Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын ерiктi түрде таратуға рұқсат беру не көрсетілген рұқсатты беруден бас тарту қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 26 маусымдағы № 198 Қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2012 жылы 30 шілдеде № 7811 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 27 тамыздағы № 149 қаулысымен

      Ескерту. Қаулының күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2019 № 149 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын ерiктi түрде таратуға рұқсат беру не көрсетілген рұқсатты беруден бас тарту қағидалары бекітілсін.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк


Төрағасының міндетін атқарушы

Д. Ғалиева


  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 26 маусымдағы
№ 198 қаулысымен
бекітілген

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын ерiктi түрде таратуға
рұқсат беру не көрсетілген рұқсатты беруден бас тарту
қағидалары

      Осы Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын ерiктi түрде таратуға рұқсат беру не көрсетілген рұқсатты беруден бас тарту қағидалары (бұдан әрi – Қағидалар) "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес әзірленген және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын ерікті түрде таратуға рұқсат беру не көрсетілген рұқсатты беруден бас тарту тәртiбiн айқындайды.

      1. Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органның (бұдан әрі – уәкілетті орган) ерікті түрде таратуға рұқсатын алу үшін сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы сақтандыру портфелін табыс еткеннен кейін сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының бірінші басшысы, ол болмаған кезде – оның орнындағы адам қол қойған сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын ерікті түрде таратуға рұқсат беру туралы өтінішхатты (бұдан әрi – өтiнiшхат) береді.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Төрағасының 24.12.2014 № 261 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      2. Өтiнiшхат уәкілетті органға Қағидалардың қосымшасына сәйкес нысан бойынша қағаз тасымалдағышта не "электрондық үкіметтің" веб-порталы арқылы электрондық түрде ұсынылады.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Төрағасының 24.12.2014 № 261 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      3. Өтінішхатқа мынадай құжаттар қоса беріледі:

      1) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акционерлерінің жалпы жиналысының ерікті түрде тарату туралы шешімі;

      2) тарату комиссиясының, оның iшiнде филиалдарында не өкiлдiктерiнде құрылатын бөлiмшелерiндегi мүшелiкке кандидаттардың тiзiмi;

      3) аудиторлық ұйым растаған, сақтандыру портфелін табыс еткеннен кейінгі күнi жасалған қаржылық есеп;

      4) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мiндеттемелерiнің сомасы туралы мәліметтер қамтылған, акционерлердің жалпы жиналысы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын ерікті түрде тарату туралы шешімді қабылдаған күнi жасалған сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы кредиторларының тiзiмi;

      5) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өзі жасаған сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша міндеттемелерінен тұратын басқа сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына сақтандыру портфелiн қабылдау-өткiзу актiсi (осындай табыстау бар болса);

      6) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында жасалған сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша мiндеттемелердің жоқ екенін растайтын құжаттар;

      7) акционерлердiң жалпы жиналысы бекiткен сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын өз қызметiн тоқтатуға дайындықтың мерзiмдерi мен кезеңдерi туралы iс-шаралар (жоспар және кесте) тiзбесi.

      4. Уәкілетті орган өтінішті барлық қажетті құжаттар келіп түскен күннен бастап екі ай ішінде қарайды.

      Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ұсынған құжаттар пакетін қарау нәтижелері бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын ерікті түрде таратуға рұқсатты беру не беруден бас тарту туралы шешім қабылданады.

      Ескерту. 4-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі басқармасының 26.04.2013 № 110 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      5. Заңның 68-бабында көзделген негіздер бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын ерікті түрде таратуға рұқсат беруден бас тартылады.

      6. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын ерікті түрде таратуға рұқсат беру не көрсетілген рұқсатты беруден бас тарту туралы шешім сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына жазбаша түрде жіберіледі.

      Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын ерікті түрде таратуға рұқсат беруден бас тарту туралы шешімде бас тарту негiздерi көрсетіледі.

      7. Ерікті түрде таратуға рұқсат алған жағдайда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы бұрын берілген барлық лицензияларды уәкілетті органға бір апталық мерзімде қайтарады.

      8. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ерікті түрде таратуға рұқсат алғаннан кейін сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының филиалдары мен өкілдіктерін ескере отырып, заңнамада белгіленген тәртіппен сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының мүлкін және істерін басқару өкілеттіктері өтетін тарату комиссиясын құрады.

  Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарын ерiктi түрде таратуға
рұқсат беру не көрсетілген
рұқсатты беруден бас тарту
қағидаларына қосымша

      Нысан

      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің

      Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын

      бақылау мен қадағалау комитетінің

      төрағасына

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын ерiктi түрде таратуға
рұқсат беру туралы
ӨТІНІШХАТ

      _____________________________________________________________________

      (өтiнiш берушiнiң атауы)

      сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акционерлерінің жалпы жиналысының

      ________________________

      (өткiзiлетiн орны)

      _____ жылғы "____" _______________ № ____ шешіміне сәйкес сақтандыру

      (қайта сақтандыру) ұйымын ___________________________________________

      сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы

      ерікті түрде таратуға рұқсат беруді сұрайды.

      Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы өзінің барлық кредиторларының

      талаптарын толығымен қанағаттандыруды қамтамасыз етуге міндеттенеді.

      Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы өтінішхатқа қоса берілген

      құжаттар мен ақпараттың дәйектілігіне, сондай-ақ өтінішхатты қарауға

      байланысты сұралатын қосымша ақпараттың және құжаттардың уәкілетті

      органға уақтылы берілуіне толығымен жауап береді.

      Қоса берілген құжаттар (жіберілген құжаттардың атаулы тізбесін,

      әрқайсысы бойынша дана және парақ санын көрсету керек):

      Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының бірінші басшысы (ол

      болмаған кезде – оның орнындағы адам)

      ___________________________ ___________

      (қолы) мөр

Об утверждении Правил выдачи разрешения на добровольную ликвидацию страховых (перестраховочных) организаций либо отказа в выдаче указанного разрешения

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июня 2012 года № 198. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 июля 2012 года № 7811. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2019 года № 149.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2019 № 149 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила выдачи разрешения на добровольную ликвидацию страховых (перестраховочных) организаций либо отказа в выдаче указанного разрешения.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Исполняющая обязанности


Председателя Национального Банка

Д. Галиева


  Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 июня 2012 года № 198

Правила выдачи разрешения на добровольную
ликвидацию страховых (перестраховочных) организаций
либо отказа в выдаче указанного разрешения

      Настоящие Правила выдачи разрешения на добровольную ликвидацию страховых (перестраховочных) организаций либо отказа в выдаче указанного разрешения (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности" (далее - Закон) и определяют порядок выдачи разрешения на добровольную ликвидацию страховой (перестраховочной) организации либо отказа в выдаче указанного разрешения.

      1. Для получения разрешения государственного органа, осуществляющего государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) на добровольную ликвидацию, страховая (перестраховочная) организация после передачи страхового портфеля предоставляет ходатайство о выдаче разрешения на добровольную ликвидацию страховой (перестраховочной) организации (далее - ходатайство), подписанное первым руководителем страховой (перестраховочной) организации, при его отсутствии - лицом, его замещающим.

      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 261 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      2. Ходатайство представляется в уполномоченный орган по форме согласно приложению к Правилам на бумажном носителе либо в электронном виде через веб-портал "электронного правительства".

      Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 261 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      3. К ходатайству прилагаются следующие документы:

      1) решение общего собрания акционеров страховой (перестраховочной) организации о добровольной ликвидации;

      2) список кандидатов в члены ликвидационной комиссии, в том числе ее подразделений, создаваемых в филиалах и (или) представительствах;

      3) финансовая отчетность, подтвержденная аудиторской организацией, составленная на дату, следующую после передачи страхового портфеля;

      4) список кредиторов страховой (перестраховочной) организации, включающий сведения о сумме обязательств страховой (перестраховочной) организации, составленный на дату принятия общим собранием акционеров решения о добровольной ликвидации страховой (перестраховочной) организации;

      5) акт приема-передачи страхового портфеля, состоящий из обязательств страховой (перестраховочной) организации по заключенным ею договорам страхования и перестрахования, другой страховой (перестраховочной) организации (при наличии такой передачи);

      6) документы, подтверждающие отсутствие у страховой (перестраховочной) организации обязательств по заключенным договорам страхования (перестрахования);

      7) перечень мероприятий о сроках и этапах подготовки страховой (перестраховочной) организации к прекращению своей деятельности (план и график), утвержденный общим собранием акционеров.

      4. Ходатайство рассматривается уполномоченным органом в течение двух месяцев со дня поступления всех необходимых документов.

      По результатам рассмотрения представленного страховой (перестраховочной) организацией пакета документов принимается решение о выдаче или отказе в выдаче разрешения на добровольную ликвидацию страховой (перестраховочной) организации.

      Сноска. Пункт 4 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 26.04.2013 № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      5. Отказ в выдаче разрешения на добровольную ликвидацию страховой (перестраховочной) организации производится по основаниям, предусмотренным статьей 68 Закона.

      6. Решение о выдаче разрешения на добровольную ликвидацию страховой (перестраховочной) организации либо отказе в выдаче указанного разрешения доводится до страховой (перестраховочной) организации в письменном виде.

      В решении об отказе в выдаче разрешения на добровольную ликвидацию страховой (перестраховочной) организации указываются основания отказа.

      7. При получении разрешения на добровольную ликвидацию страховая (перестраховочная) организация в недельный срок возвращает все ранее выданные лицензии в уполномоченный орган.

      8. После получения разрешения на добровольную ликвидацию страховая (перестраховочная) организация создает ликвидационную комиссию, с учетом филиалов и представительств страховой (перестраховочной) организации к которой в установленном законодательством порядке переходят полномочия по управлению имуществом и делами страховой (перестраховочной) организации.

  Приложение
к Правилам выдачи разрешения
на добровольную ликвидацию
страховых (перестраховочных)
организаций либо отказа в
выдаче указанного разрешения

      Форма

      Председателю

      Комитета по контролю и надзору

      финансового рынка и финансовых

      организаций Национального Банка

      Республики Казахстан

ХОДАТАЙСТВО
о выдаче разрешения на добровольную ликвидацию страховой
(перестраховочной) организации

      _____________________________________________________________

      (наименование заявителя)

      просит в соответствии с решением общего собрания акционеров страховой

      (перестраховочной) организации

      № ___ от "__" _______________ _____ года, _____________________

      (место проведения)

      выдать разрешение на добровольную ликвидацию страховой (перестраховочной) организации ______________________________________

      _____________________________________________________________________

      (наименование страховой (перестраховочной) организации)

      Страховая (перестраховочная) организация обязуется обеспечить полное удовлетворение требований всех ее кредиторов.

      Страховая (перестраховочная) организация полностью отвечает за достоверность прилагаемых к ходатайству документов и информации, а также своевременное представление уполномоченному органу дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением ходатайства.

      Прилагаемые документы (указать поименный перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому):

      Первый руководитель страховой (перестраховочной) организации (при его отсутствии - лицо, его замещающее).

      ___________________________ ___________

      (подпись) печать