Мемлекеттік сот орындаушылары қаулыларының үлгі нысандарын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2013 жылғы 19 сәуірдегі № 127 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылы 23 сәуірде № 8429 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2018 жылғы 26 желтоқсандағы № 1627 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Әділет министрінің 26.12.2018 № 1627 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Ескерту. Тақырып жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 2 сәуірдегі Заңының 10-бабы 6-тармағына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:

      1. Мемлекеттік сот орындаушыларының қаулыларының үлгі нысандары осы бұйрықтың 1-50 қосымшаларына сәйкес бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      2. Осы бұйрық алғаш жарияланғаннан кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енеді.

Министр

Б. Имашев


  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
1-қосымша

      Нысан

Іс жүргізуді қозғау туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20_ жыл "____" __________ ___________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты, әкесінің

      аты (бар болған жағдайда), тегі,)

      20___ жылғы "____" _______ түскен ____________________________ қарап,

      (атқарушылық құжаттың нөмірі, келіп түскен күні, атауы)

БЕЛГІЛЕДІ:

      Атқарушылық құжат атқарушылық құжаттарға қойылатын заңмен

      белгіленген талаптарға сәйкес келеді.

      Атқарушылық құжаттардың ұсыну мерзімі өтпеген. Жоғарыдағылардың

      негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының

      мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан Республикасы

      Заңының 10-бабының 1-тармағын, 37-бабының 4-тармағын, 126-бабы

      1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. ____________________________________________________________

      ____________________________ туралы атқарушылық іс жүргізу қозғалсын.

      2. Атқарушылық іс жүргізуге 20__ жылғы "__" ___ № ___ берілсін.

      3. Атқарушылық құжатының орындалуын қамтамасыз ету жөніндегі

      шаралар қабылдансын.

      4. Атқарушылық құжаттардың талаптарын орындамағаны үшін

      _____________________________________________________________________

      (жеке тұлға - борышкердің аты, әкесінің аты,

      (бар болған жағдайда), тегі

      _____________________________________________________________________

      заңды тұлға – басшысының аты, әкесінің аты,

      (бар болған жағдайда) тегі)

      _____________________________________________________________________

      хабарлама жіберу арқылы әкімшілік және қылмыстық жауаптылығы туралы

      ескертілсін.

      Борышкерге атқарушылық құжатты орындамаған жағдайда мемлекеттік

      сот орындаушылары "Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының

      мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 2 сәуірдегі

      Заңының 33-бабына сәйкес, Қазақстан Республикасынан борышкердің

      шығуына уақытша тыйым салу туралы қаулы, "Атқарушылық іс жүргізу және

      сот орындаушыларының мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының 2010

      жылғы 2 сәуірдегі Заңының 104-бабына сәйкес борышкерді әрекеттер

      жасауға міндеттейтін атқарушылық құжатты орындамағаны үшін өсімпұл

      өндіріп алу туралы қаулы енгізілетіні ескертілсін.

      Борышкерге жұмыс орнының, мекенжайы мен тұрғылықты жерінің

      өзгергені туралы, сондай-ақ жаңа кіріс көздері мен мүлкінің пайда

      болғаны туралы осы мән-жайлар туындаған кезден бастап үш жұмыс күні

      ішінде жазбаша сот орындаушысына хабарлау міндеті туралы ескертілсін.

      Борышкерге атқарушылық іс жүргізу аяқталғанға дейін айына бір рет,

      сондай-ақ шақыртқан жағдайда сот орындаушысына келу міндеті туралы

      ескертілсін. Келмеуі "Атқарушылық іс жүргізу және сот

      орындаушыларының мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының 2010

      жылғы 2 сәуірдегі Заңының 16-бабына сәйкес жауаптылыққа әкеп соғады.

      Борышкерге мемлекеттік сот орындаушы атқарушылық құжаттарды

      толық мәжбүрлеп орындағаннан кейін борышкерден өндірілетін сомадан

      немесе мүлік құнынан он пайыз мөлшерінде немесе мүліктік емес

      сипаттағы атқарушылық құжаттар бойынша жеке тұлғадан он айлық есептік

      көрсеткіш және заңды тұлғадан жиырма айлық есептік көрсеткіш

      мөлшерінде атқару санкциясын өндіреді.

      5. Өндірушіге "Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының

      мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 137-139-баптарына сәйкес атқарушылық құжаттарымен жеке сот орындаушыларына жүгінуге

      құқылы екендігі түсіндірілсін.

      6. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабарлансын.

      7. Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Мемлекеттік сот орындаушысы _____________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
2-қосымша

      Нысан

Атқарушылық іс жүргізуді қозғаудан
бас тарту туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20_ жыл "____" __________ ___________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты, әкесінің аты

      (бар болған жағдайда), тегі,)

      20___ жылғы "____" _______ түскен ____________________________ қарап,

      (атқарушылық құжаттың нөмірі, келіп түскен күні, атауы)

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (атқарушылық іс жүргізуді қозғаудан бас тарту негізі)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот

      орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

      Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 38-бабы 1-тармағының

      ___-тармақшасын, 126-бабы 1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала

      отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. _________ туралы атқарушылық іс жүргізуді қозғаудан бас тартылсын.

      (атқарушылық құжаттың атауы)

      2. Қаулының көшірмесі, келіп түскен барлық құжаттармен қоса _________

      (жеке тұлғаның аты,

      _________________________________________________________ жіберілсін.

      әкесінің аты, тегі (бар болған жағдайда) заңды тұлғаның атауы,

      атқарушылық құжат қайтарылатын мекенжай)

      3. Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      4. "Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі

      туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 38-бабы

      1-тармағының 1)-4), 6) және 7) тармақшасында қарастырылған

      жағдайларды жою сот орындаушыларына атқарушылық құжаттарды қайта

      жолдауға (ұсынуға) кедергі келтірмейтіндігі түсіндірілсін.

      Мемлекеттік сот орындаушысы _____________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
3-қосымша

      Нысан

Бұрын шығарылған қаулыларға өзгерістер енгізу туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20_ жыл "____" __________ ___________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты, әкесінің аты,

      тегі (бар болған жағдайда)

      1) __________________________________________________________________

      (атқарушылық құжатты орындау мәні)

      туралы 20__ жылғы "__" ____ №__ атқарушылық іс жүргізу материалдарын;

      2) _______________________________________________ арызын қарап

      (жеке тұлғаның аты, әкесінің аты, тегі

      (бар болған жағдайда) заңды тұлғаның атауы)

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (өзгерістер енгізудің себебі)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот

      орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

      Республикасының Заңының 10-бабының 1, 3-тармақтарын, 126-бабы

      1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. 20__ жылғы "___" _____ № ____________ атқарушылық іс жүргізу

      бойынша шығарылған 20__ жылғы "___" ______ қаулыға мынадай өзгерістер

      енгізілсін:

      ____________________________________________________________________.

      2. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабарлансын.

      3. Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Мемлекеттік сот орындаушысы _______________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
4-қосымша

      Нысан

Мемлекеттік сот орындаушысының қаулысының күшін жою туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20__ жыл "____" _______ _______________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (аумақтық орган атауы)

      Аумақтық бөлімнің басшысы - аға сот орындаушысы _____________________

      (аты, әкесінің аты, тегі (бар болған жағдайда)

      ______________________________________________________________ қарап,

      (хат-хабардың келіп түскен күні, адресаттың атауы, өтініштің,

      прокурорлық ықпал ету актісінің, сот актісінің мәнін көрсету қажет)

БЕЛГІЛЕДІ:

      Мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      ____________________________________________ іс жүргізуінде орындауда

      (сот орындаушысының аты, әкесінің аты, тегі (бар болған жағдайда)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20___ жылғы "____" __________ атқарушылық құжат бар.

      20___ жылғы "____" __________ қаулысымен атқарушылық іс жүргізу қозғалды және _______ нөмірі берілген.

      Атқару іс-әрекеттерін жасау кезінде _________________________________

      __________________________________________________________ шығарылды.

      (шығарылған іс жүргізу шешімінің атауы, күні, мәні)

      20___ жылғы "___" _______________________________________ байланысты

      (заң нормаларына сілтеме жасау арқылы күшін жоюдың себебі)

      қаулының күшін жою туралы ______________________________ келіп түсті.

      (келіп түскен хат-хабардың атауы)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабының 1, 4-тармақтарын, 126-бабы 1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. 20___ жылғы "__" ______ № ___ атқарушылық іс жүргізу бойынша

      шығарылған "__" ____ 20__ жылғы ______ туралы қаулының күші жойылсын.

      (күші жойылатын қаулының атауы)

      2. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабарлансын.

      3. Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Аумақтық бөлімнің басшысы - аға сот орындаушысы

      ___________________________ ____________________

      (аумақтық орган атауы) (қолы, аты-жөні және тегі)

      М.О.

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
5-қосымша

      Нысан

Атқарушылық іс жүргізуге аудармашының қатысуы туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20_ жыл "____" __________ ___________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты, әкесінің аты,

      тегі (бар болған жағдайда)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20__ жылғы "__" _____ №__ атқарушылық іс жүргізу материалдарын қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (жеке тұлғаның аты, әкесінің аты, тегі (бар болған жағдайда),

      заңды тұлғаның атауы)

      тарапынан (тараптарынан) атқарушылық іс жүргізуге аудармашының қатысу

      қажеттігі туралы өтінішін ескере отырып.

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот

      орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

      Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 22-бабын, 126-бабы

      1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. _________________________________________ аудармашы тағайындалсын.

      (аты-жөні және тегі)

      2. Аудармашы _______________ көрінеу дұрыс аударма жасамаған жағдайда қолданыстағы (аты-жөні және тегі)

      заңнамаға сәйкес жауапкершілігі туралы ескертілсін _________________.

      (аудармашының қолы)

      3. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабарлансын.

      4. Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Мемлекеттік сот орындаушысы _______________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

      Ескерту. "Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының

      мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан Республикасы

      Заңының 22-бабы 2-тармағына сәйкес аудармашының өз еңбегі үшін сыйақы

      алуға құқығы бар. Тараптың аудармашыны қатыстыру туралы жазбаша арызы

      атқарушылық іс жүргізу материалдарына тігіледі. Орындалған жұмыс

      төлемдері атқарушылық әрекеттерді жүзеге асыру шығындарына жатады.

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
6-қосымша

      Нысан

Атқарушылық іс жүргізуге маманның қатысуы туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20_ жыл "____" __________ ___________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты, әкесінің аты,

      тегі (бар болған жағдайда)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20__ жылғы "__" _____ №__ атқарушылық іс жүргізу материалдарын қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (маманды қатыстырудың себептері мен мақсаттары)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот

      орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

      Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 24-бабын, 126-бабы

      1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. _____________________________________ маман ретінде тағайындалсын.

      (аты-жөні және тегі)

      2. Маман ____________________________________________________________

      (аты-жөні және тегі)

      көрнеу дұрыс тұжырымдамалар жасамаған жағдайда қолданыстағы заңнамаға

      сәйкес жауапкершілігі туралы ескертілсін ___________________________.

      (аудармашының қолы)

      3. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабарлансын.

      4. Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Мемлекеттік сот орындаушысы _______________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
7-қосымша

      Нысан

      БЕКІТЕМІН

      Аумақтық бөлімнің басшысы - аға

      сот орындаушысы

      _________________________________

      (аумақтық бөлімнің атауы)

      _________________________________

      (қолы, тегі, аты-жөні)

      20___ жылғы "__"_________________

      М.О.

Аудармашыдан (маманнан) бас тарту (өздігінен бас тарту) туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20__ жыл "____" __________ _______________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты, әкесінің аты,

      тегі (бар болған жағдайда)

      _____________________________________________________________________

      __________________________________ атқарушылық іс жүргізуге қатысатын

      (атқарушылық іс жүргізудің мәні)

      аудармашы, маман (өздігінен бас тарту)________________________ туралы

      (аты-жөні және тегі)

      _______________________________________________________ арызын қарап,

      (жеке тұлғаның аты, әкесінің аты, тегі (бар болған жағдайда) заңды

      тұлғаның атауы, аудармашының (маманның) аты, әкесінің аты, тегі)

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (бас тартуға (өздігінен бас тартуға) негізі)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот

      орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

      Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 54-бабын, 126-бабы

      1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. Аудармашы (маман)_________________ бас тарту (өздігінен бас тарту)

      (аты-жөні және тегі)

      туралы ____________________________________ арызы қанағаттандырылсын.

      (аты-жөні және тегі)

      2. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабарлансын.

      3. Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Мемлекеттік сот орындаушысы _______________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
8-қосымша

      Нысан

Мемлекеттік сот орындаушыдан бас тарту
(өздігінен бас тарту) туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 8-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20__ жыл "____" __________ _______________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (аумақтық органның атауы)

      Аумақтық бөлімнің басшысы - аға сот орындаушысы _____________________

      (тегі, аты, әкесінің аты, (бар болған жағдайда)

      _____________________________________________________________________

      _________________________________________ мемлекеттік сот орындаушысы

      (тегі, аты, әкесінің аты, (бар болған жағдайда)

      ______________________________________________________ атқарушылық іс

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      жүргізуге қатысудан бас тарту (өздігінен бас тарту) туралы арызын

      қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (бас тартуға (өздігінен бас тартудың) негізі)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 54-бабын, 126-бабы 1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. Мемлекеттік сот орындаушысы ______________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты, (бар болған жағдайда)

      бас тарту (өздігінен бас тарту) туралы ______________________________

      (сот орындаушысының аты, әкесінің аты,

      тегі, (бар болған жағдайда)

      ___________________________________________ арызы қанағаттандырылсын.

      2. Бұдан әрі орындау үшін атқарушылық іс жүргізу __________ берілсін.

      (сот орындаушысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

      3. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабарлансын.

      4. Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Аумақтық бөлімнің басшысы - аға сот орындаушысы _________________

      ______________________________ (қолы, аты-жөні

      (аумақтық органның атауы) және тегі)

      М.О

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
9-қосымша

      Нысан

Мемлекеттік сот орындаушыcынан бас тартуға
қарсылық білдіру туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 9-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20__ жыл "____" __________ _______________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (аумақтық органның атауы)

      Аумақтық бөлімнің басшысы - аға сот орындаушысы _____________________

      (тегі, аты, әкесінің аты,

      (бар болған жағдайда)

      ____________________________________________ атқарушылық іс жүргізуге

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      қатысудан _______ мемлекеттік сот орындаушысы бас тарту туралы арызды

      қарап, (тегі, аты, әкесінің аты, (бар болған жағдайда)

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (бас тартуға негізі)

      Атқарушылық іс жүргізудің материалдары және жиналған материалдар

      мемлекеттік сот орындаушысынан бас тарту үшін негіздеменің жоқтығын

      көрсетеді. Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және

      сот орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі

      Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 54-бабының

      4-тармағын, 126-бабы 1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала

      отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. Мемлекеттік сот орындаушысы ____ бас тартуға қарсылық білдірілсін.

      (сот орындаушысының аты, әкесінің аты, тегі (бар болған жағдайда)

      2. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына, олардың өкілдеріне хабарлансын.

      3. Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Аумақтық бөлімнің басшысы - аға сот орындаушысы _________________

      _______________________________ (қолы, аты-жөні

      (аумақтық органның атауы) және тегі)

      М.О

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
10-қосымша

      Нысан

Ішкі істер органдарының қызметкерлерін немесе бөлімшесін атқарушылық құжаттардың орындалуын қамтамасыз етуге тарту туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20_ жыл "____" __________ ___________________

      (қала, аудан атауы)_____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты, әкесінің аты, тегі

      (бар болған жағдайда)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20__ жылғы "__"____ №____ атқарушылық іс жүргізу материалдарын қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (ішкі істер органдарының қызметкерін (қызметкерлерін) немесе

      бөлімшесін тартудың себептері мен мақсаты)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот

      орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

      Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 26-бабын, 126-бабы

      1-тармағының 1), 15) тармақшаларын және Қазақстан Республикасының

      "Ішкі істер органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 23

      сәуірдегі Заңының 6-бабы 1-тармағының 36) тармақшасын басшылыққа ала

      отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. Ішкі істер органдарының қызметкері (қызметкерлері) немесе

      бөлімшесі тартылсын.

      2. Қаулының орындалуы ___________________________ тапсырылсын.

      (ішкі істер департаментінің атауы)

      3. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабарлансын.

      4. Орындау қорытындысы сот орындаушысына хабарлансын.

      5. Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Мемлекеттік сот орындаушысы _______________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
11-қосымша

      Нысан

      "САНКЦИЯЛАЙМЫН"

      Судья ________________

      (соттың атауы)

      ______________________

      (қолы, тегі, аты-жөні)

      20__ жылғы "___" _____

      М.О

Сот орындаушыcына келуден жалтарып жүрген адамды
күштеп келтіру туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 11-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20_ жыл "____" __________ ___________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты,

      әкесінің аты, тегі (бар болған жағдайда)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20__ жылғы "__" ________ №______ атқарушылық іс жүргізу материалдарын

      қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушыcына келуден жалтарып жүрген адамды күштеп

      келтірудің себептері мен мақсаты)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот

      орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

      Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 27-бабының 5-тармағын,

      126-бабы 1-тармағының 1) тармақшасын және Қазақстан Республикасының

      "Ішкі істер органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 23

      сәуірдегі Заңының 6-бабы 1-тармағының 36) тармақшасын басшылыққа ала

      отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. ____________________________________________________________

      (жеке тұлғаның тіркелген (тұрғылықты) жері, заңды тұлғаның

      орналасқан жері бойынша мекенжайы)

      тұратын (жұмыс атқаратын) ___________________________________________

      (жеке тұлға-борышкердің аты, әкесінің аты

      (бар болған жағдайда), тегі,

      _____________________________________________________________________

      заңды тұлға басшысының аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), тегі)

      _______________ кеңсесіне жергілікті уақыт бойынша __ сағат__ минутта

      (аумақтық бөлімнің атауы, заңды мекенжайы)

      ___ кабинетке күштеп әкелу қамтамасыз етілсін.

      2. Қаулының орындалуы ____________________________ тапсырылсын.

      (ішкі істер департаментінің атауы)

      3. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына, олардың өкілдеріне хабарлансын.

      4. Орындау қорытындысы сот орындаушысына хабарлансын.

      5 Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасы азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Ескерту: қаулы жазбаша түрде немесе электронды құжат нысанда

      санкциялауға жатады. Бұл ретте, электрондық құжаттың нысаны

      өзгертілуі мүмкін. Судьяның электрондық цифрлық қолы, сондай-ақ оның

      аты, әкесінің аты, тегі (бар болған жағдайда), қол қойған күні,

      соттың атауы құжаттың сол жағында орналастырылады. Жоғары оң жақ

      бұрышында "Санкциялаймын" грифі, соттың атауы, аты, әкесінің аты және

      тегі, сондай-ақ күні көрсетілмейді.

      Мемлекеттік сот орындаушысы _______________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
12-қосымша

      Нысан

      "САНКЦИЯЛАЙМЫН"

      Судья ________________

      (соттың атауы)

      ______________________

      (қолы, тегі, аты-жөні)

      20__ жылғы "___" _____

      М.О

Борышкердің Қазақстан Республикасынан шығуын
уақытша шектеу туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 12-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20_ жыл "____" __________ ___________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты,

      әкесінің аты, тегі (бар болған жағдайда)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20__ жылғы "__" _____ №__ атқарушылық іс жүргізу материалдарын қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (борышкердің Қазақстан Республикасынан шығуына уақытша шектеу

      қолданудың себептері мен мақсаты)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот

      орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

      Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 33-бабының 1-тармағы,

      126-бабы 1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. _______________ Қазақстан Республикасынан шығуына шектеу қойылсын.

      (жеке тұлға-борышкердің аты, әкесінің аты, тегі (бар болған

      жағдайда), заңды тұлға басшысының аты, әкесінің аты, тегі (бар болған

      жағдайда)

      2. Қаулы атқарушылық іс жүргізудің мемлекеттік автоматтандырылған

      ақпараттық жүйесі арқылы Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік

      комитетінің Шекара қызметіне орындау үшін жолдансын.

      3. Осы қаулының орындалуы ___________________________________________

      көші-қон процестерін басқару жөніндегі уәкілетті органның атауы;

      _______________________________________________________ тапсырылсын.

      шекара қызметі органдарының атауы)

      4. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабарлансын.

      5 Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және Қазақстан

      Республикасы азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он жұмыс күні

      ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Ескерту: қаулы жазбаша түрде немесе электронды құжат нысанда

      санкциялауға жатады. Бұл ретте, электрондық құжаттың нысаны

      өзгертілуі мүмкін. Судьяның электрондық цифрлық қолы, сондай-ақ оның

      аты, әкесінің аты, тегі (бар болған жағдайда), қол қойған күні,

      соттың атауы, құжаттың сол жағында орналастырылады. Жоғары оң жақ

      бұрышында "Санкциялаймын" грифі, соттың атауы, аты, әкесінің аты және

      тегі, сондай-ақ күні көрсетілмейді.

      Мемлекеттік сот орындаушысы _______________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
13-қосымша

      Нысан

      "САНКЦИЯЛАЙМЫН"

      Судья ________________

      (соттың атауы)

      ______________________

      (қолы, тегі, аты-жөні)

      20__ жылғы "___" _____

      М.О

Борышкердің Қазақстан Республикасынан шығуына
уақытша шектеуді тоқтата тұру туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20_ жыл "____" __________ ___________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты,

      әкесінің аты, тегі (бар болған жағдайда)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20__ жылғы "__" _____ №__ атқарушылық іс жүргізу материалдарын қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (борышкердің шығуына уақытша шектеуді тоқтата тұру себептері

      және Қазақстан Республикасынан шет жерде емдеу жүргізу

      қажеттігінің негізі)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық iс жүргiзу және сот

      орындаушыларының мәртебесi туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

      Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 33-бабының 3-тармағын,

      126-бабының 1-тармағы 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. ____________________________________________________________

      (борышкер-жеке тұлғаның аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

      тегі, заңды

      _____________________________________________________________________

      тұлға басшысының аты, әкесінің аты (болған жағдайда), тегі)

      емделуі үшін 20 ____ж. "__"_______ бастап 20__ж. "__"_________ дейін

      Қазақстан Республикасынан шығуына уақытша шектеу тоқтатылсын.

      2. Қаулы Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің

      Шекара қызметіне орындау үшін және __________________________________

      _____________________________________________________________________

      (борышкер-жеке тұлғаның аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

      тегі, заңды тұлға

      _____________________________________________________________________

      басшысы мен ЖШС құрылтайшысының аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

      тегі) мәлімет үшін жолдансын.

      3. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабарлансын.

      4. Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Ескерту: қаулы жазбаша түрде немесе электронды құжат нысанда

      санкциялауға жатады. Бұл ретте, электрондық құжаттың нысаны

      өзгертілуі мүмкін. Судьяның электрондық цифрлық қолы, сондай-ақ оның

      аты, әкесінің аты, тегі (бар болған жағдайда), қол қойған күні,

      соттың атауы, құжаттың сол жағында орналастырылады. Жоғары оң жақ

      бұрышында "Санкциялаймын" грифі, соттың атауы, аты, әкесінің аты және

      тегі, сондай-ақ күні көрсетілмейді.

      Мемлекеттік сот орындаушысы _______________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
14-қосымша

      Нысан

Атқарушылық іс жүргізуді тоқтата тұру туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 14-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20_ жыл "____" __________ ___________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты, әкесінің аты,

      тегі (бар болған жағдайда)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20__ жылғы "__" ________ №______ атқарушылық іс жүргізу материалдарын

      қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (атқарушылық іс жүргізуді тоқтата тұрудың негізі)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот

      орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

      Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 42, 44-баптарын, 126-бабы

      1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. 20__ жылғы "____" ________ № _________ атқарушылық іс

      жүргізу __________ дейін тоқтатыла тұрсын.

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      2. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабарлансын.

      3 Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Мемлекеттік сот орындаушысы _______________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
15-қосымша

      Нысан

Атқарушылық іс жүргізуді қайта жалғастыру туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 15-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20_ жыл "____" __________ ___________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты,

      әкесінің аты, тегі (бар болған жағдайда)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20__ жылғы "__" ________ №______ атқарушылық іс жүргізу материалдарын

      қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (атқарушылық іс жүргізуді қайта жалғастырудың негізі)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот

      орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

      Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 46-бабын, 126-бабы1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. 20__ жылғы "____" _________ №___ _________________________________

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      ________________________ атқарушылық іс жүргізу қайта жалғастырылсын.

      2. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабарлансын.

      3. Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Мемлекеттік сот орындаушысы _______________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
16-қосымша

      Нысан

Атқарушылық іс жүргізуді қайта жалғастыру туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 16-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20_ жыл "____" __________ ___________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты,

      әкесінің аты, тегі (бар болған жағдайда)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20__ жылғы "__" ________ №______ атқарушылық іс жүргізу материалдарын

      қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (атқарушылық іс жүргізуді тоқтату негізі)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот

      орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

      Республикасы Заңының 10-бабы 1-тармағын, 47-бабы 1-тармағының __

      тармақшасын, 126-бабы 1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала

      отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. 20__ жылғы "____" __________№ ___ ________________________________

      _________________________________ атқарушылық іс жүргізу тоқтатылсын.

      (атқарушылық құжатының мазмұны)

      2. "Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі

      туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 49-бабына сәйкес атқарушылық

      іс жүргізу аяқталды деп есептелсін.

      3. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабарлансын.

      4. Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Атқарушылық құжаттың орындауға берілу мерзімін сот қалпына келтірген

      не сот орындаушысының іс жүргізу тоқтатылған атқарушылық құжатты

      орындау жөніндегі әрекетті заңсыз деп танылған жағдайларды

      қоспағанда, тоқтатылған атқарушылық іс жүргізуді қайта бастауға

      болмайды.

      5. Атқарушылық құжаттың орындалуын қамтамасыз ету шараларын

      тоқтату бойынша шаралар қабылдау.

      6. Атқарушылық санкциясын өтеу қажеттігі туралы борышкердің

      назарына жеткізілсін.

      Мемлекеттік сот орындаушысы _______________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
17-қосымша

      Нысан

Атқарушылық құжатын өндіріп алушыға қайтару туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 17-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20_ жыл "____" __________ __________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты,

      әкесінің аты, тегі (бар болған жағдайда)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20__ жылғы "__" ________ №______ атқарушылық іс жүргізу материалдарын

      қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (атқарушылық құжатты қайтару негізі)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот

      орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

      Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 48-бабы 1-тармағының __

      тармақшасын, 126-бабы 1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала

      отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. _____________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжатының мазмұны)

      атқарушылық құжаты __________________________________________________

      (атқарушылық құжаты қайтарылатын жеке тұлғаның тегі, аты,

      әкесінің аты, (бар болған жағдайда)

      ________________________________________________________ қайтарылсын.

      заңды тұлғаның атауы, атқарушылық құжат қайтарылатын мекенжай)

      2. "Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі

      туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 49-бабына сәйкес атқарушылық

      іс жүргізу аяқталды деп есептелсін.

      3. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабарлансын.

      4. Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Егер атқару құжат "Атқарушылық іс жүргізу және сот

      орындаушыларының мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының

      48-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес қайтарылған болса,

      борышкердің мүліктік жағдайының өзгеруі туралы растау құжаттары қоса

      беріліп, борышкердің мүлкі немесе кірісі анықталған жағдайда

      атқарушылық құжатты өндіріп алушыға қайтару заңда белгіленген

      атқарудың ескіру мерзімі шегінде осы құжатты орындауға қайталап

      ұсынуға кедергі болып табылмайды.

      Мемлекеттік сот орындаушысы _______________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
18-қосымша

      Нысан

      "САНКЦИЯЛАЙМЫН"

      Судья ________________

      (соттың атауы)

      ______________________

      (қолы, тегі, аты-жөні)

      20__ жылғы "___" _____

      М.О

Мүліктен өндіріп алу туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 18-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20_ жыл "____" __________ ___________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты,

      әкесінің аты, тегі (бар болған жағдайда)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20__ жылғы "__" ________ №______ атқарушылық іс жүргізу материалдарын

      қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (мүліктен өндіріп алудың себебі)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот

      орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

      Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 55, 56, 57, 58-баптарын,

      126-бабы 1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. __________________________________________________________ тиесілі

      (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), заңды

      тұлғаның атауы)

      ______________________________________________ мекен-жайда орналасқан

      ___________________________________________ мүлкінен өндіріп алынсын.

      (мүліктің атауы)

      2. Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      3. Қаулыға Қазақстан Республикасы азаматтық іс жүргізу

      заңнамасына сәйкес сотқа шағым жасалуы мүмкін.

      Ескерту: қаулы жазбаша түрде немесе электронды құжат нысанда

      санкциялауға жатады. Бұл ретте, электрондық құжаттың нысаны

      өзгертілуі мүмкін. Судьяның электрондық цифрлық қолы, сондай-ақ оның

      аты, әкесінің аты, тегі (бар болған жағдайда), қол қойған күні,

      соттың атауы, құжаттың сол жағында орналастырылады. Жоғары оң жақ

      бұрышында "Санкциялаймын" грифі, соттың атауы, аты, әкесінің аты және

      тегі, сондай-ақ күні көрсетілмейді.

      Мемлекеттік сот орындаушысы _______________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
19-қосымша

      Нысан

      "САНКЦИЯЛАЙМЫН"

      Судья ________________

      (соттың атауы)

      ______________________

      (қолы, тегі, аты-жөні)

      20__ жылғы "___" _____

      М.О

Мүлікке тыйым салу туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 19-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20_ жыл "____" __________ ___________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты,

      әкесінің аты, тегі (бар болған жағдайда)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20__ жылғы "__" ________ №______ атқарушылық іс жүргізу материалдарын

      қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (тыйым салудың негізі)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот

      орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

      Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 37-бабының 4-тармағын,

      62-бабын, 126-бабы 1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. __________________________________________________________ тиесілі

      (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), заңды

      тұлғаның атауы)

      __________ мекен-жайда орналасқан ___________ мүлкіне тыйым салынсын.

      (мүліктің атауы)

      2. Қаулы ____________________________________ орындау үшін жолдансын.

      (мемлекеттік тіркеу органының атауы)

      3. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабарлансын.

      4. Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Ескерту: қаулы жазбаша түрде немесе электронды құжат нысанда

      санкциялауға жатады. Бұл ретте, электрондық құжаттың нысаны

      өзгертілуі мүмкін. Судьяның электрондық цифрлық қолы, сондай-ақ оның

      аты, әкесінің аты, тегі (бар болған жағдайда), қол қойған күні,

      соттың атауы, құжаттың сол жағында орналастырылады. Жоғары оң жақ

      бұрышында "Санкциялаймын" грифі, соттың атауы, аты, әкесінің аты және

      тегі, сондай-ақ күні көрсетілмейді.

      Мемлекеттік сот орындаушысы _______________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
20-қосымша

      Нысан

      "САНКЦИЯЛАЙМЫН"

      Судья ________________

      (соттың атауы)

      ______________________

      (қолы, тегі, аты-жөні)

      20__ жылғы "___" _____

      М.О

Бағалы қағаздарға тыйым салу туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 20-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20_ жыл "____" __________ ___________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты,

      әкесінің аты, тегі (бар болған жағдайда)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20__ жылғы "__" ________ №______ атқарушылық іс жүргізу материалдарын

      қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (тыйым салудың негізі)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот

      орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

      Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 37-бабының 4-тармағын,

      65-бабының 3-тармағын, 126-бабы 1-тармағының 1) тармақшасын

      басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. __________________________________________________________ тиесілі

      (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), заңды

      тұлғаның атауы)

      ________________________________________ мекенжайы бойынша орналасқан

      ___________________________________ бағалы қағаздарға тыйым салынсын.

      (бағалы қағаздардың атауы мен түрі, олардың саны, идентификациялық

      нөмірі, эмитент туралы мәліметтер, басқа да деректер)

      2. Қаулы ___________________________________ орындау үшін жіберілсін.

      (бағалы қағаздарды берген тұлға, тіркеуші, эмитент)

      3. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабарлансын.

      4. Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Ескерту: қаулы жазбаша түрде немесе электронды құжат нысанда

      санкциялауға жатады. Бұл ретте, электрондық құжаттың нысаны

      өзгертілуі мүмкін. Судьяның электрондық цифрлық қолы, сондай-ақ оның

      аты, әкесінің аты, тегі (бар болған жағдайда), қол қойған күні,

      соттың атауы, құжаттың сол жағында орналастырылады. Жоғары оң жақ

      бұрышында "Санкциялаймын" грифі, соттың атауы, аты, әкесінің аты және

      тегі, сондай-ақ күні көрсетілмейді.

      Мемлекеттік сот орындаушысы _______________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
21-қосымша

      Нысан

      "САНКЦИЯЛАЙМЫН"

      Судья ________________

      (соттың атауы)

      ______________________

      (қолы, тегі, аты-жөні)

      20__ жылғы "___" _____

      М.О

Айырбастау немесе алмастыру нәтижесінде алынған
бағалы қағаздарға тыйым салу туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 21-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20_ жыл "____" __________ ___________________

      (қала, аудан атауы) _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты, әкесінің аты, тегі (бар болған

      жағдайда)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20__ жылғы "__" ________ №______ атқарушылық іс жүргізу материалдарын

      қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (тыйым салудың негізі)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот

      орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

      Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 37-бабының 4-тармағын,

      65-бабын, 126-бабы 1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. ____________________________________________________ тиесілі

      (жеке тұлғаның аты, әкесінің аты, тегі (бар болған жағдайда), заңды

      тұлғаның атауы)

      ______________________________________________ мекен-жайда орналасқан

      ___________________________________ бағалы қағаздарға тыйым салынсын.

      (бағалы қағаздардың атауы мен түрі, олардың саны, идентификациялық

      нөмірі, эмитент туралы мәліметтер, басқа да деректер)

      2. Қаулы ____________________________________ орындау үшін жолдансын.

      (бағалы қағаздарды берген тұлға, тіркеуші, эмитент)

      3. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабарлансын.

      4. Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Ескерту: қаулы жазбаша түрде немесе электронды құжат нысанда

      санкциялауға жатады. Бұл ретте, электрондық құжаттың нысаны

      өзгертілуі мүмкін. Судьяның электрондық цифрлық қолы, сондай-ақ оның

      аты, әкесінің аты, тегі (бар болған жағдайда), қол қойған күні,

      соттың атауы, құжаттың сол жағында орналастырылады. Жоғары оң жақ

      бұрышында "Санкциялаймын" грифі, соттың атауы, аты, әкесінің аты және

      тегі, сондай-ақ күні көрсетілмейді.

      Мемлекеттік сот орындаушысы __________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
22-қосымша

      Нысан

Тыйым салынған мүлікті бағалау жөніндегі маманды тағайындау туралы ҚАУЛЫ

      Ескерту. 22-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20_ жыл "____" __________ ___________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты, әкесінің аты, тегі (бар болған

      жағдайда)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20__ жылғы "__" ________ №______ атқарушылық іс жүргізу материалдарын

      қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (маманды қатыстырудың себептері мен мақсаты)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот

      орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

      Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 24, 68-баптарын, 126-бабы

      1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. _______________________________________ маман тағайындалсын.

      (аты-жөні және тегі)

      2. Маман _________________________ көрінеу дұрыс тұжырымдамалар

      жасамаған жағдайда

      (аты-жөні және тегі)

      қолданыстағы заңнамаға сәйкес жауапты болатыны туралы ескертілсін

      ______________

      (маманның қолы)

      3. Маманды қатыстыруға жұмсалатын шығыстар атқарушылық

      әрекеттер жасау жөніндегі шығыстарға жатқызылсын.

      4. Осы қаулының көшірмесі атқарушылық іс жүргізу тараптарына

      жолдансын.

      5. Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Мемлекеттік сот орындаушысы _______________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
23-қосымша

      Нысан

Тыйым салынған мүлікті өткізуге беру туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 23-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20_ жыл "____" __________ ___________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________(сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты, әкесінің аты, тегі (бар болған жағдайда)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20_ жылғы "__"_____ №___ атқарушылық іс жүргізу материалдарын қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (тыйым салынған мүлікті өткізуге тапсыру негізі, мүлік өткізудің қай

      нысанына

      _____________________________________________________________________жататындығын көрсету

      _____________________________________________________________________(бастапқы, қайталама саудалар немесе комиссиондық бастамалар)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот

      орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

      Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 74, 77-баптарын, 126-бабы

      1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1.Мынадай мүлік өткізуге берілсін:

№ п/п

Мүліктің атауы

Бағалау құны

Ескерту


      2. Борышкердің мүлкін өткізуге жұмсалатын шығыстар атқарушылық

      әрекеттер жасау жөніндегі шығыстарға жатқызылсын.

      3. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабардар етілсін.

      4. Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Қосымша: борышкердің мүлкіне тізімдеме жүргізу мен тыйым салу

      хаттаманың көшірмесі.

      Ескерту: "Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының

      мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 2 сәуірдегі

      Заңының 63-бабы 2-тармағында көрсетілген жағдайларда мүлікке

      тізімдеме жүргізу хаттамасының көшірмесі қоса берілмейді.

      Мемлекеттік сот орындаушысы _____________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
25-қосымша

      Нысан

      "БЕКІТЕМІН"

      ________________________

      (аумақтық бөлімнің атауы)

      Аумақтық бөлімнің басшысы

      - аға сот орындаушысы

      _________________________

      (қолы, тегі, аты-жөні)

      20___ жылғы "____"

      ___________

      М.О.

Борышкердің мүлкін өндіріп алушыға беру туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 25-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20_ жыл "____" __________ ___________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты, әкесінің аты, тегі (бар болған

      жағдайда)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20__ жылғы "__" ________ №______ атқарушылық іс жүргізу материалдарын

      қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (борышкердің мүлкін өндіріп алушыға берудің негізі)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот

      орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

      Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 85-бабының 2-тармағын,

      126-бабы 1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1.___________________________________________ мынадай мүлік берілсін:

      (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), заңды

      тұлғаның атауы)

№ п/п

Мүліктің атауы

Бағалау құны

Ескерту


      2. Борышкердің мүлкін өткізуге жұмсалатын шығыстар атқарушылық

      әрекеттер жасау жөніндегі шығыстарға жатқызылсын.

      3. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабардар етілсін.

      4. Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Мемлекеттік сот орындаушысы _______________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
26-қосымша

      Нысан

Аукционды өткізілмеді деп тану туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 26-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20_ жыл "____" __________ ___________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты, әкесінің аты, тегі (бар болған

      жағдайда)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20__ жылғы "__" ________ №______ атқарушылық іс жүргізу материалдарын

      қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (аукционды өткізілмеді деп танудың негізі)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот

      орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

      Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 84-бабы __тармақшасын,

      126-бабы 1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. _____________________________________ тиесілі тыйым салынған

      (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), заңды

      тұлғаның атауы)

      ______________________________________________ мүлікті өткізу бойынша

      (мүліктің атауы)

      20___ жылғы "____" ________________ аукцион өткізілмеді деп танылсын.

      2. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабарлансын.

      3. Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Мемлекеттік сот орындаушысы _______________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
27-қосымша

      Нысан

Дебиторлық берешектен өндіріп алу туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 27-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20_ жыл "____" __________ ___________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты, әкесінің аты, тегі (бар болған

      жағдайда)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20_ жылғы "__"_____№____ атқарушылық іс жүргізу материалдарын қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (дебиторлық берешектен өндіріп алудың себебі, соттың атауы, сот

      ұйғарымының нөмірі мен күні)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот

      орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

      Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 55, 86-баптарын, 126-бабы

      1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. Борышкер ___________________________________________________

      (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), заңды тұлғаның атауы)

      _____________________________ дебиторлық берешегінен өндіріп алынсын.

      (дебитордың атауы)

      2. Дебиторлық берешектің сомасы ____________________ аударылсын

      (аумақтық органның бақылаудағы қаражат шоты)

      3. Қаулы _____________________________ орындау үшін жіберілсін.

      (дебитордың атауы)

      4. Қаулының орындалу нәтижелері туралы сот орындаушысына және

      борышкерге дереу хабарлансын.

      5. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабарлансын.

      6. Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Мемлекеттік сот орындаушысы ________________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
28-қосымша

      Нысан

Ақшалай талаптарға тыйым салу туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 28-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20_ жыл "____" __________ ___________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты, әкесінің аты, тегі (бар болған

      жағдайда)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20_ жылғы "__"____ №____ атқарушылық іс жүргізу материалдарын қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (тыйым салудың негізі)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот

      орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

      Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 89, 91-баптарын, 126-бабы

      1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. Борышкер ___________________________________________________

      (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған

      жағдайда), заңды тұлғаның атауы)

      ақшалай талаптарына тыйым салынсын және талап ету бойынша ___________

      _____________________________________________________ тыйым салынсын.

      (дебитордың, үшінші тұлғаның атауы)

      2. Борышкерге ақша талап етуге және оны қамтамасыз ететін кепiл

      затқа билік етуге, сондай-ақ талаптар бойынша төлем қабылдауға тыйым

      салынсын.

      3. Қаулы _____________________________ орындау үшін жіберілсін.

      (дебитордың, үшінші тұлғаның атауы)

      4. Қаулының орындалу нәтижелері туралы сот орындаушысы мен

      борышкер тез арада хабардар етілсін.

      5. Ақпарат беруден бас тартуы, көрінеу дұрыс емес және/немесе

      толық емес ақпарат беруі салдарынан оған келтірілген шығын

      үшін_________________ өндіріп алушының алдында

      (дебитордың, үшінші тұлғаның атауы)

      жауап беретіні туралы ескертілсін.

      6. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабардар етілсін.

      7. Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Мемлекеттік сот орындаушысы ______________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
29-қосымша

      Нысан

Ақшалай талап бойынша төлем туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 29-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20_ жыл "____" __________ ___________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты, әкесінің аты, тегі (бар болған

      жағдайда)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20__ жылғы "__" ________ №______ атқарушылық іс жүргізу материалдарын

      қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (ақшалай талап бойынша төлемнің негізі)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот

      орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

      Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 89, 91-баптарын, 126-бабы

      1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. Ақшалай талап бойынша ______________________________________

      (аумақтық органның бақылаудағы қаржылай шоты)

      ____________________________________________ төлем жүргізілсін.

      2. Қаулы _____________________________ орындау үшін жіберілсін.

      (дебитордың, үшінші тұлғаның атауы)

      3. Қаулының орындалу нәтижелері туралы сот орындаушысы мен

      борышкер тез арада хабардар етілсін.

      4. Ақпарат беруден бас тартуы, көрінеу дұрыс емес және/немесе

      толық емес ақпарат беруі салдарынан оған келтірілген шығын

      үшін______________________________ өндіріп алушының алдында

      (дебитордың, үшінші тұлғаның атауы)

      жауап беретіні туралы ескертілсін.

      5. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабардар етілсін.

      6. Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Мемлекеттік сот орындаушысы _______________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
30-қосымша

      Нысан

Жалақыдан, зейнетақыдан және өзге де табыс түрлерінен
өндіріп алу туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 30-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20_ жыл "____" __________ ___________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты, әкесінің аты, тегі (бар болған

      жағдайда)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20__жылғы "__"_____ №____ атқарушылық іс жүргізу материалдарын қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (жалақыдан және өзге де табыс түрлерiнен өндiрiп алудың себебі)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот

      орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

      Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 93-бабын, 126-бабы

      1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. Борышкер ___________________________________________________

      (борышкердің тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

      жалақысынан және өзге де табыс түрлерiнен өндiрiп алынсын.

      2. Берiлген сома толық өндiрiп алынғанға дейiн ай сайын _____ %

      мөлшерінде борышкер_________________________ жалақысынан және өзге де

      табыс түрлерiнен ұсталынсын.

      (борышкердің тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

      3. Қаулы ____________________________ бухгалтериясына орындау

      үшін жіберілсін. (заңды тұлғаның атауы)

      4. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабардар етілсін.

      5. Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Мемлекеттік сот орындаушысы ___________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
31-қосымша

      Нысан

Әлеуметтік сақтандыру бойынша жәрдемақыны (стипендия,
жұмыссызға берілетін жәрдемақы) өндіру туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 31-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20_ жыл "____" __________ ___________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты, әкесінің аты, тегі (бар болған

      жағдайда)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20_жылғы "__" _____ №____ атқарушылық іс жүргізу материалдарын қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (әлеуметтiк сақтандыру жөнiндегi жәрдемақыдан, стипендиядан,

      жұмыссыздық бойынша жәрдемақыдан өндiрiп алудың себебі)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот

      орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

      Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 97-бабын, 126-бабы

      1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. Борышкер_____________________әлеуметтiк сақтандыру жөнiндегi

      (борышкердің тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

      жәрдемақысынан (стипендиясынан, жұмыссыздық бойынша жәрдемақысынан)

      өндiрiп алынсын.

      2. Берiлген сома толық өндiрiп алынғанға дейiн ай сайын___ %

      мөлшерінде борышкердің_______әлеуметтiк сақтандыру жөніндегі

      жәрдемақысынан (стипендиясынан, жұмыссыздық

      (борышкердің тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

      бойынша жәрдемақысынан) ақша ұсталынсын.

      3. Қаулы ___________________ бухгалтериясына орындау үшін жіберілсін.

      (төлемді жүзеге асыратын орган)

      4. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      толардың өкілдеріне хабардар етілсін.

      5. Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Мемлекеттік сот орындаушысы ________________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
32-қосымша

      Нысан

Берешекті айқындау туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 32-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20_ жыл "____" __________ ___________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты, әкесінің аты, тегі (бар болған

      жағдайда)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20_жылғы "__" ______№____ атқарушылық іс жүргізу материалдарын қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (берешектің сомасын айқындау мен есептеудің себебі)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот

      орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

      Республикасы Заңының 10-бабы 1-тармағын, 99-бабын, 126-бабы

      1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. _____________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20_ жылғы "__" ______ № ______ атқарушылық құжат бойынша берешектің

      мөлшері ____________________________________________________ құрайды.

      2. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабардар етілсін.

      3. Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
33-қосымша

      Нысан

Өндіріп алынған ақша сомасын бөлу туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 33-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20_ жыл "____" __________ ___________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты, әкесінің аты, тегі (бар болған

      жағдайда)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20_жылғы "__"_______№_____атқарушылық іс жүргізу материалдарын қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (өндіріп алынған ақша сомасын бөлу есебі)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот

      орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

      Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 108-бабын, 126-бабы

      1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. Өндіріп алынған сомадан __________________________ пайдасына

      (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), заңды тұлғаның атауы)

      ________ сомасында ______________________________________ атқарушылық

      (жазба түрінде) (атқарушылық әрекеттер жасаудың түрі)

      әрекеттер жасау жөніндегі шығыстардың сомасы өтелсін.

      2. Атқарушылық құжат бойынша __________________________________

      (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), заңды

      тұлғаның атауы)

      пайдасына _______________________________________ сомасы аударылсын.

      (жазба түрінде)

      3. Барлық талаптар қанағаттандырылғаннан кейін соманың қалдығы

      борышкерге қайтарылсын.

      4. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабарлансын.

      5. Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Мемлекеттік сот орындаушысы _______________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
34-қосымша

      Нысан

Өндіріп алуға қосылу туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 34-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20_ жыл "____" __________ ___________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты, әкесінің аты, тегі (бар болған

      жағдайда)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20_жылғы "__"______ №____ атқарушылық іс жүргізу материалдарын қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (өндіріп алуға қосылудың негізі)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот

      орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

      Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 109-бабын, 126-бабы

      1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа алып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. ____________________________________________________________

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      _____________________________________________________________________

      туралы атқарушылық құжат (құжаттар) өндіріп алуға қосылсын.

      2. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабарлансын.

      3. Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Мемлекеттік сот орындаушысы _______________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
35-қосымша

      Нысан

      БЕКІТЕМІН

      ________________________

      (аумақтық бөлімнің атауы)

      Аумақтық бөлімнің басшысы

      – аға сот орындаушысы

      _________________________

      (қолы, аты-жөні, тегі)

      20___ жылғы "____" ____

      М.О.

Атқарушылық әрекеттер жасау кезінде шығыстарды
өндіріп алу туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 35-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20_ жыл "____" __________ ___________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты, әкесінің аты, тегі (бар болған

      жағдайда)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20_ жылғы "_"______ №____ атқарушылық іс жүргізу материалдарын қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (шығыс сомаларын есептеу, шығыстар шығарған жеке тұлғаның тегі, аты,

      әкесінің аты (бар болған жағдайда), заңды тұлғаның атауы)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот

      орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

      Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 114-бабын, 126-бабы

      1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. Борышкер ___________________________________________________

      (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), заңды

      тұлғаның атауы)

      ___________________________________________________________ пайдасына

      (осы шығынды тартқан тұлғалар мен ұйымдар)

      ________________________________________ сомасында __________________

      (жазба түрінде)

      _______________________________ атқарушылық әрекеттер жасау кезіндегі

      (атқарушылық әрекеттердің түрі)

      шығыстардың сомасы өндіріп алынсын және _________________ аударылсын.

      (аумақтық органның қолдағы ақшаны бақылау есебі)

      2. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабарлансын.

      3. Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Мемлекеттік сот орындаушысы __________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
36-қосымша

      Нысан

      "САНКЦИЯЛАЙМЫН"

      Судья ________________

      (соттың атауы)

      ______________________

      (қолы, тегі, аты-жөні)

      20__ жылғы "___" _____

      М.О

Есептік шоттардың болуы және нөмірлері жөнінде
ақпарат беру туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 36-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20_ жыл "____" __________ ___________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты, әкесінің аты, тегі (бар болған

      жағдайда)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20__ жылғы "__" _____№____атқарушылық іс жүргізу материалдарын қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (ақпарат берудің негізі)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот

      орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

      Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 55-бабын, 126-бабы

      1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. Борышкер ___________________________________________ қатысты

      (жеке тұлғаның аты, әкесінің аты, тегі (бар болған жағдайда), заңды

      тұлғаның атауы)

      есептік (ағымдағы) шоттардың болуы және нөмірлері, ақшалай қаражаттың

      қалдығы мен қозғалысы, аталған шоттардағы шектеулер туралы ақпарат

      берілсін.

      2. Қаулы _____________________________ орындау үшін жіберілсін.

      (банк қызметін жүзеге асыратын заңды тұлғаның атауы)

      3. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабарлансын.

      4. Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Ескерту: қаулы жазбаша түрде немесе электронды құжат нысанда

      санкциялауға жатады. Бұл ретте, электрондық құжаттың нысаны

      өзгертілуі мүмкін. Судьяның электрондық цифрлық қолы, сондай-ақ оның

      аты, әкесінің аты, тегі (бар болған жағдайда), қол қойған күні,

      соттың атауы, құжаттың сол жағында орналастырылады. Жоғары оң жақ

      бұрышында "Санкциялаймын" грифі, соттың атауы, аты, әкесінің аты және

      тегі, сондай-ақ күні көрсетілмейді.

      Мемлекеттік сот орындаушысы _______________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
37-қосымша

      Нысан

      БЕКІТЕМІН

      ________________________

      (аумақтық бөлімнің атауы)

      Аумақтық бөлімнің басшысы

      – аға сот орындаушысы

      _________________________

      (қолы, аты-жөні, тегі)

      20___ жылғы "____" ____

      М.О.

Атқарушылық құжатты аумақтылығы бойынша жолдау туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 37-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20_ жыл "____" __________ ___________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты, әкесінің аты, тегі (бар болған

      жағдайда)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20__ жылғы "__" ____№_____атқарушылық іс жүргізу материалдарын қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (атқарушылық құжатты жолдау негізі)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот

      орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

      Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 52-бабы 4-тармағының 1) тармақшасын, 126-бабы 1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала

      отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. Атқарушылық құжат және атқарушылық іс жүргізудің барлық материалдарының көшірмелері _____________________________ жіберілсін.

      (аумақтық бөлімнің, өңірдің атауы)

      2. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабарлансын.

      3. Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Атқарушылық құжат талаптарын одан әрі қарай орындау мәселелері

      бойынша Сізге _________________________________________ жүгіну керек.

      (аумақтық бөлімнің, өңірдің атауы)

      Мемлекеттік сот орындаушысы _______________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
38-қосымша

      Нысан

      "САНКЦИЯЛАЙМЫН"

      Судья ________________

      (соттың атауы)

      ______________________

      (қолы, тегі, аты-жөні)

      20__ жылғы "___" _____

      М.О

Кассадағы ақшалай қаражатқа тыйым салу туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 38-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20_ жыл "____" __________ ___________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты, әкесінің аты, тегі (бар болған

      жағдайда)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20__жылғы "__" _____№_____атқарушылық іс жүргізу материалдарын қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (тыйым салудың негізі)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот

      орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

      Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 55-бабының 3-тармағын, 62-бабын, 126-бабы 1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. Берешек сомасын толық өтегенге дейін борышкердің ___________

      _____________________________________________________________________

      (заңды тұлғаның, жеке кәсіпкерліктің тегі, аты, әкесінің аты (бар

      болған жағдайда)

      кассадағы және кассаға келіп түсетін ақшалай қаражатына тыйым

      салынсын.

      2. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабарлансын.

      3. Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Ескерту: қаулы жазбаша түрде немесе электронды құжат нысанда

      санкциялауға жатады. Бұл ретте, электрондық құжаттың нысаны

      өзгертілуі мүмкін. Судьяның электрондық цифрлық қолы, сондай-ақ оның

      аты, әкесінің аты, тегі (бар болған жағдайда), қол қойған күні,

      соттың атауы, құжаттың сол жағында орналастырылады. Жоғары оң жақ

      бұрышында "Санкциялаймын" грифі, соттың атауы, аты, әкесінің аты және

      тегі, сондай-ақ күні көрсетілмейді.

      Мемлекеттік сот орындаушысы _______________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
39-қосымша

      Нысан

      "САНКЦИЯЛАЙМЫН"

      Судья ________________

      (соттың атауы)

      ______________________

      (қолы, тегі, аты-жөні)

      20__ жылғы "___" _____

      М.О

Банктердегі және жекелеген банктік қызметін жүзеге
асыратын ұйымдардағы борышкердің мүлкіне
тыйым салу туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 39-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20_ жыл "____" __________ ___________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты, әкесінің аты, тегі (бар болған

      жағдайда)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20_ жылғы "__" ______№____атқарушылық іс жүргізу материалдарын қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (тыйым салудың негізі)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот

      орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

      Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 62-бабын, 126-бабы

      1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. ____________________________________________________ тиесілі

      (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), заңды

      тұлғаның атауы)

      _____________________________________________________________________

      (банк қызметін жүзеге асыратын заңды тұлғаның атауы)

      _____________________________________________ мүлікке тыйым салынсын.

      (мүліктің атауы)

      2. Қаулы _____________________________ орындау үшін жіберілсін.

      (банктік ұйымның атауы)

      3. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабарлансын.

      4. Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Ескерту: қаулы жазбаша түрде немесе электронды құжат нысанда

      санкциялауға жатады. Бұл ретте, электрондық құжаттың нысаны

      өзгертілуі мүмкін. Судьяның электрондық цифрлық қолы, сондай-ақ оның

      аты, әкесінің аты, тегі (бар болған жағдайда), қол қойған күні,

      соттың атауы, құжаттың сол жағында орналастырылады. Жоғары оң жақ

      бұрышында "Санкциялаймын" грифі, соттың атауы, аты, әкесінің аты және

      тегі, сондай-ақ күні көрсетілмейді.

      Мемлекеттік сот орындаушысы _______________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
40-қосымша

      Нысан

      "САНКЦИЯЛАЙМЫН"

      Судья ________________

      (соттың атауы)

      ______________________

      (қолы, тегі, аты-жөні)

      20__ жылғы "___" _____

      М.О

Есептік шоттағы ақшалай қаражатқа
тыйым салу туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 40-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20_ жыл "____" __________ ___________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты, әкесінің аты, тегі (бар болған

      жағдайда)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20_жылғы "__" ______ №___ атқарушылық іс жүргізу материалдарын қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (тыйым салудың негізі)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот

      орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

      Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 62-бабын, 126-бабы

      1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. _______________________________ есептік (ағымдағы) шотындағы

      (банктік ұйымның атауы)

      борышкер_____________________________________________________________

      (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда),

      заңды тұлғаның атауы)

      сомасындағы ақшалай қаражатына тыйым салынсын.

      2. Қаулы ____________________________________________________________

      (банк қызметін жүзеге асыратын заңды тұлғаның атауы)

      ___________________________________________ орындау үшін жіберілсін.

      3. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабарлансын.

      4. Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Ескерту: қаулы жазбаша түрде немесе электронды құжат нысанда

      санкциялауға жатады. Бұл ретте, электрондық құжаттың нысаны

      өзгертілуі мүмкін. Судьяның электрондық цифрлық қолы, сондай-ақ оның

      аты, әкесінің аты, тегі (бар болған жағдайда), қол қойған күні,

      соттың атауы, құжаттың сол жағында орналастырылады. Жоғары оң жақ

      бұрышында "Санкциялаймын" грифі, соттың атауы, аты, әкесінің аты және

      тегі, сондай-ақ күні көрсетілмейді.

      Мемлекеттік сот орындаушысы _______________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
41-қосымша

      Нысан

      БЕКІТЕМІН

      ________________________

      (аумақтық бөлімнің атауы)

      Аумақтық бөлімнің басшысы

      – аға сот орындаушысы

      _________________________

      (қолы, аты-жөні, тегі)

      20___ жылғы "____" ____

      М.О.

Атқарушылық құжатты тарату комиссиясына, конкурстық
басқарушыға, оңалту басқарушысына жіберу туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 41-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20_ жыл "____" __________ ___________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________ (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты, әкесінің аты, тегі (бар болған

      жағдайда)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20__ жылғы "__"_______№___атқарушылық іс жүргізу материалдарын қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (атқарушылық құжатты тарату комиссиясына, конкурстық басқарушыға,

      оңалту басқарушысына жіберудің негізі)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот

      орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

      Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 50-бабын, 126-бабы

      1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. Атқарушылық құжат __________________________________________

      (тарату комиссиясының атауы, конкурстық басқарушының, оңалту

      __________________________________________________________ жолдансын.

      басқарушысының аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), тегі)

      2. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабарлансын.

      3. Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Мемлекеттік сот орындаушысы _______________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
42-қосымша

      Нысан

Мүлікке салынған тыйымды алып тастау туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 42-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20_ жыл "____" __________ ___________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты, әкесінің аты, тегі (бар болған

      жағдайда)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20__жылғы "__"______ №___ атқарушылық іс жүргізу материалдарын қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (салынған тыйымды алып тастаудың негізі)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот

      орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

      Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 47-бабының 2-тармағын,

      126-бабы 1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. _______________________________________________ тиесілі және

      (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), заңды тұлғаның атауы)

      _______________________________________________ мекенжайда орналасқан

      ______________________________ мүлкіне салынған тыйым алып тасталсын.

      (мүліктің атауы)

      2. Қаулы ______________________________ тіркеу үшін жіберілсін.

      (мемлекеттік тіркеу органының атауы)

      3. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабарлансын.

      4. Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Мемлекеттік сот орындаушысы _______________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
43-қосымша

      Нысан

Банктердегі және жекелеген банктік қызметін жүзеге
асыратын ұйымдардағы мүлікке және есептік шоттағы ақшалай
қаражатқа салынған тыйымды алып тастау туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 43-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20_ жыл "____" __________ ___________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты, әкесінің аты, тегі (бар болған

      жағдайда)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20__жылғы "__"______№____ атқарушылық іс жүргізу материалдарын қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (салынған тыйымды алудың негізі)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот

      орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

      Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 47-бабын, 126-бабы

      1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. Борышкер ___________________________________________________

      (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), заңды

      тұлғаның аты)

      ___________________________________________________________ мүлкіне,

      (банктік қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғаның атауы)

      _____________ есептік (ағымдағы) шоттағы ақшалай қаражатына салынған

      тыйым алынсын.

      (банктік ұйымның атауы, шот нөмірі)

      2. Қаулы _____________________________ орындау үшін жіберілсін.

      (банк қызметін жүзеге асыратын заңды тұлғаның атауы)

      3. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабарлансын.

      4. Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Мемлекеттік сот орындаушысы _______________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
44-қосымша

      Нысан

Кассадағы ақшалай қаражатқа салынған тыйымды алып
тастау туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 44-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20_ жыл "____" __________ ___________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты, әкесінің аты, тегі (бар болған

      жағдайда)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20__жылғы "__"______№____ атқарушылық іс жүргізу материалдарын қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (салынған тыйымды алудың негізі)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 47-бабының 2-тармағын, 126-бабы 1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. Кассадағы __________________________________________________

      (заңды тұлғаның атауы, жеке кәсіпкерліктің аты, әкесінің аты, тегі

      (бар болған жағдайда)

      ақшалай қаражатына салынған тыйым алынсын.

      2. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабарлансын.

      3. Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Мемлекеттік сот орындаушысы _______________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
45-қосымша

      Нысан

Борышкерге белгілі бір әрекеттерді жасауға
тыйым салу туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 45-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20_ жыл "____" __________ ___________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты, әкесінің аты, тегі (бар болған

      жағдайда)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20__жылғы "__" ______№____атқарушылық іс жүргізу материалдарын қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (салынған тыйымның негізі)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот

      орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

      Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 32, 37, 62-баптарын,

      126-бабы 1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. Борышкер ___________________________________________________

      (борышкердің аты, әкесінің аты, тегі (бар болған жағдайда) немесе

      борышкер - заңды тұлғаның атауы)

      _________________________________ іс-әрекетті жасауға тыйым салынсын.

      (іс-әрекеттерді сипаттау)

      2. Қаулы ____________________________ орындау үшін жіберілсін.

      (мемлекеттік тіркеу органының атауы, борышкерге

      3. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабарлансын.

      4. Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Мемлекеттік сот орындаушысы _______________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
46-қосымша

      Нысан

Борышкердiң оған меншiк құқығы негiзiнде
тиесiлi мүлiктi пайдалануына тыйым салу туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 46-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20_ жыл "____" __________ ___________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты, әкесінің аты, тегі (бар болған

      жағдайда)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20__жылғы "__" _____ №____атқарушылық іс жүргізу материалдарын қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (тыйымның салудың негізі)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот

      орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

      Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 32, 37, 62-баптарын,

      126-бабы 1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. Борышкер ___________________________________________________

      (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), заңды

      тұлғаның атауы)

      _____________________________________________________________ шегінде

      (сот орындаушысымен белгіленеді)

      _________________________________________ пайдалануға тыйым салынсын.

      (мүліктің атауы)

      2. Қаулы _____________________________ орындау үшін жіберілсін.

      (мемлекеттік тіркеу органының атауы, борышкерге)

      3. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабарлансын.

      4. Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Мемлекеттік сот орындаушысы _______________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
47-қосымша

      Нысан

Басқа тұлғалардың мүлiкті беруiне тыйым салу туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 47-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20_ жыл "____" __________ ___________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты, әкесінің аты, тегі (бар болған

      жағдайда)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20_ жылғы "__" ______№____атқарушылық іс жүргізу материалдарын қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (тыйым салудың негізі)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 32, 37, 62-баптарын, 126-бабы 1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. _________________________________________ борышкерге беруіне

      (мүліктің атауы)

      ______________________________________________________ тыйым салынсын

      (борышкер-жеке тұлғаның аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), тегі

      немесе борышкер-заңды тұлғаның атауы)

      2. Қаулы _________________ тіркеу және орындау үшін жіберілсін.

      (мемлекеттік тіркеу органының, үшінші тұлғаның атауы)

      3. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабарлансын.

      4. Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Мемлекеттік сот орындаушысы _______________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
48-қосымша

      Нысан

Тыйым салуды алу туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 48-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20_ жыл "____" __________ ___________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты, әкесінің аты, тегі (бар болған

      жағдайда) ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20__ жылғы "__"______№____атқарушылық іс жүргізу материалдарын қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (тыйымды алудың негізі)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот

      орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

      Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 47-бабының 2-тармағын,

      126-бабы 1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. _____________________________________________ тыйым алынсын.

      (тыйымның мәні)

      2. Қаулы ______________________________________________________

      (мемлекеттік тіркеу органының атауы, борышкердің тегі, аты,

      әкесінің аты (бар болған жағдайда),

      _____________________________________________________________________

      үшінші тұлға аты, әкесінің аты, тегі (бар болған жағдайда)

      тіркеу және орындау үшін жолдансын.

      3. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабарлансын.

      4. Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Мемлекеттік сот орындаушысы _______________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
49-қосымша

      Нысан

Атқарушылық санкцияны өндіріп алу туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 49-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20_ жыл "____" __________ ___________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты, әкесінің аты,

      тегі (бар болған жағдайда)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20__ жылғы "__" ______№___атқарушылық іс жүргізу материалдарын қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________ (атқарушылық санкцияны өндіріп алудың негізі)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот

      орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

      Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 47-бабының 2-тармағын,

      126-бабы 1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. __________________________________________ мемлекет кірісіне

      (жеке тұлғаның аты, әкесінің аты, тегі (бар болған жағдайда), заңды тұлғаның атауы)

      _____________________________ көлемде атқарушылық санкция өндірілсін.

      (сома жазба түрінде)

      2. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабарлансын.

      3. Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Мемлекеттік сот орындаушысы _______________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 cәуірдегі
№ 127 бұйрығына
50-қосымша

      Нысан

      БЕКІТЕМІН

      ________________________

      (аумақтық бөлімнің атауы)

      Аумақтық бөлімнің басшысы

      – аға сот орындаушысы

      _________________________

      (қолы, аты-жөні, тегі)

      20___ жылғы "____" ____

      М.О.

Жекелеген атқарушылық әрекеттерді жүргізу және (немесе)
жекелеген мәжбүрлеп орындау шараларын қолдану туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. 50-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20_ жыл "____" __________ ___________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты, әкесінің аты, тегі (бар болған

      жағдайда)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20__ жылғы "__"____№_____атқарушылық іс жүргізу материалдарын қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (жекелеген атқарушылық әрекеттерді жүргізу және (немесе) жекелеген

      мәжбүрлеп орындау шараларын қолдану негіздері)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық iс жүргiзу және сот

      орындаушыларының мәртебесi туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

      Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 52-бабының 3-тармағын,

      126-бабының 1-тармағы 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. ________________________________________ сот орындаушыларына

      _____________________________________________________________________

      (аумақтық органның, өңірдің атауы)

      _____________________________________________________________________

      (қандай әрекеттерді (шараларды) жүргізу қажеттігін көрсету)

      атқарушылық әрекеттерді жүргізу және (немесе) мәжбүрлеп орындау

      шараларын қолдану тапсырылсын.

      2. Қаулы орындау үшін ______________________________ жолдансын.

      (аумақтық органның атауы)

      3. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабарлансын.

      4. Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Мемлекеттік сот орындаушысы _______________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 сәуірдегі
№ 127 бұйрығына
51-қосымша

      Нысан

Борышкердің мүлкін бағалау туралы
ҚАУЛЫ

      Ескерту. Бұйрық 51-қосымшамен толықтырылды - ҚР Әділет министрінің 31.03.2014 № 135 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.11.2015 № 600 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      20_ жыл "____" __________ ___________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________ (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты, әкесінің аты, тегі (бар болған

      жағдайда)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20__ жылғы "__" ____№_____атқарушылық іс жүргізу материалдарын қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (бағалауды жүргізу негізі, тәсілдер, амалдар, пайдаланған материалдар

      және т.б.)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот

      орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

      Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 68-бабының 1-тармағын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. Борышкер ___________________________________________________

      (жеке тұлғаның аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), тегі, заңды

      тұлғаның атауы)

      _____________________________________________________________________

      (мүліктің атауы, мүліктің түгендеу және тыйым салу актісіне сілтеме)

      мүлкінің бағалау құны ______________________________ теңге мөлшерінде

      белгіленсін.

      2. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабарлансын.

      3. Сот орындаушысының қаулысы міндетті орындауға жатады және

      Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес он

      жұмыс күні ішінде сотқа шағым жасауға, наразылық білдіруге болады.

      Мемлекеттік сот орындаушысы _______________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады