Тарату комиссияларының Қазақстан Республикасында таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының есептері мен қосымша ақпаратын ұсыну нысандарын, мерзімдерін және кезеңділігін және оларды толтыру бойынша нұсқаулықты бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 376 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылы 4 ақпанда № 8321 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 29 ақпандағы № 65 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.02.2016 № 65 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының тарату комиссияларының қызметіне бақылауды жетiлдiру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
      1. Мыналар:
      1) осы қаулының 1234567891011121314151617181920212223242526-қосымшаларына сәйкес Қазақстан Республикасында таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының тарату комиссиялары ұсынатын есептері мен қосымша ақпараттың нысандары;
      2) Тарату комиссияларының Қазақстан Республикасында таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының есептері мен қосымша ақпаратының нысандарын толтыруы, оларды ұсыну мерзімдері және кезеңділігі жөніндегі нұсқаулық бекітілсін.
      2. Осы қаулының 27-қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің күші жойылды деп танылсын.
      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Ұлттық Банк
      Төрағасы                                    Г. Марченко

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 376 қаулысына     
1-қосымша        

Нысан

_________________________________
(20__жылғы «__»________жағдай бойынша таратылатын сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының атауы)
баланстан тыс шоттары бойынша есебі

мың теңгемен

код


Жолдың атауы


Тарату процесінің басында


Алдыңғы есептік күнге

Есептік күнге*


Өзгерістер
(5 баған-4 баған)


1

2

3

4

5

6

1

Шартты және ықтимал талаптар

1.1

Берiлген немесе расталған кепiлдiктер бойынша ықтимал талаптар1.2

Қабылдаған кепілдіктер бойынша ықтимал талаптар

1.3

Қазақстан Республикасының сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру туралы заңнамасына сәйкес шартты төтенше жарналары1.4

Қаржы активтерін сатып алу бойынша шартты талаптар


1.5

Қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша шартты талаптар

1.6

Қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты талаптар

1.7

Белгіленген пайыздық своп

1.8

Құбылмалы пайыздық своп

1.9

Сатып алынған «колл» опционы мәмілелері

1.10

Сатып алынған «пут» опционы мәмілелері

1.11

Сатылған «пут» опционы мәмілелері - қарсы шот

1.12

Сатылған «колл» опционы мәмілелері - қарсы шот

2

Шартты және ықтимал міндеттемелер

2.1

Берiлген немесе расталған кепiлдiктер бойынша ықтимал міндеттемелер

2.2

Қабылдаған кепілдіктер бойынша талаптардың ықтимал төмендеуі

2.3

Қазақстан Республикасының сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру туралы заңнамасы бойынша шартты міндеттемелер

2.4

Қаржы активтерін сату бойынша шартты міндеттемелер

2.5

Қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша шартты міндеттемелер

2.6

Қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты міндеттемелер

2.7

Құбылмалы пайыздық своп

2.8

Белгіленген пайыздық своп

2.9

Сатып алынған «колл» опционы мәмілелері

2.10

Сатып алынған «пут» опционы мәмілелері

2.11

Сатылған «пут» опционы мәмілелері

2.12

Сатылған «колл» опционы мәмілелері

2.13

Басқа туынды қаржы құралдары бойынша шартты міндеттемелер

3

Меморандум шоттары

3.1

Жалға берiлген машиналар, жабдықтар, көлiк және басқа құралдары

3.2

Шығынға есепке шығарылған борыштар

3.3

Мiндеттемелерді қамтамасыз етуге (кепiл) берiлген мүлiк

3.4

Жалға алынған машиналар, жабдықтар, көлiк және басқа құралдары

3.5

Түрлі құндылықтар және құжаттар

3.6

Жiберiлген және есебiне берiлген түрлi құндылықтар мен құжаттар

3.7

Меморандумның басқа шоттары

Ескерту: аралық тарату балансы үшін 5 баған бойынша есептік датасы аралық тарату балансын жасау күні болып табылады.

Тарату
комиссиясының төрағасы    ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер             ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы                 ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

телефоны

М.О.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 376 қаулысына     
2-қосымша        

Нысан

20__жылғы «__» _______ жағдай бойынша
(есептік күнге)
(таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

активтерінің жай-күйі туралы есебі

мың теңгемен

Көрсеткіштер

Баланстық шоттың нөмірі

Тарату процесінің басында

Алдыңғы есептік күнге

Есептік күнге

Өзгерістер

Тарату процесінің басындағы деректермен салыстырғанда


алдыңғы есеп күніндегі деректермен салыстырғанда

1

2

3

4

5

6

7
(6 баған - 4 баған)

8
(6 баған - 5 баған)

1

Ақша2

Салымдар3

Бағалы қағаздар4

Бағалы қағаздармен жасалатын «кері РЕПО» операциясы5

Тазартылған қымбат металдар6

Қайта сақтандыру активтері Активы перестрахования7

Сақтандыру сыйлықақылары8

Басқа дебиторлық берешек9

Қарыздар10

Болашақ кезеңдердің шығындары11

Басқа активтер (активті)12

Инвестициялар13

Негізгі қаражаттар14

Ұзақ мерзімді активтер15

Материалдық активтерАктивтер жиынтығы:Резервтер (провизиялар)Теріс түзету шотыЕсептелген амортизацияТарату
комиссиясының төрағасы    ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер             ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы                 ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

телефоны

М.О.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 376 қаулысына     
3-қосымша        

Нысан

20_жылғы «__»____________
        (есептік күнге)
      _________________міндеттемелерінің жай-күйі туралы есебі
(таратылатын сақтандыру ұйымының атауы)

мың теңгемен

Міндеттеме түрі

Тарату процесінің басында (кредиторлар талаптарының тізілімі бойынша)

Алдыңғы есептік күні

Есептік күні

Өзгерістер

Есептік кезеңде өтелген (ай, жыл), оның ішінде

Ескерту

тарату процесінің басындағы деректермен салыстырғанда (кредиторлар талаптарының тізілімі бойынша)

алдыңғы есеп күніндегі деректермен салыстырғанда

ақшамен

мүлікпен

қарсы талаптарды есепке жазумен

нотариустың депозитына аударым жасаумен

1

2

3

4

5

6
(5 баған – 3 баған)

7
(5 баған – 4 баған)

8

9

10

11

12

1

Кредиторлар талаптарының тізілімі бойынша міндеттемелер:1.1

Сақтандыру ұйымын тарату туралы сот шешімі заңды күшіне енгізілгенге дейін басталған сақтандыру жағдайлар бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру жөнінде1.2

Сақтандыру шарттары бойынша жауапкершілігіне байланысты емес негіздемелер бойынша таратылатын сақтандыру ұйымы өміріне немесе денсаулығына келтірілген зиян үшін жауап беретін азаматтарға мерзімді төленетін тиісті төлемдерін капиталға айналдыру арқылы, жалақыдан және (немесе) өзге кірістен ұсталған алименттер төлеу бойынша1.3

Еңбек шарты бойынша жұмыс істеген адамдарға еңбекақы төлеу және өтемақылар, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар бойынша берешектерді төлеу бойынша, жалақыдан ұсталған алиментті және міндетті зейнетақы жарналарын, сондай-ақ авторлық шарттар бойынша сыйақылар төлеу бойынша
1.4

Сақтандырылған адамның жеке басына байланысты жасалған сақтандыру шарттары бойынша1.5

Мүлiктiк сақтандыру және сақтандырудың басқа түрлерiне жасалған шарттар бойынша кредитор жеке тұлғалар алдындағы1.6

Жасалған сақтандыру шарттары бойынша 1.4 және 1.5 тармақшаларында көрсетілгеннен өзге, сондай-ақ сақтандыру ұйымдарын мәжбүрлеп тарату кезiнде сақтандыру шарттары бойынша жүзеге асырылған кепiлдiк төлемдерi, Қазақстан Республикасының сақтандыру ісі және сақтандыру қызметі туралы заңнамасында көзделген тәртіппен және жағдайларда басқа сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына берілген мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру портфелін төлеуге байланысты шығыстары және оларды жүзеге асыруға байланысты өзге де шығыстар бойынша сақтанушылардың (сақтандырылушылардың, пайда алушылардың) сақтандыру төлемдерiн жүзеге асыруға кепiлдiк беретiн ұйымның алдында1.7

Таратылатын сақтандыру ұйымының мүлкiн қамтамасыз етiлу сомасы шегiнде кепiлге салумен қамтамасыз етiлген мiндеттемелер бойынша1.8

Салықтар, алымдар және бюджетке төленетін басқа да мiндеттi төлемдер бойынша, сондай-ақ республикалық бюджеттен берiлген кредиттердi қайтару бойынша1.9

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес басқа кредиторлармен есеп айырысулар2

Кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілмеген басқа кредиторлар алдындағы міндеттемелер3

Тарату өндірісінің ағымдағы берешегі, оның ішінде:3.1

тарату комиссиясы қызметкерлерінің алдында еңбекақы төлеу бойынша3.2

ағымдағы салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша банктің тарату комиссиясының берешегі3.3

басқа ағымдағы берешек4

Басқа кредиторлық берешек, оның ішінде талап етілмеген кредиторлық берешекТарату
комиссиясының төрағасы    ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер             ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы                 ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

телефоны

М.О.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 376 қаулысына     
4-қосымша        

Нысан

20__жылғы «__»____________
       (есептік күнге)
(таратылатын қайта сақтандыру ұйымының атауы)
міндеттемелерінің жай-күйі туралы есебі

мың теңгемен

Міндеттеме түрі

Тарату
процесінің
басында (кредиторлар талаптарының тізілімі бойынша)

Алдыңғы есептік күні

Есептік күні

Өзгерістер

Есептік кезеңде өтелген (ай, жыл), оның ішінде

Ескерту

тарату процесінің басындағы деректермен салыстырғанда (кредиторлар талаптарының тізілімі бойынша)

алдыңғы есеп күніндегі деректермен салыстырғанда

ақшамен

мүлікпен

қарсы талаптарды есепке жазумен

нотариустың депозитына аударым жасаумен

1

2

3

4

5

6
(5 баған – 3 баған)

7
(5 баған – 4 баған)

8

9

10

11

12

1

Кредиторлар талаптарының тізілімі бойынша міндеттемелер:1.1

Сақтандыру ұйымын тарату туралы сот шешімі заңды күшіне енгізілгенге дейін басталған сақтандыру жағдайлар бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру жөнінде1.2

Сақтандыру шарттары бойынша жауапкершілігіне байланысты емес негіздемелер бойынша таратылатын сақтандыру ұйымы өміріне немесе денсаулығына келтірілген зиян үшін жауап беретін азаматтарға мерзімді төленетін тиісті төлемдерін капиталға айналдыру арқылы, жалақыдан және (немесе) өзге кірістен ұсталған алименттер төлеу бойынша

1.3

«Өмірді сақтандыру» салалары бойынша шарттардан туындайтын цеденттердің талаптары бойынша1.4

«Жалпы сақтандыру» салалары бойынша шарттардан туындайтын цеденттердің талаптары бойынша1.5

Таратылатын сақтандыру ұйымының мүлкiн қамтамасыз етiлу сомасы шегiнде кепiлге салумен қамтамасыз етiлген мiндеттемелер бойынша

1.6

Салықтар, алымдар және бюджетке төленетін басқа да мiндеттi төлемдер бойынша, сондай-ақ республикалық бюджеттен берiлген кредиттердi қайтару бойынша

1.7

Қамтамасыз ету сомасының шегінде таратылатын сақтандыру ұйымының мүлкін кепілге алумен қамтамасыз етілген міндеттемелер бойынша

2

Салық, алым және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша, сондай-ақ республикалық бюджеттен берілген кредиттерді қайтару бойынша берешек

3

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес басқа кредиторлармен есеп айырысулар3.1

Кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілмеген басқа кредиторлар алдындағы міндеттемелер3.2

Тарату өндірісінің ағымдағы берешегі, оның ішінде:3.3

тарату комиссиясы қызметкерлерінің алдында еңбекақы төлеу бойынша4

ағымдағы салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша банктің тарату комиссиясының берешегі
Міндеттемелер жиынтығыТарату
комиссиясының төрағасы    ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер             ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы                 ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

телефоны

М.О.

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 376 қаулысына     
5-қосымша         

Нысан

есептiк кезең iшiндегi (ай, тоқсан, жыл)
(таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)
теңгеде ағымдағы шот бойынша ақша қозғалысы туралы есебі

теңгемен


с/с
 

Алдыңғы есептiк күнге сальдосы

Операция жасалған күн

Төлем негіздемесі

Кіріс

Шығыс

Есептiк күнге сальдосы


1

2

3

4

5

6

7
Бір айдың жиынтығы


Барлығы жыл ішінде

Ескерту: «Бір айдың жиынтығы», «Барлығы жыл ішінде» жолдарын толтырған кезде 3, 4-бағандар толтырылмайды.

Тарату
комиссиясының төрағасы    ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер             ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы                 ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

телефоны

М.О.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 376 қаулысына    
6-қосымша       

Нысан

____________________________________________________________
(таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)
есептiк кезең iшiндегi (ай, тоқсан, жыл)
шетел валютасындағы ағымдағы шот бойынша ақша қаражатының
қозғалысы туралы есебі

валюталар бағамы

Алдыңғы есептiк күнге сальдосы

Операция жасалған күн

Төлем негіздемесі

Кіріс

Шығыс

Есептiк күнге сальдосы


Шетел валютасында

Шетел валютасында

Шетел валютасында

Шетел валютасында

АҚШ доллары

еуро

ресей рубльдері

өзге шетел валютасында

АҚШ доллары

еуро

ресей рубльдері

өзге шетел валютасында

АҚШ доллары

еуро

ресей рубльдері

өзге шетел валютасында

АҚШ доллары

еуро

ресей рубльдері

өзге шетел валютасында

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
Бір айдың жиынтығыБарлығы жыл ішіндеЕскерту: «Бір айдың жиынтығы», «Барлығы жыл ішінде» жолдарын толтырған кезде 6, 7-бағандар толтырылмайды.

Тарату
комиссиясының төрағасы    ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер             ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы                 ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

телефоны

М.О.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 376 қаулысына     
7-қосымша         

есептiк кезең iшiндегi (ай, тоқсан, жыл)
(таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)
теңгеде касса бойынша ақша қозғалысы туралы есебі

теңгемен


р/с
 

Алдыңғы есептiк күнге сальдосы

Операция жасалған күн

Төлем негіздемесі

Кіріс

Шығыс

Есептiк күнге сальдосы


1

2

3

4

5

6

7
Бір айдың жиынтығы


Барлығы жыл ішінде

Ескерту: «Бір айдың жиынтығы», «Барлығы жыл ішінде» жолдарын толтырған кезде 3, 4-бағандар толтырылмайды.

Тарату
комиссиясының төрағасы    ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер             ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы                 ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

телефоны

М.О.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 376 қаулысына    
8-қосымша        

      Нысан

20__жылғы «__»__________жағдай бойынша
(есептік күнге)
____________________________________________ 
(таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)
дебиторлық берешекті өндіріп алу туралы есебі

мың теңгемен


р/с
 
 
 
 
 

Дебитордың атауы
 
 
 
 
 

Дебиторлық берешек


Шағым талап қою

Соттан тыс тәртіппен өтелгені (сомасы)
 
 
 

Борышты өндіріп алу талап-арызымен сотқа жүгіну

Тарату комиссиясының пайдасына сот шешімі

Сот шешімінің орындалуы  (сомасы)

Өндіріп алудың мүмкін болмайтыны туралы қаулы

Дебиторлық берешекті өндіріп алуға кедергі келтіретін себептер
 
 

Ескерту
 
 
 
 
 
 

Негізгі борыш
 

Есептелген сыйақы
 
 
 

Баланстық, баланстан тыс шотының нөмірі

Сомасы
 
 

Күні
 
 

Сомасы
 
 

Күні
 
 

Сомасы
 
 

Күні
 
 

Орындалған
 

Орындалмаған

Сомасы
 
 

Күні
 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18Тарату
комиссиясының төрағасы    ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер             ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы                 ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

телефоны

М.О.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 376 қаулысына    
9-қосымша       

Нысан

20__жылғы «__»____________
(есептік күнге)
_________________________________
(таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)
меншікті мүлігінің жай-күйі туралы есебі

мың теңгемен


р/с

Көрсеткіштер

Тарату басында

Алдыңғы есептік күнге

Есептік кезеңде сатылды

Бірліктер саны

Баланстық құны

Бағалау құны

Бірліктер саны

Баланстық құны

Бағалау құны

Бірліктер саны

Баланстық құны

Бағалау құны

Сату құны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Жер2

Үйлер және ғимараттар3

Компьютерлік жабдық4

Көлік құралдары5

Аяқталмаған құрылыс6

Басқа негізгі құралдар7

Материалдық емес активтер8

Басқа мүлігі
Барлығыкестенің жалғасы

Есептік кезеңде есептен шығарылды

Есептік кезеңде кіріске алынды

Есептік күнге кем шығуы

Есептік күнге

Ескерту

Бірліктер саны

Баланстық құны

Бағалау құны

Есептен шығару негіздемесі

Бірліктер саны

Кіріске алу негіздемесі

Бірліктер саны

Баланстық құны

Бірліктер саны

Баланстық құны

Бағалау құны

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Тарату
комиссиясының төрағасы    ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер             ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы                 ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

телефоны

М.О.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 376 қаулысына    
10-қосымша      

      Нысан

(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)
есептiк кезеңде (ай, жыл)
тарату комиссиясының
тарату өндiрiсiне жұмсаған шығыстары туралы есебі

мың теңгемен

Шығыстар атауы

Ай

Кредиторлар
комитеті бекіткен
(Комитетпен келісілген)
тарату шығыстары
сметасына сәйкес
шығыстар сомасы

Нақты
жұмсалған
шығыстар
сомасы

Өзгерiстер
(4-баған-
3-баған)

1

2

3

4

5

1

Қызметкерлерге
еңбекақы төлеу
1.1

Тарату комиссиясының төрағасына және мүшелеріне сыйақы, оның ішінде:
1.1.1

Тарату комиссиясының төрағасына және мүшелеріне сыйақы
1.1.2

Жеке табыс салығы
1.1.3

Зейнетақы жарналары
1.2

Еңбек шарттары негізінде жұмыс істейтін тарату комиссиясына тартылған қызметкерлерге еңбекақы төлеу, оның ішінде:
1.2.1

Лауазымдық еңбекақы
1.2.2

Жеке табыс салығы
1.2.3

Міндетті зейнетақы жарналары
1.3

Ақысы төленетін қызмет көрсету шарттары бойынша қызмет көрсетуге тартылған қызметкерлерге еңбекақы төлеу, оның ішінде:
1.3.1

Көрсетілген қызметтерге ақы төлеу
1.3.2

Жеке табыс салығы
1.3.3

Зейнетақы жарналары
2

Бюджетке
аударымдар
2.1

Әлеуметтік салық
2.2

Әлеуметтік аударымдар
2.3

Мүлік салығы
2.4

Көлік құралдарына салық
2.5

Жер салығы
2.6

Қосымша құн салығы
2.7

Жер телімдерін пайдалану үшін төлем, қоршаған ортаға эмиссиялар үшін төлем
2.8

Өзге салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер
3

Әкімшілік шығыстар
3.1

Қызметтік және шаруашылық мұқтаждар үшін көлік жалдау қызметтері
3.2

Байланыс қызметтері
3.3

Үйлер мен ғимараттарды күзету және сигнализация қызметтері
3.4

Көлікті күзету қызметтері
3.5

Көлік тұрағын ұсыну қызметтері
3.6

Көлікті тіркеу қызметтері
3.7

Көлікті техникалық тексеру қызметтері
3.8

Көлікті сақтандыру қызметтері
3.9

Қызметкерді жазатайым жағдайлардан мiндеттi сақтандыру бойынша сақтандыру сыйлықақысын төлеу қызметтері
3.10

Коммуналдық қызметтер
3.11

Негізгі құрал-жабдықтарды ағымдағы жөндеу, оларға техникалық, сервистік қызмет көрсету (тексеру) жұмыстары
3.12

Үй-жайды жалдау
3.13

Жылжымайтын мүлікті және тиісті құжаттаманы тіркеуші
органдарда тіркеу қызметтері
3.14

Мүлікті бағалау қызметтері
3.15

Бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау қызметтері
3.16

Жылыту жүйесін іске қосуға дайындау қызметтері
3.17

Сантехникалық жұмыстар
3.18

Мүлікті сақтау қызметтері
3.19

Мемлекеттік бажды төлеу
3.20

Нотариалдық куәландыру қызметтері
3.21

Мүлікті тасымалдау, тиеу, түсіру қызметтері
3.22

Терезелерге темір тор, есіктер дайындау және орнату қызметтері
3.23

Аукциондар өткізу қызметтері
3.24

Инкассация қызметтері
3.25

Сараптама жүргізу қызметтері
3.26

Аудит жүргізу қызметтері
3.27

Құжаттарды аудару қызметтері
3.28

Телефон нөмірлерін орнату, ауыстыру немесе басқа
жерге орнату
3.29

Акционерлер тізілімін актуалды жай-күйде ұстау үшін тіркеуші қызметтері
3.30

Банк шотына қызмет көрсету, банк шотын ашусыз жүзеге асырылған ақша аударымдары мен төлемдері бойынша қызметтер
3.31

Құжаттарды ғылыми-техникалық өңдеу және оларды мұрағатқа тапсыру қызметтері
3.32

Таратуды тіркеу үшін алым төлеу
3.33

Коллекторлық қызметтер
4

Тауарлық-материалдық құндылықтарды
сатып алу шығыстары
4.1

Офис жабдықтарын жұмыс бабында ұстау шығыстары
4.2

Көлік құралдарын ұстау шығыстары
4.3

Үй-жайларды ұстау шығыстары
4.4

Қағаз және бланк өнімдерін сатып алу шығыстары
4.5

Кеңсе тауарларын сатып алу шығыстары
4.6

Жанар-жағар май материалдарын сатып алу шығыстары
5

Іссапар шығыстары
6

Өзге шығыстар
7

Болжанбаған шығыстар

Бір айдың жиынтығы

Барлығы жыл ішінде
кестенің жалғасы

(ай, жыл)

Кредиторлар
комитеті бекіткен
(Комитетпен келісілген)
тарату шығыстары
сметасына сәйкес
шығыстар сомасы

Нақты
жұмсалған
шығыстар
сомасы

Өзгерiстер
(4-баған-3-баған)

6

7

8


Тарату
комиссиясының төрағасы    ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер             ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы                 ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

телефоны

М.О.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 376 қаулысына    
11-қосымша      

      Нысан

_____________________________________ тарату комиссиясының
таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы
20__жылғы «__» ____________________
          (есептік күн)
жалға беретін мүлкі туралы есебі

мың теңгемен

р/с

Жалға берілетін мүліктің атауы

Жалға берілетін мүліктің нақты орналасуы

Мүлікке құқық белгілеуші құжаттардың болуы туралы ақпарат

Ауыртпалық туралы мәліметтер

Жалдаушының атауы

Жалдау шарты

Жалдау төлемдері бойынша нақты түсімдер сомасы

Ескерту

Нөмірі, жасалу күні

Қолданылу мерзімі

Ай сайынғы жалдау ақысының мөлшері

Мүлікті ұстау шығыстарын көтеретін тарап туралы мәліметтер

Мүлікті ұстауға арналған ай сайынғы шығыстар

Мүлік бойынша сандық көрсеткіштер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Жылжымайтын мүлік
Жиынтығы

2

Жылжымалы мүлік

Жиынтығы


Барлығы

Ескерту:
1) 2-бағанда сондай-ақ жылжымайтын мүліктің жалпы ауданы, ал көлік құралын жалға беру кезінде - жалға берілетін көлік құралының маркасы, шығарылған жылы көрсетіледі;
2) 5-бағанда ауыртпалық салу күні мен негіздемесі, ауыртпалық салған орган көрсетіледі;
3) 11-бағанда коммуналдық және жылжымайтын мүлікті ұстау бойынша өзге де қызметтерге шығындар, сондай-ақ жылжымайтын мүлікке техникалық қызмет көрсетуге, оны сақтандыруға шығыстар сомасы көрсетіледі;
4) 12-бағанда жылжымайтын мүліктің жалданатын ауданы, ал көлік құралын жалға беру кезінде – оны жалға беру күніндегі жүрген жол көрсеткіштері көрсетіледі;
5) 14-бағанда жалға берілетін мүлік бойынша өзге де қосымша ақпарат көрсетіледі;
6) «Жиынтығы», «Барлығы» жолдарында 9, 11-бағандар толтырылады.

Тарату
комиссиясының төрағасы    ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер             ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы                 ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

телефоны

Мөр орны

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 376 қаулысына    
12-қосымша      

      Нысан

___________________________________________
(таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)
тарату комиссиясы қызметкерлерінің саны туралы есебі

мың теңгемен


р

 
 

Лауазымының атауы
 
 

Штат кестесін бекіту (қайта бекіту) күні

Штат кестесіне сәйкес еңбекақы төлеу қоры

Штат кестесіне сәйкес қызметкерлер саны

Қызметкерлердің іс жүзіндегі саны

Жалақы мөлшері (сыйақы)

Ескерту

1

2

4

5

6

7

8

9

1

Тарату комиссиясының төрағасы мен мүшелері
Бас офис
Бас офис бойынша жиынтығы
Тарату комиссиясының бөлімшесі
Бөлімше бойынша жиынтығы
Тарату комиссиясының бөлімшесі
Бөлімше бойынша жиынтығы
Барлығы2

Еңбек шарттары бойынша қызметкерлер
Бас офис
Бас офис бойынша жиынтығы
Тарату комиссиясының бөлімшесі
Бөлімше бойынша жиынтығы
Тарату комиссиясының бөлімшесі
Бөлімше бойынша жиынтығы
Барлығы3

Ақысы төленетін қызмет көрсету шарттары бойынша тартылған қызметкерлер
Бас офис
Бас офис бойынша жиынтығы
Тарату комиссиясының бөлімшесі

Бөлімше бойынша жиынтығы
Барлығы4

Тарату комиссиясының қызметкерлер бойынша барлығыЕскерту: штаттық кестенiң қайта бекiтiлуiне орай ақпарат кезектiлiкпен көрсетiледi.

Тарату
комиссиясының төрағасы    ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер             ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы                 ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

телефоны

М.О.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 376 қаулысына    
13-қосымша      

      Нысан

________________________________________________
(таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілмеген белгіленген
мерзімі өткен соң мәлімделген шағым-талаптарды (өтініштерді)
беру үшін кредиторлар талаптарын есепке алу журналы

Шағым беру үшін белгіленген мерзім 20__ж. «__»_____бастап 20__ж. «__» _______ дейін 

Нөмірі
р/с

Кредиторлардың атауы

Өтініш жасау күні

Тарату комиссиясы таныған талаптар

Кредитор талаптарын тануға негіз болған құжаттардың
атаулары

Кредиторға оның талабының танылғаны туралы жіберілген жауап

Ескерту

Тарату комиссиясы хаттамасының нөмірі мен күні

Танылған сома

Баланстық шот нөмірі

ұлттық валютада (теңгемен)

шетел валютасында

күні

нөмірі

АҚШ доллары

еуро

ресей рублі

өзге шетел валютасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ескерту: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының филиалдары бөлiгiнде толтырылады.

Тарату
комиссиясының төрағасы    ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер             ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы                 ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

телефоны

Мөр орны

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 376 қаулысына    
14-қосымша      

Нысан

________________________________ тарату комиссиясының
(таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)
20__жылғы «__»____________ жағдай бойынша
(есептік күнге)
басшы қызметкерлеріне, борышкерлеріне және қызметкерлеріне
қатысты қозғалған қылмыстық істері туралы есебі


р/с

Қылмыстық ісі қозғалған тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Қылмыстық ісі қозғалған күні, нөмірі

Қылмыстық ісі қозғалған органның  атауы

Келтірілген зиян сомасы
(мың теңге)

Келтірілген зиянның сипаттамасы
 

Тарату комиссиясы қылмыстық істің шеңберінде азаматтық талап етуі (хаттың нөмірі және күні)

Тарату комиссиясын азаматтық талапкер деп тануы

Қылмыстық істі қарау нәтижелері, оның ішінде азаматтық талапты қарау нәтижелері

ЕскертуЕскерту: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының басшы қызметкерлерден, басшы қызметкерлерден берешекті өндіріп алу туралы деректерді азаматтық тәртіпте № 19 қосымшасында көрсету қажет.

Тарату
комиссиясының төрағасы    ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер             ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы                 ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

телефоны

Мөр орны

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 376 қаулысына    
15-қосымша      

Нысан

«Бекітілді»         
___________________________
___________________________
      (қолы)        
20__жылғы «__»___________
Мөр орны 

(таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)
аралық тарату балансы

мың теңгемен

Баптың атауы

Баланс шоттарының нөмiрлерi

Тарату процесiнiң басында

Аралық тарату балансын жасау күніне

Өзгерiстер
(5-баған-
4-баған)

1

2

3

4

5

6


Активтер

1

Ақша

2

Салымдар

3

Бағалы қағаздар

4

Бағалы қағаздармен жасалған «кері РЕПО» операциясы

5

Тазартылған қымбат металдар

6

Қайта сақтандыру активтерi

7

Сақтандыру сыйлықақылары

8

Басқа дебиторлық берешек

9

Қарыздар

10

Болашақ кезеңдер шығыстары

11

Басқа активтер (активті)

12

Инвестициялар

13

Негiзгi қаражат

14

Материалдық емес активтер

15

Туынды құралдары


Актив бойынша жиынтығы

Баптың атауы

Баланс шоттарының нөмiрлерi

Тарату процесiнiң басында

Аралық тарату балансын жасау күніне

Өзгерiстер
(5-баған-
4-баған)

1

2

3

4

5

6


Мiндеттемелер

1

Еңбек сiңiрiлмеген сыйлықақы резервi (пассивті)

2

Өмiрдi сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған шығындар резервi

3

Аннуитет шарттары бойынша болмаған шығындар резервi (пассивті)

4

Болған, бірақ мәлімделмеген шығындар резерві

5

Мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар резерві

6

Қосымша резервтер (пассивті)

7

Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулар (пассивті)

8

Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысулар (пассивті)

9

Акционерлермен дивидендтер бойынша есеп айырысулар (активті)

10

Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметімен байланысты басқа кредиторлық берешегі (пассивті)

11

Бағалау міндеттемелері

12

Болашақ кезеңдердің кірістері (пассивті)

13

Алынған қарыздар

14

РЕПО операциясы

15

Туынды құралдары

16

Шығарылған міндеттемелер

17

Басқа міндеттемелер (пассивті)


Міндеттемелер бойынша жиынтығы


Капитал

1

Жарғылық капитал

2

Алынып қойылған капитал

3

Қайта бағалау нәтижелері

4

Құрылтай құжаттармен белгіленген резервтік капитал (пассивті)

5

Бөлінбеген пайда (өтелмеген зиян):

5.1

алдағы жылдардың бөлінбеген пайда (өтелмеген зиян)

5.2

есепті кезеңдегі бөлінбеген пайда (өтелмеген зиян)
Капитал бойынша жиынтығы

/Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аралық тарату балансының соңғы парағы/
Осы аралық тарату балансында______парақ нөмірленген және тігілген.

Тарату
комиссиясының төрағасы    ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер             ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы                 ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

телефоны

М.О.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 376 қаулысына    
16-қосымша      

Нысан

___________________________________ кредиторлардың ТІЗІМІ
(таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы) 


р/с

Баланстық
шотының нөмірi

Кредитордың атауы

Кредитордың мекен-жайы

Тарату процесінің басында кредиторлық берешек сомасы

ұлттық валютада
(мың теңге)

шетел валютасында

АҚШ доллары

еуро

ресей рубльдері

өзге
шетел валютасында

1

2

3

4

5

Шот бойынша жиынтығы
Шот бойынша жиынтығы
Шот бойынша жиынтығы
Барлығы
Тарату
комиссиясының төрағасы    ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер             ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы                 ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

телефоны

М.О.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 376 қаулысына    
17-қосымша       

Нысан

(таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)
кредиторлары мәлімдеген шағым-талаптарды (өтiнiштердi) есепке алу журналы


р/с

Кредитордың атауы

Өтініш берген күні
 
 
 

Кредитор мәлiмдеген талабының сомасы

Тарату комиссиясы таныған талаптары

ұлттық валютада (мың теңге)

шетел валютасында

Тарату комиссиясы хаттамасының нөмірі мен күні

Сома

Баланстық шоттарының нөмірі

ұлттық валютада (мың теңге)

шетел валютасында


АҚШ долларымен

еуромен

ресей  рублімен

өзге шетел валютасында

АҚШ доллары

еуро

ресей рубльдері

өзге шетел валютасы


1

2

3

4

5

6

7кестенің жалғасы

Тарату комиссиясы танымаған талаптары

Тарату комиссиясы кредитордың талаптарын тануға (танымауы) негiз болатын құжаттардың атауы

Тарату комиссиясы кредиторға оның талаптарын тануы (танымауы) туралы жiберген жауаптың нөмірi мен күнi

Ескерту

Тарату комиссиясы хаттамасының нөмірі мен күні

Сома

Баланстық шоттарының нөмірлері

ұлттық валютада
(мың теңге)

шетел валютасында

АҚШ доллары

еуро

ресей рубльдері

өзге шетел валютасы


8

9

10

11

12

13/Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының кредиторлары мәлімдеген шағым-талаптарды (өтініштерді) есепке алу журналының соңғы парағы/
Осы журналда _______ парақ нөмірленген және тігілген.

Тарату
комиссиясының төрағасы    ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер             ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы                 ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

телефоны

М.О.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 376 қаулысына    
18-қосымша       

Нысан

___________________________________________________
(таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)
талап етiлмеген кредиторлық берешегін есепке алу журналы


р/с

Кредитордың атауы

Кредитор талап етпеген берешек

Сомасы

Баланстық шотының нөмірі

ұлттық валютада
(мың теңге)

шетел валютасында

АҚШ доллары

еуро

ресей рубльдері

өзге шетел валютасы


1

2

3

4

/Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының талап етiлмеген кредиторлық берешегін есепке алу журналының соңғы парағы/
Осы журналда _______ парақ нөмірленген және тігілген.

Тарату
комиссиясының төрағасы    ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер             ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы                 ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

телефоны

М.О.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 376 қаулысына    
19-қосымша       

Нысан

_______________________________________________________
(таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)
меншiктi мүлiгін есепке алу ЖУРНАЛЫ

мың теңгемен


р/с

Мүліктің атауы

Тарату процесінің басындағы мүліктің баланстық құны

Мүлікті түгендеу

Мүлікті бағалау


Түгендеу актісі (нөмірі және күні)


Мүліктің нақты болуы (түгендеу тізімдемесіне сәйкес)
Тарату комиссиясы қабылдаған шаралары


Бағалауды жүргізетін күні
 


Бағалаушының атауы, бағалаушының бағалау қызметін жүзеге асыру лицензиясының нөмірі


Мүліктің бағалау құны

Түгендеу тізімдемесіндегі деректердің есепке алу деректермен айырмашылығы

кем шығуы

артық болуы

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

Шот бойынша жиынтығы


Шот бойынша жиынтығы


Барлығы


кестенің жалғасы

Мүлікті сату


Аралық тарату балансын жасау күніне баланстық құны

Ескерту

Сату құны

Сатып алу-сату шартының нөмірі және күні

Ақша түсімін растайтын құжаттың атауы және нөмірі

Сома

Мүлікті есептен шығаруды растайтын құжаттың негіздемесі, атауы және нөмірі

12

13

14

15

16

17

18
/Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының меншікті мүлігін есепке алу журналының соңғы парағы/
Осы журналда _______ парақ нөмірленген және тігілген.

Тарату
комиссиясының төрағасы    ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер             ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы                 ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

телефоны

М.О.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 376 қаулысына    
20-қосымша       

Нысан

(таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)
дебиторлық берешегін есепке алу журналы

мың теңгемен


р/с

Дебитордың атауы

Дебитордың мекен-жайы

Тарату процесінің басындағы дебиторлық берешек

Аралық тарату балансын жасау күніне дебиторлық берешек

Негізгі борыш

Есептелген сыйақы

Өзге есептеулер

Берешектің жалпы сомасы

Негізгі борыш

Есептелген сыйақы

Өзге есептеулер

Берешектің жалпы сомасы

Сома

Баланстық (баланстан тыс) шотының нөмірі

Сома

Баланстық (баланстан тыс) шотының нөмірі

Сома

Баланстық (баланстан тыс) шотының нөмірі

Сома

Сома

Баланстық (баланстан тыс) шотының нөмірі

Сома

Баланстық (баланстан тыс) шотының нөмірі

Сома

Баланстық (баланстан тыс) шотының нөмірі

Сома

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


Заңды тұлғаларғаЖиынтығы

Жеке тұлғаларғаЖиынтығы

Барлығы
кестенің жалғасы

Өзгерістер
(17 баған – 10 баған)

Өзгерістер себептері

Ескерту

Өтеу

Есептен шығару

Есептеулер

Өзге себептері

18

19

20

21

22

23

/Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дебиторлық берешегін есепке алу журналының соңғы парағы/
Осы журналда______парақ нөмірленген және тігілген.

Тарату
комиссиясының төрағасы    ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер             ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы                 ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

телефоны

М.О.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 376 қаулысына    
21-қосымша       

Нысан

«Бекітілді»        
___________________________
___________________________
      (қолы)        
20__жылғы «__»___________
Мөр орны

(таратылатын сақтандыру ұйымының атауы)
аралық тарату балансына енгізілген кредиторлар талаптарының тізілімі 

нөмірі
р/с

Кредиторлардың атауы (кезектілік тәртібінде)

Тарату комиссиясы таныған талаптар

Кредитордың талабын тануға негіз болатын құжаттардың атауы

Кредиторға оның талаптарын тану туралы жіберілген жауап

Ескерту

Тарату комиссиясы хаттамасының нөмірі және күні

Танылған сомасы

баланстық шотының нөмірі

ұлттық валютада (теңгеде)

шетел валютасында

күні

нөмірі

АҚШ доллары

еуро

ресей рубльдері

өзге шетел валютасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


1 кезек


1.


2.


...

1.

1 кезек бойынша жиынтығы


2 кезек:


1.


2.


...

2.

2 кезек бойынша жиынтығы


3 кезек оның ішінде:


1. Еңбекті төлеу бойынша


Еңбекті төлеу бойынша жиынтығы


2. Міндетті зейнетақы жарналары бойынша


Міндетті зейнетақы жарналары бойынша жиынтығы


3. Әлеуметтік аударымдары бойынша


Әлеуметтік аударымдары бойынша жиынтығы


4. авторлық шарттар бойынша сыйақы


Авторлық шарттар бойынша сыйақы жиынтығы

3.

3 кезек бойынша жиынтығы


4 кезек:


1.


2.


...

4.

4 кезек бойынша жиынтығы


5 кезек:


1.


2.


...

5.

5 кезек бойынша жиынтығы


6 кезек:


1.


2.


...

6.

6 кезек бойынша жиынтығы


7 кезек:


1.


2.


...

7.

7 кезек бойынша жиынтығы


8 кезек:


1.


2.


...

8.

8 кезек бойынша жиынтығы


9 кезек:


1.


2.


...

9.

9 кезек бойынша жиынтығы

Барлығы:

1+2+3+4+5+6+7+8+9

Осы кредиторлар талаптарының тізілімінде______парақ нөмірленген және тігілген.

Ескерту: сақтандыру ұйымының филиалдары бөлiгiнде толтырылады.

Тарату
комиссиясының төрағасы    ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер             ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы                 ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

телефоны

М.О.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 376 қаулысына    
22-қосымша       

Нысан

«Бекітілді»       
___________________________
___________________________
      (қолы)           
20__жылғы «__»___________
Мөр орны  

(таратылатын сақтандыру ұйымының атауы)
аралық тарату балансына енгізілген кредиторлар талаптарының тізілімі

нөмірі
р/с

Кредиторлардың атауы (кезектілік тәртібінде)

Тарату комиссиясы таныған талаптар

Кредитордың талабын тануға негіз болатын құжаттардың атауы

Кредиторға оның талаптарын тану туралы жіберілген жауап

Ескерту

Тарату комиссиясы хаттамасының нөмірі және күні

Танылған сомасы

Баланстық шотының нөмірі

ұлттық валютада

(теңгеде)

шетел валютасында

күні

нөмірі

АҚШ доллары

еуро

ресей рубльдері

өзге шетел валютасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


1 кезек


1.


2.


...

1.

1 кезек бойынша жиынтығы


2 кезек, оның ішінде


1. Еңбекті төлеу бойынша


Еңбекті төлеу бойынша жиынтығы2. Міндетті зейнетақы жарналары бойыншаМіндетті зейнетақы жарналары бойынша жиынтығы


3. Әлеуметтік аударымдары бойыншаӘлеуметтік аударымдары бойынша жиынтығы


4. авторлық шарттар бойынша сыйақыАвторлық шарттар бойынша сыйақы жиынтығы

2.

2 кезек бойынша жиынтығы


3 кезек


1.


2.


...

3.

3 кезек бойынша жиынтығы


4 кезек


1.


2.


...

4.

4 кезек бойынша жиынтығы


5 кезек


1.


2.


...

5.

5 кезек бойынша жиынтығы


6 кезек


1.


2.


...

6.

6 кезек бойынша жиынтығы


7 кезек


1.


2.


...

7.

7 кезек бойынша жиынтығы

Барлығы:

1+2+3+4+5+6+7

Осы кредиторлар талаптарының тізілімінде________парақ нөмірленген және тігілген.

Ескерту: сақтандыру ұйымының филиалдары бөлiгiнде толтырылады.

Тарату
комиссиясының төрағасы    ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер             ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы                 ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

телефоны

М.О.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 376 қаулысына    
23-қосымша       

Нысан

______________________________________________________
(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)
аралық тарату балансының деректерiн тарату процесінің басындағы
баланспен салыстырғанда ауытқулардың бар екендiгi туралы мәлiметтері

                                                            мың теңге

тармақтың

 
 

Баланс бабының атауы
 
 

Баланстық шотының нөмірі

Тарату басындағы сома

Аралық тарату балансының сомасы

Тарату басында баланс сомасының аралық тарату балансымен салыстырғанда ауытқуы 
 

Ауытқуды растайтын бастапқы құжаттар

Ауытқу себептері

баланс бойынша

айналым-сальдо ведомосі бойынша

баланс бойынша

айналым-сальдо  ведомосі бойынша

1

2

3

4

5

6

7

8
(6 баған–4 баған)

9

10


Барлығы

Тарату
комиссиясының төрағасы    ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер             ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы                 ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

телефоны

М.О.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 376 қаулысына    
24-қосымша       

Нысан

«Бекітілді»        
___________________________
___________________________
      (қолы)           
20__жылғы «__»___________
Мөр орны  

20__ жылғы «___» _______________
________________________________________________
(құжатты бекiткен органның атауы)
_____________________________________________
(таратылатын сақтандыру ұйымының атауы)
аралық тарату балансына енгізілген кредиторлар
талаптарының тiзiлiмiне өзгерiстер және (немесе) толықтырулар

Тармақшаның нөмірі

Кредиторлардың атауы (кезектілік тәртібінде)


Алдыңғы бекітілген кредиторлар талаптарының тізіліміне сәйкес сома

Өзгертуге не толықтыруға жататын талаптар

тарату комиссиясы хаттамасының нөмірі және күні

өзгерістерді не толықтырулар ескерілген сома

баланстық шотының нөмірі


ұлттық валютада (теңгеде)

шетел валютасында

ұлттық валютада (теңгеде)

шетел валютасында

АҚШ доллары

еуро

ресей рубльдері

өзге шетел валютасында

АҚШ доллары

еуро

ресей рубльдері

өзге шетел валютасында

1

2

3

4

5

6

7

8


1 кезек
1.
2.
...1.

1 кезек бойынша жиынтығы
2 кезек
1.
2.
...2.

2 кезек бойынша жиынтығы
3 кезек, оның ішінде:
1. Еңбекті төлеу бойынша
Еңбекті төлеу бойынша жиынтығы
2. Міндетті зейнетақы жарналары бойынша
Міндетті зейнетақы жарналары бойынша жиынтығы
3. Әлеуметтік аударымдары бойынша
Әлеуметтік аударымдары бойынша жиынтығы
4. авторлық шарттар бойынша сыйақы
Авторлық шарттар бойынша сыйақы жиынтығы3.

3 кезек бойынша жиынтығы
4 кезек
1.
2.
...4.

4 кезек бойынша жиынтығы
5 кезек
1.
2.
...5.

5 кезек бойынша жиынтығы
6 кезек
1.
2.
...6.

6 кезек бойынша жиынтығы
7 кезек
1.
2.
...7.

7 кезек бойынша жиынтығы
8 кезек
1.
2.
...8.

8 кезек бойынша жиынтығы
9 кезек
1.
2.9.

9 кезек бойынша жиынтығыБарлығы:

1+2+3+4+5+6+7+8+9кестенің жалғасы

Пайда болған айырма
(6/7 баған - 3/4 баған)

Өзгерістер/ толықтырулар енгізу негіздемесі (оның ішінде құжаттардың атаулары)

Кредиторға оның талаптарын тану туралы жіберілген жауаптың күні және нөмірі

Ескерту

ұлттық валютада (теңгеде)

шетел валютасында

АҚШ доллары

еуро

ресей рубльдері

өзге шетел валютасында9

10

11

12

13

Осы кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгеріс пен толықтыруда____ парақ нөмірленген және тігілген.

Тарату
комиссиясының төрағасы    ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер             ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы                 ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

телефоны

М.О.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 376 қаулысына    
25-қосымша       

Нысан

«Бекітілді»        
___________________________
___________________________
      (қолы)           
20__жылғы «__»___________
Мөр орны 

20__ жылғы «___» ______________
_________________________________________________
(құжатты бекіткен органның атауы)
_____________________________________________
(таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)
аралық тарату балансына енгізілген кредиторлар
талаптарының тiзiлiмiне өзгерiстер және (немесе) толықтырулар

Тармақшаның нөмірі


Кредиторлардың атауы (кезектілік тәртібінде)
 


Алдыңғы бекітілген кредиторлар талаптарының тізіліміне сәйкес сома

Өзгертуге не толықтыруға жататын талаптар

тарату комиссиясы хаттамасының нөмірі және күні

өзгерістерді не толықтырулар ескерілген сома

баланстық шот нөмірі


ұлттық валютада
( теңгеде)

шетел валютасында

ұлттық валютада (теңгеде)

шетел валютасында

АҚШ доллары

еуро

ресей рубльдері

өзге шетел валютасында

АҚШ доллары

еуро

ресей рубльдері

өзге шетел валютасында

1

2

3

4

5

6

7

8


1 кезек


1.


2.


...

1.

1 кезек бойынша жиынтығы


2 кезек бойынша, оның ішінде:


1. Еңбекті төлеу бойынша


Еңбекті төлеу бойынша жиынтығы


2. Міндетті зейнетақы жарналары бойынша


Міндетті зейнетақы жарналары бойынша жиынтығы


3. Әлеуметтік аударымдары бойынша


Әлеуметтік аударымдары бойынша жиынтығы


4. авторлық шарттар бойынша сыйақы


Авторлық шарттар бойынша сыйақы жиынтығы

2.

2 кезек бойынша жиынтығы


3 кезек


1.


2.


...

3.

3 кезек бойынша жиынтығы


4 кезек


1.


2.


...

4.

4 кезек бойынша жиынтығы


5 кезек


1.


2.


...

5.

5 кезек бойынша жиынтығы


6 кезек


1.


2.


...

6.

6 кезек бойынша жиынтығы


7 кезек


1.


2.


...

7.

7 кезек бойынша жиынтығы

Барлығы:

1+2+3+4+5+6+7

кестенің жалғасы

Пайда болған айырма
(6/7 баған - 3/4 баған)

Өзгерістер/ толықтырулар енгізу негіздемесі (оның ішінде құжаттардың атаулары)

Кредиторға оның талаптарын тану туралы жіберілген жауаптың күні және нөмірі

Ескерту

шетел валютасында (теңгемен)

шетел валютасында

АҚШ доллары

еуро

ресей рубльдері

өзге шетел валютасында9

10

11

12

13

Осы кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгеріс пен толықтыруда____ парақ нөмірленген және тігілген.

Ескерту: қайта сақтандыру ұйымының филиалдары бөлiгiнде толтырылады.

Тарату
комиссиясының төрағасы    ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер             ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы                 ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

телефоны

М.О.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 376 қаулысына    
26-қосымша      

Нысан

«Келісілді»                                   «Бекітілді»
______________________                     _________________
______________________                     _________________
20__жылғы «_»_________                     20__жылғы «_»____
№_____                                     №_____

Мөр орны

20__жылғы «__»______жағдай бойынша_____________тарату балансы
(таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

                                                        теңгемен


р/с

Жолдардың атауы

Сомасы

1

2

3

1

Жарғылық капитал, оның ішінде:


1.1

жай акциялар


1.2

артықшылықты акциялар


2

Өткен жылдардың бөлінбеген пайда (орны толтырылмаған шығын)


3

Бөлінбеген пайда (орны толтырылмаған шығын)


Тарату
комиссиясының төрағасы    ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер             ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы                 ____________________________   _________
                   (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

телефоны

М.О.

Ескерту: тарату балансын толтырған кезде ерікті таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы «келісілді» бағаны толтырылмайды.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 376 қаулысына     
27-қосымша        

Күші жойылды деп танылатын Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі

      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасындағы таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының аралық тарату балансының, басқа да есептерiнiң, тарату балансының нысандары және тарату комиссияларының оларды ұсыну мерзiмдерi мен тәртiбi туралы нұсқаулықты бекіту жөнінде» 2001 жылғы 28 қазандағы № 418 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1727 тіркелген).
      2. Қазақстан Республикасының Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде № 1727 тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасындағы таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының аралық тарату балансының, басқа да есептерінің, тарату балансының нысандары және тарату комиссияларының оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы Нұсқаулықты бекіту туралы» 2001 жылғы 28 қазандағы № 418 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2004 жылғы 16 ақпандағы № 39 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2756 тіркелген).
      3. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасындағы таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының аралық тарату балансының, басқа есептерінің, тарту балансының нысандары және тарату комиссияларының оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы нұсқаулықты бекіту жөнінде» 2001 жылғы 28 қазандағы № 418 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2007 жылғы 16 шілдедегі № 205 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4865 тіркелген).
      4. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасындағы таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының аралық тарату балансының, басқа да есептерінің, тарату балансының нысандары және тарату комиссияларының оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы нұсқаулықты бекіту жөнінде» 2001 жылғы 28 қазандағы № 418 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2007 жылғы 24 желтоқсандағы № 270 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5119 тіркелген).

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі Басқармасының 
2012 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 376 қаулысымен бекітілді 

Тарату комиссияларының Қазақстан Республикасында таратылатын
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының есептері мен қосымша
ақпаратының нысандарын толтыруы, оларды ұсыну мерзімдері және
кезеңділігі жөніндегі нұсқаулық

      Осы Тарату комиссияларының Қазақстан Республикасында таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының есептері мен қосымша ақпаратының нысандарын толтыруы, оларды ұсыну мерзімдері және кезеңділігі жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі - Нұсқаулық) «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы (бұдан әрі – Сақтандыру қызметі туралы заң), «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасының басқа нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес әзірленген және тарату комиссияларының сот шешiмi бойынша, оның ішінде банкроттық негізде және ерiктi тәртіппен Қазақстан Республикасында таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының есептері мен қосымша ақпаратын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетіне (бұдан әрі - Комитет) есептері мен қосымша ақпаратын ұсыну нысандарын толтыру рәсімін, мерзімдерін және кезеңділігін белгілейді.
      Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының есептері болып мынадай есептер түсініледі:
      1) бір күнде орындалған жұмыс туралы есеп (күн сайынғы есеп);
      2) бір айда орындалған жұмыс туралы есеп (ай сайынғы есеп);
      3) бір жылда орындалған жұмыс туралы есеп (жылдық есеп);
      4) аралық тарату балансы;
      5) тарату туралы есеп;
      6) тарату балансы.

1. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясының
бір күнге (күн сайынғы есеп) және бір ай iшiнде iстеген жұмысы
туралы есебі (ай сайынғы есеп)

      1. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясының істеген жұмысы туралы күн сайынғы есебі мынадай мәліметтерден тұратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымындағы тарату процессінің жай-күйі туралы ақпарат түрінде беріледі:
      1) дауларды және (немесе) шағым-талап өндірісін алдын ала сотқа дейін шешу шеңберіндегі жұмыс;
      2) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының мүлігін сату;
      3) тарату комиссиясының оның қызметінің негізгі бағыттары бойынша қызметіне байланысты қосымша ақпарат.
      2. Күн сайынғы есеп факсимильді не электронды байланыс арқылы ағымдағы жұмыс күнгі Астана қаласының уақыты бойынша сағат 18.00-ден кешіктірмей Комитетке ұсынылады.
      3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясының істеген жұмысы туралы ай сайынғы есебіне мыналар кіреді:
      1) таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының есепті күнгі жағдай бойынша жасалған балансы;
      2) таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған есептік күнгі жағдай бойынша баланстан тыс шоттары бойынша есеп;
      3) осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған есептік күнгі таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтерінің жай-күйі туралы есебі;
      4) есептік күнгі мiндеттемелердiң жай-күйі туралы сақтандыру ұйымы үшін - осы қаулының 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша және қайта сақтандыру ұйымы үшін - осы қаулының 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған есеп;
      5) осы қаулының 5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған есепті кезеңде таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының теңгеде ағымдағы шот бойынша ақша қозғалысы туралы есебі;
      6) осы қаулының 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған есепті кезеңде таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының шетел валютасындағы ағымдағы шоты бойынша ақша қозғалысы туралы есебі;
      7) осы қаулының 7-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған есепті кезеңде таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының теңгеде касса бойынша ақша қозғалысы туралы есебі;
      8) осы қаулының 8-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған есепті күнгі жағдай бойынша таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дебиторлық берешекті өндiрiп алу туралы есебі;
      9) осы қаулының 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған есептік күнгі таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының меншiктi мүлкiнiң жай-күйі туралы есебі;
      10) осы қаулының 10-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған есепті кезеңде тарату өндiрiсiне сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясы жұмсаған шығыстар туралы есебі;
      11) осы қаулының 11-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жалға беретін мүлкі туралы есебі;
      12) осы қаулының 12-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясы қызметкерлерінің саны туралы есебі;
      13) осы қаулының 13-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілмеген белгіленген мерзімі өткен соң мәлімделген шағым-талаптарды (өтініштерді) беру үшін таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының кредиторлар талаптарын есепке алу журналы;
      14) осы қаулының 14-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының басшы қызметкерлеріне, борышкерлеріне және тарату комиссияның қызметкерлеріне қатысты қозғалған қылмыстық істері туралы есебі;
      4. Ай сайынғы есепке есепті кезеңде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымындағы тарату процесiнiң жай-күйi туралы түсiндiрме жазба қоса берiледi, оған мына ақпараттар кiредi:
      1) өзгерiстердiң себебiн көрсете отырып, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтерi мен мiндеттемелерi бойынша өзгерiстер туралы;
      2) дауларды және (немесе) шағым-талап өндірісін алдын ала сотқа дейін шешу шеңберіндегі жұмысының сипаттамасы;
      3) тарату комиссиясының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының мүлiгiмен жұмысы туралы;
      4) тарату комиссиясының кредиторлармен және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ағымдағы борышы бойынша жұмысының сипаттамасы;
      5) тарату iсiне арналған шығыстар және тартылған қызметкерлердің саны туралы;
      6) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату өндiрiсiн аяқтаудың негiзгi проблемалары және перспективалары туралы.
      5. Ай сайынғы есеп үшін есепті күн болып есептен кейiнгi айдың 1 (бірінші) күні болып табылады.
      6. Ай сайынғы есеп үшін есеп берiлетiн күннің алдындағы күн айлық есептің алдындағы күн болып табылады.
      7. Қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша айлары үшін ай сайынғы есеп Комитетке мынадай мерзімдерде:
      1) таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының филиалдары болмаған жағдайда - есепті айдан кейiнгi айдың 6 (алтыншы) күнінен кешiктiрмей;
      2) таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының филиалдары болған жағдайда - есепті айдан кейiнгi айдың 8 (сегізінші) күнінен кешiктiрмей ұсынылады.
      8. Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда, осы қаулының 5, 6, 7, 8, 12, 14-қосымшаларына сәйкес нысан бойынша жасалған ай сайынғы есептер тарату комиссиясының бас офисі және оның бөлімшелері бойынша деректерді ескере отырып ұсынылады.

2. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясының
жыл iшiнде істеген жұмысы туралы есебі (жылдық есеп)

      9. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясы істеген жұмысы туралы жылдық есепке Нұсқаулықтың 3-тармағында көзделген құжаттар енгізіледі, оның ішінде:
      осы қаулының 2349-қосымшаларына сәйкес нысан бойынша жасалған есептер жеке желтоқсан айына және жеке бір жылға жасалады;
      осы қаулының 56710-қосымшаларына сәйкес нысан бойынша жасалған есептер бір жылға қорытынды деректер шығара отырып желтоқсан айға жасалады;
      осы қаулының 181112-қосымшаларына сәйкес нысан бойынша жасалған есептер бір жылға қорытынды деректер шығармай желтоқсан айға жасалады;
      осы қаулының 1314-қосымшаларына сәйкес нысан бойынша жасалған есептер.
      10. Жылдық есепке Нұсқаулықтың 4-тармағында көзделген ақпараты бар есепті кезінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымындағы тарату процесiнiң жай-күйі туралы түсiндiрме жазба қоса берiледi.
      11. Жылдық есеп үшін есепті күн - есепті жылдан кейiнгi жылдың 1 (бірінші) қаңтары болып табылады.
      12. Жылдық есеп үшін алдыңғы есепті күн - алдыңғы жылдық есептің есепті күні болып табылады.
      13. Жылдық есеп Комитетке мынадай мерзімдерде:
      1) таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының филиалдары болмаған жағдайда - есепті жылдан кейiнгi жылдың 25 (жиырма бесінші) қаңтарынан кешiктiрмей;
      2) таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының филиалдары болған жағдайда - есепті жылдан кейiнгi жылдың 30 (отызыншы) қаңтарынан кешiктiрмей ұсынылады.
      14. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда осы қаулының 567812, 14-қосымшаларына сәйкес нысан бойынша жасалған жыл сайынғы есептер тарату комиссиясының бас офисі және оның бөлімшелері бойынша деректерді ескере отырып ұсынылады.

3. Аралық тарату балансы

      15. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының кредиторлары шағым-талаптар (өтiнiштер) беру үшін белгіленген мерзім аяқталғаннан кейін тарату комиссиясы бір айлық мерзімде аралық тарату балансын жасау үшін белгіленген мерзімнің аяқталу күніне таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аралық тарату балансын жасайды. Тарату комиссиясы таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аралық тарату балансын жасау мерзiмi өткен күннен бастап бес жұмыс күні iшiнде оны Комитетке ұсынады.
      16. Тарату комиссиясы таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аралық тарату балансын осы қаулының 15-қосымшасына сәйкес нысан бойынша екі данада жасайды.
      Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аралық тарату балансы нөмірленеді, тiгiледі және таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының мөрімен бекітіледі.
      17. Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аралық тарату балансы мынадай құжаттар негiзiнде жасалады:
      1) баланс шоттарына жеке шоттар, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының талдау және синтетикалық есебінің тіркелімдері;
      2) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының бухгалтерлік және заң құжаттарын, активтері мен мiндеттемелерiн түгендеу актiлерi;
      3) тарату процесінің басындағы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының балансы;
      4) тарату процесінің басындағы барлық баланс шоттарының талдамалары;
      5) тарату процесінің басындағы таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының баланстан тыс шоттары бойынша деректер;
      6) осы қаулының 16-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған тарату процесінің басындағы таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы кредиторларының тiзiмi;
      7) осы қаулының 17-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының кредиторлары мәлімдеген шағым-талаптарды (өтiнiштердi) есепке алу журналы;
      8) осы қаулының 18-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының талап етілмеген кредиторлық берешегін есепке алу журналы;
      9) осы қаулының 19-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының меншікті мүлігін есепке алу журналы;
      10) осы қаулының 20-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дебиторлық берешегін есепке алу журналы.
      18. Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аралық тарату балансына мынадай есептер және құжаттар қоса берiледi:
      1) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының бухгалтерлік және заң құжаттарын, активтері мен мiндеттемелерiн түгендеу актілерінің көшірмелері;
      2) тарату процесінің басындағы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы балансының түпнұсқасы;
      3) тарату процесiнің басындағы барлық баланстық шоттары талдамаларының түпнұсқасы;
      4) тарату процесiнің басындағы таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының баланстан тыс шоттары бойынша деректердің түпнұсқасы;
      5) тарату процесінің басындағы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының кредиторлар тізімі түпнұсқада және көшірмесі бір данада;
      6) таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының кредиторлары мәлімдеген шағым-талаптарды (өтiнiштердi) есепке алу журналы түпнұсқада және көшірмесі бір данада;
      7) таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының талап етілмеген кредиторлық берешегін есепке алу журналы түпнұсқада және көшірмесі бір данада;
      8) таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының меншікті мүлігін есепке алу журналы түпнұсқада және көшірмесі бір данада;
      9) таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дебиторлық берешегін есепке алу журналы түпнұсқада және көшірмесі бір данада;
      10) тарату басталғаннан бастап аралық тарату балансын жасаған күнді қоса алғанда кезеңдегі сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аралық тарату балансына айналым-сальдо ведомосi;
      11) таратылатын сақтандыру ұйымына арналған осы қаулының 21-қосымшасына сәйкес нысан бойынша және таратылатын қайта сақтандыру ұйымына арналған осы қаулының 22-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған аралық тарату балансына енгізілген кредиторлар талаптарының тiзiлiмi (нөмірленген, тігілген, таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының мөрімен бекітілген) екі данада;
      12) осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған, таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының баланстан тыс шоттары бойынша есеп;
      13) осы қаулының 23-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған аралық тарату балансындағы деректерде тарату процесінің басындағы баланспен салыстырғанда ауытқулардың бар екендiгi туралы мәлiметтер;
      14) мынадай ақпараты бар түсіндірме жазба:
      мәжбүрлеп тарату кезінде - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 наурыздағы № 77 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4257 тіркелген) бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын мәжбүрлеп тарату туралы ережесiнің 18-тармағының 1), 2), 2-1), 2-2), 3), 4), 5), 6), 7), 7-1), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20) тармақшаларында көзделген іс-шараларды жүргізу туралы немесе ерікті түрде тарату кезінде - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 26 наурыздағы № 133 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7662 тіркелген) бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын ерікті түрде тарату жөніндегі нұсқаулықтың 13-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 19), 20), 21), 23), 26) тармақшаларында көзделген іс-шараларды (бұдан әрі – бірінші кезекті іс-шаралар) жүргізу туралы;
      өзгерiстердiң себебін көрсете отырып, тарату басталғаннан бастап аралық тарату балансын жасау күніне активтер мен міндеттемелер бойынша өзгерістер туралы;
      таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дебиторлық және кредиторлық берешегінің жай-күйі туралы;
      таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының меншікті мүлігі туралы;
      тарату өндірісін жүргізуге кедергі келтіретін негізгі проблемалары туралы.
      Құжаттардың түпнұсқалары бес жұмыс күн ішінде мәжбүрлеп тарату кезінде – Комитет аралық тарату балансын бекіткеннен кейін, ерікті тарату кезінде – оны қарағаннан кейін сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясына қайтарылу тиіс.
      19. Аралық тарату балансы жасалғаннан кейін мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясы оны Нұсқаулықтың 18-тармағында көрсетілген тармағындағы қосымшалармен бірге Комитетке бекітуге ұсынады.
      20. Аралық тарату балансы жасалғаннан кейін ерiктi таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясы оны Нұсқаулықтың 18-тармағында көрсетілген қосымшалармен бірге акционерлердің жалпы жиналысы оны бекіткенге дейін Комитетке қарауға ұсынады.
      21. Комитет күнтізбелік отыз күн ішінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аралық тарату балансын және кредиторлар талаптарының тізілімін (мәжбүрлеп тарату кезінде) бекітеді және (ерікті түрде тарату кезінде) қарайды.
      Аралық тарату балансын және кредиторлар талаптарының тізілімін бекіткеннен кейін (мәжбүрлеп тарату кезінде) немесе (ерікті түрде тарату кезінде) қарағаннан кейін көрсетілген құжаттардың бір данасы тарату комиссиясына қайтарылу тиіс, ал екінші данасы Комитетте қалады.
      22. Мәжбүрлеп немесе ерікті таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аралық тарату балансы мынадай жағдайларда бекітілуі тиіс емес:
      1) Нұсқаулықтың 18-тармағында көзделген құжаттарды ұсынбаған;
      2) аралық тарату балансының деректерін Нұсқаулықтың 17, 18-тармақтарында көрсетілген құжаттардың деректерімен сәйкес келмеген.
      Аралық тарату балансы бекiтiлмеген жағдайда Комитет (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын мәжбүрлеп тарату кезінде) немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акционерлерiнiң жалпы жиналысы (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын ерікті түрде тарату кезінде) анықталған бұзушылықтарды, кемшіліктерді жою бойынша себептері мен мерзімдерін және аралық тарату балансын Комитетке (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын (мәжбүрлеп тарату кезде) немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акционерлерінің жалпы жиналысына (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын ерікті түрде тарату кезде) бекіту үшін қайталап ұсынуды көрсете отырып, бұл туралы тарату комиссиясына жазбаша хабардар етеді.
      Комитетке (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын мәжбүрлеп тарату кезінде) немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акционерлерiнiң жалпы жиналысына (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын ерікті түрде тарату кезде) аралық тарату балансын қайталап ұсыну сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясы аралық тарату балансының бекітілмегені жөніндегі жазбаша хабарламаны алған күннен бастап бір айдан аспайды.
      23. Ерiктi таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аралық тарату балансы және кредиторлар талаптарының тiзiлiмi сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акционерлерiнiң жалпы жиналысында бекiтiледi.
      24. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акционерлерінің жалпы жиналысында бекітілген аралық тарату балансының қосымшаларымен бірге көшірмесі ерiктi таратылған сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясы Комитетке оны бекіткен күннен бастап бес жұмыс күн ішінде ұсынады.
      25. Мәжбүрлеп және ерiктi таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары аралық тарату балансына енгізілген кредиторлар талаптарының тiзiлiмiне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу сақтандыру ұйымына арналған осы қаулының 24-қосымшасына сәйкес нысан бойынша және қайта сақтандыру ұйымына арналған осы қаулының 25-қосымшасына сәйкес нысан бойынша тарату комиссиясы шешiмдi қабылдаған күннен бастап он жұмыс күні iшiнде ресiмделедi.
      Егер кредиторлар талаптарының тiзiлiмiндегi өзгерістер және (немесе) толықтырулар бекiтiлген аралық тарату балансында көрсетілген сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының кредиторлар алдындағы мiндеттемелерiнiң өзгеруіне ұшырататын болса, тарату комиссиясы таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының бухгалтерлік балансын кредиторлар талаптарының тiзiлiмiне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізген күнге жасайды.
      26. Тарату комиссиясы Комитетке бекітуге (мәжбүрлеп тарату кезінде) немесе қарауға - (ерікті түрде тарату кезінде) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акционерлерінің жалпы жиналысы бекіткенге дейін екі данада жасалатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының кредиторлар талаптарының тiзiлiмiне өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды және Нұсқаулықтың 25-тармағына сәйкес жасалған бухгалтерлік балансты мынадай құжаттармен қоса береді:
      1) кредиторлар талаптарының тiзiлiмiне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу себептері туралы, олардың негiздiлiгiн растайтын құжаттардың көшiрмесi қоса берілген түсiндiрме жазба;
      2) таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының бухгалтерлік балансы шоттарының талдамалары.
      Комитет күнтізбелік он бес күн ішінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының кредиторлары талаптарының тiзiлiмiне өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды бекітеді (мәжбүрлеп тарату кезінде) бекітеді және (ерікті түрде тарату кезінде) қарайды.
      Комитет сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды бекіткеннен кейін (мәжбүрлеп тарату кезінде) немесе (ерікті түрде тарату кезінде) қарағаннан кейін көрсетілген құжаттардың бір данасы тарату комиссиясына қайтарылу тиіс, ал екінші данасы Комитетте қалады.
      27. Ерiктi таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының кредиторлар талаптарының тiзiлiмiне бекiтiлген өзгерістер және (немесе) толықтырулардың көшiрмелерi Комитетке оларды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акционерлерінің жалпы жиналысы бекіткен күннен бастап екі жұмыс күні iшiнде мәлімет ретінде берiледi.

4. Тарату туралы есеп

      28. Тарату өндiрiсi аяқталғаннан кейін:
      1) мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясы Комитет келіскеннен кейін бес жұмыс күн ішінде сотқа бекiту үшiн тарату туралы есеп ұсынады;
      2) ерiктi таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясы Комитет қарағаннан кейін он жұмыс күн ішінде акционерлердің жалпы жиналысына бекіту үшін тарату туралы есеп береді.
      Комитет тарату туралы есеп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату туралы есепті (мәжбүрлеп тарату кезінде) келіседі немесе (ерікті тарату кезінде) қарайды.
      29. Мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясы тарату туралы есепті сотқа бергеннен кейін, Комитетке ай сайын оның сотта қаралу барысы жөнiндегi ақпаратты ұсынады.
      30. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын тарату туралы есеп бір данада Комитетке келісу (мәжбүрлеп тарату кезінде) немесе қарау үшін – сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акционерлерінің жалпы жиналысы (ерікті тарату кезінде) бекіткенге дейін ұсынылады және онда мынадай ақпарат қамтылады:
      1) күні және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын тарату туралы шешiмдi қабылдаған органы туралы;
      2) уақытша әкімшілікті (уақытша әкімшіні) тағайындау (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын мәжбүрлеп тарату кезінде) және тарату комиссиясын құру, тарату комиссиясының құрамын өзгерту туралы;
      3) бiрiншi кезектегі, оның iшiнде орталық әділет органының ресми баспасөз басылымдарында сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын тарату туралы хабарландыру жариялау, аралық тарату балансын және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының кредиторларының тiзiлiмiн жасау және бекіту жөнiндегi іс-шараларды орындау туралы;
      4) тарату комиссиясы сақтандыру портфелін шарт (шарттар) негізінде бір немесе бірнеше сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына беру туралы;
      5) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының кредиторлар комитетін құру, бекіту және жұмыс iстеуi туралы;
      6) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы активтерiнiң тарату процесінің басында жай-күйі туралы;
      7) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының борышкерлерінен дебиторлық берешекті өндiрiп алу бойынша жүргiзiлген іс-шаралар туралы;
      8) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының мүлкін сату бойынша жүргiзiлген іс-шаралар туралы;
      9) ағымдағы шот және касса бойынша ақшаның қозғалысы, таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ағымдағы шотында ақшаның болмауы туралы;
      10) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату процесiнің басындағы күнге мiндеттемелерi туралы;
      11) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының кредиторлар алдындағы міндеттемелердің орындалуы туралы.
      31. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын тарату туралы есепке сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының iсiн аяқтау бойынша іс-шараларды тарату комиссиясының жүргiзгенiн растайтын құжаттардың көшiрмелерi қоса беріледі.
      32. Тарату туралы есеп келісілгеннен кейін (мәжбүрлеп тарату кезінде) немесе қаралғаннан кейін (ерікті тарату кезінде) тарату комиссиясы ұсынған данасы бес жұмыс күн ішінде тарату комиссиясына қайтарылады, Комитетте оның көшiрмесi қалады.

5. Тарату балансы

      33. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату балансы тарату комиссиясы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының iсiн аяқтау бойынша іс-шараларды толық көлемде жүргізгеннен кейін жасалады.
      34. Осы қаулының 26-қосымшасына сәйкес нысан бойынша бір данада жасалған таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату балансы Комитетке келісу (мәжбүрлеп тарату кезінде) немесе қарау үшін – сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акционерлерінің жалпы жиналысы (ерікті түрде тарату кезінде) бекіткенге дейін ұсынылады.
      Комитет күнтізбелік отыз күн ішінде таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату балансын (мәжбүрлеп тарату кезінде) келіседі және (ерікті тарату кезінде) қарайды.
      Тарату балансы келісілгеннен кейін (мәжбүрлеп тарату кезінде) немесе қаралғаннан кейін (ерікті түрде тарату кезінде) тарату комиссиясы ұсынған данасы бес жұмыс күн ішінде тарату комиссиясына қайтарылады, Комитетте оның көшiрмесi қалады.
      35. Мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату балансын тарату комиссиясы оны Комитетпен келісілгенінен кейін бес жұмыс күн ішінде бекіту үшін сотқа ұсынады.
      36. Ерiктi таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату балансын Комитет қарағаннан кейін он жұмыс күн ішінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акционерлерiнiң жалпы жиналысында бекiтiледi.
      37. Ерiктi және мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясы бекітілген тарату туралы есептің және тарату балансының көшiрмелерiн Комитетке Сақтандыру қызметі туралы заңда белгіленген мерзімдерде ұсынады.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады