"Мемлекеттік сот орындаушылары қаулыларының үлгілік нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2013 жылғы 19 сәуірдегі № 127 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2014 жылғы 31 наурыздағы № 135 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2014 жылы 17 сәуірде № 9333 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2018 жылғы 26 желтоқсандағы № 1627 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Әділет министрінің 26.12.2018 № 1627 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 2 сәуірдегі Заңының 10-бабы 1 және 6-тармақтарына және "Әділет органдары туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабы 2-тармағының 3) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Мемлекеттік сот орындаушылары қаулыларының үлгілік нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2013 жылғы 19 сәуірдегі № 127 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8429 тіркелген ("Егемен Қазақстан" газетінде 2013 жылғы 26 қазандағы № 240 (28179), 2013 жылғы 31 қазандағы № 243 (28182) санында жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Мемлекеттік сот орындаушылары қаулыларының үлгілік нысандары осы бұйрықтың 1-51 қосымшаларына сәйкес бекітілсін.";

      1, 10, 11-қосымшалар осы бұйрықтың 1, 2, 3-қосымшаларына сәйкес редакцияда жазылсын;

      13-қосымша осы бұйрықтың 4-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;

      14, 23, 34, 40, 41, 47, 50-қосымшалар осы бұйрықтың 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-қосымшаларына сәйкес редакцияда жазылсын;

      осы бұйрықтың 12-қосымшасына сәйкес 51-қосымшамен толықтырылсын.

      2. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланғаннан күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Министр

Б. Имашев


  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2014 жылғы 31 наурыздағы
№ 135 бұйрығына
1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 сәуірдегі
№ 127 бұйрығына
1-қосымша

      Нысан

Атқарушылық іс жүргізуді қозғау туралы
ҚАУЛЫ

      20_ жыл "____" __________ ___________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), тегі,)

      20___ жылғы "____" _______ түскен ___________________________________

      (атқарушылық құжаттың нөмірі, келіп түскен күні, атауы)

      ______________________________________________________________ қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      Атқарушылық құжат атқарушылық құжаттарға қойылатын заңмен белгіленген талаптарға сәйкес келеді.

      Атқарушылық құжаттардың ұсыну мерзімі өтпеген.

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 37-бабының 4-тармағын, 126-бабы 1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. ____________________________________________________________

      ____________________________ туралы атқарушылық іс жүргізу қозғалсын.

      2. Атқарушылық іс жүргізуге 20___ жылғы "___" _______ № _______

      берілсін.

      3. Атқарушылық құжатының орындалуын қамтамасыз ету жөніндегі

      шаралар қабылдансын.

      4. Атқарушылық құжаттардың талаптарын орындамағаны үшін

      _____________________________________________________________________

      (жеке тұлға - борышкердің аты, әкесінің аты, (бар болған жағдайда), тегі

      _____________________________________________________________________

      заңды тұлға – басшысының аты, әкесінің аты, (бар болған жағдайда) тегі)

      _____________________________________________________________________

      хабарлама жіберу арқылы әкімшілік және қылмыстық жауаптылығы туралы ескертілсін.

      Борышкерге атқарушылық құжатты орындамаған жағдайда мемлекеттік сот орындаушылары "Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 2 сәуірдегі Заңының 33-бабына сәйкес, Қазақстан Республикасынан борышкердің шығуына уақытша тыйым салу туралы қаулы, "Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 2 сәуірдегі Заңының 104-бабына сәйкес борышкерді әрекеттер жасауға міндеттейтін атқарушылық құжатты орындамағаны үшін өсімпұл өндіріп алу туралы қаулы енгізілетіні ескертілсін.

      Борышкерге жұмыс орнының, мекенжайы мен тұрғылықты жерінің өзгергені туралы, сондай-ақ жаңа кіріс көздері мен мүлкінің пайда болғаны туралы осы мән-жайлар туындаған кезден бастап үш жұмыс күні ішінде жазбаша сот орындаушысына хабарлау міндеті туралы ескертілсін. Борышкерге атқарушылық іс жүргізу аяқталғанға дейін айына бір рет, сондай-ақ шақыртқан жағдайда сот орындаушысына келу міндеті туралы ескертілсін. Келмеуі "Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 2 сәуірдегі Заңының 16-бабына сәйкес жауаптылыққа әкеп соғады.

      Борышкерге мемлекеттік сот орындаушы атқарушылық құжаттарды толық мәжбүрлеп орындағаннан кейін борышкерден өндірілетін сомадан немесе мүлік құнынан он пайыз мөлшерінде немесе мүліктік емес сипаттағы атқарушылық құжаттар бойынша жеке тұлғадан он айлық есептік көрсеткіш және заңды тұлғадан жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде атқару санкциясын өндіреді.

      5. Өндірушіге "Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 137-139-баптарына сәйкес атқарушылық құжаттарымен жеке сот орындаушыларына жүгінуге құқылы екендігі түсіндірілсін.

      6. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына, олардың өкілдеріне хабарлансын.

      7. Қаулыға Қазақстан Республикасы азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес сотқа шағым жасалуы мүмкін.

      Мемлекеттік сот орындаушысы _______________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2014 жылғы 31 наурыздағы
№ 135 бұйрығына
2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 сәуірдегі
№ 127 бұйрығына
10-қосымша

      Нысан

Ішкі істер органдарының қызметкерлерін немесе бөлімшесін
атқарушылық құжаттардың орындалуын қамтамасыз
етуге тарту туралы
ҚАУЛЫ

      20__ жыл "____" __________ _______________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), тегі)

      ___________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20__ жылғы "__" ________ № _____ атқарушылық іс жүргізу материалдарын қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (ішкі істер органдарының қызметкерін (қызметкерлерін) немесе

      бөлімшесін тартудың себептері мен мақсаты)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 126-бабы 1-тармағының 1), 15) тармақшаларын және "Ішкі істер органдары туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Заңының 10-бабы 1-тармағының 11-1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. Ішкі істер органдарының қызметкері (қызметкерлері) немесе бөлімшесі тартылсын.

      2. Қаулының орындалуы ___________________________ тапсырылсын.

      (ішкі істер департаментінің атауы)

      3. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына, олардың өкілдеріне хабарлансын.

      4. Орындау қорытындысы сот орындаушысына хабарлансын.

      5. Қаулыға Қазақстан Республикасы азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес сотқа шағым жасалуы мүмкін.

      Мемлекеттік сот орындаушысы __________________________

      (қолы, аты-жөні, тегі)

      М.О

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2014 жылғы 31 наурыздағы
№ 135 бұйрығына
3-қосымша
Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 сәуірдегі
№ 127 бұйрығына
11-қосымша

      Нысан

Сот орындаушыcына келуден жалтарып жүрген адамды
күштеп келтіру туралы
ҚАУЛЫ

      20__ жыл "____" __________ _______________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), тегі)

      _____________________________________________________________________

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20__ жылғы "__" ________ № _____ атқарушылық іс жүргізу материалдарын

      қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушыcына келуден жалтарып жүрген адамды күштеп келтірудің себептері

      _____________________________________________________________________ мен мақсаты)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 27-бабының 5-тармағын, 126-бабы 1-тармағының 1) тармақшасын және "Ішкі істер органдары туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Заңының 10-бабы 1-тармағының 11-1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. ____________________________________________________________

      (жеке тұлғаның тіркелген (тұрғылықты) жері, заңды тұлғаның орналасқан

      жері бойынша мекенжайы)

      тұратын (жұмыс атқаратын) ___________________________________________

      (жеке тұлға-борышкердің аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), тегі,

      _____________________________________________________________________

      заңды тұлға басшысының аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), тегі)

      ________________________ кеңсесіне жергілікті уақыт бойынша ___ сағат

      (аумақтық бөлімнің атауы, заңды мекенжайы)

      ____ минутта ___ кабинетке күштеп әкелу қамтамасыз етілсін.

      2. Қаулының орындалуы ___________________________ тапсырылсын.

      (ішкі істер департаментінің атауы)

      3. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабарлансын.

      4. Орындау қорытындысы сот орындаушысына хабарлансын.

      5. Қаулыға Қазақстан Республикасы азаматтық іс жүргізу

      заңнамасына сәйкес сотқа шағым жасалуы мүмкін.

      Мемлекеттік сот орындаушысы ____________________________

      (қолы, аты-жөні және тегі)

      М.О

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2014 жылғы 31 наурыздағы
№ 135 бұйрығына
4-қосымша
Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 сәуірдегі
№ 127 бұйрығына
13-қосымша

      Нысан

      "САНКЦИЯЛАЙМЫН"

      _____________________ судьясы

      (соттың атауы)

      _____________________________

      (қолы, аты-жөні және тегі)

      20__ жыл "__" _______________

      М.О.

Борышкердің Қазақстан Республикасынан шығуына
уақытша шектеуді тоқтата тұру туралы
ҚАУЛЫ

      20__ жыл "__" __________ _________________________

      (қаланың, ауданның атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы, мекенжайы, сот

      _____________________________________________________________________

      орындаушысының аты, әкесінің аты (болған жағдайда), тегі)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      _________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20__ жылғы "___" __________ № ______________ атқарушылық іс жүргізу

      материалдарын қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (борышкердің шығуына уақытша шектеуді тоқтата тұру себептері және

      Қазақстан Республикасынан шет жерде емдеу жүргізу қажеттігінің негізі )

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық iс жүргiзу және сот орындаушыларының мәртебесi туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 33-бабын, 126-бабының 1-тармағы 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. ____________________________________________________________

      (борышкер-жеке тұлғаның аты, әкесінің аты (болған жағдайда), тегі, заңды

      _____________________________________________________________________

      _______ тұлға басшысының аты, әкесінің аты (болған жағдайда), тегі)

      емделуі үшін 20 ____ж. "__"_______ бастап 20__ж. "__"_________ дейін Қазақстан Республикасынан шығуына уақытша шектеу тоқтатылсын.

      2. Қаулы Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметіне орындау үшін және __________________________________

      _____________________________________________________________________ (борышкер-жеке тұлғаның аты, әкесінің аты (болған жағдайда), тегі, заңды тұлға

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      басшысы мен ЖШС құрылтайшысының аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

      тегі) мәлімет үшін жолдансын.

      3. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабарлансын.

      4. Қаулыға Қазақстан Республикасы азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес сотқа шағым жасалуы мүмкін.

      Мемлекеттік сот орындаушысы __________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

      Қазақстан Республикасы

      Әділет министрінің

      2014 жылғы 31 наурыздағы

      № 135 бұйрығына

      5-қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Әділет министрінің

      2013 жылғы 19 сәуірдегі

      № 127 бұйрығына

      14-қосымша

      Нысан

Атқарушылық іс жүргізуді тоқтата тұру туралы
ҚАУЛЫ

      20__ жыл "____" _______ ________________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда) тегі)

      _____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20__ жылғы "___" ______ № _____ атқарушылық іс жүргізу материалдарын қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (атқарушылық іс жүргізуді тоқтата тұрудың негізі)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот

      орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

      Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 42, 44-баптарын, 126-бабы

      1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. 20__ жылғы "____" __________ № _____________________________

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      ____________ атқарушылық іс жүргізу ______________________ дейін

      тоқтатыла тұрсын.

      2. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабарлансын.

      3. Қаулыға Қазақстан Республикасы азаматтық іс жүргізу

      заңнамасына сәйкес сотқа шағым жасалуы мүмкін.

      Мемлекеттік сот орындаушысы __________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2014 жылғы 31 наурыздағы
№ 135 бұйрығына
6-қосымша
Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 сәуірдегі
№ 127 бұйрығына
23-қосымша

      Нысан

Тыйым салынған мүлікті өткізуге беру туралы
ҚАУЛЫ

      20 __ жыл "____" __________ ________________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты, әкесінің аты (бар болған

      жағдайда), тегі)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мәні)

      20 __ жылғы "__" ______ №___ атқарушылық іс жүргізу материалдарын қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (тыйым салынған мүлікті өткізуге тапсыру негізі, мүлік өткізудің қай нысанына

      _____________________________________________________________________

      жататындығын көрсету

      _____________________________________________________________________

      (бастапқы, қайталама саудалар немесе комиссиондық бастамалар)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 74, 77-баптарын, 126-бабы 1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. Мынадай мүлік өткізуге берілсін:

№ т/т

Мүліктің атауы

Бағалау құны

Ескерту


      2. Борышкердің мүлкін өткізуге жұмсалатын шығыстар атқарушылық әрекеттер жасау жөніндегі шығыстарға жатқызылсын.

      3. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына, олардың өкілдеріне хабардар етілсін.

      4. Қаулыға Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес сотқа шағым жасалуы мүмкін.

      Қосымша: борышкердің мүлкіне тізімдеме жүргізу мен тыйым салу актілерінің көшірмесі.

      Ескерту: "Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 2 сәуірдегі Заңының 63-бабы 2-тармағында көрсетілген жағдайларда мүлікке тізімдеме жүргізу актінің көшірмесі қоса берілмейді.

      Мемлекеттік сот орындаушысы __________________________

      (қолы, аты-жөні және тегі)

      М.О.

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2014 жылғы 31 наурыздағы
№ 135 бұйрығына
7-қосымша
Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 сәуірдегі
№ 127 бұйрығына
34-қосымша

      Нысан

Өндіріп алуға қосылу туралы
ҚАУЛЫ

      20 __ жыл "____" __________ _______________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      _____________________________________________________________________

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда) тегі)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мәні)

      20 __ жылғы "__" ______ № ____________ атқарушылық іс жүргізу

      материалдарын қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (өндіріп алуға қосылудың негізі)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот

      орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

      Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 109-бабын, 126-бабы

      1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа алып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. ____________________________________________________________

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      _____________________________________________________________________

      туралы атқарушылық құжат (құжаттар) өндіріп алуға қосылсын.

      2. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына, олардың өкілдеріне хабарлансын.

      3. Қаулыға Қазақстан Республикасы азаматтық іс жүргізу

      заңнамасына сәйкес сотқа шағым жасалуы мүмкін.

      Мемлекеттік сот орындаушысы __________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2014 жылғы 31 наурыздағы
№ 135 бұйрығына
8-қосымша
Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 сәуірдегі
№ 127 бұйрығына
40-қосымша

      Нысан

      "САНКЦИЯЛАЙМЫН"

      ________________________ судьясы

      (соттың атауы)

      ________________________________

      (қолы, тегі, аты-жөні)

      20 __ жылғы "____" _____________

      М.О.

Есептік шоттағы ақшалай қаражатқа
тыйым салу туралы
ҚАУЛЫ

      20 __ жыл "____" __________ _____________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      _____________________________________________________________________

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты, әкесінің аты (бар болған

      ____________________________________________________ жағдайда) тегі,)

      ___________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мәні)

      20__ жылғы "__" ______ № _________________ атқарушылық іс жүргізу материалдарын қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (тыйым салудың негізі)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот

      орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

      Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 62-бабын, 126-бабы

      1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. _______________________________ есептік (ағымдағы) шотындағы

      (банктік ұйымның атауы)

      борышкер ____________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), заңды

      _____________________________________________________________________

      тұлғаның атауы)

      сомасындағы ақшалай қаражатына тыйым салынсын.

      2. Қаулы ______________________________________________________

      (банк қызметін жүзеге асыратын заңды тұлғаның атауы)

      ___________________________________________ орындау үшін жіберілсін.

      3. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабарлансын.

      4. Қаулыға Қазақстан Республикасы азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес сотқа шағым жасалуы мүмкін.

      Мемлекеттік сот орындаушысы ___________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

      Қазақстан Республикасы

      Әділет министрінің

      2014 жылғы 31 наурыздағы

      № 135 бұйрығына

      9-қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Әділет министрінің

      2013 жылғы 19 сәуірдегі

      № 127 бұйрығына

      41-қосымша

      Нысан

      БЕКІТЕМІН

      _____________________________

      (аумақтық бөлімнің атауы)

      бөлімінің бастығы - аға

      сот орындаушысы

      _____________________________

      (қолы, аты-жөні, тегі)

      20___ жылғы "____" __________

      М.О.

Атқарушылық құжатты тарату комиссиясына, конкурстық
басқарушыға, оңалту басқарушысына жіберу туралы
ҚАУЛЫ

      20 __ жыл "___" ________ _______________________

      (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты, әкесінің аты (бар болған

      жағдайда) тегі)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мәні)

      20 __ жылғы "__"______ №___ атқарушылық іс жүргізу материалдарын қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (атқарушылық құжатты тарату комиссиясына, конкурстық басқарушыға,

      оңалту басқарушысына жіберудің негізі)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 50-бабын, 126-бабы 1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. Атқарушылық құжат __________________________________________

      (тарату комиссиясының атауы, конкурстық басқарушының, оңалту басқарушысының

      _____________________________________________________________________

      аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), тегі) жолдансын.

      2. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабарлансын.

      3. Қаулыға Қазақстан Республикасы азаматтық іс жүргізу

      заңнамасына сәйкес сотқа шағым жасалуы мүмкін.

      Мемлекеттік сот орындаушысы __________________________

      (қолы, аты-жөні және тегі)

      М.О.

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2014 жылғы 31 наурыздағы
№ 135 бұйрығына
10-қосымша
Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 сәуірдегі
№ 127 бұйрығына
47-қосымша

      Нысан

Басқа тұлғалардың мүлiкті беруiне тыйым салу туралы
ҚАУЛЫ

      20 __ жыл "___"__________ _______________________ (қала, аудан атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      (сот орындаушысының мекенжайы, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), тегі)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мәні)

      20__ жылғы "__"______ № ___ атқарушылық іс жүргізу материалдарын қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      (тыйым салудың негізі)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 32, 37, 62-баптарын, 126-бабы 1-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. _________________________________________ борышкерге беруіне

      (мүліктің атауы)

      ______________________________________________________ тыйым салынсын

      (борышкер-жеке тұлғаның аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), тегі

      немесе борышкер-заңды тұлғаның атауы)

      2. Қаулы _____________________________ тіркеу және орындау үшін

      (мемлекеттік тіркеу органының, үшінші тұлғаның атауы)

      жіберілсін.

      3. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабарлансын.

      4. Қаулыға Қазақстан Республикасы азаматтық іс жүргізу

      заңнамасына сәйкес сотқа шағым жасалуы мүмкін.

      Мемлекеттік сот орындаушысы ___________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2014 жылғы 31 наурыздағы
№ 135 бұйрығына
11-қосымша
Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2013 жылғы 19 сәуірдегі
№ 127 бұйрығына
50-қосымша

      Нысан

      БЕКІТЕМІН

      ______________________________

      (аумақтық бөлімнің атауы)

      бөлімінің басшысы-аға сот

      орындаушысы

      ______________________________

      (қолы, аты-жөні, тегі)

      20___ жылғы "__" _____________

      М.О.

Жекелеген атқарушылық әрекеттерді жүргізу және (немесе)
жекелеген мәжбүрлеп орындау шараларын қолдану туралы
ҚАУЛЫ

      20__ жыл "__"____________ _________________________

      (қаланың, ауданның атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы,

      мекенжайы, сот

      _____________________________________________________________________

      орындаушысының аты, әкесінің аты (болған жағдайда), тегі)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20__ жылғы "___" __________ № _________ атқарушылық іс жүргізу

      материалдарын қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (жекелеген атқарушылық әрекеттерді жүргізу және (немесе) жекелеген

      мәжбүрлеп орындау шараларын қолдану негіздері)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық iс жүргiзу және сот орындаушыларының мәртебесi туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 52-бабының 3-тармағын, 126-бабының 1-тармағы 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. ________________________________________ сот орындаушыларына

      _____________________________________________________________________

      (аумақтық органның, өңірдің атауы)

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (қандай әрекеттерді (шараларды) жүргізу қажеттігін көрсету)

      атқарушылық әрекеттерді жүргізу және (немесе) мәжбүрлеп орындау

      шараларын қолдану тапсырылсын.

      2. Қаулы орындау үшін _________________________________________

      жолдансын. (аумақтық органның атауы)

      3. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабарлансын.

      4. Қаулыға Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу

      заңнамасына сәйкес сотқа шағым жасалуы мүмкін.

      Мемлекеттік сот орындаушысы __________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

      Қазақстан Республикасы

      Әділет министрінің

      2014 жылғы 31 наурыздағы

      № 135 бұйрығына

      12-қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Әділет министрінің

      2013 жылғы 19 сәуірдегі

      № 127 бұйрығына

      51-қосымша

      Нысан

Борышкердің мүлкін бағалау туралы
ҚАУЛЫ

      20__ жылғы "__"___________ _________________________

      (қаланың, ауданның атауы)

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аумақтық бөлімінің, өңірінің атауы)

      мемлекеттік сот орындаушысы _________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (сот орындаушысының аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), тегі)

      ______________________________________________________________ туралы

      (атқарушылық құжаттың мазмұны)

      20__жылғы "___"__________ № _________ атқарушылық іс жүргізудің

      материалдарын қарап,

БЕЛГІЛЕДІ:

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (бағалауды жүргізу негізі, тәсілдер, амалдар, пайдаланған материалдар және т.б.)

      Жоғарыдағылардың негізінде, "Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағын, 68-бабының 1-тармағын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. Борышкер ___________________________________________________

      (жеке тұлғаның аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), тегі, заңды

      _____________________________________________________________________

      тұлғаның атауы)

      _____________________________________________________________________

      (мүліктің атауы, мүліктің түгендеу және тыйым салу актісіне сілтеме)

      мүлкінің бағалау құны ______________________________ теңге мөлшерінде белгіленсін.

      2. Қабылданған шешім туралы атқарушылық іс жүргізу тараптарына,

      олардың өкілдеріне хабарлансын.

      3. Қаулыға Қазақстан Республикасы азаматтық іс жүргізу

      заңнамасына сәйкес сотқа шағым жасалуы мүмкін.

      Мемлекеттік сот орындаушысы _____________________________

      М.О. (қолы, аты-жөні және тегі)

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады