Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымның эмиссиялық бағалы қағаздарын шет мемлекеттің аумағында шығаруға және (немесе) орналастыруға рұқсат беру, депозитарлық қолхаттардың немесе Қазақстан Республикасының резиденттері-ұйымдардың эмиссиялық бағалы қағаздары базалық активі болып табылатын өзге бағалы қағаздардың шығарылымы туралы хабарламаны, сондай-ақ оларды орналастыру туралы есепті ұсыну қағидаларын бекіту туралы" 2012 жылғы 24 ақпандағы № 70 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 21 қыркүйектегі № 297 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2012 жылғы 8 қарашада № 8060 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 8 сәуірдегі № 57 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 08.04.2019 № 57 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарын шет мемлекеттің аумағында шығаруға және (немесе) орналастыруға рұқсат беру, депозитарлық қолхаттардың немесе Қазақстан Республикасының резиденттері-ұйымдардың эмиссиялық бағалы қағаздары базалық активі болып табылатын өзге бағалы қағаздардың шығарылымы туралы хабарламаны, сондай-ақ оларды орналастыру туралы есепті ұсыну қағидаларын бекіту туралы" 2012 жылғы 24 ақпандағы № 70 қаулысына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2012 жылғы 12 сәуірде № 7560 тіркелген, "Егемен Қазастан" газетінде 2012 жылғы 25 шілдедегі 415-421 (27495) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарын шет мемлекеттің аумағында шығаруға және (немесе) орналастыруға рұқсат беру, депозитарлық қолхаттардың немесе Қазақстан Республикасының резиденттері-ұйымдардың эмиссиялық бағалы қағаздары базалық активі болып табылатын өзге бағалы қағаздардың шығарылымы туралы хабарламаны, сондай-ақ оларды орналастыру туралы есепті ұсыну қағидаларында:

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымы үлестік эмиссиялық бағалы қағаздарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасы резиденті-ұйымының бастамасы бойынша немесе қатысуымен шығарылатын және базалық активі осы Қазақстан Республикасы резиденті-ұйымының үлестік бағалы қағаздары болып табылатын үлестік эмиссиялық туынды бағалы қағаздарды шет мемлекеттің аумағында шығаруды мына:

      1) Қағидалардың 1-тармағының талабын сақтаған;

      2) Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымы бұрын шығарған бағалы қағаздар проспектілерінде орналастырылған үлестік эмиссиялық бағалы қағаздар санының он және одан да көп пайыз үлестік эмиссиялық бағалы қағаздардың меншік иелері болып табылатын тұлғалардың тізімі өзгерген кезде Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымы шығарған борыштық эмиссиялық бағалы қағаздар ұстаушыларында осы борыштық эмиссиялық бағалы қағаздарын мерзімінен бұрын өтеуді және (немесе) сатып алуды талап ету құқығы туындауы үшін негіздеме болып табылатын талаптар (ковенанттың) болмаған жағдайда жүзеге асырады;

      3) қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын қор биржасының ресми тiзiмiнiң "акциялар" секторының бiрiншi (ең жоғары) немесе екінші (ең жоғары) санатына осы акцияларды енгізу шартымен Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымы акцияларды, сондай-ақ акционерлік қоғамның бастамасы бойынша немесе қатысуымен шығарылатын және базалық активі осы акционерлік қоғамының акциялары болып табылатын туынды бағалы қағаздарды шет мемлекеттің аумағында орналастыруды жүзеге асырады.

      Қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын қор биржасының ресми тiзiмiнiң "акциялар" секторының бiрiншi (ең жоғары) немесе екінші (ең жоғары) санатына акцияларды енгізу мүмкін болмаса, Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымы акционерлік қоғамның бастамасы бойынша немесе оның қатысуымен және базалық активі осы акционерлік қоғамның акциялары болып табылатын акцияларды, сондай-ақ туынды бағалы қағаздарды шет мемлекеттің аумағында орналастыруды қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын қор биржасының ресми тізіміне "акциялар" секторының үшінші (ең жоғарыдан кейінгі) санатына енгізген жағдайда жүзеге асырады.";

      1-қосымшаның 18-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "18. Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздардың шығарылым талаптары туралы ақпаратты алуға арналған мекенжайлар, дереккөздер, байланыс деректемелері.

      Резидент-ұйымының

      басшысы

      (басшының орынбасары) (қолы)

      Бірінші басшысы (ол болмаған кезде құжаттарға қол қойған адам) уәкілетті органға ұсынған құжаттардағы ақпараттың шынайылығын қамтамасыз етеді.";

      6-қосымшаның 7-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыруды бастаған күніне және аяқтаған күніне левередж шамасын есептеу.

      Резидент-ұйымының

      басшысы

      (басшының орынбасары) (қолы)

      Бірінші басшысы (ол болмаған кезде құжаттарға қол қойған адам) уәкілетті органға ұсынған құжаттардағы ақпараттың шынайылығын қамтамасыз етеді.";

      7-қосымшаның 7-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Депозитарлық қолхаттарды немесе Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздары базалық активі болып табылатын өзге бағалы қағаздарды орналастыруға құқықтарын растауды жүзеге асыратын есептік ұйымының атауы.

      Есепке Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымының бірінші басшысы немесе оның орнындағы тұлға қол қояды және мөр бедерімен расталады. Есептің әрбір данасы бағалы қағаздарды орналастыру аяқталған күніне бағалы қағаздарды есепке алуды жүргізуші берген бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімінің көшірмесімен бірге тігіледі. Мөр бедерінің бір бөлігі қағаз пломбаға, бір бөлігі құжат парағында қойылады, бірінші басшының немесе оның орнындағы тұлғаның қолымен куәландырылады. Бірінші басшысы (ол болмаған кезде құжаттарға қол қойған адам) уәкілетті органға ұсынған құжаттардағы ақпараттың шынайылығын қамтамасыз етеді.".

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк


Төрағасы

Г. Марченко


О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 70 "Об утверждении Правил выдачи разрешения на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства, представления уведомления о выпуске депозитарных расписок или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги организаций-резидентов Республики Казахстан, а также отчета об итогах их размещения"

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 сентября 2012 года № 297. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 ноября 2012 года № 8060. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 апреля 2019 года № 57.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 08.04.2019 № 57 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 70 "Об утверждении Правил выдачи разрешения на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства, представления уведомления о выпуске депозитарных расписок или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги организаций-резидентов Республики Казахстан, а также отчета об итогах их размещения" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 12 апреля 2012 года под № 7560, опубликованное 25 июля 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 237-238) следующее изменение:

      В Правилах выдачи разрешения на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства, представления уведомления о выпуске депозитарных расписок или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги организаций-резидентов Республики Казахстан, а также отчета об их размещении, утвержденных указанным постановлением:

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Организация-резидент Республики Казахстан осуществляет выпуск долевых эмиссионных ценных бумаг, а также долевых эмиссионных производных ценных бумаг, выпускаемых по инициативе или при участии организации-резидента Республики Казахстан и базовым активом которых являются долевые ценные бумаги этой организации-резидента Республики Казахстан, на территории иностранного государства при условии:

      1) соблюдения требования пункта 1 Правил;

      2) отсутствия в проспектах ранее выпущенных организацией-резидентом Республики Казахстан ценных бумаг условий (ковенант), которые являются основанием для возникновения у держателей долговых эмиссионных ценных бумаг, выпущенных организацией-резидентом Республики Казахстан, права требовать досрочного погашения и (или) выкупа данных долговых эмиссионных ценных бумаг при изменении списка лиц, являющихся собственниками десяти и более процентов долевых эмиссионных ценных бумаг от числа размещенных долевых эмиссионных ценных бумаг;

      3) организация-резидент Республики Казахстан осуществляет размещение акций, а также производных ценных бумаг, выпускаемых по инициативе или при участии акционерного общества и базовым активом которых являются акции этого акционерного общества, на территории иностранного государства при условии включения данных акций в первую (наивысшую) или вторую (наивысшую) категории сектора "акции" официального списка фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан.

      Если акции не могут быть включены в первую (наивысшую) или вторую (наивысшую) категории сектора "акции" официального списка фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан, организация-резидент Республики Казахстан может осуществить размещение акций, а также производных ценных бумаг, выпускаемых по инициативе или при участии акционерного общества и базовым активом которых являются акции этого акционерного общества, на территории иностранного государства при условии включения данных акций в третью (следующую за наивысшей) категорию сектора "акции" официального списка фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан.";

      пункт 18 Приложения 1 изложить в следующей редакции:

      "18. Адреса, источники, контактные реквизиты для получения информации об условиях выпуска эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан.

Руководитель

(заместитель руководителя)

организации-резидента


(подпись)


      Первый руководитель (лицо, подписавшее документы при его отсутствии) обеспечивает достоверность информации, содержащейся в представленных в уполномоченный орган документах.";

      пункт 7 Приложения 6 изложить в следующей редакции:

      "7. Расчет величины левереджа на дату начала и дату завершения размещения эмиссионных ценных бумаг.

Руководитель

(заместитель руководителя)

уполномоченного органа


(подпись)


      Первый руководитель (лицо, подписавшее документы при его отсутствии) обеспечивает достоверность информации, содержащейся в представленных в уполномоченный орган документах.";

      пункт 7 Приложения 7 изложить в следующей редакции:

      "7. Наименование учетной организации, осуществляющей подтверждение прав на размещенные депозитарные расписки или иные ценные бумаги, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги организации-резидента Республики Казахстан.

      Отчет подписывается первым руководителем или лицом, его замещающим, и заверяется оттиском печати организации-резидента Республики Казахстан. Каждый экземпляр отчета прошивается с копией реестра держателей ценных бумаг, выданного лицом, ведущим учет ценных бумаг, на дату завершения размещения ценных бумаг. Оттиск печати наносится частично на бумажную пломбу, частично на лист документа и удостоверяется подписью первого руководителя или лица, его замещающего. Первый руководитель (лицо, подписавшее документы при его отсутствии) обеспечивает достоверность информации, содержащейся в представленных в уполномоченный орган документах.".

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель


Национального Банка

Г. Марченко