Мәжбүрлеп таратылатын банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясын тағайындау және босату қағидаларын және тарату комиссиясының төрағасы мен мүшелеріне қойылатын талаптарды бекіту туралы

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 ақпандағы № 71 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылы 10 сәуірде № 8411 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы № 190 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.10.2014 № 190 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Ескерту. Тақырып жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2013 № 212 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы және «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2013 № 212 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      1. Ұсынылып отырған Мәжбүрлеп таратылатын банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясын тағайындау және босату Қағидалары мен тарату комиссиясының төрағасы мен мүшелеріне қойылатын талаптар бекітілсін.
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2013 № 212 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      2. Осы қаулының қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің күші жойылды деп танылсын.
      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Ұлттық Банк
      Төрағасы                                   Г. Марченко

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 25 ақпандағы
№ 71 қаулысымен  
бекітілген     

Мәжбүрлеп таратылатын банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының тарату комиссиясын тағайындау және босату Қағидалары
және тарату комиссиясының төрағасы мен мүшелеріне қойылатын талаптар

      Ескерту. Тақырып жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2013 № 212 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Осы Мәжбүрлеп таратылатын банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясын тағайындау және босату Қағидалары және тарату комиссиясының төрағасы мен мүшелеріне қойылатын талаптар «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы және «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Заңдарына сәйкес әзірленген және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті (бұдан әрі – уәкілетті орган) еріксіз таратылып отырған банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының (бұдан әрі – қаржы ұйымы) төрағасын және тарату комиссиясының мүшелерін тағайындау және босату тәртібін анықтайды және тарату комиссиясының төрағасы мен мүшелеріне қойылатын талаптарды белгілейді.
      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2013 № 212 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

1. Жалпы ережелер

      1. Тарату комиссиясының төрағасы мен мүшелері қаржы ұйымының тарату комиссиясының төрағасы не мүшесі болып тағайындалу үшін құжаттар ұсынған және Қағидаларда белгіленген талаптарға сәйкес келетін кандидаттар (бұдан әрі – кандидат) арасынан уәкілетті органның шешімімен (бұдан әрі – тағайындау туралы шешім) тағайындалады.
      2. Уәкілетті органның қызметкері болып табылмайтын тарату комиссиясының төрағасы мен мүшелері тарату комиссиясы қызметінің барлық кезеңі ішінде Қағидалардың 5 және 6-тармақтарында белгіленген талаптарға сәйкес келеді.
      3. Қаржы ұйымының тарату комиссиясының төрағасы мен мүшелері қаржы ұйымының тарату массасы болмаған не ол ағымдағы шығыстарды жабу үшін жеткіліксіз болған жағдайда уәкілетті органның қызметкерлері арасынан тағайындалады.
      Уәкілетті органның қызметкерлері Қағидалардың 7 және 8-тармақтарында көзделген құжаттарды ұсынбайды және тестілеу мен әңгімелесуден өтпейді.
      4. Уәкілетті орган қаржы ұйымының тарату комиссиясы төрағасының және (немесе) мүшесінің (мүшелерінің) бос орнына кандидаттарды іріктеу жөніндегі іс-шаралар өткізілетіні туралы хабарландыруды қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган қаржы ұйымының қызметін мәжбүрлеп тоқтату (тарату) туралы өтініш берген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде уәкілетті органның Интернет-ресурсында жариялайды.

2. Кандидаттарға қойылатын талаптар

      5. Кандидатқа мынадай талаптар қойылады:
      жоғары экономикалық немесе заң білімінің немесе бухгалтерлік есеп пен аудит саласындағы білімінің болуы;
      қаржы ұйымдарын және өзге де заңды тұлғаларды тарату рәсімдерін жүзеге асыруды реттейтін нормативтік құқықтық актілерді білу.
      6. Мынандай адам қаржы ұйымының тарату комиссиясының төрағасы не мүшесі болып тағайындала алмайды:
      өтелмеген соттылығы бар;
      оған қатысты қаржы ұйымында тарату рәсімдерін жүргізу, тарату рәсімдерін жүзеге асырған кезде жүктелген міндеттерді орындамау немесе тиісінше орындамау, жекелеген кредиторлардың мүдделеріне қысым жасайтын не басқаларға артықшылық беретін әрекеттер жасау, өзге де әрекеттер (әрекетсіздік) жасау (бұрын қаржы ұйымының (филиалдың) басшысы, тарату комиссиясының төрағасы немесе мүшесі болған адам үшін) бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзу фактілерінің болуы анықталған;
      соңғы үш жыл ішінде Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 15 мамырдағы Еңбек кодексінің 54-бабы 1-тармағының 7)9)10)13) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша жұмыс берушінің бастамасымен еңбек шартын бұзу фактілері бар;
      осы қаржы ұйымын және басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату туралы шешім қабылданғанға дейін (оның ішінде банкроттық негізі бойынша) бір жылдан аспайтын кезеңде бұрын қаржы ұйымының немесе басқа заңды тұлғаның бірінші басшысы (Басқарма төрағасы), басшының орынбасары, бас бухгалтері болған. Көрсетілген талап қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы шешім қабылдаған күннен кейін бес жыл бойы қолданылады (оны банкрот деп тану негізін қосқанда);
      депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйымның немесе Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының лауазымды адамын қоспағанда, борышкердің немесе таратылатын қаржы ұйымы кредиторының құрылтайшысы (қатысушысы, акционері) не лауазымды адамы болып табылатын;
      таратылатын қаржы ұйымының құрылтайшысы (қатысушысы, акционері) не лауазымды адамы болып табылатын;
      таратылатын қаржы ұйымының дебиторы не кредиторы болып табылатын;
      таратылатын қаржы ұйымына қатысты үлестес болып табылатын.

3. Қаржы ұйымының тарату комиссиясының төрағасы не мүшесі болып
тағайындалу үшін ұсынылатын құжаттарды қарау және тағайындау туралы шешім қабылдау

      7. Қағидалардың 812-тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, кандидат уәкілетті органға өзін қаржы ұйымының тарату комиссиясының төрағасы немесе мүшесі етіп тағайындау туралы өтінішін ұсынады, оның атауы мынадай құжаттар қоса беріле отырып, өтініште көрсетіледі:
      1) кандидаттың жеке басын куәландыратын құжаттың нотариалды куәландырылған көшірмесі;
      2) жоғары білім туралы дипломның нотариалды куәландырылған көшірмесі;
      3) еңбек кітапшасының немесе еңбек шартының нотариалды куәландырылған көшірмелері;
      4) кандидаттың бұрын тарату комиссиясының төрағасы не мүшесі болғаны туралы куәландыратын құжаттардың көшірмелері (мұндай құжаттар болған жағдайда);
      5) сотталмағандығы туралы анықтама;
      6) Қағидалардың қосымшасына сәйкес нысан бойынша кандидаттың тарату комиссиясының төрағасы не мүшесі етіп тағайындауға арналған сауалнамасы;
      7) ұсынылған құжаттар тізімдемесі.
      8. Өзге қаржы ұйымының тарату комиссиясының төрағасы немесе мүшесі болып табылатын не бос орынға өтініш берген күн алдындағы жыл ішінде өзге қаржы ұйымының тарату комиссиясының төрағасы немесе мүшесі болған кандидат өзін қаржы ұйымының тарату комиссиясының төрағасы немесе мүшесі етіп тағайындау туралы өтінішін ұсынады, оның атауы мынадай құжаттар қоса беріле отырып, өтініште көрсетіледі:
      1) кандидаттың тарату комиссиясының төрағасы не мүшесі болып табылатыны не бұрын болғаны туралы куәландыратын құжаттардың көшірмелері;
      2) Қағидалардың қосымшасына сәйкес нысан бойынша кандидаттың тарату комиссиясының төрағасы не мүшесі етіп тағайындауға арналған сауалнамасы;
      3) сотталмағандығы туралы анықтама.
      9. Уәкілетті орган Қағидалардың 7 және 8-тармақтарында көрсетілген құжаттар келіп түскен күннен бастап он жұмыс күні ішінде өтініштің және құжаттардың Қағидаларда белгіленген талаптарға сәйкестігін қарайды. Кандидат ұсынған құжаттарды Қағидаларда белгіленген талаптарға сәйкес келу мәніне тексеру кезінде уәкілетті орган мемлекеттік органдарға және (немесе) өзге де тұлғаларға сұрау салулар жібереді.
      10. Егер уәкілетті органға ұсынылған құжаттар Қағидалардың талаптарына сәйкес келмейтін болса, олар қаралмай-ақ кандидатқа қайтарылады. Қайтарылған құжаттардың көшірмелері кандидаттың іс қағаздарына қосып тіркеледі.
      Кандидаттың қайталап ұсынылған құжаттары жаңадан келіп түскен болып есептеледі және Қағидаларда белгіленген тәртіппен қаралады.
      11. Ұсынылған құжаттардың Қағидалардың талаптарына сәйкестігін қарау нәтижелері бойынша уәкілетті органның тиісті құрылымдық бөлімшесі тестілеуге және әңгімелесуге жіберілген кандидатура(лар) бойынша қорытынды дайындайды.
      Бұл қорытынды кандидат ұсынған құжаттар пакетіне қоса беріледі.
      Бұрын қаржы ұйымының (филиалдың) басшысы болған немесе тарату комиссиясының төрағасы не мүшесі болып тағайындалған кандидат үшін қорытындыда оның аталған лауазымдарындағы қызметі туралы, оның жол берген бұзушылықтары, қаржы ұйымындағы тарату рәсімдерінің жағдайы туралы мәліметтер көрсетіледі.
      12. Депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйымның немесе Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының қызметкері болып табылатын кандидат Қағидалардың 5 және 6-тармақтарында белгіленген талаптарға сәйкес келеді.
      Депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйымның немесе Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының қызметкері болып табылатын кандидат Қағидалардың 7 және 8-тармақтарында көзделген құжаттарды ұсынбайды.
      Депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйымның немесе Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының өтінішхаты көрсетілген кандидаттың әңгімелесуге жіберілуі үшін негіз болып табылады.
      13. Уәкілетті органның тиісті құрылымдық бөлімшесі тестілеу өткізуге дейін жеті жұмыс күні бұрын кандидатты тестілеу өткізілетін күні және орны туралы жазбаша түрде хабардар етеді.
      Кандидат белгіленген мерзімде тестілеуден өту үшін негізді себептер бойынша келмеген жағдайда, кандидат келмеу себептерін көрсете отырып, уәкілетті органға бұл туралы хабарлайды. Уәкілетті орган оған тестілеуден өту үшін жаңа мерзім белгілейді және тестілеу өткізуге дейін үш жұмыс күні бұрын кандидатты бұл туралы хабардар етеді.
      Кандидаттарды тестілеу 30 сұрақ бойынша 45 минут ішінде компьютерлік тестілеу әдісімен жүргізіледі.
      Кандидаттарды тестілеуге арналған сұрақтар уәкілетті органның бірінші басшысының бұйрығымен бекітіледі.
      Кандидаттарды тестілеу кезінде тестілеуден өтетін адаммен бір үй-жайда тек қана уәкілетті органның жауапты бөлімшесі қызметкерлерінің болуына рұқсат етіледі.
      Кандидаттың тестілеуден өтуі кезінде қандай да бір жазбаша, электрондық немесе басқа ақпараттық материалдардың пайдаланылуына жол берілмейді. Осы тармақта баяндалған талаптардың бұзылуы тестілеудің теріс нәтижесіне теңестіріледі.
      Тестілеудің оң нәтижесі алынған жағдайда (кем дегенде 70% дұрыс жауап) кандидат әңгімелесуге жіберілген болып есептеледі.
      Кандидат тестілеуден өткеннен кейін дереу қол қойғызу арқылы тест нәтижелерімен таныстырылуға тиіс.
      14. Әңгімелесуді уәкілетті органның бірінші басшысы бұйрығының негізінде құрылатын біліктілік комиссиясы өткізеді. Біліктілік комиссиясына Төраға (уәкілетті органның бірінші басшысы) басшылық етеді. Біліктілік комиссиясының құрамына уәкілетті органның бірінші басшысының орынбасары және уәкілетті органның құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлері кіреді. Біліктілік комиссиясының шешімдері біліктілік комиссиясының отырысына қатысқандардың жай көпшілік дауысымен қабылданады.
      Әңгімелесу қорытындылары біліктілік комиссиясының хаттамасымен ресімделеді.
      Әңгімелесудің мақсаты кандидаттың қаржы ұйымдарын және өзге де заңды тұлғаларды тарату рәсімдерін жүзеге асыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актілер бойынша білімінің болуын, кандидаттардың Қағидаларда белгіленген талаптарға сәйкестігін белгілеу, сондай-ақ кандидаттардың кәсіби білімін, қабілетін және жеке қасиеттерін анықтау болып табылады.
      15. Уәкілетті орган тағайындау туралы шешімді дайындалған қорытынды және біліктілік комиссиясының хаттамасы негізінде қабылдайды және уәкілетті органның бірінші басшысының (оның міндетін атқаратын адамның) бұйрығы түрінде ресімдейді. Уәкілетті органның бірінші басшысының (оның міндетін атқаратын адамның) тағайындау туралы бұйрығында таратылатын қаржы ұйымының атауы, тарату комиссиясының төрағасы мен мүшелерінің тектері, аттары және бар болса әкелерінің аттары, олардың жеке бастарын куәландыратын құжаттардың деректемелері көрсетіледі.
      16. Уәкілетті органның бірінші басшысы (оның міндетін атқаратын адам) бұйрығының көшірмесі бұйрыққа қол қойылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде тарату комиссиясының төрағасы немесе мүшесі болып тағайындалған кандидатқа оның жіберілуін тіркеуді қамтамасыз ететін байланыс құралдарымен жіберіледі немесе қолма-қол табыс етіледі.
      17. Уәкілетті орган үш жұмыс күні ішінде әңгімелесуден өтпей қалған және тарату комиссиясының төрағасы немесе мүшесі болып тағайындалмаған кандидатқа жазбаша хабарлама жібереді.
      18. Өңірде қаржы ұйымының тарату комиссиясы төрағасының немесе мүшесінің-бөлімше басшысының бос орны болған жағдайда Қағидаларда белгіленген құжаттарды ұсынбай-ақ және тестілеу мен әңгімелесуден өтпей-ақ уәкілетті органның бұйрығымен міндетін атқаруды тарату комиссиясының басқа мүшесіне не тарату комиссиясына тартылған қызметкерге үш айға дейінгі мерзімге уақытша жүктеуге жол беріледі.
      19. Уәкілетті орган мынадай жағдайларда кандидатты қаржы ұйымының тарату комиссиясының төрағасы немесе мүшесі етіп тағайындамайды:
      1) ұсынылған құжаттарда дәйексіз ақпарат болса;
      2) қаржы ұйымында тарату рәсімдерін жүргізу, жүктелген міндеттерді орындамау немесе тиісінше орындамау, жекелеген кредиторлардың мүдделеріне қысым жасайтын не басқа кредиторларға артықшылық беретін әрекеттер жасау, өзге де әрекеттер (әрекетсіздік) жасау (бұрын қаржы ұйымының (филиалдың) басшысы, тарату комиссиясының төрағасы немесе мүшесі болған адам үшін) бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзу фактілері туралы құжаттар мен мәліметтер болса;
      3) ол Қағидаларда белгіленген талаптарға сәйкес келмесе;
      4) тестілеудің және (немесе) әңгімелесудің нәтижесі теріс болса не тестілеуге және (немесе) әңгімелесуге негізді себепсіз келмесе.

4. Тарату комиссиясының төрағасын және (немесе) мүшелерін
міндеттерін орындаудан босату

      20. Уәкілетті орган тарату комиссиясының төрағасын және (немесе) мүшелерін міндеттерін орындаудан мынадай негіздер бойынша босатады:
      1) тарату комиссиясы төрағасының және (немесе) мүшелерінің өз міндеттерін орындамауы және (немесе) тиісінше орындамауы;
      2) заңды тұлғаларды тарату рәсімдерін жүргізу бөлігінде азаматтық, қаржылық заңнамалар мен әлеуметтік қамсыздандыру туралы заңнаманың және Қағидалардың талаптарын бұзуы;
      3) уәкілетті органның Қағидалардың 3-тармағына сәйкес уәкілетті органның қызметкерлері арасынан тарату комиссиясының төрағасын және (немесе) мүшелерін тағайындау туралы шешімі;
      4) тарату комиссиясы төрағасының не мүшесінің өз еркімен міндетін атқарудан босату туралы өтініші;
      5) Депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйымның немесе Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының өз қызметкерін тарату комиссиясы төрағасының немесе мүшесінің міндетін атқарудан босату туралы өтінішхаты.
      21. Уәкілетті органның тиісті құрылымдық бөлімшесі тарату комиссиясының есептері, тарату комиссиясының қызметіне жүргізілген тексерулер актілері, өтінішхаттар және өзге де материалдар негізінде қорытынды дайындайды.
      22. Уәкілетті орган тарату комиссиясының төрағасын және (немесе) мүшелерін міндеттерін орындаудан босату туралы шешімді дайындалған қорытынды және біліктілік комиссиясының хаттамасы негізінде қабылдайды.
      23. Міндеттерді орындаудан босату туралы шешімнің көшірмесі оған қол қойылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде тарату комиссиясының төрағасына және (немесе) мүшелеріне оның жіберілуін тіркеуді қамтамасыз ететін байланыс құралдарымен жіберіледі немесе қолма-қол табыс етіледі.

Мәжбүрлеп таратылатын банктің,
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
тарату комиссиясын тағайындау  
және босату қағидаларына және  
тарату комиссиясының төрағасы  
мен мүшелеріне қойылатын талаптарға
қосымша            

Нысан     

3 х 4 фотосурет

      Ескерту. Қосымшаның оң жақ жоғарғы бұрышы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2013 № 212 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Кандидаттың тарату комиссиясының төрағасы не мүшесі етіп тағайындауға арналған
САУАЛНАМАСЫ
_____________________________________________________________________
(мәжбүрлеп таратылатын қаржы ұйымының толық атауы)
_____________________________________________________________________

20__ жылғы ___________________
             (күні)

      Лауазымның атауы ______________________________________________
Өмірбаян деректері:
      1. Тегі, аты, бар болса – әкесінің аты
_____________________________________________________________________
                     (толық көрсетіңіз)
      2. Тұрғылықты жерінің мекенжайы (оның ішінде почта индексін көрсете отырып)
_____________________________________________________________________
      3. Туған күні мен жері
_____________________________________________________________________
      4. Азаматтығы
_____________________________________________________________________
      5. Жеке басын куәландыратын құжаттың толық деректемелері
_____________________________________________________________________
      6. Тұрғылықты жері бойынша тіркелуі
_____________________________________________________________________
      7. Байланыс телефонының толық нөмірі
_____________________________________________________________________
      8. Білімі туралы деректер (біліктілікті көтеру курстарын қоса алғанда):

тармақша

оқу орнының, факультеттің (бөлімшенің, мамандықтың) атауы)

оқу кезеңі

берілген мамандық

білімі туралы дипломның, сертификаттың, куәліктің деректемелері

оқу орнының орналасқан жері

1.


2.


...


      9. Сіздің біліктілігіңізді және құзыреттілігіңізді объективті
түрде айқындау үшін маңызды деп санайтын кез келген басқа ақпарат:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

      10. Қаржы ұйымдарының және заңды тұлғалардың жарғылық
капиталында тікелей және (немесе) жанама қатысу:

тармақша

заңды тұлғаның атауы мен орналасқан жері

заңды тұлға қызметінің жарғылық түрлері

Сіздің осы заңды тұлғаның жарғылық капиталында қатысу сомаңыз бен үлесіңіз

1.
2.
...
      11. Алынған қарыздар туралы мәліметтер:

тармақша

қарыз берген тұлғаның атауы (адамның аты) мен орналасқан жері

қарыз бойынша негізгі борыш сомасы

қарыз берілген күн

қарыз
өтелген күн

ағымдағы сәттегі берешек сомасы

қарыз бойынша сыйақы ставкасы
(жылдық %)

1.2....      12. Қаржы нарығында құқық бұзушылықтар жасағаныңыз үшін
әкімшілік жауапкершілікке тартылдыңыз ба?
_____________________________________________________________________

13. Бұрын қаржы ұйымының немесе мәжбүрлеп таратылатын немесе банкрот
деп танылған басқа заңды тұлғаның басшы қызметкері болдыңыз ба?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі, тарату (банкроттық) туралы
соттың шешім шығарған күні, таратылу (банкрот болу) себебі)
      14. Өтелмеген соттылығыңыз бар ма?
_____________________________________________________________________

      15. Сізге қатысты қаржы ұйымында тарату рәсімдерін жүргізу,
тарату рәсімдерін жүзеге асырған кезде жүктелген міндеттерді
орындамау немесе тиісінше орындамау, жекелеген кредиторлардың
мүдделеріне қысым жасайтын не басқаларға артықшылық беретін әрекеттер
жасау, өзге де әрекеттер (әрекетсіздік) жасау бөлігінде Қазақстан
Республикасы заңнамасының талаптарын бұзу фактілері бар ма?
      Осылар бар болса, қандай екенін көрсетіңіз ____________________
_____________________________________________________________________
            (ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі)

      16. Сізде соңғы үш жыл ішінде Қазақстан Республикасының 2007
жылғы 15 мамырдағы Еңбек кодексінің 54-бабы 1-тармағының 7)9)10),
13) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша жұмыс берушінің
бастамасымен еңбек шартын бұзу фактілері бар ма?
_____________________________________________________________________
      17. Сіз осы қаржы ұйымын және басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп
тарату туралы шешім қабылданғанға дейін (оның ішінде банкроттық
негізі бойынша) бір жылдан аспайтын кезеңде бұрын қаржы ұйымының
немесе басқа заңды тұлғаның бірінші басшысы (Басқарма төрағасы),
басшының орынбасары, бас бухгалтері болдыңыз ба? ___________________
____________________________________________________________________
(ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі, тарату (банкроттық) туралы
соттың шешім шығарған күні, таратылу (банкрот болу) себебі)
      18. Сіз борышкердің немесе таратылатын қаржы ұйымы кредиторының
құрылтайшысы (қатысушысы, акционері) не лауазымды адамы болып
табыласыз ба? _______________________________________________________
      19. Сіз таратылатын қаржы ұйымының құрылтайшысы (қатысушысы,
акционері) не лауазымды адамы болып табыласыз ба?
_____________________________________________________________________
      20. Сіз таратылатын қаржы ұйымының дебиторы не кредиторы болып
табыласыз ба? _______________________________________________________
      21. Сіз таратылатын қаржы ұйымына қатысты үлестес тұлға болып
табыласыз ба? _______________________________________________________

      Қолы __________                               Күні ___________

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 25 ақпандағы
№ 71 қаулысына    
қосымша       

Қазақстан Республикасының күші жойылды деп танылатын
нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі

      1. Қазақстан Республикасының Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының «Еріксіз таратылатын банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының тарату комиссиясын тағайындау және босату ережесін және тарату комиссиясының төрағасы мен мүшелеріне қойылатын талаптарды бекіту туралы» 2004 жылғы 16 ақпандағы № 41 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2771 тіркелген).
      2. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Еріксіз таратылатын банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының тарату комиссиясын тағайындау ережесін және тарату комиссиясының төрағасы мен мүшелеріне қойылатын талаптарды бекіту туралы» 2004 жылы 16 ақпандағы № 41 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы» 2006 жылғы 9 қаңтардағы № 8 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4043 тіркелген).
      3. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Еріксіз таратылатын банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының тарату комиссиясын тағайындау және босату ережесін және тарату комиссиясының төрағасы мен мүшелеріне қойылатын талаптарды бекіту туралы» 2004 жылғы 16 ақпандағы № 41 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2008 жылғы 28 қарашадағы № 187 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5441 тіркелген).
      4. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Еріксіз таратылатын банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының тарату комиссиясын тағайындау және босату ережесін және тарату комиссиясының төрағасы мен мүшелеріне қойылатын талаптарды бекіту туралы» 2004 жылғы 16 ақпандағы № 41 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» 2011 жылғы 1 шілдедегі № 71 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7123 тіркелген, 2011 жылғы 19 қазанда «Заң газеті» газетінде № 152 (1968) жарияланған).

Об утверждении Правил назначения и освобождения ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемых банка, страховой (перестраховочной) организации и требований, предъявляемых к председателю и членам ликвидационной комиссии

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 февраля 2013 года № 71. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 апреля 2013 года № 8411. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 190

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 190 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Сноска. Заголовок постановления в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 212 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с законами Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      Сноска. Преамбула в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 212 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      1. Утвердить прилагаемые Правила назначения и освобождения ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемых банка, страховой (перестраховочной) организации и требования, предъявляемые к председателю и членам ликвидационной комиссии.
      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 212 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.
      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель
      Национального Банка                        Г. Марченко

Утверждены         
постановлением Правления  
Национального Банка    
Республики Казахстан    
от 25 февраля 2013 года № 71

Правила
назначения и освобождения ликвидационной комиссии
принудительно ликвидируемых банка, страховой (перестраховочной)
организации и требования, предъявляемые к председателю и
членам ликвидационной комиссии

      Сноска. Заголовок в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 212 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Настоящие Правила назначения и освобождения ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемых банка, страховой (перестраховочной) организации и требования, предъявляемые к председателю и членам ликвидационной комиссии (далее - Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности», и определяют порядок назначения и освобождения Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган) председателя и членов ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемых банка, страховой (перестраховочной) организации (далее – финансовая организация) и устанавливают требования, предъявляемые к председателю и членам ликвидационной комиссии.
      Сноска. Преамбула в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 212 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Общие положения

      1. Председатель и члены ликвидационной комиссии назначаются решением уполномоченного органа (далее - решение о назначении) из числа кандидатов, представивших документы для назначения председателем либо членом ликвидационной комиссии финансовой организации (далее - кандидат) и соответствующих требованиям, установленным Правилами.
      2. Председатель и члены ликвидационной комиссии, не являющиеся работниками уполномоченного органа, соответствуют требованиям, установленным пунктами 5 и 6 Правил, в течение всего периода деятельности ликвидационной комиссии.
      3. Председатель и члены ликвидационной комиссии финансовой организации назначаются из числа работников уполномоченного органа в случае отсутствия у финансовой организации ликвидационной массы либо ее недостаточности для покрытия текущих расходов.
      Работники уполномоченного органа не представляют документы, предусмотренные пунктами 7 и 8 Правил, и не проходят тестирование и собеседование.
      4. Объявление о проведении мероприятий по отбору кандидатов на вакантную должность председателя и (или) члена (членов) ликвидационной комиссии финансовой организации публикуется уполномоченным органом на Интернет-ресурсе уполномоченного органа в течение трех рабочих дней с даты подачи уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций заявления о принудительном прекращении деятельности (ликвидации) финансовой организации.

2. Требования, предъявляемые к кандидатам

      5. К кандидату предъявляются следующие требования:
      наличие высшего экономического или юридического образования или образования в области бухгалтерского учета и аудита;
      знание нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление ликвидационных процедур финансовых организаций и иных юридических лиц.
      6. Председателем либо членом ликвидационной комиссии финансовой организации не может быть назначено лицо:
      имеющее непогашенную судимость;
      в отношении которого установлено наличие фактов нарушения требований законодательства Республики Казахстан в части проведения ликвидационных процедур в финансовой организации, неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей при осуществлении ликвидационных процедур, совершения действий, ущемляющих интересы отдельных кредиторов либо предоставляющих преимущества другим, совершения иных действий (бездействия) (для лица, ранее являвшегося руководителем финансовой организации (филиала), председателем или членом ликвидационной комиссии);
      имеющее в течение трех последних лет факты расторжения трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным подпунктами 7)9)10)13) пункта 1 статьи 54 Трудового кодекса Республики Казахстан от 15 мая 2007 года;
      ранее являвшееся первым руководителем (председателем Правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером финансовой организации или другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации данной финансовой организации и другого юридического лица (в том числе по основанию банкротства). Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации финансовой организации (включая основание признания ее банкротом);
      являющееся учредителем (участником, акционером) либо должностным лицом должника или кредитора ликвидируемой финансовой организации, за исключением должностного лица организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, или Фонда гарантирования страховых выплат;
      являющееся учредителем (участником, акционером) либо должностным лицом ликвидируемой финансовой организации;
      являющееся дебитором либо кредитором ликвидируемой финансовой организации;
      являющееся аффилиированным по отношению к ликвидируемой финансовой организации.

3. Рассмотрение документов, представляемых для назначения
председателем либо членом ликвидационной комиссии
финансовой организации, и принятие решения о назначении

      7. Кандидат, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 812 Правил, представляет в уполномоченный орган заявление о назначении его председателем или членом ликвидационной комиссии финансовой организации, наименование которой указывается в заявлении, с приложением следующих документов:
      1) нотариально засвидетельствованной копии документа, удостоверяющего личность кандидата;
      2) нотариально засвидетельствованной копии диплома о высшем образовании;
      3) нотариально засвидетельствованных копий трудовой книжки или трудового договора;
      4) копий документов, свидетельствующих о том, что кандидат ранее являлся председателем либо членом ликвидационной комиссии (при наличии таковых);
      5) справки об отсутствии судимости;
      6) анкеты кандидата на назначение его председателем либо членом ликвидационной комиссии по форме согласно приложению к Правилам;
      7) описи представленных документов.
      8. Кандидат, являющийся председателем или членом ликвидационной комиссии иной финансовой организации, либо являвшийся председателем или членом ликвидационной комиссии иной финансовой организации в течение года, предшествующего дате подаче заявления на вакантную должность, представляет заявление о назначении его председателем или членом ликвидационной комиссии финансовой организации, наименование которой указывается в заявлении, с приложением следующих документов:
      1) копий документов, свидетельствующих о том, что кандидат является либо ранее являлся председателем либо членом ликвидационной комиссии;
      2) анкеты кандидата на назначение его председателем либо членом ликвидационной комиссии по форме согласно приложению к Правилам;
      3) справку об отсутствии судимости.
      9. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пунктах 7 и 8 Правил, рассматривает заявление и документы на их соответствие требованиям, установленным Правилами. При проверке представленных кандидатом документов на предмет соответствия требованиям, установленным Правилами, уполномоченный орган направляет запросы в государственные органы и (или) иным лицам.
      10. Если документы, представленные в уполномоченный орган, не соответствуют требованиям Правил, они возвращаются кандидату без рассмотрения. Копии возвращенных документов приобщаются к делу кандидата.
      Повторно представленные документы кандидата считаются вновь поступившими и рассматриваются в порядке, установленном Правилами.
      11. По результатам рассмотрения представленных документов на соответствие требованиям Правил соответствующим структурным подразделением уполномоченного органа готовится заключение по кандидатуре (ам), допущенной (ым) к тестированию и собеседованию.
      Данное заключение прилагается к пакету документов, представленных кандидатом.
      Для кандидата, ранее являвшегося руководителем финансовой организации (филиала) или назначавшегося председателем либо членом ликвидационной комиссии, в заключении указываются сведения о его деятельности в названных должностях, о допущенных им нарушениях, состоянии ликвидационных процедур в финансовой организации.
      12. Кандидат, являющийся работником организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, или Фонда гарантирования страховых выплат, соответствует требованиям, установленным пунктами 5 и 6 Правил.
      Кандидат, являющийся работником организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, или Фонда гарантирования страховых выплат, не представляет документы, предусмотренные пунктами 7 и 8 Правил.
      Основанием для допуска указанного кандидата к собеседованию является ходатайство организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, или Фонда гарантирования страховых выплат.
      13. Соответствующее структурное подразделение уполномоченного органа за семь рабочих дней до проведения тестирования уведомляет кандидата в письменном виде о дате и месте проведения тестирования.
      В случае неявки кандидата в установленный срок по уважительным причинам для прохождения тестирования, кандидат сообщает об этом в уполномоченный орган с указанием причин неявки. Уполномоченный орган устанавливает ему новый срок для прохождения тестирования и уведомляет об этом кандидата за три рабочих дня до проведения тестирования.
      Тестирование кандидатов проводится методом компьютерного тестирования в течение 45 минут по 30 вопросам.
      Во время тестирования кандидатов в одном помещении с тестируемым лицом разрешается присутствие только сотрудников ответственного подразделения уполномоченного органа.
      При прохождении тестирования кандидата не допускается использование каких-либо письменных, электронных или других информационных материалов. Нарушение изложенных в настоящем пункте условий приравнивается к отрицательному результату тестирования.
      При получении положительного результата тестирования (не менее 70% правильных ответов) кандидат считается допущенным к собеседованию.
      Кандидат подлежит ознакомлению с результатами теста под роспись немедленно после прохождения тестирования.
      14. Собеседование проводится квалификационной комиссией, создаваемой на основании приказа первого руководителя уполномоченного органа. Квалификационную комиссию возглавляет Председатель (первый руководитель уполномоченного органа). В состав квалификационной комиссии входят заместитель первого руководителя уполномоченного органа и работники структурных подразделений уполномоченного органа. Решения квалификационной комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании квалификационной комиссии.
      Итоги собеседования оформляются протоколом квалификационной комиссии.
      Целью собеседования является установление наличия знаний кандидата нормативных правовых актов, регламентирующих порядок осуществления ликвидационных процедур финансовых организаций и иных юридических лиц, соответствия кандидатов требованиям, установленным Правилами, а также выявление профессиональных знаний, способностей и личностных качеств кандидатов.
      15. Решение о назначении принимается уполномоченным органом на основании подготовленного заключения и протокола квалификационной комиссии и оформляется в виде приказа первого руководителя (лица, исполняющего его обязанности) уполномоченного органа. В приказе первого руководителя (лица, исполняющего его обязанности) уполномоченного органа о назначении указываются наименование ликвидируемой финансовой организации, фамилии, имена и, при наличии, отчества председателя и членов ликвидационной комиссии, реквизиты документов, удостоверяющих их личности.
      16. Копия приказа первого руководителя (лица, исполняющего его обязанности) уполномоченного органа направляется средствами связи, обеспечивающими фиксирование его отправки, или вручается нарочно кандидату, назначенному председателем или членом ликвидационной комиссии, в течение трех рабочих дней со дня подписания приказа.
      17. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней направляет письменное уведомление кандидату, не прошедшему собеседование и не назначенному председателем или членом ликвидационной комиссии.
      18. В случае наличия вакантной должности председателя или члена-руководителя подразделения ликвидационной комиссии финансовой организации в регионе допускается приказом уполномоченного органа временное возложение исполнения обязанностей на другого члена ликвидационной комиссии либо на привлеченного работника ликвидационной комиссии на срок до трех месяцев без представления установленных Правилами документов и прохождения тестирования и собеседования.
      19. Уполномоченный орган не назначает кандидата председателем или членом ликвидационной комиссии финансовой организации в случаях:
      1) наличия недостоверной информации в представленных документах;
      2) наличия документов и сведений о фактах нарушения требований законодательства Республики Казахстан в части проведения ликвидационных процедур в финансовой организации, неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей, совершения действий, ущемляющих интересы отдельных кредиторов либо предоставляющих преимущества другим кредиторам, совершения иных действий (бездействия) (для лица, ранее являвшегося руководителем финансовой организации (филиала), председателем или членом ликвидационной комиссии);
      3) несоответствия его требованиям, установленным Правилами;
      4) отрицательного результата тестирования и (или) собеседования либо неявки на тестирование и (или) собеседование без уважительной причины.

4. Освобождение председателя и (или) членов
ликвидационной комиссии от исполнения обязанностей

      20. Уполномоченный орган освобождает председателя и (или) членов ликвидационной комиссии от исполнения обязанностей по следующим основаниям:
      1) неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение председателем и (или) членами ликвидационной комиссии своих обязанностей;
      2) нарушение требований гражданского, финансового законодательств и законодательства о социальном обеспечении в части проведения ликвидационных процедур юридических лиц и Правил;
      3) решение уполномоченного органа о назначении председателя и (или) членов ликвидационной комиссии из числа работников уполномоченного органа в соответствии с пунктом 3 Правил;
      4) ходатайство председателя либо члена ликвидационной комиссии об освобождении от исполнения обязанностей по собственному желанию;
      5) ходатайство организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, или Фонда гарантирования страховых выплат об освобождении от исполнения обязанностей председателя или члена ликвидационной комиссии своего работника.
      21. Соответствующее структурное подразделение уполномоченного органа на основании отчетов ликвидационной комиссии, актов проведенных проверок деятельности ликвидационной комиссии, ходатайств и иных материалов готовит заключение.
      22. Решение об освобождении председателя и (или) членов ликвидационной комиссии от исполнения обязанностей принимается уполномоченным органом на основании подготовленного заключения и протокола квалификационной комиссии.
      23. Копия решения об освобождении от исполнения обязанностей направляется средствами связи, обеспечивающими фиксирование его отправки или вручается нарочно председателю и (или) членам ликвидационной комиссии в течение трех рабочих дней со дня его подписания.

Приложение 1              
к Правилам назначения и освобождения   
ликвидационной комиссии принудительно  
ликвидируемых банка, страховой     
(перестраховочной) организации     
и требованиям, предъявляемым к председателю
и членам ликвидационной комиссии    

      Сноска. Приложение 1 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 212 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Форма           


фотография
3 х 4

                              АНКЕТА
       кандидата на назначение его председателем либо членом
                     ликвидационной комиссии
    _________________________________________________________________
      (полное наименование принудительно ликвидируемой финансовой
                              организации)
_________________________________________________________________

___________________ 20__ года
      (дата)

      Наименование должности ________________________________________
      Биографические данные:
      1. Фамилия, имя, при наличии - отчество
____________________________________________________________________
                  (указывать полностью)
      2. Адрес места жительства (в том числе указание почтового индекса)
____________________________________________________________________
      3. Дата и место рождения
____________________________________________________________________
      4. Гражданство
____________________________________________________________________
      5. Полные реквизиты документа, удостоверяющего личность
____________________________________________________________________
      6. Регистрация по месту жительства
____________________________________________________________________
      7. Полный номер контактного телефона
____________________________________________________________________
      8. Данные об образовании (включая курсы повышения квалификации):

под-
пункт

наименование
учебного
заведения,
факультета
(отделения,
специальности)

период
обучения

присвоенная
квалификация

реквизиты
диплома об
образовании,
сертификата,
свидетельств

место
нахождения
учебного
заведения

1.


2.


...


      9. Любая другая информация, которую считаете важной для
объективного определения Вашей квалификации и компетентности:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

      10. Прямое и (или) косвенное участие в уставном капитале
финансовых организаций и юридических лиц:

подпункт

наименование и
место нахождения
юридического лица

уставные виды
деятельности
юридического
лица

сумма и доля Вашего
участия в уставном
капитале данного
юридического лица

1.
2.
...
      11. Сведения о полученных займах:

подпункт

наименование
(имя лица) и
место нахождения
лица, выдавшего
займ

сумма
основного
долга
по займу

дата
выдачи
займа

дата
погашения
займа

сумма
задол-
женности
на
текущий
момент

ставка
вознаграж-
дения по
займу
(в %
годовых)

1.2....      12. Привлекались ли Вы к административной ответственности
за совершение правонарушений на финансовом рынке?
_____________________________________________________________________

      13. Являлись ли Вы в прошлом руководящим работником финансовой
организации или другого юридического лица, принудительно
ликвидируемого или признанного банкротом?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
      (наименование организации, должность, период работы, дата
      вынесения судом решения о ликвидации (банкротстве), причина
                  ликвидации (банкротства)

      14. Имеете ли Вы непогашенную судимость?
________________________________________________________________

      15. Имеются ли в отношении Вас факты нарушения требований
законодательства Республики Казахстан в части проведения
ликвидационных процедур в финансовой организации, неисполнения
или ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей при
осуществлении ликвидационных процедур, совершения действий,
ущемляющих интересы отдельных кредиторов либо предоставляющих
преимущества другим, совершения иных действий (бездействия)?
      При наличии таковых, укажите какие ____________________________
_____________________________________________________________________
      (наименование организации, должность, период работы)

      16. Имеются ли у Вас в течение трех последних лет факты
расторжения трудового договора по инициативе работодателя по
основаниям, предусмотренным подпунктами 7)9)10)13)
пункта 1 статьи 54 Трудового кодекса Республики Казахстан
от 15 мая 2007 года? ___________________________________________

      17. Являлись ли Вы ранее первым руководителем (председателем
Правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером
финансовой организации или другого юридического лица в период
не более чем за один год до принятия решения о принудительной
ликвидации данной финансовой организации и другого юридического
лица (в том числе по основанию банкротства)? ________________________
_____________________________________________________________________
      (наименование организации, должность, период работы, дата
      вынесения судом решения о ликвидации (банкротстве), причина
                        ликвидации (банкротства)

      18. Являетесь ли Вы учредителем (участником, акционером)
либо должностным лицом должника или кредитора ликвидируемой
финансовой организации? ________________________________________

      19. Являетесь ли Вы учредителем (участником, акционером)
либо должностным лицом ликвидируемой финансовой организации?
_______________________________________________________________

      20. Являетесь ли Вы дебитором либо кредитором ликвидируемой
финансовой организации? ________________________________________

      21. Являетесь ли Вы аффилиированным лицом по отношению к
ликвидируемой финансовой организации? __________________________.

      Подпись __________                         Дата ___________

Приложение         
к постановлению Правления 
Национального Банка   
Республики Казахстан   
от 25 февраля 2013 года № 71

Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан,
признаваемых утратившими силу

      1. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года № 41 «Об утверждении Правил назначения и освобождения ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемых банка, страховой (перестраховочной) организации и накопительного пенсионного фонда и требования, предъявляемые к председателю и членам ликвидационной комиссии» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2771).
      2. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 9 января 2006 года № 8 «О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года № 41 «Об утверждении Правил назначения ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемых банка, страховой (перестраховочной) организации и накопительного пенсионного фонда и требования, предъявляемые к председателю и членам ликвидационной комиссии» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4043).
      3. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 ноября 2008 года № 187 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года № 41 «Об утверждении Правил назначения и освобождения ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемых банка, страховой (перестраховочной) организации и накопительного пенсионного фонда и требования, предъявляемые к председателю и членам ликвидационной комиссии» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5441).
      4. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 июля 2011 года № 71 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года № 41 «Об утверждении Правил назначения и освобождения ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемых банка, страховой (перестраховочной) организации и накопительного пенсионного фонда и требования, предъявляемые к председателю и членам ликвидационной комиссии» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7123, опубликованное 19 октября 2011 года в газете «Юридическая газета» № 152 (2142).