Жарқайың ауданы әкімдігінің 2009 жылғы 11 желтоқсандағы № А-12/433 "Жұмыс орындарының жалпы санының үш проценті мөлшерінде мүгедектер үшін жұмыс орындарының квотасын белгілеу туралы" қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Ақмола облысы Жарқайың ауданы әкімдігінің 2013 жылғы 8 қазандағы № А-10/343 қаулысы. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2013 жылғы 4 қарашада № 3869 болып тіркелді. Күші жойылды - Ақмола облысы Жарқайың ауданы әкімдігінің 2016 жылғы 26 қаңтардағы № А-2/22 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - Ақмола облысы Жарқайың ауданы әкімдігінің 26.01.2016 № А-2/22 (қол қойылған күннен бастап күшіне енеді және қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      РҚАО ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына, «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне оларды Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жоспарлау жүйесімен сәйкестендіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 3 шілдедегі Заңының 1 бабы 34 тармағының 3) тармақшасына сәйкес, Жарқайың ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Жарқайың ауданы әкімдігінің «Жұмыс орындарының жалпы санының үш проценті мөлшерінде мүгедектер үшін жұмыс орындарының квотасын белгілеу туралы» 2009 жылғы 11 желтоқсандағы № А-12/433 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1-12-121 болып тіркелген, 2010 жылғы 2 ақпанда аудандық «Целинное знамя» газетінде жарияланған) қаулысына келесі өзгеріс енгізілсін:
      қаулының кіріспесінде «Заңының 31 бабы 1 тармағының 13 тармақшасына» сөздері «Заңына» сөзімен ауыстырылсын.
      2. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің орынбасары А.Қ.Әлжановқа жүктелсін.
      3. Осы қаулы Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Жарқайың ауданының әкімі                   А.Үйсімбаев

О внесении изменения в постановление акимата Жаркаинского района от 11 декабря 2009 года № А-12/433 "Об установлении квоты рабочих мест для инвалидов в размере трех процентов от общей численности рабочих мест"

Постановление акимата Жаркаинского района Акмолинской области от 8 октября 2013 года № А-10/343. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 4 ноября 2013 года № 3869. Утратило силу постановлением акимата Жаркаинского района Акмолинской области от 26 января 2016 года № А-2/22

      Сноска. Утратило силу постановлением акимата Жаркаинского района Акмолинской области от 26.01.2016 № А-2/22 (вступает в силу и вводится в действие со дня подписания).

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», подпунктом 3) пункта 34 статьи 1 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2013 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам приведения их в соответствие с Системой государственного планирования Республики Казахстан» акимат Жаркаинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. В постановление акимата Жаркаинского района «Об установлении квоты рабочих мест для инвалидов в размере трех процентов от общей численности рабочих мест» от 11 декабря 2009 года № А-12/433 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 1-12-121, опубликовано 2 февраля 2010 года в районной газете «Целинное знамя»), внести следующее изменение:
      в преамбуле постановления слова «подпунктом 13 пункта 1 статьи 31 Закона» заменить словом «Законом».
      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима района Альжанова А.К.
      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие со дня официального опубликования.

      Аким Жаркаинского района                   А.Уисимбаев