Жалпы білім беру ұйымдарына арналған жалпы білім беретін пәндердің, таңдау курстарының және факультативтердің үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 03 сәуірдегі № 115 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылы 10 сәуірде № 8424 тіркелді.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Бұйрықтың басын V13008424_4 қараңыз

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сәуірдегі
№ 115 бұйрығына
546-қосымша

Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған бастауыш білім беру деңгейінің 0-1 сыныптары үшін "Сауат ашу" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде)

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды– ҚР Білім және ғылым министрінің 05.02.2020 № 51 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1 - тарау. Жалпы ережелер

      1. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған бастауыш білім беру деңгейінің 0-1 сыныптары үшін "Сауат ашу" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (бұдан әрі - Бағдарлама) "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 6) тармақшасына сәйкес әзірленген.

      2. Бағдарлама мақсаты – оқу мен жазудың негізі ретінде дыбыстық-әріптік талдау мен синтезді қалыптастыру, оқу мен жазудың бастапқы дағдыларын меңгерту.

      3. Бағдарлама міндеттері:

      1) жазудың функционалды негізін: кеңістікте бағдарлауын, көріп қабылдауын, естіп қабылдауын, ұсақ моторикасын, фонематикалық түсініктерін, графомоторлы дағдыларын қалыптастыру;

      2) сөйлеу тілін тыңдауға, мағынасын түсінуге, жеңіл нұсқауларды орындауға үйрету;

      3) қазақ тілі дыбыстарын дұрыс айтуын, ажыратуын қалыптастыру;

      4) дыбыстық-әріптік талдауға сүйене отырып, дыбыстарды буынға қосуды қалыптастыру, буындық оқу білігін дамыту;

      5) тілдік бірліктер (дыбыс, буын, сөз, сөйлем, мәтін) және орфография, пунктуация туралы қарапайым түсініктерді меңгерту;

      6) әріптерді дұрыс жазуға, оларды буындар мен сөздерге біріктіруге үйрету.

      4. Түзете-дамыту міндеттері:

      1) әр білім алушының жеке ерекшеліктерін ескере отырып, сөйлеу мен танымдық аясының дамуындағы жетіспеушіліктерді жеңу;

      2) коммуникативтік дағдыларын (диалогтік және монологтік сөйлеу тілін), сөйлеу мәдениетін, сөйлеуіндегі дыбыс айтуын өздігінен бақылау дағдыларын қалыптастыру;

      3) білім алушылардың көрнекі-әрекеттік және көрнекі-бейнелі ойлауын, ойлау операцияларын (талдау, салыстыру, қорыту, жіктеу) дамыту.

2 - тарау. Оқу процесін ұйымдастырудағы педагогикалық тәсілдер

      5. Оқу процесін ұйымдастыруға арналған педагогикалық тәсілдерінің іске асырылуы жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың ерекше оқу қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған тәсілдеріне негізделген.

      6. Іс-әрекеттік ықпал ету тәсілі - оқыту процесінде психикалық функциялардың (оның ішінде қабылдау, сөйлеу, ойлау) сенсомоторлы негізін дамытуға ықпал ететін, білім алушылардың танымдық аясы мен өмірлік тәжірибесі жетіспеушіліктерінің орнын толтыруға мүмкіндік беретін заттық-практикалық іс-әрекет кеңінен қолданылады.

      7. Оқытудың әлеуметтік бейімдеу тәсілі қарапайым гигиеналық, коммуникативтік, тұрмыстық дағдыларынан бастап, күрделі әлеуметтік дағдыларға дейін әлеуметтік өмірге қатысу үшін қажетті мінез-құлық нормаларын, өмірлік дағдыларын игеру бойынша арнайы жұмысты көздейді.

      8. Зиятында бұзылыстары бар балалардың өз қызметін өздігінен ұйымдастыра алмауына, педагогтың үнемі бағыттаушы көмегін, қадамдық ұйымдастыру мен нұсқауды қажет етуіне байланысты арнайы педагогикалық қолдау қағидасы қолданылады.

      9. Білім алушылармен жұмыс жасау барысында олардың еліктеу қабілетіне, сақталған көрнекі-әрекеттік ойлау мүмкіндіктеріне сүйенеді.

      10. Жеке және саралап оқыту білім алушылардың түрлі типологиялық топтары үшін оқу материалының әр түрлі көлемі мен күрделілігін, білім алушылардың оқу тапсырмаларын орындау дербестік дәрежесін, көрнекі-дидактикалық материалдардың түрлерін көздейді.

      11. Сауат ашу процесі фонематикалық есту қабілетін, дыбыстық-әріптік талдауын, ойлау операцияларын қалыптастыруға бағытталған талдау-жинақтау әдісі негізінде жүзеге асырылады.

      12. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың жетістіктерін бағалау тек ішкі бағалаумен жүзеге асырылады.

      13. Деңгейлік мақсаттарға сәйкес әзірленген тапсырмалар мен жаттығулар бағалаудың құралы болып есептеледі.

      14. Оқу бағдарламасының мазмұнын меңгеру нәтижелерін тікелей мұғалім бағалайды, жүйелі түрде бақылау-бағалау әрекеттерін жүзеге асырады.

      15. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларды оқытудың нәтижелілігін бағалау ағымдық (сабақ бойынша), кезеңдік (тақырыптық) және қорытынды бақылау түрінде іске асырылады.

      16. Ағымдық бақылау оқытудың мазмұны мен әдістерін дұрыс таңдау мақсатында жүргізіледі, бұл ретте педагог сабақта білім алушылардың қызметін бақылауды, практикалық және дербес жұмыстарды, ұжымдық қызмет түрлерін талдауды пайдаланады.

      17. Кезеңдік (тақырыптық) бақылау әр типологиялық топтағы білім алушылардың оқу материалын меңгерудегі түрлі мүмкіндіктері ескеріле отырып, тақырыбтың, тараудың аяғында жүргізіледі.

      18. Әр білім алушының оқу жетістіктері мен даму динамикасын талдау мақсатында тоқсанның, жылдың аяғында қорытынды бақылау жүргізіліп, жетістіктері оқу картасына енгізіледі.

3 - тарау. "Сауат ашу" пәнінің мазмұнын ұйымдастыру

      19. "Сауат ашу" пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:

      1) 0-сынып – аптасына 5 сағат, оқу жылы бойынша 160 сағатты;

      2) 1-сынып – аптасына 6 сағат, оқу жылы бойынша 198 сағатты құрайды.

      20. "Сауат ашу" пәні бойынша бағдарлама екі кезеңнен тұрады: әліппеге дейінгі кезеңі (0-сынып) және әліппе кезеңі (1-сынып), қажет болған жағдайда әліппе кезеңі екінші сыныпта да жалғасады.

      21. Бағдарлама мазмұны 3 бөлімді қамтиды:

      1) "Тыңдалым және айтылым" бөлімі;

      2) "Оқуға дайындық" бөлімі;

      3) "Жазуға дайындық" бөлімі.

      22. "Тыңдалым және айтылым" бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды:

      1) негізгі тілдік бірліктерді (сөйлеу, сөз, сөйлем, мәтін) түсіну;

      2) мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау;

      3) тыңдалған материалды мазмұндау;

      4) дыбысқа назар аудару;

      5) тіл дыбыстарын дұрыс айту.

      23. "Оқуға дайындық" бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды:

      1) оқу дағдыларын меңгеру;

      2) сөйлем құрастыру;

      3) cұрақтарға жауап беру;

      4) дыбыс пен әріпті тану және ажырату.

      24. "Жазуға дайындық" бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды:

      1) жазу жұмысына дайындық жаттығулары;

      2) кеңістікте және уақытты бағдарлау;

      3) көріп қабылдауын дамыту;

      4) қарапайым графикалық дағдыларды меңгеру;

      5) фонематикалық есту қабілетін дамыту;

      6) көшіріп, жат жазу дағдыларын меңгеру;

      7) сөздің негізгі бірліктерінің шартты-графикалық формаларын қолдану (сөз, сөйлем).

      25. 0- сыныпқа арналған "Сауат ашу" пәнінің базалық мазмұны:

      1) тыңдалым және айтылым: нұсқауды түсіну; тыңдау барысында тілдік бірліктерді (сөйлеу, сөз, сөйлем, мәтін) ажырату, тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну; мұғалім мен басқа білім алушылардың сөзін тыңдау, естігенінің мәнін түсіну, сөз мағынасын түсіну; тілдік емес амалдарды (интонация, мимика, қол қимылдары, дене қимылдары) ауызша сөйлеуде қолдану; іс-әрекет, сурет бойынша жай сөйлем құрау; қоршаған ортадағы әр түрлі дыбыстарды ажырату; жануарлардың дыбысын ажырату; әр түрлі дыбыс шығаратын заттарға, жануарларға еліктеу; шағын тақпақты жатқа айту; адамның дене мүшелерін атау; дауысты және дауыссыз дыбыстарды ажырату; заттарды атау; сөздерді табу; суретке қарап сөйлем құрастыру; сұрақ бойынша сөйлем құрастыру; көрнекілікке сүйене отырып, сөйлем құрастыру; қимыл-әрекеттер, сурет, сұрақ бойынша жай сөйлем құрастыру;

      2) оқуға дайындық: сөздегі дыбыстардың саны мен бірізділігін анықтау; дыбыстық талдау жасау; дыбыстардың мағыналық-ажыратушылық функциясын түсіну; сөздер мен сөйлемдердің құрылымын сызба арқылы түсініп, тану (сөздегі буын санын, сөйлемдегі сөз санын анықтау); сөздің мағынасын, сөйлемнің мәнін түсіну; тыңдау барысында тіл бірлестіктерін (сөз, сөйлем, мәтін) ажырату; тыңдаған материалдың мазмұны бойынша және мәтінге берілген суреттерге байланысты сұрақтарға жауап беру (мұғалім көмегімен); сызба бойынша сөйлем құрау;

      3) жазуға дайындық: жазу жұмысына дайындық жаттығуларын орындау (денені дұрыс ұстау, дұрыс отыру, дәптерді дұрыс қою, қарындашты/қаламды дұрыс ұстау); кеңістікте бағдарлау (жазу жолы, жоларалық кеңістік, жолдың жоғарғы және төменгі сызығы, көлбеу, тік); қол мен саусақтардың қимылы мен қозғалысын қалыптастыруға арналған жаттығуларды жасау; түзу сызықтар бойынша қағазды қию, жапсыру, ретімен орналастыру, үлгі бойынша тақтаға бормен, дәптерге қарындашпен әртүрлі бағытта (көлденең, қиғаш, тік) сызықтар жүргізу; сызықты бір бағыттан екінші бағытқа бұрып сызу, берілген сызықтан асырмай сызу; үлгі бойынша шар, шеңбер, ұшбұрыш, шаршыны айналдырып сызу, бояу, штрихтеу; сурет салу, түзу сызық, үзік сызықтар, ирек сызықтар, әріп элементтерін ретпен жазу; фонематикалық есту қабілетін дамыту; сөздегі дыбыстардың саны мен бірізділігін анықтау. А, О, Л, Т дыбыстарын сөз ішінде тану, ажырата білу. Дыбыстық құрамы әртүрлі болатын буындарға дыбыстық талдау жасау. Дыбыстық құрылымы әртүрлі болатын сөздерге дыбыстық талдау жасау: бір дауысты дыбыстан тұратын түйық буынды сөздер; үш дыбыстан құралған сөздер.

      26. 1 - сыныпқа арналған "Сауат ашу" пәнінің базалық мазмұны:

      1) тыңдалым және айтылым: тыңдау барысында тілдік бірліктерді (сөйлеу, сөз, сөйлем) түсіну, ажырату; тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну; тілдік емес амалдарды (интонация, мимика, қол қимылдары, дене қимылдары) ауызша сөйлеуде қолдану; өлеңдер, санамақтар, мақалдар мен мәтелдер, жұмбақтар жаттау. Сұрақты тыңдау, сұрақтағы сөзді қолдана отырып, жауап беру, асықпай сөйлеу; іс-әрекет, сурет бойынша жай сөйлем құрау. Сөздегі бірінші дыбысты ажырата білу; сөздерді естіп, керекті дыбысты ажырата білу; дыбыстық құрамы жақын сөздерді ажырату; артық буынды табу; сөздерді буынға бөліп айту; сөздегі дауысты, дауыссыз дыбыстарды анықтап, бөліп айту;

      2) оқуға дайындық: қысқа мәтіннің мазмұнын түсіну (2-3 сөйлемнен құрылған); мұғалімнің көмегімен көрнекілікке сүйене отырып, сөйлем құрастыру; мұғалімнің көмегімен мәтінде кім? (не?) туралы айтылғанын анықтау. Берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айту; мұғалімнің көмегімен мәтіннің иллюстрациясы бойынша қойылған сұраққа жауап беру. Айтылған шағын ертегі, жұмбақ, тақпақ және әңгімені түсіну; тыңдаған материалдың мазмұны бойынша және мәтінге берілген суреттерге байланысты сұрақтарға жауап беру; білім алушылардың сөздік қорын байыту және белсендіру;

      3) жазуға дайындық: денені дұрыс ұстау, дұрыс отыру, дәптерді дұрыс қою, қарындашты/қаламды дұрыс ұстау; жазу жолы, жоларалық кеңістік, жолдың жоғарғы және төменгі сызықтар, көлбеу, тік сызықтарды сызу; сызба-модельдерді қолдана отырып, сөзге және сөйлемге дыбыстық-буындық талдау жасау, дауысты және дауыссыз дыбыстарды ажырату, сөздерді буынға бөлу; Кеспелі әліппенің әріптері мен буындарынан сөз құрау; әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу; сөйлемді бас әріптен бастап жазып, соңында нүкте қоюды үйрену; өтілген әріптердің жазба түрдегі бас және кіші әріп таңбаларын меңгеру. Буындарды мұғалімнің айтуымен жазу.

      27. Дыбыс пен әріптерді кезендер бойынша өткізу реті:

      1) бірінші кезеңде өтілетін дыбыстар және әріптер: Аа, Оо, А-О, Лл, Тт; Мм;

      2) екінші кезеңде өтілетін дыбыстар және әріптер: Пп, Нн, Рр, Л-Р, Уу, Ғғ, Сс, Йй, Бб;

      3) үшінші кезеңде өтілетін дыбыстар және әріптер: Ққ, Шш, С-Ш, Ыы, Ее, Дд, Д-Т, Кк, Іі, І-Ы, Зз, С-З, Гг, Г-К, Ұұ, Ңң, Н-Ң, Жж, Ж-Ш, Ии, И-Й, Үү, Ұ-Ү, Хх, Өө, Ө-О, Әә, Ә-А, һ, Яя, Юю;

      4) төртінші кезеңде өтілетін дыбыстар және әріптер: Вв, Цц, Фф, ҢҰ, Щщ, Ээ, Чч, ъ, ь.

      28. Білім алушылардың оқу материалын меңгеру деңгейіне, оқу мақсаттарына қол жеткізу және әр кезеңнің міндеттерін орындау мүмкіндіктеріне байланысты, дыбыспен және әріптермен танысуға арналған сағат санын мұғалім өзі реттейді.

4 - тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі

      29. Оқу бағдарламасында әрбір бөлімнің оқу материалын оқытудың мазмұны мен бірізділігін анықтау үшін негіз болатын, сондай-ақ білім алушылардың жетістіктерін бағалау критерийлері болып табылатын оқыту мақсаттары жүйесі түрінде ұсынылған күтілетін нәтижелер тұжырымдалған.

      30. Бағдарламада ұсынылған оқыту мақсаттары кодтық белгімен белгіленді. Кодтық белгіде бірінші белгі – сыныбын, екінші және үшінші белгі – бөлімнің және бөлімшенің реттік санын, төртінші белгі оқыту мақсатының реттік нөмірін көрсетеді. Мысалы, 1.1.2.1 кодында "1" - сыныбы, "1.2" - бөлімше, "1" - оқыту мақсатының реттік саны.

      31. Оқыту мақсаттарының жүйесі:

      1) "Тыңдалым және айтылым" бөлімі:

      1 кесте

Бөлімшелер

Оқыту мақсаттары

0-сынып

1-сынып

1.1 Негізгі тілдік бірліктерді түсіну

0.1.1.1 нұсқауды түсіну;
0.1.1.2 тыңдау барысында тілдік бірліктерді (сөйлеу, сөз, сөйлем, мәтін) ажырату, тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну

1.1.1.1 тыңдау барысында тілдік бірліктерді (сөйлеу, сөз, сөйлем) түсіну, ажырату;
1.1.1.2 тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну;
1.1.1.3 айтылған шағын ертегі, жұмбақ, тақпақ және әңгімені түсіне білу

1.2 Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау

0.1.2.1 сөз мағынасын түсіну;
0.1.2.2 қысқа әңгіме және өлең мәтінін тыңдау, мәтін атауымен мазмұнды сәйкестендіру;
0.1.2.3 тыңдаған материалдың мазмұны бойынша және мәтінге берілген суреттерге байланысты сұрақтарға жауап бере білу (мұғалім көмегімен).

1.1.2.1 мұғалімнің көмегімен мәтінде кім? (не?) туралы айтылғанын анықтау

1.3 Тыңдалған материалды мазмұндау

0.1.3.1 қарапайым тапсырмаларды орындай білу

1.1.3.1 сөйлем құрастыру;
1.1.3.2 мұғалімнің көмегімен оқығанын есіне сақтай отырып айтып беру

1.4 Дыбысқа назар аудару

0.1.4.1 тілдік емес дыбыстарды ажырату: қоршаған ортадағы әр түрлі дыбыстарды ажырата білу (жапырақтың сыбдыры, қоңыраудың шылдыры, аяқты басқандағы дыбыс);
0.1.4.2 жануарлардың дыбысын ажырату (сиыр, ит);
0.1.4.3 әр түрлі дыбыс шығаратын заттарға-ұшақтың, машинаның дауысы, жануарларға еліктеу;
0.1.4.4 дауысты дыбыстарды өз ара ажырата білу;
0.1.4.5 дауыссыз дыбыстарды өзара ажырата білу;
0.1.4.6 дауысты және дауыссыз дыбыстарды ажырата білу


1.5 Тіл дыбыстарын дұрыс айту

0.1.5.1 артикуляциялық және тыныс алу жаттығуларын жасай білу;
0.1.5.2 артикуляциясы жеңіл дыбыстарды айта білу;
0.1.5.3 вербалды емес қарым-қатынас құралдарын (ым-ишара, қимыл), дауыс ырғағын, мәнерін, қарқынын, сөз арасындағы кідірісті қолдану

1.1.5.1 артикуляциялық және тыныс алу жаттығуларын жасай білу;
1.1.5.2 артикуляциясы қиын дыбыстарды айта білу;
1.1.5.3 вербалды емес қарым-қатынас құралдарын (ым-ишара, қимыл), дауыс ырғағын, мәнерін, қарқынын, сөз арасындағы кідірісті қолдану;
1.1.5.4 ана тілі дыбыстарын дұрыс айту

      2) "Оқуға дайындық" бөлімі:

      2 кесте

Бөлімшелер

Оқыту мақсаттары

0-сынып

1-сынып

2.1 Оқу дағдыларын меңгеру

0.2.1.1 тыңдау барысында тіл бірлестіктерін (сөз, сөйлем) ажырату;
0.2.1.2 тыңдау барысында тіл бірлестіктерін (сөз, сөйлем, мәтін) ажырату;
0.2.1.3 қысқа мәтінің мазмұнын түсіну

1.2.1.1 қысқа мәтіннің мазмұнын түсіну (2-3 сөйлемнен құрылған);
1.2.1.2 мәтінде автордың кім? (не?) туралы айтқысы келгенін түсіну

2.2 Сөйлем құрастыру

0.2.2.1 мұғалімнің көмегімен сұрақ бойынша сөйлем құрастыру;
0.2.2.2 cызба бойынша сөйлем құрай білу

1.2.2.1 мұғалімнің көмегімен көрнекілікке сүйене отырып, сөйлем құрастыру;
1.2.2.2 іс-әрекет, сурет бойынша жай сөйлем құрау;
1.2.2.3 берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айту

2.3 Сұрақтарға жауап беру

0.2.3.1 тыңдаған материалдың мазмұны бойынша және мәтінге берілген суреттерге байланысты сұрақтарға жауап бере білу (мұғалім көмегімен)

1.2.3.1 мәтін иллюстрациясы бойынша қойылған сұраққа жауап беру (мұғалім көмегімен)

2.4 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

0.2.4.1 дыбыстардың сөздегі қызметін түсіну

1.2.4.1 әріпті тану, ажырату және оны дыбыспен сәйкестендіру;
1.2.4.2 сөздерді буынға бөліп айта білу;
1.2.4.3 сөздегі дауысты, дауыссыз дыбыстарды анықтап, бөліп айта білу;
1.2.4.4 Аа, Оо, А-О, Лл, Тт, Мм, Пп, Нн, Рр, Л-Р, Уу, Ғғ, Сс, Йй дыбысы мен әріпін меңгеру;
1.2.4.5 Ққ, Шш, С-Ш, Ыы, Ее, Дд, Д-Т, Кк, Іі, Ы-І, Зз, С-З, Гг, Г-К, Ұұ, Ңң, Ң-Н, Жж, Ж-Ш, Ии, И-Й, Үү, Ү-Ұ, Хх, Өо, Ө-О, Әә, Ә-А, Һ, Яя, Ю, дыбысы мен әріпін меңгеру;
1.2.4.6 Вв, Цц, Фф, ҢҰ, Щщ, Ээ, Чч, ъ, ь дыбысы мен әрпін меңгеру

      3) "Жазуға дайындық" бөлімі:

      3 кесте

Бөлімшелер

Оқыту мақсаттары

0-сынып

1-сынып

3.1 Жазу жұмысына дайындық жаттығулары

0.3.1.1 денені дұрыс ұстау, дұрыс отыру, дәптерді дұрыс қою, қарындашты/қаламды дұрыс ұстау;
0.3.1.2 үлгі бойынша тақтаға бормен әртүрлі бағытта (түзу, көлденең, қиғаш, тік) сызықтар жүргізе білу;
0.3.1.3 дәптерге қарындашпен әртүрлі бағытта (түзу, көлденең, қиғаш, тік) сызықтар жүргізе білу

1.3.1.1 денені дұрыс ұстау, дұрыс отыру, дәптерді дұрыс қою, қарындашты/қаламды дұрыс ұстау

3.2 Кеңістікте және уақытты бағдарлау

0.3.2.1 кеңістік ұғымдарын (алыс, жақын, алдында, артында), тәулік мөлшерін (таңертең, түс, түн) түсіну;
0.3.2.2 өз денесін бағдарлай білу (адамның дене мүшелерін атай білу);
0.3.2.3 кеңістікті білдіретін сөздерді түсіну, оң-сол дене мүшелерін көрсетіп, атап беру

1.3.2.1 жазу жолы, жоларалық кеңістік, жолдың жоғарғы және төменгі сызығы, көлбеу, тік сызығы

3.3 Көріп қабылдауын дамыту

0.3.3.1 заттарды атау, затты толық мөлшерде көріп есте сақтау;
0.3.3.2 таяқшаларды және қағаз жолақшаларын түр-түсі бойынша құрастыра білу;
0.3.3.3 таяқшаларды және қағаз жолақшаларын көлемі бойынша құрастыра білу

1.3.3.1 заттың бөлшегін бөліп айту, заттарды топ ішінде бөліп айта білу;
1.3.3.2 екі затты салыстыра білу, бірінің үстіне бірі салынған заттардың бейнесін танып білу;
1.3.3.3 контурлы бейнеленген заттарды танып, атау, бір элементі жетіспейтін затты танып, атау;
1.3.3.4 геометриялық фигураларды білу, құрастыру

3.4 Қарапайым графикалық дағдыларды меңгеру

0.3.4.1 қол мен саусақтардың қимылы мен қозғалысын қалыптастыруға арналған жаттығуларды жасай білу;
0.3.4.2 сызықтар бойынша қағазды қию, жапсыру;
0.3.4.3 қиылған жолақшаларды ретімен орналастыра білу

1.3.4.1 сызықты бір бағыттан екінші бағытқа бұрып сыза білу, белгілеген сызықтан асырмай сыза білу;
1.3.4.2 үлгі бойынша шар, шеңбер, үшбұрыш, шаршыны айналдырып сыза білу, оларды бояу, штрихтау;
1.3.4.3 сурет салу, түзу сызық, үзік сызықтар, ирек сызықтар, әріп элементтерін ретімен жазу

3.5 Фонематикалық есту қабілетін дамыту

0.3.5.1 сөздегі дыбыстардың саны мен бірізділігін анықтау;
0.3.5.2 дыбыстық құрамы әртүрлі буындарға дыбыстық талдау жасай білу (ау, уа, иа, аи, уаи);
0.3.5.3 дыбыстық құрылымы әртүрлі сөздерге дыбыстық талдау жасай білу: бір дауысты дыбыстан тұратын түйық буынды сөздер (ат, от, ұн); үш дыбыстан құралған сөздер (мал, шар, лақ)

1.3.5.1 сөздер мен сөйлемдердің құрылымын сызба арқылы түсініп, тани білуі (сөздегі буын санын, сөйлемдегі сөз санын анықтау);
1.3.5.2 кеспе әліппенің әріптері мен буындарынан сөз құрай білу;
1.3.5.3 дыбыстық құрылымы әртүрлі сөздерге дыбыстық талдау жасай білу:екі дыбысты ашық буыннан тұратын сөздер (ма-cа, ма-та, ша-на);бір дыбысты ашық буын мен үш дыбысты бітеу буыннан тұратын сөздер (о-рақ, а-сық, а-ғаш, о-жау)

3.6 Көшіріп, жат жазу дағдыларын меңгеру


1.3.6.1 баспа мәтіннен буындар мен сөздерді көшіріп жазу;
1.3.6.2 дыбыстық-әріптік талдаудан кейін әріптерді, буындарды қолжазба мәтінінен көшіріп жазу;
1.3.6.3 айтуы мен жазуында айырмашылығы жоқ әріптерді, буындарды, сөздерді, сөйлемдерді жат жазу (алдын ала дыбыстық-әріптік талдаудан кейін);
1.3.6.4 көшіріп жазу кезінде сөзде жетіспейтін әріпті, буынды қою (алдын ала талдаудан кейін);
1.3.6.5 жетіспейтін сөздерді орнына қойып сөйлемді көшіріп жазу (сурет бойынша)

3.7 Сөздің негізгі бірліктерінің шартты-графикалық формаларын қолдану (сөз, сөйлем)

0.3.7.1 сөзді, сөздегі дыбыс орнын, сөздегі буын санын белгілеу үшін шартты-графикалық жазбаны қолдану;
0.3.7.2 мұғалімнің көмегімен шартты-графикалық сызба құру;
0.3.7.3 сөйлемді сызба бойынша атау

1.3.7.1 сөзді, сөздегі дыбыс орнын, сөздегі буын санын белгілеу үшін шартты-графикалық жазбаны қолдану;
1.3.7.2 тиісті суретке байланысты сөз сызбасын таңдау
1.3.7.3 сөйлемнің шартты-графикалық сызбасын құру;
1.3.7.4 сөйлемдегі сөздер санын атау

      32. Осы Бағдарлама жеңіл ақыл ойы кемістігі бар білім алушыларға арналған бастауыш білім беру деңгейінің 0-1 сыныптары үшін "Сауат ашу" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасының ұзақ мерзімді жоспары негізінде осы Бағдарламаның қосымшасына сәйкес жүзеге асырылады. Ұзақ мерзімді жоспарда барлық сынып бойынша әр бөлімде қамтылатын оқу мақсаттарының көлемі белгіленген.

      33. Бөлімдер мен тақырыптар бойынша сағат сандарын бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылады.

      34. Оқыту бастауыш сыныптардағы белгіленген барлық оқу жылына арналған бірыңғай ортақ тақырыптар контекстінде жүзеге асырылады.

  Бастауыш білім беру деңгейінің
0-1 сыныптары үшін
"Сауат ашу" пәнінен
жаңартылған мазмұндағы
үлгілік оқу бағдарламасына
қосымша

Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған бастауыш білім беру деңгейінің 0-1 сыныптары үшін "Сауат ашу" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын іске асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

      1) 0 - сынып:

      1-кесте

Ортақ тақырыптар

Бөлімдер

Бөлімшелер

Оқыту мақсаттары

1 - тоқсан

Өзім туралы

1. Тыңдалым және айтылым

1.1 Негізгі тілдік бірліктерді түсіну

0.1.1.1 нұсқауды түсіну

1.2 Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау

0.1.2.1 сөз мағынасын түсіну

1.3 Тыңдалған материалды мазмұндау

0.1.3.1 қарапайым тапсырмаларды орындай білу

1.4 Дыбысқа назар аудару

0.1.4.1 тілдік емес дыбыстарды ажырату: қоршаған ортадағы әр түрлі дыбыстарды ажырата білу (жапырақтың сыбдыры, қоңыраудың шылдыры, аяқты басқандағы дыбыс)

1.5 Тіл дыбыстарын дұрыс айту

0.1.5.1 артикуляциялық және тыныс алу жаттығуларын жасай білу;
0.1.5.2 артикуляциясы жеңіл дыбыстарды айта білу

Менің мектебім

2. Оқуға дайындық

2.1 Оқу дағдыларды меңгеру

0.2.1.1 тыңдау барысында тіл бірлестіктерін (сөз, сөйлем) ажырату

3. Жазуға дайындық

3.1 Жазу жұмысына дайындық жаттығулары

0.3.1.1 денені дұрыс ұстау, дұрыс отыру, дәптерді дұрыс қою, қарындашты/қаламды дұрыс ұстау

3.2 Кеңістікте және уақытты бағдарлау

0.3.2.1 кеңістік ұғымдарын (алыс, жақын, алдында, артында), тәулік мөлшерін (таңертең, түс, түн) түсіну

3.3 Көріп қабылдауын дамыту

0.3.3.1 заттарды атау, затты толық мөлшерде көріп есте сақтау

3.4 Қарапайым графикалық дағдыларды меңгеру

0.3.4.1 қол мен саусақтардың қимылы мен қозғалысын қалыптастыруға арналған жаттығуларды жасай білу

3.5 Фонематикалық есту қабілетін дамыту

0.3.5.1 сөздегі дыбыстардың саны мен бірізділігін анықтау

3.7 Сөздің негізгі бірліктерінің шартты-графикалық формаларын қолдану (сөз, сөйлем)

0.3.7.1 сөзді, сөздегі дыбыс орнын, сөздегі буын санын белгілеу үшін шартты-графикалық жазбаны қолдану

2 - тоқсан

Менің отбасым және достарым

1. Тыңдалым және айтылым

1.1 Негізгі тілдік бірліктерді түсіну

0.1.1.1 нұсқауды түсіну

1.2 Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау

0.1.2.1 сөз мағынасын түсіну;
0.1.2.2 қысқа әңгіме және өлең мәтінін тыңдау, мәтін атауымен мазмұнды сәйкестендіру

1.3 Тыңдалған материалды мазмұндау

0.1.3.1 қарапайым тапсырмаларды орындай білу

1.4 Дыбысқа назар аудару

0.1.4.2 жануарлардың дыбысын ажырату (сиыр, ит);
0.1.4.3 әр түрлі дыбыс шығаратын заттарға-ұшақтың, машинаның дауысы,жануарларға еліктеу

1.5 Тіл дыбыстарын дұрыс айту

0.1.5.1 артикуляциялық және тыныс алу жаттығуларын жасай білу;
0.1.5.2 артикуляциясы жеңіл дыбыстарды айта білу

Бізді қоршаған әлем

2. Оқуға дайындық

2.1 Оқу дағдыларын меңгеру

0.2.1.2 тыңдау барысында тіл бірлестіктерін (сөз, сөйлем, мәтін) ажырату

2.2 Сөйлем құрастыру

0.2.2.1 мұғалімнің көмегімен сұрақ бойынша сөйлем құрастыру;
0.2.2.2 cызба бойынша сөйлем құрай білу

2.3 Сұрақтарға жауап беру

0.2.3.1 тыңдаған материалдың мазмұны бойынша және мәтінге берілген суреттерге байланысты сұрақтарға жауап бере білу (мұғалім көмегімен)

2.4 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

0.2.4.1 дыбыстардың сөздегі қызметін түсіну

3. Жазуға дайындық

3.1 Жазу жұмысына дайындық жаттығулары

0.3.1.2 үлгі бойынша тақтаға бормен әртүрлі бағытта (түзу, көлденең, қиғаш, тік) сызықтар жүргізе білу

3.2 Кеңістікте және уақытты бағдарлау

0.3.2.2 өз денесін бағдарлай білу (адамның дене мүшелерін атай білу)

3.3 Көріп қабылдауын дамыту

0.3.3.1 заттарды атау, затты толық мөлшерде көріп есте сақтау;
0.3.3.2 таяқшаларды және қағаз жолақшаларын түр-түсі бойынша құрастыра білу

3.4 Қарапайым графикалық дағдыларды меңгеру

0.3.4.1 қол мен саусақтардың қимылы мен қозғалысын қалыптастыруға арналған жаттығуларды жасай білу;
0.3.4.2 сызықтар бойынша қағазды қию, жапсыру

3.5 Фонематикалық есту қабілетін дамыту

0.3.5.1 сөздегі дыбыстардың саны мен бірізділігін анықтау;
0.3.5.2 дыбыстық құрамы әртүрлі буындарға дыбыстық талдау жасай білу (ау, уа, иа, аи, уаи)3.7 Сөздің негізгі бірліктерінің шартты-графикалық формаларын қолдану (сөз, сөйлем)

0.3.7.1 сөзді, сөздегі дыбыс орнын, сөздегі буын санын белгілеу үшін шартты-графикалық жазбаны қолдану

3 - тоқсан

Саяхат

1. Тыңдалым және айтылым

1.1 Негізгі тілдік бірліктерді түсіну

0.1.1.2 тыңдау барысында тілдік бірліктерді (сөйлеу, сөз, сөйлем, мәтін) ажырату, тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну

1.2 Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау

0.1.2.3 тыңдаған материалдың мазмұны бойынша және мәтінге берілген суреттерге байланысты сұрақтарға жауап бере білу (мұғалім көмегімен)

1.3 Тыңдалған материалды мазмұндау

0.1.3.1 қарапайым тапсырмаларды орындай білу

1.4 Дыбысқа назар аудару

0.1.4.3 әр түрлі дыбыс шығаратын заттарға-ұшақтың, машинаның дауысы,жануарларға еліктеу;
0.1.4.4 дауысты дыбыстарды өз ара ажырата білу

1.5 Тіл дыбыстарын дұрыс айту

0.1.5.3 вербалды емес қарым-қатынас құралдарын (ым-ишара, қимыл), дауыс ырғағын, мәнерін, қарқынын, сөз арасындағы кідірісті қолдану


2. Оқуға дайындық

2.1 Оқу дағдыларын меңгеру

0.2.1.2 тыңдау барысында тіл бірлестіктерін (сөз, сөйлем, мәтін) ажырату;
0.2.1.3 қысқа мәтінің мазмұнын түсіну

2.2 Сөйлем құрастыру

0.2.2.1 мұғалімнің көмегімен сұрақ бойынша сөйлем құрастыру

2.3 Сұрақтарға жауап беру

0.2.3.1 тыңдаған материалдың мазмұны бойынша және мәтінге берілген суреттерге байланысты сұрақтарға жауап бере білу (мұғалім көмегімен)

2.4 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

0.2.4.1 дыбыстардың сөздегі қызметін түсіну

Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті

3. Жазуға дайындық

3.1 Жазу жұмысына дайындық жаттығулары

0.3.1.3 дәптерге қарындашпен әртүрлі бағытта (түзу, көлденең, қиғаш, тік) сызықтар жүргізе білу

3.2 Кеңістікте және уақытты бағдарлау

0.3.2.2 өз денесін бағдарлай білу (адамның дене мүшелерін атай білу);
0.3.2.3 кеңістікті білдіретін сөздерді түсіну, оң-сол дене мүшелерін көрсетіп, атап беру

3.3 Көріп қабылдауын дамыту

0.3.3.3 таяқшаларды және қағаз жолақшаларын көлемі бойынша құрастыра білу

3.4 Қарапайым графикалық дағдыларды меңгеру

0.3.4.3 қиылған жолақшаларды ретімен орналастыра білу

3.5 Фонематикалық есту қабілетін дамыту

0.3.5.3 дыбыстық құрылымы әртүрлі сөздерге дыбыстық талдау жасай білу: бір дауысты дыбыстан тұратын түйық буынды сөздер (ат, от, ұн); үш дыбыстан құралған сөздер (мал, шар, лақ)3.7 Сөздің негізгі бірліктерінің шартты-графикалық формаларын қолдану (сөз, сөйлем)

0.3.7.1 сөзді, сөздегі дыбыс орнын, сөздегі буын санын белгілеу үшін шартты-графикалық жазбаны қолдану;
0.3.7.2 мұғалімнің көмегімен шартты-графикалық сызба құру;
0.3.7.3 сөйлемді сызба бойынша атау

4 - тоқсан

Тағам және сусын

1. Тыңдалым және айтылым

1.1 Негізгі тілдік бірліктерді түсіну

0.1.1.1 нұсқауды түсіну;
0.1.1.2 тыңдау барысында тілдік бірліктерді (сөйлеу, сөз, сөйлем, мәтін) ажырату;
0.1.2.1 тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну

1.2 Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау

0.1.2.1 сөз мағынасын түсіну;
0.1.2.3 тыңдаған материалдың мазмұны бойынша және мәтінге берілген суреттерге байланысты сұрақтарға жауап бере білу (мұғалім көмегімен)

1.3 Тыңдалған материалды мазмұндау

0.1.3.1 қарапайым тапсырмаларды орындай білу

1.4 Дыбысқа назар аудару

0.1.4.4 дауысты дыбыстарды өз ара ажырата білу;
0.1.4.5 дауыссыз дыбыстарды өзара ажырата білу;
0.1.4.6 дауысты және дауыссыз дыбыстарды ажырата білу

1.5 Тіл дыбыстарын дұрыс айту

0.1.5.1 артикуляциялық және тыныс алу жаттығуларын жасай білу;
0.1.5.2 артикуляциясы жеңіл дыбыстарды айта білу;
0.1.5.3 вербалды емес қарым-қатынас құралдарын (ым-ишара, қимыл), дауыс ырғағын, мәнерін, қарқынын, сөз арасындағы кідірісті қолдану

2. Оқуға дайындық

2.1 Оқу дағдыларын меңгеру

0.2.1.1 тыңдау барысында тіл бірлестіктерін (сөз, сөйлем) ажырату;
0.2.1.2 тыңдау барысында тіл бірлестіктерін (сөз, сөйлем, мәтін) ажырату;
0.2.1.3 қысқа мәтінің мазмұнын түсіну

2.2 Сөйлем құрастыру

0.2.2.1 мұғалімнің көмегімен сұрақ бойынша сөйлем құрастыру

2.3 Сұрақтарға жауап беру

0.2.3.1 тыңдаған материалдың мазмұны бойынша және мәтінге берілген суреттерге байланысты сұрақтарға жауап бере білу (мұғалім көмегімен)

2.4 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

0.2.4.1 дыбыстардың сөздегі қызметін түсіну

Дені саудың – жаны сау

3. Жазуға дайындық

3.1 Жазу жұмысына дайындық жаттығулары

0.3.1.1 денені дұрыс ұстау, дұрыс отыру, дәптерді дұрыс қою, қарындашты/қаламды дұрыс ұстау;
0.3.1.2 үлгі бойынша тақтаға бормен әртүрлі бағытта (түзу, көлденең, қиғаш, тік) сызықтар жүргізе білу;
0.3.1.3 дәптерге қарындашпен әртүрлі бағытта (түзу, көлденең, қиғаш, тік) сызықтар жүргізе білу

3.2 Кеңістікте және уақытты бағдарлау

0.3.2.1 кеңістік ұғымдарын (алыс, жақын, алдында, артында), тәулік мөлшерін (таңертең, түс, түн) түсіну;
0.3.2.2 өз денесін бағдарлай білу (адамның дене мүшелерін атай білу);
0.3.2.3 кеңістікті білдіретін сөздерді түсіну, оң-сол дене мүшелерін көрсетіп, атап беру

3.3 Көріп қабылдауын дамыту

0.3.3.1 заттарды атау, затты толық мөлшерде көріп есте сақтау;
0.3.3.2 таяқшаларды және қағаз жолақшаларын түр-түсі бойынша құрастыра білу;
0.3.3.3 таяқшаларды және қағаз жолақшаларын көлемі бойынша құрастыра білу

3.4 Қарапайым графикалық дағдыларды меңгеру

0.3.4.1 қол мен саусақтардың қимылы мен қозғалысын қалыптастыруға арналған жаттығуларды жасай білу;
0.3.4.2 сызықтар бойынша қағазды қию, жапсыру;
0.3.4.3 қиылған жолақшаларды ретімен орналастыра білу

3.5 Фонематикалық есту қабілетін дамыту

0.3.5.1 сөздегі дыбыстардың саны мен бірізділігін анықтау;
0.3.5.2 дыбыстық құрамы әртүрлі буындарға дыбыстық талдау жасай білу;
0.3.5.3 дыбыстық құрылымы әртүрлі сөздерге дыбыстық талдау жасай білу: бір дауысты дыбыстан тұратын түйық буынды сөздер; үш дыбыстан құралған сөздер3.7 Сөздің негізгі бірліктерінің шартты-графикалық формаларын қолдану (сөз, сөйлем)

0.3.7.2 мұғалімнің көмегімен шартты-графикалық сызба құру;
0.3.7.3 сөйлемді сызба бойынша атау

      2) 1 - сынып:

      2-кесте

Ортақ тақырыптар

Бөлімдер

Бөлімшелер

Оқыту мақсаттары

1 – тоқсан

Өзім туралы

1. Тыңдалым және айтылым

1.1 Негізгі тілдік бірліктерді түсіну

1.1.1.1 тыңдау барысында тілдік бірліктерді (сөйлеу, сөз, сөйлем) түсіну, ажырату

1.2 Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау

1.1.2.1 мұғалімнің көмегімен мәтінде кім? (не?) туралы айтылғанын анықтау

1.3 Тыңдалған материалды мазмұндау

1.1.3.1 сөйлем құрастыру

1.4 Дыбысқа назар аудару

1.1.4.1 сөздегі бірінші дыбысты ажырата білу

1.5 Тіл дыбыстарын дұрыс айту

1.1.5.1 артикуляциялық және тыныс алу жаттығуларын жасай білу

Менің мектебім

2. Оқуға дайындық

2.1 Оқу дағдыларын меңгеру

1.2.1.1 қысқа мәтіннің мазмұнын түсіну (2-3 сөйлемнен құрылған)

2.2 Сөйлем құрастыру

1.2.2.1 мұғалімнің көмегімен көрнекілікке сүйене отырып, сөйлем құрастыру

3. Жазуға дайындық

3.1 Жазу жұмысына дайындық жаттығулары

1.3.1.1 денені дұрыс ұстау, дұрыс отыру, дәптерді дұрыс қою, қарындашты/қаламды дұрыс ұстау

3.2 Кеңістікте және уақытты бағдарлау

1.3.2.1 жазу жолы, жоларалық кеңістік, жолдың жоғарғы және төменгі сызығы, көлбеу, тік сызығы

3.3 Көріп қабылдауын дамыту

1.3.3.1 заттың бөлшегін бөліп айту, заттарды топ ішінде бөліп айта білу

3.4 Қарапайым графикалық дағдыларды меңгеру

1.3.4.1 сызықты бір бағыттан екінші бағытқа бұрып сыза білу, белгілеген сызықтан асырмай сыза білу

3.5 Фонематикалық есту қабілетін дамыту

1.3.5.1 сөздер мен сөйлемдердің құрылымын сызба арқылы түсініп, тани білуі (сөздегі буын санын, сөйлемдегі сөз санын анықтау)

3.6 Көшіріп, жат жазу дағдыларын меңгеру

1.3.6.1 баспа мәтіннен буындар мен сөздерді көшіріп жазу;
1.3.6.2 дыбыстық-әріптік талдаудан кейін әріптерді, буындарды қолжазба мәтінінен көшіріп жазу3.7 Сөздің негізгі бірліктерінің шартты-графикалық формаларын қолдану (сөз, сөйлем)

1.3.7.1 сөзді, сөздегі дыбыс орнын, сөздегі буын санын белгілеу үшін шартты-графикалық жазбаны қолдану;
1.3.7.2 тиісті суретке байланысты сөз сызбасын таңдау

2 - тоқсан

Менің отбасым және достарым

1. Тыңдалым және айтылым

1.1 Негізгі тілдік бірліктерді түсіну

1.1.1.2 тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну

1.2 Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау

1.1.2.1 мұғалімнің көмегімен мәтінде кім? (не?) туралы айтылғанын анықтау

1.3 Тыңдалған материалды мазмұндау

1.1.3.2 мұғалімнің көмегімен оқығанын есіне сақтай отырып айтып беру

1.4 Дыбысқа назар аудару

1.1.4.2 керекті дыбысы бар сөздерді естіп, ажырата білу;
1.1.4.3 дыбыстық құрамы жақын сөздерді ажырата білу (бақа - баға, қас - қаш)

1.5 Тіл дыбыстарын дұрыс айту

1.1.5.2 артикуляциясы қиын дыбыстарды айта білу;
1.1.5.4 ана тілі дыбыстарын дұрыс айту

Бізді қоршаған әлем

2. Оқуға дайындық

2.1 Оқу дағдыларын меңгеру

1.2.1.1 қысқа мәтіннің мазмұнын түсіну (2-3 сөйлемнен құрылған)

2.2 Сөйлем құрастыру

1.2.2.1 мұғалімнің көмегімен көрнекілікке сүйене отырып, сөйлем құрастыру

2.3 Сұрақтарға жауап беру

1.2.3.1 мәтін иллюстрациясы бойынша қойылған сұраққа жауап беру (мұғалім көмегімен)

2.4 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

1.2.4.1 әріпті тану, ажырату және оны дыбыспен сәйкестендіру;
1.2.4.4 Аа, Оо, Лл, Тт, Мм, Пп, Нн, Рр, Уу, Ғғ, Сс, Йй дыбысы мен әріпін меңгеру

3. Жазуға дайындық

3.1 Жазу жұмысына дайындық жаттығулары

1.3.1.1 денені дұрыс ұстау, дұрыс отыру, дәптерді дұрыс қою, қарындашты/қаламды дұрыс ұстау

3.2 Кеңістікте және уақытты бағдарлау

1.3.2.1 жазу жолы, жоларалық кеңістік, жолдың жоғарғы және төменгі сызығы, көлбеу, тік сызығы

3.3 Көріп қабылдауын дамыту

1.3.3.2 екі затты салыстыра білу, бірінің үстіне бірі салынған заттардың бейнесін танып білу

3.4 Қарапайым графикалық дағдыларды меңгеру

1.3.4.2 үлгі бойынша шар, шеңбер, ұшбұрыш, шаршыны айналдырып сыза білу, оларды бояу, штрихтау

3.5 Фонематикалық есту қабілетін дамыту

1.3.5.2 кеспе әліппенің әріптері мен буындарынан сөз құрай білу

3.6 Көшіріп, жат жазу дағдыларын меңгеру

1.3.6.2 дыбыстық-әріптік талдаудан кейін әріптерді, буындарды қолжазба мәтінінен көшіріп жазу;
1.3.6.3 айтуы мен жазуында айрмашылығы жоқ әріптерді, буындарды, сөздерді, сөйлемдерді жат жазу (алдын ала дыбыстық-әріптік талдаудан кейін)

3.7 Сөздің негізгі бірліктерінің шартты-графикалық формаларын қолдану (сөз, сөйлем)

1.3.7.1 сөзді, сөздегі дыбыс орнын, сөздегі буын санын белгілеу үшін шартты-графикалық жазбаны қолдану;
1.3.7.2 тиісті суретке байланысты сөз сызбасын таңдау

3 - тоқсан

Саяхат

1. Тыңдалым және айтылым

1.1 Негізгі тілдік бірліктерді түсіну

1.1.1.1 тыңдау барысында тілдік бірліктерді (сөйлеу, сөз, сөйлем) түсіну, ажырату;
1.1.1.2 тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну

1.2 Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау

1.1.2.1 мұғалімнің көмегімен мәтінде кім? (не?) туралы айтылғанын анықтау

1.3 Тыңдалған материалды мазмұндау

1.1.3.1 сөйлем құрастыру;
1.1.3.2 мұғалімнің көмегімен оқығанын есіне сақтай отырып айтып беру

1.5 Дыбысқа назар аудару

1.1.5.4 артық буынды табу (ба-ба-па-ба);
1.1.5.5 сөздерді анық, қатесіз қайталауға дағдылану

1.6 Тіл дыбыстарын дұрыс айту

1.1.6.3 вербалды емес қарым-қатынас құралдарын (ым-ишара, қимыл), дауыс ырғағын, мәнерін, қарқынын, сөз арасындағы кідірісті қолдану;
1.1.6.5 ана тілі дыбыстарын дұрыс айту

2. Оқуға дайындық

2.1 Оқу дағдыларын меңгеру

1.2.1.2 мәтінде автордың кім? (не?) туралы айтқысы келгенін түсіну

2.2 Сөйлем құрастыру

1.2.2.2 берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айту

2.3 Сұрақтарға жауап беру (мұғалімнің көмегімен)

1.2.3.1 мәтін иллюстрациясы бойынша қойылған сұраққа жауап беру (мұғалім көмегімен)

2.4 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

1.2.4.1 әріпті тану, ажырату және оны дыбыспен сәйкестендіру;
1.2.4.5 Ққ, Шш, С-Ш, Ыы, Ее, Дд, Д-Т, Кк, Іі, Ы-І, Зз, С-З, Гг, Г-К, Ұұ, Ңң, Ң-Н, Жж, Ж-Ш, Ии, И-Й, Үү, Ү-Ұ, Хх, Өо, Ө-О, Әә, Ә-А, Һ, Яя, Ю, дыбысы мен әріпін меңгеру

Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті

3. Жазуға дайындық

3.1 Жазу жұмысына дайындық жаттығулары

1.3.1.1 денені дұрыс ұстау, дұрыс отыру, дәптерді дұрыс қою, қарындашты/қаламды дұрыс ұстау

3.2 Кеңістікте және уақытты бағдарлау

1.3.2.1 жазу жолы, жоларалық кеңістік, жолдың жоғарғы және төменгі сызығы, көлбеу, тік сызығы

3.3 Көріп қабылдауын дамыту

1.3.3.3 контурлы бейнеленген заттарды танып, атау, бір элементі жетіспейтін затты танып, атау

3.4 Қарапайым графикалық дағдыларды меңгеру

1.3.4.3 сурет салу, түзу сызық, үзік сызықтар, ирек сызықтар, әріп элементтерін ретпен жазу

3.5 Фонематикалық есту қабілетін дамыту

1.3.5.3 дыбыстық құрылымы әртүрлі сөздерге дыбыстық талдау жасай білу:екі дыбысты ашық буыннан тұратын сөздер (ма-cа, ма-та, ша-на);бір дыбысты ашық буын мен үш дыбысты бітеу буыннан тұратын сөздер (о-рақ, а-сық, а-ғаш, о-жау)

3.6 Көшіріп, жат жазу дағдыларын меңгеру

1.3.6.4 көшіріп жазу кезінде сөзде жетіспейтін әріпті, буынды қою (алдын ала талдаудан кейін);
1.3.6.5 жетіспейтін сөздерді орнына қойып сөйлемді көшіріп жазу (сурет бойынша)

3.7 Cөздің негізгі бірліктерінің шартты-графикалық формаларын қолдану (сөз, сөйлем)

1.3.7.2 тиісті суретке байланысты сөз сызбасын таңдау
1.3.7.3 сөйлемдің шартты-графикалық сызбасын құру;
1.3.7.4 сөйлемдегі сөздер санын атау

4 - тоқсан

Тағам және сусын

1. Тыңдалым және айтылым

1.1 Негізгі тілдік бірліктерді түсіну

1.1.1.1 тыңдау барысында тілдік бірліктерді (сөйлеу, сөз, сөйлем) түсіну, ажырату;
1.1.1.2 тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну

1.2 Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау

1.1.2.1 мұғалімнің көмегімен мәтінде кім? (не?) туралы айтылғанын анықтау

1.3 Тыңдалған материалды мазмұндау

1.1.3.1 сөйлем құрастыру;
1.1.3.2 мұғалімнің көмегімен оқығанын есіне сақтай отырып айтып беру

1.4 Дыбысқа назар аудару

1.1.5.6 сөздерді буынға бөліп айта білу сөздегі дауысты, дауыссыз дыбыстарды анықтап, бөліп айта білу;

1.5 Тіл дыбыстарын дұрыс айту

1.1.6.2 артикуляциясы қиын дыбыстарды айта білу;
1.1.6.3 вербалды емес қарым-қатынас құралдарын (ым-ишара, қимыл), дауыс ырғағын, мәнерін, қарқынын, сөз арасындағы кідірісті қолдану

2. Оқуға дайындық

2.1 Оқу дағдыларын меңгеру

1.2.1.1 қысқа мәтіннің мазмұнын түсіну (2-3 сөйлемнен құрылған);
1.2.1.2 мәтінде автордың кім? (не?) туралы айтқысы келгенін түсіну

2.2 Сөйлем құрастыру

1.2.2.1 мұғалімнің көмегімен көрнекілікке сүйене отырып, сөйлем құрастыру;
1.2.2.2 берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айту

2.3 Сұрақтарға жауап беру

1.2.3.1 мәтін иллюстрациясы бойынша қойылған сұраққа жауап беру (мұғалім көмегімен)

2.4 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

1.2.4.1 әріпті тану, ажырату және оны дыбыспен сәйкестендіру

Дені саудың – жаны сау

3. Жазуға дайындық

3.1 Жазу жұмысына дайындық жаттығулары

1.3.1.1 денені дұрыс ұстау, дұрыс отыру, дәптерді дұрыс қою, қарындашты/қаламды дұрыс ұстау

3.2 Кеңістікте және уақытты бағдарлау

1.3.2.1 жазу жолы, жоларалық кеңістік, жолдың жоғарғы және төменгі сызығы, көлбеу, тік сызығы

3.3 Көріп қабылдауын дамыту

1.3.3.3 контурлы бейнеленген заттарды танып, атау, бір элементі жетіспейтін затты танып, атау;
1.3.3.4 геометриялық фигураларды білу, құрастыру

3.4 Қарапайым графикалық дағдыларды меңгеру

1.3.4.1 сызықты бір бағыттан екінші бағытқа бұрып сыза білу, белгілеген сызықтан асырмай сыза білу;
1.3.4.2 үлгі бойынша шар, шеңбер, ұшбұрыш, шаршыны айналдырып сыза білу, оларды бояу, штрихтау;
1.3.4.3 сурет салу, түзу сызық, үзік сызықтар, ирек сызықтар, әріп элементтерін ретпен жазу

3.5 Фонематикалық есту қабілетін дамыту

1.3.5.3 дыбыстық құрылымы әртүрлі сөздерге дыбыстық талдау жасай білу: екі дыбысты ашық буыннан тұратын сөздер (ма-cа, ма-та, ша-на); бір дыбысты ашық буын мен үш дыбысты бітеу буыннан тұратын сөздер (о-рақ, а-сық, а-ғаш, о-жау)

3.6 Көшіріп жазу дағдыларын меңгеру

1.3.6.4 көшіріп жазу кезінде сөзде жетіспейтін әріпті, буынды қою (алдын ала талдаудан кейін);
1.3.6.5 жетіспейтін сөздерді орнына қойып сөйлемді көшіріп жазу (сурет бойынша)3.7 Cөздің негізгі бірліктерінің шартты-графикалық формаларын қолдану (сөз, сөйлем)

1.3.7.2 тиісті суретке байланысты сөз сызбасын таңдау
1.3.7.3 сөйлемдің шартты-графикалық сызбасын құру;
1.3.7.4 сөйлемдегі сөздер санын атау

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сәуірдегі
№ 115 бұйрығына
547 -қосымша

Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған бастауыш білім беру деңгейінің 0-1 сыныптары үшін "Сауат ашу" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (оқыту орыс тілінде)

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды– ҚР Білім және ғылым министрінің 05.02.2020 № 51 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1 - тарау. Жалпы ережелер

      1. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған бастауыш білім беру деңгейінің 0-1 сыныптары үшін "Сауат ашу" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (бұдан әрі - Бағдарлама) "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 6) тармақшасына сәйкес әзірленген.

      2. Бағдарлама мақсаты – оқу мен жазудың негізі ретінде дыбыстық-әріптік талдау мен синтезді қалыптастыру, оқу мен жазудың бастапқы дағдыларын менгерту.

      3. Бағдарлама міндеттері:

      1) жазудың функционалды негізін: кеңістікте бағдарлауын, көріп қабылдауын, естіп қабылдауын, ұсақ моторикасын, фонематикалық түсініктерін, графомоторлы дағдыларын қалыптастыру;

      2) сөйлеу тілін тыңдауға, мағынасын түсінуге, жеңіл нұсқауларды орындауға үйрету;

      3) орыс тілі дыбыстарын дұрыс айтуын, ажыратуын қалыптастыру;

      4) дыбыстық-әріптік талдауға сүйене отырып дыбыстарды буынға қосуды қалыптастыру, буындық оқу білігін дамыту;

      5) тілдік бірліктер (дыбыс, буын, сөз, сөйлем, мәтін) және орфография, пунктуация туралы қарапайым түсініктерді меңгерту;

      6) әріптерді дұрыс жазуға, оларды буындар мен сөздерге біріктіруге үйрету.

      4. Түзете-дамыту міндеттері:

      1) әр білім алушының жеке ерекшеліктерін ескере отырып, сөйлеу мен танымдық аясының дамуындағы жетіспеушіліктерді жеңу;

      2) коммуникативтік дағдыларын (диалогтік және монологтік сөйлеу тілін), сөйлеу мәдениетін, сөйлеуіндегі дыбыс айтуын өздігінен бақылау дағдыларын қалыптастыру;

      3) білім алушылардың көрнекі-әрекеттік және көрнекі-бейнелі ойлауын, ойлау операцияларын (талдау, салыстыру, қорыту, жіктеу) дамыту.

2 - тарау. Оқу процесін ұйымдастырудағы педагогикалық тәсілдер

      5. Оқу процесін ұйымдастыруға арналған педагогикалық тәсілдерінің іске асырылуы ақыл-ойы жеңіл бұзылған білім алушылардың ерекше оқу қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған қағидаларына негізделген.

      6. Іс-әрекеттік ықпал ету қағидасы - оқыту процесінде психикалық функциялардың (оның ішінде қабылдау, сөйлеу, ойлау) сенсомоторлы негізін дамытуға ықпал ететін, білім алушылардың танымдық аясы мен өмірлік тәжірибесі жетіспеушіліктерінің орнын толтыруға мүмкіндік беретін заттық-практикалық іс-әрекет кеңінен қолданылады.

      7. Оқытудың әлеуметтік бейімдеу қағидасы қарапайым гигиеналық, коммуникативтік, тұрмыстық дағдыларынан бастап, күрделі әлеуметтік дағдыларға дейін әлеуметтік өмірге қатысу үшін қажетті мінез-құлық нормаларын, өмірлік дағдыларын игеру бойынша арнайы жұмысты көздейді.

      8. Зиятында бұзылыстары бар балалардың өз қызметін өздігінен ұйымдастыра алмауына, педагогтың үнемі бағыттаушы көмегін, қадамдық ұйымдастыру мен нұсқауды қажет етуіне байланысты арнайы педагогикалық қолдау қағидасы қолданылады.

      9. Білім алушылармен жұмыс жасау барысында олардың еліктеу қабілетіне, сақталған көрнекі-әрекеттік ойлау мүмкіндіктеріне сүйенеді.

      10. Жеке және саралап оқыту білім алушылардың түрлі типологиялық топтары үшін оқу материалының әр түрлі көлемі мен күрделілігін, білім алушылардың оқу тапсырмаларын орындау дербестік дәрежесін, көрнекі-дидактикалық материалдардың түрлерін көздейді.

      11. Сауат ашу процесі фонематикалық есту қабілетін, дыбыстық-әріптік талдауын, ойлау операцияларын қалыптастыруға бағытталған талдау-жинақтау әдісі негізінде жүзеге асырылады.

      12. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың жетістіктерін бағалау тек ішкі бағалаумен жүзеге асырылады.

      13. Деңгейлік мақсаттарға сәйкес әзірленген тапсырмалар мен жаттығулар бағалаудың құралы болып есептеледі.

      14. Оқу бағдарламасының мазмұнын меңгеру нәтижелерін тікелей мұғалім бағалайды, жүйелі түрде бақылау-бағалау әрекеттерін жүзеге асырады.

      15. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларды оқытудың нәтижелілігін бағалау ағымдық (сабақ бойынша), кезеңдік (тақырыптық) және қорытынды бақылау түрінде іске асырылады.

      16. Ағымдық бақылау оқытудың мазмұны мен әдістерін дұрыс таңдау мақсатында жүргізіледі, бұл ретте педагог сабақта білім алушылардың қызметін бақылауды, практикалық және дербес жұмыстарды, ұжымдық қызмет түрлерін талдауды пайдаланады.

      17. Кезеңдік (тақырыптық) бақылау әр типологиялық топтағы білім алушылардың оқу материалын меңгерудегі түрлі мүмкіндіктері ескеріле отырып, тақырыбтың, тараудың аяғында жүргізіледі.

      18. Әр білім алушының оқу жетістіктері мен даму динамикасын талдау мақсатында тоқсанның, жылдың аяғында қорытынды бақылау жүргізіліп, жетістіктері оқу картасына енгізіледі.

3 - тарау. "Сауат ашу" пәнінің мазмұнын ұйымдастыру

      19. Объем учебной нагрузки по учебному предмету "Обучение грамоте" составляет:

      1) в 0 классе – 5 часов в неделю, 160 часов в учебном году;

      2) в 1 классе – 6 часов в неделю, 198 часов в учебном году.

      20. Программа по предмету "Обучение грамоте" включает два этапа: добукварный период обучения грамоте (0 класс) и букварный период обучения грамоте (1 класс), при необходимости букварный период продолжается и во втором классе.

      21. Содержание Программы включает 3 раздела:

      1) раздел "Слушание и говорение";

      2) раздел "Подготовка к чтению";

      3) раздел "Подготовка к письму".

      22. Раздел "Слушание и говорение" включает следующие подразделы:

      1) понимание основных единиц речи (текст, предложение, слово);

      2) определение темы и основной мысли прослушанного материала;

      3) составление рассказа;

      4) ориентирование в звуковой форме слова.

      23. Раздел "Подготовка к чтению" включает следующие подразделы:

      1) владение навыками чтения;

      2) определение содержание текста на основе названия;

      3) формулирование вопросов и ответов;

      4) ориентирование в графической форме слова.

      24. Раздел "Подготовка к письму" включает следующие подразделы:

      1) владение элементарными графическими навыками;

      2) владение списыванием, письмом под диктовку;

      3) соблюдение пунктуационных норм;

      4) использование условно-графических форм изображения единиц речи (слово, предложение)

      25. Базовое содержание учебного предмета "Обучение грамоте" 0 класса:

      1) слушание и говорение: выполнение простых поручений по словесному заданию учителя; выражение своих просьб и желаний; называние игрушек, предметов и характеристика их по основным свойствам; классификация предметов и подбор обобщающих слов; формирование умения давать полные ответы на вопросы; слушание сказок, пересказ сказок; ответы на вопросы по прослушанному произведению; разучивание коротких стихотворений с голоса учителя;

      2) подготовка к чтению: слушание звуков, умение прислушиваться; различение звуков окружающей среды; соотнесение игрушки, картинки и слово, понятие "слово"; условно-графическая запись слов под картинкой и "чтение" их; понятие "предложение", условно-графическая схема предложения; составление предложений на заданную тематику по картине, по схеме; деление предложений на слова; чҰткое произнесение всех звуков; обозначение звуков гласных и согласных; выделение предложенного звука из ряда звуков ("А, У, М"); выделение заданного звука из слова и определение его местонахождение (в начале слова, середине, конце); подбор слов на заданный звук с опорой на наглядность; знакомство с условно-графическим обозначением звуков; обозначение гласных и согласных звуков; понятие "слог"; деление слов на слоги и запись с помощью условно-графической записи; плавное проговаривание слов по слогам;

      3) подготовка к письму: правильная посадка при письме, расположение тетради; правильное держание карандаша, ручки; письмо мелом на доске и ручкой и карандашом на листе бумаги; письмо горизонтальных, вертикальных и наклонных прямых линий; обводка по трафарету и раскрашивание; штриховка; письмо основных элементов рукописных букв: прямая палочка в соединении с наклонной; прямая палочка с закруглением вверху и внизу, овал, полуовал, палочка с петелькой; выполнение бордюров из усвоенных элементов букв.

      26. Базовое содержание учебного предмета "Обучение грамоте" 1 класса:

      1) слушание и говорение: различение речевых единиц: слог, слово, предложение; составление простых предложений по предметному действию, по картинке, по серии картин; умение определять предложение и отличать его от группы слов, не составляющих предложение; отчетливо, с правильной интонацией произносить предложения; умение слушать и понимать короткий повествовательный и/или стихотворный текст, отвечать на вопросы к тексту; соотнесение иллюстрации с частями прослушанного текста: определение о ком/о чем говорится в тексте по названию, по иллюстрации, по серии картин; умение культурно вести себя во время беседы, быть тактичным и сдержанным, элементарные формы речевого этикета, их использование, культура обращения при выражении желания, просьбы; умение употреблять в речи для передачи мысли наиболее точные слова, интонацию и невербальные средства общения (мимика, жесты); сопереживание, эмоционально выражение своего отношения к услышанному; описание предметной, простой сюжетной картинки, предмета, составление небольшой рассказа по сюжетной картинке, по серии картин;

      2) подготовка к чтению: выделение изучаемого звука из слова, определение его местонахождение. Правильное и отчҰтливое произношение этого звука. Характеристика изучаемого звука и обозначение его графически. Образование из усвоенных звуков и букв слогов, простых слов и чтение (протяжное и слитное) их. Соотнесение изученных звуков с буквами, нахождение их в кассе букв. Определение место звука в слове и обозначение его. Анализ звуков. Подбор слов с заданным звуком и определение места этого звука в слове. Соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение местонахождения их в словах (в начале или конце). Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (сом). Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими согласными в начале слога (па, ли, лук, вил). Чтение предложений из двух - трех слов. Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых двухзвуковых и закрытых трехзвуковых слогов с последующей записью. Вставка пропущенной буквы в словах под картинками. Практическое различение при чтении и письме гласных и согласных; согласных звонких и глухих (в сильной позиции); твердых и мягких. Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и буквами, изучаемыми вновь, и слогов со стечением двух согласных (тра, кни, пле), отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов. Прописная буква в именах людей (практическое ознакомление). Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трех - четырех букв с последующей записью;

      3) подготовка к письму: письмо печатных букв; письмо элементов рукописных букв, усвоение рукописного начертания изучаемых строчных и прописных букв и их соединения, письмо слогов, слогов после предварительного буквенного анализа, списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящие из двух слогов. Письмо под диктовку изученных букв, слов, предложений с соблюдением каллиграфических норм; письмо хорошо знакомых слов под диктовку после анализа звукового состава, письмо под диктовку слов и предложений из двух - трех слов с предварительным анализом.

      27. Последовательность изучения звуков:

      1) первая четверть: А; У; М; О. Тематика занятий: всҰ обо мне: давай познакомимся, мои любимые вещи, я и осень, моя школа;

      2) вторая четверть: С; Х; Ш; Л; Ы; Н; Р; К; П. Тематика занятий: моя семья и друзья; мир вокруг нас. Повторение изученных звуков и букв;

      3) третья четверть: Т; И; З; В; Ж; Б; Г; Д; Й; буква Ь. Тематика: путешествия, традиции, праздники. Повторение изученных звуков и букв;

      4) четвҰртая четверть: Е; Ң; Я; Ю; Ц; Ч; Щ; Ф; Э; буква Ъ.7. Тематика: еда и напитки, в здоровом теле – здоровый дух. Повторение изученных звуков и букв.

      28. Количество часов на знакомство со звуком и буквой учитель регулирует сам в зависимости от уровня усвоения учебного материала, достижения целей обучения учащимися и выполнения задач каждого периода.

Глава 4. Система целей обучения

      29. Для удобства использования учебных целей введена кодировка. В коде первое число обозначает класс, второе число - раздел, третье число – подраздел, четвертое число показывает нумерацию учебной цели. Например, в кодировке 1.1.3.4: "1" - класс, "1.3" - подраздел, "4" - нумерация учебной цели.

      30. Цели обучения представлены в виде ожидаемых результатов, организованны последовательно внутри каждого подраздела и позволяют учителям планировать свою работу, оценивать достижения обучающихся. Учитель имеет право регулировать сложность и объем учебного материала с учетом возможностей обучающихся.

      31. Ожидаемые результаты по системе целей обучения:

      1) раздел "Слушание и говорение":

      таблица 1

Подразделы

Цели обучения

0 класс

1 класс

1.1 Понимание основных единиц речи (текст, предложение, слово)

0.1.1.1 выделять слово из речевого потока;
0.1.1.2 различать слово и предмет, который оно обозначает;
0.1.1.3 составлять простые предложения по следам предметной деятельности, по картинке

1.1.1.1 выделять слово из речевого потока;
1.1.1.2 различать слово и предмет, который оно обозначает;
1.1.1.3 составлять простые предложения по следам предметной деятельности, по картинке, по серии картин;
1.1.1.4 отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение;
1.1.1.5 отчетливо, с правильной интонацией произносить предложения

1.2 Определение темы и основной мысли прослушанного материала

0.1.2.1 слушать предложения, короткий повествовательный и стихотворный текст;
0.1.2.2 понимать о чем, говорится в предложении, тексте

1.1.2.1 слушать короткий повествовательный и стихотворный текст;
1.1.2.2 понимать о чем, говорится в предложении, тексте;
1.1.2.3 отвечать на вопросы к тексту

1.3 Составление рассказа

0.1.3.1 составить высказывание, предложение по сюжетной картинке

1.1.3.1 словесно описать картинку, предмет;
1.1.3.2 составить небольшой рассказ по сюжетной картинке, по серии картин

1.4 Ориентирование в звуковой форме слова

0.1.4.1 определять местоположение звуков "А, У, М" в слове (в начале, в конце или середине слова);
0.1.4.2 делить слова на слоги с помощью учителя;
0.1.4.3 придумывать слова с заданным слогом в начале слова

1.1.4.1 выделять звуки в словах и практически различать их признаки;
1.1.4.2 определять позицию звука в слове;
1.1.4.3 понимать, что слова состоят из слогов, определять количество и порядок слогов в слове

      2) раздел "Подготовка к чтению":

      таблица 2

Подразделы

Цели обучения

0 класс

1 класс

2.1 Владение навыками чтения

0.2.1.1 "читать" схемы слов и предложений;
0.2.1.2 составлять схемы слов, схемы предложений

1.2.1.1 использовать основные виды чтения (плавное слоговое чтение с переходом к чтению целыми словами), понимать прочитанное;
1.2.1.2 читать слова разной слоговой структуры;
1.2.1.3 выразительно читать предложения, соблюдая паузы, повествовательную, восклицательную или вопросительную интонацию

2.2 Определение содержание текста на основе названия

0.2.2.1 слушать короткий повествовательный и стихотворный текст, соотносить содержание с названием текста

1.2.2.1 определять, о ком/о чем говорится в тексте по названию и иллюстрации

2.3 Формулирование вопросов и ответов

0.2.3.1 отвечать на простые вопросы по содержанию текста, прочитанного педагогом, и иллюстрации

1.2.3.1 задавать вопросы к иллюстрациям/тексту (с помощью учителя);
1.2.3.2 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного предложения, небольшого текста

2.4 Ориентирование в графической форме слова


1.2.4.1 распознавать образ буквы и сопоставлять его со звуком;
1.2.4.2 понимать, какую работу выполняет буква в слове в зависимости от ее позиции (гласный как показатель мягкости/твердости согласных);
1.2.4.3 понимать роль "ь, ъ" знака в слове

      3) раздел "Подготовка к письму":

      таблица 3

Подразделы

Цели обучения

0 класс

1 класс

3.1 Владение элементарными графическими навыками

0.3.1.1 правильно держать карандаш, ручку;
0.3.1.2 рисовать короткие и длинные палочки, округлые и волнистые линии;
0.3.1.3 обводить рисунок по контуру, по точкам;
0.3.1.4 раскрашивать, штриховать внутри контурного рисунка;
0.3.1.5 писать элементы букв

1.3.1.1 писать элементы букв, заглавные и строчные буквы и их соединения, слоги, слова, предложения с соблюдением каллиграфических норм

3.2 Владение списыванием, письмом под диктовку


1.3.2.1 списывать слоги и слова с печатного текста после их составления из букв разрезной азбуки;
1.3.2.2 списывать с рукописного текста буквы, слоги, слова после их звуко-буквенного анализа;
1.3.2.3 писать под диктовку буквы, слоги, слова (написание которых не расходится с произношением), предложения после предварительного звуко-буквенного анализа;
1.3.2.4 вставлять пропущенную букву, слог в слова после предварительного анализа при списывании;
1.3.2.5 списывать предложения с добавлением пропущенных слов по картинкам

3.3 Соблюдение пунктуационных норм

0.3.3.1 различать вопросительную, повествовательную, восклицательную интонации, употреблять их в речи по подражанию учителю

1.3.3.1 различать вопросительную, повествовательную, восклицательную интонации, употреблять их в речи;
1.3.3.2 ставить точку в конце предложения

3.4 Использование условно-графических форм основных единиц речи (слово, предложение)

0.3.4.1 использовать условно-графическую запись для обозначения слова, позиции звука в слове, количества слогов в слове;
0.3.4.2 составлять условно-графическую схему предложения с помощью учителя;
0.3.4.3 называть предложение по схеме

1.3.4.1 использовать условно-графическую запись для обозначения слова, позиции звука в слове, количества слогов в слове;
1.3.4.2 подбирать схему слова к соответствующей картинке
1.3.4.3 составлять условно-графическую схему предложения;
1.3.4.4 называть количество слов в предложении

      32. Настоящая Программа реализуется на основе Долгосрочного плана к Типовой учебной программе по учебному предмету "Обучение грамоте" для обучающихся с легкой умственной отсталостью 0-1 классов уровня начального образования по обновленному содержанию согласно приложению к настоящей Программе. В долгосрочном плане обозначен объем учебных целей реализуемых в каждом разделе.

      33. Распределение часов на изучение раздела и тем предоставляется на усмотрение учителя.

      34. Обучение реализуется в контексте единых сквозных тем для всех лет обучения в начальных классах.

  Приложение
к Типовой учебной программе
по учебному предмету
"Обучение грамоте" для 0-1
классов уровня начального
образования по обновленному
содержанию

Долгосрочный план по реализации Типовой учебной программы по учебному предмету "Обучение грамоте" для обучающихся с легкой умственной отсталостью 0-1 классов уровня начального образования

      1) 0 класc:

      таблица 1

Сквозные темы

Темы уроков

Разделы

Подразделы

Цели обучения

1 четверть

ВсҰ обо мне

давайте познакомимся!; кто плачет, кто смеҰтся?; помощники в речи; мои игрушки; мои любимые занятия.

Слушание и говорение

1.1 Понимание основных единиц речи (текст, предложение, слово)

0.1.1.1 выделять слово из речевого потока;
0.1.1.2 различать слово и предмет, который оно обозначает;
0.1.1.3 составлять простые предложения по следам предметной деятельности, по картинке

1.2 Определение темы и основной мысли прослушанного материала

0.1.2.1 слушать предложения, короткий повествовательный и стихотворный текст;
0.1.2.2 понимать о чем, говорится в предложении, тексте

1.3. Составление рассказа

0.1.3.1 составить высказывание, предложение по сюжетной картинке

 
Моя школа

мои друзья; школьная мебель; правила поведения на уроке; правила поведения в школе; учебные вещи.

Подготовка к чтению

2.1 Владение навыками чтения

0.2.1.1 "читать" схемы слов и предложений;
0.2.1.2 составлять схемы слов, схемы предложений

2.2 Определение содержание текста на основе названия

0.1.2.1 слушать предложения, короткий повествовательный и стихотворный текст

2.3 Формулирование вопросов и ответов

0.2.3.1 отвечать на простые вопросы по содержанию текста, прочитанного педагогом, и иллюстрации

Подготовка к письму

3.1 Владение элементарными графическими навыками

0.3.1.1 правильно держать карандаш, ручку

3.4 Использование условно-графических форм изображения основных единиц речи (слово, предложение)

0.3.4.1 использовать условно-графическую запись для обозначения слова, позиции звука в слове, количества слогов в слове

2 четверть

Моя семья и друзья

моя семья; мой дом; комнаты в доме; мебель.

Слушание и говорение

1.1 Понимание основных единиц речи (текст, предложение, слово)

0.1.1.1 выделять слово из речевого потока;
0.1.1.2 различать слово и предмет, который оно обозначает

1.2 Определение темы и основной мысли прослушанного материала

0.1.2.1 слушать предложения, короткий повествовательный и стихотворный текст;
0.1.2.2 понимать о чем, говорится в предложении, тексте

1.4 Ориентирование в звуковой форме слова

0.1.4.2 делить слова на слоги с помощью учителя

Мир вокруг нас

живая и неживая природа; осень; зима; весна; лето.

Подготовка к чтению

2.1 Владение навыками чтения

0.2.1.1 "читать" схемы слов;
0.2.1.2 составлять схемы слов

2.2 Определение содержание текста на основе названия

0.2.2.1 слушать короткий повествовательный и стихотворный текст, соотносить содержание с названием текста

2.3 Формулирование вопросов и ответов

0.2.3.1 отвечать на простые вопросы по содержанию текста, прочитанного педагогом, и иллюстрации

Подготовка к письму

3.1 Владение элементарными графическими навыками

0.3.1.1 правильно держать карандаш, ручку;
0.3.1.2 рисовать короткие и длинные палочки, округлые и волнистые линии;
0.3.1.3 обводить рисунок по контуру, по точкам

3 четверть

Путешествие

город и село; путешествия; дикие животные; домашние животные.

Слушание и говорение

1.1 Понимание основных единиц речи (текст, предложение, слово)

0.1.1.1 выделять слово из речевого потока;
0.1.1.2 различать слово и предмет, который оно обозначает;
0.1.1.3 составлять простые предложения по следам предметной деятельности, по картинке

1.2 Определение темы и основной мысли прослушанного материала

0.1.2.1 слушать предложения, короткий повествовательный и стихотворный текст;
0.1.2.2 понимать о чем, говорится в предложении, тексте

1.3 Составление рассказа

0.1.3.1 составить высказывание, предложение по сюжетной картинке

1.4 Ориентирование в звуковой форме слова

0.1.4.1 определять местоположение звуков "А,У, М" в слове (в начале, в конце или середине слова);
0.1.4.2 делить слова на слоги с помощью учителя;
0.1.4.3 придумывать слова с заданным слогом в начале слова

 
Традициии фольклор

Праздники: "праздники"; мой Казахстан; игры и забавы детей; правила общения:

Подготовка к чтению

2.1 Владение навыками чтения

0.2.1.1 "читать" схемы слов и предложений;
0.2.1.2 составлять схемы слов, схемы предложений

2.2 Определение содержание текста на основе названия

0.2.2.1 слушать короткий повествовательный и стихотворный текст, соотносить содержание с названием текста

2.3 Формулирование вопросов и ответов

0.2.3.1 отвечать на простые вопросы по содержанию текста, прочитанного педагогом, и иллюстрации

Подготовка к письму

3.1 Владение элементарными графическими навыками

0.3.1.1 правильно держать карандаш, ручку;
0.3.1.2 рисовать короткие и длинные палочки, округлые и волнистые линии;
0.3.1.3 обводить рисунок по контуру, по точкам;
0.3.1.4 раскрашивать, штриховать внутри контурного рисунка

3.3 Соблюдение пунктуационных норм

0.3.3.1 различать вопросительную, повествовательную, восклицательную интонации, употреблять их в речи по подражанию учителю

3.4 Использование условно-графических форм изображения основных единиц речи (слово, предложение)

0.3.4.1 использовать условно-графическую запись для обозначения слова, позиции звука в слове, количества слогов в слове;
0.3.4.2 составлять условно-графическую схему предложения с помощью учителя;
0.3.4.3 называть предложение по схеме

4 четверть

Еда и напитки

овощи и фрукты; мамины помощники; посуда; угостим животных.

Слушание и говорение

1.1 Понимание основных единиц речи (текст, предложение, слово)

0.1.1.1 выделять слово из речевого потока;
0.1.1.2 различать слово и предмет, который оно обозначает;
0.1.1.3 составлять простые предложения по следам предметной деятельности, по картинке

1.2 Определение темы и основной мысли прослушанного материала

0.1.2.1 слушать предложения, короткий повествовательный и стихотворный текст;
0.1.2.2 понимать о чем, говорится в предложении, тексте

1.3 Составление рассказа

0.1.3.1 составить высказывание, предложение по сюжетной картинке

1.4 Ориентирование в звуковой форме слова

0.1.4.1 определять местоположение звуков "А, У, М" в слове (в начале, в конце или середине слова);
0.1.4.2 делить слова на слоги с помощью учителя;
0.1.4.3 придумывать слова с заданным слогом в начале слова

В здоровом теле – здоровый дух!

моҰ тело; забота о здоровье; предметы гигиены.

Подготовка к чтению

2.1 Владение навыками чтения

0.2.1.1 "читать" схемы слов и предложений;
0.2.1.2 составлять схемы слов, схемы предложений

2.2 Определение содержание текста на основе названия

0.2.2.1 слушать короткий повествовательный и стихотворный текст, соотносить содержание с названием текста

2.3 Формулирование вопросов и ответов

0.2.3.1 отвечать на простые вопросы по содержанию текста, прочитанного педагогом, и иллюстрации

Подготовка к письму

3.1 Владение элементарными графическими навыками

0.3.1.1 правильно держать карандаш, ручку;
0.3.1.2 рисовать короткие и длинные палочки, округлые и волнистые линии;
0.3.1.3 обводить рисунок по контуру, по точкам;
0.3.1.4 раскрашивать, штриховать внутри контурного рисунка;
0.3.1.5 писать элементы букв

3.3 Соблюдение пунктуационных норм

0.3.3.1 различать вопросительную, повествовательную, восклицательную интонации, употреблять их в речи по подражанию учителю

3.4 Использование условно-графических форм изображения основных единиц речи (слово, предложение)

0.3.4.1 использовать условно-графическую запись для обозначения слова, позиции звука в слове, количества слогов в слове;
0.3.4.2 составлять условно-графическую схему предложения с помощью учителя;
0.3.4.3 называть предложение по схеме

      2) 1 класс:

      таблица 2

Сквозные темы

Темы урока

Разделы

Подразделы

Цели обучения

1 четверть

ВсҰ обо мне

Давай познакомимся!; мои любимые вещи; я и осень; звук А; звук У; звук М

Слушание и говорение

1.1 Понимание основных единиц речи (текст, предложение, слово)

1.1.1.1 выделять слово из речевого потока;
1.1.1.2 различать слово и предмет, который оно обозначает

1.2 Определение темы и основной мысли прослушанного материала

1.1.2.1 слушать короткий повествовательный и стихотворный текст

1.3 Составление рассказа

1.1.3.1 словесно описать картинку, предмет

1.4 Ориентирование в звуковой форме слова

1.1.4.1 выделять звуки в словах и практически различать их признаки;
1.1.4.2 определять позицию звука в слове

Подготовка к чтению

2.1 Владение навыками чтения

1.2.1.1 использовать основные виды чтения (плавное слоговое чтение с переходом к чтению целыми словами), понимать прочитанное;
1.2.1.2 читать слова разной слоговой структуры

2.2 Определение содержание текста на основе названия

1.2.2.1 определять, о ком/о чем говорится в тексте по названию и иллюстрации

2.3 Формулирование вопросов и ответов

1.2.3.1 задавать вопросы к иллюстрациям/тексту (с помощью учителя)

2.4 Ориентирование в графической форме слова

1.2.4.1 распознавать образ буквы и сопоставлять его со звуком;
1.2.4.2 понимать, какую работу выполняет буква в слове в зависимости от ее позиции (гласный как показатель мягкости/твердости согласных)

Моя школа

звук и буква А; звук и буква У; звук и буква М; звук и буква О

Моя школа

3.1 Владение элементарными графическими навыками

1.3.1.1 писать элементы букв, заглавные и строчные буквы и их соединения, слоги, слова, предложения с соблюдением каллиграфических норм

3.2 Владение списыванием, письмом под диктовку

1.3.2.1 списывать слоги и слова с печатного текста после их составления из букв разрезной азбуки;
1.3.2.2 списывать с рукописного текста буквы, слоги, слова после их звуко-буквенного анализа

3.3 Соблюдение пунктуационных норм

1.3.3.1 различать вопросительную, повествовательную, восклицательную интонации, употреблять их в речи

3.4 Использование условно-графических форм изображения основных единиц речи (слово, предложение)

1.3.4.1 использовать условно-графическую запись для обозначения слова, позиции звука в слове, количества слогов в слове;
1.3.4.2 подбирать схему слова к соответствующей картинке

2 четверть

Моя семья и друзья

звук и буква С; звук и буква Х; звук и буква Ш; звук и буква Л; звук и буква Ы; звук и буква Н

Слушание и говорение

1.1 Понимание основных единиц речи (текст, предложение, слово)

1.1.1.1 выделять слово из речевого потока;
1.1.1.2 различать слово и предмет, который оно обозначает;
1.1.1.3 составлять простые предложения по следам предметной деятельности, по картинке, по серии картин

1.2 Определение темы и основной мысли прослушанного материала

1.1.2.1 слушать короткий повествовательный и стихотворный текст

1.3 Составление рассказа на заданную тему

1.1.3.1 словесно описать картинку, предмет

1.4 Ориентирование в звуковой форме слова

1.1.4.1 выделять звуки в словах и практически различать их признаки;
1.1.8.2 определять позицию звука в слове

Мир вокруг нас

звук и буква Р; звук и буква К; звук и буква П; повторение изученных звуков и букв

Подготовка к чтению

2.1 Владение навыками чтения

1.2.1.1 использовать основные виды чтения (плавное слоговое чтение с переходом к чтению целыми словами), понимать прочитанное;
1.2.1.2 читать слова разной слоговой структуры

2.2 Определение содержание текста на основе названия

1.2.2.1 определять, о ком/о чем говорится в тексте по названию и иллюстрации

2.3 Формулирование вопросов и ответов

1.2.3.1 задавать вопросы к иллюстрациям/тексту (с помощью учителя)

2.4 Ориентирование в графической форме слова

1.2.4.1 распознавать образ буквы и сопоставлять его со звуком;
1.2.4.2 понимать, какую работу выполняет буква в слове в зависимости от ее позиции (гласный как показатель мягкости/твердости согласных)

Подготовка к письму

3.1 Владение элементарными графическими навыками

1.3.1.1 писать элементы букв, заглавные и строчные буквы и их соединения, слоги, слова, предложения с соблюдением каллиграфических норм

3.2 Владение списыванием, письмом под диктовку

1.3.2.1 списывать слоги и слова с печатного текста после их составления из букв разрезной азбуки;
1.3.2.2 списывать с рукописного текста буквы, слоги, слова после их звуко-буквенного анализа

3.3 Соблюдение пунктуационных норм

1.3.3.1 различать вопросительную, повествовательную, восклицательную интонации, употреблять их в речи;
1.3.3.2 ставить точку в конце предложения

3.6 Использование условно-графических форм изображения основных единиц речи (слово, предложение)

1.3.6.1 использовать условно-графическую запись для обозначения слова, позиции звука в слове, количества слогов в слове;
1.3.6.2 подбирать схему слова к соответствующей картинке

3 четверть

Путешествие

звук и буква Т; звук и буква И; звук и буква З; звук и буква В; звук и буква Ж

Слушание и говорение

1.1 Понимание основных единиц речи (текст, предложение, слово)

1.1.1.1 выделять слово из речевого потока;
1.1.1.2 различать слово и предмет, который оно обозначает;
1.1.1.3 составлять простые предложения по следам предметной деятельности, по картинке, по серии картин

1.2 Определение темы и основной мысли прослушанного материала

1.1.2.1 слушать короткий повествовательный и стихотворный текст;
1.1.2.2 понимать о чем, говорится в предложении, тексте;
1.1.2.3 отвечать на вопросы к тексту

1.3 Составление рассказа

1.1.3.1 словесно описать картинку, предмет;
1.1.3.2 составить небольшой рассказ по сюжетной картинке, по серии картин

звук и буква Б; звук и буква Г; звук и буква Д; звук и буква Й; буква Ь

1.4 Ориентирование в звуковой форме слова

1.1.4.1 выделять звуки в словах и практически различать их признаки;
1.1.4.2 определять позицию звука в слове;
1.1.4.3 понимать, что слова состоят из слогов, определять количество и порядок слогов в слове

Подготовка к чтению

2.1 Владение навыками чтения

1.2.1.1 использовать основные виды чтения (плавное слоговое чтение с переходом к чтению целыми словами), понимать прочитанное;
1.2.1.2 читать слова разной слоговой структуры

2.2 Определение содержание текста на основе названия

1.2.2.1 определять, о ком/о чем говорится в тексте по названию и иллюстрации

2.3 Формулирование вопросов и ответов

1.2.3.1 задавать вопросы к иллюстрациям/тексту (с помощью учителя);
1.2.3.2 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного предложения, небольшого текста

2.4 Ориентирование в графической форме слова

1.2.4.1 распознавать образ буквы и сопоставлять его со звуком;
1.2.4.2 понимать, какую работу выполняет буква в слове в зависимости от ее позиции (гласный как показатель мягкости/твердости согласных)

Подготовка к письму

3.1 Владение элементарными графическими навыками

1.3.1.1 писать элементы букв, заглавные и строчные буквы и их соединения, слоги, слова, предложения с соблюдением каллиграфических норм

3.2 Владение списыванием, письмом под диктовку

1.3.2.1 списывать слоги и слова с печатного текста после их составления из букв разрезной азбуки
1.3.2.2 списывать с рукописного текста буквы, слоги, слова после их звуко-буквенного анализа
1.3.2.3 писать под диктовку буквы, слоги, слова (написание которых не расходится с произношением), предложения после предварительного звуко-буквенного анализа

3.3 Соблюдение пунктуационных норм

1.3.3.1 различать вопросительную, повествовательную, восклицательную интонации, употреблять их в речи;
1.3.3.2 ставить точку в конце предложения

Традициии фольклор

звук и буква Б; звук и буква Г; звук м буква Д; звук и буква Й; буква Ь

3.4 Использование условно-графических форм изображения основных единиц речи (слово, предложение)

1.3.4.1 использовать условно-графическую запись для обозначения слова, позиции звука в слове, количества слогов в слове;
1.3.4.2 подбирать схему слова к соответствующей картинке;
1.3.4.3 составлять условно-графическую схему предложения;
1.3.4.4 называть количество слов в предложении

4 четверть

Еда и напитки

буква Е; буква Ң; буква Я; буква Ю; звук и буква Ц

Слушание и говорение

1.1 Понимание основных единиц речи (текст, предложение, слово)

1.1.1.1 выделять слово из речевого потока;
1.1.1.2 различать слово и предмет, который оно обозначает;
1.1.1.3 составлять простые предложения по следам предметной деятельности, по картинке, по серии картин;
1.1.1.4 отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение;
1.1.1.5 отчетливо, с правильной интонацией произносить предложения

В здоровом теле – здоровый дух

звук и буква Ч; звук и буква Щ; звук и буква Ф; звук и буква Э; буква Ъ

1.2 Определение темы и основной мысли прослушанного материала

1.1.2.1 слушать короткий повествовательный и стихотворный текст;
1.1.2.2 понимать о чем, говорится в предложении, тексте;
1.1.2.3 отвечать на вопросы к тексту

1.3 Составление рассказа

1.1.3.1 словесно описать картинку, предмет;
1.1.3.2 составить небольшой рассказ по сюжетной картинке, по серии картин

1.4 Ориентирование в звуковой форме слова

1.1.4.1 выделять звуки в словах и практически различать их признаки;
1.1.8.2 определять позицию звука в слове;
1.1.8.3 понимать, что слова состоят из слогов, определять количество и порядок слогов в слове


Подготовка к чтению

2.1 Владение навыками чтения

1.2.1.1 использовать основные виды чтения (плавное слоговое чтение с переходом к чтению целыми словами), понимать прочитанное;
1.2.1.2 читать слова разной слоговой структуры;
1.2.1.3 выразительно читать предложения, соблюдая паузы, повествовательную, восклицательную или вопросительную интонацию

2.2 Определение содержание текста на основе названия

1.2.2.1 определять, о ком/о чем говорится в тексте по названию и иллюстрации

2.3 Формулирование вопросов и ответов

1.2.3.1 задавать вопросы к иллюстрациям/тексту (с помощью учителя);
1.2.3.2 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного предложения, небольшого текста

2.4 Ориентирование в графической форме слова

1.2.4.1 распознавать образ буквы и сопоставлять его со звуком;
1.2.4.2 понимать, какую работу выполняет буква в слове в зависимости от ее позиции (гласный как показатель мягкости/твердости согласных);
1.2.4.3 понимать роль "ь, ъ" знака в слове

Подготовка к письму

3.1 Владение элементарными графическими навыками

1.3.1.1 писать элементы букв, заглавные и строчные буквы и их соединения, слоги, слова, предложения с соблюдением каллиграфических норм

3.2 Владение списыванием, письмом под диктовку

1.3.2.1 списывать слоги и слова с печатного текста после их составления из букв разрезной азбуки;
1.3.2.2 списывать с рукописного текста буквы, слоги, слова после их звуко-буквенного анализа ;
1.3.2.3 писать под диктовку буквы, слоги, слова (написание которых не расходится с произношением), предложения после предварительного звуко-буквенного анализа;
1.3.2.4 вставлять пропущенную букву, слог в слова после предварительного анализа при списывании;
1.3.2.5 списывать предложения с добавлением пропущенных слов по картинкам

3.3 Соблюдение пунктуационных норм

1.3.3.1 различать вопросительную, повествовательную, восклицательную интонации, употреблять их в речи;
1.3.3.2 ставить точку в конце предложения

3.4 Использование условно-графических форм изображения основных единиц речи (слово, предложение)

1.3.4.1 использовать условно-графическую запись для обозначения слова, позиции звука в слове, количества слогов в слове;
1.3.6.2 подбирать схему слова к соответствующей картинке;
1.3.6.3 составлять условно-графическую схему предложения;
1.3.6.4 называть количество слов в предложении

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сәуірдегі
№ 115 бұйрығына
548 -қосымша

Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған бастауыш білім беру деңгейінің 2-4 сыныптары үшін "Қазақ тілі" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде)

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды– ҚР Білім және ғылым министрінің 05.02.2020 № 51 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1 - тарау. Жалпы ережелер

      1. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған бастауыш білім беру деңгейінің 2-4 сыныптары үшін "Қазақ тілі" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (бұдан әрі-Бағдарлама) "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      2. Бағдарлама мақсаты - жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың ауызша және жазбаша сөйлеудің тәжирибелік дағдыларын меңгеру үшін қажетті грамматика, орфография және пунктуация бойынша қарапайым білімдерін қалыптастыру.

      3. Бағдарлама міндеттері:

      1) айтылым, тыңдалым, оқылым, жазылым дағдыларын дамыту;

      2) тілдің дыбыстық құрамын, грамматика және жазу бойынша қарапайым мәліметтерді меңгеру негізінде сауатты жазудың дағдыларын қалыптастыру;

      3) өз ойларын ауызша және жазбаша түрде дәйекті және дұрыс баяндауға үйрету;

      4) қарапайым орфографиялық және пунктуациялық ережелерді практикалық түрде меңгеру;

      5) білім алушылардың сабаққа, ересектермен және сыныптастармен қатынас жасауға қызығушылығын дамыту;

      6) білім алушыларға қазақ тілі мен әдеби мұрасын меңгертіп, ана тілі мен туған халқының мәдениетін құрметтеуге үйрету.

      4. Түзете-дамыту міндеттері:

      1) білім алушылардың ақыл-ой және сөйлеу тілінің дамуына ықпал ету, танымдық іс-әрекетінің жетіспеушіліктерін жеңу;

      2) сөз байлығын дамыту, жетілдіру;

      3) дербестікті, ұқыптылықты, жауапкершілікті қалыптастыру;

      4) білім алушылардың адамгершілік қасиеттерін дамыту.

2 - тарау. Оқу процесін ұйымдастырудағы педагогикалық тәсілдер

      5. "Қазақ тілі" пәні бойынша оқу процесін ұйымдастыруға арналған педагогикалық тәсілдердің іске асырылуы білім алушылардың арнайы оқу қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған.

      6. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларды түзете-дамыта оқыту қағидасы арнайы әдістермен және оқу-әдістемелік тәсілдерімен қамтамасыз етіледі: үздіксіз қайталау, жаңа материалды менгеру үшін арнайы жағдай жасау, міндетті түрде көрнекіліктерді қолдану, балалардың заттық-тәжирибелік іс-әрекетін кеңінен пайдалану, әрекеттерінің алгоритмделуі, орындаған жұмыстарын баяндап отыруды талап ету, оқу әрекетінің әр қадамына басшылық ету, бақылау.

      7. Ойлау, тіл және коммуникация дамуының біртұтастық қағидасы сөйлеу тілінің негізіндегі қарым-қатынастың үнемі дамуын қарастырып, сөздік-логикалық ойлау қабілетінің қалыптасуы мен мінез-құлығының реттелуіне әсерін тигізеді.

      8. Іс-әрекеттік тәсіл педагогтың жетекшілігімен орындалатын оқушылардың заттық-тәжірибелік, ойын, бейнелеу, қолданбалы әрекетін кеңінен қолдануды және орындаған әрекеттерін айтып отыруды көздейді, ал ол өз бетінше, білім алушылардың жоғары психикалық функцияларының дамуына және өмірлік тәжірибесінің жинақталуына ықпал етеді.

      9. Жеке тәсілі және саралап оқыту қағидасы оқу материалын меңгеру кезінде байқалатын білім алушылардың вариативті типологиялық ерекшеліктерімен байланысты болады және олардың білім, білік, дағдылардың менгеруінің сапасына әсер етеді.

      10. Саралап оқыту барысында мұғалім білім алушылардың түрлі типологиялық топтары үшін оқу материалының әр түрлі көлемі мен күрделілігін, білім алушылардың оқу тапсырмаларын орындау дербестік дәрежесін, көрнекі-дидактикалық материалдардың түрлерін қолданады.

      11. Білім алушылардың психикалық және дене ерекшеліктерін түзеу мақсатында тіл сабағында қолданылатын әдістер мен тәсілдер:

      1) түсінік беру әдісі;

      2) дидактикалық ойындар;

      3) тірек сызбалар;

      4) анықтамалық материалдар үшін дәптер дайындау және қолдану;

      5) "үнсіз" сұрақ;

      6) заттық, сюжеттік суреттерді қолдану кезіндегі тіл шығармашылығы.

      12. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың жетістіктерін бағалау тек ішкі бағалаумен жүзеге асырылады.

      13. Деңгейлік мақсаттарға сәйкес әзірленген тапсырмалар мен жаттығулар бағалаудың құралы болып есептеледі.

      14. Оқу бағдарламасының мазмұнын меңгеру нәтижелерін тікелей мұғалім бағалайды, жүйелі түрде бақылау-бағалау әрекеттерін жүзеге асырады.

      15. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларды оқытудың нәтижелілігін бағалау ағымдық (сабақ бойынша), кезеңдік (тақырыптық) және қорытынды бақылау түрінде іске асырылады.

      16. Ағымдық бақылау оқытудың мазмұны мен әдістерін дұрыс таңдау мақсатында жүргізіледі; бұл ретте педагог сабақта білім алушылардың қызметін бақылауды, практикалық және дербес жұмыстарды, ұжымдық қызмет түрлерін талдауды пайдаланады.

      17. Кезеңдік (тақырыптық) бақылау әр типологиялық топтағы білім алушылардың оқу материалын меңгерудегі түрлі мүмкіндіктері ескеріле отырып, тақырыптың, тараудың аяғында жүргізіледі.

      18. Әр білім алушының оқу жетістіктері мен даму динамикасын талдау мақсатында тоқсанның, жылдың аяғында қорытынды бақылау жүргізіліп, жетістіктері оқу картасына енгізіледі.

3 - тарау. "Қазақ тілі" пәнінің мазмұнын ұйымдастыру

      19. "Қазақ тілі" пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:

      1) 2-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында 102 сағатты;

      2) 3-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында 102 сағатты;

      3) 4-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында 102 сағатты құрайды.

      20. Бағдарлама 5 бөлімді қамтиды:

      1) "Дыбыс және әріп" бөлімі;

      2) "Сөз" бөлімі;

      3) "Сөйлем" бөлімі;

      4) "Байланыстырып сөйлеу" бөлімі;

      5) "Тілдік нормаларын қолдану" бөлімі.

      21. "Дыбыс және әріп" бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды:

      1) қазақ тілі дыбыстарын дұрыс айту;

      2) дыбыс және әріп арасындағы байланысы;

      3) дауысты дыбыстардың жуан, жіңішкелігі;

      4) дыбыстардың буын құру функциясы;

      5) қазақ тілі әліпбиі;

      6) дауыссыз дыбыстардың топтамасы.

      22. "Сөз" бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды:

      1) заттың атауын білдіретін сөздер;

      2) әрекетті білдіретін сөздер;

      3) санды білдіретін сөздер;

      4) заттың сынын білдіретін сөздер;

      5) түбірлес, мағынасы жақын, қарама-қарсы мағыналы сөздер.

      23. "Сөйлем" бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды:

      1) сөз өзгерту дағдыларын қалыптастыру, жетілдіру;

      2) сөз жасам дағдыларын дамыту;

      3) сөйлем түрлерімен таныстыру (хабарлы, сұраулы, лепті);

      4) сөйлем құрау дағдыларын жетілдіру, сөйлем құрамын талдау.

      24. "Байланыстырып сөйлеу" бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды:

      1) диалогтік сөйлеуін дамыту;

      2) мәтінмен жұмыс (сұраққа жауап беру, қысқаша мазмұнын айту);

      3) әртүрлі жазба жұмыстарын ұсыну;

      4) қазақ тілі этикасын сақтап, сөйлеу мәдениетін меңгеру.

      25. "Тіл нормаларын қолдану" бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды:

      1) орфографиялық нормалар;

      2) орфоэпиялық нормалар;

      3) пунктуациялық нормалар;

      4) каллиграфиялық нормалар.

      26. 2 - сыныпқа арналған "Қазақ тілі" оқу пәнінің базалық мазмұны:

      1) дыбыс және әріп: қазақ тілі дыбыстарын дұрыс айтуға үйрету, қазақ тіліндегі ұқсас дыбыстарды дұрыс айту, олардың дыбысталу ерекшеліктерін түсіну. Әр түрлі дыбыстарды ажырату; сөздегі дауысты, дауыссыз дыбыстарды анықтау, бөліп айту; дыбысты дұрыс айту. Дыбыс және әріп арасындағы байланыс. Жуан, жіңішке дауысты дыбыстар. Дыбыстардың буын құру функциясы. Қазақ тіліндегі әріптердің реті (әліпби). Дауыссыз дыбыстардың бөлінуі. Қатаң және ұяң дауыссыздар. Олардың айырмашылығы;

      2) сөз: заттың атын білдіретін сөздер. Кім? Не? деген сұраққа дұрыс жауап беру. Әрекетті білдіретін сөздер. Не істейді? Не істеді? деген сұраққа жауап беру. Есімдіктің жағына, шағына қатысты сөздердің мағынасын түсіну. Заттың санын білдіретін сөздер. Қанша? Неше? Нешінші? деген сұраққа жауап беру. Заттың сынын білдіретін сөздер. Қандай? Қай? деген сұрақтарға жауап беру. Түбірлес, мағынасы жақын, қарама-қарсы мағыналы сөздер;

      3) сөйлем: сөз өзгерту. Көптік жалғаулардың мағынасын түсіну. Үлгі бойынша көптік жалғаулар арқылы сөзді өзгерту. Сұраққа жауап беру, жазу. Септік жалғаулардың мағынасын түсіну, тәжрибелік түрде меңгеру. Сөзжасам. Үлгі бойынша кішірейтіп айтылатын жалғауларды қолдану.Сөйлем түрлері (хабарлы, сұраулы, лепті). Сөйлем құрылымы. Жай және жайылма сөйлем. Сөйлем құрау, сөйлем құрамын талдау;

      4) байланыстырып сөйлеу: диалогтік сөйлеу: сұраққа толық жауап беру, қарапайым сұрақ қоя білу (ойнайсың ба? барасың ба?). Мәтінмен жұмыс (сұраққа жауап беру, қысқаша мазмұнын айту): екі-үш сөзден құралған шағын сөйлемдерді жүйелі түрде айта білу (сурет мазмұны, белгілі тақырып бойынша);

      5) тіл нормаларын қолдану: орфографиялық нормаларды сақтау. Кісі, жер, су аттарын жазылу ережелерін сақтап жазу. Тасымалдау емлесін сақтап жазу. Орфоэпиялық нормаларды сақтау. Қазақ тіліне тән дыбыстары кездесетін сөздерді дұрыс айту. Пунктуациялық нормаларды сақтау. Сөйлем түрлерін айтылу мақсатына қарай ажырату. Тыныс белгілерін қоя білу (мұғалімнің көмегімен), қолдану. Каллиграфиялық нормаларды сақтау. Бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап жазу. Бас әріп пен кіші әріптерді талаптарға сәйкес бір-бірімен байланыстырып анық, айқын жазу. Әріптерді, сөздерді, құрылымы жеңіл сөйлемдерді жат жазу. Әріпі жетіспейтін сөздерді жазу. Белгілі бір әріп бойынша сөздер жазу. Көру, есту және түсіндірме диктант жазу.

      27. 3-сыныпқа арналған "Қазақ тілі" оқу пәнінің базалық мазмұны:

      1) дыбыс және әріп: қазақ тілде дыбыстарды дұрыс айту: дыбыстардың мағына ажыратушы функциясын практикалық түрде меңгеру. Дыбыс және әріп арасындағы байланысы. Ұқсас әріптерді сөзде, сөйлемде дұрыс қолдану, есте сақтау (бас әріп, кіші әріп). Бас әріптері құсас әріптерді ажырата білу (п-т, ш-т, л-м). Дауысты дыбыстардың жуан, жіңішке бөлінуі. Үндестік заңына сәйкес жуан, жіңішке дауысты дыбыстары бар сөздерді дұрыс айту, ажырату. Дауыстылардың буын құру функциясы. Буындардың құрамы: әртүрлі сөздерді буынға бөлу, санын, кезектілігін анықтау. Буын ережелері. Тасымалдау жолдары. Қазақ тіліндегі әріптердің реті (әліпби). Қазақ тілінде әріптердің орналасу тәртібі. Дауыссыз дыбыстардың бөлінуі;

      2) сөз: заттың атын білдіретін сөздер. Жанды, жансыз заттарға сұрақ қою (кім? кімдер? нелер?). Кімді? Нені? Кімге? Неге? Кімнің? Ненің? деген сұрақтарды қоя білу және жауап беру. Әрекетті білдіретін сөздер. Заттың, құбылыстың қимылын, әрекетін білдіретін сөздерді Не істеді? Қайтті? деген сұрақтарға жауап беру арқылы айта білу; затты, нәрселерді ұқсас қимыл-әрекетгері бойынша атай білу. Не қалай дыбыстайды? Не жүреді/ ұшады? заттардың аты мен қимылын білдіретін сөздерден сөйлем құрай білу. Заттың санын білдіретін сөздерді заттың атын білдіретін сөздермен тіркестіру. Заттың сынын білдіретін сөздер. "Қандай?" деген сұрақ бойынша заттың түсін, дәмін, көлемін атай білу. мәтіндегі сынды білдіретін сөздерді табу, жазу, мағынасын түсіну, салыстыру. Мағынасы жақын, қарама қайшы келетін сөздер;

      3) сөйлем: сөз өзгерту. Көптік, септік жалғауларды сөйлеу барысында дұрыс қолдану. Сөзжасам. Ша-ше, шық-шік, жан, тай сияқты кішірейтіп, еркелетіп айтылатын жұрнақтарды қолданып сөз өзгерту. Есімдіктің жағына, шағына қарай етістікті өзгерту. Сөйлем түрлері. Сөйлемді сұрақ арқылы кеңейту. Жай сөйлемнің құрылысымен танысу; берілген сұраққа жауап бере білу;суреттер бойынша сөйлемдер құра білу; басталған сөйлемді аяқтай білу; орны ауыстырылған сөздерден сөйлем құрай білу; берілген мәтіннен қажетті сөйлемді бөліп ала білу, сөйлемдегі сөз санын анықтай білу; сөйлемнің бірінші сөзі бас әріптен басталып жазылатынын білу; сөйлем соңына нүкте қойылатынын түсіну, тәжірибе арқылы жаттығу көрсете білу; сызба бойынша сөйлем құрастыра білу;

      4) байланыстырып сөйлеу диалогтік сөйлеу: белгілі тақырып бойынша жұппен жұмыс тәсілі арқылы бір-біріне сұрақ қойып, жауап. Әр түрлі стильдегі мәтіндердің мазмұнын, түсінігін сұрақ бойынша қысқаша айту, жазу. Кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалау (неге ұнайды? неге ұнамайды?), дыбыстық құрамын сақтап жазу. Оқулықтағы жазба жұмыстарын орындау. Ауызша құрастырылған сөйлемдерді сызба үлгісі бойынша дәптерге көшіріп жазу;

      5) тіл нормаларын қолдану: орфографиялық нормаларды сақтау, қазақ тіліне тән әріптер кездесетін сөздерді дұрыс жазу. Орфоэпиялық нормаларды сақтау. әріп пен дыбыстарды ажырата білу, төл дыбыстарды дұрыс айту. Пунктуациялық нормаларды сақтау. жай сөйлемнің соңында қойылатын тыныс белгілері. Каллиграфиялық нормаларды сақтау. жазу техникасын меңгеру; бас және кіші әріптерді жаза білу;оқулықтағы жазба жұмыстарын орындай білу; жазбаша және баспа әріптермен жазылған сөздерді буынға бөліп көшіру; жазылуы мен айтылуы бірдей сөздерден құралған жай сөйлем жаза білу. Қолжазба және баспа мәтінін тұтас сөздермен көшіріп жазу. 20-25 сөзден құралған мәтінді жат жазу.

      28. 4-сыныпқа арналған "Қазақ тілі" оқу пәнінің базалық мазмұны:

      1) дыбыс және әріп: қазақ тілде дыбыстарды дұрыс айту: ауызекі сөйлеу тілінде буын және дыбыс үндеcтігін сақтап сөйлеу. қазақ тіліндегі әріптердің орналасу тәртібімен танысу; әліпбидің анықтамасымен танысу, жаттау; сөздерді әліпби ретімен орналастыру. Әртүрлі жазбаша жұмыс түрлерінде дыбысты, әріпті сәйкес дұрыс қолдану (жазба, баспа әріптер). Жуан (а, о, ы, ұ), жіңішке (ә, ө, і, ү) дауыстылар айтылуы мен естілуін ұғыну, сөзде дұрыс жазу. Сөзге дыбыстық талдау жасау. Жұп (а-ә, о-ө, ы-і, ұ-ү) дауыстыларды ажырату. Сөзге дыбыстық талдау жасау. Әртүрлі жұмыс түрлерінде жуан, жіңішке дыбыстыларды дұрыс өзбетімен қолдану. Дауыссыз дыбыстар. Қатаң,ұяң және үнді дауыссыздар.Буын және тасымал: дауыстылардың буын жасай алатыны; сөздерді буынға бөлу; тасымалдау жолдарын мысалдар арқылы ұғыну; тасымалданбайтын сөздер; жуан және жіңішке айтылатын дыбыстар (Ана, Әке). Сөздер мен сөйлемнен жуан және жіңішке болып қолданылған дауыссыздарды табу, астын сызу. "Я, Ю" әріптердің емлесі. Жіңішкелік белгісі (ь) мен айыру белгісі (ъ). "И, Й" әріптердің жазылуы. Осы әріптер кездесетін сөздерге буындық және дыбыстық талдау жасау. "В, Ф" дыбысы мен әріптері. Айтылуы мен жазылуында ажырату. Сөздерге дыбыстық-буындық талдау жасау;

      2) сөз: заттың атын білдіретін сөздер. Заттың атын білдіретін сөздер туралы оқушылардың ұғымдарын кеңейту; сөздерге Кім? Не? деген сұрақтарды дұрыс қоя білу және жауап беру; заттың суреттері арқылы сөздер ойластыру; Кімді? Нені? Кімге? Неге? Кімнің? Ненің? деген сұрақтарды қоя білу және жауап беру; затты жеке және оның бөліктерін атай білу (үстел-беті, аяғы, тартпасы); затты жеке және топтап айта білу (алма, өрік, алмұрт - жемістер); білім алушылардың жалқы есім туралы ұғымдарын кеңейту; қала, ауыл, көше, кісі аттарын бас әріппен жазылуын білу. әрекетті білдіретін сөздер. Әрекетті білдіретін сөздер туралы ұғымдарын кеңейту; әрекетті білдіретін сөздерге сұрақ қоя білу; әрекетті білдіретін сөздерді мәтіннен таба білу; әрекетті білдіретін сөздерді қатыстырып сөйлем құрау; Не істейсің? Не істедің? деген сұрақтарға жауап беру; берілген қимылдың иесі бола алатын заттардың атын анықтау. Не маңырайды? Не боздайды? Заттың санын, сапасын, белгісін білдіретін сөздер. Қандай? Қай? Неше? деген сұрақтар арқылы заттың белгілерін анықтау; заттың санын, сапасын, белгісін білдіретін сөздерді мәтіннен дұрыс таба білу; оларды заттың атын білдіретін сөздермен дұрыс тіркестіріп айта және жаза білу;аталған заттың бірнеше белгісін (сапасын) тауып айту жөне бірнеше белгіні (сапаны) білдіретін сөздерге қарап заттың атын таба білу; Екі затты сапалары бойынша салыстыру (қар – ақ, көмір – қара, мақта – жұмсақ, тас – қатты); сөз тіркестерін құрастыру: ақ көйлек, қара бояу, үлкен мектеп, биік ағаш. Түбірлес сөздерді түсіну. Түбірлес сөздердің анықтамасын білу;

      3) сөйлем: жай сөйлем құрылымымен танысу; Кімнің? Ненің? Кімді? Нені? Кімге? Неге? Кімде? Неде? Кімнен? Неден? Кіммен? Немен? деген сұрақтар арқылы сөйлем құрай білу; сөйлемді мәтіннен ажырата білу;сөйлемді аяқтап жазуды үйрену;сұрақ бойынша сөйлемді толықтыруға дағдылану; берілген жауабын түсініп жаза білу (Самат ненің суретін салды? Самат әтештің суретін салды); сөйлемдегі сөздердің ретін схема арқылы көрсету;

      4) байланыстырып сөйлеу: ретсіз берілген сөздерді мағынасына қарай ретімен орналастырып жаза білу; мазмұндаманың мәтінін құрап, сөйлемдерді жүйелі түрде реттілікпен айту; сурет бойынша шағын мәтін құрастыру;

      5) тіл нормаларын қолдану: орфографиялық нормаларды сақтау. Жалқы есімдер түбірлес сөздерге қатысты ережелерді сақтау. Орфоэпиялық нормаларды сақтау. Пунктуациялық нормаларды сақтау. Сөйлем түрлерін айтылу мақсатына қарай ажырату және сәйкес тыныс белгілерін (нүкте, сұрақ, леп белгісі) қолдану. Каллиграфиялық нормаларды сақтау. Әріптерді үзбей, біркелкі, таза жазуын жетілдіру. көркем, әдемі жазуға дағдылану. Қолжазба және баспа мәтінін тұтас сөздермен көшіріп жазу. 25-30 сөзден құралған мәтінді жат жазу.

      29. Бағдарламадағы оқу материалының орналасуы үлгілік болып табылады, білім алушылардың ерекшешіктерін ескере отырып мұғалім бағдарламалық материалды өз бетінше үйлестіре алады (тоқсаннан тоқсанға, сыныптан сыныпқа). Мұғалім әр тақырыпты оқыту үшін қажетті сағат санын дербес анықтай алады.

4 - тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі

      30. Оқу бағдарламасында әрбір бөлімнің оқу материалының мазмұны мен бірізділігін анықтау үшін негіз болатын, сондай-ақ білім алушылардың жетістіктерін бағалау критерийлері болып табылатын, оқыту мақсаттары жүйесі түрінде ұсынылған күтілетін нәтижелер көрсетілген.

      31. Оқу бағдарламасында оқыту мақсаттары кодтық белгімен белгіленді. Кодтық белгіде бірінші белгі – сыныбын, екінші және үшінші белгі – бөлімнің және бөлімшенің реттік санын, төртінші белгі оқу мақсатының реттік номерін көрсетеді. Мысалы, 2.1.2.1 кодында "2" - сыныбы, "1.2" - бөлімшесі, "1" - оқыту мақсатының реттік саны.

      32. Оқыту мақсаттарының жүйесі бойынша күтілетін нәтижелер:

      1) "Дыбыс және әріп" бөлімі:

      1-кесте

Бөлімшелер

Оқыту мақсаттары

2 – сынып

3 - сынып

4 - сынып

1.1 Қазақ тілі дыбыстарын дұрыс айту

2.1.1.1 қазақ тіліндегі айтылуы ұқсас дыбыстарды дұрыс айту, олардың дыбысталу ерекшеліктерін түсіну;
2.1.1.2 қазақ тіліндегі айтылуы ұқсас дыбыстарды буында, ажырату;
2.1.1.3 қазақ тіліндегі айтылуы ұқсас дыбыстарды сөзде ажырату

3.1.1.1 дыбыстардың мағына ажыратушы функциясын практикалық түрде меңгеру

4.1.1.1 ауызекі сөйлеу тілінде буын және дыбыс үндеcтігін сақтап сөйлеу

1.2 Дыбыс және әріп арасындағы байланыс

2.1.2.1 дауысты, дауыссыз дыбыстар, олардың әріптік таңбалары;
2.1.2.2 акустикалық жағынан ұқсас әріптерді ажырату (жазба әріптер);
2.1.2.3 оптикалық жағынан ұқсас әріптерді ажырату (жазба әріптер);
2.1.2.4 кинетикалық жағынан ұқсас әріптерді ажырату (жазба әріптер)

3.1.2.1 ұқсас әріптерді сөзде, сөйлемде дұрыс қолдану, есте сақтау (бас әріп, кіші әріп);
3.1.2.2 бас әріптері құсас әріптерді ажырата білу (п-т, ш-т, л-м)

4.1.2.1 әртүрлі жазбаша жұмыс түрлерінде дыбысты, әріпті сәйкес дұрыс қолдану (жазба, баспа әріптер)

1.3 Дауысты дыбыстардың жуан, жіңішкелігі

2.1.3.1 жуан, жіңішке дауысты дыбыстарды дұрыс айту, ажырату, олардың дыбысталу ерекшеліктерін түсіну;
2.1.3.2 сөздегі жуан, жіңішке дауыстыларды табу

3.1.3.1 үндестік заңына сәйкес жуан, жіңішке дауысты дыбыстары бар сөздерді дұрыс айту, ажырату;
3.1.3.2 сөздерді мәтіннен табу

4.1.3.1 жуан (а, о, ы, ұ), жіңішке (ә,ө,і,ү) дауыстылар айтылуы мен естілуін ұғыну, сөзде дұрыс жазу; сөзге дыбыстық талдау жасау;
4.1.3.2 жұп (а-ә, о-ө, ы-і, ұ-ү) дауыстыларды ажырата білу; осы дыбыстар кездесетін сөздерге дыбыстық талдау жасай білу;
4.1.3.3 әртүрлі жұмыс түрлерінде жуан, жіңішке дыбыстыларды дұрыс өзбетімен қолдану

1.4 Дыбыстардың буын құру функциясы

2.1.4.1 буын ұғымымен танысу, түсіну;
2.1.4.2 буын құру тәжірибе жүзінде меңгеру;
2.1.4.3 әртүрлі буындарды талдау;
2.1.4.4 буын саны әртүрлі сөздерді буынға бөлу; талдау үлгісін сызу;
2.1.4.5 тасымал жасауды тәжірибе жүзінде көрсетіп түсіндіру;
2.1.4.6 сөздердің дыбыстық, буындық құрамын талдау

3.1.4.1 буынды құрудағы дауыстылардың функциясын түсіну;
3.1.4.2 буындардың құрамы әртүрлі сөздерді буынға бөлу, санын, кезектілігін анықтау; буын ережелерін түсіну;
3.1.4.3 тасымалдау жолдары; тасымалданбайтын екі буынды сөздер туралы білу;
3.1.4.4 буындардың құрамы әртүрлі сөздерді буынға бөлу, санын, кезектілігін анықтау; буын ережелерін қолдану;
3.1.4.5 қазақ тілінде сөздерге қосымшалардың бірыңғай жуан, не бірыңғай жіңішке түрде жалғануын түсіну

4.1.4.1 буын, тасымал ережелерін тәжірибе жүзінде меңгеру;
4.1.4.2 сөздің дыбыстық, буындық құрамын талдау негізінде дұрыс жазу;
4.1.4.3 екпін, екпін түспейтін буындар;
4.1.4.4 екпіннің мағына ажыратушылыққызметі;
4.1.4.5 бір буыннан, көп буыннан туратын сөздерді тасымалдау

1.5 Қазақ тілі әліпбиі

2.1.5.1 әріптерді тану, әліпбиден әріптерді табу;
2.1.5.2 әліпбиде әріптердің орналасу ретін білу

3.1.5.1 қазақ тілінде әріптердің орналасу тәртібін білу;
3.1.5.2 сөздерді, білім алушылардың тізімін әліпби ретімен орналастыру;
3.1.5.3 тақырыпқа қатысты жаттығулармен тапсырмаларды орындау

4.1.5.1 қазақ тіліндегі әріптердің орналасу тәртібін білу;
4.1.5.2 алфавит анықтамасымен танысу, жаттау;
4.1.5.3 алфавит ретін бекітуге арналған әртүрлі тапсырмаларды өздігінен орындау

1.6 Дауыссыз дыбыстардың топтамасы

2.1.6.1 дауыссыз дыбыстарды дұрыс айту, ажырату;
2.1.6.2 қатаң және ұяң дауыссыздар; олардың айырмашылығы түсіну

3.1.6.1 қатаң, ұяң дыбыстарды атау, ажырату;
3.1.6.2 мәтіннен қажет сөздерді табу, жазу;
3.1.6.3 үнді дауыссыз дыбыстармен танысу, ажырата білу

4.1.6.1 қатаң, ұяң, үнді дауыссыздарды әртүрлі жаттығуларда, тапсырмаларда орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс қолдану;
4.1.6.2 "Я, Ю" әріптердің емлесі;
4.1.6.3 жіңішкелік белгісі (ь) мен айыру белгісі (ъ);
4.1.6.3 "И, Й" әріптердің жазылуы. Осы әріптер кездесетін сөздерге буындық және дыбыстық талдау жасау;
4.1.6.4 "В, Ф" дыбысы мен әріптері; айтылуы мен жазылуында ажырату; сөздерге дыбыстық-буындық талдау жасау

      2) "Сөз" бөлімі:

      2-кесте

Бөлімшелер

Оқыту мақсаттары

2-сынып

3-сынып

4-сынып

2.1 Заттың атауын білдіретін сөздер

2.2.1.1 заттың атын білетін сөздерді түсіну;
2.2.1.2 кім? не? деген сұраққа дұрыс жауап беру; жазу

3.2.1.1 жанды, жансыз заттарға сұрақ қою (кім? кімдер? нелер?) сұрақтарына жауап беру;
3.2.1.2 кімді? нені? кімге? неге? деген сұрақтарды қоя білу және жауап беру;
3.2.1.3 кімнің? ненің? деген сұрақтарды қоя білу және жауап беру;
3.2.1.4 сөздердің дыбыстық құрамын сақтап жазу;
3.2.1.5 жеке және бірнеше затты білдіретін сөздерді атау (доп-доптар, гүл-гүлдер)

4.2.1.1 затты жеке және оның бөліктерін атай білу (үстел-беті, аяғы, тартпасы);
4.2.1.2 затты жеке және топтап айта білу (алма, өрік, алмұрт - жемістер);
4.2.1.3 жалқы есімдер; жалқы есімдер туралы түсінікті кеңейту (өзен, теңіз, тау атаулары);
жалқы есім сөздерін ережелерге сай сақтап жазу

2.2 Әрекетті білдіретін сөздер

2.2.2.1 әрекетті білдіретін сөздерді түсіну, қолдану;
2.2.2.2 не істейді? не істеді? деген сұраққа жауап беру;
2.2.2.3 есімдіктің жағына, шағына қатысты сөздердің мағынасын түсіну

3.2.2.1 әрекетті білдіретін сөздерге сұрақ қою;
3.2.2.2 үлгі бойыншасөздерді өзгерту, қимыл сөздер құрау;
3.2.2.3 сөздерді жағына қарай өзгертіп, қолдану;
3.2.2.4 заттың қимылдарын білдіретін сөздерді қатыстырып сөйлем құрау

4.2.2.1 әрекетті білдіретін сөздермен сөйлем құрау, жазу, қимыл сөздерді сөйлеу барысында дұрыс қолдану;
4.2.2.2 әрекетті білдіретін сөздерді жағына, шағына қарай өзгертіп, қолдану

2.3 Санды білдіретін сөздер

2.3.3.1 қанша? неше? нешінші? деген сұраққа жауап беру;
2.3.3.2 қанша? нешеу? деген сұраққа жауап беретін сөздер ойлау

3.2.3.1 заттың санын білдіретін сөздерге сұрақ қоя білу;
3.2.3.2 заттың санын білдіретін сөздерді мәтіннен дұрыс табу, жазу;
3.2.3.3 заттың санын білдіретін сөздерді заттың атын білдіретін сөздермен тіркестіру

4.2.3.3 заттың санын білдіретін сөздерді заттың атын білдіретін сөздермен тіркестіру

2.4 Заттың сынын білдіретін сөздер

2.2.4.1 заттың сынын білдіретін сөздердің мағынасын түсіну;
2.2.4.2 қандай? қай? деген сұрақтарға жауап беру;
2.2.4.3 түр-түсті, көлемді білдіретін сөздерді белсенді қолдану

3.2.4.1 заттың сынын білдіретін сөздерге сұрақ қоя білу;
3.2.4.2 мәтіндегі сынды білдіретін сөздерді табу, жазу, мағынасын түсіну, салыстыру;
3.2.4.3 адамның қасиетін сипаттайтын сөздерді түсіну, қолдану;
3.2.4.4 аталған заттың бірнеше белгісін (сапасын) тауып айту және бірнеше белгіні (сапаны) білдіретін сөздерге қарап заттың атын таба білу

4.2.4.1 мәтіннен әртүрлі мағыналы сипат сөздерді табу, жазу;
4.2.4.2 заттарды үлгі бойынша өздігінен сипттап әңгімелеу;
4.2.4.3 баяндау барысында интонация элементтерін, вербальдық емес тілдік құралдарды қолдану

2.5 Түбірлес, мағынасы жақын, қарама-қарсы мағыналы сөздер

2.2.5.1 үлгі бойынша практикалық түрде түбірлес сөздермен танысу, мағынасын түсіну (оқу-білім алушы-оқытушы);
2.2.5.2 қарама-қарсы мағыналы сөздердің мағынасын түсіну, қолдану

3.2.5.1 мағынасы жақын келетін сөздерді түсіну;
3.2.5.2 мағынасы қарама қайшы келетін сөздерді түсіну;
3.2.5.3 мәтіннен мағынасы жақын, қарама қайшы келетін сөздерді тауып мағынасын түсіндіру, жазу; 3.2.5.4 сөздермен сөйлем құрау, жазу

4.2.5.1 түбірлес сөздерді түсіну; түбірлес сөздердің анықтамасын білу;
4.2.5.2 түбірлес сөздерді табу, сөздің түбірін анықтау;
4.2.5.3 түбірлес сөздерге өзгерту дағдыларын меңгеру

      3) "Сөйлем" бөлімі:

      3-кесте

Бөлімшелер

Оқыту мақсаттары

2-сынып

3- сынып

4-сынып

3.1 Сөз өзгерту дағдыларын қалыптастыру, жетілдіру

2.3.1.1 көптік жалғаулардың мағынасын түсіну;
2.3.1.2 үлгі бойынша көптік жалғауларды қолданып сөзді өзгерту;
2.3.1.3 сұраққа жауап беру, жазу. 2.3.1.4 септік жалғаулардың мағынасын түсіну, тәжрибелік түрде меңгеру

3.3.1.1 көптік, септік жалғауларды сөйлеу барысында дұрыс қолдану;
3.3.1.2 дұрыс сұрақ қоя білу;
3.3.1.3 қарапайым ережелерді сақтап оқу, жазу

4.3.1.1 көптік, септік жалғауларды ауызша, жазбаша тілде қолдана білу

3.2 Сөзжасам дағдыларын дамыту

2.3.2.1 үлгі бойынша кішірейтіп айтылатын жалғауларды қолданып сөз жасам дағдыларын меңгеру, түсіну (кітап-кітапша)

3.3.2.1 ша-ше, шық-шік, жан, тай сияқты кішірейтіп, еркелетіп айтылатын жұрнақтарды қолданып сөз өзгерту;
3.3.2.2 есімдіктің жағына, шағына қарай етістікті өзгерту,білуге, түсінуге, қолдана білуге үйрету

4.3.2.1 зат есім, сын есімдерді етістіктерге өзгерту, мағынасын түсіну, сөйлеуде қолдану (оқу-оқыды, сары-сарғайды)

3.3 Сөйлем түрлерімен таныстыру (хабарлы, сұраулы, лепті)

2.3.3.1 сөйлем құрылымымен танысу, меңгеру; 2.3.3.2 жай сөйлемдерді құрастыру, мағынасын түсіну, жазу;
2.3.3.3 сөйлемдегі сөздердің ретін, санын анықтап білу;
2.3.3.4 жайылма сөйлемдерді құрастыру, мағынасын түсіну, жазу

3.3.3.1 сөйлем құрылымым қайталау;
3.3.3.2 сөйлемді аяқтау. тыныс белгілерін дұрыс қолдану;
3.3.3.3 сөйлемді талдау;
3.3.3.4 сөйлемді сызба бойынша жазу;
3.3.3.5 сөйлемді мәтіннен ажырату

4.3.3.1 сөйлем түрлерімен танысу (хабарлы, сұраулы, лепті) ажырату;
4.3.3.2 мәтіннен сөйлем түрлерін табу, түсіну;
4.3.3.3 сөйлемдерді салыстыру;
4.3.3.4 сөйлемдердің түріне байланысты интонацияны, дауыс күшін қолданып айту;
4.3.3.5 пунктуациялық, орфографиялық нормаға сәйкес жаза білу

3.4 Сөйлем құрау дағдыларын жетілдіру, сөйлем құрамын талдау

2.3.4.1 іс-әрекет, сурет сұрақ бойынша жай, жайылма сөйлемдер құрастыру;
2.3.4.2 сөйлемдерді талдау, сызбасын сызу, талдау негізінде жазу

3.3.4.1 сөйлемді сұрақ арқылы кеңейту (Бала отыр.Бала партада отыр.Бала партада дұрыс отыр.);
3.3.4.2 кімнің? ненің? кімді? нені? кімге? неге? кімде? неде? дегенсұрақтар арқылы сөйлем құрастыру;
3.3.4.3 сурет, ретсіз берілген сөздер арқылы сөйлем құрау; сөйлемнің сызбасын сызу

4.3.4.1 сөйлемді аяқтап, жазуды үйрену;
4.3.4.2 сөйлемді өзгертіп айту, жазу (хабарлы сөйлемнен сұраулы сөйлем құру);
4.3.4.3 сөйлемнің тұрлаулы мүшелерімен танысу: бастауыш, баяндауыш (атап қана өту);
4.3.4.4 үлгі бойынша, әртүрлі сөйлем түрлерін құрастыру;
4.3.4.5 өзбетімен әртүрлі сөйлем түрлерін құрастыру

      4) "Байланыстырып сөйлеу" бөлімі:

      4-кесте

Бөлімшелер

Оқыту мақсаттары

2-сынып

3- сынып

4-сынып

4.1 Диалогтік сөйлеуін дамыту

2.4.1.1 сұрақты аяғына дейін тыңдау; сұрақты түсіну;
2.4.1.2 сұраққа толық жауап беру;
2.4.1.3 қарапайым сұрақ қоя білу (ойнайсың ба? барасың ба?)

3.4.1.1 күнделікті іс-әрекетке байланысты мұғалімге, сыныптастарына сұрақ қоя білу;
3.4.1.2 әңгімелесу тәсілі арқылы қысқа мәтін құрастыру;
3.4.1.3 белгілі тақырып бойынша жұппен жұмыс тәсілі арқылы бір-біріне сұрақ қойып, жауап беру;
3.4.1.4 бөгде адаммен қарым-қатынасқа түсе білу

4.4.1.1 іс-әрекет бойынша сұрақтар қоя білу;
4.4.1.2 сурет бойынша сұрақтар қоя білу;
4.4.1.3мәтін бойынша сұрақтар қоя білу

4.2 Мәтінмен жұмыс (сұраққа жауап беру, қысқаша мазмұнын айту)

2.4.2.1 екі-үш сөзден құралған шағын сөйлемдерді жүйелі түрде айта білу (сурет мазмұны бойынша);
2.4.2.2 екі-үш сөзден құралған шағын сөйлемдерді жүйелі түрде айта білу (белгілі тақырып бойынша);
2.4.2.3 екі-үш суреттен құралған серияға ат қою. шағын (2-3 сөйлемдік) мәтін құрастыру;
2.4.2.4 мұғалімнің көмегімен түрлі жанрдағы мәтіндерді ажырата білу (ертегі, жұмбақ, өлең), мазмұнын түсіну;
2.4.2.5 мәтіндегі кейіпкерлердің іс- әрекетін айту;
2.4.2.6 мұғалімнің көмегімен үлгі бойынша қарапайым сипаттмама әңгіме құрастыру (Алма қызыл, домалақ, дәмді, тәтті. Бақта өседі.)

3.4.2.1 мәтіннің мазмұны бойынша мұғалімнің көмегімен қарапайым және нақты сұрақ қою, сұраққа жауап беру;
3.4.2.2 әр түрлі стильдегі мәтіндердің мазмұнын, түсінігін сұрақ бойынша қысқаша айту, жазу (мұғалімнің көмегімен);
3.4.2.3 кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалау (неге ұнайды? неге ұнамайды?)

4.4.2.1 мұғалімнің көмегімен мәтіннің жоспарын (өлең, жұмбақ, мақал-мәтел, жаңылтпаш) анықтап, мазмұнын айту;
4.4.2.2 өз бетімен мәтіннің жоспарын (өлең, жұмбақ, мақал-мәтел, жаңылтпаш) анықтап, мазмұнын айту;
4.4.2.3 өз бетімен өлең, жұмбақ, мақал-мәтел, жаңылтпаш жаттау;
4.4.2.4 мәтінді оқып, сұрақтарға жауап жазу;
4.4.2.5 мәтінді өткен ережелерді сақтап, көшіру. Тыныс белгілерін қою

4.3 Әртүрлі жазба жұмыстарын ұсыну

2.4.3.1 жазу техникасын жетілдіру. бас және кіші әріптерді жазу;
2.4.3.2 сөйздерді буынға бөліп жазу;
2.4.3.3 сөйлемдерді талдау; талдау үлгісін сызу, жазу;
2.4.3.4 бөлек-бөлек берілген үш-төрт сөзден сөйлем құрап, жаздыру

3.4.3.1 мұғалімнің басшылығымен, ұжыммен сурет бойынша шағын әңгіме құрау, жазу;
3.4.3.2 дыбыстық құрамын сақтап жазу;
3.4.3.3 оқулықтағы жазба жұмыстарын орындай білу;
3.4.3.4 ауызша құрастырылған сөйлемдерді сызба үлгісі бойынша дәптерге көшіріп жазу

4.4.3.1 ілеспелі сурет бойынша (көмекпен) шығын шығарма жазу;
4.4.3.2 басталған әңгімені аяқтау;
4.4.3.3 сөздік диктант жазу;
4.4.3.4 сөйлемді аяқтап жазып үйрену

4.4 Қазақ тілі этикасын сақтап, сөйлеу мәдениетін меңгеру

2.4.4.1 сыпайы түрде сәлемдесу, қоштасу;
2.4.4.2 сұрақты, нұсқауды тыңдай білу

3.4.4.1 мектепте, сыныпта, асханада өзін ұстау ережелерін білу, орындау;
3.4.4.2 үлкендермен сөйлесу мәдениетін білу

4.4.4.1 әртүрлі жағдайларда өздерін дұрыс ұстап, сыпайы қатынас жасау дағдысын меңгеру

      5) "Тіл нормаларын қолдану" бөлімі:

      5-кесте

Бөлімшелер

Оқыту мақсаттары

2-сынып

3- сынып

4-сынып

5.1 Орфографиялық нормалар

2.5.1.1 мұғалімнің көмегімен қазақ тіліне тән әріптері кездесетін сөздерді дұрыс жазу;
2.5.1.2 кісі, жер, су аттарын жазылу ережелерін сақтап жазу;
2.5.1.3 тасымалдау емлесін сақтап жазу

3.5.1.1 қазақ тіліне тән әріптері кездесетін сөздерді дұрыс жазу;
3.5.1.2 бас әріп, буын, тасымалға қатысты ережелерді есте сақтау, қолдану;
3.5.1.3 мұғалімнің көмегімен айтылуы мен жазылуында айырмашылығы жоқ сөздерді дұрыс жазу

4.5.1.1 жалқы есімдер түбірлес сөздерге қатысты ережелерді сақтау;
4.5.1.2 мұғалімнің көмегімен жаңа сөздерді қатесіз дұрыс жазу

5.2 Орфоэпиялық нормалар

2.5.2.1 жуан, жіңішке дауыстыларды нормаға сай айту, ажырату;
2.5.2.2 мұғалімнің көмегімен қазақ тіліне тән дыбыстары кездесетін сөздерді дұрыс айту

3.5.2.1 қазақ тіліне тән дауыссыз дыбыстарды орфоэпиялық нормаға сай айту, ажырату;
3.5.2.2 әріп пен дыбыстарды ажыратабілу, төл дыбыстарды дұрыс айту

4.5.2.1 дауысты, дауыссыз дыбыстарды орфоэпиялық нормаға сай айту, жазу

5.3 Пунктуациялық нормалар

2.5.3.1 сөйлем түрлерін айтылу мақсатына қарай ажырату;
2.5.3.2 тыныс белгілерін қоя білу (мұғалімнің көмегімен), қолдану

3.5.3.1 өзбетімен сөйлем қарастыру;
3.5.3.2 тыныс белгілерін қою;
3.5.3.3 мұғалімнің көмегімен жай сөйлемнің соңында қойылатын тыныс белгілерін қолдану

4.5.3.1 сөйлем түрлерін айтылу мақсатына қарай ажырату және сәйкес тыныс белгілерін (нүкте, сұрақ, леп белгісі) қолдану

5.4 Каллиграфиялық нормалар

2.5.4.1 бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап жазу;
2.5.4.2 бас әріп пен кіші әріптерді талаптарға сәйкес бір-бірімен байланыстырып анық, айқын жазу;
2.5.4.3 әріпі жетіспейтін сөздерді жазу;
2.5.4.4 белгілі бір әріп бойынша сөздер жазу;
2.5.4.5 көру, есту және түсіндірме диктант жазу

3.5.4.1 кең жолды дәптерге бас әріп пен кіші әріптердің мөлшерін сақтап үзбей біркелкі жазу;
3.5.4.2 жазу қарқынын жеделдету;
3.5.4.3 қолжазба және баспа мәтінін тұтас сөздермен көшіріп жазу;
3.5.4.4 20-25 сөзден құралған мәтінді жат жазу

4.5.4.1 әріптерді үзбей, біркелкі, таза жазуын жетілдіру:
4.5.4.2 қолжазба және баспа мәтінін тұтас сөздермен көшіріп жазу;
3.5.4.3 25-30 сөзден құралған мәтінді жат жазу

      33. Осы Бағдарлама жеңіл ақыл ойы кемістігі бар білім алушыларға арналған бастауыш білім беру деңгейінің 2-4-сыныптары үшін "Қазақ тілі" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасының ұзақ мерзімді жоспары негізінде осы Бағдарламаның қосымшасына сәйкес жүзеге асырылады. Ұзақ мерзімді жоспарда барлық сынып бойынша әр бөлімде қамтылатын оқу мақсаттарының көлемі белгіленген.

      34. Бөлімдер мен тақырыптар бойынша сағат сандарын бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылады.

      35. Оқыту бастауыш сыныптардағы белгіленген барлық оқу жылына арналған бірыңғай ортақ тақырыптар контекстінде жүзеге асырылады.

  Бастауыш білім беру деңгейінің
2-4 сыныптары үшін "Қазақ
тілі" пәнінен жаңартылған
мазмұндағы үлгілік оқу
бағдарламасына
қосымша

Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған бастауыш білім беру деңгейінің 2-4 сыныптары үшін "Қазақ тілі" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

      1) 2 - сынып:

      1 – кесте

Ортақ тақырыптар

Бөлімдер

Бөлімшелер

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан

Өзім туралы Менің мектебім

1. Дыбыс және әріп

1.1 Қазақ тілі дыбыстарын дұрыс айту

2.1.1.1 қазақ тіліндегі айтылуы ұқсас дыбыстарды дұрыс айту, олардың дыбысталу ерекшеліктерін түсіну

1.2 Дыбыс және әріп арасындағы байланысы

2.1.2.1 дауысты, дауыссыз дыбыстар, олардың әріптік таңбалары

2. Сөз

2.1 Заттың атын білдіретін сөздер

2.2.1.1 заттың атын білетін сөздерді түсіну

3. Сөйлем

3.1 Сөз өзгерту дағдыларын қалыптастыру, жетілдіру

2.3.1.1 көптік жалғаулардың мағынасын түсіну;
2.3.1.2 үлгі бойынша көптік жалғауларды қолданып сөзді өзгерту

4. Байланыстырып сөйлеу

4.1 Диалогтік сөйлеуін дамыту

2.4.1.1 сұрақты аяғына дейін тыңдау. Сұрақты түсіну

4.3 Әртүрлі жазба жұмыстарын ұсыну

2.4.3.1 жазу техникасын жетілдіру. бас және кіші әріптерді жазу;
2.4.3.2 сөздерді буынға бөліп жазу

5. Тіл нормаларын қолдану

5.1 Орфографиялық нормалар

2.5.1.1 мұғалімнің көмегімен қазақ тіліне тән әріптері кездесетін сөздерді дұрыс жазу

5.2 Орфоэпиялық нормалар

2.5.2.1 жуан, жіңішке дауыстыларды нормаға сай айту, ажырату

5.3 Пунктуациялық нормалар

2.5.3.1 сөйлем түрлерін айтылу мақсатына қарай ажырату

5.4 Каллиграфиялық нормалар

2.5.4.1 бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап жазу

2-тоқсан

Менің отбасым және достарым
Бізді қоршаған әлем

1. Дыбыс және әріп

1.1 Қазақ тілі дыбыстарын дұрыс айту

2.1.1.2 қазақ тіліндегі айтылуы ұқсас дыбыстарды буында ажырату;
2.1.1.3 қазақ тіліндегі айтылуы ұқсас дыбыстарды сөзде ажырату

1.2 Дыбыс және әріп арасындағы байланысы

2.1.2.2 акустикалық жағынан ұқсас әріптерді ажырату (жазба әріптер);
2.1.2.3 оптикалық жағынан ұқсас әріптерді ажырату (жазба әріптер);
2.1.2.4 кинетикалық жағынан ұқсас әріптерді ажырату (жазба әріптер)

2. Сөз

2.1 Заттың атауын білдіретін сөздер

2.2.1.1 заттың атын білетін сөздерді түсіну;
2.2.1.2 кім? Не? деген сұраққа дұрыс жауап беру. Жазу.

3. Сөйлем

3.1 Сөз өзгерту дағдыларын қалыптастыру, жетілдіру

2.3.1.3 сұраққа жауап беру, жазу;
2.3.1.4 септік жалғаулардың мағынасын түсіну, тәжрибелік түрде меңгеру

4. Байланыстырып сөйлеу

4.1 Диалогтік сөйлеуін дамыту

2.4.1.2 сұраққа толық жауап беру;
2.4.1.3 қарапайым сұрақ қоя білу (ойнайсың ба? барасың ба?)

4.2 Мәтінмен жұмыс (сұраққа жауап беру, қысқаша мазмұнын айту)

2.4.2.1 екі-үш сөзден құралған шағын сөйлемдерді жүйелі түрде айта білу (сурет мазмұны бойынша)

4.3 Әртүрлі жазба жұмыстарын ұсыну

2.4.3.1 жазу техникасын жетілдіру. бас және кіші әріптерді жазу;
2.4.3.2 сөздерді буынға бөліп жазу

4.4 Қазақ тілі этикасын сақтап, сөйлеу мәдениетін меңгеру

2.4.4.1 сыпайы түрде сәлемдесу, қоштасу;
2.4.4.2 сұрақты, нұсқауды тыңдай білу

5. Тіл нормаларын қолдану

5.1 Орфографиялық нормалар

2.5.1.2 кісі, жер, су аттарын жазылу ережелерін сақтап жазу

5.2 Орфоэпиялық нормалар

2.5.2.1 жуан, жіңішке дауыстыларды нормаға сай айту, ажырату;
2.5.2.2 мұғалімнің көмегімен қазақ тіліне тән дыбыстары кездесетін сөздерді дұрыс айту

5.3 Пунктуациялық нормалар

2.5.3.2 тыныс белгілерін қоя білу (мұғалімнің көмегімен), қолдану

5.4 Каллиграфиялық нормалар

2.5.4.2 бас әріп пен кіші әріптерді талаптарға сәйкес бір-бірімен байланыстырып анық, айқын жазу

3-тоқсан

Саяхат

1. Дыбыс және әріп

1.3 Дауысты дыбыстардың жуан, жіңішкелігі

2.1.3.1 жуан, жіңішке дауысты дыбыстарды дұрыс айту, ажырату, олардың дыбысталу ерекшеліктерін түсіну

1.4 Дыбыстардың буын құру функциясы

2.1.4.1 буын ұғымымен танысу, түсіну;
2.1.4.2 буын құруды тәжірибе жүзінде меңгеру;
2.1.4.3 әртүрлі буындарды талдау;
2.1.4.4 буын саны әртүрлі сөздерді буынға бөлу. Талдау үлгісін сызу

1.5 Қазақ тілі әліпбиі

2.1.5.1 әріптерді тану, әліпбиден әріптерді табу;
2.1.5.2 әліпбиде әріптердің орналасу ретін білу

1.6 Дауыссыз дыбыстардың топтамасы

2.1.6.1 дауыссыз дыбыстарды дұрыс айту, ажырату;
2.1.6.2 қатаң және ұяң дауыссыздар. Олардың айырмашылығы

2. Сөз

2.2 Әрекетті білдіретін сөздер

2.2.2.1 әрекетті білдіретін сөздерді түсіну, қолдану;
2.2.2.2 не істейді? не істеді? деген сұраққа жауап беру

2.3 Санды білдіретін сөздер

2.3.3.1 қанша? Неше? Нешінші? деген сұраққа жауап беру

2.4 Заттың сынын білдіретін сөздер

2.2.4.1 заттың сынын білдіретін сөздердің мағынасын түсіну;
2.2.4.2 қандай? қай? деген сұрақтарға жауап беру


3. Сөйлем

3.2 Сөзжасам дағдыларын дамыту

2.3.2.1 үлгі бойынша кішірейтіп айтылатын жалғауларды қолданып сөз жасам дағдыларын меңгеру, түсіну (кітап-кітапша)

3.3 Сөйлем түрлерімен таныстыру (хабарлы, сұраулы, лепті)

2.3.3.1 сөйлем құрылымымен танысу, меңгеру;
2.3.3.2 жай сөйлемдерді құрастыру, мағынасын түсіну, жазу

3.4 Сөйлем құрау дағдыларын жетілдіру, сөйлем құрамын талдау

2.3.4.1 іс-әрекет, сурет сұрақ бойынша жай, жайылма сөйлемдер құрастыру

Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті

4. Байланыстырып сөйлеу

4.2 Мәтінмен жұмыс (сұраққа жауап беру, қысқаша мазмұнын айту)

2.4.2.2 екі-үш сөзден құралған шағын сөйлемдерді жүйелі түрде айта білу (белгілі тақырып бойынша);
2.4.2.3 екі-үш суреттен құралған серияға ат қою. шағын (2-3 сөйлемдік) мәтін құрастыру

4.3 Әртүрлі жазба жұмыстарын ұсыну

2.4.3.3 сөйлемдерді талдау. Талдау үлгісін сызу, жазу

4.4 Қазақ тілі этикасын сақтап, сөйлеу мәдениетін меңгеру

2.4.4.1 сыпайы түрде сәлемдесу, қоштасу;
2.4.4.2 сұрақты, нұсқауды тыңдай білу

5. Тіл нормаларын қолдану

5.1 Орфографиялық нормалар

2.5.1.3 тасымалдау емлесін сақтап жазу

5.2 Орфоэпиялық нормалар

2.5.2.2 мұғалімнің көмегімен қазақ тіліне тән дыбыстары кездесетін сөздерді дұрыс айту

5.3 Пунктуациялық нормалар

2.5.3.2 тыныс белгілерін қоя білу (мұғалімнің көмегімен), қолдану

5.4 Каллиграфиялық нормалар

2.5.4.2 бас әріп пен кіші әріптерді талаптарға сәйкес бір-бірімен байланыстырып анық, айқын жазу;
2.5.4.3 Әріпі жетіспейтін сөздерді жазу;
2.5.4.4 Белгілі бір әріп бойынша сөздер жазу

4-тоқсан

Тағам және сусын

1. Дыбыс және әріп

1.3 Дауысты дыбыстардың жуан, жіңішкелігі

2.1.3.2 сөздегі жуан, жіңішке дауыстыларды табу

1.4 Дыбыстардың буын құру функциясы

2.1.4.5 тасымал жасауды тәжірибе жүзінде көрсетіп түсіндіру;
2.1.4.6 сөздердің дыбыстық, буындық құрамын талдау

1.5 Қазақ тілі әліпбиі

2.1.5.1 әріптерді тану, әліпбиден әріптерді табу;
2.1.5.2 әліпбиде әріптердің орналасу ретін білу

1.6 Дауыссыз дыбыстардың топтпмасы

2.1.6.1 дауыссыз дыбыстарды дұрыс айту, ажырату;
2.1.6.2 қатаң және ұяң дауыссыздарды, олардың айырмашылығын білу

2. Сөз

2.2 Әрекетті білдіретін сөздер

2.2.2.3 есімдіктің жағына, шағына қатысты сөздердің мағынасын түсіну

2.3 Санды білдіретін сөздер

2.3.3.2 қанша? нешеу? деген сұраққа жауап беретін сөздер ойлау

2.4 Заттың сынын білдіретін сөздер

2.2.4.3 түр-түсті, көлемді білдіретін сөздерді белсенді қолдану

2.5 Түбірлес, мағынасы жақын, қарама-қарсы мағыналы сөздер

2.2.5.1 үлгі бойынша практикалық түрде түбірлес сөздермен танысу, мағынасын түсіну (оқу-білім алушы-оқытушы);
2.2.5.2 қарама-қарсы мағыналы сөздердің мағынасын түсіну, қолдану

Дені саудың – жаны сау

3. Сөйлем

3.2 Сөзжасам дағдыларын дамыту

2.3.2.1 үлгі бойынша кішірейтіп айтылатын жалғауларды қолданып сөз жасам дағдыларын меңгеру, түсіну (кітап-кітапша)

3.3 Сөйлем түрлерімен таныстыру (хабарлы, сұраулы, лепті)

2.3.3.3 сөйлемдегі сөздердің ретін, санын анықтап білу;
2.3.3.4 жайылма сөйлемдерді құрастыру, мағынасын түсіну, жазу

3.4 Сөйлем құрау дағдыларын жетілдіру, сөйлем құрамын талдау

2.3.4.2 сөйлемдерді талдау, сызбасын сызу, талдау негізінде жазу

4. Байланыстырып сөйлеу

4.2 Мәтінмен жұмыс (сұраққа жауап беру, қысқаша мазмұнын айту)

2.4.2.4 мұғалімнің көмегімен түрлі жанрдағы мәтіндерді ажырата білу (ертегі, жұмбақ, өлең), мазмұнын түсіну;
2.4.2.5 мәтіндегі кейіпкерлердің іс- әрекетін айту;
2.4.2.6 мұғалімнің көмегімен үлгі бойынша қарапайым сипаттмама әңгіме құрастыру (Алма қызыл, домалақ, дәмді, тәтті. Бақта өседі.)

4.3 Әртүрлі жазба жұмыстарын ұсыну

2.4.3.3 сөйлемдерді талдау. Талдау үлгісін сызу, жазу;
2.4.3.4 бөлек-бөлек берілген үш-төрт сөзден сөйлем құрап, жаздыру

4.4 Қазақ тілі этикасын сақтап, сөйлеу мәдениетін меңгеру

2.4.4.1 сыпайы түрде сәлемдесу, қоштасу;
2.4.4.2 сұрақты, нұсқауды тыңдай білу

5. Тіл нормаларын қолдану

5.1 Орфографиялық нормалар

2.5.1.1 мұғалімнің көмегімен қазақ тіліне тән әріптері кездесетін сөздерді дұрыс жазу;
2.5.1.2 кісі, жер, су аттарын жазылу ережелерін сақтап жазу
2.5.1.3 тасымалдау емлесін сақтап жазу

5.2 Орфоэпиялық нормалар

2.5.2.1 жуан, жіңішке дауыстыларды нормаға сай айту, ажырату;
2.5.2.2 мұғалімнің көмегімен қазақ тіліне тән дыбыстары кездесетін сөздерді дұрыс айту

5.3 Пунктуациялық нормаларды сақтау

2.5.3.1 сөйлем түрлерін айтылу мақсатына қарай ажырату;
2.5.3.2 тыныс белгілерін қоя білу (мұғалімнің көмегімен), қолдану

5.4 Каллиграфиялық нормалар

2.5.4.1 бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап жазу;
2.5.4.2 бас әріп пен кіші әріптерді талаптарға сәйкес бір-бірімен байланыстырып анық, айқын жазу;
2.5.4.5 көру, есту және түсіндірме диктант жазу

      2) 3-сынып:

      2 - кесте

Ортақ тақырыптар

Бөлімдер

Бөлімшелер

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан

Өзім туралы
Менің мектебім

1. Дыбыс және әріп

1.1 Қазақ тілі дыбыстарын дұрыс айту

3.1.1.1 дыбыстардың мағына ажыратушы функциясын практикалық түрде меңгеру

1.2 Дыбыс және әріп арасындағы байланысы

3.1.2.1 ұқсас әріптерді сөзде, сөйлемде дұрыс қолдану, есте сақтау (бас әріп, кіші әріп)

1.3 Дауысты дыбыстардың жуан, жіңішкелігі

3.1.3.1 үндестік заңына сәйкес жуан, жіңішке дауысты дыбыстары бар сөздерді дұрыс айту, ажырату

1.4 Дыбыстардың буын құру функциясы

3.1.4.1 буынды құрудағы дауыстылардың функциясын түсіну;
3.1.4.2 буындардың құрамы әртүрлі сөздерді буынға бөлу, санын, кезектілігін анықтау. Буын ережелерін түсіну

1.5 Қазақ тілі әліпбиі

3.1.5.1 қазақ тілінде әріптердің орналасу тәртібін білу

1.6 Дауыссыз дыбыстардың топтпмасы

3.1.6.1 қатаң, ұяң дыбыстарды атау, ажырату

2. Сөз

2.1 Заттың атауын білдіретін сөздер

3.2.1.1 жанды, жансыз заттарға сұрақ қою (кім? кімдер? нелер?) сұрақтарына жауап беру

2.2 Әрекетті білдіретін сөздер

3.2.2.1 әрекетті білдіретін сөздерге сұрақ қою

2.3 Санды білдіретін сөздер

3.2.3.1 заттың санын білдіретін сөздерге сұрақ қоя білу

2.4 Заттың сынын білдіретін сөздер

3.2.4.1 заттың сынын білдіретін сөздерге сұрақ қоя білу

2.5 Түбірлес, мағынасы жақын, қарама-қарсы мағыналы сөздер

3.2.5.1 мағынасы жақын келетін сөздерді түсіну

3. Сөйлем

3.1 Сөз өзгерту дағдыларын қалыптастыру, жетілдіру

3.3.1.1 көптік, септік жалғауларды сөйлеу барысында дұрыс қолдану

3.2 Сөзжасам дағдыларын дамыту

3.3.2.1 ша-ше, шық-шік, жан, тай сияқты кішірейтіп, еркелетіп айтылатын жұрнақтарды қолданып сөз өзгерту

3.3 Сөйлем түрлерімен таныстыру (хабарлы, сұраулы, лепті)

3.3.3.1 сөйлем құрылымым қайталау;
3.3.3.2 сөйлемді аяқтау. тыныс белгілерін дұрыс қолдану

3.4 Сөйлем құрау дағдыларын жетілдіру, сөйлем құрамын талдау

3.3.4.1 сөйлемді сұрақ арқылы кеңейту (Бала отыр. Бала партада отыр. Бала партада дұрыс отыр.)

4. Байланыстырып сөйлеу

4.1 Диалогтік сөйлеуін дамыту

3.4.1.1 күнделікті іс-әрекетке байланысты мұғалімге, сыныптастарына сұрақ қоя білу

4.2 Мәтінмен жұмыс (сұраққа жауап беру, қысқаша мазмұнын айту)

3.4.2.1 мәтіннің мазмұны бойынша мұғалімнің көмегімен қарапайым және нақты сұрақ қою, сұраққа жауап беру

4.3 Әртүрлі жазба жұмыстарын ұсыну

3.4.3.1 мұғалімнің басшылығымен, ұжыммен сурет бойынша шағын әңгіме құрау, жазу

4.4 Қазақ тілі этикасын сақтап, сөйлеу мәдениетін меңгеру

3.4.4.1 мектепте, сыныпта, асханада өзін ұстау ережелерін білу, орындау

5. Тіл нормаларын қолдану

5.1 Орфографиялық нормалар

3.5.1.1 қазақ тіліне тән әріптері кездесетін сөздерді дұрыс жазу

5.2 Орфоэпиялық нормалар

3.5.2.1 қазақ тіліне тән дауыссыз дыбыстарды орфоэпиялық нормаға сай айту, ажырату

5.3 Пунктуациялық нормаларды сақтау

3.5.3.1 өзбетімен сөйлем қарастыру

5.4 Каллиграфиялық нормалар

3.5.4.1 кең жолды дәптерге бас әріп пен кіші әріптердің мөлшерін сақтап үзбей біркелкі жазу

2-тоқсан

Менің отбасым және достарым

1. Дыбыс және әріп

1.1 Қазақ тілі дыбыстарын дұрыс айту

3.1.1.1 дыбыстардың мағына ажыратушы функциясын практикалық түрде меңгеру

1.2 Дыбыс және әріп арасындағы байланысы

3.1.2.2 бас әріптері құсас әріптерді ажырата білу (п-т, ш-т, л-м)

1.3 Дауысты дыбыстардың жуан, жіңішкелігі

3.1.3.2 сөздерді мәтіннен табу

1.4 Дыбыстардың буын құру функциясы

3.1.4.3 тасымалдау жолдары. Тасымалданбайтын екі буынды сөздер туралы білу

1.5 Қазақ тілі әліпбиі

3.1.5.2 сөздерді, білім алушылардың тізімін әліпби ретімен орналастыру

1.6 Дауыссыз дыбыстардың топтпмасы

3.1.6.2 мәтіннен қажет сөздерді табу, жазу

Бізді қоршаған әлем

2. Сөз

2.1 Заттың атауы білдіретін сөздер

3.2.1.2 кімді? нені? кімге? неге? деген сұрақтарды қоя білу және жауап беру

2.2 Әрекетті білдіретін сөздер

3.2.2.2 үлгі бойыншасөздерді өзгерту, қимыл сөздер құрау

2.3 Санды білдіретін сөздер

3.2.3.1 заттың санын білдіретін сөздерге сұрақ қоя білу;
3.2.3.2 заттың санын білдіретін сөздерді мәтіннен дұрыс табу, жазу

2.4 Заттың сынын білдіретін сөздер

3.2.4.1 заттың сынын білдіретін сөздерге сұрақ қоя білу;
3.2.4.2 мәтіндегі сынды білдіретін сөздерді табу, жазу, мағынасын түсіну, салыстыру

2.5 Түбірлес, мағынасы жақын, қарама-қарсы мағыналы сөздер

3.2.5.1 мағынасы жақын келетін сөздерді түсіну;
3.2.5.2 мағынасы қарама қайшы келетін сөздерді түсіну

3. Сөйлем

3.1 Сөз өзгерту дағдыларын қалыптастыру, жетілдіру

3.3.1.1 көптік, септік жалғауларды сөйлеу барысында дұрыс қолдану;
3.3.1.2 дұрыс сұрақ қоя білу

3.2 Сөзжасам дағдыларын дамыту

3.3.2.2 есімдіктің жағына, шағына қарай етістікті өзгерту,білуге, түсінуге, қолдана білуге үйрету

3.3 Сөйлем түрлерімен таныстыру (хабарлы, сұраулы, лепті)

3.3.3.2 сөйлемді аяқтау. тыныс белгілерін дұрыс қолдану;
3.3.3.3 сөйлемді талдау

3.4 Сөйлем құрау дағдыларын жетілдіру, сөйлем құрамын талдау

3.3.4.2 кімнің? ненің? кімді? нені? кімге? неге? кімде? неде? дегенсұрақтар арқылы сөйлем құрастыру

4. Байланыстырып сөйлеу

4.1 Диалогтік сөйлеуін дамыту

3.4.1.2 әңгімелесу тәсілі арқылы қысқа мәтін құрастыру

4.2 Мәтінмен жұмыс (сұраққа жауап беру, қысқаша мазмұнын айту)

3.4.2.1 мәтіннің мазмұны бойынша мұғалімнің көмегімен қарапайым және нақты сұрақ қою, сұраққа жауап беру

4.3 Әртүрлі жазба жұмыстарын ұсыну

3.4.3.1 мұғалімнің басшылығымен, ұжыммен сурет бойынша шағын әңгіме құрау, жазу;
3.4.3.2 дыбыстық құрамын сақтап жазу

4.4 Қазақ тілі этикасын сақтап, сөйлеу мәдениетін меңгеру

3.4.4.1 мектепте, сыныпта, асханада өзін ұстау ережелерін білу, орындау;
3.4.4.2 үлкендермен сөйлесу мәдениетін білу

5. Тіл нормаларын қолдану

5.1 Орфографиялық нормалар

3.5.1.1 қазақ тіліне тән әріптері кездесетін сөздерді дұрыс жазу;
3.5.1.2 бас әріп, буын, тасымалға қатысты ережелерді есте сақтау, қолдану

5.2 Орфоэпиялық нормалар

3.5.2.1 қазақ тіліне тән дауыссыз дыбыстарды орфоэпиялық нормаға сай айту, ажырату

5.3 Пунктуациялық нормалар

3.5.3.1 өзбетімен сөйлем қарастыру
3.5.3.2 тыныс белгілерін қою

5.4 Каллиграфиялық нормалар

3.5.4.1 кең жолды дәптерге бас әріп пен кіші әріптердің мөлшерін сақтап үзбей біркелкі жазу;
3.5.4.2 жазу қарқынын жеделдету

3-тоқсан

Саяхат

1. Дыбыс және әріп

1.1 Қазақ тілі дыбыстарын дұрыс айту

3.1.1.1 дыбыстардың мағына ажыратушы функциясын практикалық түрде меңгеру

1.2 Дыбыс және әріп арасындағы байланысы

3.1.2.1 ұқсас әріптерді сөзде, сөйлемде дұрыс қолдану, есте сақтау (бас әріп, кіші әріп);
3.1.2.2 бас әріптері құсас әріптерді ажырата білу (п-т, ш-т, л-м)

1.3 Дауысты дыбыстардың жуан, жіңішкелігі

3.1.3.1 үндестік заңына сәйкес жуан, жіңішке дауысты дыбыстары бар сөздерді дұрыс айту, ажырату;
3.1.3.2 сөздерді мәтіннен табу

1.4 Дыбыстардың буын құру функциясы

3.1.4.4 буындардың құрамы әртүрлі сөздерді буынға бөлу, санын, кезектілігін анықтау. Буын ережелерін қолдану

1.5 Қазақ тілі әліпбиі

3.1.5.3 тақырыпқа қатысты жаттығулармен тапсырмаларды орындау

1.6 Дауыссыз дыбыстардың топтпмасы

3.1.6.3 үнді дауыссыз дыбыстармен танысу, ажырата білу

2. Сөз

2.1 Заттың атауын білдіретін сөздер

3.2.1.3 кімнің? ненің? деген сұрақтарды қоя білу және жауап беру;
3.2.1.4 сөздердің дыбыстық құрамын сақтап жазу

2.2 Әрекетті білдіретін сөздер

3.2.2.2 үлгі бойыншасөздерді өзгерту, қимыл сөздер құрау;
3.2.2.3 сөздерді жағына қарай өзгертіп, қолдану

2.3 Санды білдіретін сөздер

3.2.3.2 заттың санын білдіретін сөздерді мәтіннен дұрыс табу, жазу;
3.2.3.3 заттың санын білдіретін сөздерді заттың атын білдіретін сөздермен тіркестіру

2.4 Заттың сынын білдіретін сөздер

3.2.4.2 мәтіндегі сынды білдіретін сөздерді табу, жазу, мағынасын түсіну, салыстыру;
3.2.4.3 адамның қасиетін сипаттайтын сөздерді түсіну, қолдану

2.5 Түбірлес, мағынасы жақын, қарама-қарсы мағыналы сөздер

3.2.5.3 мәтіннен мағынасы жақын, қарама қайшы келетін сөздерді тауып мағынасын түсіндіру, жазу


3. Сөйлем

3.1 Сөз өзгерту дағдыларын қалыптастыру, жетілдіру

3.3.1.2 дұрыс сұрақ қоя білу;
3.3.1.3 қарапайым ережелерді сақтап оқу, жазу

3.2 Сөзжасам дағдыларын дамыту

3.3.2.2 есімдіктің жағына, шағына қарай етістікті өзгерту,білуге, түсінуге, қолдана білуге үйрету

3.3 Сөйлем түрлерімен таныстыру (хабарлы, сұраулы, лепті)

3.3.3.2 сөйлемді аяқтау. тыныс белгілерін дұрыс қолдану;
3.3.3.3 сөйлемді талдау;
3.3.3.4 сөйлемді сызба бойынша жазу

3.4 Сөйлем құрау дағдыларын жетілдіру, сөйлем құрамын талдау

3.3.4.2 кімнің? ненің? кімді? нені? кімге? неге? кімде? неде? дегенсұрақтар арқылы сөйлем құрастыру

Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті

4. Байланыстырып сөйлеу

4.1 Диалогтік сөйлеуін дамыту

3.4.1.2 әңгімелесу тәсілі арқылы қысқа мәтін құрастыру;
3.4.1.3 белгілі тақырып бойынша жұппен жұмыс тәсілі арқылы бір-біріне сұрақ қойып, жауап беру

4.2 Мәтінмен жұмыс (сұраққа жауап беру, қысқаша мазмұнын айту)

3.4.2.1 мәтіннің мазмұны бойынша мұғалімнің көмегімен қарапайым және нақты сұрақ қою, сұраққа жауап беру;
3.4.2.2 әр түрлі стильдегі мәтіндердің мазмұнын, түсінігін сұрақ бойынша қысқаша айту, жазу (мұғалімнің көмегімен)

4.3 Әртүрлі жазба жұмыстарын ұсыну

3.4.3.2 дыбыстық құрамын сақтап жазу;
3.4.3.3 оқулықтағы жазба жұмыстарын орындай білу

4.4 Қазақ тілі этикасын сақтап, сөйлеу мәдениетін меңгеру

3.4.4.1 мектепте, сыныпта, асханада өзін ұстау ережелерін білу, орындау;
3.4.4.2 үлкендермен сөйлесу мәдениетін білу


5. Тіл нормаларын қолдану

5.1 Орфографиялық нормалар

3.5.1.2 бас әріп, буын, тасымалға қатысты ережелерді есте сақтау, қолдану;
3.5.1.3 мұғалімнің көмегімен айтылуы мен жазылуында айырмашылығы жоқ сөздерді дұрыс жазу

5.2 Орфоэпиялық нормалар

3.5.2.2 әріп пен дыбыстарды ажырата білу, төл дыбыстарды дұрыс айту

5.3 Пунктуациялық нормалар

3.5.3.3 мұғалімнің көмегімен жай сөйлемнің соңында қойылатын тыныс белгілерін қолдану

5.4 Каллиграфиялық нормалар

3.5.4.1 кең жолды дәптерге бас әріп пен кіші әріптердің мөлшерін сақтап үзбей біркелкі жазу;
3.5.4.2 жазу қарқынын жеделдету;
3.5.4.3 Қолжазба және баспа мәтінін тұтас сөздермен көшіріп жазу;
3.5.4.4 20-25 сөзден құралған мәтінді жат жазу.

4 тоқсан

Тағам және сусын

1. Дыбыс және әріп

1.1 Қазақ тілі дыбыстарын дұрыс айту

3.1.1.1 дыбыстардың мағына ажыратушы функциясын практикалық түрде меңгеру

1.2 Дыбыс және әріп арасындағы байланысы

3.1.2.1 ұқсас әріптерді сөзде, сөйлемде дұрыс қолдану, есте сақтау (бас әріп, кіші әріп);
3.1.2.2 бас әріптері құсас әріптерді ажырата білу (п-т, ш-т, л-м)

1.3 Дауысты дыбыстардың жуан, жіңішкелігі

3.1.3.1 үндестік заңына сәйкес жуан, жіңішке дауысты дыбыстары бар сөздерді дұрыс айту, ажырату;
3.1.3.2 сөздерді мәтіннен табу

1.4 Дыбыстардың буын құру функциясы

3.1.4.4 буындардың құрамы әртүрлі сөздерді буынға бөлу, санын, кезектілігін анықтау. Буын ережелерін қолдану;
3.1.4.5 қазақ тілінде сөздерге қосымшалардың бірыңғай жуан, не бірыңғай жіңішке түрде жалғануын түсіну

1.5 Қазақ тілі әліпбиі

3.1.5.1 қазақ тілінде әріптердің орналасу тәртібін білу;
3.1.5.2 сөздерді, білім алушылардың тізімін әліпби ретімен орналастыру;
3.1.5.3 тақырыпқа қатысты жаттығулармен тапсырмаларды орындау

1.6 Дауыссыз дыбыстардың топтпмасы

3.1.6.1 қатаң, ұяң дыбыстарды атау, ажырату;
3.1.6.2 мәтіннен қажет сөздерді табу, жазу;
3.1.6.3 үнді дауыссыз дыбыстармен танысу, ажырата білу

 
2. Сөз

2.1 Заттың атауын білдіретін сөздер

3.2.1.4 сөздердің дыбыстық құрамын сақтап жазу;
3.2.1.5 жеке және бірнеше затты білдіретін сөздерді атау (доп-доптар, гүл-гүлдер)

2.2 Әрекетті білдіретін сөздер

3.2.2.3 сөздерді жағына қарай өзгертіп, қолдану;
3.2.2.4 заттың қимылдарын білдіретін сөздерді қатыстырып сөйлем құрау

2.3 Санды санын білдіретін сөздер

3.2.3.1 заттың санын білдіретін сөздерге сұрақ қоя білу;
3.2.3.2 заттың санын білдіретін сөздерді мәтіннен дұрыс табу, жазу;
3.2.3.3 заттың санын білдіретін сөздерді заттың атын білдіретін сөздермен тіркестіру

2.4 Заттың сынын білдіретін сөздер

3.2.4.3 адамның қасиетін сипаттайтын сөздерді түсіну, қолдану;
3.2.4.4 аталған заттың бірнеше белгісін (сапасын) тауып айту және бірнеше белгіні (сапаны) білдіретін сөздерге қарап заттың атын таба білу

2.5 Түбірлес, мағынасы жақын, қарама-қарсы мағыналы сөздер

3.2.5.3 мәтіннен мағынасы жақын, қарама қайшы келетін сөздерді тауып мағынасын түсіндіру, жазу;
3.2.5.4 сөздермен сөйлем құрау, жазу

Дені саудың – жаны сау

3. Сөйлем

3.1 Сөз өзгерту дағдыларын қалыптастыру, жетілдіру

3.3.1.1 көптік, септік жалғауларды сөйлеу барысында дұрыс қолдану;
3.3.1.2 дұрыс сұрақ қоя білу;
3.3.1.3 қарапайым ережелерді сақтап оқу, жазу

3.2 Сөзжасам дағдыларын дамыту

3.3.2.1 ша-ше, шық-шік, жан, тай сияқты кішірейтіп, еркелетіп айтылатын жұрнақтарды қолданып сөз өзгерту;
3.3.2.2 есімдіктің жағына, шағына қарай етістікті өзгерту,білуге, түсінуге, қолдана білуге үйрету

3.3 Сөйлем түрлерімен таныстыру (хабарлы, сұраулы, лепті)

3.3.3.1 сөйлем құрылымым қайталау;
3.3.3.2 сөйлемді аяқтау. тыныс белгілерін дұрыс қолдану;
3.3.3.3 сөйлемді талдау;
3.3.3.4 сөйлемді сызба бойынша жазу;
3.3.3.5 сөйлемді мәтіннен ажырату

3.4 Сөйлем құрау дағдыларын жетілдіру, сөйлем құрамын талдау

3.3.4.2 кімнің? ненің? кімді? нені? кімге? неге? кімде? неде? дегенсұрақтар арқылы сөйлем құрастыру;
3.3.4.3 сурет, ретсіз берілген сөздер арқылы сөйлем құрау; сөйлемнің сызбасын сызу

4. Байланыстырып сөйлеу

4.1 Диалогтік сөйлеуін дамыту

3.4.1.3 белгілі тақырып бойынша жұппен жұмыс тәсілі арқылы бір-біріне сұрақ қойып, жауап беру;
3.4.1.4 бөгде адаммен қарым-қатынасқа түсе білу

4.2 Мәтінмен жұмыс (сұраққа жауап беру, қысқаша мазмұнын айту)

3.4.2.2 әр түрлі стильдегі мәтіндердің мазмұнын, түсінігін сұрақ бойынша қысқаша айту, жазу (мұғалімнің көмегімен);
3.4.2.3 кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалау (неге ұнайды? неге ұнамайды?)

4.3 Әртүрлі жазба жұмыстарын ұсыну

3.4.3.3 оқулықтағы жазба жұмыстарын орындай білу;
3.4.3.4 ауызша құрастырылған сөйлемдерді сызба үлгісі бойынша дәптерге көшіріп жазу

4.4 Қазақ тілі этикасын сақтап, сөйлеу мәдениетін меңгеру

3.4.4.1 мектепте, сыныпта, асханада өзін ұстау ережелерін білу, орындау;
3.4.4.2 үлкендермен сөйлесу мәдениетін білу

5. Тіл нормаларын қолдану

5.1 Орфографиялық нормалар

3.5.1.1 қазақ тіліне тән әріптері кездесетін сөздерді дұрыс жазу;
3.5.1.2 бас әріп, буын, тасымалға қатысты ережелерді есте сақтау, қолдану;
3.5.1.3 мұғалімнің көмегімен айтылуы мен жазылуында айырмашылығы жоқ сөздерді дұрыс жазу

5.2 Орфоэпиялық нормалар

3.5.2.1 қазақ тіліне тән дауыссыз дыбыстарды орфоэпиялық нормаға сай айту, ажырату;
3.5.2.2 әріп пен дыбыстарды ажырата білу, төл дыбыстарды дұрыс айту

5.3 Пунктуациялық нормалар

3.5.3.1 өзбетімен сөйлем қарастыру;
3.5.3.2 тыныс белгілерін қою;
3.5.3.3 мұғалімнің көмегімен жай сөйлемнің соңында қойылатын тыныс белгілерін қолдану

5.4 Каллиграфиялық нормалар

3.5.4.1 кең жолды дәптерге бас әріп пен кіші әріптердің мөлшерін сақтап үзбей біркелкі жазу;
3.5.4.2 жазу қарқынын жеделдету;
3.5.4.3 Қолжазба және баспа мәтінін тұтас сөздермен көшіріп жазу;
3.5.4.4 20-25 сөзден құралған мәтінді жат жазу.

      3) 4-сынып:

      3-кесте

Ортақ тақырыптар

Бөлімдер

Бөлімшелер

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан

Өзім туралы
Менің мектебім

1. Дыбыс және әріп

1.1 Қазақ тілі дыбыстарын дұрыс айту

4.1.1.1 ауызекі сөйлеу тілінде буын және дыбыс үндеcтігін сақтап сөйлеу

1.2 Дыбыс және әріп арасындағы байланысы

4.1.2.1 әртүрлі жазбаша жұмыс түрлерінде дыбысты, әріпті сәйкес дұрыс қолдану (жазба, баспа әріптер)

1.3 Дауысты дыбыстардың жуан, жіңішкелігі

4.1.3.1 жуан (а, о, ы, ұ), жіңішке (ә,ө,і,ү) дауыстылар айтылуы мен естілуін ұғыну, сөзде дұрыс жазу. Сөзге дыбыстық талдау жасау

1.4 Дыбыстардың буын құру функциясы

4.1.4.1 буын, тасымал ережелерін тәжірибе жүзінде меңгеру

1.5 Қазақ тілі әліпбиі

4.1.5.1 қазақ тіліндегі әріптердің орналасу тәртібін білу;
4.1.5.2 алфавит анықтамасымен танысу, жаттау

1.6 Дауыссыз дыбыстардың топтпмасы

4.1.6.1 қатаң, ұяң, үнді дауыссыздарды әртүрлі жаттығуларда, тапсырмаларда орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс қолдану

2. Сөз

2.1 Заттың атауын білдіретін сөздер

4.2.1.1 затты жеке және оның бөліктерін атай білу (үстел-беті, аяғы, тартпасы)

2.2 Әрекетті білдіретін сөздер

4.2.2.1 қимыл сөздермен сөйлем құрау, жазу, қимыл сөздерді сөйлеу барысында дұрыс қолдану

2.3 Санды білдіретін сөздер

4.2.3.3 заттың санын білдіретін сөздерді заттың атын білдіретін сөздермен тіркестіру

2.4 Заттың сынын білдіретін сөздер

4.2.4.1 мәтіннен әртүрлі мағыналы сипат сөздерді табу, жазу

2.5 Түбірлес, мағынасы жақын, қарама-қарсы мағыналы сөздер

4.2.5.1 түбірлес сөздерді түсіну; түбірлес сөздердің анықтамасын білу

3. Сөйлем

3.1 Сөз өзгерту дағдыларын қалыптастыру, жетілдіру

4.3.1.1 көптік, септік жалғауларды ауызша, жазбаша тілде қолдана білу

3.2 Сөзжасам дағдыларын дамыту

4.3.2.1 зат есім, сын есімдерді етістіктерге өзгерту, мағынасын түсіну, сөйлеуде қолдану (оқу-оқыды, сары-сарғайды)

3.3 Сөйлем түрлерімен таныстыру (хабарлы, сұраулы, лепті)

4.3.3.1 сөйлем түрлерімен танысу (хабарлы, сұраулы, лепті) ажырату

3.4 Сөйлем құрау дағдыларын жетілдіру, сөйлем құрамын талдау

4.3.4.1 сөйлемді аяқтап, жазуды үйрену

4. Байланыстырып сөйлеу

4.1 Диалогтік сөйлеуін дамыту

4.4.1.1 іс-әрекет бойынша сұрақтар қоя білу

4.2 Мәтінмен жұмыс (сұраққа жауап беру, қысқаша мазмұнын айту)

4.4.2.1 мұғалімнің көмегімен мәтіннің жоспарын (өлең, жұмбақ, мақал-мәтел, жаңылтпаш) анықтап, мазмұнын айту

4.3 Әртүрлі жазба жұмыстарын ұсыну

4.4.3.1 ілеспелі сурет бойынша (көмекпен) шығын шығарма жазу

4.4 Қазақ тілі этикасын сақтап, сөйлеу мәдениетін меңгеру

4.4.4.1 әртүрлі жағдайларда өздерін дұрыс ұстап, сыпайы қатынас жасау дағдысын меңгеру

5. Тіл нормаларын қолдану

5.1 Орфографиялық нормалар

4.5.1.1 жалқы есімдер түбірлес сөздерге қатысты ережелерді сақтау

5.2 Орфоэпиялық нормалар

4.5.2.1 дауысты, дауыссыз дыбыстарды орфоэпиялық нормаға сай айту, жазу

5.3 Пунктуациялық нормалар

4.5.3.1 сөйлем түрлерін айтылу мақсатына қарай ажырату және сәйкес тыныс белгілерін (нүкте, сұрақ, леп белгісі) қолдану

5.4 Каллиграфиялық нормалар

4.5.4.1 әріптерді үзбей, біркелкі, таза жазуын жетілдіру

2-тоқсан

Менің отбасым және достарым

1. Дыбыс және әріп

1.1 Қазақ тілі дыбыстарын дұрыс айту

4.1.1.1 ауызекі сөйлеу тілінде буын және дыбыс үндеcтігін сақтап сөйлеу

1.2 Дыбыс және әріп арасындағы байланысы

4.1.2.1 әртүрлі жазбаша жұмыс түрлерінде дыбысты, әріпті сәйкес дұрыс қолдану (жазба, баспа әріптер)

1.3 Дауысты дыбыстардың жуан, жіңішкелігі

4.1.3.1 жуан (а, о, ы, ұ), жіңішке (ә,ө,і,ү) дауыстылар айтылуы мен естілуін ұғыну, сөзде дұрыс жазу; сөзге дыбыстық талдау жасау;
4.1.3.2 жұп (а-ә, о-ө, ы-і, ұ-ү) дауыстыларды ажырата білу; осы дыбыстар кездесетін сөздерге дыбыстық талдау жасай білу

1.4 Дыбыстардың буын құру функциясы

4.1.4.1 буын, тасымал ережелерін тәжірибе жүзінде меңгеру;
4.1.4.2 сөздің дыбыстық, буындық құрамын талдау негізінде дұрыс жазу

1.5 Қазақ тілі әліпбиі

4.1.5.1 қазақ тіліндегі әріптердің орналасу тәртібін білу;
4.1.5.2 алфавит анықтамасымен танысу, жаттау

1.6 Дауыссыз дыбыстардың топтпмасы

4.1.6.2 "Я, Ю" әріптердің емлесі;
4.1.6.3 жіңішкелік белгісі (ь) мен айыру белгісі (ъ)

Бізді қоршаған әлем

2. Сөз

2.1 Заттың атауын білдіретін сөздер

4.2.1.2 затты жеке және топтап айта білу (алма, өрік, алмұрт - жемістер)

2.2 Әрекетті білдіретін сөздер

4.2.2.1 қимыл сөздермен сөйлем құрау, жазу, қимыл сөздерді сөйлеу барысында дұрыс қолдану

2.3 Санды білдіретін сөздер

4.2.3.3 заттың санын білдіретін сөздерді заттың атын білдіретін сөздермен тіркестіру

2.4 Заттың сынын білдіретін сөздер

4.2.4.1 мәтіннен әртүрлі мағыналы сипат сөздерді табу, жазу;
4.2.4.2 заттарды үлгі бойынша өздігінен сипттап әңгімелеу

2.5 Түбірлес, мағынасы жақын, қарама-қарсы мағыналы сөздер

4.2.5.1 түбірлес сөздерді түсіну; түбірлес сөздердің анықтамасын білу;
4.2.5.2 түбірлес сөздерді табу, сөздің түбірін анықтау

3. Сөйлем

3.1 Сөз өзгерту дағдыларын қалыптастыру, жетілдіру

4.3.1.1 көптік, септік жалғауларды ауызша, жазбаша тілде қолдана білу

3.2 Сөзжасам дағдыларын дамыту

4.3.2.1 зат есім, сын есімдерді етістіктерге өзгерту, мағынасын түсіну, сөйлеуде қолдану (оқу-оқыды, сары-сарғайды)

3.3 Сөйлем түрлерімен таныстыру (хабарлы, сұраулы, лепті)

4.3.3.2 мәтіннен сөйлем түрлерін табу, түсіну;
4.3.3.3 сөйлемдерді салыстыру

3.4 Сөйлем құрау дағдыларын жетілдіру, сөйлем құрамын талдау

4.3.4.2 сөйлемді өзгертіп айту, жазу (хабарлы сөйлемнен сұраулы сөйлем құру)

4. Байланыстырып сөйлеу

4.1 Диалогтік сөйлеуін дамыту

4.4.1.2 сурет бойынша сұрақтар қоя білу

4.2 Мәтінмен жұмыс (сұраққа жауап беру, қысқаша мазмұнын айту)

4.4.2.2 өз бетімен мәтіннің жоспарын (өлең, жұмбақ, мақал-мәтел, жаңылтпаш) анықтап, мазмұнын айту

4.3 Әртүрлі жазба жұмыстарын ұсыну

4.4.3.1 ілеспелі сурет бойынша (көмекпен) шығын шығарма жазу;
4.4.3.2 басталған әңгімені аяқтау

4.4 Қазақ тілі этикасын сақтап, сөйлеу мәдениетін меңгеру

4.4.4.1 әртүрлі жағдайларда өздерін дұрыс ұстап, сыпайы қатынас жасау дағдысын меңгеру

5. 5. Тіл нормаларын қолдану

5.1 Орфографиялық нормалар

4.5.1.2 мұғалімнің көмегімен жаңа сөздерді қатесіз дұрыс жазу

5.2 Орфоэпиялық нормалар

4.5.2.1 дауысты, дауыссыз дыбыстарды орфоэпиялық нормаға сай айту, жазу

5.3 Пунктуациялық нормалар

4.5.3.1 сөйлем түрлерін айтылу мақсатына қарай ажырату және сәйкес тыныс белгілерін (нүкте, сұрақ, леп белгісі) қолдану

5.4 Каллиграфиялық нормалар

4.5.4.1 әріптерді үзбей, біркелкі, таза жазуын жетілдіру;
4.5.4.2 Қолжазба және баспа мәтінін тұтас сөздермен көшіріп жазу;
4.5.4.3 25-30 сөзден құралған мәтінді жат жазу

3-тоқсан

Саяхат

1. Дыбыс және әріп

1.1 Қазақ тілде дыбыстарды дұрыс айту

4.1.1.1 ауызекі сөйлеу тілінде буын және дыбыс үндеcтігін сақтап сөйлеу

1.2 Дыбыс және әріп арасындағы байланысты бекіту

4.1.2.1 әртүрлі жазбаша жұмыс түрлерінде дыбысты, әріпті сәйкес дұрыс қолдану (жазба, баспа әріптер)

1.3 Дауысты дыбыстардың жуан, жіңішке бөлінуін түсіну

4.1.3.3 әртүрлі жұмыс түрлерінде жуан, жіңішке дыбыстыларды дұрыс өзбетімен қолдану

1.4 Дауыстылардың буын құру функциясын түсіну

4.1.4.3 екпін, екпін түспейтін буындар;
4.1.4.4 екпіннің мағына ажыратушылық қызметі

4.1.5.3 алфавит ретін бекітуге арналған әртүрлі тапсырмаларды өздігінен орындау

4.1.5.3 алфавит ретін бекітуге арналған әртүрлі тапсырмаларды өздігінен орындау

1.6 Дауыссыз дыбыстардың бөлінуі

4.1.6.3 "И, Й" әріптердің жазылуы. Осы әріптер кездесетін сөздерге буындық және дыбыстық талдау жасау

2. Сөз

2.1 Заттың атын білдіретін сөздер

4.2.1.3 жалқы есімдер; жалқы есімдер туралы түсінікті кеңейту (өзен, теңіз, тау атаулары);
жалқы есім сөздерін ережелерге сай сақтап жазу

2.2 әрекетті білдіретін сөздер

4.2.2.2 қимыл сөздерді жағына, шағына қарай өзгертіп, қолдану

2.3 Заттың санын білдіретін сөздер

4.2.3.3 заттың санын білдіретін сөздерді заттың атын білдіретін сөздермен тіркестіру

2.4 Заттың сынын білдіретін сөздер

4.2.4.3 баяндау барысында интонация элементтерін, вербальдық емес тілдік құралдарды қолдану

2.5 Түбірлес, мағынасы жақын, қарама-қарсы мағыналы сөздер

4.2.5.2 түбірлес сөздерді табу, сөздің түбірін анықтау


3. Сөйлем

3.1 Сөз өзгерту дағдыларын қалыптастыру, жетілдіру

4.3.1.1 көптік, септік жалғауларды ауызша, жазбаша тілде қолдана білу

3.2 Сөзжасам дағдыларын дамыту

4.3.2.1 зат есім, сын есімдерді етістіктерге өзгерту, мағынасын түсіну, сөйлеуде қолдану (оқу-оқыды, сары-сарғайды)

3.3 Сөйлем түрлерімен таныстыру (хабарлы, сұраулы, лепті)

4.3.3.4 сөйлемдердің түріне байланысты интонацияны, дауыс күшін қолданып айту

3.4 Сөйлем құрау дағдыларын жетілдіру, сөйлем құрамын талдау

4.3.4.3 сөйлемнің тұрлаулы мүшелерімен танысу: бастауыш, баяндауыш (атап қана өту);
4.3.4.4 үлгі бойынша, әртүрлі сөйлем түрлерін құрастыру

Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті

4. Байланыстырып сөйлеу

4.1 Диалогтік сөйлеуін дамыту

4.4.1.3 мәтін бойынша сұрақтар қоя білу

4.2 Мәтінмен жұмыс (сұраққа жауап беру, қысқаша мазмұнын айту)

4.4.2.3 өз бетімен өлең, жұмбақ, мақал-мәтел, жаңылтпаш жаттау;
4.4.2.4 мәтінді оқып, сұрақтарға жауап жазу

4.3 Әртүрлі жазба жұмыстарын ұсыну

4.4.3.2 басталған әңгімені аяқтау;
4.4.3.3 сөздік диктант жазу

4.4 Қазақ тілі этикасын сақтап, сөйлеу мәдениетін меңгеру

4.4.4.1 әртүрлі жағдайларда өздерін дұрыс ұстап, сыпайы қатынас жасау дағдысын меңгеру


5. Тілдік нормалардың қолданылуы

5.1 Орфографиялық нормаларды сақтау

4.5.1.1 жалқы есімдер түбірлес сөздерге қатысты ережелерді сақтау;
4.5.1.2 мұғалімнің көмегімен жаңа сөздерді қатесіз дұрыс жазу

5.2 Орфоэпиялық нормаларды сақтау

4.5.2.1 дауысты, дауыссыз дыбыстарды орфоэпиялық нормаға сай айту, жазу

5.3 Пунктуациялық нормаларды сақтау

4.5.3.1 сөйлем түрлерін айтылу мақсатына қарай ажырату және сәйкес тыныс белгілерін (нүкте, сұрақ, леп белгісі) қолдану

5.4 Каллиграфиялық нормаларды сақтау

4.5.4.1 әріптерді үзбей, біркелкі, таза жазуын жетілдіру;
4.5.4.2 қолжазба және баспа мәтінін тұтас сөздермен көшіріп жазу;
4.5.4.3 25-30 сөзден құралған мәтінді жат жазу.

4-тоқсан

Тағам және сусын

1. Дыбыс және әріп

1.1 Қазақ тілі дыбыстарын дұрыс айту

4.1.1.1 ауызекі сөйлеу тілінде буын және дыбыс үндеcтігін сақтап сөйлеу

1.2 Дыбыс және әріп арасындағы байланысы

4.1.2.1 әртүрлі жазбаша жұмыс түрлерінде дыбысты, әріпті сәйкес дұрыс қолдану (жазба, баспа әріптер)

1.3 Дауысты дыбыстардың жуан, жіңішкелігі

4.1.3.1 жуан (а, о, ы, ұ), жіңішке (ә,ө,і,ү) дауыстылар айтылуы мен естілуін ұғыну, сөзде дұрыс жазу; сөзге дыбыстық талдау жасау;
4.1.3.2 жұп (а-ә, о-ө, ы-і, ұ-ү) дауыстыларды ажырата білу; осы дыбыстар кездесетін сөздерге дыбыстық талдау жасай білу;
4.1.3.3 әртүрлі жұмыс түрлерінде жуан, жіңішке дыбыстыларды дұрыс өзбетімен қолдану

1.4 Дыбыстардың буын құру функциясы

4.1.4.1 буын, тасымал ережелерін тәжірибе жүзінде меңгеру;
4.1.4.2 сөздің дыбыстық, буындық құрамын талдау негізінде дұрыс жазу;
4.1.4.3 екпін, екпін түспейтін буындар;
4.1.4.4 екпіннің мағына ажыратушылық қызметі;
4.1.4.5 бір буыннан, көп буыннан туратын сөздерді тасымалдау

1.5 Қазақ тілі әліпбиі

4.1.5.1 қазақ тіліндегі әріптердің орналасу тәртібін білу;
4.1.5.2 алфавит анықтамасымен танысу, жаттау;
4.1.5.3 алфавит ретін бекітуге арналған әртүрлі тапсырмаларды өздігінен орындау

1.6 Дауыссыз дыбыстардың топтпмасы

4.1.6.4 "В, Ф" дыбысы мен әріптері; айтылуы мен жазылуында ажырату; сөздерге дыбыстық-буындық талдау жасау

 
2. Сөз

2.1 Заттың атауын білдіретін сөздер

4.2.1.1 затты жеке және оның бөліктерін атай білу (үстел-беті, аяғы, тартпасы);
4.2.1.2 затты жеке және топтап айта білу (алма, өрік, алмұрт - жемістер);
4.2.1.3 жалқы есімдер. Жалқы есімдер туралы түсінікті кеңейту (өзен, теңіз, тау атаулары). Жалқы есім сөздерін ережелерге сай сақтап жазу.

2.2 Әрекетті білдіретін сөздер

4.2.2.1 қимыл сөздермен сөйлем құрау, жазу, қимыл сөздерді сөйлеу барысында дұрыс қолдану;
4.2.2.2 қимыл сөздерді жағына, шағына қарай өзгертіп, қолдану

2.3 Санды білдіретін сөздер

4.2.3.3 заттың санын білдіретін сөздерді заттың атын білдіретін сөздермен тіркестіру

2.4 Заттың сынын білдіретін сөздер

4.2.4.1 мәтіннен әртүрлі мағыналы сипат сөздерді табу, жазу;
4.2.4.2 заттарды үлгі бойынша өздігінен сипттап әңгімелеу;
4.2.4.3 баяндау барысында интонация элементтерін, вербальдық емес тілдік құралдарды қолдану

2.5 Түбірлес, мағынасы жақын, қарама-қарсы мағыналы сөздер

4.2.5.1 түбірлес сөздерді түсіну; түбірлес сөздердің анықтамасын білу;
4.2.5.2 түбірлес сөздерді табу, сөздің түбірін анықтау;
4.2.5.3 түбірлес сөздерге өзгерту дағдыларын меңгеру

Дені саудың – жаны сау

3. Сөйлем

3.1 Сөз өзгерту дағдыларын қалыптастыру, жетілдіру

4.3.1.1 көптік, септік жалғауларды ауызша, жазбаша тілде қолдана білу

3.2 Сөзжасам дағдыларын дамыту

4.3.2.1 зат есім, сын есімдерді етістіктерге өзгерту, мағынасын түсіну, сөйлеуде қолдану (оқу-оқыды, сары-сарғайды)

3.3 Сөйлем түрлерімен таныстыру (хабарлы, сұраулы, лепті)

4.3.3.1 сөйлем түрлерімен танысу (хабарлы, сұраулы, лепті) ажырату;
4.3.3.2 мәтіннен сөйлем түрлерін табу, түсіну;
4.3.3.3 сөйлемдерді салыстыру;
4.3.3.4 сөйлемдердің түріне байланысты интонацияны, дауыс күшін қолданып айту;
4.3.3.5 пунктуациялық, орфографиялық нормаға сәйкес жаза білу

3.4 Сөйлем құрау дағдыларын жетілдіру, сөйлем құрамын талдау

4.3.4.3 сөйлемнің тұрлаулы мүшелерімен танысу: бастауыш, баяндауыш (атап қана өту);
4.3.4.4 үлгі бойынша, әртүрлі сөйлем түрлерін құрастыру;
4.3.4.5 өзбетімен әртүрлі сөйлем түрлерін құрастыру

4. Байланыстырып сөйлеу

4.1 Диалогтік сөйлеуін дамыту

4.4.1.1 іс-әрекет бойынша сұрақтар қоя білу;
4.4.1.2 сурет бойынша сұрақтар қоя білу;
4.4.1.3 мәтін бойынша сұрақтар қоя білу

4.2 Мәтінмен жұмыс (сұраққа жауап беру, қысқаша мазмұнын айту)

4.4.2.3 өз бетімен өлең, жұмбақ, мақал-мәтел, жаңылтпаш жаттау;
4.4.2.4 мәтінді оқып, сұрақтарға жауап жазу;
4.4.2.5 мәтінді өткен ережелерді; сақтап, көшіру. Тыныс белгілерін қою

4.3 Әртүрлі жазба жұмыстарын ұсыну

4.4.3.1 ілеспелі сурет бойынша (көмекпен) шығын шығарма жазу;
4.4.3.2 басталған әңгімені аяқтау;
4.4.3.3 сөздік диктант жазу;
4.4.3.4 сөйлемді аяқтап жазып үйрену

4.4 Қазақ тілі этикасын сақтап, сөйлеу мәдениетін меңгеру

4.4.4.1 әртүрлі жағдайларда өздерін дұрыс ұстап, сыпайы қатынас жасау дағдысын меңгеру

5. Тіл нормаларын қолдану

5.1 Орфографиялық нормалар

4.5.1.1 жалқы есімдер түбірлес сөздерге қатысты ережелерді сақтау;
4.5.1.2 мұғалімнің көмегімен жаңа сөздерді қатесіз дұрыс жазу

5.2 Орфоэпиялық
нормалар

4.5.2.1 дауысты, дауыссыз дыбыстарды орфоэпиялық нормаға сай айту, жазу

5.3 Пунктуациялық нормалар

4.5.3.1 сөйлем түрлерін айтылу мақсатына қарай ажырату және сәйкес тыныс белгілерін (нүкте, сұрақ, леп белгісі) қолдану

5.4 Каллиграфиялық нормалар

4.5.4.1 әріптерді үзбей, біркелкі, таза жазуын жетілдіру;
4.5.4.2 қолжазба және баспа мәтінін тұтас сөздермен көшіріп жазу;
4.5.4.3 25-30 сөзден құралған мәтінді жат жазу

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сәуірдегі
№ 115 бұйрығына
549 -қосымша

Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған бастауыш білім беру деңгейінің 2-4 сыныптары үшін "Орыс тілі" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (оқыту орыс тілінде)

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды– ҚР Білім және ғылым министрінің 05.02.2020 № 51 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1 - тарау. Жалпы ережелер

      1. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған бастауыш білім беру деңгейінің 2-4 сыныптары үшін "Орыс тілі" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (бұдан әрі-Бағдарлама) "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      2. Бағдарлама мақсаты - білім алушылардың ауызша және жазбаша сөйлеудің тәжирибелік дағдыларын меңгеру үшін қажетті грамматика, орфография және пунктуация бойынша қарапайым білімдерін қалыптастыру.

      3. Бағдарлама міндеттері:

      1) айтылым, тыңдалым, оқылым, жазылым дағдыларын дамыту;

      2) тілдің дыбыстық құрамын, грамматика және жазу бойынша қарапайым мәліметтерді меңгеру негізінде сауатты жазудың дағдыларын қалыптастыру;

      3) өз ойларын ауызша және жазбаша түрде дәйекті және дұрыс баяндауға үйрету;

      4) қарапайым орфографиялық және пунктуациялық ережелерді практикалық түрде меңгеру;

      5) білім алушылардың сабаққа, ересектермен және сыныптастармен қатынас жасауға қызығушылығын дамыту;

      6) білім алушыларға тіл мен әдеби мұрасын меңгертіп, ана тілі мен туған халқының мәдениетін құрметтеуге үйрету.

      4. Түзете-дамыту міндеттері:

      1) білім алушылардың ақыл-ой және сөйлеу тілінің дамуына ықпал ету, танымдық іс-әрекетінің кемшіліктерін жеңу;

      2) сөз байлығын дамыту, жетілдіру;

      3) дербестікті, ұқыптылықты, жауапкершілікті қалыптастыру;

      4) білім алушылардың адамгершілік қасиеттерін дамыту.

2 - тарау. Оқу процесін ұйымдастырудағы педагогикалық тәсілдер

      5. "Орыс тілі" пәні бойынша оқу процесін ұйымдастыруға арналған педагогикалық тәсілдердің іске асырылуы білім алушылардың арнайы оқу қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған.

      6. Компенсаторлық-дамыта оқыту қағидасы арнайы әдістермен және оқу-әдістемелік: үздіксіз қайталау, жаңа материалды менгеру үшін арнайы жағдай жасау, міндетті түрде көрнекіліктерді қолдану, балалардың заттық-тәжирибелік іс-әрекетін кеңінен пайдалану, әрекеттерінің алгоритмделуі, орындаған жұмыстарын баяндап отыруды талап ету, оқу әрекетінің әр қадамына басшылық ету, бақылау тәсілдерімен қамтамасыз етіледі.

      7. Ойлау, тіл және коммуникация дамуының біртұтастық қағидасы сөйлеу тілінің негізіндегі қарым-қатынастың үнемі дамуын қарастырып, сөздік-логикалық ойлау қабілетінің қалыптасуы мен мінез-құлығының реттелуіне әсерін тигізеді.

      8. Іс-әрекеттік тәсіл педагогтың жетекшілігімен орындалатын оқушылардың заттық-тәжірибелік, ойын, бейнелеу, қолданбалы әрекетін кеңінен қолдануды және орындаған әрекеттерін айтып отыруды көздейді, ал ол өз бетінше, білім алушылардың жоғары психикалық функцияларының дамуына және өмірлік тәжірибесінің жинақталуына ықпал етеді.

      9. Жеке тәсілі және саралап оқыту қағидасы оқу материалын меңгеру кезінде байқалатын білім алушылардың вариативті типологиялық ерекшеліктерімен байланысты болады және олардың білім, білік, дағдылардың менгеруінің сапасына әсер етеді.

      10. Саралап оқыту барысында мұғалім білім алушылардың түрлі типологиялық топтары үшін оқу материалының әр түрлі көлемі мен күрделілігін, білім алушылардың оқу тапсырмаларын орындау дербестік дәрежесін, көрнекі-дидактикалық материалдардың түрлерін қолданады.

      11. Білім алушылардың психикалық және дене ерекшеліктерін түзеу мақсатында тіл сабағында қолданылатын әдістер мен тәсілдер:

      1) түсінік беру әдісі;

      2) дидактикалық ойындар;

      3) тірек сызбалар;

      4) анықтамалық материалдар үшін дәптер дайындау және қолдану;

      5) "үнсіз" сұрақ;

      6) заттық, сюжеттік суреттерді қолдана отырғандағы тіл шығармашылығы.

      12. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың жетістіктерін бағалау тек ішкі бағалаумен жүзеге асырылады.

      13. Деңгейлік мақсаттарға сәйкес әзірленген тапсырмалар мен жаттығулар бағалаудың құралы болып есептеледі.

      14. Оқу бағдарламасының мазмұнын меңгеру нәтижелерін тікелей мұғалім бағалайды, жүйелі түрде бақылау-бағалау әрекеттерін жүзеге асырады.

      15. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларды оқытудың нәтижелілігін бағалау ағымдық (сабақ бойынша), кезеңдік (тақырыптық) және қорытынды бақылау түрінде іске асырылады.

      16. Ағымдық бақылау оқытудың мазмұны мен әдістерін дұрыс таңдау мақсатында жүргізіледі; педагог сабақта білім алушылардың қызметін бақылауды, практикалық және дербес жұмыстарды, ұжымдық қызмет түрлерін талдауды пайдаланады.

      17. Кезеңдік (тақырыптық) бақылау әр типологиялық топтағы білім алушылардың оқу материалын меңгерудегі түрлі мүмкіндіктері ескеріле отырып, тақырыбтың, тараудың аяғында жүргізіледі.

      18. Әр білім алушының оқу жетістіктері мен даму динамикасын талдау мақсатында тоқсанның, жылдың аяғында қорытынды бақылау жүргізіліп, жетістіктері оқу картасына еңгізіледі.

3 - тарау. "Орыс тілі" пәнінің мазмұнын ұйымдастыру

      19. Объем учебной нагрузки по учебному предмету "Русский язык" составляет:

      1) во 2 классе – 3 часа в неделю, 102 часа в учебном году;

      2) в 3 классе – 3 часа в неделю, 102 часа в учебном году;

      3) в 4 классе - 3 часа в неделю, 102 часа в учебном году.

      20. Содержание Программы включает следующие разделы:

      1) раздел "Повторение";

      2) раздел "Звуки и буквы";

      3) раздел "Слово";

      4) раздел "Предложение";

      5) раздел "Связная речь";

      6) раздел "Письмо и чистописание".

      21. Раздел "Звуки и буквы" включает подразделы:

      1) гласные звуки и буквы;

      2) согласные звуки и буквы;

      3) звуко-буквенный анализ слов.

      22. Раздел "Слово" включает подразделы:

      1) различение основных категорий слов (слова-названия предметов, действий, признаков);

      2) собственные имена;

      3) предлоги.

      23. Раздел "Предложение" включает подразделы:

      1) предложение.

      24. Раздел "Связная речь" включает подразделы:

      1) составление рассказа;

      2) ответы на вопросы и диалог;

      25. Раздел "Письмо и чистописание" включает подразделы:

      1) списывание и письмо под диктовку;

      2) соблюдение пунктуационных норм;

      3) соблюдение орфографических норм;

      4) исправление ошибок в работе.

      26. Базовое содержание учебного предмета "Русский язык" для 2 класса:

      1) повторение: звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв. Буквы сходные по начертанию, их различение. Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью и количеством звуков в слове. Слова со стечением согласных. Составление предложений из двух-трех слов;

      2) звуки и буквы: звуки гласные и согласные, их различение. Ударение. Гласные ударные и безударные, их различение в двусложных словах. Постановка знака ударения. Слова с гласной "Э". Слова с буквами "И" и "Й", их различение. Слова с гласными "И, Е, Ю, Я" в начале слова и после гласных. Согласные звонкие и глухие, сонорные (р-л), свистящие и шипящие, аффрикаты, их различение на слух и в произношении. Написание слов с этими согласными. Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в произношении. Обозначение мягкости согласных буквами "И, Е, Ю, Я". Буква "Ь" для обозначения мягкости согласных в конце слова. Практические упражнения в чтении и написании слов с разделительными "Ь и Ъ";

      3) изучение слов, обозначающих предметы: называние предметов и различение их по вопросам кто? что?; называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов (стол - столы; рама - рамы); различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул - спинка, сиденье, ножки); сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства (стакан - кружка; кушетка - диван); умение различать слова по их отношению к родовым категориям (игрушки, одежда, обувь); большая буква в именах, фамилиях людей, в кличках животных;

      4) изучение слов, обозначающих действия: называние действий предметов по вопросам что делает? что делают?; группировка действий по признаку их однородности (кто как голос подает, кто как передвигается); различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает); умение согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, обозначающими предметы;

      5) предлоги: знакомство с предлогом как отдельным словом (в, на, из, у, с). Раздельное написание предлога со словом, к которому он относится (под руководством учителя). Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из словаря учебника;

      6) предложение: практическое знакомство с предложением; закончить начатое предложение; составление предложений из слов, данных в нужной форме вразбивку; выделение предложений из текста; написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце предложения;

      7) связная речь: ответы на вопросы по картинке, по серии сюжетных картин, по теме, данной учителем; участие в беседе; связное высказывание по предложенному плану в виде вопросов (3-4 пункта);

      8) письмо и чистописание: письмо строчных и прописных букв, слов. Составление и запись слов под картинками. Списывание с рукописного и печатного текстов. Письмо под диктовку букв, слов, простых по структуре предложений. Письмо слов с пропущенной буквой. Запись слов на определҰнную букву. Письмо зрительных, слуховых и объяснительных диктантов.

      27. Базовое содержание учебного предмета "Русский язык" для 3 класса:

      1) повторение: употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в конце. Составление предложений по вопросу, на тему, из слов, данных в нужной форме вразбивку. Выделение предложений из речи и текста;

      2) звуки и буквы: звуки и буквы: порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном порядке нескольких слов. Составление списков обучающихся по алфавиту. Нахождение слов в словаре. Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слова на слоги. Гласные "И, Е, Ю, Я, Э" в начале слова и после гласных. Перенос части слова при письме. Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. Гласные ударные и безударные. Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных при обозначении мягкости буквами "И, Е, Е, Ю, Я". Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой "Ь". Разделительный "Ь" перед гласными "Е, Е, Я, Ю, И". Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание "ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ". Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на конце слова. Проверка написания путем изменения формы слова (гриб - грибы);

      3) изучение слов, обозначающих предметы: закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять их в тексте, различать по вопросам что? кто? и правильно употреблять в речи в различных формах в зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по вопросам кого? Чего? Кому? Чему? Кого? Что? Кем? Чем? О ком? О чем? Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, аулов, улиц. Большая буква в этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса школы;

      4) изучение слов, обозначающих действия: закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умение находить их в тексте, различать по вопросам: "Что делает? Что делал? Что будет делать? Что сделает?", правильно согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы. Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду действий;

      5) изучение слов, обозначающих признаки предметов: слова, обозначающие признаки (качества) предметов: называние признака данного предмета по вопросам: Какой? Какая? Какое? Какие?; нахождение слов, обозначающих признаки, в тексте и правильное отнесение их к словам, обозначающим предметы; подбор и называние ряда признаков данного предмета и определение предмета по ряду признаков, сравнение двух предметов по их качествам; согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими предметы;

      6) предлог: Предлоги к, от, под, над, о (об). Раздельное написание их со словами (с помощью учителя);

      7) предложение: практическое знакомство с построением простого предложения. Составление предложений с употреблением вопросов падежей. Выделение в тексте или составление предложений на тему, заданную учителем. Умение закончить предложение или дополнить его по одному - двум вопросам. Составление предложений из слов, данных в начальной форме. Умение ответить на заданный вопрос, записать ответ;

      8) связная речь: несложный деформированный текст по картинам. Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу. Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем;

      9) письмо и чистописание: списывание рукописного и печатного текста целыми словами. Письмо под диктовку текста (20 – 25 слов).

      28. Базовое содержание учебного предмета "Русский язык" для 4 класса:

      1) повторение: практическое построение простого предложения. Составление предложений с употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; заканчивание предложений; восстановление нарушенного порядка слов в предложении;

      2) звуки и буквы: алфавит. Употребление "Ь" на конце и в середине слова. Разделительный "Ь" перед гласными "Е, Е, Ю, Я, И". Сочетание гласных с шипящими. Правописание "ЖИ, ШИ, ЧА, ЧУ, ЩА, ЩУ". Правописание звонких и глухих согласных в конце и в середине слова. Проверка написания путем изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. Ударение. Различение ударных и безударных гласных в корне. Проверка написания путем изменения формы слова;

      3) слово: различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. Большая буква в именах собственных;

      4) предлог: предлоги "до, без, под, над, около, перед". Раздельное написание предлогов со словами;

      5) предложение: членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком, или, о чем говорится в тексте, что говорится. Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. Установление связи между словами в предложении по вопросам. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки). Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды);

      6) связная речь: составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством учителя и самостоятельно. Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному вопроснику после устного разбора содержания, языка и правописания. Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно составленному плану в виде вопросов. Составление и написание под руководством учителя небольшого письма родным, товарищам, Адрес на конверте; Составление текста из предложений, данных в разбивку;

      7) письмо и чистописание: списывание текста целыми словами. Письмо под диктовку текста (25 – 30 слов).

      29. Распределение учебного материала по классам (четвертям) в настоящей программе является примерным, учитель вправе переносить изучение учебного материала из одного класса в другой (из одной четверти в другую) с учетом особенностей его усвоения обучающимися. Учитель самостоятельно определяет количество часов, необходимое для изучения каждой темы. Обучение в каждом классе следует начинать с повторения ранее изученного материала.

Глава 4. Система целей обучения

      30. В учебной программе сформулированы ожидаемые результаты, представленные в виде системы целей обучения, которые служат основой для определения содержания и последовательности изучения учебного материала каждого раздела, а также являются критериями оценивания достижений обучающихся.

      31. Для удобства использования учебных целей и проведения мониторинга введена кодировка. В коде первое число обозначает класс, второе число - раздел, третье число – подраздел, четвертое число показывает нумерацию учебной цели. Например, в кодировке 1.1.3.4: "1" - класс, "1.3" - подраздел, "4" - нумерация учебной цели.

      32. Ожидаемые результаты по целям обучения:

      1) раздел "Звуки и буквы":

      таблица 1

Подразделы

Цели обучения

2 класс

3 класс

4 класс

1.1 Гласные звуки и буквы

2.1.1.1 пропевать гласный звук на выдохе;
2.1.1.2 соотносить гласные звуки и буквы;
2.1.1.3 находить гласные буквы в кассе букв;
2.1.1.4 обозначать гласные звуки фишкой красного цвета

3.1.1.1 пропевать гласный звук на выдохе;
3.1.1.2 соотносить гласные звуки и буквы;
3.1.1.3 находить гласные буквы в кассе букв;
3.1.1.4 обозначать гласные звуки фишкой красного цвета;
3.1.1.5 знать о слогообразующей роли гласных;
3.1.1.6 делить слова на слоги

4.1.1.1 пропевать гласный звук на выдохе;
4.1.1.2 соотносить гласные звуки и буквы;
4.1.1.3 находить гласные буквы в кассе букв;
4.1.1.4 обозначать гласные звуки фишкой красного цвета;
4.1.1.5 знать о слогообразующей роли гласных;
4.1.1.6 делить слова на слоги;
4.1.1.7 определять количество слогов в слове по количеству гласных

1.2 Согласные звуки и буквы

2.1.2.1 правильно произносить и называть согласные звуки;
2.1.2.2 обозначать согласные звуки синим или зелҰным кружком

3.1.2.1 правильно произносить и называть согласные звуки;
3.1.2.2 обозначать согласные звуки синим или зелҰным кружком;
3.1.2.3 давать характеристику звуку с помощью учителя

4.1.2.1 правильно произносить и называть согласные звуки;
4.1.2.2 обозначать согласные звуки синим или зелҰным кружком;
4.1.2.3 самостоятельно дать характеристику звуку

1.3 Звуко-буквенный анализ слов

2.1.3.1 с помощью учителя и коллективно проводить звуко-буквенный анализ слов;
2.1.3.2 различать гласные и согласные звуки;
2.1.3.3 давать характеристику услышанному звуку (или предложенному), обозначать его графически и записать с помощью буквы;
2.1.3.4 различать звонкие и глухие согласные;
2.1.3.5 различать и называть свистящие и шипящие звуки;
2.1.3.6 правильно произносить и называть аффрикаты;
2.1.3.7 правильно писать слова с этими согласными;
2.1.3.8 правильно читать и писать слова с "И и Й";
2.1.3.9 правильно писать буквы, сходные по начертанию, их различение по количеству одинаковых элементов (И – Ш), по наличию или отсутствию одного из элементов (Г-П), по взаимоположению элементов (В-Д);
2.1.3.10 правильно читать, выделять первый звук и писать слова, начинающиеся на "Е, Ң, Ю, Я";
2.1.3.11 различать, правильно читать и писать твҰрдые и мягкие согласные, слоги и слова с ними;
2.1.3.12 после мягких согласных писать буквы: "И, Я, Ю, Е, Ң";
2.1.3.13 правильно читать и писать слова с "Ь";
2.1.3.14 обозначать на письме мягкость согласных с помощью "Ь"

3.1.3.1 с помощью учителя и коллективно проводить звуко-буквенный анализ слов;
3.1.3.2 различать гласные и согласные звуки, обозначать их на письме графически и с помощью букв;
3.1.3.3 делить слова на слоги, называть гласные, образующие слог;
3.1.3.4 составлять слоги из букв разрезной азбуки;
3.1.3.5 анализировать слова по звуковому составу;
3.1.3.6 переносить слова по слогам;
3.1.3.7 слышать два звука в словах с гласными "И, Е, Ң, Я, Ю" в начале слова и после гласных;
3.1.3.8 знать алфавит;
3.1.3.9 располагать несколько слов в алфавитном порядке;
3.1.3.10 найти нужные слова в словаре;
3.1.3.11 ставить ударение в двусложных и трехсложных словах;
3.1.3.12 различать ударные и безударные гласные, правильно писать слова с безударными гласными;
3.1.3.13 различать твердые и мягкие согласные на слух;
3.1.3.14 различать твердые и мягкие согласные на письме;
3.1.3.15 писать буквы "И, Е, Ң, Ю, Я" после мягких согласны;
3.1.3.16 обозначать мягкость согласных на конце и в середине слова с помощью Ь;
3.1.3.17 знать и называть шипящие звуки;
3.1.3.18 правильно писать шипящие с гласными;
3.1.3.19 правильно писать слова с "жи-ши, ча-ща, чу-щу";
3.1.3.20 различать звонкие и глухие согласные на слух;
3.1.3.21 правильно писать звонкие и глухие согласные на конце слова;
3.1.3.22 подбирать проверочное слово для написания звонких и глухих согласных в конце слова

4.13.1 самостоятельно и коллективно проводить звуко-буквенный анализ слов;
4.1.3.2 различать гласные и согласные звуки;
4.1.3.3 давать характеристику услышанному звуку (или предложенному), обозначать его графически и записать с помощью буквы;
4.1.3.4 различать звонкие и глухие согласные;
4.1.3.5 различать и называть свистящие и шипящие звуки;
4.1.3.6 правильно произносить и называть аффрикат;
4.1.3.7 правильно писать слова с этими согласными;
4.1.3.8 правильно читать и писать слова с "И и Й";
4.1.3.9 правильно писать буквы, сходные по начертанию, их различение по количеству одинаковых элементов (И–Ш), по наличию или отсутствию одного из элементов (Г-П), по взаимоположению элементов (В-Д);
4.1.3.10 правильно читать, выделять первый звук и писать слова, начинающиеся на "Е, Ң, Ю, Я";
4.1.3.11 различать, правильно читать и писать твҰрдые и мягкие согласные, слоги и слова с ними;
4.1.3.12 после мягких согласных писать буквы: "И, Я, Ю, Е, Ң";
4.1.3.13 правильно читать и писать слова с "Ь";
4.1.3.14 обозначать на письме мягкость согласных с помощью "Ь"

      2) раздел "Слово":

      таблица 2

Подразделы

Цели обучения

2 класс

3 класс

4 класс

2.1 Различение основных категорий слов (слова-названия предметов, действий, признаков)

2.2.1.1 находить слова, обозначающие предметы;
2.2.1.2 различать слова – названия предметов по вопросам: кто? что?
2.2.1.3 подбирать слова на заданную учителем тему;
2.2.1.4 группировать предметы по группам;
2.2.1.5 узнавать и называть предмет по его частям;
2.2.1.6 сравнивать предметы (находить, чем похожи и чем отличаются);
2.2.1.7 группировать слова по родовым категориям
2.2.1.8 различать название предмета и имя предмета;
2.2.1.9 подбирать ряд признаков к предметам;
2.2.1.10 подбирать ряд действий к предметам; выделять слова, названия действий в тексте по вопросам;
2.2.1.11 подбирать слова действия к словам предметам;
2.2.1.12 согласовывать слова, обозначающие действия со словами, обозначающими предметы

3.2.1.1 находить слова, обозначающие предметы;
3.2.1.2 различать их по вопросам: что? и кто?;
3.2.1.3 согласовывать слова, обозначающие предметы, с другими словами в предложении;
3.2.1.4 находить слова, обозначающие действия предмета; 3.2.1.5 различать и задавать вопросы к словам, обозначающим действия: что делает? что делал? что будет делать? что сделает?;
3.2.1.6 правильно согласовывать слова, обозначающие действия со словами, обозначающими предмет;
3.2.1.7 подбирать к предмету слова, обозначающие действия;
3.2.1.8 определять предмет по ряду действий

4.2.1.1 находить слова, обозначающие предметы, действия, признаки;
4.2.1.2 различать их по вопросам;
4.2.1.3 согласовывать слова, обозначающие предметы, действия и признаки с другими словами в предложении;
4.2.1.4 различать основные категории слов (название предмета, действия, признака)

2.2 Собственные имена

2.2.2.1 находить имена собственные в тексте по большой букве и писать имена людей и клички животных с большой буквы;
2.2.2.2 различать название предмета и имя предмета

3.2.2.1 находить имена собственные в тексте;
3.2.2.2 знать, что названия городов, сел, аулов, улиц – имена собственные;
3.2.2.3 писать собственные имена с большой буквы;
3.2.2.4 правильно писать свое имя и фамилию;
3.2.2.5 знать свой домашний адрес и адрес школы

4.2.2.1 находить имена собственные в тексте;
4.2.2.2 писать собственные имена с большой буквы;
4.2.2.3 знать правило написания собственных имен;
4.2.2.4 правильно писать свое имя и фамилию;
4.2.2.5 знать свой домашний адрес и адрес школы и записывать его

2.3 Предлоги

2.2.3.1 соблюдать раздельное написание предлогов со словами;
2.2.3.2 правильно использовать предлоги в устной речи

3.2.3.1 соблюдать раздельное написание предлогов со словами;
3.2.3.2 правильно использовать предлоги в устной речи

4.2.3.1 соблюдать раздельное написание предлогов со словами;
4.2.3.2 правильно использовать предлог и в устной речи;
4.2.3.3 писать предлоги отдельно от слов;
4.2.3.4 использовать предлоги в речи;
4.2.3.5 находить предлоги в тексте;
4.2.3.6 вставлять нужный предлог в текст

      3) раздел "Предложение":

      таблица 3

Подразделы

Цели обучения

2 класс

3 класс

4 класс

3.1 Предложение

2.3.1.1 составлять предложение по заданной схеме и теме, предложенной учителем;
2.3.1.2 составлять схему услышанного предложения;
2.3.1.3 выделять предложения в тексте по заглавной букве в начале предложения и точке в конце;
2.3.1.4 графически обозначать предложение с помощью полосок;
2.3.1.5 писать первое слово в предложении с большой буквы и в конце предложения ставить точку

3.3.1.1 составлять предложения по схеме на заданную учителем тему;
3.3.1.2 выделять предложения из речи и текста;
3.3.1.3 писать предложение с заглавной буквы, ставить в конце предложения точку;
3.3.1.4 знать правило написания первого слова в предложении;
3.3.1.5 составлять предложения с употреблением вопросов падежей;
3.3.1.6 записывать ответ на вопрос;
3.3.1.7 дополнять предложение нужными словами;
3.3.1.8 составлять предложение из слов, данных в начальной форме;
3.3.1.9 восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении.

4.3.1.1 самостоятельно составлять предложения на заданную учителем тему;
4.3.1.2 вставлять нужное слово в предложение;
4.3.1.3 составлять предложение из слов, данных в начальной форме;
4.3.1.4 делить текст на предложения;
4.3.1.5 устанавливать связь между словами в предложении с помощью вопросов;
4.3.1.6 различать предложения по цели высказывания (по знакам в конце предложения);
4.3.1.7 вставлять нужные знаки в конце предложения (точку, восклицательный знак, вопросительный знак);
4.3.1.8 выделять в предложении слова, обозначающие о ком, или о чем говорится в тексте, что говорится;
4.3.1.9 находить подлежащее, сказуемое, второстепенные члены;
4.3.1.10 подчеркивать подлежащее одной чертой, сказуемое – двумя чертами, второстепенные члены – волнистой чертой;
4.3.1.11 распространять предложения второстепенными членами

      4) раздел "Связная речь":

      таблица 4

Подразделы

Цели обучения

2 класс

3 класс

4 класс

4.1 Составление рассказа

2.4.1.1 знать что такое предложение, расположение предложений в тексте

3.4.1.1 последовательно располагать предложения, данные учителем в логической последовательности;
3.4.1.2 восстановить несложный деформированный текст;
3.4.1.3 коллективно составлять рассказ на заданную учителем тему по картинкам и вопросам к ним

4.4.1.1 восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам;
4.4.1.2 описывать знакомый предмет по коллективно составленному плану в виде вопросов;
4.4.1.3 составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному вопроснику после коллективного разбора;
4.4.1.4 составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под руководством учителя и самостоятельно

4.2 Ответы на вопросы и диалог

2.4.2.1 отвечать на вопросы полным ответом, используя слова вопроса;
2.4.2.2 обращаться с просьбой к взрослому или товарищу;
2.4.2.3 задавать вопрос по выполненному действию;
2.4.2.4 участвовать в беседе;
2.4.2.5 составлять связное высказывание по предложенному плану в виде вопросов (3-4 пункта

3.4.2.1 отвечать на вопросы полным ответом, используя слова вопроса;
3.4.2.2 обращаться с просьбой к взрослому или товарищу;
3.4.2.3 задавать вопрос по выполненному действию, картинке, по заданной теме педагогом;
3.4.2.4 уметь знакомиться и представиться, используя диалог

4.4.2.1 отвечать на вопросы полным ответом, используя слова вопроса;
4.4.2.2 обращаться с просьбой к взрослому или товарищу;
4.4.2.3 задавать вопрос по картинке, прочитанному или прослушанному тексту;
4.4.2.4 уметь знакомиться и представиться, используя диалог;
4.4.2.5 пользоваться диалогом для речевого общения

      5) раздел "Письмо и чистописание":

      таблица 5

Подразделы

Цели обучения

2 класс

3 класс

4 класс

5.1 Списывание и письмо под диктовку

2.5.1.1 писать строчные и прописные буквы, соединять их в слова;
2.5.1.2 составлять и записывать слова под картинками;
2.5.1.3 выполнять под руководством учителя задание, предложенное в учебнике;
2.5.1.4 списывать с печатного и рукописного текста по слогам;
2.5.1.5 проверять написанные слова путҰм проговаривания;
2.5.1.6 писать под диктовку простые по структуре предложений, состоящие из слов, написание которых не расходится с их произношением;
2.5.1.7 списывать слова с дополнением пропущенных букв;
2.5.1.8 выписывать слова, начинающие на определҰнную букву;
2.5.1.9 писать зрительные, слуховые и объяснительные диктанты

3.5.1.1 списывать текст целыми словами;
3.5.1.2 писать под диктовку текст (20 – 25 слов)

4.5.1.1 списывать текст целыми словами;
4.5.1.2 писать под диктовку текст (20 – 25 слов);
4.5.1.3 составлять текст из предложений, данных в разбивку

5.2 Соблюдение пунктуационных норм

2.5.2.1 писать первое слово в предложении с большой буквы;
2.5.2.2 в конце предложения ставить точку;
2.5.2.3 находить границы предложения по заглавной букве в начале предложения и точке в конце предложения

3.5.2.1 писать первое слово в предложении с большой буквы;
3.5.2.2 в конце предложения ставить точку;
3.5.2.3 находить границы предложения по заглавной букве в начале предложения и точке в конце предложения;
3.5.2.4 с помощью педагога коллективно ставить нужный знак в конце предложений

4.5.2.1 писать первое слово в предложении с большой буквы;
4.5.2.2 в конце предложения ставить точку;
4.5.2.3 находить границы предложения по заглавной букве в начале предложения и точке в конце предложения;
4.5.2.4 самостоятельно ставить нужный знак в конце предложений;
4.5.2.5 найти границу предложения в тексте и поставить нужный знак препинания

5.3 Соблюдение орфографических норм

2.5.3.1 правильно писать слова с сочетаниями: жи-ши, ча-ща, чу-щу

3.5.3.1 находить изученные орфограммы в незнакомых словах;
3.5.3.2 правильно писать незнакомые слова с изученными орфограммами;
3.5.3.3 уметь пользоваться орфографическим словарҰм

4.5.3.1 писать слова, применяя знакомые правила правописания;
4.5.3.2 использовать орфографический словарь для проверки слов с непроверяемыми орфограммами;
4.5.3.3 писать слова, в соответствии с орфографическими правилами

5.4 Исправление ошибок в работе

2.5.4.1 с помощью педагога подбирать проверочное слово для исправления ошибок

3.5.4.1 подобрать нужное правило для проверки допущенной ошибки

4.5.4.1 подобрать нужное правило для проверки допущенной ошибки;
4.5.4.2 самостоятельно выполнять работу над ошибками

      33. Настоящая Программа реализуется на основе Долгосрочного плана к Типовой учебной программе по учебному предмету "Русский язык" для обучающихся с легкой умственной отсталостью 2-4 классов уровня начального образования по обновленному содержанию согласно приложению к настоящей Программе. В долгосрочном плане обозначен объем учебных целей реализуемых в каждом разделе.

      34. Распределение часов на изучение раздела и тем предоставляется на усмотрение учителя.

      35. Обучение реализуется в контексте единых сквозных тем для всех лет обучения в начальных классах, установленных с учетом особенностей интеллектального развития обучающихся.

  Приложение
к Типовой учебной программе
по учебному предмету
"Русский язык" для
2-4 классов уровня начального
образования по обновленному
содержанию

Долгосрочный план по реализации Типовой учебной программы по учебному предмету "Русский язык" для обучающихся с легкой умственной отсталостью 2-4 классов уровня начального образования по обновленному содержанию

      1) 2 класс:

      таблица 1

Сквозные темы

Раздел

Подразделы

Цели обучения

1 четверть

ВсҰ обо мне
Моя школа

Звуки и буквы

1.1 Гласные звуки и буквы

2.1.1.2 соотносить гласные звуки и буквы;
2.1.1.3 находить гласные буквы в кассе букв;
2.1.1.4 обозначать гласные звуки фишкой красного цвета

1.2 Согласные звуки и буквы

2.1.2.1 правильно произносить и называть согласные звуки;
2.1.2.2 обозначать согласные звуки синим или зелҰным кружком

1.3 Звуко-буквенный анализ слов

2.1.3.1 с помощью учителя и коллективно проводить звуко-буквенный анализ слов;
2.1.3.2 различать гласные и согласные звуки;
2.1.3.3 давать характеристику услышанному звуку (или предложенному), обозначать его графически и записать с помощью буквы;
2.1.3.4 различать звонкие и глухие согласные;
2.1.3.5 различать и называть свистящие и шипящие звуки;
2.1.3.6 правильно произносить и называть аффрикаты;
2.1.3.7 правильно писать слова с этими согласными

Письмо и чистописание

5.1 Списывание и письмо под диктовку

2.5.1.1 писать строчные и прописные буквы, соединять их в слова

2 четверть

Моя семья и друзья
Мир вокруг нас

Звуки и буквы

1.3 Звуко-буквенный анализ слов

2.1.3.2 различать гласные и согласные звуки и буквы;
2.1.3.3 давать характеристику услышанному звуку (или предложенному), обозначать его графически и записать с помощью буквы;
2.1.3.8 правильно читать и писать слова с "И и Й";
2.1.3.9 правильно писать буквы, сходные по начертанию, их различение по количеству одинаковых элементов (И – Ш), по наличию или отсутствию одного из элементов (Г-П), по взаимоположению элементов (В-Д);
2.1.3.10 правильно читать, выделять первый звук и писать слова, начинающиеся на "Е, Ң, Ю, Я"

Письмо и чистописание

5.1 Списывание и письмо под диктовку

2.5.1.1 писать строчные и прописные буквы, соединять их в слова;
2.5.1.2 составлять и записывать слова под картинками

3 четверть

Путешествие

Звуки и буквы

1.3 Звуко-буквенный анализ слов

2.1.3.10 правильно читать, выделять первый звук и писать слова, начинающиеся на "Е, Ң, Ю, Я";
2.1.3.11 различать, правильно читать и писать твҰрдые и мягкие согласные, слоги и слова с ними;
2.1.3.12 после мягких согласных писать буквы: "И, Я, Ю, Е, Ң";
2.1.3.13 правильно читать и писать слова с "Ь";
2.1.3.14 обозначать на письме мягкость согласных с помощью "Ь"

Традиции и фольклор

Слово

2.1 Различение основных категорий слов (слова-названия предметов, действий, признаков)

2.2.1.1 находить слова, обозначающие предметы;
2.2.1.2 различать слова – названия предметов по вопросам: кто? что?;
2.2.1.3 подбирать слова на заданную учителем тему;
2.2.1.4 группировать предметы по группам;
2.2.1.5 узнавать и называть предмет по его частям;
2.2.1.6 сравнивать предметы (находить, чем похожи и чем отличаются);
2.2.1.7 группировать слова по родовым категориям;
2.2.1.8 различать название предмета и имя предмета;
2.2.1.9 подбирать ряд признаков к предметам;
2.2.1.10 подбирать ряд действий к предметам; выделять слова, названия действий в тексте по вопросам;
2.2.1.11 подбирать слова действия к словам предметам;
2.2.1.12 согласовывать слова, обозначающие действия со словами, обозначающими предметы

Связная речь

4.2 Ответы на вопросы и диалог

2.4.2.1 отвечать на вопросы полным ответом, используя слова вопроса;
2.4.2.2 обращаться с просьбой к взрослому или товарищу;
2.4.2.3 задавать вопрос по выполненному действию

Письмо и чистописание

5.1 Списывание и письмо под диктовку

2.5.1.1 писать строчные и прописные буквы, соединять их в слова;
2.5.1.2 составлять и записывать слова под картинками;
2.5.1.3 выполнять под руководством учителя задание, предложенное в учебнике;
2.5.1.4 списывать с печатного и рукописного текста по слогам;
2.5.1.5 проверять написанные слова путҰм проговаривания

Письмо и чистописание

5.2 Соблюдение пунктуационных норм

2.5.2.1 писать первое слово в предложении с большой буквы;
2.5.2.2 в конце предложения ставить точку

5.3 Соблюдение орфографических норм

2.5.3.1 правильно писать слова с сочетаниями: жи-ши, ча-ща, чу-щу

4 четверть

Еда и напитки

Слово

2.1 Различение основных категорий слов (слова-названия предметов, действий, признаков)

2.2.1.7 группировать слова по родовым категориям;
2.2.1.8 различать название предмета и имя предмета;
2.2.1.9 подбирать ряд признаков к предметам;
2.2.1.10 подбирать ряд действий к предметам; выделять слова, названия действий в тексте по вопросам;
2.2.1.11 подбирать слова действия к словам предметам;
2.2.1.12 согласовывать слова, обозначающие действия со словами, обозначающими предметы

2.2 Собственные имена

2.2.1.7 группировать слова по родовым категориям;
2.2.1.8 различать название предмета и имя предмета;
2.2.1.9 подбирать ряд признаков к предметам;
2.2.1.10 подбирать ряд действий к предметам; выделять слова, названия действий в тексте по вопросам;
2.2.1.11 подбирать слова действия к словам предметам;
2.2.1.12 согласовывать слова, обозначающие действия со словами, обозначающими предметы

2.3 Предлоги

2.2.3.1 соблюдать раздельное написание предлогов со словами;
2.2.3.2 правильно использовать предлоги в устной речи

В здоровом теле – здоровый дух!

Предложение

3.1. Предложение

2.3.1.1 составлять предложение по заданной схеме и теме, предложенной учителем;
2.3.1.2 составлять схему услышанного предложения;
2.3.1.3 выделять предложения в тексте по заглавной букве в начале предложения и точке в конце;
2.3.1.4 графически обозначать предложение с помощью полосок;
2.3.1.5 писать первое слово в предложении с большой буквы и в конце предложения ставить точку

Связная речь

4.2 Ответы на вопросы и диалог

2.4.2.1 отвечать на вопросы полным ответом, используя слова вопроса;
2.4.2.2 обращаться с просьбой к взрослому или товарищу;
2.4.2.3 задавать вопрос по выполненному действию;
2.4.2.4 участвовать в беседе;
2.4.2.5 составлять связное высказывание по предложенному плану в виде вопросов (3-4 пункта)

Письмо и чистописание

5.1 Списывание и письмо под диктовку

2.5.1.1 писать строчные и прописные буквы, соединять их в слова;
2.5.1.2 составлять и записывать слова под картинками;
2.5.1.3 выполнять под руководством учителя задание, предложенное в учебнике;
2.5.1.4 списывать с печатного и рукописного текста по слогам;
2.5.1.5 проверять написанные слова путҰм проговаривания;
2.5.1.6 писать под диктовку простые по структуре предложений, состоящие из слов, написание которых не расходится с их произношением;
2.5.1.7 списывать слова с дополнением пропущенных букв;
2.5.1.8 выписывать слова, начинающие на определҰнную букву;
2.5.1.9 писать зрительные, слуховые и объяснительные диктанты

5.2 Соблюдение пунктуационных норм

2.5.2.1 писать первое слово в предложении с большой буквы;
2.5.2.2 в конце предложения ставить точку;
2.5.2.3 находить границы предложения по заглавной букве в начале предложения и точке в конце предложения

5.3 Соблюдение орфографических норм

2.5.3.1 правильно писать слова с сочетаниями: жи-ши, ча-ща, чу-щу

5.4 Исправление ошибок в работе

2.5.4.1 с помощью педагога подбирать проверочное слово для исправления ошибок

      2) 3 класс

      таблица 2

Сквозные темы

Раздел

Подразделы

Цели обучения

1 четверть

ВсҰ обо мне
Моя школа

Звуки и буквы

1.1 Гласные звуки и буквы

3.1.1.1 пропевать гласный звук на выдохе;
3.1.1.2 соотносить гласные звуки и буквы;
3.1.1.3 находить гласные буквы в кассе букв;
3.1.1.4 обозначать гласные звуки фишкой красного цвета;
3.1.1.5 знать о слогообразующей роли гласных;
3.1.1.6 делить слова на слоги

1.2 Согласные звуки и буквы

3.1.2.1 правильно произносить и называть согласные звуки;
3.1.2.2 обозначать согласные звуки синим или зелҰным кружком;
3.1.2.3 давать характеристику звуку с помощью учителя

1.3 Звуко-буквенный анализ слов

3.1.3.1 с помощью учителя и коллективно проводить звуко-буквенный анализ слов;
3.1.3.2 различать гласные и согласные звуки, обозначать их на письме графически и с помощью букв;
3.1.3.3 делить слова на слоги, называть гласные, образующие слог;
3.1.3.4 составлять слоги из букв разрезной азбуки;
3.1.3.5 анализировать слова по звуковому составу;
3.1.3.6 переносить слова по слогам;
3.1.3.7 слышать два звука в словах с гласными "И, Е,Ң, Я, Ю" в начале слова и после гласных;
3.1.3.8 знать алфавит;
3.1.3.9 располагать несколько слов в алфавитном порядке;
3.1.3.10 найти нужные слова в словаре;
3.1.3.11 ставить ударение в двусложных и трехсложных словах;
3.1.3.12 различать ударные и безударные гласные, правильно писать слова с безударными гласными


Связная речь

4.1 Составление рассказа

3.4.1.1 последовательно располагать предложения, данные учителем в логической последовательности

4.2 Ответы на вопросы и диалог

3.4.2.1 отвечать на вопросы полным ответом, используя слова вопроса;
3.4.2.2 обращаться с просьбой к взрослому или товарищу

Письмо и чистописание

5.1 Списывание и письмо под диктовку

3.5.1.1 списывать с рукописного и печатного текста;
3.5.1.2 писать под диктовку слова, небольшие предложения

2 четверть

Моя семья и друзья
Мир вокруг нас

Звуки и буквы

1.3 Звуко-буквенный анализ слов

3.1.3.11 ставить ударение в двусложных и трехсложных словах;
3.1.3.12 различать ударные и безударные гласные, правильно писать слова с безударными гласными;
3.1.3.13 различать твердые и мягкие согласные на слух;
3.1.3.14 различать твердые и мягкие согласные на письме;
3.1.3.15 писать буквы "И, Е, Ң, Ю, Я" после мягких согласны;
3.1.3.16 обозначать мягкость согласных на конце и в середине слова с помощью Ь;
3.1.3.17 знать и называть шипящие звуки;
3.1.3.18 правильно писать шипящие с гласными;
3.1.3.19 правильно писать слова с "жи-ши, ча-ща, чу-щу"

Связная речь

4.1 Составление рассказа

3.4.1.1 последовательно располагать предложения, данные учителем в логической последовательности;
3.4.1.2 восстановить несложный деформированный текст

4.2 Ответы на вопросы и диалог

3.4.2.2 обращаться с просьбой к взрослому или товарищу;
3.4.2.3 задавать вопрос по выполненному действию, картинке, по заданной теме педагогом

Письмо и чистописание

5.1 Списывание и письмо под диктовку

3.5.1.1 списывать текст целыми словами;
3.5.1.2 писать под диктовку текст (10 – 15 слов)

5.2 Соблюдение пунктуационных норм

3.5.2.1 писать первое слово в предложении с большой буквы;
3.5.2.2 в конце предложения ставить точку;
3.5.2.3 находить границы предложения по заглавной букве в начале предложения и точке в конце предложения

5.3 Соблюдение орфографических норм

3.5.3.1 находить изученные орфограммы в незнакомых словах;
3.5.3.2 правильно писать незнакомые слова с изученными орфограммами;
3.5.3.3 уметь пользоваться орфографическим словарҰм

5.4 Исправление ошибок в работе

3.5.4.1 подобрать с помощью учителя нужное правило для проверки допущенной ошибки

5.3 Соблюдение орфографических норм

3.5.3.1 находить изученные орфограммы в незнакомых словах;
3.5.3.2 правильно писать незнакомые слова с изученными орфограммами;
3.5.3.3 уметь пользоваться орфографическим словарҰм

5.4 Исправление ошибок в работе

3.5.4.1 подобрать с помощью учителя нужное правило для проверки допущенной ошибки

3 четверть

Путешествие

Звуки и буквы

1.3 Звуко-буквенный анализ слов

3.1.3.13 различать твердые и мягкие согласные на слух;
3.1.3.14 различать твердые и мягкие согласные на письме;
3.1.3.16 обозначать мягкость согласных на конце и в середине слова с помощью Ь;
3.1.3.17 знать и называть шипящие звуки;
3.1.3.18 правильно писать шипящие с гласными;
3.1.3.19 правильно писать слова с "жи-ши, ча-ща, чу-щу";
3.1.3.20 различать звонкие и глухие согласные на слух;
3.1.3.21 правильно писать звонкие и глухие согласные на конце слова;
3.1.3.22 подбирать проверочное слово для написания звонких и глухих согласных в конце слова

Традиции и фольклор

Слово

2.1 Различение основных категорий слов (слова-названия предметов, действий, признаков)

3.2.1.1 находить слова, обозначающие предметы;
3.2.1.2 различать их по вопросам: что? и кто?;
3.2.1.3 согласовывать слова, обозначающие предметы, с другими словами в предложении;
3.2.1.4 находить слова, обозначающие признаки предметов;
3.2.1.5 различать их по вопросам: какая? какой? Какое? Какие?;
3.2.1.6 согласовывать слова, обозначающие предметы, со словами признаками предметов;
3.2.1.7 находить слова, обозначающие действия предмета;
3..2.1.8 различать и задавать вопросы к словам, обозначающим действия: что делает? что делал? что будет делать? что сделает?;
3.2.1.9 правильно согласовывать слова, обозначающие действия со словами, обозначающими предмет;
3.2.1.10 подбирать к предмету слова, обозначающие действия;
3.2.1.11 определять предмет по ряду действий

2.2 Собственные имена

3.2.2.1 находить имена собственные в тексте;
3.2.2.2 знать, что названия городов, сел, аулов, улиц – имена собственные;
3.2.2.3 писать собственные имена с больших буквы;
3.2.2.4 правильно писать свое имя и фамилию;
3.2.2.5 знать свой домашний адрес и адрес школы

Связная речь

4.1 Составление рассказа

3.4.1.1 последовательно располагать предложения, данные учителем в логической последовательности;
3.4.1.2 восстановить несложный деформированный текст

4.2 Ответы на вопросы и диалог

3.4.2.1 отвечать на вопросы полным ответом, используя слова вопроса;
3.4.2.2 обращаться с просьбой к взрослому или товарищу;
3.4.2.3 задавать вопрос по выполненному действию, картинке, по заданной теме педагогом

Письмо и чистописание

5.1 Списывание и письмо под диктовку

3.5.1.1 списывать текст целыми словами
3.5.1.2 писать под диктовку текст (10 – 15 слов)

5.2 Соблюдение пунктуационных норм

3.5.2.1 писать первое слово в предложении с большой буквы
3.5.2.2 в конце предложения ставить точку
3.5.2.3 находить границы предложения по заглавной букве в начале предложения и точке в конце предложения

5.3 Соблюдение орфографических норм

3.5.3.1 находить изученные орфограммы в незнакомых словах
3.5.3.2 правильно писать незнакомые слова с изученными орфограммами

4 четверть

Еда и напитки

Слово

2.2 Собственные имена

3.2.2.1 находить имена собственные в тексте;
3.2.2.2 знать, что названия городов, сел, аулов, улиц – имена собственные;
3.2.2.3 писать собственные имена с большой буквы;
3.2.2.4 правильно писать свое имя и фамилию;
3.2.2.5 знать свой домашний адрес и адрес школы

2.3 Предлоги

3.2.3.1 соблюдать раздельное написание предлогов со словами;
3.2.3.2 правильно использовать предлоги в устной речи

В здоровом теле – здоровый дух!

Предложение

3.1. Предложение

3.3.1.1 составлять предложения по схеме на заданную учителем тему;
3.3.1.2 выделять предложения из речи и текста;
3.3.1.3 писать предложение с заглавной буквы, ставить в конце предложения точку;
3.3.1.4 знать правило написания первого слова в предложении;
3.3.1.5 составлять предложения с помощью вопросов;
3.3.1.6 записывать ответ на вопрос;
3.3.1.7 дополнять предложение словами по смыслу;
3.3.1.8 составлять предложение из слов, данных в начальной форме;
3.3.1.9 восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении

Связная речь

4.1 Составление рассказа

3.4.1.1 последовательно располагать предложения, данные учителем в логической последовательности;
3.4.1.2 восстановить несложный деформированный текст;
3.4.1.3 коллективно составлять рассказ на заданную учителем тему по картинкам и вопросам к ним

4.2 Ответы на вопросы и диалог

3.4.2.3 задавать вопрос по выполненному действию, картинке, по заданной теме педагогом;
3.4.2.4 уметь знакомиться и представиться, используя диалог;

Письмо и чистописание

5.1 Списывание и письмо под диктовку

3.5.1.1 списывать текст целыми словам;
3.5.1.2 писать под диктовку текст (20 – 25 слов)

5.3 Соблюдение орфографических норм

3.5.3.1 находить изученные орфограммы в незнакомых словах;
3.5.3.2 правильно писать незнакомые слова с изученными орфограммами;
3.5.3.3 уметь пользоваться орфографическим словарҰм

5.4 Исправление ошибок в работе

3.5.4.1 подобрать нужное правило для проверки допущенной ошибки

      3) 4 класс

      таблица 3

Сквозные темы

Раздел

Подразделы

Цели обучения

1 четверть

ВсҰ обо мне
Моя школа

Звуки и буквы

1.1 Гласные звуки и буквы

4.1.1.1 пропевать гласный звук на выдохе;
4.1.1.2 соотносить гласные звуки и буквы;
4.1.1.3 находить гласные буквы в кассе букв;
4.1.1.4 обозначать гласные звуки фишкой красного цвета;
4.1.1.5 знать о слогообразующей роли гласных;
4.1.1.6 делить слова на слоги

1.2 Согласные звуки и буквы

4.1.2.1 правильно произносить и называть согласные звуки;
4.1.2.2 обозначать согласные звуки синим или зелҰным кружком;
4.1.2.3 давать характеристику звуку с помощью учителя

1.3 Звуко-буквенный анализ слов

4.13.1 самостоятельно и коллективно проводить звуко-буквенный анализ слов;
4.1.3.2 различать гласные и согласные звуки;
4.1.3.3 давать характеристику услышанному звуку (или предложенному), обозначать его графически и записать с помощью буквы;
4.1.3.4 различать звонкие и глухие согласные;
4.1.3.5 различать и называть свистящие и шипящие звуки;
4.1.3.6 правильно произносить и называть аффрикат;
4.1.3.7 правильно писать слова с этими согласными
4.1.3.8 правильно читать и писать слова с "И и Й";
4.1.3.9 правильно писать буквы, сходные по начертанию, их различение по количеству одинаковых элементов (И–Ш), по наличию или отсутствию одного из элементов (Г-П), по взаимоположению элементов (В-Д)

Связная речь

4.1 Составление рассказа

4.4.1.1 восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам;
4.4.1.2 описывать знакомый предмет по коллективно составленному плану в виде вопросов;
4.4.1.3 составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному вопроснику после коллективного разбора;
4.4.1.4 составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под руководством учителя и самостоятельно

4.2 Ответы на вопросы и диалог

4.4.2.1 отвечать на вопросы полным ответом, используя слова вопроса;
4.4.2.2 обращаться с просьбой к взрослому или товарищу.
4.4.2.3 задавать вопрос по картинке, прочитанному или прослушанному тексту;
4.4.2.4 уметь знакомиться и представиться, используя диалог;
4.4.2.5 пользоваться диалогом для речевого общения

Письмо и чистописание

5.1 Списывание и письмо под диктовку

4.5.1.1 списывать текст целыми словами;
4.5.1.2 писать под диктовку текст (20 – 25 слов);
4.5.1.6 составлять текст из предложений, данных в разбивку

5.2 Соблюдение пунктуационных норм

4.5.2.1 писать первое слово в предложении с большой буквы;
4.5.2.2 в конце предложения ставить точку;
4.5.2.3 находить границы предложения по заглавной букве в начале предложения и точке в конце предложения;
4.5.2.4 самостоятельно ставить нужный знак в конце предложений;
4.5.2.5 найти границу предложения в тексте и поставить нужный знак препинания

5.3 Соблюдение орфографических норм

4.5.3.1 писать слова, применяя знакомые правила правописания;
4.5.3.2 использовать орфографический словарь для проверки слов с непроверяемыми орфограммами;
4.5.3.3 писать слова, в соответствии с орфографическими правилами

5.4 Исправление ошибок в работе

4.5.4.1 подобрать нужное правило для проверки допущенной ошибки;
4.5.4.2 самостоятельно выполнять работу над ошибками

2 четверть

Моя семья и друзья
Мир вокруг нас

Звуки и буквы

1.3 Звуко-буквенный анализ слов

4.1.3.1 самостоятельно и коллективно проводить звуко-буквенный анализ слов;
4.1.3.2 различать гласные и согласные звуки;
4.1.3.3 давать характеристику услышанному звуку (или предложенному), обозначать его графически и записать с помощью буквы;
4.1.3.7 правильно писать слова с этими согласными;
4.1.3.7 правильно писать слова с этими согласными;
4.1.3.10 правильно читать, выделять первый звук и писать слова, начинающиеся на "Е, Ң, Ю, Я";
4.1.3.11 различать, правильно читать и писать твҰрдые и мягкие согласные, слоги и слова с ними;
4.1.3.12 после мягких согласных писать буквы: "И, Я, Ю, Е, Ң";
4.1.3.14 обозначать на письме мягкость согласных с помощью "Ь"

Связная речь

4.1 Составление рассказа

4.4.1.1 восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам;
4.4.1.2 описывать знакомый предмет по коллективно составленному плану в виде вопросов;
4.4.1.3 составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному вопроснику после коллективного разбора

4.2 Ответы на вопросы и диалог

4.4.2.1 отвечать на вопросы полным ответом, используя слова вопроса;
4.4.2.2 обращаться с просьбой к взрослому или товарищу;
4.4.2.3 задавать вопрос по картинке, прочитанному или прослушанному тексту;
4.4.2.4 уметь знакомиться и представиться, используя диалог

Письмо и чистописание

5.1 Списывание и письмо под диктовку

4.5.1.1 списывать текст целыми словами;
4.5.1.2 писать под диктовку текст (20 – 25 слов);
4.5.1.3 составлять текст из предложений, данных в разбивку

5.2 Соблюдение пунктуационных норм

4.5.2.1 писать первое слово в предложении с большой буквы;
4.5.2.2 в конце предложения ставить точку;
4.5.2.3 находить границы предложения по заглавной букве в начале предложения и точке в конце предложения

5.3 Соблюдение орфографических норм

4.5.3.1 писать слова, применяя знакомые правила правописания;
4.5.3.2 использовать орфографический словарь для проверки слов с непроверяемыми орфограммами;
4.5.3.3 писать слова, в соответствии с орфографическими правилами

5.4 Исправление ошибок в работе

4.5.4.1 подобрать нужное правило для проверки допущенной ошибки;
4.5.4.2 самостоятельно выполнять работу над ошибками

3 четверть

 
Путешествие
Традиции и фольклор

Слово

2.1 Различение основных категорий слов (слова-названия предметов, действий, признаков)

4.2.1.1 находить слова, обозначающие предметы, действия, признаки;
4.2.1.2 различать их по вопросам;
4.2.1.3 согласовывать слова, обозначающие предметы, действия и признаки с другими словами в предложении;
4.2.1.4 различать основные категории слов (название предмета, действия, признака)

2.2 Собственные имена

4.2.2.1 находить имена собственные в тексте;
4.2.2.2 писать собственные имена с большой буквы;
4.2.2.3 знать правило написания собственных имен;
4.2.2.4 правильно писать свое имя и фамилию;
4.2.2.5 знать свой домашний адрес и адрес школы и записывать его

2.3 Предлоги

4.2.3.1 соблюдать раздельное написание предлогов со словами;
4.2.3.2 правильно использовать предлог и в устной речи

Связная речь

4.1 Составление рассказа

4.4.1.1 восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам;
4.4.1.2 описывать знакомый предмет по коллективно составленному плану в виде вопросов;
4.4.1.3 составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному вопроснику после коллективного разбора;
4.4.1.4 составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под руководством учителя и самостоятельно

4.2 Ответы на вопросы и диалог

4.4.2.1 отвечать на вопросы полным ответом, используя слова вопроса;
4.4.2.2 обращаться с просьбой к взрослому или товарищу;
4.4.2.3 задавать вопрос по картинке, прочитанному или прослушанному тексту;
4.4.2.4 уметь знакомиться и представиться, используя диалог;
4.4.2.5 пользоваться диалогом для речевого общения

Письмо и чистописание

5.1 Списывание и письмо под диктовку

4.5.1.1 списывать текст целыми словами;
4.5.1.2 писать под диктовку текст (20 – 30 слов);
4.5.1.3 составлять текст из предложений, данных в разбивку

5.2 Соблюдение пунктуационных норм

4.5.2.1 писать первое слово в предложении с большой буквы;
4.5.2.2 в конце предложения ставить точку;
4.5.2.3 находить границы предложения по заглавной букве в начале предложения и точке в конце предложения

5.3 Соблюдение орфографических норм

4.5.3.1 писать слова, применяя знакомые правила правописания;
4.5.3.2 использовать орфографический словарь для проверки слов с непроверяемыми орфограммами;
4.5.3.3 писать слова, в соответствии с орфографическими правилами

5.4 Исправление ошибок в работе

4.5.4.1 подобрать нужное правило для проверки допущенной ошибки;
4.5.4.2 самостоятельно выполнять работу над ошибками

4 четверть

Еда и напитки
В здоровом теле – здоровый дух!

Слово

2.3 Предлоги

4.2.3.1 соблюдать раздельное написание предлогов со словами;
4.2.3.2 правильно использовать предлог и в устной речи;
4.2.3.3 находить предлоги в тексте;
4.2.3.4 вставлять нужный предлог в текст

Предложение

3.1 Предложение

4.3.1.1 самостоятельно составлять предложения на заданную учителем тему;
4.3.1.2 вставлять нужное слово в предложение;
4.3.1.3 составлять предложение из слов, данных в начальной форме;
4.3.1.4 делить текст на предложения;
4.3.1.5 устанавливать связь между словами в предложении с помощью вопросов;
4.3.1.6 различать предложения по цели высказывания (по знакам в конце предложения);
4.3.1.7 вставлять нужные знаки в конце предложения (точку, восклицательный знак, вопросительный знак);
4.3.1.8 отвечать на вопросы к предложению: "О ком, о чем говорится в предложении?", подчеркивать ответ на вопросы в предложении;
4.3.1.9 находить подлежащее,
4.3.1.10 подчеркивать подлежащее одной чертой, сказуемое – двумя чертами, второстепенные члены – волнистой чертой;
4.3.1.11 распространять предложения второстепенными членами

Связная речь

4.1 Составление рассказа

4.4.1.1 восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам;
4.4.1.2 описывать знакомый предмет по коллективно составленному плану в виде вопросов;
4.4.1.3 составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному вопроснику после коллективного разбора;
4.4.1.4 составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под руководством учителя и самостоятельно

4.2 Ответы на вопросы и диалог

4.4.2.1 отвечать на вопросы полным ответом, используя слова вопроса;
4.4.2.2 обращаться с просьбой к взрослому или товарищу;
4.4.2.3 задавать вопрос по картинке, прочитанному или прослушанному тексту;
4.4.2.4 уметь знакомиться и представиться, используя диалог;
4.4.2.5 пользоваться диалогом для речевого общения

Письмо и чистописание

5.1 Списывание и письмо под диктовку

4.5.1.1 списывать текст целыми словами;
4.5.1.2 писать под диктовку текст (20 – 30 слов);
4.5.1.3 составлять текст из предложений, данных в разбивку

5.2 Соблюдение пунктуационных норм

4.5.2.1 писать первое слово в предложении с большой буквы;
4.5.2.2 в конце предложения ставить точку;
4.5.2.3 находить границы предложения по заглавной букве в начале предложения и точке в конце предложения;
4.5.2.4 самостоятельно ставить нужный знак в конце предложений;
4.5.2.5 найти границу предложения в тексте и поставить нужный знак препинания

5.3 Соблюдение орфографических норм

4.5.3.1 писать слова, применяя знакомые правила правописания;
4.5.3.2 использовать орфографический словарь для проверки слов с непроверяемыми орфограммами;
4.5.3.3 писать слова, в соответствии с орфографическими правилами

5.4 Исправление ошибок в работе

4.5.4.1 подобрать нужное правило для проверки допущенной ошибки;
4.5.4.2 самостоятельно выполнять работу над ошибками

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сәуірдегі
№ 115 бұйрығына
550 -қосымша

Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған бастауыш білім беру деңгейінің 2-4 сыныптары үшін "Оқу және тіл дамыту" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде)

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды– ҚР Білім және ғылым министрінің 05.02.2020 № 51 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1 - тарау. Жалпы ережелер

      1. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған бастауыш білім беру деңгейінің 2-4 сыныптары үшін "Оқу және тіл дамыту" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (бұдан әрі - Бағдарлама) "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 6) тармақшасына сәйкес әзірленген.

      2. Бағдарламаның мақсаты – әр түрлі оқу түрлерін қолдана отырып, мәтінді дұрыс түсінуге үйрету, оқылған сөздерді ұғынуын, байланыстырып сөйлеуі мен коммуникативтік дағдыларын дамыту.

      3. Бағдарламаның міндеттері:

      1) сөздердің дыбыстық құрылымын бұзбай, екпінін сақтап мәтіндерді дұрыс оқуды қалыптастыру;

      2) қолжетімді түсінікті шығармаларды мәнерлеп оқу тәсілдерін меңгеруге ықпал ету;

      3) білім алушылардың ойлау үдерісінің қарқынына сәйкес тез, мәнерлеп оқу дағдысын қалыптастыру.

      4. Түзете дамыту міндеттері:

      1) білім алушылардың танымдық іс-әрекетінің жетіспеушіліктерін барынша түзетуге ықпал ету;

      2) білім алушылардың көрнекі-әрекеттік және көрнекі-бейнелі ойлауын, ойлау операцияларын (талдау, салыстыру, қорыту, жіктеу) дамыту;

      3) дербестікті, ұқыптылықты, жауапкершілікті қалыптастыру.

2 - тарау. Оқу процесін ұйымдастырудағы педагогикалық тәсілдер

      5. Оқу процесін ұйымдастыруға арналған педагогикалық тәсілдердің іске асырылуы білім алушылардың арнайы оқу қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған.

      6. Компенсаторлық-дамыта оқыту қағидасы арнайы әдістермен және оқу-әдістемелік: үздіксіз қайталау, жаңа материалды менгеру үшін арнайы жағдай жасау, міндетті түрде көрнекіліктерді қолдану, балалардың заттық-тәжирибелік іс-әрекетін кеңінен пайдалану, әрекеттерінің алгоритмделуі, орындаған жұмыстарын баяндап отыруды талап ету, оқу әрекетінің әр қадамына басшылық ету, бақылау тәсілдерімен қамтамасыз етіледі.

      7. Ойлау, тіл және коммуникация дамуының біртұтастық қағидасы сөйлеу тілінің негізіндегі қарым-қатынастың үнемі дамуын қарастырып, сөздік-логикалық ойлау қабілетінің қалыптасуы мен мінез-құлығының реттелуіне әсерін тигізеді.

      8. Іс-әрекеттік тәсіл педагогтың жетекшілігімен орындалатын оқушылардың заттық-тәжірибелік, ойын, бейнелеу, қолданбалы әрекетін кеңінен қолдануды және орындаған әрекеттерін айтып отыруды көздейді, ал ол өз бетінше, білім алушылардың жоғары психикалық функцияларының дамуына және өмірлік тәжірибесінің жинақталуына ықпал етеді.

      9. Жеке тәсілі және саралап оқыту қағидасы оқу материалын меңгеру кезінде байқалатын білім алушылардың вариативті типологиялық ерекшеліктерімен байланысты болады және олардың білім, білік, дағдылардың менгеруінің сапасына әсер етеді.

      10. Саралап оқыту барысында мұғалім білім алушылардың түрлі типологиялық топтары үшін оқу материалының әр түрлі көлемі мен күрделілігін, білім алушылардың оқу тапсырмаларын орындау дербестік дәрежесін, көрнекі-дидактикалық материалдардың түрлерін қолданады.

      11. Оқу сабақтарында түсіндірмелі оқу ұйымдастырылады: мәтіннің логикалық екпінін, үзілісі және интонациясын сақтау; мәтін мазмұнын талдауға көп көңіл бөлу, ұғымдардың мағынасын ашып, нақтылау; жеке сөздердің мәнін анықтау; кейіпкерлердің мінезі мен сөйлеуіне назар аудару; мазмұнын қарастырып, түсініксіз сөздерді түсіндіргенде суреттер, заттар, үлгілер, муляждар, макеттер және басқа да көрнекіліктерді қолдану.

      12. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың жетістіктерін бағалау тек ішкі бағалаумен жүзеге асады.

      13. Деңгейлік мақсаттарға сәйкес әзірленген тапсырмалар мен жаттығулар бағалаудың құралы болып есептеледі.

      14. Оқу бағдарламасының мазмұнын меңгеру нәтижелерін тікелей мұғалім бағалайды, жүйелі түрде бақылау-бағалау әрекеттерін жүзеге асырады.

      15. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларды оқытудың нәтижелілігін бағалау ағымдық (сабақ бойынша), кезеңдік (тақырыптық) және қорытынды бақылау түрінде іске асырылады.

      16. Ағымдық бақылау оқытудың мазмұны мен әдістерін дұрыс таңдау мақсатында жүргізіледі; бұл ретте педагог сабақта білім алушылардың қызметін бақылауды, практикалық және дербес жұмыстарды, ұжымдық қызмет түрлерін талдауды пайдаланады.

      17. Кезеңдік (тақырыптық) бақылау әр типологиялық топтағы білім алушылардың оқу материалын меңгерудегі түрлі мүмкіндіктері ескеріле отырып, тақырыбтың, тараудың аяғында жүргізіледі.

      18. Әр білім алушының оқу жетістіктері мен даму динамикасын талдау мақсатында тоқсанның, жылдың аяғында қорытынды бақылау жүргізіліп, жетістіктері оқу картасына енгізіледі.

3 - тарау. "Оқу және тіл дамыту" пәнінің мазмұнын ұйымдастыру

      19. "Оқу және тіл дамыту" пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:

      1) 2 сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылы бойынша 102 сағатты;

      2) 3 сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылы бойынша 102 сағатты;

      3) 4 сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылы бойынша 102 сағатты құрайды.

      20. Бағдарлама 2 бөлімді қамтиды:

      1) "Тыңдалым және айтылым" бөлімі;

      2) "Оқылым" бөлімі.

      21. "Тыңдалым және айтылым" бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды:

      1) сөздің негізгі бірліктерін қабылдау және жаңғырту;

      2) аудио және видео ақпараттар мазмұнын түсіну;

      3) жағдаятты болжау;

      4) қарым-қатынастағы жағдаяттарға байланысты сөз нормаларын сақтау;

      5) тыңдаушылардың назарын аудару;

      6) ұсынған тақырыпқа әңгіме құрастыру;

      7) жаттау және жатқа айту;

      8) сахналау және драмалау.

      22. "Оқылым" бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды:

      1) оқу түрлерін қолдану;

      2) мәтіннің тақырыбын анықтау;

      3) шығармалардың түрін анықтау (әңгіме, ертегі, өлең);

      4) сұрақтар мен жауаптарды құрастыру;

      5) мәтіннің мазмұнын айту.

      23. 2-сыныпқа арналған "Оқу және тіл дамыту" пәнінің базалық мазмұны:

      1) тыңдалым және айтылым: сөздер және буындар кешенін есте сақтау және анық айту; қойылған мақсатқа сәйкес ақпаратты тыңдалған мәтіннен бөлу; түрлі жағдайларда өз тілектерін, өтініштерін құрастыра білу; диалогқа қатысу; сұрақтарға толық жауап беру; интонация мен бейвербальды қарым-қатынас құралдарын дұрыс қолдану; мұғалімнің көмегімен суреттер бойынша, оқылған мәтінге ұқсас әңгіме құрастыру; мұғалімнің дауысынан өлеңдер, жаңылтпаштар, тақпақтар жаттау; тақпақтар, жаңылтпаштар, өлеңдер айту; тақпақтарды жатқа айту, иллюстрацияға сүйеніп таныс ертегілерді қайталау; мұғалімнің көмегімен әдеби шығарманың кейіпкерлерін бейнелеу; адамның әр түрлі эмоционалдық жағдайын көрсету; ертегілерді сахналауға қатысу;

      2) оқылым: буындап оқу, жыл соңында бүтін сөздерді оқу; дауыстап оқу; оқу барысында тыныс белгілеріне сәйкес интонацияны сақтау; тақпақ түрінде және әңгімелеу шығармаларын ажырату; әрекет бойынша қарапайым анықтаушы сұрақтарды құрастыру; мәтінге берілген суреттерді тірекке алып оқылған мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру; қойылған сұрақтарға жауап беру үшін мәтіннен сөйлемдер табу; мұғалімнің сұрақтары бойынша мәтіннің мазмұнын айту; орфографиялық және орфоэпиялық оқуды меңгеру; мазмұны қолжетімді кітаптармен танысу, оқитын кітапты қарастыру, кітаптың, автордың дұрыс аталуы; сұрақтарға жауап: "Кім туралы? Не туралы айтады?".

      24. 2-cынып бойынша оқылатын шығармалар: балалардың мектептегі өмірі, оқушылардың міндеттері туралы шағын көлемді әңгімелер; жақсы және жаман қылықтары туралы, достық және жолдастық көмек; отбасы туралы, ересектердің еңбегі туралы; Отан туралы, Астана туралы, түрлі жыл мезгілдерінде жануарлар мен адамдардың өмірінде болатын өзгерістер жайлы. Адамгершілік-этикалық, бейбітшілік және достық тақырыптарына әңгімелер, ертегілер, мақал-мәтелдер, жазба әдебиеті үлгілерінен: Б.Жақыпов; К. Кузембай; Ә. Табылдиев; М. Хакимжанова; Е.Өтетілеуұлы; М.Жаманбалинов; М. Дүйсенов; А. Құдайбергенов; Ә. Табылды; А. Асылбек; М. Төрежанов; Т. Молдағалиев; М. Әуезов; С. Көбеев; Ж. Смаков; С. Жиенбаев; Қ. Ыдырысов; Қ. Құныпияұлы; С. Оспанов; Ө. Тұрманжанов; Ә. Фазуллаұлы.

      25. 3-сыныпқа арналған "Оқу және тіл дамыту" пәнінің базалық мазмұны:

      1) тыңдалым және айтылым: сөздер мен буынның дыбыстық құрылымын құрастыру және бұрмалаусыз оқу; ақпараттың мазмұнын беруге байланысты әртүрлі мазмұндауды қолдану; мәтіндегі суреттер арқылы жағдаятты әрі қарай болжау; тақырып және бастамасы бойынша жағдаятты әрі қарай болжау; берілген тақырыпқа диалогқа қатысу, сұрақтар қою; диалог құру; тақырыптағы тірек сөздер арқылы ұжымдық әңгіме құрастыру; сюжетті суреттер және мұғалімнің сұрақтары бойынша шағын әңгіме құрастыру; бас кейіпкерді, оқиғаны мұғалімнің сұрақтары бойынша сөзбен сипаттау әдісін қолдану; өлеңдер мен жұмбақтарды жатқа айту; таныс ертегі, оқиғаны мұғалімнің сұрақтары бойынша мазмұндау; әдеби шығарманың кейіпкерін бейнелеу;

      2) оқылым: бүтін сөздерді қолданып оқу, қиын сөздерді буындап оқу, дауыстап және "іштей" оқу; шығарманы дауыстап дұрыс әрі түсініп оқу, рөлге бөліп, мәнерлеп оқу, мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбын және жетекші ойды анықтау; мәтінді бөлімдерге бөліп және әр бөлімді мұғалімнің көмегімен атау; мұғалімнің көмегімен шығарманың түрін анықтау; мәтінді әңгімелеу, мәтін кейіпкерлерін атау, оқылған мазмұн бойынша қарапайым анықтаушы, дәлелдеуді қажет ететін сұрақтарды құрастыру; мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру.

      26. 3-cынып бойынша оқылатын шығармалар: ауыз әдебиеті үлгілерінен: балалардың үй шаруасына араласуы туралы; ұлттық мерекелер және елдегі елеулі оқиғалар жайлы балаларға арналған тақпақ, мәтіндер, санамақ, мадақтау, төрт түлік туралы өлеңдер, Наурыз жыры, ертегілер (әртүрлі тақырыптағы хайуанаттар жайындағы ертегілер мен қиял-ғажайып оқиғалы ертегілер), мақал-мәтелдер, әртүрлі тақырыптағы жұмбақ, жаңылтпаштар; жұмыс мамандықтары, адамдардың еңбекке, табиғатқа, бір-біріне деген көзқарастары туралы жазба әдебиеті үлгілерінен: Ы. Алтынсарин, А. Құнанбаев, А. Байтұрсынов, Ж. Жабаев, М. Әуезов, Б. Соқпақбаев, Ш. Смаханұлы, Мырза Әли, М. Әлімбай, Ө. Тұрманжанов, Ж. Смақов, Ә. Дүйсенбиев, Т. Молдағалиев, Е. Өтетілеуов, Б. Кірісбаев, Е. Елубай, С. Қалиев, С. Сейітов, Б. Ысқақов, Ә. Табылдиевтың өлең-жырлары, ертегі-мысалдары, әңгімелері; әлем халықтары балалар әдебиетінің көрнекті өкілдерінің үлгілі шығармалары: әңгіме, мысал, ертегілер.

      27. 4-сыныпқа арналған "Оқу және тіл дамыту" пәнінің базалық мазмұны:

      1) тыңдалым және айтылым: түрлі ақпаратты қабылдау, ақпараттың мазмұнына байланысты сұрақтар құрастыру, мазмұны бойынша қарапайым сұрақтарға жауап беру; шығарма кейіпкерлерінің әрекеттері, сипаттамалары және оқиғалар арқылы жағдаятты әрі қарай болжау; жағдаяттың уақытына, шарттарына және мақсатына сай өз іс әрекеттерін реттеуге және жоспарлауға сөздік нормаларды қолдану; өз хабарламаларын түсінікті құру, дауыс ырғағының негізгі элементтерін, ым-ишара қолдана отырып сөздерді серіктестерінің дұрыс түсінуіне назар аудару; тірек жоспар және мәтін бөлімдерінің негізінде ұжымдық және өзіндік әңгіме құрастыру; жеке әсерлері, сюжетті суреттер бойынша, мұғалім оқыған мәтінге ұқсас әңгіме құрастыру; таныс өлеңдерді, жаңылтпаштарды айту; өлеңдер мен тақпақтарды жатқа айту; мысалдар мен өлеңдерді мәнерлеп оқу; әдеби шығарманың кейіпкерін бейнелеу; ертегілерді сахналау;

      2) оқылым: оқу мақсатына сай оқудың қажетті түрін таңдау (таныстыру, таңдау, дауыстап, "іштей" оқу); мәтіннің тақырыбын анықтау, мұғалімнің көмегімен жетекші ой қорытындыланған бөлімді немесе сөйлемді табу; бөлімдердің аталуына сәйкес мәтіндерді бөлімдерге бөлу; басты кейіпкерлерді анықтап, оларды бағалау; кейіпкерлерді, оқиғаларды, табиғатты суреттейтін сөздер, сөйлемдерді мәтіннен таңдап алу; шығарманың негізгі ойын, оқиғаның себеп-салдарын түсіну; мұғалімнің көмегімен шығарманың түрін анықтау және өз таңдауын дәлелдеу; оқыған мәтінге қойыған сұрақтарға толық жауап беру; қысқа, толық, оқиғалар тізбегін сақтай отырып мәтіннің мазмұнын айту.

      28. 4-cынып бойынша оқылатын шығармалар: балалардың мектептегі өмірі, оқушылардың міндеттері туралы әңгімелер; отбасы туралы, ересектердің еңбегі туралы; балалардың үй шаруасына араласуы туралы; Отан туралы, астана туралы, ұлттық мерекелер және елдегі елеулі оқиғалар жайлы; жұмыс мамандықтары, адамдардың еңбекке, табиғатқа, бір-біріне деген көзқарастары туралы; білім алушылардың қоғамға пайдалы еңбегі туралы, түрлі жыл мезгілдерінде жануарлар мен адамдардың өмірінде болатын өзгерістер жайлы, адамгершілік-этикалық, бейбітшілік және достық, аспан әлемі, су асты тіршілігі, табиғат құбылыстары, жаратылыс құпиялары, адамзат сырлары, техника жетістіктері, халықтық әдет-ғұрып, салт-дәстүр туралы тақырыптарына әңгімелер, ертегілер, мақалалар, мақал-мәтелдер; ұсынылатын ақын, жазушылардың шығармалары: Ы. Алтынсарин, А. Құнанбаев, Ж. Жабаев, А. Байтұрсынов, М. Дулатов, Ж. Аймауытов, М. Жұмабаев, Б. Майлин, М. Әуезов, С. Бегалин, Б. Соқпақбаев, Ш. Смаханұлы, Қ. Мырза Әли, М. Әлімбай, Ө. Тұрманжанов, Ж. Смақов, Қ. Баянбай, Ә. Дүйсенбиев, Ә. Табылдиев, А. Асылбеков, Т. Молдағалиев, Е. Өтетілеуов, Б. Кірісбаев, Е. Елубай, С. Қалиев, С. Сейітов, Е.Егеубаев, Н.Мұраталиев, Б. Ысқақовтың өлең-жырлары, ертегі-мысалдары, әңгімелері; әлем халықтары балалар әдебиетінің көрнекті өкілдерінің үлгілі шығармалары: әңгіме, мысал, ертегілері.

4 - тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі

      29. Оқу бағдарламасында оқыту мақсаттары кодтық белгімен белгіленді. Кодтық белгіде бірінші белгі – сыныбын, екінші және үшінші белгі – бөлімнің және бөлімшенің реттік санын, төртінші белгі оқу мақсатының реттік номерін көрсетеді. Мысалы, 2.1.2.1 кодында "2" - сыныбы, "1.2" - бөлімшесі, "1" - оқыту мақсатының реттік саны.

      30. Оқыту мақсаттарының жүйесі бойынша күтілетін нәтижелер:

      1) "Тыңдалым және айтылым" бөлімі:

      1-кесте

Бөлімшелер

Оқыту мақсаттары

2-сынып

3-сынып

4-сынып

1.1 Сөздің негізгі бірліктерін қабылдау және жаңғырту

2.1.1.1 сөздер және буындар кешенін есте сақтау және анық айту

3.1.1.1 сөздер мен буынның дыбыстық құрылымын құрастыру және бұрмалаусыз оқу

4.1.1.1 грамматикалық және орфоэпиялық нормаларды сақтай отырып, тілдік біліктерді белсенді сөйлеу қызметінде пайдалану

1.2 Аудио және видео ақпараттар мазмұнын түсіну

2.1.2.1 қойылған мақсатқа сәйкес ақпаратты тыңдаған мәтіннен бөлу

3.1.2.1 ақпарат мазмұнына сай бағдарлану;
3.1.2.2 ақпараттың мазмұнын беруге байланысты әртүрлі мазмұндауды қолдану (ерікті, жоспар бойынша, драмалау)

4.1.2.1 түрлі ақпаратты қабылдау, ақпараттың мазмұнына байланысты сұрақтар құрастыру, мазмұны бойынша қарапайым сұрақтарға жауап беру;
4.1.2.2 мазмұнды берілген түрде айту

1.3 Жағдаятты болжау


3.1.3.1 мәтіндегі суреттер арқылы жағдаятты әрі қарай болжау;
3.1.3.2 тақырып және бастамасы бойынша жағдаятты әрі қарай болжау

4.1.3.1 шығарма кейіпкерлерінің әрекеттері, сипаттамалары және оқиғалар арқылы жағдаятты әрі қарай болжау;
4.1.3.2 өз таңдауын негіздеу

1.4 Қарым-қатынастағы жағдаяттарға байланысты сөз нормаларын сақтау

2.1.4.1 түрлі жағдайларда өз тілектерін, өтініштерін құрастыра білу;
2.1.4.2 диалогқа қатысу;
2.1.4.3 сұрақтарға толық жауап беру

3.1.4.1 түрлі жағдайларда өз тілектерін, өтініштерін құрастыра білу;
3.1.4.2 жағдайға байланысты сөйлеу этикетін қолдану;
3.1.4.3 берілген тақырыпқа диалогқа қатысу, сұрақтар қою;
3.1.4.4 диалог құру, әңгімелескен адамның көзқарасын бөлісу

4.1.4.1 жағдаяттың уақытына, шарттарына және мақсатына сай өз іс әрекеттерін реттеуге және жоспарлауға сөздік нормаларды қолдану

1.5 Тыңдаушылардың назарын аудару

2.1.5.1 қарым-қатынастың вербалды емес құралдарын және дауыс ырғағын тең қолдану

3.1.5.1 дауыс ырғағының негізгі элементтерін қолдану, ым-ишара, мимика, тыңдаушылардың назарын аудару ("Сіздер қалай ойлайсыздар?" "Басқа ой бар ма?")

4.1.5.1 өз хабарламаларын түсінікті құру, дауыс ырғағының негізгі элементтерін, ым-ишара қолдана отырып сөздерді серіктестерінің дұрыс түсінуіне назар аудару

1.6 Ұсынған тақырыпқа әңгіме құрастыру

2.1.6.1 мұғалімнің көмегімен суреттерге қарап, оқыған мәтінге ұқсас әңгіме құру

3.1.6.1 тақырыптағы тірек сөздер арқылы: менің отбасым, балалар ойыны, сүйікті ойыншығым, мектептік үзілісте, менің досым берілген тақырыптарға ұжымдық әңгіме құрастыру;
3.1.6.2 сюжетті суреттер және мұғалімнің сұрақтары бойынша шағын әңгіме құрастыру;
3.1.6.3 бас кейіпкерді, оқиғаны мұғалімнің сұрақтары бойынша сөзбен сипаттау әдісін қолдану

4.1.6.1 тірек жоспар және мәтін бөлімдерінің негізінде ұжымдық және өзіндік әңгіме құрастыру;
4.1.6.2 жеке әсерлері, сюжетті суреттер бойынша, мұғалім оқыған мәтінге ұқсас әңгіме құрастыру

1.7 Жаттау және жатқа айту

2.1.7.1 мұғалімнің даусымен өлеңдерді, жаңылтпаштарды жаттау;
2.1.7.2 жаттаған өлеңдерді, жаңылтпаштарды айту;
2.1.7.3 таныс ертегілерді суретті тірекке алып мазмұндау

3.1.7.1 мұғалімнің даусымен өлеңдерді, жаңылтпаштарды жаттау;
3.1.7.2 жаттаған өлеңдерді, жаңылтпаштарды айту;
3.1.7.3 таныс ертегі, оқиғаны мұғалімнің сұрақтары бойынша мазмұндау;
3.1.7.4 ойында жаттаған өлеңдерді қолдану;
3.1.7.5 өлеңдер мен жұмбақтарды айту

4.1.7.1 таныс өлеңдерді, жаңылтпаштарды айту;
4.1.7.2 ойында жаттаған өлеңдерді, жаңылтпаштарды қолдану;
4.1.7.3 өлеңдер жаттау;
4.1.7.4 мысалдар мен өлеңдерді мәнерлеп оқу;
4.1.7.5 мерекелерде өлеңдер айтуға қатысу;
4.1.7.6 таныс әңгімелерді, ертегілерді мазмұндау

1.8 Сахналау және драмалау

2.1.8.1 мұғалімнің көмегімен әдеби шығарманың кейіпкерін бейнелеу;
2.1.8.2 адамның түрлі эмоциялық жағдайын көрсету;
2.1.8.3 ертегілерді сахналауға қатысу

3.1.8.1 әдеби шығарманың кейіпкерін бейнелеу;
3.1.8.2 адамның түрлі эмоциялық жағдайын көрсету;
3.1.8.3 ертегілерді сахналауға қатысу

4.1.8.1 әдеби шығарманың кейіпкерін бейнелеу;
4.1.8.2 адамның түрлі эмоциялық жағдайын көрсету;
4.1.8.3 ертегілерді сахналауға қатысу

      2) "Оқылым" бөлімі:

      2-кесте

Бөлімшелер

Оқыту мақсаттары

2 - сынып

3 - сынып

4 - сынып

2.1 Оқу түрлерін қолдану

2.2.1.1 буындап оқуды жыл соңында бүтін сөздерді оқуға ауыстыру;
2.2.1.2 дауыстап оқуды қолдану;
2.2.1.3 тыныс белгілеріне сәйкес оқығанда интонацияны сақтау

3.2.1.1 бүтін сөздерді қолданып оқу, ал қиын сөздерді оқығанда – буындап оқуды қолдану;
2.2.1.2 дауыстап және "іштей" оқуды қолдану;
2.2.1.3 тыныс белгілеріне сәйкес оқығанда интонацияны сақтау

4.2.1.1 оқу мақсатына сай оқудың қажетті түрін таңдау (таныстыру, таңдау, дауыстап, "іштей" оқу);
4.2.1.2 тыныс белгілеріне сәйкес оқығанда интонацияны сақтау

2.2 Мәтіннің тақырыбын анықтау

2.2.2.1 мәтіге берілген иллюстрация және аталуын тірекке ала отырып мәтіннің негізгі мазмұнын анықтау

3.2.2.1 мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбын және жетекші ойды анықтау;
3.2.2.2 мәтінді бөлімдерге бөліп және әр бөлімді мұғалімнің көмегімен атау;
3.2.2.3 мәтінге берілген сурет арқылы мәтіннің жеке фрагменттерінің, сөздер және сөйлемдерінің байланысын орнату

4.2.2.1 мәтіннің тақырыбын анықтау, мұғалімнің көмегімен жетекші ой қорытындыланған бөлімді немесе сөйлемді табу;
4.2.2.2 бөлімдердің аталуына сәйкес мәтіндерді бөлімдерге бөлу;
4.2.2.3 мәтінді бөлімдерге бөліп және әр бөлімді мұғалімнің көмегімен атау;
4.2.2.4 басты кейіпкерлерді анықтап, оларды бағалау;
4.2.2.5 кейіпкерлерді, оқиғаларды, табиғатты суреттейтін сөздер, сөйлемдерді мәтіннен таңдап алу;
4.2.2.6 шығарманың негізгі ойын, оқиғаның себеп-салдарын түсіну

2.3 Шығармалардың түрін анықтау (әңгіме, ертегі, өлең)

2.2.3.1 тақпақ түрінде және әңгімелеу шығармаларын ажырату

3.2.3.1 мұғалімнің көмегімен шығарманың түрін анықтау

4.2.3.1 мұғалімнің көмегімен шығарманың түрін анықтау және өз таңдауын дәлелдеу

2.4 Сұрақтар мен жауаптарды құрастыру

2.2.4.1 әрекет бойынша қарапайым анықтаушы сұрақтарды құрастыру;
2.2.4.2 мәтінге берілген суреттерді тірекке алып оқылған мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру;
2.2.4.3 қойылған сұрақтарға жауап беру үшін мәтіннен сөйлемдер табу

3.2.4.1 оқылған мазмұн бойынша қарапайым анықтаушы, дәлелдеуді қажет ететін сұрақтарды құрастыру;
3.2.4.2 оқығанның мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру

4.2.4.1 оқылған мазмұн бойынша қарапайым анықтаушы, дәлелдеуді қажет ететін сұрақтарды құрастыру;
4.2.4.2 оқыған мәтінге қойыған сұрақтарға толық жауап беру

2.5 Мәтіннің мазмұнын айту

2.2.5.1 мұғалімнің сұрақтары бойынша мәтіннің мазмұнын айту

3.2.5.1 мұғалімнің сұрақтары бойынша суреттерге сүйене отырып мәтінді айту

4.2.5.1 қысқа, толық, оқиғалар тізбегін сақтай отырып мәтіннің мазмұнын айту

      31. Бағдарлама жеңіл ақыл ойы кемістігі бар білім алушыларға арналған бастауыш білім беру деңгейінің 2-4-сыныптары үшін "Оқу және тіл дамыту" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасының ұзақ мерзімді жоспары негізінде осы Бағдарламаның қосымшасына сәйкес жүзеге асырылады. Ұзақ мерзімді жоспарда барлық сынып бойынша әр бөлімде қамтылатын оқу мақсаттарының көлемі белгіленген.

      32. Бөлімдер мен тақырыптар бойынша сағат сандарын бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылады.

      33. Оқыту бастауыш сыныптардағы белгіленген барлық оқу жылына арналған бірыңғай ортақ тақырыптар контекстінде жүзеге асырылады.

  Бастауыш білім беру деңгейінің
2-4 сыныптар үшін "Оқу және
тіл дамыту" пәнінен
жаңартылған мазмұндағы
үлгілік оқу бағдарламасына
қосымша

Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған бастауыш білім беру деңгейінің 2-4 сыныптары үшін "Оқу және тіл дамыту" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

      1) 2-сынып:

      1-кесте

Ортақ тақырыптар

Бөлімдер

Бөлімшелер

Оқыту мақсаттары

1 – тоқсан

Өзім туралы

1. Тыңдалым және айтылым

1.1 Сөздің негізгі бірліктерін қабылдау және жаңғырту

2.1.1.1 сөздер және буындар кешенін есте сақтау және анық айту

1.2 Аудио және видео ақпараттар мазмұнын түсіну

2.1.2.1 қойылған мақсатқа сәйкес ақпаратты тыңдаған мәтіннен бөлу

1.4 Қарым-қатынастағы жағдаяттарға байланысты сөз нормаларын сақтау

2.1.4.1 әр түрлі жағдайларда өз қиындықтарын, өтініштерін, үндеулерін тұжырымдай білу;
2.1.4.2 диалогқа қатысу;
2.1.4.3 сұрақтарға толық жауап беру

1.5 Тыңдаушылардың назарын аудару

2.1.5.1 интонация мен бейвербалды қарым-қатынас құралдарын дұрыс пайдалану

1.6 Ұсынылған тақырыпқа әңгіме құрастыру

2.1.6.1 оқыған мәтінге ұқсас сурет бойынша мұғалімнің көмегімен әңгіме құрастыру

1.7 Жаттау және жатқа айту

2.1.7.1 мұғалімнің дауысынан өлеңдер, жаңылтпаштар, тақпақтар жаттықтыру;
2.1.7.2 тақпақтар, жаңылтпаштар, өлеңдер айту;
2.1.7.3 иллюстрацияға сүйеніп таныс ертегілерді қайталау

1.8 Сахналау

2.1.8.1 мұғалімнің көмегімен әдеби шығарманың кейіпкерлерін бейнелеу

Менің мектебім

2. Оқылым

2.1 Оқу түрлерін қолдану

2.2.1.1 буындап оқуды жыл соңында бүтін сөздерді оқуға ауыстыру;
2.2.1.2 дауыстап оқуды қолдану;
2.2.1.3 тыныс белгілеріне сәйкес оқығанда интонацияны сақтау

2.2 Мәтіннің тақырыбын анықтау

2.2.2.1 мәтіге берілген иллюстрация және аталуын тірекке ала отырып мәтіннің негізгі мазмұнын анықтау

2.3 Шығармалардың түрін анықтау (әңгіме, ертегі, өлең)

2.2.3.1 тақпақ түрінде және әңгімелеу шығармаларын ажырату

2.4 Сұрақтар мен жауаптарды құрастыру

2.2.4.1 әрекет бойынша қарапайым анықтаушы сұрақтарды құрастыру;
2.2.4.2 мәтінге берілген суреттерді тірекке алып оқылған мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру

2.5 Мәтіннің мазмұнын айту

2.2.5.1 мұғалімнің сұрақтары бойынша мәтіннің мазмұнын айту

2 – тоқсан

Менің отбасым және достарым

1. Тыңдалым және айтылым

1.2 Аудио және видео ақпараттар мазмұнын түсіну

2.1.2.1 қойылған мақсатқа сәйкес ақпаратты тыңдалған мәтіннен бөлу

1.4 Қарым-қатынастағы жағдаяттарға байланысты сөз нормаларын сақтау

2.1.4.1 әр түрлі жағдайларда өз қиындықтарын, өтініштерін, үндеулерін тұжырымдай білу;
2.1.4.2 диалогқа қатысу;
2.1.4.3 сұрақтарға толық жауап беру

1.5 Тыңдаушылардың назарын аудару

2.1.5.1 интонация мен бейвербалды қарым-қатынас құралдарын дұрыс пайдалану

1.6 Ұсынылған тақырыпқа әңгіме құрастыру

2.1.6.1 оқыған мәтінге ұқсас сурет бойынша мұғалімнің көмегімен әңгіме құрастыру

1.7 Жаттау және жатқа айту

2.1.7.1 мұғалімнің дауысынан өлеңдер, жаңылтпаштар, тақпақтар жаттықтыру;
2.1.7.2 тақпақтар, жаңылтпаштар, өлеңдер айту;
2.1.7.3 иллюстрацияға сүйеніп таныс ертегілерді қайталау

1.8 Сахналау және драмалау

2.1.8.1 мұғалімнің көмегімен әдеби шығарманың кейіпкерлерін бейнелеу

Бізіді қоршаған әлем

2. Оқылым

2.1 Оқу түрлерін қолдану

2.2.1.1 буындап оқуды жыл соңында бүтін сөздерді оқуға ауыстыру;
2.2.1.2 дауыстап оқуды қолдану

2.2 Мәтіннің тақырыбын анықтау

2.2.2.1 мәтіге берілген иллюстрация және аталуын тірекке ала отырып мәтіннің негізгі мазмұнын анықтау

2.3 Шығармалардың түрін анықтау (әңгіме, ертегі, өлең)

2.2.3.1 тақпақ түрінде және әңгімелеу шығармаларын ажырату

2.4 Сұрақтар мен жауаптарды құрастыру

2.2.4.1 әрекет бойынша қарапайым анықтаушы сұрақтарды құрастыру;
2.2.4.2 мәтінге берілген суреттерді тірекке алып оқылған мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру

2.5 Мәтіннің мазмұнын айту

2.2.5.1 мұғалімнің сұрақтары бойынша мәтіннің мазмұнын айту, мәтінге жақын өздігінен қайта болжауға біртіндеп көшу

3 – тоқсан

Саяхат

1. Тыңдалым және айтылым

1.1 Сөздің негізгі бірліктерін қабылдау және жаңғырту

2.1.1.1 сөздер және буындар кешенін есте сақтау және анық айту

1.2 Аудио және видео ақпараттар мазмұнын түсіну

2.1.2.1 қойылған мақсатқа сәйкес ақпаратты тыңдаған мәтіннен бөлу

1.4 Қарым-қатынастағы жағдаяттарға байланысты сөз нормаларын сақтау

2.1.4.1 әр түрлі жағдайларда өз қиындықтарын, өтініштерін, үндеулерін тұжырымдай білу;
2.1.4.2 диалогқа қатысу;
2.1.4.3 сұрақтарға толық жауап беру

1.5 Тыңдаушылардың назарын аудару

2.1.5.1 интонация мен бейвербалды қарым-қатынас құралдарын дұрыс пайдалану

1.6 Ұсынылған тақырыпқа әңгіме құрастыру

2.1.6.1 оқыған мәтінге ұқсас сурет бойынша мұғалімнің көмегімен әңгіме құрастыру

1.7 Жаттау және жатқа айту

2.1.7.1 мұғалімнің дауысынан өлеңдер, жаңылтпаштар, тақпақтар жаттықтыру;
2.1.7.2 тақпақтар, жаңылтпаштар, өлеңдер айту;
2.1.7.3 иллюстрацияға сүйеніп таныс ертегілерді қайталау

1.8 Сахналау

2.1.8.1 мұғалімнің көмегімен әдеби шығарманың кейіпкерлерін бейнелеу;
2.1.8.2 адамның әр түрлі эмоционалдық жағдайын көрсету;
2.1.8. 3ертегілер драматизациясына қатысу

Салт-дәстүр және аыуз әдебиеті

2. Оқылым

2.1 Оқу түрлерін қолдану

2.1.1.1 сөздер және буындар кешенін есте сақтау және анық айту;
2.2.1.2 дауыстап оқуды қолдану;
2.2.1.3 тыныс белгілеріне сәйкес интонацияны оқу кезінде сақтау

2.2 Мәтіннің тақырыбын анықтау

2.2.2.1 мәтіге берілген иллюстрация және аталуын тірекке ала отырып мәтіннің негізгі мазмұнын анықтау

2.3 Шығармалардың түрін анықтау (әңгіме, ертегі, өлең)

2.2.3.1 тақпақ түрінде және әңгімелеу шығармаларын ажырату

2.4 Сұрақтар мен жауаптарды құрастыру

2.2.4.1 әрекет бойынша қарапайым анықтаушы сұрақтарды құрастыру;
2.2.4.2 мәтінге берілген суреттерді тірекке алып оқылған мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру;
2.2.4.3 қойылған сұрақтарға жауап беру үшін мәтінде ұсыныстар табу

2.5 Мәтіннің мазмұнын айту

2.2.5.1 мұғалімнің сұрақтары бойынша мәтіннің мазмұнын айту, мәтінге жақын өздігінен қайта болжауға біртіндеп көшу

4 – тоқсан

Тағам және сусын

1. Тыңдалым және айтылым

1.1 Сөздің негізгі бірліктерін қабылдау және жаңғырту

2.1.1.1 сөздер және буындар кешенін есте сақтау және анық айту

1.2 Аудио және видео ақпараттар мазмұнын түсіну

2.1.2.1 қойылған мақсатқа сәйкес ақпаратты тыңдаған мәтіннен бөлу

1.4 Қарым-қатынастағы жағдаяттарға байланысты сөз нормаларын сақтау

2.1.4.1 әр түрлі жағдайларда өз қиындықтарын, өтініштерін, үндеулерін тұжырымдай білу;
2.1.4.2 диалогқа қатысу;
2.1.4.3 сұрақтарға толық жауап беру

1.5 Тыңдаушылардың назарын аудару

2.1.5.1 интонация мен бейвербалды қарым-қатынас құралдарын дұрыс пайдалану

1.6 Ұсынылған тақырыпқа әңгіме құрастыру

2.1.6.1 оқыған мәтінге ұқсас сурет бойынша мұғалімнің көмегімен әңгіме құрастыру

1.7 Жаттау және жатқа айту

2.1.7.1 мұғалімнің дауысынан өлеңдер, жаңылтпаштар, тақпақтар жаттықтыру;
2.1.7.2 тақпақтар, жаңылтпаштар, өлеңдер айту;
2.1.7.3 иллюстрацияға сүйеніп таныс ертегілерді қайталау

1.8 Сахналау

2.1.8.1 мұғалімнің көмегімен әдеби шығарманың кейіпкерлерін бейнелеу;
2.1.8.2 адамның әр түрлі эмоционалдық жағдайын көрсету;
2.1.8.3 ертегілер драматизациясына қатысу

Дені саудың – жаны сау

2. Оқылым

2.1 Оқу түрлерін қолдану

2.1.1.1 сөздер және буындар кешенін есте сақтау және анық айту;
2.2.1.2 дауыстап оқуды қолдану;
2.2.1.3 тыныс белгілеріне сәйкес интонацияны оқу кезінде сақтау

2.2 Мәтіннің тақырыбын анықтау

2.2.2.1 мәтіге берілген иллюстрация және аталуын тірекке ала отырып мәтіннің негізгі мазмұнын анықтау

2.3 Шығармалардың түрін анықтау (әңгіме, ертегі, өлең)

2.2.3.1 тақпақ түрінде және әңгімелеу шығармаларын ажырату

2.4 Сұрақтар мен жауаптарды құрастыру

2.2.4.1 әрекет бойынша қарапайым анықтаушы сұрақтарды құрастыру;
2.2.4.2 мәтінге берілген суреттерді тірекке алып оқылған мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру;
2.2.4.3 қойылған сұрақтарға жауап беру үшін мәтінде ұсыныстар табу

2.5 Мәтіннің мазмұнын айту

2.2.5.1 мұғалімнің сұрақтары бойынша мәтіннің мазмұнын айту, мәтінге жақын өздігінен қайта болжауға біртіндеп көшу

      2) 3-сынып:

      2-кесте

Ортақ тақырыптар

Бөлімдер

Бөлімшелер

Оқыту мақсаттары

1 – тоқсан

Өзім туралы
Менің мектебім

1. Тыңдалым және айтылым

1.1 Сөздің негізгі бірліктерін қабылдау және жаңғырту

3.1.1.1 сөздер мен буынның дыбыстық құрылымын құрастыру және бұрмалаусыз оқу

1.2 Аудио және видео ақпараттар мазмұнын түсіну

3.1.2.1 ақпарат мазмұнына сай бағдарлану

1.3 Жағдаятты болжау

3.1.3.1 мәтіндегі суреттер арқылы жағдаятты әрі қарай болжау

1.4 Қарым-қатынастағы жағдаяттарға байланысты сөз нормаларын сақтау

3.1.4.1 түрлі жағдайларда өз тілектерін, өтініштерін құрастыра білу керек

1.5 Тыңдаушылардың назарын аудару

3.1.5.1 дауыс ырғағының негізгі элементтерін қолдану, ым-ишара, мимика, тыңдаушылардың назарын аудару

1.6 Ұсынылған тақырыпқа әңгіме құрастыру

3.1.6.1 тақырыптағы тірек сөздер арқылы: Менің отбасым, балалар ойыны, сүйікті ойыншығым, мектептік үзілісте, менің досым берілген тақырыптарға ұжымдық әңгіме құрастыру

1.7 Жаттау және жатқа айту

3.1.7.1 мұғалімнің даусымен өлеңдерді, жаңылтпаштарды жаттау;
3.1.7.2 жаттаған өлеңдерді, жаңылтпаштарды айту;
3.1.7.3 таныс ертегі, оқиғаны мұғалімнің сұрақтары бойынша мазмұндау

1.8 Сахналау

3.1.8.1 әдеби шығарманың кейіпкерін бейнелеу;
3.1.8.2 адамның түрлі эмоциялық жағдайын көрсету;
3.1.8.3 ертегілерді сахналауға қатысу

2. Оқылым

2.1 Оқу түрлерін қолдану

3.2.1.1 бүтін сөздерді қолданып оқу, ал қиын сөздерді оқығанда – буындап оқуды қолдану;
2.2.1.2 дауыстап және "іштей" оқуды қолдану;
2.2.1.3 тыныс белгілеріне сәйкес оқығанда интонацияны сақтау

2.2 Мәтіннің тақырыбын анықтау

3.2.2.1 мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбын және жетекші ойды анықтау

2.3 Шығармалардың түрін анықтау (әңгіме, ертегі, өлең)

3.2.3.1 мұғалімнің көмегімен шығарманың түрін анықтау

2.4 Сұрақтар мен жауаптарды құрастыру

3.2.4.1 оқылған мазмұн бойынша қарапайым анықтаушы, дәлелдеуді қажет ететін сұрақтарды құрастыру;
3.2.4.2 оқығанның мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру

2.5 Мәтіннің мазмұнын айту

3.2.5.1 мұғалімнің сұрақтары бойынша суреттерге сүйене отырып мәтінді айту

2 – тоқсан

Менің отбасым және достарым

1. Тыңдалым және айтылым

1.1 Сөздің негізгі бірліктерін қабылдау және жаңғырту

3.1.1.1 сөздер мен буынның дыбыстық құрылымын құрастыру және бұрмалаусыз оқу

1.2 Аудио және видео ақпараттар мазмұнын түсіну

3.1.2.1 ақпарат мазмұнына сай бағдарлану

1.3Жағдаятты болжау

3.1.3.1 мәтіндегі суреттер арқылы жағдаятты әрі қарай болжау

1.4 Қарым-қатынастағы жағдаяттарға байланысты сөз нормаларын сақтау

3.1.4.1 түрлі жағдайларда өз тілектерін, өтініштерін құрастыра білу керек;
3.1.4.2 жағдайға байланысты сөйлеу этикетін қолдану

1.5 Тыңдаушылардың назарын аудару

3.1.5.1 дауыс ырғағының негізгі элементтерін қолдану, ым-ишара, мимика, тыңдаушылардың назарын аудару

1.6 Ұсынылған тақырыпқа әңгіме құрастыру

3.1.6.1 тақырыптағы тірек сөздер арқылы: Менің отбасым, балалар ойыны, сүйікті ойыншығым, мектептік үзілісте, менің досым берілген тақырыптарға ұжымдық әңгіме құрастыру;
3.1.6.2 сюжетті суреттер және мұғалімнің сұрақтары бойынша шағын әңгіме құрастыру

1.7 Жаттау және жатқа айту

3.1.7.1 мұғалімнің даусымен өлеңдерді, жаңылтпаштарды жаттау;
3.1.7.2 жаттаған өлеңдерді, жаңылтпаштарды айту;
3.1.7.3 таныс ертегі, оқиғаны мұғалімнің сұрақтары бойынша мазмұндау

1.8 Сахналау

3.1.8.1 әдеби шығарманың кейіпкерін бейнелеу
3.1.8.2 адамның түрлі эмоциялық жағдайын көрсету;
3.1.8.3 ертегілерді сахналауға қатысу

Бізіді қоршаған әлем

2. Оқылым

2.1 Оқу түрлерін қолдану

3.2.1.1 бүтін сөздерді қолданып оқу, ал қиын сөздерді оқығанда – буындап оқуды қолдану;
2.2.1.2 дауыстап және "іштей" оқуды қолдану;
2.2.1.3 тыныс белгілеріне сәйкес оқығанда интонацияны сақтау

2.2 Мәтіннің тақырыбын анықтау

3.2.2.1 мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбын және жетекші ойды анықтау

2.3 Шығармалардың түрін анықтау (әңгіме, ертегі, өлең)

3.2.3.1 мұғалімнің көмегімен шығарманың түрін анықтау

2.4 Сұрақтар мен жауаптарды құрастыру

3.2.4.1 оқылған мазмұн бойынша қарапайым анықтаушы, дәлелдеуді қажет ететін сұрақтарды құрастыру;
3.2.4.2 оқығанның мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру

2.5 Мәтіннің мазмұнын айту

3.2.5.1 мұғалімнің сұрақтары бойынша суреттерге сүйене отырып мәтінді айту

3 – тоқсан

Саяхат

1. Тыңдалым және айтылым

1.1 Сөздің негізгі бірліктерін қабылдау және жаңғырту

3.1.1.1 сөздер мен буынның дыбыстық құрылымын құрастыру және бұрмалаусыз оқу

1.2 Аудио және видео ақпараттар мазмұнын түсіну

3.1.2.1 ақпарат мазмұнына сай бағдарлану;
3.1.2.2 ақпараттың мазмұнын беруге байланысты әртүрлі мазмұндауды қолдану (ерікті, жоспар бойынша, драмалау)

1.3 Жағдаятты болжау

3.1.3.1 мәтіндегі суреттер арқылы жағдаятты әрі қарай болжау;
3.1.3.2 тақырып және бастамасы бойынша жағдаятты әрі қарай болжау

1.4 Қарым-қатынастағы жағдаяттарға байланысты сөз нормаларын сақтау

3.1.4.1 түрлі жағдайларда өз тілектерін, өтініштерін құрастыра білу;
3.1.4.2 жағдайға байланысты сөйлеу этикетін қолдану;
3.1.4.3 берілген тақырыпқа диалогқа қатысу, сұрақтар қою

1.5 Тыңдаушылардың назарын аудару

3.1.5.1 дауыс ырғағының негізгі элементтерін қолдану, ым-ишара, мимика, тыңдаушылардың назарын аудару

1.6 Ұсынылған тақырыпқа әңгіме құрастыру

3.1.6.1 тақырыптағы тірек сөздер арқылы: Менің отбасым, балалар ойыны, сүйікті ойыншығым, мектептік үзілісте, менің досым берілген тақырыптарға ұжымдық әңгіме құрастыру;
3.1.6.2 сюжетті суреттер және мұғалімнің сұрақтары бойынша шағын әңгіме құрастыру

1.7 Жаттау және жатқа айту

3.1.7.1 мұғалімнің даусымен өлеңдерді, жаңылтпаштарды жаттау;
3.1.7.2 жаттаған өлеңдерді, жаңылтпаштарды айту;
3.1.7.3 таныс ертегі, оқиғаны мұғалімнің сұрақтары бойынша мазмұндау

1.8 Сахналау

3.1.8.1 әдеби шығарманың кейіпкерін бейнелеу
3.1.8.2 адамның түрлі эмоциялық жағдайын көрсету;
3.1.8.3 ертегілерді сахналауға қатысу

Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті

2. Оқылым

2.1 Оқу түрлерін қолдану

3.2.1.1 бүтін сөздерді қолданып оқу, ал қиын сөздерді оқығанда – буындап оқуды қолдану.
2.2.1.2 дауыстап және "іштей" оқуды қолдану;
2.2.1.3 тыныс белгілеріне сәйкес оқығанда интонацияны сақтау

2.2 Мәтіннің тақырыбын анықтау

3.2.2.1 мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбын және жетекші ойды анықтау;
3.2.2.2 мәтінді бөлімдерге бөліп және әр бөлімді мұғалімнің көмегімен атау;
3.2.2.3 мәтінге берілген сурет арқылы мәтіннің жеке фрагменттерінің, сөздер және сөйлемдерінің байланысын орнату

2.3 Шығармалардың түрін анықтау (әңгіме, ертегі, өлең)

3.2.3.1 мұғалімнің көмегімен шығарманың түрін анықтау

2.4 Сұрақтар мен жауаптарды құрастыру

3.2.4.1 оқылған мазмұн бойынша қарапайым анықтаушы, дәлелдеуді қажет ететін сұрақтарды құрастыру;
3.2.4.2 оқығанның мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру

2.5 Мәтіннің мазмұнын айту

3.2.5.1 мұғалімнің сұрақтары бойынша суреттерге сүйене отырып мәтінді айту

4 – тоқсан

Тағам және сусын

1. Тыңдалым және айтылым

1.1 Сөздің негізгі бірліктерін қабылдау және жаңғырту

3.1.1.1 сөздер мен буынның дыбыстық құрылымын құрастыру және бұрмалаусыз оқу

1.2 Аудио және видео ақпараттар мазмұнын түсіну

3.1.2.1 ақпарат мазмұнына сай бағдарлану;
3.1.2.2 ақпараттың мазмұнын беруге байланысты әртүрлі мазмұндауды қолдану (ерікті, жоспар бойынша, драмалау)

1.3 Жағдаятты болжау

3.1.3.1 мәтіндегі суреттер арқылы жағдаятты әрі қарай болжау;
3.1.3.2 тақырып және бастамасы бойынша жағдаятты әрі қарай болжау

1.4 Қарым-қатынастағы жағдаяттарға байланысты сөз нормаларын сақтау

3.1.4.1 түрлі жағдайларда өз тілектерін, өтініштерін құрастыра білу;
3.1.4.2 жағдайға байланысты сөйлеу этикетін қолдану;
3.1.4.3 берілген тақырыпқа диалогқа қатысу, сұрақтар қою;
3.1.4.4 диалог құру, әңгімелескен адамның көзқарасын бөлісу

1.5 Тыңдаушылардың назарын аудару

3.1.5.1 дауыс ырғағының негізгі элементтерін қолдану, ым-ишара, мимика, тыңдаушылардың назарын аудару

1.6 Ұсынылған тақырыпқа әңгіме құрастыру

3.1.6.1 тақырыптағы тірек сөздер арқылы: менің отбасым, балалар ойыны, сүйікті ойыншығым, мектептік үзілісте, менің досым берілген тақырыптарға ұжымдық әңгіме құрастыру;
3.1.6.2 сюжетті суреттер және мұғалімнің сұрақтары бойынша шағын әңгіме құрастыру;
3.1.6.3 бас кейіпкерді, оқиғаны мұғалімнің сұрақтары бойынша сөзбен сипаттау әдісін қолдану

1.7 Жаттау және жатқа айту

3.1.7.1 мұғалімнің даусымен өлеңдерді, жаңылтпаштарды жаттау;
3.1.7.2 жаттаған өлеңдерді, жаңылтпаштарды айту;
3.1.7.3 таныс ертегі, оқиғаны мұғалімнің сұрақтары бойынша мазмұндау

1.8 Сахналау

3.1.8.1 әдеби шығарманың кейіпкерін бейнелеу;
3.1.8.2 адамның түрлі эмоциялық жағдайын көрсету;
3.1.8.3 ертегілерді сахналауға қатысу

Дені саудың – жаны сау

2. Оқылым

2.1 Оқу түрлерін қолдану

3.2.1.1 бүтін сөздерді қолданып оқу, ал қиын сөздерді оқығанда – буындап оқуды қолдану;
2.2.1.2 дауыстап және "іштей" оқуды қолдану;
2.2.1.3 тыныс белгілеріне сәйкес оқығанда интонацияны сақтау

2.2 Мәтіннің тақырыбын анықтау

3.2.2.1 мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбын және жетекші ойды анықтау;
3.2.2.2 мәтінді бөлімдерге бөліп және әр бөлімді мұғалімнің көмегімен атау;
3.2.2.3 мәтінге берілген сурет арқылы мәтіннің жеке фрагменттерінің, сөздер және сөйлемдерінің байланысын орнату

2.3 Шығармалардың түрін анықтау (әңгіме, ертегі, өлең)

3.2.3.1 мұғалімнің көмегімен шығарманың түрін анықтау

2.4 Сұрақтар мен жауаптарды құрастыру

3.2.4.1 оқылған мазмұн бойынша қарапайым анықтаушы, дәлелдеуді қажет ететін сұрақтарды құрастыру;
3.2.4.2 оқығанның мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру

2.5 Мәтіннің мазмұнын айту

3.2.5.1 мұғалімнің сұрақтары бойынша суреттерге сүйене отырып мәтінді айту

      3) 4-сынып:

      3-кесте

Ортақ тақырыптар

Бөлімдер

Бөлімшелер

Оқыту мақсаттары

1 – тоқсан

Өзім туралы

1. Тыңдалым және айтылым

1.1 Сөздің негізгі бірліктерін қабылдау және жаңғырту

4.1.1.1 грамматикалық және орфоэпиялық нормаларды сақтай отырып, тілдік біліктерді белсенді сөйлеу қызметінде пайдалану

1.2 Аудио және видео ақпараттар мазмұнын түсіну

4.1.2.1 түрлі ақпаратты қабылдау, ақпараттың мазмұнына байланысты сұрақтар құрастыру, мазмұны бойынша қарапайым сұрақтарға жауап беру;
4.1.2.2 мазмұнды берілген түрде айту

1.3 Жағдаятты болжау

4.1.3.1 шығарма кейіпкерлерінің әрекеттері, сипаттамалары және оқиғалар арқылы жағдаятты әрі қарай болжау;
4.1.3.2 өз таңдауын негіздеу

1.4 Қарым-қатынастағы жағдаяттарға байланысты сөз нормаларын сақтау

4.1.4.1 жағдаяттың уақытына, шарттарына және мақсатына сай өз іс әрекеттерін реттеуге және жоспарлауға сөздік нормаларды қолдану

1.5 Тыңдаушылардың назарын аудару

4.1.5.1 өз хабарламаларын түсінікті құру, дауыс ырғағының негізгі элементтерін, ым-ишара қолдана отырып сөздерді серіктестерінің дұрыс түсінуіне назар аудару

1.6 Ұсынылған тақырыпқа әңгіме құрастыру

4.1.6.1 тірек жоспар және мәтін бөлімдерінің негізінде ұжымдық және өзіндік әңгіме құрастыру

1.7 Жаттау және жатқа айту

4.1.7.1 таныс өлеңдерді, жаңылтпаштарды айту;
4.1.7.2 ойында жаттаған өлеңдерді, жаңылтпаштарды қолдану;
4.1.7.3 өлеңдер жаттау;
4.1.7.4 мысалдар мен өлеңдерді мәнерлеп оқу

1.8 Сахналау

4.1.8.1 әдеби шығарманың кейіпкерін бейнелеу;
4.1.8.2 адамның түрлі эмоциялық жағдайын көрсету;
4.1.8.3 ертегілерді сахналауға қатысу

Менің мектебім

2. Оқылым

2.1 Оқу түрлерін қолдану

4.2.1.1 оқу мақсатына сай оқудың қажетті түрін таңдау (таныстыру, таңдау, дауыстап, "іштей" оқу)
4.2.1.2 тыныс белгілеріне сәйкес оқығанда интонацияны сақтау

2.2 Мәтіннің тақырыбын анықтау

4.2.2.1 мәтіннің тақырыбын анықтау, мұғалімнің көмегімен жетекші ой қорытындыланған бөлімді немесе сөйлемді табу;
4.2.2.2 бөлімдердің аталуына сәйкес мәтіндерді бөлімдерге бөлу;
4.2.2.3 мәтінді бөлімдерге бөліп және әр бөлімді мұғалімнің көмегімен атау

2.3 Шығармалардың түрін анықтау (әңгіме, ертегі, өлең)

4.2.3.1 мұғалімнің көмегімен шығарманың түрін анықтау және өз таңдауын дәлелдеу

2.4 Сұрақтар мен жауаптарды құрастыру

4.2.4.1 оқылған мазмұн бойынша қарапайым анықтаушы, дәлелдеуді қажет ететін сұрақтарды құрастыру

2.5 Мәтіннің мазмұнын айту

4.2.5.1 қысқа, толық, оқиғалар тізбегін сақтай отырып мәтіннің мазмұнын айту

2 – тоқсан

Менің отбасым және достарым

1. Тыңдалым және айтылым

1.1 Сөздің негізгі бірліктерін қабылдау және жаңғырту

4.1.1.1 грамматикалық және орфоэпиялық нормаларды сақтай отырып, тілдік біліктерді белсенді сөйлеу қызметінде пайдалану

1.2 Аудио және видео ақпараттар мазмұнын түсіну

4.1.2.1 түрлі ақпаратты қабылдау, ақпараттың мазмұнына байланысты сұрақтар құрастыру, мазмұны бойынша қарапайым сұрақтарға жауап беру;
4.1.2.2 мазмұнды берілген түрде айту

1.3Жағдаятты болжау

4.1.3.1 шығарма кейіпкерлерінің әрекеттері, сипаттамалары және оқиғалар арқылы жағдаятты әрі қарай болжау;
4.1.3.2 өз таңдауын негіздеу

1.4 Қарым-қатынастағы жағдаяттарға байланысты сөз нормаларын сақтау

4.1.4.1 жағдаяттың уақытына, шарттарына және мақсатына сай өз іс әрекеттерін реттеуге және жоспарлауға сөздік нормаларды қолдану

1.5 Тыңдаушылардың назарын аудару

4.1.5.1 өз хабарламаларын түсінікті құру, дауыс ырғағының негізгі элементтерін, ым-ишара қолдана отырып сөздерді серіктестерінің дұрыс түсінуіне назар аудару

1.6 Ұсынылған тақырыпқа әңгіме құрастыру

4.1.6.1 тірек жоспар және мәтін бөлімдерінің негізінде ұжымдық және өзіндік әңгіме құрастыру

1.7 Жаттау және жатқа айту

4.1.7.1 таныс өлеңдерді, жаңылтпаштарды айту;
4.1.7.2 ойында жаттаған өлеңдерді, жаңылтпаштарды қолдану;
4.1.7.3 өлеңдер жаттау;
4.1.7.4 мысалдар мен өлеңдерді мәнерлеп оқу

1.8 Сахналау

4.1.8.1 әдеби шығарманың кейіпкерін бейнелеу;
4.1.8.2 адамның түрлі эмоциялық жағдайын көрсету;
4.1.8.3 ертегілерді сахналауға қатысу

Бізіді қоршаған әлем

2. Оқылым

2.1 Оқу түрлерін қолдану

4.2.1.1 оқу мақсатына сай оқудың қажетті түрін таңдау (таныстыру, таңдау, дауыстап, "іштей" оқу);
4.2.1.2 тыныс белгілеріне сәйкес оқығанда интонацияны сақтау

2.2 Мәтіннің тақырыбын анықтау

4.2.2.1 мәтіннің тақырыбын анықтау, мұғалімнің көмегімен жетекші ой қорытындыланған бөлімді немесе сөйлемді табу;
4.2.2.2 бөлімдердің аталуына сәйкес мәтіндерді бөлімдерге бөлу;
4.2.2.3 мәтінді бөлімдерге бөліп және әр бөлімді мұғалімнің көмегімен атау;
4.2.2.4 басты кейіпкерлерді анықтап, оларды бағалау

2.3 Шығармалардың түрін анықтау (әңгіме, ертегі, өлең)

4.2.3.1 мұғалімнің көмегімен шығарманың түрін анықтау және өз таңдауын дәлелдеу

2.4 Сұрақтар мен жауаптарды құрастыру

4.2.4.1 оқылған мазмұн бойынша қарапайым анықтаушы, дәлелдеуді қажет ететін сұрақтарды құрастыру

2.5 Мәтіннің мазмұнын айту

4.2.5.1 қысқа, толық, оқиғалар тізбегін сақтай отырып мәтіннің мазмұнын айту

3 – тоқсан

Саяхат

1. Тыңдалым және айтылым

1.1 Сөздің негізгі бірліктерін қабылдау және жаңғырту

4.1.1.1 грамматикалық және орфоэпиялық нормаларды сақтай отырып, тілдік біліктерді белсенді сөйлеу қызметінде пайдалану

1.2 Аудио және видео ақпараттар мазмұнын түсіну

4.1.2.1 түрлі ақпаратты қабылдау, ақпараттың мазмұнына байланысты сұрақтар құрастыру, мазмұны бойынша қарапайым сұрақтарға жауап беру;
4.1.2.2 мазмұнды берілген түрде айту

1.3 Жағдаятты болжау

4.1.3.1 шығарма кейіпкерлерінің әрекеттері, сипаттамалары және оқиғалар арқылы жағдаятты әрі қарай болжау;
4.1.3.2 өз таңдауын негіздеу

1.4 Қарым-қатынастағы жағдаяттарға байланысты сөз нормаларын сақтау

4.1.4.1 жағдаяттың уақытына, шарттарына және мақсатына сай өз іс әрекеттерін реттеуге және жоспарлауға сөздік нормаларды қолдану

1.5 Тыңдаушылардың назарын аудару

4.1.5.1 өз хабарламаларын түсінікті құру, дауыс ырғағының негізгі элементтерін, ым-ишара қолдана отырып сөздерді серіктестерінің дұрыс түсінуіне назар аудару

1.6 Ұсынылған тақырыпқа әңгіме құрастыру

4.1.6.1 тірек жоспар және мәтін бөлімдерінің негізінде ұжымдық және өзіндік әңгіме құрастыру;
4.1.6.2 жеке әсерлері, сюжетті суреттер бойынша, мұғалім оқыған мәтінге ұқсас әңгіме құрастыру

1.7 Жаттау және жатқа айту

4.1.7.1 таныс өлеңдерді, жаңылтпаштарды айту;
4.1.7.2 ойында жаттаған өлеңдерді, жаңылтпаштарды қолдану;
4.1.7.3 өлеңдер жаттау;
4.1.7.4 мысалдар мен өлеңдерді мәнерлеп оқу;
4.1.7.5 мерекелерде өлеңдер айтуға қатысу;
4.1.7.6 таныс әңгімелерді, ертегілерді мазмұндау

1.8 Сахналау

4.1.8.1 әдеби шығарманың кейіпкерін бейнелеу;
4.1.8.2 адамның түрлі эмоциялық жағдайын көрсету;
4.1.8.3 ертегілерді сахналауға қатысу

Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті

2. Оқылым

2.1 Оқу түрлерін қолдану

4.2.1.1 оқу мақсатына сай оқудың қажетті түрін таңдау (таныстыру, таңдау, дауыстап, "іштей" оқу);
4.2.1.2 тыныс белгілеріне сәйкес оқығанда интонацияны сақтау

2.2 Мәтіннің тақырыбын анықтау

4.2.2.1 мәтіннің тақырыбын анықтау, мұғалімнің көмегімен жетекші ой қорытындыланған бөлімді немесе сөйлемді табу;
4.2.2.2 бөлімдердің аталуына сәйкес мәтіндерді бөлімдерге бөлу;
4.2.2.3 мәтінді бөлімдерге бөліп және әр бөлімді мұғалімнің көмегімен атау;
4.2.2.4 басты кейіпкерлерді анықтап, оларды бағалау;
4.2.2.5 кейіпкерлерді, оқиғаларды, табиғатты суреттейтін сөздер, сөйлемдерді мәтіннен таңдап алу

2.3 Шығармалардың түрін анықтау (әңгіме, ертегі, өлең)

4.2.3.1 мұғалімнің көмегімен шығарманың түрін анықтау және өз таңдауын дәлелдеу

2.4 Сұрақтар мен жауаптарды құрастыру

4.2.4.1 оқылған мазмұн бойынша қарапайым анықтаушы, дәлелдеуді қажет ететін сұрақтарды құрастыру;
4.2.4.2 оқыған мәтінге қойыған сұрақтарға толық жауап беру

2.5 Мәтіннің мазмұнын айту

4.2.5.1 қысқа, толық, оқиғалар тізбегін сақтай отырып мәтіннің мазмұнын айту

4 – тоқсан

 
Тағам және сусын

1. Тыңдалым және айтылым

1.1 Сөздің негізгі бірліктерін қабылдау және жаңғырту

4.1.1.1 грамматикалық және орфоэпиялық нормаларды сақтай отырып, тілдік біліктерді белсенді сөйлеу қызметінде пайдалану

1.2 Аудио және видео ақпараттар мазмұнын түсіну

4.1.2.1 түрлі ақпаратты қабылдау, ақпараттың мазмұнына байланысты сұрақтар құрастыру, мазмұны бойынша қарапайым сұрақтарға жауап беру;
4.1.2.2 мазмұнды берілген түрде айту

1.3 Жағдаятты болжау

4.1.3.1 шығарма кейіпкерлерінің әрекеттері, сипаттамалары және оқиғалар арқылы жағдаятты әрі қарай болжау;
4.1.3.2 өз таңдауын негіздеу

1.4 Қарым-қатынастағы жағдаяттарға байланысты сөз нормаларын сақтау

4.1.4.1 жағдаяттың уақытына, шарттарына және мақсатына сай өз іс әрекеттерін реттеуге және жоспарлауға сөздік нормаларды қолдану

1.5 Тыңдаушылардың назарын аудару

4.1.5.1 өз хабарламаларын түсінікті құру, дауыс ырғағының негізгі элементтерін, ым-ишара қолдана отырып сөздерді серіктестерінің дұрыс түсінуіне назар аудару

1.6 Ұсынылған тақырыпқа әңгіме құрастыру

4.1.6.1 тірек жоспар және мәтін бөлімдерінің негізінде ұжымдық және өзіндік әңгіме құрастыру;
4.1.6.2 жеке әсерлері, сюжетті суреттер бойынша, мұғалім оқыған мәтінге ұқсас әңгіме құрастыру

1.7 Жаттау және жатқа айту

4.1.7.1 таныс өлеңдерді, жаңылтпаштарды айту;
4.1.7.2 ойында жаттаған өлеңдерді, жаңылтпаштарды қолдану;
4.1.7.3 өлеңдер жаттау;
4.1.7.4 мысалдар мен өлеңдерді мәнерлеп оқу;
4.1.7.5 мерекелерде өлеңдер айтуға қатысу;
4.1.7.6 таныс әңгімелерді, ертегілерді мазмұндау

1.8 Сахналау

4.1.8.1 әдеби шығарманың кейіпкерін бейнелеу;
4.1.8.2 адамның түрлі эмоциялық жағдайын көрсету;
4.1.8.3 ертегілерді сахналауға қатысу

Дені саудың – жаны сау

2. Оқылым

2.1 Оқу түрлерін қолдану

4.2.1.1 оқу мақсатына сай оқудың қажетті түрін таңдау (таныстыру, таңдау, дауыстап, "іштей" оқу);
4.2.1.2 тыныс белгілеріне сәйкес оқығанда интонацияны сақтау

2.2 Мәтіннің тақырыбын анықтау

4.2.2.1 мәтіннің тақырыбын анықтау, мұғалімнің көмегімен жетекші ой қорытындыланған бөлімді немесе сөйлемді табу;
4.2.2.2 бөлімдердің аталуына сәйкес мәтіндерді бөлімдерге бөлу;
4.2.2.3 мәтінді бөлімдерге бөліп және әр бөлімді мұғалімнің көмегімен атау;
4.2.2.4 басты кейіпкерлерді анықтап, оларды бағалау;
4.2.2.5 кейіпкерлерді, оқиғаларды, табиғатты суреттейтін сөздер, сөйлемдерді мәтіннен таңдап алу;
4.2.2.6 шығарманың негізгі ойын, оқиғаның себеп-салдарын түсіну

2.3 Шығармалардың түрін анықтау (әңгіме, ертегі, өлең)

4.2.3.1 мұғалімнің көмегімен шығарманың түрін анықтау және өз таңдауын дәлелдеу

2.4 Сұрақтар мен жауаптарды құрастыру

4.2.4.1 оқылған мазмұн бойынша қарапайым анықтаушы, дәлелдеуді қажет ететін сұрақтарды құрастыру;
4.2.4.2 оқыған мәтінге қойыған сұрақтарға толық жауап беру

2.5 Мәтіннің мазмұнын айту

4.2.5.1 қысқа, толық, оқиғалар тізбегін сақтай отырып мәтіннің мазмұнын айту

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сәуірдегі
№ 115 бұйрығына
551-қосымша

Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған бастауыш білім беру деңгейінің 2-4 сыныптары үшін "Оқу және тіл дамыту" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (оқыту орыс тілінде)

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды– ҚР Білім және ғылым министрінің 05.02.2020 № 51 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1 - тарау. Жалпы ережелер

      1. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған бастауыш білім беру деңгейінің 2-4 сыныптары үшін "Оқу және тіл дамыту" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (бұдан әрі – Бағдарлама) "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 6) тармақшасына сәйкес әзірленген.

      2. Бағдарламаның мақсаты – әр түрлі оқу түрлерін қолдана отырып, мәтінді дұрыс түсінуге үйрету, оқылған сөздерді ұғынуын, байланыстырып сөйлеуі мен коммуникативтік дағдыларын дамыту.

      3. Бағдарламаның міндеттері:

      1) сөздердің дыбыстық құрылымын бұзбай, екпінін сақтап мәтіндерді дұрыс оқуды қалыптастыру;

      2) қолжетімді түсінікті шығармаларды мәнерлеп, оқу тәсілдерін меңгеруге ықпал ету;

      3) білім алушылардың ойлау процесінің қарқынына сәйкес тез, мәнерлеп оқу дағдысын қалыптастыру.

      4. Түзете-дамыту міндеттері:

      1) білім алушылардың танымдық іс-әрекетінің жетіспеушіліктерін барынша түзетуге ықпал ету;

      2) білім алушылардың көрнекі-әрекеттік және көрнекі-бейнелі ойлауын, ойлау операцияларын (талдау, салыстыру, қорыту, жіктеу) дамыту;

      3) дербестікті, ұқыптылықты, жауапкершілікті қалыптастыру.

2 - тарау. Оқу процесін ұйымдастырудағы педагогикалық тәсілдер

      5. Оқу процесін ұйымдастыруға арналған педагогикалық тәсілдерінің іске асырылуы білім алушылардың арнайы оқу қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған.

      6. Компенсаторлық-дамыта оқыту қағидасы арнайы әдістермен және оқу-әдістемелік: үздіксіз қайталау, жаңа материалды менгеру үшін арнайы жағдай жасау, міндетті түрде көрнекіліктерді қолдану, балалардың заттық-тәжирибелік іс-әрекетін кеңінен пайдалану, әрекеттерінің алгоритмделуі, орындаған жұмыстарын баяндап отыруды талап ету, оқу әрекетінің әр қадамына басшылық ету, бақылау тәсілдерімен қамтамасыз етіледі.

      7. Ойлау, тіл және коммуникация дамуының біртұтастық қағидасы сөйлеу тілінің негізіндегі қарым-қатынастың үнемі дамуын қарастырып, сөздік-логикалық ойлау қабілетінің қалыптасуы мен мінез-құлығының реттелуіне әсерін тигізеді.

      8. Іс-әрекеттік тәсіл педагогтың жетекшілігімен орындалатын оқушылардың заттық-тәжірибелік, ойын, бейнелеу, қолданбалы әрекетін кеңінен қолдануды және орындаған әрекеттерін айтып отыруды көздейді, ал ол өз бетінше, білім алушылардың жоғары психикалық функцияларының дамуына және өмірлік тәжірибесінің жинақталуына ықпал етеді.

      9. Жеке тәсілі және саралап оқыту қағидасы оқу материалын меңгеру кезінде байқалатын білім алушылардың вариативті типологиялық ерекшеліктерімен байланысты болады және олардың білім, білік, дағдылардың менгеруінің сапасына әсер етеді.

      10. Саралап оқыту барысында мұғалім білім алушылардың түрлі типологиялық топтары үшін оқу материалының әр түрлі көлемі мен күрделілігін, білім алушылардың оқу тапсырмаларын орындау дербестік дәрежесін, көрнекі-дидактикалық материалдардың түрлерін қолданады.

      11. Оқу сабақтарында түсіндірмелі оқу ұйымдастырылады: мәтіннің логикалық екпінін, үзілісі және интонациясын сақтау; мәтін мазмұнын талдауға көп көңіл бөлу, ұғымдардың мағынасын ашып, нақтылау; жеке сөздердің мәнін анықтау; кейіпкерлердің мінезі мен сөйлеуіне назар аудару; мазмұнын қарастырып, түсініксіз сөздерді түсіндіргенде суреттер, заттар, үлгілер, муляждар, макеттер және басқа да көрнекіліктерді қолдану.

      12. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың жетістіктерін бағалау тек ішкі бағалаумен жүзеге асырылады.

      13. Деңгейлік мақсаттарға сәйкес әзірленген тапсырмалар мен жаттығулар бағалаудың құралы болып есептеледі.

      14. Оқу бағдарламасының мазмұнын меңгеру нәтижелерін тікелей мұғалім бағалайды, жүйелі түрде бақылау-бағалау әрекеттерін жүзеге асырады.

      15. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларды оқытудың нәтижелілігін бағалау ағымдық (сабақ бойынша), кезеңдік (тақырыптық) және қорытынды бақылау түрінде іске асырылады.

      16. Ағымдық бақылау оқытудың мазмұны мен әдістерін дұрыс таңдау мақсатында жүргізіледі; педагог сабақта білім алушылардың қызметін бақылауды, практикалық және дербес жұмыстарды, ұжымдық қызмет түрлерін талдауды пайдаланады.

      17. Кезеңдік (тақырыптық) бақылау әр типологиялық топтағы білім алушылардың оқу материалын меңгерудегі түрлі мүмкіндіктері ескеріле отырып, тақырыбтың, тараудың аяғында жүргізіледі.

      18. Әр білім алушының оқу жетістіктері мен даму динамикасын талдау мақсатында тоқсанның, жылдың аяғында қорытынды бақылау жүргізіліп, жетістіктері оқу картасына енгізіледі.

3 - тарау. "Оқу және тіл дамыту" пәнінің мазмұнын ұйымдастыру

      19. Объем учебной нагрузки по учебному предмету "Чтение и развития речи" составляет:

      1) во 2 классе – 3 часа неделю, 102 часа в учебном году;

      2) в 3 классе – 3 часа неделю, 102 часа в учебном году;

      3) в 4 классе – 3 часа неделю, 102 часа в учебном году.

      20. Содержание Программы включает 2 раздела:

      1) раздел "Слушание и говорение";

      2) раздел "Чтение".

      21. Раздел "Слушание и говорение" включает подразделы:

      1) восприятие и воспроизведение основных единиц речи;

      2) понимание содержания аудио/видео информации;

      3) прогнозирование событий;

      4) соблюдение речевых норм в зависимости от ситуации общения;

      5) привлечение внимания к слушателям;

      6) составление рассказа на заданную тему;

      7) разучивание и рассказывание;

      8) инсценировка и драматизация.

      22. Раздел "Чтение" включает подразделы:

      1) использование видов чтения;

      2) определение темы и основной мысли текста;

      3) определение видов произведений (рассказ, сказка, стихотворение);

      4) формулирование вопросов и ответов;

      5) пересказывание прочитанного текста.

      23. Базовое содержание учебного предмета "Чтение и развитие речи" для 2 класса:

      1) слушание и говорение:

      2) чтение слоговое чтение; о слитное чтение простых по слоговой структуре двусложных слов; пределение основной темы и мысли прочитанного с помощью учителя, ответы на вопросы по содержанию прослушанного или прочитанного.

      24. Базовое содержание учебного предмета "Чтение и развитие речи" для 3 класса:

      1) слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре слов; соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации; осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над ним под руководством учителя; со второго полугодия чтение "про себя" простых по содержанию текстов; ответы на вопросы о ком или о чем говорится в прочитанном тексте;

      2) понимание и объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте; установление связи отдельных мест текста, слов и выражений с иллюстрацией; подведение учащихся к выводам из прочитанного;

      3) сравнение прочитанного с опытом обучающихся; сравнение прочитанного с содержанием другого знакомого текста;

      4) деление текста на части с помощью учителя; коллективное придумывание заголовка к выделенным частям; составление картинного плана; рисование словесных картин.

      25. Базовое содержание учебного предмета "Чтение и развитие речи" для 4 класса:

      1) осознанное, правильное чтение вслух целыми словами, чтение "про себя"; работа над выразительным чтением: саблюдение пауз между предложениями, логическое ударение, необходимая интонация;

      2) понимание главной мысли произведения, осознание последовательности, причинности и смысла читаемого;

      3) деление текста на законченные по смыслу части по данным заглавиям; придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное составление плана;

      4) объяснение выделенных учителем слов и оборотов речи; подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опытом детей и ранее прочитанным; выделение главных действующих лиц, оценка их поступков; выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, картины природы;

      5) самостоятельное составление плана текста; выборочный пересказ; составление рассказа по анологии с прочитанным текстом; заучивание наизусть стихотворений, басен; внеклассное чтение доступных пониманию детских книг из библиотеки; ответы на вопросы по содержанию прочитанного; объяснение иллюстраций к тексту.

      26. К изучению рекомендуются небольшие по объему произведения известных отечественных и зарубежных авторов: о жизни детей в школе, об обязанностях обучающихся; о хороших и плохих поступках, о дружбе и товарищеской взаимопомощи; о семье, о труде взрослых; об участии в домашнем труде детей; произведения о Родине, о столице Республики Казахстан, произведения о национальных праздниках и знаменательных события в стране; о рабочих профессиях, об отношении людей к труду, к природе, к друг другу; об общественно полезных делах обучающихся, об изменениях в природе и жизни животных и растений в разное время года. Рассказы, сказки, статьи, пословицы и поговорки на морально-этические темы, на темы мира и дружбы.

Глава 4. Система целей обучения

      27. Содержание по предмету организовано по разделам обучения. Разделы далее разбиты на подразделы, которые содержат в себе цели обучения по классам, в виде ожидаемых результатов: навыка или умения, знания или понимания.

      28. Цели обучения, организованные последовательно внутри каждого подраздела, позволяют учителям планировать свою работу и оценивать достижения обучающихся, а также информировать их о следующих этапах обучения.

      29. В учебной программе для удобства использования учебных целей введена кодировка. В коде первое число обозначает класс, второе – раздел, третье число – подраздел, четвертое число показывает нумерацию учебной цели. Например, в кодировке 2.2.1.4: "2" – класс, "2.1" – подраздел, "4" – нумерация учебной цели.

      30. Ожидаемые результаты по системе целей обучения:

      1) раздел "Слушание и говорение":

      таблица 1

Подразделы

Цели обучения

2 класс

3 класс

4 класс

1.1 Восприятие и воспроизведение основных единиц речи

2.1.1.1 запоминать и отчҰтливо произносить ряды слоговых комплексов и слов

3.1.1.1 воспринимать звучащую речь, выделять из речевого потока языковые единицы (предложение, слово, слог, звук)

4.1.1.1 использовать единицы языка в активной речевой деятельности с соблюдением грамматических и орфоэпических норм

1.2 Понимание содержания аудио/видеоинформации

2.1.2.1 выделять из прослушанного текста информацию в соответствии с поставленной целью

3.1.2.1 ориентироваться в содержании информации
3.1.2.2 использовать разные виды передачи содержания информации

4.1.2.1 воспринимать различную информацию, формулировать вопросы к содержанию информации, отвечать на простые вопросы по содержанию;
4.1.2.2 пересказывать содержание в заданной форме

 
1.3 Прогнозирование событий


3.1.3.1 прогнозировать дальнейшее событие текста по иллюстрациям;
3.1.3.2 прогнозировать дальнейшее событие по заголовку и началу

4.1.3.1 прогнозировать дальнейшее событие произведения по поступкам, характеристике героев и событиям;
4.1.3.2 обосновывать свой выбор

1.4 Соблюдение речевых норм в зависимости от ситуации общения

2.1.4.1 уметь формулировать свои затруднения, просьбы, обращения в различных ситуациях;
2.1.4.2 участвовать в диалоге;
2.1.4.3 отвечать на вопросы полным ответом

3.1.4.1 уметь формулировать свои затруднения, просьбы, обращения в различных ситуациях;
3.1.4.2 использовать нормы речевого этикета в зависимости от ситуации;
3.1.4.3 участвовать в диалоге на заданную тему, задавать вопросы;
3.1.4.4 составлять диалог, принимать точку зрения собеседника

4.1.4.1 использовать речевые нормы для планирования и регуляции своей деятельности, в соответствии с целями, условиями, временем, ситуацией

1.5 Привлечение внимания к слушателям

2.1.5.1 адекватно использовать интонацию и невербальные средства общения

3.1.5.1 использовать основные элементы интонации, язык жестов, мимики, обращения к слушателям

4.1.5.1 осознанно и произвольно строить свои сообщения, понятные для партнҰра высказывания, используя основные элементы интонации, жесты, мимику, обращения к слушателям

1.6 Составление рассказа на заданную тему

2.1.6.1 составлять рассказ с помощью учителя по картинкам, по аналогии с прочитанным текстом

3.1.6.1 составлять коллективно рассказ на заданную тему, на основе опорных слов на заданные темы (Моя семья, игры детей, любимая игрушка, на школьной перемене, мой друг);
3.1.6.2 составлять небольшой рассказ по сюжетной картинке и вопросам учителя;
3.1.6.3 использовать прием словесного описания главного героя, события по вопросам учителя

4.1.6.1 составлять коллективно и самостоятельно рассказ на основе опорного плана, серии сюжетных картин;
4.1.6.2 составлять рассказ по личным впечатлениям, серии сюжетных картин, по аналогии с прочитанным педагогом текстом

1.7 Разучивание и рассказывание

2.1.7.1 разучивать с голоса учителя стихотворения, скороговорки, потешки;
2.1.7.2 рассказывать потешки, скороговорки, стихотворения;
2.1.7.3 пересказывать знакомые сказки; с опорой на иллюстрации

3.1.7.1 разучивать с голоса учителя стихотворения, скороговорки, потешки;
3.1.7.2 рассказывать потешки, скороговорки, стихотворения;
3.1.7.3 пересказывать знакомую сказку, историю по вопросам учителя

4.1.7.1 рассказывать знакомые потешки, скороговорки, стихотворения;
4.1.7.2 использовать при играх скороговорки, потешки;
4.1.7.3 разучивать стихотворения;
4.1.7.4 выразительно читать стихотворения и басни;
4.1.7.5 декламировать стихотворения на праздниках;
4.1.7.6 пересказывать знакомые истории, сказки

1.8 Инсценировка и драматизация

2.1.8.1 изображать персонаж литературного произведения с помощью учителя;
2.1.8.2 демонстрировать различные эмоциональные состояния человека;
2.1.8.3 участвовать в драматизациях сказок

3.1.8.1 изображать персонаж литературного произведения;
3.1.8.2 демонстрировать различные эмоциональные состояния человека;
3.1.8.3 принимать участие в драматизации сказок

4.1.8.1 изображать персонаж литературного произведения;
4.1.8.2 демонстрировать различные эмоциональные состояния человека;
4.1.8.3 участвовать в драматизации сказок

      2) раздел "Чтение":

      таблица 2

Подразделы

Цели обучения

2 класс

3 класс

4 класс

2.1 Использование видов чтения

2.2.1.1 использовать послоговое чтение с переходом к концу года чтению целыми словами;
2.2.1.2 использовать чтение вслух;
2.2.1.3 соблюдать при чтении интонации в соответствии со знаками препинания

3.2.1.1 использовать чтение целыми словами, а при чтении трудных слов – послоговое чтение;
3.2.1.2 использовать чтение вслух и "про себя";
3.2.1.3 соблюдать при чтении интонации в соответствии со знаками препинания

4.2.1.1 выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения (ознакомительное, выборочное, чтение вслух, "про себя");
4.2.1.2 соблюдать при чтении интонации в соответствии со знаками препинания

2.2 Определение темы и основной мысли текста

2.2.2.1 определять основное содержание текста с опорой на иллюстрацию к тексту и название

3.2.2.1 определять с помощью учителя тему текста и основную мысль;
3.2.2.2 делить текст на части и озаглавливать каждую часть с помощью учителя;
3.2.2.3 устанавливать связи отдельных фрагментов текста, слов и выражений с иллюстрацией к тексту

4.2.2.1 определять тему текста, находить с помощью учителя часть или предложение, в котором заключена основная мысль текста;
4.2.2.2 делить текст на части и озаглавливать каждую часть с помощью учителя;
4.2.2.3 делить текст на части и озаглавливать каждую часть с помощью учителя;
4.2.2.4 выделять главных действующих лиц, оценивать их поступки;
4.2.2.5 делать выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, картины природы;
4.2.2.6 понимать главную мысль произведения, последовательность, причинность событий

2.3 Определение видов произведений (рассказ, сказка, стихотворение)

2.2.3.1 различать стихотворные и повествовательные произведения

3.2.3.1 определять с помощью учителя вид произведения

4.2.3.1 определять с помощью учителя вид произведения и доказать свой выбор

2.4 Формулирование вопросов и ответов

2.2.4.1 формулировать простые уточняющие вопросы по действию:
2.2.4.2 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного с опорой на иллюстрации к тексту;
2.2.4.3 находить в тексте предложения для ответа на поставленные вопросы

3.2.4.1 формулировать простые, уточняющие, требующие доказательства, вопросы по содержанию прочитанного;
3.2.4.2 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного

4.2.4.1 формулировать простые, уточняющие, требующие доказательства, вопросы по содержанию прочитанного;
4.2.4.2 давать развернутый ответ на вопросы к прочитанному тексту

2.5 Пересказывание прочитанного текста

2.2.5.1 пересказывать текст по вопросам учителя с постепенным переходом к самостоятельному пересказу, близкому к тексту

3.2.5.1 пересказывать текст по вопросам учителя, с опорой на серию картинок

4.2.5.1 пересказывать текст подробно, кратко, сохраняя последовательность событий

      31. Программа реализуется на основе Долгосрочного плана к Типовой учебной программе по учебному предмету "Чтение и развитие речи" для обучающихся с легкой умственной отсталостью 2-4 классов уровня начального образования по обновленному содержанию согласно приложению к настоящей Программе. В долгосрочном плане обозначен объем учебных целей, реализуемых в каждом разделе.

      32. Распределение часов на изучение раздела и тем предоставляется на усмотрение учителя.

      33. Обучение реализуется в контексте единых сквозных тем для всех лет обучения в начальных классах, установленных с учетом особенностей интеллектуального развития обучающихся.

  Приложение
к Типовой учебной программе
по учебному предмету "Чтение
и развитие речи" для 2-4 классов
уровня начального образования
по обновленному содержанию

Долгосрочный план по реализации Типовой учебной программы по учебному предмету "Чтение и развитие речи" для обучающихся с легкой умственной отсталостью 2-4 классов уровня начального образования по обновленному содержанию

      1) 2 класс:

      таблица 1

Сквозные темы

Разделы

Подразделы

Цели обучения

1 четверть

ВсҰ обо мне

1. Слушание и говорение

1.1 Восприятие и воспроизведение основных единиц речи

2.1.1.1 запоминать и отчҰтливо произносить ряды слоговых комплексов и слов

1.2 Понимание содержания аудио/видеоинформации

2.1.2.1 выделять из прослушанного текста информацию в соответствии с поставленной целью

1.4 Соблюдение речевых норм в зависимости от ситуации общения

2.1.4.1 уметь формулировать свои затруднения, просьбы, обращения в различных ситуациях;
2.1.4.2 участвовать в диалоге;
2.1.4.3 отвечать на вопросы полным ответом

1.5 Привлечение внимания к слушателям

2.1.5.1 адекватно использовать интонацию и невербальные средства общения

1.6 Составление рассказа на заданную тему

2.1.6.1 составлять рассказ с помощью учителя по картинкам, по аналогии с прочитанным текстом

1.7 Разучивание и рассказывание

2.1.7.1 разучивать с голоса учителя стихотворения, скороговорки, потешки;
2.1.7.2 рассказывать потешки, скороговорки, стихотворения;
2.1.7.3 пересказывать знакомые сказки; с опорой на иллюстрации

1.8 Инсценировка и драматизация

2.1.8.1 изображать персонаж литературного произведения с помощью учителя

Моя школа

2. Чтение

2.1 Использование видов чтения

2.2.1.1 использовать послоговое чтение с переходом к чтению целыми словами;
2.2.1.2 использовать чтение вслух

2.2 Определение темы и основной мысли текста

2.2.2.1 определять основное содержание текста с опорой на иллюстрацию к тексту и название

2.3 Определение видов произведений (рассказ, сказка, стихотворение)

2.2.3.1 различать стихотворные и повествовательные произведения

2.4 Формулирование вопросов и ответов

2.2.4.1 формулировать простые уточняющие вопросы по действию;
2.2.4.2 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного с опорой на иллюстрации к тексту

2.5 Пересказывание прочитанного текста

2.2.5.1 пересказывать текст по вопросам учителя с постепенным переходом к самостоятельному пересказу, близкому к тексту

2 четверть

Моя семья и друзья

1. Слушание и говорение

1.2 Понимание содержания аудио/видеоинформации

2.1.2.1 выделять из прослушанного текста информацию в соответствии с поставленной целью

1.4 Соблюдение речевых норм в зависимости от ситуации общения

2.1.4.1 уметь формулировать свои затруднения, просьбы, обращения в различных ситуациях;
2.1.4.2 участвовать в диалоге;
2.1.4.3 отвечать на вопросы полным ответом

1.5 Привлечение внимания к слушателям

2.1.5.1 адекватно использовать интонацию и невербальные средства общения

1.6 Составление рассказа на заданную тему

2.1.6.1 составлять рассказ с помощью учителя по картинкам, по аналогии с прочитанным текстом

1.7 Разучивание и рассказывание

2.1.7.1 разучивать с голоса учителя стихотворения, скороговорки, потешки;
2.1.7.2 рассказывать потешки, скороговорки, стихотворения;
2.1.7.3 пересказывать знакомые сказки; с опорой на иллюстрации

1.8 Инсценировка и драматизация

2.1.8.1 изображать персонаж литературного произведения с помощью учителя

Мир вокруг нас

2. Чтение

2.1 Использование видов чтения

2.2.1.1 использовать послоговое чтение с переходом к чтению целыми словами;
2.2.1.2 использовать чтение вслух

2.2 Определение темы и основной мысли текста

2.2.2.1 определять основное содержание текста с опорой на иллюстрацию к тексту и название

2.3 Определение видов произведений (рассказ, сказка, стихотворение)

2.2.3.1 различать стихотворные и повествовательные произведения

2.4 Формулирование вопросов и ответов

2.2.4.1 формулировать простые уточняющие вопросы по действию;
2.2.4.2 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного с опорой на иллюстрации к тексту

2.5 Пересказывание прочитанного текста

2.2.5.1 пересказывать текст по вопросам учителя с постепенным переходом к самостоятельному пересказу, близкому к тексту

3 четверть

 
Путешествие

1. Слушание и говорение

1.1 Восприятие и воспроизведение основных единиц речи

2.1.1.1 запоминать и отчҰтливо произносить ряды слоговых комплексов и слов

1.2 Понимание содержания аудио/видеоинформации

2.1.2.1 выделять из прослушанного текста информацию в соответствии с поставленной целью

1.4 Соблюдение речевых норм в зависимости от ситуации общения

2.1.4.1 уметь формулировать свои затруднения, просьбы, обращения в различных ситуациях;
2.1.4.2 участвовать в диалоге;
2.1.4.3 отвечать на вопросы полным ответом

1.5 Привлечение внимания к слушателям

2.1.5.1 адекватно использовать интонацию и невербальные средства общения

1.6 Составление рассказа на заданную тему

2.1.6.1 составлять рассказ с помощью учителя по картинкам, по аналогии с прочитанным текстом

1.7 Разучивание и рассказывание

2.1.7.1 разучивать с голоса учителя стихотворения, скороговорки, потешки;
2.1.7.2 рассказывать потешки, скороговорки, стихотворения;
2.1.7.3 пересказывать знакомые сказки; с опорой на иллюстрации

1.8 Инсценировка и драматизация

2.1.8.1 изображать персонаж литературного произведения с помощью учителя;
2.1.8.2 демонстрировать различные эмоциональные состояния человека;
2.1.8.3 участвовать в драматизациях сказок

Традициии фольклор

2. Чтение

2.1 Использование видов чтения

2.2.1.1 использовать послоговое чтение с переходом к чтению целыми словами;
2.2.1.2 использовать чтение вслух;
2.2.1.3 соблюдать при чтении интонации в соответствии со знаками препинания;
2.2.1.2 использовать чтение вслух;
2.2.1.3 соблюдать при чтении интонации в соответствии со знаками препинания

2.2 Определение темы и основной мысли текста

2.2.2.1 определять основное содержание текста с опорой на иллюстрацию к тексту и название

2.3 Определение видов произведений (рассказ, сказка, стихотворение

2.2.3.1 различать стихотворные и повествовательные произведения

2.4 Формулирование вопросов и ответов

2.2.4.1 формулировать простые уточняющие вопросы по действию;
2.2.4.2 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного с опорой на иллюстрации к тексту;
2.2.4.3 находить в тексте предложения для ответа на поставленные вопросы

2.5 Пересказывание прочитанного текста

2.2.5.1 пересказывать текст по вопросам учителя с постепенным переходом к самостоятельному пересказу, близкому к тексту

4 четверть

Еда и напитки

1. Слушание и говорение

1.1 Восприятие и воспроизведение основных единиц речи

2.1.1.1 запоминать и отчҰтливо произносить ряды слоговых комплексов и слов

1.2 Понимание содержания аудио/видеоинформации

2.1.2.1 выделять из прослушанного текста информацию в соответствии с поставленной целью

1.4 Соблюдение речевых норм в зависимости от ситуации общения

2.1.4.1 уметь формулировать свои затруднения, просьбы, обращения в различных ситуациях;
2.1.4.2 участвовать в диалоге;
2.1.4.3 отвечать на вопросы полным ответом

1.5 Привлечение внимания к слушателям

2.1.5.1 адекватно использовать интонацию и невербальные средства общения

1.6 Составление рассказа на заданную тему

2.1.6.1 составлять рассказ с помощью учителя по картинкам, по аналогии с прочитанным текстом

1.7 Разучивание и рассказывание

2.1.7.1 разучивать с голоса учителя стихотворения, скороговорки, потешки;
2.1.7.2 рассказывать потешки, скороговорки, стихотворения;
2.1.7.3 пересказывать знакомые сказки; с опорой на иллюстрации

1.8 Инсценировка и драматизация

2.1.8.1 изображать персонаж литературного произведения с помощью учителя;
2.1.8.2 демонстрировать различные эмоциональные состояния человека;
2.1.8.3 участвовать в драматизациях сказок

В здоровом теле – здоровый дух!

2. Чтение

2.1 Использование видов чтения

2.2.1.1 использовать послоговое чтение с переходом к чтению целыми словам;
2.2.1.2 использовать чтение вслух;
2.2.1.3 соблюдать при чтении интонации в соответствии со знаками препинания

2.2 Определение темы и основной мысли текста

2.2.2.1 определять основное содержание текста с опорой на иллюстрацию к тексту и название

2.3 Определение видов произведений (рассказ, сказка, стихотворение)

2.2.3.1 различать стихотворные и повествовательные произведения

2.4 Формулирование вопросов и ответов

2.2.4.1 формулировать простые уточняющие вопросы по действию;
2.2.4.2 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного с опорой на иллюстрации к тексту;
2.2.4.3 находить в тексте предложения для ответа на поставленные вопросы

2.5 Пересказывание прочитанного текста

2.2.5.1 пересказывать текст по вопросам учителя с постепенным переходом к самостоятельному пересказу, близкому к тексту

      2) 3 класс

      таблица 2

Сквозные темы

Разделы

Подразделы

Цели обучения

1 четверть

ВсҰ обо мне

1. Слушание и говорение

1.1 Восприятие и воспроизведение основных единиц речи

3.1.1.1 воспринимать звучащую речь, выделять из речевого потока языковые единицы (предложение, слово, слог, звук)

1.2 Понимание содержания аудио/видеоинформации

3.1.2.1 ориентироваться в содержании информации

1.3 Прогнозирование событий

3.1.3.1 прогнозировать дальнейшее событие текста по иллюстрациям

1.4 Соблюдение речевых норм в зависимости от ситуации общения

3.1.4.1 уметь формулировать свои затруднения, просьбы, обращения в различных ситуациях;
3.1.4.2 использовать нормы речевого этикета в зависимости от ситуации

1.5 Привлечение внимания к слушателям

3.1.5.1 использовать основные элементы интонации, язык жестов, мимики, обращения к слушателям

1.6 Составление рассказа на заданную тему

3.1.6.1 составлять коллективно рассказ на заданную тему, на основе опорных слов на заданные темы (Моя семья, игры детей, любимая игрушка, на школьной перемене, мой друг)

1.7 Разучивание и рассказывание

3.1.7.1 разучивать с голоса учителя стихотворения, скороговорки, потешки;
3.1.7.2 рассказывать потешки, скороговорки, стихотворения;
3.1.7.3 пересказывать знакомую сказку, историю по вопросам учителя

1.8 Инсценировка и драматизация

3.1.8.1 изображать персонаж литературного произведения;
3.1.8.2 демонстрировать различные эмоциональные состояния человека;
3.1.8.3 принимать участие в драматизации сказок

Моя школа

2. Чтение

2.1 Использование видов чтения

3.2.1.1 использовать чтение целыми словами, а при чтении трудных слов – послоговое чтение;
3.2.1.2 использовать чтение вслух и "про себя";
3.2.1.3 соблюдать при чтении интонации в соответствии со знаками препинания

2.2 Определение темы и основной мысли текста

3.2.2.1 определять с помощью учителя тему текста и основную мысль

2.3 Определение видов произведений (рассказ, сказка, стихотворение)

3.2.3.1 определять с помощью учителя вид произведения

2.4 Формулирование вопросов и ответов

3.2.4.1 формулировать простые, уточняющие, требующие доказательства, вопросы по содержанию прочитанного;
3.2.4.2 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного

2.5 Пересказывание прочитанного текста

3.2.5.1 пересказывать текст по вопросам учителя, с опорой на серию картинок

2 четверть

Моя семья и друзья

1. Слушание и говорение

1.1 Восприятие и воспроизведение основных единиц речи

3.1.1.1 воспринимать звучащую речь, выделять из речевого потока языковые единицы (предложение, слово, слог, звук)

1.2 Понимание содержания аудио/видеоинформации

3.1.2.1 ориентироваться в содержании информации

1.3 Прогнозирование событий

3.1.3.1 прогнозировать дальнейшее событие текста по иллюстрациям

1.4 Соблюдение речевых норм в зависимости от ситуации общения

3.1.4.1 уметь формулировать свои затруднения, просьбы, обращения в различных ситуациях;
3.1.4.2 использовать нормы речевого этикета в зависимости от ситуации

1.5 Привлечение внимания к слушателям

3.1.5.1 использовать основные элементы интонации, язык жестов, мимики, обращения к слушателям

1.6 Составление рассказа на заданную тему

3.1.6.1 составлять коллективно рассказ на заданную тему, на основе опорных слов на заданные темы (Моя семья, игры детей, любимая игрушка, на школьной перемене, мой друг);
3.1.6.2 составлять небольшой рассказ по сюжетной картинке и вопросам учителя

1.7 Разучивание и рассказывание

3.1.7.1 разучивать с голоса учителя стихотворения, скороговорки, потешки;
3.1.7.2 рассказывать потешки, скороговорки, стихотворения;
3.1.7.3 пересказывать знакомую сказку, историю по вопросам учителя

1.8 Инсценировка и драматизация

3.1.8.1 изображать персонаж литературного произведения;
3.1.8.2 демонстрировать различные эмоциональные состояния человека;
3.1.8.3 принимать участие в драматизации сказок

Мир вокруг нас

2. Чтение

2.1 Использование видов чтения

3.2.1.1 использовать чтение целыми словами, а при чтении трудных слов – послоговое чтение;
3.2.1.2 использовать чтение вслух и "про себя";
3.2.1.3 соблюдать при чтении интонации в соответствии со знаками препинания

2.2 Определение темы и основной мысли текста

3.2.2.1 определять с помощью учителя тему текста и основную мысль

2.3 Определение видов произведений (рассказ, сказка, стихотворение)

3.2.3.1 определять с помощью учителя вид произведения

2.4 Формулирование вопросов и ответов

3.2.4.1 формулировать простые, уточняющие, требующие доказательства, вопросы по содержанию прочитанного;
3.2.4.2 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного

2.5 Пересказывание прочитанного текста

3.2.5.1 пересказывать текст по вопросам учителя, с опорой на серию картинок

3 четверть

Путешествие

1. Слушание и говорение

1.1 Восприятие и воспроизведение основных единиц речи

3.1.1.1 воспринимать звучащую речь, выделять из речевого потока языковые единицы (предложение, слово, слог, звук)

1.2 Понимание содержания аудио/видеоинформации

3.1.2.1 ориентироваться в содержании информации;
3.1.2.2 использовать разные виды передачи содержания информации

1.3 Прогнозирование событий

3.1.3.1 прогнозировать дальнейшее событие текста по иллюстрациям;
3.1.3.2 прогнозировать дальнейшее событие по заголовку и началу

1.4 Соблюдение речевых норм в зависимости от ситуации общения

3.1.4.1 уметь формулировать свои затруднения, просьбы, обращения в различных ситуациях;
3.1.4.2 использовать нормы речевого этикета в зависимости от ситуации;
3.1.4.3 участвовать в диалоге на заданную тему, задавать вопросы

1.5 Привлечение внимания к слушателям

3.1.5.1 использовать основные элементы интонации, язык жестов, мимики, обращения к слушателям

1.6 Составление рассказа на заданную тему

3.1.6.1 составлять коллективно рассказ на заданную тему, на основе опорных слов на заданные темы (Моя семья, игры детей, любимая игрушка, на школьной перемене, мой друг);
3.1.6.2 составлять небольшой рассказ по сюжетной картинке и вопросам учителя

1.7 Разучивание и рассказывание

3.1.7.1 разучивать с голоса учителя стихотворения, скороговорки, потешки;
3.1.7.2 рассказывать потешки, скороговорки, стихотворения;
3.1.7.3 пересказывать знакомую сказку, историю по вопросам учителя

1.8 Инсценировка и драматизация

3.1.8.1 изображать персонаж литературного произведения;
3.1.8.2 демонстрировать различные эмоциональные состояния человека;
3.1.8.3 принимать участие в драматизации сказок

Традициии фольклор

2. Чтение

2.1 Использование видов чтения

3.2.1.1 использовать чтение целыми словами, а при чтении трудных слов – послоговое чтение;
3.2.1.2 использовать чтение вслух и "про себя";
3.2.1.3 соблюдать при чтении интонации в соответствии со знаками препинания

2.2 Определение темы и основной мысли текста

3.2.2.1 определять с помощью учителя тему текста и основную мысль;
3.2.2.2 делить текст на части и озаглавливать каждую часть с помощью учителя;
3.2.2.3 устанавливать связи отдельных фрагментов текста, слов и выражений с иллюстрацией к тексту

2.3 Определение видов произведений (рассказ, сказка, стихотворение)

3.2.3.1 определять с помощью учителя вид произведения

2.4 Формулирование вопросов и ответов

3.2.4.1 формулировать простые, уточняющие, требующие доказательства, вопросы по содержанию прочитанного;
3.2.4.2 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного

2.5 Пересказывание прочитанного текста

3.2.5.1 пересказывать текст по вопросам учителя, с опорой на серию картинок

4 четверть

Еда и напитки

1. Слушание и говорение

1.1 Восприятие и воспроизведение основных единиц речи

3.1.1.1 воспринимать звучащую речь, выделять из речевого потока языковые единицы (предложение, слово, слог, звук)

1.2 Понимание содержания аудио/видеоинформации

3.1.2.1 ориентироваться в содержании информации;
3.1.2.2 использовать разные виды передачи содержания информации

1.3 Прогнозирование событий

3.1.3.1 прогнозировать дальнейшее событие текста по иллюстрациям;
3.1.3.2 прогнозировать дальнейшее событие по заголовку и началу

1.4 Соблюдение речевых норм в зависимости от ситуации общения

3.1.4.1 уметь формулировать свои затруднения, просьбы, обращения в различных ситуациях;
3.1.4.2 использовать нормы речевого этикета в зависимости от ситуации;
3.1.4.3 участвовать в диалоге на заданную тему, задавать вопросы;
3.1.4.4 составлять диалог, принимать точку зрения собеседника

1.5 Привлечение внимания к слушателям

3.1.5.1 использовать основные элементы интонации, язык жестов, мимики, обращения к слушателям

1.6 Составление рассказа на заданную тему

3.1.6.1 составлять коллективно рассказ на заданную тему, на основе опорных слов на заданные темы (Моя семья, игры детей, любимая игрушка, на школьной перемене, мой друг);
3.1.6.2 составлять небольшой рассказ по сюжетной картинке и вопросам учителя;
3.1.6.3 использовать прием словесного описания главного героя, события по вопросам учителя

1.7 Разучивание и рассказывание

3.1.7.1 разучивать с голоса учителя стихотворения, скороговорки, потешки;
3.1.7.2 рассказывать потешки, скороговорки, стихотворения;
3.1.7.3 пересказывать знакомую сказку, историю по вопросам учителя

1.8 Инсценировка и драматизация

3.1.8.1 изображать персонаж литературного произведения;
3.1.8.2 демонстрировать различные эмоциональные состояния человека;
3.1.8.3 принимать участие в драматизации сказок

В здоровом теле – здоровый дух!

2. Чтение

2.1 Использование видов чтения

3.2.1.1 использовать чтение целыми словами, а при чтении трудных слов – послоговое чтение;
3.2.1.2 использовать чтение вслух и "про себя";
3.2.1.3 соблюдать при чтении интонации в соответствии со знаками препинания

2.2 Определение темы и основной мысли текста

3.2.2.1 определять с помощью учителя тему текста и основную мысль;
3.2.2.2 делить текст на части и озаглавливать каждую часть с помощью учителя;
3.2.2.3 устанавливать связи отдельных фрагментов текста, слов и выражений с иллюстрацией к тексту

2.3 Определение видов произведений (рассказ, сказка, стихотворение)

3.2.3.1 определять с помощью учителя вид произведения

2.4 Формулирование вопросов и ответов

3.2.4.1 формулировать простые, уточняющие, требующие доказательства, вопросы по содержанию прочитанного;
3.2.4.2 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного

2.5 Пересказывание прочитанного текста

3.2.5.1 пересказывать текст по вопросам учителя, с опорой на серию картинок

      3) 4 класс

      таблица 3

Сквозные темы

Разделы

Подразделы

Цели обучения

1 четверть

ВсҰ обо мне

1. Слушание и говорение

1.1 Восприятие и воспроизведение основных единиц речи

4.1.1.1 использовать единицы языка в активной речевой деятельности с соблюдением грамматических и орфоэпических норм

1.2 Понимание содержания аудио/видеоинформации

4.1.2.1 воспринимать различную информацию, формулировать вопросы к содержанию информации, отвечать на простые вопросы по содержанию;
4.1.2.2 пересказывать содержание в заданной форме

1.3 Прогнозирование событий

4.1.3.1 прогнозировать дальнейшее событие произведения по поступкам, характеристике героев и событиям;
4.1.3.2 обосновывать свой выбор

1.4 Соблюдение речевых норм в зависимости от ситуации общения

4.1.4.1 использовать речевые нормы для планирования и регуляции своей деятельности, в соответствии с целями, условиями, временем, ситуацией

1.5 Привлечение внимания к слушателям

4.1.5.1 осознанно и произвольно строить свои сообщения, понятные для партнҰра высказывания, используя основные элементы интонации, жесты, мимику. обращения к слушателям

1.6 Составление рассказа на заданную тему

4.1.6.1 составлять коллективно и самостоятельно рассказ на основе опорного плана, серии сюжетных картин

1.7 Разучивание и рассказывание

4.1.7.1 рассказывать знакомые потешки, скороговорки, стихотворения;
4.1.7.2 использовать при играх скороговорки, потешки;
4.1.7.3 разучивать стихотворения;
4.1.7.4 выразительно читать стихотворения и басни

1.8 Инсценировка и драматизация

4.1.8.1 изображать персонаж литературного произведения;
4.1.8.2 демонстрировать различные эмоциональные состояния человека;
4.1.8.3 участвовать в драматизации сказок

Моя школа

2. Чтение

2.1 Использование видов чтения

4.2.1.1 выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения (ознакомительное, выборочное, чтение вслух, "про себя");
4.2.1.2 соблюдать при чтении интонации в соответствии со знаками препинания

2.2 Определение темы и основной мысли текста

4.2.2.1 определять тему текста, находить с помощью учителя часть или предложение, в котором заключена основная мысль текста;
4.2.2.2 делить текст на части и озаглавливать каждую часть с помощью учителя;
4.2.2.3 делить текст на части и озаглавливать каждую часть с помощью учителя

2.3 Определение видов произведений (рассказ, сказка, стихотворение)

4.2.3.1 определять с помощью учителя вид произведения и доказать свой выбор

2.4 Формулирование вопросов и ответов

4.2.4.1 формулировать простые, уточняющие, требующие доказательства, вопросы по содержанию прочитанного

2.5 Пересказывание прочитанного текста

4.2.5.1 пересказывать текст подробно, кратко, сохраняя последовательность событий

2 четверть

Моя семья и друзья

1. Слушание и говорение

1.1 Восприятие и воспроизведение основных единиц речи

4.1.1.1 использовать единицы языка в активной речевой деятельности с соблюдением грамматических и орфоэпических норм

1.2 Понимание содержания аудио/видеоинформации

4.1.2.1 воспринимать различную информацию, формулировать вопросы к содержанию информации, отвечать на простые вопросы по содержанию;
4.1.2.2 пересказывать содержание в заданной форме

1.3 Прогнозирование событий

4.1.3.1 прогнозировать дальнейшее событие произведения по поступкам, характеристике героев и событиям;
4.1.3.2 обосновывать свой выбор

1.4 Соблюдение речевых норм в зависимости от ситуации общения

4.1.4.1 использовать речевые нормы для планирования и регуляции своей деятельности, в соответствии с целями, условиями, временем, ситуацией

1.5 Привлечение внимания к слушателям

4.1.5.1 осознанно и произвольно строить свои сообщения, понятные для партнҰра высказывания, используя основные элементы интонации, жесты, мимику. обращения к слушателям

1.6 Составление рассказа на заданную тему

4.1.6.1 составлять коллективно и самостоятельно рассказ на основе опорного плана, серии сюжетных картин

1.7 Разучивание и рассказывание

4.1.7.1 рассказывать знакомые потешки, скороговорки, стихотворения;
4.1.7.2 использовать при играх скороговорки, потешки;
4.1.7.3 разучивать стихотворения;
4.1.7.4 выразительно читать стихотворения и басни

1.8 Инсценировка и драматизация

4.1.8.1 изображать персонаж литературного произведения;
4.1.8.2 демонстрировать различные эмоциональные состояния человека;
4.1.8.3 участвовать в драматизации сказок

Мир вокруг нас

2. Чтение

2.1 Использование видов чтения

4.2.1.1 выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения (ознакомительное, выборочное, чтение вслух, "про себя");
4.2.1.2 соблюдать при чтении интонации в соответствии со знаками препинания

2.2 Определение темы и основной мысли текста

4.2.2.1 определять тему текста, находить с помощью учителя часть или предложение, в котором заключена основная мысль текста;
4.2.2.2 делить текст на части и озаглавливать каждую часть с помощью учителя;
4.2.2.3 делить текст на части и озаглавливать каждую часть с помощью учителя;
4.2.2.4 выделять главных действующих лиц, оценивать их поступки

2.3 Определение видов произведений (рассказ, сказка, стихотворение)

4.2.3.1 определять с помощью учителя вид произведения и доказать свой выбор

2.4 Формулирование вопросов и ответов

4.2.4.1 формулировать простые, уточняющие, требующие доказательства, вопросы по содержанию прочитанного

2.5 Пересказывание прочитанного текста

4.2.5.1 пересказывать текст подробно, кратко, сохраняя последовательность событий

3 четверть

Путешествие

1. Слушание и говорение

1.1 Восприятие и воспроизведение основных единиц речи

4.1.1.1 использовать единицы языка в активной речевой деятельности с соблюдением грамматических и орфоэпических норм

1.2 Понимание содержания аудио/видеоинформации

4.1.2.1 воспринимать различную информацию, формулировать вопросы к содержанию информации, отвечать на простые вопросы по содержанию;
4.1.2.2 пересказывать содержание в заданной форме

1.3 Прогнозирование событий

4.1.3.1 прогнозировать дальнейшее событие произведения по поступкам, характеристике героев и событиям;
4.1.3.2 обосновывать свой выбор

1.4 Соблюдение речевых норм в зависимости от ситуации общения

4.1.4.1 использовать речевые нормы для планирования и регуляции своей деятельности, в соответствии с целями, условиями, временем, ситуацией

1.5 Привлечение внимания к слушателям

4.1.5.1 осознанно и произвольно строить свои сообщения, понятные для партнҰра высказывания, используя основные элементы интонации, жесты, мимику. обращения к слушателям

1.6 Составление рассказа на заданную тему

4.1.6.1 составлять коллективно и самостоятельно рассказ на основе опорного плана, серии сюжетных картин;
4.1.6.2 составлять рассказ по личным впечатлениям, серии сюжетных картин, по аналогии с прочитанным педагогом текстом

1.7 Разучивание и рассказывание

4.1.7.1 рассказывать знакомые потешки, скороговорки, стихотворения;
4.1.7.2 использовать при играх скороговорки, потешки;
4.1.7.3 разучивать стихотворения;
4.1.7.4 выразительно читать стихотворения и басни;
4.1.7.5 декламировать стихотворения на праздниках;
4.1.7.6 пересказывать знакомые истории, сказки

1.8 Инсценировка и драматизация

4.1.8.1 изображать персонаж литературного произведения;
4.1.8.2 демонстрировать различные эмоциональные состояния человека;
4.1.8.3 участвовать в драматизации сказок

Традициии фольклор

2. Чтение

2.1 Использование видов чтения

4.2.1.1 выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения (ознакомительное, выборочное, чтение вслух, "про себя");
4.2.1.2 соблюдать при чтении интонации в соответствии со знаками препинания

2.2 Определение темы и основной мысли текста

4.2.2.1 определять тему текста, находить с помощью учителя часть или предложение, в котором заключена основная мысль текста;
4.2.2.1 определять тему текста, находить с помощью учителя часть или предложение, в котором заключена основная мысль текста;
4.2.2.3 делить текст на части и озаглавливать каждую часть с помощью учителя;
4.2.2.4 выделять главных действующих лиц, оценивать их поступки;
4.2.2.5 делать выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, картины природы

2.3 Определение видов произведений (рассказ, сказка, стихотворение)

4.2.3.1 определять с помощью учителя вид произведения и доказать свой выбор

2.4 Формулирование вопросов и ответов

4.2.4.1 формулировать простые, уточняющие, требующие доказательства, вопросы по содержанию прочитанного;
4.2.4.2 давать развернутый ответ на вопросы к прочитанному тексту

2.5 Пересказывание прочитанного текста

4.2.5.1 пересказывать текст подробно, кратко, сохраняя последовательность событий

4 четверть

Еда и напитки

1. Слушание и говорение

1.1 Восприятие и воспроизведение основных единиц речи

4.1.1.1 использовать единицы языка в активной речевой деятельности с соблюдением грамматических и орфоэпических норм

1.2 Понимание содержания аудио/видеоинформации

4.1.2.1 воспринимать различную информацию, формулировать вопросы к содержанию информации, отвечать на простые вопросы по содержанию;
4.1.2.2 пересказывать содержание в заданной форме

1.3 Прогнозирование событий

4.1.3.1 прогнозировать дальнейшее событие произведения по поступкам, характеристике героев и события;
4.1.3.2 обосновывать свой выбор

1.4 Соблюдение речевых норм в зависимости от ситуации общения

4.1.4.1 использовать речевые нормы для планирования и регуляции своей деятельности, в соответствии с целями, условиями, временем, ситуацией

1.5 Привлечение внимания к слушателям

4.1.5.1 осознанно и произвольно строить свои сообщения, понятные для партнҰра высказывания, используя основные элементы интонации, жесты, мимику. обращения к слушателям

1.6 Составление рассказа на заданную тему

4.1.6.1 составлять коллективно и самостоятельно рассказ на основе опорного плана, серии сюжетных картин;
4.1.6.2 составлять рассказ по личным впечатлениям, серии сюжетных картин, по аналогии с прочитанным педагогом текстом

1.7 Разучивание и рассказывание

4.1.7.1 рассказывать знакомые потешки, скороговорки, стихотворения;
4.1.7.2 использовать при играх скороговорки, потешки;
4.1.7.3 разучивать стихотворения;
4.1.7.4 выразительно читать стихотворения и басни;
4.1.7.5 декламировать стихотворения на праздниках;
4.1.7.6 пересказывать знакомые истории, сказки

1.8 Инсценировка и драматизация

4.1.8.1 изображать персонаж литературного произведения;
4.1.8.2 демонстрировать различные эмоциональные состояния человека;
4.1.8.3 участвовать в драматизации сказок

В здоровом теле – здоровый дух!

2. Чтение

2.1 Использование видов чтения

4.2.1.1 выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения (ознакомительное, выборочное, чтение вслух, "про себя");
4.2.1.2 соблюдать при чтении интонации в соответствии со знаками препинания

2.2 Определение темы и основной мысли текста

4.2.2.1 определять тему текста, находить с помощью учителя часть или предложение, в котором заключена основная мысль текста;
4.2.2.2 делить текст на части и озаглавливать каждую часть с помощью учителя;
4.2.2.3 делить текст на части и озаглавливать каждую часть с помощью учителя;
4.2.2.4 выделять главных действующих лиц, оценивать их поступки;
4.2.2.5 делать выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, картины природы;
4.2.2.6 понимать главную мысль произведения, последовательность, причинность событий

2.3 Определение видов произведений (рассказ, сказка, стихотворение)

4.2.3.1 определять с помощью учителя вид произведения и доказать свой выбор

2.4 Формулирование вопросов и ответов

4.2.4.1 формулировать простые, уточняющие, требующие доказательства, вопросы по содержанию прочитанного;
4.2.4.2 давать развернутый ответ на вопросы к прочитанному тексту

2.5 Пересказывание прочитанного текста

4.2.5.1 пересказывать текст подробно, кратко, сохраняя последовательность событий

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сәуірдегі
№ 115 бұйрығына
552 -қосымша

Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған бастауыш білім беру деңгейінің 2-4 сыныптары үшін "Орыс тілі" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (оқыту орыс тілінде емес)

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды– ҚР Білім және ғылым министрінің 05.02.2020 № 51 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған бастауыш білім беру деңгейінің 2-4 сыныптары үшін "Орыс тілі" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (бұдан әрі-Бағдарлама) "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 6) тармақшасына сәйкес әзірленген.

      2. Бағдарлама мақсаты – білім алушылардың күнделікті тұрмысқа, оқуға қатысты ауызекі сөйлесу, түсіну, өз ойын орыс тілінде жеткізе білу дағдыларын дамыту және әлеуметтік ортада қарым-қатынас жасауға қажетті сөйлеу дағдыларын қалыптастыру.

      3. Бағдарлама міндеттері:

      1) орыс тілінде айтылым, тыңдалым, оқылым, жазылым дағдыларын қалыптастыру;

      2) орыс тіліне тән дыбыстарды дұрыс айтуын, ажыратуын қалыптастыру;

      3) ауызша және жазбаша сөйлеуде коммуникативтік дағдыларын дамыту;

      4) орыс тілінде дұрыс оқып, мағынасын түсінуге үйрету;

      5) орыс тілінің қарапайым орфографиялық және пунктуациялық ережелерін меңгерту;

      6) мемлекеттік тілге және тағы басқа тілдерге деген құрмет сезімін қалыптастыру.

      4. Түзете-дамыту міндеттері:

      1) білім алушылардың ақыл-ой және сөйлеу тілінің дамуына ықпал ету, танымдық іс-әрекетінің жетіспеушіліктерін жеңу;

      2) сөз байлығын дамыту, жетілдіру;

      3) дербестікті, ұқыптылықты, жауапкершілікті дамыту.

2-тарау. Оқу процесін ұйымдастырудағы педагогикалық тәсілдер

      5. Оқу процесін ұйымдастыруға арналған педагогикалық тәсілдерінің іске асырылуы білім алушылардың арнайы оқу қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған.

      6. Компенсаторлық-дамыта оқыту қағидасы арнайы әдістермен және оқу-әдістемелік тәсілдерімен қамтамасыз етіледі: үздіксіз қайталау, жаңа материалды менгеру үшін арнайы жағдай жасау, міндетті түрде көрнекіліктерді қолдану, балалардың заттық-тәжирибелік іс-әрекетін кеңінен пайдалану, әрекеттерінің алгоритмделуі, орындаған жұмыстарын баяндап отыруды талап ету, оқу әрекетінің әр қадамына басшылық ету, бақылау.

      7. Ойлау, тіл және коммуникация дамуының біртұтастық қағидасы сөйлеу тілінің негізіндегі қарым-қатынастың үнемі дамуын қарастырып, сөздік-логикалық ойлау қабілетінің қалыптасуы мен мінез-құлығының реттелуіне әсерін тигізеді.

      8. Іс-әрекеттік тәсіл педагогтың жетекшілігімен орындалатын оқушылардың заттық-тәжірибелік, ойын, бейнелеу, қолданбалы әрекетін кеңінен қолдануды және орындаған әрекеттерін айтып отыруды көздейді, ал ол өз бетінше, білім алушылардың жоғары психикалық функцияларының дамуына және өмірлік тәжірибесінің жинақталуына ықпал етеді.

      9. Жеке және саралап оқыту тәсілі қағидасы оқу материалын меңгеру кезінде байқалатын білім алушылардың вариативті типологиялық ерекшеліктерімен байланысты болады және олардың білім, білік, дағдылардың менгеруінің сапасына әсер етеді.

      10. Саралап оқыту барысында мұғалім білім алушылардың түрлі типологиялық топтары үшін оқу материалының әр түрлі көлемі мен күрделілігін, білім алушылардың оқу тапсырмаларын орындау дербестік дәрежесін, көрнекі-дидактикалық материалдардың түрлерін қолданады.

      11. Екінші тілге оқытудың бастапқы кезеңінде ауызша сөйлеу тілін түсіну қабілетін қалыптастыру, сөздік қорын анықтау және кеңейту негізгі болып табылады, олар тілдік естуін дамыту және түзеу бойынша жүйелі жұмыс жүргізілуімен, орфоэпикалық дағдыларын қалыптастырумен сабақтасады; бұл үшін әңгімелесуді, өлеңдер, жұмбақтар, жаңылтпаштар, сөйлемдер, тілдік ойындар жаттауды қолдануға болады; мұғалім сөздердің орфоэпикалық дұрыс айтылуын қадағалайды, қазақ тілінде сұрақтарға жауап беруге, сұрақ қоюға, сөздерді, сөйлемдерді, мәтінді оқуға үйретеді.

      12. Тілді тәжирибелік тұрғыда меңгерудің бастапқы кезеңі тыңдау қабілеті болып табылады, оның негізінде байланыстырып сөйлеу, оқу және жазу қабілеті мен дағдылары қалыптасады.

      13. Бұл үшін бірқатар қабілеттіліктер болуы тиіс:

      1) сөзді тыңдау;

      2) айтылғанды есту, сөйлеудегі қателіктерді табу;

      3) үлгі негізінде естігенін дұрыс қайталап айту;

      4) дыбыстарды, буындарды, сөздерді анық артикуляциялау;

      5) естігенін көргенімен және сөздерімен сәйкестендіру: дыбыстық және әріптік құрылымын сәйкестеу;

      6) байланыстырып сөйлеу;

      7) жазу.

      14. Тілдік дағдыларын дамыту үшін түрлі талдауыштар қатысатын жағдайларды жасаған дұрыс: көру (суреттерді, заттарды көрсету), есту (мұғалімнің, құрдастарының не айтып жатқанын мұқият тыңдау, өзгелердің және өз сөзінің қателерін байқау); тактильді (дыбыс артикуляциясын сезіну).

      15. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың жетістіктерін бағалау тек ішкі бағалаумен жүзеге асады.

      16. Деңгейлік мақсаттарға сәйкес әзірленген тапсырмалар мен жаттығулар бағалаудың құралы болып есептеледі.

      17. Оқу бағдарламасының мазмұнын меңгеру нәтижелерін тікелей мұғалім бағалайды, жүйелі түрде бақылау-бағалау әрекеттерін жүзеге асырады.

      18. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларды оқытудың нәтижелілігін бағалау ағымдық (сабақ бойынша), кезеңдік (тақырыптық) және қорытынды бақылау түрінде іске асырылады.

      19. Ағымдық бақылау оқытудың мазмұны мен әдістерін дұрыс таңдау мақсатында жүргізіледі; бұл ретте педагог сабақта білім алушылардың қызметін бақылауды, практикалық және дербес жұмыстарды, ұжымдық қызмет түрлерін талдауды пайдаланады.

      20. Кезеңдік (тақырыптық) бақылау әр типологиялық топтағы білім алушылардың оқу материалын меңгерудегі түрлі мүмкіндіктері ескеріле отырып, тақырыбтың, тараудың аяғында жүргізіледі.

      21. Әр білім алушының оқу жетістіктері мен даму динамикасын талдау мақсатында тоқсанның, жылдың аяғында қорытынды бақылау жүргізіліп, жетістіктері оқу картасына енгізіледі.

3-тарау. "Орыс тілі" пәнінің мазмұнын ұйымдастыру

      22. Объем учебной нагрузки по учебному предмету "Русский язык" составляет:

      1) во 2 классе - 2 часа в неделю, 68 часа в учебном году;

      2) в 3 классе - 2 часа в неделю, 68 часа в учебном году;

      3) в 4 классе - 2 часа в неделю, 68 часа в учебном году.

      23. Содержание Программы включает следующие разделы:

      1) раздел "Слушание";

      2) раздел "Говорение";

      3) раздел "Письмо и чтение";

      4) раздел "Применение языковых норм".

      24. Базовое содержание учебного предмета "Русский язык" для 2 класса:

      1) раздел "Слушание" направлен на формирование умений слушать речь учителя и обучающихся, аудио (видео) записи, понимать смысл услышанного: слушание и понимание обучающимися инструкций; слушать и понимать простые инструкции, просьбу учителя, связанные с организацией учебного процесса и бытовой деятельности и правильно реагировать на нее (использование мимики, жестов, выполнение действий); копировать речевые образцы; понимать значение новых слов, имеющих отношение к повседневной жизни;понимать о ком? о чем говорится в прослушанном тексте. Различение и понимание разных по цели высказываний инструкций: различать вопросительную интонацию; различать повествовательную интонацию; различать восклицательную интонацию; адекватно реагировать на вопросительную реплику, отвечать одним словом.Усвоение и понимание значения терминов: предложение, слово, слоги, буква, звук, точка, запятая, вопросительный, восклицательный знаки: знать и понимать значение терминов: предложение, слово, слоги, буква, звук; знать и понимать значение терминов:точка, запятая, вопросительный, восклицательный знаки.Понимание лексического значения слов и словосочетаний: различать на слух гласные и согласные звуки;понимать значение новых слов по теме и значения предлогов;использовать в речи слова, словосочетания для знакомства, названия предмета; понимать значение единственного и множественного числа существительных (книга - книги, яблоко-яблоки);

      2) раздел "Говорение" направлен на развитие умений выражать мысли, передавать мысли в последовательно в устной форме: использование элементарной устной речи на доступном уровне в процессе игровой и учебной деятельности; использовать элементы речевого этикета на русском языке: приветствие, прощание, просьба; использовать слова и выражения, имеющиеся в активной речи обучающегося; копировать речевые образцы, усвоение и употребление слов различных грамматических категорий;знать и использовать в устной речи слова, обозначающие предмет; усвоение по образцу и по аналогии следующих речевых моделей: Это книга. Это ручка; знать и использовать в устной речи слова, обозначающие действия предмета;использовать слова, обозначающие предметы, различать слова, отвечающие на вопросы кто? или что?; использовать слова, обозначающие действия предмета. Усвоение по образцу и по аналогии следующих речевых моделей: Мама спит. Ануар пишет; согласовывать в числе слова, обозначающие предмет со словами, обозначающими действия предмета; умение вести диалог; наблюдать за речью, используемой в различных условиях общения (в школе, на уроке, в столовой, дома, в транспорте); соблюдать правила поведения во время разговора (дослушать вопрос до конца, не перебивая говорящего). Реагировать на вопрос; понимать собеседника, реагировать на услышанное и отвечать собеседнику, соблюдая речевые нормы. Развитие связной речи: использование невербальных средств общения. Определять о ком? о чем? говорится в тексте, заучивание наизусть несложных стихотворений, пересказывать несложные тесты (с помощью учителя), высказывать отношения к прослушанному (Да. Нет. Нравится. Не нравится); составлять описательный рассказ по образцу, с помощью учителя;

      3) раздел "Письмо и чтение" направлен наусвоение написания и чтения букв русского языка, понимание прочитанного, развитие умения читать, умение выполнятъ звуковой анализ несложных слов: усвоение написания и чтения букв русского языка, слогов, слов, словосочетаний и предложений: алфавит, знать значение алфавита в жизни грамотного человека;правильно произносить звуки; правильно писать и читать буквы, слоги, слова; уметь списывать слова, небольшие предложения с печатного текста; уметь списывать слова, небольшие предложения с рукописного текста; уметь производить звуко-буквенный анализ двусоставного слова;

      4) раздел "Применение языковых норм" направлен наусвоение простых орфографических и орфоэпических норм; правильного написания предложения с обозначением знаков препинания.

      25. Базовое содержание учебного предмета "Русский язык" для 3 класса:

      1) раздел "Слушание" направлен на формирование умений слушать речь учителя и обучающихся, аудио (видео) записи, понимать смысл услышанного: слушание и понимание обучающимися инструкций: понимать и выполнять инструкции, состоящие из 2-3 слов ("Встань с места". "Принеси мяч"). Повторять простейшие фразы;понимать и выполнять инструкции, состоящие из 3-4 слов, повторять простейшие фразы; понимать обращенную речь. адекватно реагировать на нее; различение и понимание разных по цели высказываний инструкций; уметь в речи выделить с помощью учителя вопросительные предложения; адекватно реагировать на вопросительную реплику. Отвечать одним словом;понимать интонационно различные по цели высказывания предложении; усвоение и понимание значения терминов: предложение, слово, слоги, буква, звук, точка, запятая, вопросительный, восклицательный знаки;использовать элементы речевого этикета на русском языке: приветствие, прощание, просьба; различать и использовать знаки препинания (с помощью учителя); понимание лексического значения слов и словосочетаний;понимать значение новых слов по теме; понимать значения предлогов, словосочетаний и простых предложений, понимать глаголы в зависимости от лица и времени (Я пришел. Она пришла);использовать слова, обозначающие один или несколько предметов; понимание значения синонимов и антонимов;

      2) раздел "Говорение" направлен на развитие умений выражать мысли, передавать мысли в последовательно в устной форме;использование элементарной устной речи на доступном уровне в процессе игровой и учебной деятелъности; использовать элементы речевого этикета на русском языке: приветствие, прощание, просьба; самостоятельно употреблять при общении в различных ситуациях вежливые формы общения: слова: здравствуйте, до свидания, спасибо, пожалуйста; усвоение и употребление слов различных грамматических категорий; знать и правильно использовать в устной речи слова, обознащающие признаки предметов; усвоение по образцу и по аналогии следующих речевых моделей: Это красный мяч. Это синий карандаш, знать и правильно использовать в устной речи слова выражающие принадлежность предмета (мой, моя);знать и правильно использовать в устной речиместоимения (он, она); знать и правильно использовать слова обозначающие число; уметь согласовывать слова обозначающие предмет с словами обозначающими число; умение вести диалог; уметь в различных условиях общения (в школе, на уроке, в столовой, дома, в транспорте) поддерживать разговор, используя простые предложения; использовать простой бытовой диалог; использовать злементарный речевой этикет – на материале новой лексики и грамматических конструкций с предлогами "у, в, на, с"; понимать собеседника, реагировать на услышанное и отвечать собеседнику, соблюдая речевые нормы; уметь вести диалог по образцу и самостоятельно с опорой на наглядно-практическую деятельность; развитие связной речи; заучивание наизусть загадок, потешек; пересказывать прослушанный тест по вопросам учителя, соблюдать интонацию, паузы при передаче смысла текста; понимать основную мысль прослушанного материала, сможет назвать тему; высказать свое отношение простым предложением; пересказывать несложные тексты (с помощью учителя); составлять рассказ по серии сюжетных картин и сюжетным картинкам по вопросам учителя или по готовому плану; уметь комментировать собственные действия (Я пишу. Я рисую цветок);

      3) раздел "Письмо и чтение" направлен на усвоение написания и чтения букв русского языка, понимание прочитанного, развитие умения читать, умение выполнятъ звуковой анализ несложных слов: усвоение написания и чтения букв русского языка, слогов, слов, словосочетаний и предложений; читать и писать слова, словосочетания и предложения; читать небольшие тексты и понимать их содержание, читать тексты, содержащие небольшие диалоги; уметь списывать преддожения, с печатного и рукописного текстов; уметь списывать короткий текст с печатного и рукописного текстов; уметь сверять написанное с образцом; замечать расхождения между произношением и написанием слова; правильно называть буквы, которых нет в казахском алфавите; находить слово в алфавитном списке, располагать слова в алфавитном порядке; читать и понимть небольшие тексты, придерживаясь произносительных норм русского языка, соблюдая паузы и интонацию;

      4) раздел "Использование языковых норм" направлен на усвоение написание слов не отличающихся в произношении и написании; правильное произношение и написание слов с помощью учителя; применение простых форм множественногои единственного числа, падежные формы. Разбор слов обозначающих название предмета, число и их употребление.

      26. Базовое содержание учебного предмета "Русский язык" для 4 класса:

      1) раздел "Слушание" направлен на формирование умений слушать речь учителя и обучающихся, аудио (видео) записи, понимать смысл услышанного: слушание и понимание обучающимися инструкций: понимать значения двух-трехступенчатых инструкций ("Подойди к окну, возьми лейку и полей цветок"); различать на слух гласные и согласные, глухие и звонкие, твердые и мягкие согласные; слушать и понимать речевые образцы с голоса учителя, аудио записи; понимать значение новых слов, имеющих отношение к повседневной жизни; различение и понимание разных по цели высказываний инструкций; понимать содержание кратких высказываний повествовательного характера; уметь интонационно правильно произносить различные по цели высказывания предложения (повествовательные, вопросителъные, побудительные) при чтении; уметь интонационно правильно произносить различные по цели высказывания предложения (повествовательные, вопросителъные, побудительные) в разговоре путем подражания интонации учителя; усвоение и понимание значения терминов: предложение, слово, слоги, буква, звук, точка, запятая, вопросительный, восклицательный знаки; знать и правильно использовать термины: предложение, слово, слоги, буква, звук, точка, запятая, вопросительный, восклицательный знаки; самостоятельно использовать знаки препинания; понимание лексического значения слов и словосочетаний: узнавать на слух звуки, слова, предложения, понимать значение прочитанного текста; понимать значение прочитанного стихотворения; понимать слова с противоположным значением, близкие по значению; использовать в самостоятельной речи слова по пройденным темам на предыдущем этапе и усвоение новых слов относительно новой темы; понимать значение слов одинаковых по написанию;

      2) раздел "Говорение" направлен на развитие умений выражать мысли, передавать мысли в последовательно в устной форме;использование элементарной устной речи на доступном уровне в процессе игровой и учебной деятелъности; уметь высказывать с помощью учителя просьбы и желания; соблюдать речевой этикет при знакомстве; речевой этикет при просьбе; уметь самостоятельно высказывать просьбы и желания; усвоение и употребление слов различных грамматических категорий,согласовывать слова обозначающие предмет, признак предмета, число в зависимости от рода в единственном числе;понимать значения падежных окончаний; устанавливать с помощью вопросов связь между словами в предложении; распространять предложения по вопросам: Кто это? Чго это? Что делает? Какой карандаш? Это книга?; знать и правильно использовать в устной речи словосочетания, предложения со словами, обозначающими действия и признаки предметов (любить Родину, летний, теплый дождь); составлять предложения с опорой на наглядно- иллюстративный материал и на вопросы учителя; восстанавливать деформированные предложения;использовать в активной речи усвоенные слова различных грамматических категорий; умение вести диалог; уметь вести диалог по образцу и самостоятельно с опорой на наглядно-практическую деятельность; уметь отвечать на вопросы по прослушанному тексту при помощи учителя; уметь отвечать на вопросы по прослушанному тексту; уметь вести диалог по образцу и самостоятельно с опорой на учебно-игровую деятельность; высказывать стимулирующие реплики в диалоге, задавать вопросы; участвовать в беседе; понимать собеседника, реагировать на услышанное и отвечать собеседнику, соблюдая речевые нормы. Инициацировать и вести диалог на указанную тему, стимулировать речевые реакции собеседника (задавать стимулирующие вопросы); участвовать в беседах на темы, близкие жизненному опыту обучающихся, по материалам экскурсии, иллюстрациям; развитие связной речи: заучивание наизусть коротких скороговорок, стихотворений; самостоятельно пересказывать прослушанный текст; использовать слова описания сравнения; определить тему и основную мысль текста; обосновать и оценить свое отношение простым предложением; уметь самостоятельно составлять рассказ по серии сюжетных картин и сюжетным картинкам под руководством учителя; составлять рассказ на заданную тему коллективо и под руководством учителя; составлять короткий рассказ из собственного опыта, наблюдения с опорой на вопросы;

      3) раздел "Письмо и чтение" направлено наусвоение написания и чтения букв русского языка, понимание прочитанного, развитие умения читать, умение выполнятъ звуковой анализ несложных слов:усвоение написания и чтения букв русского языка, слогов, слов, словосочетаний и предложений; читать и писать слова с буквами, различающимися в русской и казахской графике; сознательно, орфографически правильно, выразительно читать по-русски, соблюдая паузы между предложениями, интонацию в конце предложения; знать правила использования большой буквы в именах и фамилиях людей, кличках животных, названиях сел, городов, стран, в начале предложения; знать и уметь применять правила переноса; владеть приемами самоконтроля при списывании;

      4) раздел "Использование языковых норм" направлен наусвоение применение норм языка: определение слов с заглавной буквы (имена людей, названия земли-воды), написание без ошибок; применение простых множественных, падежных форм; различение и целесообразное применение слов обозначающих качество, свойствои движение предмета.

      27. Распределение учебного материала по классам (четвертям) в настоящей программе является примерным, учитель вправе переносить изучение учебного материала из одного класса в другой (из одной четверти в другую) с учетом особенностей его усвоения обучающимися. Учитель самостоятельно определяет количество часов, необходимое для изучения каждой темы. Обучение в каждом классе следует начинать с повторения ранее изученного материала.

Глава 4. Система целей обучения

      28. В учебной программе сформулированы ожидаемые результаты, представленные в виде системы целей обучения, которые служат основой для определения содержания и последовательности изучения учебного материала каждого раздела, а также являются критериями оценивания достижений обучающихся.

      29. Для удобства использования учебных целей и проведения мониторинга введена кодировка. В коде первое число обозначает класс, второе число - раздел, третье число – подраздел, четвертое число показывает нумерацию учебной цели. Например, в кодировке 2.1.2.4: "2" - класс, "1.2" - подраздел, "4" - нумерация учебной цели.

      30. Ожидаемые результаты по целям обучения:

      1) раздел "Слушание":

      таблица 1

Подразделы

Цели обучения

2 класс

3 класс

4 класс

1.1 Слушание и понимание обучающимися инструкций

2.1.1.1 слушать и понимать простые инструкции, просьбу учителя, связанные с организацией учебного процесса и бытовой деятельности и правильно реагировать на нее (использование мимики, жестов, выполнение действий);
2.1.1.2 копировать речевые образцы;
2.1.1.3 понимать значение новых слов, имеющих отношение к повседневной жизни;
2.1.1.4 понимать о ком? о чем говорится в прослушанном тексте

3.1.1.1 понимать и выполнять инструкции, состоящие из 2-3 слов ("Встань с места". "Принеси мяч"), повторять простейшие фразы;
3.1.1.2. понимать и выполнять инструкции, состоящие из 3-4 слов, повторять простейшие фразы;
3.1.1.3 понимать обращенную речь, адекватно реагировать на нее

4.1.1.1 понимать значения двух-трехступенчатых инструкций ("Подойди к окну, возьми лейку и полей цветок");
4.1.1.2 различать на слух гласные и согласные, глухие и звонкие, твердые и мягкие согласные;
4.1.1.3 слушать и понимать речевые образцы с голоса учителя, аудио записи;
4.1.1.4 понимать значение новых слов, имеющих отношение к повседневной жизни

1.2 Различение и понимание разных по цели высказываний инструкций

2.1.2.1 различать вопросительную интонацию;
2.1.2.2 различать повествовательную интонацию;
2.1.2.3 различать восклицательную интонацию;
2.1.2.4 адекватно реагировать на вопросительную реплик, отвечать одним словом

3.1.2.1 уметь в речи выделить с помощью учителя вопросительные предложения;
3.1.2.2. адекватно реагировать на вопросительную реплику, отвечать одним словом;
3.1.2.3 понимать интонационно различные по цели высказывания предложения

4.1.2.1 понимать содержание кратких высказываний повествовательного характера;
4.1.2.2 уметь интонационно правильно произносить различные по цели высказывания предложения (повествовательные, вопросителъные, побудительные) при чтении;
4.1.2.3 уметь интонационно правильно произносить различные по цели высказывания предложения (повествовательные, вопросителъные, побудительные) в разговоре путем подражания интонации учителя

1.3 Усвоение и понимание значения терминов: предложение, слово, слоги, буква, звук, точка, запятая, вопросительный, восклицательный знаки

2.1.3.1 знать и понимать значение терминов: предложение, слово, слоги, буква, звук
2.1.3.2 знать и понимать значение терминов:точка, запятая, вопросительный, восклицательный знаки

3.1.3.1 использовать элементы речевого этикета на русском языке: приветствие, прощание, просьба;
3.1.3.2 различать и использовать знаки препинания (с помощью учителя)

4.1.3.1 знать и правильно использовать термины: предложение, слово, слоги, буква, звук, точка, запятая, вопросительный, восклицательный знаки;
4.1.3.2 самостоятельно использовать знаки препинания

1.4 Понимание лексического значения слов и словосочетаний

2.1.4.1 различать на слух гласные и согласные звуки;
2.1.4.2 понимать значение новых слов по теме и значения предлогов;
2.1.4.3 использовать в речи слова, словосочетания для знакомства, названия предмета;
2.1.4.4 понимать значение единственного и множественного числа существительных (книга - книги, яблоко-яблоки)

3.1.4.1 понимать значение новых слов по теме;
3.1.4.2 понимать значения предлогов, словосочетаний и простых предложений;
3.1.4.3 понимать глаголы в зависимости от лица и времени (Я пришел. Она пришла);
3.1.4.4 использовать слова, обозначающие один или несколько предметов;
3.1.4.5 понимание значения синонимов и антонимов

4.1.4.1 узнавать на слух звуки, слова, предложения;
4.1.4.2 понимать значение прочитанного текста;
4.1.4.3 понимать значение прочитанного стихотворения;
4.1.4.4 понимать слова с противоположным значением, близкие по значению;
4.1.4.5 использовать в самостоятельной речи слова по пройденным темам на предыдущем этапе и усвоение новых слов относительно новой темы;
4.1.4.6 понимать значение слов одинаковых по написанию

      2) раздел "Говорение":

      таблица 2

Подразделы

Цели обучения

2 класс

3 класс

4 класс

2.1 Использование элементарной устной речи на доступном уровне в процессе игровой и учебной деятелъности

2.2.1.1 использовать элементы речевого этикета на русском языке: приветствие, прощание, просьба;
2.2.1.2 использовать слова и выражения, имеющиеся в активной речи обучающегося;
2.2.1.3 копировать речевые образцы

3.2.1.1 использовать элементы речевого этикета на русском языке: приветствие, прощание, просьба;
3.2.1.2 самостоятельно употреблять при общении в различных ситуациях вежливые формы общения: слова: здравствуйте, до свидания, спасибо, пожалуйста

4.2.1.1 уметь высказывать с помощью учителя просьбы и желания;
4.2.1.2 соблюдать речевой этикет при знакомстве (Как Вас зовут? Как Ваша фамилия? Меня зовут ... Твоя фамилия...); речевой этикет при просьбе (Дайте, пожалуйста, книгу. Можно взять карандаш?);
4.2.1.3 уметь самостоятельно высказывать просьбы и желания

2.2 Усвоение и употребление слов различных грамматических категорий

2.2.2.1 знать и использовать в устной речи слова, обозначающие предмет. Усвоение по образцу и по аналогии следующих речевых моделей: Это книга. Это ручка;
2.2.2.2 знать и использовать в устной речи слова, обозначающие действия предмета;
2.2.2.3 использовать слова, обозначающие предметы, различать слова, отвечающие на вопросы кто? или что?;
2.2.2.4 использовать слова, обозначающие действия предмета. Усвоение по образцу и по аналогии следующих речевых моделей: Мама спит. Ануар пишет;
2.2.2.5 согласовывать в числе слова, обозначающие предмет со словами, обозначающими действия предмета

3.2.2.1 знать и правильно использовать в устной речи слова, обознащающие признаки предметов, речевых моделей: Это красный мяч. Это синий карандаш;
3.2.2.2 знать и правильно использовать в устной речи слова выражающие принадлежность предмета (мой, моя);
3.2.2.3 знать и правильно использовать в устной речи местоимения (он, она);
3.2.2.4 знать и правильно использовать слова обозначающие число (1-10);
3.2.2.5 уметь согласовывать слова обозначающие предмет с словами обозначающими число

4.2.2.1 согласовывать слова обозначающие предмет, признак предмета, число в зависимости от рода в единственном числе;
4.2.2.2 понимать значения падежных окончаний;
4.2.2.3 устанавливать с помощью вопросов связь между словами в предложении;
4.2.2.4 распространять предложения по вопросам. Кто это? Чго это? Что делает? Какой карандаш? Это книга?;
4.2.2.5 знать и правильно использовать в устной речи словосочетания, предложения со словами, обозначающими действия и признаки предметов (любить Родину, летний, теплый дождь);
4.2.2.6 составлять предложения с опорой на наглядно- иллюстративный материал и на вопросы учителя;
4.2.2.7 восстанавливать деформированные предложения;
4.2.2.8 использовать в активной речи усвоенные слова различных грамматических категорий

2.3 Умение вести диалог

2.2.3.1 наблюдать за речью, используемой в различных условиях общения (в школе, на уроке, в столовой, дома, в транспорте);
2.2.3.2 соблюдать правила поведения во время разговора (дослушать вопрос до конца, не перебивая говорящего), реагировать на вопрос;
2.2.3.3 понимать собеседника, реагировать на услышанное и отвечать собеседнику, соблюдая речевые нормы

3.2.3.1 уметь в различных условиях общения (в школе, на уроке, в столовой, дома, в транспорте) поддерживать разговор, используя простые предложения;
3.2.3.2 использует простой бытовой диалог;
3.2.3.3 использует злементарный речевой этикет – на материале новой лексики и грамматических конструкций с предлогами "у, в, на, с";
3.2.3.4 понимать собеседника, реагировать на услышанное и отвечать собеседнику, соблюдая речевые нормы;
3.2.3.5 уметь вести диалог по образцу и самостоятельно с опорой на наглядно-практическую деятельность

4.2.3.1 уметь вести диалог по образцу и самостоятельно с опорой на наглядно-практическую деятельность;
4.2.3.2 уметь отвечать на вопросы по прослушанному тексту при помощи учителя;
4.2.3.3 уметь отвечать на вопросы по прослушанному тексту;
4.2.3.4 уметь вести диалог по образцу и самостоятельно с опорой на учебно-игровую деятельность;
4.2.3.5 высказывать стимулирующие реплики в диалоге, задавать вопросы; участвовать в беседе;
4.2.3.6 понимать собеседника, реагировать на услышанное и отвечать собеседнику, соблюдая речевые нормы;
4.2.3.7 инициацировать и вести диалог на указанную тему, стимуривать речевые реакции собеседника (задавать стимулирующие вопросы);
4.2.3.8 участвовать в беседах на темы, близкие жизненному опыту обучающихся, по материалам экскурсии, иллюстрациям

2.4 Развитие связной речи

2.2.4.1 использовать невербальные средства общения, определять о ком?о чем? говорится в тексте;
2.2.4.2 заучивание наизусть несложных стихотворений;
2.2.4.3 пересказывать несложные тесты (с помощью учителя);
2.2.4.4 высказывать отношения к прослушанному;
2.2.4.5 составлять описательный рассказ по образцу, с помощью учителя

3.2.4.1 заучивание наизусть загадок, потешек;
3.2.4.2 пересказывать прослушанный тест по вопросам учителя, соблюдать интонацию, паузы при передаче смысла текста;
3.2.4.3 понимать основную мысль прослушанного материала, называть тему;
3.2.4.4 высказать свое отношение простым предложением;
3.2.4.5 пересказывать несложные тексты (с помощью учителя);
3.2.4.6 составлять рассказ по серии сюжетных картин и сюжетным картинкам по вопросам учителя или по готовому плану;
3.2.4.7 уметь комментировать собственные действия

4.2.4.1 заучивание наизусть коротких скороговорок, стихотворений;
4.2.4.2 самостоятельно пересказывать прослушанный текст, использовать слова описания, сравнения;
4.2.4.3 определить тему и основную мысль текста;
4.2.4.4 обосновать и оценить свое отношение простым предложением;
4.2.4.5 уметь самостоятельно составлять рассказ по серии сюжетных картин и сюжетным картинкам под руководством учителя;
4.2.4.6 составлять рассказ на заданную тему коллективо и под руководством учителя;
4.2.4.7 составлять короткий рассказ из собственного опыта, наблюдения с опорой на вопросы

      3) раздел "Письмо и чтение":

      таблица 3

Подразделы

Цели обучения

2 класс

3 класс

4 класс

3.1 Усвоение написания и чтения букв русского языка, слогов, слов, словосочетаний и предложений

2.3.1.1 алфавит, знать значение алфавита в жизни грамотного человека;
2.3.1.2 правильно произносить звуки;
2.3.1.3 правильно писать и читать буквы, слоги, слова;
2.3.1.4 уметь списывать слова, небольшие предложения с печатного текста;
2.3.1.5 уметь списывать слова, небольшие предложения с рукописного текста;
2.3.1.6 уметь производить звуко-буквенный анализ двусоставного слова

3.3.1.1 читать и писать слова, словосочетания и предложения;
3.3.1.2читать небольшие тексты и понимать их содержание;
3.3.1.3 читать тексты, содержащие небольшие диалоги;
3.3.1.4 уметь списывать преддожения, с печатного и рукописного текстов;
3.3.1.5 уметь списывать короткий текст с печатного и рукописного текстов;
3.3.1.6 уметь сверять написанное с образцом; замечать расхождения между произношением и написанием слова;
3.3.1.7 правильно называть буквы, которых нет в казахском алфавите;
3.3.1.8 находить слово в алфавитном списке, располагать слова в алфавитном порядке;
3.3.1.9 читать и понимать небольшие тексты, придерживаясь произносительных норм русского языка, соблюдая паузы и интонацию

4.3.1.1 читать и писать слова с буквами, различающимися в русской и казахской графике;
4.3.1.2 сознательно, орфографически правильно, выразительно читать по-русски, соблюдая паузы между предложениями, интонацию в конце предложения;
4.3.1.3 знать правила использования большой буквы в именах и фамилиях людей, кличках животных, названиях сел, городов, стран, в начале предложения;
4.3.1.4 знать и уметь применять правила переноса;
4.3.1.5 владеть приемами самоконтроля при списывании

      4) раздел "Использование языковых норм":

      таблица 4

Подразделы

Цели обучения

2 класс

3 класс

4 класс

4.1 Простые орфографические и орфоэпические нормы

2.4.1.1 правильно расставить знаки препинания в предложений

3.4.1.1 написание слов не отличных в произношении и написании;
3.4.1.2 правильно произносить и писать с помощью учителя слова.

4.4.1.1 определение слов пишущихся с заглавной буквы (имена людей, географические и административные названия),правильное написание слов без ошибок.

4.2 Закон сингорманизма

2.4.2.1 использование простых форм притяжательных и личных окончании

3.4.2.1 писать слова не отличающиеся в произношении и написании, по словам учителя;
3.4.2.2 использовать простых форм множественного и падежного окончания

4.4.2.1 использование простых форм изменения породам, числам, падежами лицам

4.3 Граматические нормы

2.4.3.1 с помощью учителя записывать предложение с заглавной буквы и поставить в конце предложения соответствующие знаки препинания

3.4.3.1 разделить слова и использовать в соответствии обозначающие название, число предмета

4.4.3.1 разделить слова и использовать в соответствии со значением обозначающие качество, свойство и действия предмета

      31. Программа реализуется на основе Долгосрочного плана к Типовой учебной программе по учебному предмету "Русский язык" для обучающихся с легкой умственной отсталостью 2-4 классов уровня начального образования по обновленному содержанию согласно приложению к настоящей Программе. В долгосрочном плане обозначен объем учебных целей реализуемых в каждом разделе.

      32. Распределение часов на изучение раздела и тем предоставляется на усмотрение учителя.

      33. Обучение реализуется в контексте единых сквозных тем для всех лет обучения в начальных классах, установленных с учетом особенностей интеллектального развития обучающихся.

  Приложение
к Типовой учебной программе
по учебному предмету
"Русский язык" для 2-4 классов
уровня начального образования
по обновленному содержанию

Долгосрочный план по реализации Типовой учебной программы по учебному предмету "Русский язык" для обучающихся с легкой умственной отсталостью 2-4 классов уровня начального образования по обновленному содержанию

      1) 2 класс:

      таблица 1

Сквозные темы

Виды речевой деятельности

Подразделы

Цели обучения

1 четверть

Все обо мне
Моя школа

Слушание и говорение

1.1 Слушание и понимание обучающимися инструкций

2.1.1.1 слушать и понимать простые инструкции, просьбу учителя, связанные с организацией учебного процесса и бытовой деятельности и правильно реагировать на нее (использование мимики, жестов, выполнение действий)

1.2 Различение и понимание разных по цели высказываний инструкций

2.1.2.1 различать вопросительную интонацию

1.3 Усвоение и понимание значения терминов: предложение, слово, слоги, буква, звук, точка, запятая, вопросительный, восклицательный знаки

2.1.3.1 знать и понимать значение терминов: предложение, слово, слоги, буква, звук

1.4 Понимание лексического значения слов и словосочетаний

2.1.4.1 различать на слух гласные и согласные звуки

Чтение

2.1 Использование элементарной устной речи на доступном уровне в процессе игровой и учебной деятелъности

2.2.1.1 использовать элементы речевого этикета на русском языке: приветствие, прощание, просьба

2.2 Усвоение и употребление слов различных грамматических категорий

2.2.2.1 знать и использовать в устной речи слова, обозначающие предмет. Усвоение по образцу и по аналогии следующих речевых моделей: Это книга. Это ручка

2.3 Умение вести диалог

2.2.3.1 наблюдать за речью, используемой в различных условиях общения (в школе, на уроке, в столовой, дома, в транспорте)

2.4 Развитие связной речи

2.2.4.1 использование невербальных средств общения. Определять о ком? О чем? говорится в тексте

Письмо

3.1 Усвоение написания и чтения букв русского языка, слогов, слов, словосочетаний и предложений

2.3.1.1 алфавит. Знать значение алфавита в жизни грамотного человека
2.3.1.2 правильно произносить звуки,

Использование речевых норм

4.1 Простые орфографические и орфоэпические нормы

2.4.1.1 правильно расставить знаки препинания в предложений

4.2 Закон сингорманизма

2.4.2.1 использование простых форм притяжательных и личных окончании

4.3 Граматические нормы

2.4.3.1 с помощью учителя записывать предложение с заглавной буквы и поставить в конце предложения соответствующие знаки препинания

2 четверть

Моя семья и друзья
Мир вокруг нас

Слушание и говорение

1.1 Слушание и понимание обучающимися инструкций

2.1.1.2 копировать речевые образцы

1.2 Различение и понимание разных по цели высказываний инструкций

2.1.2.2 различать повествовательную интонацию

1.3 Усвоение и понимание значения терминов: предложение, слово, слоги, буква, звук, точка, запятая, вопросительный, восклицательный знаки

2.1.3.1 знать и понимать значение терминов: предложение, слово, слоги, буква, звук

1.4 Понимание лексического значения слов и словосочетаний

2.1.4.2 понимать значение новых слов по теме и значения предлогов

Чтение

2.1 Использование элементарной устной речи на доступном уровне в процессе игровой и учебной деятелъности

2.2.1.2 использовать слова и выражения, имеющиеся в активной речи обучающегося

2.2 Усвоение и употребление слов различных грамматических категорий

2.2.2.2 знать и использовать в устной речи слова, обозначающие действия предмета;
2.2.2.3 использовать слова, обозначающие предметы, различать слова, отвечающие на вопросы кто? или что?

2.3 Умение вести диалог

2.2.3.1 наблюдать за речью, используемой в различных условиях общения (в школе, на уроке, в столовой, дома, в транспорте)

2.4 Развитие связной речи

2.2.4.2 заучивание наизусть несложных стихотворений

Письмо

3.1 Усвоение написания и чтения букв русского языка, слогов, слов, словосочетаний и предложений

2.3.1.2 правильно произносить звуки;
2.3.1.3 правильно писать и читать буквы, слоги, слова

Использование речевых норм

4.1 Простые орфографические и орфоэпические нормы

2.4.1.1 правильно расставить знаки препинания в предложений

4.2 Закон сингорманизма

2.4.2.1 использование простых форм притяжательных и личных окончании

4.3 Граматические нормы

2.4.3.1 с помощью учителя записывать предложение с заглавной буквы и поставить в конце предложения соответствующие знаки препинания

3 четверть

Путешествие
Традиции и фольклор

Слушание и говорение

1.1 Слушание и понимание обучающимися инструкций

2.1.1.3 понимать значение новых слов, имеющих отношение к повседневной жизни

1.2 Различение и понимание разных по цели высказываний инструкций

2.1.2.3 различать восклицательную интонацию

1.3 Усвоение и понимание значения терминов: предложение, слово, слоги, буква, звук, точка, запятая, вопросительный, восклицательный знаки

2.1.3.2 знать и понимать значение терминов: точка, запятая, вопросительный, восклицательный знаки

1.4 Понимание лексического значения слов и словосочетаний

2.1.4.3 использовать в речи слова, словосочетания для знакомства, названия предмета

Чтение

2.1 Использование элементарной устной речи на доступном уровне в процессе игровой и учебной деятелъности

2.2.1.2 использовать слова и выражения, имеющиеся в активной речи обучающегося

2.2 Усвоение и употребление слов различных грамматических категорий

2.2.2.3 использовать слова, обозначающие предметы, различать слова, отвечающие на вопросы кто? или что?;
2.2.2.4 использовать слова, обозначающие действия предмета. Усвоение по образцу и по аналогии следующих речевых моделей: Мама спит. Ануар пишет

2.3 Умение вести диалог

2.2.3.2 соблюдать правила поведения во время разговора (дослушать вопрос до конца, не перебивая говорящего). Реагировать на вопрос

2.4 Развитие связной речи

2.2.4.3 пересказывать несложные тесты (с помощью учителя);
2.2.4.4 высказывать отношения к прослушанному

Письмо

3.1 Усвоение написания и чтения букв русского языка, слогов, слов, словосочетаний и предложений

2.3.1.4 уметь списывать слова, небольшие предложения с печатного текста;
2.3.1.5 уметь списывать слова, небольшие предложения с рукописного текста

Использование речевых норм

4.1 Простые орфографические и орфоэпические нормы

2.4.1.1 правильно расставить знаки препинания в предложений

4.2 Закон сингорманизма

2.4.2.1 использование простых форм притяжательных и личных окончании

4.3 Граматические нормы

2.4.3.1 с помощью учителя записывать предложение с заглавной буквы и поставить в конце предложения соответствующие знаки препинания

4 четверть

Еда и напитки
В здоровом теле-здоровый дух!

Слушание и говорение

1.1 Слушание и понимание обучающимися инструкций

2.1.1.4 понимать о ком? о чем говорится в прослушанном тексте

1.2 Различение и понимание разных по цели высказываний инструкций

2.1.2.4 адекватно реагировать на вопросительную реплику. Отвечать одним словом

1.3 Усвоение и понимание значения терминов: предложение, слово, слоги, буква, звук, точка, запятая, вопросительный, восклицательный знаки

2.1.3.2 знать и понимать значение терминов:точка, запятая, вопросительный, восклицательный знаки

1.4 Понимание лексического значения слов и словосочетаний

2.1.4.4 понимать значение единственного и множественного числа существительных (книга - книги, яблоко-яблоки)

Чтение

2.1 Использование элементарной устной речи на доступном уровне в процессе игровой и учебной деятелъности

2.2.1.3 копировать речевые образцы

2.2 Усвоение и употребление слов различных грамматических категорий

2.2.2.4 использовать слова, обозначающие действия предмета, речевые модели: Мама спит. Ануар пишет;
2.2.2.5 согласовывать в числе слова, обозначающие предмет со словами, обозначающими действия предмета

2.3 Умение вести диалог

2.2.3.2 соблюдать правила поведения во время разговора (дослушать вопрос до конца, не перебивая говорящего). Реагировать на вопрос;
2.2.3.3 понимать собеседника, реагировать на услышанное и отвечать собеседнику, соблюдая речевые нормы

2.4 Развитие связной речи

2.2.4.5 составлять описательный рассказ по образцу, с помощью учителя

Письмо

3.1 Усвоение написания и чтения букв русского языка, слогов, слов, словосочетаний и предложений

2.3.1.6 уметь производить звуко-буквенный анализ двусоставного слова

Использование речевых норм

4.1 Простые орфографические и орфоэпические нормы

2.4.1.1 правильно расставить знаки препинания в предложений

4.2 Закон сингорманизма

2.4.2.1 использование простых форм притяжательных и личных окончании

4.3 Граматические нормы

2.4.3.1 с помощью учителя записывать предложение с заглавной буквы и поставить в конце предложения соответствующие знаки препинания

      2) 3 класс:

      таблица 2

Сквозные темы

Виды речевой деятельности

Подразделы

Цели обучения

1 четверть

Все обо мне
Моя школа

Слушание и говорение

1.1 Слушание и понимание обучающимися инструкций

3.1.1.1 понимать и выполнять инструкции, состоящие из 2-3 слов ("Встань с места". "Принеси мяч"). Повторять простейшие фразы

1.2 Различение и понимание разных по цели высказываний инструкций

3.1.2.1 уметь в речи выделить с помощью учителя вопросительные предложения

1.3 Усвоение и понимание значения терминов: предложение, слово, слоги, буква, звук, точка, запятая, вопросительный, восклицательный знаки

3.1.3.1 использовать элементы речевого этикета на русском языке: приветствие, прощание, просьба

1.4 Понимание лексического значения слов и словосочетаний

3.1.4.1 понимать значение новых слов по теме

Чтение

2.1 Использование элементарной устной речи на доступном уровне в процессе игровой и учебной деятелъности

3.2.1.1 использовать элементы речевого этикета на русском языке: приветствие, прощание, просьба

2.2 Усвоение и употребление слов различных грамматических категорий

3.2.2.1 знать и правильно использовать в устной речи слова, обознащающие признаки предметов, речевые модели:Это красный мяч. Это синий карандаш

2.3 Умение вести диалог

3.2.3.1 уметь в различных условиях общения (в школе, на уроке, в столовой, дома, в транспорте) поддерживать разговор, используя простые предложения

2.4 Развитие связной речи

3.2.4.1 заучивание наизусть загадок, потешек

Письмо

3.1 Усвоение написания и чтения букв русского языка, слогов, слов, словосочетаний и предложений

3.3.1.1 читать и писать слова, словосочетания и предложения;
3.3.1.2 читать небольшие тексты и понимать их содержание

Использование речевых норм

4.1 Простые орфографические и орфоэпические нормы

3.4.1.1 написание слов не отличных в произношении и написании;
3.4.1.2 правильно произносить и писать с помощью учителя слова.

4.2 Закон сингорманизма

3.4.2.1 писать слова не отличающиеся в произношении и написании, по словам учителя;
3.4.2.2 использовать простых форм множественного и падежного окончания

4.3 Граматические нормы

3.4.3.1 разделить слова и использовать в соответствии обозначающие название, число предмета

2 четверть

Моя семья и друзья
Мир вокруг нас

Слушание и говорение

1.1 Слушание и понимание обучающимися инструкций

3.1.1.2 понимать и выполнять инструкции, состоящие из 3-4 слов, повторять простейшие фразы

1.2 Различение и понимание разных по цели высказываний инструкций

3.1.2.2 адекватно реагировать на вопросительную реплику, отвечать одним словом

1.3 Усвоение и понимание значения терминов: предложение, слово, слоги, буква, звук, точка, запятая, вопросительный, восклицательный знаки

3.1.3.1 использовать элементы речевого этикета на русском языке: приветствие, прощание, просьба

1.4 Понимание лексического значения слов исловосочетаний

3.1.4.2 понимать значения предлогов, словосочетаний и простых предложений

Чтение

2.1 Использование элементарной устной речи на доступном уровне в процессе игровой и учебной деятелъности

3.2.1.1 использовать элементы речевого этикета на русском языке: приветствие, прощание, просьба

2.2 Усвоение и употребление слов различных грамматических категорий

3.2.2.2 знать и правильно использовать в устной речи слова выражающие принадлежность предмета (мой, моя)

2.3 Умение вести диалог

3.2.3.2 использует простой бытовой диалог

2.4 Развитие связной речи

3.2.4.2 пересказывать прослушанный тест по вопросам учителя,соблюдать интонацию, паузы при передаче смысла текста;
3.2.4.3 понимать основную мысль прослушанного материала, называть тему

Письмо

3.1 Усвоение написания и чтения букв русского языка, слогов, слов, словосочетаний и предложений

3.3.1.3 читать тексты, содержащие небольшие диалоги;
3.3.1.4 уметь списывать преддожения, с печатного и рукописного текстов;
3.3.1.5 уметь списывать короткий текст с печатного и рукописного текстов

Использование речевых норм

4.1 Простые орфографические и орфоэпические нормы

3.4.1.1 написание слов не отличных в произношении и написании;
3.4.1.2 правильно произносить и писать с помощью учителя слова.

4.2 Закон сингорманизма

3.4.2.1 писать слова не отличающиеся в произношении и написании, по словам учителя;
3.4.2.2 использовать простых форм множественного и падежного окончания

4.3 Грамматические нормы

3.4.3.1 разделить слова и использовать в соответствии обозначающие название, число предмета

3 четверть

Путешествие
Традиции и фольклор

Слушание и говорение

1.1 Слушание и понимание обучающимися инструкций

3.1.1.3 понимать обращенную речь, адекватно реагировать на нее

1.2 Различение и понимание разных по цели высказываний инструкций

3.1.2.3 понимать интонационно различные по цели высказывания предложения

1.3 Усвоение и понимание значения терминов: предложение, слово, слоги, буква, звук, точка, запятая, вопросительный, восклицательный знаки

3.1.3.2 различать и использовать знаки препинания (с помощью учителя)

1.4 Понимание лексического значения слов и словосочетаний

3.1.4.3 понимать глаголы в зависимости от лица и времени (Я пришел. Она пришла);
3.1.4.4 использовать слова, обозначающие один или несколько предметов

Чтение

2.1 Использование элементарной устной речи на доступном уровне в процессе игровой и учебной деятелъности

3.2.1.2 самостоятельно употреблять при общении в различных ситуациях вежливые формы общения: слова: здравствуйте, до свидания, спасибо, пожалуйста

2.2 Усвоение и употребление слов различных грамматических категорий

3.2.2.3 знать и правильно использовать в устной речиместоимения (он, она);
3.2.2.4 знать и правильно использовать слова обозначающие число (1-10)

2.3 Умение вести диалог

3.2.3.3 использует злементарный речевой этикет – на материале новой лексики и грамматических конструкций с предлогами "у, в, на, с";
3.2.3.4 понимать собеседника, реагировать на услышанное и отвечать собеседнику, соблюдая речевые нормы

2.4 Развитие связной речи

3.2.4.4 высказать свое отношение простым предложением;
3.2.4.5 пересказывать несложные тексты (с помощью учителя)

Письмо

3.1 Усвоение написания и чтения букв русского языка, слогов, слов, словосочетаний и предложений

3.3.1.6 уметь сверять написанное с образцом; замечать расхождения между произношением и написанием слова;
3.3.1.7 правильно называть буквы, которых нет в казахском алфавите

Использование речевых норм

4.1 Простые орфографические и орфоэпические нормы

3.4.1.1 написание слов не отличных в произношении и написании;
3.4.1.2 правильно произносить и писать с помощью учителя слова.

4.2 Закон сингорманизма

3.4.2.1 писать слова не отличающиеся в произношении и написании, по словам учителя;
3.4.2.2 использовать простых форм множественного и падежного окончания

4.3 Граматические нормы

3.4.3.1 разделить слова и использовать в соответствии обозначающие название, число предмета.

4 четверть

Еда и напитки
В здоровом теле-здоровый дух!

Слушание и говорение

1.1 Слушание и понимание обучающимися инструкций

3.1.1.3 понимать обращенную речь, адекватно реагировать на нее

1.2 Различение и понимание разных по цели высказываний инструкций

3.1.2.3 понимать интонационно различные по цели высказывания предложения

1.3 Усвоение и понимание значения терминов: предложение, слово, слоги, буква, звук, точка, запятая, вопросительный, восклицательный знаки

3.1.3.2 различать и использовать знаки препинания (с помощью учителя)

1.4 Понимание лексического значения слов и словосочетаний

3.1.4.4 использовать слова, обозначающие один или несколько предметов;
3.1.4.5 понимание значения синонимов и антонимов

Чтение

2.1 Использование элементарной устной речи на доступном уровне в процессе игровой и учебной деятелъности

3.2.1.2 самостоятельно употреблять при общении в различных ситуациях вежливые формы общения: слова: здравствуйте, до свидания, спасибо, пожалуйста

2.2 Усвоение и употребление слов различных грамматических категорий

3.2.2.5 уметь согласовывать слова обозначающие предмет с словами обозначающими число

2.3 Умение вести диалог

3.2.3.4 понимать собеседника, реагировать на услышанное и отвечать собеседнику, соблюдая речевые нормы;
3.2.3.5 уметь вести диалог по образцу и самостоятельно с опорой на наглядно-практическую деятельность

2.4 Развитие связной речи

3.2.4.6 составлять рассказ по серии сюжетных картин и сюжетным картинкам по вопросам учителя или по готовому плану;
3.2.4.7 уметь комментировать собственные действия

Письмо

3.1 Усвоение написания и чтения букв русского языка, слогов, слов, словосочетаний и предложений

3.3.1.8 находить слово в алфавитном списке, располагать слова в алфавитном порядке;
3.3.1.9 читать и понимть небольшие тексты, придерживаясь произносительных норм русского языка, соблюдая паузы и интонацию

Исползование речевых норм

4.1 Простые орфографические и орфоэпические нормы

3.4.1.1 написание слов не отличных в произношении и написании;
3.4.1.2 правильно произносить и писать с помощью учителя слова.

4.2 Закон сингорманизма

3.4.2.1 писать слова не отличающиеся в произношении и написании, по словам учителя;
3.4.2.2 использовать простых форм множественного и падежного окончания

4.3 Граматические нормы

3.4.3.1 разделить слова и использовать в соответствии обозначающие название, число предмета.

      3) 4 класс:

      таблица 3

Сквозные темы

Виды речевой деятельности

Подразделы

Цели обучения

1 четверть

Все обо мне
Моя школа

Слушание и говорение

1.1 Слушание и понимание обучающимися инструкций

4.1.1.1 понимать значения двух-трехступенчатых инструкций ("Подойди к окну, возьми лейку и полей цветок")

1.2 Различение и понимание разных по цели высказываний инструкций

4.1.2.1 понимать содержание кратких высказываний повествовательного характера

1.3 Усвоение и понимание значения терминов: предложение, слово, слоги, буква, звук, точка, запятая, вопросительный, восклицательный знаки

4.1.3.1 знать и правильно использовать термины: предложение, слово, слоги, буква, звук, точка, запятая, вопросительный, восклицательный знаки

1.4 Понимание лексического значения слов и словосочетаний

4.1.4.1 узнавать на слух звуки, слова, предложения;
4.1.4.2 понимать значение прочитанного текста

Чтение

2.1 Использование элементарной устной речи на доступном уровне в процессе игровой и учебной деятелъности

4.2.1.1 уметь высказывать с помощью учителя просьбы и желания

2.2 Усвоение и употребление слов различных грамматических категорий

4.2.2.1 согласовывать слова обозначающие предмет, признак предмета, число в зависимости от рода в единственном числе;
4.2.2.2 понимать значения падежных окончаний

2.3 Умение вести диалог

4.2.3.1 уметь вести диалог по образцу и самостоятельно с опорой на наглядно-практическую деятельность;
4.2.3.2 уметь отвечать на вопросы по прослушанному тексту при помощи учителя

2.4 Развитие связной речи

4.2.4.1 заучивание наизусть коротких скороговорок, стихотворений;
4.2.4.2 самостоятельно пересказывать прослушанный текст, использовать слова описания сравнения

Письмо

3.1 Усвоение написания и чтения букв русского языка, слогов, слов, словосочетаний и предложений

4.3.1.1 читать и писать слова с буквами, различающимися в русской и казахской графике

Использование речевых норм

4.1 Простые орфографические и орфоэпические нормы

4.4.1.1 определение слов пишущихся с заглавной буквы (имена людей, географические и административные названия), правильное написание слов без ошибок.

4.2 Закон сингормонизма

4.4.2.1 использование простых форм изменения по родам, числам, падежами лицам

4.3 Граматические нормы

4.4.3.1 разделить слова и использовать в соответствии со значением обозначающие качество, свойство и действия предмета

2 четверть

Моя семья и друзья
Мир вокруг нас

Слушание и говорение

1.1 Слушание и понимание обучающимися инструкций

4.1.1.2 различать на слух гласные и согласные, глухие и звонкие, твердые и мягкие согласные

1.2 Различение и понимание разных по цели высказываний инструкций

4.1.2.2 уметь интонационно правильно произносить различные по цели высказывания предложения (повествовательные, вопросителъные, побудительные) при чтении

1.3 Усвоение и понимание значения терминов: предложение, слово, слоги, буква, звук, точка, запятая, вопросительный, восклицательный знаки

4.1.3.1 знать и правильно использовать термины: предложение, слово, слоги, буква, звук, точка, запятая, вопросительный, восклицательный знаки

1.4 Понимание лексического значения слов и словосочетаний

4.1.4.1 узнавать на слух звуки, слова, предложения;
4.1.4.2 понимать значение прочитанного текста

Чтение

2.1 Использование элементарной устной речи на доступном уровне в процессе игровой и учебной деятелъности

4.2.1.1 уметь высказывать с помощью учителя просьбы и желания

2.2 Усвоение и употребление слов различных грамматических категорий

4.2.2.3 устанавливать с помощью вопросов связь между словами в предложении;
4.2.2.4 распространять предложения по вопросам. Кто это? Чго это? Что делает? Какой карандаш? Это книга?

2.3 Умение вести диалог

4.2.3.3 уметь отвечать на вопросы по прослушанному тексту;
4.2.3.4 уметь вести диалог по образцу и самостоятельно с опорой на учебно-игровую деятельность

2.4 Развитие связной речи

4.2.4.3 определить тему и основную мысль текста;
4.2.4.4 обосновать и оценить свое отношение простым предложением

Письмо

3.1 Усвоение написания и чтения букв русского языка, слогов, слов, словосочетаний и предложений

4.3.1.2 сознательно, орфографически правильно, выразительно читать по-русски, соблюдая паузы между предложениями, интонацию в конце предложения

Использование речевых норм

4.1 Простые орфографические и орфоэпические нормы

4.4.1.1 определение слов пишущихся с заглавной буквы (имена людей, географические и административные названия),правильное написание слов без ошибок.

4.2 Закон сингормонизма

4.4.2.1 использование простых форм изменения по родам, числам, падежами лицам

4.3 Граматические нормы

4.4.3.1 разделить слова и использовать в соответствии со значением обозначающие качество, свойство и действия предмета.

3 четверть

Путешествие
Традиции и фольклор

Слушание и говорение

1.1 Слушание и понимание обучающимися инструкций

4.1.1.3 слушать и понимать речевые образцы с голоса учителя, аудио записи

1.2 Различение и понимание разных по цели высказываний инструкций

4.1.2.3 уметь интонационно правильно произносить различные по цели высказывания предложения (повествовательные, вопросителъные, побудительные) в разговоре путем подражания интонации учителя

1.3 Усвоение и понимание значения терминов: предложение, слово, слоги, буква, звук, точка, запятая, вопросительный, восклицательный знаки

4.1.3.2 самостоятельно использовать знаки препинания

1.4 Понимание лексического значения слов и словосочетаний

4.1.4.3 понимать значение прочитанного стихотворения;
4.1.4.4 понимать слова с противоположным значением, близкие по значению

Чтение

2.1 Использование элементарной устной речи на доступном уровне в процессе игровой и учебной деятелъности

4.2.1.2 соблюдать речевой этикет при знакомстве (Как Вас зовут? Как Ваша фамилия? Меня зовут ... Твоя фамилия...); речевой этикет при просьбе (Дайте, пожалуйста, книгу. Можно взять карандаш?)

2.2 Усвоение и употребление слов различных грамматических категорий

4.2.2.5 знать и правильно использовать в устной речи словосочетания, предложения со словами, обозначающими действия и признаки предметов (любить Родину, летний, теплый дождь);
4.2.2.6 составлять предложения с опорой на наглядно-иллюстративный материал и на вопросы учителя

2.3 Умение вести диалог

4.2.3.5 высказывать стимулирующие реплики в диалоге, задавать вопросы; участвовать в беседе;
4.2.3.6 понимать собеседника, реагировать на услышанное и отвечать собеседнику, соблюдая речевые нормы

2.4 Развитие связной речи

4.2.4.5 уметь самостоятельно составлять рассказ по серии сюжетных картин и сюжетным картинкам под руководством учителя;
4.2.4.6 составлять рассказ на заданную тему коллективо и под руководством учителя

Письмо

3.1 Усвоение написания и чтения букв русского языка, слогов, слов, словосочетаний и предложений

4.3.1.3 знать правила использования большой буквы в именах и фамилиях людей, кличках животных, названиях сел, городов, стран, в начале предложения
4.3.1.4 знать и уметь применять правила переноса

Использование речевых норм

4.1 Простые орфографические и орфоэпические нормы

4.4.1.1 определение слов пишущихся с заглавной буквы (имена людей, географические и административные названия),правильное написание слов без ошибок.

4.2 Закон сингормонизма

4.4.2.1 использование простых форм изменения по родам, числам, падежами лицам

4.3 Граматические нормы

4.4.3.1 разделить слова и использовать в соответствии со значением обозначающие качество, свойство и действия предмета.

4 четверть

Еда и напитки
В здоровом теле-здоровый дух!

Слушание и говорение

1.1 Слушание и понимание обучающимися инструкций

4.1.1.4 понимать значение новых слов, имеющих отношение к повседневной жизни

1.2 Различение и понимание разных по цели высказываний инструкций

4.1.2.3 уметь интонационно правильно произносить различные по цели высказывания предложения (повествовательные, вопросителъные, побудительные) в разговоре путем подражания интонации учителя

1.3 Усвоение и понимание значения терминов: предложение, слово, слоги, буква, звук, точка, запятая, вопросительный, восклицательный знаки

4.1.3.2 самостоятельно использовать знаки препинания

1.4 Понимание лексического значения слов и словосочетаний

4.1.4.5 использовать в самостоятельной речи слова по пройденным темам на предыдущем этапе и усвоение новых слов относительно новой темы;
4.1.4.6 понимать значение слов одинаковых по написанию

Чтение

2.1 Использование элементарной устной речи на доступном уровне в процессе игровой и учебной деятелъности

4.2.1.3 уметь самостоятельно высказывать просьбы и желания

2.2 Усвоение и употребление слов различных грамматических категорий

4.2.2.7 восстанавливать деформированные предложения;
4.2.2.8 использовать в активной речи усвоенные слова различных грамматических категорий

2.3 Умение вести диалог

4.2.3.7 инициацировать и вести диалог на указанную тему, стимуривать речевые реакции собеседника (задавать стимулирующие вопросы);
4.2.3.8 участвовать в беседах на темы, близкие жизненному опыту обучающихся, по материалам экскурсии, иллюстрациям

2.4 Развитие связной речи

4.2.4.6 составлять рассказ на заданную тему коллективо и под руководством учителя;
4.2.4.7 составлять короткий рассказ из собственного опыта, наблюдения с опорой на вопросы

Письмо

3.1 Усвоение написания и чтения букв русского языка, слогов, слов, словосочетаний и предложений

4.3.1.5 владеть приемами самоконтроля при списывании

Использование речевых норм

4.1 Простые орфографические и орфоэпические нормы

4.4.1.1 определение слов пишущихся с заглавной буквы (имена людей, географические и административные названия), правильное написание слов без ошибок

4.2 Закон сингормонизма

4.4.2.1 использование простых форм изменения по родам, числам, падежами лицам

4.3 Грамматические нормы

4.4.3.1 разделить слова и использовать в соответствии со значением обозначающие качество, свойство и действия предмета

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сәуірдегі
№ 115 бұйрығына
553 -қосымша

Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған бастауыш білім беру деңгейінің 2-4 сыныптары үшін "Қазақ тілі " пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде емес)

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды– ҚР Білім және ғылым министрінің 05.02.2020 № 51 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған бастауыш білім беру деңгейінің 2-4 сыныптары үшін "Қазақ тілі" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (бұдан әрі – Бағдарлама) "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 6) тармақшасына сәйкес әзірленген.

      2. Бағдарлама мақсаты – білім алушылардың күнделікті тұрмысқа, оқуға қатысты ауызекі сөйлесу, түсіну, өз ойын қазақ тілінде жеткізе білу дағдыларын дамыту және әлеуметтік ортада қарым-қатынас жасауға қажетті сөйлеу дағдыларын қалыптастыру.

      3. Бағдарлама міндеттері:

      1) қазақ тілінде айтылым, тыңдалым, оқылым, жазылым дағдыларын қалыптастыру;

      2) қазақ тіліне тән дыбыстарды дұрыс айтуын, ажыратуын қалыптастыру;

      3) ауызша және жазбаша сөйлеуде коммуникативтік дағдыларын дамыту;

      4) қазақ тілінде дұрыс оқып, мағынасын түсінуге үйрету;

      5) қазақ тілінің қарапайым орфографиялық және пунктуациялық ережелерін меңгерту;

      6) қазақ халқына және мемлекеттік тілге деген құрмет сезімін қалыптастыру.

      4. Түзете-дамыту міндеттері:

      1) білім алушылардың ақыл-ой және сөйлеу тілінің дамуына ықпал ету, танымдық іс-әрекетінің жетіспеушіліктерін жеңу;

      2) сөз байлығын дамыту, жетілдіру;

      3) дербестікті, ұқыптылықты, жауапкершілікті дамыту.

2-тарау. Оқу процесін ұйымдастырудағы педагогикалық тәсілдер

      5. Оқу процесін ұйымдастыруға арналған педагогикалық тәсілдерінің іске асырылуы білім алушылардың арнайы оқу қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған.

      6. Компенсаторлық-дамыта оқыту қағидасы арнайы әдістермен және оқу-әдістемелік: үздіксіз қайталау, жаңа материалды менгеру үшін арнайы жағдай жасау, міндетті түрде көрнекіліктерді қолдану, балалардың заттық-тәжирибелік іс-әрекетін кеңінен пайдалану, әрекеттерінің алгоритмделуі, орындаған жұмыстарын баяндап отыруды талап ету, оқу әрекетінің әр қадамына басшылық ету, бақылау тәсілдерімен қамтамасыз етіледі.

      7. Ойлау, тіл және коммуникация дамуының біртұтастық қағидасы сөйлеу тілінің негізіндегі қарым-қатынастың үнемі дамуын қарастырып, сөздік-логикалық ойлау қабілетінің қалыптасуы мен мінез-құлығының реттелуіне әсерін тигізеді.

      8. Іс-әрекеттік тәсіл педагогтың жетекшілігімен орындалатын оқушылардың заттық-тәжірибелік, ойын, бейнелеу, қолданбалы әрекетін кеңінен қолдануды және орындаған әрекеттерін айтып отыруды көздейді, ал ол өз бетінше, білім алушылардың жоғары психикалық функцияларының дамуына және өмірлік тәжірибесінің жинақталуына ықпал етеді.

      9. Жеке және саралап оқыту тәсілі қағидасы оқу материалын меңгеру кезінде байқалатын білім алушылардың вариативті типологиялық ерекшеліктерімен байланысты болады және олардың білім, білік, дағдылардың менгеруінің сапасына әсер етеді.

      10. Саралап оқыту барысында мұғалім білім алушылардың түрлі типологиялық топтары үшін оқу материалының әр түрлі көлемі мен күрделілігін, білім алушылардың оқу тапсырмаларын орындау дербестік дәрежесін, көрнекі-дидактикалық материалдардың түрлерін қолданады.

      11. Екінші тілге оқытудың бастапқы кезеңінде ауызша сөйлеу тілін түсіну қабілетін қалыптастыру, сөздік қорын анықтау және кеңейту негізгі болып табылады, олар тілдік естуін дамыту және түзеу бойынша жүйелі жұмыс жүргізілуімен, орфоэпикалық дағдыларын қалыптастырумен сабақтасады; бұл үшін әңгімелесуді, өлеңдер, жұмбақтар, жаңылтпаштар, сөйлемдер, тілдік ойындар жаттауды қолдануға болады; мұғалім сөздердің орфоэпикалық дұрыс айтылуын қадағалайды, қазақ тілінде сұрақтарға жауап беруге, сұрақ қоюға, сөздерді, сөйлемдерді, мәтінді оқуға үйретеді.

      12. Тілді тәжирибелік тұрғыда меңгерудің бастапқы кезеңі тыңдау қабілеті болып табылады, оның негізінде байланыстырып сөйлеу, оқу және жазу қабілеті мен дағдылары қалыптасады.

      13. Бұл үшін бірқатар қабілеттіліктер болуы тиіс:

      1) сөзді тыңдау;

      2) айтылғанды есту, сөйлеудегі қателіктерді табу;

      3) үлгі негізінде естігенін дұрыс қайталап айту;

      4) дыбыстарды, буындарды, сөздерді анық артикуляциялау;

      5) естігенін көргенімен және сөздерімен сәйкестендіру: дыбыстық және әріптік құрылымын сәйкестеу;

      6) байланыстырып сөйлеу;

      7) жазу.

      14. Тілдік дағдыларын дамыту үшін түрлі талдауыштар қатысатын жағдайларды жасаған дұрыс: көру (суреттерді, заттарды көрсету), есту (мұғалімнің, құрдастарының не айтып жатқанын мұқият тыңдау, өзгелердің және өз сөзінің қателерін байқау); тактильді (дыбыс артикуляциясын сезіну).

      15. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың жетістіктерін бағалау тек ішкі бағалаумен жүзеге асады.

      16. Деңгейлік мақсаттарға сәйкес әзірленген тапсырмалар мен жаттығулар бағалаудың құралы болып есептеледі.

      17. Оқу бағдарламасының мазмұнын меңгеру нәтижелерін тікелей мұғалім бағалайды, жүйелі түрде бақылау-бағалау әрекеттерін жүзеге асырады.

      18. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларды оқытудың нәтижелілігін бағалау ағымдық (сабақ бойынша), кезеңдік (тақырыптық) және қорытынды бақылау түрінде іске асырылады.

      19. Ағымдық бақылау оқытудың мазмұны мен әдістерін дұрыс таңдау мақсатында жүргізіледі; педагог сабақта білім алушылардың қызметін бақылауды, практикалық және дербес жұмыстарды, ұжымдық қызмет түрлерін талдауды пайдаланады.

      20. Кезеңдік (тақырыптық) бақылау әр типологиялық топтағы білім алушылардың оқу материалын меңгерудегі түрлі мүмкіндіктері ескеріле отырып, тақырыбтың, тараудың аяғында жүргізіледі.

      21. Әр білім алушының оқу жетістіктері мен даму динамикасын талдау мақсатында тоқсанның, жылдың аяғында қорытынды бақылау жүргізіліп, жетістіктері оқу картасына енгізіледі.

3-тарау. "Қазақ тілі"пәнінің мазмұнын ұйымдастыру

      22. "Қазақ тілі" пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:

      1) 2 - сынып – 2 сағат, барлығы 68 сағатты;

      2) 3 - сынып – 2 сағат, барлығы 68 сағатты;

      3) 4 - сынып – 2 сағат, барлығы 68 сағатты құрайды.

      23. Бағдарлама 4 бөлімді қамтиды:

      1) "Тындалым және айтылым" бөлімі;

      2) "Оқылым" бөлімі;

      3) "Жазылым" бөлімі;

      4) "Тіл нормаларын қолдану" бөлімі.

      24. "Тындалым және айтылым" бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды:

      1) тыңдаған материалдың мазмұнын түсіну;

      2) қаратпа сұрақтарға жауап беру;

      3) сөздердің лексикалық мағынасын, іс-әрекетке байланысты сөздер мен нұсқауды түсіну;

      4) мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау;

      5) сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаға сәйкес дұрыс айту;

      6) дыбыстардың артикуляциясын нақтылау, дұрыс айту.

      25. "Оқылым"бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды:

      1) оқу дағдылары;

      2) мәтін бойынша сұрақтарға жауап беру;

      3) мәтіннің құрылымдық бөліктерін ажырату;

      4) мазмұны бойынша кейіпкерлердің іс-әрекеттерін атау;

      5) сөздердің, сөйлемдердің, қарапайым мәтіндердің мәнін түсіну, мазмұндау;

      6) жаңа сөздердің мағынасы.

      26. "Жазылым" бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды:

      1) жазу дағдылары;

      2) дыбыстарды әріптермен сәйкестендіру, қарапайым сұрақтарға жауап жазу;

      3) көшіріп жазу (мұғалімнің көмегімен);

      4) пунктуациялық нормаларды сақтау.

      27. "Тіл нормаларын қолдану" бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды:

      1) қарапайым орфографиялық және орфоэпиялық нормалар;

      2) сөздің буын және дыбыс үндестігі;

      3) грамматикалық нормалар.

      28. 2- сыныпқа арналған "Қазақ тілі" пәнінің базалық мазмұны:

      1) тыңдалым және айтылым: тақырыпқа байланысты мұғалімнің, сыныптастарының сөзін, қарапайым нұсқауын түсіну. Қарапайым сөздерді көрнекілікке сүйеніп түсіну. Тыңдау барысында қаратпа, қарапайым сөздердің мағынасын түсіну, сұрақтарға үлгі бойынша, өз бетімен жауап беру. Жіңішке дауыстылар: Ә, І, Ө, Ү дыбыстарын естіп қабылдау, дұрыс айту, есте сақтау. Жуан және жіңішке жұп дауыстыларды (А-Ә; О-Ө; Ы-І; Ү-Ұ) ажырата білу, сурет бойынша сол дыбыстармен сөздер айту. Дыбыстарды буындарда, сөздерде, сөз тіркестерінде дұрыс қолдана білу;

      2) оқылым: жеке әріптерді, әртүрлі буындарды, қысқа сөздерді оқу; сөздерді буын жігімен дауыстап оқу; қысқа мәтінді буын жігімен дауыстап оқу. Мәтінде кім (не) туралы айтылғанын анықтау, сұрақтарға жауап беру. Мұғалімнің көмегімен сөздің лексикалық мәнін түсіну. Мәтіннің құрылымдық бөліктерін ажырату. Заттың іс-әрекетін, қимылын білдіретін сұрақтарға жауап беріп, кейіпкерлердің іс-әрекеттерін атау;

      3) жазылым: қарапайым сөздерді жазу. Мәтін бойынша, суреттер бойынша қазақ тіліне тән дыбыстарды әріптермен сәйкестендіру, қарапайым сұрақтарға жауап жазу. Мәтіннен қажетті сөздерді (мұғалімнің айтуы бойынша) тауып дұрыс көшіріп жазу. Бас әріптер мен кіші әріптердің биіктігін, енін, көбеулігін және олардың байланысын сақтап жазу. Сөйлемде бірінші сөзді бас әріппенжазу, сөйлемдің соңында нүкте қою;

      4) тіл нормаларын қолдану: қарапайым орфографиялық және орфоэпиялық нормаларды сақтау: сөйлемдерді тыныс белгілерін дұрыс қойып жазу.

      29. 3-сыныпқа арналған "Қазақ тілі" пәнінің базалық мазмұны:

      1) тыңдалым және айтылым: тақырып аясында сөз тіркестерін, жеңіл сөйлемдерді түсіну, екі сөзден тұратын сөз нұсқауларын түсіну, орындау. Жаңа сөздердің мағынасын түсіну. Сұрақтарға үлгі бойынша жауап беру. Мәтіннің тақырыбын, негізгі мазмұнын анықтау (мұғалімнің көмегімен). Өтілген дыбыстарды және ұ, і, қ, ң, һ дыбыстарын дұрыс айту, ажырату; дауысты дыбыстарды естеріне түсіру: а-ә, о-ө; құрамында (а-ә, о-ө, ү-ұ, ы-і) дыбыстары бар сөздерді атау; дауыссыз дыбыстар к-г, қ-ғ дұрыс айта білу; к-г, қ-г дыбыстарына суреттер қарап сөздер табу, аудармасын білу; құрамында к-г, қ-ғ дыбыстары бар сөздерді атау, оқу, жазу, есте сақтау; н-ң дыбыстары; дыбыс ерекшеліктерін өзара салыстыра білу, есту арқылы ажырата білу; жаңа сөздерді қазақшадан орысшаға, орысшадан қазақшаға аударуға дағдылану;

      2) оқылым: өтілген әріптерден тұратын әр түрлі буындарды, сөздерді оқу, мағынасын түсініп аудару. оқу дағдыларын (жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу, түсініп оқу) қолдану; мәтіннің құрылымдық бөліктерін ажырату; мазмұны бойынша кейіпкерлердің іс-әрекеттерін атау; мәтін иллюстрациясы бойынша сұрақтар қоя білу, немесе оқығаны бойынша қойылған сұраққа жауап беру (мұғалім көмегімен); сұрақтың құрамындағы сөздерді пайдаланып, сұрақтарға жауап беру;

      3) жазылым: екі-үш сөзден құралған сөйлемдерді жазу; мұғалім көмегімен оқыған/тыңдаған мәтіндердегі ақпаратты сурет, сызба, белгілер қолданып жеткізу, жазу; сөйлемді тексеру және қателерін түзету; әріп элементтерін талаптарға сай жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап жазу;сөйлемде бірінші сөзді бас әріппенжазу; сөйлемдің соңында нүкте қою,педагогтың көмегімен сөйлем соңында қажетті тыныс белгісін қою;

      4) тіл нормаларын қолдану: айтылуы мен жазылуында айырмашылығы жоқ сөздерді жазу; мұғалімнің көмегімен ә, і, ө, ү, ұ, ң, қ, ғ, һ әріптері кездесетін сөздерді дұрыс айту және жазу; көптік, септік жалғауларының қарапайым формаларын қолдану. Заттың атын, санын білдіретін сөздерді ажырату және орынды қолдану.

      30. 4-сыныпқа арналған "Қазақ тілі" пәнінің базалық мазмұны:

      1) тындалым және айтылым: күнделікті іс-әрекетке байланысты қарапайым сөздерді түсінуі, сурет бойынша жауап беру; қаратпа, қарапайым сөздердің мағынасын түсіну, көмекпен, өз бетімен жауап беру; үш сатылы сұрақтарға өз бетімен жауап беру; өз бетімен тақырып бойынша мәтінді кім (не) туралы айтылуын болжау;әңгіме кейіпкерлеріне мінездеме беру (мұғалімнің көмегімен); мәтінде не туралы айтылғанын суреттен көрсету; өткен дыбыстарды және і, һ дыбыстарын естіп ажырату, дұрыс айту; қазақ тіліне тән дыбыстарды анық, дұрыс айту, ажырату;

      2) оқылым: оқу дағдыларын (тұтас оқу, түсініп оқу) қолдану. Жай, сөйлемді оқу, жазу, мәтіннен сөзді тауып, оқу; шағын мәтіндерді (2-3 жай сөйлемнен тұратын) оқу; өз бетімен оқыған мәтіннің кез келген жерін тауып оқу; мәтіннен өз бетімен кейіпкерлердің іс-әрекеттерін тауып оқу, атау; мұғалімнің көмегімен сөздің лексикалық мәнін түсіну, қарама-қарсы мағыналы, мәндес, көп мағыналы сөздердің мағыналарын ажырату; мәтіннің мазмұны бойынша жоспар құру (мұғалімнің басшылығымен) және мазмұндау; көрнекілік сурет, мәтін бойынша Кімге? Неге? Кіммен? Немен? Неше жастасың? деген сұрақтарға қарапайым үлгілерді пайдаланып сөйлесу; затты сипаттау (үлкен, қызыл); этикалық оралымдарды қолдану; тақырыпқа сәйкес сөздерді дұрыс атау, есте сақтау, мағынасын түсіну; жаңа сөздердің аудармасын білу;үлгі бойынша сөйлей білу: мынау не? Мынау нелер?; сөйлеу үлгілерін түсінікті аудара білу; шағын жұмбақ, тақпақ жаттап айта білу;

      3) жазылым: үш-төрт сөзден құралған сөйлемдерді жазу; суреттер, мәтін бойынша қазақ тіліне тән әріптерін дұрыс қолданып сұрақтарға жауап жазу; мәтіннің басы, ортасы, соңынан қателерін тауып көшіріп жазу; әріп элементтерін талаптарға сай жазу, сөйлемдерде тыныс белгілерін орынды қойып, жазу; көру, есту диктантты жазу; сөйлемдерде тыныс белгілерін орынды қойып, жазу;

      4) тіл нормаларын қолдану: бас әріппен жазылатын сөздерді (кісі аттары, жер-су атаулары) анықтау, қатесіз дұрыс жазу; тәуелдік, көптік, септік, жіктік жалғауларының қарапайым формаларын қолдану; заттың сынын, қимылын білдіретін сөздерді ажырату және орынды қолдану.

      31. Осы бағдарламада оқу материалын сыныптар (тоқсандар) бойынша бөлу үлгі болып табылады, мұғалім оқу материалын оқып-үйренуді білім алушылардың меңгеру ерекшеліктерін ескере отырып, бір сыныптан екіншісіне (тоқсаннан екіншісіне) ауыстыруға құқылы. Cыныптағы білім алушылардың мүмкіндіктерімен ерекше оқыту қажеттілігіне байланысты тақырыпты меңгеруге қажет сағат санын мұғалім өзі анықтап, жоспарлайды. Әр сыныпта оқуды бұрын оқыған материалды қайталаудан басталады.

4 - тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі

      32. Оқу бағдарламасында оқыту мақсаттары кодтық белгімен белгіленді. Кодтық белгіде бірінші белгі – сыныбын, екінші және үшінші белгі – бөлімнің және бөлімшенің реттік санын, төртінші белгі оқу мақсатының реттік номерін көрсетеді. Мысалы, 2.1.2.1 кодында "2" - сыныбы, "1.2" - бөлімшесі, "1" - оқыту мақсатының реттік саны.

      33. Оқыту мақсаттарының жүйесі бойынша күтілетін нәтижелер:

      1) "Тыңдалым және айтылым" бөлімі:

      1-кесте

Бөлімшелер

Оқыту мақсаттары

2-сынып

3-сынып

4-сынып

1.1 Тыңдаған материалдың мазмұнын түсіну

2.1.1.1 тақырыпқа байланысты мұғалімнің, сыныптастарының сөзін, қарапайым нұсқауын түсіну;
2.1.1.2 қарапайым сөздерді көрнекілікке сүйеніп түсіну

3.1.1.1 сөзді зейін қойып тындау, түсіну және оған сәйкес дұрыс әрекет ету (қимыл ым-ишараны қолданып әрекет жасау

4.1.1.1 күнделікті іс-әрекетке байланысты қарапайым сөздерді түсіну;
4.1.1.2 сурет бойынша жауап беру

1.2 Қаратпа сұрақтарға жауап беру

2.1.2.1 тыңдау барысында қаратпа, қарапайым сөздердің мағынасын түсіну;
2.1.2.2 мазмұны бойынша сұрақтар, үлгі бойынша жауап беру;
2.1.2.3 мазмұны бойынша өз бетімен жауап беру

3.1.2.1 қаратпа сөздердің мағынасын түсіну;
3.1.2.2 сұрақтарға үлгі бойынша жауап беру

4.1.2.1 қаратпа, қарапайым сөздердің мағынасын түсіну, өз бетімен жауап беру

1.3 Сөздердің лексикалық мағынасын, іс-әрекетке байланысты сөздер мен нұсқауды түсіну

2.1.3.1 сөйлеу барысында танысу, өзі туралы айту және затты сипаттау үшін сөздер мен сөз тіркестерін түсіну, қолдану

3.1.3.1 күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздерден құралған қарапайым сөйлемдердің мағынасын түсіну

4.1.3.1 күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздер және сөз тіркестерінен құралған шағын мәтіндерді түсіну

1.4 мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау

2.1.4.1 мәтіннің тақырыбын анықтау, негізгі ойды білу

3.1.4.1 мәтіннің тақырыбын, негізгі мазмұнын анықтау (мұғалімнің көмегімен)

4.1.4.1 өз бетімен тақырып бойынша мәтінді кім (не) туралы айтылуын болжау

1.5 сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаға сәйкес дұрыс айту

2.1.5.1 мұғалімнің көмегімен айтылуы мен жазылуында айырмашылығы жоқ сөздерді дұрыс айту

3.1.5.1 сөздегі дыбыстарды дұрыс айту

4.1.5.1 дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну

1.6 Дыбыстардың артикуляциясын нақтылау, дұрыс айту

2.1.6.1 жіңішке дауыстыларды естіп қабылдау, дұрыс айту, есте сақтау;
2.1.6.2 жуан және жіңішке жұп дауыстыларды ажырата білу;
2.1.6.3 дыбыстарды буындарда, сөздерде дұрыс қолдана білу;
2.1.6.4 дыбыстарды сөз тіркестерінде дұрыс қолдана білу

3.1.6.1 өтілген дыбыстарды және ұ, і, қ, ғ, ң, һ дыбыстарын дұрыс айту, ажырату;
3.1.6.2 дауысты дыбыстарды естеріне түсіру: а-ә, о-ө; құрамында (а-ә, о-ө, ү-ұ, ы-і) дыбыстары бар сөздерді атау

4.1.6.1өткен дыбыстарды және і, һ дыбыстарын естіп ажырату, дұрыс айту

      2) "Оқылым" бөлімі:

      2-кесте

Бөлімшелер

Оқыту мақсаттары

2-сынып

3-сынып

4-сынып

2.1 Оқу дағдылары

2.2.1.1 сөздерді буын жігімен дауыстап оқу;
2.2.1.2 қысқа мәтінді буын жігімен дауыстап оқу

3.2.1.1 оқу дағдыларын (жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу, түсініп оқу) қолдану;
3.2.1.2 әр түрлі буындарды, сөздерді оқу, мағынасын түсініп аудару

4.2.1.1 оқу дағдыларын (тұтас оқу, түсініп оқу) қолдану;
4.2.1.2 жай, сөйлемді ("Бала отыр") оқу, жазу, мәтіннен сөзді тауып, оқу

2.2 Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беру

2.2.2.1 мәтінде кім? (не?) туралы айтылғанын анықтау, сұрақтарға жауап беру

3.2.2.1 мәтіннің мазмұнын түсіну;
3.2.2.2 кім? кімдер? не? нелер? не істеді? не істейді? қайда? сұрақтарына дұрыс жауап беріп, диалогтық сөйлеу тілін дамыту

4.2.2.1 шағын мәтіндерді (2-3 жай сөйлемнен тұратын) оқу, жазу

2.3 Мәтіннің құрылымдық бөліктерін ажырату

2.2.3.1 мұғалімнің көмегімен оқыған мәтіннің тақырыбын, басын, ортасын және соңын анықтау

3.2.3.1 сұрақ бойынша оқыған мәтіннің басын, ортасын және соңын анықтау

4.2.3.1 өз бетімен оқыған мәтіннің кез келген жерін тауып оқу

2.4 Мазмұны бойынша кейіпкерлердің іс-әрекеттерін атау

2.2.4.1 мұғалімнің көмегімен Не істеді? Не істеп жүр (жатыр)? Не істейді? Қайтті? деген сұрақтарға жауап беріп, кейіпкерлердің іс-әрекеттерін атау

3.2.4.1 мәтіннен үлгі бойынша кейіпкерлердің іс-әрекеттерін тауып оқу, атау

4.2.4.1 мәтіннен өз бетімен кейіпкерлердің іс-әрекеттерін тауып оқу, атау

2.5 Сөздердің, сөйлемдердің, қарапайым мәтіндердің мәнін түсіну, мазмұндау

2.2.5.1 мұғалімнің көмегімен сөздің лексикалық мәнін түсіну

3.2.5.1 мәтін иллюстрациясы бойынша сұрақтар қоя білу, немесе оқығаны бойынша қойылған сұраққа жауап беру (мұғалім көмегімен)

4.2.5.1 мұғалімнің көмегімен сөздің лексикалық мәнін түсіну, қарама-қарсы мағыналы, мәндес, көп мағыналы сөздердің мағыналарын ажырату

2.6 Жаңа сөздердің мағынасы

2.2.6.1 мәтіндегі жаңа сөздерді табу, оқу

3.2.6.1 мәтіндегі жаңа сөздерді тауып оқу, мағынасын түсіндіру

4.2.6.1 мәтін бойынша жаңа сөздерге сұрақтар қоя білу немесе оқығаны бойынша қойылған сұраққа жауап беру

      3) "Жазылым" бөлімі:

      3-кесте

Бөлімшелер

Оқыту мақсаттары

2-сынып

3-сынып

4-сынып

3.1 Жазу дағдылары

2.3.1.1 қарапайым сөздерді жазу дағдыларын жетілдіру

3.3.1.1 екі-үш сөзден құралған сөйлемдерді жазу дағдыларын жетілдіру

4.3.1.1 үш-төрт сөзден құралған сөйлемдерді жазу дағдыларын жетілдіру

3.2 Дыбыстарды әріптермен сәйкестендіру, қарапайым сұрақтарға жауап жазу

2.3.2.1 әріптермен қысқа сөздерді жазу

3.3.2.1 мұғалім көмегімен оқыған/тыңдаған мәтіндердегі ақпаратты сурет, сызба, белгілер қолданып жеткізу, жазу

4.3.2.1 суреттер, мәтін бойынша әріптерді дұрыс қолданып сұрақтарға жауап жазу

3.3 Көшіріп жазу (мұғалімнің көмегімен)

2.3.3.1 мәтіннен қажетті сөздерді (мұғалімнің айтуы бойынша) тауып дұрыс көшіріп жазу

3.3.3.1 сөйлемді тексеру және қателерін түзету

4.3.3.1 мәтіннің басы, ортасы, соңынан қателерін тауып көшіріп жазу

3.4 Пунктуациялық нормаларды сақтау

2.3.4.1 сөйлемде бірінші сөзді бас әріппенжазу;
2.3.4.2 сөйлемдің соңында нүкте қою

3.3.4.1 сөйлемде бірінші сөзді бас әріппенжазу;
3.3.4.2 сөйлемдің соңында нүкте қою;
3.3.4.3 педагогтың көмегімен сөйлем соңында қажетті тыныс белгісін қою

4.3.4.1 сөйлемдерде тыныс белгілерін орынды қойып, жазу

      4) "Тіл нормаларын қолдану" бөлімі:

      4-кесте

Бөлімшелер

Оқыту мақсаттары

2-сынып

3-сынып

4-сынып

4.1 Қарапайым орфографиялық және орфоэпиялық нормалар

2.4.1.1 сөйлемдерді тыныс белгілерін дұрыс қойып жазу

3.4.1.1 айтылуы мен жазылуында айырмашылығы жоқ сөздерді жазу;
3.4.1.2 мұғалімнің көмегімен ә, і, ө, ү, ұ, ң, қ, ғ, һ әріптері кездесетін сөздерді дұрыс айту және жазу

4.4.1.1 бас әріппен жазылатын сөздерді (кісі аттары, жер-су атаулары) анықтау, қатесіз дұрыс жазу

4.2 Сөздің буын және дыбыс үндестігі

2.4.2.1 тәуелдік және жіктік жалғауларының қарапайым формаларын қолдану

3.4.2.1 айтылуы мен жазылуында айырмашылығы жоқ сөздерді мұғалімнің айтуы бойынша жазу; 3.4.2.2 көптік, септік жалғауларының қарапайым формаларын қолдану

4.4.2.1 тәуелдік, көптік, септік, жіктік жалғауларының қарапайым формаларын қолдану

4.3 Грамматикалық нормалар

2.4.3.1 мұғалімнің көмегімен сөйлемді бас әріппен бастап жазып, сөйлем соңына тиісті тыныс белгілерін қою

3.4.3.1 заттың атын, санын білдіретін сөздерді ажырату және орынды қолдану

4.4.3.1 заттың сынын, қимылын білдіретін сөздерді ажырату және орынды қолдану

      34. Бағдарлама жеңіл ақыл ойы кемістігі бар білім алушыларға арналған бастауыш білім беру деңгейінің 2-4 сыныптары үшін "Қазақ тілі" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасының ұзақ мерзімді жоспары негізінде осы Бағдарламаның қосымшасына сәйкес жүзеге асырылады. Ұзақ мерзімді жоспарда барлық сынып бойынша әр бөлімде қамтылатын оқу мақсаттарының көлемі белгіленген.

      35. Бөлімдер мен тақырыптар бойынша сағат сандарын бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылады.

      36. Оқыту бастауыш сыныптардағы белгіленген барлық оқу жылына арналған бірыңғай ортақ тақырыптар контекстінде жүзеге асырылады.

  Бастауыш білім беру деңгейінің
2-4 сыныптары үшін "Қазақ
тілі" пәнінен жаңартылған
мазмұндағы үлгілік оқу
бағдарламасына
қосымша

Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған бастауыш білім беру деңгейінің 2-4 сыныптары үшін "Қазақ тілі" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын іске асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

      1) 2-сынып:

      1- кесте

Ортақ тақырыптар

Сөйлеу әрекеттерінің түрлері

Бөлімше (дағдылары)

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан

Өзім туралы
Менің мектебім

Тыңдалым және айтылым

1.1 Тыңдаған материалдың мазмұнын түсіну

2.1.1.1 тақырыпқа байланысты мұғалімнің, сыныптастарының сөзін, қарапайым нұсқауын түсіну;
2.1.1.2 қарапайым сөздерді көрнекілікке сүйеніп түсіну

1.2 Қаратпа сұрақтарға жауап беру

2.1.2.1 тыңдау барысында қаратпа, қарапайым сөздердің мағынасын түсіну;
2.1.2.2 мазмұны бойынша сұрақтарға үлгі бойынша жауап беру

1.3 Сөздердің лексикалық мағынасын, іс-әрекетке байланысты сөздер мен нұсқауды түсіну

2.1.3.1 сөйлеу барысында танысу, өзі туралы айту және затты сипаттау үшін сөздер мен сөз тіркестерін түсіну, қолдану

1.4 Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау

2.1.4.1 мәтіннің тақырыбын анықтау, негізгі ойды білу

1.5 Сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаға сәйкес дұрыс айту

2.1.5.1 мұғалімнің көмегімен айтылуы мен жазылуында айырмашылығы жоқ сөздерді дұрыс айту

1.6 Дыбыстардың артикуляциясын нақтылау, дұрыс айту

2.1.6.1 жіңішке дауыстыларды естіп қабылдау, дұрыс айту, есте сақтау;
2.1.6.2 жуан және жіңішке жұп дауыстыларды ажырата білу

Оқылым

2.1 Оқу дағдылары

2.2.1.1 сөздерді буын жігімен дауыстап оқу;
2.2.1.2 қысқа мәтінді буын жігімен дауыстап оқу

2.2 Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беру

2.2.2.1 мәтінде кім (не) туралы айтылғанын анықтау, сұрақтарға жауап беру

2.3 Мәтіннің құрылымдық бөліктерін ажырату

2.2.3.1 мұғалімнің көмегімен оқыған мәтіннің тақырыбын, басын, ортасын және соңын анықтау

2.4 Мазмұны бойынша кейіпкерлердің іс-әрекеттерін атау

2.2.4.1 мұғалімнің көмегімен Не істеді? Не істеп жүр (жатыр)? Не істейді? Қайтті? деген сұрақтарға жауап беріп, кейіпкерлердің іс-әрекеттерін атау.

2.5 Сөздердің, сөйлемдердің, қарапайым мәтіндердің мәнін түсіну, мазмұндау

2.2.5.1 мұғалімнің көмегімен сөздің лексикалық мәнін түсіну

2.6 Жаңа сөздердің мағынасы

2.2.6.1 мәтіндегі жаңа сөздерді табу, оқу

Жазылым

3.1 Жазу дағдылары

2.3.1.1 қарапайым сөздерді жазу дағдыларын жетілдіру.

3.2 Дыбыстарды әріптермен сәйкестендіру, қарапайым сұрақтарға жауап жазу

2.3.2.1 қазақ тіліне тән әріптермен қысқа сөздерді жазу

3.3 Көшіріп жазу (мұғалімнің көмегімен

2.3.3.1мәтіннен қажетті сөздерді (мұғалімнің айтуы бойынша) тауып дұрыс көшіріп жазу

3.4 Пунктуациялық нормаларды сақтау

2.3.4.1 сөйлемде бірінші сөзді бас әріппен жазу

Тіл нормаларын қолдану

4.1 Қарапайым орфографиялық және орфоэпиялық нормалар

2.4.1.1 сөйлемдерді тыныс белгілерін дұрыс қойып жазу

4.2 Сөздің буын және дыбыс үндестігі

2.4.2.1 тәуелдік және жіктік жалғауларының қарапайым формаларын қолдану

4.3 Грамматикалық нормалар

2.4.3.1 мұғалімнің көмегімен сөйлемді бас әріппен бастап жазып, сөйлем соңына тиісті тыныс белгілерін қою

2-тоқсан

Менің отбасым және достарым
Бізді қоршаған әлем

Тыңдалым және айтылым

1.1 Тыңдаған материалдың мазмұнын түсіну

2.1.1.1 тақырыпқа байланысты мұғалімнің, сыныптастарының сөзін, қарапайым нұсқауын түсіну. Қарапайым сөздерді көрнекілікке сүйеніп түсіну

1.2 Қаратпа сұрақтарға жауап беру

2.1.2.3 мазмұны бойынша өз бетімен жауап беру

1.3 Сөздердің лексикалық мағынасын, іс-әрекетке байланысты сөздер мен нұсқауды түсіну

2.1.3.1 сөйлеу барысында танысу, өзі туралы айту және затты сипаттау үшін сөздер мен сөз тіркестерін түсіну, қолдану

1.4 Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау

2.1.4.1 мәтіннің тақырыбын анықтау, негізгі ойды білу

1.5 Сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаға сәйкес дұрыс айту

2.1.5.1 мұғалімнің көмегімен айтылуы мен жазылуында айырмашылығы жоқ сөздерді дұрыс айту

1.6Дыбыстардың артикуляциясын нақтылау, дұрыс айту

2.1.6.1 жіңішке дауыстыларды естіп қабылдау, дұрыс айту, есте сақтау;
2.1.6.2 жуан және жіңішке жұп дауыстыларды ажырата білу;
2.1.6.3 дыбыстарды буындарда, сөздерде дұрыс қолдана білу

Оқылым

2.1 Оқу дағдылары

2.2.1.1 сөздерді буын жігімен дауыстап оқу

2.2 Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беру

2.2.2.1 мәтінде кім (не) туралы айтылғанын анықтау, сұрақтарға жауап беру

2.3 Мәтіннің құрылымдық бөліктерін ажырату

2.2.3.1 мұғалімнің көмегімен оқыған мәтіннің тақырыбын, басын, ортасын және соңын анықтау

2.4 Мазмұны бойынша кейіпкерлердің іс-әрекеттерін атау

2.2.4.1 мұғалімнің көмегімен Не істеді? Не істеп жүр (жатыр)? Не істейді? Қайтті? деген сұрақтарға жауап беріп, кейіпкерлердің іс-әрекеттерін атау.

2.5 Cөздердің, сөйлемдердің, қарапайым мәтіндердің мәнін түсіну, мазмұндау

2.2.5.1 мұғалімнің көмегімен сөздің лексикалық мәнін түсіну

2.6 Жаңа сөздердің мағынасы

2.2.6.1 мәтіндегі жаңа сөздерді табу, оқу

Жазылым

3.1 Жазу дағдылары

2.3.1.1 қарапайым сөздерді жазу дағдыларын жетілдіру

3.2 Дыбыстарды әріптермен сәйкестендіру, қарапайым сұрақтарға жауап жазу

2.3.2.1 қазақ тіліне тән әріптермен қысқа сөздерді жазу

3.3 Көшіріп жазу (мұғалімнің көмегімен

2.3.3.1 мәтіннен қажетті сөздерді (мұғалімнің айтуы бойынша) тауып дұрыс көшіріп жазу

3.4 Пунктуациялық нормаларды сақтау

2.3.4.1 сөйлемде бірінші сөзді бас әріппен жазу;
2.3.4.2 сөйлемдің соңында нүкте қою

Тіл нормаларын қолдану

4.1 Қарапайым орфографиялық және орфоэпиялық нормалар

2.4.1.1 сөйлемдерді тыныс белгілерін дұрыс қойып жазу

4.2 Сөздің буын және дыбыс үндестігі

2.4.2.1 тәуелдік және жіктік жалғауларының қарапайым формаларын қолдану

4.3 Грамматикалық нормалар

2.4.3.1 мұғалімнің көмегімен сөйлемді бас әріппен бастап жазып, сөйлем соңына тиісті тыныс белгілерін қою

3-тоқсан

Саяхат
Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті

Тыңдалым және айтылым

1.1 Тыңдаған материалдың мазмұнын түсіну

2.1.1.1 тақырыпқа байланысты мұғалімнің, сыныптастарының сөзін, қарапайым нұсқауын түсіну. Қарапайым сөздерді көрнекілікке сүйеніп түсіну

1.2 Қаратпа сұрақтарға жауап беру

2.1.2.1 тыңдау барысында қаратпа, қарапайым сөздердің мағынасын түсіну;
2.1.2.2 мазмұны бойынша сұрақтар, үлгі бойынша жауап беру;
2.1.2.3 мазмұны бойынша өз бетімен жауап беру

1.3 Сөздердің лексикалық мағынасын, іс-әрекетке байланысты сөздер мен нұсқауды түсіну

2.1.3.1 сөйлеу барысында танысу, өзі туралы айту және затты сипаттау үшін сөздер мен сөз тіркестерін түсіну, қолдану

1.4 Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын түсіну

2.1.4.1 мәтіннің тақырыбын анықтау, негізгі ойды білу

1.5 Сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаға сәйкес дұрыс айту

2.1.5.1 мұғалімнің көмегімен айтылуы мен жазылуында айырмашылығы жоқ сөздерді дұрыс айту

1.6 Дыбыстардың артикуляциясын нақтылау, дұрыс айту

2.1.6.1 жіңішке дауыстыларды естіп қабылдау, дұрыс айту, есте сақтау;
2.1.6.2 жуан және жіңішке жұп дауыстыларды ажырата білу;
2.1.6.3 дыбыстарды буындарда, сөздерде дұрыс қолдана білу;
2.1.6.4 дыбыстарды сөз тіркестерінде дұрыс қолдана білу

Оқылым

2.1 Оқу дағдылары

2.2.1.1 сөздерді буын жігімен дауыстап оқу

2.2 Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беру

2.2.2.1 мәтінде кім (не) туралы айтылғанын анықтау, сұрақтарға жауап беру

2.3 Мәтіннің құрылымдық бөліктерін ажырату

2.2.3.1 мұғалімнің көмегімен оқыған мәтіннің тақырыбын, басын, ортасын және соңын анықтау

2.4 Мазмұны бойынша кейіпкерлердің іс-әрекеттерін атау

2.2.4.1 мұғалімнің көмегімен Не істеді? Не істеп жүр (жатыр)? Не істейді? Қайда? деген сұрақтарға жауап беріп, кейіпкерлердің іс-әрекеттерін атау

2.5 Cөздердің, сөйлемдердің, қарапайым мәтіндердің мәнін түсіну, мазмұндау

2.2.5.1 мұғалімнің көмегімен сөздің лексикалық мәнін түсіну

2.6 Жаңа сөздердің мағынасы

2.2.6.1 мәтіндегі жаңа сөздерді табу, оқу

Жазылым

3.1 Жазу дағдылары

2.3.1.1 қарапайым сөздерді жазу дағдыларын жетілдіру.

3.2 Дыбыстарды әріптермен сәйкестендіру, қарапайым сұрақтарға жауап жазу

2.3.2.1 қазақ тіліне тән әріптермен қысқа сөздерді жазу

3.3 Көшіріп жазу (мұғалімнің көмегімен

2.3.3.1мәтіннен қажетті сөздерді (мұғалімнің айтуы бойынша) тауып дұрыс көшіріп жазу

3.4 Пунктуациялық нормаларды сақтау

2.3.4.1 сөйлемде бірінші сөзді бас әріппен жазу;
2.3.4.2 сөйлемдің соңында нүкте қою

Тіл нормаларын қолдану

4.1 Қарапайым орфографиялық және орфоэпиялық нормалар

2.4.1.1 сөйлемдерді тыныс белгілерін дұрыс қойып жазу

4.2 Сөздің буын және дыбыс үндестігі

2.4.2.1 тәуелдік және жіктік жалғауларының қарапайым формаларын қолдану

4.3 Грамматикалық нормалар

2.4.3.1 мұғалімнің көмегімен сөйлемді бас әріппен бастап жазып, сөйлем соңына тиісті тыныс белгілерін қою

4-тоқсан

Тағам және сусын
Дені саудың – жаны сау

Тыңдалым және айтылым

1.1 Тыңдаған материалдың мазмұнын түсіну

2.1.1.1 тақырыпқа байланысты мұғалімнің, сыныптастарының сөзін, қарапайым нұсқауын түсіну;
2.1.1.2 қарапайым сөздерді көрнекілікке сүйеніп түсіну

1.2 Қаратпа сұрақтарға жауап беру

2.1.2.1 тыңдау барысында қаратпа, қарапайым сөздердің мағынасын түсіну;
2.1.2.2 мазмұны бойынша сұрақтар, үлгі бойынша жауап беру;
2.1.2.3 мазмұны бойынша өз бетімен жауап беру

1.3 Сөздердің лексикалық мағынасын, іс-әрекетке байланысты сөздер мен нұсқауды түсіну

2.1.3.1 сөйлеу барысында танысу, өзі туралы айту және затты сипаттау үшін сөздер мен сөз тіркестерін түсіну, қолдану

1.4 Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау

2.1.4.1 мәтіннің тақырыбын анықтау, негізгі ойды білу

1.5 Сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаға сәйкес дұрыс айту

2.1.5.1 мұғалімніңкөмегімен айтылуы мен жазылуында айырмашылығы жоқ сөздерді дұрыс айту

1.6 Дыбыстардың артикуляциясын нақтылау, дұрыс айту

2.1.6.1 жіңішке дауыстыларды естіп қабылдау, дұрыс айту, есте сақтау;
2.1.6.2 жуан және жіңішке жұп дауыстыларды ажырата білу;
2.1.6.3 дыбыстарды буындарда, сөздерде дұрыс қолдана білу;
2.1.6.4 дыбыстарды сөз тіркестерінде дұрыс қолдана білу

Оқылым

2.1 Оқу дағдылары

2.2.1.2 қысқа мәтінді буын жігімен дауыстап оқу

2.2 Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беру

2.2.2.1 мәтінде кім (не) туралы айтылғанын анықтау, сұрақтарға жауап беру

2.3 Мәтіннің құрылымдық бөліктерін ажырату

2.2.3.1 мұғалімнің көмегімен оқыған мәтіннің тақырыбын, басын, ортасын және соңын анықтау

2.4 Мазмұны бойынша кейіпкерлердің іс-әрекеттерін атау

2.2.4.1 мұғалімнің көмегімен Не істеді? Не істеп жүр (жатыр)? Не істейді? Қайтті? деген сұрақтарға жауап беріп, кейіпкерлердің іс-әрекеттерін атау.

2.5 Cөздердің, сөйлемдердің, қарапайым мәтіндердің мәнін түсіну, мазмұндау

2.2.5.1 мұғалімнің көмегімен сөздің лексикалық мәнін түсіну

2.6 Жаңа сөздердің мағынасы

2.2.6.1 мәтіндегі жаңа сөздерді табу, оқу

Жазылым

3.1 Жазу дағдылары

2.3.1.1 қарапайым сөздерді жазу дағдыларын жетілдіру.

3.2 Дыбыстарды әріптермен сәйкестендіру, қарапайым сұрақтарға жауап жазу

2.3.2.1 қазақ тіліне тән әріптермен қысқа сөздерді жазу

3.3Көшіріп жазу (мұғалімнің көмегімен

2.3.3.1 мәтіннен қажетті сөздерді (мұғалімнің айтуы бойынша) тауып дұрыс көшіріп жазу

3.4 Пунктуациялық нормаларды сақтау

2.3.4.1 сөйлемде бірінші сөзді бас әріппен жазу;
2.3.4.2 сөйлемдің соңында нүкте қою

Тіл нормаларын қолдану

4.1 Қарапайым орфографиялық және орфоэпиялық нормалар

2.4.1.1 сөйлемдерді тыныс белгілерін дұрыс қойып жазу

4.2 Сөздің буын және дыбыс үндестігі

2.4.2.1 тәуелдік және жіктік жалғауларының қарапайым формаларын қолдану

4.3 Грамматикалық нормалар

2.4.3.1 мұғалімнің көмегімен сөйлемді бас әріппен бастап жазып, сөйлем соңына тиісті тыныс белгілерін қою

      2) 3-сынып:

      2-кесте

Ортақ тақырыптар

Сөйлеу әрекеттерінің түрлері

Бөлімше (дағдылары)

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан

Өзім туралы
Менің мектебім

Тыңдалым және айтылым

1.1 Тыңдаған материалдың мазмұнын түсіну

3.1.1.1 сөзді зейін қойып тындау, түсіну және оған сәйкес дұрыс әрекет ету (қимыл ым-ишараны қолданып әрекет жасау

1.2 Қаратпа сұрақтарға жауап беру

3.1.2.1 қаратпа сөздердің мағынасын түсіну, үлгі бойынша жауап беру

1.3 Сөздердің лексикалық мағынасын, іс-әрекетке байланысты сөздер мен нұсқауды түсіну

3.1.3.1 күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздерден құралған қарапайым сөйлемдердің мағынасын түсіну

1.4 Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау

3.1.4.1 өз бетімен мәтіннің тақырыбын, негізгі мазмұнын анықтау

1.5 Сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаға сәйкес дұрыс айту

3.1.5.1 сөздегі дыбыс түрлерін (дауысты, жуан және жіңішке; дауыссыз, қатаң, ұяң, үнді) ажырату және дұрыс дыбыстау

1.6 Дыбыстардың артикуляциясын нақтылау, дұрыс айту

3.1.6.1 өтілген дыбыстарды және ұ, і, қ, ғ, ң, һ дыбыстарын дұрыс айту, ажырату;
3.1.6.2 дауысты дыбыстарды естеріне түсіру: а-ә, о-ө; құрамында (а-ә, о-ө, ү-ұ, ы-і) дыбыстары бар сөздерді атау

Оқылым

2.1 Оқу дағдылары

3.2.1.1 оқу дағдыларын (жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу, түсініп оқу) қолдану;
3.2.1.2 әр түрлі буындарды, сөздерді оқу, жазу, мағынасын түсініп аудару

2.2 Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беру

3.2.2.1 мәтіннің мазмұнын түсіну

2.3 Мәтіннің құрылымдық бөліктерін ажырату

3.2.3.1 сұрақ бойыншаоқыған мәтіннің басын, ортасын және соңын анықтау

2.4 Мазмұны бойынша кейіпкерлердің іс-әрекеттерін атау

3.2.4.1 мәтіннен үлгі бойынша кейіпкерлердің іс-әрекеттерін тауып оқу, атау

2.5 Сөздердің, сөйлемдердің, қарапайым мәтіндердің мәнін түсіну, мазмұндау

3.2.5.1 мәтін иллюстрациясы бойынша сұрақтар қоя білу, немесе оқығаны бойынша қойылған сұраққа жауап беру (мұғалім көмегімен)

2.6 Жаңа сөздердің мағынасы

3.2.6.1 мәтіндегі жаңа сөздерді тауып оқу, мағынасын түсіндіру

Жазылым

3.1 Жазу дағдылары

3.3.1.1 екі-үш сөзден құралған сөйлемдерді жазу дағдыларын жетілдіру

3.2 Дыбыстарды әріптермен сәйкестендіру, қарапайым сұрақтарға жауап жазу

3.3.2.1 мұғалім көмегімен оқыған/тыңдаған мәтіндердегі ақпаратты сурет, сызба, белгілер қолданып жеткізу, жазу

3.3 Көшіріп жазу (мұғалімнің көмегімен

3.3.3.1 сөйлем, мәтінді тексеру және қателерін түзету

3.4 Пунктуациялық нормаларды сақтау

3.3.4.1 сөйлемде бірінші сөзді бас әріппен жазу;
3.3.4.2 сөйлемдің соңында нүкте қою;
3.3.4.3 педагогтың көмегімен сөйлем соңында қажетті тыныс белгісін қою

Тіл нормаларын қолдану

4.1 Қарапайым орфографиялық және орфоэпиялық нормалар

3.4.1.1 айтылуы мен жазылуында айырмашылығы жоқ сөздерді жазу;
3.4.1.2 мұғалімнің көмегімен ә, і, ө, ү, ұ, ң, қ, ғ, һ әріптері кездесетін сөздерді дұрыс айту және жазу

4.2 Сөздің буын және дыбыс үндестігі

3.4.2.1 айтылуы мен жазылуында айырмашылығы жоқ сөздерді мұғалімнің айтуы бойынша жазу; 3.4.2.2 көптік, септік жалғауларының қарапайым формаларын қолдану

4.3 Грамматикалық нормалар

3.4.3.1 заттың атын, санын білдіретін сөздерді ажырату және орынды қолдану

2-тоқсан

Менің отбасым және достарым
Бізді қоршаған әлем

Тыңдалым және айтылым

1.1 Тыңдаған материалдың мазмұнын түсіну

3.1.1.1 сөзді зейін қойып тындау, түсіну және оған сәйкес дұрыс әрекет ету (қимыл ым-ишараны қолданып әрекет жасау

1.2 Қаратпа сұрақтарға жауап беру

3.1.2.1 қаратпа сөздердің мағынасын түсіну, үлгі бойынша жауап беру

1.3 Сөздердің лексикалық мағынасын, іс-әрекетке байланысты сөздер мен нұсқауды түсіну

3.1.3.1 күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздерден құралған қарапайым сөйлемдердің мағынасын түсіну

1.4 Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау

3.1.4.1 өз бетімен мәтіннің тақырыбын, негізгі мазмұнын анықтау

1.5 Сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаға сәйкес дұрыс айту

3.1.5.1 сөздегі дыбыс түрлерін (дауысты, жуан және жіңішке; дауыссыз, қатаң, ұяң, үнді) ажырату және дұрыс дыбыстау

1.6 Дыбыстардың артикуляциясын нақтылау, дұрыс айту

3.1.6.1 өтілген дыбыстарды және ұ, і, қ, ғ, ң, һ дыбыстарын дұрыс айту, ажырату;
3.1.6.2 дауысты дыбыстарды естеріне түсіру: а-ә, о-ө; құрамында (а-ә, о-ө, ү-ұ, ы-і) дыбыстары бар сөздерді атау

Оқылым

2.1 Оқу дағдылары

3.2.1.1 оқу дағдыларын (жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу, түсініп оқу) қолдану;
3.2.1.2 әр түрлі буындарды, сөздерді оқу, жазу, мағынасын түсініп аудару

2.2 Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беру

3.2.2.1 мәтіннің мазмұнын түсіну

2.3 Мәтіннің құрылымдық бөліктерін ажырату

3.2.3.1 сұрақ бойыншаоқыған мәтіннің басын, ортасын және соңын анықтау

2.4 Мазмұны бойынша кейіпкерлердің іс-әрекеттерін атау

3.2.4.1 мәтіннен үлгі бойынша кейіпкерлердің іс-әрекеттерін тауып оқу, атау

2.5 Сөздердің, сөйлемдердің, қарапайым мәтіндердің мәнін түсіну, мазмұндау

3.2.5.1 мәтін иллюстрациясы бойынша сұрақтар қоя білу, немесе оқығаны бойынша қойылған сұраққа жауап беру (мұғалім көмегімен)

2.6 Жаңа сөздердің мағынасы

3.2.6.1 мәтіндегі жаңа сөздерді тауып оқу, мағынасын түсіндіру

Жазылым

3.1 Жазу дағдылары

3.3.1.1 екі-үш сөзден құралған сөйлемдерді жазу дағдыларын жетілдіру

3.2 Дыбыстарды әріптермен сәйкестендіру, қарапайым сұрақтарға жауап жазу

3.3.2.1 мұғалім көмегімен оқыған/тыңдаған мәтіндердегі ақпаратты сурет, сызба, белгілер қолданып жеткізу, жазу

3.3 Көшіріп жазу (мұғалімнің көмегімен

3.3.3.1 сөйлем, мәтінді тексеру және қателерін түзету

3.4 Пунктуациялық нормаларды сақтау

3.3.4.1 сөйлемде бірінші сөзді бас әріппен жазу;
3.3.4.2 сөйлемдің соңында нүкте қою;
3.3.4.3 педагогтың көмегімен сөйлем соңында қажетті тыныс белгісін қою

Тіл нормаларын қолдану

4.1 Қарапайым орфографиялық және орфоэпиялық нормалар

3.4.1.1 айтылуы мен жазылуында айырмашылығы жоқ сөздерді жазу;
3.4.1.2 мұғалімнің көмегімен ә, і, ө, ү, ұ, ң, қ, ғ, һ әріптері кездесетін сөздерді дұрыс айту және жазу

4.2 Сөздің буын және дыбыс үндестігі

3.4.2.1 айтылуы мен жазылуында айырмашылығы жоқ сөздерді мұғалімнің айтуы бойынша жазу; 3.4.2.2 көптік, септікжалғауларының қарапайым формаларын қолдану

4.3 Грамматикалық нормалар

3.4.3.1 заттың атын, санын білдіретін сөздерді ажырату және орынды қолдану

3-тоқсан

Саяхат
Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті

Тыңдалым және айтылым

1.1 Тыңдаған материалдың мазмұнын түсіну

3.1.1.1 сөзді зейін қойып тындау, түсіну және оған сәйкес дұрыс әрекет ету (қимыл ым-ишараны қолданып әрекет жасау

1.2 Қаратпа сұрақтарға жауап беру

3.1.2.1 қаратпа сөздердің мағынасын түсіну;
3.1.2.2 сұрақтарға үлгі бойынша жауап беру

1.3 Сөздердің лексикалық мағынасын, іс-әрекетке байланысты сөздер мен нұсқауды түсіну

3.1.3.1 күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздерден құралған қарапайым сөйлемдердің мағынасын түсіну

1.4 Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау

3.1.4.1 өз бетімен мәтіннің тақырыбын, негізгі мазмұнын анықтау

1.5Сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаға сәйкес дұрыс айту

3.1.5.1 сөздегі дыбыс түрлерін (дауысты, жуан және жіңішке; дауыссыз, қатаң, ұяң, үнді) ажырату және дұрыс дыбыстау

1.6 Дыбыстардың артикуляциясын нақтылау, дұрыс айту

3.1.6.1 өтілген дыбыстарды және ұ, і, қ, ғ, ң, һ дыбыстарын дұрыс айту, ажырату;
3.1.6.2 дауысты дыбыстарды естеріне түсіру: а-ә, о-ө; құрамында (а-ә, о-ө, ү-ұ, ы-і) дыбыстары бар сөздерді атау

Оқылым

2.1 Оқу дағдылары

3.2.1.1 оқу дағдыларын (жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу, түсініп оқу) қолдану;
3.2.1.2 әр түрлі буындарды, сөздерді оқу, жазу, мағынасын түсініп аудару

2.2 Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беру

3.2.2.1 мәтіннің мазмұнын түсіну

2.3 Мәтіннің құрылымдық бөліктерін ажырату

3.2.3.1 сұрақ бойыншаоқыған мәтіннің басын, ортасын және соңын анықтау

2.4 Мазмұны бойынша кейіпкерлердің іс-әрекеттерін атау

3.2.4.1 мәтіннен үлгі бойынша кейіпкерлердің іс-әрекеттерін тауып оқу, атау

2.5 Сөздердің, сөйлемдердің, қарапайым мәтіндердің мәнін түсіну, мазмұндау

3.2.5.1 мәтін иллюстрациясы бойынша сұрақтар қоя білу, немесе оқығаны бойынша қойылған сұраққа жауап беру (мұғалім көмегімен)

2.6 Жаңа сөздердің мағынасы

3.2.6.1 мәтіндегі жаңа сөздерді тауып оқу, мағынасын түсіндіру

Жазылым

3.1 Жазу дағдылары

3.3.1.1 екі-үш сөзден құралған сөйлемдерді жазу дағдыларын жетілдіру

3.2 Дыбыстарды әріптермен сәйкестендіру, қарапайым сұрақтарға жауап жазу

3.3.2.1 мұғалім көмегімен оқыған/тыңдаған мәтіндердегі ақпаратты сурет, сызба, белгілер қолданып жеткізу, жазу

3.3 Көшіріп жазу (мұғалімнің көмегімен

3.3.3.1 сөйлем, мәтінді тексеру және қателерін түзету

3.4 Пунктуациялық нормаларды сақтау

3.3.4.1 сөйлемде бірінші сөзді бас әріппен жазу;
3.3.4.2 сөйлемдің соңында нүкте қою;
3.3.4.3 педагогтың көмегімен сөйлем соңында қажетті тыныс белгісін қою

Тіл нормаларын қолдану

4.1 Қарапайым орфографиялық және орфоэпиялық нормалар

3.4.1.1 айтылуы мен жазылуында айырмашылығы жоқ сөздерді жазу;
3.4.1.2 мұғалімнің көмегімен ә, і, ө, ү, ұ, ң, қ, ғ, һ әріптері кездесетін сөздерді дұрыс айту және жазу

4.2 Сөздің буын және дыбыс үндестігі

3.4.2.1 айтылуы мен жазылуында айырмашылығы жоқ сөздерді мұғалімнің айтуы бойынша жазу; көптік, септікжалғауларының қарапайым формаларын қолдану

4.3 Грамматикалық нормалар

3.4.3.1 заттың атын, санын білдіретін сөздерді ажырату және орынды қолдану

4-тоқсан

Тағам және сусын
Дені саудың – жаны сау

Тыңдалым және айтылым

1.1 Тыңдаған материалдың мазмұнын түсіну

3.1.1.1 сөзді зейін қойып тындау, түсіну және оған сәйкес дұрыс әрекет ету (қимыл ым-ишараны қолданып әрекет жасау

1.2 Қаратпа сұрақтарға жауап беру

3.1.2.1 қаратпа сөздердің мағынасын түсіну;
3.1.2.2 сұрақтарға үлгі бойынша жауап беру

1.3 Сөздердің лексикалық мағынасын, іс-әрекетке байланысты сөздер мен нұсқауды түсіну

3.1.3.1 күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздерден құралған қарапайым сөйлемдердің мағынасын түсіну

1.4 Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау

3.1.4.1 өз бетімен мәтіннің тақырыбын, негізгі мазмұнын анықтау

1.5 Сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаға сәйкес дұрыс айту

3.1.5.1 сөздегі дыбыс түрлерін (дауысты, жуан және жіңішке; дауыссыз, қатаң, ұяң, үнді) ажырату және дұрыс дыбыстау

1.6 Дыбыстардың артикуляциясын нақтылау, дұрыс айту

3.1.6.1 өтілген дыбыстарды және ұ, і, қ, ғ, ң, һ дыбыстарын дұрыс айту, ажырату; дауысты дыбыстарды естеріне түсіру: а-ә, о-ө; құрамында (а-ә, о-ө, ү-ұ, ы-і) дыбыстары бар сөздерді атау

Оқылым

2.1 Оқу дағдылары

3.2.1.1 оқу дағдыларын (жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу, түсініп оқу) қолдану;
3.2.1.2 әр түрлі буындарды, сөздерді оқу, жазу, мағынасын түсініп аудару

2.2 Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беру

3.2.2.1 мәтіннің мазмұнын түсіну

2.3 Мәтіннің құрылымдық бөліктерін ажырату

3.2.3.1 сұрақ бойыншаоқыған мәтіннің басын, ортасын және соңын анықтау

2.4 Мазмұны бойынша кейіпкерлердің іс-әрекеттерін атау

3.2.4.1 мәтіннен үлгі бойынша кейіпкерлердің іс-әрекеттерін тауып оқу, атау

2.5 Сөздердің, сөйлемдердің, қарапайым мәтіндердің мәнін түсіну, мазмұндау

3.2.5.1 мәтін иллюстрациясы бойынша сұрақтар қоя білу, немесе оқығаны бойынша қойылған сұраққа жауап беру (мұғалім көмегімен)

2.6 Жаңа сөздердің мағынасы

3.2.6.1 мәтіндегі жаңа сөздерді тауып оқу, мағынасын түсіндіру

Жазылым

3.1 Жазу дағдылары

3.3.1.1 екі-үш сөзден құралған сөйлемдерді жазу дағдыларын жетілдіру

3.2 Дыбыстарды әріптермен сәйкестендіру, қарапайым сұрақтарға жауап жазу

3.3.2.1 мұғалім көмегімен оқыған/тыңдаған мәтіндердегі ақпаратты сурет, сызба, белгілер қолданып жеткізу, жазу

3.3 Көшіріп жазу (мұғалімнің көмегімен

3.3.3.1 сөйлем, мәтінді тексеру және қателерін түзету

3.4 Пунктуациялық нормаларды сақтау

3.3.4.1 сөйлемде бірінші сөзді бас әріппен жазу;
3.3.4.2 сөйлемдің соңында нүкте қою;
3.3.4.3 педагогтың көмегімен сөйлем соңында қажетті тыныс белгісін қою

Тіл нормаларын қолдану

4.1 Қарапайым орфографиялық және орфоэпиялық нормалар

3.4.1.1 айтылуы мен жазылуында айырмашылығы жоқ сөздерді жазу;
3.4.1.2 мұғалімнің көмегімен ә, і, ө, ү, ұ, ң, қ, ғ, һ әріптері кездесетін сөздерді дұрыс айту және жазу

4.2 Сөздің буын және дыбыс үндестігі

3.4.2.1 айтылуы мен жазылуында айырмашылығы жоқ сөздерді мұғалімнің айтуы бойынша жазу; көптік, септікжалғауларының қарапайым формаларын қолдану

4.3 Грамматикалық нормалар

3.4.3.1 заттың атын, санын білдіретін сөздерді ажырату және орынды қолдану

      3) 4 сынып:

      3-кесте

Ортақ тақырыптар

Сөйлеу әрекеттерінің түрлері

Бөлімше (дағдылары)

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан

Өзім туралы
Менің мектебім

Тыңдалым және айтылым

1.1 Тындаған материалдың мазмұнын түсіну

4.1.1.1 күнделікті іс-әрекетке байланысты қарапайым сөздерді түсінуі, сурет бойынша жауап беру

1.2 Қаратпа сұрақтарға жауап беру

4.1.2.1 қаратпа, қарапайым сөздердің мағынасын түсіну, өз бетімен жауап беру

1.3 Сөздердің лексикалық мағынасын, іс-әрекетке байланысты сөздер мен нұсқауды түсіну

4.1.3.1 күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздер және сөз тіркестерінен құралған шағын мәтіндерді түсіну

1.4 Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау

4.1.4.1 өз бетімен тақырып бойынша мәтінді кім (не) туралы айтылуын болжау

1.5 Сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаға сәйкес дұрыс айту

4.1.5.1 дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну

1.6Дыбыстардың артикуляциясын нақтылау, дұрыс айту

4.1.6.1өткен дыбыстарды және і, һ дыбыстарын естіп ажырату, дұрыс айту

Оқылым

2.1 Оқу дағдылары

4.2.1.1 оқу дағдыларын (тұтас оқу, түсініп оқу) қолдану;
4.2.1.2 жай, сөйлемді (Бала отыр.) оқу, жазу, мәтіннен сөзді тауып, оқу

2.2 Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беру

4.2.2.1 мәтіннің кез-келген жерінен мұғалім алып қойған сұрақтарға жауап беру

2.3 Мәтіннің құрылымдық бөліктерін ажырату

4.2.3.1 өз бетімен оқыған мәтіннің кез келген жерін тауып оқу

2.4 Мазмұны бойынша кейіпкерлердің іс-әрекеттерін атау

4.2.4.1 мәтіннен өз бетімен кейіпкерлердің іс-әрекеттерін тауып оқу, атау

2.5 2.5 Сөздердің, сөйлемдердің, қарапайым мәтіндердің мәнін түсіну, мазмұндау

4.2.5.1 мұғалімнің көмегімен сөздің лексикалық мәнін түсіну, қарама-қарсы мағыналы, мәндес, көп мағыналы сөздердің мағыналарын ажырату

2.6 Жаңа сөздердің мағынасы

4.2.6.1 мәтін бойынша жаңа сөздерге сұрақтар қоя білу немесе оқығаны бойынша қойылған сұраққа жауап беру

Жазылым

3.1 Жазу дағдылары

4.3.1.1 үш-төрт сөзден құралған сөйлемдерді жазу дағдыларын жетілдіру

3.2 Дыбыстарды әріптермен сәйкестендіру, қарапайым сұрақтарға жауап жазу

4.3.2.1 суреттер, мәтін бойынша қазақ тіліне тән әріптерін дұрыс қолданып сұрақтарға жауап жазу

3.3 Көшіріп жазу (мұғалімнің көмегімен

4.3.3.1 мәтіннің басы, ортасы, соңынан қателерін тауып көшіріп жазу

3.4 Пунктуациялық нормаларды сақтау

4.3.4.1 сөйлемдерде тыныс белгілерін орынды қойып, жазу

Тіл нормаларын қолдану

4.1 Қарапайым орфографиялық және орфоэпиялық нормалар

4.4.1.1 бас әріппен жазылатын сөздерді (кісі аттары, жер-су атаулары) анықтау, қатесіз дұрыс жазу

4.2 Сөздің буын және дыбыс үндестігі

4.4.2.1 тәуелдік, көптік, септік, жіктік жалғауларының қарапайым формаларын қолдану

4.3 Грамматикалық нормалар

4.4.3.1 заттың сынын, қимылын білдіретін сөздерді ажырату және орынды қолдану

2-тоқсан

Менің отбасым және достарым
Бізді қоршаған әлем

Тыңдалым және айтылым

1.1 Тындаған материалдың мазмұнын түсіну

4.1.1.1 күнделікті іс-әрекетке байланысты қарапайым сөздерді түсінуі, сурет бойынша жауап беру

1.2 Қаратпа сұрақтарға жауап беру

4.1.2.1 қаратпа, қарапайым сөздердің мағынасын түсіну, өз бетімен жауап беру

1.3 Сөздердің лексикалық мағынасын, іс-әрекетке байланысты сөздер мен нұсқауды түсіну

4.1.3.1 күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздер және сөз тіркестерінен құралған шағын мәтіндерді түсіну

1.4 Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау

4.1.4.1 өз бетімен тақырып бойынша мәтінді кім (не) туралы айтылуын болжау

1.5 Сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаға сәйкес дұрыс айту

4.1.5.1 дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну

1.6Дыбыстардың артикуляциясын нақтылау, дұрыс айту

4.1.6.1өткен дыбыстарды және і, һ дыбыстарын естіп ажырату, дұрыс айту

Оқылым

2.1 Оқу дағдылары

4.2.1.1 оқу дағдыларын (тұтас оқу, түсініп оқу) қолдану. Жай, сөйлемді (Бала отыр) оқу, жазу, мәтіннен сөзді тауып, оқу

2.2 Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беру

4.2.2.1 мәтіннің кез-келген жерінен мұғалім алып қойған сұрақтарға жауап беру

2.3 Мәтіннің құрылымдық бөліктерін ажырату

4.2.3.1 өз бетімен оқыған мәтіннің кез келген жерін тауып оқу

2.4 Мазмұны бойынша кейіпкерлердің іс-әрекеттерін атау

4.2.4.1 мәтіннен өз бетімен кейіпкерлердің іс-әрекеттерін тауып оқу, атау

2.5 Сөздердің, сөйлемдердің, қарапайым мәтіндердің мәнін түсіну, мазмұндау

4.2.5.1 мұғалімнің көмегімен сөздің лексикалық мәнін түсіну, қарама-қарсы мағыналы, мәндес, көп мағыналы сөздердің мағыналарын ажырату

2.6 Жаңа сөздердің мағынасы

4.2.6.1 мәтін бойынша жаңа сөздерге сұрақтар қоя білу немесе оқығаны бойынша қойылған сұраққа жауап беру

Жазылым

3.1 Жазу дағдылары

4.3.1.1 үш-төрт сөзден құралған сөйлемдерді жазу дағдыларын жетілдіру

3.2 Дыбыстарды әріптермен сәйкестендіру, қарапайым сұрақтарға жауап жазу

4.3.2.1 суреттер, мәтін бойынша қазақ тіліне тән әріптерін дұрыс қолданып сұрақтарға жауап жазу

3.3 Көшіріп жазу (мұғалімнің көмегімен

4.3.3.1 мәтіннің басы, ортасы, соңынан қателерін тауып көшіріп жазу

3.4Пунктуациялық нормаларды сақтау

4.3.4.1 сөйлемдерде тыныс белгілерін орынды қойып, жазу

Тіл нормаларын қолдану

4.1 Қарапайым орфографиялық және орфоэпиялық нормалар

4.4.1.1 бас әріппен жазылатын сөздерді (кісі аттары, жер-су атаулары) анықтау, қатесіз дұрыс жазу

4.2 Сөздің буын және дыбыс үндестігі

4.4.2.1 тәуелдік, көптік, септік, жіктік жалғауларының қарапайым формаларын қолдану

4.3 Грамматикалық нормалар

4.4.3.1 заттың сынын, қимылын білдіретін сөздерді ажырату және орынды қолдану

4.3 Грамматикалық нормалар

4.4.3.1 заттың сынын, қимылын білдіретін сөздерді ажырату және орынды қолдану

3-тоқсан

Саяхат
Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті

Тыңдалым және айтылым

1.1 Тындаған материалдың мазмұнын түсіну

4.1.1.1 күнделікті іс-әрекетке байланысты қарапайым сөздерді түсінуі, сурет бойынша жауап беру

1.2 Қаратпа сұрақтарға жауап беру

4.1.2.1 қаратпа, қарапайым сөздердің мағынасын түсіну, өз бетімен жауап беру

1.3 Сөздердің лексикалық мағынасын, іс-әрекетке байланысты сөздер мен нұсқауды түсіну

4.1.3.1 күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздер және сөз тіркестерінен құралған шағын мәтіндерді түсіну

1.4 Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау

4.1.4.1 өз бетімен тақырып бойынша мәтінді кім (не) туралы айтылуын болжау

1.5 Сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаға сәйкес дұрыс айту

4.1.5.1 дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну

1.6Дыбыстардың артикуляциясын нақтылау, дұрыс айту

4.1.6.1өткен дыбыстарды және і, һ дыбыстарын естіп ажырату, дұрыс айту

Оқылым

2.1 Оқу дағдылары

4.2.1.1 оқу дағдыларын (тұтас оқу, түсініп оқу) қолдану. Жай, сөйлемді (Бала отыр.) оқу, жазу, мәтіннен сөзді тауып, оқу

2.2 Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беру

4.2.2.1 мәтіннің кез-келген жерінен мұғалім алып қойған сұрақтарға жауап беру

2.3 Мәтіннің құрылымдық бөліктерін ажырату

4.2.3.1 өз бетімен оқыған мәтіннің кез келген жерін тауып оқу

2.4 Мазмұны бойынша кейіпкерлердің іс-әрекеттерін атау

4.2.4.1 мәтіннен өз бетімен кейіпкерлердің іс-әрекеттерін тауып оқу, атау

2.5Сөздердің, сөйлемдердің, қарапайым мәтіндердің мәнін түсіну, мазмұндау

4.2.5.1 мұғалімнің көмегімен сөздің лексикалық мәнін түсіну, қарама-қарсы мағыналы, мәндес, көп мағыналы сөздердің мағыналарын ажырату

2.6 Жаңа сөздердің мағынасы

4.2.6.1 мәтін бойынша жаңа сөздерге сұрақтар қоя білу немесе оқығаны бойынша қойылған сұраққа жауап беру

Жазылым

3.1 Жазу дағдылары

4.3.1.1 үш-төрт сөзден құралған сөйлемдерді жазу дағдыларын жетілдіру

3.2 Дыбыстарды әріптермен сәйкестендіру, қарапайым сұрақтарға жауап жазу

4.3.2.1 суреттер, мәтін бойынша қазақ тіліне тән әріптерін дұрыс қолданып сұрақтарға жауап жазу

3.3 Көшіріп жазу (мұғалімнің көмегімен

4.3.3.1 мәтіннің басы, ортасы, соңынан қателерін тауып көшіріп жазу

3.4 Пунктуациялық нормаларды сақтау

4.3.4.1 сөйлемдерде тыныс белгілерін орынды қойып, жазу

Тіл нормаларын қолдану

4.1 Қарапайым орфографиялық және орфоэпиялық нормалар

4.4.1.1 бас әріппен жазылатын сөздерді (кісі аттары, жер-су атаулары) анықтау, қатесіз дұрыс жазу

4.2 Сөздің буын және дыбыс үндестігі

4.4.2.1 тәуелдік, көптік, септік, жіктік жалғауларының қарапайым формаларын қолдану


4.3 Грамматикалық нормалар

4.4.3.1 заттың сынын, қимылын білдіретін сөздерді ажырату және орынды қолдану

4-тоқсан

Тағам және сусын
Дені саудың – жаны сау

Тыңдалым және айтылым

1.1 Тындаған материалдың мазмұнын түсіну

4.1.1.1 күнделікті іс-әрекетке байланысты қарапайым сөздерді түсінуі, сурет бойынша жауап беру

1.2 Қаратпа сұрақтарға жауап беру

4.1.2.1 қаратпа, қарапайым сөздердің мағынасын түсіну, өз бетімен жауап беру

1.3 Сөздердің лексикалық мағынасын, іс-әрекетке байланысты сөздер мен нұсқауды түсіну

4.1.3.1 күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздер және сөз тіркестерінен құралған шағын мәтіндерді түсіну

1.4 Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау

4.1.4.1 өз бетімен тақырып бойынша мәтінді кім (не) туралы айтылуын болжау

1.5 Сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаға сәйкес дұрыс айту

4.1.5.1 дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну

1.6 Дыбыстардың артикуляциясын нақтылау, дұрыс айту

4.1.6.1өткен дыбыстарды және і, һ дыбыстарын естіп ажырату, дұрыс айту

Оқылым

2.1 Оқу дағдылары

4.2.1.1 оқу дағдыларын (тұтас оқу, түсініп оқу) қолдану. Жай, сөйлемді (Бала отыр.) оқу, жазу, мәтіннен сөзді тауып, оқу

2.2 Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беру

4.2.2.1 мәтіннің кез-келген жерінен мұғалім алып қойған сұрақтарға жауап беру

2.3 Мәтіннің құрылымдық бөліктерін ажырату

4.2.3.1 өз бетімен оқыған мәтіннің кез келген жерін тауып оқу

2.4 Мазмұны бойынша кейіпкерлердің іс-әрекеттерін атау

4.2.4.1 мәтіннен өз бетімен кейіпкерлердің іс-әрекеттерін тауып оқу, атау

2.5 Сөздердің, сөйлемдердің, қарапайым мәтіндердің мәнін түсіну, мазмұндау

4.2.5.1 мұғалімнің көмегімен сөздің лексикалық мәнін түсіну, қарама-қарсы мағыналы, мәндес, көп мағыналы сөздердің мағыналарын ажырату

2.6 Жаңа сөздердің мағынасы

4.2.6.1 мәтін бойынша жаңа сөздерге сұрақтар қоя білу немесе оқығаны бойынша қойылған сұраққа жауап беру

Жазылым

3.1 Жазу дағдылары

4.3.1.1 үш-төрт сөзден құралған сөйлемдерді жазу дағдыларын жетілдіру

3.2 Дыбыстарды әріптермен сәйкестендіру, қарапайым сұрақтарға жауап жазу

4.3.2.1 суреттер, мәтін бойынша қазақ тіліне тән әріптерін дұрыс қолданып сұрақтарға жауап жазу

3.3 Көшіріп жазу (мұғалімнің көмегімен

4.3.3.1 мәтіннің басы, ортасы, соңынан қателерін тауып көшіріп жазу

3.4 Пунктуациялық нормаларды сақтау

4.3.4.1 сөйлемдерде тыныс белгілерін орынды қойып, жазу

Тіл нормаларын қолдану

4.1 Қарапайым орфографиялық және орфоэпиялық нормалар

4.4.1.1 бас әріппен жазылатын сөздерді (кісі аттары, жер-су атаулары) анықтау, қатесіз дұрыс жазу

4.2 Сөздің буын және дыбыс үндестігі

4.4.2.1 тәуелдік, көптік, септік, жіктік жалғауларының қарапайым формаларын қолдану

4.3 Грамматикалық нормалар

4.4.3.1 заттың сынын, қимылын білдіретін сөздерді ажырату және орынды қолдану

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сәуірдегі
№ 115 бұйрығына
554 -қосымша

Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған бастауыш білім беру деңгейінің 0 - 4 сыныптары үшін "Математика" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу бағдарламасымен толықтырылды– ҚР Білім және ғылым министрінің 05.02.2020 № 51 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1 - тарау. Жалпы ережелер

      1. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған бастауыш білім беру деңгейінің 0-4 сыныптары үшін "Математика" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (бұдан әрі – Бағдарлама) "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 6) тармақшасына сәйкес әзірленген.

      2. Бағдарлама мақсаты – білім алушыларда әлеуметтік бейімделуіне және дербес еңбек қызметіне дайындалуына ықпал ететін математикалық білімді, іскерлікті және дағдыларды қалыптастыру.

      3. Бағдарлама міндеттері:

      1) білім алушыларда тұрмыстық жағдайларда дербес болуға, шаруашылық-еңбек қызметін және қолжетімді мамандықты меңгеруге мүмкіндік беретін математикалық білім, білік пен дағдыларды қалыптастыру;

      2) білім алушыларда жағымды эмоционалдық-ерік және жеке қасиеттерді қалыптастыру;

      3) оқушылардың тілін дамыту, оны арнайы математикалық терминдермен және ұғымдармен байыту;

      4) есептерді шешу, геометриялық сызбаларды құрастыру туралы толық ауызша есеп беруге, өз қызметіне түсінік беруге үйрету.

      4. Түзете-дамыту міндеттері:

      1) сабақтарға деген қызығушылықты, басқа білім алушылар мен ересектер арасындағы өзара байланыс жасай білуді дамыту;

      2) білім алушылардың танымдық іс-әрекетінің кемшіліктерін барынша өтеуге ықпал ету;

      3) білім алушылардың көрнекі-әрекеттік және көрнекі-бейнелі ойлауын, ойлау операцияларын (талдау, салыстыру, жалпылау, жіктеу) дамыту;

      4) дербестікті, ұқыптылықты, жауапкершілікті дамыту.

2 - тарау. Оқу процесін ұйымдастырудағы педагогикалық тәсілдер

      5. "Математика" пәні бойынша оқу процесін ұйымдастырудың педагогикалық тәсілдері арнайы білім беру қағидаларына негізделіп, білім алушылардың ерекше білім алу қажеттіліктерін қанағаттандыруға негізделеді.

      6. Оқытудың компенсаторлық-дамытушылық бағыты оқу іс-әрекетінің арнайы әдістерімен және тәсілдерімен қамтамасыз етіледі, ескеріледі: ойлау процестерінің инерттілігі, танымдық белсенділігінің төмендігі, жалпылама және абстракты ойлау функциясының әлсіздігі, сөйлеу дамуының кешеуілдеулігі.

      7. Білім алушылармен жұмыс барысында олардың еліктеушілігіне, көрнекі-әрекеттік ойлаудың сақталған мүмкіндіктеріне сүйенеді.

      8. Математиканы оқыту білім алушылардың қабылдау, есте сақтау, сөйлеу тілі, ойлау сияқты психикалық функцияларын дамытып, бастаған жұмысты аяғына дейін жеткізу, қиындықтарды жеңу, ұқыптылық пен дербестікті көрсету біліктілігін қалыптастырады.

      9. Оқытудың әлеуметтік-бейімдеу бағыты тұлғаның әлеуметтік бейімсізденуін жоюды немесе азайтуды көздейді:

      1) мінез-құлық нормаларын, өмірлік дағдыларды қалыптастыру;

      2) қарапайым қарым-қатынастық және тұрмыстық дағдыларын дамыту;

      3) әлеуметтік дағдыларды, көзқарастарды, пікірлерді қалыптастыру.

      10. Іс-әрекеттік тұғыры сабақта педагогтың жетекшілігімен орындалатын оқушылардың заттық-тәжірибелік әрекетін көздейді:

      1) оқу материалын түсіну үшін жағдай жасау;

      2) математикалық қатынастардың, арифметикалық амалдардың мәнін нақтылау;

      3) жоғары психикалық функциялардың (қабылдау, сөйлеу, ойлау) сенсомоторлы негізін дамытуға ықпал ету;

      4) білім алушылардың өмірлік тәжірибесінің жеткіліксіздігін өтеу.

      11. Жеке және саралап оқыту тәсілі қағидасы оқу материалын меңгеру кезінде байқалатын білім алушылардың вариативті типологиялық ерекшеліктерімен байланысты болады және олардың білім, білік, дағдылардың менгеруінің сапасына әсер етеді.

      12. Саралап оқыту барысында мұғалім білім алушылардың түрлі типологиялық топтары үшін оқу материалының әр түрлі көлемі мен күрделілігін, білім алушылардың оқу тапсырмаларын орындау дербестік дәрежесін, көрнекі-дидактикалық материалдардың түрлерін қолданады.

      13. Педагог білім алушылардың танымдық әрекетін басқара отырып, талдау, жинақтау, салыстыру және жалпылау жасауға, қажетті қорытындылар мен ой-пікірлер білдіруге, білім алушыларды өздерінің тәжірибелік іс-әрекеттері туралы айтып беруіне ықпал етеді.

      14. Абстрактілі математикалық ұғымдарды қалыптастыру кезінде мұғалім көрнекі материалдарға сүйенеді:

      1) бастапқы кезеңде шынайы көрнекілтерді пайдаланады;

      2) келесі кезеңдерде иллюстрациялық материалдар ұсынады;

      3) әрі қарай шартты көрнекілікті пайдаланады: санау таяқшалары, абактар, есепшоттар;

      4) соңғы кезеңде сызба түріндегі көрнекіліктерді (сызбалар, суреттер, кестелер) және сандар мен таңбаларды пайдалана отырып математикалық жазбаларды ұсынады.

      15. Әр математика сабағында қайталауға уақыт беріледі:

      1) әр сабақта қайталау материалын педагог дербес анықтайды;

      2) қайталау материалы жаңа тақырыпқа құрама бөлігі ретінде кіреді.

      16. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың жетістіктерін бағалау тек ішкі бағалаумен жүзеге асады.

      17. Деңгейлік мақсаттарға сәйкес әзірленген тапсырмалар мен жаттығулар бағалаудың құралы болып есептеледі.

      18. Оқу бағдарламасының мазмұнын меңгеру нәтижелерін тікелей мұғалім бағалайды, жүйелі түрде бақылау-бағалау әрекеттерін жүзеге асырады.

      19. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларды оқытудың нәтижелілігін бағалау ағымдық (сабақ бойынша), кезеңдік (тақырыптық) және қорытынды бақылау түрінде іске асырылады.

      20. Ағымдық бақылау оқытудың мазмұны мен әдістерін дұрыс таңдау мақсатында жүргізіледі; педагог сабақта білім алушылардың қызметін бақылауды, практикалық және дербес жұмыстарды, ұжымдық қызмет түрлерін талдауды пайдаланады.

      21. Кезеңдік (тақырыптық) бақылау әр типологиялық топтағы білім алушылардың оқу материалын меңгерудегі түрлі мүмкіндіктері ескеріле отырып, тақырыптың, тараудың аяғында жүргізіледі.

      22. Әр білім алушының оқу жетістіктері мен даму динамикасын талдау мақсатында тоқсанның, жылдың аяғында қорытынды бақылау жүргізіліп, жетістіктері оқу картасына енгізіледі.

3 - тарау. "Математика" оқу пәнінің мазмұнын ұйымдастыру

      23. "Математика" пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:

      1) 0 - сыныпта – аптасына 3 сағат, оқу жылында 96 сағатты;

      2) 1 - сыныпта – аптасына 5 сағат, оқу жылында 165 сағатты;

      3) 2 - сыныпта – аптасына 5 сағат, оқу жылында 170 сағатты;

      4) 3 - сыныпта – аптасына 5 сағат, оқу жылында 170 сағатты;

      5) 4 - сыныпта – аптасына 5 сағат, оқу жылында 170 сағатты құрайды.

      24. Бағдарлама мазмұны келесідей бөлімдерді қамтиды:

      1) "Санға дейінгі ұғымдар" бөлімі (0, 1 сыныптар);

      2) "Нөмірлеу" бөлімі (1, 2, 3, 4 сыныптар);

      3) "Арифметикалық амалдар" бөлімі (1, 2, 3, 4 сыныптар);

      4) "Арифметикалық есептер" бөлімі (1, 2, 3, 4 сыныптар);

      5) "Шамалар" бөлімі (1, 2, 3, 4 сыныптар);

      6) "Көрнекі геометрия элементтері" бөлімі (1, 2, 3, 4 сыныптар);

      7) "Бөлшектер" бөлімі (4 сынып).

      25. "Санға дейінгі ұғымдар" бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды:

      1) заттардың қасиеті;

      2) шаманы білдіретін ұғымдар;

      3) заттардың ауырлығын білдіретін ұғымдар;

      4) сандық ұғымдар;

      5) кеңістіктік ұғымдар;

      6) реттілікті сақтау қатынасы;

      7) уақытты білдіретін ұғымдар;

      8) заттың пішінін білдіретін ұғымдар.

      26. "Нөмірлеу" бөлімі келесідей бөлімшені қамтиды:

      1) нөмірлеу.

      27. "Арифметикалық амалдар" бөлімі келесідей бөлімшені қамтиды:

      1) арифметикалық амалдар.

      28. "Арифметикалық есептер" бөлімі келесідей бөлімшені қамтиды:

      1) арифметикалық есептер.

      29. "Шамалар" бөлімі келесідей бөлімшені қамтиды:

      1) шамалар.

      30. "Көрнекі геометрия элементтері" бөлімі келесідей бөлімшені қамтиды:

      1) көрнекі геометрия элементтері.

      31. "Бөлшектер" бөлімі келесідей бөлімшені қамтиды:

      1) бөлшектер.

      32. 0 -сыныпқа арналған "Математика" пәнінің базалық мазмұны:

      1) заттардың қасиеті: үлгідегі сияқты (түсі, пішіні, мақсатына қарай) қасиеттерге ие заттарды топтан бөліп алу;

      2) шаманы білдіретін ұғымдар: ұзын-қысқа (ұзынырақ-қысқарақ, ұзындығы бірдей), кең-тар (кеңдеу-тарлау, кеңдігі бірдей), жоғары-төмен (жоғарырақ-төменірек, биіктігі бірдей), жуан-жіңішке (жуанырақ-жіңішкерек, қалыңдығы бірдей), терең-таяз (тереңдау-таяздау, тереңдігі бірдей), үлкен-кіші (үлкенірек-кішірек, өлшемі бірдей). Екі затты шамасына қарай салыстыру жолдары: қолдану, қосымша, көру ара қатынасы; белгілі бір шаманың қасиеті бойынша бірнеше заттарды топтау (жіктеу) және реттеу (серияға бөлу). Қандай да бір өлшем бойынша бір заттың екіншісінен айырмашылығы бар екенін анықтау (көрсету). Шаманың белгісі бойынша объектілерді теңестіру. Сөздер: барлығы, әрбір, қалғандары, қалғаны, басқалары, бірдей;

      3) заттардың ауырлығын білдіретін ұғымдар: ауыр-жеңіл (ауырлау-жеңілдеу, салмағы бірдей). Екі затты салмағы бойынша қолмен немесе кесе таразының көмегімен салыстыру. Заттарды олардың салмағы бойынша топтастыру және реттеу;

      4) сандық ұғымдар: қанша? Көп, аз, біреу, шамалы, бірнеше, бірде-бір, соншалықты (соншалықты қанша), тең, бірдей. Заттардың екі тобы элементтерінің өзара бір мәнді сәйкестігін анықтау (тепе-теңдік). Сөздер: "артық, жетіспейді", "көп-аз, бос". Жиындарды теңеудің екі әдісі. Сұйық және сусымалы заттардың мөлшерін салыстыру; заттардың саны мен сұйықтықтың, сусымалы заттардың мөлшерінің өзгеруі (ұлғаюы, азаюы) әр түрлі практикалық әрекеттердің көмегімен: (себу, құю, қосу, кесу. Қосу мен азайтудың нақты мағынасын ашатын сөздерді түсіну және пайдалану: "қосу, алып тастау, құю, төгу, сыйға тарту", сондай-ақ "болған, болады, қалды, бірге, барлығы қалды";

      5) кеңістіктік ұғымдар: өз денесінің бөліктерін бағдарлай алу: жоғарғы жағында-бас, мойын, кеуде; төменгі жағында-аяғы; алдыңғы жағында-бет, кеуде, іш; оң - сол жақ қол, аяғы, көзі, құлағы, беті. Білім алушының өзіне қатысты жақын ортада бағдарлау: жоғары – төменгі, алдыңғы-артқы, алыс -жақын, оң-сол, жанында, мұнда, алдында, артында; білім алушының берілген бағытта қозғалысы. Қозғалыс бағытын анықтау: алға, артқа, жоғары, төмен, оңға, солға, жағына; бір-біріне қатысты екі, үш заттың орналасқан жерін анықтау: жоғары – төмен, қатарында, жанында, ішінде, артында, алдында, үстінде, астында, қарама-қарсы, арасында, ортасында;

      6) реттілікті сақтау қатынасы: шеті, бірінші, соңғы, алдында, кейін, келесі, одан кейін, алдыңғы, арасындағы. Заттарды ретімен қою;

      7) уақыттық ұғымдар: тәуліктің түрлері: таң, күн, кеш, түн. Бүгін, кеше, ертең, алдымен, содан кейін;

      8) заттың нысаны туралы түсінік: текше, шар, шеңбер, шаршы, үшбұрыш.

      33. 1- сыныпқа арналған "Математика" пәнінің базалық мазмұны:

      1) берілген үлгідегі (түсі, пішіні, мақсатына қарай) сияқты қасиеттерге ие заттарды топтан бөліп алу; шаманы білдіретін ұғымдар: екі затты шамасына қарай салыстыру жолдары: қолдану, қосымша, көру ара қатынасы; белгілі бір шаманың қасиеті бойынша бірнеше заттарды топтау (жіктеу) және реттеу (серияға бөлу). Қандай да бір өлшем бойынша бір заттың екіншісінен айырмашылығы бар екенін анықтау (көрсету). Шаманың белгісі бойынша объектілерді теңестіру. Сөздер: барлығы, әрбір, қалғандары, қалғаны, басқалары, бірдей. Заттардың ауырлығын білдіретін ұғымдар: ауыр-жеңіл (ауырлау-жеңілдеу, бірдей салмақ). Екі затты салмағы бойынша қолмен немесе кесе таразының көмегімен салыстыру. Заттарды олардың салмағы бойынша топтастыру және реттеу. Сандық ұғымдар: заттардың екі тобының элементтері өзара бір-бірімен сәйкестігін анықтау (жұптап сәйкестендіру). Сөздер: "артық, жетіспейді, көбірек-азырақ, бос". Жиындарды теңестірудің екі жолы. Сұйық және сусымалы заттардың мөлшерін салыстыру; әр түрлі тәжірибелік іс-әрекеттер арқылы заттардың саны мен сұйықтықтың, сусымалы заттардың (көбеюі, азаю) мөлшерінің өзгеруі. Қосу мен азайтудың нақты мазмұнын ашатын сөздерді түсіну және қолдану. Кеңістіктік ұғымдар: өз денесінің бөліктерін бағдарлай алу. Білім алушының өзіне қатысты жақын ортада бағдарлай алу; білім алушының өзіне қатысты жақын ортада бағдарлай алу. Қозғалыс бағытын анықтау: алға, артқа, жоғары, төмен, оңға, солға, шеткі жаққа; бір-біріне қатысты екі, үш заттың орналасқан жерін анықтау; қағаз парағының жазықтығын бағдарлау. Жол тәртібі қарым-қатынасы: шеті,бірінші, соңы, алды, арты, кейін, артынан, келесі, алдыңғы, арасында. Заттарды ретімен қою. Уақытша ұғымдар. Пәннің нысаны туралы түсінік;

      2) нөмірлеу: заттық-көрнекілік іс-әрекетте +1, -1 жолдармен 1, 2, 3, 4, 5 сандардың жасалуы; тура және кері санау реттілігі; сандық және реттік сандар; 1, 2, 3, 4, 5 сандары; сандар, заттардың саны, сандардың арақатынасы; 1-5 арасындағы сандардың әрқайсысының реттілік орны; заттардың топтарын жұптап сәйкестендіру, қайта есептеу әдістерімен салыстыру; басқа екі кіші саннан 2, 3, 4, 5 сандардың құрамы (пәндік-практикалық қызметте, ішінара көрнекілікті пайдалана отырып, сандар туралы түсінік деңгейінде);

      3) арифметикалық амалдар: 5 саны шегінде қосу және азайту; қосудың және азайтудың нақты мағынасы (екі жиынды біріктірудің және жиын бөлігін алып тастаудың пәндік әрекеттері); белгілер: "+" (қосу), " - " (азайту), " = " (тең); нақты материалдың негізінде 5 саны шегінде қосу және азайту (қайта есептеу тәсілі), ішінара көрнекілікті (1 санын қосу және азайту тәсілдері арқылы санау) пайдалана отырып, есептеу дағдыларының көмегімен (1 санын қосу және азайту тәсілдері арқылы санау және санның құрамын білуге негізделіп, қабылдау); мұғалімнің айқан арифметикалық амалдардың нәтижесін және компоненттерді атау;

      4) арифметикалық есептер: ашық және жабық шешімі бар сома мен қалдықты табуға арналған драматизациялы есептер, иллюстрациялы есептер;

      5) шамалар: құны: 1 тг., 2 тг., 5 тг.тиындар;

      6) көрнекі геометрия элементтері: текше, шар, брус, шаршы, шеңбер, үшбұрыш, тікбұрыш, сопақша; сызықтар - түзу, қисық, нүкте.

      34. 2-сыныпқа арналған "Математика" оқу пәнінің базалық мазмұны:

      1) нөмірлеу: заттық-көрнекілік іс-әрекетте +1, -1 жолдармен 6 мен 10 аралығындағы сандардың жасалуы; 0 саны. 0, 6, 7, 8, 9 сандары. 10 санын екі сан арқылы жазу; санды, санауды сәйкестендіру; сан қатарында сандардың реттілігі, сандарды салыстыру, 6-10 сандарының құрамы; салыстыру белгілері, сандар мен цифрлар;

      2) арифметикалық амалдар: 10 саны шегінде қосу және азайту; нақты материалдың негізінде 5 саны шегінде қосу және азайту (қайта есептеу тәсілі), ішінара көрнекілікті (1 санын қосу және азайту тәсілдері арқылы санау) пайдалана отырып, есептеу дағдыларының көмегімен (1 санын қосу және азайту тәсілдері арқылы санау және санның құрамын білуге негізделіп, қабылдау); мұғалімнің айқан арифметикалық амалдардың нәтижесін және компоненттерді атау;

      3) арифметикалық есептер: ашық және жабық шешімі бар сома мен қалдықты табуға арналған драматизациялы есептер, иллюстрациялы есептер; сома мен қалдықты табуға мәтіндік арифметикалық есептер; тапсырманың құрылымдық компоненттері: шарт, сұрақ, сан, шешім, жауап;

      4) шамалар: құны: 10 тг. тиындар, тиындарды ауыстыру мен майдалау; ұзындық өлшемі - сантиметр, дециметр; белгіленуі: см, дм; сәйкестендіруі: 1 дм = 10 см; уақыт өлшемі: апта; аптадағы күндер атаулары мен саны;

      5) Көрнекі геометрия элементтері: дөңгелек, шаршы, сопақ, тікбұрыш, үшбұрыш, тік сызық, сәуле, бөлшек.

      35. 3-сыныпқа арналған "Математика" оқу пәнінің базалық мазмұны:

      1) нөмірлеу: жаңа разрядты бірлік ретінде ондықтың құрылуы; ондық пен 10 бірлікті салыстыру және саралау; 11-19 сандардың үш тәсілмен жасалуы: +1,-1, бір ондыққа бірнеше бірліктерді қосу; 20 санының жасалуы; сандарды жазу және оқу; "сан" және "цифр" ұғымдарының саралануы, бір мәнді және екі мәнді сандар; әр санның ондық құрамы; бірліктер және ондықтар, олардың санды жазудағы орны; сан қатарындағы сандардың реттілігі; сан қатарының негізгі қасиеті; сандарды салыстыру; бірінші және екінші ондықтар сандарын салыстыру;

      2) арифметикалық амалдар: 20 сан шамасындағы сандарды қосу және азайту: ондықтан өтпей қосу және азайту; ондықтан өтіп қосу және азайту; жақшалары бар мысалдардағы іс-әрекет тәртібі; қосудың орнын басу қасиеті; санның бірнеше бірлікке көбеюі және азаюы. 20 сан шегінде көбейту және азайту кестесі: бірдей қосындыларды қосудағы көбейту туралы түсінік; бірдей қосындыларды көбейтумен және керісінше ауыстыру; тең бөліктерге бөлінумен тәжірибеде танысу (2, 3, 4, 5); 2 санын көбейту кестесі; 2-ге бөлу кестесі; 20 шегінде 3,4,5 сандарды көбейту кестесі, 20 шамасындағы 3, 4, 5 сандарын тең бөліктерге бөлу кестесі; мұғалімнің сөздерінде көбейту және бөлу компоненттерінің атаулары; 20 шамасындағы сандарға екі амалмен мысалдар келтіру; көбейту және бөлу кестелерін сәйкестендіру; көбейтуді және бөлуді өзара кері әрекеттер ретінде салыстыру;

      3) арифметикалық есептер: соманы, қалдықты табуға, санды бірнеше бірлікке көбейту мен азайтуға қарапайым мәтіндік арифметикалық есептер; туындыны табуға және тең бөліктерге бөлуге қарапайым мәтіндік арифметикалық есептер; шамалардың арасындағы тәуелділік негізінде құнды есептеу: бағасы, саны, құны;

      4) шамалар: құны: 10 тг. тиындар, тиындарды ауыстыру мен майдалау; ұзындық өлшемі - сантиметр, дециметр; белгіленуі: см, дм; сәйкестендіруі: 1 дм = 10 см; уақыт өлшемі: – сағат; белгіленуі: сағ.; 1 сағатқа дейінгі дәлдікпен уақытты анықтау; уақыт бірліктері: ай, жыл; күнтізбе; айлардың атаулары, олардың дәйектілігі, әр айдың реттік нөмірі; бір жылдағы айлардың саны; 1 ж. арақатынасы = 12 айға; сыйымдылық өлшемі – литр; белгіленуі: л.

      5) көрнекі геометрия элементтері: түзу, қисық, кесінделген сызық; кесіндінің ұзындығын өлшеу; кесінділерді салыстыру; кесіндіні берілгеннен көбірек (азырақ) сызып салу; бұрыш; жоғарғы, бұрыш жағы; бұрыштардың түрлері: түзу, тұйық, үшкір; сызғыштың көмегімен берілген геометриялық пішіндерді – үшбұрыш, квадрат, тіктөртбұрыш салу.

      36. 4-сыныпқа арналған "Математика" оқу пәнінің базалық мазмұны:

      1) нөмірлеу: 21-100 сандары; дөңгелектеген ондықтардың құрылуы және жазылуы; сандардың қатарындағы дөңгелектелген ондықтың реттілігі; дөңгелектелген ондықтарды салыстыру; бірінші ондықтың және дөңгелектелген ондықтың сандарын салыстыру; 21-ден 99-ға дейінгі толық сандардың құрылуы үш тәсілмен: бірнеше ондыққа бірнеше бірліктерді қосу, алдыңғы санға 1 қосу, тікелей деректерден кейінгі саннан 1 шегеру; 21-ден 99-ға дейінгі әр санның жазбаша түрі, сандағы санның орындық мәні; сан разрядтары: бірліктер, ондықтар; олардың разрядтық қатардағы орны; 21-100 сандардың ондық құрамы; сандық қатардағы сандар тізбегі; сандық қатардың негізгі қасиеті; толық сандарды салыстыру; сан мен сандар; бір мәнді және екі мәнді сандар; жұп және тақ сандар;

      2) арифметикалық амалдар: ауызша есептеу тәсілімен ондықтан асырмай 100 шамасындағы сандарды қосу және азайту (есептеуді жоғарғы разрядтан бастау); әрекетті мысал ретінде жақшаға ретімен жазып кою; ондықтан өтіп 20 шамасындағы санды қосу және азайтуды қайталау; бір және екі таңбалы сандарды разрядқа өту арқылы жазбаша түрде қосу және азайту; қосу және азайту - өзара кері әрекеттер қолдану; белгісіз қосындыларды, азайтатын, шегерілетіндерді табу; белгісіз х әріптермен белгілеу; қосуды азайту арқылы және керісінше амалдармен тексеру; қосудың орнын ауыстыру арқылы тәжірибеде қолдану; 100 шамасындағы сандарды көбейту және бөлу кестесі: 2, 3, 4, 5 сандар үшін 20 шамасындағы сандарды көбейту және бөлу кестесін қайталау; 3, 4, 5, 6 сандарын көбейту және 3, 4, 5, 6 тең бөліктерге бөлу кестесі; көбейту орнын ауыстыру қасиеті; көбейту мен бөлуде кері әрекет арқылы есептеу; 1 және 2 сатыдағы әрекеті, оларды күрделі мысалдарда жақшасыз орындау тәртібі; заттық-тәжірибелік қызметтегі мазмұны бойынша бөлу; санның бірнеше есе ұлғаюы және азаюы; 7, 8, 9 сандарды көбейту және 7, 8, 9 тең бөліктерге бөлу кестесі; қалдықпен бөлу; 10-ды 10 санына көбейту, 10-ды 10 санына бөлу;

      3) арифметикалық есептер: соманы, қалдықты табуға, санды бірнеше бірлікке көбейту мен азайту, белгісіз қосындыларды, азайтындыларды, шегеруді табуға арналған қарапайым мәтіндік есептер; санның бірнеше бірлікке көбеюі (азаюы) және санның бірнеше есеге көбеюі (азаюы) есептерін салыстыру; шамалар арасындағы сәйкестілік: баға, саны, құны; 2 әрекетті орындауды талап ететін құрамдас мәтіндік арифметикалық есептер; қарапайым есептің шешімін жауабымен жазу, құрама есепті жазу – әр бір әрекетті түсіндіру немесе сұрақ қою арқылы толық жауап беру; есептің нәтижесіндегі сандар міндетті түрде жазылады;

      4) шамалар: құнның өлшем бірлігі: теңге мен тиын; белгіленуі; теңге – тг., тиын – тн.; сәйкестендірілуі 1 тг.= 100 тн. Тиын: 50 тг., 100 тг., оларды ауыстыру мен майдалау; ұзындық өлшем бірлігі: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр; белгіленуі: м; сәйкестендірілуі: 1 см = 10 мм, 1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм, 1м = 100 см; уақыт өлшем бірлігі: жыл, ай, апта, тәулік, сағат, минут, секунд; белгіленуі мен сәйкестендірілуі: 1 апт. 7 тәул., 1 ай = 28, 29, 30, 31 тәул., 1 тәул.= 24 сағ.,1 сағ. =60 мин, жарты сағат – 30 мин, 1 мин =60 с.; салмақ өлшем бірлігі: килограмм, центнер; белгіленуі: кг, ц; сәйкестендірілуі: 1 ц = 100 кг; таразы, гир, олардың тағайындалуы; шаманы өлшеу барысында алынған сандардың жасалуытүрлендіруді талап етпейтін және талап ететін шамаларды өлшеу кезінде алынған сандарды қосу және азайту;

      5) көрнекі геометрия элементтері: шеңберленуі, шеңбер, доға; бұрыш; төбесі, бұрыштың жақтары; бұрыштардың түрлері: түзу, тұйық, үшкір; тұйық, тұйықталмаған сынған сызық; тұйық сызық-көпбұрыштың шекарасы; бөлшектелген сызықтың ұзындығын есептеу; шаршы, тіктөртбұрыш; пішіндердің элементтері: шыңы, бұрыштар, жақтары (негіздері: жоғарғы, төменгі; бүйір жақтары); тікбұрыш пен квадрат жақтары мен бұрыштарының қасиеттері; .үшбұрыш: негізі, бүйір жақтары; көпбұрыштар; шыңдар, жақтары, бұрыштары; түзу сызықтың, кесіндінің, шеңбердің, жазықтықтағы көпбұрыштың өзара орналасуы; қиылысу нүктелері; геометриялық пішіндерді белгілеу үшін латын әліпбиінің кейбір әріптерін пайдалану;

      6) бөлшектер: тұтас объектінің екінші, үшінші, төртінші, бесінші, оныншы үлестерін, оның ішінде сұйық және сусымалы заттарды алу; тұтас объектінің үлестерін тану және атау, үлестерді салыстыру, үлестердің бүтін бөлігін құру, тұтастай объектідегі екінші, үшінші, төртінші, бесінші, оныншы үлестердің санын анықтау.

      37. Бағдарламадағы оқу материалының орналасуы үлгілік болып табылады, білім алушылардың ерекшешіктерін ескере отырып мұғалім бағдарламалық материалды өз бетінше үйлестіре алады (тоқсаннан тоқсанға, сыныптан сыныпқа). Мұғалім әр тақырыпты оқыту үшін қажетті сағат санын дербес анықтай алады.

4 - тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі

      38. Оқу бағдарламасында әрбір бөлімнің оқу материалының мазмұны мен бірізділігін анықтау үшін негіз болатын және білім алушылардың жетістіктерін бағалау критерийлері болып табылатын, оқыту мақсаттары жүйесі түрінде ұсынылған күтілетін нәтижелер көрсетілген.

      39. Бағдарламада оқу мақсаттары кодтық белгімен берілген. Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, екінші және үшінші сандар – бөлімше ретін, төртінші сан - оқу мақсатының реттік нөмірін білдіреді Мысалы, 1.1.3.4 кодталуында: "1" – сынып, "1.3" – бөлімше, "4" – оқу мақсатының реттік саны.

      40. Оқыту мақсаттарының жүйесі бойынша күтілетін нәтижелер:

      1) "Санға дейінгі ұғым" бөлімі:

      1-кесте

Бөлімшелер

Оқыту мақсаттары

0 - сынып

1 - сынып

1.1 Заттардың қасиеттері

0.1.1.1 заттардың тобынан қасиеттері бірдей (түсіне, көлеміне, түріне қарай) заттардың суретіндегі бір немесе бірнешеуін анықтау

1.1.1.1 заттардың тобынан үлгіде көрсетілгендей қасиеттері бірдей (түсіне, көлеміне, түріне қарай) заттардың суретіндегі бір немесе бірнешеуін анықтау

1.2 Шаманы білдіретін ұғым: үлкен –кішкентай

0.1.2.1 екі салыстырылатын үлкен-кішкентай затты тану және көрсету;
0.1.2.2 жазық заттарды шамасына қарай салыстырғанда мұғалімнің көрсетуі бойынша, үлгі бойынша, мұғалімнің сөздік нұсқауы бойынша өздігінен салу (көлемді заттарды салыстырғанда қою) тәсілдерін пайдалану;
0.1.2.3 көлемі бойынша салыстыру кезінде әрбір 2-3 заттың қасиетін атау (үлкен –кішкентай);
0.1.2.4 көлемнің қасиетіне қарай заттарды топқа бөлу (жіктеу) (үлкен-кіші);
0.1.2.5 ойын, тұрмыстық, заттық әрекеттерде заттардың көлемін есепке алу; 0.1.2.6 заттарды көлемі бойынша (3-5) саралау (реттеу)

1.1.2.1 екі салыстырылатын үлкен-кішкентай затты тану және көрсету;
1.1.2.2 жазық заттарды шамасына қарай салыстырғанда мұғалімнің көрсетуі бойынша, үлгі бойынша, мұғалімнің сөздік нұсқауы бойынша өздігінен салу (көлемді заттарды салыстырғанда қою) тәсілдерін пайдалану;
1.1.2.3 көлемі бойынша салыстыру кезінде әрбір 2-3 заттың қасиетін атау (үлкен –кішкентай);
1.1.2.4 көлемнің қасиетіне қарай заттарды топқа бөлу (жіктеу) (үлкен-кіші);
1.1.2.5 ойын, тұрмыстық, заттық әрекеттерде заттардың көлемін есепке алу;
1.1.2.6 заттарды көлемі бойынша (3-5) саралау (реттеу)

1.3 Шаманы білдіретін ұғым: ұзын-қысқа

0.1.3.1 салыстырылып отырған екі ұзын (қысқа) затты танып білу және көрсету;
0.1.3.2 заттарды ұзындығына қарай салыстырғанда мұғалімнің көрсетуі бойынша, үлгі бойынша, мұғалімнің сөздік нұсқауы бойынша өздігінен салу және қатар қою тәсілдерін пайдалану;
0.1.3.3 ұзындығы бойынша салыстыру кезінде әрбір 2-3 заттың қасиетін атау (ұзын-қысқа, ұзынырақ- қысқарақ);
0.1.3.4 заттарды ұзындық белгілері (ұзын, қысқа) бойынша топтарға бөлу (жіктеу);
0.1.3.5 ойын, тұрмыстық, заттық әрекеттерде заттардың ұзындығын есепке алу;
0.1.3.1. 6(3-5) заттарды ұзындығы бойынша саралау (реттеу);
0.1.3.7 ұзындығына қарай салыстыру, бір зат екіншісінен қаншалықты ұзын (қысқа) екендігін көрсету;
0.1.3.8 заттарды ұзындығына қарай салыстырғаннан кейін оларды теңестіру

1.1.3.1 салыстырылып отырған екі ұзын (қысқа) затты танып білу және көрсету;
1.1.3.2 заттарды ұзындығына қарай салыстырғанда мұғалімнің көрсетуі бойынша, үлгі бойынша, мұғалімнің сөздік нұсқауы бойынша өздігінен салу және қатар қою тәсілдерін пайдалану
1.1.3.3 ұзындығы бойынша салыстыру кезінде әрбір 2-3 заттың қасиетін атау (ұзын-қысқа, ұзынырақ- қысқарақ); 1.1.3.4 заттарды ұзындық белгілері (ұзын, қысқа) бойынша топтарға бөлу (жіктеу);
1.1.3.5 ойын, тұрмыстық, заттық әрекеттерде заттардың ұзындығын есепке алу;
1.1.3.6 (3-5) заттарды ұзындығы бойынша саралау (реттеу);
1.1.3.7 ұзындығына қарай салыстыру, бір зат екіншісінен қаншалықты ұзын (қысқа) екендігін көрсету;
1.1.3.8 заттарды ұзындығына қарай салыстырғаннан кейін оларды теңестіру

1.4 Шаманы білдіретін ұғым: кең – тар

0.1.4.1 салыстырылып отырған екі кең (тар) затты танып білу және көрсету; 0.1.4.2 заттарды еніне қарай салыстырғанда мұғалімнің көрсетуі бойынша, үлгі бойынша, мұғалімнің сөздік нұсқауы бойынша өздігінен салу және қатар қою тәсілдерін пайдалану;
0.1.4.3 ені бойынша салыстыру кезінде әрбір 2-3 заттың қасиетін атау (кең-тар, кеңірек - тарлау);
0.1.4.4 заттарды еніне қарай (кең-тар) топтарға бөлу (жіктеу);
0.1.4.5 ойын, тұрмыстық, заттық әрекеттерде заттардың енін есепке алу;
0.1.4.6 (3-5) заттарды ені бойынша саралау (реттеу);
0.1.4.7 2-3 заттың әр қайсысының қасиеттерін екі өлшем бойынша салыстырғанда тану, көрсету және атау: ені мен ұзындығы (кең және ұзын, кең және тар, ұзын және тар, қысқа және тар)

1.1.4.1 салыстырылып отырған екі кең (тар) затты танып білу және көрсету;
1.1.4.2 заттарды еніне қарай салыстырғанда мұғалімнің көрсетуі бойынша, үлгі бойынша, мұғалімнің сөздік нұсқауы бойынша өздігінен салу және қатар қою тәсілдерін пайдалану;
1.1.4.3 ені бойынша салыстыру кезінде әрбір 2-3 заттың қасиетін атау (кең-тар, кеңірек - тарлау);
1.1.4.4 заттарды еніне қарай (кең-тар) топтарға бөлу (жіктеу);
1.1.4.5 ойын, тұрмыстық, заттық әрекеттерде заттардың енін есепке алу;
1.1.4.6 (3-5) заттарды ені бойынша саралау (реттеу);
1.1.4.7 2-3 заттың әр қайсысының қасиеттерін екі өлшем бойынша салыстырғанда тану, көрсету және атау: ені мен ұзындығы (кең және ұзын, кең және тар, ұзын және тар, қысқа және тар)

1.5 Шаманы білдіретін ұғым: ұзын - қысқа

0.1.5.1 салыстырылып отырған екі биік (төмен) тұрған затты танып білу және көрсету;
0.1.5.2 заттарды еніне қарай салыстырғанда мұғалімнің көрсетуі бойынша, үлгі бойынша, мұғалімнің сөздік нұсқауы бойынша салыстыру және сәйкестендіру тәсілдерін пайдалану;
0.1.5.3 биіктігі бойынша салыстыру кезінде әрбір 2-3 заттың қасиетін атау (биік-төмен, биігірек-төменірек);
0.1.5.4 заттарды биіктігіне қарай (биік-қысқа) топтарға бөлу (жіктеу);
0.1.5.5 ойын, тұрмыстық, заттық әрекеттерде заттардың биіктігін есепке алу;
0.1.5.6 заттарды биіктігі бойынша саралау (реттеу);
0.1.5.7 биіктігіне қарай салыстыру, бір зат екіншісінен қаншалықты биік (төмен) екендігін көрсету

1.1.5.1 салыстырылып отырған екі биік (төмен) тұрған затты танып білу және көрсету;
1.1.5.2 заттарды еніне қарай салыстырғанда мұғалімнің көрсетуі бойынша, үлгі бойынша, мұғалімнің сөздік нұсқауы бойынша салыстыру және сәйкестендіру тәсілдерін пайдалану;
1.1.5.3 биіктігі бойынша салыстыру кезінде әрбір 2-3 заттың қасиетін атау (биік-төмен, биігірек-төменірек);
1.1.5.4 заттарды биіктігіне қарай (биік-қысқа) топтарға бөлу (жіктеу);
1.1.5.5 ойын, тұрмыстық, заттық әрекеттерде заттардың биіктігін есепке алу;
1.1.5.6 заттарды биіктігі бойынша саралау (реттеу);
1.1.5.7 биіктігіне қарай салыстыру, бір зат екіншісінен қаншалықты биік (төмен) екендігін көрсету

1.6 Шаманы білдіретін ұғым: жуан-жіңішке

0.1.6.1 салыстырылып отырған екі жуан (жіңішке) затты танып білу және көрсету;
0.1.6.2 заттарды еніне қарай салыстырғанда мұғалімнің көрсетуі бойынша, үлгі бойынша, мұғалімнің сөздік нұсқауы бойынша, өздігінен қолданба тәсілдерін пайдалану;
0.1.6.3 қалыңдығы бойынша салыстыру кезінде әрбір 2-3 заттың қасиетін атау (жуан-жіңішке, жуанырақ - жіңішкерек);
0.1.6.4 заттарды қалыңдығына қарай (жуан-жіңішке) топтарға бөлу (жіктеу);
0.1.6.5 ойын, тұрмыстық, заттық әрекеттерде заттардың қалыңдығын есепке алу;
0.1.6.6 заттарды қалыңдығы бойынша саралау (реттеу);
0.1.6.7 суретте бейнеленген 2-3 заттың әрбірінің қасиеттерін тану, көрсету және атау, оларды екі шаманың белгісі бойынша: биіктігі мен қалыңдығы (жоғары және жуан, жоғары және жіңішке, төмен және қалың, төмен және жіңішке)

1.1.6.1 салыстырылып отырған екі жуан (жіңішке) затты танып, білу және көрсету;
1.1.6.2 заттарды еніне қарай салыстырғанда мұғалімнің көрсетуі бойынша, үлгі бойынша, мұғалімнің сөздік нұсқауы бойынша, өздігінен қолданба тәсілдерін пайдалану;
1.1.6.3 қалыңдығы бойынша салыстыру кезінде әрбір 2-3 заттың қасиетін атау (жуан-жіңішке, жуанырақ - жіңішкерек);
1.1.6.4 заттарды қалыңдығына қарай (жуан-жіңішке) топтарға бөлу (жіктеу);
1.1.6.5 ойын, тұрмыстық, заттық әрекеттерде заттардың қалыңдығын есепке алу;
1.1.6.6 заттарды қалыңдығы бойынша саралау (реттеу);

1.7 Шаманы білдіретін ұғым: терең-таяз

0.1.7.1 салыстырылып отырған екі терең (таяз) затты танып білу және көрсету;
0.1.7.2 заттарды тереңдігіне қарай салыстырғанда мұғалімнің көрсетуі бойынша, үлгі бойынша, мұғалімнің сөздік нұсқауы бойынша, өздігінен шартты шараны пайдалану;
0.1.7.3 тереңдігі бойынша салыстыру кезінде әрбір 2-3 заттың қасиетін атау (терең-таяз, тереңдау-таяздау);
0.1.7.4 заттарды тереңдігіне қарай (терең-таяз) топтарға бөлу (жіктеу);
0.1.7.5 ойын, тұрмыстық, заттық әрекеттерде нысанның және заттардың тереңдігін есепке алу

1.1.7.1 салыстырылып отырған екі терең (таяз) затты танып білу және көрсету;
1.1.7.2 заттарды тереңдігіне қарай салыстырғанда мұғалімнің көрсетуі бойынша, үлгі бойынша, мұғалімнің сөздік нұсқауы бойынша, өздігінен шартты шараны пайдалану;
1.1.7.3 тереңдігі бойынша салыстыру кезінде әрбір 2-3 заттың қасиетін атау (терең-таяз, тереңдау-таяздау);
1.1.7.4 заттарды тереңдігіне қарай (терең-таяз) топтарға бөлу (жіктеу);
1.1.7.5 ойын, тұрмыстық, заттық әрекеттерде нысанның және заттардың тереңдігін есепке алу

1.8 Заттардың ауырлығын білдіретін ұғымдар

0.1.8.1 мұғалімнің көмегімен, өздігінен затты "қолмен" ұстап көру арқылы ауыр немесе жеңіл екендігін анықтау;
0.1.8.2 ауырлығы бойынша салыстыру кезінде әрбір 2-3 заттың қасиетін атау (ауыр-жеңіл, ауырлау-жеңілдеу);
0.1.8.3 заттарды ауырлығына қарай (ауыр-жеңіл) топтарға бөлу (жіктеу);
0.1.8.4 заттарды ауырлығы бойынша саралау (реттеу)

1.1.8.1 мұғалімнің көмегімен, өздігінен затты "қолмен" ұстап көру арқылы ауыр немесе жеңіл екендігін анықтау;
1.1.8.2 ауырлығы бойынша салыстыру кезінде әрбір 2-3 заттың қасиетін атау (ауыр-жеңіл, ауырлау-жеңілдеу);
1.1.8.3 заттарды ауырлығына қарай (ауыр-жеңіл) топтарға бөлу (жіктеу);
1.1.8.4 заттарды ауырлығы бойынша саралау (реттеу)

1.9 Сандық ұғымдар

0.1.9.1 көптеген, сұйық және сусымалы заттарды (су, құм, жарма) салыстыру жағдайында (көп-аз, бірнеше, бірде-бір, сонша, тең, тең емес, көп, кем) тани білу;
0.1.9.2 санына қарай (мұғалімнің көрсетуі бойынша, үлгі бойынша, ауызша нұсқау бойынша, өздігінен) екі топтағы заттарды салыстыруда жұптау тәсілін қолдану;
0.1.9.3 мұғалімге еліктеуі бойынша, үлгі бойынша, өздігінен сұйық және сусымалы заттардың санына қарай көбейту және азайту;
0.1.9.4 салыстырылатын 2-3 жиындардың, сұйық және сусымалы заттардың санын атау (көп-аз, көптеу – аздау, бірнеше, бірде-бір, көп, тең, тең емес);
0.1.9.5 саны бойынша заттардың екі тобын теңестіру кезінде жетіспейтін затты қосу және артық затты алып тастау тәсілдерін пайдалану

1.1.9.1 көптеген, сұйық және сусымалы заттарды (су, құм, жарма) салыстыру жағдайында (көп-аз, бірнеше, бірде-бір, сонша, тең, тең емес, көп, кем) тани білу;
1.1.9.2 санына қарай (мұғалімнің көрсетуі бойынша, үлгі бойынша, ауызша нұсқау бойынша, өздігінен) екі топтағы заттарды салыстыруда жұптау тәсілін қолдану;
1.1.9.3 мұғалімге еліктеуі бойынша, үлгі бойынша, өздігінен сұйық және сусымалы заттардың санына қарай көбейту және азайту;
1.1.9.4 салыстырылатын 2-3 жиындардың, сұйық және сусымалы заттардың санын атау (көп-аз, көптеу – аздау, бірнеше, бірде-бір, көп, тең, тең емес);
1.1.9.5 саны бойынша заттардың екі тобын теңестіру кезінде жетіспейтін затты қосу және артық затты алып тастау тәсілдерін пайдалану

1.10 Кеңістіктік ұғымдар

0.1.10.1 мұғалімге еліктеуі бойынша өз денесінің бөліктерін бағдарлай алу: жоғарғы жағында – бас, мойын, кеуде; төменгі жағында – аяғы; алдыңғы жағында – бет, кеуде, іш; арт жағында – бекітпе, арқа; оң қолы – сол қолы, аяғы, көзі, құлағы, беті;
0.1.10.2 мұғалімнің көрсетуі бойынша заттарды өзіне қатысты жылжыту: алыс-жақын, жанында, жақында, анда, мұнда мұғалімнің көрсеткіші бойынша;
0.1.10.3 мұғалімге еліктеу арқылы, ауызша айтылған нұсқаулықпен көрстілген бағытта қозғалу: алдыға-артқа, оңға-солға, шетке;
0.1.10.4 мұғалімге еліктеу арқылы, ауызша айтылған нұсқаулықпен заттардың орынын басқа заттың қатынасына қарай көрсету: "жоғары-төмен, жанында, айналасында, үстінде, ішінде, артында, алдында, астында, қарама-қарсы, арасында, ортасында";
0.1.10.5 өз денесінің бөліктерінің орналасу жерін атау: жоғарыда-бас, мойын, кеуде; төменде-аяқтар; алдыңғы жағында – бет, кеуде, іш; артқы жағында – ұштама, арқа; оң – сол қол, аяқ, көз, құлақ, жақ;
0.1.10.6 нұсқаулық бойынша кеңістіктегі заттарды өзіне қатысты жылжыту: алыс, жақын, жанында, жақында, анда, мұнда;
0.1.10.7 ауызша айтылған нұсқаулық бойынша заттардың орнын ауыстыру: "жоғары-төмен, жанына, айналасына, ішіне, үстіне, артына, алдына, арасына, астына, қарама-қарсы, ортасына қою;
0.1.10.8 өзіне қатысты затты кеңістікте орналасуын атау: алыс, жақын, жанында, жақында, анда, мұнда;
0.1.10.9 кеңістікте заттардың қозғалыс бағытын атау: алға-артқа, оңға-солға, шетіне; 0.1.10.10 заттың басқа заттарға қатысты орналасқан жерін атау: "жоғары-төмен, жанына, айналасына, ішіне, үстіне, артына, алдына, арасына, астына, қарама-қарсы, ортасында"

1.1.10.1 мұғалімге еліктеуі бойынша өз денесінің бөліктерін бағдарлай алу: жоғарғы жағында – бас, мойын, кеуде; төменгі жағында – аяғы; алдыңғы жағында – бет, кеуде, іш; арт жағында – бекітпе, арқа; оң қолы – сол қолы, аяғы, көзі, құлағы, беті;
1.1.10.2 мұғалімнің көрсетуі бойынша заттарды өзіне қатысты жылжыту: алыс-жақын, жанында, жақында, анда, мұнда мұғалімнің көрсеткіші бойынша;
1.1.10.3 мұғалімге еліктеу арқылы, ауызша айтылған нұсқаулықпен көрстілген бағытта қозғалу: алдыға-артқа, оңға-солға, шетке;
1.1.10.4 мұғалімге еліктеу арқылы, ауызша айтылған нұсқаулықпен заттардың орынын басқа заттың қатынасына қарай көрсету: "жоғары-төмен, жанында, айналасында, үстінде, ішінде, артында, алдында, астында, қарама-қарсы, арасында, ортасында";
1.1.10.5 өз денесінің бөліктерінің орналасу жерін атау: жоғарыда-бас, мойын, кеуде; төменде-аяқтар; алдыңғы жағында – бет, кеуде, іш; артқы жағында – ұштама, арқа; оң – сол қол, аяқ, көз, құлақ, жақ;
1.1.10.6 нұсқаулық бойынша кеңістіктегі заттарды өзіне қатысты жылжыту: алыс, жақын, жанында, жақында, анда, мұнда;
1.1.10.7 ауызша айтылған нұсқаулық бойынша заттардың орнын ауыстыру: "жоғары-төмен, жанына, айналасына, ішіне, үстіне, артына, алдына, арасына, астына, қарама-қарсы, ортасына қою;
1.1.10.8 өзіне қатысты затты кеңістікте орналасуын атау: алыс, жақын, жанында, жақында, анда, мұнда;
1.1.10.9 кеңістікте заттардың қозғалыс бағытын атау: алға-артқа, оңға-солға, шетіне;
1.1.10.10 заттың басқа заттарға қатысты орналасқан жерін атау: "жоғары-төмен, жанына, айналасына, ішіне, үстіне, артына, алдына, арасына, астына, қарама-қарсы, ортасында";
1.1.10.11 басқа адамның денесінің бөлшектерінің орналасу орнын анықтау және бағдарлай алу;
1.1.10.12 заттың басқа заттарға қатысты орналасқан жерін атау: "жоғары-төмен, жанына, айналасына, ішіне, үстіне, артына, алдына, арасына, астына, қарама-қарсы, ортасында";
1.1.10.13 қағаз бетіндегі заттың жақықтық түріндегі суретін тану және орналасу жерін көрсету: "ортасында, орта жағында, үстінде, астында,оң жағында, сол жағнда, арасында"

1.11 Реттілікті сақтау қатынасы

0.1.11.1 заттарды (олардың модельдерін, бейнелерін) еліктеу бойынша, үлгі бойынша, сөздік нұсқаулық бойынша реттілікпен орналастыру;
0.1.11.2 басқа заттардың ретіне қатысты заттың орнын (бірінші, соңғы, кейінгі, алдындағы, арасындағы) сипаттайтын сөздерді түсіне отырып, табу;
0.1.11.3 басқа заттардың ретіне қатысты заттың орнын (бірінші, соңғы, кейінгі, алдындағы, арасындағы) сипаттайтын сөздерді түсіне отырып, атау

1.1.11.1 заттарды (олардың модельдерін, бейнелерін) еліктеу бойынша, үлгі бойынша, сөздік нұсқаулық бойынша реттілікпен орналастыру;
1.1.11.2 басқа заттардың ретіне қатысты заттың орнын (бірінші, соңғы, кейінгі, алдындағы, арасындағы) сипаттайтын сөздерді түсіне отырып, табу;
1.1.11.3 басқа заттардың ретіне қатысты заттың орнын (бірінші, соңғы, кейінгі, алдындағы, арасындағы) сипаттайтын сөздерді түсіне отырып, атау

1.12 Уақытты білдіретін ұғымдар

0.1.12.1 өз өмірінің жарқын оқиғаларын "кеше", "бүгін", "ертең" ұғымдармен сәйкестендіру;
0.1.12.2 өз өміріндегі оқиғаларды тәуілікті білдіретін: таң, күн, кеш, түн сөздермен сәйкестендіру;
0.1.12.3 шартты көрнекілік құралдарының көмегімен ("Тәулік үйі") тәуліктің алдыңғы және кейінгі түрін көрсету және атау;
0.1.12.4 тәуілік атауларын ретімен атау;
0.1.12.5 тәуіліктің алдыңғы және кейінгі атауларын атау

1.1.12.1 өз өмірінің жарқын оқиғаларын "кеше", "бүгін", "ертең" ұғымдармен сәйкестендіру;
1.1.12.2 өз өміріндегі оқиғаларды тәуілікті білдіретін: таң, күн, кеш, түн сөздермен сәйкестендіру;
1.1.12.3 шартты көрнекілік құралдарының көмегімен ("Тәулік үйІ") тәуліктің алдыңғы және кейінгі түрін көрсету және атау;
0.1.12.4 тәуілік атауларын ретімен атау;
1.1.12.4 тәуіліктің алдыңғы және кейінгі атауларын атау;
1.1.12.5 тәуіліктің алдыңғы және кейінгі атауларын атау;
1.1.12.6 адамның жасына қарай үлкені мен кішісін ажырата алу;
1.1.12.7 тез және жай қимылдайтын нысандарды анықтау, көрсету;
1.1.12.8 "ертең, бүгін, кеше, бүрсігүні, ерте, кеш, кешікті, бұрын, жақында, алдымен, кейін" ұғымдарын жеке өмір оқиғаларымен және жақын ортадағы адамдардың қызметімен байланыстыру; 1.1.12.9 жылдам және жай қимылдарды орындау;
1.1.12.10 ойыншықтардың, заттардың түрлі қозғалу жылдамдығын модельдеу; 1.1.12.11 белсенді сөйлеу барысында уақытты білдіретін ұғымдарды қолдану: кеше, бүгін, ертең, бүрсігүні, таңертең, кешке, күн, түн

1.13 Заттың пішінін білдіретін ұғымдар

0.1.13.1 заттар мен ойыншықтардың арасынан шарлар мен кубтарды үлгі бойынша, атауы бойынша табу;
0.1.13.2 үлгі бойынша, атауына қарай геометриялық пішіндер модельдері арасынан шеңбер, шаршы, үшбұрышты табу;
0.1.13.3 мұғалімнің көмегімен, өз бетімен шеңбер, шаршы, үшбұрыш шаблонын бастырып сызып шағу;
0.1.13.4 мұғалімнің көмегімен, өз бетімен алынған фигураны штрихтап сызу;
0.1.13.5 үлгі бойынша, атауына қарай геометриялық пішіндер модельдері арасынан шеңбер, шаршы, үшбұрышты аты бойынша табу;
0.1.13.6 куб, шар, шаршы, шеңбер, үшбұрыш сияқты геометриялық пішіндерді атап беру;
0.1.13.7 қоршаған кеңістікте шар, текше, шеңбер, шаршы, үшбұрыш пішінді заттарды табу;
0.1.13.8 шар мен шеңберді, текше мен шаршыны ажырата алу;
0.1.13.9 аппликациядағы шеңбер, шаршы, үшбұрыш геометриялық пішіндерді тану

1.1.13.1 заттар мен ойыншықтардың арасынан шарлар мен кубтарды үлгі бойынша, атауы бойынша табу;
1.1.13.2 үлгі бойынша, атауына қарай геометриялық пішіндер модельдері арасынан дөңгелек, сопақ, шаршы, үшбұрышты табу;
1.1.13.3 мұғалімнің көмегімен, өз бетімен шеңбер, сопақ, шаршының шаблонын бастырып сызып шағу;
1.1.13.4 мұғалімнің көмегімен, өз бетімен алынған фигураны штрихтап сызу;
1.1.13.5 куб, шар, брус, шаршы, шеңбер, үшбұрыш, тіктөртбұрыш сияқты геометриялық пішіндерді атап беру;
1.1.13.6 қоршаған кеңістікте шар, текше, брус, шеңбер, шаршы, үшбұрыш, тіктөртбұрыш тәрізді заттарды табу;
1.1.13.7 шар мен шеңберді, текше мен шаршыны, брус пен тіктөртбұрышты ажырату;
1.1.13.8 аппликациядағы шеңбер, сопақ, шаршы, үшбұрыш геометриялық пішіндерді тану

      2) "Нөмірлеу" бөлімі:

      2-кесте

Бөлімше

Оқыту мақсаттары

1 - сынып

2 - сынып

3 – сынып

4 - сынып

2.1 Нөмірлеу

1.2.1.1 тура және кері тәртіпте 1ден бастап 5 ке дейінгі аралықта, сондай-ақ кез келген сандардар аралығында (реттік және сандық) атап беру;
1.2.1.2 санақты пайдалана отырып сандық пішінде, суретте (5 аралығында) топтастырылудан заттардың санын анықтау. "Қанша?" деген сұраққа жауап беру;
1.2.1.3 үлгі бойынша, атауына қарай сандар кассасынан 1-5 аралығындағы сандарын табу;
1.2.1.4 заттар санының саусақтар санымен, 1-5 аралығындағы сандар мен цифрларды сәйкестендіру;
1.2.1.5 бірінші бестіктің санақтағы әр бір санның орнын (анықтау) білу;
1.2.1.6 бес саны аралығындағы кез келген санды +1 және -1 есептей отырып шығарады; 1.2.1.7 1 – 5 аралығындағы сандарды жазу;
1.2.1.8 заттардың тобын жұп бойынша сәйкестендіру тәсілі бойынша (үлкенін, кішісін көрсету арқылы топтастырып) санау;
1.2.1.9 бөліп салудің бірнеше түрін пайдалана отырып, екі тоқа көптеген (2-5) заттарды бөліп салу;
1.2.1.10 екі кіші сандардан 2, 3, 4, 5 сандарын құрастыруға болатындығын атау;
1.2.1.11 тұрмыстық өмірлік жағдайларда екі топтағы заттарды сәйкестендіру үшін шотты пайдалану

2.2.1.1 тура және кері тәртіпте 1ден бастап 10 ға дейінгі аралықта, сондай-ақ кез келген сандар аралығында (реттік және сандық) атап беру;
2.2.1.2 топтағы заттардың санын (10 шегінде), суретте, сандық пішінде шотты пайдалана отырып анықтау. "Қанша?" деген сұраққа жауап беру;
2.2.1.3 сандық кассадағы 0,1-9 сандары мен 10 санын үлгі бойынша, атауы бойынша іздеп табу;
2.2.1.4 заттар санының саусақтар санымен, 0, 1-9 аралығындағы сандарды, сондай - ақ 10 санын жазып, сәйкестендіру; 2.2.1.5 бөліп қоюдың түрлі нұсқаларын қолдана отырып, көптік заттарды (2-10) екі топқа бөлу, сандық қатардағы бірінші ондықтың әрбір сандардың орнын білу;
2.2.1.6 бірінші ондықтың кез келгенін +1 және – 1 әдістерімен алу (көптік заттарға сүйене отырып және оған сүйенбей);
2.2.1.7 0,1-9 және 10 санын жазу;
2.2.1.8 қайта санау арқылы, жұптап сәйкестердіру арқылы заттарды топтастыру; сандарды шамасы бойынша салыстыру, салыстыру нәтижелерін таңбалардың көмегімен жазу:<, >, =;
2.2.1.9 2-10 санын қандай екі аз сандары арқылы жасауға болатындығын атау;
2.2.1.10 санның реттілігінің қасиетін түсіну;
2.2.1.11 шотты қолдана отырып, өмірлік тұрмыстық жағдайда заттарды екі топқа жұптап сәйкестердіру

3.2.1.1 тура және кері тәртіпте 1ден бастап 20 ға дейінгі аралықта, сондай-ақ кез келген сандардар аралығында (реттік және сандық) атап беру;
3.2.1.2 топтағы заттардың санын (20 шегінде), суретте, сандық пішінде шотты пайдалана отырып анықтау. "Қанша?" деген сұраққа жауап беру;
3.2.1.3 үлгі бойынша, атауы бойынша 11-20 сандарын кестеде (сандық қатарда) табу;
3.2.1.4 көрсетілетін дидактикалық құралдардың ішінен ондықты тану;
3.2.1.5 көрсетілетін дидактикалық құралдардың ішінде ондықты және он бірліктерін ажырата алу;
3.2.1.6 шартты көрнекілік құралдарын пайдалана отырып, ондықты алу, ондықты он бірлікке ауыстыру;
3.2.1.7 11-19 сандарын үш тәсілмен алу (онға бірнеше бірлік қосу, алдыңғы санға 1 қосу, келесі саннан бірлікті алу);
3.2.1.8 ондық пен бірлікті екітаңбалы сандарды құрау. Ондықтар мен бірліктерге екі таңбалы сандарды қою;
3.2.1.9 сандардың натуралды қатарындағы 1-20 санының әрқайсысының орнын анықтау;
3.2.1.10 11-20 сандарын жазу, санның екі таңбалы мәндерін түсіну;
3.2.1.11 1-ден 20-ға дейінгі сан қатарының кесіндісінде бір таңбалы және екі таңбалы сандарды тану;
3.2 12 бір және екі таңбалы сандарды атау және ажырата алу;
3.2.1.13 санның реттілігінің қасиетін түсіну;
3.2.1.14 сандардың натуралды қатарының орнына бағдарлай отырып, сандарды шамасы бойынша салыстыру. Сандарды шамасы бойынша салыстыру, салыстыру нәтижелерін таңбалардың көмегімен жазу: <,>, =;
3.2.1.15 өмірлік жағдайларда ондық шотты пайдалану;
3.2.1.16 20 шамасындағы 2, 3, 4, 5 сандарын тура және кері ретпен санау

4.2.1.1 дөңгелектенген ондықты алу, атау, жазу;
4.2.1.2 дөңгелектенген ондықты тура және кері атау;
4.2.1.3 100 шамасындағы толық сандарды алу, атау және жазу;
4.2.1.4 1-ден 100-ге дейін тура және кері тәртіппен санау;
4.2.1.5 сандардың натуралды қатарындағы 100 санының орнын анықтау;
4.2.1.6 100 шамасындағы натурал сандар қатарының қасиетін түсіну және пайдалану;
4.2.1.7 100 шамасындағы сандарды салыстыру;
4.2.1.8 сандарды тікелей және кері тәртіпте 2-ден 20-ға дейін, 3-тен 30-ға дейін, 4-ден 40-қа дейін, 5-тен 50-ге дейін, 6-дан 60-қа дейін, 7-ден 70-ке дейін, 8-ден 80-ге дейін, 9-дан 90-ға дейін атау;
4.2.1.9 заттар тобын тең бөліктерге бөлуді көрсету;
4.2.1.10 жұп/тақ санды ажырату, бір таңбалы және екі таңбалы санды ажырату;
4.2.1.11 сандарды разрядтық кестеге жазу;
4.2.1.12 екі таңбалы сандардың разрядтық құрамын анықтау;
4.2.1.13 екі таңбалы сандарды разрядтық қосынды сомасына қойып шығу

      2) "Арифметикалық амалдар" бөлімі:

      3-кесте

Бөлімше

Оқыту мақсаттары

1 - сынып

2 - сынып

3 – сынып

4 - сынып

3.1 Арифметикалық амалдар

1.3.1.1 бұл жиындағы заттардың (сусымалы, сұйық заттардың) қосылуы олардың санын көбейтеді, ал осы жиыннан кейбір заттарды (сусымалы, сұйық заттарды) алып тастау-олардың санын азайтатындығын білу;
1.3.1.2 қосуды көптіктің бірігуі деп түсіну керек және жалпы элементтері жоқ, жиын бөлігін жою ретінде азайту; 1.3.1.3 пәндік-тәжірибелік қызметтің ізі бойынша "+" (қосу), "-" (азайту), "=" (тең) белгілерін пайдалана отырып 5 шамасындағы сандарды қосу және азайтуға мысалдар құрастыру;
1.3.1.4 5 және әртүрлі сан шегінде немесе соманы табудағы санның құрамын білуде бір-бірлеп қайта санау және есептеу тәсілін қолдану

2.3.1.1 бұл жиындағы заттардың (сусымалы, сұйық заттардың) қосылуы олардың санын көбейтеді, ал осы жиыннан кейбір заттарды (сусымалы, сұйық заттарды) алып тастау-олардың санын азайтатындығын білу;
2.3.1.2 қосуды көптіктің бірігуі деп түсіну керек және жалпы элементтері жоқ, жиын бөлігін жою ретінде азайту;
2.3.1.3 пәндік-тәжірибелік қызметтің ізі бойынша "+" (қосу), "-" (азайту), "=" (тең) белгілерін пайдалана отырып 10 шамасындағы сандарды қосу және азайтуға мысалдар құрастыру;
2.3.1.4 10 және әртүрлі сан шегінде немесе соманы табуда қолданатын тәсіл: бір-бірлеп қайта санау және есептеу, санның құрамын білу;
2.3.1.5 сандар бірнеше бірлікке көбейген кезінде қосу, ал сандарды бірнеше бірлікке азайтқан кезінде-азайту амалы екендігін түсіну;
2.3.1.6 қосындылардың орнын ауыстырғанымен сома өзгермейтіндігін түсіну;
2.3.1.7 қосу және азайту – өзара кері байланысты екенін түсіну. Қосу мысалына азайту мысалын құру;
2.3.1.8 қосу мен азайтудың нәтижелерін және компоненттерінің атауын мұғалімнің сөздерінің ішінен тану;

3.3.1.1 өз сөзінде қосу мен азайтудың нәтижелерін және компоненттерінің атауларын қолдану;
3.3.1.2 20 шамасындағы сандарды ондықтан аттамай қосу және азайтуды орындау: 12+1, 15-1; 10+4, 14-4, 14-10; 12+2, 14-2; 15+5, 20-5, 20-12 және бір және екі таңбалы сандардың құрамы туралы біліміне негізделе, есептеу тәсілі арқылы ондықтан аттап 20 шамасындағы сандарды қосу және азайтуды орындау;
3.3.1.3 тиісті мысалмен қосу әрекетін орындай отырып, санды бірнеше бірлікке көбейту;
3.3.1.4 тиісті мысалмен азайту әрекетін орындау арқылы санды бірнеше бірлікке азайту;
3.3.1.5 жақшалары бар мысалдардағы амалдардың орындалу тәртібін анықтау;
3.3.1.6 қосудың орнын ауыстыру қасиетін қолдану;
3.3.1.7 көбейтуді бірдей қосындылар ретінде түсіну. Бірдей қосылғыштардың қосындысын көбейту мысалдарымен және керісінше алмастыру;
3.3.1.8 бөлуді көптікті тең бөлу ретінде түсіну; көптеген заттардың 2, 3, 4, 5 тең бөлікке практикалық түрде бөлінуін орындау;
3.3.1.9 20 шамасындағы сандарды көбейту мен бөлуге арналған мысалдарды оқу және жазу;
3.3.1.10 көбейту мен бөлудің нәтижелерін және компоненттерінің атауын мұғалімнің сөздерінің ішінен тану;
3.3.1.11 20 шамасындағы сандарды көбейту мен бөлуге арналған кестеде туындының және жеке туындының мәнін табу;
3.3.1.12 көбейту мен бөлу – өзара кері байланысты екенін түсіну, көбейту мысалына бөлу мысалын құру;
3.3.1.13 мысалдар мен есептерді шешуде 20 сандар шегінде 2, 3, 4, 5 сандарын көбейту кестелерін білуді қолдану;
3.3.1.14 мысалдар мен есептерді шешуде 20 сандар шегінде 2-ге, 3-ке, 4-ке, 5-ке бірдей бөліктерге бөлу кестелерін білуді қолдану

4.3.1.1 қосуды көптіктің бірігуі деп түсіну керек және жалпы элементтері жоқ, жиын бөлігін жою ретінде азайту;
4.3.1.2 көбейтуді бірдей қосылғыштардың қосындысы ретінде және бөлуді көптіктің тең бөліктерге бөлу ретінде түсіну;
4.3.1.3 ондықтан аттамай азайту мен қосу амалдарын ауызша түрінде орындау: 30+20, 50- 30, 30+6, 36- 6, 36 – 30, 36 + 2, 38-2, 36+1, 48-1, 36+4, 40-4, 34+16, 50-16, 88+12, 100-12;
4.3.1.4 100 сан шамасындағы жақшамен берілген мысалдарды шешу тәртібін ұстану; 4.3.1.5 ондықтан аттап, бір мәнді сандарды қосу кестесін қолдану;
4.3.1.6 ондықтан аттап екі таңбалы сандарды бір және екітаңбалы сандарға қосу және азайтуда жазбаша есептеу тәсілдерін қолдану;
4.3.1.7 қосу және азайту – өзара кері байланысты екенін түсіну.
4.3.1.8 белгісіз есептеуішті, азайғышты, қосылғышты табу;
4.3.1.9 қосуды азайтумен және керісінше тексеру;
4.3.1.10 100 шамасындағы сандарды қосудың орнын ауыстыру қасиетін қолдану; 4.3.1.11 20 шегінде 2,3,4,5 сандар үшін көбейту және бөлу кестелерін білуді пайдалану;
4.3.1.12 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 сандар үшін көбейту және бөлу кестелерін құру, білу және қолдану;
4.3.1.13 көбейту және бөлу – өзара кері байланысты екенін түсіну.
4.3.1.14 пәндік әрекетте мазмұны бойынша бөлуді орындау;
4.3.1.15 санды бірнеше есеге азайту және көбейту;
4.3.1.16 бөлуді қалдықпен орындау;
4.3.1.17 100 шегінде жақшалары бар және жақшалары жоқ мысалдарда 1 және 2 сатылы амалдарды орындау тәртібін ұстану;
4.3.1.18 10 және 10-ға көбейтуді орындау, 10-ға бөлуді орындау;
4.3.1.19 қалдықпен шыққан бөлу амалын тексеру;
4.3.1.20 көбейтудің ауыспалы қасиетін түсіну және қолдану;
4.3.1.21 өз сөзінде қосу мен азайтудың, көбейту мен бөлудің нәтижелерін және компоненттерінің атауларын қолдану

      4) "Арифметикалық есептер" бөлімі:

      4-кесте

Бөлімше

Оқыту мақсаттары

1 - сынып

2 - сынып

3 - сынып

4 - сынып

4.1 Арифметикалық есептер

1.4.1.1 5 саны шамасында жабық нәтижемен, драматизация, иллюстрация тапсырмасының қалдығы мен сомасын табу атауы жоқ 5 саны шегінде қосу мен азайтуға берілген мысалдарды құра отырып, нәтижесі белгілі болған қалдық пен соманы табуда драматизация, иллюстрация тапсырмасын шешу;
1.4.1.2 5 шамасында жабық нәтижемен, кейіннен мысалды атауынсыз құрастыра отырып, драматизация, иллюстрация тапсырмасының қалдығы мен сомасын табу

2.4.1.1 атауы жоқ 10 шамасындағы сандардың атауын санмен жаза отырып, қосу мен азайтуға берілген мысалдарды құру, нәтижесі белгілі болған қалдық пен соманы табуда драматизация, иллюстрация тапсырмасын шешу;
2.4.1.2 10 шамасында жабық нәтижесі бар сома мен қалдықты табуға бағытталған драматизация, иллюстрация тапсырмасын орындау, одан кейін сандардың атауын жаза отыра қосу мен азайтуға есептерді шешу;
2.4.1.3 шешімнің атауы бар мысал түрінде жазылған, жауаптың жазбасы бар соманы және қалдықты табуға қарапайым мәтіндік арифметикалық есептерді шешу;
2.4.1.4 белгілері бойынша тапсырманы білу: шарт, сан, сұрақ. Тапсырманың мәтінін әңгіменің мәтінінен ажырату

3.4.1.1 мұғалімнің көмегімен, өздігінен соманы, қалдықты табуға арналған драматизация, иллюстрация тапсырмасында, санды бірнеше бірлікке көбейту (азайту), 20 шамасында туындыны табу және тең бөліктерге бөлу;
3.4.1.2 соманы, қалдықты табуға, санды бірнеше бірлікке ұлғайтуға (азайтуға), 20 шамасында туындыны табуға және тең бөліктерге бөлуге мәтіндік арифметикалық есептерді шешу;
3.4.1.3 шартты белгілерді пайдалана отырып, арифметикалық есептің мазмұнын қысқаша жазуды орындау

4.4.1.1 соманы, қалдықты табуға, санды бірнеше бірлікке көбейту мен азайтуға, белгісіз қосылғыштарды, азайтқыштарды, шегеруді, табуға арналған қарапайым мәтіндік есептерді шешу;
4.4.1.2 бірдей бөліктерге бөліну, мазмұны жағынан бөліну, сандарды бірнеше есеге көбейту немесе азайтуда қарапайым мәтіндік есептерді шешу;
4.4.1.3 санды бірнеше бірлікке көбейту (азайту) және санды бірнеше есеге арттыру (азайту) есептерін салыстыру;
4.4.1.4 баға, саны, құны арасындағы арақатынасқа арналған қарапайым мәтіндік есептерді шешу;
4.4.1.5 2 амалмен орындауды талап ететін құрамдас мәтіндік арифметикалық есептерді шешу; 4.4.1.6 есептерді құрастыру;
4.4.1.7 шартты белгілерді пайдалана отырып, есептер мазмұнының қысқаша жазылуын орындау;
4.4.1.8 қарапайым есептердің шешімін жауабымен, құрама есептерді - түсініктеме немесе сұрақ және толық жауабымен жазу;
4.4.1.9 есепті шешу жазбасында сандарға атауларын жазу

      5) "Шамалар" бөлімі:

      5-кесте

Бөлімше

Оқыту мақсаттары

1 - сынып

2 - сынып

3 - сынып

4 - сынып

5.1 Шамалар

1.5.1.1 ойындар мен жаттығуларда 1, 2, 5 тг тиындарды тани білу;
1.5.1.2 екі салыстырылатын (1, 2, 5 тенге) көп, аз құнды тиындарды анықтау;
1.5.1.3 5 тиынды ұсақ тиындармен майдалау;
1.5.1.4 1 тг., 2 тг ұсақ тиындарды ірі 5 тг. тиынға ауыстыру

2.5.1.1 ойындар мен жаттығуларда 1, 2, 5, 10 тг тиындарды тани білу; распознавать монеты в 1, 2, 5, 10 тг в играх и упражнениях;
2.5.1.2 екі салыстырылатын (1, 2, 5, 10 тенге) көп, аз құнды тиындарды анықтау;
2.5.1.3 әртүрлі нұсқада 5, 10 тенгелік тиындарды майдалау;
2.5.1.4 10 тенгені екі 5 тенгелік тиынмен, бес тиынды 1 теңгеліктермен ауыстыру;
2.5.1.5 сызғышта сантиметр мен дециметрдің ұзындығын көрсету;
2.5.1.6 санда сантиметр және дециметр ұзындық өлшемдерінің атауларын тану және атау;
2.5.1.7 сантиметр мен дециметр ұзындығы өлшемдерінің бірдей өзара байланысын атау;
2.5.1.8 аптадағы күндер санын атау;
2.5.1.9 апта күндерінің өту тәртібін атау

3.5.1.1 ойындар мен жаттығуларда 1, 2, 5, 10, 20 тг тиындарды тани білу;
3.5.1.2 10 тенгені екі 5 тенгелік тиынмен, 2 теңгеліктерді 10 теңгеге, 20 теңгені төрт 5 теңгелік тиындармен ауыстыру. 20 тг. майдалау;
3.5.1.3 сатып алу үшін есеп айырысу кезінде тиындарды қолдану;
3.5.1.4 сызғышта сантиметр мен дециметрдің ұзындығын көрсету;
3.5.1.5 сандағы сантиметр және дециметр ұзындығының өлшемін атау;
3.5.1.6 сантиметр мен дециметр ұзындығы өлшемдерінің бірдей өзара байланысын атау;
3.5.1.7 литрлік банканы, бөтелкені, өлшеуіш ыдысты тани білу;
3.5.1.8 санмен литрлық ыдыстың өлшемін атау;
3.5.1.9 сыйымдылығы 1, 2, 3 литр банкаларды, сыйымдылығы 1 литр, 1, 5 литр, 2 литр, 5 литр бөтелкелерді тани білу;
3.5.1.10 сыйымдылықты өлшеу нәтижесін атауы бар санмен жазу;
3.5.1.11 өлшеу кезінде алынған ұзындық, құн, сыйымдылықты есептеуді сандармен орындау;
3.5.1.12 тұрмыста қолданатын ыдыстардың (кастрюль, бидон) сыйымдылығын өлшеуіш ыдыс немесе литрлік банканың көмегімен анықтау;
3.5.1.13 жылдағы айлар санын атау;
3.5.1.14 айлардың жыл сайынғы жүру тәртібін атау;
3.5.1.15 күн мен аптаның күнін анықтау үшін үзбелі күнтізбені пайдалану;
3.5.1.16 1 сағатқа дейінгі дәлдікпен сағат бойынша уақытты анықтау

4.5.1.1 шамаларды ажырату: құны, ұзындығы, салмағы, уақыты, оларды өлшеуге арналған шаралар мен құралдарды таңдау;
4.5.1.2 шама өлшем бірліктерін сандық белгілермен сәйкестендіру: тг., тн., мм, см, дм, м, тәулік., ай, апта, жыл, сағат, мин., сек., кг, ц;
4.5.1.3 шамаларды өлшеуді мына бірліктерді пайдалана отырып жүргізу: тг, мм, см, дм, м, тәулік., ай, апта, жыл, сағат, мин., сек., кг және тиісті құралдар; өлшеу нәтижелерін өлшемдердің атауымен санмен жазу;
4.5.1.4 аттас шамалардың мәндерін салыстыру;
4.5.1.5 шамалардың арақатынасын атау: 1 тн.= 100 тн. 1 см = 10 мм, 1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм, 1м = 100 см 1 жыл = 12 ай, 1 апта. = 7 тәулік, 1 ай = 28, 29, 30, 31 тәулік, 1 тәулік. = 24 сағ., 1 сағ = 60 мин, жарты сағат-30 мин, 1 мин =60 с. 1 ц = 100 кг;
4.5.1.6 50 тг, 100 тг; тиындарын тани білу;
4.5.1.7 50 тг, 100 тг тиындарды майдалату немесе ауыстыру;
4.5.1.8 сатып алу есебі үшін тиындарды пайдалану;
4.5.1.9 сағаттың цифрблатындағы жебенің жүру бағыты мен оның мәнін түсіндіріп айту;
4.5.1.10 аптаның ағымдағы күні мен айды атау;
4.5.1.11 аптадағы күндер санын, аптаның жұмыс және демалыс күндерін атау;
4.5.1.12 айлардың жыл сайынғы жүру тәртібін атау;
4.5.1.13 әр айды жылдың мезгілдеріне сәйкестендіру; 4.5.1.14 күнтізбе табелі арқылы күн бойынша апта күнін анықтау;
4.5.1.15 өткен уақыттың тұжырымдамасын пайдалана отырып, 5 минутқа дейінгі дәлдікпен сағат бойынша уақытты анықтау ("бес сағат жиырма минут");
4.5.1.16 шамаларды өлшеу кезінде алынған сандарды түрлендіруді орындау;
4.5.1.17 шамаларды өлшеу кезінде алынған сандарды қосу және азайту

      6) "Көрнекі геометрия элементтері" бөлімі:

      6-кесте

Бөлімше

Оқыту мақсаттары

1 - сынып

2 - сынып

3 - сынып

4 - сынып

1.6 Көрнекі геометрия элементтері

1.6.1.1 геометриялық пішіндерді: текше, шар, шаршы, шеңбер, сопақ, үшбұрыш, тіктөртбұрыш атау;
1.6.1.2 қоршаған кеңістікте шар, текше, шеңбер, квадрат, үшбұрыш тәрізді заттарды табу;
1.6.1.3 сызбада: нүкте, түзу, қисық сызық тану;
1.6.1.4 сипап сезе отырып ("сиқырлы қап" ойыны) шар, текше, брус, шеңбер, сопақ, шаршы, тікбұрыш, үшбұрышты көру үлгісі және ауызша айтқан нұсқаулық бойынша таба алу;
1.6.1.5 үлгі бойынша, ауызша айтылған нұсқаулық бойынша геометриялық пішіндердің үлгілерінен қарапайым аппликациялар, ою-өрнек құрастыру;
1.6.1.6 еліктеу, үлгі бойынша бөлшектерден шеңбер, шаршы, тіктөртбұрыш, сопақша, үшбұрышты құрау

2.6.1.1 геометриялық пішіндерді: шеңбер, сопақша, тікбұрыш, шаршы, үшбұрыш, түзу сызық, қисық сызық, нүкте, сәуле, кесінділерді тану және атау;
2.6.1.2 сызғыш шкаласында бағдарлана алу. Шкаланың басын білу, сызғыш шкаласындағы сандар мәнін түсіну;
2.6.1.3 таныс заттар арасында дөңгелек, сопақ, шаршы, үшбұрышты пішінді заттарды табу;
2.6.1.4 геометриялық пішіндердің пішінін, түсін, өлшемі бойынша топтауды орындау;
2.6.1.5 сызғыштың көмегімен бір, екі нүктеден өтетін түзу сызықтың құрылысын орындау;
2.6.1.6 сызғыштың көмегімен кесіндінің ұзындығын анықтау;
2.6.1.7 сызғыштың көмегімен берілген ұзындықтың кесіндісін құруды орындау, өлшеу нәтижесін жазу

3.6.1.1 сызбада және қоршаған заттарда бұрышты тану және атау;
3.6.1.2 бұрыш элементтерін: төбесін, жағын атау;
3.6.1.3 сызбада бұрыштардың түрлерін (тік, тұйық, үшкір) ажырату;
3.6.1.4 таныс заттардың түрін анықтау;
3.6.1.5 сызғыш арқылы берілген ұзындықтың кесіндісін құру;
3.6.1.6 сызғыштың көмегімен үлкен немесе кіші кесіндіні құрау;
3.6.1.7 сызғыш арқылы кесіндінің ұзындығын анықтау;
3.6.1.8 сызғыштың көмегімен үшбұрыш, шаршы, тіктөртбұрыш салу

4.6.1.1 сызбада: түзу, кесінді, шеңбер, шеңбер, доға, бұрышты тани білу және атау;
4.6.1.2 бұрыштың элементтерін: төбесін, жақтарын тану және атау;
4.6.1.3 бұрыштың түрлерін: түзу, тұйық, үшкірді ажырату және атау;
4.6.1.4 сызықтарды: жабық, ашық, бөлшектенген ажырата алу және атау;
4.6.1.5 пішіндерді: шаршы, тіктөртбұрыш, элементтері: шыңдары, бұрыштары, жақтары (негізі: жоғарғы, төменгі; бүйір жақтары) ажырату және атау;
4.6.1.6 тіктөртбұрыштың және шаршының жақтарының және бұрыштарының қасиеттерін түсіну;
4.6.1.7 үшбұрыштың элементтерін: негізі, бүйір жақтарын тану және атау; көпбұрыштың элементтерін: шыңдары, жақтары, бұрыштары тану және атау;
4.6.1.8 сызықта қиылысатын және қиылыспайтын пішіндерді: түзу сызықтар, кесінділер, шеңберлер, көпбұрыштарды білу;
4.6.1.9 сызбада пішіндердің қиылысу нүктесін табу;
4.6.10 берілген радиус бойынша циркулдің көмегімен шеңбердің, сызба үшбұрышының, тікбұрыштың (шаршының) көмегімен берілген ұзындықтың кесіндісін, бұрыштарды сызбалы үшбұрыштың көмегімен құрастыруды орындау;
4.6.1.11 сынық сызықтың ұзындығын анықтау

      7) "Бөлшектер" бөлімі:

      7-кесте

Бөлімше

Оқыту мақсаттары

4 сынып

7.1 Бөлшектер

4.7.1.1 тұтас нысанның екінші, үшінші, төртінші, бесінші, оныншы үлестерін шығару;
4.7.1.2 сұйық және сусымалы заттардың екінші, үшінші, төртінші, бесінші, оныншы үлесін шығару;
4.7.1.3 бүтін объектінің екінші, үшінші, төртінші, бесінші, оныншы үлестерін тани білу және атау;
4.7.4 бүтін объектінің үлесін салыстыру;
4.7.1.5 бүтін нысанды бөлшектерінен құрау;
4.7.1.6 бүтін нысанның екінші, үшінші, төртінші, бесінші, оныншы үлестердің санын анықтау

      41. Бағдарлама жеңіл ақыл ойы кемістігі бар білім алушыларға арналған бастауыш білім беру деңгейінің 0-4-сыныптары үшін "Математика" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасының ұзақ мерзімді жоспары негізінде осы Бағдарламаның қосымшасына сәйкес жүзеге асырылады. Ұзақ мерзімді жоспарда барлық сынып бойынша әр бөлімде қамтылатын оқу мақсаттарының көлемі белгіленген.

      42. Бөлімдер мен тақырыптардың сағат сандарын бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылады.

      43. Оқыту бастауыш сыныптардағы белгіленген барлық оқу жылына арналған бірыңғай ортақ тақырыптар контекстінде жүзеге асырылады.

  Бастауыш білім беру деңгейінің
0-4 сыныптары үшін
"Математика" пәнінен
жаңартылған мазмұндағы
үлгілік оқу бағдарламасына
қосымша

Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған бастауыш білім беру деңгейінің 0-4 сыныптары үшін "Математика" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

      1) 0-сынып:

      1-кесте

Ортақ тақырыптар

Бөлімшелер

Оқыту мақсаттары

1 – тоқсан

Өзім туралы

1.1 Заттардың қасиеттері

0.1.1.1 заттардың тобынан үлгіде көрсетілгендей қасиеттері бірдей (түсіне, көлеміне, түріне қарай заттардың суретіндегі бір немесе бірнешеуін анықтау

1.2 Шаманы білдіретін ұғым: үлкен - кішкентай

0.1.2.1 екі салыстырылатын үлкен-кішкентай затты тану және көрсету;
0.1.2.2 жазық заттарды шамасына қарай салыстырғанда мұғалімнің көрсетуі бойынша, үлгі бойынша, мұғалімнің сөздік нұсқауы бойынша өздігінен салу (көлемді заттарды салыстырғанда қою) тәсілдерін пайдалану;
0.1.2.3 көлемі бойынша салыстыру кезінде әрбір 2-3 заттың қасиетін атаңыз (үлкен –кішкентай);
0.1.2.4 көлемнің қасиетіне қарай заттарды топқа бөлу (жіктеу) (үлкен-кіші);
0.1.2.5 ойын, тұрмыстық, заттық әрекеттерде заттардың көлемін есепке алу;
0.1.2.6 заттарды көлемі бойынша (3-5) саралау (реттеу)

1.13 Заттың пішінін білдіретін ұғымдар

0.1.13.1 заттар мен ойыншықтардың арасынан шарлар мен кубтарды үлгі бойынша, атауы бойынша табу;
0.1.13.2 үлгі бойынша, атауына қарай геометриялық пішіндер модельдері арасынан шеңбер, шаршы, үшбұрышты табу;
0.1.13.7 қоршаған кеңістікте шар, текше, шеңбер, шаршы, үшбұрыш пішінді заттарды табу;
0.1.13.6 куб, шар, шаршы, шеңбер, үшбұрыш сияқты геометриялық пішіндерді атап беру;
0.1.13.8 шар мен шеңберді, текше мен шаршыны ажырата алу

1.3 Шаманы білдіретін ұғым: Ұзын - қысқа

0.1.3.1 салыстырылып отырған екі ұзын (қысқа) затты танып білу және көрсету;
0.1.3.2 заттарды ұзындығына қарай салыстырғанда мұғалімнің көрсетуі бойынша, үлгі бойынша, мұғалімнің сөздік нұсқауы бойынша өздігінен салу және қатар қою тәсілдерін пайдалану;
0.1.3.3 ұзындығы бойынша салыстыру кезінде әрбір 2-3 заттың қасиетін атаңыз (ұзын-қысқа, ұзынырақ- қысқарақ);
0.1.3.4 заттарды ұзындық белгілері (ұзын, қысқа) бойынша топтарға бөлу (жіктеу);
0.1.3.5 ойын, тұрмыстық, заттық әрекеттерде заттардың ұзындығын есепке алу;
0.1.3.6 (3-5) заттарды ұзындығы бойынша саралау (реттеу) ;
0.1.3.7 ұзындығына қарай салыстыру, бір зат екіншісінен қаншалықты ұзын (қысқа) екендігін көрсету;
0.1.3.8 заттарды ұзындығына қарай салыстырғаннан кейін оларды теңестіру

Менің мектебім

1.4. Шаманы білдіретін ұғым: кең – тар

0.1.4.1 салыстырылып отырған екі кең (тар) затты танып білу және көрсету;
0.1.4.2 заттарды еніне қарай салыстырғанда мұғалімнің көрсетуі бойынша, үлгі бойынша, мұғалімнің сөздік нұсқауы бойынша өздігінен салу және қатар қою тәсілдерін пайдалану;
0.1.4.3 ені бойынша салыстыру кезінде әрбір 2-3 заттың қасиетін атаңыз (кең-тар, кеңірек - тарлау);
0.1.4.4 заттарды еніне қарай (кең-тар) топтарға бөлу (жіктеу);
0.1.4.5 ойын, тұрмыстық, заттық әрекеттерде заттардың енін есепке алу;
0.1.4.6 (3-5) заттарды ені бойынша саралау (реттеу);
0.1.4.7 2-3 заттың әр қайсысының қасиеттерін екі өлшем бойынша салыстырғанда тану, көрсету және атау: ені мен ұзындығы (кең және ұзын, кең және тар, ұзын және тар, қысқа және тар)

1.10 Кеңістіктік ұғымдар

0.1.10.1 мұғалімге еліктеуі бойынша өз денесінің бөліктерін бағдарлай алу: жоғарғы жағында – бас, мойын, кеуде; төменгі жағында – аяғы; алдыңғы жағында – бет, кеуде, іш; арт жағында – бекітпе, арқа; оң қолы – сол қолы, аяғы, көзі, құлағы, беті;
0.1.10.2 мұғалімнің көрсетуі бойынша заттарды өзіне қатысты жылжыту: алыс-жақын, жанында, жақында, анда, мұнда мұғалімнің көрсеткіші бойынша;
0.1.10.6 нұсқаулық бойынша кеңістіктегі заттарды өзіне қатысты жылжыту: алыс, жақын, жанында, жақында, анда, мұнда;
0.1.10.8 өзіне қатысты затты кеңістікте орналасуын атау: алыс, жақын, жанында, жақында, анда, мұнда

1.12 Уақытты білдіретін ұғымдар

0.1.12.1 өз өмірінің жарқын оқиғаларын "кеше", "бүгін", "ертең" ұғымдармен сәйкестендіру;

2 – тоқсан

Менің отбасым және достарым

1.5 Шаманы білдіретін ұғым: биік – төмен

0.1.5.1 салыстырылып отырған екі биік (төмен) тұрған затты танып білу және көрсету;
0.1.5.2 заттарды еніне қарай салыстырғанда мұғалімнің көрсетуі бойынша, үлгі бойынша, мұғалімнің сөздік нұсқауы бойынша салыстыру және сәйкестендіру тәсілдерін пайдалану;
0.1.5.3 биіктігі бойынша салыстыру кезінде әрбір 2-3 заттың қасиетін атаңыз (биік-төмен, биігірек-төменірек);
0.1.5.4 заттарды биіктігіне қарай (биік-қысқа) топтарға бөлу (жіктеу);
0.1.5.5 ойын, тұрмыстық, заттық әрекеттерде заттардың биіктігін есепке алу;
0.1.5.6 заттарды биіктігі бойынша саралау (реттеу);
0.1.5.7 биіктігіне қарай салыстыру, бір зат екіншісінен қаншалықты биік (төмен) екендігін көрсету

1.12 Уақытты білдіретін ұғымдар

0.1.12.1 өз өмірінің жарқын оқиғаларын "кеше", "бүгін", "ертең" ұғымдармен сәйкестендіру;
0.1.12.2 өз өміріндегі оқиғаларды тәуілікті білдіретін: таң, күн, кеш,түн сөздермен сәйкестендіру

1.10 Кеңістіктік ұғымдар

0.1.10.4 мұғалімге еліктеу арқылы, ауызша айтылған нұсқаулықпен заттардың орынын басқа заттың қатынасына қарай көрсету: "жоғары-төмен, жанында, айналасында, үстінде, ішінде, артында, алдында, астында, қарама-қарсы, арасында, ортасында";
0.1.10.7 ауызша айтылған нұсқаулық бойынша заттардың орнын ауыстыру: "жоғары-төмен, жанына, айналасына, ішіне, үстіне, артына, алдына, арасына, астына, қарама-қарсы, ортасына қою;
0.1.10.10 заттың басқа заттарға қатысты орналасқан жерін атау: "жоғары-төмен, жанына, айналасына, ішіне, үстіне, артына, алдына, арасына, астына, қарама-қарсы, ортасында"

1.6 Шаманы білдіретін ұғым: жуан - жіңішке

0.1.6.1 геометриялық пішіндерді атаңыз: текше, шар, шаршы, шеңбер, сопақ, үшбұрыш, тіктөртбұрыш;
0.1.6.2 заттарды еніне қарай салыстырғанда мұғалімнің көрсетуі бойынша, үлгі бойынша, мұғалімнің сөздік нұсқауы бойынша, өздігінен қолданба тәсілдерін пайдалану;
0.1.6.3 қалыңдығы бойынша салыстыру кезінде әрбір 2-3 заттың қасиетін атаңыз (жуан-жіңішке, жуанырақ - жіңішкерек);
0.1.6.4 заттарды қалыңдығына қарай (жуан-жіңішке) топтарға бөлу (жіктеу);
0.1.6.5 ойын, тұрмыстық, заттық әрекеттерде заттардың қалыңдығын есепке алу;
0.1.6.6 заттарды қалыңдығы бойынша саралау (реттеу);
0.1.6.7 суретте бейнеленген 2-3 заттың әрбірінің қасиеттерін тану, көрсету және атау, оларды екі шаманың белгісі бойынша: биіктігі мен қалыңдығы (жоғары және қалың, жоғары және жіңішке, төмен және қалың, төмен және жіңішке)

1.13 Заттың пішінін білдіретін ұғымдар

0.1.13.2 мұғалімнің көмегімен, өз бетімен шеңбер, шаршы, үшбұрыш шаблонын бастырып сызып шағу;
0.1.13.6 куб, шар, шаршы, шеңбер, үшбұрыш сияқты геометриялық пішіндерді атап беру;
0.1.13.7 қоршаған кеңістікте шар, текше, шеңбер, шаршы, үшбұрыш пішінді заттарды табу

Бізді қоршаған әлем

1.7 Шаманы білдіретін ұғым: терең-таяз

0.1.7.1 салыстырылып отырған екі терең (таяз) затты танып білу және көрсету;
0.1.7.2 заттарды тереңдігіне қарай салыстырғанда мұғалімнің көрсетуі бойынша, үлгі бойынша, мұғалімнің сөздік нұсқауы бойынша, өздігінен шартты шараны пайдалану;
0.1.7.3 тереңдігі бойынша салыстыру кезінде әрбір 2-3 заттың қасиетін атау (терең-таяз, тереңдау-таяздау);
0.1.7.4 заттарды тереңдігіне қарай (терең-таяз) топтарға бөлу (жіктеу);
0.1.7.5 ойын, тұрмыстық, заттық әрекеттерде нысанның және заттардың тереңдігін есепке алу

3 – тоқсан

Саяхат

1.8 Заттардың ауырлығын білдіретін ұғымдар

0.1.8.1 мұғалімнің көмегімен, өздігінен затты "қолмен" ұстап көру арқылы ауыр немесе жеңіл екендігін анықтау;
0.1.8.2 ауырлығы бойынша салыстыру кезінде әрбір 2-3 заттың қасиетін атау (ауыр-жеңіл, ауырлау-жеңілдеу);
0.1.8.3 заттарды ауырлығына қарай (ауыр-жеңіл) топтарға бөлу (жіктеу);
0.1.8.4 заттарды ауырлығы бойынша саралау (реттеу)

1.13 Заттың пішінін білдіретін ұғымдар

0.1.13.9 аппликациядағы шеңбер, шаршы, үшбұрыш геометриялық пішіндерді тану

1.9 Сандық ұғымдар

0.1.9.1 көптеген, сұйық және сусымалы заттарды (су, құм, жарма) салыстыру жағдайында (көп-аз, бірнеше, бірде-бір, сонша, тең, тең емес, көп, кем) тани білу;
0.1.9.2 санына қарай (мұғалімнің көрсетуі бойынша, үлгі бойынша, ауызша нұсқау бойынша, өздігінен) екі топтағы заттарды салыстыруда жұптау тәсілін қолдану;
0.1.9.4 салыстырылатын 2-3 жиындардың, сұйық және сусымалы заттардың санын атау (көп-аз, көптеу – аздау, бірнеше, бірде-бір, көп, тең, тең емес)

1.10 Кеңістіктік ұғымдар

0.1.10.3 мұғалімге еліктеу арқылы, ауызша айтылған нұсқаулықпен көрстілген бағытта қозғалу: алдыға-артқа, оңға-солға, шетке;
0.1.10.4 мұғалімге еліктеу арқылы, ауызша айтылған нұсқаулықпен заттардың орынын басқа заттың қатынасына қарай көрсету: "жоғары-төмен, жанында, айналасында, үстінде, ішінде, артында, алдында, астында, қарама-қарсы, арасында, ортасында";
0.1.10.5 өз денесінің бөліктерінің орналасу жерін атау: жоғарыда-бас, мойын, кеуде; төменде-аяқтар; алдыңғы жағында – бет, кеуде, іш; артқы жағында – ұштама, арқа; оң – сол қол, аяқ, көз, құлақ, жақ;
0.1.10.7 ауызша айтылған нұсқаулық бойынша заттардың орнын ауыстыру: "жоғары-төмен, жанына, айналасына, ішіне, үстіне, артына, алдына, арасына, астына, қарама-қарсы, ортасына қою;
0.1.10.9 кеңістікте заттардың қозғалыс бағытын атау: алға-артқа, оңға-солға, шетіне;
0.1.10.10 заттың басқа заттарға қатысты орналасқан жерін атау: "жоғары-төмен, жанына, айналасына, ішіне, үстіне, артына, алдына, арасына, астына, қарама-қарсы, ортасында"

Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті

1.12 Уақытты білдіретін ұғымдар

0.1.12.1 өз өмірінің жарқын оқиғаларын "кеше", "бүгін", "ертең" ұғымдармен сәйкестендіру;
0.1.12.2 өз өміріндегі оқиғаларды тәуілікті білдіретін: таң, күн, кеш, түн сөздермен сәйкестендіру;
0.1.12.3 шартты көрнекілік құралдарының көмегімен ("Тәуілік үйі") тәуліктің алдыңғы және кейінгі түрін көрсету және атау;
0.1.12.4 тәуілік атауларын ретімен атау;
1.1.12.4 тәуілік атауларын ретімен атау

4 – тоқсан

Тағам және сусын

1.9 Сандық ұғымдар

0.1.9.1 көптеген, сұйық және сусымалы заттарды (су, құм, жарма) салыстыру жағдайында (көп-аз, бірнеше, бірде-бір, сонша, тең, тең емес, көп, кем) тани білу;
0.1.9.2 санына қарай (мұғалімнің көрсетуі бойынша, үлгі бойынша, ауызша нұсқау бойынша, өздігінен) екі топтағы заттарды салыстыруда жұптау тәсілін қолдану;
0.1.9.4 салыстырылатын 2-3 жиындардың, сұйық және сусымалы заттардың санын атау (көп-аз, көптеу – аздау, бірнеше, бірде-бір, көп, тең, тең емес)

1.13 Заттың пішінін білдіретін ұғымдар

0.1.13.6 куб, шар, шаршы, шеңбер, үшбұрыш сияқты геометриялық пішіндерді атап беру;
0.1.13.7 қоршаған кеңістікте шар, текше, шеңбер, шаршы, үшбұрыш пішінді заттарды табу;
0.1.13.3 мұғалімнің көмегімен, өз бетімен шеңбер, сопақ, шаршының шаблонын бастырып сызып шағу;
0.1.13.4 мұғалімнің көмегімен, өз бетімен алынған фигураны штрихтап сызу

1.10 Кеңістіктік ұғымдар

0.1.10.10 заттың басқа заттарға қатысты орналасқан жерін атау: "жоғары-төмен, жанына, айналасына, ішіне, үстіне, артына, алдына, арасына, астына, қарама-қарсы, ортасында"

Дені саудың – жаны сау

1.9 Сандық ұғымдар

0.1.9.3 мұғалімге еліктеуі бойынша, үлгі бойынша, өздігінен сұйық және сусымалы заттардың санына қарай көбейту және азайту;
0.1.9.5 саны бойынша заттардың екі тобын теңестіру кезінде жетіспейтін затты қосу және артық затты алып тастау тәсілдерін пайдалану

1.11 Реттілікті сақтау қатынасы

0.1.11.1 заттарды (олардың модельдерін, бейнелерін) еліктеу бойынша, үлгі бойынша, сөздік нұсқаулық бойынша реттілікпен орналастыру;
0.1.11.2 басқа заттардың ретіне қатысты заттың орнын (бірінші, соңғы, кейінгі, алдындағы, арасындағы) сипаттайтын сөздерді түсіне отырып, табу;
0.1.11.3 басқа заттардың ретіне қатысты заттың орнын (бірінші, соңғы, кейінгі, алдындағы, арасындағы) сипаттайтын сөздерді түсіне отырып, атау

1.12 Уақытты білдіретін ұғымдар

0.1.12.4 тәуілік атауларын ретімен атау;
0.1.12.5 тәуіліктің алдыңғы және кейінгі атауларын атау;

      2) 1-сынып:

      2-кесте

Ортақ тақырыптар

Бөлімшелер

Оқыту мақсаттары

1 – тоқсан

Өзім туралы

1.1 Заттардың қасиеттері

1.1.1.1 заттардың тобынан үлгіде көрсетілгендей қасиеттері бірдей (түсіне, көлеміне, түріне қарай заттардың суретіндегі бір немесе бірнешеуін анықтау

1.2 Шаманы білдіретін ұғым: үлкен-кіші

1.1.2.1 екі салыстырылатын үлкен-кішкентай затты тану және көрсету;
1.1.2.2 жазық заттарды шамасына қарай салыстырғанда мұғалімнің көрсетуі бойынша, үлгі бойынша, мұғалімнің сөздік нұсқауы бойынша өздігінен салу (көлемді заттарды салыстырғанда қою) тәсілдерін пайдалану;
1.1.2.3 көлемі бойынша салыстыру кезінде әрбір 2-3 заттың қасиетін атаңыз (үлкен –кішкентай);
1.1.2.4 көлемнің қасиетіне қарай заттарды топқа бөлу (жіктеу) (үлкен-кіші);
1.1.2.5 ойын, тұрмыстық, заттық әрекеттерде заттардың көлемін есепке алу;
1.1.2.6 заттарды көлемі бойынша (3-5) саралау (реттеу)

1.10 Кеңістіктік ұғымдар

1.1.10.1 мұғалімге еліктеуі бойынша өз денесінің бөліктерін бағдарлай алу: жоғарғы жағында – бас, мойын, кеуде; төменгі жағында – аяғы; алдыңғы жағында – бет, кеуде, іш; арт жағында – бекітпе, арқа; оң қолы – сол қолы, аяғы, көзі, құлағы, беті;
1.1.10.2 мұғалімнің көрсетуі бойынша заттарды өзіне қатысты жылжыту: алыс-жақын, жанында, жақында, анда, мұнда мұғалімнің көрсеткіші бойынша

1.3 Шаманы білдіретін ұғым: Ұзын -қысқа

1.1.3.1 салыстырылып отырған екі ұзын (қысқа) затты танып білу және көрсету;
1.1.3.2 заттарды ұзындығына қарай салыстырғанда мұғалімнің көрсетуі бойынша, үлгі бойынша, мұғалімнің сөздік нұсқауы бойынша өздігінен салу және қатар қою тәсілдерін пайдалану
1.1.3.3 ұзындығы бойынша салыстыру кезінде әрбір 2-3 заттың қасиетін атаңыз (ұзын-қысқа, ұзынырақ- қысқарақ);
1.1.3.4 заттарды ұзындық белгілері (ұзын, қысқа) бойынша топтарға бөлу (жіктеу)
1.1.3.5 ойын, тұрмыстық, заттық әрекеттерде заттардың ұзындығын есепке алу;
1.1.3.6 (3-5) заттарды ұзындығы бойынша саралау (реттеу);
1.1.3.7 ұзындығына қарай салыстыру, бір зат екіншісінен қаншалықты ұзын (қысқа) екендігін көрсету;
1.1.3.8 заттарды ұзындығына қарай салыстырғаннан кейін оларды теңестіру

1.4 Шаманы білдіретін ұғым: кең – тар

1.1.4.1 салыстырылып отырған екі кең (тар) затты танып білу және көрсету;
1.1.4.2 заттарды еніне қарай салыстырғанда мұғалімнің көрсетуі бойынша, үлгі бойынша, мұғалімнің сөздік нұсқауы бойынша өздігінен салу және қатар қою тәсілдерін пайдалану;
1.1.4.3 ені бойынша салыстыру кезінде әрбір 2-3 заттың қасиетін атаңыз (кең-тар, кеңірек - тарлау);
1.1.4.4 заттарды еніне қарай (кең-тар) топтарға бөлу (жіктеу);
1.1.4.5 ойын, тұрмыстық, заттық әрекеттерде заттардың енін есепке алу;
1.1.4.6 (3-5) заттарды ені бойынша саралау (реттеу)

Менің мектебім

1.10 Кеңістіктік ұғымдар

1.1.10.8 өзіне қатысты затты кеңістікте орналасуын атау: алыс, жақын, жанында, жақында, анда, мұнда

1.4 Шаманы білдіретін ұғым: кең-тар

1.1.4.7 2-3 заттың әр қайсысының қасиеттерін екі өлшем бойынша салыстырғанда тану, көрсету және атау: ені мен ұзындығы (кең және ұзын, кең және тар, ұзын және тар, қысқа және тар)

1.5 Шаманы білдіретін ұғым: биік – төмен

1.1.5.1 салыстырылып отырған екі биік (төмен) тұрған затты танып білу және көрсету;
1.1.5.2 заттарды еніне қарай салыстырғанда мұғалімнің көрсетуі бойынша, үлгі бойынша, мұғалімнің сөздік нұсқауы бойынша салыстыру және сәйкестендіру тәсілдерін пайдалану;
1.1.5.3 биіктігі бойынша салыстыру кезінде әрбір 2-3 заттың қасиетін атаңыз (биік-төмен, биігірек-төменірек);
1.1.5.4 заттарды биіктігіне қарай (биік-қысқа) топтарға бөлу (жіктеу);
1.1.5.5 ойын, тұрмыстық, заттық әрекеттерде заттардың биіктігін есепке алу;
1.1.5.6 заттарды биіктігі бойынша саралау (реттеу);
1.1.5.7 биіктігіне қарай салыстыру, бір зат екіншісінен қаншалықты биік (төмен) екендігін көрсету

1.10 Кеңістіктік ұғымдар

1.1.10.4 мұғалімге еліктеу арқылы, ауызша айтылған нұсқаулықпен заттардың орынын басқа заттың қатынасына қарай көрсету: "жоғары-төмен, жанында, айналасында, үстінде, ішінде, артында, алдында, астында, қарама-қарсы, арасында, ортасында";
1.1.10.7 ауызша айтылған нұсқаулық бойынша заттардың орнын ауыстыру: "жоғары-төмен, жанына, айналасына, ішіне, үстіне, артына, алдына, арасына, астына, қарама-қарсы, ортасына қою;
1.1.10.10 заттың басқа заттарға қатысты орналасқан жерін атау: "жоғары-төмен, жанына, айналасына, ішіне, үстіне, артына, алдына, арасына, астына, қарама-қарсы, ортасында"

1.12 Уақытты білдіретін ұғымдар

1.1.12.1 өз өмірінің жарқын оқиғаларын "кеше", "бүгін", "ертең" ұғымдармен сәйкестендіру;
1.1.12.2 өз өміріндегі оқиғаларды тәуілікті білдіретін: таң, күн, кеш,түн сөздермен сәйкестендіру;

1.6 Шаманы білдіретін ұғым: жуан – жіңішке

1.1.6.1 салыстырылып отырған екі жуан (жіңішке) затты танып білу және көрсету;
1.1.6.2 заттарды еніне қарай салыстырғанда мұғалімнің көрсетуі бойынша, үлгі бойынша, мұғалімнің сөздік нұсқауы бойынша, өздігінен қолданба тәсілдерін пайдалану;
1.1.6.3 қалыңдығы бойынша салыстыру кезінде әрбір 2-3 заттың қасиетін атаңыз (жуан-жіңішке, жуанырақ - жіңішкерек);
1.1.6.4 заттарды қалыңдығына қарай (жуан-жіңішке) топтарға бөлу (жіктеу);
1.1.6.5 ойын, тұрмыстық, заттық әрекеттерде заттардың қалыңдығын есепке алу;
1.1.6.6 заттарды қалыңдығы бойынша саралау (реттеу);
1.1.6.7 суретте бейнеленген 2-3 заттың әрбірінің қасиеттерін тану, көрсету және атау, оларды екі шаманың белгісі бойынша: биіктігі мен қалыңдығы (жоғары және қалың, жоғары және жіңішке, төмен және қалың, төмен және жіңішке)

1.13 Заттың пішінін білдіретін ұғымдар

1.1.13.1 заттар мен ойыншықтардың арасынан шарлар мен кубтарды үлгі бойынша, атауы бойынша табу;
1.1.13.2. үлгі бойынша, атауына қарай геометриялық пішіндер модельдері арасынан дөңгелек, сопақ, шаршы, үшбұрышты табу;
1.1.13.5 куб, шар, шаршы, шеңбер, үшбұрыш, сияқты геометриялық пішіндерді атап беру;
1.1.13.6 қоршаған кеңістікте шар, текше, брус, шеңбер, шаршы, үшбұрыш, тіктөртбұрыш тәрізді заттарды табу;
1.1.13.8 шар мен шеңберді ажырата алу

1.7 Шаманы білдіретін ұғым: терең-таяз

1.1.7.1 салыстырылып отырған екі терең (таяз) затты танып білу және көрсету;
1.1.7.2 заттарды тереңдігіне қарай салыстырғанда мұғалімнің көрсетуі бойынша, үлгі бойынша, мұғалімнің сөздік нұсқауы бойынша, өздігінен шартты шараны пайдалану;
1.1.7.3 тереңдігі бойынша салыстыру кезінде әрбір 2-3 заттың қасиетін атау (терең-таяз, тереңдау-таяздау);
1.1.7.4 заттарды тереңдігіне қарай (терең-таяз) топтарға бөлу (жіктеу);
1.1.7.5 ойын, тұрмыстық, заттық әрекеттерде нысанның және заттардың тереңдігін есепке алу

2 - тоқсан

Менің отбасым және достарым

1.8 Заттардың ауырлығын білдіретін ұғымдар

1.1.8.1 мұғалімнің көмегімен, өздігінен затты "қолмен" ұстап көру арқылы ауыр немесе жеңіл екендігін анықтау;
1.1.8.2 ауырлығы бойынша салыстыру кезінде әрбір 2-3 заттың қасиетін атау (ауыр-жеңіл, ауырлау-жеңілдеу);
1.1.8.3 заттарды ауырлығына қарай (ауыр-жеңіл) топтарға бөлу (жіктеу);
1.1.8.4 заттарды ауырлығы бойынша саралау (реттеу)

1.10 Кеңістіктік ұғымдар

1.1.10.3 мұғалімге еліктеу арқылы, ауызша айтылған нұсқаулықпен көрстілген бағытта қозғалу: алдыға-артқа, оңға-солға, шетке;
1.1.10.4 мұғалімге еліктеу арқылы, ауызша айтылған нұсқаулықпен заттардың орынын басқа заттың қатынасына қарай көрсету: "жоғары-төмен, жанында, айналасында, үстінде, ішінде, артында, алдында, астында, қарама-қарсы, арасында, ортасында";
1.1.10.5 өз денесінің бөліктерінің орналасу жерін атау: жоғарыда-бас, мойын, кеуде; төменде-аяқтар; алдыңғы жағында – бет, кеуде, іш; артқы жағында – ұштама, арқа; оң – сол қол, аяқ, көз, құлақ, жақ;
1.1.10.6 нұсқаулық бойынша кеңістіктегі заттарды өзіне қатысты жылжыту: алыс, жақын, жанында, жақында, анда, мұнда;
1.1.10.7 ауызша айтылған нұсқаулық бойынша заттардың орнын ауыстыру: "жоғары-төмен, жанына, айналасына, ішіне, үстіне, артына, алдына, арасына, астына, қарама-қарсы, ортасына қою;
1.1.10.9 кеңістікте заттардың қозғалыс бағытын атау: алға-артқа, оңға-солға, шетіне;
1.1.10.10 заттың басқа заттарға қатысты орналасқан жерін атау: "жоғары-төмен, жанына, айналасына, ішіне, үстіне, артына, алдына, арасына, астына, қарама-қарсы, ортасында";
1.1.10. 11 басқа адамның денесінің бөлшектерінің орналасу орнын анықтау және бағдарлай алу

Бізді қоршаған әлем

1.9 Сандық ұғымдар

1.1.9.1 көптеген, сұйық және сусымалы заттарды (су, құм, жарма) салыстыру жағдайында (көп-аз, бірнеше, бірде-бір, сонша, тең, тең емес, көп, кем) тани білу;
1.1.9.2 санына қарай (мұғалімнің көрсетуі бойынша, үлгі бойынша, ауызша нұсқау бойынша, өздігінен) екі топтағы заттарды салыстыруда жұптау тәсілін қолдану;
1.1.9.3 мұғалімге еліктеуі бойынша, үлгі бойынша, өздігінен сұйық және сусымалы заттардың санына қарай көбейту және азайту;
1.1.9.4 салыстырылатын 2-3 жиындардың, сұйық және сусымалы заттардың санын атау (көп-аз, көптеу – аздау, бірнеше, бірде-бір, көп, тең, тең емес);
1.1.9.5 саны бойынша заттардың екі тобын теңестіру кезінде жетіспейтін затты қосу және артық затты алып тастау тәсілдерін пайдалану

1.13 Заттың пішінін білдіретін ұғымдар

1.1.13.2 үлгі бойынша, атауына қарай геометриялық пішіндер модельдері арасынан дөңгелек, сопақ, шаршы, үшбұрышты табу;
1.1.13.3 мұғалімнің көмегімен, өз бетімен шеңбер, сопақ, шаршының шаблонын бастырып сызып шағу;
1.1.13.4 мұғалімнің көмегімен, өз бетімен алынған фигураны штрихтап сызу;
1.1.13.5 куб, шар, брус, шаршы, шеңбер, үшбұрыш, тіктөртбұрыш сияқты геометриялық пішіндерді атап беру;
1.1.13.6 қоршаған кеңістікте шар, текше, брус, шеңбер, шаршы, үшбұрыш, тіктөртбұрыш тәрізді заттарды табу;
1.1.13.7 шар мен шеңберді, текше мен шаршыны, брус пен тіктөртбұрышты ажырату;
1.1.13.8 аппликациядағы шеңбер, сопақ, шаршы, үшбұрыш геометриялық пішіндерді тану

1.10 Кеңістіктік ұғымдар

1.1.10.12 заттың басқа заттарға қатысты орналасқан жерін атау: "жоғары-төмен, жанына, айналасына, ішіне, үстіне, артына, алдына, арасына, астына, қарама-қарсы, ортасында";
1.1.10.13 қағаз бетіндегі заттың жақықтық түріндегі суретін тану және орналасу жерін көрсету: "ортасында, орта жағында, үстінде, астында,оң жағында, сол жағнда, арасында"

1.11 Реттілікті сақтау қатынасы

1.1.11.1 заттарды (олардың модельдерін, бейнелерін) еліктеу бойынша, үлгі бойынша, сөздік нұсқаулық бойынша реттілікпен орналастыру;
1.1.11.2 басқа заттардың ретіне қатысты заттың орнын (бірінші, соңғы, кейінгі, алдындағы, арасындағы) сипаттайтын сөздерді түсіне отырып, табу;
1.1.11.3 басқа заттардың ретіне қатысты заттың орнын (бірінші, соңғы, кейінгі, алдындағы, арасындағы) сипаттайтын сөздерді түсіне отырып, атау

1.12 Уақытты білдіретін ұғымдар

1.1.12.2 өз өміріндегі оқиғаларды тәуілікті білдіретін: таң, күн, кеш, түн сөздермен сәйкестендіру;
1.1.12.3 шартты көрнекілік құралдарының көмегімен ("Тәулік үйі") тәуліктің алдыңғы және кейінгі түрін көрсету және атау;
0.1.12.4 тәуілік атауларын ретімен атау;
1.1.12.4 тәуілік атауларын ретімен атау;
1.1.12.5 тәуіліктің алдыңғы және кейінгі атауларын атау; 1.1.12.6 адамның жасына қарай үлкені мен кішісін ажырата алу;
1.1.12.7 тез және жай қимылдайтын нысандарды анықтау, көрсету;
1.1.12.8 "ертең, бүгін, кеше, бүрсігүні, ерте, кеш, кешікті, бұрын, жақында, алдымен, кейін" ұғымдарын жеке өмір оқиғаларымен және жақын ортадағы адамдардың қызметімен байланыстыру;
1.1.12.9 жылдам және жай қимылдарды орындау;
1.1.12.10 ойыншықтардың, заттардың түрлі қозғалу жылдамдығын модельдеу;
1.1.12.11 белсенді сөйлеу барысында уақытты білдіретін ұғымдарды қолдану: кеше, бүгін, ертең, бүрсігүні, таңертең, кешке, күн, түн

3 – тоқсан

Саяхат

2.1 Нөмірлеу

1.2.1.1 тура және кері тәртіпте 1ден бастап 5 ке дейінгі аралықта, сондай-ақ кез келген сандардар аралығында (реттік және сандық) атап беру;
1.2.1.2 санақты пайдалана отырып сандық пішінде, суретте (3 аралығында) топтастырылудан заттардың санын анықтау. "Қанша?" деген сұраққа жауап беру;
1.2.1.3 үлгі бойынша, атауына қарай сандар кассасынан 1-3 аралығындағы сандары табу;
1.2.1.4 заттар санының саусақтар санымен, 1-3 аралығындағы сандар мен цифрларды сәйкестендіру;
1.2.1.5 бірінші бестіктің санақтағы әр бір санның орнын (анықтау) білу;
1.2.1.6 1,2,3 саны аралығындағы кез келген санды +1 және -1 есептей отырып шығарады (тіреумен және пәндік жиындарға тіреусіз);
1.2.1.7 1 – 3 аралығындағы сандарды жазу;
1.2.1.8 заттардың тобын жұп бойынша сәйкестендіру тәсілі бойынша (үлкенін, кішісін көрсету арқылы топтастырып) санау;
1.2.1.9 бөліп салудің бірнеше түрін пайдалана отырып, екі тоқа көптеген (2-5) заттарды бөліп салу;
1.2.1.10 екі кіші сандардан 2, 3, сандарын құрастыруға болатындығын атау;
1.2.1.11 тұрмыстық өмірлік жағдайларда екі топтағы заттарды сәйкестендіру үшін шотты пайдалану

Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті

3.1 Арифметикалық амалдар

1.3.1.1 бұл жиындағы заттардың (сусымалы, сұйық заттардың) қосылуы олардың санын көбейтеді, ал осы жиыннан кейбір заттарды (сусымалы, сұйық заттарды) алып тастау-олардың санын азайтатындығын білу;
1.3.1.2 қосуды көптіктің бірігуі деп түсіну керек және жалпы элементтері жоқ, жиын бөлігін жою ретінде азайту;
1.3.1.3 пәндік-тәжірибелік қызметтің ізі бойынша "+" (қосу), "-" (азайту), "=" (тең) белгілерін пайдалана отырып 3 шамасындағы сандарды қосу және азайтуға мысалдар құрастыру;
1.3.1.4 3 және әртүрлі сан шегінде немесе соманы табудағы санның құрамын білуде бір-бірлеп қайта санау және есептеу тәсілін қолдану

4.1 Арифметикалық есептер

1.4.1.1 атауы жоқ 3 саны шегінде қосу мен азайтуға берілген мысалдарды құра отырып, нәтижесі белгілі болған қалдық пен соманы табуда драматизация, иллюстрация тапсырмасын шешу;
1.4.2 5 шамасында жабық нәтижемен, кейіннен мысалды атауынсыз құрастыра отырып, драматизация, иллюстрация тапсырмасының қалдығы мен сомасын табу

5.1 Шамалар

1.5.1.1 ойындар мен жаттығуларда 1, 2, тг тиындарды тани білу;
1.5.1.2 екі салыстырылатын (1, 2, 5 тенге) көп, аз құнды тиындарды анықтау;
1.5.1.3 2 тиынды ұсақ тиындармен майдалау

6.1 Көрнекі геометрия элементтері

1.6.1.1 геометриялық пішіндерді: текше, шар, шаршы, шеңбер, сопақ, үшбұрыш, тіктөртбұрыш атау;
1.6.1.2 қоршаған кеңістікте шар, текше, шеңбер, квадрат, үшбұрыш тәрізді заттарды табу;
1.6.1.3 сызбада: нүкте, түзу, қисық сызық тану;
1.6.1.4 сипап сезе отырып ("сиқырлы қап" ойыны) шар, текше, брус, шеңбер, сопақ, шаршы, тікбұрыш, үшбұрышты көру үлгісі және ауызша айтқан нұсқаулық бойынша таба алу;
1.6.1.5 үлгі бойынша, ауызша айтылған нұсқаулық