Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне сәйкестендіру нөмірлері мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 26 наурыздағы № 108 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2012 жылы 7 мамырда № 7625 тіркелді

      «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы және «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасында қор нарығын дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Осы қаулының 1-қосымшасына (бұдан әрі – 1-қосымша) сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне сәйкестендіру нөмірлері мәселелері бойынша өзгерістер енгізілсін.
      2. Осы қаулы 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-қосымшаның 1-тармағының алтыншы, жетінші, он екінші, он үшінші, он жетінші, он сегізінші абзацтарын, 1-қосымшаның 2-тармағының алтыншы, жетінші, оныншы – он екінші, он алтыншы, он жетінші абзацтарын, 1-қосымшаның 3-тармағының алтыншы, жетінші, он бірінші – он үшінші, он жетінші, он сегізінші, жиырма екінші, жиырма үшінші, жиырма жетінші, жиырма сегізінші, отыз екінші – отыз алтыншы, отыз сегізінші, қырқыншы, қырық екінші, қырық төртінші, қырық алтыншы, қырық сегізінші, елуінші абзацтарын, 1-қосымшаның 4-тармағының алтыншы, жетінші, алпысыншы – жүз алтыншы, жүз он екінші, жүз он үшінші, жүз қырық бірінші – жүз алпыс бесінші, жүз жетпіс сегізінші – жүз сексен жетінші, жүз тоқсан бірінші, жүз тоқсан екінші, жүз тоқсан алтыншы, жүз тоқсан жетінші, екі жүз бірінші, екі жүз екінші абзацтарын, 1-қосымшаның 5-тармағының алтыншы, жетінші абзацтарын, 1-қосымшаның 6-тармағының алтыншы, жетінші, он бірінші, он екінші, он алтыншы, он жетінші, он тоғызыншы, жиырма бірінші, жиырма үшінші абзацтарын, 1-қосымшаның 7-тармағының алтыншы, жетінші абзацтарын, 1-қосымшаның 8-тармағының алтыншы, жетінші, тоғызыншы абзацтарын, 1-қосымшаның 9-тармағының бесінші, алтыншы абзацтарын, 1-қосымшаның 10-тармағының алтыншы, жетінші, он бірінші, он екінші абзацтарын қоспағанда, алғашқы жарияланған күнінен кейін он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап туындайтын қатынастарға қолданылады.
      3. 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап 1-қосымшаның 1-тармағы төртінші, бесінші, оныншы, он бірінші, он бесінші, он алтыншы абзацтарының, 1-қосымшаның 2-тармағы төртінші, бесінші, сегізінші, тоғызыншы, он төртінші, он бесінші абзацтарының, 1-қосымшаның 3-тармағы төртінші, бесінші, сегізінші – оныншы, он бесінші, он алтыншы, жиырмасыншы, жиырма бірінші, жиырма бесінші, жиырма алтыншы, отызыншы, отыз бірінші, отыз жетінші, отыз тоғызыншы, қырық бірінші, қырық үшінші, қырық бесінші, қырық жетінші, қырық тоғызыншы абзацтарының, 1-қосымшаның 4-тармағы төртінші, бесінші, сегізінші – елу тоғызыншы, жүз оныншы, жүз он бірінші, жүз он төртінші – жүз қырқыншы, жүз алпыс алтыншы – жүз жетпіс жетінші, жүз сексен тоғызыншы, жүз тоқсаныншы, жүз тоқсан төртінші, жүз тоқсан бесінші, жүз тоқсан тоғызыншы, екі жүзінші абзацтарының, 1-қосымшаның 5-тармағы төртінші, бесінші абзацтарының, 1-қосымшаның 6-тармағы төртінші, бесінші, тоғызыншы, оныншы, он төртінші, он бесінші, он сегізінші, жиырмасыншы, жиырма екінші, жиырма төртінші, жиырма бесінші абзацтарының, 1-қосымшаның 7-тармағы төртінші, бесінші абзацтарының, 1-қосымшаның 8-тармағы төртінші, бесінші, сегізінші абзацтарының, 1-қосымшаның 9-тармағы үшінші, төртінші абзацтарының, 1-қосымшаның 10-тармағы төртінші, бесінші, тоғызыншы, оныншы абзацтарының күші жойылды деп танылсын.

      Ұлттық Банк
      Төрағасы                                   Г. Марченко

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының 
2012 жылғы 26 наурыздағы 
№ 108 қаулысына      
1-қосымша         

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің кейбір нормативтік
құқықтық актілеріне сәйкестендіру мәселелері бойынша
енгізілетін өзгерістер

      1. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 17.03.2016 № 91 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      2. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 03.02.2014 № 14 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      3. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2016 № 30 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      4. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 № 207 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      5. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 № 205 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      6. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 № 208 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      7. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 № 210 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      8. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 № 208 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      9. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 № 219 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      10. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 № 202 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 26 наурыздағы 
№ 108 қаулысына      
2-қосымша         

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2016 № 30 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 26 наурыздағы 
№ 108 қаулысына     
3-қосымша         

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2016 № 30 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 26 наурыздағы  
№ 108 қаулысына      
4-қосымша          

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2016 № 30 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 26 наурыздағы 
№ 108 қаулысына      
5-қосымша          

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2016 № 30 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының 
2012 жылғы 26 наурыздағы 
№ 108 қаулысына     
6-қосымша         

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2016 № 30 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 26 наурыздағы
№ 108 қаулысына      
7-қосымша         

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2016 № 30 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 26 наурыздағы 
№ 108 қаулысына      
8-қосымша         

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2016 № 30 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 26 наурыздағы 
№ 108 қаулысына     
9-қосымша          

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2016 № 30 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 26 наурыздағы
№ 108 қаулысына     
10-қосымша         

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2016 № 30 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 26 наурыздағы 
№ 108 қаулысына    
11-қосымша        

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2016 № 30 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 26 наурыздағы
№ 108 қаулысына     
12-қосымша       

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2016 № 30 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 26 наурыздағы
№ 108 қаулысына    
13-қосымша        

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2016 № 30 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 26 наурыздағы
№ 108 қаулысына    
14-қосымша          

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2016 № 30 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 26 наурыздағы 
№ 108 қаулысына      
15-қосымша          

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2016 № 30 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкi Басқармасының
2012 жылғы 26 наурыздағы
№ 108 қаулысына    
16-қосымша        

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 № 208 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкi Басқармасының
2012 жылғы 26 наурыздағы
№ 108 қаулысына       
17-қосымша          

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 № 208 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкi Басқармасының
2012 жылғы 26 наурыздағы 
№ 108 қаулысына      
18-қосымша          

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 № 208 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкi Басқармасының
2012 жылғы 26 наурыздағы
№ 108 қаулысына     
19-қосымша        

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 № 208 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкi Басқармасының
2012 жылғы 26 наурыздағы 
№ 108 қаулысына     
20-қосымша         

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 № 208 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкi Басқармасының
2012 жылғы 26 наурыздағы 
№ 108 қаулысына     
21-қосымша         

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 № 208 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкi Басқармасының
2012 жылғы 26 наурыздағы 
№ 108 қаулысына    
22-қосымша       

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 № 208 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкi Басқармасының
2012 жылғы 26 наурыздағы 
№ 108 қаулысына    
23-қосымша        

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 № 208 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкi Басқармасының
2012 жылғы 26 наурыздағы  
№ 108 қаулысына    
24-қосымша        

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 № 208 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкi Басқармасының
2012 жылғы 26 наурыздағы 
№ 108 қаулысына   
25-қосымша       

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 № 208 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады