Банктердің ірі қатысушыларының, банк холдингтерінің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ірі қатысушыларының, сақтандыру холдингтерінің, жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушыларының, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның есеп беру қағидаларын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 97 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2012 жылы 2 мамырда № 7607 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 27 тамыздағы № 229 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2013 № 229 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы, «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 1997 жылғы 20 маусымдағы, «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің БасқармасыҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған Банктердің ірі қатысушыларының, банк холдингтерінің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ірі қатысушыларының, сақтандыру холдингтерінің, жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушыларының, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның есеп беру қағидалары бекітілсін.
      2. Осы қаулының көшірмесіне сәйкес нормативтік құқықтық актілердің күші жойылды деп танылсын.
      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Ұлттық Банк
      Төрағасы                                   Г. Марченко

      "КЕЛІСІЛДІ"
      Қазақстан Республикасы
      Статистика агенттігі
      Төраға __________ Ә.А.Смайылов
      2012 жылғы 2 сәуір

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 ақпандағы 
№ 97 қаулысымен     
бекітілген        

Банктердің ірі қатысушыларының, банк холдингтерінің,
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ірі қатысушыларының,
сақтандыру холдингтерінің, жинақтаушы зейнетақы қорының ірі
қатысушыларының, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды
жүзеге асыратын ұйымның есеп беру қағидалары

      Осы Банктердің ірі қатысушыларының, банк холдингтерінің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ірі қатысушыларының, сақтандыру холдингтерінің, жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушыларының, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның есеп беру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы (бұдан әрі - Банктер туралы заң), «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 1997 жылғы 20 маусымдағы (бұдан әрі - Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заң), «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы (бұдан әрі - Сақтандыру қызметі туралы заң), «Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленген және банктердің ірі қатысушыларының, банк холдингтерінің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ірі қатысушыларының, сақтандыру холдингтерінің, жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушыларының, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның (бұдан әрі – қаржы ұйымының ірі қатысушылары, банк холдингтері, сақтандыру холдингтері) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетіне (бұдан әрі – уәкілетті орган) есеп беру нысандарын және тәртібін белгілейді.
      1. Бір мезгілде басқа банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, жинақтаушы зейнетақы қорының, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы болып табылатын қаржы ұйымы ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің есептілігі уәкілетті органға Қағидаларда көзделген нысандарға сәйкес қағаз тасымалдауышта ұсынылады.
      2. Жеке тұлға болып табылатын қаржы ұйымының ірі қатысушысы уәкілетті органға:
      1) Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес қаржы ұйымының қабылдайтын шешімдеріне қаржы ұйымының ірі қатысушысының ықпалды жүзеге асыруы туралы ақпаратты;
      2) Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес оған тиесілі жарғылық капиталдарындағы қатысу үлестерін (акцияларын) көрсете отырып, ұйымдардағы қаржы ұйымының ірі қатысушысының лауазымдары туралы ақпаратты;
      3) Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес жеке тұлға болып табылатын қаржы ұйымының ірі қатысушысына тиесілі ұйымдардың жарғылық капиталдарындағы қатысу үлестері (акциялары), сондай-ақ оларды сатып алу көздері туралы ақпаратты;
      4) Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес қаржы ұйымының ірі қатысушысының жақын туыстары, ері және ерінің (зайыбының) жақын туыстары, сондай-ақ осы тұлғалар бақылайтын ұйымдар туралы ақпаратты;
      5) Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес қаржы ұйымының ірі қатысушысының кірістері мен мүлігі туралы мәліметтерді ұсынады.
      Қаржы ұйымының ірі қатысушысы - бір мезгілде екі және одан да көп қаржы ұйымдарының ірі қатысушысы болып табылатын жеке тұлға уәкілетті органға өзі ірі қатысушысы болып табылатын барлық қаржы ұйымдары бойынша мәліметтерді ескере отырып жасалған, талап етілген кезеңдегі есептілікті бір данада ұсынады.
      3. Заңды тұлға болып табылатын қаржы ұйымының ірі қатысушысы, банк холдингі, сақтандыру холдингі ұсынатын түсіндірме жазбада көрсетілген ақпарат уәкілетті органға мынадай нысандар бойынша беріледі:
      1) Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес қаржы ұйымының ірі қатысушысының (банк холдингінің, сақтандыру холдингінің) қызмет түрлерінің сипаттамасы;
      2) Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес қаржы ұйымының ірі қатысушысы, (банк холдингі, сақтандыру холдингі) қатысушы (акционері) болып табылатын ұйымдар туралы ақпарат;
      3) Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес қаржы ұйымының ірі қатысушысы, банк холдингі, сақтандыру холдингінің ірі қатысушы (акционері) болып ұйымдар туралы ақпарат, сондай-ақ үлестес тұлғалар туралы, ірі қатысушыларына бақылауды жүзеге асыратын тұлғалар туралы, қаржы ұйымының ірі қатысушысын бақылайтын тұлғаның еншілес және тәуелді ұйымдары туралы мәліметтер.
      Заңды тұлға болып табылатын банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы, сақтандыру холдингі, банк холдингі уәкілетті органға Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есепті ұсынады.
      Жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның дауыс беретін акцияларының жиырма бес немесе одан да көп пайызын иеленген (дауыс беруге мүмкіндігі бар) заңды тұлға болып табылатын жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға осы үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есепті ұсынады.
      Сақтандыру тобының құрамына кіретін сақтандыру холдингі уәкілетті органға:
      1) Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес есепті күнгі жағдай бойынша сақтандыру тобының меншікті капиталынан он және одан да көп пайызын құрайтын үшінші тұлғалар (тұлғалар тобының) алдындағы қолданыстағы сақтандыру тобының барлық міндеттемелері туралы мәліметтерді;
      2) Қағидаларға 11-қосымшаға сәйкес есепті кезең ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнгі жағдай бойынша қолданыстағы сақтандыру тобының топ ішілік мәмілелерін ұсынады.
      4. Қаржы ұйымы ірі қатысушысының (банк холдингінің, сақтандыру холдингінің) қаржылық есептілігіне есеп саясаты қоса беріледі.
      5. Шоғырландырылған қаржылық есептілікпен шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау әдісінің толық сипаттамасы, шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау бойынша тиісінше ресімделген жұмыс кестелері, ақпаратты толық ашу үшін қажетті (ұйымның бірінші басшысымен және бас бухгалтерімен қол қойылған, сондай-ақ мөрімен бекітілген) қаржы ұйымының ірі қатысушысының (банк холдингінің, сақтандыру холдингінің) шоғырландырылған қаржылық есептілігіне енгізілген заңды тұлға болып табылатын қаржы ұйымының ірі қатысушысының (банк холдингінің, сақтандыру холдингінің) еншілес және тәуелді ұйымдарының қаржылық есептілігіндегі баптардың талдамалары қоса беріледі.
      6. Қазақстан Республикасының резиденті емес банк холдингі, сақтандыру холдингі уәкілетті органға мемлекеттік немесе орыс тілдерінде шоғырландырылған және бар болған жағдайда шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық ұйыммен расталмаған оның түсіндірме жазбасын ұсынады.
      7. Қаржы ұйымының ірі қатысушысы, банк холдингі немесе сақтандыру холдингі уәкілетті органға осындай есептілікті не ақпаратты талап етілген кезеңде ұсынған жағдайда, Банктер туралы заңның 54-1, Сақтандыру қызметі туралы заңның 74-1, Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңның 49-2-баптарында көзделген есептілікті не ақпаратты уәкілетті органға ұсыну талап етілмейді.
      Аталған есептіліктің не ақпараттың ұсынылуын растау үшін қаржы ұйымының ірі қатысушысы, банк холдингі немесе сақтандыру холдингі талап етілген кезеңде есептілікті не ақпаратты берген хаттың (хаттардың) деректемелерін көрсете отырып, уәкілетті органға жазбаша түрде хабарлайды.
      8. Заңды тұлға болып табылатын қаржы ұйымының ірі қатысушысы, банк холдингі немесе сақтандыру холдингі өздерінің басшы қызметкерлерінің құрамы өзгерген жағдайда уәкілетті органға растайтын құжаттарды қоса бере отырып, Қағидаларға 12-қосымшаға сәйкес заңды тұлға – қаржы ұйымының ірі қатысушысының, банк холдингі немесе сақтандыру холдингінің басшы қызметкерлерінің мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтерді ұсынады.
      9. Қаржы ұйымының ірі қатысушысы, банк холдингі, сақтандыру холдингі Банктер туралы заңның 17-1-бабының 18-тармағында, Сақтандыру қызметі туралы заңның 26-бабының 18-тармағында, Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңның 36-1-бабының 16-тармағында көзделген жағдайларда уәкілетті органға растайтын құжаттарды қоса бере отырып, Қағидаларға 3131415-қосымшаларға сәйкес ақпарат пен мәліметтерді жібереді.
      10. Бір мезгілде банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі және (немесе) екі және одан да көп қаржы ұйымдарының ірі қатысушысы болып табылатын заңды тұлға уәкілетті органға өзі банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі және (немесе) ірі қатысушы болып табылатын барлық қаржы ұйымдары бойынша мәліметтерді ескере отырып жасалған, талап етілген кезеңдегі есептілікті не Банктер туралы заңның 54-1, Сақтандыру қызметі туралы заңның 74-1, Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңның 49-2-баптарында көзделген ақпаратты бір данада ұсынады.
      11. Қаржы ұйымының ірі қатысушысы, банк холдингі, сақтандыру холдингі жылдық есепті ұсыну көзделген жағдайда қаржы ұйымының ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің Банктер туралы заңның 54-1, Сақтандыру қызметі туралы заңның 74-1, Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңның 49-2-баптарында көзделген өткен жылдың төртінші тоқсанға есеп беруі талап етілмейді.

Банктердің ірі қатысушыларының, 
банк холдингтерінің, сақтандыру  
(қайта сақтандыру) ұйымы ірі   
қатысушыларының, сақтандыру    
холдингтерінің, жинақтаушы    
зейнетақы қорының ірі        
қатысушыларының, зейнетақы     
активтерін инвестициялық басқаруды
жүзеге асыратын ұйымның есеп беру
қағидаларына 1-қосымша      

Қаржы ұйымының ірі қатысушысының қаржы ұйымының қабылдайтын
шешімдеріне ықпалын жүзеге асыру туралы ақпарат

      Есеп беруші тұлға туралы ақпарат:
      Тегі, аты, (бар болса - әкесінің аты) _________________________
      Есеп беруші тұлға жарғылық капиталында ірі қатысушы болып табылатын қаржы ұйымдарының атауы
____________________________________________________________________
      Тұрғылықты жері
____________________________________________________________________
      Үй телефоны _____________________ жұмыс ______________________
      Қаржы ұйымының ірі қатысушысының қаржы ұйымының қабылдайтын шешімдеріне ықпалын жүзеге асыру туралы ақпарат:
      1) басқа тұлғалармен бірлесіп олардың арасында жасалған шарттың күшімен ____________________________________________________________
      2) өзге тәсілмен ____________________________________________________________________
оның ішінде осындай ықпалдың мүмкіндігін айқындайтын өкілеттілікті беруді сипаттайтын мазмұны бар (растау құжаттардың қоса беруімен).

Қолы ________________
Күні ________________

Банктердің ірі қатысушыларының, 
банк холдингтерінің, сақтандыру  
(қайта сақтандыру) ұйымы ірі   
қатысушыларының, сақтандыру    
холдингтерінің, жинақтаушы    
зейнетақы қорының ірі        
қатысушыларының, зейнетақы     
активтерін инвестициялық басқаруды
жүзеге асыратын ұйымның есеп беру
қағидаларына 2-қосымша      

Қаржы ұйымының ірі қатысушысының тиесілі жарғылық
капиталдарындағы қатысу үлестерін (акцияларын) көрсете отырып,
ұйымдардағы оның лауазымдары туралы ақпарат

      Есеп беруші тұлға туралы ақпарат:
      Тегі, аты, (бар болса - әкесінің аты) ________________________
      Есеп беруші тұлға жарғылық капиталында ірі қатысушы болып табылатын қаржы ұйымдарының атауы
____________________________________________________________________
      Тұрғылықты жері ______________________________________________
      Үй телефоны ______________________ жұмыс _____________________

Ұйымның атауы

Лауазымы

Қатысу сомасы/ сатып алынған акциялардың құны (мың теңгемен) қаржы ұйымының атауын көрсетуімен

Қаржы ұйымының ірі қатысушыға тиесілі акциялар санының ұйымның дауыс беретін акцияларының жалпы санына ара қатынасы немесе оның жарғылық капиталдағы қатысу үлесі (пайызбен)

дербес

бірлесіп

тікелей

жанама

пайыз

ұйымның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, (бар болса - әкесінің аты)

1.








Қолы _________________
Күні _________________

Банктердің ірі қатысушыларының, 
банк холдингтерінің, сақтандыру  
(қайта сақтандыру) ұйымы ірі   
қатысушыларының, сақтандыру    
холдингтерінің, жинақтаушы    
зейнетақы қорының ірі        
қатысушыларының, зейнетақы     
активтерін инвестициялық басқаруды
жүзеге асыратын ұйымның есеп беру
қағидаларына 3-қосымша      

Жеке тұлға болып табылатын қаржы ұйымының ірі қатысушысына
тиесілі ұйымның жарғылық капиталындағы қатысу үлестері
(акциялары), сондай-ақ оларды иелену көздері туралы ақпарат

      Есеп беруші тұлға туралы ақпарат:
      Тегі, аты, (бар болса - әкесінің аты) ________________________
      Есеп беруші тұлға жарғылық капиталында ірі қатысушы болып табылатын қаржы ұйымдарының атауы
____________________________________________________________________
      Тұрғылықты жері
____________________________________________________________________
      Үй телефоны_______________________ жұмыс _____________________

Жарғылық капиталындағы қатысу үлесі немесе акциялары қаржы ұйымының ірі қатысушысына тиесілі ұйымның атауы

Қаржы ұйымының жарғылық капиталына қатысу сомасы/оның ірі қатысушысына тиесілі акциялардың құны (мың теңгемен)

Акциялар саны

Қаржы ұйымының ірі қатысушыға тиесілі акциялар санының ұйымның дауыс беретін акцияларының жалпы санына ара қатынасы немесе оның жарғылық капиталдағы қатысу үлесі (пайызбен)

Қаржы ұйымының ірі қатысушысына тиесілі жарғылық капиталындағы қатысу үлестерін немесе акцияларын сатып алуға арналған қаражат көздері

1.






Қолы _________________
Күні _________________

Банктердің ірі қатысушыларының, 
банк холдингтерінің, сақтандыру  
(қайта сақтандыру) ұйымы ірі   
қатысушыларының, сақтандыру    
холдингтерінің, жинақтаушы    
зейнетақы қорының ірі        
қатысушыларының, зейнетақы     
активтерін инвестициялық басқаруды
жүзеге асыратын ұйымның есеп беру
қағидаларына 4-қосымша      

Қаржы ұйымының ірі қатысушысының жақын туыстары, ері (зайыбы)
және ерінің (зайыбының) жақын туыстары, сондай-ақ осы тұлғалар
бақылайтын ұйымдар туралы ақпарат

      Есеп беруші тұлға туралы ақпарат:
      Тегі, аты, (бар болса - әкесінің аты) _________________________
      Есеп беруші тұлға жарғылық капиталында ірі қатысушы болып табылатын қаржы ұйымдарының атауы
____________________________________________________________________
      Тұрғылықты жері ______________________________________________
      Үй телефоны _____________________ жұмыс ______________________

Қаржы ұйымының ірі қатысушысының жақын туысының, ерінің (зайыбының) немесе ерінің (зайыбының) жақын туысының тегі, аты, (бар болса - әкесінің аты)

Туысу дәрежесі

Жақын туысының, ерінің (зайыбының) немесе ерінің (зайыбының) жақын туысының бақылайтын ұйымының атауы

Ірі қатысушының жақын туысының, ерінің (зайыбының) немесе ерінің (зайыбының) жақын туысының қаржы ұйымындағы лауазымы

Қаржы ұйымының жарғылық капиталындағы қатысу сомасы/ иеленген акциялардың құны (мың теңгемен)

Жақын туысына, еріне (зайыбына) немесе ерінің (зайыбының) жақын туысына тиесілі акциялар санының ұйымның дауыс беретін акцияларының жалпы санына ара қатынасы немесе оның жарғылық капиталындағы қатысу үлесі (пайызбен)

дербес

бірлесіп

тікелей

жанама

пайыз

ұйымның атауы /жеке тұлғаның тегі, аты, (бар болса - әкесінің аты)

Ұйымның атауы

Қаржы ұйымының ірі қатысушыға тиесілі акциялар санының ұйымның дауыс беретін акцияларының жалпы санына ара қатынасы немесе оның жарғылық капиталдағы қатысу үлесі (пайызбен)

1.











      Кесте қаржы ұйымының ірі қатысушысының жақын туысы, ері (зайыбы) немесе ерінің (зайыбының) жақын туысы:
      1) ұйымда лауазымды атқарған және оның жарғылық капиталындағы қатысу үлесі (акциялары) бар болған жағдайда;
      2) ұйымда лауазымды атқарған, бірақ оның жарғылық капиталында қатысу үлесі (акциялары) болмаған жағдайда;
      3) ұйымның жарғылық капиталында қатысу үлесі (акциялары) болған, бірақ осы ұйымда лауазымды қызмет атқармаған жағдайда толтырылады.

Қолы _____________________
Күні______________________

Банктердің ірі қатысушыларының, 
банк холдингтерінің, сақтандыру  
(қайта сақтандыру) ұйымы ірі   
қатысушыларының, сақтандыру    
холдингтерінің, жинақтаушы    
зейнетақы қорының ірі        
қатысушыларының, зейнетақы     
активтерін инвестициялық басқаруды
жүзеге асыратын ұйымның есеп беру
қағидаларына 5-қосымша      

Қаржы ұйымының ірі қатысушысының кірістері және мүлігі туралы
мәліметтер

      Есеп беруші тұлға туралы ақпарат:
      Тегі, аты, (бар болса - әкесінің аты) _________________________
      Есеп беруші тұлға жарғылық капиталына ірі қатысушы болып табылатын қаржы ұйымдарының атауы
____________________________________________________________________
      Жеке куәлігі (төлқұжат) ______________________________________
                            (сериясы, нөмірі, кім және қашан берген)
      Тұрғылықты жері ______________________________________________
      Үй телефоны __________________ жұмыс _________________________
      Есепті кезең _________________________________________________

Атауы

Өлшем бірлігі

Өткен есепті кезеңде

Есепті кезеңде

Есепті кезеңдегі өзгеріс

Саны

Сомасы (теңгемен)

Саны

Сомасы (теңгемен)

Саны

Сомасы (теңгемен)

1.

Есепті кезеңде алынған кірістер:


X


X


X


1.1

Жалақы


X


X


X


1.2

Дивидендтер және ұйымдардың жарғылық капиталындағы (акцияларындағы) қатысу үлестерінен кіріс


X


X


X


1.3

Салымдар бойынша сыйақы


X


X


X


1.4

Мүлікті жалға бергеннен түсетін кіріс


X


X


X


1.5

Кәсіпкерлік қызметтен түсетін кіріс


X


X


X


1.6

Мүлікті сатудан түсетін кіріс


X


X


X


1.7

Кірістің басқа түрлері (талдамасымен бірге)


X


X


X


2.

Мүлік:








2.1

Ақша: ұлттық валютада, оның ішінде:


X


X


X


қолма-қол ақшамен


X


X


X


банк шоттарында шетел валютада, оның ішінде:


X


X


X


қолма-қол ақшамен банк шоттарында


X
X


X
X


X
X


2.2

Бағалы қағаздар (эмитенттің атауын көрсете отырып), оның ішінде жай акциялар артықшылықты акциялар облигациялар








2.3

Банктің ірі қатысушысына тиесілі акциялар санының ұйымдардың (атауын көрсете отырып) дауыс беруші акцияларының жалпы санына арақатынасы немесе олардың, оның ішінде Қазақстан Республикасының резидент еместерінің жарғылық капиталдағы қатысу үлестері (пайызбен)

X







2.4

Жылжымайтын мүлік








2.5

Басқа мүлік (талдамасымен бірге)








Қолы _______________
Күні _______________

Банктердің ірі қатысушыларының, 
банк холдингтерінің, сақтандыру  
(қайта сақтандыру) ұйымы ірі   
қатысушыларының, сақтандыру    
холдингтерінің, жинақтаушы    
зейнетақы қорының ірі        
қатысушыларының, зейнетақы     
активтерін инвестициялық басқаруды
жүзеге асыратын ұйымның есеп беру
қағидаларына 6-қосымша      

Қаржы ұйымы ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру
холдингінің қызметі түрлерінің сипаттамасы

      1. Есеп беруші ұйым туралы ақпарат:
      Қаржы ұйымы ірі қатысушысының (банк холдингінің, сақтандыру холдингінің) атауы
____________________________________________________________________
      Есеп беруші тұлға жарғылық капиталында ірі қатысушысы болып табылатын қаржы ұйымының атауы
____________________________________________________________________
      Почта мекенжайы ______________________________________________
      Орналасқан жері ______________________________________________
      Телефон ________________ Факс ________________________________
      2. Қомақты операциялардың сипаттамасы (банктің ірі қатысушысының (банк холдингінің, сақтандыру холдингінің) акцияларға орналастырылған активтерді және басқа тұлғалардың жарғылық капиталындағы қатысу үлесін шегергенде жасалу күніндегі меншікті капиталдың он және одан астам пайызын құрайтын операциялар қомақты операциялар болып танылады):

Операцияның түрі

Операцияны жасау мақсаты

Операция жасалған күні

Сомасы (мың теңгемен)

Операция жасалған (кіріс алынған) валютаның түрі

Қарасы агенттің атауы

Қаржылық нәтиже (мың теңгемен)

1.








      3. Қаржы ұйымының және қаржы ұйымының тиісті ірі қатысушысының, банк пен банк холдингінің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мен сақтандыру холдингінің арасындағы банктің ірі қатысушыларына (банк холдингтеріне) банкпен есеп айырысу-кассалық қызмет көрсету операцияларын қоспағандағы операцияларды сипаттау:

Операцияның түрі

Операцияны жасау мақсаты

Операция жасалған күні

Сомасы (мың теңгемен)

Операция жасалған (кіріс алынған) валютаның түрі

Операцияның басқа қатысушыларының атауы

Қаржылық нәтиже (мың теңгемен)

Банктің ірі қатысушысы (банктің атауы)

1.








Банк холдингі (банктің атауы)

1.








Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

1.








Сақтандыру холдингі (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

1.








Жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы (жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)

1.








Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы (зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның атауы)

1.








      4. Қаржы ұйымының ірі қатысушысы (банк холдингі, сақтандыру холдингі) және қаржы ұйымы бірлесіп қатысатын өзге операциялардың сипаттамасы:

Операцияның түрі

Операцияны жасау мақсаты

Операция жасалған күні

Сомасы (мың теңгемен)

Операция жасалған (кіріс алынған) валютаның түрі

Операцияның басқа қатысушыларының атауы

Қаржылық нәтиже (мың теңгемен)

Банктің ірі қатысушысы (банктің атауы)

1.







Банк холдингі (банктің атауы)

1.







Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

1.








Сақтандыру холдингі (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

1.








Жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы (жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)

1.








Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы (зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның атауы)

1.








      5. Қосымша ақпарат:
      1) банктің ірі қатысушысының (банк холдингінің, сақтандыру холдингінің) лауазымды тұлғалары туралы ақпарат:

Лауазымды тұлғаның тегі, аты (бар болса - әкесінің аты)

Қаржы ұйымының ірі қатысушысы (банк холдингі, сақтандыру холдингі) болып табылатын ұйымдағы атқаратын қызметі, қаржы ұйымының атауын көрсетуімен

Басқа ұйымдарда атқаратын қызметі, ұйымның атауын көрсетуімен

Қатысу сомасы/ Сатып алынған акциялардың құны (мың теңгемен)

Лауазымды тұлғаға тиесілі акциялардың қаржы ұйымының ірі қатысушысының (банк холдингінің, сақтандыру холдингінің), өзге ұйымның дауыс беруші акцияларының жалпы санына ара қатынасы немесе оның жарғылық капиталындағы қатысу үлесі (пайызбен)

дербес

бірлесіп

тікелей

жанама

пайыз

ұйымның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, (бар болса - әкесінің аты)

1.









      2) қаржы ұйымы (банк холдингі, сақтандыру холдингі) ірі қатысушысының қатысушылары (акционерлері) туралы ақпарат (қаржы ұйымының (банк холдингінің) ірі қатысушысының ірі қатысушылары (ірі акционерлері) болып табылатын ұйымдардан басқа):

Ұйымның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты (бар болса - әкесінің аты)

Сатып алу күні

Жарғылық капиталға қатысу сомасы/ Сатып алынған акциялардың құны (мың теңгемен)

Иеленген акциялардың саны

Иеленген акциялар санының қаржы ұйымы ірі қатысушысының (банк холдингінің, сақтандыру холдингінің) дауыс беретін акцияларының жалпы санына ара қатынасы немесе оның жарғылық капиталға қатысу үлесі (пайызбен)

дербес

бірлесіп

тікелей

жанама

пайыз

ұйымның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, (бар болса - әкесінің аты)

1.









      3) қаржы ұйымы ірі қатысушысының (банк холдингінің, сақтандыру холдингінің) ұйымдардың жарғылық капиталына қатысу үлестерін сатып алу үшін заемдар алу туралы ақпарат:

Заем берген ұйымның/жеке тұлғаның атауы

Акциялары (жарғылық капиталындағы қатысу үлесі) заем есебінен сатып алынған ұйымның атауы

Заем сомасы (мың теңгемен)

Жарғылық капиталдағы қатысу сомасы /сатып алынған акциялардың құны (мың теңгемен)

Акциялар саны

Қаржы ұйымының ірі қатысушысының (банк холдингінің, сақтандыру холдингінің) сатып алған акциялар санының ұйымның дауыс беретін акциялардың жалпы санына ара қатынасы немесе оның жарғылық капиталға қатысу үлесі (пайызбен)

1.







      4) қаржы ұйымының ірі қатысушысы (банк холдингі, сақтандыру холдингі) ірі қатысушы (ірі акционер) болып табылатын ұйымдар тізбесінің өзгеруі туралы ақпарат:

Қаржы ұйымының ірі қатысушысы (банк холдингі, сақтандыру холдингі) ірі қатысушысы (ірі акционері) болып табылатын ұйымның атауы

Жарғылық капиталына қатысу/ акцияларды иелену кезеңі (сатып алу күні және мақсаты, сату күні)

Қаржы ұйымының ірі қатысушысы (банк холдингі, сақтандыру холдингі) иеленген акциялар санының ұйымның дауыс беретін акцияларының жалпы санына ара қатынасы немесе оның жарғылық капиталға қатысу үлесі (пайызбен)

Мәміле сомасы (мың теңгемен)

Мәміленің қаржылық нәтижесі (мың теңгемен)

1.






      Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға)
____________________________________________________________________
      (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)          (қолы)

      Бас бухгалтер _________________________________________________
                      (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)   (қолы)
      Орындаушы: ______________________ _________ ___________________
                 (лауазымы, аты-жөні)     (қолы)    (телефон нөмірі)
Есепке қол қойылған күн 20_____ жылғы «_____» __________
Мөрдің орны

Банктердің ірі қатысушыларының, 
банк холдингтерінің, сақтандыру  
(қайта сақтандыру) ұйымы ірі   
қатысушыларының, сақтандыру    
холдингтерінің, жинақтаушы    
зейнетақы қорының ірі        
қатысушыларының, зейнетақы     
активтерін инвестициялық басқаруды
жүзеге асыратын ұйымның есеп беру
қағидаларына 7-қосымша      

Қаржы ұйымының iрi қатысушысы (банк холдингi, сақтандыру
холдингi) қатысушы (акционер) болып табылатын ұйымдар туралы
ақпарат

      1. Есеп берушi ұйым туралы ақпарат:
      Қаржы ұйымы iрi қатысушысының (банк холдингiнiң, сақтандыру холдингiнiң) атауы ________________________________________________
Есеп берушi тұлға жарғылық капиталына iрi қатысушы болып табылатын
қаржы ұйымдарының атауы ___________________________________________
      Почта мекенжайы _____________________________________________
      Орналасқан жерi _____________________________________________
      Телефон_______________________Факс___________________________
      2. Қатынастар туралы ақпарат:
      1) банктiң iрi қатысушысының (банк холдингiнiң) банкпен:
      Банктiң орналастырылған акцияларын (артықшылықты және қаржы ұйымы сатып алғандарды қоспағанда) иелену:
      тiкелей______      жанама_________;
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы iрi қатысушысының (сақтандыру холдингiнiң) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен:
      сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс беретiн акцияларын иелену (пайызбен):
      тiкелей ______      жанама _________
жинақтаушы зейнетақы қорының iрi қатысушысының жинақтаушы зейнетақы қорымен:
жинақтаушы зейнетақы қорының дауыс беретiн акцияларын иелену (пайызбен):
      тiкелей ______      жанама _________
зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысының зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйыммен:
зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның дауыс беретiн акцияларын иелену (пайызбен):
      тiкелей ______      жанама _________
      2) банк акцияларымен дауыс беру мүмкiндiгi (банктiң дауыс беретiн акциялары санының жалпы көлемiнен пайызбен):
      тiкелей ______      жанама _________
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларымен дауыс беру мүмкiндiгi (пайызбен):
      тiкелей _______      жанама _______
жинақтаушы зейнетақы қорының акцияларымен дауыс беру мүмкiндiгi (жинақтаушы зейнетақы қорының дауыс беретiн акцияларының жалпы көлемiнен пайызбен):
      тiкелей_______      жанама _________
зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның акцияларымен дауыс беру мүмкiндiгi (зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның дауыс беретiн акцияларының жалпы көлемiнен пайызбен)
      тiкелей_______      жанама _________
      3) қаржы ұйымы iрi қатысушысының қаржы ұйымының қабылдайтын шешiмдерiне шарт күшiмен не өзге тәсiлмен ықпал ету мүмкiндiгi (растайтын құжаттарды қоса беруiмен)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
      4) банк холдингiнiң, сақтандыру холдингiнiң шарт күшiмен не өзге тәсiлмен банкпен, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен қабылданатын шешiмдерiн анықтау немесе бақылау жүргiзу мүмкiндiгi (растайтын құжаттарды қоса беруiмен)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
      3. Қаржы ұйымының iрi қатысушысы (банк холдингi, сақтандыру холдингi) қатысушы (акционер) болып табылатын ұйымдар туралы ақпарат:

N

ұйымның атауы

Қатысу сомасы/ Сатып алынған акциялардың құны (мың теңгемен)

Иеленген акциялар саны

Қаржы ұйымының iрi қатысушысы (банк холдингi, сақтандыру холдингi) иеленген акциялар саны мен ұйымның дауыс беретiн акцияларының жалпы санының ара қатынасы немесе оның жарғылық капиталға қатысу үлесi (пайызбен)

дербес

бiрлесiп

тiкелей

жанама

пайыз

ұйымның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, әкесiнiң аты

1.








      4. Қаржы ұйымының iрi қатысушысы (банк холдингi, сақтандыру холдингi) iрi қатысушы (iрi акционер) болып табылатын ұйымдардың қызметi түрiнiң немесе түрлерiнiң сипаттамасы (қаржы есептiлiгiн қоса беруiмен)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
      5. Қаржы ұйымының iрi қатысушысының (банк холдингiнiң, сақтандыру холдингiнiң) ұйымдардың жарғылық капиталдарына қатысу схемасы (шартты болып табылады, қаржы ұйымының (банк холдингiнiң, сақтандыру холдингiнiң) iрi қатысушысы толық құрылымын ұсынуы тиiс)

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға)
_____________________________________________________________________
      (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Бас бухгалтер
_____________________________________________________________________
      (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Орындаушы: _________________________ _________ ______________________
            (лауазымы, аты-жөні)       (қолы)   (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күн 20_____ жылғы «_____» __________
Мөрдің орны

Банктердің ірі қатысушыларының, 
банк холдингтерінің, сақтандыру  
(қайта сақтандыру) ұйымы ірі   
қатысушыларының, сақтандыру    
холдингтерінің, жинақтаушы    
зейнетақы қорының ірі        
қатысушыларының, зейнетақы     
активтерін инвестициялық басқаруды
жүзеге асыратын ұйымның есеп беру
қағидаларына 8-қосымша      

Қаржы ұйымының банк холдингiнiң, сақтандыру холдингiнiң iрi
қатысушысының iрi қатысушысы (акционерi) болып табылатын
ұйымдар туралы ақпарат, сондай-ақ үлестес тұлғалар, ірі
қатысушыға бақылауды жүзеге асыратын тұлғалар туралы, қаржы
ұйымының ірі қатысушысын бақылайтын еншілес және тәуелді
ұйымдары жөніндегі мәліметтер

      1. Есеп берушi ұйым туралы ақпарат:
       Қаржы ұйымы iрi қатысушысының (банк холдингiнiң, сақтандыру
холдингiнiң) атауы _________________________________________________
      Есеп берушi тұлға жарғылық капиталында iрi қатысушы болып табылатын қаржы ұйымдарының атауы __________________________________
      Пошталық мекен-жай____________________________________________
      Орналасқан жерi_______________________________________________
      Телефон______________________Факс_____________________________
      2. Қаржы ұйымы iрi қатысушысының (банк холдингiнiң, сақтандыру холдингiнiң) iрi қатысушылары (акционерлерi) болып табылатын ұйымдар туралы ақпарат:

N

Ұйымның атауы

Қатысу сомасы/ сатып алған акцияларының құны (мың теңге
мен)

Тиесілі акциялардың саны

Қаржы ұйымы iрi қатысушының (банк холдингiнiң, сақтандыру холдингiнiң) iрi қатысушысына тиесiлi акциялар санының қаржы ұйымы iрi қатысушысының (банк холдингiнiң, сақтандыру холдингiнiң) дауыс беретiн акцияларының жалпы санына ара қатынасы немесе оның жарғылық капиталына қатысу үлесi (пайызбен)

дербес

бiрлесiп

тiкелей

жанама

пайыз

ұйымның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, әкесiнiң аты

1.








      3. Қаржы ұйымы iрi қатысушысының (банк холдингiнiң, сақтандыру холдингiнiң) iрi қатысушысы (акционерi) болып табылатын ұйымдардың қызметi түрiнiң немесе түрлерiнiң сипаттамасы (қаржылық есептiлiктi қоса беруiмен) ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
      4. Қаржы ұйымы iрi қатысушысының (банк холдингiнiң, сақтандыру холдингiнiң) iрi қатысушысының аффилиирленген тұлғалары туралы ақпарат (аффилиирлену белгiлерiн көрсете отырып)
_____________________________________________________________________
      5. Қаржы ұйымының iрi қатысушысына (банк холдингiне, сақтандыру холдингiне) бақылауды жүзеге асыратын тұлғалар туралы ақпарат (бақылау жасаудың негiздеуiн көрсете отырып) _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
      6. Қаржы ұйымының iрi қатысушысына (банк холдингiне, сақтандыру холдингiне) бақылау жүргiзетiн тұлғаның еншiлес және тәуелдi ұйымдары туралы ақпарат
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға)
____________________________________________________________________
      (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Бас бухгалтер
____________________________________________________________________
      (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Орындаушы: _________________________ _________ _____________________
               (лауазымы, аты-жөні)   (қолы)     (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күн 20_____ жылғы «_____» __________
Мөрдің орны

Банктердің ірі қатысушыларының, 
банк холдингтерінің, сақтандыру  
(қайта сақтандыру) ұйымы ірі   
қатысушыларының, сақтандыру    
холдингтерінің, жинақтаушы    
зейнетақы қорының ірі        
қатысушыларының, зейнетақы     
активтерін инвестициялық басқаруды
жүзеге асыратын ұйымның есеп беру
қағидаларына 9-қосымша      

Үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есептер

      Есеп беруші тұлға туралы ақпарат:
      Сақтандыру холдингінің ірі қатысушысының атауы,
_______________________________________________________________

       Жарғылық капиталында есеп беруші тұлға ірі қатысушы болып табылатын қаржы ұйымының атауы
_______________________________________________________________
      Почта мекенжайы ______________________________________________
      Орналасқан жері ______________________________________________
      Телефон _____________________ Факс ___________________________

Үлестес тұлғаның атауы

Үлестестік белгісі

Операциялар түрі

Валюта түрі

Сома (мың теңгемен)

Шарт жасау күні (талаптарды орындауды бастаған күн)

Шарт қолданысының аяқталу күні (талаптарды орындауды аяқтаған күн)









Жиынтығы




      Кестеде үлестес тұлғамен операциялардың әрбір түрі бойынша сомасы есеп беруші тұлғаның меншікті капиталы мөлшерінен жиынтығы 0,001 пайыздан асатын үлестес тұлғалармен бірге есеп беруші тұлғаның барлық мәмілелері туралы мәліметтер көрсетіледі.

      Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға)
____________________________________________________________________
      (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________________
                      (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)
      Орындаушы: _________________________ _________ _______________
                  (лауазымы, аты-жөні)       (қолы)  (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күн 20_____ жылғы «_____» __________
      Мөрдің орны

Банктердің ірі қатысушыларының, 
банк холдингтерінің, сақтандыру  
(қайта сақтандыру) ұйымы ірі   
қатысушыларының, сақтандыру    
холдингтерінің, жинақтаушы    
зейнетақы қорының ірі        
қатысушыларының, зейнетақы     
активтерін инвестициялық басқаруды
жүзеге асыратын ұйымның есеп беру
қағидаларына 10-қосымша      

Сақтандыру тобына қатысушылардың есепті күнгі жағдай бойынша
сақтандыру тобының меншікті капиталының он және де одан да көп
пайызын құрайтын үшінші тұлғалар (тұлғалар тобы) алдындағы
қолданыстағы барлық міндеттемелері туралы есеп

__________________________________________________
(сақтандыру тобының атауы)

      Есеп беруші тұлға туралы ақпарат:
      Сақтандыру холдингінің атауы
_______________________________________________________________
      Почта мекенжайы ______________________________________________
      Орналасқан жері ______________________________________________
      Телефон ____________________ Факс ____________________________

Контрагенттің атауы

Операциялар түрі

Валюта түрі

Сома (мың теңгемен)

Шарт жасау күні (талаптарды орындауды бастаған күн)

Шарт қолданысының аяқталу күні (талаптарды орындауды аяқтаған күн)

(1 сақтандыру тобына қатысушылардың атауы)

1







2













n







1 қатысушы міндеттемелерінің жиынтығы





(сақтандыру тобына қатысушылардың атауы …)

1







2













n







қатысушы міндеттемелерінің жиынтығы ….





(n сақтандыру тобына қатысушылардың атауы)

1







2













n







n қатысушы міндеттемелерінің жиынтығы





      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезде – оның орнындағы тұлға
      __________________________________________ __________
        (тегі, аты, бар болса - әкесiнiң аты)      қолы

      Бас бухгалтер _____________________________________ __________
                     (тегі, аты, бар болса - әкесiнiң аты)  қолы
      Орындаушы _________________________________________ __________
                    (тегі, аты, бар болса - әкесiнiң аты)    қолы
      Есепке қойылған күн 20 _____жылғы «______» _____________
      Мөрдiң орны

Банктердің ірі қатысушыларының, 
банк холдингтерінің, сақтандыру  
(қайта сақтандыру) ұйымы ірі   
қатысушыларының, сақтандыру    
холдингтерінің, жинақтаушы    
зейнетақы қорының ірі        
қатысушыларының, зейнетақы     
активтерін инвестициялық басқаруды
жүзеге асыратын ұйымның есеп беру
қағидаларына 11-қосымша      

Сақтандыру тобының есепті кезең ішінде жасалған, сондай-ақ
есепті күнгі жағдай бойынша қолданыстағы топішілік мәмілелері

__________________________________________________
(сақтандыру тобының атауы)

      Есеп беруші тұлға туралы ақпарат:
      Сақтандыру холдингінің атауы
_______________________________________________________________
      Почта мекенжайы _________________________________________
      Орналасқан жері _________________________________________
      Телефон _____________________ Факс ______________________

р/р№

Сақтандыру тобына қатысушылардың атауы

Сақтандыру тобының құрамына кіретін қаржы ұйымының атауы

Валюта түрі

Сома (мың теңгемен)

Шарт жасау күні (талаптарды орындауды бастаған күн)

Шарт қолданысының аяқталу күні (талаптарды орындауды аяқтаған күн)

Сақтандыру тобына қатысушыларға (ақша әкетілуіне) қойылатын талаптар

1

1 қатысушы






1.1







1.n







2

2 қатысушы






2.1







2.n







n

n қатысушы













Барлығы талаптар (ақша әкетілуі)






Сақтандыру тобына қатысушыларға (ақша келуіне) міндеттемелері

1

1 қатысушы






1.1







1.n







2

2 қатысушы






2.1







2.2







n

n қатысушы













Барлығы талаптар (ақша келуі)






      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезде – оның орнындағы тұлға)
      __________________________________________ __________
        (тегі, аты, бар болса - әкесiнiң аты)       қолы
      Бас бухгалтер ____________________________________ __________
                    (тегі, аты, бар болса - әкесiнiң аты)  қолы
      Орындаушы ________________________________________ __________
                  (тегі, аты, бар болса - әкесiнiң аты)     қолы

      Есепке қойылған күн 20 _____жылғы «______» _____________
      Мөрдiң орны

Банктердің ірі қатысушыларының, 
банк холдингтерінің, сақтандыру  
(қайта сақтандыру) ұйымы ірі   
қатысушыларының, сақтандыру    
холдингтерінің, жинақтаушы    
зейнетақы қорының ірі        
қатысушыларының, зейнетақы     
активтерін инвестициялық басқаруды
жүзеге асыратын ұйымның есеп беру
қағидаларына 12-қосымша      

Қаржы ұйымының iрi қатысушысы - заңды тұлғаның,
банк холдингiнiң немесе сақтандыру холдингiнiң басшы
қызметкерлерiнiң мiнсiз iскерлiк беделi туралы
мәлiметтер

      1. Бiлiмi

Оқу орнының атауы

Түскен күнi - Аяқтаған күнi

Мамандығы

Бiлiм туралы дипломның деректемелерi, бiлiктiлiгi

Оқу орнының орналасқан жерi






      2. Соңғы үш жылда бiлiктiлiгiн арттыру семинарларынан, курстардан өту туралы мәлiметтер

Ұйымның атауы

Өткiзiлген күнi және орны

Сертификаттың деректемелерi




      3. Еңбек қызметi туралы

Жұмыс кезеңi

Жұмыс орны

Лауазымы

Тәртiптiк шара қолданудың болуы

Жұмыстан шығу, қызметiнен босату себептерi






      4. Бар жарияланымдар, ғылыми әзiрленiмдер және басқа да жетiстiктер:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
      5. Алынбаған немесе өтелмеген соттылығының бар болуы туралы мәлiметтер

Күнi

Сот органының атауы

Сот орналасқан жерi

Жаза салудың түрi

1997 жылғы 16 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексiнiң бабы

Соттың процессуалдық шешiмдi қабылдаған күнi







      6. Өзiне қабылдаған мiндеттемелердi (өтелмеген немесе мерзiмi өткен заемдар және басқалар) орындамау фактiлерiнiң болуы туралы мәлiметтер: ________________________________________________________
____________________________________________________________________
(көрсетiлген фактiлер болған жағдайда ұйымның атауы мен мiндеттемелер
                     сомасы көрсетiлуi тиiс)
      7. Қаржы ұйымымен үлестестігiнiң болуы (болмауы): _____________
____________________________________________________________________
             (иә/жоқ, үлестестік белгiлерi көрсетiледi)
      8. Осы мәселеге қатысы бар басқа ақпарат: ____________________
____________________________________________________________________
      Осы ақпарат тексерiлгенiн және шынайы мен толық болып табылатынын растаймын.
      Банктiң iрi қатысушысының - заңды тұлғаның, банк холдингiнiң немесе сақтандыру холдингiнiң басшы қызметкерлерi __________________
____________________________________________________________________
   (тегі, аты, (бар болса - әкесiнiң аты) баспа әрiптермен, қолы)

      Қаржы ұйымы - заңды тұлғаның iрi қатысушысы немесе банк холдингiнiң басшы қызметкерлерiнiң құрамы өзгерген жағдайда қаржы ұйымы - заңды тұлғаның iрi қатысушысы, банк холдингi немесе сақтандыру холдингi растайтын құжаттарды қоса беруiмен басшы қызметкерлердiң мiнсiз iскерлiк беделi туралы мәлiметтердi ұсынады.

      Күнi _____________________
      Мөрдiң орны

Банктердің ірі қатысушыларының, 
банк холдингтерінің, сақтандыру  
(қайта сақтандыру) ұйымы ірі   
қатысушыларының, сақтандыру    
холдингтерінің, жинақтаушы    
зейнетақы қорының ірі        
қатысушыларының, зейнетақы     
активтерін инвестициялық басқаруды
жүзеге асыратын ұйымның есеп беру
қағидаларына 13-қосымша      

Заңды тұлға болып табылатын қаржы ұйымының ірі қатысушысына
тиесілі банк холдингі, сақтандыру холдингі, ұйымның жарғылық
капиталына (акциясына) қатысу үлесі, оларды сатып алу көздері
туралы ақпарат

      Есеп беруші тұлға туралы ақпарат:
      Қаржы ұйымының ірі қатысушысының атауы (банк холдингінің немесе сақтандыру холдингінің)
________________________________________________________________
      Жарғылық капиталында есеп беруші тұлға ірі қатысушы болып табылатын қаржы ұйымының атауы
__________________________________________________________
      Почта мекенжайы _______________________________________________
      Орналасқан жері _______________________________________________
      Телефон ____________________ Факс _____________________________

Жарғылық капиталына немесе акцияларға қатысу үлесі қаржы ұйымының ірі қатысушысына тиесілі ұйымның атауы

Жарғылық капиталға қатысу үлесі/ тиесілі акцияларына құны (мың теңгемен)

Акциялардың саны

Қаржы ұйымының ірі қатысушысына тиесілі акциялар санының ұйымның дауыс беруші акцияларының жалпы санына арақатынасы немесе оның жарғылық капиталына қатысу үлесі (пайызбен)

Қаржы ұйымының ірі қатысушысына тиесілі жарғылық капиталына қатысу үлесі немесе акциясын сатып алуға арналған қаражат көздері

1.






      Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға)
      ______________________________________________________________
             (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер _________________________________________________
                        (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: _______________________ _________ __________________
                  (лауазымы, аты-жөні)    (қолы)    (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күн 20_____ жылғы «_____» __________
      Мөрдің орны

Банктердің ірі қатысушыларының, 
банк холдингтерінің, сақтандыру  
(қайта сақтандыру) ұйымы ірі   
қатысушыларының, сақтандыру    
холдингтерінің, жинақтаушы    
зейнетақы қорының ірі        
қатысушыларының, зейнетақы     
активтерін инвестициялық басқаруды
жүзеге асыратын ұйымның есеп беру
қағидаларына 14-қосымша      

Заңды тұлға болып табылатын қаржы ұйымының iрi қатысушысына
(банк холдингiне, сақтандыру холдингiне) тиесiлi банк акциялары
санының пайыздық ара қатынасының өзгеруi туралы мәлiметтер

      1. Есеп берушi тұлға туралы ақпарат:
      Қаржы ұйымының iрi қатысушысының (банк холдингiнiң немесе сақтандыру холдингiнiң) атауы:_______________________________________
      Есеп берушi тұлға жарғылық капиталында iрi қатысушысы болып табылатын қаржы ұйымының атауы _____________________________________
      Почта мекенжайы ______________________________________________
      Орналасқан жерi ______________________________________________
      Телефон__________________________Факс_________________________

Қосымша акциялар сатып алғанға дейiнгi қаржы ұйымының iрi қатысушысына (банк холдингiне, сақтандыру холдингiне) тиесiлi қаржы ұйымы акцияларының саны

Қаржы ұйымының қосымша сатып алынған акциялар санының және пайыздық ара қатынасының өзгеруi туралы мәлiметтер

Қосымша акциялар сатып алғаннан кейiнгi қаржы ұйымының iрi қатысушысына (банк холдингiне, сақтандыру холдингiне) тиесiлi қаржы ұйымы акцияларының саны

Қаржы ұйымына тиесiлi акцияларының саны

Қаржы ұйымының тиесiлi акциялары санының қаржы ұйымының дауыс беретiн акцияларының санына пайыздық ара қатынасы

қарсы агент/ мәмiленiң түрi

Шарттың N және күнi

Акциялар саны

Брокердiң атауы

Қаржы ұйымының 1 акциясының нарықтық құны (мың теңгемен)

Қаржы ұйымының 1 акциясын сатып алу бағасы (мың теңгемен)

Қаржы ұйымының сатып алған акцияларының құны (мың теңгемен)

Қаржы ұйымына тиесiлi акцияларының саны

Қаржы ұйымына тиесiлi қаржы ұйымының акциялары санының қаржы ұйымының дауыс беретiн акцияларының санына пайыздық ара қатынасы

Банк

1.












Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

1.












Ашық жинақтаушы зейнетақы қоры

1.












Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым

1.












      2. Қаржы ұйымының iрi қатысушысының (банк холдингiнiң, сақтандыру холдингiнiң) қаржы ұйымының акцияларын сатып алу шарттары және тәртiбi туралы мәлiметтер
________________________________________________________
      3. Қаржы ұйымының iрi қатысушысының (банк холдингiнiң, сақтандыру холдингiнiң) оның мiндеттемелерi, бұрын қаржы ұйымының акцияларына орналастырылған активтерiн шегергендегi активтер сомасының шегiнде, сондай-ақ басқа заңды тұлғалардың акцияларына және жарғылық капиталына қатысу үлестерiне орналастырылған активтер сомасы шегiнде қаржы ұйымының акцияларын сатып алу үшiн пайдаланылатын дереккөздердiң және құралдардың сипаттамасы, растайтын құжаттарды қоса беруiмен.______________________________________________________

      Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға)
      _______________________________________________________________
           (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)    (қолы)
      Бас бухгалтер _________________________________________________
                      (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)
      Орындаушы: ______________________ _________ ___________________
                  (лауазымы, аты-жөні)   (қолы)    (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күн 20_____ жылғы «_____» __________
      Мөрдің орны

Банктердің ірі қатысушыларының, 
банк холдингтерінің, сақтандыру  
(қайта сақтандыру) ұйымы ірі   
қатысушыларының, сақтандыру    
холдингтерінің, жинақтаушы    
зейнетақы қорының ірі        
қатысушыларының, зейнетақы     
активтерін инвестициялық басқаруды
жүзеге асыратын ұйымның есеп беру
қағидаларына 15-қосымша      

Жеке тұлға болып табылатын қаржы ұйымының iрi қатысушысына
тиесiлi қаржы ұйымының акциялары санының пайыздық ара
қатынасының өзгеруi туралы мәлiметтер

      1. Есеп берушi тұлға туралы ақпарат:
      Тегі, аты, (бар болса - әкесiнiң аты) ________________________
      Есеп берушi тұлға жарғылық капиталында iрi қатысушысы болып табылатын қаржы ұйымдарының атауы___________________________________
      Тұрғылықты жері ______________________________________________
      Үй телефоны_______________жұмыс телефоны______________________

Қосымша акциялар сатып алғанға дейiнгi қаржы ұйымының iрi қатысушысына (банк холдингiне, сақтандыру холдингiне) тиесiлi қаржы ұйымы акцияларының саны

Қаржы ұйымының қосымша сатып алынған акциялар санының және пайыздық ара қатынасының өзгеруi туралы мәлiметтер

Қосымша акциялар сатып алғаннан кейiнгi қаржы ұйымының iрi қатысушысына (банк холдингiне, сақтандыру холдингiне) тиесiлi қаржы ұйымы акцияларының саны

Қаржы ұйымына тиесiлi акцияларының саны

Қаржы ұйымының тиесiлi акциялары санының қаржы ұйымының дауыс беретiн акцияларының санына пайыздық ара қатынасы

қарсы агент/ мәмiленiң түрi

Шарттың N және күнi

Акциялар саны

Брокердiң атауы

Қаржы ұйымының 1 акциясының нарықтық құны (мың теңгемен)

Қаржы ұйымының 1 акциясын сатып алу бағасы (мың теңгемен)

Қаржы ұйымының сатып алған акцияларының құны (мың теңгемен)

Қаржы ұйымына тиесiлi акцияларының саны

Қаржы ұйымына тиесiлi қаржы ұйымының акциялары санының қаржы ұйымының дауыс беретiн акцияларының санына пайыздық ара қатынасы

Банк

1.












Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

1.












Ашық жинақтаушы зейнетақы қоры

1.












Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым

1.












      2. Қаржы ұйымының iрi қатысушысының қаржы ұйымының акцияларын сатып алу шарттары және тәртiбi туралы мәлiметтер
________________________________________________________
      3. Қаржы ұйымының iрi қатысушысына меншiк құқығында тиесiлi мүлiктiң құнынан аспайтын мөлшерде қаржы ұйымының акцияларын сатып алу үшiн қолданылатын дереккөздердiң және қаражаттардың сипаттамасын растайтын құжаттарды қоса бере отырып көрсетедi.
___________________________________________________________

      Қолы ___________________
      Мөрдің орны ____________

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 ақпандағы 
№ 97 қаулысына    
қосымша       

Күші жойылды деп танылатын нормативтік құқықтық
актілердің тізбесі

      1. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Банктердің ірі қатысушыларының, банк холдингтерінің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ірі қатысушыларының, сақтандыру холдингтерінің, жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушыларының, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның есеп беру ережесін бекіту туралы» 2007 жылғы 24 желтоқсандағы № 275 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5114 тіркелген).
      2. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Банктердің ірі қатысушыларының, банк холдингтерінің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ірі қатысушыларының, сақтандыру холдингтерінің, жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушыларының, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның есеп беру ережесін бекіту туралы» 2007 жылғы 24 желтоқсандағы № 275 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2008 жылғы 28 қарашадағы № 199 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5452 тіркелген).
      3. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Банктердің ірі қатысушыларының, банк холдингтерінің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ірі қатысушыларының, сақтандыру холдингтерінің, жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушыларының, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның есеп беру ережесін бекіту туралы» 2007 жылғы 24 желтоқсандағы № 275 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2010 жылғы 3 қыркүйектегі № 136 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6535 тіркелген).
      4. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2010 жылғы 27 желтоқсандағы № 184 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6766 тіркелген, Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілер жинағының 2011 жылғы № 7-құжатында жарияланған) қосымшаның 5-тармағы.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады