"Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің стандарттары мен регламенттерін әзірлеу жөніндегі қағиданы бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2013 жылғы 14 тамыздағы № 249 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2014 жылғы 12 мамырдағы № 133 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2014 жылы 20 мамырда № 9432 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 3 желтоқсандағы № 126 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық экономика министрінің 03.12.2014 № 126 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      БҰЙЫРАМЫН:
      1. «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің стандарттары мен регламенттерін әзірлеу жөніндегі қағиданы бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2013 жылғы 14 тамыздағы № 249 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8622 болып тіркелген) мынадай өзгерiстер мен толықтыру енгізiлсiн:
      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің стандарттары мен регламенттерін әзірлеу жөніндегі қағидада:
      11-тармақтың екінші, үшінші және төртінші бөліктері алынып тасталсын;
      16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «16. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің регламенттерін әзірлеу:
      1) мемлекеттік көрсетілетін қызмет көрсету рәсімін (іс-қимылын) және мемлекеттік қызмет көрсету кезіндегі қызметкерлердің іс-қимылдарын ретке келтіруді;
      2) егер бұл Қазақстан Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілеріне қайшы келмесе, мемлекеттік қызметтерді көрсететін қызметкерлердің артық рәсімдерін (іс-қимылдарын) жоюды;
      3) егер бұл Қазақстан Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілеріне қайшы келмесе, мемлекеттік қызметтерді көрсетудің мерзімдерін, қызмет алушылар ұсынатын құжаттар санын қысқартуды;
      4) мемлекеттік қызмет көрсету процестерін оңтайландыру мүмкіндіктерін айқындауды;
      5) мемлекеттік қызметтер көрсетудің бизнес-процестерін модельдеуді көздейді.»;
      20-тармақтың алтыншы бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде рәсімдердің (іс-қимылдардың) ретін, көрсетілетін қызметті берушінің толық сипаттамасы құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимылдарының, сонымен қатар өзге көрсетілген қызмет берушілермен халыққа қызмет көрсету орталықтарымен өзара іс-қимыл тәртібінің және мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді қолдану тәртібінің сипаттамасы осы Қағидаға 7-1-қосымшаға сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетіледі. Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы «электрондық үкімет» веб-порталында, көрсетілетін қызметті берушінің интернет-ресурсында орналастырылады.»;
      осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес 7-1-қосымшамен толықтырылсын.
      2. Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің Мемлекеттік басқару жүйесін дамыту департаменті (А.С. Биахметов) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелуiн және оның «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде және ресми бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің жауапты хатшысы Д.М. Шәженоваға жүктелсін.
      4. Осы бұйрық оны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеген күнінен бастап күшіне енеді және ресми жариялауға жатады.

      Министр                                    Е. Досаев

      «КЕЛІСІЛДІ»
      Қазақстан Республикасы
      Байланыс және ақпарат агенттігі
      _____________ А. Жұмағалиев
      2014 жылғы 11 мамыр

Қазақстан Республикасы Экономика
және бюджеттік жоспарлау министрінің
2014 жылғы 12 мамырдағы № 133  
бұйрығына қосымша       

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің
стандарттары мен регламенттерін  
әзірлеу бойынша қағидаға     
7-1-қосымша            

                                                          нысан

Мемлекеттік қызмет көрсетудің
бизнес-процестерінің анықтамалығы
_____________________________________
(Мемлекетік көрсетілетін қызмет атауы)

      *ҚФБ - құрылымдық - функционалдық бірлік: көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің), халыққа қызмет көрсету орталықтарының, «электрондық үкімет» веб-порталының өзара іс-қымылдары;

      - мемлекеттік қызмет көрсетудің басталуы немесе аяқталуы;

      - көрсетілетін қызметті алушы рәсімінің (іс-қимылының) және (немесе) ҚФБ атауы;

      - таңдау нұсқасы;

      - келесі рәсімге (іс-қимылға) өту.

О внесении изменений и дополнения в приказ Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 14 августа 2013 года № 249 "Об утверждении Правил по разработке стандартов и регламентов государственных услуг"

Приказ Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 12 мая 2014 года № 133. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 мая 2014 года № 9432. Утратил силу приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 декабря 2014 года № 126

      Сноска. Утратил силу приказом Министра национальной экономики РК от 03.12.2014 № 126 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Внести в приказ Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 14 августа 2013 года № 249 «Об утверждении Правил по разработке стандартов и регламентов государственных услуг» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 8622) следующие изменения и дополнение:
      в Правилах по разработке стандартов и регламентов государственных услуг, утвержденных указанным приказом:
      часть вторую, третью и четвертую пункта 11 исключить;
      пункт 16 изложить в следующей редакции:
      «16. Разработка регламентов государственных услуг предусматривает:
      1) упорядочение процедуры (действия) оказания государственной услуги и действий работников при оказании государственных услуг;
      2) устранение излишних процедур (действий) работников при оказании государственных услуг, если это не противоречит законам Республики Казахстан, актам Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан;
      3) сокращение сроков оказания государственных услуг, количества документов, представляемых услугополучателями, если это не противоречит законам Республики Казахстан, актам Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан;
      4) выявление возможностей оптимизации процессов оказания государственных услуг;
      5) моделирование бизнес-процессов оказания государственных услуг.»;
      часть шестую пункта 20 изложить в следующей редакции:
      «Подробное описание последовательности процедур (действий), взаимодействий структурных подразделений (работников) услугодателя в процессе оказания государственной услуги, а также описание порядка взаимодействия с иными услугодателями и (или) центром обслуживания населения и порядка использования информационных систем в процессе оказания государственной услуги отражается в справочнике бизнес-процессов оказания государственной услуги согласно приложению 7-1 к настоящим Правилам. Справочник бизнес-процессов оказания государственной услуги размещается на веб-портале «электронного правительства», интернет – ресурсе услугодателя.»;
      дополнить приложением 7-1 согласно приложению к настоящему приказу.
      2. Департаменту развития системы государственного управления Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (Биахметов А.С.) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и его официальное опубликование в информационно-правовой системе «Әділет» и в официальных средствах массовой информации.
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ответственного секретаря Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан Шаженову Д.М.
      4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан и подлежит официальному опубликованию.

      Министр                                    Е. Досаев

      «СОГЛАСОВАН»
      Агентство
      Республики Казахстан
      по связи и информации
      _____________ А. Жумагалиев
      от 11 мая 2014 года

Приложение       
к приказу Министра экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан  
от 12 мая 2014 года № 133

Приложение 7-1     
к Правилам по разработке
стандартов и регламентов
государственных услуг  

форма           

                                Справочник
         бизнес-процессов оказания государственной услуги

                  _____________________________________
                  (наименование государственной услуги)

      *СФЕ - структурно - функциональная единица: взаимодействие
структурных подразделений (работников) услугодателя, центра
обслуживания населения, веб-портала «электронного правительства»;