Жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты алып қоюсыз міндетті залалсыздандыру (зарарсыздандыру) және қайта өңдеу кезінде құнын өтеу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті ауданы әкімдігінің 2012 жылғы 07 қыркүйектегі № 308 қаулысы. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2012 жылғы 09 қазанда № 2698 тіркелді. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті ауданы әкімдігінің 2015 жылғы 12 қазандағы № 259 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті ауданы әкімдігінің 12.10.2015 № 259 қаулысымен (ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      РҚАО-ның ескертпесі.
      Мәтінде авторлық орфография және пунктуация сақталған.
      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 31-бабы 1-тармағы 18) тармақшасы, "Ветеринария туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 10 шілдедегі Заңының 10-бабы 2-тармағының 7), 8) тармақшаларының, "Ветеринария саласындағы нормативтік құқықтық кесімдерді бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 28 сәуірдегі № 407 қаулысының 24-тармағы негізінде, Көкпекті ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Жануарларға және адам денсаулығына ерекше қауіп төндіретін жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты алып қоюсыз міндетті залалсыздандыру (зарарсыздандыру) және қайта өңдеу кезінде жануардың бір басының және жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың бір килограмының нарықтық құнының 30 %-нан аспайтын мөлшердегі құны жергілікті бюджет есебінен өтелсін.
      2. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің орынбасары Р.Н. Сағандыковқа жүктелсін.
      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Аудан әкімі
Д. Мусин
КЕЛІСІЛДІ:
 
ҚР АШМ ветеринарлық бақылау
 
және қадағалау комитетінің
 
Көкпекті ААИ бастығы
С. Мұқашев
12 жылғы 07 қыркүйек
 
ҚР ДСМ МСЭҚКД ШҚО
 
Көкпекті ауданы бойынша
 
басқармасының бастығы
Г. Абдрасулова
2012 жылғы 07 қыркүйек
 

      

О возмещении стоимости при обязательном обезвреживании (обеззараживании) и переработке без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения

Постановление акимата Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области от 07 сентября 2012 года N 308. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 09 октября 2012 года за N 2698. Утратило силу - постановлением акимата Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области от 12 октября 2015 года № 259

      Сноска. Утратило силу - постановлением акимата Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области от 12.10.2015 № 259 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).
      Примечание РЦПИ.
      В тексте сохранена авторская орфография и пунктуация.
      На основании подпункта 18) пункта 1 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", подпунктов 7), 8) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 10 июля 2002 года "О ветеринарии", пункта 24 постановления Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2003 года № 407 "Об утверждении нормативных правовых актов в области ветеринарии", акимат Кокпектинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Возместить стоимость при обязательном обезвреживании (обеззараживании) и переработке без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих особую опасность для здоровья животных и человека за счет местного бюджета в размере, не превышающем 30 % от рыночной стоимости одной головы животного и одного килограмма продукции и сырья животного происхождения.
      2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя акима района Сагандыкова Р.Н.
      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его официального опубликования.

Аким района
Д. Мусин
СОГЛАСОВАНО:
 
Начальник Кокпектинской районной
 
территориальной Инспекции
 
Комитета ветеринарного контроля и
 
надзора Министерства сельского
 
хозяйства Республики Казахстан
С. Мукашев
07 сентября 2012 года
 
Начальник Управления Департамента
 
Комитета ГСЭН Министерства
 
Здравоохранения Республики
 
Казахстан Восточно-Казахстанской
 
области по Кокпектинскому району
Г. Абдрасулова
07 сентября 2012 года