Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердің сенімгерлік операцияларды және кастодиандық қызметті бухгалтерлік есепке алуды жүргізуі жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы" 2007 жылғы 30 қарашадағы № 134 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 26 наурыздағы № 111 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2012 жылы 10 мамырда № 7644 тіркелді

      «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес және екінші деңгейдегі банктердің сенімгерлік операцияларды және кастодиандық қызметті бухгалтерлік есепке алуды жүргізуін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Екінші деңгейдегі банктердің сенімгерлік операцияларды және кастодиандық қызметті бухгалтерлік есепке алуды жүргізуі жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» 2007 жылғы 30 қарашадағы № 134 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5089 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердің сенімгерлік операцияларды және кастодиандық қызметті бухгалтерлік есепке алуды жүргізуі жөніндегі нұсқаулықта:
      1-тарауда:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Жалпы ережелер»;
      1 және 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Екінші деңгейдегі банктердің сенімгерлік операцияларды және кастодиандық қызметті бухгалтерлік есепке алуды жүргізуі жөніндегі осы нұсқаулық «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2011 жылғы 28 ақпанда № 6793 тіркелген, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы және «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамындағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын бекіту туралы» 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 3 қаулысына (бұдан әрі – Бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспары), халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес әзірленген.
      2. Осы Нұсқаулық екінші деңгейдегі банктер (бұдан әрі – банктер) жүзеге асыратын сенімгерлік операциялардың және кастодиандық қызметтің бухгалтерлік есебін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясы негізінде жүргізуді нақтылайды.»;
      2-тарауда:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Сенімгерлік операцияларды есепке алу»;
      12345 және 6-параграфтардың тақырыптары мынадай редакцияда жазылсын:
      «1-параграф. Сенімгерлік басқаруға қабылданған активтерді есепке алу»;
      «2-параграф. Сенімгерлік басқаруға қабылданған және тазартылған қымбат металдарға орналастырылған ақшаны және сенімгерлік басқаруға қабылданған тазартылған қымбат металдарды есепке алу»;
      «3-параграф. Сенімгерлік басқаруға қабылданған және банк салымдарына орналастырылған ақшаны есепке алу»;
      «4-параграф. Сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық заемдар бойынша талаптар құқықтарын есепке алу»;
      «5-параграф. Сенімгерлік басқарудан алынған активтерді есепке алу»;
      «6-параграф. Сенімгерлік басқарушының клиенттің активтерін сенімгерлік басқарудан түскен сыйақысын есепке алу»;
      3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Кастодиан банктің инвестициялық қорлардың активтерін есепке алуы»;
      32-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «32. Кастодиан банктің кастодиан шартының негізінде қабылдаған клиенттердің ақшасы және кастодиан шартына сәйкес қабылданған ақшамен операциялар, сондай-ақ алынған инвестициялық кіріс (шығыс) мынадай баланстық шоттарға:
      2012 «Шетелдік орталық банктердің корреспонденттік шоттары» - егер кастодиан шарты шетелдік орталық банкпен жасалған жағдайда;
      2013 «Басқа банктердің корреспонденттік шоттары» - егер кастодиан шарты банкпен (шетелдік орталық банктен басқа) жасалған жағдайда;
      2202 «Жинақтаушы зейнетақы қорларына және инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға кастодиан банктер ашқан ағымдағы шоттардағы инвестицияланбаған қалдықтар» - егер кастодиан шарты зейнетақы активтері бойынша жинақтаушы зейнетақы қорларымен және инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдармен жасалған жағдайда;
      2203 «Заңды тұлғалардың ағымдағы шоттары» - егер кастодиан шарты өзге ұйымдармен (зейнетақы активтері бойынша жинақтаушы зейнетақы қорларынан, инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардан және банктерден басқа) жасалған жағдайда есепке алынады.
      Кастодиан банк кастодиан шартының негізінде қабылдаған өзге активтердің бухгалтерлік есебі Бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарында көзделген 7700 «Жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтерін қоспағанда, кастодиандық сақтауға қабылданған активтер» шоттар топтарының баланстан тыс шоттарында жүзеге асырылады.»;
      3-тарауда:
      1-параграф мынадай редакцияда жазылсын:
      «1-параграф. Кастодиан шартының негізінде қабылданған ақшаны, бағалы қағаздарды және өзге де қаржы құралдарын есепке алу
      33. Кастодиан банк кастодиан шартының негізінде клиенттен ақшаны, бағалы қағаздарды және өзге де қаржы құралдарын алған кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:
      1) ақша сомасына:

Дт

1051

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»


1052

«Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»

Кт

2012

«Шетелдік орталық банктердің корреспонденттік шоттары»


2013

«Басқа банктердің корреспонденттік шоттары»


2202

«Жинақтаушы зейнетақы қорларына және инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға кастодиан банктер ашқан ағымдағы шоттардағы инвестицияланбаған қалдықтар» (банктік инвестициялық шот)


2203

«Заңды тұлғалардың ағымдағы шоттары» (банктік инвестициялық шот);

      2) бағалы қағаздардың және өзге де қаржы құралдарының құнына:

Кіріс

7701

«Бағалы қағаздар»


7702

«Басқа банктердегі салымдар»


7703

«Тазартылған қымбат металдар»


7704

«Кері РЕПО» операциялары»


7705

«РЕПО» операциялары»


7706

«Туынды қаржы құралдары»


7707

«Капиталға инвестициялар»


7708

«Үйлерге, машиналарға, жабдыққа, көлік және басқа негізгі құрал-жабдыққа инвестициялар»


7709

«Басқа да активтер».

      34. Кастодиан шартының негізінде қабылданған ақшаны орналастыру, инвестициялық кіріс (шығыс) алу және кастодиан шартының негізінде қабылданған қаржы құралдарымен өзге де операциялар жасау кезінде осы Нұсқаулықта көзделген бухгалтерлік жазбалардан басқа 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот», 1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар» баланстық шоттардың дебеті және (немесе) кредиті және тиісінше 2012 «Шетелдік орталық банктердің корреспонденттік шоттары», 2013 «Басқа банктердің корреспонденттік шоттары», 2202 «Жинақтаушы зейнетақы қорларына және инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға кастодиан банктер ашқан ағымдағы шоттардағы инвестицияланбаған қалдықтар», 2203 «Заңды тұлғалардың ағымдағы шоттары» баланстық шоттардың кредиті және (немесе) дебеті бойынша бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады.»;
      2345678 және 9-параграфтардың тақырыптары мынадай редакцияда жазылсын:
      «2-параграф. Кастодиан шартының негізінде қабылданған және бағалы қағаздарға орналастырылған ақшаны және кастодиан шартының негізінде қабылданған бағалы қағаздарды есепке алу»;
      «3-параграф. Кастодиан шартының негізінде қабылданған және салымдарға орналастырылған ақшаны немесе кастодиан шартының негізінде қабылданған салымдарды есепке алу»;
      «4-параграф. Кастодиан шартының негізінде қабылданған және тазартылған қымбат металдарға орналастырылған ақшаны немесе кастодиан шартының негізінде қабылданған тазартылған қымбат металдарды есепке алу»;
      «5-параграф. Кастодиан шартының негізінде қабылданған және кастодиан шартының негізінде қабылданған ақша есебінен сатып алынған бағалы қағаздармен жүргізілетін РЕПО және кері РЕПО операцияларын есепке алу»;
      «6-параграф. Кастодиан шартының негізінде қабылданған және туынды қаржы құралдарына орналастырылған ақшаны және кастодиан шартының негізінде қабылданған туынды қаржы құралдарын есепке алу»;
      «7-параграф. Кастодиан шартының негізінде қабылданған және заңды тұлғалардың жарғылық капиталына орналастырылған ақшаны есепке алу»;
      «8-параграф. Кастодиан шартының негізінде қабылданған және негізгі құрал-жабдыққа орналастырылған ақшаны есепке алу»;
      «9-параграф. Кастодиан шартына сәйкес алынған активтерді есепке алу»;
      4-тарауда:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Кастодиан шартының негізінде қабылданған зейнетақы активтерін есепке алу»;
      1-параграфтың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1-параграф. Зейнетақы жарналарын, сондай-ақ төлемдерді және жинақталған зейнетақы қаражатын басқа жинақтаушы зейнетақы қорларына аударуды есепке алу»;
      717273 және 74-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «71. Салымшылардың зейнетақы жарналары жинақтаушы зейнетақы қорының банктік инвестициялық шотына келіп түскен кезде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт

1051

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»


1052

«Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»


2013

«Басқа банктердің корреспонденттік шоттары»

Кт

2202

«Жинақтаушы зейнетақы қорларына және инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға кастодиан банктер ашқан ағымдағы шоттардағы инвестицияланбаған қалдықтар» (банктік инвестициялық шот).

      72. Кастодиан шартына сәйкес жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы төлемдерінің банк шотынан жинақталған зейнетақы қаражатын жинақтаушы зейнетақы қорларына және зейнетақы төлемдерін алушыларға қызмет көрсететін банктерге аударуды жүзеге асыру кезінде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:
      1) жинақтаушы зейнетақы қорының банктік инвестициялық шотынан соманы жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы төлемдерінің банк шотына аудару бойынша:

Дт

2202

«Жинақтаушы зейнетақы қорларына және инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға кастодиан банктер ашқан ағымдағы шоттардағы инвестицияланбаған қалдықтар» (банктік инвестициялық шот)

Кт

2202

«Жинақтаушы зейнетақы қорларына және инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға кастодиан банктер ашқан ағымдағы шоттардағы инвестицияланбаған қалдықтар» (зейнетақы төлемдерінің банк шоты);

      2) зейнетақы төлемдерін алушыға қызмет көрсететін банктің шотына соманы аудару бойынша:

Дт

2202

«Жинақтаушы зейнетақы қорларына және инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға кастодиан банктер ашқан ағымдағы шоттардағы инвестицияланбаған қалдықтар» (зейнетақы төлемдерінің банк шоты)

Кт

1052

«Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»


2013

«Басқа банктердің корреспонденттік шоттары».

      73. Жинақтаушы зейнетақы қорының банктік инвестициялық шотына келіп түскен және қате есептелді деп танылған сомаларды қайтару кезінде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт

2202

«Жинақтаушы зейнетақы қорларына және инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға кастодиан банктер ашқан ағымдағы шоттардағы инвестицияланбаған қалдықтар» (зейнетақы төлемдерінің банк шоты)

Кт

1052

«Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»


2011

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің корреспонденттік шоттары»


2013

«Басқа банктердің корреспонденттік шоттары».

      74. Кастодиан шартының негізінде қабылданған ақшаны орналастыру, инвестициялық кіріс (шығыс) алу және зейнетақы активтерімен өзге де операцияларды жасау кезінде осы Нұсқаулықта көзделген бухгалтерлік жазбалардан басқа 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот», 1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар», 2011 «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің корреспонденттік шоттары», 2013 «Басқа банктердің корреспонденттік шоттары» баланстық шоттарының дебеті және (немесе) кредиті және тиісінше 2202 «Жинақтаушы зейнетақы қорларына және инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға кастодиан банктер ашқан ағымдағы шоттардағы инвестицияланбаған қалдықтар» баланстық шотының кредиті және (немесе) дебеті бойынша бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады.»;
      2-параграфтың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2-параграф. Кастодиан шартының негізінде қабылданған және бағалы қағаздарға орналастырылған зейнетақы активтерін есепке алу»;
      75767778798081 және 82-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «75. Кастодиан шартының негізінде қабылданған жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін бағалы қағаздарға орналастыру кезінде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:
      бағалы қағаздарды сатып алу сомасына:

Кіріс

7401

«Қазақстан Республикасының қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары»


7403

«Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары»


7404

«Қазақстан қор биржасының ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар»


7405

«Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары»


7407

«Басқа да зейнетақы активтері»;

      сатып алынған сыйақы (купон) сомасына:

Кіріс

7408

«Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан Республикасының қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)»


7409

«Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)»


7410

«Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан қор биржасының ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)»


7411

«Зейнетақы активтері орналастырылған халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)».

      76. Зейнетақы активтерін уақтылы орналастырмағаны үшін есептелген өсімпұл сомасы жинақтаушы зейнетақы қорының банктік инвестициялық шотына аударылған кезде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт

1051

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»


1052

«Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»

Кт

2012

«Шетелдік орталық банктердің корреспонденттік шоттары»


2013

«Басқа банктердің корреспонденттік шоттары»


2202

«Жинақтаушы зейнетақы қорларына және инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға кастодиан банктер ашқан ағымдағы шоттардағы инвестицияланбаған қалдықтар» (банктік инвестициялық шот).

      77. Кастодиан шартының негізінде қабылданған зейнетақы активтерінің есебінен сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы және/немесе дивидендтер есептеу кезінде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Кіріс

7408

«Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан Республикасының қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)»


7409

«Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)»


7410

«Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан қор биржасының ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)»


7411

«Зейнетақы активтері орналастырылған халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)»


7413

«Зейнетақы активтері орналастырылған басқа да қаржы активтері бойынша есептелген сыйақы».

      78. Кастодиан шартының негізінде қабылданған зейнетақы активтерінің есебінен сатып алынған сату үшін қолда бар және саудаға арналған бағалы қағаздардың құнын қайта бағалау кезінде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:
      1) бағалы қағаздардың әділ құны олардың есептік құнынан асып кеткен кезде:

Кіріс

7401

«Қазақстан Республикасының қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары»


7403

«Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары»


7404

«Қазақстан қор биржасының ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар»


7405

«Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары»


7407

«Басқа да зейнетақы активтері»;

      2) бағалы қағаздардың есептік құны олардың әділ құнынан асып кеткен кезде:

Шығыс

7401

«Қазақстан Республикасының қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары»


7403

«Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары»


7404

«Қазақстан қор биржасының ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар»


7405

«Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары»


7407

«Басқа да зейнетақы активтері».

      79. Егер кастодиан шартының негізінде қабылданған зейнетақы активтерінің есебінен сатып алынған бағалы қағаздардың құны шетел валютасында көрсетілген жағдайда мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:
      1) валюта айырбастаудың нарықтық бағамы көтерілген кезде:

Кіріс

7401

«Қазақстан Республикасының қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары»


7403

«Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары»


7404

«Қазақстан қор биржасының ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар»


7405

«Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары»


7407

«Басқа да зейнетақы активтері»


7408

«Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан Республикасының қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)»


7409

«Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)»


7410

«Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан қор биржасының ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)»


7411

«Зейнетақы активтері орналастырылған халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)»


7413

«Зейнетақы активтері орналастырылған басқа да қаржы активтері бойынша есептелген сыйақы»;

      2) валюта айырбастаудың нарықтық бағамы төмендеген кезде:

Шығыс

7401

«Қазақстан Республикасының қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары»


7403

«Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары»


7404

«Қазақстан қор биржасының ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар»


7405

«Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары»


7407

«Басқа да зейнетақы активтері»


7408

«Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан Республикасының қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)»


7409

«Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)»


7410

«Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан қор биржасының ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)»


7411

«Зейнетақы активтері орналастырылған халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)»


7413

«Зейнетақы активтері орналастырылған басқа да қаржы активтері бойынша есептелген сыйақы».

      80. Эмитент кастодиан шартының негізінде қабылданған зейнетақы активтерінің есебінен сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы және/немесе дивидендтер төлеген күні сыйақы және дивидендтер сомасына мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Шығыс

7408

«Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан Республикасының қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)»


7409

«Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)»


7410

«Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан қор биржасының ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)»


7411

«Зейнетақы активтері орналастырылған халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)»


7413

«Зейнетақы активтері орналастырылған басқа да қаржы активтері бойынша есептелген сыйақы»;

сатып алынған сыйақы (купон) сомасына:

Шығыс

7408

«Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан Республикасының қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)»


7409

«Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)»


7410

«Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан қор биржасының ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)»


7411

«Зейнетақы активтері орналастырылған халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)».

      81. Банк әрбір есепті күнге халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының және есеп саясатының талаптарына сәйкес сату үшін қолда бар және өтеуге дейін ұсталынатын бағалы қағаздардың құнсыздануына тест жүргізеді және мынадай бухгалтерлік жазбаларды жүзеге асырады:
      1) бағалы қағаздардың құнсыздануынан болған зиянды тану кезінде:

Шығыс

7401

«Қазақстан Республикасының қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары»


7403

«Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары»


7404

«Қазақстан қор биржасының ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар»


7405

«Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары»


7408

«Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан Республикасының қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)»


7409

«Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)»


7410

«Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан қор биржасының ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)»


7411

«Зейнетақы активтері орналастырылған халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)»


7413

«Зейнетақы активтері орналастырылған басқа да қаржы активтері бойынша есептелген сыйақы»;

      2) бағалы қағаздардың құнсыздануынан бұрын танылған зиянды қалпына келтіру кезінде:

Кіріс

7401

«Қазақстан Республикасының қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары»


7403

«Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары»


7404

«Қазақстан қор биржасының ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар»


7405

«Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары»


7408

«Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан Республикасының қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)»


7409

«Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)»


7410

«Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан қор биржасының ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)»


7411

«Зейнетақы активтері орналастырылған халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)»


7413

«Зейнетақы активтері орналастырылған басқа да қаржы активтері бойынша есептелген сыйақы».

      82. Кастодиан шартының негізінде қабылданған зейнетақы активтерінің есебінен сатып алынған бағалы қағаздарды өтеу немесе сату күні мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

Шығыс

7401

«Қазақстан Республикасының қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары»


7403

«Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары»


7404

«Қазақстан қор биржасының ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар»


7405

«Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары»


7407

«Басқа да зейнетақы активтері»;

      бағалы қағаздар бойынша есептелген сыйақы сомасына:

Шығыс

7408

«Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан Республикасының қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)»


7409

«Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)»


7410

«Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан қор биржасының ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)»


7411

«Зейнетақы активтері орналастырылған халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)»


7413

«Зейнетақы активтері орналастырылған басқа да қаржы активтері бойынша есептелген сыйақы»;

сатып алынған сыйақы сомасына:

Шығыс

7408

«Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан Республикасының қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)»


7409

«Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)»


7410

«Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан қор биржасының ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)»


7411

«Зейнетақы активтері орналастырылған халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)».».

      3 және 4-параграфтардың тақырыптары мынадай редакцияда жазылсын:
      «3-параграф. Банктердегі және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдарға орналастырылған зейнетақы активтерімен жасалған операцияларды есепке алу»;
      «4-параграф. Кастодиандық қызмет бойынша кірістер мен шығыстарды есепке алу»;
      91-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «91. Жинақтаушы зейнетақы қоры кастодиан шартына сәйкес өтелуі тиіс кастодиан банк жүргізген шығыстарды өтеу және төлеу, сондай-ақ кастодиан банктің комиссиялық сыйақысының есептелген сомаларын төлеу кезінде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт

2202

«Жинақтаушы зейнетақы қорларына және инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға кастодиан банктер ашқан ағымдағы шоттардағы инвестицияланбаған қалдықтар»

Кт

1819

«Бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызмет бойынша есептелген комиссиялық кірістер»


1860

«Банктік қызмет бойынша өзге дебиторлар».»;

      93-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «93. Жинақтаушы зейнетақы қорына кастодиан шартының негізінде көрсетілген қызметтер үшін есептелген мерзімі өткен сыйақыны, сондай-ақ тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) есептелген сомасын өтеу кезінде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:
      1) есептелген мерзімі өткен сыйақы сомасына:

Дт

2202

«Жинақтаушы зейнетақы қорларына және инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға кастодиан банктер ашқан ағымдағы шоттардағы инвестицияланбаған қалдықтар»

Кт

1839

«Бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызмет бойынша мерзімі өткен комиссиялық кірістер»;

      2) тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл) сомасына:

Дт

2202

«Жинақтаушы зейнетақы қорларына және инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға кастодиан банктер ашқан ағымдағы шоттардағы инвестицияланбаған қалдықтар»

Кт

1860

«Банктік қызмет бойынша өзге дебиторлар».»;

      5 және 6-тараулардың тақырыптары мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Кастодиан шартының негізінде қабылданған өзге де активтерді есепке алу»;
      «6. Қорытынды ереже».
      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Ұлттық Банк
      Төрағасы                                   Г. Марченко

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады