Байғанин аудандық әкімдігінің 2012 жылғы 8 ақпандағы № 23 "Байғанин ауданы бойынша ақылы қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру туралы" қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Ақтөбе облысы Байғанин аудандық әкімдігінің 2013 жылғы 03 қазандағы № 184 қаулысы. Ақтөбе облысының Әділет департаментінде 2013 жылғы 23 қазанда № 3656 болып тіркелді. Күші жойылды - Ақтөбе облысы Байғанин аудандық әкімдігінің 2016 жылғы 20 сәуірдегі № 73 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - Ақтөбе облысы Байғанин аудандық әкімдігінің 20.04.2016 № 73 қаулысымен.
      Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 31 бабына, Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 3 шілдедегі № 124-V "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне оларды Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жоспарлау жүйесімен сәйкестендіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Заңына сәйкес, Байғанин аудандық әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Байғанин аудандық әкімдігінің 2012 жылғы 8 ақпандағы № 23 "Байғанин ауданы бойынша ақылы қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру туралы" қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2012 жылғы 23 ақпанда № 3-4-139 тіркелген, 2012 жылғы 1 наурызда "Жем Сағыз" аудандық газетінің № 10(7110) жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      көрсетілген қаулының кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 31 бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 149 "Халықты жұмыспен қамту туралы" Заңының 20 бабына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 19 маусымдағы № 836 "Халықты жұмыспен қамту туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңын іске асыру жөніндегі шаралар туралы" қаулысына сәйкес, Байғанин аудандық әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:".
      2. Осы қаулы алғаш ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
      Аудан әкімі Н.Аққұл

О внесении изменения в постановление Байганинского районного акимата от 8 февраля 2012 года № 23 "Об организации оплачиваемых общественных работ по Байганинскому району"

Постановление Байганинского районного акимата Актюбинской области от 03 октября 2013 года № 184. Зарегистрировано Департаментом юстиции Актюбинской области 23 октября 2013 года № 3656. Утратило силу постановлением акимата Байганинского района Актюбинской области от 20 апреля 2016 года № 73

      Сноска. Утратило силу постановлением акимата Байганинского района Актюбинской области от 20.04.2016 № 73.
      В соответствии со статьей 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Законом Республики Казахстан от от 3 июля 2013 года № 124-V "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам приведения их в соответствие с Системой государственного планирования Республики Казахстан", Байганинский районный акимат ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Байганинского районного акимата от 8 февраля 2012 года № 23 "Об организации оплачиваемых общественных работ по Байганинскому району" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 23 февраля 2012 года за № 3-4-139, опубликованное 1 марта 2012 года в районной газете "Жем Сагыз" № 10 (7110) следующее изменение:
      преамбулу указанного постановления изложить в следующей редакции:
      "В соответствии со статьей 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", статьей 20 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 149 "О занятости населения", постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2001 года № 836 "О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О занятости населения", районный акимат ПОСТАНОВЛЯЕТ:".
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.
      Аким района Н.Аққұл