Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті, инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 27 тамыздағы № 214 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылы 10 қазанда № 8796 тіркелді.

      Ескерту. Қаулының тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.12.2017 № 257 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 28.12.2023 № 96 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      1. Қоса беріліп отырған Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті, инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидалары бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.12.2017 № 257 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      2. Осы қаулының қосымшасына сәйкес нормативтік құқықтық актілердің күші жойылды деп танылсын.

      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Ұлттық Банк
Төрағасы
Г.Марченко

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 214 қаулысымен
бекітілген

Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті, инвестициялық
портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін тәуекелдерді
басқару мен ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидалары

      Ескерту. Қағиданың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.12.2017 № 257 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Осы Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті, инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – "Бағалы қағаздар рыногы туралы заң) сәйкес әзірленді және брокерлік және дилерлік қызметті (бұдан әрі – брокер және (немесе) дилер), инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті (бұдан әрі – Басқарушы) жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымдар үшін тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру тәртібін белгілейді.

      Қағидаларда көзделген, тәуекелдерді басқару жүйесін қолдау үшін пайдаланылатын бағдарламалық-техникалық қамтамасыз етуге, сондай-ақ Басқарушы қызметін автоматтандыруға қойылатын талаптар Басқарушы мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі арасында жасалған тиісті келісім негізінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ақпараттық ресурстарын пайдалану кезінде туындайтын қатынастарға қолданылмайды.

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 28.12.2023 № 96 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

      Ескерту. 1-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 30.03.2020 № 28 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      1. Қағидалардың мақсаты брокерде және (немесе) дилерде, Басқарушыда тәуекелдерді басқару жүйесін қалыптастыруға қойылатын талаптарды айқындау болып табылады.

      Қағидалардың 42-тармағы 3) тармақшасының, 43-тармағы 4), 5), 6) және 7) тармақшаларының, 46, 48, 54, 55, 56 және 57-тармақтарының талаптары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің еншілес ұйымын сенімгерлікпен басқаруға берілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алтынвалюта активтерін және Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерін басқаруға қатысты қолданылмайды.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 03.02.2014 № 7 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      2. Брокер және (немесе) дилер, Басқарушы үшін тәуекелдерді басқару жүйесін қалыптастыру тәртібі мыналарды қамтиды:

      1) тәуекелдерді басқару жүйесінің болуына қойылатын негізгі талаптар;

      2) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының ішкі құжаттарына қойылатын талаптар;

      3) инвестициялық басқаруға қабылданған клиенттердің активтерін және брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының меншікті активтерін басқару қызметін ұйымдастыруға қойылатын талаптар;

      4) Басқарушының және Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің инвестициялық комитетінің қызметін ұйымдастыруға қойылатын талаптар;

      5) Басқарушының және Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің инвестициялық қызметі барысында тәуекелдерге мониторинг жүргізуді ұйымдастыруға қойылатын талаптар;

      6) брокердің және (немесе) дилердің немесе брокер және (немесе) дилер болып табылатын Басқарушының қызметі барысында тәуекелдерге мониторинг жүргізуді ұйымдастыруға қойылатын талаптар;

      7) ішкі бақылауды және ішкі аудитті ұйымдастыруға қойылатын талаптар;

      8) ақпарат алмасу жүйесін ұйымдастыруға қойылатын талаптар;

      9) тәуекелдерді басқару жүйесін қолдау үшін пайдаланылатын бағдарламалық-техникалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар.

      3. Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын екінші деңгейдегі банктер Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 19632 болып тіркелген "Екінші деңгейдегі банктерге, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктерінің филиалдарына арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 12 қарашадағы № 188 қаулысына сәйкес тәуекелдерді басқару жүйесін қалыптастырады.

      Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі – уәкілетті орган) бағалы қағаздар нарығында инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар, "өмірді сақтандыру" саласында қызметті жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдары тәуекелдерді басқару жүйесін Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17462 болып тіркелген "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы № 198 қаулысына сәйкес қалыптастырады.

      Қағидалардың талаптары "өмірді сақтандыру" саласында қызметті жүзеге асыратын, уәкілетті органның бағалы қағаздар нарығында инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар сақтандыру ұйымдарына сақтанушының инвестицияларға қатысу талабы көзделетін сақтандыру шарттары бойынша инвестициялау мақсаттары үшін сақтанушылардан алынған сақтандыру сыйлықақыларының (сақтандыру жарналарының) бір бөлігі және оларды инвестициялаудан алынған кірістер (зиян) есебінен қалыптастырылған активтерге қатысты инвестициялық шешімдерді қабылдау тәртібі, сондай-ақ осындай активтерге қатысты ұсынымдар мен инвестициялық шешімді жасау және олардың мазмұнының тәртібі бөлігінде қолданылады.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 20.09.2021 № 90 (01.10.2021 бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.

      4. Брокер және (немесе) дилер немесе брокер және (немесе) дилер болып табылатын Басқарушы, осы тапсырысты орындау үшін клиенттің брокердің және (немесе) дилердің немесе брокер және (немесе) дилер болып табылатын Басқарушының банк және (немесе) жеке шотында ақшаның және (немесе) бағалы қағаздың жеткілікті саны болмаған кезде клиенттік тапсырыстарды орындаған жағдайда Қағидалардың 11-тармағы 3) тармақшасының сегізінші, тоғызыншы және оныншы абзацтарында, 15-тармағының 9) және 10) тармақшаларында, 28-тармақтың екінші бөлігінің бесінші, алтыншы және жетінші абзацтарында, 29 және 30-тармақтарында, 68-тармақтың 2), 8), 9) тармақшаларында, 73, 74, 76, 77, 78, 79 және 80-тармақтарында белгіленген талаптарды орындайды.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 21.09.2020 № 84 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      5. Брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының басқару органы (брокер және (немесе) дилер үшін акционерлік қоғамнан бөлек, өзге ұйымдық-құқықтық нысанда құрылған қадағалау кеңесі (бұдан әрі – қадағалау кеңесі) және атқарушы органы тәуекелдерді басқару жүйесінің Қағидалардың талаптарына сәйкес келуін қамтамасыз етеді және брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының бөлімшелері мен қызметкерлеріне тәуекелдерді басқару саласында өздеріне жүктелген міндеттерін орындау үшін жағдай жасайды.

      6. Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) ашық валюталық позиция - жекелеген шет мемлекеттің (шет мемлекеттер топтарының) валютасындағы талаптардың (міндеттемелердің) сол шетел валютасындағы міндеттемелерден (талаптардан) асып кетуі;

      2) баға тәуекелі - қаржы құралдары құнының өзгеруі салдарынан қаржы құралдарының нарықтық құнына әсер ететін қаржы нарықтарындағы жағдайлар өзгерген жағдайда туындайтын шығыстардың (зиянның) туындау тәуекелі;

      3) клиенттердің Басқарушы инвестициялық басқаруға қабылдаған активтері:

      қабылдаған жеке және заңды тұлғалардың Басқарушы инвестициялық (сенімгерлік) басқаруға қабылдаған ақшасы, бағалы қағаздары, қаржы құралдары және өзге мүлкі;

      инвестициялық қордың Басқарушы басқаруға қабылдаған активтері;

      ерікті жинақтаушы зейнетақы жарналарын тарту құқығымен инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар Басқарушының басқаруындағы зейнетақы активтері;

      бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы 35-1-бабына сәйкес Басқарушының сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері (бұдан әрі - сенімгерлік басқарудағы зейнетақы активтері);

      4) бедел тәуекелі - жағымсыз қоғамдық пікір немесе брокерге және (немесе) дилерге, Басқарушыға деген сенімнің төмендеуі салдарынан шығыстардың (зиянның) туындау тәуекелі;

      5) бэк-тестинг - тарихи деректерді пайдалану арқылы және есептелген нәтижелерді көрсетілген операцияларды жасаудың ағымдағы (нақты) нәтижелерімен салыстыра отырып тәуекелдерді өлшеу рәсімдерінің тиімділігін тексеру әдістері;

      6) валюталық тәуекел - шетел валюталары бағамдарының өзгеруіне байланысты шығыстардың (зиянның) туындау тәуекелі. Шығыстардың (зиянның) қауіптілігі құндық мәніндегі валюталар бойынша позицияларды қайта бағалаудан туындайды;

      7) гэп-позиция - клиент активтерінің және осы міндеттемелердің орындалу мерзімдеріне қарай клиенттің инвестициялық басқаруға не брокерлік қызмет көрсетуге берілген активтері бойынша міндеттемелердің арасындағы айырма немесе брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының меншікті өтімді активтерінің және міндеттемелердің орындалу мерзімдеріне қарай осы міндеттемелерінің арасындағы айырма;

      8) елдің (трансферт) тәуекелі - шет мемлекеттің немесе шет мемлекет резидентiнiң міндеттемелер бойынша төлемге қабiлетсiздiгi немесе жауап беру ниетiнiң болмауы салдарынан шығыстардың (зиянның) туындау тәуекелі;

      9) ішкі аудит қызметі - негізгі функциясы брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау жасау болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының бөлімшесі;

      10) ішкі бақылау жүйесі - брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының рентабельдіктің ұзақ мерзімді мақсаттарын және Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы және инвестициялық қорлар туралы заңнамасын, брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының саясатын, ішкі қағидалар мен рәсімдерді сақтауға, брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының зиян тәуекелін немесе бедел тәуекелін төмендетуге мүмкіндік беретін қаржылық және басқарушылық есептіліктің сенімді жүйесін қолдауды іске асыруын қамтамасыз ететін ішкі бақылаудың рәсімдері мен саясатының жиынтығы;

      11) ішкі құжаттар - брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының, олардың органдарының, құрылымдық бөлімшелерінің (филиалдарының, өкілдіктерінің), қызметкерлерінің қызметі талаптарын және тәртібін реттейтін құжаттар;

      12) корпоративтік басқару - ұйымның тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етуге, оның акционерлерінің (қатысушыларының) құқықтары мен мүдделерін қорғауға бағытталған брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының жоғарғы органының, басқару органының (қадағалау кеңесінің), атқарушы органының және өзге де органдарының арасындағы өзара қарым-қатынастар кешенін білдіретін және акционерлерге (қатысушыларға) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының қызметіне тиімді бақылау мен мониторинг жасауға мүмкіндік беретін брокерді және (немесе) дилерді, Басқарушыны стратегиялық және тактикалық басқару жүйесі;

      13) кредиттік тәуекел - бағалы қағазды шығару талаптарымен белгіленген мерзімде инвесторға тиесілі негізгі борышты және сыйақыны эмитенттің төлемеуі немесе уақтылы төлемеуі салдарынан, сондай-ақ своптар, опциондар, форвардтар мен кредиттік тәуекелге ұшыраған өзге де қаржы құралдары бойынша және осы бағалы қағаздар мен қаржы құралдары бойынша есеп айырысуларды реттеу кезеңінде контрәріптестің міндеттемелерді орындамауына байланысты не контрәріптестің немесе клиенттің шартта көзделген немесе мәміле жасау барысында туындайтын өздерінің міндеттемелерін орындамауы немесе уақтылы орындамауы салдарынан туындайтын залал тәуекелін қамтитын шығыстардың (зиян) туындау тәуекелі;

      14) контрәріптес - клиенттердің активтері және (немесе) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының меншікті активтері есебінен қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелерді жасау барысында брокерге және (немесе) дилерге, Басқарушыға қызмет көрсететін, осы заңды тұлға аумағында заңды тұлға ретінде тіркелген мемлекеттің заңнамасына сәйкес алынған қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға құқық беретін лицензиясы не рұқсаты бар заңды тұлға;

      15) құқықтық тәуекел - брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы және инвестициялық қорлар туралы заңнамасының, ал Қазақстан Республикасының бейрезиденттерімен қатынастарда – басқа мемлекеттер заңнамасының талаптарын бұзуы не брокер және (немесе) дилер, Басқарушы практикасының олардың ішкі құжаттарына сәйкес келмеуі салдарынан шығыстардың (зиянның) туындау тәуекелі;

      16) меншікті активтерді инвестициялау саясаты - инвестициялау объектілерінің тізбесін, брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының меншікті активтеріне қатысты инвестициялық қызметтің мақсатын, стратегиясын, талаптарын және шектеулерін, меншікті активтерді хеджирлеу мен әртараптандыру талаптарын айқындайтын құжат;

      17) мүдделер қайшылығын басқару - брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының лауазымды тұлғасының немесе қызметкерінің мүдделері олардың шешімдер қабылдауының және міндеттерін орындауының объективтілігі мен тәуелсіздігіне ықпал етуі, сондай-ақ олардың брокер және (немесе) дилер, Басқарушы клиенттерінің және (немесе) брокер және (немесе) дилер, Басқарушы акционерлерінің мүдделерінде әрекет жасау міндеттемесімен қайшы келуі мүмкін жағдайларды болдырмау тетіктерін жасау;

      18) нарықтық тәуекел - қаржы нарықтарындағы қолайсыз жағдайға байланысты шығыстардың (зиянның) туындау тәуекелі. Нарықтық тәуекелдің макроэкономикалық сипаты бар, яғни қаржы жүйесінің макроэкономикалық көрсеткіштері нарықтық тәуекелдердің дереккөздері болып табылады;

      19) операциялық тәуекел - ішкі процестерді жүзеге асыру, ақпараттық жүйелер мен технологиялардың жұмыс жасауы барысында қызметкерлер тарапынан жол берілген кемшіліктердің немесе қателіктердің нәтижесінде, сондай-ақ:

      жауапкершілікті бөлуді, есеп берушілік пен басқару құрылымын қоса алғанда, брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының анық емес және тиімсіз ұйымдастыру құрылымына;

      ақпараттық технологиялар саласындағы тиімсіз стратегияларына, саясатына және (немесе) стандарттарына, бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдаланудағы кемшіліктеріне;

      шындыққа сай келмейтін ақпаратқа не оны тиісінше пайдаланбауға;

      қызметкерлерді тиімсіз түрде басқаруға және (немесе) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының білікті емес штатына;

      брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының қызметін жүзеге асыру процесінің жеткілікті түрде тиімді құрылмауына не ішкі қағидалардың сақталуына нашар бақылау жасалуына;

      брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының қызметіне сыртқы ықпалдың болжанбаған немесе бақыланбайтын факторларына;

      брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының қызметін реттейтін ішкі құжаттарда (қағидаларда) кемшіліктердің немесе қателердің болуына;

      брокер және (немесе) дилер, Басқарушы басшылығының және қызметкерлерінің клиенттік база ауқымының тарылуына, клиенттердің және (немесе) контрәріптестердің брокерге және (немесе) дилерге, Басқарушыға деген сенімсіздігіне немесе оны жағымсыз қабылдауына алып келген кәсіби емес іс-әрекеттеріне байланысты тәуекелдер кіретін сыртқы оқиғалар салдарынан шығыстардың (зияндардың) туындау тәуекелі;

      20) өтімділікті жоғалту тәуекелі - міндеттемелердің орындалмау не уақтылы орындамау ықтималдығына байланысты тәуекел. Бағалы қағаздардың активтер ретінде өтімділігін жоғалту тәуекелі олардың төмен шығындарымен және қолайлы бағалары бойынша тез сатылу мүмкіндігімен айқындалады;

      21) пайыздық тәуекел - сыйақы мөлшерлемелерінің қолайсыз өзгеруі салдарынан шығыстардың (зияндардың) туындау тәуекелі, оған:

      орналастырған активтер мен тартылған міндеттемелерді (белгіленген сыйақы мөлшерлемелері кезінде) қайтару және өтеу мерзімдерінің сәйкес келмеуінен шығыстардың (зияндардың) туындауына;

      өзге тең жағдайларда ұқсас баға сипаттамасы болатын бірқатар құралдар бойынша алынатын және төленетін сыйақыны есептеу мен түзетудің түрлі әдiстерiн қолдануға байланысты (негізгі тәуекел) тәуекелдер кіреді;

      22) стресс-тестинг - заңды немесе жеке тұлғаның қаржылық жағдайына ерекше, бірақ заңды немесе жеке тұлғаның қызметіне әсер етуі мүмкін ықтимал оқиғалардың ықтимал әсер етуін өлшеу әдістері;

      23) тәуекелдерді басқару жүйесі – төрт негізгі элемент: тәуекелді бағалау, тәуекелді өлшеу, тәуекелді бақылау және тәуекелді мониторингтеу кіретін процесс;

      24) төлем қабілетсіздігі тәуекелі - брокермен және (немесе) дилермен немесе брокер және (немесе) дилер болып табылатын Басқарушымен брокерлік қызмет көрсетуге шарт жасасқан клиенттің мәміле жасау нәтижесінде туындаған ақша және (немесе) бағалы қағаздарды жеткізу бойынша міндеттемелерді орындамау тәуекелі;

      25) форс-мажор жағдайы - төтенше және еңсерілмейтін (осы жағдайлар кезінде) оқиға (дүлей күш);

      26) "stop-loss" лимиттері - қаржы құралдарымен жасалатын операциялар бойынша шығынның жол берілетін шекті деңгейі;

      27) "take profit" лимиттері - қаржы құралдарымен операциялар бойынша кірістердің жол берілетін шекті деңгейі;

      28) VAR (Value at Risk) моделі - берілген уақыт кезеңі ішінде берілген ықтималдық дәрежесімен инвестициялық портфельдің белгілі бір позициялары бойынша ең жоғары ықтимал шығындарын сипаттайтын модель.

      Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 15.02.2021 № 31 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      7. Брокерлер және (немесе) дилерлер, Басқарушылар жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 1 шілдесінен кешіктірмей уәкілетті органға Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес тәуекелдерді басқару жүйесіне қойылатын талаптардың орындалуын бағалау жөніндегі есепті ұсынады, ол:

      1) тәуекелдерді басқару жүйесіне қойылатын талаптардың толық тізбесін;

      2) тәуекелдерді басқару жүйесіне қойылатын талаптарға сәйкестігін (сәйкессіздігін) дербес бағалауды;

      3) тәуекелдерді басқару жүйесінде кемшіліктер анықталған жағдайда түзетілуге тиіс кемшілікті, кемшілікті жою үшін қажетті іс-шараларды, жауапты адамдарды және іс-шараларды орындаудың нақты мерзімдерін көрсете отырып, оларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын қамтиды.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 25.05.2020 № 60 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      7-1. Уәкілетті орган брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау шеңберінде мынадай қағидаттарды басшылыққа алады:

      1) тәуекелдерді басқару жүйесін бағалауда формальды түрде регламенттелген рәсімдер мен Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтау емес, тәуекелдерді өлшеу және бағалау, мониторингі, бақылау және барынша азайту тетігі болып табылатын негіздің нысаннан басым болуы;

      2) қабылданған бизнес модельге, қызмет ауқымына, операциялардың түрлері мен күрделілігіне негізге ала отырып және өзіне қабылданатын тәуекелдерге байланысты Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген бақылау және қадағалау жөніндегі функцияларды жүзеге асыру кезінде, сондай-ақ бақылау және қадағалау нәтижелері бойынша қарай шараларды қолдану кезіндегі барабарлық.

      Ескерту. 7-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 23.11.2022 № 106 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      8. Брокердің және (немесе) дилердің немесе брокер және (немесе) дилер болып табылатын Басқарушының қызметі ұшыраған тәуекелдер бойынша стресс-тестинг Басқарушының және Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің меншікті активтері және инвестициялық басқаруға қабылданған клиенттердің активтері бойынша кемінде жарты жылда бір рет есептеледі.

      Брокердің және (немесе) дилердің немесе брокер және (немесе) дилер болып табылатын Басқарушының қызметі ұшыраған тәуекелдер бойынша стресс-тестинг нәтижелері Басқарушының және Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің ішкі құжаттарына сәйкес ресімделеді және мынадай ақпаратты қамтиды:

      стресс-тест сценарийінің сипаттамасы;

      таңдалған стресс-тест сценарийін негіздеу;

      стресс-тестинг нәтижелері бойынша ұсыныстар.

      Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 10.09.2019 № 151 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      9. Алып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 10.09.2019 № 151 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      9-1. Басқарушы, Басқарушы болып табылатын брокер және (немесе) дилер Қағидалардың 8-тармағында жазылған ақпаратты қағаз тасымалдағышта және (немесе) деректердің конфиденциалдылығын және түзетілмейтіндігін қамтамасыз ететін электрондық құжат нысанында резервтеуді және сақтауды қамтамасыз етеді.

      Ескерту. Қағида 9-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 03.02.2014 № 7 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 10.09.2019 № 151 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

2-тарау. Тәуекелдерді басқару жүйесінің болуына базалық талаптар

      Ескерту. 2-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 30.03.2020 № 28 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      10. Брокерде және (немесе) дилерде, Басқарушыда тәуекелдерді басқару жүйесінің болуы брокер және (немесе) дилер, Басқарушы қызметінің корпоративтік басқару, лицензияланатын қызмет түрі шеңберінде операциялар жүргізу практикасының, активтер мен міндеттемелерді басқару практикасының болуы, ақпараттық жүйелердің және басқару ақпараты жүйелерінің жұмыс істеуі жөніндегі талаптарға сәйкес келуін көздейді.

      11. Брокердің және (немесе) дилердің тәуекелдерді басқару жүйесі оның қызметінің мынадай бағыттарын қамтиды:

      1) бағалы қағаздар нарығының негізгі көрсеткіштеріне тұрақты талдау жүргізу және макро - және микроэкономикалық факторлардың әсер етуін ескере отырып, олардың өзгерістерін болжау;

      2) меншікті активтерді инвестициялау саясатын әзірлеу және бекіту;

      3) клиенттермен жұмыс істеуді ұйымдастыру тәртібін айқындау, оған:

      клиенттік тапсырыстардың уақтылы қабылдануы мен орындалуын қамтамасыз ететін рәсімдер;

      клиенттердің шағымдары мен өтініштерінің мәні бойынша белгіленген мерзімде қаралуын қамтамасыз ететін рәсімдер;

      клиенттер активтерінің және (немесе) меншікті активтердің есебінен мәмілелердің уақтылы орындалуын қамтамасыз ететін рәсімдер;

      клиенттер активтерін есепке алудың Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы және бухгалтерлік есеп туралы заңнамасының талаптарына сәйкес келуін қамтамасыз ететін рәсімдер;

      сыйақыны анықтау және есептеу тәртібінің дұрыстығын тексеруді жүргізу тәртібі;

      клиенттердің қаражатын заңсыз пайдалану жағдайларын болдырмауға бағытталған рәсімдер;

      клиенттердің қаржылық жағдайы мен төлем қабілеттілігінің мониторингі мен талдау рәсімдері;

      бір клиентке тәуекелдерді есептеу тәртібі;

      төлем қабілетсіздігінің тәуекелдерін шектеуге бағытталған рәсімдер кіреді;

      4) брокерді және (немесе) дилерді басқарудың ұйымдық-функционалдық құрылымын құру;

      5) ішкі рәсімдер мен құжаттарды әзірлеу және бекіту;

      6) брокердің және (немесе) дилердің мүдделі органдарына және бөлімшелеріне шешімдер қабылдау үшін қажетті ақпаратты ұсыну;

      7) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасында және меншікті активтерді инвестициялау саясатында белгіленген талаптардың сақталуына мониторинг жасау;

      8) брокердегі және (немесе) дилердегі іс жүзіндегі және әлеуетті мүдделер қайшылығын басқару.

      12. Басқарушының тәуекелдерді басқару жүйесі оның қызметінің мынадай бағыттарын қамтиды:

      1) бағалы қағаздар нарығын қосқандағы қаржы нарығы көрсеткіштерінің болжамдық мәндерін ескере отырып, инвестициялық мүмкіндіктерге тұрақты түрде талдау жүргізу және осы талдау негізінде инвестициялық шешімдер қабылдауға ұсынымдар дайындау;

      2) клиенттердің және инвестициялық қорлардың басқаруға қабылданған активтері жөніндегі инвестициялық декларацияны, жеке және заңды тұлғалар клиенттерінің активтерін басқару саясатын, меншікті активтерді инвестициялау саясатын әзірлеу және бекіту;

      3) инвестициялау лимиттерін, "stop-loss", "take-profit" лимиттерін, шығындардың жол берілетін ең жоғары мөлшерін және гэп-позицияны белгілеу;

      4) клиенттердің басқаруға қабылданған активтеріне қатысты инвестициялық шешімдер қабылдау;

      5) меншікті активтерге қатысты инвестициялық шешімдер қабылдау;

      6) инвестициялау барысында Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы және инвестициялық қорлар туралы заңнамасында, клиенттердің және инвестициялық қорлардың басқаруға қабылданған активтері жөніндегі инвестициялық декларацияда, жеке және заңды тұлғалар клиенттерінің активтерін басқару саясатында және меншікті активтерді инвестициялау саясатында белгіленген талаптардың сақталуына мониторинг жасау;

      7) мыналар қамтылатын клиенттермен жұмыс істеуді ұйымдастыру тәртібін айқындау:

      клиенттердің шағымдары мен өтініштерінің мәні бойынша белгіленген мерзімде қаралуын қамтамасыз ететін рәсімдер;

      клиенттер активтерін есепке алудың Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы және бухгалтерлік есеп туралы заңнамасының талаптарына сәйкес келуін қамтамасыз ететін рәсімдер;

      сыйақыны анықтау және есептеу тәртібінің дұрыстығына тексеру жүргізу тәртібі;

      клиенттердің активтерін заңсыз пайдалану жағдайларын болдырмауға бағытталған рәсімдер кіреді;

      8) клиенттердің басқаруға қабылданған активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельдің ықтимал шығындарға ұшырағыштығына стресс-тестинг жүргізуді жүзеге асыру;

      9) меншікті активтер есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельдің ықтимал шығындарға ұшырағыштығына стресс-тестинг жүргізуді жүзеге асыру;

      10) Басқарушыны басқарудың ұйымдастыру-функционалдық құрылымын жасау;

      11) ішкі рәсімдер мен құжаттарды әзірлеу және бекіту;

      12) Басқарушының мүдделі органдарына және бөлімшелеріне шешімдер қабылдау үшін қажетті ақпаратты беру;

      13) Басқарушыдағы іс жүзіндегі және потенциалды мүдделер қайшылығын басқару.

      13. Ерікті жинақтаушы зейнетақы жарналарын тарту құқығымен Басқарушының тәуекелдерді басқару жүйесі Қағидалардың 12-тармағында санамаланған бағыттардан өзге оның қызметінің мынадай бағыттарын қамтиды:

      1) зейнетақы активтері жөніндегі инвестициялық декларацияны әзірлеу және бекіту;

      2) Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасында және зейнетақы активтері жөніндегі инвестициялық декларацияда белгіленген талаптардың сақталуына мониторинг жасау.

      14. Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің тәуекелдерді басқару жүйесі қызметінің Қағидалардың 12 және 13-тармақтарында аталған бағыттарын қамтиды.

3-тарау. Брокердің және (немесе) дилердің және Басқарушының ішкі құжаттарына талаптар

      Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 30.03.2020 № 28 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      15. Брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының ішкі құжаттарына:

      1) брокерді және (немесе) дилерді, Басқарушыны басқарудың ұйымдық-функционалдық құрылымы туралы ереже;

      2) ұзақ мерзімді кезеңге стратегиялық жоспарлау және қысқа мерзімді және орта мерзімді кезеңдерге жылдық бюджетті (қаржылық жоспарды) жасау тәртібі;

      3) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының корпоративтік стратегиясы;

      4) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының есеп саясаты;

      5) Басқарушы клиенттерінің активтерін инвестициялау саясаты;

      6) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының меншікті активтерін инвестициялау саясаты;

      7) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының тәуекелдерді басқару саясаты;

      8) қарсы серіктестер мен клиенттерге талдау және мониторинг жасауды жүзеге асыру рәсімдері;

      9) клиенттердің қаржылық жағдайын және ранжирлеуді бағалау тәртібі;

      10) төлем қабілетсіздігінің тәуекелдерін шектеудің тәртібі мен талаптары;

      11) маржалық мәмілелерді жасау тәртібі (егер брокер және (немесе) дилер, Басқарушы маржалық мәмілелер жасау бойынша қызмет көрсету туралы шешім қабылдаған жағдайда);

      12) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидалары;

      13) қаржылық қызметтерді көрсету үшін сыйақы есептеу және есепке алу қағидалары;

      14) ішкі аудитті және ішкі бақылауды жүзеге асыру рәсімдері;

      15) іс жүзіндегі және әлеуетті мүдделер қайшылығын басқару саясаты;

      16) есепке алу журналдарын жүргізу қағидалары;

      17) қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулық;

      18) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының басқару органы (қадағалау кеңесі) белгілеген өзге де құжаттар кіреді.

      Осы тармақтың 8), 9), 10), 11) тармақшалары брокер және (немесе) дилер болып табылатын Басқарушыға қолданылады.

      Ескерту. 15-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 21.09.2020 № 84 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      16. Брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының атқарушы органы бекітетін Қағидалардың 15-тармағының 1) және 16) тармақшаларында көзделген ішкі құжаттарын қоспағанда, Қағидалардың 15-тармағында көрсетілген брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының ішкі құжаттары жеке құжат ретінде жасалады не брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының басқа да ішкі құжаттарының құрамына кіргізіледі, олар брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының тәуекелдерін басқаруды жүзеге асыратын брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының бөлімшесімен келісілгеннен кейін брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының басқару органымен (қадағалау кеңесімен) бекітіледі.

      17. Брокерді және (немесе) дилерді, Басқарушыны басқарудың ұйымдастыру-функционалдық құрылымы туралы ережеде мыналар айқындалады:

      1) брокер және (немесе) дилер, Басқарушы бөлімшелерінің немесе тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын, брокер және (немесе) дилер, Басқарушы жүргізген операциялармен байланысты негізгі тәуекелдерді тәуелсіз бағалауға және талдауға жауап беретін тұлғаның өкілеттіктері мен міндеттері;

      2) органдардың функционалдық міндеттеріне сәйкес келетін құрылымын;

      3) органдардың, бөлімшелердің, филиалдар мен өкілдіктердің, қызметкерлердің арасындағы өзара іс-әрекет жасау тәртібінің сипаттамасы;

      4) органдардың, бөлімшелердің, филиалдар мен өкілдіктердің функцияларының, міндеттері мен өкілеттіктерінің сипаттамасы кіретін ережелер, сондай-ақ брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының жоғарғы органына және басқару органына (қадағалау кеңесіне) есептілікті және ақпаратты ұсыну нысандары мен мерзімдері. Брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының жоғарғы органына және басқару органына (қадағалау кеңесіне) ұсынылатын ақпарат тізбесі брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының органдарына олардың функционалдық міндеттерін тиісінше орындауы үшін жеткілікті ақпарат көлемін ұсыну қажеттілігі ескеріліп жасалады;

      5) қызметкерлердің қызметтік нұсқаулықтары;

      6) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының ұйымдастыру құрылымында қаржы нарығындағы қызметті жүзеге асыруға екі және одан да көп лицензияға ие, әрбір қызмет түрі бойынша жекелеген бөлімшелердің болуын және бөлімшелердің бірінің қызметкерлеріне басқа бөлімше қызметкерлерінің функциялары мен міндеттерін орындауды жүктеуге жол бермеу;

      7) тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімшенің және ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының басқа бөлімшелерінің функцияларын жүктеуге жол бермеу;

      8) бөлімшелердің және қызметкерлердің есепті кезең ішіндегі қызметінің тиімділігін бағалау тәртібі, оның ішінде оларға жүктелген функциялар мен міндеттердің орындалмағаны (сапалы немесе уақтылы орындалмағаны) үшін шаралар қолдану.

      18. Ұзақ мерзімді кезеңге стратегиялық жоспарлау және қысқа мерзімді және орта мерзімді кезеңдерге жылдық бюджетті (қаржылық жоспарды) жасау тәртібі, сондай-ақ брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының корпоративтік стратегиясы брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының қызметіне әсер ететін объективті макро- және микроэкономикалық факторларды ескеру мақсатында жасалады және қайта қаралады.

      Брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының ұзақ мерзімді стратегиясы брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының қызметіне осының алдында жағымсыз әсер еткен факторларды болдырмау мақсатында жасалады және әрдайым жетілдіріліп отырады.

      Корпоративтік стратегия брокер және (немесе) дилер, Басқарушы қызметінің қысқа мерзімді (бір жылға дейін) және ұзақ мерзімді (бір жылдан астам) мақсаттарын, маркетинг жоспарларын айқындайды.

      19. Брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының есеп саясаты Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарына сәйкес жасалады.

      20. Басқарушы немесе Басқарушы болып табылатын брокер және (немесе) дилер клиенттерінің активтерін инвестициялау саясаты клиенттердің активтерін басқару қызметін жүзеге асырудың талаптары мен тәртібін, клиенттердің активтерін Басқарушының құқықтары мен міндеттерін, клиенттердің активтерін басқару қызметі барысында пайдаланылатын құжаттардың үлгі нысандарын белгілейді және онда мыналар қамтылады:

      1) инвестициялық портфельді басқару шартының Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы және инвестициялық қорлар туралы заңнамасының талаптарына сәйкес келуін тексеру;

      2) Басқарушы клиенттерінің активтері бойынша инвестициялық декларацияны әзірлеу;

      3) клиенттер активтеріне қатысты инвестициялық шешімдерді қабылдау үшін ұсынымдар даярлау, онда мыналар көзделеді:

      ұсынымдарды беруге уәкілетті тұлғалар лауазымдарының тізбесі;

      клиенттер активтерінің есебінен инвестициялық портфельдің жай-күйіне талдау жасау тәртібі;

      инвестициялау болжанып отырған қаржы құралдарының болуына, оларды шығару және айналысқа жіберу талаптары мен олардың кірістілігіне талдау жасау тәртібі;

      инвестициялау болжанып отырған қаржы құралдарына байланысты тәуекелдерге талдау жасау тәртібі;

      активтерді әртараптандыру нормаларының сақталуына талдау жасау тәртібі;

      ұсынымдарды беру үшін маңызды факторларға талдау жасау тәртібі;

      4) Басқарушының инвестициялық шешімдер қабылдауға уәкілетті инвестициялық комитеті жұмысының сипаттамасын, отырыстарды өткізу кезеңділігі мен олардың нәтижелерін ресімдеуді қамтитын клиенттердің активтеріне қатысты инвестициялық шешімдерді қабылдау;

      5) органдар мен бөлімшелердің инвестициялық шешімдерді әзірлеу, қабылдау және орындау барысында өзара іс-әрекет етуі;

      6) клиенттер активтерінің қатысуымен мәмілелер жасау және клиенттер активтерінің қатысуымен жасалған мәмілелерге, оның ішінде клиенттер активтерінің заңсыз пайдаланылуын болдырмау мәніне бақылау жасауды жүзеге асыру, активтердің құрамы мен қозғалысын салыстыра тексеруді жүзеге асыру, жасалған мәмілелердің ішкі есебін және құжат айналымын жүргізу, сондай-ақ клиенттер активтерінің қатысуымен мәмілелердің жасалуына бақылауды жүзеге асыратын басшы қызметкерлер лауазымдарының тізбесі;

      7) есепке алудың дәйектілігін және клиенттердің шоттарына қаражаттың уақтылы келіп түсуін қамтамасыз ету;

      8) клиент активтерін есепке алудың Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы және инвестициялық қорлар туралы заңнамасының талаптарына сәйкес келу мониторингін жүргізуді қамтамасыз ету;

      9) уәкілетті органның, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, тиісті органдардың, активтері басқаруға қабылданған клиенттердің алдында клиенттердің инвестициялық портфелін басқару жөніндегі қызметтің нәтижелері туралы есептілікті дайындау;

      10) инвестициялық портфельді басқару шарттары бойынша клиенттердің шағымдарын белгіленген мерзімде қарауды, операциялық қателіктер орын алған жағдайда жоғалған инвестицияларды уақтылы қалпына келтіруді қамтамасыз ету;

      11) деректер тұтастығының және ақпарат құпиялылығының қамтамасыз етілуіне ішкі бақылау жасау;

      12) клиенттер активтерінің есебінен сатып алынған қаржы құралдарын хеджирлеу;

      13) сыйақыны анықтау мен есептеу тәртібі, сондай-ақ осы ақпаратты клиенттерге беру талаптары жөніндегі рәсімдердің сипаттамасы.

      Ескерту. 20-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 03.02.2014 № 7 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 30.03.2020 № 28 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      21. Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің меншікті активтерін инвестициялау саясаты меншікті активтерді басқару қызметін жүзеге асырудың талаптары мен тәртібін, меншікті активтерді инвестициялық басқару қызметі барысында пайдаланылатын құжаттардың үлгі нысандарын белгілейді және онда мыналар қамтылады:

      1) Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің меншікті активтерін инвестициялау саясатын әзірлеу;

      2) меншікті қаражат есебінен қаржы құралдарымен мәмілелер жасау туралы шешімдер қабылдау үшін ұсынымдар дайындау, онда мыналар көзделеді:

      ұсынымдарды беруге уәкілетті тұлғалар лауазымдарының тізбесі;

      меншікті активтердің есебінен инвестициялық портфельдің жай-күйіне талдау жасау тәртібі;

      инвестициялау болжанып отырған қаржы құралдарының болуына, олардың айналымы талаптары мен кірістілігіне талдау жасау тәртібі;

      инвестициялау болжанып отырған қаржы құралдарына байланысты тәуекелдерге талдау жасау тәртібі;

      активтерді әртараптандыру нормаларының сақталуына талдау жасау тәртібі;

      ұсынымдарды беру үшін маңызды факторларға талдау жасау тәртібі;

      3) Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің меншікті қаражаты есебінен қаржы құралдарымен мәмілелер жасау туралы шешімдер қабылдауға уәкілетті инвестициялық комитет жұмысының сипаттамасын, отырыстарды өткізу кезеңділігі мен олардың нәтижелерін ресімдеуді қамтитын осындай шешімдерді қабылдау;

      4) Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің органдары мен бөлімшелерінің меншікті қаражаты есебінен қаржы құралдарымен мәмілелер жасау туралы шешімдерді әзірлеу, қабылдау және орындау барысында өзара іс-әрекет жасауы;

      5) меншікті активтердің қатысуымен мәмілелер жасау және меншікті активтердің қатысуымен жасалған мәмілелердің орындалуына, жүргізілуіне бақылау жасау, активтердің құрамы мен қозғалысын салыстыра тексеруді жүзеге асыру, жасалған мәмілелердің ішкі есебін және құжат айналымын жүргізу, сондай-ақ меншікті активтердің қатысуымен мәмілелердің жасалуына бақылауды жүзеге асыратын басшы қызметкерлер лауазымдарының тізбесі;

      6) уәкілетті органның, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің тиісті органдарының алдында меншікті активтерді басқару жөніндегі қызметтің нәтижелері туралы есептілікті дайындау жөніндегі рәсімдердің сипаттамасы.

      Ескерту. 21-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 03.02.2014 № 7 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 30.03.2020 № 28 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      22. Брокердің және (немесе) дилердің меншікті активтерін инвестициялау саясаты меншікті активтерді басқару қызметін жүзеге асыру талаптары мен тәртібін, меншікті активтерді инвестициялық басқару қызметі барысында пайдаланылатын құжаттардың үлгі нысандарын белгілейді және онда мыналар қамтылады:

      1) брокердің және (немесе) дилердің меншікті активтерін инвестициялау саясатын әзірлеу;

      2) брокердің және (немесе) дилердің меншікті активтеріне қатысты меншікті қаражаты есебінен қаржы құралдарымен мәмілелер жасау туралы шешімдер қабылдауға қажетті талдау жасау, онда мыналар көзделеді:

      меншікті активтер есебінен инвестициялық портфельдің жай-күйіне талдау жасау тәртібі;

      инвестициялау болжанып отырған қаржы құралдарының болуына, олардың айналымы мен кірістілігінің талаптарына талдау жасау тәртібі;

      инвестициялау болжанып отырған қаржы құралдарына байланысты тәуекелдерге талдау жасау тәртібі;

      3) брокердің және (немесе) дилердің меншікті қаражаты есебінен қаржы құралдарымен мәмілелер жасау туралы шешімдерді алқалық негізде қабылдау;

      4) брокердің және (немесе) дилердің органдары мен бөлімшелерінің меншікті қаражаты есебінен қаржы құралдарымен мәмілелер жасау туралы шешімдерді әзірлеу, қабылдау және орындау барысында өзара іс-әрекет етуі;

      5) меншікті активтердің қатысуымен мәмілелер жасау және меншікті активтердің қатысуымен жасалған мәмілелердің орындалуына, жүргізілуіне бақылау жасау, активтердің құрамы мен қозғалысын салыстыра тексеруді жүзеге асыру, жасалған мәмілелердің құжат айналымын және ішкі есебін жүргізу, сондай-ақ меншікті активтердің қатысуымен мәмілелердің жасалуына бақылауды жүзеге асыратын басшы қызметкерлер лауазымдарының тізбесі;

      6) брокердің және (немесе) дилердің басқару органы (қадағалау кеңесі) алдында меншікті активтердің инвестициялық портфелін басқару қызметінің нәтижелері туралы есептілікті дайындау жөніндегі рәсімдердің сипаттамасы.

      23. Брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының меншікті активтерін инвестициялау саясаты Қағидалардың 4-тарауының талаптарына сәйкес әзірленеді және бекітіледі.

      24. Брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының тәуекелдерді басқару саясатында мыналар айқындалады:

      1) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының басқару органы (қадағалау кеңесі) мүшелерінің, атқарушы органы мүшелерінің және жауапты қызметкерлерінің тәуекелдерді басқару жөніндегі өкілеттіктері мен функционалдық міндеттері;

      2) білімінің және жұмыс стажының болуы жөніндегі талаптарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелместен, тәуекелдерді басқаруды және қаржы нарығындағы лицензияланатын қызмет түрлерін жүзеге асыратын бөлімшелер қызметкерлеріне қойылатын біліктілік талаптары;

      3) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының ағымдағы қаржылық жағдайы мен қызметі және кредиттік, пайыздық, валюталық, ел (трансферт), бедел тәуекелдерін, өтімділікті жоғалту тәуекелін және өзге де белгіленген тәуекелдерді сәйкестендіретін және өлшейтін, тәуекелдерге ұшырау дәрежесін айқындайтын басқару есептілігінің белгілі бір нысандары түрінде қабылданған тәуекелдер туралы ақпарат форматы;

      4) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының ұйымдастыру құрылымының құрамында брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының өзге де қызметінің түрлерін жүзеге асыруға қатыспайтын тәуекелдерді басқару жөніндегі жеке бөлімшенің болуы;

      5) тізбесі брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының ішкі құжаттарында айқындалатын лицензияланатын қызмет түрлері шеңберінде жүзеге асырылатын операцияларды бақылаудың екі деңгейі: операцияны орындайтын қызметкер - бірінші деңгей, операцияны орындайтын қызметкерге бақылау жасайтын тікелей басшы - екінші деңгей;

      6) меншікті қаражат және инвестициялық басқаруға қабылданған клиенттердің активтері есебінен қаржы құралдарымен мәмілелер жасау туралы шешімдерді орындауға байланысты транзакциялық шығыстарға талдау жасауды қоса алғанда, осындай қабылданған шешімдерге тұрақты мониторинг жасау және олардың тиімділігін айқындау рәсімдері;

      7) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының қаржылық жағдайының айтарлықтай нашарлауына және (немесе) өздерінің міндеттемелері бойынша жауап беру қабілетіне әсер ететін оқиғалар басталған жағдайдағы іс-әрекеттерінің тәртібі;

      8) мыналарды айқындалатын брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының операциялық (ағымдағы) қызметін және бухгалтерлік есебін жүзеге асыру тәртібі:

      брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының операциялық (ағымдағы) қызметін жүзеге асыруды қамтамасыз ететін бөлімшелер, олардың функциялары, міндеттері мен өкілеттіктері;

      операцияларды жүргізудің техникалық тәртібі;

      брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының бухгалтерлік есебінің жүйесі;

      брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының құжат айналымы мен іс қағаздарын жүргізу жүйесі;

      брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының операциялық (ағымдағы) қызметін жүзеге асыру тәртібін бұзу тәуекелдерін болдырмау жөніндегі мынадай рәсімдер:

      қаржы құралдарымен жасалған операциялардың есепке алынуын дұрыс жүргізбеу және шынайы көрсетпеу ықтималдығын шектейтін;

      операциялар жүргізудің қауіпсіздігін, атап айтқанда кірістермен операциялар жүргізу және меншікті капитал мен кірістердің мөлшеріне тең емес тәуекелді қабылдау кезінде асыра пайдалану жағдайларын анықтауды және болдырмауды қамтамасыз ететін;

      электрондық өңдеу жүйесінің үзіліссіз жұмыс істеуін және деректерді электрондық өңдеу жүйесін бақылауды жүзеге асыратын және деректерді өңдеу мәселелеріне жауапты тұлғаларда жұмыс профиліне сәйкес келетін біліктілігі мен тәжірибесінің болуын қамтамасыз ететін;

      компьютерлік және телекоммуникация жүйелеріне рұқсатсыз кіруді болдырмауға бағытталған және ақпараттық қамтамасыз ету бөлімшесінде автоматтандырылған жүйеге кіру және шығу кезінде рұқсат беру деңгейін тексеру жүйесінің болуын болжайтын және ақпараттық қамтамасыз ету бөлімшесінің маңызды кілттерді, оның ішінде деректердің ақпараттық базаларына электрондық кілттерді бақылау жөніндегі жауапкершілігін белгілейтін;

      жоспарлы іс-шаралардың, оның ішінде мыналар көзделетін форс-мажор жағдайлары кезіндегі деректер базаларының ақпараттық жүйелерінің сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралардың орындалуына бағытталған:

      өрт қауіпсіздігі және сейсмикалық тұрақтылық талаптарына жауап беретін ақпараттық деректер базаларының техникалық кешендері үшін оқшауланған үй-жайлардың, автономды электр қоректенудің, резервтік компьютерлердің және желілік коммуникациялардың, жүйелік маңызды бағдарламалық файлдардың және деректер файлдарының резервтік көшірмелерін тұрақты қалыптастырудың болуы;

      форс-мажор жағдайлары туындаған жағдайда өкілеттіктер беру және жауапкершілік;

      форс-мажор жағдайлары басталған кезде жүйе жұмысында төтенше іркіліс болған жағдайда компьютерлік орталыққа арналған қағидалар мен нұсқау көзделетін іс-әрекеттерді айқындау;

      жабдықтарды тұрақты түрде инспекциялау және ақпараттық қамтамасыз ету бөлімшесінің жұмыс туралы есептерді тексеруінің көмегімен іркілістерді болдырмау;

      деректерді электрондық өңдеу жүйелерін жоспарлау, әзірлеу және оның жұмыс істеу тәртібін белгілеу.

      25. Басқарушының тәуекелдерді басқару саясаты Қағидалардың 24-тармағында белгіленген мәліметтер тізбесіне қосымша мыналарды:

      1) лицензияланатын қызмет түріне тән тәуекелдерді сәйкестендіру, бағалау, оларға мониторинг және бақылау жасау рәсімдерін, оның ішінде:

      болжанатын тәуекел (VAR-модель) бойынша қаржы құралдарын бағалаудың халықаралық практикасын пайдалана отырып тәуекелдерді бағалау әдістемесін;

      туынды қаржы құралдарымен жасалатын операцияларға тән тәуекелдерді қоса алғанда, тәуекелдерді өлшеу тәртібін, пайдаланылатын тәуекелді өлшеу модельдерінің сипаттамасын;

      қаржы құралының құнына әсер ететін тәуекелдерді ескере отырып, оның құнын айқындау рәсімдерін;

      2) бақылау жасауды жүзеге асыруға жауапты тұлғалар лауазымдарының тізбесін көрсете отырып, инвестициялық басқаруға қабылданған клиенттер активтеріне және меншікті активтерге қатысты белгіленген инвестициялау лимиттерінің орындалуына бақылау жасауды жүзеге асыру тәртібін;

      3) бақылау жасауды жүзеге асыруға жауапты тұлғалар лауазымдарының тізбесін көрсете отырып, "stop-loss", "take-profit" лимиттерін белгілеу және орындауға бақылау жасау ережелерін;

      4) бақылау жасауды жүзеге асыруға жауапты тұлғалар лауазымдарының тізбесін көрсете отырып, инвестициялық басқаруға қабылданған клиенттер активтері бойынша шығындардың жол берілетін ең жоғары мөлшерін белгілеу және оның орындалуын бақылау ережелерін қоса алғанда, орта және ұзақ мерзімді перспективада инвестициялық рентабельдіктің тұрақты көрсеткіштерін қолдау мақсатында инвестициялық портфельді құрылымдау рәсімдерін;

      5) инвестициялық басқаруға қабылданған клиенттер активтері мен меншікті активтерді инвестициялауға байланысты тәуекелдер үдеген жағдайда, инвестициялық декларацияға өзгерістер енгізуге бастамашы болу және инвестициялау лимиттерін, "stop-loss" және "take-profit" лимиттерін қайта қарау тәртібін;

      6) инвестициялық басқаруға қабылданған клиенттер активтері және (немесе) меншікті активтер есебінен мәмілелерді жасау және инвестициялық басқаруға қабылданған клиенттер активтерін және (немесе) меншікті активтерді есепке алу жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын бөлімшелердің мәмілелерді жасау және жасалған мәмілелерді есепке алуда көрсету жөніндегі функционалдық міндеттерді бөлуге негізделген қызметіне бақылау жасау жүйесін айқындайды. Бақылау жасау жүйесі:

      тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімшенің жасалуы жоспарланып отырған мәмілелер параметрлерінің инвестициялау лимиттеріне сәйкес келуін бақылау жөніндегі функциясын белгілеуді;

      құқықтық қамтамасыз ету функциясын жүзеге асыратын бөлімшенің жасалатын мәмілелер бойынша шарттардың жобаларына құқықтық сараптама жүргізу жөніндегі функциясын белгілеуді;

      инвестициялық басқаруға қабылданған клиенттер активтері және (немесе) меншікті активтер есебінен мәмілелер жасауды жүзеге асыратын бөлімшенің тек қана инвестициялық шешімде көрсетілген параметрлерге сәйкес мәмілелер жасау жөніндегі функциясын белгілеуді;

      инвестициялық басқаруға қабылданған клиенттер активтері және (немесе) меншікті активтер есебінен сатып алынған қаржы құралдарын есепке алуды жүзеге асыратын бөлімшенің орындалған мәмілелер параметрлерінің меншікті қаражаты және клиенттердің активтері есебінен қаржы құралдарымен мәмілелер жасау туралы шешімдердің талаптарына сәйкес келуін бақылау жөніндегі функциясын белгілеуді;

      инвестициялық басқаруға қабылданған клиенттер активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдарын есепке алуды жүзеге асыратын бөлімшенің клиенттер активтерін заңсыз пайдалану жағдайларын болдырмауға бақылау жасау жөніндегі функциясын белгілеуді;

      бақылау жүйесіне қатысушылардың арасындағы сөз байласу мүмкіндігін шектейтін шаралардың болуын көздейді.

      26. Брокердің және (немесе) дилердің тәуекелдерді басқару саясаты Қағидалардың 24-тармағында белгіленген мәліметтер тізбесіне қосымша мыналар көзделетін қаржы құралдарымен мәмілелер жасау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын бөлімшелердің қызметіне бақылау жасау жүйесін айқындайды:

      құқықтық қамтамасыз ету функциясын жүзеге асыратын бөлімшенің жасалатын мәмілелер бойынша шарттардың жобаларына құқықтық сараптама жүргізу жөніндегі функциясын белгілеу;

      клиенттер активтері және (немесе) меншікті активтер есебінен қаржы құралдарымен мәмілелер жасауды жүзеге асыратын бөлімшенің клиенттің бұйрығында және (немесе) меншікті қаражаты және клиенттердің активтері есебінен қаржы құралдарымен мәмілелер жасау туралы шешімде көрсетілген параметрлерге сәйкес мәмілелер жасау жөніндегі функциясын белгілеу;

      функционалдық міндеттерді бөлуге, атап айтқанда, қаржы құралдарымен мәмілелерді жасайтын бөлімше мен осы операцияларды есепке алумен айналысатын бөлімше арасында функционалдық міндеттерді бөлуге негізделген қаржы құралдарын сатып алу-сату жөніндегі операцияларды жасаудың дұрыстығына қосарланған бақылау жүргізу тәртібін айқындау.

      Қосарланған бақылау жүйесі:

      қаржы құралдарымен жасалынған операцияларды есепке алумен айналысатын бөлімшенің орындалған мәмілелер параметрлерінің клиенттің бұйрығында және (немесе) меншікті қаражаты және клиенттердің активтері есебінен қаржы құралдарымен мәмілелер жасау туралы шешімде көрсетілген талаптарға сәйкес келуіне бақылау жасау жөніндегі функциясын белгілеуді;

      қаржы құралдарымен жасалынған операцияларды есепке алумен айналысатын бөлімшенің клиенттердің активтерін заңсыз пайдалану жағдайларының орын алмауына бақылау жасау жөніндегі функциясын белгілеуді;

      қосарланған бақылау жүйесіне қатысушылардың арасындағы сөз байласу мүмкіндігін шектеу шараларын;

      бір тұлғаның бір мезгілде қаржы құралдарымен мәмілелерді жасайтын бөлімшедегі және көрсетілген операцияларды есепке алуда көрсетумен айналысатын бөлімшедегі міндеттерді атқаруына тыйым салуды көздейді.

      27. Брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметпен қоса атқаратын ұйымның тәуекелдерді басқару саясаты Қағидалардың 24-тармағында белгіленген мәліметтер тізбесіне қосымша Қағидалардың 25 және 26-тармақтарында белгіленген рәсімдерді де айқындайды.

      28. Брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының қарсы серіктестері мен клиенттеріне талдау және мониторинг жасауды жүзеге асыру рәсімдері әлеуетті қауіптерді сәйкестендіру мақсатында әрбір қарсы серіктес пен клиент туралы ақпарат алу үшін брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының қарсы серіктестеріне және клиенттерге олармен іскер қарым-қатынастар орнатқанға дейін (шарт жасасқанға дейін) және одан әрі өзара іс-әрекет жасау барысында кешенді түрде тексеру жүргізуіне бағытталған шаралар кешенін белгілейді. Брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының өз қарсы серіктестері мен клиенттерін кешенді түрде тексеруіне мынадай шараларды жүзеге асыру кіреді:

      іскер қарым-қатынастардың болжанатын мақсаттары мен сипатын белгілеу;

      әлеуетті немесе нақты қарсы серіктес немесе клиент болып табылатын тұлғаны сәйкестендіру үшін қажет мәліметтерді тіркеу;

      брокердің және (немесе) дилердің немесе брокер және (немесе) дилер болып табылатын Басқарушының алдындағы өзінің міндеттемелері бойынша жауап беру қабілетін айқындау мақсатында қарсы серіктестің төлем қабілеттілігіне мониторинг жүргізу;

      брокерлік қызмет көрсетуге шарт жасаған клиенттердің қаржылық жағдайына мониторинг жүргізу және талдау жасау;

      клиенттер сенімділігінің (төлем қабілеттілігінің) дәрежесін айқындау көзделетін санаттар бөлігінде брокерлік қызмет көрсетуге шарт жасасқан клиенттерді ранжирлеу;

      мәмілелер көлемі бойынша бір қарсы агентке лимиттер белгілеу арқылы клиенттер тарапынан төлем қабілетсіздігінің тәуекелі болған жағдайда клиенттік активтер есебінен мәміле жасау мүмкіндіктерін шектеу, клиенттердің жеке және (немесе) банктік шоттарындағы бағалы қағаздары және (немесе) ақшасын толық немесе ішінара алдын-ала сақтап қою талаптарын белгілеу немесе брокерлік қызмет көрсету шартымен көзделген өзге де іс-қимылдарды жүзеге асырудағы клиенттерге қатысты шектеулі маржа деңгейін көтеру.

      29. Төлем қабілетсіздігінің тәуекелдерін уақтылы анықтау мақсатында брокер және (немесе) дилер немесе брокер және (немесе) дилер болып табылатын Басқарушы клиенттердің қаржылық жағдайын бағалау мен ранжирлеу тәртібін әзірлейді және онда мыналар қамтылады:

      1) клиенттердің қаржылық жағдайын бағалау үшін пайдаланылатын, оның ішінде Қағидалардың 71-тармағында көрсетілген ақпарат пен көрсеткіштер тізбесі;

      2) клиенттердің қаржылық жағдайын бағалау әдістемесі;

      3) сенімділілігінің (төлем қабілеттілігінің) дәрежесі жоғары клиенттер санатынан бастап және сенімділілігінің (төлем қабілеттілігінің) дәрежесі төмен клиенттер санатымен аяқтай отырып, клиенттер сенімділігінің (төлем қабілеттілігінің) дәрежесін айқындау көзделетін санаттар бөлігінде клиенттерді ранжирлеу әдістемесі;

      4) брокердің және (немесе) дилердің немесе брокер және (немесе) дилер болып табылатын Басқарушының атқарушы органына клиенттердің қаржылық жағдайын бағалау мен ранжирлеу нәтижелері туралы есептерді ұсыну тәртібі мен кезеңділігі (бірақ жылына бір реттен кем емес).

      30. Брокердің және (немесе) дилердің немесе брокер және (немесе) дилер болып табылатын Басқарушының төлем қабілетсіздігі тәуекелдерін шектеу тәртібі мен талаптары мыналарды қамтиды:

      1) төлемге қабілетсіздік тәуекелдерін шектеу мақсатында көзделген, мыналар қамтылатын, бірақ олармен шектелмейтін лимиттердің, шектеулер мен тыйым салулардың тізбесі:

      мәмілелер көлемі бойынша бір клиентке шаққандағы лимиттер;

      жеке және (немесе) банк шоттарында бағалы қағаздарды және (немесе) клиенттердің ақшасын толық немесе ішінара алдын-ала депонирлеу;

      2) клиенттерге қатысты осы тармақтың 1) тармақшасында көзделген шектеулерді қолданудың тәртібі мен талаптары.

      Ескерту. 30-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 21.09.2020 № 84 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      30-1. Маржалық мәмілелерді жасау тәртібін брокер және (немесе) дилер немесе брокер және (немесе) дилер болып табылатын Басқарушы әзірлейді және мыналарды айқындайды:

      1) клиенттің маржалық мәмілелер жасауға арналған тапсырмаларын орындау тәртібін және талаптарын;

      2) клиенттердің әрбір санатына, маржалық мәмілелердің нысанасы болып табылатын қаржы құралдарының түрлеріне және маржалық мәміле жасалатын нарықтарға қатысты маржаның шектеу деңгейін есептеу тәртібін және мәнін;

      3) маржалық мәмілелерді жасау кезінде туындайтын тәуекелдерді басқару тәртібін;

      4) маржалық мәміле бойынша қамтамасыз ету құны шектеулі және (немесе) ең төменгі рұқсат етілген деңгейден төмендеген жағдайда брокердің іс-қимылы.

      Ескерту. 30-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 21.09.2020 № 84 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      31. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларына бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық және қызметтік құпияны құрайтын мәліметтердің сақталуын қамтамасыз ету және оларды брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының, олардың қызметкерлерінің немесе үшінші тұлғалардың жеке мүдделерінде пайдалануына жол бермеу жөніндегі рәсімдер кіреді.

      Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларында мыналар айқындалады:

      коммерциялық құпияға жататын, Бағалы қағаздар нарығы туралы заңмен, "Акционерлік қоғамдар туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңымен қорғалатын ақпарат тізбесі;

      осы тармақтың екінші бөлігінде көрсетілген ақпарат қамтылатын құжаттарды жасау, ресімдеу, тіркеу, есепке алу және сақтау тәртібі;

      осы тармақтың екінші бөлігінде көрсетілген ақпаратқа рұқсаты бар тұлғалардың лауазымдары көрсетіле отырып, осы ақпаратқа рұқсат беру тәртібі;

      мыналар көзделетін, осы тармақтың екінші бөлігінің екінші абзацында көрсетілген ақпараттың жылыстауын және ақпараттық деректердің бұрмалануын болдырмау механизмдері:

      шектеулі рұқсаты бар ақпараттық деректер тізбесі;

      рұқсат алу тәртібі;

      ақпараттық деректерге рұқсатты, ақпараттық деректерге рұқсаты бар тұлғалар лауазымдарының тізбесін бақылау тәртібі;

      ақпараттық қамтамасыз ету бөлімшесінің автоматтандырылған деректер базасын басқару терминалдарын пайдаланушыларға мониторинг жасауды және оларды сәйкестендіруді жүзеге асыруы және пайдаланушының жеке басын сәйкестендіруге мүмкіндік беретін жүйемен қамтамасыз етуі арқылы автоматтандырылған деректер базасын басқару терминалдарын рұқсатсыз пайдалануды болдырмау жөніндегі іс-шаралар.

      32. Брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының қаржылық қызметтерді көрсеткені үшін сыйақыны есептеу және есепке жазу қағидаларында мыналар айқындалады:

      1) брокер және (немесе) дилер, Басқарушы сыйақысының шекті шамалары;

      2) сыйақының шамасын өзгерту тәртібі мен жиілігі;

      3) сыйақыны есепке жазу тәртібі;

      4) брокер және (немесе) дилер, Басқарушы алатын сыйақылар мөлшеріне клиентпен жасасқан шартқа сәйкес шектеулер енгізу талаптары.

      33. Ішкі аудитті және ішкі бақылауды жүзеге асыру рәсімдерінде мыналар айқындалады:

      1) ішкі аудит қызметінің құрамы, оның функциялары, міндеттері мен өкілеттіктері;

      2) ішкі аудитті және ішкі бақылауды жүзеге асыратын қызметкерлерге қойылатын талаптар;

      3) ішкі аудит пен ішкі бақылаудың мәні және объектісі;

      4) ішкі аудит қызметінің тексеру жүргізу ауқымы және жиілігі;

      5) ішкі аудитті жүргізу кезінде міндетті түрде пайдаланылатын бағалау жүйесі;

      6) ішкі аудитті жүргізу жоспарын жасауға қойылатын талаптар;

      7) ішкі аудит қызметінің тексеру нәтижелері туралы есептерді брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының басқару органына (қадағалау кеңесіне) және атқарушы органына ұсыну мерзімдері және нысаны.

      34. Іс жүзіндегі және әлеуетті мүдделер қайшылығын басқару саясатында мыналар қамтылады:

      1) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының лауазымды тұлғасының немесе қызметкерінің мүдделері олардың шешімдер қабылдауының және міндеттерін атқаруының объективтілігі мен тәуелсіздігіне ықпал етуі, сондай-ақ олардың брокер және (немесе) дилер, Басқарушы клиенттерінің және (немесе) брокер және (немесе) дилер, Басқарушы акционерлерінің мүдделерінде әрекет жасау міндеттемесімен қайшы келуі мүмкін жағдайларды айқындау;

      2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген жағдайлар туындаған кездегі брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері қызметінің қағидаттары;

      3) брокер және (немесе) дилер, Басқарушы органдарының, бөлімшелерінің, лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің қызметі барысында осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген жағдайларды анықтау және сипаттау мақсатында мәліметтерді жинауды, сақтауды және оларға мониторинг жасауды жүзеге асыру тәртібі;

      4) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген жағдайлар туындаған кездегі брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің шешімдерді қабылдауға қатысу құқығын шектеуді қосқанда, қабылданатын шешімдердің тәуелсіздігі мен объективтілігін қамтамасыз етуге бағытталған, брокер және (немесе) дилер, Басқарушы органдарының шешімдерді қабылдау рәсімдері.

      35. Есепке алу журналдарын жүргізу қағидаларында:

      1) журналдар саны және атауы;

      2) журналдарды толтыру тәртібі мен кезеңділігі;

      3) журналдардың уақтылы және дәл толтырылуына бақылау жасауды жүзеге асыратын басшы қызметкерлер лауазымдарының тізбесі болады.

      36. Қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулыққа:

      1) өрт қауіпсіздігі бойынша негізгі талаптар;

      2) форс-мажор жағдайлары басталған жағдайда брокер және (немесе) дилер, Басқарушы қызметкерлерінің іс-әрекеттерінің сипаттамасы;

      3) брокер және (немесе) дилер, Басқарушы қызметкерлерінің бағдарламалық-техникалық кешендерді және өзге де жабдықтарды пайдалану тәртібі;

      4) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының үй-жайларын жабу алдында қарау жүйелілігі кіреді.

4-тарау. Инвестициялық басқаруға қабылданған клиенттердің активтерін және брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының меншікті активтерін басқару қызметін ұйымдастыруға талаптар

      Ескерту. 4-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 30.03.2020 № 28 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      37. Инвестициялық қорларды қоспағанда, клиенттердің активтерін инвестициялық басқаруды қамтамасыз ету мақсатында инвестициялық портфельді басқару шартында немесе инвестициялық декларацияда мыналар қамтылады, бірақ олармен шектелмейді:

      1) клиенттердің активтерін инвестициялаудың мақсаттары мен стратегиясы;

      2) инвестициялау объектілерінің сипаттамасы мен тізбесі;

      3) қаржы құралдарының түрлері және ашық валюталық позиция үлесі бойынша клиенттердің активтерін инвестициялау лимиттері;

      4) клиенттің инвестициялық басқаруға қабылданған активтері бойынша жол берілетін ең жоғарғы залал мөлшерін қосқанда, инвестициялық қызметке қатысты белгіленген талаптар мен шектеулер;

      5) хеджирлеу құралдарының тізбесін және сипаттамасын көрсете отырып, клиенттердің активтерін хеджирлеу және әртараптандыру талаптары;

      6) инвестициялық қызметке байланысты негізгі тәуекелдер туралы ақпарат;

      7) сыйақы есептеу саясаты.

      Инвестициялық қорлардың инвестициялық декларациясына қойылатын талаптар "Инвестициялық және венчурлік қорлар туралы" 2004 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген.

      Ескерту. 37-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 10.09.2019 № 151 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      38. Брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының меншікті активтерін басқаруды қамтамасыз ету мақсатында Қағидалардың 21 және (немесе) 22-тармақтарында көзделген ережелерден басқа мыналар кіретін брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының меншікті активтерін инвестициялау саясаты әзірленеді:

      1) меншікті активтерді инвестициялаудың мақсаттары мен стратегиясы;

      2) инвестициялау объектілерінің сипаттамасы мен тізбесі;

      3) қаржы құралдарының түрлері және ашық валюталық позиция үлесі бойынша меншікті активтерді инвестициялау лимиттері;

      4) инвестициялық қызметке қатысты белгіленген талаптар мен шектеулер;

      5) хеджирлеу құралдарының тізбесін және сипаттамасын көрсете отырып, меншікті активтерді хеджирлеу және әртараптандыру талаптары;

      6) инвестициялық қызметке байланысты негізгі тәуекелдер туралы ақпарат.

      39. Брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының басқару органы (қадағалау кеңесі) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының меншікті активтерін инвестициялау саясатын және оған енгізілетін барлық өзгерістер мен толықтыруларды брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының атқарушы органымен және Басқарушының инвестициялық комитетімен келісілгеннен кейін бекітеді.

      40. Клиенттердің басқаруға қабылданған активтерін, оның ішінде зейнетақы активтерін, инвестициялық қорлардың активтерін және (немесе) Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің меншікті активтерін тиімді басқаруды қамтамасыз ету мақсатында Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің жауапты бөлімшесі:

      1) жарты жылдықта кем дегенде бір рет:

      қалыптасып отырған геосаяси жағдайларға, инвестициялау валютасына және экономика саласына қарай инвестициялау нарықтарының тартымдылық дәрежесі бойынша макроэкономикалық талдау жасауды;

      2) тоқсанына кем дегенде бір рет:

      эмитенттің қаржылық жағдайын талдауды қоса алғанда, эмитенттерді және олар шығарған (берген) қаржы құралдарына, қабылданған міндеттемелер бойынша жауап беру қабілетіне, осы эмитенттердің қаржы құралдарына инвестициялауға және осы тәуекелдердің уәкілетті орган Басқарушы үшін белгілеген пруденциялық нормативтерінің және өзге де нормалар мен лимиттердің мәніне әсер етуіне байланысты тәуекелдерге талдау жасауды;

      портфельдің құрылымы, кірістіліктің өзгеру динамикасы туралы мәліметтерді қамтитын инвестициялық портфельге талдау, зиян тартқызатын позицияларға және портфельдің құрылымын оңтайландыру жөніндегі ұсыныстарға талдау жасауды;

      инвестициялық басқаруға қабылдану болжанып отырған активтер мөлшерінің, сондай-ақ олардың орындалу мерзімдері бойынша басқаруға қабылданған инвестициялық портфель (портфельдер) міндеттемелері құрылымының болжамы (ақшаның және (немесе) инвестициялық басқаруға берілген активтердің сомасы туралы ақпарат кіретін, құрылымын, клиенттерді, оның ішінде ерікті жинақтаушы зейнетақы жарналарының салымшыларын (зейнетақы төлемдерінің алушыларын), инвестициялық қор пайшыларын, акционерлерін талдау негізінде) қамтылатын талдауды;

      сенімгерлік басқаруға қабылдауға болжанған зейнетақы активтерінің мөлшерін, сондай-ақ сенімгерлік басқаруға қабылданған (инвестициялық портфель (портфельде) міндеттемелерінің құрылымын олардың орындалу мерзімдері бойынша бодау қамтылатын талдауды;

      3) күн сайынғы негізде:

      міндеттемелерді белгіленген мерзімдер ішінде өтеу үшін қажетті өтімді активтерді жұмылдыру қабілетінің өзгеруін ескере отырып, меншікті активтер және клиенттердің активтері бойынша гэп-позициялар лимиттерінің сақталуын шолу, оның ішінде шетел валютасындағы міндеттемелерді өтеу үшін қажетті шетел валютасындағы өтімді активтерді қалыптастыру қабілетінің мониторингі кіретін ақша ағынын (өтімділікті) басқаруды жүргізеді.

      Ескерту. 40-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 15.02.2021 № 31 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      Ескерту. 40-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 10.09.2019 № 151 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      41. Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің жауапты бөлімшесі Қағидалардың 40-тармағында көрсетілген талдамалық зерттеулер негізінде аталған ұсынымдарды беруге негіз болған факторлардың толық тізбесі қамтылатын ұсынымдарды әзірлейді.

      Ескерту. 41-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 10.09.2019 № 151 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      42. Ұсынымдар:

      1) Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің корпоративтік стратегиясын, инвестициялық декларациясын және меншікті активтерін инвестициялау саясатын әзірлеу, сондай-ақ көрсетілген құжаттарға өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

      2) инвестициялау лимиттерін айқындау және қайта қарау;

      3) клиенттердің инвестициялық басқаруға қабылданған активтері және (немесе) Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің меншікті активтері есебінен мәмілелер жасау туралы шешімдер қабылдау;

      4) берілген алгоритм (алгоритмдік трейдинг) бойынша қаржы құралдары бойынша мәмілелер жасасуға өтінімдерді орналастырудың және басқарудың автоматтандырылған жүйесін пайдалана отырып, клиенттердің инвестициялық басқаруға қабылданған активтерін және (немесе) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының, Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің меншікті активтерін инвестициялау туралы шешімдер қабылдау кезінде беріледі.

      Егер бағалы қағаздарды сатып алу жөніндегі, олар бойынша есеп айырысу брокердің және дилердің, Басқарушының шетел валютасымен жүзеге асырылатын мәмілелерді жасауы және (немесе) шетел валютасындағы әкімшілік шығыстарды төлеуі және (немесе) міндеттемелерін өтеуі үшін шетел валютасы сатып алынған жағдайда, осы тармақтың 3) тармақшасында көзделген ұсыным қаржы құралдарымен бір және сол сияқты бірнеше мәміле жасауға қатысты инвестициялық шешімдер қабылдау үшін әзірленеді және шетел валютасын сатып алу жөніндегі мәмілелерге қатысты талап етілмейді.

      Ескерту. 42-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 10.09.2019 № 151 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 21.09.2020 № 84 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      43. Ұсынымда мынадай мәліметтер қамтылады:

      1) берілген күні және нөмірі;

      2) ұсыным беру үшін пайдаланылған ақпаратты талдау;

      3) ұсыным берген тұлғалардың атқаратын лауазымдары көрсетіле отырып, қойған қолдары;

      4) мыналар туралы ақпаратты қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, ұсынымдарды беру үшін пайдаланылған ақпаратты талдау нәтижелері:

      жасалатын мәміленің Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің басқаруға қабылданған активтері және (немесе) меншікті активтері бойынша кірістердің болжамды өзгеруіне әсері;

      осы қаржы құралын (қаржы құралдарын) сатып алуға байланысты тәуекелдер;

      жасалатын мәміленің уәкілетті орган белгілеген пруденциалдық нормативтер мәндерінің өзгеруіне әсері;

      5) меншікті қаражаты және клиенттердің инвестициялық басқаруға қабылданған активтері есебінен қаржы құралдарымен мәмілелер жасау туралы шешімнің ұсынылатын нұсқалары;

      6) аталған қаржы құралының (қаржы құралдарының) түрін, көлемін, бағалар диапазоны, кірістілік деңгейін және басқа да сипаттамаларын (талаптарын) көрсете отырып, қаржы құралының (қаржы құралдарының) сипаттамасы;

      7) мәміле жасауға ұсынылатын қорытындының мақсаты.

      Ескерту. 43-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 10.09.2019 № 151 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      43-1. Алгоритмдік трейдингті пайдалана отырып, клиенттердің инвестициялық басқаруға қабылданған активтерін және (немесе) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының, Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің меншікті активтерін инвестициялау жөніндегі ұсынымда мынадай мәліметтер қамтылады:

      1) берілген күні және оның нөмірі;

      2) активтеріне қатысты алгоритмдік трейдингті қолдану болжанатын клиент туралы мәліметтер не ұсынымның меншікті активтеріне қатысты жасалғанын көрсету;

      3) қолдануға ұсынылатын алгоритмдік стратегияның атауы;

      4) инвестициялау үшін ұсынылатын сома;

      5) қаржы құралдарының тізбесі (қажет болған жағдайда);

      6) алгоритмдік стратегияның ұсынылатын қолданылу мерзімі;

      7) осы алгоритмдік стратегияны қолданудан күтілетін кірістілік мөлшері;

      8) инвестициялау үшін ұсынылатын сомадан ең жоғары жол берілетін шығын мөлшері;

      9) ұсыным жасаған адамдардың атқаратын лауазымдары, қойылған қолдары.

      Алгоритмдік стратегияны (алгоритмдік стратегияларды) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының, Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің инвестициялық комитеті бекітеді.

      Алгоритмдік стратегия талаптары бар құжат мыналарды қамтиды, бірақ олармен шектелмейді:

      1) алгоритмдік стратегияның толық сипаттамасы;

      2) осы алгоритмдік стратегия шеңберінде пайдаланылатын қаржы құралдарының тізбесі;

      3) тарихи қаржылық деректерді пайдалана отырып, осы алгоритмдік стратегияның тиімділігін тексеру (тестілеу) нәтижелері;

      4) алгоритмдік трейдингті қолдана отырып инвестициялауға байланысты негізгі тәуекелдер туралы ақпарат;

      5) осы алгоритмдік стратегияны қолдану кезінде туындайтын қосымша шығыстар мен комиссиялар туралы мәліметтер.

      Ескерту. 43-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 10.09.2019 № 151 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      44. Ұсынымдар оларды дайындауға негіз болған барлық құжаттармен бірге сақталады.

      45. Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімшесі:

      1) қаржы құралдарымен жасалатын операциялар бойынша, оның ішінде қаржы құралдары нарығында ("stop-loss" лимиттері) бағалардың күрт ауытқуымен байланысты шамадан тыс шығындарды болдырмау жөніндегі шұғыл рәсімдерді, сондай-ақ тиісті кірістілігі бар қаржы құралдары бойынша бағалардың өлшемдік деңгейлерін айқындайды, ол деңгейлерге жеткеннен кейін қаржы құралының нарықтық құнының ("take-profit" лимиттері) төмендеу ықтималдығы жоғарылайды. "stop-loss" және "take-profit" лимиттері белсенді нарығы бар қаржы құралдары үшін, сондай-ақ тізбесін Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің инвестициялық комитеті айқындайтын өзге де құралдар үшін белгіленеді;

      2) клиенттер активтерін және (немесе) меншікті активтерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімшемен бірлесіп, қаржы құралдары нарығының ауқымы мен динамикасына және қаржы құралының өтімділігіне сәйкес лимиттерді қайта қарауға бастамашы болады;

      3) активтері басқаруға қабылданған әрбір клиенттің және (немесе) меншікті активтер бойынша инвестициялық портфельдің кредиттік, пайыздық, валюталық және қаржыландыру тәуекелдеріне ұшырағыштығы туралы қорытынды дайындайды және осы қорытындыны инвестициялық комитетке ұсынады.

      46. Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімшесінің Қағидалардың 45-тармағының 3) тармақшасына сәйкес дайындалған қорытындысында мыналар туралы ақпаратты қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, мынадай мәліметтер болады:

      жасалатын мәміленің басқару органы мен инвестициялық комитет белгілеген лимиттердің сақталуына әсері;

      уәкілетті орган белгілеген пруденциалдық нормативтер мәндерінің ықтимал өзгерісі;

      осы қаржы құралын сатып алумен байланысты тәуекелдер.

      47. Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің инвестициялық комитеті функциясына инвестициялық шешім қабылдауға қажет ақпаратты жинау, өңдеу және талдау кіретін бөлімшенің ұсынымдары және тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімшенің қорытындысы негізінде:

      1) клиенттердің басқаруға қабылданған активтерін және (немесе) Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің меншікті активтерін инвестициялаудың басым бағыттарын айқындайды;

      2) клиенттердің басқаруға қабылданған активтері және (немесе) Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің меншікті активтері есебінен инвестициялаудың мынадай лимиттерін белгілейді және жылына кем дегенде бір рет қайта қарайды:

      қаржы құралдарының түрлері және (немесе) өзге активтер бойынша инвестициялау лимиттері;

      белгілі бір мемлекеттің резиденті болып табылатын ("елге берілетін лимит") эмитенттердің қаржы құралдарына инвестициялау лимиттері;

      қаржы құралдары номинирленген валюталар бойынша инвестициялау лимиттері;

      ашық валюталық позициялар бойынша лимиттер;

      қызметінің негізгі түрі экономиканың белгілі бір секторымен байланысты эмитенттердің қаржы құралдарына инвестициялау лимиттері;

      бір эмитенттің қаржы құралдарына инвестициялау мөлшері, сондай-ақ осы эмитенттің қаржы құралдарының түрлері бойынша лимиттері;

      "stop-loss" және "take-profit" лимиттері белгіленетін қаржы құралдарының тізбесі;

      қаржы құралдарына арналған "stop-loss" лимиттері;

      қаржы құралдарына арналған "take-profit" лимиттері;

      тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімше тоқсан сайын жүргізетін гэп-позицияларды талдау негізінде гэп-позициялар лимиттері;

      трейдерге белгіленген сома шегінде сауда операцияларын жүзеге асыру мүмкіндігі берілген жағдайда, трейдерге берілетін ашық позицияның лимиті;

      3) клиенттердің инвестициялық басқаруға қабылданған активтері бойынша шығындардың жол берілетін ең жоғары мөлшерін айқындайды.

5-тарау. Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің инвестициялық комитетінің қызметін ұйымдастыруға талаптар

      Ескерту. 5-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 30.03.2020 № 28 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      48. Клиенттердің инвестициялық басқаруға қабылданған активтері және Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің меншікті қаражаты есебінен қаржы құралдарымен мәмілелер жасау туралы шешімдерді Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің инвестициялық комитеті қабылдайды, оның құрамына мыналар кіреді:

      1) басшы қызметкерлер;

      2) тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімшенің басшысы;

      3) Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің өзге де қызметкерлері.

      49. Ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығы бар Басқарушының инвестициялық комитетінің құрамына мыналар кіреді:

      1) басшы қызметкерлер;

      2) тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімшенің басшысы;

      3) Басқарушыға қатысты үлестес заңды тұлғалардың бір мезгілде басшы қызметкерлері не ірі акционерлері болып табылмайтын Басқарушының қызметкерлері.

      Ескерту. 49-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 15.02.2021 № 31 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      50. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен жасалған шартқа сәйкес зейнетақы активтерін басқаруды жүзеге асыратын Басқарушының инвестициялық комитетінің құрамына мыналар кіреді:

      1) басшы қызметкерлер;

      2) тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімшенің басшысы;

      3) Басқарушыға қатысты үлестес заңды тұлғалардың бір мезгілде басшы қызметкерлері не ірі акционерлері болып табылмайтын Басқарушының қызметкерлері.

      51. Клиенттердің инвестициялық басқаруға қабылданған активтерінің (Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен жасалған шартқа сәйкес басқаруға қабылданған зейнетақы активтерін және сенімгерлік басқарудағы зейнетақы активтерін қоспағанда) және (немесе) Басқарушының немесе Қағидалардың 48 және 49-тармақтарында белгіленген талаптарға сәйкес келетін Басқарушы, инвестициялық комитет болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің меншікті қаражаты есебінен қаржы құралдарымен мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау жөніндегі функцияларды қоса атқаруға жол беріледі.

      Ескерту. 51-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 15.02.2021 № 31 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      52. Инвестициялық комитет отырысының өткізілу қорытындылары бойынша:

      отырыста қаралатын мәселелер тізбесі;

      инвестициялық шешімді қабылдау үшін инвестициялық комитетке ұсынылған құжаттар тізбесі;

      қаржы құралдарының атауы, сондай-ақ олармен мәмілелер жасау талаптары көрсетіле отырып, осы отырыста қабылданған инвестициялық шешімдердің параметрлері;

      отырыста қаралатын әрбір мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары;

      инвестициялық комитет мүшелерінің негіздемелері бар пікірлері, оның ішінде олар қабылданған шешіммен келіспеген және қабылданған инвестициялық шешімнен ерекше (шешім қабылданған кезде білдірілген) пікір болған жағдайдағы пікірлері;

      Қағидалардың 34-тармағы 1) тармақшасында көрсетілген жағдайлардың туындағаны туралы мәліметтер көрсетіле отырып, хаттама жасалады.

      53. Хаттамаға инвестициялық комитеттің отырысқа қатысқан барлық мүшелері қол қояды және қағаз тасымалдағышта және (немесе) мәліметтердің конфиденциалдылығын және түзетілмеуін қамтамасыз ету кезінде инвестициялық комитеттің отырысқа қатысқан мүшелерінің электрондық цифрлық қолдарымен расталған электрондық құжат нысанында инвестициялық комитет қабылдаған инвестициялық шешімдермен бірге бес жыл бойы сақталады.

      Ескерту. 53-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 10.09.2019 № 151 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      54. Қаржы құралдарымен жасалатын бір және бірнеше мәмілелерге қатысты инвестициялық шешім қабылданады.

      Егер бағалы қағаздарды сатып алу жөніндегі, олар бойынша есеп айырысу брокердің және дилердің, Басқарушының шетел валютасымен жүзеге асырылатын мәмілелерді жасауы және (немесе) әкімшілік шығыстарды төлеуі және (немесе) міндеттемелерін өтеуі үшін шетел валютасы сатып алынған жағдайда, шетел валютасын сатып алу жөніндегі мәмілелерге қатысты инвестициялық шешім қабылдау талап етілмейді.

      Ескерту. 54-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 21.09.2020 № 84 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      55. Қаржы құралдарымен мәміле жасау үшін инвестициялық шешімде:

      1) инвестициялық шешімнің қабылданған күні және нөмірі;

      2) инвестициялық шешім қабылдауға негіз болған ұсынымның берілген күні және нөмірі;

      3) жасалуға тиіс мәміленің түрі;

      4) ол бойынша мәміле жасалуы тиіс қаржы құралын (қаржы құралдарының) сәйкестендіргіш;

      5) жасалуға тиіс мәміленің көлемі, бағасы және сомасы (көлемінің, бағасының және сомасының диапазоны);

      6) мәміле жасау мерзімдері;

      7) мәміле жасау болжанатын нарықтың (алғашқы немесе қайталама, ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған, халықаралық нарықтар) типіне сілтеме;

      8) трейдерге белгіленген сома шегінде сауда операцияларын жүзеге асыру мүмкіндігін берген жағдайда, трейдерге берілетін ашық позиция лимитін көрсету;

      9) көмегі арқылы мәміле жасау болжанатын делдалдың (бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымның) атауы (мұндай бар болған кезде);

      10) активтері есебінен мәміле жасау болжанатын клиент туралы мәлімет не инвестициялық шешімнің меншікті активтерге қатысты қабылданатынына сілтеме;

      11) инвестициялық комитет мүшелерінің біреуінде инвестициялық шешімнің қабылдануына (қабылданбауына) қатысты ерекше пікірінің болуына сілтеме;

      12) инвестициялық шешімді қабылдаған тұлғалардың атқаратын лауазымдары көрсетіле отырып, қойған қолдары болады.

      Ескерту. 55-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 10.09.2019 № 151 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      56. Хеджирлеу құралдарымен мәміле жасау үшін инвестициялық шешімде Қағидалардың 55-тармағының 1) - 3), 7) - 12) тармақшаларында көрсетілген мәліметтермен өзге мыналар қамтылады:

      1) хеджирлеу құралының түрі, жасалу мерзімі, көлемі, құны (сыйлықақысы), хеджирлеу операциясының жасалуы жоспарланатын нарығы көрсетілген хеджирлеу құралының жан-жақты сипатталуы және осы құралдың басқа да сипаттамалары (талаптары);

      2) осы хеджирлеу құралын қолданудан күтілетін нәтижелер;

      3) хеджирлеу объектісі тәуекелінің (базистік активінің) түрі (пайыздық, баға, валюталық және басқа түрлерін), сондай-ақ оны бағалау әдісі көрсетіле отырып, оны бағалау;

      4) қажетті деректемелері (сәйкестендіру нөмірі, саны, құны, көлемі, валютасы) көрсетіле отырып, хеджирлеу объектісі;

      5) осы операцияны жасау хеджирлеу объектісі бойынша ықтимал шығындардың (толық алынбаған кірістің) мөлшерін төмендетуге әкеп соқтыратынын растайтын есеп айырысу.

      56-1. Алгоритмдік трейдингті пайдалана отырып, клиенттердің инвестициялық басқаруға қабылданған активтерін және (немесе) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының, Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің меншікті активтерін инвестициялау бойынша инвестициялық шешім 1), 2), 10), 11) 12) Қағидалардың 55-тармағына сәйкес:

      1) қолданылатын алгоритмдік стратегияның атауы;

      2) алгоритмдік стратегияны қолдана отырып инвестициялауға жататын сома;

      3) қаржы құралдарының түрлері (қажет болған жағдайда);

      4) алгоритмдік стратегияның қолданылу мерзімі;

      5) осы алгоритмдік стратегияны қолданудан күтілетін табыстылық;

      6) инвестициялау үшін айқындалған сомадан ең жоғары жол берілетін шығын мөлшері.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген инвестициялық шешім шеңберінде мәмілелер жасау үшін жекелеген инвестициялық шешімдер қабылдау талап етілмейді.

      Ескерту. 56-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 10.09.2019 № 151 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      57. Қабылданған инвестициялық шешімді орындау қаржы құралдарымен мәмілелер жасауды жүзеге асыратын Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын Брокердің және (немесе) дилердің бөлімшесіне не қаржы құралдарымен мәмілелерді жасау бойынша қызмет көрсететін ұйымға беріледі.

6-тарау. Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің инвестициялық қызметі процесіндегі тәуекелдер мониторингін ұйымдастыруға талаптар

      Ескерту. 6-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 30.03.2020 № 28 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      58. Тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің бөлімшесі Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің қызметіне тұрақты мониторинг жасауды жүзеге асырады, тұрақты негізде тәуекелдерді бағалауды жүргізеді және тәуекелдердің деңгейін төмендету жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге қатысады, атап айтқанда:

      1) тәуекелдерді талдау мен бағалауға қажет ақпаратты жинау барысын ұйымдастырады;

      2) әдіснаманы әзірлейді және жетілдіреді және тәуекелдерді талдау мен бағалау процесін ұйымдастырады;

      3) тәуекелдердің деңгейін төмендету жөніндегі іс-шараларды жоспарлайды және оған бастамашылық етеді, оның ішінде клиенттердің инвестициялық басқаруға қабылданған (инвестициялық қорлардың) активтері және (немесе) меншікті активтер есебінен сатып алынған қаржы құралдарын хеджирлеу қағидаттарын әзірлейді;

      4) мыналарға талдау жүргізеді:

      Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің бухгалтерлік балансына, сондай-ақ клиенттердің инвестициялық басқаруға қабылданған (инвестициялық қорлардың) активтері және (немесе) меншікті активтер бойынша кірістер мен шығындарға;

      өтімділіктің төмендеуіне, қаржы құралдарына бағаның өзгеруіне;

      клиенттердің инвестициялық басқаруға қабылданған (инвестициялық қорлардың) активтері және (немесе) меншікті активтер есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельге байланысты тәуекелдер дәрежесінің өзгеруіне;

      клиенттердің инвестициялық басқаруға қабылданған (инвестициялық қорлардың) активтеріне және (немесе) меншікті активтерге, олардың тиімділігі мен өтімділігіне мынадай факторлардың ықпал етуін болжайды:

      ел тәуекелі;

      валюталық тәуекел;

      қаржы құралдарын мерзімінен бұрын өтеу тәуекелі;

      эмитент рейтингінің өзгеру тәуекелі;

      5) Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің жауапты бөлімшелерінің тәуекелдерді жүргізілетін операциялардың түрлері бойынша бөлу саясатын, қаржы құралдарымен операциялар бойынша белгіленген лимиттерді, шығындардың жол берілетін ең жоғары мөлшерін, "stop-loss", "take-profit" лимиттерін, гэп-позицияға лимиттерді және инвестициялық портфельді әртараптандыру бойынша нормаларды орындауын бақылайды;

      6) тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралардың орындалуын бақылайды;

      7) әлеуетті және ықтимал тәуекелдер келтіретін ішкі және сыртқы факторларды сәйкестендіреді және талдайды, олардың Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің қаржылық көрсеткіштеріне тигізген әсерінің дәрежесін және көрсетілетін қызметтердің сапасын бағалайды.

      59. Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің жауапты бөлімшелері инвестициялық қызметтің, инвестициялық портфель бойынша кірістердің (шығыстардың) нәтижелеріне мониторинг жүргізу мақсатында мынадай іс-әрекеттерді жүзеге асырады:

      1) клиенттердің инвестициялық басқаруға қабылданған (инвестициялық қорлардың) активтері және (немесе) меншікті активтер есебінен сатып алынған қаржы құралдарын есептеуге жауапты Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің бөлімшелері:

      күн сайын клиенттердің инвестициялық басқаруға қабылданған (инвестициялық қорлардың) активтері және (немесе) меншікті активтер есебінен инвестициялық қызметтің нәтижесінде алынған кірістер мен шығындарды есептейді және тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімшеге тиісті ақпарат ұсынады;

      тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімше қаржы құралының нарықтық құны болмаған жағдайда, халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қаржы құралының әділ құнына және оны түзету қажеттілігіне жүргізілген бағалау нәтижелерін қолданады;

      2) тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімше қаржы құралдары бойынша әділ бағаны айқындаудың дұрыстығына мониторинг жүргізеді.

      60. Тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімше мыналар арқылы инвестициялық портфельдің өтімділігіне мониторинг жүргізеді:

      1) сатып алуға ұсынылатын хеджирлеу құралдарын өтеу мерзімі бойынша қорытынды жасау үшін күн сайынғы активтер мен міндеттемелерді өтеу мерзімдерінің күн сайынғы кестесін пайдалану;

      2) сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруіне сезімтал активтер мен міндеттемелер бойынша дюрация көрсеткіштерінің тұрақты мониторингін жүргізу;

      3) қаржы құралдарымен операциялар бойынша өтімділікті жоғалту тәуекелін, валюта тәуекелін қадағалау;

      4) валюта бағамының өзгерістеріне сезімталдықты айқындау үшін валюта құралдарының құнын бағалау жүргізілетін ашық валюта позицияларына немесе модельдеріне талдау жүргізу;

      5) валюта бағамдарының өзгеруін талдау үшін қосалқы жүйелерді пайдалану.

      Тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімше инвестициялық комитетті динамикадағы валюта тәуекеліне өтімділікті жоғалту тәуекелі жөніндегі позиция бойынша және сатып алу (сату) операцияларының түрлері бойынша хабардар етеді және активтер мен міндеттемелерді басқару саясатына сәйкес туынды қаржы құралдарының көмегімен валюта тәуекелін хеджирлеу құралдарын пайдалануға не белгіленген лимиттердің мөлшерін өзгертуге бастамашы болады.

      61. Портфельдің құрылымын талдауға жауапты бөлімше ақша ағынын және активтер мен міндеттемелерді өтеу мерзімдерін мыналар арқылы бақылайды:

      ақша ағыны графигінің және активтер мен міндеттемелерді өтеу мерзімдері графигінің көмегімен қажетті ақшаны бақылау;

      VAR моделіне енгізілетін рұқсат етулерді ескере отырып, өтеу мерзімдері бойынша кірістілік деңгейін айқындау;

      гэп-позициялар лимитінің сақталуына мониторинг жүргізу.

      62. Тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімше пайыздық тәуекелдерді бағалауға арналған деректерді жинау мен талдау жүйесіне ие және пайыздық тәуекелдің және оның негізгі көздерінің (өтеу мерзімдеріндегі ерекшеліктер, қарыз капиталы нарығының мөлшерлемелері, кіріктірме опциондар) мониторингін жүргізеді.

      63. Тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімше:

      1) тәуекел бағасы моделінің және ағымдағы бағаны нарықтық бағаға келтіру негізінде қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес қаржы құралдарының әділ құнын бағалайды, оның ішінде баға тәуекелі бойынша стресс-тестинг жүргізеді;

      2) бэк-тестинг өткізеді, атап айтқанда Басқарушы немесе Басқарушы болып табылатын брокер және (немесе) дилер жөніндегі тарихи деректерді пайдалану және стресс-тестингті жүргізу нәтижесінде есептелген қорытындыларды қаржы құралдарымен жасалынған операциялардың ағымдағы (нақты) нәтижелерінің қорытындыларымен салыстыру арқылы тәуекелдерді өлшеу рәсімдерінің тиімділігін тексереді;

      3) қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға қатысты инвестициялық шешімдерді қабылдау кезінде жүргізілген стресс-тестингтер мен бэк-тестингтердің нәтижелерін басқару органына және тәуекелді бағалау нәтижелерін және тұрақты стресс-тестингтерді пайдаланатын инвестициялық комитетке береді.

      Ескерту. 63-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 30.03.2020 № 28 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      64. Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің инвестициялық қызметіндегі құқықтық тәуекелдердің мониторингін қамтамасыз ету мынадай іс-әрекеттер жасау арқылы жүзеге асырылады:

      1) тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімше тұрақты негізде жауапты бөлімшелердің уәкілетті орган белгілеген пруденциалдық нормативтерді және әртараптандыру нормаларын орындауын бақылайды;

      2) құқықтық қамтамасыз ету қызметін жүзеге асыратын бөлімше:

      шарттардың жобаларына және шарттарға байланысты құжаттарға, Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің ішкі құжаттарының, оның ішінде қаржы құралдарымен операциялар жүргізуге қатыстыларының жобаларына құқықтық сараптама жүргізу арқылы Басқарушы немесе Басқарушы болып табылатын брокер және (немесе) дилер қызметінің Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы және инвестициялық қорлар туралы заңнамасының талаптарына сәйкестігін бақылайды;

      қызметкерлерді Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасындағы өзгерістермен тұрақты негізде таныстыруды қамтамасыз етеді;

      3) Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің жауапты құрылымдық бөлімшелері:

      Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы және инвестициялық қорлар туралы заңнамасындағы өзгеріспен байланысты қосымша тәуекелдердің пайда болу мүмкіндігін бағалайды;

      қызметкерлерді Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің ішкі құжаттарымен таныстырады;

      Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің шарттық қатынастарды сақтауын қамтамасыз етеді және қарсы серіктестердің өз міндеттемелерін сақтауын бақылайды.

      65. Сауда бөлімшесі не бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметті жүзеге асыратын ұйым ұсынатын ақпаратты ескере отырып, клиенттердің инвестициялық басқаруға қабылданған (инвестициялық қорлардың) активтерін және (немесе) меншікті активтерді басқаруды және тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің бөлімшелері қарсы серіктестерінің қаржылық есептілігін, қарсы серіктестерді сәйкестендіруге қажетті мәліметтерді (құрылтай құжаттарының деректерін, бизнес-сәйкестендіру нөмірін (қарсы серіктеске бизнес-сәйкестендіру нөмірі берілмеген жағдайларды қоспағанда), сондай-ақ мекен-жайын, орналасқан жерін), қарсы серіктестердің қабылданған міндеттемелерді орындау қабілеттіне әсер ететін басқа да ақпаратты зерттеу арқылы талдау және мониторинг өткізеді және қарсы серіктестердің қызметі туралы жағымсыз ақпарат табылған жағдайда Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын Брокердің және (немесе) дилердің инвестициялық комитетіне есеп дайындайды.

      66. Клиенттердің инвестициялық басқаруға қабылданған (инвестициялық қорлардың) активтерін басқаруды және тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің бөлімшесі эмитенттің қаржылық жағдайына, эмитенттің қаржы құралдарының құнына немесе олардың өз міндеттемелерін орындау мүмкіндігіне ықпал ететін ақпараттың пайда болуына тұрақты негізде мониторинг жүргізеді. Ақпарат инвестициялық комитетке тоқсанына кем дегенде бір рет беріледі.

      67. Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімшесі Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің қаржылық жағдайының біршама нашарлауына және (немесе) оның өз міндеттемелері бойынша жауап беру мүмкіндігіне әсер ететін оқиғалар басталған жағдайда іс-шаралар жоспарын дайындауға бастамашылық етеді, сондай-ақ тиісті іс-шаралар жоспарын әзірлеу барысында ақпарат жинайды және Басқарушы немесе Басқарушы болып табылатын брокер және (немесе) дилер бөлімшелерінің іс-әрекеттерін үйлестіреді.

      Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің қаржылық жағдайының біршама нашарлауына және (немесе) оның өз міндеттемелері бойынша жауап беру мүмкіндігіне әсер ететін оқиғалар тізбесі, сондай-ақ осындай оқиғалардың басталуын сипаттайтын көрсеткіштер Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің инвестициялық комитетімен бекітіледі, Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің ішкі құжаттарымен айқындалады және жоғарыда көрсетілген тізбеде мыналар қамтылады, бірақ олармен шектелмейді:

      қысқа уақыт аралығында қаржы құралдары бағаларының біршама өзгеруімен сипатталатын қор нарығындағы ахуалдың өзгеруі;

      басқаруға қабылданған активтердің едәуір қысқаруы;

      Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің қаржылық көрсеткіштерінің нашарлауы;

      меншікті капиталдың біршама төмендеуі;

      пруденциалдық нормативтер мәндерінің біршама өзгеруі;

      Қағидалардың 34-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген жағдайлардың туындауы;

      бағалы қағаздар нарығындағы қызметтің кәсіби түрлерін жүзеге асыруға берілген лицензия қолданысының тоқтатыла тұруы немесе лицензиядан айырылуы;

      Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің немесе оның ірі акционерінің дефолт немесе банкрот болуы;

      Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің ішкі құжаттарында айқындалған өзге де оқиғалар.

      Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің басқару органы Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімшесі әзірлеген іс-шаралар жоспарын атқарушы органмен келісілгеннен кейін бекітеді.

7-тарау. Брокердің және (немесе) дилердің немесе брокер және (немесе) дилер болып табылатын Басқарушының қызметі процесінде тәуекелдер мониторингін ұйымдастыруға талаптар

      Ескерту. 7-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 30.03.2020 № 28 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      68. Тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын брокердің және (немесе) дилердің немесе брокер және (немесе) дилер болып табылатын Басқарушының бөлімшесі брокердің және (немесе) дилердің немесе Брокер және (немесе) дилер болып табылатын Басқарушының қызметіне тұрақты мониторинг жүргізеді, тұрақты негізде тәуекелдерді бағалайды және тәуекелдердің деңгейін төмендету жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге қатысады, атап айтқанда:

      1) тәуекелдерді талдау мен бағалауға қажет ақпаратты жинау барысын ұйымдастырады;

      2) клиенттердің төлем қабілеттілігі мен қаржылық жағдайына мониторинг және талдау жасау процесін ұйымдастырады;

      3) әдіснаманы әзірлейді және жетілдіреді және тәуекелдерді талдау мен бағалау процесін ұйымдастырады;

      4) тәуекелдерді басқару әдістерін әзірлейді;

      5) тәуекелдердің деңгейін төмендету жөніндегі іс-шараларды жоспарлайды және оған бастамашылық етеді;

      6) тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралардың орындалуын бақылайды;

      7) әлеуетті және ықтимал тәуекелдер келтіретін ішкі және сыртқы факторларды сәйкестендіреді және талдайды, олардың брокердің және (немесе) дилердің немесе брокер және (немесе) дилер болып табылатын Басқарушының қаржылық көрсеткіштеріне тигізген әсерінің дәрежесін және көрсетілетін қызметтердің сапасын бағалайды;

      8) осы тараудың талаптарына сәйкес бір клиентке шаққандағы тәуекелдердің мәндерін есептеуді жүзеге асырады;

      9) төлем қабілетсіздігінің тәуекелдерін шектеу бойынша критерийлер мен ұсыныстар әзірлейді.

      Ескерту. 68-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 21.09.2020 № 84 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      69. Тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын брокердің және (немесе) дилердің немесе брокер және (немесе) дилер болып табылатын Басқарушының бөлімшесі ақша ағынын және активтер мен міндеттемелерді өтеу мерзімдерін Қағидалардың 61-тармағында көзделген тәртіппен бақылайды.

      70. Шарттық қатынастарды, Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы және инвестициялық қорлар туралы заңнамасының талаптарын және брокердің және (немесе) дилердің немесе брокер және (немесе) дилер болып табылатын Басқарушының ішкі саясатын сақтау мониторингін қамтамасыз ету Қағидалардың 64-тармағында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

      71. Брокердің және (немесе) дилердің немесе брокер және (немесе) дилер болып табылатын Басқарушының меншікті активтерін басқаруды және тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімшелері брокерлік қызметтер көрсету туралы шарттарды жасасқан қарсы серіктестері мен клиенттерінің қаржылық есептілігін, қарсы серіктестерді сәйкестендіруге қажетті мәліметтерді (заңды тұлғалар үшін құрылтай құжаттарының деректерін, бизнес-сәйкестендіру нөмірін (қарсы серіктеске немесе клиентке бизнес-сәйкестендіру нөмірі берілмеген жағдайларды қоспағанда), сондай-ақ орналасқан жерінің мекен-жайын, жеке тұлғалар үшін жеке басын куәландыратын құжаттың деректерін, жеке сәйкестендіру нөмірін (клиентке жеке сәйкестендіру нөмірі берілмеген жағдайларды қоспағанда)), қарсы серіктес пен клиенттің қабылданған міндеттемелерді орындау қабілеттілігіне әсер ететін басқа да ақпаратты зерделеу арқылы талдау және мониторинг жүргізеді және қарсы серіктестері мен клиенттерінің қызметі туралы жағымсыз ақпарат табылған жағдайда брокердің және (немесе) дилердің басқару органына және (немесе) брокер және (немесе) дилер болып табылатын Басқарушының инвестициялық комитетіне есеп дайындайды.

      72. Брокердің және (немесе) дилердің немесе брокер және (немесе) дилер болып табылатын Басқарушының басқару органы (қадағалау кеңесі) брокердің және (немесе) дилердің немесе брокер және (немесе) дилер болып табылатын Басқарушының қаржылық жағдайының біршама нашарлауына әсер ететін оқиғалар басталған жағдайда, іс-шаралар жоспарын бекітеді.

      Брокердің және (немесе) дилердің немесе брокер және (немесе) дилер болып табылатын Басқарушының қаржылық жағдайының біршама нашарлауына және (немесе) оның өз міндеттемелері бойынша жауап беру мүмкіндігіне әсер ететін оқиғалар тізбесі, сондай-ақ осындай оқиғалардың басталуын сипаттайтын көрсеткіштер брокердің және (немесе) дилердің немесе брокер және (немесе) дилер болып табылатын Басқарушының басқару органымен (қадағалау кеңесімен) бекітіледі және жоғарыда көрсетілген тізбеде осы Қағидалардың 67-тармағында көрсетілген оқиғалар қамтылады, бірақ олармен шектелмейді.

      73. Брокердің және (немесе) дилердің немесе брокер және (немесе) дилер болып табылатын Басқарушының тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімшесі келесі операцияларды жүзеге асыруға қарай сауда күнінің ішінде бір клиентке шаққандағы тәуекелдердің мәндерін есептеуді жүзеге асырады:

      1) бағалы қағаздардың халықаралық (шетелдік) нарықтарында бағалы қағаздарды сатып алуға (сатуға) клиенттік тапсырысты орындау;

      2) сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесіне клиенттің атынан бағалы қағаздарды сатып алуға (сатуға) өтінім беру;

      3) клиенттің банктік шотынан ақшаны есептен шығаруға бұйрық қабылдау;

      4) клиенттің банктік шотына ақша аудару;

      5) бағалы қағаздарды номиналды ұстауға (ұстаудан) енгізуге (шығаруға) бұйрық қабылдау;

      6) тікелей және кері репо операцияларын ашу;

      7) Қазақстан Республикасының резидент ұйымы шет мемлекеттің аумағында, Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына сәйкес сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесінде шығарған облигацияларды сатуға клиенттік тапсырысты орындау операцияларын жүзеге асыру шамасына қарай бір клиентке тәуекелдерді және тәуекелдерді жабу коэффициентінің мәндерін есептеуді жүзеге асырады.

      Ескерту. 73-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 21.09.2020 № 84 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      74. Брокер және (немесе) дилер немесе брокер және (немесе) дилер болып табылатын Басқарушы бір сауда күні ішінде олардың атынан және (немесе) есебінен:

      1) бағалы қағаздардың халықаралық (шетелдік) нарығында мәмілелер жасауға клиенттік тапсырыстар қабылдамаған;

      2) сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесіне бағалы қағаздарды сатып алуға (сатуға) өтінімдер бермеген клиенттерге қатысты бір клиентке тәуекелдер есептелмейді.

      75. Алып тасталды – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 21.09.2020 № 84 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      76. "Бір клиент" деген термин ретінде клиенттік тапсырысты орындау барысында брокер және (немесе) дилер немесе брокер және (немесе) дилер болып табылатын Басқарушыда, бағалы қағаздармен мәміле жасаудың нәтижесінде үшінші тараптың алдында ақша және (немесе) бағалы қағаздарды жеткізу бойынша міндеттеме туындауы мүмкін әрбір жеке немесе заңды тұлғаны түсінген жөн.

      77. Бір клиентке шаққандағы тәуекелдің мөлшері осы клиенттің брокердің және (немесе) дилердің немесе брокер және (немесе) дилер болып табылатын Басқарушының банктік шотындағы ақша сомасын шегере отырып, жасалған маржалық мәмілелер бойынша қамтамасыз ету болып табылатын ақша сомасын қоспағанда, үшінші тараптың алдындағы брокердің және (немесе) дилердің немесе брокер және (немесе) дилер болып табылатын Басқарушының ақша және (немесе) бағалы қағаздарды жеткізу бойынша шартты және ықтимал міндеттемелер сомасы ретінде есептеледі.

      Ескерту. 77-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 21.09.2020 № 84 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      78. Брокердің және (немесе) дилердің немесе брокер және (немесе) дилер болып табылатын Басқарушының бір клиентке тәуекел көлемінің, брокер және (немесе) дилер немесе брокер және (немесе) дилер болып табылатын Басқарушының меншікті капиталына қатысы мыналардан:

      1) сенімділік (төлем қабілеттілігі) дәрежесі жоғары санатқа жатқызылған клиенттер үшін - 0,25-тен;

      2) сенімділік (төлем қабілеттілігі) дәрежесі төмен санатқа жатқызылған клиенттер үшін - 0,10-нан аспайды.

      Брокердің және (немесе) дилердің немесе брокер және (немесе) дилер болып табылатын Басқарушының ішкі құжаттарымен айқындалған басқа санаттарға жатқызылған клиенттер үшін тәуекел көлемінің қатысын осы брокер және (немесе) дилер дербес, бірақ осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында белгіленген шекте белгілейді.

      79. Бір клиентке тәуекелдер мәндерін есептеу Қағидалардың 5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша есеп түрінде ресімделеді.

      80. Брокер және (немесе) дилер немесе брокер және (немесе) дилер болып табылатын Басқарушы Қағидалардың 79-тармағында баяндалған ақпаратты электрондық тасымалдағышта күн сайын резервтеуді және сақтауды қамтамасыз етеді.

8-тарау. Ішкі бақылауды және ішкі аудитті ұйымдастыруға талаптар

      Ескерту. 8-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 30.03.2020 № 28 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      81. Брокерде және (немесе) дилерде, Басқарушыда ішкі бақылау жүйесі:

      1) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының қызметін жүзеге асыру тиімділігі мен өтімділігін тексеру және ықтимал шығындарды айқындау арқылы брокер және (немесе) дилер, Басқарушы қызметінің операциялық және қаржылық тиімділігін қамтамасыз ету;

      2) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының қаржылық есептілігінің дәйекті және сапалы жасалуын тексеру арқылы қаржылық және басқару ақпаратының сенімді, толық және уақтылы болуын қамтамасыз ету;

      3) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының бағалы қағаздар нарығы, инвестициялық қорлар және акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының, брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының ішкі саясаты мен рәсімдерін айқындайтын құжаттардың сақталуын тексеру арқылы бағалы қағаздар нарығы, инвестициялық қорлар және акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауды қамтамасыз ету үшін құрылады.

      82. Ішкі бақылау жүйесі өзара байланысты бес элементтен тұрады:

      1) басқарушылық бақылау;

      2) тәуекелді анықтау және бағалау;

      3) бақылауды жүзеге асыру және өкілеттіктерді бөлу;

      4) ақпарат және өзара іс-әрекет жасау;

      5) мониторинг жүргізу және кемшіліктерді түзету.

      83. Ішкі бақылау жүйесі мынадай үш кезеңнің үздіксіз кезекпен өту принципі бойынша жұмыс істеуге тиіс:

      1) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының ішкі құжаттарына рәсімдерді қосу жолымен ішкі бақылау жүйесін (тиімділікті бағалау нәтижелерін ескере отырып) құру;

      2) жұмыста брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының ішкі құжаттарында айқындалған ішкі бақылау жүйесінің рәсімдерін пайдалану;

      3) ішкі бақылау жүйесінің тиімділігіне бағалау жүргізу.

      84. Ішкі бақылау жүйесіне:

      1) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының басқару органына (қадағалау кеңесіне) және атқарушы органына қаржылық қызметтің жоспарлы көрсеткіштерін қоса бере отырып, брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының қаржылық қызметінің ағымдағы нәтижелері туралы есептерді ұсыну арқылы қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізуін тексеру;

      2) бөлімше басшысының жоспарлық көрсеткіштерден ауытқулардың болуына жүргізген мониторинг және осындай ауытқулардың себептерін анықтау қамтылатын бөлімше қызметінің нәтижелерін тұрақты түрде бақылауы;

      3) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының басшы қызметкерлерінің брокер және (немесе) дилер, Басқарушы бөлімшелері басшыларының жоспарлық көрсеткіштерден ауытқуларды және жоспарлық көрсеткіштердің орындалмау себептерін көрсету қамтылатын бөлімшелер қызметінің нәтижелері туралы стандартты есептерін тексеруі;

      4) брокер және (немесе) дилер, Басқарушы лицензияланатын қызмет түрлері шеңберінде жүзеге асыратын операцияларды екі деңгейлі бақылау;

      5) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының мүлкіне қол жетімділікті шектеу;

      6) белгіленген лимиттердің сақталуын және анықталған сәйкессіздіктерді жою жөніндегі іс-шаралардың іске асырылуын тексеру;

      7) міндетті рұқсат етуді талап ететін операциялар тізбесіне қойылатын талаптарды белгілеу;

      8) операцияларды жасау талаптарын және брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының қызметіне байланысты тәуекелдерді басқару модельдерін қолдану нәтижелерін тексеру;

      9) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының есебінде және есептілігінде жүргізілген операциялардың уақтылы, дұрыс, толық және дәл көрсетілуін тексеру;

      10) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының қызметтерін қылмыстық мақсатында, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру мақсаттарында пайдалануды болдырмау кіреді.

      Ескерту. 84-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2014.08.27 № 168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      85. Басқару органы (қадағалау кеңесі) ішкі бақылау жүйесінің жағдайына объективті баға және оларды жетілдіру бойынша ұсынымдар беру жолымен ішкі бақылаудың бірдей жүйесінің болуын және жұмыс істеуін қамтамасыз ету функцияларын жүзеге асыру кезінде туындайтын міндеттерді шешу мақсатында ішкі аудит қызметі құрылады.

      Ішкі бақылау жүйесі мен брокер және (немесе) дилер, Басқарушы қызметінің барлық аспектілері бойынша тәуекелдерді басқару бірдейлігі мен тиімділігін бағалау, брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының ішкі қағидалар мен рәсімдерді сақтауын, ішкі және сыртқы аудиторлардың ұсынымдарын, ықпал ету шаралары және уәкілетті органның қаржы нарығындағы қызметті жүзеге асыруға қатысты белгіленген талаптарының орындалуын бақылау, брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының бөлімшелері мен жұмысшыларының өздеріне жүктелген міндеттер мен тапсырмаларды орындау барысы туралы уақтылы және дұрыс ақпарат беруін, сондай-ақ жұмысты жақсарту жөніндегі пәрменді және тиімді ұсынымдар беруін қамтамасыз ету ішкі аудиттің мақсаты болып табылады.

      86. Ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлерін брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының басқару органы (қадағалау кеңесі) тағайындайды және тексерілетін брокер және (немесе) дилер, Басқарушы бөлімшесінің, сондай-ақ олардың филиалдары мен өкілдіктерінің қызметіне байланысты барлық қажетті, оның ішінде бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық және қызметтік құпияны құрайтын құжаттарға қол жеткізе алады.

      87. Ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлері мынадай талаптарға сәйкес келеді:

      жоғары экономикалық, заңгерлік, математикалық немесе техникалық білімі бар;

      брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасын біледі;

      қаржылық қызметтерді көрсету немесе реттеу саласында бір жылдан кем емес еңбек өтілі (тәжірибесі) бар;

      ішкі аудит немесе тәуекелдерді басқару жүйесі бойынша мамандандырылған курстардан өткенін дәлелдейтін сертификаты немесе басқа құжаты бар;

      экономикалық қызмет саласындағы қылмысы үшін немесе орташа ауыр қылмысы, ауыр және аса ауыр қылмысы үшін заңмен белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылдығы жоқ.

      88. Брокер және (немесе) дилер немесе Басқарушы бөлімшелерінің, филиалдары мен өкілдіктерінің қызметін тексеруді ішкі аудит қызметі брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының басқару органы (қадағалау кеңесі) бекітетін тексерулер жоспарына сәйкес жүзеге асырады.

      Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің инвестициялық комитетінің қызметін тексеруді ішкі аудит қызметі жылына кемінде бір рет кезеңділікпен жүзеге асырады.

      Ескерту. 88-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 10.09.2019 № 151 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      89. Ішкі аудит қызметінің негізгі функциялары:

      1) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының бөлімшелерін, филиалдары мен өкілдіктерін, сондай-ақ Басқарушының, Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің инвестициялық комитетін тексеру;

      2) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының басқару органына (қадағалау кеңесіне), атқарушы органына орын алған кемшіліктер туралы тұжырымдар және брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының қызметін жақсарту жөніндегі ұсынымдар қамтылатын тексеру нәтижелері бойынша есептерді дайындау;

      3) анықталған тәуекелдер деңгейін төмендетуді немесе бөлімше басшыларының және (немесе) басқару органдарының (қадағалау кеңесінің) брокер және (немесе) дилер, Басқарушы үшін анықталған тәуекелдердің жарамдылығы туралы шешімді қабылдауын құжаттауды қамтамасыз ететін брокер және (немесе) дилер, Басқарушы бөлімшелерінің тексеру нәтижелері бойынша брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының бөлімшелері мен органдары қабылдаған шаралардың тиімділігіне бақылау жасауды жүзеге асыру;

      4) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының ішкі және сыртқы аудит жасалу қажет операцияларындағы тәуекел саласын айқындау;

      5) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының ішкі бақылау рәсімдерін брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының басшылығына және сыртқы пайдаланушыларға берілетін қаржылық ақпараттың дәйектілігін және дәлдігін қамтамасыз ету мәніне бағалау;

      6) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының ішкі құжаттарымен көзделген басқа да функциялар болып табылады.

      90. Ішкі аудит қызметі жүргізетін тексеру барысында мынадай мәселелер қаралуы тиіс:

      1) ішкі бақылаудың процестері мен рәсімдерін тексеру, олардың тиімділігін бағалау;

      2) тәуекелдерді бағалау методологиясының және тәуекелдерді басқару рәсімдерінің (операцияларды жасау әдістерінің, бағдарламаларының, қағидаларының, тәртіптерінің және рәсімдерінің) қолданылуы мен тиімділігінің толықтығын тексеру;

      3) деректер базасының тұтастығына және оларға рұқсатсыз кіруден қорғауға бақылау жасауды, кездейсоқ жағдайлардағы іс-қимыл жоспарларының болуын қоса алғанда, автоматтандырылған ақпараттық жүйелердің жұмыс істеу тиімділігін тексеру;

      4) бухгалтерлік есеп пен есептіліктің дәйекті, толық, объективті және уақтылы болуын, сондай-ақ ақпарат пен есептілікті жинаудың және ұсынудың сенімді және уақтылы болуын тексеру;

      5) брокер және (немесе) дилер, Басқарушы қызметінің лицензияланатын түрі шеңберінде брокер және (немесе) дилер, Басқарушы ұсынатын кез келген мәліметтер мен ақпараттың дәйекті, толық, объективті және уақтылы болуын тексеру;

      6) брокер және (немесе) дилер, Басқарушы мүлкінің сақталуын қамтамасыз ету үшін қолданылатын тәсілдерді (әдістерді) тексеру;

      7) брокер және (немесе) дилер, Басқарушы қызметінің лицензияланатын түрі шеңберінде жасалатын операциялардың барлық түрлерінің экономикалық мақсатқа лайықтылығын және тиімділігін бағалау;

      8) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы, инвестициялық қорлар және акционерлік қоғамдар туралы заңнамасының талаптарын сақтау мақсатында құрылған жүйелерді тексеру;

      9) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының қызметкерлерін басқару қызметінің жұмысын бағалау;

      10) күн сайынғы баланстарды өңдеудің дұрыстығы;

      11) есеп саясатының қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес келуі;

      12) клиенттердің инвестициялық басқаруға қабылданған (инвестициялық қорлардың) активтерімен және (немесе) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының меншікті активтерімен заңсыз айла-шарғы жасау фактілерінің болуы;

      13) клиенттердің инвестициялық басқаруға қабылданған (инвестициялық қорлардың) активтері және (немесе) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының меншікті активтерін есепке алудың дұрыстығы.

      91. Брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының басқару органы (қадағалау кеңесі) мен атқарушы органы ішкі аудит қызметінің есептерін талдайды және ішкі аудит қызметінің брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының кейінгі қызметінде анықталған бұзушылықтарға жол бермеу жөніндегі шараларды қабылдайды.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген шаралар брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының басқару органы (қадағалау кеңесі) мен атқарушы органының шешімдері (қаулылары) түрінде ресімделеді.

      92. Брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының атқарушы органы ішкі аудит қызметінің ұсынымдарын орындауға жедел бақылау жасауды жүзеге асырады және брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының басқару органының (қадағалау кеңесінің) алдында осындай бақылау нәтижелері туралы есеп береді.

      93. Брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының ішкі аудит қызметінің есептері уәкілетті органға оның сұратуы бойынша ұсынылады.

      Ескерту. 93-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 30.03.2020 № 28 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

9-тарау. Ақпарат алмасу жүйесін ұйымдастыруға талаптар

      Ескерту. 9-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 30.03.2020 № 28 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      94. Брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының басқару органы (қадағалау кеңесі) өз функцияларын жүзеге асыру үшін жауапты бөлімшелерден мынадай құжаттаманы:

      өткен есепті кезеңнің сол кезеңімен және қызметтің жоспарланған көрсеткіштерімен салыстырғандағы брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының қаржылық-шаруашылық қызметінің ағымдағы нәтижелері туралы есептерді - тоқсан сайынғы негізде;

      орын алған кемшіліктер туралы тұжырымдар және брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының қызметін жақсарту жөнінде ұсынымдар қамтылатын тексерулер нәтижелері бойынша есептерді - есептердің дайындалуына қарай;

      ішкі аудит қызметінің брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының қызметін жақсарту жөнінде ұсынымдарының орындалуына бақылау жасау нәтижелері туралы есепті - тоқсан сайынғы негізде;

      мүдделер қақтығысының болуын (болмауын) көрсете отырып және қабылданған шаралар туралы брокердің және (немесе) дилердің инсайдерлерінің жасаған мәмілелері туралы есепті – ақпараттың пайда болуына қарай алады.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген құжаттама брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының басқару органының (қадағалау кеңесінің) отырысында қаралады немесе оның мүшелеріне брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының бірінші басшысының немесе оның орнындағы адамның қолымен расталған ілеспе хатпен жіберіледі.

      Ескерту. 94-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 28.12.2023 № 96 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      95. Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің басқару органы өз функцияларын жүзеге асыру үшін Қағидалардың 94-тармағында көрсетілген құжаттамаға қосымша жауапты бөлімшелерден мынадай құжаттаманы алады:

      1) стресс-тестингтер мен бэк-тестингтердің нәтижелері – кемінде жарты жылда бір рет;

      2) клиенттердің инвестициялық басқаруға берілген активтерін және (немесе) меншікті активтерін инвестициялық басқару нәтижелері туралы есеп - тоқсан сайынғы негізде;

      3) қабылданған инвестициялық шешімдер туралы есеп - кемінде жарты жылда бір рет.

      Ескерту. 95-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 10.09.2019 № 151 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      96. Брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының атқарушы органы өз функцияларын жүзеге асыру үшін:

      1) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының бюджетті талдау мен жоспарлауды жүзеге асыратын бөлімшесінен – өткен есепті кезеңнің сол кезеңімен және қызметтің жоспарланған көрсеткіштерімен салыстырғандағы брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының қаржылық-шаруашылық қызметінің ағымдағы нәтижелері туралы есептерді – тоқсан сайынғы негізде;

      2) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының кірістерін (шығыстарын) қадағалап отыратын брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының бөлімшесінен – қызмет түрлері, аумақтық және қызметтік бөлімшелері бойынша динамиканы қоса алғанда, қаржылық қызметтің жоспарлы көрсеткіштерін қоса бере отырып, брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының кірістері (шығыстары) туралы ай сайынғы есептерді – тоқсан сайынғы негізде;

      3) ішкі аудит қызметінен – орын алған кемшіліктер туралы тұжырымдар және брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының қызметін жақсарту бойынша ұсынымдар қамтылатын тексерулер нәтижелері бойынша есептерді – есептердің дайындалу шамасына қарай;

      4) клиенттердің инвестициялық басқаруға қабылданған (инвестициялық қорлардың) активтерін және (немесе) меншікті активтерді басқаруды және тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімшелерден – қарсы серіктестер мен клиенттердің қызметі туралы жағымсыз ақпараттың табылуы туралы есепті – қарсы серіктестер мен клиенттердің қызметі туралы жағымсыз ақпараттың табылуына қарай;

      5) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының ақпараттық қамтамасыз ету бөлімшесінен тоқсанына бір рет мыналар туралы ақпаратты:

      аппараттық-бағдарламалық техникалық кешендердің жағдайы;

      есепті кезең ішінде анықталған техникалық проблемалар;

      брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының ішкі рәсімдеріне анықталған сәйкессіздіктер;

      проблемалар мен сәйкессіздіктердің қайталап туындауын жою және болдырмау үшін қабылданған шаралар туралы ақпаратты алады;

      Осы тармақшада көрсетілген ақпарат Басқарушы мен Ұлттық Банк арасында жасалған тиісті келісім негізінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ақпараттық ресурстарын пайдалану кезінде ұсынылмайды;

      6) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының барлық бөлімшелерінен:

      бөлімшелердің не қызметкерлердің белгіленген Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы, инвестициялық қорлар және акционерлік қоғамдар туралы заңнамасының, сондай-ақ Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасының және брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының ішкі құжаттарының талаптарын бұзуы туралы ақпаратты – ақпараттың туындауына қарай;

      дербес анықталған бұзушылықтар және анықталған бұзушылықтарды жою бойынша қабылданған шаралар туралы есептерді – ақпараттың туындауына қарай;

      7) брокердің және (немесе) дилердің бөлімшесінен, тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын Басқарушыдан - мүдделер қақтығысының болуы (болмауы) және қабылданған шаралар туралы ақпаратты – ақпараттың туындауына қарай көрсете отырып, брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының инсайдерлерінің жасалған мәмілелері туралы ақпаратты алады.

      Ескерту. 96-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 28.12.2023 № 96 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      97. Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің атқарушы органы өз функцияларын жүзеге асыру үшін Қағидалардың 96-тармағында көрсетілген ақпаратқа қосымша:

      1) Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің инвестициялық шешімді қабылдау үшін қажетті ақпаратты жинауды, өңдеуді және талдауды жүзеге асыратын бөлімшесінен - клиенттердің инвестициялық басқаруға берілген активтерін және (немесе) меншікті активтерін инвестициялық басқару нәтижелері туралы есепті - тоқсан сайынғы негізде;

      2) Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімшесінен - белгіленген инвестициялау лимиттерін сақтау (пайдалану) туралы ақпаратты -тоқсан сайынғы негізде;

      3) Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің клиенттердің (инвестициялық қорлардың) инвестициялық басқаруға қабылданған активтерін және (немесе) меншікті активтерді басқаруды және тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімшелерінен - бөлімшелердің не қызметкерлердің белгіленген инвестициялау лимиттерін бұзуы туралы ақпаратты - ақпараттың туындауына қарай;

      4) клиенттердің (инвестициялық қорлардың) инвестициялық басқаруға қабылданған активтерін және (немесе) Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің меншікті активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын бөлімшеден - қабылданған инвестициялық шешімдер туралы есепті - жарты жылда кем дегенде бір рет алады.

      Ескерту. 97-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 15.02.2021 № 31 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      98. Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің инвестициялық комитеті өз функцияларын жүзеге асыру үшін жауапты бөлімшелерден:

      қалыптасып отырған геосаяси жағдайларға, инвестициялау валютасына және экономика секторына қарай инвестициялау нарықтарының тартымдылық дәрежесі бойынша макроэкономикалық талдауды - жарты жылдықта кем дегенде бір рет;

      эмитенттердің қаржылық жай-күйін талдауды қоса алғанда, эмитенттерді және олар шығарған (ұсынған) қаржы құралдарын талдау, эмитенттің қаржы құралдарының құнына немесе олардың өз міндеттемелерін орындау қабілетіне әсер ететін ақпараттың пайда болуы туралы есептер, сондай-ақ осы эмитенттердің қаржы құралдарына инвестициялауға байланысты тәуекелдер- кемінде бір тоқсанда бір рет;

      портфельдің құрылымы, кірістіліктің өзгеру динамикасы туралы мәліметтерді қамтитын инвестициялық портфельді талдау, шығынды позицияларды және портфельдің құрылымын оңтайландыру жөніндегі ұсыныстарды талдауды – кемінде бір тоқсанда бір рет;

      инвестициялық басқаруға қабылдану болжанып отырған активтер мөлшерінің, сондай-ақ оларды орындау мерзімдері бойынша басқаруға қабылданған инвестициялық портфель (портфельдер) міндеттемелері құрылымының болжамы (ақшаның және (немесе) инвестициялық басқаруға берілген активтердің сомасы туралы ақпарат қамтылатын клиенттердің, оның ішінде инвестициялық қор пайшыларының, акционерлерінің құрылымын талдау негізінде) қамтылатын талдауды - кемінде бір тоқсанда бір рет;

      міндеттемелерді белгіленген мерзімдер ішінде өтеу үшін қажетті өтімді активтерді жұмылдыру қабілетінің өзгеруін ескере отырып, гэп-позициялар лимиттерінің сақталуын шолу, оның ішінде шетел валютасындағы міндеттемелерді өтеу үшін қажетті шетел валютасындағы өтімді активтерді қалыптастыру қабілетінің мониторингі кіретін ақша ағынын (өтімділікті) басқару жөніндегі ақпаратты - күн сайынғы негізде;

      қаржы құралдарымен операциялар бойынша мынадай лимиттерді белгілеу (қайта қарау) бойынша ұсынымдар мен қорытындыларды:

      бір эмитенттің қаржы құралдарына инвестициялау көлемі бойынша, сондай-ақ осы эмитенттің қаржы құралдарына инвестициялаумен байланысты тәуекелдерді және осы тәуекелдердің уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген пруденциалдық нормативтердің мәніне инвестициялық комитет бекіткен қаржы құралдарымен операцияларды жасауға арналған лимиттер, сондай-ақ уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген лимиттер шегінде ықпалын көрсете отырып, осы эмитенттің қаржы құралдарының түрлері бойынша лимиттерді - тоқсанына кем дегенде бір рет;

      "stop – loss" және "take – profit" лимиттерін – кемінде бір тоқсанда бір рет;

      тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімше жүргізетін талдау негізінде гэп-позиция лимиттерін - тоқсанына кем дегенде бір рет;

      клиенттердің инвестициялық басқаруға қабылданған (инвестициялық қорлардың) активтері және (немесе) меншікті активтер бойынша инвестициялық портфельдің өтімділігін жоғалту тәуекелі бойынша кредиттік, пайыздық, валюталық, қор тәуекелдеріне ұшырағыштығы туралы қорытындыны - ай сайынғы негізде;

      брокердің және (немесе) дилердің немесе брокер және (немесе) дилер болып табылатын Басқарушының қызметі ұшыраған тәуекелдер бойынша, Басқарушының және Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің меншікті активтері бойынша, инвестициялық басқаруға қабылданған клиенттердің активтері бойынша стресс-тестинг нәтижелері - кемінде жарты жылда бір рет;

      бэк-тестинг нәтижелері – кемінде жарты жылда бір рет;

      қарсы серіктестер мен клиенттердің қызметі туралы жағымсыз ақпараттың табылуы туралы есепті - қарсы серіктестер мен клиенттердің қызметі туралы жағымсыз ақпараттың табылуна қарай;

      инвестициялық шешімдердің орындалуы туралы ақпаратты - апта сайынғы негізде алады.

      Ескерту. 98-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 21.09.2020 № 84 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      99. Ішкі аудит қызметі брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының барлық бөлімшелерінен, филиалдарынан, өкілдіктерінен, инвестициялық комитетінен (Басқарушылар үшін) және қызметкерлерінен өз функцияларын жүзеге асыруға қажет кез келген құжаттар мен ақпаратты ішкі аудит қызметінің сұратуларында көрсетілген мерзімде алады.

      100. Брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімшесі өз функцияларын жүзеге асыру үшін брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының барлық бөлімшелері мен қызметкерлерінен тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімшенің сұратуларында көрсетілген мерзімде өз функцияларын жүзеге асыруға қажет құжаттар мен ақпаратты алады, сондай-ақ тұрақты негізде:

      1) белгіленген инвестициялау лимиттерін сақтау (пайдалану) туралы ақпаратты - күн сайынғы негізде;

      2) белгіленген "stop – loss" және "take – profit" лимиттерін сақтау (пайдалану) туралы ақпаратты - апта сайынғы негізде;

      3) клиенттердің инвестициялық басқаруға берілген активтерін және (немесе) меншікті активтерін инвестициялық басқару нәтижелері туралы есепті - кемінде бір тоқсанда бір рет;

      4) клиенттердің (инвестициялық қорлардың) инвестициялық басқаруға қабылданған активтері және (немесе) меншікті активтер бойынша инвестициялық портфельдің кредиттік, пайыздық, валюталық және қор тәуекелдеріне ұшырағыштығы туралы қорытындыны дайындауға қажетті мәліметтерді;

      5) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының ішкі құжаттарында айқындалған көлемде тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті;

      6) портфельдің құрылымы туралы ақпаратты - күн сайынғы негізде;

      7) инвестициялық басқаруға берілген клиенттердің активтері және (немесе) меншікті активтері есебінен инвестициялық қызмет нәтижесінде алынған кірістер мен шығындардың ай сайынғы есебін;

      8) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының инсайдерлерінің жасалған мәмілелері туралы ақпаратты ай сайынғы негізде алады.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасында көрсетілген ақпарат инвестициялаудың белгіленген лимиттері туралы мәліметтерден басқа, есепті кезеңде жасалған инвестициялардың нақты мөлшері туралы мәліметтерді қамтиды және әрбір клиенттің инвестициялық басқаруға қабылданған активтері және меншікті активтері бойынша жеке ұсынылады.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 2) тармақшасында көрсетілген ақпарат белгіленген "stop – loss" және "take – profit" лимиттері туралы мәліметтерден басқа, келтірілген шығындар (алынған кірістерді ескере отырып) және есепті кезеңде лимиттен асқан жағдайда қабылданған шаралар туралы мәліметтерді қамтиды және инвестициялық басқаруға қабылданған әрбір клиенттің активтері және меншікті активтер бойынша жеке ұсынылады.

      Ескерту. 100-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 28.12.2023 № 96 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      101. Брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының бөлімшелері арасындағы ақпарат алмасу брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.

      102. Басқарушы мен бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметті жүзеге асыратын ұйым арасындағы ақпарат алмасу брокерлік қызметтерді көрсету туралы шартқа сәйкес жүзеге асырылады.

10-тарау. Тәуекелдерді басқару жүйесін қолдау үшін пайдаланылатын бағдарламалық-техникалық қамтамасыз етуге талаптар

      Ескерту. 10-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 30.03.2020 № 28 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      103. Брокер және (немесе) дилер, Басқарушы қызметінің мынадай түрлері автоматтандырылуға тиіс:

      1) инвестициялық портфельді басқару (қаржы құралдарымен операциялар жүргізу, жүргізілген операциялар бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыру, инвестициялау лимиттерін бақылау, есепке алу журналдарын жүргізу);

      2) тәуекелдерді басқару жүйесінің жұмыс істеуіне қажет ақпаратты жинау;

      3) нақты уақыт режимінде тәуекелдерді бақылау мүмкіндігін қамтамасыз ете отырып, инвестициялық портфель ұшыраған тәуекелдерді басқару.

      104. Брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының ақпараттық қамтамасыз ету бөлімшесі нақты жүйелік проблемаларды есепке алуды ескере отырып, проблемалардың қайталап туындауының алдын алу мақсатында мынадай іс-шараларды жүргізу арқылы қауіпсіздік шараларын әзірлеу бойынша шұғыл шаралар қолданады:

      1) техникалық проблемаларды есепке алу парағын толтыру және ол бойынша есептілікті жүргізу;

      2) проблемалардың туындау себептерін қадағалау, ол туралы ақпараттық жүйені дайындаушыны хабардар ету және олардың қайтадан туындауын болдырмау үшін түзету шараларын қабылдау;

      3) автоматтандырылған деректер базасының жұмыс істеуін қамтамасыз ететін техникалық кешендерге тоқсанында кем дегенде бір рет тексеру жүргізу;

      4) автоматтандырылған деректер базасын басқару терминалдарын пайдаланушыларға мониторинг жасауды және оларды сәйкестендіруді, оның ішінде пайдаланушының қызметтік міндеттеріне олардың сәйкес келу мәніне жүргізілген операциялардың түрлерін және көлемін бақылауды жүзеге асыру.

  Бағалы қағаздар нарығында
брокерлік және (немесе)
дилерлік қызметті,
инвестициялық портфельді
басқару қызметін жүзеге
асыратын ұйымдарға арналған
тәуекелдерді басқару және ішкі
бақылау жүйесін қалыптастыру
қағидаларына
1-қосымша
  Нысан

"Тәуекелдерді басқару жүйелеріне талаптардың орындалуын бағалау туралы есеп"
________________________________________________________
(брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының атауы) Есепті кезең: "______" жыл үшін

      Ескерту. 1-қосымга жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 10.09.2019 № 151 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қағидалардың тиісті абзацына, бөлігіне, тармақшасына, тармағына нұсқау

Қағидалардың талаптарына сәйкестікті бағалау

Анықталған кемшіліктер

Кемшіліктерді жою бойынша қабылданған (жоспарланған) іс-шаралар (іс-шараның мазмұны, орындалу мерзімі)

Жауапты орындаушылар (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), лауазымы, байланыс ақпарат)

1

2

3

4

5

6      Тәуекелдерді басқару жүйелеріне талаптардың сәйкестігін бағалау:

      _______________________________________________________________

Атауы
_____________________________
_____________________________

Мекенжайы
_____________________________
_____________________________

      Телефоны ________________________________________________________

      Электрондық почтаның мекенжайы __________________________________

      Тәуекелдерді басқару бөлімшесінің басшысы

      ______________________________________________ ________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)                  қолы

      Бірінші басшы (не оның орнындағы адам)

      ______________________________________________ ________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)                  қолы

  "Тәуекелдерді басқару
жүйелеріне талаптардың
орындалуын бағалау туралы
есеп" нысанына қосымша

"Тәуекелдерді басқару жүйелеріне қойылатын талаптардың орындалуын бағалау туралы есеп" нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      Тәуекелдерді басқару жүйелеріне қойылатын талаптардың орындалуын бағалау мынадай өлшемшарттарға қарай, үш балдық жүйе бойынша жүзеге асырылады:

      1) "сәйкес келеді" бағасы брокер және (немесе) дилер, Басқарушы тәуекелдерді басқару жүйелеріне қойылатын талаптардың өлшемшарттарын қандай да бір айтарлықтай кемшіліктерсіз орындаған кезде шығарылады;

      2) "ішінара сәйкес келеді" бағасы брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының тәуекелдерді басқару жүйелеріне қойылатын талаптардың нақты өлшемшарттарын сақтауға қол жеткізудегі қабілетіне қатысты айтарлықтай күмән пайда болу үшін жеткілікті деп саналмайтын кемшіліктер анықталған кезде шығарылады;

      3) "сәйкес емес" деген баға брокер және (немесе) дилер, басқарушы тәуекелдерді басқару жүйелеріне қойылатын талаптардың өлшемшарттарын орындамаған кезде шығарылады.

      Егер тәуекелдерді басқару жүйелеріне қойылатын жекелеген талаптар брокерге және (немесе) дилерге, Басқарушыға қатысты қолданылуы мүмкін болмаған жағдайда, талаптың аталған өлшемшарттарына сәйкестігін бағалау жүзеге асырылмайды және "қолданылмайды" деген тиісті жазбамен белгіленеді.

  Бағалы қағаздар нарығында
брокерлік және дилерлік
қызметті, инвестициялық
портфельді басқару
жөніндегі қызметті жүзеге
асыратын ұйымдар үшін
тәуекелдерді басқару
мен ішкі бақылау жүйесін
қалыптастыру
2-қосымша
  1-нысан

Баға тәуекелі бойынша стресс-тестинг

      Ескерту. 2-қосымша алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 10.09.2019 № 151 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

  Бағалы қағаздар нарығында
брокерлік және дилерлік
қызметті, инвестициялық
портфельді басқару
жөніндегі қызметті жүзеге
асыратын ұйымдар үшін
тәуекелдерді басқару
мен ішкі бақылау жүйесін
қалыптастыру қағидаларына
3-қосымша

Белгіленген инвестициялау лимиттерін сақтау (пайдалану) туралы есеп

      Ескерту. 3-қосымша алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 10.09.2019 № 151 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

  Бағалы қағаздар нарығында
брокерлік және дилерлік
қызметті, инвестициялық
портфельді басқару
жөніндегі қызметті жүзеге
асыратын ұйымдар үшін
тәуекелдерді басқару
мен ішкі бақылау жүйесін
қалыптастыру қағидаларына
4-қосымша

Белгіленген "stop - loss" және "take - profit" лимиттерiн сақтау (пайдалану) туралы есеп

      Ескерту. 4-қосымша алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 10.09.2019 № 151 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

  Бағалы қағаздар нарығында
брокерлік және дилерлік
қызметті, инвестициялық
портфельді басқару жөніндегі
қызметті жүзеге асыратын
ұйымдар үшін тәуекелдерді
басқару және ішкі бақылау
жүйесін қалыптастыру
қағидаларына
5-қосымша
  Нысан
  Бір клиентке ең жоғарғы
тәуекелдің талдамасы
(клиенттер бөлігінде)
____________________________
________________________
(брокердің және (немесе)
дилердің немесе брокер және
(немесе) дилер
болып табылатын
Басқарушының атауы)

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 24.09.2021 № 95 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Р/с №

Клиенттің атауы

Орталық депозитарийді есепке алу жүйесінде ашылған қосалқы шоттың нөмірі

Клиент сенімділігінің (төлемге қабілеттілігінің) дәрежесі

Клиенттер берген өтінімдер көлемінің сомасы, теңгемен

Есептелмеген мәмілелер көлемі

Брокердің және (немесе) дилердің (кастодианның) немесе брокер және (немесе) дилер болып табылатын Басқарушының банктік шотындағы ақша көлемі, жасалған маржалық мәмілелер бойынша қамтамасыз ету болып табылатын ақшаны есептемегенде, теңгемен

Сатып алуға

Сатуға

1

2

3

4

5

6

7

8

      Кестенің жалғасы

Клиенттің номиналды ұстау есебінің жүйесіндегі жеке шоттардағы (қосалқы шоттардағы) бағалы қағаздарының көлемі, жасалған маржалық мәмілелер бойынша қамтамасыз ету болып табылатын бағалы қағаздарын есептемегенде, данамен

Тәуекел мөлшері, теңгемен

Меншікті капитал мөлшері, теңгемен

Тәуекелдер мөлшерінің меншікті капитал мөлшеріне қатысы

9

10

11

12

      Ескертпе:

      2-бағанда клиенттің, онымен брокерлік қызмет көрсетуге шарт жасаған брокердің және (немесе) дилердің немесе брокер және (немесе) дилер болып табылатын Басқарушының толық атауы көрсетіледі. Клиент үшін:

      1) заңды тұлға болып табылатын клиент үшін заңды тұлғаның атауы;

      2) жеке тұлға болып табылатын клиент үшін тегі, аты және әкесінің аты (болған кезде) көрсетіледі.

      3-бағанда клиенттің орталық депозитарийдің номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде ашылған қосалқы шотының 10 мәнді нөмірі көрсетіледі.

      4-бағанда клиент сенімділігінің (төлемге қабілеттілігінің) дәрежесін сипаттайтын санат көрсетіледі.

      5 және 6-бағанда бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және халықаралық (шетелдік) нарықтарында бағалы қағаздарды сатып алуға және сатуға клиент берген қолданыстағы өтінімдер көлемі көрсетіледі.

      7-бағанда бағалы қағаздардың халықаралық (шетелдік) нарықтарында бағалы қағаздармен жасалған, бірақ есептелмеген мәмілелер көлемі көрсетіледі.

      8-бағанда олардың атынан 5-бағанда көрсетілген бағалы қағаздарды сатып алуға өтінімдер берілген не 7-бағанда көрсетілген бағалы қағаздарды сатып алу жөнідегі мәмілелер жасалған брокердің және (немесе) дилердің немесе брокер және (немесе) дилер болып табылатын Басқарушының және (немесе) кастодианның клиенттерінің ақша көлемі, жасалған маржалық мәмілелерді қамтамасыз ету болып табылатын ақша есепке алынбай көрсетіледі.

      9-бағанда 6-бағанда көрсетілген өтінімнің мәні болып табылатын бағалы қағаздардың не 7-бағанда көрсетілген, брокердің және (немесе) дилердің және (немесе) кастодианның номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі бағалы қағаздарды сату бойынша мәмілелердің саны жасалған маржалық мәмілелер бойынша қамтамасыз ету болып табылатын бағалы қағаздары есепке алынбай көрсетіледі.

      10-бағанда 8-бағандарда көрсетілген мәндер шегеріле (шегеру 5, 6 және

      7-бағандарда көрсетілген мәндер сомасынан аспайтын мөлшерде бағалы қағаздарды сатып алуға не бағалы қағаздарды сатып алу бойынша мәмілелер жасауға өтінімдер берген жағдайда ғана жүргізіледі) (шегеру 6 және

      7-бағандарда көрсетілген мәндер сомасынан аспайтын мөлшерде бағалы қағаздарды сатып алуға не бағалы қағаздарды сатып алу бойынша мәмілелер жасауға өтінімдер берген жағдайда ғана жүргізіледі) отырып, 5, 6 және

      7-бағандарда көрсетілген мәндер сомасы ретінде есептелетін тәуекелдің мөлшері көрсетіледі.

      10-бағанды есептеу үшін 9-баған (9-бағандағы мән 6 және 7-бағандарда көрсетілген мәндердің сомасынан кем болған жағдайларда) ақшалай баламада қаралады, атап айтқанда клиенттің бағалы қағаздарының көлемі 6-бағанда көрсетілген өтінімдердің және 7-бағанда көрсетілген бағалы қағаздарды сату жөніндегі мәмілелердің орташа алынған бағасы бойынша есепке алынады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 214 қаулысына
қосымша

Күші жойылған нормативтік құқықтық актілер тізбесі

      1. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті, инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы" 2009 жылғы 26 қыркүйектегі № 209 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5844 тіркелген).

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2010 жылғы 4 қазандағы № 150 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6632 тіркелген).

      3. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті, инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін тәуекелдерді басқару жүйелерінің болуына қойылатын талаптар туралы нұсқаулықты бекіту туралы" 2009 жылғы 26 қыркүйектегі № 209 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2012 жылғы 24 тамыздағы № 278 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8007 тіркелген, 2012 жылғы 20 желтоқсанда, 2012 жылғы 27 желтоқсанда "Егемен Қазақстан" газетінде № 834-839, 852-856 (27910, 27927) жарияланған).

Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 214. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 октября 2013 года № 8796.

      Сноска. В заголовок внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 № 257 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с Законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      Сноска. Преамбула - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 28.12.2023 № 96 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Утвердить прилагаемые Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем.

      Сноска. В пункт 1 внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 № 257 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Признать утратившим силу нормативные правовые акты согласно приложению к настоящему постановлению.

      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель


Национального Банка

Г. Марченко


  Утверждены
постановлением Правления Национального
Банка Республики Казахстан
от 27 августа 2013 года № 214

Правила
формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем

      Сноска. В заголовок внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 № 257 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Настоящие Правила формирования системы управления рисками для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон о рынке ценных бумаг) и устанавливают порядок формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, обладающих лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности (далее - брокер и (или) дилер), деятельности по управлению инвестиционным портфелем (далее - Управляющий).

      Требования к программно-техническому обеспечению, используемому для поддержания системы управления рисками, а также к автоматизации деятельности Управляющего, предусмотренные Правилами, не распространяют свое действие на отношения, возникающие при использовании информационных ресурсов Национального Банка Республики Казахстан на основании соответствующего соглашения, заключенного между Управляющим и Национальным Банком Республики Казахстан.

      Сноска. Преамбула - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 28.12.2023 № 96 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

      Сноска. Заголовок главы 1 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Целью Правил является определение требований к формированию у брокера и (или) дилера, Управляющего системы управления рисками.

      Требования подпункта 3) пункта 42, подпунктов 4), 5), 6), и 7) пункта 43, пунктов 46, 48, 54, 55, 56 и 57 Правил не распространяются в отношении управления золотовалютными активами Национального Банка Республики Казахстан и активами Национального фонда Республики Казахстан, переданными в доверительное управление дочерней организации Национального Банка Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 03.02.2014 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Порядок формирования системы управления рисками для брокера и (или) дилера, Управляющего включает в себя следующее:

      1) базовые требования к наличию системы управления рисками;

      2) требования к внутренним документам брокера и (или) дилера, Управляющего;

      3) требования к организации деятельности по управлению активами клиентов, принятыми в инвестиционное управление, и собственными активами брокера и (или) дилера, Управляющего;

      4) требования к организации деятельности инвестиционного комитета Управляющего и брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим;

      5) требования к организации мониторинга рисков, в процессе инвестиционной деятельности Управляющего и брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим;

      6) требования к организации мониторинга рисков в процессе деятельности брокера и (или) дилера или Управляющего, являющегося брокером и (или) дилером;

      7) требования к организации внутреннего контроля и внутреннего аудита;

      8) требования к организации системы информационного обмена;

      9) требования к программно-техническому обеспечению, используемому для поддержания системы управления рисками.

      3. Банки второго уровня, осуществляющие брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, формируют систему управления рисками в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 ноября 2019 года № 188 "Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19632.

      Страховые организации, осуществляющие деятельность в отрасли "страхование жизни", имеющие лицензию уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем на рынке ценных бумаг, формируют систему управления рисками в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 198 "Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для страховых (перестраховочных) организаций, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17462.

      Требования Правил распространяются на страховые организации, осуществляющие деятельность в отрасли "страхование жизни", имеющие лицензию уполномоченного органа на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем на рынке ценных бумаг, в части порядка принятия инвестиционных решений в отношении активов, сформированных за счет части страховых премий (страховых взносов), полученных от страхователей для целей инвестирования, и доходов (убытков), полученных от их инвестирования, по договорам страхования, предусматривающим условие участия страхователя в инвестициях, а также порядка составления и содержания рекомендации и инвестиционного решения в отношении таких активов.

      Сноска. Пункт 3 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 20.09.2021 № 90 (вводится в действие с 01.10.2021).

      4. Брокер и (или) дилер или Управляющий, являющийся брокером и (или) дилером, выполняет требования, установленные абзацами восьмым, девятым и десятым подпункта 3) пункта 11, подпунктами 9) и 10) пункта 15, абзацами пятым, шестым и седьмым части второй пункта 28, пунктами 29 и 30, подпунктами 2), 8), 9) пункта 68, пунктами 73, 74, 76, 77, 78, 79 и 80 Правил, в случае исполнения клиентских заказов при отсутствии достаточного количества денег и (или) ценных бумаг у клиента на банковском и (или) лицевом счете данного брокера и (или) дилера или Управляющего, являющегося брокером и (или) дилером, для исполнения данного заказа.

      Сноска. Пункт 4 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 21.09.2020 № 84 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      5. Орган управления (наблюдательный совет - для брокера и (или) дилера, созданного в иной, помимо акционерного общества, организационно-правовой форме (далее - наблюдательный совет)) и исполнительный орган брокера и (или) дилера, Управляющего обеспечивают соответствие системы управления рисками требованиям Правил и создают условия для исполнения подразделениями и работниками брокера и (или) дилера, Управляющего возложенных на них обязанностей в области управления рисками.

      6. В Правилах используются следующие понятия:

      1) открытая валютная позиция - превышение требований (обязательств) в валюте отдельного иностранного государства (группы иностранных государств) над обязательствами (требованиями) в той же иностранной валюте;

      2) ценовой риск - риск возникновения расходов (убытков) вследствие изменения стоимости финансовых инструментов, возникающий в случае изменения условий финансовых рынков, влияющих на рыночную стоимость финансовых инструментов;

      3) активы клиентов, принятые Управляющим в инвестиционное управление:

      деньги, ценные бумаги, финансовые инструменты и иное имущество физических и юридических лиц, принятые Управляющим в инвестиционное (доверительное) управление;

      активы инвестиционного фонда, принятого в управление Управляющим;

      пенсионные активы, находящиеся в управлении Управляющего, обладающего лицензией на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных накопительных пенсионных взносов;

      пенсионные активы единого накопительного пенсионного фонда, находящиеся в доверительном управлении Управляющего в соответствии со статьей 35-1 Закона Республики Казахстан от 21 июня 2013 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" (далее - пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении);

      4) репутационный риск - риск возникновения расходов (убытков) вследствие негативного общественного мнения или снижения доверия к брокеру и (или) дилеру, Управляющему;

      5) бэк-тестинг - методы проверки эффективности процедур измерения рисков с использованием исторических данных и сравнением рассчитанных результатов с текущими (фактическими) результатами от совершения указанных операций;

      6) валютный риск - риск возникновения расходов (убытков), связанный с изменением курсов иностранных валют. Опасность расходов (убытков) возникает из-за переоценки позиций по валютам в стоимостном выражении;

      7) гэп-позиция - разница между активами клиента и обязательствами по активам клиента, переданным в инвестиционное управление либо на брокерское обслуживание, в зависимости от сроков исполнения данных обязательств, или разница между собственными ликвидными активами и обязательствами брокера и (или) дилера, Управляющего в зависимости от сроков исполнения данных обязательств;

      8) страновой (трансфертный) риск - риск возникновения расходов (убытков) вследствие неплатежеспособности или нежелания иностранного государства или резидента иностранного государства отвечать по обязательствам;

      9) служба внутреннего аудита - подразделение брокера и (или) дилера, Управляющего, основной функцией которого является контроль за финансово-хозяйственной деятельностью брокера и (или) дилера, Управляющего;

      10) система внутреннего контроля - совокупность процедур и политик внутреннего контроля, обеспечивающих реализацию брокером и (или) дилером, Управляющим долгосрочных целей рентабельности и поддержания надежной системы финансовой и управленческой отчетности, способствующей соблюдению законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и инвестиционных фондах, политики брокера и (или) дилера, Управляющего, внутренних правил и процедур, снижению риска убытков или репутационного риска брокера и (или) дилера, Управляющего;

      11) внутренние документы - документы, регулирующие условия и порядок деятельности брокера и (или) дилера, Управляющего, их органов, структурных подразделений (филиалов, представительств), работников;

      12) корпоративное управление - система стратегического и тактического управления брокером и (или) дилером, Управляющим, представляющая собой комплекс взаимоотношений между высшим органом, органом управления (наблюдательным советом), исполнительным органом и иными органами брокера и (или) дилера, Управляющего, направленный на обеспечение эффективного функционирования организации, защиту прав и интересов ее акционеров (участников) и предоставляющая акционерам (участникам) возможность эффективного контроля и мониторинга деятельности брокера и (или) дилера, Управляющего;

      13) кредитный риск - риск возникновения расходов (убытков) вследствие неуплаты или несвоевременной оплаты эмитентом основного долга и вознаграждения, причитающегося инвестору в установленный условиями выпуска ценной бумаги срок, включающий также риск потерь, возникающих в связи с невыполнением партнером обязательств по свопам, опционам, форвардам и иным финансовым инструментам, подверженным кредитному риску, и в период урегулирования расчетов по данным ценным бумагам и финансовым инструментам, либо вследствие невыполнения или несвоевременного выполнения контрпартнером или клиентом своих обязательств, предусмотренных договором или возникших в ходе заключения сделки;

      14) контрпартнер - юридическое лицо, оказывающее услуги брокеру и (или) дилеру, Управляющему в процессе заключения сделок с финансовыми инструментами, совершаемых за счет активов клиентов и (или) собственных активов брокера и (или) дилера, Управляющего, обладающее лицензией либо разрешением, предоставляющими право на совершение сделок с финансовыми инструментами, полученными в соответствии с законодательством государства, на территории которого данное юридическое лицо зарегистрировано в качестве юридического лица;

      15) правовой риск - риск возникновения расходов (убытков) вследствие нарушения брокером и (или) дилером, Управляющим требований законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и инвестиционных фондах либо несоответствия практики брокера и (или) дилера, Управляющего их внутренним документам, а в отношениях с нерезидентами Республики Казахстан - законодательства других государств;

      16) политика инвестирования собственных активов - документ, определяющий перечень объектов инвестирования, цели, стратегии, условия и ограничения инвестиционной деятельности в отношении собственных активов брокера и (или) дилера, Управляющего, условия хеджирования и диверсификации собственных активов;

      17) управление конфликтом интересов - создание механизмов недопущения ситуаций, при которых интересы должностного лица или работника брокера и (или) дилера, Управляющего могут повлиять на объективность и независимость принятия ими решений и исполнения обязанностей, а также вступить в противоречие с их обязательством действовать в интересах клиентов брокера и (или) дилера, Управляющего и (или) акционеров брокера и (или) дилера, Управляющего;

      18) рыночный риск - риск возникновения расходов (убытков), связанных с неблагоприятной ситуацией на финансовых рынках. Рыночный риск имеет макроэкономическую природу, то есть источниками рыночных рисков являются макроэкономические показатели финансовой системы;

      19) операционный риск - риск возникновения расходов (убытков) в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны сотрудников, функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий, включающий в себя риски, связанные с:

      неопределенной и неэффективной организационной структурой брокера и (или) дилера, Управляющего, включая распределение ответственности, структуру подотчетности и управления;

      неэффективными стратегиями, политиками и (или) стандартами в области информационных технологий, недостатками в использовании программного обеспечения;

      не соответствующей действительности информацией либо ее несоответствующим использованием;

      неэффективным управлением персоналом и (или) неквалифицированным штатом брокера и (или) дилера, Управляющего;

      недостаточно эффективным построением процессов осуществления деятельности брокера и (или) дилера, Управляющего либо слабым контролем соблюдения внутренних правил;

      непредвиденными или неконтролируемыми факторами внешнего воздействия на деятельность брокера и (или) дилера, Управляющего;

      наличием недостатков или ошибок во внутренних документах (правилах), регламентирующих деятельность брокера и (или) дилера, Управляющего;

      непрофессиональными действиями руководства и персонала брокера и (или) дилера, Управляющего, повлекшими за собой сужение клиентской базы, недоверие или негативное восприятие брокера и (или) дилера, Управляющего клиентами и (или) контрпартнерами;

      20) риск потери ликвидности - риск, связанный с возможным невыполнением либо несвоевременным выполнением обязательств. Риск потери ликвидности ценных бумаг как активов определяется возможностью их быстрой реализации с низкими издержками и по приемлемым ценам;

      21) процентный риск - риск возникновения расходов (убытков) вследствие неблагоприятного изменения ставок вознаграждения, включающий в себя риски, связанные с:

      возникновением расходов (убытков) из-за несоответствия сроков возврата и погашения размещенных активов и привлеченных обязательств (при фиксированных ставках вознаграждения);

      применением различных методов начисления и корректировки получаемого и уплачиваемого вознаграждения по ряду инструментов, которые при прочих равных условиях имеют сходные ценовые характеристики (базисный риск);

      22) стресс-тестинг - методы измерения потенциального влияния на финансовое положение юридического или физического лица исключительных, но возможных событий, которые могут оказать влияние на деятельность юридического или физического лица;

      23) система управления рисками - процесс, включающий четыре основных элемента: оценка риска, измерение риска, контроль риска и мониторинг риска;

      24) риск неплатежеспособности - риск неисполнения клиентом брокера и (или) дилера или Управляющего, являющегося брокером и (или) дилером, с которым заключен договор на брокерское обслуживание, обязательств по поставке денег и (или) ценных бумаг, возникших в результате заключения сделки;

      25) форс-мажорное обстоятельство - чрезвычайное и непредотвратимое (при данных условиях) событие (непреодолимая сила);

      26) лимиты "stop-loss" - предельно допустимый уровень потерь по операциям с финансовыми инструментами;

      27) лимиты "take profit" - предельно допустимый уровень доходов по операциям с финансовыми инструментами;

      28) VAR (Value at Risk) модель - модель, характеризующая максимально возможные потери по определенным позициям инвестиционного портфеля в течение заданного периода времени с заданной степенью вероятности.

      Сноска. Пункт 6 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 15.02.2021 № 31 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      7. Брокеры и (или) дилеры, Управляющие ежегодно не позднее 1 июля года, следующего за отчетным, представляют в уполномоченный орган отчет по оценке выполнения требований к системе управления рисками в соответствии с приложением 1 к Правилам, который содержит:

      1) полный перечень требований к системе управления рисками;

      2) самостоятельную оценку соответствия (несоответствия) требованиям к системе управления рисками;

      3) в случае выявления недостатков в системе управления рисками план мероприятий по их устранению с указанием недостатка, который нуждается в исправлении, мероприятий, необходимых для исправления недостатка, ответственных лиц и конкретных сроков исполнения мероприятий.

      Сноска. Пункт 7 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 25.05.2020 № 60 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      7-1. Уполномоченный орган в рамках оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля брокера и (или) дилера, Управляющего руководствуется следующими принципами:

      1) преобладание сущности над формой, выражающееся в оценке системы управления рисками как механизма измерения и оценки, мониторинга, контроля, и минимизации рисков, а не формально регламентированных процедур и соблюдения требований законодательства Республики Казахстан;

      2) пропорциональность при осуществлении функций по контролю и надзору, а также при применении по результатам контроля и надзора мер, предусмотренных законами Республики Казахстан исходя из принятой бизнес модели, масштаба деятельности, видов и сложности операций и в зависимости от принимаемых на себя рисков.

      Сноска. Глава 1 дополнена пунктом 7-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 23.11.2022 № 106 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      8. Стресс-тестинг по рискам, которым подвержена деятельность брокера и (или) дилера или Управляющего, являющегося брокером и (или) дилером, по собственным активам Управляющего и брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, и активам клиентов, принятым в инвестиционное управление, рассчитывается не реже одного раза в полгода.

      Результаты стресс-тестинга по рискам, которым подвержена деятельность брокера и (или) дилера или Управляющего, являющегося брокером и (или) дилером, оформляются в соответствии с внутренними документами Управляющего и брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, и содержат следующую информацию:

      описание сценария стресс-теста;

      обоснование выбранного сценария стресс-теста;

      рекомендации по результатам стресс-тестинга.

      Сноска. Пункт 8 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 10.09.2019 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      9. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 10.09.2019 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      9-1. Управляющий, брокер и (или) дилер, являющийся Управляющим, обеспечивают резервирование и хранение информации, изложенной в пункте 8 Правил, на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа, обеспечивающих конфиденциальность и некорректируемость данных.

      Сноска. Глава 1 дополнена пунктом 9-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 03.02.2014 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 10.09.2019 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 2. Базовые требования к наличию системы управления рисками

      Сноска. Заголовок главы 2 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      10. Наличие системы управления рисками в брокере и (или) дилере, Управляющем предусматривает соответствие деятельности брокера и (или) дилера, Управляющего требованиям по корпоративному управлению, наличию практики проведения операций в рамках лицензируемого вида деятельности, практики управления активами и обязательствами, функционированию информационных систем и систем управленческой информации.

      11. Система управления рисками брокера и (или) дилера охватывает следующие направления его деятельности:

      1) проведение регулярного анализа основных показателей рынка ценных бумаг и прогнозирование их изменений с учетом влияния макро- и микроэкономических факторов;

      2) разработка и утверждение политики инвестирования собственных активов;

      3) определение порядка организации работы с клиентами, включающего:

      процедуры, обеспечивающие своевременность принятия и исполнения клиентских заказов;

      процедуры, обеспечивающие рассмотрение по существу в установленный срок жалоб и обращений клиентов;

      процедуры, обеспечивающие своевременность исполнения сделок за счет активов клиентов и (или) собственных активов;

      процедуры, обеспечивающие соответствие учета активов клиентов требованиям законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и бухгалтерском учете;

      порядок осуществления проверки правильности порядка определения и начисления вознаграждения;

      процедуры, направленные на предотвращение случаев неправомерного использования средств клиентов;

      процедуры по мониторингу и анализу финансового состояния и платежеспособности клиентов;

      порядок осуществления расчетов рисков на одного клиента;

      процедуры, направленные на ограничение рисков неплатежеспособности;

      4) создание организационно-функциональной структуры управления брокером и (или) дилером;

      5) разработка и утверждение внутренних процедур и документов;

      6) предоставление информации, необходимой для принятия решений, заинтересованным органам и подразделениям брокера и (или) дилера;

      7) мониторинг соблюдения требований, установленных законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и политикой инвестирования собственных активов;

      8) управление существующим и потенциальным конфликтом интересов в брокере и (или) дилере.

      12. Система управления рисками Управляющего охватывает следующие направления его деятельности:

      1) проведение регулярного анализа инвестиционных возможностей с учетом прогнозных значений показателей финансового рынка, включая рынок ценных бумаг, и подготовка на основании данного анализа рекомендаций для принятия инвестиционных решений;

      2) разработка и утверждение инвестиционных деклараций по активам клиентов и инвестиционных фондов, принятых в управление, политики управления активами клиентов физических и юридических лиц, политики инвестирования собственных активов;

      3) установление лимитов инвестирования, лимитов "stop-loss", "take-profit", максимального допустимого размера убытков и гэп-позиции;

      4) принятие инвестиционных решений в отношении активов клиентов, принятых в управление;

      5) принятие инвестиционных решений в отношении собственных активов;

      6) мониторинг соблюдения в процессе инвестирования требований, установленных законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и инвестиционных фондах, инвестиционной декларацией по активам клиентов и инвестиционных фондов, принятых в управление, политикой по управлению активами клиентов физических и юридических лиц, и политикой инвестирования собственных активов;

      7) определение порядка организации работы с клиентами, включающего:

      процедуры, обеспечивающие рассмотрение по существу в установленный срок жалоб и обращений клиентов;

      процедуры, обеспечивающие соответствие учета активов клиентов требованиям законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и бухгалтерском учете;

      порядок осуществления проверки правильности порядка определения и начисления вознаграждения;

      процедуры, направленные на предотвращение случаев неправомерного использования активов клиентов;

      8) осуществление стресс-тестинга подверженности инвестиционного портфеля, сформированного за счет активов клиентов, принятых в управление, возможным убыткам;

      9) осуществление стресс-тестинга подверженности инвестиционного портфеля, сформированного за счет собственных активов, возможным убыткам;

      10) создание организационно-функциональной структуры управления Управляющим;

      11) разработка и утверждение внутренних процедур и документов;

      12) предоставление информации, необходимой для принятия решений, заинтересованным органам и подразделениям Управляющего;

      13) управление существующим и потенциальным конфликтом интересов в Управляющем.

      13. Система управления рисками Управляющего с правом привлечения добровольных накопительных пенсионных взносов, помимо направлений, перечисленных в пункте 12 Правил, также охватывает следующие направления его деятельности:

      1) разработка и утверждение инвестиционной декларации по пенсионным активам;

      2) мониторинг соблюдения требований, установленных законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении и инвестиционной декларацией по пенсионным активам.

      14. Система управления рисками брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, охватывает направления его деятельности, перечисленные в пунктах 12 и 13 Правил.

Глава 3. Требования к внутренним документам брокера и (или) дилера и Управляющего

      Сноска. Заголовок главы 3 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      15. Внутренние документы брокера и (или) дилера, Управляющего включают:

      1) положение об организационно-функциональной структуре управления брокера и (или) дилера, Управляющего;

      2) порядок стратегического планирования на долгосрочный период и составления годового бюджета (финансового плана) на краткосрочный и среднесрочный периоды;

      3) корпоративную стратегию брокера и (или) дилера, Управляющего;

      4) учетную политику брокера и (или) дилера, Управляющего;

      5) политику инвестирования активов клиентов Управляющего;

      6) политику инвестирования собственных активов брокера и (или) дилера, Управляющего;

      7) политику брокера и (или) дилера, Управляющего по управлению рисками;

      8) процедуры осуществления анализа и мониторинга контрпартнеров и клиентов;

      9) порядок оценки финансового состояния и ранжирования клиентов;

      10) порядок и условия ограничения рисков неплатежеспособности;

      11) порядок совершения маржинальных сделок (в случае, если брокером и (или) дилером, Управляющим принято решение о предоставлении услуг по совершению маржинальных сделок);

      12) правила обеспечения информационной безопасности;

      13) правила расчета и начисления вознаграждения за оказание финансовых услуг;

      14) процедуры осуществления внутреннего аудита и внутреннего контроля;15) политику управления существующим и потенциальным конфликтом интересов;

      16) правила ведения журналов учета;

      17) инструкцию по технике безопасности;

      18) иные документы, установленные органом управления (наблюдательным советом) брокера и (или) дилера, Управляющего.Подпункты 8), 9), 10), 11) настоящего пункта распространяются на Управляющего, являющегося брокером и (или) дилером.

      Сноска. Пункт 15 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 21.09.2020 № 84 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      16. Внутренние документы брокера и (или) дилера, Управляющего, указанные в пункте 15 Правил, составляются в качестве отдельного документа либо включаются в состав других внутренних документов брокера и (или) дилера, Управляющего, которые после согласования с подразделением брокера и (или) дилера, Управляющего, осуществляющим управление рисками брокера и (или) дилера, Управляющего, утверждаются органом управления (наблюдательным советом) брокера и (или) дилера, Управляющего, за исключением внутренних документов, предусмотренных подпунктами 1) и 16) пункта 15 Правил, которые утверждаются исполнительным органом брокера и (или) дилера, Управляющего.

      17. Положение об организационно-функциональной структуре управления брокера и (или) дилера, Управляющего определяет:

      1) полномочия и обязанности подразделения брокера и (или) дилера, Управляющего или лица, осуществляющего управление рисками, отвечающего за независимую оценку и анализ основных рисков, связанных с проводимыми брокером и (или) дилером, Управляющим операциями;

      2) структуру органов, соответствующую их функциональным обязанностям;

      3) описание порядка взаимодействия между органами, подразделениями, филиалами и представительствами, работниками;

      4) положения об органах, подразделениях, филиалах и представительствах, включающие описание их функций, обязанностей и полномочий, а также формы и сроки представления отчетности и информации высшему органу и органу управления (наблюдательному совету) брокера и (или) дилера, Управляющего. Перечень информации, представляемой высшему органу и органу управления (наблюдательному совету) брокера и (или) дилера, Управляющего, составляется с учетом необходимости предоставления органам брокера и (или) дилера, Управляющего достаточного для надлежащего исполнения их функциональных обязанностей объема информации;

      5) должностные инструкции работников;

      6) наличие в организационной структуре брокера и (или) дилера, Управляющего, обладающих двумя и более лицензиями на осуществление деятельности на финансовом рынке, отдельных подразделений по каждому виду деятельности и недопущение возложения на работников одного из подразделений исполнения функций и обязанностей работников другого подразделения;

      7) недопущение возложения на работников подразделения, осуществляющего управление рисками, и службы внутреннего аудита функций других подразделений брокера и (или) дилера, Управляющего;

      8) порядок оценки эффективности деятельности подразделений и работников в течение отчетного периода, в том числе применение мер за невыполнение (некачественное или несвоевременное выполнение) возложенных на них функций и задач.

      18. Порядок стратегического планирования на долгосрочный период и составления годового бюджета (финансового плана) на краткосрочный и среднесрочный периоды, а также корпоративная стратегия брокера и (или) дилера, Управляющего составляется и пересматривается с целью учета объективных макро- и микроэкономических факторов, влияющих на деятельность брокера и (или) дилера, Управляющего.

      Долгосрочная стратегия брокера и (или) дилера, Управляющего составляется и постоянно совершенствуется с целью исключения факторов, ранее негативно отразившихся на деятельности брокера и (или) дилера, Управляющего.

      Корпоративная стратегия определяет краткосрочные (до года), и долгосрочные (более одного года) цели деятельности брокера и (или) дилера, Управляющего, маркетинговые планы.

      19. Учетная политика брокера и (или) дилера, Управляющего составляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международных стандартов финансовой отчетности.

      20. Политика инвестирования активов клиентов Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, устанавливает условия и порядок осуществления деятельности по управлению активами клиентов, права и обязанности Управляющего активами клиентов, типовые формы документов, используемых в процессе деятельности по управлению активами клиентов, и включает описание процедур по:

      1) проверке соответствия договора на управление инвестиционным портфелем требованиям законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и инвестиционных фондах;

      2) разработке инвестиционной декларации по активам клиентов Управляющего;

      3) подготовке рекомендаций для принятия инвестиционных решений в отношении активов клиентов, предусматривающих:

      перечень должностей лиц, уполномоченных на выдачу рекомендаций;

      порядок осуществления анализа состояния инвестиционного портфеля за счет активов клиентов;

      порядок осуществления анализа наличия, условий выпуска и обращения и доходности финансовых инструментов, в которые предполагается осуществить инвестирование;

      порядок осуществления анализа рисков, связанных с финансовыми инструментами, в которые предполагается осуществить инвестирование;

      порядок осуществления анализа соблюдения норм диверсификации активов;

      порядок осуществления анализа факторов, существенных для выдачи рекомендаций;

      4) принятию инвестиционных решений в отношении активов клиентов, содержащих описание работы инвестиционного комитета Управляющего, уполномоченного на принятие инвестиционных решений, периодичность проведения и оформления результатов заседаний;

      5) взаимодействию органов и подразделений в процессе подготовки, принятия и исполнения инвестиционных решений;

      6) совершению сделок с участием активов клиентов и осуществлению контроля за совершением сделок с участием активов клиентов, в том числе на предмет предотвращения неправомерного использования активов клиентов, осуществлению сверок состава и движения активов, ведения внутреннего учета и документооборота заключенных сделок, а также перечень должностей руководящих работников, осуществляющих контроль за совершением сделок с участием активов клиентов;

      7) обеспечению достоверности учета и своевременность поступления средств на счета клиентов;

      8) обеспечению мониторинга соответствия учета активов клиента требованиям законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и инвестиционных фондах;

      9) подготовке отчетности о результатах деятельности по управлению инвестиционным портфелем клиентов перед уполномоченным органом, Национальным Банком Республики Казахстан, соответствующими органами, клиентами, активы которых приняты в управление;

      10) обеспечению рассмотрения в установленный срок претензий клиентов по договорам на управление инвестиционным портфелем, своевременности восстановления потери инвестиций в случае операционной ошибки;

      11) внутреннему контролю за обеспечением целостности данных и конфиденциальностью информации;

      12) хеджированию финансовых инструментов, приобретенных за счет активов клиента;

      13) порядку определения и начисления вознаграждения, а также условиям предоставления данной информации клиентам.

      Сноска. Пункт 20 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 03.02.2014 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 30.03.2020 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      21. Политика инвестирования собственных активов Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, устанавливает условия и порядок осуществления деятельности по управлению собственными активами, типовые формы документов, используемых в процессе деятельности по управлению собственными активами, и включает описание процедур по:

      1) разработке политики инвестирования собственных активов Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим;

      2) подготовке рекомендаций для принятия решений о заключении сделок с финансовыми инструментами за счет собственных средств, предусматривающих:

      перечень должностей лиц, уполномоченных на выдачу рекомендаций;

      порядок осуществления анализа состояния инвестиционного портфеля за счет собственных активов;

      порядок осуществления анализа наличия, условий обращения и доходности финансовых инструментов, в которые предполагается осуществить инвестирование;

      порядок осуществления анализа рисков, связанных с финансовыми инструментами, в которые предполагается осуществить инвестирование;

      порядок осуществления анализа соблюдения норм диверсификации активов;

      порядок осуществления анализа факторов, существенных для выдачи рекомендаций;

      3) принятию решений о заключении сделок с финансовыми инструментами за счет собственных средств Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, содержащие описание работы инвестиционного комитета, уполномоченного на принятие таких решений, периодичность проведения и оформления результатов заседаний;

      4) взаимодействию органов и подразделений Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, в процессе подготовки, принятия и исполнения решений о заключении сделок с финансовыми инструментами за счет собственных средств;

      5) совершению сделок с участием собственных активов и осуществлению контроля за их исполнением, контролю за совершением сделок с участием собственных активов, осуществлению сверок состава и движения активов, ведения внутреннего учета и документооборота заключенных сделок, а также перечень должностей руководящих работников, осуществляющих контроль за совершением сделок с участием собственных активов;

      6) подготовке отчетности о результатах деятельности по управлению собственными активами перед уполномоченным органом, Национальным Банком Республики Казахстан, соответствующими органами Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим.

      Сноска. Пункт 21 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 03.02.2014 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 30.03.2020 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      22. Политика инвестирования собственных активов брокера и (или) дилера устанавливает условия и порядок осуществления деятельности по управлению собственными активами, типовые формы документов, используемых в процессе деятельности по управлению собственными активами, и включает описание процедур по:

      1) разработке политики инвестирования собственных активов брокера и (или) дилера;

      2) проведению анализа, необходимого для принятия решений о заключении сделок с финансовыми инструментами за счет собственных средств брокера и (или) дилера, предусматривающих:

      порядок осуществления анализа состояния инвестиционного портфеля за счет собственных активов;

      порядок осуществления анализа наличия, условий обращения и доходности финансовых инструментов, в которые предполагается осуществить инвестирование;

      порядок осуществления анализа рисков, связанных с финансовыми инструментами, в которые предполагается осуществить инвестирование;

      3) принятию решений о заключении сделок с финансовыми инструментами за счет собственных средств брокера и (или) дилера на коллегиальной основе;

      4) взаимодействию органов и подразделений брокера и (или) дилера в процессе подготовки, принятия и исполнения решений о заключении сделок с финансовыми инструментами за счет собственных средств;

      5) совершению сделок с участием собственных активов и осуществлению контроля за их исполнением, контролю за совершением сделок с участием собственных активов, осуществлению сверок состава и движения активов, ведения внутреннего учета и документооборота заключенных сделок, а также перечень должностей руководящих работников, осуществляющих контроль за совершением сделок с участием собственных активов;

      6) подготовке отчетности о результатах деятельности по управлению инвестиционным портфелем собственными активами перед органом управления (наблюдательным советом) брокера и (или) дилера.

      23. Политика инвестирования собственных активов брокера и (или) дилера, Управляющего разрабатывается и утверждается в соответствии с требованиями главы 4 Правил.

      24. Политика брокера и (или) дилера, Управляющего по управлению рисками определяет:

      1) полномочия и функциональные обязанности по управлению рисками членов органа управления (наблюдательного совета), членов исполнительного органа и ответственных работников брокера и (или) дилера, Управляющего;

      2) квалификационные требования к работникам подразделений, осуществляющих управление рисками и лицензируемые виды деятельности на финансовом рынке, включая, но, не ограничиваясь, требованиями по наличию образования и стажа работы;

      3) формат информации о текущем финансовом состоянии и деятельности брокера и (или) дилера, Управляющего и принятых рисках в виде определенных форм управленческой отчетности, которая идентифицирует и измеряет кредитный, процентный, валютный, страновой (трансфертный), репутационный риски, риск потери ликвидности и иные установленные риски, определяет степень подверженности рискам;

      4) наличие в составе организационной структуры брокера и (или) дилера, Управляющего отдельного подразделения по управлению рисками, не участвующего в осуществлении иных видов деятельности брокера и (или) дилера, Управляющего;

      5) два уровня контроля операций, осуществляемых в рамках лицензируемых видов деятельности, перечень которых определяется внутренними документами брокера и (или) дилера, Управляющего: работник, выполняющий операцию - первый уровень, непосредственный руководитель, контролирующий работника, выполняющего операцию, - второй уровень;

      6) процедуры постоянного мониторинга и определения эффективности принятых решений о заключении сделок с финансовыми инструментами за счет собственных средств и активов клиентов, принятых в инвестиционное управление, включая анализ транзакционных расходов, связанных с исполнением таких решений;

      7) порядок действий в случае наступления событий, которые оказывают влияние на значительное ухудшение финансового состояния брокера и (или) дилера, Управляющего и (или) на его способность отвечать по своим обязательствам;

      8) порядок осуществления операционной (текущей) деятельности брокера и (или) дилера, Управляющего и бухгалтерского учета, определяющий:

      подразделения, обеспечивающие осуществление операционной (текущей) деятельности брокера и (или) дилера, Управляющего, их функции, обязанности и полномочия;

      технический порядок проведения операций;

      систему бухгалтерского учета операций брокера и (или) дилера, Управляющего;

      систему документооборота и делопроизводства брокера и (или) дилера, Управляющего;

      процедуры по предотвращению рисков нарушения порядка осуществления операционной (текущей) деятельности брокера и (или) дилера, Управляющего:

      ограничивающие возможность неправильного проведения и недостоверного отражения в учете совершенных операций с финансовыми инструментами;

      обеспечивающие безопасность проведения операций, а именно выявление и предотвращение случаев злоупотребления при осуществлении операций с доходами и принятии риска, неадекватного размеру собственного капитала и доходов;

      обеспечивающие бесперебойное функционирование системы электронной обработки и наличие у лиц, осуществляющих контроль системы электронной обработки данных и отвечающих за вопросы обработки данных, квалификации и опыта, соответствующих профилю работы;

      направленные на предотвращение несанкционированного доступа в компьютерную и телекоммуникационную системы и предполагающие наличие у подразделения информационного обеспечения системы проверки уровня допуска при входе и выходе из автоматизированной системы и устанавливающие ответственность подразделения информационного обеспечения по контролю важных ключей, в том числе электронных ключей к информационным базам данных;

      направленные на выполнение плановых мероприятий, в том числе при форс-мажорных обстоятельствах по обеспечению сохранности информационных систем баз данных, предусматривающих:

      наличие обособленных помещений для технических комплексов информационных баз данных, отвечающих требованиям пожарной безопасности и сейсмоустойчивости, автономного электропитания, резервных компьютеров и сетевых коммуникаций, регулярного формирования резервных копий системно-важных программных файлов и файлов данных;

      делегирование полномочий и ответственность в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств;

      определение действий при наступлении форс-мажорных обстоятельств, предусматривающих правила и руководства для компьютерного центра в случае чрезвычайного сбоя в работе системы;

      предотвращение сбоев с помощью регулярных инспекций оборудования и проверки отчетов о работе подразделением информационного обеспечения;

      установление порядка планирования, разработки и функционирования систем электронной обработки данных.

      25. Политика по управлению рисками Управляющего, в дополнение к перечню сведений, установленных пунктом 24 Правил, определяет:

      1) процедуры по идентификации, оценке, мониторингу и контролю рисков, присущих лицензируемому виду деятельности, в том числе:

      методику оценки рисков с использованием международной практики оценки финансовых инструментов по предполагаемому риску (VAR-модель);

      порядок измерения рисков, включая риски, присущие операциям с производными финансовыми инструментами, описание используемых моделей измерения риска;

      процедуры определения стоимости финансового инструмента с учетом влияющих на нее рисков;

      2) порядок осуществления контроля за выполнением установленных в отношении активов клиентов, принятых в инвестиционное управление, и собственных активов лимитов инвестирования с указанием перечня должностей лиц, ответственных за осуществление контроля;

      3) правила установления и контроля за выполнением лимитов "stop-loss", "take-profit", с указанием перечня должностей лиц, ответственных за осуществление контроля;

      4) процедуры структурирования инвестиционного портфеля в целях поддержания стабильных показателей инвестиционной рентабельности в средне- и долгосрочной перспективе, включая правила установления максимального допустимого размера убытков по активам клиентов, принятых в инвестиционное управление, и контроля за его выполнением, с указанием перечня должностей лиц, ответственных за осуществление контроля;

      5) порядок инициирования внесения изменений в инвестиционную декларацию и пересмотра лимитов инвестирования, лимитов "stop-loss" и "take-profit" в случае нарастания рисков, связанных с инвестированием активов клиентов, принятых в инвестиционное управление, и собственных активов;

      6) систему контроля за деятельностью подразделений, осуществляющих функции по заключению сделок за счет активов клиентов, принятых в инвестиционное управление, и (или) собственных активов и учету активов клиентов, принятых в инвестиционное управление и (или) собственных активов, основанную на разделении функциональных обязанностей по заключению сделок и отражению совершенных операций в учете. Система контроля предусматривает:

      установление функции подразделения, осуществляющего управление рисками, по контролю за соответствием параметров планируемых к заключению сделок лимитам инвестирования;

      установление функции подразделения, осуществляющего функции правового обеспечения, по правовой экспертизе проектов договоров по заключаемым сделкам;

      установление функции подразделения, осуществляющего заключение сделок за счет активов клиентов, принятых в инвестиционное управление, и (или) собственных активов, по заключению сделок исключительно в соответствии с параметрами, указанными в инвестиционном решении;

      установление функции подразделения, осуществляющего учет финансовых инструментов, приобретенных за счет активов клиентов, принятых в инвестиционное управление, и (или) собственных активов, по контролю за соответствием параметров исполненных сделок условиям инвестиционного решения о заключении сделок за счет собственных средств и активов клиентов, принятых в инвестиционное управление;

      установление функции подразделения, осуществляющего учет финансовых инструментов, приобретенных за счет активов клиентов, принятых в инвестиционное управление, по контролю за предотвращением случаев неправомерного использования активов клиентов;

      наличие мер, ограничивающих возможность сговора между участниками системы контроля.

      26. Политика по управлению рисками брокера и (или) дилера, в дополнение к перечню сведений, установленных пунктом 24 Правил, определяет систему контроля за деятельностью подразделений, осуществляющих функции по заключению сделок с финансовыми инструментами, которая предусматривает:

      установление функции подразделения, осуществляющего функции правового обеспечения, по правовой экспертизе проектов договоров по заключаемым сделкам;

      установление функции подразделения, осуществляющего заключение сделок с финансовыми инструментами за счет активов клиентов и (или) собственных активов, по заключению сделок в соответствии с параметрами, указанными в приказе клиента и (или) решении о заключении сделок с финансовыми инструментами за счет собственных средств и активов клиентов, принятых в инвестиционное управление;

      определение порядка осуществления двойного контроля правильности совершения операций по купле-продаже финансовых инструментов, основанного на разделении функциональных обязанностей, в частности между подразделением, которое заключает сделки с финансовыми инструментами, и подразделением, которое занимается отражением указанных операций в учете.

      Система двойного контроля предусматривает:

      установление функции подразделения, осуществляющего отражение операций с финансовыми инструментами в учете, по контролю за соответствием параметров исполненных сделок условиям, указанным в приказе клиента и (или) решении о заключении сделок с финансовыми инструментами за счет собственных средств и активов клиентов, принятых в инвестиционное управление;

      установление функции подразделения, осуществляющего отражение операций с финансовыми инструментами в учете, по контролю за предотвращением случаев неправомерного использования активов клиентов;

      меры ограничения возможного сговора между участниками системы двойного контроля;

      запрет на исполнение одним и тем же лицом обязанностей одновременно в подразделении, которое заключает сделки с финансовыми инструментами, и подразделении, которое занимается отражением указанных операций в учете.

      27. Политика по управлению рисками организации, совмещающей брокерскую и (или) дилерскую деятельность с деятельностью по управлению инвестиционным портфелем, в дополнение к перечню сведений, установленных пунктом 24 Правил, также определяет процедуры, установленные пунктами 25 и 26 Правил.

      28. Процедуры осуществления анализа и мониторинга контрпартнеров и клиентов брокера и (или) дилера, Управляющего определяют комплекс мер, направленных на проведение брокером и (или) дилером, Управляющим комплексной проверки контрпартнеров и клиентов до установления деловых отношений (до заключения договора) и в процессе дальнейшего взаимодействия с ними для получения информации о каждом контрпартнере и клиенте в целях идентификации потенциальных угроз.

      Комплексная проверка брокера и (или) дилера, Управляющего своих контрпартнеров и клиентов включает осуществление следующих мер:

      установление предполагаемой цели и характера деловых отношений;

      фиксирование сведений, необходимых для идентификации лица, являющегося потенциальным или фактическим контрпартнером или клиентом;

      проведение мониторинга платежеспособности контрпартнера в целях определения его способности отвечать по своим обязательствам перед брокером и (или) дилером или Управляющим, являющимся брокером и (или) дилером;

      проведения мониторинга и анализа финансового состояния клиентов, заключивших договор на брокерское обслуживание;

      ранжирования клиентов, заключивших договор на брокерское обслуживание, в разрезе категорий, предусматривающих определение степени надежности (платежеспособности) клиентов;

      ограничение возможности заключения сделок за счет клиентских активов, в случае наличия риска неплатежеспособности со стороны клиентов посредством установления лимитов на одного клиента по объему сделок, повышения ограничительного уровня маржи в отношении клиентов, установления требования к полному или частичному преддепонированию ценных бумаг и (или) денег клиентов на лицевых и (или) банковских счетах или осуществления иных действий, предусмотренных договором на брокерское обслуживание.

      29. Порядок оценки финансового состояния и ранжирования клиентов разрабатывается брокером и (или) дилером или Управляющим, являющимся брокером и (или) дилером, в целях своевременного выявления рисков неплатежеспособности и включает в себя:

      1) перечень информации и показателей, используемых для оценки финансового состояния клиентов, в том числе указанных в пункте 71 Правил;

      2) методику оценки финансового состояния клиентов;

      3) методику ранжирования клиентов в разрезе категорий, предусматривающих определение степени надежности (платежеспособности) клиентов, начиная с категории клиентов с высокой степенью надежности (платежеспособности) и заканчивая категорией клиентов с низкой степенью надежности (платежеспособности);

      4) порядок и периодичность представления (но не реже одного раза в год) отчетов исполнительному органу брокера и (или) дилера или Управляющего, являющегося брокером и (или) дилером, о результатах оценки финансового состояния и ранжирования клиентов.

      30. Порядок и условия ограничения рисков неплатежеспособности, брокером и (или) дилером или Управляющим, являющимся брокером и (или) дилером включают в себя:

      1) перечень лимитов, ограничений и запретов, предусмотренных в целях ограничения рисков неплатежеспособности, включающих, но не ограничивающихся:

      лимиты на одного клиента по объему сделок;

      полное или частичное преддепонирование ценных бумаг и (или) денег клиентов на лицевых и (или) банковских счетах;

      2) порядок и условия применения ограничений, предусмотренных подпунктом 1) настоящего пункта, в отношении клиентов.

      Сноска. Пункт 30 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 21.09.2020 № 84 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      30-1. Порядок совершения маржинальных сделок разрабатывается брокером и (или) дилером или Управляющим, являющимся брокером и (или) дилером, и определяет:

      1) порядок и условия исполнения поручений клиента на заключение маржинальных сделок;

      2) порядок расчета и значения ограничительного уровня маржи в отношении каждой категории клиентов, видов финансовых инструментов, являющихся предметом маржинальных сделок, и рынков, на которых заключается маржинальная сделка;

      3) порядок управления рисками, возникающими при заключении маржинальных сделок;

      4) действия брокера в случае снижения стоимости обеспечения по маржинальной сделке ниже ограничительного и (или) минимально допустимого уровня.

      Сноска. Правила дополнены пунктом 30-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 21.09.2020 № 84 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      31. Правила обеспечения информационной безопасности включают процедуры по обеспечению сохранности сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну на рынке ценных бумаг, и недопущению их использования в собственных интересах брокера и (или) дилера, Управляющего, их работников или третьих лиц.

      Правила обеспечения информационной безопасности определяют:

      перечень информации, охраняемой Законом о рынке ценных бумаг, Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах", относящейся к коммерческой тайне;

      порядок составления, оформления, регистрации, учета и хранения документов, содержащих информацию, указанную в абзаце втором части второй настоящего пункта;

      порядок допуска к информации, указанной в абзаце втором части второй настоящего пункта, с указанием должностей лиц, которые допускаются к данной информации;

      механизмы предотвращения утечки информации, указанной в абзаце втором части второй настоящего пункта, и искажения информационных данных, предусматривающие:

      перечень информационных данных, имеющих ограниченный доступ;

      порядок получения доступа;

      порядок контроля доступа к информационным данным, перечня должностей лиц, имеющих доступ к информационным данным;

      мероприятия по предотвращению несанкционированного использования терминалов управления автоматизированной базой данных посредством осуществления подразделением информационного обеспечения мониторинга и идентификации пользователей терминалов управления автоматизированной базой данных и обеспечения системой, позволяющей идентифицировать личность пользователя.

      32. Правила расчета и начисления вознаграждения за оказание брокером и (или) дилером, Управляющим финансовых услуг, определяют:

      1) предельные величины вознаграждения брокера и (или) дилера, Управляющего;

      2) порядок и частоту изменения величины вознаграждения;

      3) порядок начисления вознаграждения;

      4) условия введения ограничений на размеры вознаграждений, получаемых брокером и (или) дилером, Управляющим в соответствии с договором, заключенным с клиентом.

      33. Процедуры осуществления внутреннего аудита и внутреннего контроля определяют:

      1) состав службы внутреннего аудита, ее функции, обязанности и полномочия;

      2) требования к работникам, осуществляющим внутренний аудит и внутренний контроль;

      3) предмет и объект внутреннего аудита и внутреннего контроля;

      4) масштаб и частоту проведения проверок службой внутреннего аудита;

      5) обязательную к использованию при проведении внутреннего аудита систему оценки;

      6) требования к составлению плана проведения внутреннего аудита;

      7) сроки и форму представления службой внутреннего аудита отчетов о результатах проверок органу управления (наблюдательному совету) и исполнительному органу брокера и (или) дилера, Управляющего.

      34. Политика управления существующим и потенциальным конфликтом интересов, включает:

      1) определение ситуаций, при которых интересы должностного лица или работника брокера и (или) дилера, Управляющего могут повлиять на объективность и независимость принятия ими решений и исполнения обязанностей, а также вступить в противоречие с их обязательством действовать в интересах клиентов брокера и (или) дилера, Управляющего и (или) акционеров брокера и (или) дилера, Управляющего;

      2) принципы деятельности должностных лиц и работников брокера и (или) дилера, Управляющего при возникновении ситуаций, указанных в подпункте 1) настоящего пункта;

      3) порядок осуществления сбора, хранения и мониторинга сведений в целях выявления и описания ситуаций, указанных в подпункте 1) настоящего пункта, в процессе деятельности органов, подразделений, должностных лиц и работников брокера и (или) дилера, Управляющего;

      4) процедуры принятия решений органами брокера и (или) дилера, Управляющего, направленные на обеспечение независимости и объективности принимаемых решений, включая ограничение права участия в принятии решений должностных лиц и работников брокера и (или) дилера, Управляющего, при возникновении ситуаций, указанных в подпункте 1) настоящего пункта.

      35. Правила ведения журналов учета содержат:

      1) количество и наименование журналов;

      2) порядок и периодичность заполнения журналов;

      3) перечень должностей руководящих работников, осуществляющих контроль за своевременным и точным заполнением журналов.

      36. Инструкция по технике безопасности включает:

      1) основные требования по пожарной безопасности;

      2) описание действий работников брокера и (или) дилера, Управляющего в случае наступления форс-мажорных обстоятельств;

      3) порядок использования программно-технических комплексов и иного оборудования работниками брокера и (или) дилера, Управляющего;

      4) последовательность осмотра помещений брокера и (или) дилера, Управляющего перед их закрытием.

Глава 4. Требования к организации деятельности по управлению активами клиентов, принятыми в инвестиционное управление, и собственными активами брокера и (или) дилера и Управляющего

      Сноска. Заголовок главы 4 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      37. В целях обеспечения инвестиционного управления активами клиентов, за исключением инвестиционных фондов, договор на управление инвестиционным портфелем или инвестиционная декларация, включает, но не ограничивается следующим:

      1) цели и стратегии инвестирования активов клиентов;

      2) описание и перечень объектов инвестирования;

      3) лимиты инвестирования активов клиентов по видам финансовых инструментов и доле открытой валютной позиции;

      4) условия и ограничения, установленные в отношении инвестиционной деятельности, включая максимальный допустимый размер убытка по активам клиента, принятым в инвестиционное управление;

      5) условия хеджирования и диверсификации активов клиентов с указанием перечня и описания инструментов хеджирования;

      6) информацию об основных рисках, связанных с инвестиционной деятельностью;

      7) политику начисления вознаграждения.

      Требования к инвестиционной декларации инвестиционных фондов установлены Законом Республики Казахстан от 7 июля 2004 года "Об инвестиционных и венчурных фондах".

      Сноска. Пункт 37 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 10.09.2019 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      38. В целях обеспечения управления собственными активами брокера и (или) дилера, Управляющего разрабатывается политика инвестирования собственных активов брокера и (или) дилера, Управляющего, включающая кроме положений, предусмотренных пунктами 21 и (или) 22 Правил, следующее:

      1) цели и стратегии инвестирования собственных активов;

      2) описание и перечень объектов инвестирования;

      3) лимиты инвестирования собственных активов по видам финансовых инструментов и доле открытой валютной позиции;

      4) условия и ограничения, установленные в отношении инвестиционной деятельности;

      5) условия хеджирования и диверсификации собственных активов с указанием перечня и описания инструментов хеджирования;

      6) информацию об основных рисках, связанных с инвестиционной деятельностью.

      39. Политика инвестирования собственных активов брокера и (или) дилера, Управляющего и все изменения и дополнения в нее утверждаются органом управления (наблюдательным советом) брокера и (или) дилера, Управляющего после согласования с исполнительным органом брокера и (или) дилера, Управляющего и инвестиционным комитетом Управляющего.

      40. В целях обеспечения эффективного управления активами клиентов, принятых в управление, в том числе пенсионными активами, активами инвестиционных фондов, и (или) собственными активами Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, ответственным подразделением Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, проводятся:

      1) не реже одного раза в полугодие:

      макроэкономический анализ по степени привлекательности рынков инвестирования в зависимости от складывающейся геополитической ситуации, валюты инвестирования и отрасли экономики;

      2) не реже одного раза в квартал:

      анализ эмитентов и выпущенных (предоставленных) ими финансовых инструментов, включая анализ финансового состояния эмитента, способности отвечать по принятым обязательствам, рисков, связанных с инвестированием в финансовые инструменты данного эмитента и, в случае инвестирования собственных активов, влиянием данных рисков на значения пруденциальных нормативов и иных норм и лимитов, установленных уполномоченным органом для Управляющего;

      анализ инвестиционного портфеля, включающий сведения о структуре портфеля, динамике изменения доходности, анализ убыточных позиций и предложения по оптимизации структуры портфеля;

      анализ, содержащий прогноз размера активов, предполагаемых к принятию в инвестиционное управление, а также структуры обязательств инвестиционного (инвестиционных) портфеля (портфелей), принятого (принятых) в управление, по срокам их исполнения (на основе анализа структуры, клиентов, в том числе вкладчиков добровольных накопительных пенсионных взносов (получателей пенсионных выплат), пайщиков, акционеров инвестиционного фонда, включающего информацию о сумме денег и (или) активов, переданных в инвестиционное управление);

      анализ, содержащий прогноз размера пенсионных активов, предполагаемых к принятию в доверительное управление, а также структуры обязательств инвестиционного (инвестиционных) портфеля (портфелей), принятого (принятых) в доверительное управление, по срокам их исполнения;

      3) на ежедневной основе:

      управление денежными потоками (ликвидностью), включающее обзор соблюдения лимитов гэп-позиций по собственным активам и активам клиентов, с учетом изменения способности мобилизовать ликвидные активы, необходимые для погашения обязательств в течение установленных сроков, в том числе мониторинг способности сформировать ликвидные активы в иностранной валюте, необходимые для погашения обязательств в иностранной валюте.

      Сноска. Пункт 40 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 15.02.2021 № 31 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      41. На основе аналитических исследований, указанных в пункте 40 Правил, ответственным подразделением Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, разрабатываются рекомендации, содержащие подробный перечень факторов, послуживших основанием для предоставления данных рекомендаций.

      Сноска. Пункт 41 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 10.09.2019 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      42. Рекомендации предоставляются при:

      1) разработке корпоративной стратегии, инвестиционной декларации и политики инвестирования собственных активов Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, а также внесении изменений и дополнений в указанные документы;

      2) определении и пересмотре лимитов инвестирования;

      3) принятии решений о совершении сделок за счет активов клиентов, принятых в инвестиционное управление, и (или) собственных активов Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим;

      4) принятии решений об инвестировании активов клиентов, принятых в инвестиционное управление, и (или) собственных активов брокера и (или) дилера, Управляющего, брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, с использованием автоматизированной системы размещения и управления заявками на заключение сделок по финансовым инструментам по заданному алгоритму (алгоритмический трейдинг).

      Рекомендация, предусмотренная подпунктом 3) настоящего пункта, разрабатывается для принятия инвестиционных решений в отношении совершения как одной, так и нескольких сделок с финансовыми инструментами и не требуется в отношении сделок по покупке иностранной валюты в случае, если иностранная валюта приобретается для совершения сделок по покупке ценных бумаг, расчеты по которым осуществляются в иностранной валюте и (или) для оплаты административных расходов и (или) погашения обязательств брокера и (или) дилера, Управляющего, выраженных в иностранной валюте.

      Сноска. Пункт 42 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 10.09.2019 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 21.09.2020 № 84 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      43. Рекомендация содержит следующие сведения:

      1) дату выдачи и ее номер;

      2) анализ информации, использованной для выдачи рекомендации;

      3) подписи лиц, составивших рекомендацию, с указанием их занимаемых должностей;

      4) результаты анализа информации, использованной для выдачи рекомендации, включая, но не ограничиваясь информацией о:

      влиянии совершаемой сделки на предполагаемое изменение доходов по принятым в управление активам и (или) собственным активам Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим;

      рисках, связанных с приобретением данного финансового инструмента (финансовых инструментов);

      влиянии совершаемой сделки на изменение значений пруденциальных нормативов, установленных уполномоченным органом;

      5) предлагаемые варианты решения о заключении сделок с финансовыми инструментами за счет собственных средств и активов клиентов, принятых в инвестиционное управление;

      6) описание финансового инструмента (финансовых инструментов) с указанием вида, объема, диапазона цен, уровня доходности и других характеристик (условий) данного финансового инструмента (финансовых инструментов);

      7) цель заключения предлагаемой к совершению сделки.

      Сноска. Пункт 43 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 10.09.2019 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      43-1. Рекомендация по инвестированию активов клиентов, принятых в инвестиционное управление, и (или) собственных активов брокера и (или) дилера, Управляющего, брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, с использованием алгоритмического трейдинга содержит следующие сведения:

      1) дату выдачи и ее номер;

      2) сведения о клиенте, в отношении активов которого предполагается применение алгоритмического трейдинга, либо указание на то, что рекомендация составлена в отношении собственных активов;

      3) наименование рекомендуемой к применению алгоритмической стратегии;

      4) рекомендуемую сумму для инвестирования;

      5) перечень финансовых инструментов (при необходимости);

      6) рекомендуемый срок действия алгоритмической стратегии;

      7) ожидаемый размер доходности от применения данной алгоритмической стратегии;

      8) максимально допустимый размер убытка от суммы, рекомендуемой для инвестирования;

      9) подписи лиц, составивших рекомендацию, с указанием их занимаемых должностей.

      Алгоритмическая стратегия (алгоритмические стратегии) утверждается (утверждаются) инвестиционным комитетом брокера и (или) дилера, Управляющего, брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим.

      Документ, содержащий условия алгоритмической стратегии, включает, но не ограничивается следующим:

      1) подробное описание алгоритмической стратегии;

      2) перечень финансовых инструментов, используемых в рамках данной алгоритмической стратегии;

      3) результаты проверки (тестирования) эффективности данной алгоритмической стратегии с использованием исторических финансовых данных;

      4) информацию об основных рисках, связанных с инвестированием с применением алгоритмического трейдинга;

      5) сведения о дополнительных расходах и комиссиях, возникающих при применении данной алгоритмической стратегии.

      Сноска. Правила дополнены пунктом 43-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 10.09.2019 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      44. Рекомендации хранятся вместе со всеми документами, на основании которых они были подготовлены.

      45. Подразделение Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, осуществляющее управление рисками:

      1) определяет оперативные процедуры по недопущению чрезмерных расходов по операциям с финансовыми инструментами, в том числе связанных с резким колебанием цен на рынке финансовых инструментов (лимиты "stop-loss"), а также критические уровни цен по финансовым инструментам, соответствующих доходностей, после достижения которых повышается вероятность снижения рыночной стоимости финансового инструмента (лимиты "take-profit"). Лимиты "stop-loss" и "take-profit" устанавливаются для финансовых инструментов, по которым существует активный рынок, а также для иных финансовых инструментов, перечень которых определяется инвестиционным комитетом Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим;

      2) совместно с подразделением, осуществляющим управление активами клиентов и (или) собственными активами, инициирует пересмотр лимитов в соответствии с масштабом и динамикой рынка финансовых инструментов и ликвидностью финансового инструмента;

      3) готовит заключение о подверженности кредитному, процентному, валютному и фондовому рискам инвестиционного портфеля каждого клиента, активы которого приняты в управление и (или) собственным активам и представляет данное заключение в инвестиционный комитет.

      46. Заключение подразделения Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, осуществляющего управление рисками, подготовленное в соответствии с подпунктом 3) пункта 45 Правил, содержит следующие сведения, включая, но не ограничиваясь сведениями о:

      влиянии совершаемой сделки на соблюдение лимитов, установленных органом управления и инвестиционным комитетом;

      возможном изменении значений пруденциальных нормативов, установленных уполномоченным органом;

      рисках, связанных с приобретением данного финансового инструмента.

      47. На основании рекомендаций подразделения, в функции которого включаются сбор, обработка и анализ информации, необходимой для принятия инвестиционного решения, и заключения подразделения, осуществляющего управление рисками, инвестиционный комитет Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим:

      1) определяет приоритетные направления инвестирования активов клиентов, принятых в управление, и (или) собственных активов Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим;

      2) устанавливает и пересматривает не реже одного раза в год следующие лимиты инвестирования за счет активов клиентов, принятых в управление, и (или) собственных активов Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим:

      лимиты инвестирования по видам финансовых инструментов и (или) иным активам;

      лимиты инвестирования в финансовые инструменты эмитентов, являющихся резидентами определенного государства ("лимит на страну");

      лимиты инвестирования по валютам, в которых номинированы финансовые инструменты;

      лимиты по открытым валютным позициям;

      лимиты инвестирования в финансовые инструменты эмитентов, основной вид деятельности которых связан с определенным сектором экономики;

      лимиты по размеру инвестирования в финансовые инструменты одного эмитента, а также по видам финансовых инструментов данного эмитента;

      перечень финансовых инструментов, по которым устанавливаются лимиты "stop-loss" и "take-profit";

      лимиты "stop-loss" для финансовых инструментов;

      лимиты "take-profit" для финансовых инструментов;

      лимиты гэп-позиций на основании ежеквартально проводимого подразделением, осуществляющим управление рисками, анализа гэп - позиций;

      лимит открытой позиции на трейдера в случае предоставления трейдеру возможности осуществлять торговые операции в пределах установленной суммы;

      3) определяет максимальные допустимые размеры убытков по активам клиентов, принятых в инвестиционное управление.

Глава 5. Требования к организации деятельности инвестиционного комитета Управляющего и брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим

      Сноска. Заголовок главы 5 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      48. Принятие решений о заключении сделок с финансовыми инструментами за счет активов клиентов, принятых в инвестиционное управление, и собственных средств Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, осуществляется инвестиционным комитетом Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, в состав которого входят:

      1) руководящие работники;

      2) руководитель подразделения, осуществляющего управление рисками;

      3) иные работники Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим.

      49. В состав инвестиционного комитета Управляющего с правом привлечения добровольных пенсионных взносов, входят:

      1) руководящие работники;

      2) руководитель подразделения, осуществляющего управление рисками;

      3) работники Управляющего, которые одновременно не являются руководящими работниками либо крупными акционерами юридических лиц, аффилиированных по отношению к Управляющему.

      Сноска. Пункт 49 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 15.02.2021 № 31 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      50. В состав инвестиционного комитета Управляющего осуществляющего в соответствии с договором, заключенным с Национальным Банком Республики Казахстан, управление пенсионными активами входят:

      1) руководящие работники;

      2) руководитель подразделения, осуществляющего управление рисками;

      3) работники Управляющего, которые одновременно не являются руководящими работниками либо крупными акционерами юридических лиц, аффилиированных по отношению к Управляющему.

      51. Допускается совмещение функций по принятию решений о заключении сделок с финансовыми инструментами за счет активов клиентов, принятых в инвестиционное управление (за исключением пенсионных активов, принятых в управление в соответствии с договором, заключенным с Национальным Банком Республики Казахстан, и пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении) и (или) собственных средств Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, инвестиционным комитетом, соответствующим требованиям, установленным пунктом 48 и 49 Правил.

      Сноска. Пункт 51 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 15.02.2021 № 31 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      52. По итогам проведения заседания инвестиционного комитета составляется протокол с указанием:

      перечня рассматриваемых на заседании вопросов;

      перечня документов, представленных инвестиционному комитету для принятия инвестиционного решения;

      параметров инвестиционных решений, принятых на данном заседании, с указанием наименования финансовых инструментов, а также условий совершения сделок с ними;

      итогов голосования по каждому вопросу, рассматриваемому на заседании;

      мнения членов инвестиционного комитета с обоснованием, в том числе в случае их несогласия с принятым решением, и наличия мнения (выраженного при принятии решения), отличного от принятого инвестиционного решения;

      сведения о возникновении ситуаций, указанных в подпункте 1) пункта 34 Правил.

      53. Протокол подписывается всеми членами инвестиционного комитета, присутствующими на заседании, и хранится на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа, заверенного электронными цифровыми подписями членов инвестиционного комитета, присутствующими на заседании, при обеспечении конфиденциальности и некорректируемости данных, вместе с инвестиционными решениями, принятыми инвестиционным комитетом, в течение пяти лет.

      Сноска. Пункт 53 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 10.09.2019 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      54. Инвестиционное решение принимается в отношении совершения как одной, так и нескольких сделок с финансовыми инструментами.

      Принятие инвестиционного решения не требуется в отношении сделок по покупке иностранной валюты в случае, если иностранная валюта приобретается для совершения сделок по покупке ценных бумаг, расчеты по которым осуществляются в иностранной валюте и (или) для оплаты административных расходов и (или) погашения обязательств брокера и (или) дилера, Управляющего, выраженных в иностранной валюте.

      Сноска. Пункт 54 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 21.09.2020 № 84 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      55. Инвестиционное решение для совершения сделки с финансовыми инструментами содержит:

      1) дату принятия и номер инвестиционного решения;

      2) дату выдачи и номер рекомендации, на основании которой было принято инвестиционное решение;

      3) вид сделки, подлежащей совершению;

      4) идентификатор финансового инструмента (финансовых инструментов), по которому (которым) должна быть совершена сделка;

      5) объем, цену и сумму (диапазон объема, цены и суммы) сделки, подлежащей совершению;

      6) сроки совершения сделки;

      7) указание на тип рынка (первичный или вторичный, организованный или неорганизованный, международный рынки), на котором предполагается совершение сделки;

      8) указание лимита открытой позиции на трейдера в случае предоставления трейдеру возможности осуществлять торговые операции в пределах установленной суммы;

      9) наименование посредника (организации, осуществляющей брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг), с помощью которого предполагается совершение сделки (при наличии такового);

      10) сведения о клиенте, за счет активов которого предполагается совершение сделки, либо указание на то, что инвестиционное решение принимается в отношении собственных активов;

      11) указание на наличие у кого-либо из членов инвестиционного комитета особого мнения в отношении принятия (отклонения) инвестиционного решения;

      12) подписи лиц, принявших инвестиционное решение с указанием их занимаемых должностей.

      Сноска. Пункт 55 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 10.09.2019 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      56. Инвестиционное решение для совершения сделки с инструментами хеджирования помимо сведений, указанных в подпунктах 1) - 3), 7) - 12) пункта 55 Правил, содержит:

      1) подробное описание инструмента хеджирования с указанием вида, срока его заключения, объема, стоимости (премии), рынка, на котором планируется совершение операции хеджирования, и других характеристик (условий) данного инструмента;

      2) ожидаемые результаты от применения данного инструмента хеджирования;

      3) оценку риска объекта хеджирования (базового актива) с указанием его вида (процентный, ценовой, валютный и других видов), а также метода его оценки;

      4) объект хеджирования с указанием необходимых реквизитов (идентификационный номер, количество, стоимость, объем, валюта);

      5) расчет, подтверждающий, что совершение данной операции приведет к снижению размера возможных убытков (недополучения дохода) по объекту хеджирования.

      56-1. Инвестиционное решение по инвестированию активов клиентов, принятых в инвестиционное управление, и (или) собственных активов брокера и (или) дилера, Управляющего, брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, с использованием алгоритмического трейдинга, помимо сведений, указанных в подпунктах 1), 2), 10), 11) 12) пункта 55 Правил, содержит:

      1) наименование применяемой алгоритмической стратегии;

      2) сумму, подлежащей инвестированию с применением алгоритмической стратегии;

      3) виды финансовых инструментов (при необходимости);

      4) срок действия алгоритмической стратегии;

      5) ожидаемая доходность от применения данной алгоритмической стратегии;

      6) максимально допустимый размер убытка от суммы, определенной для инвестирования.

      Принятие отдельных инвестиционных решений для совершения сделок в рамках инвестиционного решения, указанного в части первой настоящего пункта, не требуется.

      Сноска. Правила дополнены пунктом 56-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 10.09.2019 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      57. Принятое инвестиционное решение передается на исполнение подразделению Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, осуществляющему заключение сделок с финансовыми инструментами, либо организации, предоставляющей услуги по заключению сделок с финансовыми инструментами.

Глава 6. Требования к организации мониторинга рисков, в процессе инвестиционной деятельности Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим

      Сноска. Заголовок главы 6 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      58. Подразделение Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, осуществляющее управление рисками, осуществляет постоянный мониторинг деятельности Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, на постоянной основе производит оценку рисков и участвует в разработке мероприятий по снижению уровня рисков, а именно:

      1) организовывает процесс сбора информации, необходимой для анализа и оценки рисков;

      2) разрабатывает и совершенствует методологию и организует процесс анализа и оценки рисков;

      3) планирует и инициирует мероприятия по снижению уровня рисков, в том числе разрабатывает принципы хеджирования финансовых инструментов, приобретенных за счет активов клиентов (инвестиционных фондов), принятых в инвестиционное управление, и (или) собственных активов;

      4) проводит анализ:

      бухгалтерского баланса Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, а также доходов и убытков по активам клиентов (инвестиционных фондов), принятых в инвестиционное управление, и (или) собственным активам;

      снижения ликвидности, изменения цен на финансовые инструменты;

      изменения степени рисков, связанных с инвестиционным портфелем, сформированным за счет активов клиентов (инвестиционных фондов), принятых в инвестиционное управление, и (или) собственных активов;

      прогнозирует воздействие на активы клиентов (инвестиционных фондов), принятых в инвестиционное управление, и (или) собственные активы, их рентабельность и ликвидность следующих факторов:

      страновой риск;

      валютный риск;

      риск досрочного погашения финансовых инструментов;

      риск изменения рейтинга эмитента;

      5) контролирует выполнение ответственными подразделениями Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, политики распределения рисков по видам проводимых операций, установленных лимитов по операциям с финансовыми инструментами, максимальных допустимых размеров убытков, лимитов "stop-loss", "take-profit", лимитов на гэп-позиции и норм по диверсификации инвестиционного портфеля;

      6) контролирует исполнение мероприятий по управлению рисками;

      7) идентифицирует и анализирует внутренние и внешние факторы, представляющие потенциальный и возможный риск, оценивает степень их влияния на финансовые показатели Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, и качество предоставляемых услуг.

      59. В целях осуществления мониторинга результатов инвестиционной деятельности, доходов (расходов) по инвестиционному портфелю ответственными подразделениями Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, осуществляются следующие действия:

      1) подразделение Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, ответственное за учет финансовых инструментов, приобретенных за счет активов клиентов (инвестиционных фондов), принятых в инвестиционное управление, и (или) собственных активов:

      ежедневно осуществляет расчет доходов и убытков, полученных в результате инвестиционной деятельности за счет активов клиентов (инвестиционных фондов), принятых в инвестиционное управление, и (или) собственных активов, и представляет соответствующую информацию в подразделение, осуществляющее управление рисками;

      применяет результаты проведенной подразделением, осуществляющим управление рисками, оценки справедливой стоимости финансового инструмента и необходимости ее корректировки в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности в случае отсутствия рыночной стоимости данного финансового инструмента;

      2) подразделение, осуществляющее управление рисками, осуществляет мониторинг правильности определения справедливой цены по финансовым инструментам.

      60. Подразделение, осуществляющее управление рисками, ведет мониторинг ликвидности инвестиционного портфеля посредством:

      1) использования ежедневной таблицы сроков погашения активов и обязательств для вынесения заключения по срокам погашения инструментов хеджирования, рекомендуемых к приобретению;

      2) проведения регулярного мониторинга показателей дюрации по активам и обязательствам, чувствительных к изменению ставок вознаграждения;

      3) отслеживания риска потери ликвидности, валютного риска по операциям с финансовыми инструментами;

      4) проведения анализа открытых валютных позиций или моделей, в которых проводится оценка стоимости валютных инструментов, для определения чувствительности к изменениям валютных курсов;

      5) использования вспомогательной системы для анализа изменения валютных курсов.

      Подразделение, осуществляющее управление рисками, информирует инвестиционный комитет по позиции по риску потери ликвидности, валютному рискам, в динамике и по видам операций купли (продажи), и инициирует использование инструментов хеджирования валютного риска с помощью производных финансовых инструментов в соответствии с политикой управления активами и обязательствами, либо изменение размеров установленных лимитов.

      61. Контроль потока денег и сроков погашения активов и обязательств проводится подразделением, ответственным за анализ структуры портфеля, посредством:

      контроля необходимых денег с помощью графика потока денег и графика сроков погашения активов и обязательств;

      определения уровней доходности по срокам погашения с учетом допущений, вводимых в VAR модель;

      проведения мониторинга соблюдения лимита гэп-позиций.

      62. Подразделение, осуществляющее управление рисками, располагает системой сбора и анализа данных для оценки процентных рисков и осуществляет мониторинг процентного риска, и его основных источников (различия в сроках погашения, ставки рынка заемного капитала, встроенные опционы).

      63. Подразделение, осуществляющее управление рисками:

      1) проводит оценку справедливой стоимости финансовых инструментов в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на основе модели оценки риска и приведения текущих цен к рыночным, в том числе осуществляет стресс-тестинг по ценовому риску;

      2) проводит бэк-тестинг, а именно осуществляет проверку эффективности процедур измерения рисков с использованием исторических данных по Управляющему или брокеру и (или) дилеру, являющемуся Управляющим, и сравнением рассчитанных в результате проведения стресс-тестинга результатов с текущими (фактическими) результатами от совершения операций с финансовыми инструментами;

      3) представляет результаты стресс-тестингов и бэк-тестингов органу управления и в инвестиционный комитет, который использует результаты оценки риска и регулярных стресс-тестингов при принятии инвестиционных решений в отношении совершения сделок с финансовыми инструментами.

      Сноска. Пункт 63 с изменением, внесенным постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      64. Обеспечение мониторинга правовых рисков в инвестиционной деятельности Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, осуществляется посредством проведения следующих действий:

      1) подразделение, осуществляющее управление рисками, на постоянной основе контролирует выполнение ответственными подразделениями пруденциальных нормативов и норм диверсификации, установленных уполномоченным органом;

      2) подразделение, осуществляющее функции правового обеспечения:

      осуществляет контроль за соответствием деятельности Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, требованиям законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и инвестиционных фондах посредством проведения правовой экспертизы проектов договоров и документов, связанных с договорами, проектов внутренних документов Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, в том числе касающихся проведения операций с финансовыми инструментами;

      на постоянной основе обеспечивает ознакомление персонала с изменениями в законодательстве Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и инвестиционных фондах, регулирующем деятельность Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим;

      3) ответственные структурные подразделения Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, проводят:

      оценку возможности появления дополнительных рисков, связанных с изменением в законодательстве Республики Казахстан, регулирующем деятельность Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим;

      осуществляют ознакомление персонала с внутренними документами Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим;

      обеспечивают соблюдение Управляющим или брокером и (или) дилером, являющимся Управляющим, договорных отношений и осуществляют контроль соблюдения контрпартнерами своих обязательств.

      65. Подразделениями Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, осуществляющими управление активами клиентов (инвестиционных фондов), принятыми в инвестиционное управление, и (или) собственными активами и управление рисками, с учетом информации, предоставляемой торговым подразделением либо организацией, осуществляющей брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, проводится анализ и мониторинг контрпартнеров посредством изучения их финансовой отчетности, сведений, необходимых для идентификации контрпартнеров (данных учредительных документов, бизнес-идентификационного номера (за исключением случаев, когда контрпартнеру не присвоены бизнес-идентификационный номер), а также адреса, места нахождения), другой информации, которая оказывает влияние на способность выполнять контрпартнерами принятые обязательства и, в случае обнаружения негативной информации о деятельности контрпартнеров, готовится отчет инвестиционному комитету Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим.

      66. Подразделение Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, осуществляющее управление активами клиентов (инвестиционных фондов), принятых в инвестиционное управление и (или) собственными активами, на постоянной основе проводит мониторинг финансового состояния эмитента, появления информации, которая оказывает влияние на стоимость финансовых инструментов эмитента или способность выполнять им свои обязательства. Информация представляется не реже одного раза в квартал в инвестиционный комитет.

      67. Подразделение Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, осуществляющее управление рисками, инициирует подготовку плана мероприятий в случае наступления событий, которые оказывают влияние на значительное ухудшение финансового состояния Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, и (или) на его способность отвечать по своим обязательствам, а также осуществляет сбор информации и координацию действий подразделений Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, в процессе подготовки соответствующего плана мероприятий.

      Перечень событий, оказывающих влияние на значительное ухудшение финансового состояния Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, и (или) на его способность отвечать по своим обязательствам, а также показатели, характеризующие наступление таких событий, утверждаются инвестиционным комитетом Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, определяются внутренними документами Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, и вышеуказанный перечень включает, но не ограничивается следующим:

      изменение ситуации на фондовом рынке, характеризующееся значительной волатильностью цен на финансовые инструменты в короткий промежуток времени;

      значительное сокращение активов, принятых в управление;

      ухудшение финансовых показателей Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим;

      значительное снижение собственного капитала;

      значительное изменение значений пруденциальных нормативов;

      возникновение ситуаций, указанных в подпункте 1) пункта 34 Правил;

      приостановление действия или лишение лицензии на осуществление профессионального вида деятельности на рынке ценных бумаг;

      наступление дефолта или банкротства Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, или его крупного акционера;

      иное событие, определенное внутренними документами Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим.

      План мероприятий, подготовленный подразделением Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, осуществляющим управление рисками, утверждается органом управления Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, после согласования с исполнительным органом.

Глава 7. Требования к организации мониторинга рисков в процессе деятельности брокера и (или) дилера или Управляющего, являющегося брокером и (или) дилером

      Сноска. Заголовок главы 7 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      68. Подразделение брокера и (или) дилера или Управляющего, являющегося брокером и (или) дилером, осуществляющее управление рисками, осуществляет постоянный мониторинг деятельности брокера и (или) дилера или Управляющего, являющегося брокером и (или) дилером, на постоянной основе производит оценку рисков и участвует в разработке мероприятий по снижению уровня рисков, а именно:

      1) организовывает процесс сбора информации, необходимой для анализа и оценки рисков;

      2) организовывает процесс мониторинга и анализа финансового состояния и платежеспособности клиентов;

      3) разрабатывает и совершенствует методологию и организует процесс анализа и оценки рисков;

      4) разрабатывает методы управления рисками;

      5) планирует и инициирует мероприятия по снижению уровня рисков;

      6) контролирует исполнение мероприятий по управлению рисками;

      7) идентифицирует и анализирует внутренние и внешние факторы, представляющие потенциальный и возможный риск, оценивает степень их влияния на финансовые показатели брокера и (или) дилера, или Управляющего, являющегося брокером и (или) дилером, и качество предоставляемых им услуг;

      8) осуществляет расчеты значения рисков на одного клиента согласно требованиям настоящей главы;

      9) разрабатывает критерии и предложения по ограничению рисков неплатежеспособности.

      Сноска. Пункт 68 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 21.09.2020 № 84 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      69. Подразделение брокера и (или) дилера или Управляющего, являющегося брокером и (или) дилером, осуществляющее управление рисками, осуществляет контроль потока денег и сроков погашения активов и обязательств, в порядке, предусмотренном пунктом 61 Правил.

      70. Обеспечение мониторинга соблюдения договорных отношений, требований законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и инвестиционных фондах и внутренних политик брокера и (или) дилера или Управляющего, являющегося брокером и (или) дилером, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 64 Правил.

      71. Подразделениями брокера и (или) дилера или Управляющего, являющегося брокером и (или) дилером, осуществляющими управление собственными активами и управление рисками, проводится анализ и мониторинг контрпартнеров и клиентов, заключивших договор об оказании брокерских услуг, посредством изучения их финансовой отчетности, сведений, необходимых для идентификации контрпартнеров и клиентов (для юридических лиц - данных учредительных документов, бизнес-идентификационного номера (за исключением случаев, когда контрпартнеру или клиенту не присвоен бизнес-идентификационный номер), а также адреса места нахождения, для физических лиц - данных документа, удостоверяющего его личность, индивидуального идентификационного номера (за исключением случаев, когда клиенту не присвоен индивидуальный идентификационный номер)), другой информации, которая оказывает влияние на способность выполнять контрпартнером или клиентом принятые обязательства и, в случае обнаружения негативной информации о деятельности контрпартнеров и клиентов, готовится отчет органу управления (наблюдательному совету) брокера и (или) дилера и (или) инвестиционному комитету Управляющего, являющегося брокером и (или) дилером.

      72. Органом управления (наблюдательным советом) брокера и (или) дилера или Управляющего, являющегося брокером и (или) дилером, утверждается план мероприятий в случае наступления событий, которые оказывают влияние на значительное ухудшение финансового состояния брокера и (или) дилера или Управляющего, являющегося брокером и (или) дилером.

      Перечень событий, оказывающих влияние на значительное ухудшение финансового состояния брокера и (или) дилера или Управляющего, являющегося брокером и (или) дилером, и (или) на его способность отвечать по своим обязательствам, а также, показатели, характеризующие наступление таких событий, утверждаются органом управления (наблюдательным советом) брокера и (или) дилера или Управляющего, являющегося брокером и (или) дилером, определяются внутренними документами брокера и (или) дилера или Управляющего, являющегося брокером и (или) дилером, и вышеуказанный перечень включает, но не ограничивается, событиями, указанными в пункте 67 Правил.

      73. Подразделение брокера и (или) дилера или Управляющего, являющегося брокером и (или) дилером, осуществляющее управление рисками, осуществляет расчеты значений рисков на одного клиента в течение торгового дня по мере осуществления следующих операций:

      1) исполнения клиентского заказа на покупку (продажу) ценных бумаг на международных (иностранных) рынках ценных бумаг;

      2) подачи заявки от имени клиента на покупку (продажу) ценных бумаг в торговую систему организатора торгов;

      3) принятия приказа на списание денег с банковского счета клиента;

      4) зачисление денег на банковский счет клиента;

      5) принятия приказа на ввод (вывод) ценных бумаг в (из) номинальное (номинального) держание (держания);

      6) открытия операции прямого и обратного репо;

      7) исполнения клиентского заказа на продажу облигаций, выпущенных организацией - резидентом Республики Казахстан, на территории иностранного государства, в торговой системе организатора торгов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

      Сноска. Пункт 73 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 21.09.2020 № 84 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      74. Расчет рисков на одного клиента не производится в отношении клиентов, от имени и (или) за счет которых в течение торгового дня брокер и (или) дилер или Управляющий, являющийся брокером и (или) дилером:

      1) не принимал клиентские заказы на заключение сделок на международном (иностранном) рынке ценных бумаг;

      2) не подавал заявок на покупку (продажу) ценных бумаг в торговую систему организатора торгов.

      75. Исключен постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 21.09.2020 № 84 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      76. Под термином "один клиент" следует понимать каждое физическое или юридическое лицо, в ходе исполнения клиентского заказа которого у брокера и (или) дилера или Управляющего, являющегося брокером и (или) дилером, могут возникнуть обязательства по поставке денег и (или) ценных бумаг перед третьей стороной, в результате заключения сделок с ценными бумагами.

      77. Размер риска на одного клиента рассчитывается как сумма условных и возможных обязательств брокера и (или) дилера или Управляющего, являющегося брокером и (или) дилером, по поставке денег и (или) ценных бумаг перед третьей стороной, за минусом суммы денег данного клиента, находящихся на банковском счете брокера и (или) дилера или Управляющего, являющегося брокером и (или) дилером, без учета суммы денег, являющихся обеспечением по заключенным маржинальным сделкам.

      Сноска. Пункт 77 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 21.09.2020 № 84 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      78. Отношение размера риска брокера и (или) дилера или Управляющего, являющегося брокером и (или) дилером, на одного клиента к собственному капиталу брокера и (или) дилера или Управляющего, являющегося брокером и (или) дилером не превышает:

      1) для клиентов, отнесенных в категорию с высокой степенью надежности (платежеспособности) - 0,25;

      2) для клиентов, отнесенных в категорию с низкой степенью надежности (платежеспособности) - 0,10.

      Для клиентов, отнесенных в прочие категории, определенные внутренними документами брокера и (или) дилера или Управляющего, являющегося брокером и (или) дилером, отношение размера риска устанавливается данным брокером и (или) дилером самостоятельно, но в пределах установленных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      79. Расчет значений рисков на одного клиента оформляется в виде отчета по форме согласно приложению 5 к Правилам.

      80. Брокер и (или) дилер или Управляющий, являющийся брокером и (или) дилером, обеспечивает ежедневное резервирование и хранение информации, изложенной в пункте 79 Правил на электронном носителе.

Глава 8. Требования к организации внутреннего контроля и внутреннего аудита

      Сноска. Заголовок главы 8 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      81. Система внутреннего контроля в брокере и (или) дилере, Управляющем создается для:

      1) обеспечения операционной и финансовой эффективности деятельности брокера и (или) дилера, Управляющего посредством проверки эффективности и рентабельности осуществления деятельности брокера и (или) дилера, Управляющего и определения вероятности убытков;

      2) обеспечения надежности, полноты и своевременности финансовой и управленческой информации посредством проверки достоверности и качественного составления финансовой отчетности брокера и (или) дилера, Управляющего;

      3) обеспечения соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, инвестиционных фондах и акционерных обществах посредством проверки соблюдения брокером и (или) дилером, Управляющим требований законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, инвестиционных фондах и акционерных обществах, документов, определяющих внутреннюю политику и процедуры брокера и (или) дилера, Управляющего.

      82. Система внутреннего контроля состоит из пяти взаимосвязанных элементов:

      1) управленческий контроль;

      2) выявление и оценка риска;

      3) осуществление контроля и разделение полномочий;

      4) информация и взаимодействие;

      5) мониторинг и исправление недостатков.

      83. Функционирование системы внутреннего контроля должно происходить по принципу непрерывного поочередного прохождения следующих трех этапов:

      1) формирование системы внутреннего контроля (с учетом результатов оценки эффективности) путем включения процедур во внутренние документы брокера и (или) дилера, Управляющего;

      2) использование в работе процедур системы внутреннего контроля, определенных внутренними документами брокера и (или) дилера, Управляющего;

      3) проведение оценки эффективности системы внутреннего контроля.

      84. Система внутреннего контроля включает:

      1) проверку достижения брокером и (или) дилером, Управляющим поставленных целей и задач, посредством представления органу управления (наблюдательному совету) и исполнительному органу брокера и (или) дилера и (или) отчетов о текущих результатах финансовой деятельности брокера и (или) дилера, Управляющего, с приложением плановых показателей финансовой деятельности;

      2) постоянный контроль руководителем подразделения результатов деятельности подразделения, включающий мониторинг наличия отклонений от плановых показателей и выявление причин таких отклонений;

      3) проверку руководящими работниками брокера и (или) дилера, Управляющего стандартных отчетов руководителей подразделений брокера и (или) дилера, Управляющего о результатах деятельности подразделений, включающих указание отклонений от плановых показателей и причин невыполнения плановых показателей;

      4) двухуровневый контроль операций, осуществляемых брокером и (или) дилером, Управляющим в рамках лицензируемых видов деятельности;

      5) ограничение доступа к имуществу брокера и (или) дилера, Управляющего;

      6) проверку соблюдения установленных лимитов и реализацию мероприятий по устранению выявленных несоответствий;

      7) установление требований к перечню операций, требующих обязательной авторизации;

      8) проверку условий совершения операций и результатов применения моделей управления рисками, связанных с деятельностью брокера и (или) дилера, Управляющего;

      9) проверку своевременности, правильности, полноты и точности отражения проведенных операций в учете и отчетности брокера и (или) дилера, Управляющего;

      10) предотвращение использования услуг брокера и (или) дилера, Управляющего в преступных целях, целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

      Сноска. Пункт 84 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2014 № 168 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      85. Служба внутреннего аудита создается с целью решения задач, возникающих при осуществлении органом управления (наблюдательным советом) функций по обеспечению наличия и функционирования адекватной системы внутреннего контроля путем предоставления объективной оценки состояния системы внутреннего контроля и рекомендаций по их совершенствованию.

      Целью внутреннего аудита является оценка адекватности и эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками по всем аспектам деятельности брокера и (или) дилера, Управляющего, контроль за соблюдением внутренних правил и процедур брокера и (или) дилера, Управляющего, исполнением рекомендаций внутренних и внешних аудиторов, мер воздействия и требований уполномоченного органа, установленных в отношении осуществления деятельности на финансовом рынке, обеспечение своевременной и достоверной информацией о состоянии выполнения подразделениями и работниками брокера и (или) дилера, Управляющего, возложенных функций и задач, а также предоставление действенных и эффективных рекомендаций по улучшению работы.

      86. Руководитель и работники службы внутреннего аудита назначаются органом управления (наблюдательным советом) брокера и (или) дилера, Управляющего и имеют доступ ко всем необходимым документам, связанным с деятельностью проверяемого подразделения брокера и (или) дилера, Управляющего, а также их филиалов и представительств, в том числе составляющим коммерческую и служебную тайну на рынке ценных бумаг.

      87. Руководитель и работники службы внутреннего аудита соответствуют следующим требованиям:

      имеют высшее экономическое, юридическое, математическое или техническое образование;

      обладают знаниями законодательства Республики Казахстан, регулирующего деятельность брокера и (или) дилера, Управляющего;

      имеют стаж (опыт) работы в сфере предоставления или регулирования финансовых услуг не менее одного года;

      имеют сертификат или другой документ, удостоверяющий прохождение специализированных курсов по внутреннему аудиту или системе управления рисками;

      не имеют непогашенной или неснятой в установленном законом порядке судимости за преступления в сфере экономической деятельности или за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.

      88. Проверки деятельности подразделений, филиалов и представительств брокера и (или) дилера или Управляющего осуществляются службой внутреннего аудита в соответствии с планом проверок, утверждаемым органом управления (наблюдательным советом) брокера и (или) дилера, Управляющего.

      Проверки деятельности инвестиционного комитета Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, осуществляются службой внутреннего аудита с периодичностью не менее одного раза в год.

      Сноска. Пункт 88 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 10.09.2019 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      89. Основными функциями службы внутреннего аудита являются:

      1) проверка подразделений, филиалов и представительств брокера и (или) дилера, Управляющего, а также инвестиционного комитета Управляющего, брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим;

      2) подготовка отчетов для органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа брокера и (или) дилера, Управляющего, по результатам проверок, содержащих выводы об имеющихся недостатках и рекомендации по улучшению деятельности брокера и (или) дилера, Управляющего;

      3) осуществление контроля за эффективностью принятых подразделениями и органами брокера и (или) дилера, Управляющего мер по результатам проверок подразделений брокера и (или) дилера, Управляющего, обеспечивающих снижение уровня выявленных рисков, или документирование принятия руководством подразделения и (или) органами управления (наблюдательным советом) решения о приемлемости выявленных рисков для брокера и (или) дилера, Управляющего;

      4) определение области риска в операциях брокера и (или) дилера, Управляющего, которые необходимо подвергнуть внутреннему и внешнему аудитам;

      5) оценка процедур внутреннего контроля брокера и (или) дилера, Управляющего на предмет обеспечения достоверности и точности финансовой информации, предоставляемой руководству брокера и (или) дилера, Управляющего, и внешним пользователям;

      6) другие функции, предусмотренные внутренними документами брокера и (или) дилера, Управляющего.

      90. В ходе проверки, проводимой службой внутреннего аудита, рассмотрению подлежат следующие вопросы:

      1) проверка процессов и процедур внутреннего контроля, оценка их эффективности;

      2) проверка полноты применения и эффективности методологии оценки рисков и процедур управления рисками (методик, программ, правил, порядков и процедур совершения операций);

      3) проверка эффективности функционирования автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа, наличие планов действий на случай непредвиденных обстоятельств;

      4) проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского учета и отчетности, а также надежности и своевременности сбора и представления информации и отчетности;

      5) проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности представления брокером и (или) дилером, Управляющим любых сведений и информации в рамках лицензируемых видов деятельности брокера и (или) дилера, Управляющего;

      6) проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества брокера и (или) дилера, Управляющего;

      7) оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых всех видов операций в рамках лицензируемых видов деятельности брокера и (или) дилера, Управляющего;

      8) проверка систем, созданных в целях соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, инвестиционных фондах и акционерных обществах;

      9) оценка работы службы управления персоналом брокера и (или) дилера, Управляющего;

      10) правильность обработки ежедневных балансов;

      11) соответствие учетной политики международным стандартам финансовой отчетности;

      12) наличие фактов незаконных манипуляций активами клиентов (инвестиционных фондов), принятыми в инвестиционное управление, и (или) собственными активами брокера и (или) дилера, Управляющего;

      13) правильность учета активов клиентов (инвестиционных фондов), принятых в инвестиционное управление, и (или) собственных активов брокера и (или) дилера, Управляющего.

      91. Орган управления (наблюдательный совет) и исполнительный орган брокера и (или) дилера, Управляющего анализируют отчеты службы внутреннего аудита и принимают меры по недопущению нарушений, выявленных службой внутреннего аудита в дальнейшей деятельности брокера и (или) дилера, Управляющего.

      Меры, указанные в части первой настоящего пункта, оформляются в виде решений (постановлений) органа управления (наблюдательного совета) и исполнительного органа брокера и (или) дилера, Управляющего.

      92. Исполнительный орган брокера и (или) дилера, Управляющего осуществляет оперативный контроль за выполнением рекомендаций службы внутреннего аудита и отчитывается о результатах такого контроля перед органом управления (наблюдательным советом) брокера и (или) дилера, Управляющего.

      93. Отчеты службы внутреннего аудита брокера и (или) дилера, Управляющего предоставляются уполномоченному органу по его запросу.

      Сноска. Пункт 93 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 9. Требования к организации системы информационного обмена

      Сноска. Заголовок главы 9 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      94. Орган управления (наблюдательный совет) брокера и (или) дилера, Управляющего для осуществления своих функций получает от ответственных подразделений следующую документацию:

      отчеты о текущих результатах финансово-хозяйственной деятельности брокера и (или) дилера, Управляющего в сравнении с тем же периодом за прошлый отчетный период и с запланированными показателями деятельности - на ежеквартальной основе;

      отчеты по результатам проверок, содержащие выводы об имеющихся недостатках и рекомендации по улучшению деятельности брокера и (или) дилера, Управляющего, - по мере подготовки отчетов;

      отчет о результатах осуществления контроля за выполнением рекомендаций службы внутреннего аудита по улучшению деятельности брокера и (или) дилера, Управляющего - на ежеквартальной основе;

      отчет о заключенных сделках инсайдеров брокера и (или) дилера, Управляющего, с указанием о наличии (отсутствии) конфликта интересов и принятых мерах, – по мере возникновения информации.

      Документация, указанная в части первой настоящего пункта, рассматривается на заседании органа управления (наблюдательного совета) брокера и (или) дилера, Управляющего или направляется его членам сопроводительным письмом, заверенным подписью первого руководителя брокера и (или) дилера, Управляющего или лицом, его замещающим.

      Сноска. Пункт 94 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 28.12.2023 № 96 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      95. Орган управления Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, для осуществления своих функций в дополнение к документации, указанной в пункте 94 Правил, получает от ответственных подразделений следующую документацию:

      1) результаты стресс-тестингов и бэк-тестингов – не реже одного раза в полгода;

      2) отчет о результатах инвестиционного управления активами клиентов, переданных в инвестиционное управление, и (или) собственными активами, - на ежеквартальной основе;

      3) отчет о принятых инвестиционных решениях - не реже, чем раз в полгода.

      Сноска. Пункт 95 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 10.09.2019 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      96. Исполнительный орган брокера и (или) дилера, Управляющего для осуществления своих функций получает:

      1) от подразделения брокера и (или) дилера, Управляющего, осуществляющего анализ и планирование бюджета, - отчеты о текущих результатах финансово-хозяйственной деятельности брокера и (или) дилера, Управляющего в сравнении с тем же периодом за прошлый отчетный период и с запланированными показателями деятельности - на ежеквартальной основе;

      2) от подразделения брокера и (или) дилера, Управляющего, отслеживающего доходы (расходы) брокера и (или) дилера, Управляющего, - ежемесячные отчеты о доходах (расходах) брокера и (или) дилера, Управляющего с приложением плановых показателей финансовой деятельности, включая динамику по видам деятельности, территориальным и функциональным подразделениям, - на ежеквартальной основе;

      3) от службы внутреннего аудита - отчеты по результатам проверок, содержащие выводы об имеющихся недостатках и рекомендации по улучшению деятельности брокера и (или) дилера, Управляющего, - по мере подготовки отчетов;

      4) от подразделений, осуществляющих управление активами клиентов (инвестиционных фондов), принятых в инвестиционное управление, и (или) собственными активами и управление рисками, - отчет об обнаружении негативной информации о деятельности контрпартнеров и клиентов - по мере обнаружения негативной информации о деятельности контрпартнеров и клиентов;

      5) от подразделения информационного обеспечения брокера и (или) дилера, Управляющего раз в квартал информацию о:

      состоянии аппаратно-программных технических комплексов;

      технических проблемах, обнаруженных в течение отчетного периода;

      выявленных несоответствиях внутренним процедурам брокера и (или) дилера, Управляющего;

      мерах, принятых для устранения и предотвращения повторного возникновения проблем и несоответствий.

      Информация, указанная в настоящем подпункте, не предоставляется при использовании информационных ресурсов Национального Банка Республики Казахстан на основании соответствующего соглашения, заключенного между Управляющим и Национальным Банком;

      6) от всех подразделений брокера и (или) дилера, Управляющего:

      информацию о нарушении подразделениями либо работниками установленных требований законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, инвестиционных фондах и акционерных обществах, а также трудового законодательства Республики Казахстан и внутренних документов брокера и (или) дилера, Управляющего - по мере возникновения информации;

      отчеты о самостоятельном выявлении нарушений и принятых мерах по устранению выявленных нарушений - по мере возникновения информации;

      7) от подразделения брокера и (или) дилера, Управляющего, осуществляющего управление рисками, - информацию о заключенных сделках инсайдеров брокера и (или) дилера, Управляющего, с указанием о наличии (отсутствии) конфликта интересов и принятых мерах, – по мере возникновения информации.

      Сноска. Пункт 96 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 28.12.2023 № 96 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      97. Исполнительный орган Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, для осуществления своих функций в дополнение к информации, перечисленной в пункте 96 Правил, получает:

      1) от подразделения Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, осуществляющего сбор, обработку и анализ информации, необходимой для принятия инвестиционного решения, - отчет о результатах инвестиционного управления активами клиентов, переданных в инвестиционное управление, и (или) собственными активами, - на ежеквартальной основе;

      2) от подразделения Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, осуществляющего управление рисками, - информацию о соблюдении (использовании) установленных лимитов инвестирования - на ежеквартальной основе;

      3) от подразделений Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, осуществляющих управление активами клиентов (инвестиционных фондов), принятыми в инвестиционное управление, и (или) собственными активами и управление рисками - информацию о нарушении подразделениями либо работниками установленных лимитов инвестирования - по мере возникновения информации;

      4) от подразделения, осуществляющего инвестиционное управление активами клиентов (инвестиционных фондов), принятых в инвестиционное управление и (или) собственными активами Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, - отчет о принятых инвестиционных решениях - не реже, чем раз в полгода.

      Сноска. Пункт 97 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 15.02.2021 № 31 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      98. Инвестиционный комитет Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, для осуществления своих функций получает от ответственных подразделений следующую информацию:

      макроэкономический анализ по степени привлекательности рынков инвестирования в зависимости от складывающейся геополитической ситуации, валюты инвестирования и сектора экономики - не реже одного раза в полугодие;

      анализ эмитентов и выпущенных (предоставленных) ими финансовых инструментов, включая анализ финансового состояния эмитентов, отчеты о появлении информации, которая оказывает влияние на стоимость финансовых инструментов эмитента или способность исполнять им свои обязательства, а также рисках, связанных с инвестированием в финансовые инструменты данных эмитентов, - не реже одного раза в квартал;

      анализ инвестиционного портфеля, включающий сведения о структуре портфеля, динамике изменения доходности, анализ убыточных позиций и предложения по оптимизации структуры портфеля - не реже одного раза в квартал;

      анализ, содержащий прогноз размера активов, предполагаемых к принятию в инвестиционное управление, а также структуры обязательств инвестиционного (инвестиционных) портфеля (портфелей), принятого (принятых) в управление, по срокам их исполнения (на основе анализа структуры клиентов, в том числе пайщиков, акционеров инвестиционного фонда, включающего информацию о сумме денег и (или) активов, переданных в инвестиционное управление), - не реже одного раза в квартал;

      информацию по управлению денежными потоками (ликвидностью), включающую обзор соблюдения лимитов гэп-позиций, с учетом изменения способности мобилизовать ликвидные активы, необходимые для погашения обязательств в течение установленных сроков, в том числе мониторинг способности сформировать ликвидные активы в иностранной валюте, необходимые для погашения обязательств в иностранной валюте - на ежедневной основе;

      рекомендации и заключения по установлению (пересмотру) следующих лимитов по операциям с финансовыми инструментами:

      лимиты по размеру инвестирования в финансовые инструменты одного эмитента, а также по видам финансовых инструментов данного эмитента с указанием рисков, связанных с инвестированием в финансовые инструменты данного эмитента, и влияния данных рисков на значения пруденциальных нормативов, установленных нормативными правовыми актами уполномоченного органа, в пределах лимитов на совершение операций с финансовыми инструментами, утвержденных инвестиционным комитетом, а также лимитов, установленных нормативными правовыми актами уполномоченного органа, - не реже одного раза в квартал;

      лимиты "stop - loss" и "take - profit" - не реже одного раза в квартал;

      лимиты гэп-позиции на основании анализа, проводимого подразделением, осуществляющим управление рисками, - не реже одного раза в квартал;

      заключение о подверженности кредитному, процентному, валютному, фондовому рискам, по риску потери ликвидности инвестиционного портфеля по активам клиентов (инвестиционных фондов), принятых в инвестиционное управление и (или) собственным активам, - на ежемесячной основе;

      результаты стресс-тестинга по рискам, которым подвержена деятельность брокера и (или) дилера или Управляющего, являющегося брокером и (или) дилером, по собственным активам Управляющего и брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, по активам клиентов, принятым в инвестиционное управление, - не реже одного раза в полгода;

      результаты бэк-тестингов - не реже одного раза в полгода;

      отчет об обнаружении негативной информации о деятельности контрпартнеров и клиентов - по мере обнаружения негативной информации о деятельности контрпартнеров и клиентов;

      информацию об исполнении инвестиционных решений на еженедельной основе.

      Сноска. Пункт 98 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 21.09.2020 № 84 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      99. Служба внутреннего аудита получает от всех подразделений, филиалов, представительств, инвестиционного комитета (для Управляющих) и работников брокера и (или) дилера, Управляющего любые документы и информацию, необходимую для осуществления своих функций, в сроки, указанные в запросах службы внутреннего аудита.

      100. Подразделение брокера и (или) дилера, Управляющего, осуществляющее управление рисками, для осуществления своих функций получает от всех подразделений и работников брокера и (или) дилера, Управляющего документы и информацию, необходимую для осуществления своих функций, в сроки, указанные в запросах подразделения, осуществляющего управление рисками, а также получает на постоянной основе:

      1) информацию о соблюдении (использовании) установленных лимитов инвестирования - на ежедневной основе;

      2) информацию о соблюдении (использовании) установленных лимитов "stop – loss" и "take – profit" - на еженедельной основе;

      3) отчет о результатах инвестиционного управления активами клиентов, переданных в инвестиционное управление, и (или) собственными активами, - не реже одного раза в квартал;

      4) сведения, необходимые для подготовки заключения о подверженности кредитному, процентному, валютному и фондовому рискам инвестиционного портфеля по активам клиентов (инвестиционных фондов), принятым в инвестиционное управление, и (или) собственным активам;

      5) ежеквартальную финансовую отчетность, в объеме определенном внутренними документами брокера и (или) дилера, Управляющего;

      6) информацию о структуре портфеля - на ежедневной основе;

      7) ежемесячный расчет доходов и убытков, полученных в результате инвестиционной деятельности за счет активов клиентов, переданных в инвестиционное управление, и (или) собственных активов;

      8) информацию о заключенных сделках инсайдеров брокера и (или) дилера, Управляющего – на ежемесячной основе.

      Информация, указанная в подпункте 1) части первой настоящего пункта, помимо сведений об установленных лимитах инвестирования содержит сведения о фактическом размере инвестиций, совершенных в отчетном периоде, и представляется отдельно по активам каждого клиента, принятым в инвестиционное управление, и собственным активам.

      Информация, указанная в подпункте 2) части первой настоящего пункта, помимо сведений об установленных лимитах "stop – loss" и "take – profit" содержит сведения о понесенных убытках (с учетом полученных доходов) и предпринятых мерах в случае превышения лимита в отчетном периоде, и представляется отдельно по активам каждого клиента, принятым в инвестиционное управление, и собственным активам.

      Сноска. Пункт 100 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 28.12.2023 № 96 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      101. Информационный обмен между подразделениями брокера и (или) дилера, Управляющего осуществляется в соответствии с внутренними документами брокера и (или) дилера, Управляющего.

      102. Информационный обмен между Управляющим и организацией, осуществляющей брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, осуществляется в соответствии с договором об оказании брокерских услуг.

Глава 10. Требования к программно-техническому обеспечению, используемому для поддержания системы управления рисками

      Сноска. Заголовок главы 10 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      103. Автоматизации подлежат следующие виды деятельности брокера и (или) дилера, Управляющего:

      1) управление инвестиционным портфелем (проведение операций с финансовыми инструментами, осуществление расчетов по проведенным операциям, контроль за лимитами инвестирования, ведение журналов учета);

      2) сбор информации, необходимой для функционирования системы управления рисками;

      3) управление рисками, которым подвержен инвестиционный портфель, с обеспечением возможности отслеживать риски в режиме реального времени.

      104. Подразделение информационного обеспечения брокера и (или) дилера, Управляющего ведет учет фактических системных проблем, с учетом которых применяются незамедлительные меры по разработке мер безопасности с целью предотвращения повторного возникновения проблем, посредством проведения следующих мероприятий:

      1) заполнение листов учета технических проблем и ведения по ним отчетности;

      2) отслеживание причин возникновения проблемы, извещения о них изготовителя информационной системы и принятие коррективных мер для предотвращения их повторного возникновения;

      3) проведение не менее, чем раз в квартал, проверок технических комплексов, обеспечивающих функционирование автоматизированной базы данных;

      4) осуществление мониторинга и идентификации пользователей терминалов управления автоматизированной базой данных, в том числе контроля видов и объема, проведенных ими операций на предмет их соответствия функциональным обязанностям пользователя.

  Приложение 1
к Правилам формирования
системы управления
рисками и внутреннего контроля
для организаций, осуществляющих
брокерскую и дилерскую
деятельность на рынке ценных
бумаг, деятельность по
управлению инвестиционным портфелем
  Форма

      Сноска. Приложение 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 10.09.2019 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

"Отчет об оценке выполнения требований к системам управления рисками"

      __________________________________________________
(наименование брокера и (или) дилера, Управляющего)

Отчетный период: за "______" год

Указание соответствующего абзаца, части, подпункта, пункта Правил

Оценка соответствия требованиям Правил

Выявленные недостатки

Принятые (планируемые) мероприятия по устранению недостатков (содержание мероприятия, сроки исполнения)

Ответственные исполнители (фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, контактная информация)

1

2

3

4

5

6      Оценка соответствия требованиям к системам управления рисками:

      _______________________________________________________________

Наименование
_______________________________
_______________________________

Адрес
__________________________________
__________________________________

      Телефон __________________________________________________________
Адрес электронной почты ____________________________________________
Руководитель подразделения по управлению рисками
______________________________________________ ________________
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Первый руководитель (либо лицо, его замещающее)
______________________________________________ ________________
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

  Приложение
к форме "Отчет об оценке
системы управления рисками
и внутреннего контроля"

Пояснение по заполнению формы "Отчет об оценке выполнения требований к системам управления рисками"

      Оценка выполнения требований к системам управления рисками осуществляется по трехбалльной системе исходя из следующих критериев:

      1) оценка "соответствует" выносится при выполнении брокером и (или) дилером, Управляющим критерия требования к системам управления рисками без каких-либо значительных недостатков;

      2) оценка "частично соответствует" выносится при обнаружении недостатков, которые не считаются достаточными для появления серьезных сомнений относительно способности брокера и (или) дилера, Управляющего в достижении соблюдения конкретного критерия требования к системам управления рисками;

      3) оценка "не соответствует" выносится при невыполнении брокером и (или) дилером, Управляющим критерия требований к системам управления рисками.

      В случае если отдельные требования к системам управления рисками не могут быть применены в отношении брокера и (или) дилера, Управляющего, оценка соответствия данному критерию требования не осуществляется и отмечается соответствующей записью "не применимо".

  Приложение 2
к Правилам формирования
системы управления рисками и
внутреннего контроля для
организаций, осуществляющих
брокерскую и дилерскую
деятельность на рынке ценных
бумаг, деятельность по
управлению инвестиционным
портфелем
  форма 1

Стресс-тестинг по ценовому риску

      Сноска. Приложение 2 исключено постановлением Правления Национального Банка РК от 10.09.2019 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

  Приложение 3
к Правилам формирования системы управления
рисками и внутреннего контроля для организаций,
осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность
на рынке ценных бумаг, деятельность по
управлению инвестиционным портфелем

Отчет о соблюдении (использовании)
установленных лимитов инвестирования

      Сноска. Приложение 3 исключено постановлением Правления Национального Банка РК от 10.09.2019 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

  Приложение 4
к Правилам формирования системы управления
рисками и внутреннего контроля для организаций,
осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность
на рынке ценных бумаг, деятельность по
управлению инвестиционным портфелем

Отчет о соблюдении (использовании)
установленных лимитов "stop-loss" и "take-profit"

      Сноска. Приложение 4 исключено постановлением Правления Национального Банка РК от 10.09.2019 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

  Приложение 5 к Правилам
формирования системы
управления рисками и
внутреннего контроля для
организаций, осуществляющих
брокерскую и дилерскую
деятельность на рынке ценных
бумаг, деятельность по управлению
инвестиционным портфелем

      Сноска. Приложение 5 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.09.2021 № 95 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

  Форма
  Расшифровка максимального
риска на одного клиента
(в разрезе клиентов)
____________________________
____________________________
(наименование брокера и (или)
дилера или Управляющего,
являющегося брокером
и (или) дилером)


п/п

Наименование клиента

Номер субсчета, открытого в системе учета центрального депозитария

Степень надежности (платежеспособности) клиента

Сумма объема поданных клиентами заявок, в тенге

Объем не рассчитанных сделок

Объем денег, находящихся на банковском счете брокера и (или) дилера (кастодиана) или Управляющего, являющегося брокером и (или) дилером, без учета денег, являющихся обеспечением по заключенным маржинальным сделкам, в тенге

На покупку

На продажу

1

2

3

4

5

6

7

8

      Продолжение таблицы

Объем ценных бумаг клиента, находящихся на лицевых счетах (субсчетах) в системе учета номинального держания, без учета ценных бумаг, являющихся обеспечением по заключенным маржинальным сделкам, в штуках

Размер риска, в тенге

Размер собственного капитала, в тенге

Отношение размера рисков к размеру собственного капитала

9

10

11

12

      Примечание:

      В графе 2 указывается наименование клиента, брокера и (или) дилера или Управляющего, являющегося брокером и (или) дилером, заключившего с ним договор на брокерское обслуживание. Для клиента, являющегося:

      1) юридическим лицом, указывается полное наименование юридического лица;

      2) физическим лицом, полностью указываются фамилия, имя и отчество (при наличии).

      В графе 3 указывается 10-значный номер субсчета клиента открытого в системе учета номинального держания центрального депозитария.

      В графе 4 указывается категория, характеризующая степень надежности (платежеспособности) клиента.

      В графе 5 и 6 указывается объем поданных клиентом активных заявок на покупку и продажу ценных бумаг на организованном и международном (иностранном) рынках ценных бумаг.

      В графе 7 указывается объем заключенных, но не рассчитанных сделок с ценными бумагами на международном (иностранном) рынках ценных бумаг.

      В графе 8 указывается объем денег клиентов брокера и (или) дилера или Управляющего, находящихся на банковском счете брокера и (или) дилера и (или) кастодиана, от имени которых были поданы заявки на покупку ценных бумаг, указанные в графе 5, либо заключены сделки по покупке ценных бумаг, указанные в графе 7, без учета денег, являющихся обеспечением по заключенным маржинальным сделкам.

      В графе 9 указывается количество ценных бумаг, являющихся предметом заявки, указанной в графе 6, либо сделки по продаже ценных бумаг, указанные в графе 7, находящиеся в системе учета номинального держания брокера и (или) дилера и (или) кастодиана, без учета ценных бумаг, являющихся обеспечением по заключенным маржинальным сделкам.

      В графе 10 указывается размер риска, рассчитываемый как сумма значений, указанных в графах 5, 6 и 7, за минусом значений, указанных в графах 8 (вычитание производится только в случае подачи заявки на покупку ценных бумаг, либо заключению сделки по покупке ценных бумаг, в размере, не превышающем сумму значений, указанных в графах 5 и 7) и 9 (вычитание производится только в случае подачи заявки на продажу ценных бумаг, либо заключению сделки по продаже ценных, в размере, не превышающем сумму значений, указанных в графах 6 и 7).

      Для расчетов графы 10, графа 9 (в случаях, когда значение в графе 9, меньше чем сумма значений, указанных в графах 6 и 7) рассматривается в денежном эквиваленте, а именно объем ценных бумаг клиента учитывается по средневзвешенной цене заявок указанных в графе 6, и сделок по продаже ценных бумаг, указанных в графе 7.


  Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 августа 2013 года № 214

Перечень
нормативных правовых актов, утративших силу

      1. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 сентября 2009 года № 209 "Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5844).

      2. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 4 октября 2010 года № 150 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6632).

      3. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 278 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 сентября 2009 года № 209 "Об утверждении Инструкции о требованиях по наличию системы управления рисками для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8007, опубликованное в "Казахстанская правда" от 20 декабря 2012 г. № 440-441 (27259-27260); от 22 декабря 2012 г. № 444-445 (27263-27264)).