Кастодиандар есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оларды табыс ету қағидаларын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 23 қыркүйектегі № 248 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылы 26 желтоқсанда № 9026 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 28 қарашадағы № 211 қаулысымен

      Ескерту. Қаулының күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.11.2019 № 211 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      Ескерту. Қаулының тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 161 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі, "Мемлекеттік статистика туралы" 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 161 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      1. Мына:

      1) осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес Кастодиандар есептілігінің тізбесі;

      2) осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша кастодианның номиналдық ұстауында тұрған бағалы қағаздар туралы есеп;

      3) осы қаулының 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша клиенттердің оқшауланған (орындалмаған) тапсырмалары туралы есеп;

      4) осы қаулының 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша кастодиан клиенттерінің саны туралы есеп;

      5) осы қаулының 5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша номиналдық ұстауда тұрған шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздар туралы есеп;

      6) осы қаулының 6-қосымшасына сәйкес кастодиандардың есептілікті ұсыну қағидалары бекітілсін.

      2. Кастодиан есептілікті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне электрондық нысанда тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

      3. Осы қаулының 7-қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің күші жойылды деп танылсын.

      4. Осы қаулы оны алғашқы ресми жарияланған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Ұлттық Банк
Төрағасы
Г. Марченко

      КЕЛІСІЛДІ

      Қазақстан Республикасы

      Статистика агенттігінің төрағасы

      Ә. Смайлов _____________________

      2013 жылғы 25 қараша

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 23 қыркүйектегі
№ 248 қаулысына
1-қосымша

Кастодиандар есептілігінің тізбесі

      Кастодианның есептілігіне мыналар кіреді:

      1) кастодианның номиналдық ұстауында тұрған бағалы қағаздар туралы есеп;

      2) клиенттердің оқшауланған (орындалмаған) тапсырмалары туралы есеп;

      3) кастодиан клиенттерінің саны туралы есеп;

      4) номиналдық ұстауда тұрған шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздар туралы есеп.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 23 қыркүйектегі
№ 248 қаулысына
2-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Кастодианның номиналдық ұстауында тұрған бағалы қағаздар туралы есеп
Есепті кезең: 20__жылғы "__" ____________

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 161 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Индекс: 1-CUST_NOM_DER

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Кім ұсынады: кастодиан

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі – тоқсан сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың соңғы жұмыс күнінен кешіктірмей

  Нысан

____________________________________________________________ (кастодианның атауы)

Сәйкестендіру нөмірі

Эмитенттің атауы

Номиналдық ұстаушының атауы

Есепті кезең соңындағы жағдай бойынша кастодиан клиенттерінің шоттарындағы бағалы қағаздардың саны және бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны

барлығы

Қазақстан Республикасының ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының (зейнетақы активтері)

Қазақстан Республикасының инвестициялық қорларының (инвестициялық қорлардың активтері)

Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі банктерінің (меншік иелерінің)

бағалы қағаздардың (дана)

бағалы қағаздарды ұстаушылардың

бағалы қағаздардың (дана)

бағалы қағаздарды ұстаушылардың

бағалы қағаздардың (дана)

бағалы қағаздарды ұстаушылардың

бағалы қағаздардың (дана)

бағалы қағаздарды ұстаушылардың

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Жиынтығы
      кестенің жалғасы:

Есепті кезең соңындағы жағдай бойынша кастодиан клиенттерінің шоттарыындағы бағалы қағаздардың саны және бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны

Қазақстан Республикасының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының (меншік иелерінің)

Қазақстан Республикасының брокерлері- дилерлерінің (екінші деңгейдегі банктер болып табылмайтын меншік иелері)

Қазақстан Республикасының қаржы нарығының басқа да лицензиаттарының (меншік иелерінің)

Қазақстан Республикасының резиденттері- номиналдық ұстаушыларының

Қазақстан Республикасының бейрезиденттері -номиналдық ұстаушылардың

бағалы қағаздардың (дана)

бағалы қағаздар ұстаушылардың

бағалы қағаздардың (дана)

бағалы қағаздар ұстаушылардың

бағалы қағаздардың (дана)

бағалы қағаздар ұстаушылардың

бағалы қағаздардың (дана)

бағалы қағаздар ұстаушылардың

бағалы қағаздардың (дана)

бағалы қағаздар ұстаушылардың

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22


      кестенің жалғасы:

Есепті кезең соңындағы жағдай бойынша кастодиан клиенттерінің шоттарындағы бағалы қағаздардың саны және бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны

Қазақстан Республикасының резиденттері - басқа да заңды тұлғалардың

Қазақстан Республикасының бейрезиденттері - басқа да заңды тұлғалардың

Қазақстан Республикасының резиденттері - жеке тұлғалардың

Қазақстан Республикасының бейрезиденттері - жеке тұлғалардың

бағалы қағаздардың (дана)

бағалы қағаздар ұстаушылардың

бағалы қағаздардың (дана)

бағалы қағаздар ұстаушылардың

бағалы қағаздардың (дана)

бағалы қағаздар ұстаушылардың

бағалы қағаздардың (дана)

бағалы қағаздар ұстаушылардың

23

24

25

26

27

28

29

30
      Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Орындаушы _________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қою күні 20_____ жылғы "_____"__________

      Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Кастодианның номиналдық
ұстауында тұрған бағалы
қағаздар туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Кастодианның номиналдық ұстауында тұрған бағалы қағаздар туралы есеп 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Кастодианның номиналдық ұстауында тұрған бағалы қағаздар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды кастодиан тоқсан сайын жасайды.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 4-бағанда номиналдық ұстаушының (депозитарийдің, кастодианның, тіркеушінің немесе кастодиан номиналдық ұстауды жүзеге асыратын басқа ұйымның) атауы көрсетіледі.

      6. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 және 29-бағандарда заңды тұлғаның қызметіне және резиденттігіне және (немесе) жеке тұлғаның резиденттігіне байланысты кастодиан клиенттерінің шоттарында тұрған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

      7. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 және 30-бағандарда заңды тұлғаның қызметіне және резиденттігіне және (немесе) жеке тұлғаның резиденттігіне байланысты бағалы қағаздар ұстаушылардың саны көрсетіледі.

      8. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 23 қыркүйектегі
№ 248 қаулысына
3-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Клиенттердің оқшауланған (орындалмаған) тапсырмалары туралы есеп
Есепті кезең: 20__жылғы __________

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 161 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Индекс: 2-CUST_BLOK

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Кім ұсынады: кастодиан

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі – тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы жұмыс күнінен кешіктірмей

  Нысан

________________________________________________________________ (кастодианның атауы)

Күні

Клиенттің атауы

Активтердің түрі

Қаржы құралының түрі

Эммитенттің атауы

Бағалы қағаздың коды

Сәйкес-тендіру нөмірі

Нарық

Мәміле жасау туралы оқшауланған (орындалмаған) тапсырма түрі

Мәміле жасау туралы оқшауланған (орындалмаған) тапсырманың көлемі, теңге

Бас тартуға негіз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11      Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Орындаушы ________________________________________ _________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қою күні 20_____ жылғы "_____"__________

      Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Клиенттердің оқшауланған
(орындалмаған) тапсырмалары
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Клиенттердің оқшауланған (орындалмаған) тапсырмалары туралы есеп 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Клиенттердің оқшауланған (орындалмаған) тапсырмалары туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды кастодиан тоқсан сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 2-бағанда кастодианның клиенттері болып табылатын инвестициялық портфельді басқарушының, брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымның атауы көрсетіледі.

      6. 3-бағанда кастодиан кастодиандық қызмет көрсететін тұрған ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының меншікті немесе зейнетақы активтері не инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың, брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың клиенттерінің активтері көрсетіледі.

      7. 8-бағанда нарық атауы "қор биржасы", "ұйымдастырылмаған нарық", "халықаралық нарық" форматында көрсетіледі. Егер мәміле қор биржасының сауда жүйесінде жүзеге асырылған болса, оның резиденттік елі "қор биржасының/елінің атауы" форматында көрсетіледі.

      8. 9-бағанда оқшауланған (орындалмаған) мәміленің түрі (сатып алу, сату, репоны ашу және жабу операциялары, банктік салым шартын және басқа мәмілелерді жасау) көрсетіледі. Репо операциялары бойынша репо операциясының түрі де көрсетіледі: тікелей немесе кері репо.

      9. 11-бағанда кастодиан банктің мәміле жасау туралы тапсырманы оқшаулаған (орындамаған) негіздеме көрсетіледі.

      10. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 23 қыркүйектегі
№ 248 қаулысына
4-қосымша

Әкімшілік деректер жинау үшін арналған нысан Кастодиан клиенттерінің саны туралы есеп
Есепті кезең: 20__жылғы __________

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 161 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Индекс: 3-CUST_CLIENT

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Кім ұсынады: кастодиан

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі – тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы жұмыс күнінен кешіктірмей

  Нысан

__________________________________________________________ (кастодианның атауы)

Клиенттің атауы

Резиденттік белгісі

Клиенттердің саны

Уәкілетті органның лицензиясына сәйкес жүзеге асыралатын қызмет түрін көрсете отырып қаржы нарығының лицензиаттарының

Басқа заңды тұлғалардың

Басқа жеке тұлғалардың

1

2

3

4

5

6Жиынтығы

X

X
      Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Орындаушы _________________________________________ __________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қою күні 20_____ жылғы "_____"__________

      Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Кастодиан клиенттерінің саны
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Кастодиан клиенттерінің саны туралы есеп 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Кастодиан клиенттерінің саны туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды және ұсынымдық сипатта болады.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды кастодиан тоқсан сайын жасайды.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 2-бағанда кастодианның клиенті болып табылатын заңды және жеке тұлғалардың атауы көрсетіледі.

      6. 3-бағанда кастодиан клиентінің резиденттік белгісі көрсетіледі.

      7. 4, 5 және 6-бағандарда тиісті баған бойынша "1" деген цифр (немесе сан) көрсетіледі және "Жиынтығы" деген жолда жинақталады.

      8. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 23 қыркүйектегі
№ 248 қаулысына
5-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналдық ұстауда тұрған бағалы қағаздар туралы есеп
Есепті кезең: 20__жылғы "__" ____________

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 161 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Индекс: 4-CUST_NOM_DER_IN

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Кім ұсынады: кастодиан

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі – тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы жұмыс күнінен кешіктірмей

  Нысан

_________________________________________________________ (кастодианның атауы)

Р/с

Халықаралық сәйкестендіру нөмірі

Эмитенттің атауы

Шетелдік номиналдық ұстаушының атауы

Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздарды номиналдық ұстау бойынша қызмет көрсетілетін номиналдық ұстаушының атауы

Шет мемлекетінің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздардың меншік иесінің атауы

Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша номиналдық ұстаушы болып табылатын брокерінің клиенттерінің шоттарында тұрған бағалы қағаздардың саны (дана)

1

2

3

4

5

6

7

1

nЖиынтығы

X

Х

X

X

X


      Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Орындаушы _________________________________________ _________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қою күні 20_____ жылғы "_____"__________

      Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Шет мемлекеттің заңнамасына
сәйкес шығарылған,
номиналдық ұстауда тұрған
бағалы қағаздар туралы есеп
нысанына қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналдық ұстауда тұрған бағалы қағаздар туралы есеп 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған номиналдық ұстауда тұрған бағалы қағаздар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды және ұсынымдық сипатта болады.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды кастодиан тоқсан сайын жасайды.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 4-бағанда Қазақстан Республикасының бейрезиденті эмитенттердің бағалы қағаздарын номиналдық ұстау қызметін кастодианға көрсететін шетелдік номиналдық ұстаушының атауы көрсетіледі.

      6. 5-бағанда номиналдық ұстаушы болып табылатын, оған кастодиан Қазақстан Республикасының бейрезиденті эмитенттерінің бағалы қағаздарының номиналдық ұстаушысы бойынша қызмет көрсететін брокердің атауы көрсетіледі.

      7. 6-бағанда шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздардың түпкілікті меншік иесінің атауы, 4-бағанда көрсетілген шетелдік номиналдық ұстаушы болып табылатын брокер клиентінің жеке тұлға үшін тегі, аты (бар болса – әкесінің аты), заңды тұлға үшін атауы) көрсетіледі.

      8. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 23 қыркүйектегі
№ 248 қаулысына
6-қосымша

Кастодианның есептілікті ұсыну қағидалары

      1. Кастодианның есептілікті ұсыну қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының кастодиан-банктері (бұдан әрі – кастодиан-банк) есептілікті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – уәкілетті орган) ұсыну тәртібін айқындайды.

      2. Осы Қағидалар уәкілетті органда қолданылмайды.

      3. Қағаз тасымалдағыштағы есептілікке кастодианның бірінші басшысы, кастодианның бас бухгалтері немесе кастодианның есебіне қол қоюға уәкілетті тұлғалар мен орындаушы қол қояды және кастодианда сақталады.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 161 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      4. Электрондық нысандағы есептілік ұсынылатын деректердің конфиденциалдылығын және түзетілмейтіндігін қамтамасыз ете отырып криптографиялық қорғау құралдырымен ақпаратты кепілдік бере отырып жеткізудің тасымалдау жүйесін қолдана отырып ұсынылады.

      5. Электрондық нысанда берілетін деректердің қағаз тасымалдауыштағы деректерге сәйкестігін кастодианның бірінші басшысы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға) және кастодианның бас бухгалтері қамтамасыз етеді.

      6. Есептілікке өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды енгізу қажет болған жағдайда кастодиан уәкілетті органға пысықталған есептілікті және есептілікке өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды енгізу қажеттілігінің себептерін көрсете отырып, жазбаша түсіндірмені ұсынады.

      Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2014 № 170 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      7. Есептіліктегі деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы теңгемен көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 23 қыркүйектегі
№ 248 қаулысына
7-қосымша

Қазақстан Республикасының күші жойылған
нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі

      1. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының "Кастодианның есеп беру ережесін бекіту туралы" 2004 жылғы 12 маусымдағы № 155 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2941 тіркелген).

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының "Бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының есеп беруін реттейтін кейбір нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2005 жылғы 28 мамырдағы № 164 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3706 тіркелген) 1-тармағының 3) тармақшасы.

      3. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының "Бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының есеп беруін реттейтін кейбір нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2005 жылғы 26 қарашадағы № 415 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3988 тіркелген, 2006 жылы "Қаржы жаршысы" журналында, № 1 (25) жарияланған) 1-тармағының 3) тармақшасы.

      4. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2007 жылғы 25 маусымдағы № 173 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4848 тіркелген, 2007 жылғы 5 қыркүйекте "Заң газеті" газетінде, № 135 (1338) жарияланған) қосымшасының 4) тармақшасы.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2014 № 170 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      5. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2010 жылғы 1 маусымдағы № 73 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6315 тіркелген) 1-тармағы.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады