Инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар есептілігінің тізбесін, нысандарын, ұсыну мерзімдері мен қағидаларын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 27 тамыздағы № 230 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылы 29 қазанда № 8857 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 30 шiлдедегi № 162 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 162 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Мыналар:

      1) осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар есептілігінің тізбесі;

      2) осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп;

      3) осы қаулының 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша меншікті активтер есебінен жасалған "кері РЕПО" және "РЕПО" операциялары туралы есеп;

      4) осы қаулының 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша екінші деңгейдегі банктердегі және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы ағымдағы шоттарда меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша туралы есеп;

      5) осы қаулының 5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп;

      6) осы қаулының 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша инвестициялық қорлар жөніндегі мәліметтер;

      7) осы қаулының 7-қосымшасына сәйкес нысан бойынша клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп;

      8) осы қаулының 8-қосымшасына сәйкес нысан бойынша инвестициялық қордың өзге мүлкінің құрылымы туралы есеп;

      9) осы қаулының 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың инвестициялары туралы есеп;

      10) осы қаулының 10-қосымшасына сәйкес нысан бойынша зейнетақы активтерінің құны туралы есеп;

      11) осы қаулының 11-қосымшасына сәйкес нысан бойынша зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп;

      12) осы қаулының 12-қосымшасына сәйкес нысан бойынша инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың "Инвестициялау лимиттері" пруденциалдық нормативін сақтауы туралы есеп;

      13) осы қаулының 13-қосымшасына сәйкес нысан бойынша зейнетақы жинақтарының көлемі және ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушыларының саны туралы есеп;

      14) осы қаулының 14-қосымшасына сәйкес нысан бойынша зейнетақы төлемдері туралы есеп;

      15) осы қаулының 15-қосымшасына сәйкес нысан бойынша клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп;

      16) осы қаулының 16-қосымшасына сәйкес нысан бойынша меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп;

      17) осы қаулының 17-қосымшасына сәйкес нысан бойынша клиенттердің активтерін және меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп;

      18) осы қаулының 18-қосымшасына сәйкес нысан бойынша клиенттердің активтерін және меншікті активтерді инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп;

      19) осы қаулының 19-қосымшасына сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында жасалған (тіркелген) қаржы құралдарымен мәмілелер (операциялар) туралы есеп;

      20) осы қаулының 20-қосымшасына сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие ұйым туралы мәліметтер;

      21) осы қаулының 21-қосымшасына сәйкес нысан бойынша бағалы қағаздардың халықаралық (шетелдік) нарығында жасалған қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп;

      22) осы қаулының 22-қосымшасына сәйкес нысан бойынша туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп;

      23) осы қаулының 23-қосымшасына сәйкес нысан бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп;

      24) осы қаулының 24-қосымшасына сәйкес нысан бойынша брокердің шоттарындағы ақша қалдығы туралы есеп;

      25) осы қаулының 25-қосымшасына сәйкес нысан бойынша брокердің және (немесе) дилердің қызмет көрсетуі туралы есеп;

      26) осы қаулының 26-қосымшасына сәйкес нысан бойынша номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп;

      27) осы қаулының 27-қосымшасына сәйкес нысан бойынша шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп;

      28) осы қаулының 28-қосымшасына сәйкес Инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың есептілікті ұсыну қағидалары бекітілсін.

      2. Инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар (бұдан әрі – Ұйым) осы қаулының 2, 3, 4, 5-қосымшаларына сәйкес есептілікті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – уәкілетті орган) электрондық форматта, ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

      Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар (бұдан әрі – инвестициялық портфельді басқарушы) осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген есептілікке қосымша осы қаулының 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18-қосымшаларына сәйкес есептілікті уәкілетті органға электрондық форматта, ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

      Ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығымен инвестициялық портфельді басқарушылар (бұдан әрі – ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры) осы қаулының 10, 11, 12, 13, 14-қосымшаларына сәйкес есептілікті уәкілетті органға электрондық форматта, ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей қосымша ұсынады.

      Ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен жасалған активтерді инвестициялық басқару шартына сәйкес бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін басқарған жағдайда, ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры 10, 11, 12, 13, 14-қосымшаларға сәйкес есептілікті бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының активтері және басқарудағы зейнетақы активтері бойынша жеке-жеке ұсынады.

      Брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар (бұдан әрі – брокерлер және (немесе) дилерлер) осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген есептілікке қосымша осы қаулының 19, 21және 24-қосымшаларына сәйкес есептілікті уәкілетті органға электрондық форматта, ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

      Брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар осы қаулының 20, 22, 23, 25-қосымшаларына сәйкес есептілікті уәкілетті органға электрондық форматта, тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей қосымша ұсынады.

      Брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры уәкілетті органға осы қаулының 22, 23, 24, 25-қосымшаларына сәйкес есептілікті ұсынбайды.

      Брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензияларына ие екінші деңгейдегі банктер уәкілетті органға осы қаулының 2, 3, 4, 5, 23-қосымшаларына сәйкес есептілікті ұсынбайды.

      Брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензияларына ие қаржылық агенттіктер, Ұлттық почта операторы уәкілетті органға осы қаулының 2, 3, 4, 5-қосымшаларына сәйкес есептілікті ұсынбайды.

      Номиналды ұстаушы ретінде шоттарды жүргізу құқығымен лицензиясы бар брокерлер және (немесе) дилерлер осы қаулының 26 және 27-қосымшаларына сәйкес жасалған есептерді уәкілетті органға электрондық форматта, тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей қосымша ұсынады.

      Инвестициялық портфельді басқарушылар осы қаулының 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17 және 18-қосымшаларында белгіленген нысандарды толтыру кезінде сенімгерлікпен басқаруға берілген уәкілетті органның алтынвалюта активтерін және Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерін көрсетпейді.

      Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 03.02.2014 № 7 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Ұлттық Банк
Төрағасы
Г. Марченко

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Статистика агенттiгiнiң төрағасы

      Ә. Смайылов _________________

      2013 жылғы 25 қыркүйек

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 230 қаулысына
1-қосымша

Инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік және (немесе)
дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар есептілігінің тізбесі

      Инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың есептілігінде мыналар қамтылады:

      1) меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп;

      2) меншікті активтер есебінен жасалған "кері РЕПО" және "РЕПО" операциялары туралы есеп;

      3) екінші деңгейдегі банктердегі және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы ағымдағы шоттарда меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша туралы есеп;

      4) басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп;

      5) инвестициялық қорлар жөніндегі мәліметтер;

      6) клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп;

      7) инвестициялық қордың өзге мүлкінің құрылымы туралы есеп;

      8) акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың инвестициялары туралы есеп;

      9) зейнетақы активтерінің құны туралы есеп;

      10) зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп;

      11) инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың "Инвестициялау лимиттері" пруденциалдық нормативін сақтауы туралы есеп;

      12) зейнетақы жинақтарының көлемі және ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушыларының саны туралы есеп;

      13) зейнетақы төлемдері туралы есеп;

      14) клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп;

      15) меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп;

      16) клиенттердің активтерін және меншікті активтерді туынды қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп;

      17) клиенттердің активтерін және меншікті активтерді инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп;

      18) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында жасалған (тіркелген) қаржы құралдарымен мәмілелер (операциялар) туралы есеп;

      19) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие ұйым туралы мәліметтер;

      20) бағалы қағаздардың халықаралық (шетелдік) нарықтарында жасалған қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп;

      21) туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп;

      22) үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп;

      23) брокердің шоттарындағы ақша қалдығы туралы есеп;

      24) брокердің және (немесе) дилердің қызмет көрсетуі туралы есеп;

      25) номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп;

      26) шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 230 қаулысына
2-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.01.2018 № 5 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Есепті кезең: 20__жылғы "___"________

      Индекс: 1- RCB_CBSA

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: инвестициялық портфельді басқарушылар; брокерлер және (немесе) дилерлер

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кеш емес

  Нысан

      _____________________________________________________

      (ұйымның толық атауы)

      (мың теңгемен)

р/с №

Эмитенттің атауы

Эми тенттің елі

Бағалы қағаз түрі

Ұлттық сәйкестендіру нөмiрi немесе халықаралық сәйкестендіру нөмiрi

Бағалы қағаздардың саны

барлы ғы

оның ішінде ауыртпалық салынған бағалы қағаздар

ауыртпалық салынған бағалы қағаздар, барлығы

оның ішінде репо-ға берілген бағалы қағаздар

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары1.1.2

Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары2.1.

екiншi деңгейдегі банктердің бағалы қағаздары2.1.1.2.2.

екiншi деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалардың бағалы қағаздары2.2.1.3

Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары3.1.4

Қазақстан Республикасының бейрезиденттерi - эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары4.1.5

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары5.1.6

Инвестициялық қорлардың пайлары6.1.7

Жиынтығы      кестенің жалғасы:

бағалы қағазды сатып алу валютасы

Бір бағалы қағазды сатып алу үшін бағасы

Кезеңі

Бағалы қағаздардың сатып алу құны

Номиналды құны

есепке қойылған күн

өтеу күні

валютасы

бір бағалы қағаздың құны

9

10

11

12

13

14

15

 …      кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздардың баланстық құны

Есепке алу санаты

барлы ғы

дис-конт / сыйлықақы

есептелген сыйақы

оң/ теріс түзету

ауыртпалық салынған бағалы қағаздар, барлығы

оның ішінде репо-ға берілген бағалы қағаздар

қалыптастырылған резервтер (провизиялар)

16

17

18

19

20

21

22

23
      кестенің жалғасы:

Рейтингі

Портфельдегі ағымдық купондық мөлшерлеме

есепке қойылған күн

есепті күні

24

25

26      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                  қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)             қолы

      Орындаушы ______________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)            қолы

      Телефоны:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "____" __________

      Мөр орны (бар болса)

      Ескерту: әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Меншікті активтер
есебінен сатып алынған 
бағалы қағаздар туралы 
есеп нысанына қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер және (немесе) дилер ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 2 және 3-бағандарда бағалы қағаз эмитентінің атауы және оның резиденттік елі көрсетіледі.

      6. 4-бағанда типі көрсетіле отырып, сатып алынған бағалы қағаз түрі көрсетіледі.

      7. 5-бағанда ұлттық сәйкестендіру нөмірі (шетелдік бағалы қағаздарға қатысты - халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN), айналыс мерзімі өткен және эмитент оларды өтеу жөніндегі міндеттемелерді орындамаған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарына қатысты – талап ету құқықтарының сәйкестендіргіші) көрсетіледі.

      8. 6-бағанда данамен сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар бір бағалы қағаздың номиналды құны ескеріле отырып, данамен көрсетіледі.

      9. 7-бағанда есепті күнге ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

      10. 8-бағанда есепті күнге репо-ға берілген, ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

      11. 9 және 14-бағандарда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар" 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

      12. 10-бағанда мәміленің теңгемен жүзеге асырылғанын растайтын бастапқы құжатта (биржалық куәлік, брокердің және (немесе) дилердің есебі, ақпарат берудің және төлемдер жасаудың халықаралық банкаралық жүйесі (SWIFT) бойынша алынған растау) көрсетілген баға көрсетіледі. Бағалы қағазды сатып алу шетел валютасымен төленген жағдайда осы сома мәміле жасау күнінде қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі.

      13. 11-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылу күні көрсетіледі.

      14. 12-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу күні көрсетіледі.

      15. 13-бағанда агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төленген сыйақыны және комиссияны қосқандағы тікелей сатып алуға байланысты шығыстарды, қор биржаларының алымдарын, сондай-ақ аударым бойынша банк қызметтерін қосқанда, сатып алушының сатушыға төлеген шамасына азайтылған бағалы қағаздардың сатып алу құны (мұндай бар болғанда) көрсетіледі.

      16. 14 және 15-бағандар борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады. 15-бағанда борыштық облигацияның оны шығару кезінде айқындалған, купондық облигация бойынша пайыздармен көрінетін сыйақы есептелетін құнының ақшалай көрінісі, сондай-ақ борыштық облигацияны ұстаушыға оны өтеу кезінде төленуге тиіс сома көрсетіледі. Сомасы шығарылым валютасымен көрсетіледі.

      17. 16-бағанда бағалы қағаздардың бухгалтерлік есепте көрсетілген құны көрсетіледі.

      18. 17-бағанда дисконттың (алу белгісімен) немесе сыйлықақының (абсолюттік көрінісінде) амортизацияланбаған бөлігі көрсетіледі.

      19. 18-бағанда есептелген, бірақ алынбаған сыйақы көрсетіледі, осы бағанды толтыру кезінде борыштық бағалы қағаздар бойынша – купон көрсетіледі, акциялар бойынша дивидендтер көрсетіледі.

      20. 19-бағанда оң немесе теріс түзету көрсетіледі.

      21. 20-бағанда ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың бухгалтерлік есепте көрсетілген құны көрсетіледі.

      22. 21-бағанда репо шарттарымен ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың бухгалтерлік есепте көрсетілген құны көрсетіледі.

      23. 22-бағанда қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтер (провизиялар) мөлшері көрсетіледі. Резервтер (провизиялар) қосу белгісімен абсолютті шамада көрсетіледі.

      24. 23-бағанда бағалы қағаздың "өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есептелетін", "пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша есептелетін" немесе "амортизацияланған құны бойынша есептелетін" санаты көрсетіледі.

      25. 24 және 25-бағандарды толтыру кезінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысының 3-тармағында көрсетілген рейтингілік агенттіктердің бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша ел рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 24 және 25-бағандарда "рейтингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

      26. 26-бағанда Нысанды ұсыну күніндегі борыштық қаржы құралдары бойынша купондық мөлшерлеме көрсетіледі.

      27. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 230 қаулысына
3-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Меншікті активтер есебінен жасалған "кері РЕПО" және
"РЕПО" операциялары туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" ________

      Индекс: 2- RCB_REPO_SA

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: инвестициялық портфельді басқарушылар; брокерлер және (немесе) дилерлер

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі – есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кеш емес

      Нысан

      __________________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

      (мың теңгемен)

р/с №

Эмитенттің атауы

Эмитенттің елі

Бағалы қағаз түрi

Ұлттық сәйкестендіру нөмiрi, халықаралық сәйкестендiру нөмiрi

Бағалы қағаздардың саны

Номиналды құн валютасы

Кезең

Операция ашылған күн

Операция жабылған күн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

"Керi РЕПО" операциялары


1.1.

Тура тәсiл


1.1.1.

1.2.

Автоматты тәсiл


1.2.1.

2

"РЕПО" операциялары


2.1.

Тура тәсiл


2.1.1.

2.2.

Автоматты тәсiл


2.2.1.


      кестенiң жалғасы:

Операция мерзiмi күнмен

Сыйақы мөлшерлемесі

Баланстық құны

Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер (провизиялар)

Рейтингі

Қор биржасы тізімінің санаты

мәміле жасалған күндегі

есепті күнгі

мәміле жасалған күндегі

есепті күнгі

10

11

12

13

14

15

16

17


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы "____" __________.

      мөр орны

  "Меншікті активтер
есебінен жасалған
"кері РЕПО" және
"РЕПО" операциялары
туралы есеп" әкімшілік
деректер жинауға арналған
нысанына қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
Меншікті активтер есебінен жасалған "кері РЕПО" және
"РЕПО" операциялары туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Меншікті активтер есебінен жасалған "кері РЕПО" және "РЕПО" операциялары туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер және (немесе) дилер ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден аз сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер мен орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 4-бағанда типі көрсетіле отырып, "кері РЕПО" және "РЕПО" операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаз түрі көрсетіледі.

      6. 6-бағанда "кері РЕПО" және "РЕПО" операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

      7. 7-бағанда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар" 07 ИСО 4217-2001 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

      8. 14 және 15-бағандарды толтыру кезінде Standard and Poor's Financial Services LLC, Moody’s Investors Services, FitchRatings рейтингілік агенттіктерінің немесе олардың еншілес рейтингілік ұйымдарының бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша ел рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 14 және 15-бағандарда "рейтингісі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

      9. 16 және 17-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасының резиденттері бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы ресми тізімінің санаты болмаған кезде 16 және 17-бағандарда "листингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының резиденттері еместердің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

      10. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 230 қаулысына
4-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Екінші деңгейдегі банктердегі және банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы ағымдағы
шоттарда меншікті активтер есебінен орналастырылған
салымдар мен ақша туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" ________

      Индекс: 3- RCB_Vklady_SA

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: инвестициялық портфельді басқарушылар; брокерлер және (немесе) дилерлер

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі – есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кеш емес

      Нысан

      __________________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

      (мың теңгемен)

р/с

Банктің атауы

Рейтингі

Салым валютасы

Банктік салым шартының жасалған күні мен нөмірі

Салым мерзiмi (күнмен)

салым орналастырылған күндегі

есепті күнгі

күні

нөмірі

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Екінші деңгейдегі банктердегі шоттардағы ақша1.1.
...
2

Талап етуге дейінгі салымдар2.1.
...
3

Мерзiмдi салымдар3.1.
...
4

Шартты салымдар4.1.
...
5.

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы шоттардағы ақша5.1.
...
6

Барлығы
      кестенiң жалғасы:

Салым бойынша сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайыздармен)

Салым бойынша негізгі борыш сомасы

Салымның баланстық құны

Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер (провизиялар)

Ескерту

теңгемен

шетел валютасымен

барлығы

оның ішінде салым бойынша есептелген сыйақы

9

10

11

12

13

14

15


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы "____" __________.

      мөр орны

  "Екінші деңгейдегі банктердегі
және банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы
ағымдағы шоттарда меншікті активтер
есебінен орналастырылған салымдар мен
ақша туралы есеп" әкімшілік деректер
жинауға арналған нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
Екінші деңгейдегі банктердегі және банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы ағымдағы
шоттарда меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар
мен ақша туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Екінші деңгейдегі банктердегі және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы ағымдағы шоттарда меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер және (немесе) дилер ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Нысан мың теңгемен ұсынылады. Бес жүз теңгеден аз сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер мен орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 3 және 4-бағандарды толтыру кезінде Standard and Poor's Financial Services LLC, Moody’s Investors Services, FitchRatings рейтингілік агенттіктерінің немесе олардың еншілес рейтингілік ұйымдарының бірі берген екінші деңгейдегі банктің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 3 және 4-бағандарда "рейтингісі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар бойынша толтырылмайды.

      6. 5-бағанда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар" 07 ИСО 4217-2001 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

      7. 8-бағанда банктік салым шарты бойынша салымның мерзімі көрсетіледі, салым мерзімі ұзартылған жағдайда ұзартылған мерзімі ескеріліп көрсетіледі.

      8. 10 және 11-бағандарда меншікті активтерді Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде, екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастыру сомасы көрсетіледі. Активтер шетел валютасындағы салымға орналастырылған жағдайда баламасы ұлттық валюта – теңгемен 10-бағанда бір мезгілде көрсетіле отырып, 11-баған толтырылады, активтер ұлттық валюта – теңгедегі салымға орналастырылған жағдайда 10-баған толтырылады.

      9. Егер салымға меншік құқығын шектеулер болса, онда 15-бағанда "иә" деген сөз қойылады.

      10. Кесте салымдар мен ақша сомасы көрсетіле отырып және әрбір валюта, екінші деңгейдегі банк және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым бойынша жеке-жеке толтырылады.

      11. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 230 қаулысына
5-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" ________

      Индекс: 4 - RCB_IKDU

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: инвестициялық портфельді басқарушылар; брокерлер және (немесе) дилерлер

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі – есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кеш емес

      Нысан

      ______________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

Заңды тұлғаның атауы

Сатып алу құны (мың теңгемен)

Баланстық құн (мың теңгемен)

Акциялар саны (дана)

Ұйымға тиесiлi акциялар санының эмитенттің орналастырылған акцияларының жалпы санына арақатынасы

Сатып алу күнi

Барлығы

оның ішінде есептелген дивиденттер

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Қазақстан Республикасының резиденттерi - қаржы ұйымдары1. 1.

Екiншi деңгейдегi банктер1.1.1.

жай акциялар1.1.1.1.
...
1.1.2.

артықшылықты акциялар1.1.2.1.
...
1.2.

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары1.2.1.

жай акциялар1.2.1.1.
...
1.2.2.

артықшылықты акциялар1.2.2.1.
...
1.3.

Өзге қаржы ұйымдары1.3.1.

жай акциялар1.3.1.1.
...
1.3.2.

артықшылықты акциялар1.3.2.1.
...
2.

Қаржы ұйымдары болып табылмайтын заңды тұлғалар2.1.

жай акциялар2.1.1.
...
2.2.

артықшылықты акциялар2.2.1.
...
3.

Қазақстан Республикасының резиденттерi болып табылмайтын ұйымдар3.1.

жай акциялар3.1.1.
...
3.2.

артықшылықты акциялар3.2. 1.
...
4.

Барлығы
      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы "____" __________.

      мөр орны

  "Басқа заңды тұлғалардың
капиталына инвестициялар
туралы есеп" әкімшілік деректер
жинауға арналған нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер және (немесе) дилер ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден аз сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер мен орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда ұйымның қауымдасқан ұйымдардың, сондай-ақ басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестицияларының мөлшері туралы мәліметтер көрсетіледі.

      6. Нысанның барлық деректері ұйым капиталына қатысатын заңды тұлға қызметінің сипаты бойынша ұсынылады.

      7. 3-бағанда сатып алу күніндегі акциялардың сатып алу құны көрсетіледі.

      8. 4-бағанда басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың бухгалтерлік есепте көрсетілген баланстық құны көрсетіледі.

      9. 5-бағанда басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар бойынша есептелген дивиденттер сомасы көрсетіледі.

      10. 6-бағанда сатып алынған акциялардың саны көрсетіледі.

      11. 8-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күні көрсетіледі.

      12. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 230 қаулысына
6-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Инвестициялық қорлар жөніндегі мәліметтер Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" ________

      Индекс: 5- RCB_IF

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: инвестициялық портфельді басқарушылар

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі – есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кеш емес

      Нысан

      __________________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

      (мың теңгемен)

Инвестициялық қордың атауы

Айналыстағы пайлар саны

Пайдың есептеу құны (инвестициялық пай қоры үшін)

Пай кірістілігі (инвестициялық пай қоры үшін), жылдық %-бен

Акциялар құны (акционерлік инвестициялық қор үшін )

Заңды тұлғалар пайшыларының саны (инвестициялық пай қоры үшін)

Жеке тұлғалар пайшыларының саны (инвестициялық пай қоры үшін)

Ескерту

есепті кезеңнің басында

есепті кезеңнің соңында

1

2

3

4

5

6

7

8

9      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы "____" __________.

      мөр орны

  "Инвестициялық қорлар
жөніндегі мәліметтер" әкімшілік
деректер жинауға арналған
нысанына қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
Инвестициялық қорлар жөніндегі мәліметтер
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Инвестициялық қорлар жөніндегі мәліметтер" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер мен орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 5-баған формула бойынша (Р1/Р2-1)/N х 365 күн х 100) толтырылады, мұнда:

      P1 - есепті кезеңнің соңындағы пайдың есептеу құны (4-баған);

      P2 - есепті кезеңнің басындағы пайдың есептеу құны (3-баған);

      N - есепті кезеңдегі күндер саны.

      6. 3, 4, 5 және 6-бағандар үтірден кейін 4 таңбамен көрсетіледі.

      7. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 230 қаулысына
7-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық
портфельдің құрылымы туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" ________

      Индекс: 6-RCB_СП_client

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: инвестициялық портфельді басқарушылар

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі – есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кеш емес

      Нысан

      __________________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

      1-кесте

Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар

      (мың теңгемен)

р/с

Инвестициялық қордың/ эмитенттiң атауы

Эмитенттiң елі

Бағалы қағаз түрi

Ұлттық сәйкестендіру нөмiрi немесе халықаралық сәйкестендiру нөмiрi

Бағалы қағаздардың саны (дана)

Номиналды құны

Төлем валютасы

барлығы

оның ішінде ауыртпалық салынған бағалы қағаздар

валютасы

бір бағалы қағаздың құны

ауыртпалық салынған бағалы қағаздар, барлығы

оның ішінде РЕПО-ға берілген бағалы қағаздар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Инвестициялық қорлар бойынша жиынтығы


1.1.

...

2

Өзге клиенттер бойынша жиынтығы


2.1.

...
Барлығы:      кестенiң жалғасы:

Бір бағалы қағаз үшін сатып алу құны

Кезеңі

Бағалы қағаздың сатып алу құны

Бағалы қағаздардың баланстық құны

есепке қойылған күн

өтелген күн

Барлығы

оның ішінде ауыртпалық салынған бағалы қағаздар

Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер (провизиялар)

барлығы (теңгемен)

оның ішінде есептелген сыйақы

ауыртпалық салынған бағалы қағаздар, барлығы

оның ішінде РЕПО-ға берілген бағалы қағаздар

12

13

14

15

16

17

18

19

20


      кестенiң жалғасы:

Рейтингі

Қор биржасы тізімінің санаты

Портфельдегі ағымдағы купондық мөлшерлемесі

есепке қойылған күндегі

есепті күндегі

есепке қойылған күндегі

есепті күндегі

21

22

23

24

25


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________.

      мөр орны

      2-кесте

Клиенттердің активтері есебінен "кері РЕПО" операциялары
бойынша сатып алынған бағалы қағаздар

      (мың теңгемен)

р/с

Инвестициялық қордың / эмитенттiң атауы

Эмитенттiң елі

Бағалы қағаз түрi

Ұлттық сәйкестендіру нөмiрi немесе халықаралық сәйкестендiру нөмiрi

Бағалы қағаздардың саны (дана)

Номиналды құнының валютасы

Мәміленің валютасы

Бір бағалы қағаз үшін ашу бағасы

барлығы (теңгемен)

номиналды құнының валютасымен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Инвестициялық қорлар бойынша жиынтығы

1.1.


...


2

Барлық өзге клиенттер бойынша жиынтығы

2.1.


...
Барлығы:


      кестенiң жалғасы:

Бір бағалы қағаз үшін жабу бағасы

Кезеңі

Бағалы қағаздардың баланстық құны

Операция бойынша кірістілік мөлшерлемесі

Рейтингі

Қор биржасы тізімінің санаты

барлығы (теңгемен)

номиналды құнының валютасымен

Операция ашылған күн

Операция жабылған күн

есепке қойылған күндегі

есепті күндегі

есепке қойылған күндегі

есепті күндегі

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы "____" __________.

      мөр орны

      3-кесте

Екінші деңгейдегі банктердегі салымдар

      (мың теңгемен)

р/с

Инвестициялық қордың / эмитенттiң атауы

Банктің рейтингі

Салым валютасы

Банктік салым шартының жасалған күні мен нөмірі

Салым мерзiмi (күнмен)

Сыйақы төлеу кезеңі

Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайыздармен)

салым орналастырылған күндегі

есепті күнгі

күні

нөмірі

кезеңділігі

күні

номиналды

тиімді

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Инвестициялық қорлар бойынша жиынтығы1.1.
...
2

Барлық өзге клиенттер бойынша жиынтығы2.1.
...

Барлығы:
      кестенiң жалғасы:

Салым бойынша негізгі борыш сомасы

Баланстық құны

Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер

Барлығы (теңгемен)

шетел валютасымен

барлығы

оның ішінде есептелген сыйақы

13

14

15

16

17


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы "____" __________.

      мөр орны

      "Клиенттердің активтері

      есебінен сатып алынған

      инвестициялық портфельдің

      құрылымы туралы есеп"

      әкімшілік деректер жинауға

      арналған нысанына қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық
портфельдің құрылымы туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден аз сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер мен орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      1-кесте бойынша:

      5. 2-баған инвестициялық қорлар бойынша инвестициялық қордың және эмитенттің атауы көрсетіледі, өзге клиенттер бойынша эмитенттің атауы көрсетіледі.

      6. 4-бағанда типі көрсетіле отырып, сатып алынған бағалы қағаз түрі көрсетіледі.

      7. 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

      8. 9 және 11-бағандарда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар" 07 ИСО 4217-2001 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

      9. 10-баған борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады.

      10. 12-бағанда мәміленің жүзеге асырылуын растайтын бастапқы құжатта (биржалық куәлік, брокердің және (немесе) дилердің есебі, ақпарат аудару мен төлемдер жасаудың халықаралық банкаралық жүйесі (SWIFT) бойынша алынған растау) көрсетілген баға көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазға шетел валютасымен ақы төленген жағдайда бұл сома мәміле жасалған күні қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі.

      11. 13-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күні көрсетіледі.

      12. 14-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу мерзімі көрсетіледі.

      13. 15-бағанда агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төленген сыйақылар мен комиссияларды, қор биржаларының алымдарын қосқанда, сатып алуға тікелей байланысты шығыстарды қоса алғандағы қаржы құралдарының сатып алу құны, сондай-ақ аудару бойынша банк қызметтері және сатып алушы сатушыға төлеген пайызға азайтылған шамасы (мұндай бар болса) көрсетіледі.

      14. 16-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген бағалы қағаздар құны көрсетіледі.

      15. 21 және 22-бағандарды толтыру кезінде Standard and Poor's Financial Services LLC, Moody’s Investors Services, FitchRatings рейтингілік агенттіктерінің немесе олардың еншілес рейтингілік ұйымдарының бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша ел рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 21 және 22-бағандарда "рейтингісі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 21-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі рейтингі көрсетіледі.

      16. 23 және 24-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасының резиденттері бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы ресми тізімінің санаты болмаған кезде 23 және 24-бағандарда "листингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының резиденттері еместердің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 23-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі қор биржасы тізімінің санаты көрсетіледі.

      17. 25-бағанда есеп беру күніндегі борыштық қаржы құралдары бойынша купондық мөлшерлемесі көрсетіледі.

      18. Нысан әрбір инвестициялық қордың бөлігінде және инвестициялық қор болып табылмайтын барлық клиенттер бойынша толтырылады.

      19. Нысанда зейнетақы активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар көрсетілмейді.

      20. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

      2-кесте бойынша:

      21. 2-баған инвестициялық қорлар бойынша инвестициялық қордың және эмитенттің атауы көрсетіледі, өзге клиенттер бойынша эмитенттің атауы көрсетіледі.

      22. 4-бағанда типі көрсетіле отырып, "кері РЕПО" операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаз түрі көрсетіледі.

      23. 7 және 8-бағандарда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар" 07 ИСО 4217-2001 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

      24. 9 және 10-бағандарда "кері РЕПО" операциясының жүзеге асырылуын растайтын бастапқы құжатта көрсетілген үтірден кейін 4 таңбаға дейінгі дәлдікпен бағасы көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазға шетел валютасымен ақы төленген жағдайда баламасы ұлттық валюта – теңгемен 9 және 11-бағандарда бір мезгілде көрсетіле отырып, 10 және 12-бағандар толтырылады, сатып алынған бағалы қағазға ұлттық валюта – теңгемен ақы төленген жағдайда 9 және 11-бағандар толтырылады.

      25. 15-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген құны көрсетіледі.

      26. 17 және 18-бағандарды толтыру кезінде Standard and Poor's Financial Services LLC, Moody’s Investors Services, FitchRatings рейтингілік агенттіктерінің немесе олардың еншілес рейтингілік ұйымдарының бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша ел рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 17 және 18-бағандарда "рейтингісі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 17-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі рейтингі көрсетіледі.

      27. 19 және 20-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасының резиденттері бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы ресми тізімінің санаты болмаған кезде 19 және 20-бағандарда "листингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының резиденттері еместердің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 19-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі қор биржасы тізімінің санаты көрсетіледі.

      28. Нысан әрбір инвестициялық қордың бөлігінде және инвестициялық қор болып табылмайтын барлық клиенттер бойынша толтырылады.

      29. Нысанда зейнетақы активтері есебінен "кері РЕПО" операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздар көрсетілмейді.

      30. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

      3-кесте бойынша:

      31. 2-баған инвестициялық қорлар бойынша инвестициялық қордың және эмитенттің атауы көрсетіледі, өзге клиенттер бойынша эмитенттің атауы көрсетіледі.

      32. 3 және 4-бағандарды толтыру кезінде Standard and Poor's Financial Services LLC, Moody’s Investors Services, FitchRatings рейтингілік агенттіктерінің немесе олардың еншілес рейтингілік ұйымдарының бірі берген екінші деңгейдегі банктің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 3 және 4-бағандарда "рейтингісі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар бойынша толтырылмайды.

      33. 5-бағанда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар" 07 ИСО 4217-2001 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

      34. 8-бағанда банктік салым шарты бойынша салымның мерзімі көрсетіледі, салым мерзімі ұзартылған жағдайда ұзартылған мерзімі ескеріліп көрсетіледі.

      35. 9 және 10-бағандарда жинақталған сыйақы төлемінің күні мен кезеңділігі банктік салым шартының талаптарына сәйкес көрсетіледі.

      36. 13 және 14-бағандарда клиенттердің активтерін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымға орналастыру сомасы көрсетіледі. Зейнетақы активтері шетел валютасындағы салымға орналастырылған жағдайда баламасы ұлттық валюта – теңгемен 13-бағанда бір мезгілде көрсетіле отырып, 14-баған толтырылады, зейнетақы активтері ұлттық валюта – теңгедегі салымға орналастырылған жағдайда 13-баған толтырылады.

      37. Кесте әрбір банк бойынша және салымның әрбір валютасы бойынша жеке-жеке салымдар сомасы көрсетіле отырып толтырылады.

      38. Нысан әрбір инвестициялық қордың бөлігінде және инвестициялық қор болып табылмайтын барлық клиенттер бойынша толтырылады.

      39. Нысан зейнетақы активтері есебінен орналастырылған салымдар көрсетілмейді.

      40. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 230 қаулысына
8-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Инвестициялық қордың өзге мүлкінің құрылымы туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" ________

      Индекс: 7-RCB_PROPERTY

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: инвестициялық портфельді басқарушылар; брокерлер және (немесе) дилерлер

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі – есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кеш емес

      Нысан

      __________________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

      (мың теңгемен)

р/с №

Инвестициялық қордың атауы

Мүліктің атауы

Сатып алу құны

Баланстық құны

Ескерту

1

2

3

4

5

6

1.

х

Жер телімдері
1.1.


...


2

х

Үйлер мен ғимараттар
2.1.


...


3.

х

Жылжымайтын мүліктің салынып жатқан және қалпына келтіріліп жатқан объектілері
3.1.


...


4.

х

Жобалау-сметалық құжаттама
4.1.


...


5

х

Жерді пайдалану және жер қойнауын пайдалану құқықтары
5.1.


...


...Барлығы


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________.

      мөр орны

  "Инвестициялық қордың өзге
мүлкінің құрылымы туралы
есеп" әкімшілік деректер
жинауға арналған нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
Инвестициялық қордың өзге мүлкінің құрылымы туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Инвестициялық қордың өзге мүлкінің құрылымы туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысан мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден аз сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер мен орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 4-бағанда нақты шығындар бойынша бағаланатын мәліметтер көрсетіледі. Мәміле жасалған кезде келтірілген шығындар (өзге мүлікті сатып алуға тікелей байланысты), оның ішінде агенттерге, жеткізушілерге төленген сыйақылар мен комиссиялық сыйақылар, сондай-ақ ақша аудару жөніндегі банк шығыстары осы мүліктің құнына кіргізіледі. Осы күнгі өзге мүліктің құнына сондай-ақ сатып алған кезге дейінгі кезеңде есептелген сыйақы кіргізіледі (мұндай болса).

      6. 5-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген мүліктің құны көрсетіледі.

      7. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 230 қаулысына
9-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың
капиталына инвестициялық қордың инвестициялары туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" ________

      Индекс: 8-RCB IKDU client

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: инвестициялық портфельді басқарушылар

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі – есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ай сайын

      Нысан

      __________________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

      (мың теңгемен)

Р/с №

Инвестициялық қордың /заңды тұлғаның атауы

Сатып алу құны (мың теңгемен)

Баланстық құны (мың теңгемен)

Эмитенттің жарғылық капиталындағы үлесі (%)

Сатып алу күні

1

2

3

4

5

6

1.

Инвестициялық қорлар бойынша жиынтығы

1.1.1.2....2.

Барлық басқа клиенттер бойынша жиынтығы

2.1.


2.2.


...Барлығы:


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы "____" __________

      мөр орны

  "Акционерлік қоғам болып
табылмайтын заңды тұлғалардың
капиталына инвестициялық
қордың инвестициялары туралы
есеп" әкімшілік деректер
жинауға арналған нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың
капиталына инвестициялық қордың инвестициялары туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмелер "Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың инвестициялары туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ұйым ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысан мың теңгемен беріледі. Бес жүз теңгеден аз сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 2-баған инвестициялық қорлар бойынша инвестициялық қордың және эмитенттің атауы көрсетіледі, өзге клиенттер бойынша эмитенттің атауы көрсетіледі.

      6. 3-бағанда акцияның сатып алу күніндегі сатып алу құны көрсетіледі.

      7. 4-бағанда указывается бухгалтерлік есепте көрсетілген инвестициялар құны көрсетіледі.

      8. Нысан әрбір инвестициялық қордың бөлігінде және инвестициялық қор болып табылмайтын барлық клиенттер бойынша толтырылады.

      9. Мәліметтер жоқ болған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 230 қаулысына
10-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы __________

      Индекс: 9-RCB_PA

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі – есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ай сайын

      Нысан

      __________________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

      (теңгемен)

Р/с

Көрсеткіш

күні, айы, жылы

...

...

күні, айы, жылы

1.

2.

3.

...

...

...

1.

Инвестициялық шоттардағы күн басталғандағы қалдық, оның iшiнде:

1.1

теңгемен

1.2

шетел валютасында

2.

Инвестициялық шоттарға күн аяғында түскен ақша, оның iшiнде:

2.1

теңгемен

2.2

шетел валютасында

3.

Инвестициялық шоттардан күн аяқталғанда шығарылған ақша, оның iшiнде:

3.1

теңгемен

3.2

шетел валютасында

4.

Инвестициялық шоттарда күн аяқталғандағы қалдық ((1)+(2)-(3)), оның iшiнде:

4.1

теңгемен

4.2

шетел валютасында

5.

Басқа да активтердiң күн басталғандағы құны, оның iшiнде:

5.1

теңгемен

5.2

шетел валютасында

6.

Басқа да активтердiң күн аяқталғандағы құны, оның iшiнде:

6.1

теңгемен

6.2

шетел валютасында

7.

Қаржылық инвестициялардың күн басталғандағы барлық құны

7.1

туынды қаржы құралдар

8.

Күн аяқталғанда түскен қаржы құралдары

9.

Күн аяқталғанда шығарылған қаржы құралдары

10.

Күн аяқталғандағы қаржылық инвестициялардың барлық құны ((7)+(8)-(9)+(11)-(11.3.1.)), оның iшiнде

10.1

туынды қаржы құралдар

11.

Күн аяқталғандағы есептелген инвестициялық кiрiс (шығыс), оның iшiнде

11.1

Қаржы құралдары бойынша сыйақы алуға байланысты кiрiстер (шығыстар)

11.2

Әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кірістер (шығыстар)

11.3

Басқа да активтердің өзгеруінен кірістер (шығыстар)

11.4

Шетел валютасын қайта бағалаудан кiрiстер (шығыстар)

11.4.1

Инвестициялық шоттағы ақшаны және басқа активтердi қайта бағалаудан кiрiстер (шығыстар)

11.4.2

Қаржылық инвестицияларды қайта бағалаудан кiрiстер (шығыстар)

11.5

Бағалы қағаздардың құнсыздануынан болатын ықтимал шығыстарды жабу үшiн резервтердi (провизияларды) қалпына келтiрумен (қалыптастырумен) байланысты кiрiстер (шығыстар)

11.6

Басқа да кiрiстер (шығыстар)

12.

Күн аяқталғандағы зейнетақы активтерiнiң ағымдағы құнының жиынтығы ((4)+(6)+(10))

13.

Күн аяқталғандағы зейнетақы активтерiнен комиссиялық сыйақы, оның iшiнде

13.1

Есептелген

13.2

төленген

14.

Зейнетақы активтерiнен комиссиялық сыйақы бойынша берешек қалдығы

15.

Инвестициялық кiрiстен күн аяқталғандағы комиссиялық сыйақы, оның iшiнде

15.1

есептелген

15.2

төленген

16.

Инвестициялық кiрiстен комиссиялық сыйақы бойынша берешек қалдығы

17.

Ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры орындаған, зейнетақы активтерiне жатқызылатын зейнетақы мiндеттемелерi, күн аяқталғанда:

17.1

инвестициялық шоттан қате (жаңылыс есептелген) сомалар

17.2

төлемдер мен аударымдар

17.3

өзге

18.

Ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры орындаған, зейнетақы активтеріне жатқызылатын зейнетақы міндеттемелері, күн аяқталғанда:

18.1

инвестициялық шоттан қате (жаңылыс есептелген) сомалар

18.2

төлемдер мен аударымдар

18.3

өзге

19.

Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының күн аяқталғандағы зейнетақы міндеттемелерінің қалдығы

20.

Зейнетақы активтері бойынша күн аяқталғандағы міндеттемелер жиынтығы ((15)+(17)+(20)):

21.

Күн аяқталғандағы "таза" зейнетақы активтері құнының жиынтығы ((13)-(21))

22.

Валюта айырбастаудың нарықтағы бағамы


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы "____" __________

      мөр орны

  "Зейнетақы активтерінің
құны туралы есеп" әкімшілік
деректер жинауға арналған
нысанына қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша түсіндірме
Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмелер "Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды ерікті зейнетақы қоры ай сайын жасайды және есепті кезеңге толтырады. Нысан теңгемен беріледі.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысан есепті айдың әрбір күні үшін толтырылады. "Күні, айы, жылы" көрсеткіштер бойынша ақпарат "күні. айы. жылы" форматында көрсетіледі.

      6. Нысан теңгемен толтырылады. 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 және 6.2-жолдарда теңгеге балама сомалар көрсетіледі.

      7. 6-жолда көрсетілген есепті айдың соңындағы басқа да активтер тізбесі есептің ескертпесінде көрсетіледі.

      8. 8-жолды толтырған кезде нақты шығындар бойынша бағаланатын қаржы құралдары бойынша мәліметтер көрсетіледі. Мәміле жасау (қаржы құралдарын сатып алуға тікелей байланысты) кезінде келтірілген шығындар, оның ішінде агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төлеген сыйақылар мен комиссиялық сыйақылар, қор биржаларының алымдары, сондай-ақ аударым бойынша банк шығыстары осы қаржы құралдарының құнына қосылады. Қаржы құралдарының құнына сатып алу сәтіне дейінгі кезеңде есептелген сыйақылар (осындай бар болса) кіреді.

      9. 9-жолды толтырған кезде нақты сату немесе өтеу құны бойынша сатылған немесе өтелген қаржы құралдары туралы мәлiметтер көрсетiледi.

      10. 10-жолды толтырған кезде Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфельінің құрылымы туралы есеп нысанының деректерiне сәйкес мәлiметтер көрсетiледi.

      11. 11.5-жолды толтырған кезде резервтер (провизиялар) оны жасау күнінің соңына айына бір рет көрсетіледі.

      12. 11.6-жолды толтырған кезде алынған кiрiстердiң тiзбесi және зейнетақы активтерiнiң құнына енгiзiлген келтiрiлген шығыстар туралы мәлiметтер қоса берiледi.

      13. 13 және 15-жолдарды толтырған кезде ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының комиссиялық сыйақы сомасы көрсетiледi.

      14. 14 және 16-жолдарды толтырған кезде комиссиялық сыйақы бойынша берешек қалдығы есептi кезең аяғындағы деректердi ескере отырып, өсу жиынтығымен есепке алынады.

      15. 17.2 және 18.2-жолдарды толтырған кезде жинақталған зейнетақы қаражаттарын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорларына, басқа ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларына, сақтандыру ұйымдарына аударым сомалары, алушыларға және басқа тұлғаларға төленген сомалар, зейнетақы төлемдерiнен табыс салығы сомасы көрсетiледi.

      16. 17.3 және 18.3-жолдарды толтырған кезде зейнетақы активтерінің құнына қосылған міндеттемелер тізбесі қоса беріледі.

      17. 24-жолды толтырған кезде есептi күнгi, зейнетақы активтерiнiң құны туралы анықтамада пайдаланылған валюта айырбастаудың нарықтық бағамы әр "Валюталарды және қорларды белгiлеуге арналған кодтар" Қазақстан Республикасының мемлекеттiк жiктемесiне сәйкес көрсетiледi).

      18. Мәліметтер жоқ болған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 230 қаулысына
11-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы
туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" ________

      Индекс: 10-RCB_SPPA

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі – есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ай сайын

      Нысан

      __________________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

      1-кесте

Зейнетақы активтерінің есебінен сатып алынған бағалы қағаздар

      (теңгемен)

Р/с №

Эмитенттің атауы

Экономикалық қызмет түрі

Эмитенттің елі

Бағалы қағаз түрі

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі

1

2

3

4

5

6

1

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары

1.1.


x
...


x
2

Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары

2.1.

Екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздары

2.1.1.


...


2.2.

Екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалардың бағалы қағаздары

2.2.1.


...


3.

Шетел мемлекеттерінің бағалы қағаздары

3.1.


x
...


x
4.

Қазақстан Республикасының резидент емес-эмитенттерінің мемлекеттік бағалы қағаздары

4.1.


x
...


x
5.

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары

5.1.


x
...


x
6

Инвестициялық қорлардың пайлары

6.1.


...Барлығы

х

      кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздардың саны (дана)

Номиналдық құны

Төлем валютасы

Бір бағалы қағазды сатып алу бағасы

Кезең

Бағалы қағазды сатып алу құны

валюта

бір бағалы қағаздың құны

барлығы (теңгемен)

номиналды құнның валютасымен

есепке алған күн

өтеу күні

7

8

9

10

11

12

13

14

15


      кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздардың ағымдағы құны

Бағалы қағаздар санаты

Рейтинг

Қор биржасы тізімінің санаты

Портфельдегі ағымдағы купондық бағам

Есепке алынған күннен басталған кезеңге пайда (шығын)

Барлығы

Анықтама үшін: қалыптасқан резервтер (провизиялар)

есепке алынған күнге

есепті күнде

есепке алынған күнге

есепті күнде

барлығы (теңгемен)

Номиналды құн валютасымен

Оның ішінде есептелген сыйақы, теңгемен

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы "____" __________

      мөр орны

      2-кесте

"Кері РЕПО" операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздар

      (теңгемен)

Р/с №

Эмитенттің атауы

Емитенттің елі

Бағалы қағаз түрі

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі

Бағалы қағаздар саны (дана)

Номиналды құн валютасы

Мәміле валютасы

Бір бағалы қағаздың ашылу бағасы

барлығы (теңгемен)

Номиналды құн валютасымен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Жиынтығы:


      кестенің жалғасы:

Бір бағалы қағаздың жабылу бағасы

Кезең

Бағалы қағаздардың ағымдағы құны

Операция бойынша кірістілік бағамы

Рейтинг

Қор биржасы тізімінің санаты

барлығы (теңгемен)

Номиналды құн валютасымен

Операцияларды ашу күні

Операцияларды жабу күні

есепке алынған күнге

есепті күнде

есепке алынған күнде

есепті күнде

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы "____" __________

      мөр орны

      3-кесте

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші
деңгейдегі банктердегі салымдар

      (теңгемен)

Р/с

Банктің атауы

Банк рейтингісі

Салым валютасы

Банктік салым шарты жасалған күн және оның нөмірі

Салым мерзімі (күндермен)

Сыйақы төлеу кезеңі

Сыйақы бағамы (жылдық пайызбен)

салымды орналастыру күніне

есепті күнде

күні

нөмірі

кезеңділігі

күні

номиналды

тиімді

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Жиынтығы:
      кестенің жалғасы:

Салым бойынша негізгі борыштың сомасы

Ағымдағы құны

Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер

Барлығы (теңгемен)

шетел валютасымен

Барлығы

(теңгемен)

Оның ішінде, есептелген сыйақы

теңгемен

шетел валютасымен

13

14

15

16

17

18


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы "____" __________

      мөр орны

      4-кесте

Тазартылған қымбат металдар

      (теңгемен)

Тазартылған қымбат металдың атауы

Троя унцияларының саны

Төлем валютасы

Бір троя унциясын сатып алу бағасы

Жиынтық сатып алу құны

Ағымдағы құны

теңгемен

валютамен

теңгемен

валютамен

теңгемен

валютамен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Жиынтығы:


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы "____" __________

      мөр орны

      5-кесте

Шартты талаптар (міндеттемелер)

      (теңгемен)

Көрсеткіштер атауы

Базалық актив

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі

Мәміле жасау күніндегі құны

Туынды қаржы құралының есепті күнгі ағымдағы құны

1

2

3

4

5

6

1

Шартты талаптар

1.1

Қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша шартты талаптар

1.1.1


1.1.n


1.2

Қаржы форвардтарын сатып алу бойынша шартты талаптар

1.2.1


1.2.n


1.3

Сатып алынған опцион келiсiм-шарттары – "колл"

1.3.1


1.3.n


1.4

Сатып алынған опцион келiсiм-шарттары – "пут"

1.4.1


1.4.n


1.5

Белгіленген пайыздық своп

1.5.1


1.5.n


1.6

Құбылмалы пайыздық своп

1.6.1


1.6.n


1.7

Қаржы фьючерстерiн сату бойынша шартты талаптар

1.7.1


1.7.n


1.8

Қаржы форвардтарын сату бойынша шартты талаптар

1.8.1


1.8.n


1.9

Сатылған опцион келiсiм-шарттары – "пут" - қарсы шот

1.9.1


1.9.n


1.10

Сатылған опцион келiсiм-шарттары – "колл" - қарсы шот

1.10.1


1.10.n


1.11

Басқа да шартты талаптар

1.11.1


1.11.n


2

Шартты міндеттемелер

2.1

Қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша шартты міндеттемелер

2.1.1


2.1.n


2.2

Қаржы форвардтарын сатып алу бойынша шартты міндеттемелер

2.2.1


2.2.n


2.3

Сатып алынған опцион келiсiм-шарттары – "колл" – қарсы шот

2.3.1


2.3.n


2.4

Сатып алынған опцион келiсiм-шарттары – "пут" – қарсы шот

2.4.1


2.4.n


2.5

Құбылмалы пайыздық своп

2.5.1


2.5.n


2.6

Белгіленген пайыздық своп

2.6.1


2.6.n


2.7

Қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты міндеттемелер

2.7.1


2.7.n


2.8

Қаржы форвардтарын сату бойынша шартты міндеттемелер

2.8.1


2.8.n


2.9

Сатылған опцион келiсiм-шарттары – "пут"

2.9.1


2.9.n


2.10

Сатылған опцион келiсiм-шарттары – "колл"

2.10.1


2.10.n


2.11

Өзге шартты міндеттемелер

2.11.1


2.11.n      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы "____" __________

      мөр орны

  "Зейнетақы активтерінің
инвестициялық портфелінің
құрылымы туралы есеп"
әкімшілік деректер жинауға
арналған нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша түсіндірме
Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы
туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмелер "Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысан теңгемен беріледі.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      1-кесте бойынша.

      5. 3-бағанды толтыру кезінде эмитенттің экономика секторларының атауы Қазақстан Республикасының 03-2007 мемлекеттік жіктегішіне сәйкес көрсетіледі. 3-баған Қазақстан Республикасының резиденттері – эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары бойынша толтырылады.

      6. 5-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың түрі, оның түрін көрсете отырып көрсетіледі.

      7. 7-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

      8. 8 және 10-бағандарда валюта кодтары 07 ИСО 4217-2001 "Валюталарды және қорларды белгiлеуге арналған кодтар" Қазақстан Республикасының мемлекеттiк жiктемесiне сәйкес көрсетiледi.

      9. 9-баған борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады.

      10. 11 және 12-бағандарда мәмiленiң жасалғандығы расталатын бастапқы құжатта (биржалық куәлiк, брокер-дилердiң есебi, Дүниежүзілік банкаралық қаржы телекоммуникациялар қоғамдастығы бойынша (SWIFТ жүйесі) алынған растама) үтiрден кейiн төрт белгiге дейінгі дәлдікпен көрсетілген баға көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазды шетел валютасымен төлеген жағдайда 11-бағана толтырылады, 12-бағанада осы сома мәміле жасау күні валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетiледi. Сатып алынған бағалы қағазды ұлттық валютамен төлеген жағдайда 12-бағана толтырылады, 11-бағана толтырылмайды.

      11. 13-бағанда бухгалтерлік бастапқы танылған күн көрсетіледі.

      12. 14-бағанда борыштық борыштық бағалы қағаздарды өтеу мерзімі көрсетіледі.

      13. 15-бағанда бағалы қағаздың тікелей сатып алуға қатысты шығыстарын қоса алғандағы, агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төлеген сыйақылар мен комиссиялық сыйақыларды, қор биржаларының алымдарын, сондай-ақ аударым бойынша банк қызметтерін қоса алғандағы сатып алу және сатып алушы сатушыға төлеген пайыздың шамасына азайтылған құны (осындай бар болса) көрсетіледі.

      14. 16-бағанда бағалы қағаздардың бухгалтерлік есепте көрсетілген ағымдағы құны көрсетіледі.

      15. 20-бағанда "әділ құн бойынша бағаланатын", "амортизацияланған құны бойынша бағаланатын" бағалы қағаздың санаты көрсетіледі.

      16. 21 және 22-бағандарды толтырған кезде Standard and Poor's Financial Services LLC, Moody’s Investors Services, FitchRatings рейтинг агенттіктердің бірі, немесе олардың рейтингтік еншілес ұйымдары берген бағалы қағаздың облигациялар бойынша рейтингі, эмитенттің акциялар бойынша рейтингі, мемлекеттің бағалы қағаздар бойынша рейтингі көрсетіледі. Рейтинг болмаған кезде 21 және 22-бағандарда "рейтинг жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 21-баған да бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күндегі рейтинг көрсетіледі.

      17. 23 және 24-бағандарда Қазақстан Республикасы қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасы резиденттерінің бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасы қор биржасының ресми тізімінің санаты болмаған кезде 23 және 24-бағандарда "листинг жоқ" деп көрсетіледі. Қазақстан Республикасының резиденті еместердің бағалы қағаздары және Қазақстан Республикасының бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 23-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күндегі қор биржасы тізімінің санаты көрсетіледі.

      18. 25-бағанда борыштық бағалы қағаздар бойынша есепті беру күндегі купондық бағам көрсетіледі.

      19. 26-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күннен бастап есепті кезеңнің соңғы күні, қоса алғанда, аралығындағы қаржы құралынан пайда (шығын) сомасы көрсетіледі.

      20. Мәліметтер жоқ болған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

      2-кесте бойынша.

      21. 4-бағанда "РЕПО" және (немесе) "кері РЕПО" операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаздардың түрі, оның типін көрсете отырып, көрсетіледі.

      22. 7 және 8-бағандарда валюта кодтары 07 ИСО 4217-2001 "Валюталарды және қорларды белгiлеуге арналған кодтар" Қазақстан Республикасының мемлекеттiк жiктемесiне сәйкес көрсетiледi.

      23. 9 және 10-бағандарда "кері "РЕПО" операциясының жүзеге асырылғандығын растайтын бастапқы құжатта көрсетілген үтірден кейінгі төрт белгіге дейінгі нақтылықпен бағасы көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазға ақы шетел валютасымен төленген жағдайда 9, 10, 11 және 12-бағандар толтырылады, сатып алынған бағалы қағазға ақы ұлттық валютасымен төленген жағдайда 9 және 11-бағандар толтырылады.

      24. 15-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген ағымдағы құны көрсетіледі.

      25. 17 және 18-бағандарды толтырған кезде Standard and Poor's Financial Services LLC, Moody’s Investors Services, FitchRatings рейтинг агенттіктердің бірі, немесе олардың рейтингтік еншілес ұйымдары берген бағалы қағаздың облигациялар бойынша рейтингі, эмитенттің акциялар бойынша рейтингі, мемлекеттің бағалы қағаздар бойынша рейтингі көрсетіледі. Рейтинг болмаған кезде 17 және 18-бағандарда "рейтинг жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

      26. 19 және 20-бағандарда Қазақстан Республикасы қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасы резиденттерінің бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасы қор биржасының ресми тізімінің санаты болмаған кезде 19 және 20-бағандарда "листинг жоқ" деп көрсетіледі. Қазақстан Республикасының резиденті еместердің бағалы қағаздары және Қазақстан Республикасының бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

      27. Мәліметтер жоқ болған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

      3-кесте бойынша.

      28. 3 және 4 -бағандарды толтырған кезде Standard and Poor's Financial Services LLC, Moody’s Investors Services, FitchRatings рейтинг агенттіктердің бірі, немесе олардың рейтингтік еншілес ұйымдары берген бағалы қағаздың облигациялар бойынша рейтингі, эмитенттің акциялар бойынша рейтингі, мемлекеттің бағалы қағаздар бойынша рейтингі көрсетіледі. Рейтинг болмаған кезде 3 және 4-бағандарда "рейтинг жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар бойынша толтырылмайды.

      29. 5-бағанда валюта кодтары 07 ИСО 4217-2001 "Валюталарды және қорларды белгiлеуге арналған кодтар" Қазақстан Республикасының мемлекеттiк жiктемесiне сәйкес көрсетiледi.

      30. 8-бағанда банктік салым шарттары бойынша салым мерзімдері көрсетіледі, салым мерзімі ұзартылған кезде мерзім мерзімін ұзартуды ескере отырып көрсетіледі. Банктік салым шарты жаңадан және (немесе) талаптарын өзгерте отырып қайтадан жасалған кезде 6, 7 және 8-бағандарда жаңа банктік салым шарты бойынша деректер көрсетіледі.

      31. 9 және 10-бағандарда жинақталған сыйақыны беру күні мен кезеңділігі банктік салым шартының талаптарына сәйкес көрсетіледі.

      32. 13 және 14-бағандарда зейнетақы активтерін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымдарға орналастыру сомасы көрсетіледі. Зейнетақы активтерін салымға ұлттық валютамен орналастырған жағдайда 13-баған толтырылады.

      33. Кесте салым сомасын әрбір банк бойынша және әрбір салым валютасы бойынша жеке көрсете отырып толтырылады.

      34. Мәліметтер жоқ болған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

      4-кесте бойынша:

      35. 4-бағанда валюта кодтары 07 ИСО 4217-2001 "Валюталарды және қорларды белгiлеуге арналған кодтар" Қазақстан Республикасының мемлекеттiк жiктемесiне сәйкес көрсетiледi.

      36. 5 және 7-бағандарда сатып алу бағасы валюта айырбастаудың нарықтық бағамы көрсетіледі, 10-бағанда сома есепті күнде туындаған валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі. Тазартылған қымбат металдарды ұлттық валюта – теңгемен сатып алған жағдайда 5, 7 және 9-бағандар толтырылады.

      37. 9-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген ағымдағы құны көрсетіледі.

      38. Мәліметтер жоқ болған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

      5-кесте бойынша.

      39. 3-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі (бағалы қағаздың және оның эмитентінің атауы, валютасы, пайыздық бағамы, тауар және басқа да базалық активтер) көрсетіледі.

      40. 4-баған туынды қаржы құралының базалық активі бағалы қағаз болған жағдайда толтырылады.

      41. 5-бағанда шарт бойынша мәміле жасау күніндегі құны көрсетіледі.

      42. 6-бағанда бухгалтерлік есепте қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарының талаптарына сәйкес көрсетілген құны көрсетіледі.

      43. Мәліметтер жоқ болған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 230 қаулысына
12-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың
"Инвестициялау лимиті" пруденциалдық нормативтерін сақтау
туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" ________

      Индекс: 11-RCB_LIMITS

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі – есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ай сайын

      Нысан

      __________________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

      1-кесте

Эмитенттің қаржы құралдарына

Эмитенттің атауы

Зейнетақы активтері есебінен эмитенттің қаржы құралдарына инвестицияларының ағымдағы құны (теңгемен)

Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны (теңгемен)

Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы

Меншікті активтері есебінен эмитенттің қаржы құралдарына инвестицияларының ағымдағы құны (теңгемен)

Меншікті активтерінің ағымдағы құны (теңгемен)

Меншікті активтерінің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы

1

2

3

4

5

6

7

8


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы "____" __________

      мөр орны

      2-кесте

Эмитенттің қаржы құралдарына

Эмитенттің атауы

Эмитенттің меншікті капиталының мөлшері (теңгемен)

Зейнетақы активтері есебінен эмитенттің қаржы құралдарына инвестицияларының ағымдағы құны (теңгемен)

Меншікті активтері есебінен эмитенттің қаржы құралдарына инвестицияларының ағымдағы құны (теңгемен)

Зейнетақы активтері есебінен эмитенттің меншікті капиталының мөлшерінен пайызбен жиынтығы

Меншікті активтері есебінен эмитенттің меншікті капиталының мөлшерінен пайызбен жиынтығы

Зейнетақы және меншікті активтерінің жиынтық есебінен эмитенттің меншікті капиталының мөлшерінен пайызбен жиынтығы

1

2

3

4

5

6

7

8


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы "____" __________

      мөр орны

      3-кесте

Эмитенттің бір шығарылымының борыштық бағалы қағаздарына

Эмитенттің атауы

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі

Борыштық бағалы қағаздың түрі

Осы шығарылымның борыштық бағалы қағаздарының саны (данада)

Зейнетақы активтері есебінен осы қағаздардың саны (данада)

Зейнетақы активтері есебінен осы шығарылымның жалпы борыштық бағалы қағаздары санынан пайызбен жиынтығы

Меншікті активтері есебінен осы қағаздардың саны (данада)

Меншікті активтері есебінен осы шығарылымның жалпы борыштық бағалы қағаздары санынан пайызбен жиынтығы

Зейнетақы және меншікті активтерінің жиынтық есебінен Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкінің меншікті капиталы мөлшерінен пайызбен жиынтығы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы "____" __________

      мөр орны

      4-кесте

Қазақстан Республикасының резидент эмитентінің дауыс беретін
акцияларына

Қазақстан Республикасының резидент эмитентінің атауы

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі

Осы эмитенттің дауыс беретін акцияларының жалпы саны (данада)

Зейнетақы активтері есебінен осы акциялардың саны (данада)

Зейнетақы активтері есебінен осы эмитенттің дауыс беретін акцияларының жалпы санынан пайызбен жиынтығы

Меншікті активтері есебінен осы акциялардың саны (данада)

Меншікті активтері есебінен осы эмитенттің дауыс беретін акцияларының жалпы санынан пайызбен жиынтығы

Зейнетақы және меншікті активтерінің жиынтық есебінен осы эмитенттің дауыс беретін акцияларының жалпы санынан пайызбен жиынтығы

1

2

3

4

5

6

7

8

9


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы "____" __________

      мөр орны

      5-кесте

Қазақстан Республикасының бір екінші деңгейдегі банкі
шығарған орналастырылған акцияларының үлесі

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі атауы

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі

Қазақстан Республикасының бір екінші деңгейдегі банкі шығарған жалпы орналастырылған акцияларының саны (данада)

Зейнетақы активтері есебінен осы акциялар саны (данада)

Зейнетақы активтері есебінен Қазақстан Республикасының бір екінші деңгейдегі банкі шығарған жалпы орналастырылған акцияларының санынан пайызбен жиынтығы

Меншікті активтері есебінен осы акциялар саны (данада)

Меншікті активтері есебінен Қазақстан Республикасының бір екінші деңгейдегі банкі шығарған жалпы орналастырылған акцияларының санынан пайызбен жиынтығы

Зейнетақы және меншікті активтерінің жиынтық есебінен Қазақстан Республикасының бір екінші деңгейдегі банкі шығарған жалпы дауыс беретін акцияларының санынан пайызбен жиынтығы

1

2

3

4

5

6

7

8

9


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы "____" __________

      мөр орны

      6-кесте

Қазақстан Республикасының резидент эмитенті және осы эмитенттің
үлестес тұлғалары болып табылатын эмитенттері, сондай-ақ
эмитенттің ірі акционерлеріне тиесілі осы эмитенттің он және
одан да көп дауыс беретін акцияларын сенімгерлік басқарушылары
шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына

Қазақстан Республикасының резидент эмитентінің, осы эмитенттің үлестес тұлғасының, оның ірі акционерлеріне тиесілі осы эмитенттің он және одан да көп дауыс беретін акцияларын сенімгерлік басқарушысының атауы

Зейнетақы активтері есебінен Қазақстан Республикасының резидент эмитенті және осы эмитенттің үлестес тұлғалары болып табылатын эмитенттері, сондай-ақ эмитенттің ірі акционерлеріне тиесілі осы эмитенттің он және одан да көп дауыс беретін акцияларын сенімгерлік басқарушылары шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына инвестициялардың ағымдағы құны (теңгемен)

Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны (теңгемен)

Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы

1

2

3

4

5


      кестенің жалғасы:

Меншікті активтері есебінен Қазақстан Республикасының резидент эмитенті және осы эмитенттің үлестес тұлғалары болып табылатын эмитенттері, сондай-ақ эмитенттің ірі акционерлеріне тиесілі осы эмитенттің он және одан да көп дауыс беретін акцияларын сенімгерлік басқарушылары шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына инвестициялардың ағымдағы құны (теңгемен)

Меншікті активтерінің ағымдағы құны (теңгемен)

Меншікті активтерінің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы

6

7

8


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы "____" __________

      мөр орны

      7-кесте

Қазақстан Республикасының резидент эмитенті акцияларына

Қазақстан Республикасының резидент эмитентінің атауы

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі

Осы эмитенттің жалпы акциясының саны (данада)

Зейнетақы активтері есебінен осы акциялар саны (данада)

Зейнетақы активтері есебінен осы эмитенттің жалпы акциялар санынан пайызбен жиынтығы

Меншікті активтері есебінен осы акциялар саны (данада)

Меншікті активтері есебінен осы эмитенттің жалпы акциялар санынан пайызбен жиынтығы

Зейнетақы және меншікті активтерінің жиынтық есебінен осы эмитенттің жалпы акциялар санынан пайызбен жиынтығы

1

2

3

4

5

6

7

8

9


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы "____" __________

      мөр орны

      8-кесте

Шетел валютасында номиниирленген шетел эмитенттерінің бағалы
қағаздарына

Зейнетақы активтері есебінен шетел валютасында номиниирленген шетел эмитенттерінің бағалы қағаздарына инвестициялардың ағымдағы құны (теңгемен)

Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны (теңгемен)

Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы

Зейнетақы активтері есебінен "ВВВ"-дан төмен рейтингілік бағасы бар шетел эмитенттерінің бағалы қағаздарына инвестициялардың ағымдағы құны (теңгемен)

Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны (теңгемен)

Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы

1

2

3

4

5

6

7


      кестенің жалғасы:

Меншікті активтер есебінен шетел валютасында номиниирленген шетел эмитенттерінің бағалы қағаздарына инвестициялардың ағымдағы құны (теңгемен)

Меншікті активтердің ағымдағы құны (теңгемен)

Меншікті активтердің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы

Меншікті активтер есебінен "ВВВ"-дан төмен рейтингілік бағасы бар шетел эмитенттерінің бағалы қағаздарына инвестициялардың ағымдағы құны (теңгемен)

Меншікті активтердің ағымдағы құны (теңгемен)

Меншікті активтердің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы

8

9

10

11

12

13


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _______________________________________________________ _____________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы "____" __________

      мөр орны

      9-кесте

      Ұйымның үлестес тұлғалары, Ұйымның ірі акционерлеріне тиесілі

      Ұйымның он және одан да көп дауыс беретін акцияларын

      сенімгерлік басқарушылары шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына

Ұйымның үлестес тұлғаларының, Ұйымның ірі акционерлеріне тиесілі Ұйымның он және одан да көп дауыс беретін акцияларын сенімгерлік басқарушыларының атауы

Ұйымның үлестес тұлғалары, Ұйымның ірі акционерлеріне тиесілі Ұйымның он және одан да көп дауыс беретін акцияларын сенімгерлік басқарушылары шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына инвестициялардың ағымдағы құны (теңгемен)

Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны (теңгемен)

Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы

1

2

3

4

5


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _______________________________________________________ _____________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы "____" __________

      мөр орны

      10-кесте

      Басқарушы компания Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес

      құрылған заңды тұлға болып табылатын, қор биржасының ресми

      тізіміне енгізілген аралық инвестициялық пай қорының пайларына

Эмитенттің атауы

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі

Меншікті активтер есебінен осы эмитент пайларының баланстық құны (теңгемен)

Меншікті активтердің ағымдағы құны (теңгемен)

Меншікті активтердің баланстық құнынан пайызбен жиынтығы

Осы эмитенттің таза активтерінің мөлшері (теңгемен)

Зейнетақы активтері есебінен осы эмитент пайларының ағымдағы құны (теңгемен

Зейнетақы активтері есебінен осы эмитенттің таза активтері мөлшерінен пайызбен жиынтығы

Меншікті активтер есебінен осы эмитенттің таза активтері мөлшерінен пайызбен жиынтығы

Жиынтығында меншікті және зейнетақы активтері есебінен осы эмитенттің таза активтері мөлшерінен пайызбен жиынтығы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _______________________________________________________ _____________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы "____" __________

      мөр орны

      11-кесте

Басқарушы компания Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес
құрылған заңды тұлға болып табылатын, қор биржасының ресми
тізіміне енгізілген аралық инвестициялық пай қорының пайларына
және осы басқарушы компания шығарған (ұсынған) қаржы
құралдарына

Эмитенттің атауы

Зейнетақы активтері есебінен осы эмитент пайларының және қаржы құралдарының ағымдағы құны (теңгемен)

Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны (теңгемен)

Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы

Меншікті активтер есебінен осы эмитент пайларының және қаржы құралдарының ағымдағы құны (теңгемен)

Меншікті активтердің ағымдағы құны (теңгемен)

Меншікті активтердің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы

1

2

3

4

5

6

7

8


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _______________________________________________________ _____________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы "____" __________

      мөр орны

      12-кесте

Халықаралық рейтингілік бағасы Standard &
Poor's principal stability fund ratings "BBBm"-дан төмен емес
не Standard & Poor's Fund credit quality ratings "BBBf"-тен
төмен емес инвестициялық қордың пайларына

Эмитенттің атауы

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі

Меншікті активтер есебінен осы эмитент пайларының ағымдағы құны (теңгемен)

Меншікті активтердің ағымдағы құны (теңгемен)

Меншікті активтердің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы

Осы эмитент активтерінің мөлшері (теңгемен)

Зейнетақы активтері есебінен осы эмитент пайларының ағымдағы құны (теңгемен

Зейнетақы активтері есебінен осы эмитенттің таза активтері мөлшерінен пайызбен жиынтығы

Меншікті активтер есебінен осы эмитент активтері мөлшерінен пайызбен жиынтығы

Жиынтығында меншікті және зейнетақы активтері есебінен осы эмитент активтері мөлшерінен пайызбен жиынтығы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _______________________________________________________ _____________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы "____" __________

      мөр орны

      13-кесте

Халықаралық рейтингілік бағасы Standard &
Poor's principal stability fund ratings "BBBm"-дан төмен емес
не Standard & Poor's Fund credit quality ratings "BBBf"-тен
төмен емес бір басқарушы компанияның басқаруындағы
инвестициялық қордың пайларына және осы басқарушы компания
шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына

Эмитенттің атауы

Зейнетақы активтері есебінен осы эмитент пайларының және қаржы құралдарының ағымдағы құны (теңгемен)

Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны (теңгемен)

Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы

Меншікті активтер есебінен осы эмитент пайларының және қаржы құралдарының ағымдағы құны (теңгемен)

Меншікті активтердің ағымдағы құны (теңгемен)

Меншікті активтердің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы

1

2

3

4

5

6

7

8


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _______________________________________________________ _____________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы "____" __________

      мөр орны

      14-кесте

      Бір шет мемлекеттің орталық үкіметі шығарған (ұсынған)

      мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздарға

Эмитенттің атауы

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі

Зейнетақы активтері есебінен бір шет мемлекеттің орталық үкіметі шығарған (ұсынған) мемлекеттік мәртебесі бар бағалы

қағаздардың ағымдағы құны (теңгемен)

Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны (теңгемен)

Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы

Меншікті активтер есебінен бір шет мемлекеттің орталық үкіметі шығарған (ұсынған) мемлекеттік мәртебесі бар бағалы

қағаздардың ағымдағы құны (теңгемен)

Меншікті активтердің ағымдағы құны (теңгемен)

Меншікті активтердің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы

1

2

3

4

5

6

7

8

9


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _______________________________________________________ _____________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы "____" __________

      мөр орны

      15-кесте

      Бір халықаралық қаржы ұйымы шығарған (ұсынған) қаржы

      құралдарына

Эмитенттің атауы

Зейнетақы активтері есебінен бір халықаралық қаржы ұйымы шығарған (ұсынған) қаржы құралдарының ағымдағы құны (теңгемен)

Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны (теңгемен)

Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы

Меншікті активтер есебінен бір халықаралық қаржы ұйымы шығарған (ұсынған) қаржы құралдарының ағымдағы құны (теңгемен)

Меншікті активтердің ағымдағы құны (теңгемен)

Меншікті активтердің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы

1

2

3

4

5

6

7

8


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _______________________________________________________ _____________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы "____" __________

      мөр орны

      16-кесте

      Тазартылған қымбат металдарға

Тазартылған қымбат металдың атауы

Зейнетақы активтері есебінен тазартылған қымбат металдардың ағымдағы құны (теңгемен)

Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны (теңгемен)

Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы

Меншікті активтер есебінен тазартылған қымбат металдардың ағымдағы құны (теңгемен)

Меншікті активтердің ағымдағы құны (теңгемен)

Меншікті активтердің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы

1

2

3

4

5

6

7

8


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _______________________________________________________ _____________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы "____" __________

      мөр орны

  "Инвестициялық портфельді
басқаруды жүзеге асыратын
ұйымдардың "Инвестициялау
лимиттері" пруденциялық
нормативін сақтау туралы
есеп" әкімшілік деректерін
жинауға арналған нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың
"Инвестициялау лимиттері" пруденциялық нормативін
сақтау туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың "Инвестициялау лимиттері" пруденциялық нормативін сақтау туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Ағымдағы құн мен мәндер пайызбен үтірден кейін екі белгімен көрсетіледі.

      6. Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар және "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар бойынша Нысан толтырылмайды.

      7. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен беріледі.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 230 қаулысына
13-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Зейнетақы жанақтарының көлемдері және ерікті зейнетақы
жарналарының салымшылары/алушылары саны туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" ________

      Индекс: 12-RCB DPV

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі – есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен

      кешіктірмей ай сайын

      Нысан

      __________________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

      (мың теңгемен)

Салымшылардың/алушылардың жасы

Ерлер

Әйелдер

Саны (адам)

Сомасы

Саны (адам)

Сомасы

1

2

3

4

5

20 жасқа дейін

21 жас

22 жас

23 жас

24 жас

25 жас

26 жас

27 жас

28 жас

29 жас

30 жас

31 жас

32 жас

33 жас

34 жас

35 жас

36 жас

37 жас

38 жас

39 жас

40 жас

41 жас

42 жас

43 жас

44 жас

45 жас

46 жас

47 жас

48 жас

49 жас

50 жас

51 жас

52 жас

53 жас

54 жас

55 жас

56 жас

57 жас

58 жас

59 жас

60 жас

61 жас

62 жас

63 жас

64 жас

65 жас

66 жас

67 жас

68 жас

69 жас

70 жас

71 жас

72 жас

73 жас

74 жас

75 жас

76 жас

77 жас

78 жас

79 жас

80 жас

81 жас және одан үлкен

Жиынтығы


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _______________________________________________________ _____________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы "____" __________

      мөрдің орны

  "Зейнетақы жинақтарының
көлемдері және ерікті зейнетақы
жарналарының салымшылары/алушылары саны
туралы есеп" әкімшілік деректерін
жинауға арналған нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
"Зейнетақы жанақтарының көлемдері және ерікті зейнетақы
жарналарының салымшылары/алушылары саны туралы есеп"
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Зейнетақы жинақтарының көлемдері және ерікті зейнетақы жарналарының салымшылары/алушылары саны туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен беріледі. Бес жүз теңгеден аз сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанды толтыру кезінде зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың/алушылардың жеке сәйкестендіру нөмірімен жеке зейнетақы шоттардың саны бойынша, сондай-ақ жеке сәйкестендіру нөмірі жоқ (оның ішінде зейнетақы жинақтары сомасымен) жеке зейнетақы шоттардың саны бойынша мәліметтер болған жағдайда олар бойынша мәліметтер Нысанның ескертпесінде көрсетіледі.

      6. 2 және 4-бағандарда салымшы/алушы жасына қарай бөлініп, зейнетақымен қамсыздандыру шартын жасаған ерлер және әйелдер (тиісінші бағандарда) бөлек салымшылар/алушылар саны көрсетіледі. Зейнетақы жинақтары сомасы олар бойынша тиісінше 3 және 5-бағандарда көрсетіледі.

      7. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен беріледі.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 230 қаулысына
14-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Зейнетақы төлемдері туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" ________

      Индекс: 13-RCB_ Vyplaty

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі – есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен

      кешіктірмей ай сайын

      Нысан

      __________________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

      (мың теңгемен)

Баптардың атауы

Символы

Есепті кезең басында

Есепті кезең аяғында

1

2

3

4

График бойынша зейнетақы төлемдерін жүргізу:
Ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы төлемдері:

200елу бес (ерлер үшін) және елу (әйелдер үшін) жасқа келген кезде

201саны (адам)

202сомасы

203мүгедектік бойынша

204саны (адам)

205сомасы

206басқа адамдарға

207саны (адам)

208сомасы

209Біржолғы зейнетақы төлемдері:

400Ерікті зейнетақы жарналары есебінен:

500Қазақстан Республикасының тысқары шығуына байланысты

501саны (адам)

502сомасы

503басқа біржолғы төлемдер

504саны (адам)

505сомасы

506Сақтандыру ұйымына аударылған зейнетақы жинақтары:

700ерікті зейнетақы жарналары:

800саны (адам)

801сомасы

802Зейнетақы төлемдерінің барлығы

1000
      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _______________________________________________________ _____________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы "____" __________

      мөрдің орны

  "Зейнетақы төлемдері туралы
есеп" әкімшілік деректер жинауға
арналған нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
Зейнетақы төлемдері туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Зейнетақы төлемдері туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен беріледі. Бес жүз теңгеден аз сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 3-бағандағы сома ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры қызметінің басталуынан жинақталған жиынтығымен көрсетіледі.

      6. 4-бағандағы сома жылдың басындағы кезеңге көрсетіледі.

      7. "График бойынша зейнетақы төлемдерін жүргізу" жолында график бойынша жиынтығында жүргізілген зейнетақы төлемдері сомасы көрсетіледі. Ерікті зейнетақы жарналары бойынша жүргізілген зейнетақы жарналары 200 (203, 206, 209) символдарына сәйкес келетін жолдарда көрсетіледі. Зейнетақы жарналарының түрлері бөлігінде график бойынша төлемдер жүргізілген адам саны 202, 205, 208 символдарына сәйкес келетін жолдарда көрсетіледі.

      8. "Біржолғы зейнетақы төлемдері" жолында: біржолы жүргізілген зейнетақы төлемдері сомасы көрсетіледі және 500 (503, 506) символдарына сәйкес келетін жолдарда көрсетіледі.

      9. "Сақтандыру ұйымына аударылған зейнетақы жинақтары" жолында: сақтандыру ұйымдарына берілген зейнетақы жинақтарының сомасы көрсетіледі. Сақтандыру ұйымдарына берілген зейнетақы төлемдері 700, 800 (802) символдарына сәйкес келетін жолдарда көрсетіледі. Зейнетақы жинақтары сақтандыру ұйымдарына берілген адамдар саны 801 символына сәйкес келетін жолда көрсетіледі.

      10. Зейнетақы төлемдерінің барлығы сомасы "Барлық зейнетақы төлемдері" жолында көрсетіледі.

      11. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен беріледі.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 230 қаулысына
15-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған
мәмілелер туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы __________

      Индекс: 14-RCB_DEALINGS_client

      Ұсынатындар: инвестициялық портфельді басқарушылар

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі – есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ай сайын

      Нысан

      __________________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

      1-кесте

Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар

Клиенттің атауы

Мәміле жасалған күн

Брокер және (немесе) дилердің атауы

Мәміле түрі

Нарығы

Бағалы қағаздың түрі және оның эмитентінің атауы

1

2

3

4

5

6

7

1

Зейнетақы активтері бойынша барлығы


1.1....2

Инвестициялық қорлар активтері бойынша барлығы


2.1....3

Өзге клиенттер бойынша барлығы


3.1....4

Жиынтығы      кестенің жалғасы:

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі

Номиналды құн валютасы

Бір бағалы қағаздың номиналды құны

Мәміле көлімі (бағалы қағаздар данасы)

Төлем валютасы

Бір бағалы қағазды сатып алу (сату) бағасы

Мәміле жасаған күндегі бір бағалы қағаздың ең төмен бағасы

Мәміле жасаған күндегі бір бағалы қағаздың ең жоғары бағасы

8

9

10

11

12

13

14

15


      кестенің жалғасы:

Мәміле жасаған күндегі бір бағалы қағаздың нарықтық бағасы

Бағалы қағаздар бойынша кірістілігі (пайызбен)

Мәміле сомасы

Қарсы әріптестің атауы

Қарсы әріптестің рейтингісі

Мәміле жасаған күнде

Есепті күнде

16

17

18

19

20

21


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы "____" __________

      мөрдің орны

      2-кесте

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші
деңгейдегі банктердегі салымдар

Клиенттің атауы

Ақша аударылған күн

Банктің атауы

Салым бойынша операциялар

Банк салымын жасау күні мен нөмірі

Салым мерзімі (күнмен)

Сыйақы ставкасы (жылдық пайызбен)

Салым валютасы

Салым сомасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Зейнетақы активтері бойынша барлығы

1.1.


...


2

Инвестициялық қорлар активтері бойынша барлығы

2.1.


...


3

Өзге клиенттер бойынша барлығы

3.1.


...


4

Жиынтығы


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы "____" __________

      мөрдің орны

      3-кесте

Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған тазартылған
қымбат металдар

Клиенттің атауы

Мәміле жасалған күн

Қарсы әріптестің атауы

Қызметке ақы төлеу

Мәміле түрі

Тазартылған қымбат металл түрі

Мәміленің көлемі (бірлік)

Төлем валютасы

Біреуінің сатып алу бағасы

Мәміле сомасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Зейнетақы активтері бойынша барлығы


1.1....2

Инвестициялық қорлар активтері бойынша барлығы


2.1....3

Өзге клиенттер бойынша барлығы


3.1....4

Жиынтығы      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы "____" __________

      мөрдің орны

      "Клиенттердің активтерін

      инвестициялау бойынша

      жасалған мәмілелер туралы

      есеп" әкімшілік деректер

      жинауға арналған нысанына

      қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
Клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған
мәмілелер туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      1-кесте.

      5. 3-бағанда мәміле халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарығында жасалған жағдайда оның жасалған күні көрсетіледі (trade date).

      6. 5-бағанда мәміле түрі көрсетіледі (купонды сатып алу, сату, өтеу, дивидендтер төлеу, "кері "РЕПО" операциясы - ашу (жабу) және басқалары).

      7. 6-бағанда сауда жүйесінде мәміле жасалған сауда-саттықты ұйымдастырушы не мәміле ұйымдастырылмаған нарықта жасалғаны көрсетіледі.

      8. 7-бағанда эмитенттің атауы мен бағалы қағаздардың түрі көрсетіледі. Мәміле халықаралық нарықта жасалған жағдайда REUTER жіктелуі бойынша сауда кодтары қолданылады.

      9. 9 және 12-бағандарда валюта кодтары 07 ИСО 4217-2001 "Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар" Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

      10. 13-бағанда мәмiленiң жасалғандығы расталатын бастапқы құжатта (биржалық куәлiк, брокер және (немесе) дилердiң есебi, ақпарат аудару және төлем жүргізудің халықаралық банкаралық жүйесі (SWIFТ) бойынша алынған растама) үтiрден кейiн төрт белгiге дейінгі дәлдікпен көрсетілген баға сатушыға төленген сыйақыны ескере отырып, көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазды шетел валютасымен төлеген жағдайда осы сома мәміле жасалған күнде белгіленген валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі. Бастапқы құжатта валютамен берілген баға болмаған жағдайда номиналды құнының пайызбен белгіленген бағасы көрсетіледі.

      11. 14 және 15-бағандарда Bloomberg не REUTER ақпараттық-талдау жүйелерінің деректері бойынша номиналды құнының валютасында осы қаржы құралы айналыста болған халықаралық (шетелдік) қор биржаларында жасалған акцияларды (депозитарлық қолхаттарды) сатып алу (сату) мәмілелері бойынша бағалар көрсетіледі.

      12. 17-бағанда бағалы қағаздар бойынша кірістілігі (облигациямен жасалған мәміле бойынша – иеліктен шығару не сатып алу нәтижесінде болған кірістілік, РЕПО және "кері "РЕПО" операциялары бойынша - РЕПО мәмілесін жасау нәтижесінде болған кірістілік) жылдық пайызбен көрсетіледі.

      13. 18-бағанда дәлдікпен мәмілені орындауға байланысты шығыстар шегерілген сома үтiрден кейiн екі белгiге дейінгі көрсетіледі.

      14. 19, 20 және 21-бағандар халықаралық бағалы қағаздар нарығында жасалған мәмілелер бойынша толтырылады.

      15. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен беріледі.

      2-кесте.

      16. 3-бағанда салым салынған жағдайда клиенттің банк шотынан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі немесе екінші деңгейдегі банктердегі банк шотына ақша аударылған күні не мерзімінен бұрын қайтарып алу күні немесе шарт бұзылған жағдайда ақшаның клиенттің банк шотына қайтарылған күні көрсетіледі.

      17. 5-бағанда салым бойынша операциялар (салымға ақша салу, салым бойынша сыйақы төлеу, салымды мерзімінен бұрын қайтарып алу немесе банктік салым шартының мерзімі аяқталғаннан соң салымды қайтару) көрсетіледі.

      18. 10-бағанда есептелген сыйақы сомасы үтiрден кейiн екі белгiге дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

      19. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен беріледі.

      3-кесте.

      20. 3-бағанда мәміле жасаған күн көрсетіледі (trade date).

      21. 6-бағанда мәміле түрі (сатып алу, сату) көрсетіледі.

      22. 7-бағанда металл шот түрлерін (шоттағы металл шоты және шоттан тыс металл шоты) көрсете отырып, тазартылған қымбат металл түрлерінің атауы көрсетіледі.

      23. 9-бағанда валюта кодтары 07 ИСО 4217-2001 "Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар" Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

      24. 11-бағанда сомасы үтiрден кейiн екі белгiге дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

      25. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен беріледі.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 230 қаулысына
16-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер
туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы __________

      Индекс: 15- RCB_DEALINGS_SA

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: инвестициялық портфельді басқарушылар

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі – есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ай сайын

      Нысан

      __________________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

      1-кесте

Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар

Мәміле жасалған күн

Брокер және (немесе) дилер атауы

Мәміле түрі

Нарығы

Бағалы қағаздың түрі және оның эмитентінің атауы

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі

1

2

3

4

5

6

7

      кестенің жалғасы:

Номиналды құн валютасы

Бір бағалы қағаздың номиналды құны

Мәміле көлімі (бағалы қағаздар данасы)

Төлем валютасы

Бір бағалы қағазды сатып алу (сату) бағасы

Мәміле жасаған күндегі бір бағалы қағаздың ең төмен бағасы

Мәміле жасаған күндегі бір бағалы қағаздың ең жоғары бағасы

8

9

10

11

12

13

14

      кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздар бойынша кірістілігі (пайызбен)

Мәміле сомасы

Қарсы әріптестің атауы

Қарсы әріптестің рейтингісі

Мәміле жасаған күнде

Есепті күнде

15

16

17

18

19      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы "____" __________

      мөрдің орны

      2-кесте

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші
деңгейдегі банктердегі салымдар

Ақша аударылған күн

Банктің атауы

Салым бойынша операциялар

Банк салымын жасау күні мен нөмірі

Салым мерзімі (күнмен)

Сыйақы ставкасы (жылдық пайызбен)

Салым валютасы

Салым сомасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы "____" __________

      мөрдің орны

      3-кесте

Меншікті активтер есебінен сатып алынған тазартылған қымбат
металдар

Клиенттің атауы

Мәміле жасалған күн

Қарсы әріптестің атауы

Қызметке ақы төлеу

Мәміле түрі

Тазартылған қымбат металл түрі

Мәміленің көлемі (бірлік)

Төлем валютасы

Біреуінің сатып алу бағасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы "____" __________

      мөрдің орны

      "Меншікті активтерді

      инвестициялау жөнінде

      жасалған мәмілелер

      туралы есеп" әкімшілік

      деректерді жинауға арналған

      нысанға қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
Меншікті активтерді инвестициялау жөнінде
жасалған мәмілелер туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Меншікті активтерді инвестициялау жөнінде жасалған мәмілелер туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      1-кесте.

      5. 2-бағанда мәмілені халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарығында жасаған жағдайда, оны жасаған күн көрсетіледі (trade date).

      6. 4-бағанда мәміле түрі (сатып алу, сату, өтеу, купонды өтеу, дивиденттерді төлеу, кері "РЕПО" операциясы – ашу (жабу) және басқалар) көрсетіледі.

      7. 5-бағанда сауда жүйесінде мәміле жасаған не мәмілені ұйымдастырылмаған нарықта жасаған сауда-саттық ұйымдастырушысы көрсетіледі.

      8. 6-бағанда эмитенттің атауы және бағалы қағаздар түрі көрсетіледі. Мәміледе халықаралық нарықта жасалған жағдайда REUTER жіктеуі бойынша сауда кодтары пайдаланылады.

      9. 8 және 11-бағандарда валюталардың кодтары Қазақстан Республикасының "Валюталар мен қорларды белгілейтін кодтар" 07 ИСО 4217-2001 мемлекеттік жіктеушіге сәйкес көрсетіледі.

      10. 12-бағанда сатушыға төленген сыйақыны ескере отырып, мәміленің жасалғандығын растайтын бастапқы құжатта көрсетілген баға үтірден кейін төрт белгіге дейін нақты көрсетіледі (биржа куәлігі, брокердің және (немесе) дилердің есебі, ақпаратты аударудың және төлемдерді жүргізудің халықаралық банкаралық жүйесі бойынша алынғанын растау (SWIFT). Сатып алынған бағалы қағаздарға шетелдік валютада ақы төленген жағдайда, осы сома мәмілені жасау күніне қалыптасқан валюта айырбасының нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі. Бастапқы құжатта валютада көрсетілген бағасы болмаған жағдайда, номиналды құнның пайызбен көрсетілген бағасы көрсетіледі.

      11. 13 және 14-бағандарда номиналды құнның валютасында Bloomberg не REUTER ақпараттық-аналитикалық жүйелердің деректері бойынша осы қаржы құралы айналатын халықаралық (шетелдік) қор биржаларында жасалған акцияларды (депозитарлық қолхаттарды) сатып алу (сату) жөнінде жасалатын мәмілелер бойынша бағалар көрсетіледі.

      12. 15-бағанда жылдық пайызбен бағалы қағаздар бойынша кірістілік көрсетіледі (кірістілігі иелігінен алу не сатып алу нәтижесінде қалыптасқан облигациялармен жасалған мәмілелер бойынша; РЕПО мәмілесін жасау нәтижесінде қалыптасқан РЕПО және "кері "РЕПО" операциялары бойынша).

      13. 16-бағанда мәміле жасауға байланысты шығыстар шегерілген сома үтірден кейін екі белгіге дейін нақты көрсетіледі.

      14. 17, 18 және 19-бағандар халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарығында жасалған мәмілелер бойынша толтырылады.

      15. Мәліметтер болмаған жағдай Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

      2-кесте.

      16. 2-бағанда салым енгізілген жағдайда клиенттің банк шотынан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктегі банк шотына ақшаның аударылған күні көрсетіледі не мерзімінен бұрын қайтарылған немесе шарт бұзылған жағдайда - ақшаның клиент банк шотына қайтарылған күні көрсетіледі.

      17. 4-бағанда салым бойынша операциялар көрсетіледі (ақшаны салымға енгізу, салым бойынша сыйақыны төлеу, салымды мерзімінен бұрын қайтару немесе банк салымы шартының мерзімі өткен соң салымды қайтару).

      18. 9-бағанда есептелген сыйақы сомасы ескерілген үтірден кейін екі белгіге дейін нақты көрсетіледі.

      19. Мәліметтер болмаған жағдай Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

      3-кесте.

      20. 2-бағанда мәмілені жасау күні көрсетіледі (trade date).

      21. 5-бағанда мәміле түрі көрсетіледі (сатып алу, сату және өзгелер).

      22. 6-бағанда металл шоттың түрі көрсетіп, тазартылған қымбат металлдар түрінің атаулары көрсетіледі (шоттағы металл шот немесе шоттағы емес металл шот).

      23. 8-бағанда валюталардың кодтары Қазақстан Республикасының "Валюталар мен қорларды белгілейтін кодтар" 07 ИСО 4217-2001 мемлекеттік жіктеушіге сәйкес көрсетіледі.

      24. 10-бағанда сома үтірден кейін екі белгіге дейін нақты көрсетіледі.

      25. Мәліметтер болмаған жағдай Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 230 қаулысына
17-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Клиенттердің активтерін және меншікті активтерін туынды
қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған
мәмілелер туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы __________

      Индекс: 16-RCB_PFI

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: инвестициялық портфельді басқарушылар

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей

      Нысан

      __________________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

Клиенттің атауы

Мәміле жасалған күн

Брокердің және (немесе)дилердің атауы

Туынды қаржы құралдарының есепке қойылу күні

Мәміле бойынша есеп айырысулар күні

Туынды қаржы құралының түрі

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі

Нарық

Базалық актив және оның рейтингі

Қарсы агент және оның рейтингі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Зейнетақы активтерінің барлығы


1.1....2

Инвестициялық қорлар активтерінің барлығы


2.1....3

Өзге активтердің барлығы


3.1....4.

Меншікті активтердің барлығы


4.1....
      кестенің жалғасы:

Мәміле шарттарының сипаттамасы

Хеджирлеу объектісі

Инвестициялық шешімнің нөмірі мен күні

Мәміле жасау күнгі вариациялық маржа, теңгеде

Мәміле жасау күнгі бастапқы маржа, %

Сауда-саттық режимі

Ескерту

Мәміле түрі

Қаржы құралдарының саны, дана

Мәміле бағасы, теңге

Мәміле сомасы, мың теңге

Мәміле валютасы

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы "____" __________

      мөрге арналған орын

  "Клиенттердің активтерін
және меншікті активтерін
туынды қаржы құралдарына
инвестициялау бойынша
жасалған мәмілелер туралы
есеп" әкімшілік деректерді
жинауға арналған нысанға
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
Клиенттердің активтерін және меншікті активтерін туынды қаржы
құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Клиенттердің активтерін және меншікті активтерін туынды қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 3-бағанда "күні.айы.жылы" форматында мәміленің жасалған күні көрсетіледі.

      6. 5-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылу күні "күні.айы.жылы" форматында есепке қойылу күні көрсетіледі.

      7. 6-бағанда "күні.айы.жылы" форматында мәміле бойынша есеп айырысулар күні көрсетіледі.

      8. 7-бағанда туынды қаржы құралының түрі көрсетіледі (опцион, фьючерс, форвард, своп және басқа туынды қаржы құралдары).

      9. 8-бағанда егер туынды қаржы құралының базалық активі бағалы қағаз болған жағдайда, бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

      10. 9-бағанда мәміле сауда жүйесінде жасалған сауда-саттықты ұйымдастырушының атауы және "қор биржасының атауы/елі" форматында оның резиденттік елі не мәміле "ұйымдастырылмаған нарық" форматында қор биржасында жасалмағаны көрсетіледі.

      11. 10-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі (бағалы қағаздың және оның эмитентінің атауы, валютасы, сыйақы мөлшерлемесі, тауар және өзге базалық активтер) және "базалық актив(рейтинг) (рейтингілік агенттік)" форматында рейтингілік агенттік берген (бар болса) базалық активінің рейтингі көрсетіледі. Егер базалық активте рейтингтер болмаса, онда базалық актив көрсетіледі және "базалық актив(рейтингі жоқ)" форматында рейтингтің жоқтығы аталады.

      12. 11-бағанда егер мәміле қор биржасында жасалмаған жағдайда, қарсы агент, оның резиденттік елі, сондай-ақ осы қарсы агентке "қарсы агент/ел/рейтинг (рейтингілік агенттік)" форматында берілген рейтинг көрсетіледі. Қарсы агентте рейтинг болмаған жағдайда, "қарсы агент/ел/рейтингі жоқ" форматында көрсетіледі.

      13. 12-бағанда мәміле түрі көрсетіледі (сатып алу, сату және өзгелер).

      14. 17-бағанда егер мәміле хеджирлеу мақсатында жасалса, "иә/ хеджирлеу объектісінің деректемелері" деген форматта "иә" деген сөз және хеджирлеу объектісінің деректемелері (бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі, саны, құны, мөлшері, валютасы) көрсетіледі. Егер мәміле хеджирлеу мақсатында жасалмаса "жоқ" деген сөз көрсетіледі.

      15. 18-бағанда инвестициялық комитеттің мәміле жасалғаны туралы инвестициялық шешімді қабылдау нөмірі мен күні көрсетіледі.

      16. 19-бағанда бар болса биржамен есептейтін және мерзімді келісім-шарттың белгіленген бағасының өзгеруін ескеретін сауда-саттық қатысушысының міндеттемелері өзгеруінің ақшалай көрінісі – вариациялық маржа көрсетіледі.

      17. 20-бағанда бар болса биржамен айқындалатын, клиент әрбір ашық позиция үшін енгізуі тиіс базалық активтің жиынтық нарықтың құнының үлесі – бастапқы маржа көрсетіледі.

      18. 21-бағанда Т+0 немесе Т+n форматында сауда-саттық режимі көрсетіледі не биржа ережелерімен көзделген сауда-саттықтың басқа режимі сипатталады.

      19. 22-бағанда мәміле тараптарында талаптар мен міндеттемелердің туындау жағдайлары көрсетіледі.

      20. Мәліметтер болмаған жағдай Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 230 қаулысына
18-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Клиенттердің активтерін және меншікті активтерін инвестициялау
бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы __________

      Индекс: 17-RCB_AFL

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: инвестициялық портфельді басқарушылар

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей

      Нысан

      __________________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

Активтердің түрі / клиенттің атауы

Клиенттің үлестес болуының белгісі

Мәміле жасалған күн

Нарық

Мәміле түрі

Мәміле бойынша қарсы серіктестің атауы

Қарсы әріптестің үлестес болуының белгісі

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Зейнетақы активтерінің барлығы1.1.
...
2

Инвестициялық қорлар активтерінің барлығы2.1.
...
3

Өзге активтердің барлығы3.1.
...
4.

Меншікті активтердің барлығы4.1.

х...

х
      кестенің жалғасы:

Қаржы құралының параметрлері

Қаржы құралының түрі

Қаржы құралын шығарған (ұсынған) эмитенттің атауы

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі

Бір бірлігінің бағасы

Мәміле көлемі (дана)

Мәміле сомасы (теңгеде)

Банк салымы шартының аяқталу күні

Ескерту

9

10

11

12

13

14

15

16


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы "____" __________

      мөрге арналған орын

  "Клиенттердің активтерін және
меншікті активтерін инвестициялау
бойынша үлестес тұлғалармен
жасалған мәмілелер туралы есеп"
әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысанға қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
Клиенттердің активтерін және меншікті активтерін инвестициялау
бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Клиенттердің активтерін және меншікті активтерін инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысан инвестициялық қорлардың активтеріне, зейнетақы және меншікті активтерге қатысты толтырылады.

      6. 3-бағанда "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңының 64-бабына сәйкес клиент инвестициялық портфельді басқарушыға қатысты үлестес тұлға болып танылатын сәйкес белгі көрсетіледі.

      7. 4-бағанда "күні.айы.жылы" форматында мәміленің жасалған күні көрсетіледі.

      8. 5-бағанда мәміле сауда жүйесінде жасалған шетелдік қор биржасының атауы және "ұйымдастырылмаған нарық/шетелдік қор биржасының атауы/оның резиденттік елі" не мәміле "ұйымдастырылмаған нарық" форматында шетелдік қор биржасында жасалмағаны көрсетіледі.

      9. 6-бағанда мәміленің түрі көрсетіледі (сатып алу, сату, "РЕПО" ашылу және жабылу операциясы, банктік салым шартын жасасу және өзге мәмілелер). "РЕПО" операциялары бойынша сонымен қатар "РЕПО" операцияларының түрі көрсетіледі: тікелей немесе кері "РЕПО". Қор биржасының сауда-саттық жүйесінде жасалған мәмілелер бойынша 16-бағанда мәмілені жасау әдісі көрсетіледі.

      10. 7-бағанда бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретінде болған (брокер мүддесінде әрекет еткен тұлғаны көрсетіп) жағдайда, "В" символы қолданылады және бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым дилер ретінде болған жағдайда "D" символы қолданылады. Банк салымы шарты жасалған жағдайда, банк шоты ашылған банктің атауы көрсетіледі.

      11. 8-бағанда "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңының 64-бабына сәйкес қарсы серіктес клиенттердің активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асырушы ұйымға қатысты үлестес тұлға болып танылатын сәйкес белгі көрсетіледі.

      12. 10, 11 және 12-бағандар сатып алу, сату, өтеу, "кері "РЕПО" операциясы" – ашылуы (жабылуы) бойынша мәмілелер үшін толтырылады.

      13. 14-бағанда мәміле жасауға байланысты шығыстар ескерілмеген (сатып алу, сату, өтеу, "кері "РЕПО" операциясы" – ашылуы (жабылуы) және өзге), жинақталған сыйақы ескерілген сома үтірден кейін екі белгіге дейін нақты көрсетіледі.

      14. 15-бағанда "күні.айы.жылы" форматында банк салымы шартының аяқталу күні көрсетіледі.

      15. Мәліметтер болмаған жағдай Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 230 қаулысына
19-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Қазақстан Республикасының бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған
нарығында қаржы құралдарымен жасалған (тіркелген) мәмілелер
(операциялар) туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы __________

      Индекс: 18- RCB_FI_NEORG

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: брокерлер және (немесе) дилерлер

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей

      Нысан

      __________________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

Мәмілені жасаған күні (операцияны жүргізген)

Қаржы құралының түрі

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі

Эмитенттің атауы

Қаржы құралдарының саны

Бір қаржы құралының бағасы

Мәміленің көлемі теңгеде

Сатып алушы

Сатушы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Жиынтығы      кестенің жалғасы:

Мәмiлеге (операцияға) кiм ретiнде қатысты

Орналастыру

Клиенттік тапсырысы тiркелген нөмiрi, күнi және уақыты

Ескерту

Андеррайтер

Брокер

Дилер

Номиналды ұстаушы

11

12

13

14

15

16

17


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы "____" __________

      мөрге арналған орын

  "Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздардың
ұйымдастырылмаған нарығында
қаржы құралдарымен жасалған
(тіркелген) мәмілелер
(операциялар) туралы есеп"
әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысанға қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
Қазақстан Республикасының бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған
нарығында қаржы құралдарымен жасалған (тіркелген) мәмілелер
(операциялар) туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Қазақстан Республикасының бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында қаржы құралдарымен жасалған (тіркелген) мәмілелер (операциялар) туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 2-бағанда мәмiленiң (егер мәміле брокердің қатысуынсыз жасалған жағдайда номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде операция жүргізу) жасалған күнi "күнi.айы.жылы" форматында көрсетiледi.

      6. 4-бағанда қаржы құралына берiлген сәйкестендiру нөмiрi көрсетiледi.

      7. 5-бағанда қаржы құралдарымен мәмiлелер жасалған эмитенттiң атауы көрсетiледi.

      8. 6-бағанда сол арқылы мәмiле жасалған қаржы құралдардың саны (тіркелген операция) көрсетiледi. Брокер және (немесе) дилер екі тараптан (бiр мезгiлде сатушы және сатып алушы ретiнде) мәмiлеге қатысқан жағдайда, көрсетілген мәміле Нысанда бір мәміле (операция) түрінде көрiнедi.

      9. 7-бағанда мәмiленiң бағасы үтiрден кейiн төрт белгiге дейiн (теңгемен) көрсетiледi. Шетел валютасында мәміле жасалған жағдайда, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң мәмiленi жасаған күні белгілеген ресми бағамы бойынша теңгемен бағасы көрсетiледi. Мәміле бойынша есептесу мәміле жасалған күнде жүзеге асырылмаған жағдайда, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң есептесудi жүзеге асырған күнi белгiлеген ресми бағамы бойынша теңгемен мәмiленiң бағасы көрсетіледі.

      10. 8-бағанда мәмiленiң көлемi үтiрден кейiн екi белгiге дейiн (теңгемен) көрсетiледi.

      11. 9 және 10-бағандарда солардың есебiнен және мүддесiмен мәмiле жасалған брокердің және (немесе) дилердің клиенттерiнiң кодтары, сондай-ақ номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде операцияны тіркеген жағдайда клиенттердің кодтары көрсетiледi. Брокер және (немесе) дилер өз есебiнен және өз мүддесiнде мәмiлелер жасаған жағдайда, осы бағандарда аталған брокердің және (немесе) дилердің коды көрсетiледi.

      Бағалы қағаздарды сатушылар мен сатып алушылардың кодтары:

Клиент

Клиенттің бес таңбалы коды

1

Заңды тұлға (Қазақстан Республикасының резидентi)

JURRZ

2

Жеке тұлға (Қазақстан Республикасының резидентi)

FIZRZ

3

Заңды тұлға (резидент емес))

JURNN

4

Жеке тұлға (резидент емес)

FIZNN

5

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі

STBNK

6

Қазақстан Республикасының сақтандыру ұйымы

INSOR

7

Инвестициялық қор

INVFD

8

Бағалы қағаздар нарығында брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым – меншiктi активтер

Сауда-саттықты ұйымдастырушы берген бес мәндiк код


      Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары, зейнетақы активтер есебінен мәмілелерді жасаған кезде 9 және 10-бағандар толтырмайды.

      12. 11-бағанда егер Ұйым осы эмитенттің бағалы қағаздары бойынша андеррайтері болған жағдайда "А" белгісі пайдаланылады.

      13. 12-бағанда егер Ұйым брокер ретінде болған жағдайда "B" белгісі пайдаланылады.

      14. 13-бағанда егер Ұйым дилер ретінде болған жағдайда "D" белгісі пайдаланылады.

      15. 14-бағанда егер Ұйым номиналды ұстаушы ретінде болып табылған жағдайда "ND" белгісі пайдаланылады.

      16. 15-бағанда мынадай символдар пайдаланылады:

      "1" - бағалы қағаздардың бастапқы орналастыру;

      "2" - бағалы қағаздардың қайталама айналысқа жіберу.

      17. 16-бағанда брокер және (немесе) дилер дилерлік қызметінің шеңберінде мәміле жасаған кезде, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры мәміле жасаған жағдайда инвестициялық комитеттің мәміле жасалғаны жөнiндегi қабылдаған инвестициялық шешiмінiң нөмірі және күні көрсетіледі.

      Номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде операцияны тіркеген жағдайда 16-бағанда бұйрықты тіркеген нөмірі, күні және уақыты көрсетіледі.

      Нысанда көрсетілген қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер (операциялар) халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдармен жасалған мәмілелер туралы есепте көрсетілмейді.

      Нысанда Ұйым брокер және (немесе) дилер ретінде болып табылған ұйымдастырылмаған нарықта Ұйым қаржы құралдарымен жасаған мәмілелер (операциялар,), сондай-ақ Ұйым номиналды ұстаушы ретінде болған операциялар көрсетіледі. Ұйымның номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде операцияларды тіркеген кезде Нысанда меншік құқығын бағалы қағаздарға ауыстыруына (бағалы қағаздарды өтеу және айырбастауды қоспағанда) әкеп соққан операциялар көрсетіледі.

      18. Мәліметтер болмаған жағдай Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 230 қаулысына
20-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік
және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар
ұйым туралы мәліметтер Есепті кезең: 20 __ жылғы __________

      Индекс: 19- RCB_SVED_BD

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: брокерлер және (немесе) дилерлер

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі – тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей

      Нысан

      __________________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

р/с

Көрсеткіштің атауы

Мәліметтер

1

Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға қатысушы қызметкерлер туралы мәліметтер (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты, атқаратын лауазымы, жұмысқа қабылданған күні)
2

Ұйымның меншікті активтеріне қатысты инвестициялық шешімдерді қабылдауды жүзеге асыратын инвестициялық комитеттің құрамы туралы мәліметтер (тегi, аты, бар болса әкесiнiң аты, атқаратын лауазымы, қызметкер инвестициялық комитетінің құрамына енгізілген күннен бастап инвестициялық комитетінің құрамына сайлау туралы шешімнің күні және нөмірі)
3

Ұйымның дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталындағы қатысу үлесімен он және одан астам пайыздарын) он және одан астам пайыздарын иеленетін тұлғалар туралы мәліметтер:

1) резиденттер:

заңды тұлға үшін: заңды тұлғаның атауы; заңды тұлғаның мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы мәліметтер; бизнес – сәйкестендіру нөмiрi; заңды тұлғаға тиесiлi акциялардың саны ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына немесе ұйымның жарғылық капиталындағы қатысу үлесiне (пайызбен) арақатынасы;

жеке тұлға үшін: тегі, аты, бар болса әкесінің аты; туған күні;

жеке тұлғаға тиесiлi акциялардың саны ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына немесе ұйымның жарғылық капиталындағы қатысу үлесiне (пайызбен) арақатынасы;

2) резидент еместер:

заңды тұлға үшін: заңды тұлғаның тiркелген және орналасқан орны (егер заңды тұлға оффшорлық аймақтың аумағында тiркелген жағдайда, онда Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттiгi Басқармасының "Банктiк және сақтандыру қызметiнiң, бағалы қағаздар рыногының кәсiби қатысушылары қызметiнiң және бағалы қағаздар рыногында лицензияланатын басқа да қызмет түрлерiнiң, жинақтаушы зейнетақы қорлары мен акционерлiк инвестициялық қорлар қызметiнiң мақсаттары үшiн оффшорлық аймақтардың тiзбесiн бекiту туралы" 2008 жылғы 2 қазандағы № 145 қаулысымен (Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде № 5371 тiркелген) бекiтiлген оффшорлық аймақтардың тiзбесiне сәйкес осы оффшорлық аймақ көрсетіледі);

заңды тұлғаға тиесiлi акциялардың саны ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына немесе ұйымның жарғылық капиталындағы қатысу үлесiне (пайызбен) арақатынасы;

жеке тұлға үшін: тегі, аты, бар болса әкесінің аты; азаматтығы;

заңды мекен-жайы және тұрғылықты жерi;

жеке тұлғаға тиесiлi акциялардың саны ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына немесе ұйымның жарғылық капиталындағы қатысу үлесiне (пайызбен) арақатынасы
4

Брокерлiк қызметтi көрсету шеңберінде клиенттермен жасалған шарттардың саны туралы мәлiметтер:

номиналды ұстау қызметін көздемейтін брокерлiк қызмет көрсету туралы шарттардың саны;

номиналды ұстау қызметін көздейтін брокерлiк қызмет көрсету туралы шарттардың саны;
5

Ұйыммен өзіне бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызмет жөніндегі қызметті көрсетуге шарттар жасалған бағалы қағаздар нарығы қатысушыларының атауы:

шарттың жасалған күні;

жасалған шарт шеңберінде ұйым ұсынатын қызметтердің (қызметтің) түрі

      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы "____" __________

      мөрге арналған орын

  "Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар нарығында брокерлік
және (немесе) дилерлік қызметті
жүзеге асыруға лицензиясы бар
ұйым туралы мәліметтер" әкімшілік
деректерді жинауға арналған
нысанға қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік
және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар
ұйым туралы мәліметтер
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым туралы мәліметтер" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асырушы ұйым ай сайын жасайды.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 2-жолды бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар екінші деңгейдегі банк және Ұлттық почта операторы толтырмайды.

      6. 3-жолды бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар екінші деңгейдегі банк толтырмайды.

      7. 4-жылды бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры толтырмайды.

      8. Мәліметтер болмаған жағдай Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 230 қаулысына
21-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарығында қаржы
құралдармен жасалған мәмілелер туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы __________

      Индекс: 20- RCB_ DEALINGS _MR

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: брокерлер және (немесе) дилерлер

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей

      Нысан

      __________________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

Мәмiленiң жасалған күнi мен уақыты

Мәмiле бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру күнi

Клиенттік тапсырыстың тiркелген нөмiрi, күнi және уақыты

Мәмiленiң түрi

Нарық

Брокердiң атауы және оның резиденттiк елi

Кастодиан -банктiң атауы

1

2

3

4

5

6

7

8


Жиынтығы

      кестенің жалғасы:

Шетелдiк номиналды ұстаушының атауы

Халықаралық (шетелдік) есеп айырысу депозитарлық жүйесі

Қаржы құралының ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі

Қаржы құралының түрі

Рейтингтер

Эмитенттiң атауы және оның резиденттiк елi

Заңнамасына сәйкес қаржы құралдардың шығарылымы тiркелген ел

Қаржы құралдарының саны (данасы)

9

10

11

12

13

14

15

16


      кестенің жалғасы:

Номиналды құнының валютасы/Төлем валютасы

Мәмiлеге кiм ретiнде қатысты

Клиент және оның резиденттiк елi

Бiр қаржы құралының бағасы

Мәмiленiң көлемi

Ескерту

шетел валютасында

теңгемен

шетел валютасында

теңгемен

17

18

19

20

21

22

23

24


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы "____" __________

      мөрге арналған орын

  "Халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар
нарығында қаржы құралдармен
жасалған мәмілелер туралы есеп"
әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысанға қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
Халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарығында қаржы
құралдармен жасалған мәмілелер туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдармен жасалған мәмілелер туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды брокер және (немесе) дилер ай сайын жасайды.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 2-бағанда "уақыты: минуттар күнi.айы.жылы" форматында Астана қаласының уақыты бойынша мәмiленi жасау күнi мен уақыты көрсетiледi.

      6. 4-баған бойынша брокер және (немесе) дилер дилерлік қызметінің шеңберінде мәміле жасаған жағдайда, сондай-ақ ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры (зейнетақы активтерінің есебінен) немесе бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар инвестициялық портфельді басқарушы (клиенттердің активтері есебінен) мәміле жасаған жағдайда инвестициялық комитеттің мәміле жасалғаны жөнiндегi қабылдаған инвестициялық шешiмiнiң нөмірі және күні көрсетіледі.

      7. 5-бағанда мәмiле түрi көрсетiледi (сатып алу, сату, репо).

      8. 6-бағанда сауда жүйесiнде мәмiле жасалған шетелдік қор биржасының атауы және "ұйымдастырылмаған нарық/шетелдік қор биржасының атауы/оның резиденттiк елi" форматында оның резиденттiк елi не мәмiле "ұйымдастырылмаған нарық" форматында шетелдік қор биржасында жасалмағаны көрсетiледi.

      9. 7-бағанда клиенттік тапсырысты орындаған брокердiң атауы көрсетiледi. Егер мәмiленi бағалы қағаздар нарығында брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның тапсырмасы бойынша жасасқан басқа брокер (оның iшiнде шетел брокерi) мәмiленi орындаған жағдайда, онда осы брокер және "брокердiң атауы/елi" форматында оның резиденттiк елi көрсетiледi.

      10. 10-бағанда қаржы құралдармен мәмілелер бойынша есеп айрысуды жүзеге асырған халықаралық (шетелдік) есептік-депозитарлық жүйесінің атауы көрсетіледі.

      11. 13-бағанда Борыштық бағалы қағазға берiлген/үлестiк бағалы қағаздың рейтингi немесе үлестiк бағалы қағаз эмитентiнiң рейтингi көрсетiледi (үлестiк бағалы қағазда рейтинг болмаған жағдайда, үлестiк бағалы қағаз эмитентiнiң рейтингi көрсетiледi). Егер борыштық бағалы қағазға/үлестiк бағалы қағазға (үлестiк бағалы қағаздың эмитентiне) бiрнеше рейтингтiк агенттiктер рейтинг берген жағдайда, онда барлық берiлген рейтингтер көрсетiледi. Рейтингтер "рейтинг (рейтингілік агенттiк)" форматында көрсетiледi. Егер борыштық бағалы қағазда/үлестiк бағалы қағазда (үлестiк бағалы қағаздың эмитентiнде) рейтинг болмаса, онда "жоқ" деген сөз қолданылады.

      12. 14-бағанда "эмитенттiң атауы/елi" форматында қаржы құралы эмитентінің (қаржы құралының базалық активінің) атауы және оның резиденттiк елi көрсетiледi.

      13. 17-бағанда "Валюталар мен қорларды белгiлеу үшiн кодтар" 07 ИСО 4217-2001 Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк жiктелiмiне сәйкес валюталардың кодтары көрсетiледi. Бағалы қағаздардың номиналды құнының валютасы және осы бағалы қағаздар бойынша төлем валютасы "Номиналды құнының валютасы/Төлем валютасы" форматында көрсетiледi.

      14. 18-бағанда егер бағалы қағаздар нарығында брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретiнде болса, "В" белгiсi, егер бағалы қағаздар нарығында брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым дилер ретiнде болса, "D" белгiсi көрсетiледi.

      15. Егер бағалы қағаздар нарығында брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретiнде болса, "Клиенттiң коды/елi" форматында 19-баған толтырылады және мәмiле олардың есебiнен және мүддесi бойынша жасалған брокер клиенттерiнiң кодтары көрсетiледi:

Клиент

клиенттiң 5 мәндi коды

1

Заңды тұлға (Қазақстан Республикасының резидентi)

JURRZ

2

Жеке тұлға (Қазақстан Республикасының резидентi)

FIZRZ

3

Заңды тұлға (резидент емес)

JURNN

4

Жеке тұлға (резидент емес)

FIZNN

5

Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банкi

STBNK

6

Қазақстан Республикасының сақтандыру ұйымы

INSOR

7

Инвестициялық қор

INVFD

8

Бағалы қағаздар нарығында брокерлiк және (немесе) дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым

Сауда-саттықты ұйымдастырушы берген бес мәндiк код


      Брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығымен инвестициялық портфельді басқарушылар зейнетақы активтерi есебiнен мәмiлелердi жасағанда, осы бағанды толтырмайды.

      16. 20, 21, 22, 23-бағандарда сатушыға төленген сыйақыны ескерiп, мәмiле жасалғанын растайтын (брокердiң есебi, ақпаратты аударудың және төлемдерді жүргізудің халықаралық банкаралық жүйесі бойынша алынғанын растау (SWIFT), қор биржасының құжаты) бастапқы құжатта көрсетілген баға үтiрден кейiн төрт мәнге дейiн нақты, мәмiлелердiң көлемi үтiрден кейiн екi мәнге дейiн нақты көрсетiледi. Қаржы құралдарымен жасалған мәміле бойынша шетелдік валютада ақы төленген жағдайда 20, 21, 22, 23-бағандар толтырылады. Сатып алынған қаржы құралына шетелдік валютада ақы төленген жағдайда осы сома мәмілені жасау күніне қалыптасқан валюта айырбасының нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазға шетелдік валютада ақы төленген жағдайда 21 және 23-бағандар толтырылады.

      17. Нысанда көрсетілген қаржы құралдарымен мәмілелер Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдармен жасалған (тіркелген) мәмілелер (операциялар) туралы есепте көрсетілмейді.

      18. Мәліметтер болмаған жағдай Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 230 қаулысына
22-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы __________ үшін

      Индекс: 21- RCB_PFI

      Кезеңділік: тоқсан сайын

      Ұсынады: брокерлер және (немесе) дилерлер

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Ұсыну мерзімі – тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей

      Нысан

      __________________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

Мәмілені жасау күні мен уақыты

Қаржы құралдарын брокерге және (немесе) дилерге есепке қою күні

Мәміле бойынша есеп айырысу күні

Туынды қаржы құралының түрі

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі

Нарық

Базалық актив және оның рейтингі

Орталық қарсы агент

1

2

3

4

5

6

7

8

9


      кестенің жалғасы:

Қарсы агент және оның рейтингі

Шартты мәміленің сипаты

Мәміле түрі

Қаржы құралдарының саны

Мәміле бағасы

Мәміле көлемі

Мәміле валютасы

10

11

12

13

14

15


      кестенің жалғасы:

хеджирлеу объекті

Мәміледе кім ретінде қатысты

Клиенттік тапсырыстың нөмірі, тіркелген күні және уақыты

Клиент және оның резиденттік елі

Мәмілені жасаған күнгі вариациялық маржа, теңгемен

Мәмілені жасаған күнгі бастапқы маржа, %

Сауда-саттық режимі

Мәміле бойынша міндеттеме жай-күйі

Ескерту

16

17

18

19

20

21

22

23

24


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы "____" __________

      мөрге арналған орын

  "Туынды қаржы құралдарымен
мәмілелер туралы есеп"
әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысанға қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндіру
Туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндіру (бұдан әрі - Түсіндіру) "Туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру жөніндегі бірыңғай талаптарды анықтайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңының 9-бабының 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленген.

      3. Нысанды брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асырушы ұйым тоқсан сайын жасайды. Нысан бойынша деректер теңгемен ұсынылады.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндіру

      5. 2, 3 және 4 бағандарды толтыру кезінде мәміле жасалған күн, ішкі есептілік жүйесіндегі брокерде/дилерде қаржы құралдарының есепке алыну күні, сондай-ақ мәміле бойынша есеп айырысу күні "күні.айы.жылы" форматында көрсетіледі. Мәміле жасалған күн "сағат/минут/секунд" форматында көрсетіледі (ұйымдасқан нарықта жасалған мәміле үшін).

      6. 3-бағанда бухгалтерлік есептегі бастапқы тану күні көрсетіледі.

      7. 5-бағанда туынды қаржы құралының түрі көрсетіледі (опцион, фьючерс, форвард, своп және басқа туынды қаржы құралдары).

      8. 6-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі бағалы қағаз болып табылған жағдайда толтырылады.

      9. 7-бағанда сауда жүйесінде мәміле жасалған биржаның атауы және резиденттігі бар елдің "биржаның/елдің атауы" форматындағы не мәміленің биржада емес "ұйымдаспаған нарық" форматында жасалғандығы көрсетіледі.

      10. 8-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі (бағалы қағаздың және оның эмитентінің атауы, валюта, пайыздық ставка, тауар және өзге де базалық активтер) және "базалық актив/рейтинг (рейтинг агенттігі)" форматында рейтинг агенттігі (бар болса) берген базалық актив рейтингі көрсетіледі. Базалық активте рейтинг болмаған жағдайда, онда базалық актив және "базалық актив/рейтинг жоқ" форматында рейтинг жоқ екендігі көрсетіледі.

      11. 9-бағанда, орталық қарсы агенттің қатысуымен мәміле биржада жасалған жағдайда "иә" деген сөз көрсетіледі. Мәміле биржада орталық қарсы агенттің қатысуынсыз жасалған жағдайда "жоқ" деген сөз көрсетіледі.

      12. 10-бағанда егер мәміле биржада жасалмаған жағдайда қарсы агент, оның резиденттік елі, сондай-ақ осы қарсы агентке "қарсы агент/ел/рейтинг (рейтинг агенттігі)" форматында берілген рейтинг көрсетіледі.

      Қарсы агентте рейтинг болмаған жағдайда "қарсы агент/ел/рейтинг жоқ" деген форматтағы ақпарат көрсетіледі.

      13. 16-бағанды толтыру кезінде, егер мәміле хеджирлеу мақсатында жасалған болса, "иә" деген сөз көрсетіледі және хеджирлеу объектісінің деректемелері (бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі, саны, құны, көлемі, валютасы) "иә/ хеджирлеу объектісінің деректемелері" форматында көрсетіледі. Егер мәміле хеджирлеу мақсаты үшін жасалмаса, "жоқ" деген сөз көрсетіледі.

      14. 17-бағанда бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретінде қатысқан жағдайда, "B" символы көрсетіледі, егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым дилер ретінде қатысқан жағдайда, "D" символы көрсетіледі.

      15. 18-бағанды толтыру кезінде бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйыммен дилерлік қызмет аясында мәміле жасаған жағдайда, сондай-ақ ерікті жинақтаушы зейнетақы қорымен мәміле жасаған жағдайда (зейнетақы активтері есебінен) немесе бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар инвестициялық портфельді басқарушымен мәміле жасаған жағдайда инвестициялық комитеттің мәміле жасалғандығы туралы қабылдаған инвестициялық шешімінің нөмірі және күні көрсетіледі.

      16. 19-бағанда бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретінде қатысқан жағдайда, ақпарат "Клиент коды/ел" форматында көрсетіледі, сондай-ақ мәміле солардың есебінен және солардың мүддесі үшін жасалған брокердің клиенттерінің кодтары көрсетіледі:

Клиент

Клиенттің 5 саннан тұратын коды

Заңды тұлға (Қазақстан Республикасының резиденті)

JURRZ

2

Жеке тұлға (Қазақстан Республикасының резиденті)

FIZRZ

3

Заңды тұлға (Қазақстан Республикасының Резиденті емес)

JURNN

4

Жеке тұлға (Қазақстан Республикасының Резиденті емес)

FIZNN

5

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері

STBNK

6

Қазақстан Республикасының сақтандыру ұйымы

INSOR

7

Инвестициялық қор

INVFD

8

Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым

Сауда-саттықты ұйымдастырушының бес санды коды


      Брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары зейнетақы активтері есебінен мәмілелер жасау кезінде осы бағанды толтырмайды.

      17. 20-бағанда биржа есептейтін сауда-саттыққа қатысушының міндеттемелерінің өзгеруі кезіндегі ақша белгісін және мерзімді келісім-шарттың баға белгілеуінің өзгеруін ескеретін – вариациялық маржа көрсетіледі.

      18. 21-бағанда биржа анықтайтын базалық активтің сомалық нарықтық құнының үлесін клиент әрбір ашық позиция үшін енгізетін бастапқы маржа көрсетіледі.

      19. 22-бағанда сауда-саттық режимі Т+0 немесе Т+n к форматында көрсетіледі, не биржаның қағидаларымен көзделген сауда-саттықтың басқа режимі сипатталады.

      20. 23-бағанда мәміле бойынша мынадай жай-күйлердің бірі көрсетіледі:

      1) міндеттемелер мәмілелерді мәміле талаптарының бұзылуы немесе тараптардың бірінің дәрменсіздігіне байланысты оқиғалардың тууы салдарынан мерзімінен бұрын тоқтатуды қоспағанда, тиісінше тоқтатылған немесе мерзімінен бұрын тоқтатылған;

      2) міндеттемелерді орындау мерзімі кейінге қалдырылған;

      3) көзделген негіздемелер бойынша міндеттемелерді орындау уақытша тоқтатылған;

      4) міндеттемелер тараптың мәміле талаптарын бұзуына байланысты немесе тараптардың бірінің дәрменсіздігіне байланысты оқиғалардан соң тоқтатылған;

      5) көзделген жағдайлардың немесе оқиғалардың туындауы нәтижесінде мәмілені орындау мерзімін ұзарту.

      21. 24-бағанда мәмілені жасау орны көрсетіледі.

      22. Нысанға депозитарлық қолхаттармен жасалған мәмілелер енгізілмейді.

      23. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 230 қаулысына
23-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы __________ үшін

      Индекс: 22- RCB_AFL

      Кезеңділік: тоқсан сайын

      Ұсынады: брокерлер және (немесе) дилерлер

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Ұсыну мерзімі – тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей

      Нысан

      __________________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

Ұйым мәмілеге кім ретінде қатысты

Клиенттің атауы

Клиенттің үлестестік белгісі

Мәмілені жасау күні

Нарық

Мәміле түрі

Мәміле

бойынша қарсы әріптестің атауы

Қарсы әріптестің үлестестік белгісі

1

2

3

4

5

6

7

8

9


      Кестенің жалғасы:

Қаржы құралының параметрлері
Қаржы құралының түрі

Қаржы құралын шығарған (ұсынған) эмитенттің атауы

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі

Біреуінің бағасы

Мәміленің көлемі, дана

Мәміленің сомасы, теңгемен

Банктік салым шартының аяқталу күні

Ескерту

10

11

12

13

14

15

16

17


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы "____" __________

      Мөрдің орны

  "Үлестес тұлғалармен жасалған
мәмілелер туралы есеп"
әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысанға қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысандарды толтыру
бойынша түсіндіру
Үлестес тұлғалармен жасалған
мәмілелер туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндіру (бұдан әрі - Түсіндіру) "Үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру жөніндегі бірыңғай талаптарды анықтайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңының 9-бабының 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленген.

      3. Нысанды брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асырушы ұйым тоқсан сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен ұсынылады.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндіру

      5. Нысанды толтыру кезінде осы Нысанды толтырып отырған брокер және немесе) дилер оның қарсы әріптесі болып табылатын оның үлестес тұлғаларымен меншікті активтер және клиенттер активтер есебінен жасалған мәмілелерді көрсетеді. Осы Нысанды толтырып отырған брокер және (немесе) дилер клиенттер активтері есебінен мәмілелер жасаған кезде Нысанда оның қарсы әріптесі болып табылатын осы ұйымның үлестес тұлғасымен жасалған мәмілелер Нысанды толтырып отырған брокердің және (немесе) дилердің клиенттері оның үлестес тұлғасы болып табыла ма, табылмай ма, оған қарамай көрсетіледі.

      6. 2-бағанда егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретінде қатысқан (брокер соның мүддесі үшін қатысқан тұлғаны көрсете отырып) жағдайда, "В" символы қолданылады, егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым дилер ретінде қатысқан жағдайда "D" символы қолданылады.

      7. 4-бағанда клиенттің бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымға, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңының 64-бабына сәйкес үлестес тұлға болып танылатын белгісі көрсетіледі. Егер клиент Ұйымға қатысты үлестес тұлға болып танылмаған жағдайда "жоқ" деген сөз көрсетіледі.

      8. 5-бағанда "күні.айы.жылы" форматында мәмілене жасау күні көрсетіледі.

      9. 6-бағанда сауда жүйесінде мәміле жасалған биржаның атауы және резиденттігі бар елдің "биржаның/елдің атауы" форматындағы не мәміленің биржада емес "ұйымдаспаған нарық" форматында, не "халықаралық нарықта" жасалғандығы көрсетіледі.

      10. 7-бағанда мәміле түрі (cатып алу, сату, "РЕПО"-ны ашу және жабу операциялары, банктік салым шартын жасау және өзге де мәмілелер) көрсетіледі."РЕПО" операциялары бойынша сол сияқты "РЕПО" операцияларының мынадай түрлері көрсетіледі: тікелей немесе кері "РЕПО". Қор биржасының сауда жүйесінде жасалған мәмілелер бойынша "Ескерту" бағанында мәміле жасаудың әдісі көрсетіледі.

      11. 8–бағанды толтыру кезінде қарсы әріптес бойынша мыналар түсініледі:

      Мәміле жасау кезінде, Нысанды толтырып отырған бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым бір мезгілде екі жақтан қатысады - бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар осы ұйымның клиенті, осы ұйымға қатысты үлестес тұлға болып табылатын, бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым.Бұл жағдайда егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретінде қатысса (брокер оның мүддесі үшін қатысқан клиентті көрсетіп), "В/клиенттің атауы немесе тегі,аты (бар болса – әкесінің аты)" форматында "В" символы көрсетіледі;

      Нысанды толтырып отырған бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымға қатысы бойынша үлестес тұлға болып табылған басқа брокер және(немесе) дилер. Бұл жағдайда осы брокердің атауы көрсетіледі;

      бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымға қатысы бар, осы есепті толтырып отырған үлестес тұлға болып табылатын басқа брокердің және (немесе) дилердің клиенті. Басқа брокер және (немесе) дилердің клиентінің егер атауы немесе тегі, аты (бар болса – әкесінің аты) белгілі болған жағдайда, "үлестес тұлғаның атауы немесе тегі, аты (бар болса – әкесінің аты)/ басқа брокердің және(немесе) дилердің атауы" форматында басқа брокер және(немесе) дилердің клиенті болып табылатын үлестес тұлғаның атауы немесе тегі, аты (бар болса – әкесінің аты) көрсетіледі. Үлестес тұлғаның атауы курсивпен бөліп көрсетіледі;

      клиент брокері және(немесе) дилерімен немесе басқа брокер және(немесе) дилермен банктік салым шартын жасаған жағдайда банктік шот ашылған банктің атауы көрсетіледі.

      12. 9-бағанда көрсетілген белгіге сәйкес қарсы әріптес бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымға "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңының 64-бабына сәйкес үлестес тұлғаға қатысы бар болып танылады.

      13. 15-бағанда мәмілелерді орындауға байланысты шығыстарды (сатып алу, сату, кері "РЕПО" операциясы - ашу/жабу және басқа) ескермей, жинақталған сыйақыны (банктік салым ашу) ескере отырып, сома үтірден кейін нақты екі белгімен көрсетіледі.

      14. 16-бағанда банктік салым шартының аяқталу күні "күні.айы.жылы" форматында көрсетіледі.

      15. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 230 қаулысына
24-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Брокердің шотында бар ақша қалдығы туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы __________ үшін

      Индекс: 23- RCB_ ОСТАТОК _ДС

      Кезеңділік: ай сайын

      Ұсынады: брокерлер және (немесе) дилерлер

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Ұсыну мерзімі – ай сайын есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей

      Нысан

      __________________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

Күні

Меншікті ақша қалдығы

Клиенттер шоттарындағы ақша қалдығы

1

2

3

123...3031
      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы "____" __________

      мөрдің орны

  "Брокердің шотында бар
ақша қалдығы туралы есеп"
әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысанға қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндіру
Брокердің шотында бар ақша қалдығы туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндіру (бұдан әрі - Түсіндіру) "Брокердің шотында бар ақша қалдығы туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды анықтайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңының 9-бабының 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленген.

      3. Нысанды брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асырушы ұйым ай сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгеде ұсынылады.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндіру

      5. Нысан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі есепті күнге белгілеген ресми бағамы бойынша теңгеде толтырылады.

      6. Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар екінші деңгейдегі банктер 2-бағанды толтырмайды.

      7. 3-бағанды толтыру кезінде клиенттің тапсыруы, оның есебінен және оның мүддесі бойынша эмиссиялық бағалы қағаздармен және өзге қаржы құралдарымен мәмілелер жасау үшін ашылған клиенттердің банктік шоттарындағы ақша қалдығы көрсетіледі.

      8. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 230 қаулысына
25-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Брокердің және (немесе) дилердің көрсеткен қызметі туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы __________ үшін

      Индекс: 24- RCB_ҚЫЗМЕТ

      Кезеңділік: тоқсан сайын

      Ұсынады: брокерлер және (немесе) дилерлер

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Ұсыну мерзімі – тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей

      Нысан

      __________________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

р/с №

Қаржы құралының ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі

Қаржы құралының атауы

Эмитенттің атауы

Шарт жасау күні

Қызмет көрсету басталған күн

Қызмет түрі

Міндетті баға белгілеудің барынша төмен көлемі

Спрэд

Баға белгілеу жарияланатын сауда-саттық шотының нөмірі

Шартқа сәйкес бағалы қағаздарды орналастырудың тәсілі

Ескерту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1
2
n
Жиынтық

      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы "____" __________

      Мөрдің орны

  "Брокердің және (немесе)
дилердің қызмет көрсетуі
туралы есеп" әкімшілік
деректерді жинауға арналған
нысанға қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндіру
Брокердің және (немесе) дилердің қызмет көрсетуі туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндіру (бұдан әрі - Түсіндіру) "Брокердің және (немесе) дилердің қызмет көрсетуі туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды анықтайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңының 9-бабының 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленген.

      3. Нысанды брокер және (немесе) дилер тоқсан сайын жасайды.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндіру

      5. Нысанды номиналды ұстаушы ретінде клиенттер шоттарын жүргізу құқығы бар брокер және (немесе) дилер қызмет көрсету аясында толтырады.

      6. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 230 қаулысына
26-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Номиналды ұстауда тұрған бағалы қағаздар туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы __________ үшін

      Индекс: 25- RCB_NOM_DER

      Кезеңділік: тоқсан сайын

      Ұсынады: брокерлер және (немесе) дилерлер

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Ұсыну мерзімі – тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей

      Нысан

      __________________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі

Эмитенттің атауы

Брокердің клиенттерінің шоттарында есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша (дана) бар бағалы қағаздар саны және бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны

Барлығы

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері (меншік иелері)

Бағалы қағаздар (дана)

Бағалы қағаздар ұстаушылары

Бағалы қағаздар (дана)

Бағалы қағаздар ұстаушылары

1

2

3

4

5

6

7
Жиынтық
      Кестенің жалғасы:

Брокердің клиенттерінің шоттарында есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша (дана) бар бағалы қағаздар саны және бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны

Қазақстан Республикасының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары (меншік иелері)

Қазақстан Республикасының брокерлері-дилерлері (Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері болып табылмайтын меншік иелері)

Қазақстан Республикасының қаржы нарығының өзге лицензиаттары (меншік иелері)

Бағалы қағаздар (дана)

Бағалы қағаздар ұстаушылары

Бағалы қағаздар (дана)

Бағалы қағаздар ұстаушылары

Бағалы қағаздар (дана)

Бағалы қағаздар ұстаушылары

8

9

10

11

12

13


      Кестенің жалғасы:

Брокердің клиенттерінің шоттарында есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша (дана) бар бағалы қағаздар саны және бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны

Қазақстан Республикасының резиденттерінің өзге заңды тұлғалары

Қазақстан Республикасының резидент еместерінің өзге заңды тұлғалары

Қазақстан Республикасының резиденттерінің жеке тұлғалары

Қазақстан Республикасының Резидент еместерінің жеке тұлғалары

Бағалы қағаздар (дана)

Бағалы қағаздар ұстаушылары

Бағалы қағаздар (дана)

Бағалы қағаздар ұстаушылары

Бағалы қағаздар (дана)

Бағалы қағаздар ұстаушылары

Бағалы қағаздар (дана)

Бағалы қағаздар ұстаушылары

14

15

16

17

18

19

20

21


      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (қызметті, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы "____" __________

      Мөрдің орны

  "Номиналды ұстауда тұрған
бағалы қағаздар туралы есеп"
әкімшілік деректерін жинауға
арналған нысанға
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндіру
Номиналды ұстауда тұрған бағалы қағаздар туралы
есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндіру (бұдан әрі - Түсіндіру) "Номиналды ұстауда тұрған бағалы қағаздар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды анықтайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңының 9-бабының 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленген.

      3. Нысанды брокер және (немесе) дилер тоқсан сайын жасайды.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндіру

      5. Нысан номиналды ұстаушы ретінде клиенттер шоттарын жүргізу құқығы бар брокер және (немесе) дилер қызмет көрсетуі аясында толтырылады.

      6. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 230 қаулысына
27-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Номиналды ұстауда тұрған шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес
шығарылған бағалы қағаздар туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы __________ үшін

      Индекс: 25- RCB_NOM_DER_IN

      Кезеңділік: тоқсан сайын

      Ұсынады: брокерлер және (немесе) дилерлер

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Ұсыну мерзімі – тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей

      Нысан

      ________________________________________________________

      (ұйымның атауы)

р/с

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі

Эмитенттің атауы

Шетелдік номиналды ұстаушының атауы

Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздардың номиналды ұстауы бойынша қызмет көрсететін номиналды ұстаушының атауы

Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздардың меншік иесінің атауы

Есепті кезеңнің аяғындағы жағдай бойынша номиналды ұстаушы болып табылатын брокердің клиенттерінің шоттарында бар, шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздардың саны (дана)

1

2

3

4

5

6

7

12nЖиынтық

х

х

х

Х

х      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________ ______________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы: ______________________________________________ ___________

      (қызметі, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

      _________________

      (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20 ___ жылғы "____" __________

      Мөрдің орны

  "Шет мемлекеттің заңнамасына
сәйкес шығарылған, номиналды
ұстауда тұрған бағалы қағаздар
туралы есеп" әкімшілік деректерді
жинауға арналған нысанға қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндіру
Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған,
номиналды ұстауда тұрған бағалы қағаздар туралы есеп
1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндіру (бұдан әрі - Түсіндіру) "Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналды ұстауда тұрған бағалы қағаздар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды анықтайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңының 9-бабының 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленген.

      3. Нысанды брокер және (немесе) дилер тоқсан сайын жасайды.

      4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндіру

      5. 4-бағанда Қазақстан Республикасының резидент емес эмитенттерінің бағалы қағаздарын номиналды ұстау қызметін кастодиан банкке (бағалы қағаздардың орталық депозитарийіне) көрсететін шетелдік номиналды ұстаушының атауы көрсетіледі.

      6. 5-бағанда Қазақстан Республикасының резидент емес эмитенттерінің бағалы қағаздарын номиналды ұстау қызметін брокерге және (немесе) дилерге көрсететін кастодиан банктің (бағалы қағаздардың орталық депозитарийінің) атауы көрсетіледі.

      7. 6-бағанда номиналды ұстаушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің клиентінің – бағалы қағаздың түпкілікті меншік иесінің атауы (тегі, аты (бар болса – әкесінің аты) жеке тұлға үшін, атауы заңды тұлға үшін) көрсетіледі.

      8. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 230 қаулысына
28-қосымша

Инвестициялық портфельді басқаратын, брокерлік және (немесе)
дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың есептілігін ұсыну
жөніндегі қағидалары

      1. Инвестициялық портфельді басқару, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың есептілікті ұсыну жөніндегі осы қағидалар "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – уәкілетті орган) инвестициялық портфельді басқару, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың (бұдан әрі - Ұйым) есептілігін ұсыну жөніндегі тәртібін анықтайды.

      2. Қағидалар уәкілетті органға қолданылмайды.

      3. Есепті күнгі жағдай бойынша қағаз тасымалдағыштағы есептілікке Ұйымның бірінші басшысы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), Ұйымның бас бухгалтері және Ұйымның орындаушысы қол қояды, ол мөрмен расталады және Ұйымда сақталады.

      4. Электронды форматтағы есептілік ұсынылып отырған деректердің конфиденциалдылығы мен түзетілмеуін қамтамасыз ететін криптографиялық қорғаныс құралдарымен кепілдік бере отырып, жеткізудің көлік жүйесін пайдаланып, ұсынылады.

      5. Қағаз тасымалдағышта берілген, электронды нысанында ұсынылған деректердің дәлме-дәлдігін Ұйымның бірінші басшысы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), Ұйымның бас бухгалтері қамтамасыз етеді.

      6. Есептілікке өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажет болған жағдайда, Ұйым уәкілетті органға пысықталған есептілікті және есептілікке өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігінің себебін көрсете отырып жазбаша түсіндіру ұсынады.

      Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 03.02.2014 № 7 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      7. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары апта сайын ағымдағы аптаның бейсенбісінен кешіктірмей салыстыру жасағаннан кейін қағаз тасымалдағышта өткен аптаның сейсенбісінен бастап ағымдағы аптаның дүйсенбісін қоса алғандағы кезең аралығына есептілік жасайды.

      8. Есептіліктегі деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – теңгеде көрсетіледі.

      9. Есепті қалыптастыру мақсатында шетел валютасындағы активтер Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 тіркелген "Валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын анықтау және қолдану тәртібін белгілеу туралы" 2013 жылғы 22 ақпандағы № 99 бұйрығымен айқындалған валютаны айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептеуде көрсетіледі.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады