Банктердің ірі қатысушыларының, банк холдингтерінің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының ірі қатысушыларының,сақтандыру холдингтерінің есептілікті ұсыну қағидаларын және есептілік нысандарын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 27 тамыздағы № 229 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылы 29 қазанда № 8855 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 315 қаулысымен.

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.12.2016 № 315 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы және "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған Банктердің ірі қатысушыларының, банк холдингтерінің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының ірі қатысушыларының, сақтандыру холдингтерінің есептілікті ұсыну қағидалары бекітілсін.
      2. Банктердің ірі қатысушылары, банк холдингтері, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының ірі қатысушылары, сақтандыру холдингтері есептілігінің мынадай нысандары бекітілсін:
      1) осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысының кірістері мен мүлкі туралы мәліметтер;
      2) осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысы туралы мәліметтер;
      3) осы қаулының 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, банк холдингі, сақтандыру холдингі қызметінің түрлері туралы мәліметтер;
      4) осы қаулының 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, банк холдингі, сақтандыру холдингі қатысушысы (акционері) болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер;
      5) осы қаулының 5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің ірі қатысушылары (акционерлері) болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер, сондай-ақ үлестес тұлғалар туралы, банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысын, банк холдингін, сақтандыру холдингін бақылауды жүзеге асыратын тұлғалар туралы, банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысын, банк холдингін, сақтандыру холдингін бақылайтын тұлғаның еншілес және тәуелді ұйымдары туралы мәліметтер;
      6) осы қаулының 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша байланысқан, оның ішінде үлестес тұлғалармен есепті кезең ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күндегі жағдай бойынша қолданыстағы мәмілелер туралы есеп және байланысқан, оның ішінде үлестес тұлғалар тізілімі;
      7) осы қаулының 7-қосымшасына сәйкес нысан бойынша шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау бойынша жұмыс кестелері;
      8) осы қаулының 8-қосымшасына сәйкес нысан бойынша банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысына, банк холдингiне, сақтандыру холдингiне тиесiлi банк, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акциялары санының пайыздық ара қатынасының өзгеруi туралы мәлiметтер, сондай-ақ акцияларды сатып алу үшін пайдаланылатын қаражат көздері;
      9) осы қаулының 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысына тиесiлi банк, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акциялары санының пайыздық ара қатынасының өзгеруi туралы мәлiметтер, сондай-ақ акцияларды сатып алу үшін пайдаланылатын қаражат көздері;
      10) осы қаулының 10-қосымшасына сәйкес нысан бойынша сақтандыру тобы қатысушыларының үшінші тұлғалар (тұлғалар тобы) алдындағы сақтандыру тобының меншікті капиталынан он және одан көп пайызды құрайтын, есепті күнгі жағдай бойынша қолданыстағы барлық міндеттемелері туралы мәліметтер;
      11) осы қаулының 11-қосымшасына сәйкес нысан бойынша сақтандыру тобының есепті кезең ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнгі жағдай бойынша қолданыстағы топ ішілік мәмілелері.
      3. Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7607 тіркелген, 2012 жылғы 21 шілдеде "Егемен Қазақстан" газетінде № 405-409 (27483) жарияланған Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Банктердің ірі қатысушыларының, банк холдингтерінің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ірі қатысушыларының, сақтандыру холдингтерінің, жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушыларының, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның есеп беру қағидаларын бекіту туралы" 2012 жылғы 24 ақпандағы № 97 қаулысының күші жойылды деп танылсын.
      4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк
 
Төрағасы
Г. Марченко
КЕЛІСІЛДІ
 
Қазақстан Республикасы
 
Статистика агенттiгiнiң төрағасы
 
Ә.Смайылов

2013 жылғы 25 қыркүйек
 

      

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 229 қаулысымен
бекітілген

Банктердің ірі қатысушыларының, банк холдингтерінің,
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының ірі қатысушыларының,
сақтандыру холдингтерінің есептілікті ұсыну
қағидалары

      1. Осы Банктердің ірі қатысушыларының, банк холдингтерінің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының ірі қатысушыларының, сақтандыру холдингтерінің есептілікті ұсыну қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы (бұдан әрі – Банктер туралы заң), "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы (бұдан әрі – Сақтандыру қызметі туралы заң), "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – уәкілетті орган) банктердің ірі қатысушыларының, банк холдингтерінің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары ірі қатысушыларының, сақтандыру холдингтерінің есептілікті ұсыну тәртібін белгілейді.
      2. Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің есептілігі уәкілетті органға қағаз тасымалдағышта және (немесе) электрондық форматта ұсынылады.
      3. Қағаз тасымалдағыштағы есептілік қолма-қол немесе почта операторы арқылы ұсынылады. Есептілік почта операторы арқылы ұсынылған жағдайда почта штемпелінде көрсетілген жіберу күні ұсыну күні болып табылады.
      Электрондық форматтағы есептілік ұсынылып отырған деректердiң конфиденциалдылығын және түзетілмеуін қамтамасыз ететiн криптографиялық қорғау құралдары бар ақпаратты кепілдікпен жеткізудің тасымалдау жүйесін пайдалана отырып ұсынылады.
      4. Бір мезгілде басқа банктің және (немесе) басқа сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы болып табылатын жеке тұлға - банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы уәкілетті органға мәліметтерді және өзі ірі қатысушы болып табылатын басқа банк және (немесе) басқа сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы бойынша мәліметтер ескеріле отырып жасалған есепті кезеңдегі ақпаратты бір данада ұсынады.
      5. Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің қаржылық есептілігіне есеп саясаты қоса беріледі.
      Осы тармақтың талабы қаржылық есептілік уәкілетті органға алғаш рет ұсынылған жағдайға, сондай-ақ есеп саясатына өзгерістер енгізілген кезде қолданылады.
      6. Шоғырландырылған қаржылық есептілікке шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау әдістерінің толық сипаттамасы, ақпаратты толық ашу және банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің шоғырландырылған қаржылық есептілігіне енгізілген банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің еншілес және тәуелді ұйымдарының қаржылық есептілігіндегі баптарды талдау үшін қажет шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау бойынша жұмыс кестелері қоса беріледі.
      Банк конгломератының (сақтандыру тобының) құрамына кіретін банк холдингі (сақтандыру холдингі) шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау бойынша жұмыс кестелерін ұсынады.
      7. Қазақстан Республикасының резиденттері емес банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, банк холдингі, сақтандыру холдингі уәкілетті органға аудиторлық ұйым растаған мемлекеттік тілдегі немесе орыс тіліндегі шоғырландырылған, бар болған жағдайда шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және оған түсіндірме жазбаны ұсынады.
      Түсіндірме жазба өзі орналасқан жердегі елдің тиісті қадағалау органының талаптарына сәйкес жасалады.
      8. Егер банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы, банк холдингі немесе сақтандыру холдингі уәкілетті органға есепті кезеңдегі есептілікті ұсынған болса, Банктер туралы заңның 54-1, Сақтандыру қызметі туралы заңның 74-1-баптарында көзделген есептілікті уәкілетті органға ұсыну талап етілмейді.
      Көрсетілген есептіліктің ұсынылғанын растау үшін банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы, банк холдингі, сақтандыру холдингі есепті кезеңдегі есептілік ұсынылған хаттың (хаттардың) деректемелерін көрсете отырып, уәкілетті органға жазбаша түрде хабарлайды.
      9. Бір мезгілде банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі және (немесе) басқа банктің және (немесе) басқа сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы болып табылатын заңды тұлға уәкілетті органға Банктер туралы заңның 54-1, Сақтандыру қызметі туралы заңның 74-1-баптарында көзделген, өзі ірі қатысушы және (немесе) банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі болып табылатын басқа банк және (немесе) басқа сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы бойынша мәліметтер ескеріле отырып жасалған, талап етілген кезеңдегі есептілікті бір данада ұсынады.
      10. Егер осы баптармен уәкілетті органға жылдық есептілікті ұсыну көзделген болса, банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының ірі қатысушыларының, банк холдингтерінің, сақтандыру холдингтерінің Банктер туралы заңның 54-1, Сақтандыру қызметі туралы заңның 74-1-баптарында көзделген өткен жылдың төртінші тоқсанындағы есептілікті ұсынуы талап етілмейді.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 229 қаулысына
1-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жеке тұлға
болып табылатын ірі қатысушысының кірістері мен мүлкі туралы
мәліметтер

      Есепті кезең: 20__ жыл үшін
      Индекс: ЖТІҚ_Н1
      Кезеңділігі: жыл сайын
      Ұсынатындар: банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысы
      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
      Ұсыну мерзімі – қаржы жылы аяқталғаннан кейін күнтізбелік бір жүз жиырма күн ішінде.
      Нысан
      ________________________________________________________
      (ірі қатысушының тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)


Кірістер мен мүлік түрінің атауы
Өлшем бірлігі
Алдыңғы есепті кезеңде
Есепті кезеңде
Саны
Сомасы (мың теңгемен)
Саны
Сомасы (мың теңгемен)
1
2
3
4
5
6
7
1.
Есепті кезеңде алынған кірістер:
 
X
 
X
 
1.1
Жалақы
 
X
 
X
 
1.2
Дивидендтер және ұйымдардың жарғылық капиталында қатысу үлестерінен (акциялардан) кіріс
 
X
 
X
 
1.3
Салымдар бойынша сыйақы
 
X
 
X
 
1.4
Мүлікті жалға беруден түскен кіріс
 
X
 
X
 
1.5
Кәсіпкерлік қызметтен түскен кіріс
 
X
 
X
 
1.6
Мүлікті сатудан түскен кіріс
 
X
 
X
 
1.7
Кірістің басқа түрлері (талдамасымен бірге)
 
X
 
X
 
1.7.1
 
 
 
 
 
 
1.7.n.
 
 
 
 
 
 
2.
Мүлік:
 
 
 
 
 
2.1
Ақша:
ұлттық валютада, оның ішінде:
қолма-қол ақшамен банк шоттарында шетел валютасында, оның ішінде:
қолма-қол ақшамен банк шоттарында
 
X
X
X
X
X
 
X
X
X
X
X
 
2.2
Жылжымайтын мүлік
 
 
 
 
 
2.3
Өзге мүлік (талдамасымен бірге)
 
 
 
 
 
2.3.1
 
 
 
 
 
 
2.3.n.
 
 
 
 
 
 
2.4
банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы акцияларына (қатысу үлестеріне) иелік ететін ұйымдардың атауы
Акциялар санының ұйымдардың дауыс беруші акцияларының жалпы санына арақатынасы / ұйымдарда қатысу үлесі
Саны
Сомасы
Саны
Сомасы
2.4.1
 
 
 
 
 
 
 
2.4.n.
 
 
 
 
 
 
 

      
      Қолы __________
      Күні __________

  "Банктің, сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының ірі
қатысушысының кірістері мен
мүлкі туралы мәліметтер"
әкімшілік деректер жинауға
арналған нысанына қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме
Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жеке тұлға
болып табылатын ірі қатысушысының кірістері мен мүлкі туралы
мәліметтер
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысының кірістері мен мүлкі туралы мәліметтер" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 54-1-бабының 3-тармағына, "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-1-бабының 2-1-тармағына, "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Нысанды банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысы жыл сайын жасайды.
      4. Қағаз тасымалдағыштағы нысанға банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Есепті кезең ретінде есепті жыл көрсетіледі. Егер есеп беруші тұлға есепті жыл ішінде ірі қатысушы мәртебесін алғаш рет иеленген болса, онда есепті кезең ретінде ірі қатысушы мәртебесін иеленген сәттен бастап есепті жыл аяқталғанға дейінгі кезең көрсетіледі.
      6. Нысан банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысының кірістері мен мүлкі туралы мәліметтерді көрсетеді.
      7. 3-бағанда 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1-жолдар бойынша "Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар" 07 ИСО 4217-2001 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес валютаның әріптік коды көрсетіледі.
      8. 4 және 6-бағандар 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1-жолдар бойынша толтырылмайды.
      9. 1.7.1-1.7.n жолдарында 1.1-1.6-жолдарда көрсетілмеген кірістердің өзге түрлері көрсетіледі.
      10. 2.3.1-2.3.n жолдарында 2.1, 2.2-жолдарда көрсетілмеген өзге мүлік көрсетіледі.
      11. 2.4.1-2.4.n. жолдары бойынша:
      1) 2-бағанда банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы жай және (немесе) артықшылықты акциялардың және (немесе) қатысу үлестерінің біреуіне және одан көбіне тікелей иелік ететін ұйымдардың атаулары көрсетіледі;
      2) 3-бағанда, егер Түсіндірменің 10-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген ұйым акционерлік қоғам ұйымдық-құқықтық нысанында құрылса, акциялар санының ұйымдардың дауыс беруші акцияларының жалпы санына арақатынасы көрсетіледі, егер Түсіндірменің 10-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген ұйым жауапкершілігі шектеулі серіктестік ұйымдық-құқықтық нысанында құрылса, ұйымдардың жарғылық капиталдарында қатысу үлесі көрсетіледі.
      12. 5 және 7-бағандар мың теңгемен толтырылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 229 қаулысына
2-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жеке тұлға
болып табылатын ірі қатысушысы туралы мәліметтер

      Есепті кезең: 20__ жыл үшін
      Индекс: ЖТІҚ_Н2
      Кезеңділігі: жыл сайын
      Ұсынатындар: банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысы
      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
      Ұсыну мерзімі – қаржы жылы аяқталғаннан кейін күнтізбелік бір жүз жиырма күн ішінде
      Нысан
      _____________________________________________________
      (ірі қатысушының тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)
       1-кесте. Есеп беруші тұлға туралы мәліметтер:

1.
Тұрғылықты жері (мекенжайы, телефоны, электрондық мекенжайы)
 
2.
Есеп беруші тұлға ірі қатысушы болып табылатын банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының атауы
 
3.
Жеке куәлігі (төлқұжаты) (сериясы, нөмірі, кіммен және қашан берілді)
 
4.
Жеке сәйкестендіру нөмірі
 
5.
Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысының банк, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы қабылдайтын шешімдерге ықпалын жүзеге асыру туралы мәліметтер:
басқа тұлғалармен бірлесіп, олардың арасында жасалған шарт күшімен
өзге тәсілмен
1
2
3
4

      
      2-кесте. Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысына тиесілі жарғылық капиталдарда қатысу үлестерін (акцияларын) көрсете отырып, оның ұйымдардағы лауазымдары туралы мәліметтер


Бизнес - сәйкестендіру нөмірі немесе өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының резиденттері еместер үшін)
Ұйымның атауы
Лауазымы
Ұйымның атауын көрсете отырып, сатып алынған акциялардың қатысу сомасы (құны) (мың теңгемен)
Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысына тиесілі акциялар санының ұйымның дауыс беретін акцияларының жалпы санына ара қатынасы немесе оның жарғылық капиталда қатысу үлесі (пайызбен)
дербес
бірлесіп
тікелей
жанама
пайыз
ұйымның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты (бар болса – әкесінің аты)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

      
      3-кесте. Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысына тиесілі ұйымдардың жарғылық капиталдарында қатысу үлестері (акциялары), сондай-ақ оларды иелену көздері туралы мәліметтер


Бизнес - сәйкестендіру нөмірі немесе өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының резиденттері еместер үшін)
Жарғылық капиталындағы қатысу үлестері немесе акциялары қаржы ұйымының ірі қатысушысына тиесілі ұйымның атауы
Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жарғылық капиталына қатысу сомасы/оның ірі қатысушысына тиесілі акциялардың құны (мың теңгемен)
Акциялар саны
Қаржы ұйымының ірі қатысушысына тиесілі акциялар санының ұйымның дауыс беретін акцияларының жалпы санына ара қатынасы немесе оның жарғылық капиталда қатысу үлесі (пайызбен)
Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысына тиесілі жарғылық капиталда қатысу үлестерін немесе акцияларын иеленуге арналған қаражат көздері
1
2
3
4
5
6
7

      
      4-кесте. Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысының жақын туыстары, жұбайы және жұбайының (зайыбының) жақын туыстары, сондай-ақ осы тұлғалар бақылайтын ұйымдар туралы мәліметтер


Сәйкестендіру нөмірі немесе өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының резиденттері еместер үшін)
Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысының жақын туысының, жұбайының (зайыбының) немесе жұбайының (зайыбының) жақын туысының тегі, аты, (бар болса - әкесінің аты)
Туыстық дәрежесі
Жақын туысы, жұбайы немесе жұбайының (зайыбының) жақын туысы бақылайтын ұйымның атауы
Ұйымның атауы
Тиесілі акциялар санының ұйымның дауыс беретін акцияларының жалпы санына ара қатынасы немесе оның жарғылық капиталында қатысу үлесі (пайызбен)
1
2
3
4
5
6

      
      кестенің жалғасы:

Ірі қатысушының жақын туысының, жұбайының (зайыбының) немесе жұбайының (зайыбының) жақын туысының банктегі, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымындағы лауазымы
Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жарғылық капиталда қатысу сомасы/сатып алынған акцияларының құны (мың теңгемен)
Жақын туысына, жұбайына немесе жұбайының (зайыбының) жақын туысына тиесілі акциялар санының банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс беретін акцияларының жалпы санына ара қатынасы (пайызбен)
дербес
бірлесіп
тікелей
жанама
пайыз
ұйымның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты (бар болса – әкесінің аты)
7
8
9
10
11
12

      
      Қолы __________
      Күні __________

  "Банктің, сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының жеке
тұлға болып табылатын ірі
қатысушысы туралы мәліметтер"
әкімшілік деректер жинауға
арналған нысанына қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жеке тұлға
болып табылатын ірі қатысушысы туралы мәліметтер
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысы туралы мәліметтер" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 54-1-бабының 3-тармағына, "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-1-бабының 2-1-тармағына, "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Нысанды банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысы жыл сайын жасайды.
      4. Қағаз тасымалдағыштағы нысанға банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Есепті кезең ретінде есепті жыл көрсетіледі. Егер есеп беруші тұлға есепті жыл ішінде ірі қатысушы мәртебесін алғаш рет иеленген болса, онда есепті кезең ретінде ірі қатысушы мәртебесін иеленген сәттен бастап есепті жыл аяқталғанға дейінгі кезең көрсетіледі.
      6. Егер банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының шешімдер қабылдауына дербес ықпал ететін болған жағдайда 1-кестенің 5-жолы бойынша мәліметтер толтырылмайды.
      7. Егер банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының шешімдер қабылдауына дербес ықпал етпейтін болған жағдайда:
      1) 3-бағанда есеп беруші тұлға ірі қатысушы болып табылатын банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының атаулары көрсетіледі;
      2) егер банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының шешімдер қабылдауына басқа тұлғалармен бірлесе отырып, өздерінің арасындағы шарттың күшіне қарай ықпал ететін болса, онда 4-бағанда осы тұлғалар көрсетіледі;
      3) егер банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының шешімдер қабылдауына басқаша, оның ішінде осындай ықпал ету мүмкіндігі айқындалатын өкілеттіктер берумен ықпал ететін болса, онда 4-бағанда тиісті мәліметтер көрсетіледі.
      8. Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысының жақын туысы, ері (зайыбы) немесе ерінің (зайыбының) жақын туысы ұйымда лауазым атқарған және (немесе) оның жарғылық капиталында қатысу үлестері (акциялары) болған жағдайларда 4-кестеде мәліметтер көрсетіледі.
      2, 3, 4-кестелерде есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша мәліметтер көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 229 қаулысына
3-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға
болып табылатын ірі қатысушысы, банк холдингі, сақтандыру
холдингі қызметінің түрлері туралы мәліметтер

      Ескерту. 3-қосымшада мемлекеттік тілдегі мәтіні өзгермейді, орыс тіліндегі мәтіні редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2014 № 170 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      Есепті кезең: 20 __ жыл үшін
      Индекс: БСХЗТ ІҚ_Н3
      Кезеңділігі: тоқсандық
      Ұсынатындар: Қазақстан Республикасының резиденттері еместерді қоспағанда, банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, банк холдингі, сақтандыру холдингі
      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
      Ұсыну мерзімі* – есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік тоқсан күн ішінде
      * Банкте, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында банк холдингі, сақтандыру холдингі болмаған жағдайда банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы ұсынатын мерзім – есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік қырық бес күннен кеш емес
      Нысан
      1-кесте. Есеп беруші ұйым туралы мәліметтер:

Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы, банк холдингі, сақтандыру холдингі
Есеп беруші тұлғаның атауы
Бизнес - сәйкестендіру нөмірі, жеке сәйкестендіру нөмірі немесе өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының резиденттері еместер үшін)
Орналасқан жері (почталық және заңды мекенжайы, телефоны, факсы, электрондық мекенжайы)
Уәкілетті органның банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы, банк холдингі, сақтандыру холдингі мәртебесін иеленуге келісімінің деректемелері
1
2
3
4

      
      2-кесте. Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің лауазымды тұлғалары туралы мәліметтер


Жеке сәйкестендіру нөмірі немесе өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының резиденттері еместер үшін)
Лауазымды тұлғаның тегі, аты (бар болса - әкесінің аты)
Лауазымды тұлға қызмет атқаратын не жай және/немесе артықшылықты акциялардың және/немесе қатысу үлестерінің біреуіне және одан көбіне тікелей иелік ететін ұйым туралы мәліметтер
Ұйымның атауы
Ұйымдағы лауазымы
Жарғылық капиталда қатысу сомасы/ сатып алынған акциялардың құны (мың теңгемен)
Лауазымды тұлғаға тиесілі акциялар санының дауыс беруші акциялардың жалпы санына ара қатынасы немесе ұйымның жарғылық капиталында қатысу үлесі (пайызбен)
дербес
бірлесіп
 
 
 
тікелей
жанама
пайыз
заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты (бар болса – әкесінің аты)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

      
      3-кесте. Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің қатысушылары (акционерлері) туралы мәліметтер (банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің ірі қатысушылары (ірі акционерлері) болып табылатын ұйымдарды қоспағанда)


Бизнес - сәйкестендіру нөмірі немесе өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының резиденттері еместер үшін)
Ұйымның атауы / жеке тұлғаның тегі, аты (бар болса – әкесінің аты)
Акцияларды/ қатысу үлесін иелену күні
Жарғылық капиталда қатысу сомасы/ сатып алынған акциялардың құны (мың теңгемен)
Тиесілі акциялар саны
Тиесілі акциялар санының банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің дауыс беретін акцияларының жалпы санына ара қатынасы немесе оның жарғылық капиталында қатысу үлесі (пайызбен)
дербес
бірлесіп
тікелей
жанама
пайыз
ұйымның атауы / жеке тұлғаның тегі, аты (бар болса – әкесінің аты)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

      
      4-кесте. Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің ұйымдардың жарғылық капиталында қатысу үлестерін (акцияларды) сатып алу үшін қарыздар алуы туралы мәліметтер


Қарыз берген ұйым/жеке тұлға
Акциялары (жарғылық капиталында қатысу үлесі) қарыз есебінен сатып алынған ұйым
Қарыз сомасы (мың теңгемен)
Жарғылық капиталда қатысу сомасы /сатып алынған акциялардың құны (мың теңгемен)
Акциялар саны
Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы, банк холдингі, сақтандыру холдингі сатып алған акциялар санының ұйымның дауыс беретін акцияларының жалпы санына ара қатынасы немесе оның жарғылық капиталында қатысу үлесі (пайызбен)
 
 
 
 
Бизнес - сәйкестендіру нөмірі, жеке сәйкестендіру нөмірі немесе өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының резиденттері еместер үшін)
Ұйымның атауы
Бизнес - сәйкестендіру нөмірі, жеке сәйкестендіру нөмірі немесе өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының резиденттері еместер үшін)
Ұйымның атауы
1
2
3
4
5
6
7
8
9

      
      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)
      _____________________________________________________________________
       (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)
      Бас бухгалтер _______________________________________________________
       (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)
      Орындаушы: _________________________ _________ ______________________
       (лауазымы, тегі және аты) (қолы) (телефон нөмірі)
      Қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________.
      Мөр орны

  "Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының заңды тұлға болып табылатын
ірі қатысушысы, банк холдингі,
сақтандыру холдингі қызметінің түрлері
туралы мәліметтер" әкімшілік деректер
жинауға арналған нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға
болып табылатын ірі қатысушысы, банк холдингі, сақтандыру
холдингі қызметінің түрлері туралы мәліметтер
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, банк холдингі, сақтандыру холдингі қызметінің түрлері туралы мәліметтер" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 54-1-бабының 3-тармағына, "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-1-бабының 2-1-тармағына, "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Нысанды банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, банк холдингі, сақтандыру холдингі тоқсан сайын жасайды және есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік тоқсан күн ішінде ұсынады. Банкте, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында банк холдингі, сақтандыру холдингі болмаған жағдайда қаржы ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы ұсынатын мерзім – есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік қырық бес күннен кеш емес.
      4. Қағаз тасымалдағыштағы нысан есеп беруші тұлғаның мөрімен бекітіледі, оған бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер мен орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 1-кестенің 4-бағанында банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы, банк холдингі, сақтандыру холдингі мәртебесін иеленуге жазбаша келісімді берген уәкілетті органның атауы, жазбаша келісімнің нысаны, нөмірі, күні көрсетіледі.
      6. Егер банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің лауазымды тұлғасы 2-кестенің 4-бағанында көрсетілген ұйымда лауазым атқармайтын не оның акцияларына (қатысу үлестеріне) ие болмаса, 5-баған не 6,7, 8, 9, 10-бағандар толтырылмайды.
      1. 7. 3-кестенің 7-бағаны егер банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы, банк холдингі, сақтандыру холдингі акционерлік қоғам ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған жағдайда толтырылады.
      8. 4-кестенің 8-бағаны егер банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы, банк холдингі, сақтандыру холдингі акционерлік қоғам ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған жағдайда толтырылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 229 қаулысына
4-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға
болып табылатын ірі қатысушысы, банк холдингі, сақтандыру
холдингі қатысушысы (акционері) болып табылатын
ұйымдар туралы мәліметтер Есепті кезең: 20__жылғы ___ тоқсан

      Индекс: ЗТБСХ ІҚ_Н4
      Кезеңділігі: тоқсан сайын
      Ұсынатындар: Қазақстан Республикасының резиденттері еместерді қоспағанда, банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы, банк холдингі, сақтандыру холдингі
      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
      Ұсыну мерзімі* – есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік тоқсан күн ішінде
      * Банкте, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында банк холдингі, сақтандыру холдингі болмаған жағдайда банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы ұсынатын мерзім – есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік қырық бес күннен кеш емес
      нысан
      _____________________________________________
      (есеп беруші тұлғаның атауы)


Бизнес - сәйкестендіру нөмірі немесе өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының резиденттері еместер үшін)
Заңды тұлғаның атауы
Қызмет түрiнiң сипаттамасы
Сатып алынған акциялардың қатысу сомасы (құны) (мың теңгемен)
Акциялар саны (дана)
Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысына, банк холдингіне, сақтандыру холдингіне тиесілі акциялар санының эмитенттің орналастырылған акцияларының жалпы санына ара қатынасы немесе заңды тұлғаның жарғылық капиталында қатысу үлесі (пайызбен)
Номиналды (сатып алу)
Баланстық (нетто)
Жиынтығы
оның ішінде провизиялар
жай
артықшылықты
дербес
бірлесіп
тікелей
жанама
пайыз
ұйымның атауы / жеке тұлғаның тегі, аты (бар болса – әкесінің аты)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

      
      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)
      _____________________________________________________________________
       (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)
      Бас бухгалтер _______________________________________________________
       (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)
      Орындаушы: _________________________ _________ ______________________
       (лауазымы, тегі және аты) (қолы) (телефон нөмірі)
      Қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________.
      Мөр орны

  "Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының заңды тұлға болып табылатын
ірі қатысушысы, банк холдингі,
сақтандыру холдингі қатысушысы (акционері)
болып табылатын ұйымдар туралы
мәліметтер" әкімшілік деректер
жинауға арналған нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға
болып табылатын ірі қатысушысы, банк холдингі, сақтандыру
холдингі қатысушысы (акционері) болып табылатын ұйымдар туралы
мәліметтер
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, банк холдингі, сақтандыру холдингі қатысушысы (акционері) болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 54-1-бабының 3-тармағына, "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-1-бабының 2-1-тармағына, "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Нысан тоқсан сайын жасалады және есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік тоқсан күн ішінде ұсынылады. Банкте, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында банк холдингі, сақтандыру холдингі болмаған жағдайда банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы ұсынатын мерзім – есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік қырық бес күннен кеш емес.
      4. Қағаз тасымалдағыштағы нысан есеп беруші тұлғаның мөрімен бекітіледі, оған бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер мен орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 4-баған 3-бағанда көрсетілген, капиталында банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі қатысатын заңды тұлға қызметінің сипаты бойынша толтырылады.7-бағанда резервтер (провизиялар) сомасы абсолюттік мәнінде және плюс белгісімен көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 229 қаулысына
5-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

      Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің ірі қатысушылары (акционерлері) болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер, сондай-ақ үлестес тұлғалар туралы, банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысын, банк холдингін, сақтандыру холдингін бақылауды жүзеге асыратын тұлғалар туралы, банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысын, банк холдингін, сақтандыру холдингін бақылайтын тұлғаның еншілес және тәуелді ұйымдары туралы мәліметтер
      Есепті кезең: 20__ жылғы ____ тоқсан
      Индекс: БСХЗТ ІҚ_Н5
      Кезеңділігі: тоқсан сайын
      Ұсынатындар: Қазақстан Республикасының резиденттері еместерді қоспағанда, банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, банк холдингі, сақтандыру холдингі
      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
      Ұсыну мерзімі* – есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік тоқсан күн ішінде
      * Банкте, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында банк холдингі, сақтандыру холдингі болмаған жағдайда банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы ұсынатын мерзім – есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік қырық бес күннен кеш емес
      Нысан
      ___________________________________________
      (есеп беруші тұлғаның атауы)
       1-кесте. Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің ірі қатысушылары (акционерлері) болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер


Бизнес - сәйкестендіру нөмірі немесе өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының резиденттері еместер үшін)
Ұйымның атауы
Қызмет түрiнiң сипаттамасы
Қатысу сомасы/ сатып алған акциялар құны (мың теңге мен)
Тиесілі акциялар саны (дана)
Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының iрi қатысушының, банк холдингiнiң, сақтандыру холдингiнiң iрi қатысушысына тиесiлi акциялар санының банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының iрi қатысушысының, банк холдингiнiң, сақтандыру холдингiнiң дауыс беретiн акцияларының жалпы санына ара қатынасы немесе оның жарғылық капиталында қатысу үлесi (пайызбен)
дербес
бірлесіп
тікелей
жанама
пайыз
ұйымның атауы / жеке тұлғаның тегі, аты (бар болса – әкесінің аты)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

      
      2-кесте. Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің үлестес тұлғаларының тізілімі


Бизнес - сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін) немесе сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының резиденттері еместер үшін)
Тұлғаның атауы
Тұлға үлестес тұлғаға жатқызылған белгі
1
2
3
4

      
      3-кесте. Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысын, банк холдингін, сақтандыру холдингін бақылауды жүзеге асыратын тұлғалар тізілімі


Бизнес - сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін) немесе сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының резиденттері еместер үшін)
Тұлғаның атауы
Бақылау негіздемелері
Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысын, банк холдингін, сақтандыру холдингін бақылайтын тұлғаның еншілес және тәуелді ұйымдары туралы ақпарат
еншілес ұйымның атауы
тәуелді ұйымдардың атауы
1
2
3
4
5
6

      
      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)
      _____________________________________________________________________
       (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)
      Бас бухгалтер _______________________________________________________
       (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)
      Орындаушы: _________________________ _________ ______________________
       (лауазымы, тегі және аты) (қолы) (телефон нөмірі)
      Қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________.
      Мөр орны

  "Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының заңды тұлға болып табылатын
ірі қатысушысының, банк холдингінің,
сақтандыру холдингінің ірі қатысушылары
(акционерлері) болып табылатын ұйымдар туралы
мәліметтер, сондай-ақ үлестес тұлғалар туралы,
банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының заңды тұлға болып табылатын
ірі қатысушысын, банк холдингін,
сақтандыру холдингін бақылауды
жүзеге асыратын тұлғалар туралы,
банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының заңды тұлға болып табылатын
ірі қатысушысын, банк холдингін,
сақтандыру холдингін бақылайтын
тұлғаның еншілес және тәуелді ұйымдары
туралы мәліметтер" әкімшілік деректер
жинауға арналған нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлғаболып табылатын ірі қатысушысының, банк холдингінің,
сақтандыру холдингінің ірі қатысушылары (акционерлері)
болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер, сондай-ақ
үлестес тұлғалар туралы, банктің, сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі
қатысушысын, банк холдингін, сақтандыру холдингін
бақылауды жүзеге асыратын тұлғалар туралы, банктің,
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып
табылатын ірі қатысушысын, банк холдингін, сақтандыру
холдингін бақылайтын тұлғаның еншілес және тәуелді
ұйымдары туралы мәліметтер
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің ірі қатысушылары (акционерлері) болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер, сондай-ақ үлестес тұлғалар туралы, банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысын, банк холдингін, сақтандыру холдингін бақылауды жүзеге асыратын тұлғалар туралы, банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысын, банк холдингін, сақтандыру холдингін бақылайтын тұлғаның еншілес және тәуелді ұйымдары туралы мәліметтер" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 54-1-бабының 3-тармағына, "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-1-бабының 2-1-тармағына, "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Нысан тоқсан сайын жасалады және есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік тоқсан күн ішінде ұсынылады. Банкте, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында банк холдингі, сақтандыру холдингі болмаған жағдайда банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы ұсынатын мерзім – есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік қырық бес күннен кеш емес.
      4. Қағаз тасымалдағыштағы нысан есеп беруші тұлғаның мөрімен бекітіледі, оған бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер мен орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 1-кестенің 4-бағаны 3-бағанда көрсетілген, банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының (банк холдингінің, сақтандыру холдингінің) капиталында қатысатын заңды тұлға қызметінің сипаты бойынша толтырылады.
      6. 2-кестенің 4-бағанындағы үлестес тұлғалардың белгісі "Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" 1998 жылғы 22 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабында және "Акционерлік қоғамдар туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 64-бабында белгіленген тізбемен айқындалады.
      7. 3-кестенің 4-бағанында "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 2-бабына және "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес бақылау негіздері көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 229 қаулысына
6-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Байланысқан, оның ішінде үлестес тұлғалармен есепті кезең
ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күндегі жағдай бойынша
қолданыстағы мәмілелер туралы есеп және байланысқан, оның
ішінде үлестес тұлғалар тізілімі Есепті кезең: 20__ жылғы ____ тоқсан

      Индекс: БСХЗТ ІҚ_Н6
      Кезеңділігі: тоқсан сайын/жыл сайын
      Ұсынатындар: мыналарды қоспағанда банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, банк холдингі, сақтандыру холдингі:
      банктің және (немесе) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, банк холдингінің және (немесе) сақтандыру холдингінің ірі қатысушысы мәртебесіне ие банктер;
      Қазақстан Республикасының резиденттері еместер.
      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
      Ұсыну мерзімі* – есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік тоқсан күн ішінде
      * Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы ұсынатын мерзім – қаржы жылы аяқталғаннан кейін күнтізбелік бір жүз жиырма күн ішінде
      Нысан
      ___________________________________________
      (есеп беруші тұлғаның атауы)
       1-кесте. Байланысқан, оның ішінде үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп

р/с №
Байланысқан тұлғаның атауы
Бизнес - сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін) немесе сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының резиденттері еместер үшін)
Резиденттік елі
Тұлға ерекше қатынастармен байланысқан/үлестес тұлғаға жатқызылған белгісі
Мәміле түрі
Мәміле мақсаты
Шарттың №
Шарт жасалған күн
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
Жиынтығы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
      жалғасы:

Шарт қолданысының аяқталу күні
Уәкілетті орган шешімінің деректемелері
Мәміле сомасы (мың теңгемен)
Мәміле валютасы
Қамтамасыз етудің болуы туралы мәліметтер (иә/жоқ)
Сыйақы (жылдық пайызбен)
Есепті күндегі қалдығы (мың теңгемен)
Ескерту (2-16-бағандармен көзделмеген өзге ақпарат көрсетіледі)
шарттың талаптары бойынша
ішкі талаптар бойынша байланыспаған тұлғалар үшін
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
      2-кесте. Байланысқан, оның ішінде үлестес тұлғалар тізілімі

р/с №
Бизнес - сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін) немесе сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының резиденттері еместер үшін)
Байланысқан (үлестес) тұлғаның атауы
Резиденттік елі
Тұлға ерекше қатынастармен байланысқан/үлестес тұлғаға жатқызылған белгі
1
2
3
4
5

      
      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)
      _____________________________________________________________________
       (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)
      Бас бухгалтер _______________________________________________________
       (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)
      Орындаушы: _________________________ _________ ______________________
       (лауазымы, тегі және аты) (қолы) (телефон нөмірі)
      Қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________.
      Мөр орны

  "Байланысқан, оның ішінде
үлестес тұлғалармен есепті
кезең ішінде жасалған, сондай-ақ
есепті күндегі жағдай бойынша
қолданыстағы мәмілелер туралы
есеп және байланысқан, оның
ішінде үлестес тұлғалар
тізілімі" әкімшілік деректер
жинауға арналған нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
Байланысқан, оның ішінде үлестес тұлғалармен есепті кезең
ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күндегі жағдай бойынша
қолданыстағы мәмілелер туралы есеп және байланысқан,
оның ішінде үлестес тұлғалар тізілімі
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Байланысқан, оның ішінде үлестес тұлғалармен есепті кезең ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күндегі жағдай бойынша қолданыстағы мәмілелер туралы есеп және байланысқан, оның ішінде үлестес тұлғалар тізілімі" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 54-1-бабының 3-тармағына, "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-1-бабының 2-1-тармағына, "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Нысан тоқсан сайын жасалады және есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік тоқсан күн ішінде ұсынылады. Банкте, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында банк холдингі, сақтандыру холдингі болмаған жағдайда банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы ұсынатын мерзім – есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік қырық бес күннен кеш емес.
      4. Қағаз тасымалдағыштағы нысан есеп беруші тұлғаның мөрімен бекітіледі, оған бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер мен орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Тұлғаның есеп беруші тұлғамен ерекше қатынастармен байланысты/үлестес тұлғаға жатқызылған белгісі "Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" 1998 жылғы 22 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабында, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 40-бабына, "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына, "Акционерлік қоғамдар туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 64-бабында сәйкес айқындалады.
      6. 1, 2-кестелерде:
      1. банк холдингі өзімен ерекше қатынастармен баланысты тұлғалар туралы мәліметтерді көрсетеді;
      2. банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, сақтандыру холдингі үлестес тұлғалар туралы мәліметтерді көрсетеді.
      1. 1-кестеде есеп беруші тұлғаның есеп беруші тұлғамен ерекше қатынастармен байланысты, оның ішінде үлестес тұлғалармен жасаған, байланысқан, оның ішінде үлестес тұлғамен операциялардың әрбір түрі бойынша сомасы есеп беруші тұлғаның есепті күндегі меншікті капиталының мөлшерінен жиынтығында 0,01 пайыз асатын барлық мәмілелері туралы мәліметтерді ашып көрсетеді.
      2. Егер тұлға есеп беруші тұлғамен ерекше қатынастармен байланысқандығының, оның ішінде үлестестігінің бір немесе бірнеше белгісі болса, 2-кестеде барлық белгілері көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 229 қаулысына
7-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау бойынша
жұмыс кестелері Есепті кезең: 20__ жылғы ___ тоқсан

      Индекс: БСХЗТ ІҚ_Н7
      Кезеңділігі: тоқсандық
      Ұсынатындар: банк конгломератының құрамына кіретін банк холдингі (сақтандыру холдингі)
      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
      Ұсыну мерзімі – есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік тоқсан күн ішінде тоқсан сайын
      Нысан
      __________________________________________________
      (банк конгломератының (сақтандыру тобының) атауы)
       1-кесте. Шоғырландырылған бухгалтерлік балансты жасау бойынша
      жұмыс кестесі

Р/с №
Сыныптардың, шоттар топтарының және баланыстық шоттардың
1-қатысушы
2-қатысушы
...
N қатысушы
Қалдық
Түзетулер
Жиынтығы
Сомасы
элиминирлеу
Сомасы
элиминирлеу
Сомасы
элиминирлеу
дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит
1
2
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2.1
3.2.2
3.2.3
...
3.n.1
3.n.2
3.n.3
4
5
6
7
1
Активтер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1
Ақша
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2
Тазартылған қымбат металдар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3
Корреспонденттік шоттар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне қойылатын талаптар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5
Айналысқа шығарылғанға дейiнгi ұлттық валюта банкноталары
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6
Табыс немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7
Басқа банктерде орналастырылған салымдар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8
Басқа банктерге берілген қарыздар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.9
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қарыздар және қаржы лизингі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.10
Филиалдармен есеп айырысулар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.11
Клиенттерге қойылатын талаптар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.12
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.13
Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.14
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.15
Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.16
"Қарыздар және дебиторлық берешек" санатындағы басқа да борыштық құралдар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.17
Төлемдер бойынша есеп айырысулар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.18
Тауарлық-материалдық қорлар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.19
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.20
Негізгі қаражат және материалдық емес активтер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.21
Сыйақы алумен байланысты есептелген кірістер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.22
Сыйақы мен шығыстардың алдын-ала төлемі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.23
Есептелген комиссиялық кірістер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.24
Мерзімі өткен комиссиялық кірістер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.25
Басқа дебиторлар/активтер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.26
Секьюритилендірілетін активтер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.27
Туынды қаржы құралдарымен операциялар және дилинг операциялары бойынша талаптар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.28
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.29
Болған, бірақ мәлімделмеген зияндар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.30
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зияндар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.31
Аннуитет шарттары бойынша болмаған зияндар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.32
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.33
Қосымша резервтер бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.34
Сақтандырушылардан (қайта сақтандырушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйақылары (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.35
Қайта сақтандыру бойынша есептелген комиссиялық кірістер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.36
Басқа дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.37
Сақтандырушыларға берілген қарыздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.38
Болашақ кезеңдердің шығыстары
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.39
Ағымдағы салық активі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.40
Кейінге қалдырылған салық талабы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.41
Инвестициялық мүлік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Міндеттемелер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1
Корреспонденттік шоттар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2
Басқа банктердің талап етуге дейінгі салымдары
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3
Қазақстан Республикасының Үкіметінен, Қазақстан Республикасының жергілікті атқару органдарынан және ұлттық басқарушы холдингтен алынған қарыздар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4
Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қарыздар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5
Басқа банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қарыздар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6
Овернайт қарыздары
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7
Мерзімді салымдар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8
Филиалдармен есеп айырысулар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.9
Клиенттер алдындағы міндеттемелер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.10
Бағалық қағаздармен "РЕПО" операциялары
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.11
Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.12
Реттелген борыштар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.13
Төлемдер бойынша есеп айырысулар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.14
Сыйақы төлеуге байланысты есептелген шығыстар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.15
Әкімшілік-шаруашылық қызмет бойынша есептелген шығыстар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.16
Сыйақы мен кірістердің алдын ала төлемі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.17
Есептелген комиссиялық шығыстар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.18
Мерзімі өткен комиссиялық шығыстар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.19
Басқа да кредиторлар/міндеттемелер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.20
Секьюритилендірілетін активтер бойынша міндеттемелер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.21
Туынды қаржы құралдарымен операциялар және дилинг операциялары бойынша міндеттемелер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.22
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резерві
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.23
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зияндар резерві
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.24
Аннуитет шарттары бойынша болмаған зияндар резерві
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.25
Болған, бірақ мәлімделмеген зияндар резерві
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.26
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар резерві
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.27
Қосымша резервтер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.28
Алынған қарыздар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.29
Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.30
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысулар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.31
Акционерлермен дивидендтер бойынша есеп айырысулар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.32
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша төленуге тиіс шоттар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.33
Басқа кредиторлық берешек
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.34
Бағалау міндеттемелері
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.35
Болашақ кезеңдердің кірістері
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.36
Ағымдағы салық міндеттемесі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.37
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Меншікті капитал
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1
Жарғылық капитал
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2
Қосымша капитал
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3
Алынып қойылған капитал (құрылтайшылардың жарналары)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4
Жалпы банктік тәуекелдерге резервтер (провизиялар)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5
Резервтік капитал және қайта бағалау резервтері
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6
Тұрақтандыру резерві
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.7
Бөлінбеген пайда (өтелмеген зиян)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.8
Азшылық үлесі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
      2-кесте. Кірістер мен шығыстар туралы шоғырландырылған есепті жасау бойынша жұмыс кестесі

Р/с №
Сыныптардың, шоттар топтарының және
1-қатысушы
2-қатысушы
...
N қатысушы
Қалдық
Түзетулер
Жиынтығы
Сомасы
элиминирлеу
Сомасы
элиминирлеу
Сомасы
элиминирлеу
дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит
1
2
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2.1
3.2.2
3.2.3
...
3.n.1
3.n.2
3.n.3
4
5
6
7
4
Кірістер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1
Корреспонденттік шоттар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналастырылған салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3
Табыс немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4
Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5
Басқа банктерге берілген қарыздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қарыздар және қаржы лизингі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.7
Филиалдармен есеп айырысу бойынша кірістер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.8
Банктің клиенттерге талаптары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.9
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.10
Бағалы қағаздармен жасалатын "Kepi РЕПО" операциялары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.11
Капиталға және реттелген борышқа инвестициялар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.12
Өтеуге дейін ұстап қалынатын бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.13
"Қарыздар және дебиторлық берешек" санатындағы өзге борыштық құралдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.14
Дилинг операциялары бойынша кірістер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.15
Комиссиялық кірістер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.16
Қайта бағалаудан кірістер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.17
Қайта бағалаудан іске асырылған кірістер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.18
Сатудан кірістер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.19
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің өзгеруіне байланысты кірістер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.20
Туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша кірістер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.21
Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімппұл)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.22
Басқа кірістер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.23
Резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден түскен кірістер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.24
Салықтардан түскен кірістер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.25
Сақтандыру қызметінен болған кірістер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.26
Сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.27
Қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.28
Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.29
Сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.30
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар резервінің өзгеруі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.31
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.32
Еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.33
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.34
Сақтандыру қызметінен болған басқа кірістер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.35
Инвестициялық қызметтен болған кіріс
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.36
Сыйақы алуға байланысты кірістер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.37
Қаржылық активтермен жүргізілетін операциялар бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.38
Қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.39
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан болған кірістер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.40
Инвестициялық қызметтен болған басқа кірістер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.41
Өзге қызметтен болған кірістер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.42
Активтерді сатудан және активтерді алудан (беруден) болған кірістер (шығыстар)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.43
Өзге қызметтен болған басқа кірістер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.44
Басқа кірістер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
Шығыстар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1
Корреспонденттік шоттар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2
Қазақстан Республикасының Үкіметінен, Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан және ұлттық басқарушы холдингтен алынған қарыздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3
Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қарыздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4
Басқа банктерден алынған қарыздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қарыздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6
Сыйақы төлеуге байланысты басқа шығыстар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7
Овернайт қарыздары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.8
Басқа банктердің салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.9
Филиалдармен есеп айырысулар бойынша шығыстар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.10
Клиенттердің талаптары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстары
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.11
Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялар бойынша сыйақы төлеумен байланысты шығыстар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.12
Бағалы қағаздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.13
Реттелген борыш бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.14
Қамтамасыз етуге ақша бөлу
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.15
Дилинг операциялары бойынша шығыстар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.16
Комиссиялық шығыстар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.17
Қайта бағалау шығыстары
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.18
Еңбекке ақы төлеу және міндетті аударымдар бойынша шығыстар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.19
Қайта бағалаудан жұмсалған шығыстар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.20
Жалпы шаруашылық шығыстары
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.21
Салықтар, алымдар және табыс салығын қоспағанда бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.22
Амортизациялық аударымдар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.23
Сату шығыстары
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.24
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталға қатысу үлесінің өзгеруімен байланысты шығыстар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.25
Туынды қаржы құралдарымен жасалған операциялар бойынша шығыстар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.26
Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.27
Өзге шығыстар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.28
Корпоративтік табыс салығы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.29
Сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыстар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.30
Қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыстар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.31
Қайта сақтандыруға берілген тәуекелдер бойынша шығыстарды өтеу
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.32
Регрестік талап бойынша өтем (нетто)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.33
Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыстар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.34
Сақтандыру зияндарын реттеу бойынша шығыстар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.35
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зияндар резервінің өзгеруі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.36
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зияндар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.37
Аннуитет шарттары бойынша болмаған зияндар резервінің өзгеруі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.38
Аннуитет шарттары бойынша болмаған зияндар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.39
Болған, бірақ мәлімделмеген зияндар резервінің өзгеруі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.40
Болған, бірақ мәлімделмеген зияндар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.41
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар резервінің өзгеруі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.42
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.43
Қосымша резервтердің өзгеруі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.44
Қосымша резервтер бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.45
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлеу бойынша шығыстар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.46
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.47
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған шығыстар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.48
Құнсыздану бойынша резервтерді қалпына келтіру
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.49
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған таза шығыстар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.50
Жалпы және әкімшілік шығыстар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.51
Амортизациялық ақша аударымдары және тозу
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.52
Басқа шығыстар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.53
Кезең ішіндегі пайда (зиян)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.54
Тоқтатылған қызметтен болған пайда (зиян)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6
Корпоративтік табыс салығы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  "Шоғырландырылған қаржылық
есептілікті жасау бойынша
жұмыс кестелері" әкімшілік
деректер жинауға арналған
нысанына қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме
Шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау бойынша
жұмыс кестелері
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмелер "Шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау бойынша жұмыс кестелері" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды және ұсынымдық сипатта болады.
      2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 54-1-бабының 3-тармағына, "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-1-бабының 2-1-тармағына, "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Нысан тоқсан сайын жасалады және есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік тоқсан күннің ішінде ұсынылады.
      4. Қағаз тасымалдағыштағы нысан есеп беруші тұлғаның мөрімен бекітіледі, оған оның бiрiншi басшысы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер мен орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 1-кестенің 4-бағанында "Активтер" шоттары үшін тиісті жол бойынша:
      3.1.3, 3.2.3, ..., 3.n.3-бағандар жиынтығын алып тастағанда 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, ..., 3.n.1, 3.n.2-бағандар жиынтығы көрсетіледі;
      "Міндеттеме", "Меншікті капитал" шоттары үшін тиісті жол бойынша:
      3.1.2, 3.2.2, ..., 3.n.2- бағандар жиынтығын алып тастағанда 3.1.1, 3.1.3, 3.2.1, 3.2.3, ..., 3.n.1, 3.n.3 бағандар жиынтығы көрсетіледі;
      мұнда n – қатысушылар саны.
      6. 2-кесте банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жүзеге асыратын қызметіне қарай толтырылады.
      7. 1, 2-кестеде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы және "Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамындағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын бекіту туралы" 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 3 қаулысының, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6793 тіркелген талаптарына сәйкес шот топтарын ашу және шоттарды нақтылаумен сомаларды көрсету қажет.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 229 қаулысына
8-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды
тұлға болып табылатын ірі қатысушысына, банк холдингіне,
сақтандыру холдингіне тиесілі банктің, сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының акциялары санының пайыздық ара қатынасының
өзгеруі туралы мәліметтер, сондай-ақ акцияларды сатып алу үшін
пайдаланылатын қаражат көзі Есепті кезең: 20__ жылғы __________

      Индекс: ІҚ ЗТ_Н8
      Кезеңділігі: акциялар санының пайыздық арақатынасы өзгерген жағдайда
      Ұсынатындар: банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, банк холдингі, сақтандыру холдингі
      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
      Ұсыну мерзімі – банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысына, банк холдингіне, сақтандыру холдингіне тиесілі акциялар санының пайыздық ара қатынасының өзгеруі туралы шешім қабылданған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде
      Нысан
      ____________________________________________
      (атауы)
       1-кесте. Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысына, банк холдингіне, сақтандыру холдингіне тиесілі банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акциялары санының пайыздық ара қатынасының өзгеруі туралы мәлімет

Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) атауы
 
 
 
Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қосымша сатып алынған акциялар санының және пайыздық ара қатынасының өзгеруi туралы мәлiметтер
Қосымша акциялар сатып алғаннан кейiнгi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысына, банк холдингіне, сақтандыру холдингіне тиесілі банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акцияларының саны
Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тиесiлi акцияларының саны
Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тиесiлi акциялары санының банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс беретiн акцияларының санына пайыздық ара қатынасы
Қарсы агент/ мәмiленiң түрi
Шарттың № және күнi
Акциялар саны (дана)
Брокердiң атауы
Сатып алу бағасы
Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сатып алған акцияларының құны (мың теңгемен)
Банкке, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тиесiлi акцияларының саны (дана)
Тиесiлi акциялар санының банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс беретiн акцияларының санына пайыздық ара қатынасы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

      
      2-кесте. Акцияны сатып алу үшін пайдаланатын қаражат көздері

р/с
Банк, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ірі қатысушысының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын сатып алу шарттар және тәртібі туралы мәлімет
Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын сатып алу үшін пайдаланылатын қаражат көздерінің сипаттамасы, растау құжаттары қоса беріледі
1
2
3

      
      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)
      _____________________________________________________________________
       (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)
      Бас бухгалтер _______________________________________________________
       (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)
      Орындаушы: _________________________ _________ ______________________
       (лауазымы, тегі және аты) (қолы) (телефон нөмірі)
      Қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________.
      Мөр орны

  "Банктің, сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының заңды тұлға
болып табылатын ірі қатысушысына,
банк холдингіне, сақтандыру
холдингіне тиесілі банктің,
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының акциялары санының
пайыздық ара қатынасының өзгеруі
туралы мәлімет, сондай-ақ
акцияларды сатып алу үшін
пайдаланылатын қаражат көзі"
әкімшілік деректер жинауға
арналған нысанына қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша түсіндірме
Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды
тұлға болып табылатын ірі қатысушысына, банк холдингіне,
сақтандыру холдингіне тиесілі банктің, сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының акциялары санының пайыздық ара қатынасының
өзгеруі туралы мәліметтер, сондай-ақ акцияларды сатып алу үшін пайдаланылатын қаражат көзі
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмелер "Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысына, банк холдингіне, сақтандыру холдингіне тиесілі банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акциялары санының пайыздық ара қатынасының өзгеруі туралы мәліметтер, сондай-ақ акцияларды сатып алу үшін пайдаланылатын қаражат көзі" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды және ұсынымдық сипатта болады.
      2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 54-1-бабының 3-тармағына, "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-1-бабының 2-1-тармағына, "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Есеп нысаны банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысына, банк холдингіне, сақтандыру холдингіне тиесілі акциялар саны өзгерген жағдайда жасалады.
      4. Қағаз тасымалдағыштағы нысан есеп беруші тұлғаның мөрімен бекітіледі, оған оның бiрiншi басшысы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер мен орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 1-кестенің 2, 3-бағандарында қосымша акция сатып алғанға дейiнгi есеп беруші тұлғаға тиесiлi акциялар саны және пайыздық ара қатынасы көрсетіледі.
      6. 1-кестенің 6, 8, 9-бағандарында қосымша сатып алынған акциялар саны, бағасы және құны көрсетіледі.
      7. 1-кестенің 8-бағанында банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының бір акциясының теңгедегі құны көрсетіледі.
      8. 2-кестеге банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акциясын сатып алу үшін пайдаланылған қаражат көзін растайтын құжаттар қоса беріледі.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 229 қаулысына
9-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

      Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысына тиесілі банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акциялары санының пайыздық ара қатынасының өзгеруі туралы мәліметтер, сондай-ақ акцияларды сатып алу үшін пайдаланылатын қаражат көзі
      Есепті кезең: 20__жылғы __________
      Индекс: ІҚ ЖТ_Н9
      Кезеңділігі: акциялар санының пайыздық арақатынасы өзгерген жағдайда
      Ұсынатындар: банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жеке
      тұлға болып табылатын ірі қатысушысы
      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
      Ұсыну мерзімі – банкке, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына тиесілі акциялар санының пайыздық ара қатынасын өзгерту туралы шешім қабылданған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде
      Нысан
      ____________________________________________
      (атауы)
       1-кесте. Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысына тиесілі банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акциялары санының пайыздық ара қатынасының өзгеруі туралы мәліметтер

Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы
Қосымша акциялар сатып алғанға дейiнгi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысына, банк холдингіне, сақтандыру холдингіне тиесілі банк, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акцияларының саны
Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қосымша сатып алынған акциялар санының және пайыздық ара қатынасының өзгеруi туралы мәлiметтер
Қосымша акциялар сатып алғаннан кейiнгi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысына, банк холдингіне, сақтандыру холдингіне тиесілі банк, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акцияларының саны
Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тиесiлi акцияларының саны
Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тиесiлi акциялары санының банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс беретiн акцияларының санына пайыздық ара қатынасы
Қарсы агент/ мәмiленiң түрi
Шарттың № және күнi
Акциялар саны (дана)
Брокердiң атауы
Сатып алу бағасы
Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сатып алған акцияларының құны (мың теңгемен)
Банкке, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тиесiлi акцияларының саны (дана)
Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тиесiлi акциялар санының банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс беретiн акцияларының санына пайыздық ара қатынасы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

      
      2-кесте. Акцияны сатып алу үшін пайдаланатын қаражат көздері

Р/с №
Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысының, банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын сатып алу шарттар және тәртібі туралы мәлімет
Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын сатып алу үшін пайдаланылатын қаражат көздерінің сипаттамасы, растау құжаттары қоса беріледі
1
2
3

      
      Қолы _________________
      Күні _________________

  "Банктің, сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының жеке
тұлға болып табылатын ірі
қатысушысына, банк холдингіне,
сақтандыру холдингіне тиесілі
банктің, сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының акциялары
санының пайыздық ара қатынасының
өзгеруі туралы мәлімет, сондай-ақ
акцияларды сатып алу үшін
пайдаланылатын қаражат көзі"
әкімшілік деректер жинауға
арналған нысанына қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша түсіндірме
Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жеке тұлға
болып табылатын ірі қатысушысына тиесілі банктің, сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының акциялары санының пайыздық ара
қатынасының өзгеруі туралы мәліметтер, сондай-ақ акцияларды
сатып алу үшін пайдаланылатын қаражат көзі
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмелер "Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысына тиесілі банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акциялары санының пайыздық ара қатынасының өзгеруі туралы мәліметтер, сондай-ақ акцияларды сатып алу үшін пайдаланылатын қаражат көзі" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды және ұсынымдық сипатта болады.
      2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 54-1-бабының 3-тармағына, "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-1-бабының 2-1-тармағына, "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Нысан банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысына тиесілі акциялар саны өзгерген жағдайда жасалады.
      4. Қағаз тасымалдауыштағы нысанға банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Ірі қатысушы – жеке тұлғалар банк акцияларын сатып алу үшін пайдаланатын қаражат көздері "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 17-1-бабымен және "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 26-бабымен айқындалған.
      6. 1-кестенің 2 және 3-бағандарында қосымша акциялар сатып алғанға дейiнгi есеп беруші тұлғаға тиесiлi акциялар саны және пайыздық ара қатынасы көрсетіледі.
      7. 1-кестенің 6, 8, 9-бағандарында қосымша сатып алынған акциялар саны, бағасы және құны көрсетіледі.
      8.1-кестенің 8-бағанында банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 1 акциясының теңгедегі құны көрсетіледі.
      9. 2-кестеге банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акциясын сатып алу үшін пайдаланылған қаражат көзін растайтын құжаттар қоса беріледі.
      10. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 229 қаулысына
10-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Сақтандыру тобы қатысушыларының үшінші тұлғалар (тұлғалар
тобы) алдындағы сақтандыру тобының меншікті капиталынан он
және одан көп пайызды құрайтын, есепті күнгі жағдай
бойынша қолданыстағы барлық міндеттемелері
туралы мәліметтер

      Есепті кезең: 20__ жылғы __ тоқсан
      Индекс: СТ ЗТ_Н10
      Кезеңділігі: тоқсандық
      Ұсынатындар: сақтандыру тобының құрамына кіретін сақтандыру холдингі
      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
      Ұсыну мерзімі – есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік тоқсан күн ішінде тоқсан сайын
      Нысан
      __________________________________________________
      (сақтандыру тобының атауы)


Қарсы агент атауы
Операция түрі
Валюта түрі
Есепті күнгі қалдық (мың теңгеде)
Шарт жасалған күн (талаптарды орындау басталған күн)
Шарттың қолданылуы аяқталған күн (талаптарды орындау аяқталған күн)
1
2
3
4
5
6
7
1. (Сақтандыру тобы 1-қатысушысының атауы)
1.1
 
 
 
 
 
 
1.2
 
 
 
 
 
 
...
 
 
 
 
 
 
1-қатысушы міндеттемесінің жиынтығы
 
 
 
 
...
N. (Сақтандыру тобы n қатысушысының атауы)
n.1
 
 
 
 
 
 
n.2
 
 
 
 
 
 
...
 
 
 
 
 
 
N қатысушы міндеттемесінің жиынтығы
 
 
 
 

      
      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)
      _____________________________________________________________________
       (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)
      Бас бухгалтер _______________________________________________________
       (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)
      Орындаушы: _________________________ _________ ______________________
       (лауазымы, тегі және аты) (қолы) (телефон нөмірі)
      Қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________.
      Мөр орны

  "Сақтандыру тобы
қатысушыларының үшінші
тұлғалар (тұлғалар тобы)
алдындағы сақтандыру тобының
меншікті капиталынан он және
одан көп пайызды құрайтын,
есепті күнгі жағдай бойынша
қолданыстағы барлық
міндеттемелері туралы
мәліметтер" әкімшілік
деректер жинауға арналған
нысанына қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша түсіндірме
Сақтандыру тобы қатысушыларының үшінші тұлғалар (тұлғалар
тобы) алдындағы сақтандыру тобының меншікті капиталынан он
және одан көп пайызды құрайтын, есепті күнгі жағдай бойынша
қолданыстағы барлық міндеттемелері туралы мәліметтер
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмелер "Сақтандыру тобы қатысушыларының үшінші тұлғалар (тұлғалар тобы) алдындағы сақтандыру тобының меншікті капиталынан он және одан көп пайызды құрайтын, есепті күнгі жағдай бойынша қолданыстағы барлық міндеттемелері туралы мәліметтер" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды және ұсынымдық сипатта болады.
      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-1-бабының 2-1-тармағына, "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Нысан тоқсан сайын жасалады және есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік тоқсан күннің ішінде ұсынылады.
      4. Қағаз тасымалдағыштағы нысан есеп беруші тұлғаның мөрімен бекітіледі, оған оның бiрiншi басшысы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер мен орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 5-бағанда сақтандыру тобы қатысушыларының үшінші тұлғалар (тұлғалар тобы) алдындағы сақтандыру тобының меншікті капиталынан он және одан көп пайызды құрайтын міндеттемелер сомасы көрсетіледі.
      6. N символы – сақтандыру тобындағы қатысушылар саны.
      7. Сақтандыру тобы қатысушыларының атауы, "(1. (Сақтандыру тобы қатысушысының атауы)",... "n (N сақтандыру тобы қатысушысының атауы") жолында көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 229 қаулысына
11-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Сақтандыру тобының есепті кезең ішінде жасалған,
сондай-ақ есепті күнгі жағдай бойынша қолданыстағы
топ ішілік мәмілелері Есепті кезең: 20__ жылғы __________

      Индекс: СТ ЗТ_Н11
      Кезеңділігі: тоқсандық
      Ұсынатындар: сақтандыру тобының құрамына кіретін сақтандыру холдингі
      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
      Ұсыну мерзімі – есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік тоқсан күн ішінде тоқсан сайын
      Нысан
      __________________________________________________
      (сақтандыру тобының атауы)

Р/с №
Сақтандыру тобының қатысушысы
Операция бойынша қарсы агенттің атауы
Мәміле түрі
Сомасы (мың теңгеде)
Шарт жасалған күн (талаптарды орындау басталған күн)
Шарттың қолданылуы аяқталған күн (талаптарды орындау аяқталған күн)
Атауы
Бизнес – сәйкестендіру нөмірі немесе өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының резиденті еместер үшін)
Атауы
Бизнес – сәйкестендіру нөмірі немесе өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының резиденті еместер үшін)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Сақтандыру тобы қатысушыларына талап (қаражат ағыны)
1
1-қатысушы
 
 
 
 
 
 
 
1.1
 
 
 
 
 
 
 
 
1.n
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2-қатысушы
 
 
 
 
 
 
 
2.1
 
 
 
 
 
 
 
 
2.n
 
 
 
 
 
 
 
 
n
N қатысушы
 
 
 
 
 
 
 
Талаптардың (қаражат ағынының) барлығы
 
 
 
 
Сақтандыру тобы қатысушыларына міндеттеме (қаражаттың келуі)
1
1-қатысушы
 
 
 
 
 
 
 
1.1
 
 
 
 
 
 
 
 
1.n
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2-қатысушы
 
 
 
 
 
 
 
2.1
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2
 
 
 
 
 
 
 
 
n
N-қатысушы
 
 
 
 
 
 
 
Міндеттемелердің (қаражаттың келуі) барлығы
 
 
 
 

      
      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)
      _____________________________________________________________________
       (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)
      Бас бухгалтер _______________________________________________________
       (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)
      Орындаушы: _________________________ _________ ______________________
       (лауазымы, тегі және аты) (қолы) (телефон нөмірі)
      Қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________.
      Мөр орны

  "Сақтандыру тобының есепті кезең ішінде
жасалған, сондай-ақ есепті күнгі жағдай
бойынша қолданыстағы топ ішілік
мәмілелері" әкімшілік деректер жинауға
арналған нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша түсіндірме
Сақтандыру тобының есепті кезең ішінде жасалған,
сондай-ақ есепті күнгі жағдай бойынша қолданыстағы
топ ішілік мәмілелері
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмелер "Сақтандыру тобы қатысушыларының үшінші тұлғалар (тұлғалар тобы) алдындағы сақтандыру тобының меншікті капиталынан он және одан көп пайызды құрайтын, есепті күнгі жағдай бойынша қолданыстағы барлық міндеттемелері туралы мәліметтер" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды және ұсынымдық сипатта болады.
      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-1-бабының 2-1-тармағына, "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Нысан тоқсан сайын жасалады және есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік тоқсан күннің ішінде ұсынылады.
      4. Қағаз тасымалдағыштағы нысан есеп беруші тұлғаның мөрімен бекітіледі, оған оның бiрiншi басшысы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер мен орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      1. N символы – сақтандыру тобы қатысушысының саны.
      2. 7-бағанда есепті күнге ағымдағы қалдық көрсетіледі.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады