер түрi

Тазартылған қымбат металдың
түрi

Мәмiлелер көлемi (бiрлiк)

Төлем валютасы

Бiреуiнiң сатып алу бағасы

Мәмiлелер сомасы

Кепiл ұстаушы туралы мәлiметтер

Атауы

Қызметiнiң түрi

Орналасқан жерi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


      7-нысан. Меншiктi активтер есебiнен сатып алынған және кепiлге
               берiлген не өзгеше ауыртпалық салынған өзге мүлiк

Мүлiктiң түрi мен қысқаша сипаты

Сатып алу күнi

Мүлiктiң орналасқан орны

Сатып алу құны

Сатып алу мақсаты

Соңғы рет жүргiзiлген қайта бағалау күнi

Жүргiзiлген қайта бағалауға сәйкес құны

Есептi күнiндегi ағымдағы (баланстық) құны

Кепiл ұстаушы туралы мәлiметтер

Ескерту

Атауы

Қызметiнiң түрi

Орналасқан жерi


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


      Басшы
      (есепке қол қоюға (қолы)             Тегi, аты, әкесiнiң аты
      уәкiлеттi тұлға)                    (бар болса)

      Бас бухгалтер
      (есепке қол қоюға (қолы)             Тегi, аты, әкесiнiң аты
      уәкiлеттi тұлға)                     (бар болса)

      мөр орны

      Орындаушы

      (қолы, телефон нөмiрi)             Тегi, аты, әкесiнiң аты
                                         (бар болса)

      Меншiктi активтерiн инвестициялау бойынша жасалған мәмiлелер туралы есептi толтыруға ескертулер
      1-нысан.
      1. 2-бағанда мәмiлелер бағалы қағаздардың халықаралық (шетелдiк) нарықтарында жасалған жағдайда оны жасасу күнi (trade date) көрсетiледi.
      2. 7-бағанда мәмiлелердiң түрi (сатып алу, сату, өтеу, керi "Репо" операциясы, - ашу(жабу) және т.б.) көрсетiледi.
      3. 8-бағанда сауда жүйесiнде мәмiле жүзеге асырылған сауда-саттықты ұйымдастырушы немесе мәмiленiң ұйымдастырылмаған рынокта жасалғандығы көрсетiледi.
      4. 9-бағанда эмитенттiң атауы және бағалы қағаздармен сауда-саттық ұйымдастырушылардың сауда алаңдарында сауда-саттыққа жiберiлген бағалы қағаздардың түрлерi көрсетiледi. Мәмiлелер халықаралық нарықта жасалған жағдайда REUTER жiктеушiсi бойынша сауда коды пайдаланылады.
      5. 11 және 14-бағандарда валюталар кодтары 07 ИСО 4217-2001 "Валюталарды және қорларды белгiлеуге арналған кодтар" Қазақстан Республикасының мемлекеттiк жiктемесiне сәйкес көрсетiледi.
      6. 15-бағанда мәмiлелердiң жасалғандығын растайтын бастапқы құжаттарда (биржалық куәлiк, брокер-дилердiң есебi, S.W.I.F.T. жүйесi бойынша алынған растау) көрсетiлген баға сатушыға төленген сыйақыны есепке ала отырып үтiрден кейiнгi төрт таңбаға дейiнгi дәлдiкпен көрсетiледi. Бастапқы құжатта валютадағы бағасы болмаған жағдайда номиналды құнының пайыздағы бағасы көрсетіледі.
      7. Bloomberg не REUTER ақпараттық-сараптамалық жүйелерiнiң деректерi бойынша мәмiленi жасасу күнiндегi Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бағамы бойынша теңгемен 16 және 17-бағандарда осы қаржы құралы айналымдағы халықаралық (шетелдiк) қор биржасында жасалған акцияларды (депозиторлық қолхаттарды) сатып алу (сату) мәмiлелерi бойынша баға көрсетiледi.
      8. 18-бағанда бағалы қағаздар бойынша кiрiстiлiк (облигациялармен жасалған мәмiлелер бойынша - басқа бiреуге беруi немесе бағалы қағаздардың сауда-саттығын ұйымдастырушының сауда жүйесiнде сатып алу нәтижесiнде қалыптасқан кiрiстiлiк; керi "Репо" операциялары бойынша - мәмiленi Автоматты репо секторында жасау нәтижесiнде қалыптасқан кiрiстiлiк) процентпен көрсетiледi.
      9. 19-бағанда сома үтiрден кейiн екi таңбаға дейiнгi дәлдiкпен көрсетiледi.
      10. 20 және 21-бағандарда бағалы қағаздардың халықаралық (шетелдiк) нарықтарында жасасқан мәмiлелер бойынша толтырылады.

      2-нысан.
      1. 2-бағанда салым енгiзiлген жағдайда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiндегi немесе екiншi деңгейдегi банктегi банктiк шотқа жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық шотынан ақша аударылған күн не мерзiмiнен бұрын қайтарылған күн немесе шарт бұзылған жағдайда - инвестициялық шотқа ақша қайтарылған күн көрсетiледi.
      2. 4-бағанда салым бойынша жүргiзiлген операциялар (салымға ақшаның енгiзiлуi, салым бойынша сыйақы төлеу, салымды мерзiмiнен бұрын қайтару немесе банктiк салым шартының мерзiмi аяқталғаннан кейiн салымды қайтару) көрсетiледi.
      3. 9-бағанда сома үтiрден кейiн екi таңбаға дейiнгi дәлдiкпен көрсетiледi.

      3-нысан.
      1. 2-бағанда мәмілелерді жасасу күнi (trade date) көрсетiледi.
      2. 5-бағанда мәмiлелердiң түрi (сатып алу, сату) көрсетiледi.
      3. 6-бағанда аффинирленген құнды металдар түрлерiнiң атауы көрсетiледi.
      4. 8-бағанда валюталар кодтары 07 ИСО 4217-2001 "Валюталарды және қорларды белгiлеуге арналған кодтар" Қазақстан Республикасының мемлекеттiк жiктемесiне сәйкес көрсетiледi.
      5. 10-бағанда сома үтiрден кейiн екi таңбаға дейiнгi дәлдiкпен көрсетiледi.

      4-нысан:
      1. 7-бағанда мәмiленiң түрi (сатып алу, сату, өтеу, керi "Репо" операциясы - ашу/жабу) көрсетiледi.
      2. 8-бағанда сауда жүйесiнде мәмiле жүзеге асырылған сауда-саттықты ұйымдастырушысы немесе мәмiленiң ұйымдастырылмаған нарықта жасалғандығы көрсетiледi.
      3. 9-бағанда эмитенттiң атауы және бағалы қағаздармен сауда-саттық ұйымдастырушылардың сауда алаңдарында сауда-саттыққа жiберiлген бағалы қағаздардың түрлерi көрсетiледi. Мәмiле халықаралық нарықта жасалған жағдайда, REUTER жiктеушiсi бойынша сауда коды пайдаланылады.
      4. 11 және 14-бағандарда валюталар кодтары 07 ИСО 4217-2001 "Валюталарды және қорларды белгiлеуге арналған кодтар" Қазақстан Республикасының мемлекеттiк жiктемесiне сәйкес көрсетiледi.
      5. 15-бағанда сатушыға төленген сыйақыны ескерiп, мәмiле жасалғандығын растайтын бастапқы құжаттарда (биржалық куәлiк, брокер-дилердiң есебi, S.W.I.F.T. жүйесi бойынша алынған растау) үтiрден кейiнгi төрт таңбаға дейiнгi дәлдiкпен көрсетiлген баға берiледi.
      6. 15-бағанда бағалы қағаздар бойынша кiрiстiлiк (облигациялармен жасалған мәмiлелер бойынша – иелiгiнен шығару немесе бағалы қағаздардың сауда-саттығын ұйымдастырушының сауда жүйесiнде сатып алу нәтижесiнде қалыптасқан кiрiстiлiк; керi "Репо" операциялары бойынша - мәмiленi Автоматты репо секторында жасау нәтижесiнде қалыптасқан кiрiстiлiк) пайызбен көрсетiледi.
      7. 17-бағанда үтiрден кейiн екi таңбаға дейiнгi дәлдiкпен сома көрсетiледi.

      5-нысан:
      1. 2-бағанда салым енгiзiлген жағдайда, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiндегi немесе екiншi деңгейдегi банктегi банктiк шотқа жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық шотынан ақша аударылған күн не мерзiмiнен бұрын қайтарылған күн немесе шарт бұзылған жағдайда - инвестициялық шотқа ақша қайтарылған күн көрсетiледi.
      2. 4-бағанда салым бойынша жүргiзiлген операциялар (салымға ақшаның енгiзiлуi, салым бойынша сыйақы төлеу, салымды мерзiмiнен бұрын қайтару немесе банктiк салым шартының мерзiмi аяқталғаннан кейiн салымды қайтару) көрсетiледi.
      3. 9-бағанда үтiрден кейiн екi таңбаға дейiнгi дәлдiкпен сома көрсетiледi.

      6-нысан:
      1. 5-бағанда мәмiленiң түрi (сатып алу, сату) көрсетiледi.
      2. 6-бағанда тазартылған қымбат металдар түрлерiнiң атауы көрсетiледi.
      3. 8-бағанда валюталар кодтары 07 ИСО 4217-2001 "Валюталарды және қорларды белгiлеуге арналған кодтар" Қазақстан Республикасының мемлекеттiк жiктемесiне сәйкес көрсетiледi.
      4. 10-бағанда үтiрден кейiн екi таңбаға дейiнгi дәлдiкпен сома көрсетiледi.

      7-нысан:
      Меншiгiндегi немесе тұрақты жердi пайдалану құқығындағы жер; меншiгiндегi ғимараттар мен құрылыстар; көлiк құралдарын қоспағанда, машиналар мен жабдықтар.

      1, 2, 3-нысандар есептiк кезең (ай) бойынша толтырылады, 4, 5, 6, 7-нысандар қолданыстағы шарттар негiзiнде есептiк айдан кейiнгi айдың бiрiншi күнiндегi жағдай бойынша толтырылады.

Зейнетақы активтерiн инвестициялау
бойынша жасалған мәмiлелер және 
жинақтаушы зейнетақы қорлары мен
зейнетақы активтерiн инвестициялық
басқаруды жүзеге асыратын   
ұйымдардың меншiктi активтерi 
жөнiнде есеп беру қағидаларына 
3-қосымша         

(Қордың қысқартылған атауы)
(Ұйымның қысқартылған атауы)
зейнетақы активтерiн және меншiктi активтерiн туынды қаржы
құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмiлелерi туралы
туралы ________________ бастап _________________ аралығындағы кезең
iшiндегi ЕСЕБI

Мәмiлелер жасалған күн

Брокердiң- дилердiң атауы

Туынды қаржы құралдарын есепке қойған күнi

Мәмілелер бойынша есеп айырысу күні

Туынды қаржы құралының түрі

Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі

Нарық

Базалық актив және оның рейтингi

Қарсы агент және оның рейтингi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

      кестенiң жалғасы:

Мәмілелер шартын сипаттау

Хеджирлеу объектісі

Инвестициялық шешімнің нөмірі және күні

Мәмілелерді жасаған күніне вариациялық маржасы, теңге

Мәмілелер жасау күніне бастапқы маржасы, %

Сауда-саттық режимі

Ескерту

Активтер түрі (ПА/ СА)

Мәмілелер түрі

Қаржы құралдарының саны, дана

Мәмілелер бағасы, теңге

Мәмілелер сомасы. теңге

Мәмілелер валютасы

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

      Басшы
      (есепке қол қоюға (қолы)            Тегi, аты, әкесiнiң аты
      уәкiлеттi тұлға)                    (бар болса)

      Бас бухгалтер
      (есепке қол қоюға (қолы)            Тегi, аты, әкесiнiң аты
      уәкiлеттi тұлға)                    (бар болса)

      мөр орны

      Орындаушы
      (қолы, телефон нөмiрi)              Тегi, аты, әкесiнiң аты
                                         (бар болса)
      Зейнетақы активтерiн және меншiктi активтерiн туынды қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмiлелер туралы есептi толтыруға ескертулер:
      1. 2-бағанда "күнi/айы/жылы" форматында мәмілелер жасалған күні көрсетiледi.
      2. 4-бағанда "күнi/айы/жылы" форматында есепке қойған күні көрсетiледi.
      3. 5-бағанда "күнi/айы/жылы" форматында мәмілелер бойынша есеп айырысу күні көрсетiледi.
      4. 6-бағанда туынды қаржы құралының түрi көрсетiледi (опцион, фьючерс, форвард, своп және басқа туынды қаржы құралдары).
      5. 7-бағанда егер туынды қаржы құралының базалық активі бағалы қағаз болып табылса бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.
      6. 8-бағанда мәмілелер сауда жүйесінде жасалған қор биржасының атауы және "қор биржасының атауы (елі)" форматында оның резиденттік елi не мәмiле "ұйымдастырылмаған нарық" форматында қор биржасында жасалмағаны көрсетiледi.
      7. 9-бағанда туынды қаржы құралының базалық активi (бағалы қағаздың және оның эмитентiнiң атауы, валютасы, пайыздық ставкасы, тауар және өзге базалық активтер) және "базалық актив(рейтинг) (рейтингтік агенттік)" форматында рейтингтiк агенттiк берген (бар болса) базалық активiнiң рейтингi көрсетiледi. Егер базалық активте рейтингтер болмаса, онда базалық актив көрсетiледi және "базалық актив(рейтингі жоқ)" форматында рейтингтің жоқтығы аталады.
      8. 10-бағанда егер мәміле қор биржасында емес жасалған жағдайда қарсы агент, оның резиденттік елі, сондай-ақ "қарсы агент/елі/рейтингі (рейтингтік агенттік)" форматында осы қарсы агентке берген рейтингi көрсетiледi. Қарсы агентте рейтинг болмаған жағдайда "қарсы агент/елі/рейтингі жоқ" форматында ақпарат көрсетіледі.
      9. 11-бағанда мәмілелер түрі көрсетіледі (сатып алу, сату және басқа).
      10. 16-бағанда егер мәмілелер хеджирлеу мақсатында жасалса, "иә хеджирлеу объектiсiнiң деректемелері" деген форматта "иә" деген сөз және хеджирлеу объектiсiнiң деректемелерi (бағалы қағаздың сәйкестендiру нөмiрi, саны, құны, мөлшерi, валютасы) көрсетiледi. Егер мәмiле хеджирлеу мақсатында жасалмаса "жоқ" деген сөз көрсетiледi.
      11. 17-бағанда инвестициялық комитеттiң мәмiле жасалғаны туралы инвестициялық шешiмдi қабылдау нөмiрi мен күнi көрсетiледi.
      12. 18-бағанда биржа есептейтін және шұғыл келісім-шарттың баға белгілеу өзгеруді ескеретін сауда-саттықты қатысушыларының міндеттемелерін өзгеруінің ақшалай түрі болғанда вариациялық маржасы бар болса көрсетіледі.
      13. 19-бағанда – клиент әрбір ашық позицияға енгізу тиіс биржа айқындайтын базалық активтінің жиынтық нарық құнының бастапқы маржасы бар болса көрсетіледі.
      14. 20-бағанда Т+0 немесе Т+n форматында сауда-саттық режимі көрсетіледі не биржа ережесінде көзделген сауда-саттықтың басқа режимі сипатталады.
      13. 21-бағанда мәмілелер тарапында талаптар мен міндеттемелердің туындаған шарттары көрсетіледі.
      15. 22-бағанда инвестициялық портфельдің тиісті түрін құрайтын зейнетақы активтері немесе меншікті активтері көрсетіледі.

Зейнетақы активтерiн инвестициялау
бойынша жасалған мәмiлелер және 
жинақтаушы зейнетақы қорлары мен
зейнетақы активтерiн инвестициялық
басқаруды жүзеге асыратын   
ұйымдардың меншiктi активтерi 
жөнiнде есеп беру қағидаларына 
4-қосымша         

____________ бастап _______________ аралығындағы кезең iшiндегi
(Қордың қысқартылған атауы)
(Ұйымның қысқартылған атауы)
үлестес тұлғалармен зейнетақы активтерi мен меншiктi
активтерiн инвестициялау бойынша жасаған мәмiлелерi туралы
есебі

Активтердiң түрi (СА/ПА)

Мәмiлелерді жасасу күнi

Нарық

Мәмiле түрi

Мәмiле бойынша қарсы серiктестiң атауы

Қарсы әрiптестiң аффилиирленгендiгiнiң белгiсi

1

2

3

4

5

6

7

      кестенiң жалғасы

Қаржы құралының параметрлерi

Қаржы құралының түрi

Қаржы құралын шығарған (ұсынған) эмитенттiң атауы

Ұлттық сәйкестендiру нөмiрi

Бiр бiрлiгiнiң бағасы

Мәмiлелердiң көлемi (дана)

Мәмiлелер сомасы (теңге)

Банктiк салым шартының аяқталу күнi

Ескерту

8

9

10

11

12

13

14

15

      Басшы
      (есепке қол қоюға (қолы)             Тегi, аты, әкесiнiң аты
      уәкiлеттi тұлға)                     (бар болса)

      Бас бухгалтер
      (есепке қол қоюға (қолы)             Тегi, аты, әкесiнiң аты
      уәкiлеттi тұлға)                     (бар болса)

      мөр орны

      Орындаушы

      (қолы, телефон нөмiрi)               Тегi, аты, әкесiнiң аты
                                           (бар болса)

      Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның үлестес тұлғаларымен жасалған мәмілелер туралы есептi толтыру бойынша ескертулер:
      1. Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның үлестес тұлғаларымен жасалған мәмілелер туралы есеп Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттiгi Басқармасының 2009 жылғы 5 тамыздағы № 189 қаулысымен (Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде № 5794 тiркелген) бекiтiлген Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге асыратын ұйымдардың және жинақтаушы зейнетақы қорларының қызметiн жүзеге асыру ережесiнiң 16-тармағында көзделген жағдайларда толтырылады және уәкiлеттi органға берiледi.
      2. 2-бағанда зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның меншiктi немесе зейнетақы активтерi көрсетiледi.
      3. 3-бағанда "күнi/айы/жылы" форматында мәмiленiң жасалған күнi көрсетiледi.
      4. 4-бағанда мәмiле сауда жүйесiнде жасалған қор биржасының атауы және "қор биржасының атауы/елi" форматында оның резиденттiк елi не мәмiле "ұйымдастырылмаған нарық" форматында қор биржасында жасалмағаны не "халықаралық нарықта" жасалғаны көрсетiледi.
      5. 5-бағанда мәмiленiң түрi көрсетiледi (сатып алу, сату, "репо" ашылу және жабылу операциясы, банктiк салым шартын жасасу және өзге мәмiлелер). "Репо" операциялары бойынша сонымен қатар "репо" операцияларының түрi көрсетiледi: тiкелей немесе керi "репо". Қор биржасының сауда-саттық жүйесiнде жасалған мәмiлелер бойынша "Ескерту" деген бағанада мәмiленi жасау әдiсi көрсетiледi.
      6. 6-бағанда бағалы қағаздар нарығында брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретiнде болған (брокер мүддесiнде әрекет еткен тұлғаны көрсетiп) жағдайда, "В" символы қолданылады және бағалы қағаздар нарығында брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым дилер ретiнде болған жағдайда "D" символы қолданылады. Банктiк салым ашылған жағдайда, банктiң атауы көрсетiледi.
      7. 7-бағанда "Акционерлiк қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңының 64-бабына сәйкес қарсы серiктес зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымға қатысты үлестес тұлға болып танылатын сәйкес белгi көрсетiледi.
      8. 10, 11 және 12-бағаналар сатып алу, сату, өтеу, керi "Репо" операциясы - ашылуы/жабылуы бойынша мәмiлелер үшiн толтырылады.
      9. 13-бағанда мәмiлелер жасауға байланысты шығыстарды ескермей (сатып алу, сату, өтеу, керi "Репо" операциясы – ашылуы(жабылуы) және өзге), жиналған сыйақыны ескерiп (банктiк салымды ашу), үтiрден кейiн екi белгiге дейiн нақты берiп, сома көрсетiледi.
      10. 14-бағанда "күнi/айы/жылы" форматында банктiк салым шартының аяқталу күнi көрсетiледi.

       Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 ақпандағы
№ 85 қаулысына    
қосымша       

Күші жойылды деп танылған Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық актілердің тізбесі

      1. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Зейнетақы активтерін инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер және жинақтаушы зейнетақы қорлары мен зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асырушы ұйымдардың меншiктi активтері жөнінде есеп беру ережесін бекіту туралы" 2004 жылғы 27 желтоқсандағы № 375 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3376 тіркелген).
      2. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2009 жылғы 2 қарашадағы № 100 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5709 тіркелген) 3-тармағы.
      3. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы нарығын және қаржы ұйымын реттеу мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2009 жылғы 2 қарашадағы № 230 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5879 тіркелген) 2-тармағы.
      4. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығының мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2010 жылғы 1 ақпандағы № 9 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6099 тіркелген) 3-тармағы.
      5. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2010 жылғы 1 маусымдағы № 73 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6315 тіркелген) 3-тармағы.

Об утверждении Правил представления отчета о совершенных сделках по инвестированию пенсионных активов и собственных активов накопительными пенсионными фондами и организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 85. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 апреля 2012 года № 7577. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 196

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 196.

      В целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан, Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      Утвердить прилагаемые Правила представления отчета о совершенных сделках по инвестированию пенсионных активов и собственных активов накопительными пенсионными фондами и организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами.
      2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстана согласно приложению к настоящему постановлению.
      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель
      Национального Банка                        Г. Марченко

      СОГЛАСОВАНО
      Агентство Республики Казахстан
      по статистике
      __________ Смаилов А.А
      16 марта  2012 года

Утверждены       
постановлением Правления
Национального Банка   
Республики Казахстан  
от 24 февраля 2012 года № 85

Правила
представления отчета о совершенных сделках по инвестированию
пенсионных активов и собственных активов накопительными
пенсионными фондами и организациями, осуществляющими
инвестиционное управление пенсионными активами

      Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 20 июня 1997 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» и устанавливают порядок, формы и сроки представления отчета о совершенных сделках по инвестированию пенсионных активов и собственных активов накопительными пенсионными фондами (далее - Фонд) и организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами (далее - Организация), в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган).
      1. Организация представляет в уполномоченный орган в электронной форме:
      1) ежедневно не позднее 16.00 часов времени города Астаны рабочего дня, следующего за отчетным днем - отчеты о совершенных сделках по инвестированию пенсионных активов - в разрезе каждого накопительного пенсионного фонда, чьи пенсионные активы находятся в инвестиционном управлении, и собственных активов в соответствии с приложениями 12 (формы 1, 2, 3) к настоящим Правилам;
      2) ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным:
      отчеты в разрезе каждого накопительного пенсионного фонда, чьи пенсионные активы находятся в инвестиционном управлении в соответствии с приложениями 13 и 4 к настоящим Правилам;
      отчет в соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам.
      2. Фонд, не осуществляющий деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, представляет в уполномоченный орган в электронной форме:
      1) ежедневно не позднее 16.00 часов времени города Астаны рабочего дня, следующего за отчетным, - отчеты о совершенных сделках по инвестированию собственных активов в соответствии с приложением 2 (формы 1, 2, 3) к настоящим Правилам;
      2) ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным - отчеты в соответствии с приложениями 23 и 4 к настоящим Правилам.
      3. В отчеты, представляемые ежемесячно в уполномоченный орган, указанные в приложениях 123 и 4 к настоящим Правилам, включаются сведения за каждый рабочий день отчетного месяца.
      4. Отчеты, указанные в пунктах 1 и 2 настоящих Правил, представляются по каждому виду инвестиционного портфеля в соответствии со статьей 34-1 Закона Республики Казахстан от 20 июня 1997 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан».
      5. Отчетность, составленная в электронной форме, направляется с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающей конфиденциальность и некорректируемость представляемых данных, по адресу, указанному уполномоченным органом.
      6. При внесении изменений и (или) дополнений в представляемую отчетность Фонд (Организация) представляет в уполномоченный орган исправленный вариант отчетности с объяснением причин необходимости внесения изменений и (или) дополнений.
      7. При рассмотрении отчетности уполномоченный орган запрашивает у Фонда (Организации) сведения и документы, необходимые для проверки информации, указанной в отчетности.

Приложение 1         
к Правилам представления отчета о
совершенных сделках по    
инвестированию пенсионных   
активов и собственных активов  
накопительными пенсионными   
фондами и организациями,   
осуществляющими инвестиционное 
управление пенсионными активами

Отчет
о совершенных сделках по инвестированию пенсионных активов
(вид инвестиционного портфеля)
(сокращенное наименование Фонда)
(сокращенное наименование Организации)
за период с __________________ по _________________

Форма 1. Ценные бумаги, разрешенные к приобретению за счет
пенсионных активов

Дата
совер-
шения
сделки

Наименова-
ние
брокера-
дилера

Оплата услуг

Вид
сделки

Рынок

Вид ценной
бумаги и
наименование
ее эмитента

Брокера-
дилера

Банка

Органи-
затора
торгов

1

2

3

4

5

6

7

8

9


      продолжение таблицы:

Националь-
ный иденти-
фикационный
номер

Валюта
Номиналь-
ной стои-
мости

Номиаль-
ная стои-
мость
одной
ценной
бумаги

Объем
сделки
(штук
ценных
бумаг)

Валю-
та
пла-
тежа

Цена
покупки
(продажи)
за одну
ценную
бумагу

Минималь-
ная цена за одну
ценную
бумагу на
дату
заклю-
чения
сделки

Максимальная
цена за одну
ценную бума-
гу на дату
заключения
сделки

10

11

12

13

14

15

16

17

      продолжение таблицы:

Доходность по ценным
бумагам (в процентах)

Сумма сделки

Наименование
контрпартнера

Рейтинг
контрапартнера

18

19

20

21

Форма 2. Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и в
банках второго уровня

Дата
перево-
да
денег

Наимено-
вание
банка

Операции
по
вкладу

Дата
заключе-
ния и
номер
банковс-
кого
вклада

Срок
вклада
(в днях)

Ставка
вознаг-
раждения
(в про-
центах
годовых)

Валюта
вклада

Сумма
вклада

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Форма 3. Аффинированные драгоценные металлы, разрешенные к
приобретению за счет пенсионных активов

Дата
соверше-
ния
сделки

Наимено-
вание
контр
агента

Опла-
та
услуг

Вид
сделки

Вид
аффини
рованно-
го дра-
гоценно-
го
металла

Объем
сделки
(еди-
ниц)

Валюта
плате-
жа

Цена
покупки
за одну
единицу

Сумма
сделки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Руководитель
(лицо, уполномоченное на
подписание отчета)

(подпись)

Фамилия, имя, отчество
(приналичии)

Главный бухгалтер
(лицо, уполномоченное на
подписание отчета)

(подпись)

Фамилия, имя отчество
(приналичии)

место для печатиИсполнитель (подпись, номер телефона)


Фамилия, имя, отчество
(приналичии)

      Примечания к заполнению Отчета о совершенных сделках по инвестированию пенсионных активов:
      Форма 1.
      1. В столбце 2, в случае совершения сделки на международном (иностранном) рынке ценных бумаг, указывается дата ее заключения (trade date).
      2. В столбце 7, указывается вид сделки (покупка, продажа, погашение, погашение купона, выплата дивидендов, операция «обратного «Репо» - открытие(закрытие) и прочее).
      3. В столбце 8, указывается организатор торгов, в торговой системе которого осуществлена сделка либо, что сделка совершена на неорганизованном рынке.
      4. В столбце 9, указываются наименование эмитента и вид ценных бумаг, допущенных к торгам на торговых площадках организаторов торгов ценными бумагами. В случае совершения сделки на международном рынке используются торговые коды по классификации REUTER.
      5. В столбцах 11 и 14, коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов».
      6. В столбце 15, указывается цена в валюте платежа с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера-дилера, подтверждение, полученное по системе S.W.I.F.T.), с учетом выплаченного продавцу вознаграждения. В случае отсутствия в первичном документе цены, выраженной в валюте, указывается цена, выраженная в процентах от номинальной стоимости.
      7. В столбцах 16 и 17, указываются цены по сделкам по покупке(продаже) акций (депозитарных расписок), заключенным на международных (иностранных) фондовых биржах, на которых обращается данный финансовый инструмент, по данным информационно-аналитических систем Bloomberg либо REUTER в валюте номинальной стоимости.
      8. В столбце 18, указывается доходность по ценным бумагам в процентах (по сделке с облигацией - доходность, сложившаяся в результате отчуждения либо приобретения в торговой системе организатора торгов ценными бумагами; по операциям «обратного «Репо»-  доходность, сложившаяся в результате совершения сделки в секторе Автоматического репо).
      9. В столбце 19, указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.
      10. Столбцы 20 и 21, заполняются по сделкам, заключенным на международном (иностранных) рынках ценных бумаг.

      Форма 2.
      1. В столбце 2, в случае внесения вклада указывается дата перевода денег с инвестиционного счета накопительного пенсионного фонда на банковский счет в Национальном Банке Республики Казахстан или банке второго уровня, либо дата досрочного возврата или в случае расторжения договора - дата возврата денег на инвестиционный счет.
      2. В столбце 4, указываются операции по вкладу (внесение во вклад денег, выплата вознаграждения по вкладу, досрочный возврат вклада или возврат вклада по истечении срока договора банковского вклада).
      3. В столбце 9, указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.

      Форма 3.
      1. В столбце 2 указывается дата заключения сделки (trade date).
      2. В столбце 5, указывается вид сделки (покупка, продажа).
      3. В столбце 6, указываются наименование видов аффинированных драгоценных металлов.
      4. В столбце 8, коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов».
      5. В столбце 10, указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.

Приложение 2         
к Правилам представления отчета о
совершенных сделках по     
инвестированию пенсионных    
активов и собственных активов  
накопительными пенсионными  
фондами и организациями,  
осуществляющими инвестиционное
управление пенсионными активами

Отчет
о совершенных сделках по инвестированию собственных активов
(сокращенное наименование Фонда)
(сокращенное наименование Организации)
за период с __________________ по _________________

Форма 1. Ценные бумаги, приобретенные за счет собственных активов

Дата
совершения
сделки

Наименование
брокера-дилера

Оплата услуг

Вид
сделки

Рынок

Вид ценной
бумаги и
наименование
ее эмитента

Брокера-
дилера

Банка

Органи-
затора
торгов

1

2

3

4

5

6

7

8

9


      продолжение таблицы:

Национальный
идентификационный
номер

Валюта
номиналь-
ной
стоимости

Номинальная
стоимость
одной ценной
бумаги

Объем
сделки
(штук
ценных
бумаг)

Валюта
платежа

Цена
покупки
(прода-
жи)за
одну
ценную
бумагу

Минималь-
ная цена за одну
ценную
бумагу на дату
заключения
сделки

Максималь-
ная цена
за одну
ценную
бумагу на
дату
заключения
сделки

10

11

12

13

14

15

16

17

      продолжение таблицы:

Доходность
по ценным
бумагам
(в процентах)

Сумма сделки

Наименование
контрпартнера

Рейтинг
контрапартнера

18

19

20

21

Форма 2. Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и в
банках второго уровня

Дата
перевода
денег

Наименова-
ние банка

Операции
по вкладу

Дата заключения
и номер
договора
банковского
вклада

Срок
вклада

днях)

Ставка
вознаграждения
(в процентах
годовых)

Валюта
вклада

Сумма
вклада

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Форма 3. Аффинированные драгоценные металлы, приобретенные за
счет собственных активов

Дата
совершения
сделки

Наименова-
ние
контрагента

Оплата
услуг

Вид
сделки

Вид
аффинированного
драгоценного
металла

Объем
сделки
(единиц)

Валюта
платежа

Цена
покупки
за одну
единицу

Сумма
сделки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Форма 4. Ценные бумаги, приобретенные за счет собственных активов и
переданные в залог либо обремененные иным образом

Дата
соверше-
ния
сделки

Наименование
брокера-дилера

Оплата услуг

Вид
сделки

Рынок

Вид
ценной
бумаги и
наимено-
вание ее
эмитента

Национальный
идентификаци-
онный номер

Брокера-
дилера

Банка

Органи-
затора
торгов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10      продолжение таблицы:

Валюта
номиналь-
ной
стоимости

Номинальная
стоимость
одной ценной
бумаги

Объем
сделки
(штук
ценных
бумаг)

Валюта
платежа

Цена
покупки
за одну
ценную
бумагу

Доход
ность по
ценным
бумагам
(в про-
центах)

Сумма
сдел-
ки

Сведения о
залогодержателе

Наи-
мено-
вание

Вид
дея-
тель-
ности

Место
нахож-
дения

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20Форма 5. Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и в банках
второго уровня, переданные в залог либо обремененные иным образом

Дата
пере-
вода
денег

Наиме-
нование
банка

Опе-
рации
по
вкла-
ду

Дата
заключения
и номер
договора
банковского
вклада

Срок
вклада

днях)

Ставка
вознаг-
раждения
(в про-
центах
годовых)

Валюта
вклада

Сумма
вкла-
да

Сведения о
залогодержателе

Наиме-
нова-
ние

Вид
деятель-
ности

Место
нахож-
дения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Форма 6. Аффинированные драгоценные металлы, приобретенные за счет
собственных активов и переданные в залог либо обремененные иным
образом

Дата
совер-
шения
сделки

Наиме-
нова-
ние
контр
агента

Оплата
услуг

Вид
сделки

Вид
аффини-
рован-
ного
драго-
ценного
металла

Объем
сделки
(еди-
ниц)

Валюта
пла-
тежа

Цена
покуп-
ки за
одну
едини-
цу

Сум-
ма
сдел-
ки

Сведения о
залогодержателе

Наиме-
нование

Вид
дея-
тель-
ности

Место
нахож-
дения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


Форма 7. Иное имущество, приобретенное за счет собственных активов и
переданное в залог либо обремененное иным образом

Вид и
краткое
описа-
ние
имущес-
тва

Дата
при-
об-
ре-
те-
ния

Место
нахож-
дения
имущес-
тва

Стои-
мость
при-
обре-
тения

Цель
приоб-
рете-
ния

Дата
прове-
дения
пос-
ледней
пере-
оценки

Стои-
мость
согла-
сно
прове-
денной
пере-
оценке

Текущая
(Балан-
совая)
стои-
мость
на
отчет-
ную
дату

Сведения о
залогодержателе

При-
ме-
чание

Наи-
мено-
вание

Вид
дея-
тель-
ности

Место на
хож-
дения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


Руководитель
(лицо, уполномоченное на
подписание отчета)

(подпись)

Фамилия, имя, отчество
(приналичии)

Главный бухгалтер
(лицо, уполномоченное на
подписание отчета)

(подпись)

Фамилия, имя отчество
(приналичии)

место для печатиИсполнитель (подпись, номер телефона)


Фамилия, имя, отчество
(приналичии)

      Примечания к заполнению Отчета о совершенных сделках по инвестированию собственных активов:
      Форма 1.
      1. В столбце 2, в случае совершения сделки на международном (иностранном) рынке ценных бумаг, указывается дата ее заключения (trade date)
      2. В столбце 7, указывается вид сделки (покупка, продажа, погашение, погашение купона, выплата дивидендов, операция обратного «репо» – открытие (закрытие) и прочее).
      3. В столбце 8, указывается организатор торгов, в торговой системе которого осуществлена сделка либо, что сделка совершена на неорганизованном рынке.
      4. В столбце 9, указываются наименование эмитента и вид ценных бумаг, допущенных к торгам на торговых площадках организаторов торгов ценными бумагами. В случае совершения сделки на международном рынке используются торговые коды по классификации REUTER.
      5. В столбцах 11 и 14, коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов».
      6. В столбце 15, указывается цена в валюте платежа с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера-дилера, подтверждение, полученное по системе S.W.I.F.T.), с учетом выплаченного продавцу вознаграждения. В случае отсутствия в первичном документе цены, выраженной в валюте, указывается цена, выраженная в процентах от номинальной стоимости.
      7. В столбцах 16 и 17, указываются цены по сделкам по покупке (продаже) акций (депозитарных расписок), заключенным на международных (иностранных) фондовых биржах, на которых обращается данный финансовый инструмент, по данным информационно-аналитических систем Bloomberg либо REUTER в валюте номинальной стоимости.
      8. В столбце 18, указывается доходность по ценным бумагам в процентах (по сделке с облигацией - доходность, сложившаяся в результате отчуждения либо приобретения в торговой системе организатора торгов ценными бумагами; по операциям «обратного «Репо» - доходность, сложившаяся в результате совершения сделки в секторе Автоматического репо).
      9. В столбце 19, указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.
      10. Столбцы 20 и 21, заполняются по сделкам, заключенным на международных (иностранных) рынках ценных бумаг.

      Форма 2.
      1. В столбце 2, в случае внесения вклада указывается дата перевода денег с инвестиционного счета накопительного пенсионного фонда на банковский счет в Национальном Банке Республики Казахстан или банке второго уровня, либо дата досрочного возврата или в случае расторжения договора - дата возврата денег на инвестиционный счет.
      2. В столбце 4, указываются операции по вкладу (внесение во вклад денег, выплата вознаграждения по вкладу, досрочный возврат вклада или возврат вклада по истечении срока договора банковского вклада).
      3. В столбце 9, указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.

      Форма 3.
      1. В столбце 2 указывается дата заключения сделки (trade date).
      2. В столбце 5, указывается вид сделки (покупка, продажа).
      3. В столбце 6, указываются наименование видов аффинированных драгоценных металлов.
      4. В столбце 8, коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов».
      5. В столбце 10, указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.

      Форма 4.
      1. В столбце 7, указывается вид сделки (покупка, продажа, погашение, операция «обратного «Репо» – открытие (закрытие)).
      2. В столбце 8, указывается организатор торгов, в торговой системе которого осуществлена сделка либо, что сделка совершена на неорганизованном рынке.
      3. В столбце 9, указываются наименование эмитента и вид ценных бумаг, допущенных к торгам на торговых площадках организаторов торгов ценными бумагами. В случае совершения сделки на международном рынке используются торговые коды по классификации REUTER.
      4. В столбцах 11 и 14, коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов».
      5. В столбце 15, указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера-дилера, подтверждение, полученное по системе S.W.I.F.T.), с учетом выплаченного продавцу вознаграждения.
      6. В столбце 16, указывается доходность по ценным бумагам в процентах (по сделке с облигацией - доходность, сложившаяся в результате отчуждения либо приобретения в торговой системе организатора торгов ценными бумагами; по операциям «обратного «Репо» - доходность, сложившаяся в результате совершения сделки в секторе Автоматического репо).
      7. В столбце 17, указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.

      Форма 5.
      1. В столбце 2, в случае внесения вклада указывается дата перевода денег с инвестиционного счета накопительного пенсионного фонда на банковский счет в Национальном Банке Республики Казахстан или банке второго уровня либо дата досрочного возврата или в случае расторжения договора - дата возврата денег на инвестиционный счет.
      2. В столбце 4, указываются операции по вкладу (внесение во вклад денег, выплата вознаграждения по вкладу, досрочный возврат вклада или возврат вклада по истечении срока договора банковского вклада)
      3. В столбце 9, указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.

      Форма 6.
      1. В столбце 5, указывается вид сделки (покупка, продажа).
      2. В столбце 6, указываются наименование видов аффинированных драгоценных металлов.
      3. В столбце 8, коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов».
      4. В столбце 10, указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.

      Форма 7.
      Земля, находящаяся в собственности или на праве постоянного землепользования; здания и сооружения, находящиеся в собственности; машины и оборудование, за исключением транспортных средств.

      Формы 1, 2, 3 заполняются за отчетный период (месяц), формы 4, 5, 6, 7 заполняются на основании действующих договоров по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным.

Приложение 3         
к Правилам представления отчета о
совершенных сделках по    
инвестированию пенсионных   
активов и собственных активов
накопительными пенсионными  
фондами и организациями,   
осуществляющими инвестиционное
управление пенсионными активами

Отчет
о совершенных сделках по инвестированию пенсионных активов и
собственных активов в производные финансовые инструменты
(сокращенное наименование Фонда)
(сокращенное наименование Организации)
за период с ____________ по ________________

Дата
заклю-
чения
сделки

Наиме-
нова-
ние
броке-
ра-
дилера

Дата
постановки
финансовых
инструмен-
тов на
учет

Дата
расчетов
по сделке

Вид
произ-
водного
финан-
сового
инстру-
мента

Идентифика-
ционный
номер
ценной
бумаги

Рынок

Базовый
актив и его рей-
тинг

Контр
агент и
его
рейтинг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

      продолжение таблицы:

Описание условий сделки

Объект
хеджи-
рова-
ния

Номер  и дата
ин-
ести-
цион-
ного
реше-
ния

Вари-
цион-
ная
маржа
на
дату
зак-
люче-
ния
сдел-
ки,
тенге

Нача-
льная
маржа
на
дату
зак-
люче-
ния
сдел-
ки, %

Режим
тор-
гов

Приме-
чание

Вид
активов
(ПА/СА)

Вид
сдел-
ки

Количес-
тво
финан-
совых
инстру-
ментов,
штук

Цена
сдел-
ки,
тенге

Сумма
сдел-
ки,
тыс.
тенге

Ва-
люта
сдел-
ки

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Руководитель
(лицо, уполномоченное на
подписание отчета)

(подпись)

Фамилия, имя, отчество
(приналичии)

Главный бухгалтер
(лицо, уполномоченное на
подписание отчета)

(подпись)

Фамилия, имя отчество
(приналичии)

место для печатиИсполнитель (подпись, номер телефона)


Фамилия, имя, отчество
(приналичии)

      Примечания к заполнению Отчета о совершенных сделках по инвестированию пенсионных активов и собственных активов в производные финансовые инструменты:
      1. В столбце 2, указывается дата заключения сделки в формате «дата/месяц/год».
      2. В столбце 4, указывается дата постановки на учет в формате «дата/месяц/год».
      3. В столбце 5, указывается дата расчетов по сделке в формате «дата/месяц/год».
      4. В столбце 6, указывается вид производного финансового инструмента (опцион, фьючерс, форвард, своп и другие производные финансовые инструменты).
      5. В столбце 7, указывается идентификационный номер ценной бумаги в случае, если базовым активом производного финансового инструмента является ценная бумага.
      6. В столбце 8, указывается наименование организатора торгов, в торговой системе которой осуществлена сделка, и страна ее резидентства в формате «наименование фондовой биржи(страна)» либо то, что сделка совершена не на фондовой бирже в формате «неорганизованный рынок».
      7. В столбце 9, указывается базовый актив производного финансового инструмента (наименование ценной бумаги и ее эмитента, валюта, процентная ставка, товар и прочие базовые активы) и рейтинг базового актива, присвоенный рейтинговым агентством (при наличии) в формате «базовый актив(рейтинг) (рейтинговое агентство)». В случае если у базового актива рейтинги отсутствуют, то указывается базовый актив и указание на то, что рейтинг отсутствует в формате «базовый актив(рейтинга нет)».
      8. В столбце 10, в случае если сделка заключена не на фондовой бирже, указывается контрагент, страна его резидентства, а также рейтинг, присвоенный данному контрагенту в формате "контрагент/страна/рейтинг (рейтинговое агентство)". В случае отсутствия рейтинга у контрагента, указывается информация в формате "контрагент/страна/рейтинга нет".
      9. В столбце 11, указывается вид сделки (покупка, продажа и прочее).
      10. В столбце 16, если сделка заключена с целью хеджирования, указываются слова «да» и реквизиты объекта хеджирования (идентификационный номер ценной бумаги, количество, стоимость, объем, валюта) в формате «да/реквизиты объекта хеджирования». Если сделка заключена не с целью хеджирования, указывается слово «нет».
      11. В столбце 17, указываются номер и дата принятия инвестиционным комитетом инвестиционного решения о совершении сделки.
      12. В столбце 18, при наличии указывается вариационная маржа – денежное выражение изменения обязательств участника торгов, рассчитываемое биржей и учитывающее изменение котировки срочного контракта.
      13. В столбце 19, при наличии указывается начальная маржа – доля от суммарной рыночной стоимости базового актива, определяемая биржей, которую клиент должен внести за каждую открытую позицию.
      14. В столбце 20, указывается режим торгов в формате Т+0 или Т+n, либо описывается другой режим торгов, предусмотренный правилами биржи.
      13. В столбце 21, указываются условия возникновения требований и обязательств у сторон сделки.
      15. В столбце 22, указываются пенсионные активы, составляющие соответствующий вид инвестиционного портфеля, или собственные активы.

Приложение 4          
к Правилам представления отчета о
совершенных сделках по     
инвестированию пенсионных    
активов и собственных активов  
накопительными пенсионными   
фондами и организациями,   
осуществляющими инвестиционное
управление пенсионными активами

Отчет
о совершенных сделках по инвестированию пенсионных активов и
собственных активов с аффилиированными лицами
(сокращенное наименование Фонда)
(сокращенное наименование Организации)
за период с ________________ по ________________

Вид
активов
(ПА/СА)

Дата
совершения
сделки

Рынок

Вид
сделки

Наименование
контрпартнера
по сделке

Признак
аффилиированности
контрпартнера

1

2

3

4

5

6

7

      продолжение таблицы

Параметры финансового инструмента

Вид
финансового
инструмента

Наименование
эмитента,
выпустившего
(предоставив-
шего)
финансовый
инструмент

Нацио-
нальный
иденти-
фикаци-
онный
номер

Цена за
одну
единицу

Объем
сделки
(штук)

Сумма
сделки
(тенге)

Дата
оконча-
ния
догово-
ра бан-
ковско-
го
вклада

Приме-
чание

8

9

10

11

12

13

14

15

Руководитель
(лицо, уполномоченное на
подписание отчета)

(подпись)

Фамилия, имя, отчество
(приналичии)

Главный бухгалтер
(лицо, уполномоченное на
подписание отчета)

(подпись)

Фамилия, имя отчество
(приналичии)

место для печатиИсполнитель (подпись, номер телефона)


Фамилия, имя, отчество
(приналичии)

      Примечания к заполнению Отчета о совершенных сделках по инвестированию пенсионных активов и собственных активов с аффилиированными лицами:
      1. Отчет о совершенных сделках по инвестированию пенсионных активов и собственных активов с аффилиированными лицами заполняется и представляется в уполномоченный орган в случаях, предусмотренных пунктом 16 Правил осуществления деятельности организаций, осуществляющих деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, и накопительных пенсионных фондов, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 5 августа 2009 года № 189 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5794).
      2. В столбце 2, указываются пенсионные активы, составляющие соответствующий вид инвестиционного портфеля, или собственные активы.
      3. В столбце 3, указывается дата совершения сделки в формате «дата/месяц/год».
      4. В столбце 4, указывается наименование организатора торгов, в торговой системе которой осуществлена сделка, и страна ее резидентства в формате «наименование фондовой биржи (страна)» либо то, что сделка совершена не на фондовой бирже в формате «неорганизованный рынок», либо «на международном рынке».
      5. В столбце 5, указывается вид сделки (покупка, продажа, операции открытия и закрытия «репо», заключение договора банковского вклада и иные сделки.). По операциям «репо» также указывается вид операций «репо»: прямое или «обратное «Репо». По сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи, в столбце «Примечание» указывается метод заключения сделки.
      6. В столбце 6, используется символ «В» в случае, если организация обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выступала в качестве брокера (с указанием лица в интересах которого выступал брокер) и символ «D» в случае, если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выступала в качестве дилера. В случае открытия банковского вклада указывается наименование банка.
      7. В столбце 7, указывается признак, в соответствии с которым контрпартнер признается по отношению к организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, аффилиированным лицом в соответствии со статьей 64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах».
      8. Столбцы 10, 11 и 12, заполняются для сделок по покупке, продаже, погашению, операции «обратного «Репо» - открытие (закрытие).
      9. В столбце 13, указывается сумма без учета расходов, связанных с исполнением сделки (покупка, продажа, погашение, операция «обратного «Репо» - открытие (закрытие) и прочее), с учетом накопленного вознаграждения (открытие банковского вклада) с точностью до двух знаков после запятой.
      10. В столбце 14, указывается дата окончания договора банковского вклада в формате «дата/месяц/год».

Приложение       
к постановлению Правления
Национального Банка   
Республики Казахстан  
от 24 февраля 2012 года № 85

Перечень
нормативных правовых актов Республики Казахстан,
признаваемых утратившими силу

      1. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года № 375 «Об утверждении Правил представления отчета о совершенных сделках по инвестированию пенсионных активов и собственных активов накопительными пенсионными фондами и организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3376).
      2. Пункт 3 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 мая 2009 года № 100 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5709).
      3. Пункт 2 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 2 ноября 2009 года № 230 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5879).
      4. Пункт 3 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 февраля 2010 года № 9 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6099).
      5. Пункт 3 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 июня 2010 года № 73 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6315)