Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігі Төрағасының 2009 жылғы 2 сәуірдегі "Бүлінген жерлерді қалпына келтіру жобаларын әзірлеу туралы нұсқаулықты бекіту туралы" № 57-П бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігінің 2012 жылғы 26 наурыздағы № 63-ОД Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2012 жылы 16 сәуірде № 7579 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 17 сәуірдегі № 346 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 17.04.2015 № 346 (алғашқы ресми жарияланған күнiнен бастап күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      Қазақстан Республикасы «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне рұқсат беру жүйесін жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2011 жылғы 15 шілдедегі Заңының 1-бабының 2-тармағының 6) тармақшасына сәйкес келтіру мақсатында БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігі Төрағасының 2009 жылғы 2 сәуірдегі «Бүлінген жерлерді қалпына келтіру жобаларын әзірлеу туралы нұсқаулықты бекіту туралы» № 57-П бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5689 тіркелген, «Юридическая газета» газетінің 2009 жылғы 3 шілдедегі № 100 (1694), «Заң газеті» газетінің 2009 жылғы 3 шілдедегі № 100 (1523) жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      аталған бұйрықпен бекітілген Бүлінген жерлерді қалпына келтіру жобаларын әзірлеу туралы нұсқаулықта:
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Бүлінген жерлерді қалпына келтіру жобаларын әзірлеуді жерге орналастыру жұмыстарын орындайтын азаматтар және заңды тұлғалар (жобаны әзірлеуші) жүзеге асырады.».
      2. Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігінің Әкімшілік құқықтық департаментінің Құқықтық қамтамасыз ету басқармасы осы Бұйрықтың заңнамада белгіленген тәртіпте Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркеуге жолдануын және оны мемлекеттік тіркеуден өткізгеннен кейін ресми жариялануын қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігі Төрағасының орынбасары К.Ө.Райымбековке жүктелсін.
      4. Осы бұйрық алғаш рет ресми жарияланғаннан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
      Жер ресурстарын басқару агенттігі
      Төраға                                               Қ. Отаров

      «Келісілді»
      Қазақстан Республикасы
      Денсаулық сақтау министрі
      ___________ С. Қайырбекова
      « »          2012 жыл

      «Келісілді»
      Қазақстан Республикасы
      Қоршаған ортаны қорғау министрі
      ___________ Н. Қаппаров
      « »              2012 жыл

      «Келісілді»
      Қазақстан Республикасы
      Индустрия және жаңа
      технологиялар министрі
      __________ Ә. Исекешев
      « »           2012 жыл

О внесении изменения в Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами от 2 апреля 2009 года № 57-П "Об утверждении Инструкции о разработке проектов рекультивации нарушенных земель"

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами от 26 марта 2012 года № 63-ОД. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 апреля 2012 года № 7579. Утратил силу приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 346

      Сноска. Утратил силу приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 17.04.2015 № 346 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В целях приведения в соответствие с подпунктом 6) пункта 2 статьи 1 Закона Республики Казахстан от 15 июля 2011 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования разрешительной системы», ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. В приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами от 2 апреля 2009 года № 57-П «Об утверждении Инструкции о разработке проектов рекультивации нарушенных земель» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5689, опубликованный в газете «Юридическая газета» от 3 июля 2009 года № 100 (1694), в газете «Заң газеті» от 3 июля 2009 года № 100 (1523) и в газете «Официальная газета» от 11 июля 2009 года № 28 (446)) внести следующее изменение:
      в Инструкции о разработке проектов рекультивации нарушенных земель, утвержденной указанным приказом:
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      «3. Разработка проектов рекультивации нарушенных земель осуществляется гражданами и юридическими лицами, выполняющими землеустроительные работы (разработчик проекта).».
      2. Управлению правового обеспечения Административно-правового департамента Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами обеспечить в установленном законодательством порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и официальное опубликование после его государственной регистрации.
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами Раймбекова К.У.
      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель
      Агентства Республики Казахстан
      по управлению земельными ресурсами         К. Отаров

      «Согласовано»
      Министр здравоохранения
      Республики Казахстан
      ___________ С. Каирбекова
      « » 2012 года

      «Согласовано»
      Министр охраны окружающей среды
      Республики Казахстан
      ___________ Н. Каппаров
      « » 2012 года

      «Согласовано»
      Министр индустрии и
      новых технологий
      Республики Казахстан
      __________ А. Исекешев
      « » 2012 года