Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің регламентін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрінің 2014 жылғы 30 мамырдағы № 153/НҚ бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2014 жылы 30 маусымда № 9546 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 27 мамырдағы № 223 бұйрығымен

      Ескерту. Бұйрықтың күші жойылды - ҚР Ұлттық экономика министрінің 27.05.2016 № 223 бұйрығымен.

      «Әкімшілік рәсімдер туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 27 қарашадағы Заңының 9-1-бабының 1-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің регламенті бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің Заң департаменті (Э. Ибраева) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелуiн және оныҺ «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде және ресми бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің жауапты хатшысы А. Қабыкеновке жүктелсін.
      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
 
 

      Министр Б.
 
 

Жәмішев


Қазақстан Республикасы
Өңірлік даму министрінің
2014 жылғы 30 мамырдағы
№ 153/НҚ бұйрығымен
БЕКІТІЛДІ

Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің регламенті

1. Жалпы ережелер

      1. Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің осы регламенті (бұдан әрі – Регламент) Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 8 ақпандағы № 109 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі туралы ережеге (бұдан әрі – Министрлік туралы ереже) және өзге де нормативтік құқықтық актілерге сәйкес оған жүктелген функцияларды орындау үдерісіндегі Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) қызметінің жалпы қағидаларын белгілейді.
      2. Осы Регламентте белгіленген талаптар Министрліктің орталық аппаратының, оның ведомстволарының және олардың аумақтық бөлімшелерінің, ведомстволық бағынысты ұйымдарының барлық қызметкерлеріне қолданылады.
      3. Құпия емес іс жүргізуді ұйымдастыру және жүргізу, хат-хабарларды қабылдау, өңдеу және тарату, оның ішінде электрондық құжат айналымын жүргізу Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 24 наурыздағы «Нормативтік құқықтық актілер туралы», 2000 жылғы 27 қарашадағы «Әкімшілік рәсімдер туралы», 2007 жылғы 12 қаңтардағы «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы», 2003 жылғы 7 қаңтардағы «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Заңдарының талаптарына, «Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жолдауының жобасын дайындау, келісу және Қазақстан Республикасы Президентінің қарауына ұсыну, Қазақстан Республикасы Президентінің актілері мен тапсырмаларының жобаларын дайындау, келісу, қол қоюға ұсыну, Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жолдауын іске асыру, Қазақстан Республикасы Президентінің актілері мен тапсырмаларының орындалуын бақылауды жүзеге асыру және Қазақстан Республикасы Президентінің нормативтік құқықтық жарлықтарына мониторинг жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 27 сәуірдегі № 976 Жарлығына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 10 желтоқсандағы № 1300 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің Регламентіне (әрі қарай – Үкімет Регламенті), Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 21 желтоқсандағы № 1570 қаулысымен бекітілген Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттама жасаудың және құжаттаманы басқарудыі үлгілік қағидаларына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес осы Регламентпен айқындалады.
      Құпия іс қағаздарын ұйымдастыру мен жүргізуді Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 15 наурыздағы «Мемлекеттік құпиялар туралы» Заңына сәйкес Мемлекеттік құпияларды қорғау басқармасымен (әрі қарай – МҚҚБ) жүзеге асырылады.
      Үкіметаралық және ведомствоаралық деңгейлердегі халықаралық
іс-шараларды, шет елдермен ынтымақтастық жөніндегі бірлескен үкіметаралық комиссиялардың (комитеттердің, кеңестердің) және олардың кіші комиссияларының (кіші комитеттерінің, жұмыс топтарының) отырыстарын ұйымдастыру мен өткізу, сондай-ақ үкіметаралық және ведомствоаралық деңгейдегі уағдаластықтарды іске асыру Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Үкіметаралық және ведомствоаралық деңгейлердегі халықаралық іс-шараларды, шетелдермен ынтымақтастық жөніндегі бірлескен үкіметаралық комиссиялардың (комитеттердің, кеңестердің) және олардың кіші комиссияларының (кіші комитеттерінің, жұмыс топтарының) отырыстарын ұйымдастыру мен өткізу, сондай-ақ үкіметаралық және ведомствоаралық деңгейдегі уағдаластықтарды іске асыру қағидасын бекіту туралы» 2010 жылғы 11 қарашадағы № 1190 қаулысына сәйкес жүзеге асырылады.
 

2. Жұмысты жоспарлау

      4. Министрлік өз қызметін Министрліктің ережесіне, елдің кешенді дамуының стратегиялық және бағдарламалық құжаттарына, Министрліктің стратегиялық және операциялық жоспарларына, Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі мен Қазақстан Республикасының Өңірлік даму министрі арасындағы меморандумға (бұдан әрі – Меморандум) сәйкес жүзеге асырады.
      5. Министрліктің стратегиялық жоспары Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 18 маусымдағы № 827 Жарлығымен бекітілген Мемлекеттік жоспарлау жүйесіне сәйкес бес жылдық кезеңге әзірленеді.
      6. Операциялық жоспар жыл сайын стратегиялық жоспарды іске асыру мақсатында әзірленеді, Жауапты хатшының бұйрығымен бекітіледі және операциялық жоспарға мониторинг жүргізу қорытындысы бойынша жыл сайын Министрліктің стратегиялық жоспарды іске асыру барысы туралы есебі құрылады.
      7. Стратегиялық және операциялық жоспарларды, Меморандумды іске асыру, мониторинг жүргізу, талдау, іс-шараларды түзету және жыл сайын бекіту, сондай-ақ Министрліктің есебін құру бойынша жұмыстарды үйлестіруді Стратегиялық жоспарлау және талдау департаменті (әрі қарай – СЖТД) жүзеге асырады.
      8. Стратегиялық және Операциялық жоспарларда көзделген жоспарлы іс-шаралардың уақытылы және сапалы орындалуына құрылымдық бөлімшелердің, ведомстволардың және олардың аумақтық бөлімшелерінің басшылары жауапты болады.
 

3. Алқа отырыстарын жоспарлау, әзірлеу және өткізу тәртібі

      9. Министрліктің алқа отырысын жоспарлау, әзірлеу, өткізу және оның шешімдерін орындауды бақылау тәртібін «Әкімшілік рәсімдер туралы» Қазақстан Республикасы 2000 жылғы 27 қарашадағы Заңының және басқа да нормативтік құқықтық актілердің талаптарына және осы Бөлімге сәйкес Министр айқындайды.
      10. Министрлік алқасының отырысы алқа жұмысының жоспарына сәйкес мемлекеттік және орыс тілдерінде жүргізіледі. Алқа отырыстарында қаралатын мәселелердің саны шектелмейді.
      Қажет болған жағдайда Министрдің шешімі бойынша алқаның кезектен тыс отырыстары өткізілуі мүмкін.
      11. Егер алқа мүшелерінің жалпы санының кемінде үштен екісі қатысқан болса алқа отырысы заңды деп саналады.
      Алқа мүшелері отырыстарға алмастыру құқығынсыз қатысады.
      Алқаның сандық және жеке құрамын Министрліктің құрылымдық бөлімшелері басшыларының қатарынан Министр бекітеді.
      12. Мемлекет басшысының, Президент Әкімшілігінің және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесінің тапсырмаларын орындау мәселелері кем дегенде тоқсанына бір рет қаралады.
      13. Алқаның шешімдері қатысушы алқа мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады, мемлекеттік тілдегі елтаңбалы бланкіде хаттама нысанында рәсімделеді (қажет болған жағдайда орыс тіліндегі нұсқасы қоса беріледі).
      Алқа отырысында аудиожазба, қажет болған жағдайда видеожазба жүргізіледі.
      Министрліктің ресми интернет-ресурсында Министрлік алқасының жұмыс қорытындылары туралы ақпарат міндетті түрде орналастырылады.
 

4. Кеңестердің жұмысын ұйымдастыру

      14. Министрліктің қызметін жедел басқару мақсатында, Министрдің төрағалық етуімен айына кем дегенде бір рет аппараттық кеңестер өткізіледі.
      Министрдің тапсырмасы бойынша аппараттық кеңестер Министрдің бірінші орынбасарының немесе Жауапты хатшының төрағалық етуімен өткізілуі мүмкін.
      Аппараттық кеңестерде жоспарлы іс-шаралар мен бақылаудағы тапсырмалардың уақытылы орындалуы, азаматтардың өтініштерін қарау, кадрлармен жұмыс, норма шығару қызметін ұйымдастыру және Министрліктің тиісті қызметін қамтамасыз етумен байланысты басқа да ағымдағы мәселелер талқыланады.
      Аппараттық кеңестерде қабылданған шешімдер хаттамамен рәсімделеді.
      Аппараттық кеңес шешімдерінің орындалуына бақылауды Персоналды басқару департаменті (Кадр қызметі) (әрі қарай – ПБД (КҚ) жүзеге асырады, ол қажет болған жағдайда бөлімшелердің басшылары ұсынған есепті деректерді салыстырып тексеру мақсатында қажетті ақпаратты сұрайды.
      Министрдің төрағалық етуімен аппараттық кеңестерді өткізуді ұйымдастыру, оның ішінде қатысушыларды хабардар ету, материалдарды әзірлеу, хаттаманы жүргізу және басқаларын ПБД (КҚ) жүзеге асырады.
      15. Жедел кеңестер қажеттілігіне қарай өткізіледі, бұл ретте оларды өткізуді ұйымдастыру тәртібі аппараттық кеңестер өткізуді ұйымдастыру тәртібіне ұқсас. Өткізу уақытын, қатысушылардың шеңберін әр нақты жағдайда кеңесті жүргізетін төрағалық етуші анықтайды.
      Министрдің төрағалық етуімен жедел кеңестерді өткізуді ұйымдастыру, оның ішінде қатысушыларды хабардар ету, материалдарды әзірлеу, хаттаманы жүргізу және басқаларын ПБД (КҚ) не кеңес өткізуге бастамашы болған құрылымдық бөлімше жүзеге асырады.
      16. Мемлекет басшысының тапсырмаларын іске асыруды бақылау бойынша кеңес Жауапты хатшының төрағалық етуімен тиісті хаттамаларды рәсімдей отырып ай сайын өткізіледі.
 

5. Бөлімшелердің жұмысын ұйымдастыру

      17. Министрлік департаменттерінің, дербес басқармаларының жұмысын ұйымдастыруды тікелей олардың басшылары қамтамасыз етеді.
      18. Министр, Министрдің бірінші орынбасары, министрдің орынбасарлары жетекшілік ететін департаменттер, дербес басқармалар туралы ережелерді Министрдің келісімімен Жауапты хатшы бекітеді.
      Жауапты хатшы жетекшілік ететін департаменттер, дербес басқармалар туралы ережелерді Жауапты хатшы Министрдің келісімінсіз бекітеді.
 

6. Ведомстволармен және олардың аумақтық органдарымен, ведомстволық бағынысты ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау

      19. Министрлік ведомстволардың және олардың аумақтық органдарының, ведомстволық бағынысты ұйымдардың қызметіне жалпы басшылық жүргізуді және үйлестіруді жүзеге асырады және Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына сәйкес дамудың негізгі бағыттарын анықтайды.
      20. Күнделікті қызметте ведомстволар Министрдің бірінші орынбасарына, министрліктің жетекшілік ететін орынбасарларына есеп береді және өз қызметін Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде қойылған міндеттерге және Министрдің тапсырмаларына сәйкес жүзеге асырады.
      21. Меншік нысанына қарамастан мемлекеттік органдарға және өзге де ұйымдарға, сондай-ақ олардың ведомство мекенжайына тікелей түскен өтініштері бойынша азаматтарға жолданатын құжаттарды құзыретіне сәйкес ведомствоның басшысы (не басшының міндетін атқарушы тұлға) әзірлейді және оған қол қояды.
      22. Ведомстволардың басшылары қызметтің тиісті салаларында жұмысты ұйымдастыруды жақсарту бойынша ұсыныстар енгізеді.
      23. Ведомстволар Қазақстан Республикасы Үкіметіне тек Министрдің келісімі (ведомство хатына бұрыштама қоюы) болғанда, сондай-ақ олардың басшыларына Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе Премьер-Министрінің Кеңсесі берген тікелей тапсырмаларына дербес жауап берген жағдайда өтініш білдіре алады.
      Министрліктің өзге де құрылымдық бөлімшелерінің Қазақстан Республикасы Үкіметтің атына өз бетінше өтініш білдіруге құқығы жоқ.
      24. Ведомстволық бағынысты ұйымдардың қызметі бірінші кезекте Министрліктің стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған. Министрлік қызметінің тиісті бағыттары ведомстволық бағынысты ұйымдардың құрылымында және олардың даму жоспарларында көрініс табуы тиіс.
      Жетекшілік ететін Министрдің орынбасарлары немесе ведомстволық бағынысты акционерлік қоғамдардың қызметін үйлестіретін құрылымдық бөлімшелердің басшылары директорлар кеңесінің құрамына енуі тиіс.
      25. Министрліктің ведомстволық бағынысты ұйымдармен өзара іс-қимыл жасауы қолданыстағы заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады және Жауапты хатшы бекітетін құрылымдық бөлімшелерге ведомстволық бағынысты ұйымдарын бекітуге сәйкес құрылымдық бөлімшелер қамтамасыз етеді.
      26. Ведомстволардың басшыларын және олардың орынбасарларына демалыстар беру, іссапарларға жіберу мәселелерін Министрдің бірінші орынбасары немесе жетекшілік ететін министр орынбасарларының бұрыштамасы бар қызметтік жазбаны енгізу арқылы Жауапты хатшымен келісу қажет.
 

7. Кіріс, шығыс және қызметтік хат-хабарларды
ресімдеу, өткізу, қарау

      27. Министрлікте кіріс, шығыс және қызметтік хат-хабарларын және басқа да қызметтік құжаттарды қарау және өткізу «Әкімшілік рәсімдер туралы»«Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы»«Тіл туралы» Қазақстан Республикасының Заңдарына, Министрліктің органдары мен мекемелерінде іс қағаздарды жүргізу бойынша жұмысты регламенттейтін басқа да нормативтік құқықтық актілерге және ведомстволық бұйрықтарға, сондай-ақ осы Регламентке сәйкес жүзеге асырылады.
      Хат-хабарларды тіркеу және құжаттардың орындалуын бақылау бойынша жұмыс Электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі (әрі қарай – БЭҚАЖ) арқылы жүзеге асырылады.
      БЭҚАЖ бойынша электрондық құжат айналымын ұйымдастыру тәртібі және шарттары Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларын қамтитын құжаттарға қолданылмайды.
      28. Министрлікте электрондық құжат айналымын ұйымдастыру тәртібі мен шарттары «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 17 сәуірдегі № 430 қаулысымен бекітілген Электрондық құжат айналымы ережесіне, сондай-ақ осы Регламентке сәйкес анықталады.
      29. Бөлімшелердегі іс жүргізуге (құжаттарды есепке алу, сақтау және уақытылы өткізу, олардың орындалуын бақылау) және БЭҚАЖ жағдайына жауапкершілік олардың басшыларына жүктеледі. Бөлімшелерде құжаттардың өтуіне және олардың тиісті сақталуына дербес жауапкершілік жүктелетін нақты маман анықталады.
      Министрдің, Министрдің бірінші орынбасарының, министрдің орынбасарларының, Жауапты хатшының қабылдау бөлмелеріндегі іс жүргізуді қабылдау бөлмелерінің мамандары жүзеге асырады, оларға құжаттардың өтуіне және тиісті сақталуына дербес жауапкершілік жүктеледі.
      Бөлімшелердің және Министрдің, Министрдің бірінші орынбасарының, министрдің орынбасарларының, Жауапты хатшының қабылдау бөлмелеріндегі іс жүргізу және электрондық құжат айналымы бойынша мамандардың жұмысын үйлестіруді Құжаттамалық қамтамасыз ету, ақпаратық технологиялар және мемлекеттік тілді дамыту басқармасы (әрі қарай – ҚҚЕАТ және МТДБ) жүзеге асырады.
      30. Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігінен, Парламенттен және Премьер-Министрдің Кеңсесінен келіп түсетін хат-хабарларды қоспағанда, Министрлік кіріс хат-хабарларды жұмыс күндері сағат 9.00-ден 17.00-ге дейін қабылданады.
      Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігінен, Парламенттен және Премьер-Министрдің Кеңсесінен келіп түсетін хат-хабарлар жұмыс күндері сағат 20.00-ге дейін, сенбі күндері 14.00-ге дейін қабылданады.
      Мереке және демалыс күндері кіріс хат-хабарларын қабылдау Жауапты хатшы бекітетін жеке кестеге сәйкес қызметкерлердің кезекшілігі арқылы жүзеге асырылады.
      31. Мемлекеттік органдармен шұғыл тапсырмаларды (орындау мерзімі 10 күнтізбелік күн) орындау үшін әзірленген құжаттар жұмыс күні ішінде шұғыл орындалуды растайтын құжатты (Қазақстан Республикасы Президентінің, Президент Әкімшілігінің, Премьер-Министрдің, оның орынбасарларының, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі Басшысының актілерінің және тапсырмаларының көшірмелері) ұсынған жағдайда қабылданады.
      32. Мемлекеттік органдардың арасындағы құжат айналымы (нормативтік құқықтық актілерден басқа) тек мемлекеттік тілде жүзеге асырылуы тиіс. Қажет болған жағдайда, орыс тіліндегі нұсқа қоса берілуі мүмкін.
      Хат-хабарлар елтаңбалық (фирмалық) бланкіде мемлекеттік тілде рәсімделуі тиіс. Осы талап орындалмаған жағдайда құжат кері қайтарылуы тиіс.
      Мемлекеттік органдардан келіп түскен құжаттардың мынадай міндетті деректемелері болуы тиіс:
      1) шығыс нөмірі мен күні;
      2) Қазақстан Республикасы Президентінің, Президент Әкімшілігі, Парламент, Үкімет және Премьер-Министрдің, оның орынбасарларының және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі Басшысының тиісті актілеріне және тапсырмаларына сілтемесі, сондай-ақ мемлекеттік органның сұрау салуына жауап берген кезде – сұранымның нөмірі мен күні;
      3) мемлекеттік органың бірінші басшысының, оның орынбасарларының не Жауапты хатшысының (не Жауапты хатшының өкілеттілігін жүзеге асыратын тұлғаның) қолы;
      4) орындаушының тегі және телефон нөмірі.
      Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі, Парламент және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесінен келіп түсетін хат-хабарлардан басқа, осы Регламенттің талаптарын бұза отырып ресімделген кіріс хат-хабарлар қабылданбайды және (немесе) ҚҚЕАТ және МТДБ тиісті мемлекеттік органға, жергілікті атқарушы органдарға, мемлекеттік мекемелерге және шаруашылық жүргізу субьектілеріне дәл сол күні кері қайтарылады.
      Министрлікке келіп түсетін қағаз жеткізгіштегі хат-хабарлар қабылдау күні мен уақыты көрсетіліп, қол қойып қабылданады.
      33. ҚҚЕАТ және МТДБ келіп түскен хат-хабарларды алдын ала қарау, сұрыптау және тіркеуді жедел түрде жүргізеді.
      Шұғыл хат-хабарлардың көшірмелері тиісті мәселелерді қарау кімнің құзыретіне кіретініне байланысты бөлімшелерге кідіріссіз беріледі.
      Бөлімшелер өздеріне келіп түскен хат-хабарларды қарап және олардың құзыретіне кіретін барлық мәселелер бойынша тиісті шешімдер қабылдайды.
      34. Хат-хабарларды тіркеуді, таратуды, рәсімдеуді және адресатқа дейін жеткізуді ҚҚЕАТ және МТДБ Министрлікке келіп түскен кезден бастап екі сағат ішінде жүзеге асырады, ал шұғыл хат-хабарларды кідіріссіз (кезектен тыс тәртіпте) жеткізеді.
      Бұл ретте, басшылыққа тапсырмалардың электрондық нұсқасы БЭҚАЖ белгілей отырып, ресми қағаз нұсқасының түсуін күтпестен жолданады.
      35. Келіп түскен хат-хабарларды маңыздылығына, шұғыл болуына және мәселенің сипатына қарай ҚҚЕАТ және МТДБ кідірмей қарайды және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Бірінші Орынбасары – өңірлік даму министрінің 2013 жылғы 26 наурыздағы № 25 бұйрығымен бекітілген, Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің министрі, министр орынбасарларының, жауапты хатшының арасындағы міндеттерді бөлуге сәйкес Министрліктің басшылығына қол қоюға енгізеді.
      Министрліктің басшылығы, құрылымдық бөлімшелердің басшылары кіріс хат-хабарларды келіп түскен күні 2-3 сағат ішінде, ал шұғыл хат-хабарларды кідіріссіз қарайды.
      Министрлік жинақтауға жауапты болып белгіленген мемлекеттік органдардың бағдарламалық құжаттарды орындау туралы ақпаратын, есеп ақпаратын ҚҚЕАТ және МТДБ тиісті құрылымдық бөлімшелердің басшыларына тікелей жолдайды.
      Министрліктің құрылымдық бөлімшелері, ведомстволары бұдан бұрын әзірлеген жауаптармен келіспеушілік білдірілген немесе олардың тікелей әрекеттеріне шағымдану сипатындағы өтініштер ерекше болып табылады. Бұндай өтініштерді ҚҚЕАТ және МТДБ Министрліктің басшылығына қарар қою үшін жолдайды.
      Министрлікте қарауға жатпайтын өтініштер Министрдің бірінші орынбасарының, орынбасарларының, Жауапты хатшының қолымен тиістілігіне қарай құзыретті органдарға жолданады.
      Министрліктің басшылығы қараған кіріс хат-хабарлар, Комитеттерге және құрылымдық бөлімшелерге тек электрондық түрде жолданады, ҚПҮ басқа.
      36. Құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету және қызметтік ақпараттың таралып кетуіне жол бермеу үшін Министрлік бөлімшелерінің басшылары (не олардың міндеттерін атқарушылар) және құжаттарды орындаушылар жауапкершілікте болады.
      Бөлімшелер басшыларының рұқсатынсыз Министрлік құжаттарының көшірмелерін кімге де болмасын беруге тыйым салынады.
      37. Қарарды өзгерту және құжаттарды бір бөлімшеден екіншісіне беру мынадай үлгіде жүзеге асырылуы тиіс:
      1) Министрлік басшылығының бұрыштамасы болмаған жағдайда – құрылымдық бөлімшелер басшыларының уағдаластықтары бойынша, ал келіспеушіліктер болған жағдайда – Министрлік басшылығының атына енгізілген қызметтік жазба негізінде;
      2) құжатқа Министрлік басшылығының бөлімшелердің біреуінің атына тапсырма берген қарары болған жағдайда, мұндай құжаттарды басқа бөлімшелерге орындауға беру тек Министрлік басшылығының жазбаша нұсқауы негізінде, бөлімшенің Министрлік басшылығының атына қызметтік жазба енгізу жолымен ғана мүмкін болады.
      Берілетін құжат ҚҚЕАТ және МТДБ тиісті белгілерді енгізу және орындауға жауапты бөлімшеге беру үшін жіберілуі тиіс.
      38. Шығыс хат-хабарларды әзірлеу, келісу және ресімдеу «Әкімшілік рәсімдер туралы»«Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» Қазақстан Республикасы Заңдарының, Үкімет Регламентінің, Президент Әкімшілігінде іс жүргізу нұсқаулығы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 31 қаңтардағы № 168 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Премьер-Министр Кеңсесінде іс жүргізу нұсқаулығының, Министрлікте құжаттама жасау және құжаттаманы басқару ережелерінің талаптарына және осы Регламентке сәйкес жүзеге асырылады.
      Халықаралық органдарға және ұйымдарға жолданатын, не халықаралық органдар және ұйымдар қызметі мәселесі жөніндегі құжаттарды, сондай-ақ нормативтік құқықтық актілер жобаларын және мемлекеттік немесе өтініш берген тілде ресімделетін жеке және заңды тұлғалардың өтініштеріне берілген жауаптарды қоспағанда, барлық шығыс құжаттары тек мемлекеттік тілде ресімделеді. Қажеттілігіне қарай құжаттар мемлекеттік тілдегі негізгі құжатқа қосымша ретінде орыс тілінде құрылуы мүмкін, бұл ретте Министрліктің бланкісінде құжаттың мемлекеттік тілдегі нұсқасы басылып шығарылуы тиіс.
      39. Мемлекет басшысының тапсырмаларын уақытылы және сапалы орындауды қамтамасыз ету мақсатында Министрліктің жауапты құрылымдық бөлімшелері оларды іске асырудың ішкі ведомстволық іс-шаралар жоспарларын (жол карталарын) әзірлейді, оларға сәйкес әр нақты тармақтың орындалуына жауапты орындаушы – Министрліктің құрылымдық бөлімшесі белгіленеді. Жартыжылдықтың қорытындысы бойынша жол карталары бойынша іс-шаралардың орындалу барысы туралы ақпарат Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне ұсынылады.
      40. Президент Әкімшілігінен келіп түсетін барлық тапсырмаларды құрылымдық бөлімшелердің орындаушылары орындау мерзімі көрсетілген жеке бақылау құжаттарының тізбесіне қалыптастырылады.
      41. ҚҚЕАТ және МТДБ барлық шығыс хат-хабарлар жіберу үшін – жұмыс күндері сағат 18.00-ге дейін, сенбі күндері - сағат 14.00-ге дейін келіп түседі.
      Парламентке, Президент Әкімшілігіне және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне жіберілетін шығыс хат-хабарлар ҚҚЕАТ және МТДБ – жұмыс күндері сағат 15.00-ге дейін, сенбі күндері – сағат 10.30-ға дейін келіп түседі.
      Ведомстволар және ведомстволық бағынысты ұйымдардың жіберілуі тиіс хат-хабарлары ҚҚЕАТ және МТДБ тек Министрдің, Министрдің бірінші орынбасарының, министрдің орынбасарларының, Жауапты хатшының қолдары қойылған жағдайда ғана қабылданады.
      42. Қазақстан Республикасының Президентіне, Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Басшысы мен оның орынбасарларына, Қазақстан Республикасы Парламенті Палаталарының Төрағаларына, Үкіметке, Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі мен оның орынбасарларына, Премьер-Министрі Басшысының және оның орынбасарлары, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысына, Мемлекет басшысына тікелей бағынысты және есеп беретін мемлекеттік органдардың бірінші басшыларына, Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдарының бірінші басшыларына, Қазақстан Республикасы Парламенті Палаталары аппараттарының басшыларына, Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесінің Төрағасына, Қазақстан Республикасының Жоғарғы сотының Төрағасына, Қазақстан Республикасының Бас прокурорына, Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының Төрағасына, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдеріне жолданған құжаттарды, Қазақстан Республикасы Парламенті депутаттарының сауалдарына жауаптарды, заң бұзуды жою туралы ұсынымдарды тиісті мәселелерді қарау құзыретіне кіретін бөлімшелер әзірлейді, оған олардың басшылары, жетекшілік ететін министрдің орынбасарлары, сондай-ақ Министрдің бірінші орынбасары бұрыштама қойып, Министр немесе қол қою құқығы бар адам қол қояды.
      Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі бөлім меңгерушілеріне, Премьер-Министрдің Кеңсесіне жолданатын құжаттарды тиісті мәселелерді қарау құзыретіне кіретін бөлімшелер әзірлейді, оларға басшылар бұрыштама қойып және Жауапты хатшы қол қояды.
      Республиканың дипломатиялық өкілдіктерінің басшыларына, халықаралық ұйымдардың бірінші басшыларына, басқа лауазымды тұлғаларға, мемлекеттік органдарға және меншік нысанынан қарамастан өзге ұйымдарға, сондай-ақ азаматтарға жолданатын құжаттарды тиісті мәселелерді қарау құзыретіне кіретін бөлімшелер әзірлейді, оларға басшылар бұрыштама қойып және Министрліктің басшылары қол қояды.
      43. Парламентке, Президент Әкімшілігіне және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне жіберілетін шығыс хат-хабарларға қол қойылар алдында, оларда тапсырмаларға сілтеме жасалғаны және дұрыс ресімделгені, оның ішінде іс-шаралар жоспары мен оларды бекіту актілерінің сәйкестігі тұрғысында ҚҚЕАТ және МТДБ келісілуі тиіс.
      Президент Әкімшілігіне, Парламентке және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне жолданатын құжат деректемелерін ресімдеудің, адресаттың, оның ішінде шығыс хат-хабарларының электрондық нұсқасының дұрыстығы мен толықтығы үшін жауапкершілік құрылымдық бөлімшелердің басшыларына жүктеледі.
      Тиісті тәртіпте ресімделмеген құжаттар (уәкілетті емес тұлғамен қол қойылған, орындаушының тиісті деректемелері көрсетілмеген, электрондық нұсқасы жоқ және т.б.) тиісті бөлімшелерге пысықтау үшін қайтарылады.
      44. Министрлікте хат-хабарлардың өтуімен байланысты рәсімдердің ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында, оның ресми интернет-ресурсында мынадай ақпарат орналастырылады:
      1) Министрліктің аппаратында құжаттардың орындалу мерзімдері мен өтуін бақылау жауапкершілігі жүктелген ҚҚЕАТ және МТДБ қызметкерлерінің тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы, тікелей телефоны;
      2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Министрлікте жұмыс істейтін сенім телефонының нөмірі;
      3) Министрлік басшылығының азаматтарды қабылдау кестесі;
      4) қолданыстағы заңнамаға сәйкес өзге ақпарат.
      45. Жоспарлы, хаттамалық іс-шаралардың орындалуы туралы қызметтік жазбалардың көшірмесі басшылықтың қарауынан кейін, бақылаудан алу үшін Құжаттамалық қамтамасыз ету басқармасына беріледі.
      46. Министрге, Министрдің бірінші орынбасарына, министрдің орынбасарларына, Жауапты хатшыға жолданатын құжаттарға бөлімшелердің бірінші басшылары қол қояды
      47. Министрліктің ішкі хат алмасу кезінде белгіленген үлгідегі Министрліктің бланкілері пайдаланылмайды. Министрліктің бланкілері одан әрі бөлімшелерге беру үшін баспаханалық тәсілмен ҚҚЕАТ және МТДБ өтінімдері бойынша, ал Министр, Жауапты хатшының бұйрықтарының бланкілері және іссапар куәліктері ПБ (КҚ) тапсырысы бойынша әзірленеді.
      48. Ведомстволардың, ведомстволық бағынысты ұйымдардың олардың қызметіне байланысты мәселелер бойынша Министрлік басшылығының қолымен әзірленген қызметтік хат алмасу одан әрі мұрағатқа берілу үшін, мұрағат қызметінің жауапкершілігі жүктелген маманға берілуі тиіс.
      Құрылымдық бөлімшелері, ведомстволар, ведомстволық бағынысты ұйымдар әзірлеген жеке тұлғалардың және заңды тұлғалар өкілдерінің өтініштері бойынша жауаптарына Министрліктің басшылығы қол қойған материалдар ҚҚЕАТ және МТДБ сақталуға жатады.
      48. Қызметкер демалысқа шыққанда, науқастану себептерімен болмаған жағдайда, сондай-ақ іссапарға кеткен кезде бөлімше басшысының нұсқауы бойынша оның орындауындағы құжаттар қабылдау-тапсыру актісіне сәйкес басқа қызметкерге беріледі.
 

8. Мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық актілерінің жобаларын келісу тәртібі

      49. Нормативтік құқықтық актілерді (бұдан әрі – жобалар) келісу мемлекеттік органдардың куәландыратын орталығының электрондық цифрлық қолтаңбасын (бұдан әрі - ЭЦҚ) қолдана отырып, мемлекеттік органдардың интранет-порталы (бұдан әрі – МО ИП) арқылы электрондық құжаттар нысанында жүргізіледі.
      50. Министрлікке келісуге келіп түскен жобалар ҚҚЕАТ және МТДБ міндеттерді бөлуге сәйкес Министрліктің басшылығына қарауға жолдайды, ол жобаның өтуіне жауапты құрылымдық бөлімшені (бұдан әрі – Орындаушы) және олардың құзыретіне орай жоба жолданатын Министрліктің өзге де мүдделі бөлімшелерін (бұдан әрі – Бірлесіп орындаушы), оның ішінде барлық жобаларға міндетті тәртіппен келісетін Заң департаменті (әрі қарай – ЗД) белгілейді.
      Жобалар жолданатын Министрліктің бөлімшелері арасындағы жобалардың келісуі МО ИП арқылы электрондық құжаттар нысанында түрінде жүргізіледі.
      51. Министрліктің қарауына келіп түскен жобалар бойынша Сәулет, қала құрылысы және құрылыс департаменті (әрі қарай – СҚҚҚД), Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық департаменті (әрі қарай – ТҮКШД), Жер қатынастары және геодезия саласын реттеу департаменті (әрі қарай – ЖҚГСРД), Өңірлік саясат департаменті (әрі қарай – ӨСД), Кәсіпкерлікті дамыту саясаты департаменті (әрі қарай – КДСД), сондай-ақ ЗД (барлық құрылымдық бөлімшелерден кейін келіседі) міндетті түрде келісуші құрылымдық бөлімшелер болып табылады.
      Егер министрліктің басшылығы оданда қысқа мерзімдерді белгілемесе, қоса орындаушылар келісуге келіп түскен күннен бастап 5 жұмыс күнінен аспайтын, Орындаушы үшін белгіленген орындау мерзімге дейін 5 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жобаны қарайды және өз қорытындыларын Орындаушыға жолдайды.
      Келіп түскен тапсырмалар бойынша жобаларды жедел келісуге қажет болған жағдайда, жоба Регламенттің 35-тармағында белгіленген тәртіппен қарастырылуы тиіс.
      Белгіленген мерзімде Орындаушыға қорытынды ұсынылмаған жағдайда, жоба Қосы орындаушымен ескертулер мен ұсыныстарсыз келісілген болып саналады.
      Жобаларды қарастырудың жалпы мерзімі Үкіметтің Регламентімен және басқа нормативтік құқықтық актілермен, сондай-ақ жоғары тұрған мемлекеттік органдардың және лауазымды тұлғалардың тапсырмалармен белгіленеді.
      Орындаушы Қоса орындаушылардың пікірлерін жинақтайды және заңнамаға сәйкес әзірлеуші-органға жауаптың жобасын дайындайды.
      52. Жобаны ескертусіз келісу (бұрыштама қою) мүмкіндігі болған жағдайда құжаттың Орындаушысы бұрыштама қоюға жобаның түпнұсқасын жұмыс тәртібінде қабылдауға құқығы бар, ол туралы жобаның көшірмесінде белгі қойылады (Т.А.Ә., күні, алу туралы қолы).
      МО ИП арқылы келісудің нәтижесі Орындаушының ЭЦҚ куәландырылады, 2 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде Қоса орындаушылардың, міндеттерді бөлуге сәйкес министрлік басшылығының ЭЦҚ-мен куәландырылады.
      Жобаның түпнұсқасы министрге немесе оның міндеттерін атқаратын тұлғаға қол қоюға МО ИП-дан шығарылған немесе осы Регламенттің қосымшасына сәйкес ресімделген келісу парағымен ұсынылады.
      53. Жобаға ескертулер болған жағдайда Орындаушымен аталған ескертулер МО ИП орналастырылады және Министрліктің басшылығы ЭЦҚ-ны қолданумен қол қояды. Әзірлеуші-органның ескертулермен келіскен жағдайда, жобалардың пысықталуы жұмыс тәртібінде жүзеге асырылады, одан кейін МО ИП-та жобаның пысықталған нұсқасы орналастырылады және мемлекеттік органдарқа келісуге қайта жолданады.
      МО ИП-та келісуден бас тартқан жағдайда келісуден бас тарту уәждемесімен келісілген бас тарту туралы белгісі қойылады және Министрлік басшысыныҺ ЭЦК-мен куҚландырады.
      «Қазақстан Республикасы Президентінің заң шығару бастамасы құқығын қамтамасыз ету және Республика Президентінің кейбір актілерін Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес келтіру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылқы 21 қыркүйектегі № 413 Жарлығына сәйкес әзірленген жобаны министрлік келіскен және қайта әзірлеген жағдайда, аталған Жарлықта көзделген мерзімдер қолданылады.
      54. Келісуден бас тартылған не министрліктің ескертулермен келіспеген жағдайда, әзірлеуші-орган министрліктің басшылығы келісетін министрліктің тиісті лауазымды тұлғалардың қатысуымен өзара қабылдауға шешімді әзірлеу үшін кеңесті ұйымдастыруға мүмкін. Кеңестің өткізу мерзімі, тәртібі және кеңестің қатысушылары, Орындаушымен консультациялар жүргізілгеннен кейін, кеңестің өткізуге бастамашылық танытқан әзірлеуші-органның лауазымды тұлғасы анықтайды. Бұл ретте, Орындаушы және Қоса орындаушылар формальды және басқа негізсіз себептер бойынша кеңеске қатысуға бас тартуы мүмкін емес.
      55. Егер кеңестерде өзара қабылдауға шешімді әзірлеу мүмкін болса, онда жоба әзірлеуші-органмен пысықталады және Орындаушымен үш жұмыс күні ішінде келісіледі (бұрыштама қойылады).
      56. Министрліктер Қазақстан Республикасы Президентінің, Премьер-Министрдің, оның орынбасарларының, Президенті Әкімшілігі басшылығының және Премьер-Министр Кеңсесінің Басшысының шұғыл тапсырмаларын орындау үшін жобаларды келісуге ұсынылатын болса, Орындаушы жинақтау бекітілген әзірлеуші-органға ол үшін белгіленген орындау мерзіміне дейін 3 күн ерте өз ұсынысын енгізеді, басқасы тиісті тапсырмамен белгіленбесе, ал орындау мерзімі 5 күннен кем тапсырмалар бойынша – тапсырма келіп түскен күннен бастап бір жұмыс күні ішінде өз ұсыныстарын енгізеді.
 

9. Министрліктің заң шығару қызметі

      57. Заң жобалары Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң жобалау жұмыстарының ағымдағы жоспарын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң жобалау жұмыстарының келесі екі жылға перспективалық жоспарын орындау үшін Президенттің тапсырмаларын және жыл сайынғы жолдауын, Конституциялық Кеңестің нормативтік қаулылары мен жыл сайынғы жолдауларын, мемлекеттік бағдарламалар мен Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін бағдарламаларды, Үкіметтің шешімдерін, мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарларын, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің шешімдерін, нормативтік құқықтық актілердің құқықтық мониторингі нәтижелерін ескере отырып, сонымен бірге үшжылдық кезеңге арналған бюджетке сәйкес әзірленеді.
      58. Заң жобаларын дайындау, ресімдеу, келісу, сондай-ақ олар бойынша келіспеушіліктерді қарау тәртібі «Нормативтік құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының Заңында, Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мен Сенатының регламенттерінде және осы Регламентте көзделген ерекшеліктермен бірге Үкімет қаулыларының жобаларын енгізу ішін белгіленген тәртіпке ұқсас.
      59. Үкімет енгізетін Президент актілерінің жобаларын дайындауды қолданыстағы заңнамаға және Үкімет Регламентіне сәйкес жүзеге асырылады.
      Президент актілерініҺ жобалары Кеңсеге Үкімет Регламентіндегі Үкіметтің қаулылары ішін негізделген тәртіппен енгізіледі.
      60. Заңнамалық актінің жобасы Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы Заң жобалау қызметі мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссия мақұлдаған оның тұжырымдамасына қатаң сәйкестікте әзірленуі тиіс.
      61. Әзірлеуші – құрылымдық бөлімше заң жобасына тиісті ғылыми сараптама жүргізуді (оның ішінде міндетті ғылыми сыбайлас жемқорлыққа қарсы, ғылыми лингвистикалық) қамтамасыз етеді.
      62. Жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын заң жобалары Ұлттық кәсіпкерлер палатасына және жеке кәсіпкерлік субъектілерінің аккредиттелген бірлестіктеріне жіберіледі.     
      63. Әзірлеуші құрылымдық бөлімше сараптамалық қорытындымен келіспеген жағдайда жеке кәсіпкерлік субъектілерінің аккредиттелген бірлестіктеріне келіспеудің негізделген себептерімен жауапты жолдайды. Осындай негізделген жауаптар оны қабылдағанға дейін нормативтік құқықтық актінің жобасына міндетті қосымша болып табылады.
      Заң жобасына анықтама парағында қабылдамау себептерінің дәлелді негіздемелері келтіріледі.
      64. Әзірлеуші-құрылымдық бөлімше Министрліктің интернет-ресурсында мыналарды орналастырады:
      1) заң жобасын, түсіндірме хатты және басқа да қажетті құжаттарды бір мезгілде заң жобасын мүдделі мемлекеттік органдарға келісуге жібере отырып;
      2) жеке кәсіпкерлік субъектілерінің аккредиттелген бірлестіктерінің қорытындыларын, олармен келіспеген жағдайда келіп түскен күнінен бастап жеті жұмыс күнінің ішінде қабылдамау себептерін дәлелді негіздеуді орналастырады.
      65. Әзірлеуші-құрылымдық бөлімше заң жобасымен бір мезгілде заң жобасын іске асыруға қажетті заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу мен келісуді қамтамасыз етеді.
      66. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне Заң жобасы бойынша енгізілетін материалдар ілеспе хатпен енгізіледі, бұл ретте тиісті заң жобасы туралы Үкімет қаулысының әр жобасы жеке ілеспе хатпен енгізіледі және онда Үкіметі Регламентінің 95-тармағына сәйкес мемлекеттік және орыс тілдерінде әзірленген құжаттармен қатылуы тиіс.
 

10. Үкімет қаулыларының жобаларын

әзірлеу, ресімдеу және келісу тәртібі

      67. Министрліктің құзыреті шегінде әзірленетін қаулы жобаларын дайындау «Нормативтік құқықтық актілер туралы» 1998 жылғы 24 наурыздағы, «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шілдедегі заңдарының талаптарына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 10 желтоқсандағы № 1300 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің Регламентіне, «Нормативтік құқықтық актілерді ресімдеу және келісу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 16 тамыздағы № 773 қаулысының және Регламенттің талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.
      Құрылымдық бөлімшелер апта сайынғы негізде әр сәрсенбі күні жоба атауын, тапсырмаға сілтеме, орындау мерзімі, келісу сатысы және жауап орындаушының деректерін көрсете отырып, әзірленген қаулы жобалары туралы ақпаратты ЗД ұсынады.
      Сондай-ақ құрылымдық бөлімшелер әр бейсенбі күні Қазақстан Республикасы Кеңсесіне енгізілген және Қазақстан Республикасы Үкіметінің отырысына шығаруға жоспарланған қаулы жобалары бойынша ақпаратты ЗД ұсынады.
      Ақпарат Үкіметі Регламентінің 50-тармағында көзделген материалдарды қосумен құрылымдық бөлімшенің басшысы қол қойған және жетекшілік ететін министрдің орынбасары келіскен Министрдің баяндамасын қамтуы тиіс.
      68. Жобаны сапалы әзірлеу, жоба мәтінін баяндау стиліне қойылатын талаптарды сақтау және оны заңнамамен бекітілген тәртіппен Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне уақытылы ұсынылуы үшін дербес жауапкершілік әзірлеуші - құрылымдық бөлімшелердің басшыларына жүктеледі. Жобаның мемлекеттік және орыс тілдеріндегі мәтіндерінің дәлме-дәлдігі үшін жауапкершілік ҚҚЕАТ және МТДБ жүктеледі.
      69. Мемлекеттік және орыс тілдерінде әзірленген жобаға орындаушы, құрылымдық бөлімшенің басшысы бұрыштама қойып, ҚҚЕАТ және МТДБ және ЗД (барлық құрылымдық бөлімшелерден кейін келіседі), Жауапты хатшымен, Министрдің бірінші орынбасарымен келісіп және Министрге бұрыштама қоюға (дәйектеу) ұсынылады.
      Бұл ретте, ЗД жобаны мынадай кезеңдерде келіседі:
      1) келісу парағына бұрыштама қою арқылы тиісті ғылыми сараптама жүргізу үшін жобаны ғылыми ұйымға жолдағанда;
      2) жоба бойынша тиісті ғылыми сараптаманың нәтижелері туралы сараптамалық қорытынды алғаннан кейін мүдделі мемлекеттік органдарға келісуге жобаны жолдау кезінде.
      Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ғылыми сараптама болмаған, жобаны Министрліктің интернет-ресурсында әлеуметтік мәні бар жоба бойынша баспасөз-релиз, сондай-ақ (қажет болған жағдайда) жеке кәсіпкерлік субъектілерінің аккредиттелген бірлестіктерінің сараптамалық қорытындыларын көпшілік талқылауды аяқтау туралы есеп орналастырмаған жағдайда, ЗД осы кезеңде жобаны келісусіз қайтарады.
      70. Қаулылардың және өкімдердің жобалары заңнамада белгіленген құзыретіне орай мүдделі мемлекеттік органдармен МО ИП арқылы электрондық құжаттар нысанында міндетті тәртіппен келісіледі, бұл ретте жобаны келісудегі мұндай мүдделілік жобада қаралатын мәселелердің мәні негізге алына отырып, сондай-ақ жобада мемлекеттік органдардың немесе олардың басшыларының атына тапсырмалар болған кезде белгіленеді.
      71. Жобаны әзірлеуші-құрылымдық бөлімше МО ИП-та электрондық құжаттар нысанында: ЗД басшысы (не оның міндетін атқарушы адам) және мемлекеттік органның басшысы ЭЦҚ-ны қолданумен куәландырылған қаулы (өкім) жобасын, оған түсіндірме жазбаны және салыстыру кестесін (болған жағдайда) МО ИП арқылы тиісті мемлекеттік органдарға келісуге жолдайды, ал ұйымдарға Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 17 сәуірдегі № 430 қаулысымен бекітілген Электрондық құжат айналымы ережесiнде белгіленген тәртіппен расталған электрондық құжаттың қағаз көшірмесі келісуге жолданады.
      Қаулы жобасын тиісті мемлекеттік органдарға келісуге жолдау кезінде Министрліктің барлық мүдделі құрылымдық бөлімшелерімен, сондай-ақ ЗД (барлық құрылымдық бөлімшелерден кейін келіседі) келісушілердің тізбесіне, ЗД тиісті басқармасының басшысын міндетті енгізумен келісіледі.
      72. Мемлекеттік қызметтер стандартының жобасы немесе оған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу «электрондық үкіметтің» веб-порталында және Министрліктің интернет-ресурсында мемлекеттік қызметтердің стандартымен қозғалатын құқықтар, бостандықтар мен жеке және заңды мүдделері қозғалатын жеке және заңды тұлғалардың ескертулері мен ұсыныстарын ескеру мақсатында жүргізілетін оны көпшілік талқылау үшін орналастырылады.
      73. Министрлік әзірлеген және мүдделі мемлекеттік органдарға енгізілетін Үкімет қаулыларының жобалары Үкіметтің Регламентімен көзделген барлық қажетті құжаттарды қамтуы тиіс.
      74. Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулы жобалары Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне Үкіметі Регламентінде белгіленген мерзімдерінде БЭҚАЖ бойынша қағаз және электрондық нысандарда енгізіледі. Бұл ретте, аталған тәртіп Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімдеріне, заң жобаларына, Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтарына және Қазақстан Республикасы Үкіметіне оларды шұғыл тәртіпте енгізуді көздейтін Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің тапсырмаларын орындау үшін әзірленген нормативтік құқықтық актілердің жобаларына қолданылмайды.
      75. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесі жобаны қайтарған жағдайда Жауапты хатшы әзірлеуші - құрылымдық бөлімшеге жобаны қайта пысықтау үшін жолдайды.
      Әзірлеуші-құрылымдық бөлімше Министрліктің мүдделі құрылымдық бөлімшелерімен жобаны пысықтап және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне бір ай ішінде енгізеді.
 

11. Министрліктің нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және мемлекеттік тіркеу тәртібі

      76. Министрлік өз құзыреті шеңберінде әзірленетін нормативтік құқықтық актілер (бұдан әрі – НҚА) жобаларының дайындауы, тиісті құрылымдық бөлімшемен мемлекеттік және орыс тілдерінде «Нормативтік құқықтық актілер туралы» 1998 жылғы 24 наурыздағы, «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» 1997 жылғы 11 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына, Үкіметінің Регламентіне, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 17 тамыздағы № 778 қаулысымен бекітілген Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу қағидаларының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.
      77. НҚА ресімдеуі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 16 тамыздағы № 773 қаулысымен бекітілген Нормативтік құқықтық актілерді ресімдеу және келісу қағидаларына, Министрліктің іс жүргізу нұсқаулығына және Регламентіне сәйкес жүзеге асырылады. Жобалардың келісуі Регламенттің 10-бөліміне сәйкес жүзеге асырылады.
      78. Нормативтік құқықтық сипатқа ие және мемлекеттік тіркеуге жататын бұйрықтар жобаларының әр парағын ЗД басшысы (не оның міндетін атқарушы адам) дәйектеуі тиіс.
      79. Министрдің нормативтік құқықтық сипатқа ие бұйрықтары жобаларын әзірлеген кезде анықтама-негіздеме ұсынылады, онда актіні қабылдау негіздемесі мен мақсаты көрсетіледі.
      Министрдің нормативтік құқықтық сипатқа ие бұйрықтары жобаларын мемлекеттік тіркеуге жолдау туралы ілеспе хатқа міндетті түрде Заң департаменті бұрыштама қояды.
      80. НҚА бекіткеннен кейін он төрт күнтізбелік күн ішінде Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркеуге ұсынылады.
      Нормативтік құқықтық акті мүдделі мемлекеттік органдармен келісілген (бекітілген) жағдайда, нормативтік құқықтық акт мемлекеттік тіркеуге мүдделі мемлекеттік органдардың соңғысы келіскен (бекіткен) күнінен бастап екі апта ішінде ұсынылады.
      81. НҚА елтаңбалық мөрмен расталған баспа және электрондық түрде немесе электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған, мемлекеттік және орыс тілдеріндегі түпнұсқасын (түпнұсқа мәтіндерін) қоса алғанда, төрт данада ұсынылады.
      Нормативтік құқықтық актіге, Нормативтік құқықтық актілердi мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4376 тіркелген «Нормативтік құқықтық актіге негіздеме-анықтама нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Әдiлет министрінің 2006 жылғы 4 қыркүйектегі № 240 бұйрығымен белгілеген нысан бойынша мемлекеттік және орыс тілдерінде анықтама-негiздеме қоса берiледi.
      Қоса берiлетiн анықтама-негіздеме ЗД басшысы, ол болмаған жағдайда оның міндетін атқаратын адам қол қояды.
      82. Мемлекеттiк тiркеу Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелуге тиiс НҚА құқықтық актілердің күшіне енуі үшiн қажеттi шарт болып табылады. Тiркелмеген НҚА құқықтық күшi болмайды.
      83. Қабылданған және тіркелген нормативтік құқықтық актілер Министрліктің интернет-ресурсында құрылымдық бөлімшелермен міндетті түрде орналастыруға жатады.
 

12. Министр бұйрықтарының жобаларын

дайындау және келісу тәртібі

      84. Бұйрықтардың жобасын дайындау, ішкі келісу, ресімдеу, жариялау және мемлекеттік тіркеу «Нормативтік құқықтық актілер туралы» 1998 жылғы 24 наурыздағы, «Әкімшілік рәсімдер туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 27 қарашадағы Заңдарына, «Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жолдауының жобасын дайындау, келісу және Қазақстан Республикасы Президентінің қарауына ұсыну, Қазақстан Республикасы Президентінің актілері мен тапсырмаларының жобаларын дайындау, келісу, қол қоюға ұсыну, Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жолдауын іске асыру, Қазақстан Республикасы Президентінің актілері мен тапсырмаларының орындалуын бақылауды жүзеге асыру және Қазақстан Республикасы Президентінің нормативтік құқықтық жарлықтарына мониторинг жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 27 сәуірдегі № 976 Жарлығына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Нормативтiк құқықтық актілерді ресiмдеу және келiсу «Нормативтiк құқықтық актілерді ресiмдеу және келiсу қағидаларын бекіту туралы» 2006 жылғы 16 тамыздағы № 773, «Нормативтiк құқықтық актілерді мемлекеттiк тiркеу қағидаларын бекіту туралы» 2006 жылғы 17 тамыздағы № 778, «Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiнiң мәтiндерiн кейiннен ресми жариялау ережесiн бекіту туралы» 2002 жылғы 22 тамыздағы № 938, «Кейбір нұсқаулықтарды бекіту туралы» 2001 жылғы 31 қаңтардағы № 168 қаулыларына, Үкіметтің Регламентіне, Министрліктегі құжаттама жасау және құжаттаманы басқару қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.
      85. Бұйрықтардың жобаларын әзірлеу үшін негіздеме Іс-шаралар жоспарларын іске асыру, Министрлік басшылығының тапсырмасы, қызметтік жазбалар, өтініштер болып табылады.
      86. Бұйрықтарды мүдделі құрылымдық бөлімшелер, ведомстволар дайындайды, олардың басшылары (не олардың міндетін атқарушы адамдар), басқа құрылымдық бөлімшелердің құзыретіне қатысты болған жағдайда олардың басшылары, сондай-ақ ЗД, Министрдің бірінші орынбасары, министрдің жетекшілік ететін орынбасарлары және Жауапты хатшы бұрыштама қояды.
      87. Бұйрықтардың жобалары қаржыландыру және (немесе) мемлекеттік меншік мәселелеріне байланысты болған жағдайда оларға міндетті түрде Қаржылық жұмыс және бюджеттік жоспарлау департаменті (әрі қарай – ҚЖБЖД) директоры және Министрдің бұйрығымен бекітілген міндеттерді бөлуге сәйкес Жауапты хатшы қол қояды.
      88. Кадрлық мәселелер жөніндегі (тағайындау, жұмыстан босату, демалыс беру, көтермелеу, сыйақы беру, тәртіптік жаза қолдану, материалдық көмек көрсету және басқа) Жауапты хатшының бұйрықтары жобаларына ҚЖБЖД директоры (не оның міндетін атқарушы адам), Министрліктің мүдделі құрылымдық бөлімшелерінің/ведомстволарының басшылары, министрдің жетекшілік ететін орынбасарлары, Министрдің бірінші орынбасары бұрыштама қояды, бұл ретте, заңнамада көзделген жағдайларда Министрмен келісіледі.
      89. Жауапты хатшының кадр мәселелері жөніндегі бұйрықтарының жобалары қаржыландыру мәселелеріне қатысты болса, ҚЖБЖД директоры (немесе оның міндетін атқарушы адам) міндетті түрде бұрыштама қояды.
      Бұрыштамалар фирмалық бұйрық бланкісінің артқы жағына қойылады.
      90. Министрліктің бұйрықтары жобаларының әр парағы әзірлеуші құрылымдық бөлімшенің/ведомствоның басшысымен дәйектеледі.
      91. Министрлік ведомстволары бұйрықтарының жобаларында Министрлік аппаратының құрылымдық бөлімшесіне нұсқаулар не тапсырмалар болмауы қажет.
 

13. Министрліктің құрылымдық бөлімшелерінің бюджеттік инвестициялық жобаларды қарау және іріктеу бойынша өзара ішкі іс-қимыл жасасу.

      92. Келісуге келіп түскен барлық Бюджеттік инвестициялық жобалар (бұдан әрі - БИЖ) өңірлік саясаттың басымдылықтарының, Елді аумақтық-кеңістікте дамытудыҺ 2020 жылқа дейінгі болжамды схемасының, өңірлерді дамытудың бағдарламалары және Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің басқа құжаттарының, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағын ұйымдастырудың бас схемасының сәйкестігіне Министрліктің құрылымдық бөлімшелер құзыреті шеңберінде қарастырады.
      93. БИЖ қарастыру және келісу бойынша критерийлері, сондай-ақ Министрліктің құрылымдық бөлімшелердің өзара іс-қимыл схемасы Министрдің бұйрығына сәйкес жүзеге асырылады.
      94. Құрылымдық бөлімшелердің БИЖ қарастыруы ҚЖБЖД келісуге енгізген күнінен бастап 3 жұмыс күн ішінде жүзеге асырылады және қарастыру нәтижелері бойынша оған тиісті ұсыныстарды (негіздемелермен) енгізеді.
      95. ҚЖБЖД Бюджеттік инвестициялық жобалардың тізімін әзірлейді және Өңірлік саясат мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссияның талқылауына енгізеді.
 

14. Министрліктің жұмыс тәртібі

      96. Министрліктің жұмыс тәртібі Қазақстан Республикасының Еңбек Еңбек кодексімен және «Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен реттеледі.
      Министрлікте мынадай жұмыс режимі белгіленеді: жұмыстың басталуы 9 сағат 00 минут, жұмыстың аяқталуы 18 сағат 30 минут; түскі үзіліс 13 сағат 00 минуттан 14 сағат 30 минутқа дейін; жұмыс аптасының ұзақтығы 5 күн (40 сағат).
      97. Орындалу жеделдігі тұтастай Министрліктің немесе оның жекелеген бөлімшелерінің одан әрі қалыпты (үздіксіз) жұмысына әсер ететін шұғыл және ерте күтпеген жұмысты орындау үшін Министрдің не жауапты хатшының жазбаша өкімі бойынша демалыс және мейрам күндері қызметке келуі міндетті жекелеген қызметкерлер Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтелетін жұмысқа тартылуы мүмкін.
      Министрдің бірінші орынбасары, министрдің орынбасарлары немесе Жауапты хатшы шұғыл және күтпеген жұмыстың аяқталуы бойынша оған қатысқан Министрлік қызметкерлеріне сыйлықақы беру туралы ұсынысқа бастама жасай алады.
      98. Құрылымдық бөлімшелердің басшылары қызметкерлердің еңбегін дұрыс ұйымдастыру арқылы олардың жұмыс режимін сақтау бойынша шараларды қабылдауға міндетті.
 

15. Министрлік жұмыс органы болып табылатын консультативтік-кеңесші органдардың қызметін ұйымдастыру

      99. Министрлік жұмыс органы болып табылатын консультативтік-кеңесші органдардың (бұдан әрі - ВАК) қызметін ұйымдастыру бойынша құрылымдық бөлімшелері Министрдің бұйрығымен бекітіледі.
      100. ВАК отырыстары қажеттілікке орай ВАК басшысының тапсырмасына сәйкес өткізіледі.
      ВАК отырысына материалдарды Министрліктің мүдделі құрылымдық бөлімшелерімен бірлесіп Регламенттің 127-тармағында көрсетілген бекітуге сәйкес жауапты құрылымдық бөлімше (бұдан әрі – жауапты құрылымдық бөлімше) қалыптастырады.
      101. ВАК жұмысының жоспары алдағы екі тоқсанға өзгермелі негізді ВАК мүшелері болып табылатын мемлекеттік органдардың ұсыныстарына сәйкес қалыптастырылады.
      Алдағы екі тоқсанға арналған ВАК жұмыс жоспарына енгізу үшін мемлекеттік органдардың ұсыныстарын ағымдағы тоқсанның соңғы айының 10 жұлдызына дейін жауапты құрылымдық бөлімше қалыптастырады.
      Қазақстан Республикасының Президенті және Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі және ВАК басшыларының тапсырмаларына сәйкес ВАК жұмыс жоспарына өзгерістер енгізілуі мүмкін.
      102. ВАК жұмыс жоспарына енгізілген мәселелер ВАК хатшысының тапсырмасымен Министрліктің құрылымдық бөлімшесіне құзыреттілігі бойынша бекітіледі және ВАК отырысын өткізгенге дейін бір апта бұрын құрылымдық бөлімшелер басшыларының назарына жеткізіледі.
      ВАК жұмыс жоспары бойынша бекітуге сәйкес Министрліктің құрылымдық бөлімшелері мемлекеттік органдардан қажетті материалдарды уақытылы алуды қамтамасыз етуі тиіс және отырысты өткізу алдында үш жұмыс күні бұрын Министрліктің басшылығы үшін құжаттардың тиісті пакетін жауапты құрылымдық бөлімшеге беруді қамтамасыз етуі тиіс.
      103. Отырысқа әзірленген материалдардың құрамында мыналар болуы тиіс:
      1) қаралуға жататын мәселеге жауапты мемлекеттік органның анықтамасы;
      2) презентациялы материалдар (қажет болған жағдайда);
      3) Министрмен және жетекшілік ететін министрдің орынбасарымен келісілген Министрліктің ұстанымын көрсетумен анықтама;
      4) хаттамалық шешімге ұсыныстар;
      5) ВАК отырысына шақырылған қатысушылардың тізімі;
      6) Министрмен келісілген баяндама (егер қаралатын мәселе бойынша Министр баяндамашы болса).
      Егер материалдарды толық емес және уақытылы берілмеген болса мәселе ВАК отырысына шығарылмайды. Отырысты өткізу тәртібін бұзғаны үшін, қаралып отырған мәселе бойынша бекітілген Министрліктің құрылымдық бөлімшесіне жауапкершілік жүктеледі.
      104. Министрлік ВАК отырысын өткізу мерзіміне дейін бір күн бұрын ВАК мүшелеріне шақыртуларды және отырыста қаралатын мәселелердің үлестірмелік материалдарын жолдайды.
      105. Министрлікте келісу рәсімінен өткеннен кейін, Министрліктің басшылығы бұрыштама қойған хаттаманың жобасы ВАК басшысына қол қоюға жолданады.
      ВАК басшысы хаттамаға қол қойғаннан кейін Министрлік хаттаманың көшірмесін ВАК мүшелеріне және қаралған мәселелер құзыретіне жататын мемлекеттік органдарға жолданады.
 

16. Орындалуын бақылау

      106. Тапсырмаларды уақытылы орындауға бақылауды ұйымдастыру «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына, «Әкімшілік рәсімдер туралы»«Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі» Заңдарға, «Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жолдауының жобасын дайындау, келісу және Қазақстан Республикасы Президентінің қарауына ұсыну, Қазақстан Республикасы Президентінің актілері мен тапсырмаларының жобаларын дайындау, келісу, қол қоюға ұсыну, Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жолдауын іске асыру, Қазақстан Республикасы Президентінің актілері мен тапсырмаларының орындалуын бақылауды жүзеге асыру және Қазақстан Республикасы Президентінің нормативтік құқықтық жарлықтарына мониторинг жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 27 сәуірдегі № 976 Жарлығына, сондай-ақ өзге нормативтік құқықтық актілер мен осы Регламентке сәйкес жүзеге асырылады.
      107. Министрліктің бақылау жүйесін мыналар құрайды:
      1) Министр – Министрліктің қызметіне жалпы басшылық пен бақылауды жүзеге асырады, оның ішінде бақылау құжаттарын уақытылы және сапалы орындауға;
      2) Министрдің бірінші орынбасары, министрдің орынбасарлары жетекшілік ететін жұмыс бағыттары бойынша Қазақстан Республикасы Президентінің актілері мен тапсырмаларын сапалы орындауды қамтамасыз етеді.
      3) Көрсетілген лауазымды тұлғаларға Қазақстан Республикасы Президентінің актілері мен тапсырмаларын, сондай-ақ өзге бақылау құжаттарын уақытылы және сапалы орындау үшін дербес жауапкершілікте болады.
      4) Жауапты хатшы (не жауапты хатшының өкілеттіктерін жүзеге асыратын лауазымды тұлға) – Министрлік басшылығының тапсырмаларын орындау бойынша аппарат жұмысын ұйымдастыруға жауапты, орындаушылық тәртіпті сақтауға бақылауды жүзеге асырады, бақылау құжаттарын уақытылы орындау мақсатында бөлімшелердің тиімді өзара іс-қимыл жасасуын қамтамасыз етеді, Министрліктің бірінші басшысының алдында аппараттың жұмысын ұйымдастыру, бөлімшелердегі еңбек және орындаушылық тәртіпті сақтау үшін дербес жауапты болады.
      5) Құрылымдық бөлімшелердің басшылары – өздері басқаратын бөлімшелерде құжаттардың орындалуына бақылауды жүзеге асырады, бақылау құжаттарының орындау мерзімдерін бұзған немесе оларды сапасыз орындаған өз қызметкерлерін тәртіптік жауапкершілікке тарту жөнінде ұсыныстар енгізеді, сеніп тапсырған құрылымдық бөлімшелердің жұмысы үшін Министрлік басшылығының алдында дербес жауапты болады.
      6) Құжаттамалық қамтамасыз ету қызметінің басшысы – құжаттарды уақытылы тіркеу және бақылауға қою жөніндегі жұмысты қамтамасыз етеді, Министрлік басшылығының бұрыштамасын ескере отырып, оларды орындау мерзімдерін белгілейді, орындаушылық тәртіптің мониторингін жүзеге асырады, Министрліктің басшылығына бақылау құжаттары мен оларды орындау мерзімдерінің жақындағаны жөнінде еске салулар тізбесін тарату арқылы (апта сайын) келіп түскен бақылау құжаттары мен оларды орындау мерзімдері туралы хабарлайды, іс жүргізуге және ішкі бақылауға жауапты құрылымдық бөлімшелер қызметкерлерінің жұмысын үйлестіреді, іс жүргізуді ұйымдастыру және құжаттамалық қамтамасыз ету қызметінің жұмысына дербес жауапты болады, өз құзыреті шегінде бақылау тапсырмаларының мерзімдерін бұзған немесе оларды сапасыз орындаған бөлімшелер басшыларын, сондай-ақ Министрлік қызметкерлерін жауапкершілікке тарту туралы ұсыныстар енгізеді;
      7) Құжаттамалық қамтамасыз ету қызметі – бақылау құжаттарының орындалу мерзімдері мен өтуіне, орындаушылық тәртіптің жай-күйіне, тіркеуге, құжаттарды бақылауға қоюға, орындалған құжаттарды бақылаудан алуға, Министрліктің басшылығы мен бөлімшелерге бақылау тапсырмаларының тізбесін әзірлеуге және оларды орындау мерзімдері туралы еске салуларды бағыттауға бақылауды жүзеге асырады, құжаттарды бақылауға қою дұрыстығына және бақылаудан алуға, бақылау құжаттарын орындау мерзімдерін орнату мен ауыстыруға жауапты болады.
      8) Бақылауға мынадай, оның ішінде құпия құжаттар қойылады:
      9) Министрлікке тапсырма берілетін Қазақстан Республикасы Президентінің актісі немесе актісінің тармақтары;
      10) халықаралық іс-шаралар мен өңірлік іссапарлардың қорытындылары бойынша берілген Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмалары немесе тапсырмаларының тармақтары;
      Қазақстан Республикасы Президентінің қатысуымен өткен кеңестердің, мәжілістердің және қоғамдық маңызы бар іс-шаралардың хаттамаларында қамтылған тапсырмалар немесе тапсырмалардың тармақтары;
      11) Қазақстан Республикасы Президентінің жеке тапсырмалары;
      12) қызметтік және өзге құжаттар бойынша «Бақылауға алынды» деген мөртабан болған жағдайда Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмалары немесе тапсырмаларының тармақтары;
      13) Министрлікке берілген тапсырмасы бар Үкіметтің қаулылары, Үкімет мәжілістерінің хаттамалары, Премьер-Министрдің өкімдері;
      14) Премьер-Министрдің, оның орынбасарларының, Президент Әкімшілігі басшыларының, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесі Басшысының орындау мерзімдері көрсетілген немесе бақылауға алу туралы нұсқаулары, «шұғыл», «баяндасын», «ұсыныстар енгізсін» деген белгілері бар Министрлікке берген тапсырмалары (оның ішінде кеңестердің хаттамаларындағы және іс-шаралар жоспарларындағы), сондай-ақ мазмұнынан бақылауға қою қажеттілігі туындайтын тапсырмалар;
      15) Парламент депутаттарының сауалдары және олар бастамашылық еткен Үкіметтің қорытындысы қажет заң жобалары;
      16) олардың мазмұндарынан жауап беру, түсіндіру, қандай да болмасын мәселелер бойынша ұсыныстар енгізу қажеттілігі туындайтын мемлекеттік органдардың хаттары;
      17) жеке тұлғалардың және заңды тұлғалар өкілдерінің өтініштері;
      18) Министрлікке келісу үшін келіп түсетін нормативтік құқықтық актілердің жобалары;
      19) бұйрықтар, хаттамалар, алқа шешімдері, жоспарлы іс-шаралар, Министрлік басшылығының, оның ішінде аппараттық және жедел кеңестерде берген тапсырмалары.
      20) Құпия белгісі бар құжаттарды орындауға бақылауды МҚҚБ жүзеге асырады.
      109. Құжатты бақылауға қойған кезде ҚҚЕАТ және МТДБ қызметкері құжатта «Взято на контроль/Бақылауға алынды» мөртабанын басып және жеке қолын қойып, міндетті түрде ішкі орындау мерзімін көрсете отырып, ол туралы БЭҚАЖ-да белгі қойылады.
      Бақылау құжаттарын бақылаудан алған кезде, ҚҚЕАТ және МТДБ қызметкері «Снято с контроля/Бақылаудан алынды» мөртабанын басып, жеке қолы мен бақылаудан алу мерзімін көрсетеді.
      Осы Регламенттің 137-тармағының 1) – 8) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды бақылаудан алу бақылау құжаттарын ҚҚЕАТ және МТДБ арқылы жолдағаннан кейін немесе құжаттарды қолға алғандығы туралы белгі болған жағдайда кідіріссіз жүзеге асырылады.
      Жоспарлы, хаттамалық іс-шараларды орындау туралы қызметтік жазбалардың көшірмелері басшылық қарағаннан кейін ҚҚЕАТ және МТДБ-на бақылаудан алу үшін жіберіледі.
      110. Бақылау құжаттарын бөлімшелер ҚҚЕАТ және МТДБ қызметкері белгілеген мерзімде, ал нақты мерзім көрсетілмеген жағдайда, құжатты Министрлікте тіркегеннен кейінгі бір айдың мерзімде орындайды.
      111. Министрлікке Қазақстан Республикасы Президентінің актілері орындауға келіп түскенде, үш күндік мерзім ішінде оларды іске асыру бойынша оны орындауды, оның ішінде қажет болған жағдайда Президент Әкімшілігі мен Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесінің лауазымды тұлғаларының қатысуымен мерзімді талқылаумен ұйымдастыру іс-шараларының жоспары құрылады және бекітіледі.
      Орындаушы – ұйымдастыру іс-шаралары жоспарын әзірлеуші ол бекітілгеннен кейін орындаушылардың назарына бір күннің ішінде жеткізеді, сонымен қатар ҚҚЕАТ және МТДБ жауапты қызметкеріне жоспардың тиісті тармақтарын орындау бойынша жауапты құрылымдық бөлімшелердің бекітілгені туралы хабарлайды.
      112. Мемлекет басшысының жеке тапсырмалары Мемлекет басшысының немесе Президент Әкімшілігінің тапсырмасымен өзге жағдай көзделмесе, оған қол қойылған күннен бастап екі аптадан аспайтын мерзімнің ішінде орындалуға жатады.
      Қазақстан Республикасы Президентінің актілері мен тапсырмалары белгіленген орындау мерзімдерінің есебімен мынадай бақылау түрлеріне қойылады:
      1) шұғыл – «өте шұғыл» белгісімен – үш жұмыс күні ішінде, «шұғыл», «жеделдетсін» белгілерімен – он жұмыс күніне дейін;
      2) қысқа мерзімді – он жұмыс күнінен бір айға дейін;
      3) орта мерзімді – бір айдан алты айға дейін;
      4) ұзақ мерзімді – алты айдан артық.
      Көрсетілген тапсырмаларды орындау сапасы мен мерзімі үшін жауапкершілік құрылымдық бөлімшелердің басшыларына жүктеледі.
      113. Құрылымдық бөлімшелер мен ведомстволық бағынысты ұйымдардың басшылары:
      1) тоқсан сайын орындаушылық тәртіптің жай-күйін Мемлекет басшысының тапсырмалары мен актілерін сапалы және уақытылы орындау тұрғысында олардың нәтижелерін құрылымдық бөлімшелердің кеңестерінде талқылай отырып талдайды;
      2) орындаушылық тәртіпті бұзушылықтың әр жағдайы қаралып, тиісті ден қою шаралары қабылданады.
      114. Қазақстан Республикасы Президентінің бақылауға алынған әр тапсырмасы бойынша орындаушылар – Министрліктің жауапты қызметкерлері жинақтау папкасын (іс) қалыптастырады.
      115. Қазақстан Республикасы Президентінің актілерін орындау бойынша құжаттардан тұратын істер Министрліктің құрылымдық бөлімшелерінде оларды толық орындап, бақылаудан алғанға дейін сақталады, кейін олар Министрліктің мұрағатына беріледі.
      116. Қазақстан Республикасы Президентінің актілері мен тапсырмаларында белгіленген тапсырмаларды орындау мерзімдері Мемлекет басшысы тапсырмаларды берген күннен есептеледі.
      Министрлікке тапсырма берілген мәжіліске (кеңеске) қатысқан Министрлік өкілдері тапсырмаларды орындауға мәжілістен (кеңестен) кейін бірден, оларға мәжіліс (кеңес) хаттамасының немесе Қазақстан Республикасы Президентінің қолы қойылған тапсырманың келіп түсуін күтпестен кірісуге міндетті.
      Қазақстан Республикасы Президентінің актілері мен тапсырмаларын орындау Қазақстан Республикасы Президентінің актілері мен тапсырмаларында көрсетілген мерзімдерде қамтамасыз етіледі.
      Егер «Бақылауға алынды» мөртабаны бар тапсырмаларда мерзімдер белгіленбесе, олар бір ай мерзімде Президент Әкімшілігіне ақпарат енгізе отырып, орындалады. Өзге жағдайларда ақпарат Президент Әкімшілігінің қосымша сұрауына сәйкес белгіленген тәртіпте ұсынылады.
      Президент Әкімшілігінен келіп түскен актіде немесе тапсырмада мәселені мемлекеттік органдармен және ұйымдармен бірлесіп қарау көзделген болса, ақпаратты қорытындылау және Президент Әкімшілігіне ұсынуға актіде немесе тапсырмада бірінші көрсетілген немесе атауының жанында «жинақтау» белгісі қойылған мемлекеттік органның (ұйымның) басшысы жауапты болып табылады.
      Министрдің немесе оның міндетін атқарушы адамның шешімімен қажет болған жағдайда Мемлекет басшысының актілері мен тапсырмаларын іске асыру бойынша ішкі ведомстволық іс-шаралар жоспарлары (жол карталары) бекітіледі.
      Министрлік Қазақстан Республикасы Президентінің актілері мен тапсырмаларын бірлесіп орындаушы орган ретінде белгіленген жағдайларда, өз ұсыныстарын жинақтауды жүзеге асыратын мемлекеттік органға (ұйымға) мынадай бақылауға қойылған актілер мен тапсырмаларды орындау кезінде:
      1) шұғыл бақылау, «өте шұғыл» белгісімен – тапсырма келіп түскен күннен кейінгі бір жұмыс күні ішінде, «шұғыл», «жеделдетсін» белгілерімен – тиісті тапсырмамен өзге жағдай көзделмесе, үш жұмыс күні ішінде;
      2) қысқа мерзімді бақылау, тиісті тапсырмамен өзге жағдай көзделмесе, белгіленген орындау мерзіміне дейінгі бес жұмыс күнінен кешіктірмей;
      3) орта мерзімді бақылау, тиісті тапсырмамен өзге жағдай көзделмесе, белгіленген орындау мерзіміне дейінгі он жұмыс күнінен кешіктірмей;
      4) ұзақ мерзімді бақылау, тиісті тапсырмамен өзге жағдай көзделмесе, белгіленген орындау мерзіміне дейінгі жиырма жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.
      Қазақстан Республикасы Президентінің актілері мен тапсырмаларын орындау барысы туралы есептік ақпарат Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 27 сәуірдегі № 976 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жолдауының жобасын дайындау, келісу және Қазақстан Республикасы Президентінің қарауына ұсыну, Қазақстан Республикасы Президентінің актілері мен тапсырмаларының жобаларын дайындау, келісу, қол қоюға ұсыну, Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жолдауын іске асыру, Қазақстан Республикасы Президентінің актілері мен тапсырмаларының орындалуын бақылауды жүзеге асыру және Қазақстан Республикасы Президентінің нормативтік құқықтық жарлықтарына мониторинг жүргізу қағидаларына (бұдан әрі - Қағидалар) 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мәліметтерді қамтиды.
      117. Мемлекет басшысының және Президент Әкімшілігі басшылығының Премьер-Министрдің, оның орынбасарлары мен Премьер-Министр Кеңсесі Басшысының бұрыштамалары қойылған бақылау тапсырмалары егер тапсырмаларда өзге мерзімдер белгіленбесе, Мемлекет басшысы және (немесе) Президент Әкімшілігі басшылығы тапсырмасы берілген күннен кейінгі 20 күндік мерзім ішінде орындалады.
      118. Парламент депутаттарының Премьер-Министрдің немесе оның орынбасарының бұрыштамалары қойылған сауалдары егер тапсырмада өзге мерзімдер белгіленбесе, Премьер-Министр Кеңсесінде сауалды тіркеу күнінен кейінгі 20 күндік мерзімнен кешіктірмей қаралады.
      119. Премьер-Министрдің, оның орынбасарларының және Премьер-Министр Кеңсесі Басшысының тапсырмаларында өзге мерзімдер көзделмесе, тапсырма берілген күннен кейінге бір айлық мерзімнен кешіктірмей орындалады.
      120. Мәтінінде «шұғыл» немесе «жеделдетсін» белгілері бар тапсырмалар 10 күннің ішінде орындалады және орындаушымен қол қою үшін бөлімше басшысына орындау үшін белгіленген мерзімнің өтуіне 4 күн қалғанда, министрдің жетекшілік ететін орынбасарына бұрыштама немесе қол қою үшін 3 күн қалғанда, Министрге, Жауапты хатшыға қол қоюға – 2 күн қалғанда ұсынылады.
      Орындау мерзімі 10 күннен аз тапсырмалар орындаушымен министрдің бірінші орынбасарына, министрдің жетекшілік ететін орынбасарына, Жауапты хатшыға белгіленген орындау мерзімінің аяқталуына дейін 1 күн қалғанда, ал бірлесіп орындаушылар жинақтауды жүзеге асыратын бөлімшеге өз ұсыныстарын кем дегенде 2 күн қалғанға дейін енгізеді. Оларға Министр қол қойған жағдайда – үш күн қалғанда.
      121. Министрлік бірлесіп орындаушы болып анықталған бақылау құжаттары келіп түскенде, жауапты орындаушы болып табылатын бөлімше жинақтау жүктелген мемлекеттік органға өз ұсыныстарын ол үшін белгіленген мерзімнің өтуіне кем дегенде 3 күн қалғанда, ал орындау мерзімдері 5 күннен аз тапсырмалар бойынша тапсырма электрондық түрде келіп түскен күннен кейінгі бір жұмыс күнінің ішінде енгізеді.
      122. Бақылау құжаттарын бірнеше бөлімшелер орындаған кезде, атауының жанында «жинақтау» белгісі қойылған немесе тапсырмада бірінші көрсетілген бөлімше жауапты болып табылады, ол орындау мерзімін ауыстыру туралы ұсыныс енгізеді.
      123. Тапсырманы бірлесіп орындаушылар жинақтауды жүзеге асыратын бөлімшеге өз ұсыныстарын белгіленген тапсырманы орындау мерзімі өткенге дейінгі 3 күннен кешіктірмей енгізеді.
      124. Қазақстан Республикасы Президенті актілерінің және (немесе) тапсырмаларының тармақтарын белгіленген мерзімде орындау мүмкін болмаса, Министрлік алдын ала, бірақ белгіленген мерзімге дейінгі бір күннен кешіктірмей Президент Әкімшілігіне орындаудың ағымдағы жағдайы, орындау мерзімін ұзарту немесе оны орта мерзімді не ұзақ мерзімді бақылауға ауыстыру қажеттілігінің дәйектелген негіздемесімен немесе орындаудың нақты мерзімін, әзірлеуші мемлекеттік органның нақты жауапты саяси мемлекеттік қызметкерлерін, сондай-ақ бірлесіп орындаушы мемлекеттік органдар мен ұйымдардың жауапты тұлғаларын міндетті түрде көрсете отырып хат енгізеді.
      125. Қазақстан Республикасы Президентінің актілері және (немесе) тапсырмаларының тармақтарын орындау мерзімдерін ұзартуға, оның ішінде оларды орта мерзімді және ұзақ мерзімді бақылауға ауыстыруға Президент әкімшілігінің құрылымдық бөлімшесінің сараптамалық қорытындысының негізінде Президенттің немесе Президент Әкімшілігі Басшысының шешімі бойынша бір рет жол беріледі.
      126. Актілердің және (немесе) тапсырмалардың тармақтарын орындау мерзімдерін қайта ұзартуға ерекше жағдайларда Қазақстан Республикасы Президентінің немесе Президент Әкімшілігі Басшысының шешімі бойынша саяси мемлекеттік қызметшілер мен ұйымдардың жауапты лауазымды тұлғаларының тәртіптік жауапкершілігі мәселесін қараумен жол беріледі.
      127. Президент Әкімшілігіне Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінің және (немесе) тапсырмаларының тармақтарын орындау мерзімдерін ұзарту туралы ұсыныстарды екі реттен артық енгізген жағдайда, мемлекеттік органдардың (ұйымдардың) бірінші басшыларын жазалау туралы мәселе қаралады.
      128. Қазақстан Республикасы Президентінің жеке тапсырмаларын орындау мерзімдерін ұзарту тек Қазақстан Республикасы Президентімен жүзеге асырылады.
      129. Актілердің және (немесе) тапсырмалардың тармақтарын бақылаудан алу үшін мыналар негіздеме болады:
      1) толық және сапалы орындау;
      2) пайда болған объективті жағдайларға байланысты орындаудың мүмкін болмауы.
      130. . Актілердің және (немесе) тапсырмалардың тармақтарын бақылаудан алу үшін орындалуына жауапты мемлекеттік органның (ұйымның) бірінші басшысы Президент Әкімшілігіне орындау нәтижелерін немесе пайда болған объективті жағдайларға байланысты орындаудың мүмкін болмауын көрсете отырып хат енгізеді.
      131. Қазақстан Республикасы Президенті актілерінің және (немесе) тапсырмаларының тармақтарын бақылаудан алуды әзірлеуші мемлекеттік органның (ұйымның) ұсынысы бойынша Президент Әкімшілігінің тиісті құрылымдық бөлімшесінің сараптамалық қорытындысының негізінде Қазақстан Республикасының Президенті, Президент Әкімшілігінің Басшысы немесе ол өкілеттік берген Президент Әкімшілігі Басшысының орынбасары жүзеге асырады.
      132. Қазақстан Республикасы Президентінің жеке тапсырмаларын бақылаудан алуды тек Қазақстан Республикасының Президенті жүзеге асырады.
      133. Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінің және (немесе) тапсырмаларының тармақтарын Министрлік бақылаудан оны тек Қазақстан Республикасының Президенті, Президент Әкімшілігінің Басшысы немесе ол өкілеттік берген Президент Әкімшілігі Басшысының орынбасары бақылаудан алғаннан кейін алады. Егер өзге бақылау құжатын белгіленген мерзімде орындау мүмкін болмаса, Министрдің және (немесе) Жауапты хатшының атына міндетті түрде кешіктіру себептерін, нақты орындау мерзімдерін көрсете отырып, оны орындау мерзімін ұзарту туралы қызметтік жазба енгізіледі.
      Өзге бақылау құжаттарының орындау мерзімдерін ұзартуға тек ерекше жағдайларда ғана жол беріледі, бұл ретте, бір мезгілде орындау мерзімдерін ауыстыруға кінәлі қызметкерлерді тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы мәселе қаралады.
 

17. Министрліктің қызметін

бұқаралық ақпарат құралдарында жария ету

      134. Бұқаралық ақпарат құралдарымен (бұдан әрі - БАҚ) жұмысты ұйымдастыру, әзірлеу, өткізу және баспасөз конференцияларын, брифингтерді, дөңгелек үстелдерді және БАҚ-та семинарларды мүдделі құрылымдық бөлімшелерімен ұсынылған материалдардың негізінде Министрліктің Баспасөз қызметі жүзеге асырады.
      135. Жыл сайын Министрліктің Баспасөз қызметі Медиа-жоспар әзірлейді, ол Жауапты хатшының бұйрығымен бекітіледі.
      136. Интернет-ресурста ақпаратты орналастыру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру Министрліктің Баспасөз қызметімен жүзеге асырылады.
      137. Құрылымдық бөлімшелермен әзірленген және тиісінше Президентпен, Парламентпен, Үкіметпен, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрімен, оның орынбасарларымен, Президент Әкімшілігі басшылығымен және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесімен, Министрмен (ішкі бұйрықтар мен мемлекеттік құпияларды қамтитын нормативтік құқықтық актілерді қоспағанда) бекітілген барлық нормативтік құқықтық актілер Министрліктің интернет-ресурсында мемлекеттік және орыс тілдерінде қабылданғаннан кейінгі 5 күннен кешіктірмей міндетті түрде орналастырылуға жатады.
      138. Заң жобасын әзірлеуші болып табылатын құрылымдық бөлімше заңнамалық актіге қол қойылған күннен кейінгі жеті жұмыс күнінің ішінде өзінің интернет-ресурсында мемлекеттік және орыс тілдерінде, қажет болған жағдайда өзге тілдерде нақты мақсаттар, әлеуметтік-экономикалық және (немесе) құқықтық салдары, сондай-ақ заңның болжамды тиімділігі туралы ақпарат қамтылған баспасөз мәлімдемесін орналастырады.
      Бұл ретте, әзірлеуші - құрылымдық бөлімше мерзімдерде аталған баспасөз мәлімдемесінің көшірмесін оны құқықтық ақпараттың автоматтандырылған жүйесінде орналастыру үшін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне жолдайды.
      139. Қаулы жобасын әзірлеуші - құрылымдық бөлімше кадр жөніндегі және ұйымдастыру сипатындағы қаулыларды қоспағанда, Кеңсемен тарату барысында жолданған Үкімет қаулыларының расталған көшірмелерін алғаннан кейінгі жеті жұмыс күнінің ішінде өзінің интернет-ресурсында мемлекеттік және орыс тілдерінде, қажет болған жағдайда өзге тілдерде нақты мақсаттар, әлеуметтік-экономикалық және (немесе) құқықтық салдары, сондай-ақ Үкіметтің мемлекеттік құпияларды және (немесе) қызметтік ақпаратты қамтитын қаулыларды қоспағанда әзірлеушісі болған Үкімет қаулысының болжамды тиімділігі туралы ақпарат қамтылған баспасөз мәлімдемесін орналастырады.
      Бұл ретте, әзірлеуші мемлекеттік орган көрсетілген мерзімдерде аталған баспасөз мәлімдемесінің көшірмесін құқықтық ақпараттың автоматтандырылған жүйесінде орналастыру үшін Әділет министрлігіне жолдайды.
      140. Министрліктің қызметін бұқаралық ақпарат құралдарында және Министрліктің интернет-ресурсында тұрақты негізде жария ету мақсатында құрылымдық бөлімшелер Министрліктің Баспасөз қызметіне жоспарланып отырған іс-шаралар (кеңестер, дөңгелек үстелдер, кездесулер, брифингтер) туралы ай сайын ақпарат беруі тиіс. Жоспардан тыс іс-шаралар өткізген жағдайда, іс-шараны өткізуге дейінгі 2 тәуліктен кешіктірмей.
      141. Нормативтік құқықтық актілерді интернет-ресурста уақытылы орналастыру және ақпаратты Министрліктің Баспасөз қызметіне уақытылы ұсыну үшін жауапкершілік құрылымдық бөлімшелердің басшыларына жүктеледі.
      142. Құрылымдық бөлімшелермен нормативтік құқықтық актілерді интернет-ресурста уақытылы орналастыруға ай сайын мониторингті Министрліктің Баспасөз қызметі жүзеге асырады.
 

18. Министрдің дербес блогының қызметін қамтамасыз ету тәртібі

      143. Министрдің блогына келіп түскен сұрақтарды жариялау мен жауаптарды орналастыруға Министрліктің Баспасөз қызметі жауапты болып табылады.
      144. Сұрақтар, түскен күннен кейінгі 2 тәуліктен кешіктірілмей, тиістілігі бойынша жауаптарды уақытылы және сапалы әзірлеу үшін Министрдің бірінші орынбасары, министрдің орынбасарларының бұрыштамасымен Министрліктің құрылымдық бөлімшелеріне (қағаз және электронды түрде) бағытталады.
      145. Түсіндіру сипатындағы, сонымен қатар пысықтауға қайтарылған жауаптар құрылымдық бөлімшелермен 3 жұмыс күні ішінде әзірленеді. Қосымша зерделеуді немесе тексеруді талап ететін сұрақтарға жауаптар 10 жұмыс күні ішінде, кейбір жағдайларда атқарушы биліктің жергілікті органдарынан ақпарат қажет болғанда 20 жұмыс күні ішінде ұсынылады. Барлық жауаптар Баспасөз қызметінің электрондық мекенжайларына құрылымдық бөлімше басшысының бұрыштамасымен ұсынылады.
      146. Жауаптарды сапасыз әзірлеген жағдайда, Министрдің Баспасөз қызметі жауапты тиісті құрылымдық бөлімшеге пысықтауға қайтарады. Пысықтауға қайтарылған жауаптар да құрылымдық бөлімше басшысының бұрыштамасымен ұсынылады.
      147. Министрдің блогына жауаптарды сапалы және уақытылы әзірлемегені үшін дербес жауапкершілік құрылымдық бөлімшенің басшысына жүктеледі.
      148. Келісу рәсімінен кейін жауаптар Министрліктің Баспасөз қызметінің жауапты маманы Министрдің дербес блогына орналастырады.
 

19. Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау

      149. Министрлікте жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қабылдау, тіркеу және есепке алу «Әкімшілік рәсімдер туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және «Қазақстан Республикасының орталық және жергілікті атқарушы органдарының жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдауын ұйымдастыру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 4 қыркүйектегі № 974 қаулысына сәйкес жүзеге асырылады.
      150. Келіп түскен өтініштердің есебі Министрлікте қалған құжаттардан бөлек БЭҚАЖ электрондық базасында жүргізіледі.
      151. Министрдің, Жауапты хатшының, Министрдің бірінші орынбасарының, министрдің орынбасарларының азаматтарды қабылдауы Министрдің бұйрығымен бекітілетін Министрлікте азаматтарды қабылдау кестесіне сәйкес ұйымдастырылады.
      152. Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін есепке алу Қазақстан Республикасы Бас прокурорының 2011 жылғы 16 қарашадағы № 109 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілердi мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7315 тіркелген) бекітілген Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін есепке алу ережесінің талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.
 


Қазақстан Республикасы
Өңірлік даму
министрлігінің
Регламентіне қосымша

КЕЛІСУ ПАРАҒЫ
«жоба бойынша»

      Жоба: ________________________________________________________
      ______________________________________________________________
      Әзірлеуші:__________________________________________________________
      құрылым бөлімше:______________________________________________
      Орындаушының Т.А.Ә. және тел.:________________________________
 
 

р/н №

Берілген күні

Құрылымдық бөлімше

Т.А.Ә., қолы, күні

Ескертпе


       Жауапты хатшы _______________________________________________
                                         (қолы, күні)
      Министрдің орынбасары ________________________________________
                                          (қолы, күні)
      Министрдің бірінші орынбасары ________________________________
                                         (қолы, күні)
 

Об утверждении Регламента Министерства регионального развития Республики Казахстан

Приказ Министра регионального развития Республики Казахстан от 30 мая 2014 года № 153/ОД. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 июня 2014 года № 9546. Утратил силу приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 мая 2016 года № 223

      Сноска. Утратил силу приказом Министра национальной экономики РК от 27.05.2016 № 223.

      В соответствии с пунктом 1 статьи 9-1 Закона Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года «Об административных процедурах», ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Утвердить прилагаемый Регламент Министерства регионального развития Республики Казахстан.
      2. Юридическому департаменту Министерства регионального развития Республики Казахстан (Э. Ибраева) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и его официальное опубликование в информационно-правовой системе «Әділет» и в официальных средствах массовой информации.
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ответственного секретаря Министерства регионального развития Республики Казахстан А. Кабикенова.
      4. Настоящий приказ вводится в действие со дня государственной регистрации и подлежит официальному опубликованию.
 
 

      Министр

Б. Жамишев


УТВЕРЖДЕН
приказом Министра
регионального развития
Республики Казахстан
от 30 мая 2014 года
№ 153/НҚ

Регламент Министерства регионального развития Республики Казахстан

1. Общие положения

      1. Настоящий Регламент Министерства регионального развития Республики Казахстан (далее – Регламент) устанавливает общие правила деятельности Министерства регионального развития Республики Казахстан (далее – Министерство) в процессе выполнения возложенных на него функций в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Положением о Министерстве, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2013 года № 109 (далее – Положение о Министерстве) и иными нормативными правовыми актами.
      2. Требования, установленные Регламентом, распространяются на всех работников центрального аппарата Министерства, его ведомств и их территориальных подразделений, подведомственных организаций.
      3. Организация и ведение несекретного делопроизводства, прием, обработка и распределение корреспонденции, в том числе ведение электронного документооборота определяются Регламентом в соответствии с требованиями Законов Республики Казахстан от 24 марта 1998 года «О нормативных правовых актах», от 27 ноября 2000 года «Об административных процедурах», от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», от 7 января 2003 года №370 «Об электронном документообороте и электронной цифровой подписи», Указом Президента Республики Казахстан от 27 апреля 2010 года № 976 «Об утверждении Правил подготовки, согласования, представления на подпись проектов актов и поручений Президента Республики Казахстан, осуществления контроля за исполнением актов и поручений Президента Республики Казахстан и проведения мониторинга нормативных правовых указов Президента Республики Казахстан», Регламентом Правительства Республики Казахстан утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2002 года № 1300 (далее – Регламент Правительства), Типовыми правилами документирования и управления документацией в государственных и негосударственных организациях, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2011 года № 1570 и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
      Организация и ведение секретного делопроизводства осуществляется Управлением защиты государственных секретов (далее – УЗГС) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 15 марта 1999 года «О государственных секретах».
      Организация и проведение международных мероприятий на межправительственном и межведомственном уровнях, заседаний совместных межправительственных комиссий (комитетов, советов) и их подкомиссий (подкомитетов, рабочих групп) по сотрудничеству с зарубежными странами, а также реализации договоренностей межправительственного и межведомственного уровня осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 2010 года № 1190 «Об утверждении Правил организации и проведения международных мероприятий на межправительственном и межведомственном уровнях, заседаний совместных межправительственных комиссий (комитетов, советов) и их подкомиссий (подкомитетов, рабочих групп) по сотрудничеству с зарубежными странами, а также реализации договоренностей межправительственного и межведомственного уровня».
 

2. Планирование работы

      4. Свою деятельность Министерство осуществляет в соответствии с Положением Министерства, стратегическими и программными документами комплексного развития страны, стратегическим и операционным планом Министерства, Меморандумом между Премьер - Министром Республики Казахстан и Министром регионального развития Республики Казахстан (далее – Меморандум).
      5. Стратегический план Министерства разрабатывается на пятилетний период в соответствии с Системой государственного планирования, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827.
      6. Операционный план разрабатывается ежегодно в реализацию стратегического плана, утверждается приказом Ответственного секретаря и по итогам мониторинга операционного плана ежегодно составляется отчет Министерства о ходе реализации стратегического плана.
      7. Координация работы по реализации, мониторингу, анализу, корректировке мероприятий и ежегодному утверждению стратегического и операционного планов, Меморандума, а также составлению отчета Министерства, осуществляется Департаментом стратегического планирования и анализа (далее – ДСПА).
      8. Ответственность за своевременное и качественное выполнение плановых мероприятий предусмотренных Стратегическим, Операционным планами и Меморандумом на соответствующий год, несут руководители структурных подразделений, ведомств и их территориальных подразделений.
 

3. Порядок планирования, подготовки и проведения заседаний коллегии

      9. Порядок планирования, подготовки и проведения заседаний коллегии Министерства и контроля за исполнением ее решений определяется Министром в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года «Об административных процедурах» и иных нормативных правовых актов и настоящим Разделом.
      10. Заседания коллегии Министерства проводятся на государственном и русском языках в соответствии с планом работы коллегии. Число рассматриваемых на заседаниях коллегии вопросов не ограничено.
      В случае необходимости по решению Министра могут проводиться внеочередные заседания коллегии.
      11. Заседание коллегии считается правомочным, если в нем принимают участие не менее двух третей от общего числа членов коллегии.
      Члены коллегии участвуют в заседаниях без права замены.
      Численный и персональный состав коллегии утверждается Министром из числа руководителей структурных подразделений Министерства.
      12. Вопросы исполнения поручений Главы государства, Администрации Президента и Канцелярии Премьер – Министра Республики Казахстан рассматриваются не реже чем раз в квартал.
      13. Решение коллегии принимается большинством голосов присутствующих членов коллегии, оформляется в форме протокола на гербовом бланке на государственном языке (в случае необходимости прикладывается вариант на русском языке).
      На заседании колегии ведется аудиозапись, при необходимости видеозапись.
      На официальном интернет – ресурсе Министерства в обязательном порядке размещается информация об итогах работы коллегии Министерства.
 

4. Организация работы совещаний

      14. С целью оперативного руководства деятельностью Министерства не реже одного раза в месяц под председательством Министра проводятся аппаратные совещания.
      По поручению Министра аппаратные совещания могут проводиться под председательством Первого заместителя министра или Ответственного секретаря.
      На аппаратных совещаниях обсуждаются вопросы своевременности исполнения плановых мероприятий и контрольных поручений, рассмотрения обращений граждан, работы с кадрами, организации нормотворческой деятельности и другие текущие вопросы, связанные с обеспечением надлежащей деятельности Министерства. Решения, принятые на аппаратном совещании, оформляются протоколом.
      Контроль за исполнением решений аппаратного совещания осуществляет Департамент управления персоналом (кадровая служба) (далее – ДУП (КС), который при необходимости запрашивает необходимую информацию в целях проведения сверки отчетных данных, представленных руководителями подразделений.
      Организация проведения аппаратных совещаний под председательством Министра, в том числе оповещение участников, подготовка материалов, ведение протокола и другое, осуществляются ДУП (КС).
      15. Оперативные совещания проводятся по мере необходимости, при этом порядок организации их проведения аналогичен порядку организации проведения аппаратных совещаний. Время, круг участников определяются в каждом конкретном случае председательствующим, который проводит совещание.
      Организация проведения оперативных совещаний под председательством Министра, в том числе оповещение участников, подготовка материалов, ведение протокола и другое, осуществляются ДУП (КС), либо подразделением, инициировавшим совещание.
      16. Совещание по контролю за реализацией поручений Главы государства с оформлением соответствующих протоколов проводятся под председательством Ответственного секретаря.
 

5. Организация работы подразделений

      17. Организация работы департаментов, самостоятельных управлений Министерства обеспечивается непосредственно их руководителями.
      18. Положения о департаментах, самостоятельных управлениях, курируемых Министром, Первым заместителем министра, заместителями министра, утверждаются Ответственным секретарем по согласованию с Министром.
      Положения о департаментах, самостоятельных управлениях, курируемых Ответственным секретарем, утверждаются им без согласования с Министром.
 

6. Взаимодействие с ведомствами и их территориальными органами, подведомственными организациями

      19. Министерство осуществляет общее руководство и координацию деятельности ведомств и их территориальных органов, подведомственных организаций и определяет основные направления развития в соответствии с документами Системы государственного планирования.
      20. В повседневной деятельности ведомства подотчетны Первому заместителю министра, курирующим заместителям министра, и осуществляют свою деятельность в соответствии с задачами, поставленными документами Системы государственного планирования, нормативными правовыми актами Республики Казахстан и поручениями Министра.
      21. Документы, адресованные государственным органам и иным организациям, независимо от форм собственности, а также гражданам по их обращениям непосредственно в адрес ведомства готовятся и подписываются руководителем (либо лицом, исполняющим обязанности руководителя) ведомства, в соответствии с компетенцией.
      22. Руководители ведомств вносят предложения по улучшению организации работы в соответствующих сферах деятельности.
      23. Ведомства могут обращаться в адрес Правительства Республики Казахстан только при наличии согласия (визы на письме ведомства) Министра, а также самостоятельно при ответах на прямые поручения в их адрес руководства Правительства или Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.
      24. Деятельность подведомственных организаций, в первую очередь, ориентирована на достижение стратегических целей Министерства. Соответствующие направления деятельности Министерства находят отражение в структуре подведомственных организации и в их планах развития.
      Курирующие заместители министра или руководители структурных подразделений, координирующих деятельность подведомственных акционерных обществ, входят в состав совета директоров.
      25. Взаимодействие Министерства с подведомственными организациями осуществляется в соответствии с действующим законодательством и обеспечивается структурными подразделениями, согласно закреплению подведомственных организаций за структурными подразделениями, утверждаемому Ответственным секретарем.
      26. Вопросы командирования, предоставления отпусков руководителям ведомств и их заместителям необходимо согласовывать Ответственным секретарем путем внесения служебной записки с визами Первого заместителя министра или курирующих заместителей.
 

7. Оформление, прохождение, рассмотрение входящей, исходящей и служебной корреспонденции

      27. Рассмотрение и прохождение входящей, исходящей и служебной корреспонденции и иных служебных документов в Министерстве осуществляется в соответствии с законами Республики Казахстан «Об административных процедурах», «О порядке рассмотрения обращений физических лиц и юридических лиц», «О языках», другими нормативными правовыми актами и ведомственными приказами, регламентирующими работу по делопроизводству в органах и учреждениях Министерства, а также Регламентом.
      Работа по регистрации корреспонденции и контролю исполнения документов осуществляется посредством Единой системы электронного документооборота (далее – ЕСЭДО).
      Порядок и условия организации электронного документооборота по ЕСЭДО не распространяются на документы, содержащие государственные секреты Республики Казахстан.
      28. Порядок и условия организации электронного документооборота в Министерстве определяются в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», Правилами электронного документооборота государственных органов Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2004 года № 430, а также Регламентом.
      29. Ответственность за ведение делопроизводства (учет, сохранность и своевременное прохождение документов, контроль за их исполнением) и состояние ЕСЭДО в подразделениях возлагается на их руководителей. В подразделениях определяется конкретный специалист, на которого возлагается персональная ответственность за прохождение документов и надлежащее их хранение.
      Делопроизводство в приемных Министра, Первого заместителя министра, заместителей министра, Ответственного секретаря, ведется специалистами приемных, на которых возлагается персональная ответственность за прохождение документов и надлежащее их хранение.
      Координацию работы специалистов подразделений и приемных Министра, Первого заместителя министра, заместителей министра, Ответственного секретаря, по ведению делопроизводства и электронного документооборота осуществляет Управление документационного обеспечения, информационных технологий и развития государственного языка (далее – УДОИТ и РГЯ).
      30. Входящая корреспонденция, за исключением корреспонденции из Администрации Президента, Парламента и Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, принимается Министерством в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов.
      Корреспонденция, поступающая из Администрации Президента, Парламента и Канцелярии Премьер - Министра Республики Казахстан, принимается в рабочие дни до 20.00 часов, в субботние - до 14.00 часов.
      Прием входящей корреспонденции в праздничные и выходные дни осуществляется посредством дежурства работников по отдельному графику, утверждаемому Ответственным секретарем.
      31. Документы, подготовленные государственными органами во исполнение срочных поручений (со сроком исполнения до 10 календарных дней), принимаются в течение рабочего дня, при предъявлении документа, подтверждающего срочность (копии актов и поручений Президента Республики Казахстан, Администрации Президента, Премьер - Министра, его заместителей, Руководителя Канцелярии Премьер - Министра Республики Казахстан).
      32. Документооборот (кроме нормативных правовых актов) между государственными органами осуществляется только на государственном языке. В случае необходимости можеть быть приложен вариант на русском языке.
      Корреспонденция оформляется на гербовом (фирменном) бланке на государственном языке. При неисполнении данного требования, документ возвращается исполнителю.
      Документы, поступившие от государственных органов, содержат следующие обязательные реквизиты:
      1) исходящий номер и дату;
      2) ссылку на соответствующие акты и поручения Президента, Администрации Президента, Парламента, Правительства и Премьер -Министра, его заместителей и Руководителя Канцелярии Премьер - Министра Республики Казахстан, а также при ответе на запрос государственного органа – номер и дату запроса;
      3) подпись первого руководителя государственного органа, его заместителей либо Ответственного секретаря (либо должностного лица, осуществляющего полномочия Ответственного секретаря);
      4) фамилию исполнителя и номер его телефона.
      Входящая корреспонденция, оформленная с нарушением требований Регламента, не принимается и (или) возвращается УДОИТ и РГЯ в тот же день соответствующему государственному органу, местным исполнительным органам, государственным учреждениям и хозяйствующим субъектам, кроме корреспонденции Администрации Президента, Парламента и Канцелярии Премьер - Министра Республики Казахстан.
      Поступающая в Министерство корреспонденция на бумажном носителе принимается под роспись с указанием даты и времени приема.
      33. УДОИТ и РГЯ оперативно проводятся предварительное рассмотрение, сортировка и регистрация поступившей корреспонденции.
      Срочная корреспонденция в копиях незамедлительно передается подразделениям в зависимости от того, в чью компетенцию входит рассмотрение соответствующих вопросов.
      Подразделения рассматривают поступившую к ним корреспонденцию и принимают соответствующие решения по всем вопросам, входящим в их компетенцию.
      34. Регистрация, распределение, оформление и доведение корреспонденции до адресатов, осуществляется УДОИТ и РГЯ в течение двух часов с момента ее поступления в Министерство, а срочной - незамедлительно (во внеочередном порядке).
      При этом, руководству направляются электронные варианты поручений с разметки ЕСЭДО, не дожидаясь поступления официального бумажного варианта.
      35. Входящая корреспонденция в зависимости от важности, срочности и характера вопроса незамедлительно рассматривается УДОИТ и РГЯ и направляется на подпись руководству Министерства, в соответствии с распределением обязанностей между министром, первым заместителем министра, заместителями министра, ответственным секретарем Министерства регионального развития Республики Казахстан, утвержденных приказом Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – министра регионального развития Республики Казахстан от 26 марта 2013 года № 25.
      Руководством министерства, руководителями структурных подразделений входящая корреспонденция рассматривается в день поступления в течение 2-3 часов, а срочная –незамедлительно.
      Информация государственных органов об исполнении программных документов, отчетная информация, по которым Министерство определено ответственным за свод, УДОИТ и РГЯ направляется непосредственно руководителям соответствующих структурных подразделений.
      Исключением являются обращения, в которых выражается несогласие с ранее подготовленными ответами структурных подразделений, ведомств Министерства или обжалуются их непосредственные действия. Такие обращения УДОИТ и РГЯ направляет для резолюции руководства Министерства.
      Обращения, в которых усматривается, что они не подлежат рассмотрению в Министерстве, направляются по принадлежности в компетентные органы за подписью Первого заместителя, заместителей министра, Ответственного секретаря.
      Рассмотренная руководством Министерства входящая корреспонденция, кроме ДСП, направляется в Комитеты и структурные подразделения только в электронном виде.
      36. Ответственность за обеспечение сохранности документов и недопущение утечки служебной информации несут руководители подразделений Министерства (либо лица, исполняющие их обязанности) и исполнители документов.
      Не допускается передача кому бы то ни было копий документов Министерства без разрешения руководителей подразделений.
      37. Изменение резолюции и передача документов из одного подразделения в другое осуществляется следующим образом:
      1) в случае отсутствия резолюции руководства Министерства - по договоренности руководителей структурных подразделений, а при наличии разногласий - на основании служебной записки, внесенной на имя руководства Министерства;
      2) в том случае, когда к документу уже имеется резолюция руководства Министерства с поручением в адрес одного из подразделений, передача таких документов на исполнение в другое подразделение возможна только на основании письменного указания руководства Министерства путем внесения подразделением служебной записки на имя руководства Министерства.
      Передаваемый документ направляется в УДОИТ и РГЯ для внесения соответствующих отметок и передачи подразделению, ответственному за исполнение.
      38. Подготовка, согласование и оформление исходящей корреспонденции осуществляются в соответствии с требованиями Законов «Об административных процедурах», «О языках в Республике Казахстан», Регламента Правительства, Инструкции по делопроизводству в Администрации Президента, Инструкции по делопроизводству в Канцелярии Премьер–Министра Республики Казахстан, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 января 2001 года № 168, Правилами документирования и управления документацией в Министерстве и Регламентом.
      Все исходящие документы оформляются только на государственном языке, за исключением документов, направляемых в международные органы и организации либо по вопросам деятельности международных органов и организаций, а также проектов нормативных правовых актов и ответы на обращения физических и юридических лиц, оформляемые на государственном языке или языке обращения. При необходимости документы могут составляться на русском языке в качестве приложения к основному документу на государственном языке, при этом на бланке Министерства распечатывается вариант документа, составленный на государственном языке.
      39. В целях обеспечения своевременного и качественного исполнения поручений Главы государства ответственными структурными подразделениями Министерства разрабатываются внутриведомственные планы мероприятий по их реализации (дорожные карты), в соответствии с которыми за выполнение каждого конкретного пункта определяется ответственный исполнитель – структурное подразделение Министерства. О ходе исполнения мероприятий по дорожным картам по итогам полугодия Министерством представляется информация в Администрацию Президента Республики Казахстан.
      40. Все поступающие поручения Администрации Президента Республики Казахстан формируются исполнителями структурных подразделений в отдельный перечень контрольных документов с указанием сроков исполнения.
      41. Вся исходящая корреспонденция поступает в УДОИТ и РГЯ для отправки - до 18.00 часов в рабочие дни, а в субботние дни - до 14.00 часов.
      Исходящая корреспонденция для отправки в Парламент, Администрацию Президента и Канцелярию Премьер - Министра Республики Казахстан, поступает в УДОИТ и РГЯ - до 15.00 часов в рабочие дни, а в субботние дни - до 10 часов 30 минут.
      Корреспонденция ведомств и подведомственных организаций УДОИТ и РГЯ принимается для отправки только в случае их подписания Министром, Первым заместителем министра, заместителями министра, Ответственным секретарем.
      42. Документы, адресованные Президенту Республики Казахстан, Администрации Президента Республики Казахстан, Руководителю Администрации Президента Республики Казахстан и его заместителям, Председателям Палат Парламента Республики Казахстан, Правительству, Премьер - Министру Республики Казахстан и его заместителям, Руководителю Канцелярии Премьер - Министра и его заместителям, Государственному Секретарю Республики Казахстан, первым руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Главе государства, первым руководителям центральных исполнительных органов Республики Казахстан, руководителям аппаратов Палат Парламента Республики Казахстан, Председателю Конституционного Совета Республики Казахстан, Председателю Верховного Суда Республики Казахстан, Генеральному Прокурору Республики Казахстан, Председателю Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, Акимам областей, городов Астаны и Алматы, ответы на запросы депутатов Парламента Республики Казахстан, представления об устранении нарушений закона готовятся подразделениями, в компетенцию которых входит рассмотрение соответствующих вопросов, визируются их руководителями, курирующим заместителем министра, а также Первым заместителем министра и подписываются Министром или лицом, имеющим право подписи.
      Документы, адресованные заведующим отделами Администрации Президента Республики Казахстан, Канцелярии Премьер - Министра готовятся подразделениями, в компетенцию которых входит рассмотрение соответствующих вопросов, визируются их руководителями и подписываются Ответственным секретарем.
      Документы, адресованные руководителям дипломатических представительств республики, первым руководителям международных организаций, другим должностным лицам, государственным органам и иным организациям, независимо от форм собственности, а также гражданам готовятся подразделениями, в компетенцию которых входит рассмотрение соответствующих вопросов, визируются их руководителями и подписываются руководством Министерства.
      43. Исходящая корреспонденция перед подписанием для отправки в Парламент, Администрацию Президента и Канцелярию Премьер - Министра Республики Казахстан подлежит согласованию УДОИТ и РГЯ на предмет наличия в них ссылок на поручения и правильности их оформления, в том числе соответствия планов мероприятий и актов об их утверждении.
      За правильность и полноту оформления реквизитов документа, адресата, в том числе и электронного варианта исходящей корреспонденции, направляемой в Администрацию Президента, Парламент и Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан несут ответственность руководители структурных подразделений.
      Ненадлежащим образом оформленные документы (подписанные неуполномоченным лицом, без указания соответствующих реквизитов исполнителя, не имеющие электронного варианта) возвращаются в соответствующие подразделения для доработки.
      44. В целях обеспечения прозрачности процедур, связанных с прохождением корреспонденции в Министерстве, на его официальном интернет - ресурсе размещается следующая информация:
      1) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, прямой телефон работников УДОИТ и РГЯ, ответственных за контроль сроков исполнения и прохождение документов в аппарате Министерства;
      2) номер телефона доверия, действующего в Министерстве в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
      3) график приема граждан руководством Министерства;
      4) иная информация в соответствии с действующим законодательством.
      45. Документы, адресованные Министру, Первому заместителю министра, заместителям министра, Ответственному секретарю подписываются первыми руководителями подразделений.
      46. При переписке внутри Министерства бланки Министерства установленного образца не используются. Бланки Министерства изготавливаются типографским способом по заявкам УДОИТ и РГЯ для последующей выдачи подразделениям, а бланки приказов Министра, Ответственного секретаря и командировочные удостоверения - по заказу ДУП (КС).
      47. Служебная переписка структурных подразделений, ведомств, подведомственных организаций по вопросам, касающимся их деятельности, подготовленная за подписью руководства Министерства передается специалисту, на которого возлагается ответственность работы архива, для последующей передачи в архив.
      В УДОИТ и РГЯ подлежат хранению материалы по обращениям физических лиц и представителей юридических лиц, подготовленных структурными подразделениями, ведомствами, подведомственными организациями, ответы по которым подписаны руководством Министерства.
      48. При уходе работника в отпуск, отсутствии по причине болезни, а также при выезде в командировку, по указанию руководителя подразделения согласно акту приема-передачи имеющиеся у него на исполнении документы передаются другому работнику.
 

8. Порядок согласования проектов нормативных правовых актов государственных органов

      49. Согласование нормативных правовых актов (далее – проекты) проводится в форме электронных документов посредством интранет-портала государственных органов (далее – ИП ГО) с использованием электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП) удостоверяющего центра государственных органов.
      50. Поступившие в Министерство на согласование проекты направляются УДОИТ и РГЯ на рассмотрение руководству Министерства согласно распределению обязанностей, который определяет структурное подразделение, ответственное за прохождение проекта (далее - Исполнитель), и заинтересованные в силу их компетенции иные подразделения Министерства, которым направляются проекты, в том числе и Юридическим департаментом (далее – ЮД), с которым в обязательном порядке согласовываются все проекты (далее - Соисполнитель).
      Согласование проектов между подразделениями министерства, которым направляются проекты, проводится в форме электронных документов посредством ИП ГО.
      51. По проектам, поступившим на рассмотрение в Министерство, Департамент архитектуры, градостроительства и строительства (далее – ДАГС), Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент по регулированию сферы земельных отношений и геодезии, Департамент региональной политики (далее – ДРП), Департамент политики развития предпринимательства (далее – ДПРП), а также ЮД (согласовывает после всех структурных подразделений) являются обязательно согласующими структурными подразделениями.
      Соисполнители в срок не более 5 рабочих дней со дня поступления на согласование, но не позднее 5 рабочих дней до срока исполнения установленного для Исполнителя, если руководством министерства не установлены более короткие сроки, рассматривают проект и представляют свои заключения Исполнителю.
      5. При необходимости оперативного согласования проектов по поступившим поручениям, проект рассматривается в порядке, установленном пунктом 35 Регламента.
      В случае не представления заключения Исполнителю в установленные сроки, проект считается согласованным Соисполнителем без замечаний и предложений.
      Общий срок рассмотрения проектов определяется Регламентом Правительства и иными нормативными правовыми актами, а также поручениями вышестоящих государственных органов и должностных лиц.
      Исполнитель обобщает мнения Соисполнителей и готовит в соответствии с законодательством проект ответа органу-разработчику.
      52. В случае возможности согласования (визирования) проекта без замечаний Исполнитель документа имеет право в рабочем порядке принять подлинник проекта на визирование, о чем делается отметка в копии проекта (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата, роспись в получении).
      Подлинник проекта на визирование министру, либо лицу исполняющему его обязанности, представляется с листом согласования распечатанного с ИП ГО либо оформленным согласно приложению к настоящему Регламенту.
      Результат согласования на ИП ГО удостоверяется ЭЦП Исполнителя, и в срок не более 2 рабочих дней удостоверяется ЭЦП Соисполнителей, руководством министерства согласно распределению обязанностей.
      53. При наличии замечаний к проекту Исполнителем на ИП ГО размещаются данные замечания и подписываются руководством Министерства с использованием ЭЦП. При согласии органа-разработчика с замечаниями, доработка проектов осуществляется в рабочем порядке, после чего на ИП ГО размещается доработанная версия проекта и повторно направляется на согласование государственным органам.
      В случае отказа в согласовании на ИП ГО производится отметка об отказе в согласовании с мотивированным ответом и удостоверяется ЭЦП руководства Министерства.
      В случае согласования и доработки министерством проекта, разработанного в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 21 сентября 2007 года № 413 «О мерах по обеспечению права законодательной инициативы Президента Республики Казахстан и приведению некоторых актов Президента Республики Казахстан в соответствие с Конституцией Республики Казахстан», применяются сроки, предусмотренные данным Указом.
      54. В случае отказа в согласовании либо несогласия с замечаниями министерства, руководство министерства органа-разработчика может созывать совещания для выработки взаимоприемлемого решения с участием соответствующих должностных лиц согласующего министерства. Сроки, порядок проведения и участники совещаний определяются должностным лицом органа-разработчика, инициировавшим проведение совещания, после консультаций с Исполнителем. При этом Исполнитель и Соисполнители не могут отказываться от участия в совещании по формальным и иным неуважительным причинам.
      55. Если на совещаниях удалось выработать взаимоприемлемое решение, то проект дорабатывается органом-разработчиком и согласовывается (визируется) Исполнителем в течение трех рабочих дней.
      56. В случаях, когда министерства представляют проекты на согласование во исполнение срочных поручений Президента Республики Казахстан, Премьер-Министра, его заместителей, руководства Администрации Президента и Руководителя Канцелярии Премьер-Министра, Исполнитель вносит свои предложения органу-разработчику, за которым закреплен созыв, не менее чем за 3 дня до установленного для него срока исполнения, если иное не установлено соответствующим поручением, а по поручениям со сроком исполнения менее 5 дней - в течение одного рабочего дня со дня поступления поручения.
 

9. Законотворческая деятельность Министерства

      57. Законопроекты разрабатываются во исполнение текущего Плана законопроектных работ Правительства Республики Казахстан, Перспективного плана законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на последующие два года, с учетом поручений и ежегодного послания Президента, нормативных постановлений и ежегодных посланий Конституционного Совета, государственных программ и программ, утвержденных Правительством Республики Казахстан, решений Правительства, планов мероприятий по реализации государственных программ, решений Премьер-Министра Республики Казахстан, результатов правового мониторинга нормативных правовых актов, а также в соответствии с бюджетом на трехлетний период.
      58. Порядок подготовки, оформления и согласования по законопроектам, а также рассмотрения разногласий по ним аналогичен порядку, установленному для внесения проектов постановлений Правительства, с особенностями, предусмотренными Законом Республики Казахстан «О нормативных правовых актах», регламентами Мажилиса и Сената Парламента Республики Казахстан и настоящим Регламентом.
      59. Подготовка проектов актов Президента, вносимых Правительством, осуществляется согласно действующему законодательству и Регламенту Правительства.
      Проекты актов Президента вносятся в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан в порядке, предусмотренном Регламентом Правительства для постановлений Правительства Республики Казахстан.
      60. Проект законодательного акта разрабатывается в строгом соответствии с его концепцией, одобренной Межведомственной комиссией по вопросам законопроектной деятельности при Правительстве Республики Казахстан.
      61. Структурное подразделение – разработчик обеспечивает проведение соответствующей научной экспертизы (в том числе, обязательной научной антикоррупционной, научной лингвистической) проекта закона.
      62. Проекты законов, затрагивающие интересы субъектов частного предпринимательства направляются на согласование в Национальную палату предпринимателей и аккредитованные объединения субъектов частного предпринимательства.
      63. В случае несогласия с экспертным заключением структурное подразделение - разработчик направляет в аккредитованные объединения субъектов частного предпринимательства ответ с обоснованием причин несогласия. Такие ответы с обоснованием являются обязательным приложением к проекту нормативного правового акта до его принятия.
      В справочном листе к законопроекту приводятся аргументированное обоснование причин непринятия.
      64. Структурное подразделение - разработчик на Интернет-ресурсе Министерства размещает:
      1) проект закона, пояснительную записку и другие необходимые документы одновременно с направлением проекта закона на согласование в заинтересованные государственные органы;
      2) заключения аккредитованных объединений субъектов частного предпринимательства, а в случае несогласия с ними размещает аргументированные обоснования причин непринятия в течение семи рабочих дней со дня их поступления.
      65. Структурное подразделение-разработчик обеспечивает разработку и согласование одновременно с законопроектом также проектов подзаконных нормативных правовых актов, необходимых для реализации законопроекта.
      66. Вносимые в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан материалы по законопроекту вносятся сопроводительным письмом, при этом каждый проект постановления Правительства о соответствующем законопроекте вносится отдельным сопроводительным письмом, и содержит подготовленные на государственном и русском языках документы согласно пункту 95 Регламента Правительства.
 

10. Порядок подготовки, оформления и согласования проектов постановлений Правительства

      67. Подготовка проектов постановлений, разрабатываемых Министерством в пределах его компетенции, осуществляется на государственном и русском языках в соответствии с требованиями законов Республики Казахстан от 24 марта 1998 года «О нормативных правовых актах», от 11 июля 1997 года «О языках в Республике Казахстан», Регламента Правительства Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2002 года № 1300, постановления Правительства Республики Казахстан от 16 августа 2006 года № 773 «Об утверждении Правил оформления и согласования нормативных правовых актов» и Регламента.
      Структурные подразделения на еженедельной основе каждую среду представляют в ЮД информацию о разработанных проектах постановлений, с указанием наименования проекта, ссылки на поручение, сроке исполнения, стадии согласования и данных ответственного исполнителя.
      Также структурные подразделения каждый четверг представляют в ЮД информацию по проектам постановлений, внесенным в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан и планируемых к вынесению на заседание Правительства Республики Казахстан.
      Информация содержит доклад Министра, завизированный руководителем структурного подразделения и согласованный курирующим заместителем министра с приложением материалов, предусмотренных пунктом 50 Регламента Правительства.
      68. Персональную ответственность за качественную разработку проекта, соблюдение требований к стилю изложения текста проекта и его своевременное представление в установленном законодательством порядке в Канцелярию Премьер - Министра Республики Казахстан, несут руководители структурных подразделений – разработчики. Ответственность за аутентичность текстов проекта на государственном и русском языках несет УДОИТ и РГЯ.
      69. Разработанный проект на государственном и русском языках визируется исполнителем, руководителем структурного подразделения и согласовывается с УДОИТ и РГЯ, ЮД (согласовывает после всех структурных подразделений), Ответственным секретарем, Первым заместителем министра, заместителем министра и представляется на визирование (парафирование) Министру.
      При этом ЮД согласовывает проект на следующих этапах:
      1) при направлении проекта научной организации для проведения соответствующей научной экспертизы путем визирования листа согласования;
      2) при направлении проекта на согласование в заинтересованные государственные органы после получения экспертного заключения о результатах соответствующей научной экспертизы по проекту.
      В случае отсутствия заключений научной антикоррупционной экспертизы, не размещение проекта на интернет - ресурсе Министерства и пресс-релиза по проекту имеющего социальное значение, а также (при необходимости) экспертных заключений аккредитованных объединений субъектов частного предпринимательства, отчета о завершении публичного обсуждения проекта стандарта государственной услуги на данном этапе ЮД возвращает проект без согласования.
      Под проектом, имеющего социальное значение, следует понимать проект, который прямо или косвенно затрагивает права и интересы человека и общества в целом.
      70. Проекты постановлений и распоряжений в обязательном порядке согласовываются с заинтересованными в силу их компетенции, установленной законодательством, государственными органами в форме электронных документов на ИП ГО, при этом такая заинтересованность в согласовании проекта устанавливается, исходя из предмета рассматриваемых в проекте вопросов, а также при наличии в проекте поручений в адрес государственных органов или их руководителей.
      71. Структурное подразделение - разработчик проекта размещает на ИП ГО в форме электронных документов: проект постановления (распоряжения), пояснительную записку к нему и сравнительную таблицу (в случае наличия) удостоверенные с применением ЭЦП руководителя ЮД (либо лица, исполняющего его обязанности) и руководителя государственного органа и направляет на согласование соответствующим государственным органам посредством ИП ГО, а организациям на согласование направляется бумажная копия электронного документа, заверенная в порядке, установленном Правилами электронного документооборота, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2004 года № 430.
      При направлении на согласование соответствующим государственным органам проект постановления согласовывается со всеми заинтересованными структурными подразделениями Министерства, а также с ЮД (согласовывает после всех структурных подразделений) с обязательным включением в перечень согласующих, руководителя соответствующего управления ЮД.
      72. Проект стандарта государственных услуг, либо внесение изменений и (или) дополнений в него также размещается на веб-портале «электронного правительства» и интернет - ресурсе Министерства для его публичного обсуждения проводимого с целью учета замечаний и предложений физических и юридических лиц, права, свободы и законные интересы которых затрагиваются стандартом государственных услуг (публичное обсуждение).
      73. Разработанные Министерством и вносимые в заинтересованные государственные органы проекты постановлений Правительства, содержат все необходимые документы, предусмотренные Регламентом Правительства.
      74. Проекты постановлений Правительства Республики Казахстан вносятся в Канцелярию Премьер - Министра Республики Казахстан в бумажном и электронном формате по ЕСЭДО в сроки установленные Регламентом Правительства. При этом данный порядок не распространяется на распоряжения Премьер - Министра Республики Казахстан, законопроекты, проекты Указов Президента Республики Казахстан и проекты нормативных правовых актов, разработанные во исполнение поручений Премьер - Министра Республики Казахстан, предусматривающих их срочное внесение в Правительство Республики Казахстан.
      75. При возврате проекта Канцелярией Премьер - Министра Республики Казахстан Ответственный секретарь направляет проект структурному подразделению – разработчику для доработки.
      Структурное подразделение-разработчик совместно с заинтересованными структурными подразделениями Министерства дорабатывает и вносит в Канцелярию Премьер - Министра Республики Казахстан проект в течение месяца.
 

11. Порядок подготовки и государственной регистрации нормативных правовых актов Министерства

      76. Подготовка проектов нормативных правовых актов (далее – НПА), разрабатываемых Министерством в пределах своей компетенции, осуществляется соответствующими структурными подразделениями на государственном и русском языках в соответствии с требованиями законов Республики Казахстан от 24 марта 1998 года «О нормативных правовых актах», от 11 июля 1997 года «О языках в Республике Казахстан», Регламента Правительства, Правил государственной регистрации нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 августа 2006 года № 778.
      77. Оформление НПА осуществляется в строгом соответствии с Правилами оформления и согласования нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 августа 2006 года № 773, Инструкции по делопроизводству министерства и Регламента. Согласование проектов осуществляется согласно раздела 10 Регламента.
      78. Проекты приказов, носящие нормативный правовой характер и подлежащие государственной регистрации подлежат полистному парафированию руководителем ЮД (либо лицом, исполняющим его обязанности).
      79. При подготовке проектов приказов Министра, носящие нормативный правовой характер, предоставляется справка-обоснование, в котором указывается обоснование и цель принятия акта.
      Сопроводительное письмо о направлении на государственную регистрацию проектов приказов Министра, носящие нормативный правовой характер, обязательно визируются ЮД.
      80. НПА представляются в Министерство юстиции Республики Казахстан в течение четырнадцати календарных дней со дня их утверждения.
      В случае согласования (утверждения) нормативного правового акта заинтересованными государственными органами, на государственную регистрацию нормативный правовой акт представляется в течение двух недель со дня согласования (утверждения) последним из заинтересованных государственных органов.
      81. НПА направляются в печатном и электронном видах, заверенные гербовой печатью или удостоверенные посредством электронной цифровой подписи в четырех экземплярах, включая подлинники (оригинальные тексты) на государственном и русском языках.
      К нормативному правовому акту прилагается справка-обоснование на государственном и русском языках по форме утвержденной приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 4 сентября 2006 года № 240 «Об утверждении формы справки-обоснования к нормативному правовому акту» зарегистрированном в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4376.
      Прилагаемая справка-обоснование подписывается руководителем ЮД, в случае его отсутствия лицом, исполняющим его обязанности.
      82. Государственная регистрация является необходимым условием для вступления в силу НПА, подлежащих государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан. Незарегистрированные НПА не имеют юридической силы.
      83. Принятые и зарегистрированные нормативные правовые акты подлежат обязательному размещению структурными подразделениями на интернет-ресурсе Министерства.
 

12. Порядок подготовки и согласования проектов приказов Министра

      84. Подготовка, внутреннее согласование, оформление проектов приказов, опубликование и государственная регистрация, осуществляются в соответствии с Законами Республики Казахстан от 24 марта 1998 года «О нормативных правовых актах», от 27 ноября 2000 года «Об административных процедурах», Указом Президента Республики Казахстан от 27 апреля 2010 года № 976 «Об утверждении Правил подготовки, согласования, представления на подпись проектов актов и поручений Президента Республики Казахстан, осуществления контроля за исполнением актов и поручений Президента Республики Казахстан и проведения мониторинга нормативных правовых указов Президента Республики Казахстан», постановлениями Правительства Республики Казахстан от 16 августа 2006 года № 773 «Об утверждении Правил оформления и согласования нормативных правовых актов», от 17 августа 2006 года № 778 «Об утверждении Правил государственной регистрации нормативных правовых актов», от 22 августа 2002 года №938 «Об утверждении Правил последующего официального опубликования текстов нормативных правовых актов Республики Казахстан», от 31 января 2001 года № 168 «Об утверждении некоторых инструкций», Регламента Правительства, Правил документирования и управления документацией в Министерстве.
      85. Основанием для разработки проектов приказов является реализация планов мероприятий, поручений руководства Министерства, служебные записки, обращения.
      86. Приказы готовятся заинтересованными структурными подразделениями, ведомствами, визируются их руководителями (либо лицами, исполняющими их обязанности), в случае, если затрагивают компетенцию других структурных подразделений, их руководителями, а также ЮД, Первым заместителем министра, курирующими заместителями министра и Ответственным секретарем.
      87. В случае если проекты приказов связаны с вопросами финансирования и (или) государственной собственности, то они подлежат обязательному визированию директором Департамента финансовой работы и бюджетного планирования (далее – ДФРБП) и Ответственным секретарем в соответствии с распределением обязанностей, утвержденных приказом Министра.
      88. Проекты приказов Ответственного секретаря по кадровым вопросам (о назначении, увольнении, предоставлении отпусков, поощрении, премировании, наложении дисциплинарных взысканий, оказании материальной помощи и другие) визируются директором ДФРБП (либо лицом, исполняющим его обязанности), руководителями заинтересованных структурных подразделений/ведомств Министерства, курирующими заместителями министра, Первым заместителем министра, при этом согласовываются Министром в случаях, предусмотренных законодательством.
      89. В случае если проекты приказов Ответственного секретаря по кадровым вопросам касаются вопросов финансирования, то подлежат обязательному визированию директором ДФРБП (либо лицом, исполняющим его обязанности).
      Визы проставляются на оборотной стороне фирменного бланка приказа.
      90. Проекты приказов Министерства полистно парафируется руководителем структурного подразделения/ведомства-разработчика.
      91. Проекты приказов ведомств Министерства не содержат указаний либо поручений структурному подразделению аппарата Министерства.
 

13. Внутреннее взаимодействие структурных подразделений Министерства по рассмотрению и отбору бюджетных инвестиционных проектов.

      92. Все поступившие на согласование Бюджетные инвестиционные проекты (далее - БИП) рассматриваются структурными подразделениями Министерства на их соответствие приоритетам региональной политике, Прогнозной схеме территориально-пространственного развития страны до 2020 года, программам развития регионов и другим документам Системы государственного планирования, а также Генеральной схеме организации территории Республики Казахстан в пределах компетенции.
      93. Критерии по рассмотрению и согласованию БИП, а также схема взаимодействия структурных подразделений Министерства осуществляется в соответствии с приказом Министра.
      94. Рассмотрение БИПов структурными подразделениями осуществляется в течении 3 рабочих дней со дня внесения на согласование ДФРБП и по результатам рассмотрения вносят ему соответствующие предложения (с обоснованиями).
      95. ДФРБП формирует Перечень бюджетных инвестиционных проектов и выносит на обсуждение Межведомственной комиссии по вопросам региональной политики для одобрения.
 

14. Порядок работы Министерства

      96. Порядок работы Министерства регулируется Трудовым кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан «О государственной службе».
      В Министерстве устанавливается следующий режим работы: начало работы в 9 часов 00 минут; окончание работы в 18 часов 30 минут; обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 30 минут; продолжительность рабочей недели 5 дней (40 часов).
      97. Для выполнения неотложной и заранее непредвиденной работы, от срочного выполнения которой зависит в дальнейшем нормальная (бесперебойная) работа Министерства в целом или отдельных подразделений, по письменному распоряжению Министра либо ответственного секретаря, могут быть привлечены отдельные сотрудники, которые обязаны являться на службу в выходные и праздничные дни, работа за которые компенсируется в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.
      Первый заместитель министра, заместители министра или Ответственный секретарь по завершению неотложной и непредвиденной работы могут инициировать предложения о премировании сотрудников Министерства, принимавших в ней участие.
      98. Руководители структурных подразделений обязаны принять меры по соблюдению режима работы сотрудников путем правильной организации их труда.
 

15. Организация деятельности консультативно-совещательных органов, рабочим органом которых является Министерство

      99. Закрепление структурных подразделений по организации деятельности консультативно-совещательных органов, рабочим органом которых является Министерство (далее - МВК) утверждается приказом Министра.
      100. Заседания МВК проводятся по мере необходимости в соответствии с поручением руководителя МВК.
      Материалы на заседание МВК формируются ответственным структурным подразделением, согласно закреплению указанному в пункте 127 Регламента (далее – ответственное структурное подразделение) совместно с заинтересованными структурными подразделениями Министерства.
      101. План работы МВК формируется на два предстоящих квартала на скользящей основе в соответствии с предложениями государственных органов, членов МВК.
      Предложения государственных органов для включения в план работы МВК на предстоящие два квартала формирует ответственное структурное подразделение в срок до 10 числа последнего месяца текущего квартала.
      В план работы МВК могут вноситься изменения в соответствии с поручениями Президента Республики Казахстан и Премьер-Министра Республики Казахстан и руководителя МВК.
      102. Вопросы, включенные в План работы МВК, по компетенции закрепляются за структурными подразделениями Министерства поручением секретаря МВК и за неделю до проведения заседания МВК доводятся до сведения руководителей структурных подразделений.
      Структурные подразделения Министерства, согласно закреплению по Плану работы МВК, обеспечивать своевременное получение необходимых материалов от государственных органов и за три рабочих дня до проведения заседания предоставить в ответственное структурное подразделение соответствующий пакет документов для руководства Министерства.
      103. Материалы, подготовленные к заседанию содержат:
      1) справку от государственного органа, ответственного за рассматриваемый вопрос;
      2) презентационные материалы (в случае необходимости);
      3) справку с указанием позиции Министерства, согласованную с Министром и курирующим заместителем министра;
      4) предложения к протокольному решению;
      5) список приглашенных участников на заседание МВК;
      6) доклад, согласованный с Министром (если по рассматриваемому вопросу докладчиком выступает Министр).
      В случае неполного и несвоевременного предоставления материалов, вопрос на заседание МВК не выносится. Ответственность за срыв проведения заседания возлагается на структурное подразделение Министерства, за которым был закреплен рассматриваемый вопрос.
      104. Министерство, не позднее чем за один день до даты проведения заседания МВК направляет приглашения членам МВК и раздаточный материал к вопросам, рассматриваемым на заседании.
      105. После прохождения процедуры согласования в Министерстве, завизированный руководителем Министерства проект протокола направляется на подпись руководителю МВК.
      После подписания протокола руководителем МВК Министерство направляет копии протокола членам МВК и государственным органам, в чью компетенцию входят рассмотренные вопросы.
 

16. Контроль исполнения

      106. Организация контроля за своевременным исполнением поручений осуществляется в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О Правительстве Республики Казахстан», Законами «Об административных процедурах», «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», Указом Президента Республики Казахстан от 24 апреля 2010 года № 976 «Об утверждении Правил подготовки, согласования, представления на подпись проектов актов и поручений Президента Республики Казахстан, осуществления контроля за исполнением актов и поручений Президента Республики Казахстан и проведения мониторинга нормативных правовых указов Президента Республики Казахстан», а также иными нормативными правовыми актами и Регламентом.
      107. Систему контроля Министерства составляют:
      1) Министр - осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью Министерства, в том числе за своевременным и качественным исполнением контрольных документов;
      2) Первый заместитель министра, заместители министра обеспечивают качественное исполнение актов и поручений Президента Республики Казахстан по курируемым направлениям работы.
      Указанные должностные лица несут персональную ответственность за своевременное и качественное исполнение актов и поручений Президента Республики Казахстан, а также иных контрольных документов.
      3) Ответственный секретарь (либо должностное лицо, осуществляющее полномочия ответственного секретаря) - отвечает за организацию работы аппарата по выполнению поручений руководства Министерства, осуществляет контроль за соблюдением исполнительской дисциплины, обеспечивает эффективное взаимодействие подразделений в целях своевременного исполнения контрольных документов, несет персональную ответственность перед первым руководителем Министерства за организацию работы аппарата, трудовую и исполнительскую дисциплину в подразделениях;
      4) руководители структурных подразделений - осуществляют контроль исполнения документов в возглавляемых ими подразделениях, вносят предложения по привлечению к дисциплинарной ответственности своих сотрудников, допустивших нарушения сроков или некачественное исполнение контрольных документов, несут персональную ответственность перед руководством Министерства за работу вверенных им структурных подразделений;
      5) руководитель службы документационного обеспечения - обеспечивает работу по своевременной регистрации и постановки документов на контроль, установлению сроков их исполнения с учетом резолюции руководства Министерства, осуществлению мониторинга состояния исполнительской дисциплины, информирует руководство Министерства о поступивших контрольных поручениях и сроках их исполнения путем рассылки перечней контрольных документов и напоминаний о наступлении сроков их исполнения (еженедельно), координирует работу сотрудников структурных подразделений, ответственных за ведение делопроизводства и внутренний контроль, несет персональную ответственность за организацию делопроизводства и работу службы документационного обеспечения, вносит предложения в пределах своей компетенции руководству Министерства о привлечении к ответственности руководителей подразделений, а также сотрудников Министерства, допустивших срывы сроков или некачественное исполнение контрольных поручений;
      6) служба документационного обеспечения - осуществляет контроль за сроками исполнения и прохождения контрольных документов, состоянием исполнительской дисциплины, регистрацию, постановку документов на контроль, снятие с контроля исполненных документов, подготовку перечней контрольных поручений и направление напоминаний о сроках их исполнения руководству Министерства и подразделениям, несет ответственность за правильность постановки документов на контроль и снятие их с контроля, установление и перенос сроков исполнения контрольных документов.
      108. На контроль ставятся следующие, в том числе секретные документы:
      1) акты либо пункты актов Президента Республики Казахстан, в которых даются поручения Министерству;
      2) поручения либо пункты поручений Президента Республики Казахстан, данные по итогам международных мероприятий и региональных поездок;
      3) поручения либо пункты поручений, содержащиеся в протоколах совещаний, заседаний и общественно значимых мероприятий с участием Президента Республики Казахстан;
      4) личные поручения Президента Республики Казахстан;
      5) поручения либо пункты поручений Президента Республики Казахстан по служебным и иным документам при наличии штампа «Бақылауға алынды»;
      6) постановления Правительства, протоколы заседаний Правительства, распоряжения Премьер-министра, в которых имеются поручения Министерству;
      7) поручения (в том числе содержащиеся в протоколах совещаний и планах мероприятий) Премьер-министра, его заместителей, руководства Администрации Президента, Руководителя Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан в адрес Министерства, в которых указаны сроки исполнения или имеются указания о взятии на контроль, пометки «срочно», «доложить», «внести предложения», а также поручения, из содержания которых вытекает необходимость постановки на контроль;
      8) запросы депутатов Парламента и инициированные ими законопроекты, по которым необходимо заключение Правительства;
      9) письма государственных органов, из содержания которых вытекает необходимость предоставления ответа, разъяснения, внесения предложений по тем или иным вопросам;
      10) обращения физических лиц и представителей юридических лиц;
      11) проекты нормативных правовых актов, поступающие в Министерство для согласования;
      12) приказы, протоколы, решения коллегии, плановые мероприятия, поручения руководства Министерства, в т.ч. данные на аппаратных и оперативных совещаниях.
      Контроль за исполнением документов с грифом секретности осуществляется УЗГС.
      109. При постановке документа на контроль сотрудник УДОИТ и РГЯ проставляет на документе штамп «Взято на контроль/Бақылауға алынды» и личную подпись с обязательным указанием внутреннего срока исполнения, отметка о котором делается в ЕСЭДО.
      При снятии с контроля контрольных документов, сотрудник УДОИТ и РГЯ проставляет штамп «Снято с контроля/Бақылаудан алынды» с указанием личной подписи и даты снятия с контроля.
      Снятие с контроля документов, указанных в подпунктах 1) – 8) пункта 137 Регламента осуществляется незамедлительно после отправки контрольных документов через УДОИТ и РГЯ либо при наличии отметки о получении документов нарочно.
      Копии служебных записок об исполнении плановых, протокольных мероприятий после рассмотрения руководством, передаются в УДОИТ и РГЯ для снятия с контроля.
      110. Контрольные документы исполняются подразделениями в срок, установленный сотрудником УДОИТ и РГЯ, а при отсутствии конкретного срока в месячный срок со дня регистрации документа в Министерстве.
      111. При поступлении в Министерство на исполнение актов Президента Республики Казахстан, в трехдневный срок составляется и утверждается план организационных мероприятий по их реализации с периодическим обсуждением его выполнения, в том числе при необходимости с участием должностных лиц Администрации Президента и Канцелярии Премьер - Министра Республики Казахстан.
      Исполнитель – разработчик плана организационных мероприятий после его утверждения доводит до сведения исполнителей в однодневный срок, а также уведомляет ответственного сотрудника УДОИТ и РГЯ о закреплении ответственных структурных подразделений по исполнению соответствующих пунктов плана.
      112. Личные поручения Главы государства подлежат исполнению не более чем в двухнедельный срок со дня подписания поручения, если иное не предусмотрено поручением Главы государства или Администрацией Президента.
      Акты и поручения Президента Республики Казахстан, с учетом установленных сроков исполнения, ставятся на следующие виды контроля:
      1) срочный – с пометками: «весьма срочно» - в течение трех рабочих дней, «срочно», «ускорить» - до десяти рабочих дней;
      2) краткосрочный – от десяти рабочих дней до одного месяца;
      3) среднесрочный – от одного до шести месяцев;
      4) долгосрочный – свыше шести месяцев.
      Ответственность за качество и сроки исполнения указанных поручений несут руководители структурных подразделений.
      113. Руководители структурных подразделений и подведомственных организаций:
      1) ежеквартально анализируют состояние исполнительской дисциплины на предмет качественного и своевременного исполнения поручений и актов Главы государства с обсуждением их результатов на совещаниях структурных подразделений;
      2) каждое нарушение исполнительской дисциплины рассматривается и принимаются соответствующие меры реагирования.
      114. По каждому взятому на контроль поручению Президента Республики Казахстан исполнителями – ответственными сотрудниками Министерства формируется накопительная папка (дело).
      115. Дела, содержащие документы по исполнению актов Президента Республики Казахстан хранятся в структурных подразделениях Министерства до полного их исполнения и снятия с контроля, после чего передаются в архив Министерства.
      116. Сроки исполнения поручений, установленные в актах и поручениях Президента Республики Казахстан, исчисляются со дня дачи поручения Главой государства.
      Представители Министерства, которые присутствовали на заседании (совещании), в ходе которого были даны поручения в адрес Министерства, обязаны приступить к исполнению поручений сразу после заседания (совещания), не дожидаясь поступления к ним протокола заседания (совещания) или подписанного поручения Президента Республики Казахстан.
      Исполнение актов и поручений Президента Республики Казахстан обеспечивается в сроки, указанные в актах и поручениях Президента Республики Казахстан.
      В случаях, если в поручениях со штампом «Бақылауға алынды» не установлены сроки, то они исполняются в месячный срок с внесением информации в адрес Администрации Президента. В иных случаях информация представляется в соответствии с дополнительным запросом Администрации Президента в установленном порядке.
      Если в акте и поручении, поступившем из Администрации Президента, предусматривается совместное рассмотрение вопроса государственными органами и организациями, то ответственным за обобщение и представление в Администрацию Президента информации является руководитель государственного органа (организации), указанный в акте и поручении первым, или рядом с наименованием которого стоит пометка «(созыв)».
      Решением Министра либо лица, исполняющего его обязанности, при необходимости утверждаются внутриведомственные планы мероприятий (дорожные карты) по реализации актов и поручений Главы государства.
      В случаях, когда Министерство выступает в качестве органа-соисполнителя актов и поручений Президента Республики Казахстан необходимо вносить свои предложения государственному органу (организации), осуществляющему свод, при исполнении актов и поручений, поставленных на:
      1) срочный контроль, с пометкой «весьма срочно» - в течение одного рабочего дня со дня поступления поручения, «срочно», «ускорить» - не позднее чем за три рабочих дня, если иное не установлено соответствующим поручением;
      2) краткосрочный контроль, не позднее чем за пять рабочих дней до установленного срока исполнения, если иное не установлено соответствующим поручением;
      3) среднесрочный контроль, не позднее чем за десять рабочих дней до установленного срока исполнения, если иное не установлено соответствующим поручением;
      4) долгосрочный контроль, не позднее чем за двадцать рабочих дней до установленного срока исполнения, если иное не установлено соответствующим поручением.
      Отчетная информация о ходе реализации актов и поручений Президента Республики Казахстан включает сведения по форме согласно приложению 2 к Правилам подготовки, согласования, представления на подпись проектов актов и поручений Президента Республики Казахстан, осуществления контроля за исполнением актов и поручений Президента Республики Казахстан и проведения мониторинга нормативных правовых указов Президента Республики Казахстан, утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 27 апреля 2010 года № 976 (далее - Правила).
      117. Контрольные поручения Главы государства и руководства Администрации Президента с резолюциями к ним Премьер-Министра, его заместителей и Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан исполняются в 20-дневный срок со дня поручения Главы государства и (или) руководства Администрации Президента, если в поручениях не установлены иные сроки.
      118. Запросы депутатов Парламента с резолюциями на них Премьер-Министра или его заместителя исполняются не позднее 20-дневного срока с даты регистрации запроса в Канцелярии Премьер-Министра, если в поручении не установлены иные сроки.
      119. Поручения Премьер-Министра, его заместителей и Руководителя Канцелярии Премьер-Министра исполняются не позднее месячного срока со дня дачи поручения, если в поручениях не установлены иные сроки.
      120. Поручения, имеющие в тексте пометку «срочно» или «ускорить», исполняются в течение 10 дней и представляются исполнителем для визы руководителю подразделения за 4 дня до истечения установленного срока исполнения, курирующему заместителю министра для визы либо на подпись - за 3 дня, Министру, Ответственному секретарю на подпись – за 2 дня.
      Поручения со сроком исполнения менее 10 дней представляются исполнителем на подпись Первому заместителю министра, курирующему заместителю министра, Ответственному секретарю за 1 день до истечения установленного срока исполнения, а соисполнители вносят свои предложения подразделению, осуществляющему свод, не позднее, чем за 2 дня. В случае подписания их Министром - за три дня.
      121. При поступлении контрольных документов, по которым Министерство определено соисполнителем, подразделение, являющееся ответственным исполнителем должно направить свои предложения государственному органу, за которым определен созыв, не менее чем за 3 дня до установленного для него срока исполнения, а по поручениям со сроком исполнения менее 5 дней - в течение одного рабочего дня со дня поступления поручения - в электронном виде.
      122. При исполнении контрольных документов несколькими подразделениями ответственным является подразделение, рядом с наименованием которого стоит пометка «созыв», либо указанное в поручении первым, которое имеет право вносить предложения о переносе срока исполнения.
      123. Соисполнители поручения вносят свои предложения подразделению, осуществляющему свод, не позднее, чем за 3 дня до истечения установленного срока исполнения поручения.
      124. В случае если пункты актов и (или) поручений Президента Республики Казахстан не могут быть выполнены в установленный срок, то Министерство заблаговременно, но не позднее одного дня до установленного срока, вносит письмо в Администрацию Президента с указанием текущего состояния исполнения, аргументированным обоснованием необходимости продления срока исполнения либо его перевода на среднесрочный или долгосрочный контроль с обязательным указанием конкретного срока исполнения, конкретных ответственных политических государственных служащих государственного органа-исполнителя, а также государственных органов-соисполнителей и ответственных должностных лиц организаций.
      125. Продление сроков исполнения пунктов актов и (или) поручений Президента Республики Казахстан, в том числе перевод их на среднесрочный или долгосрочный контроль, допускается не более одного раза по решению Президента или Руководителя Администрации Президента на основании экспертного заключения структурного подразделения Администрации Президента.
      126. Повторное продление срока исполнения пунктов актов и (или) поручений допускается в исключительных случаях по решению Президента Республики Казахстан или Руководителя Администрации Президента с рассмотрением вопроса о дисциплинарной ответственности политических государственных служащих и ответственных должностных лиц организаций.
      127. В случае внесения в Администрацию Президента предложения о продлении срока исполнения пунктов актов и (или) поручений Президента Республики Казахстан более двух раз рассматривается вопрос о наказании первых руководителей государственных органов (организаций).
      128. Продление сроков исполнения личных поручений Президента Республики Казахстан осуществляется только Президентом Республики Казахстан.
      129. Основаниями для снятия с контроля пунктов актов и (или) поручений являются:
      1) полное и качественное исполнение;
      2) невозможность исполнения ввиду возникших объективных обстоятельств.
      130. Для снятия с контроля пунктов актов и (или) поручений руководитель государственного органа (организации), ответственного за исполнение, вносит письмо в Администрацию Президента с указанием результатов исполнения либо невозможности его исполнения ввиду возникших объективных обстоятельств.
      131. Снятие с контроля пунктов актов и (или) поручений Президента Республики Казахстан осуществляется Президентом Республики Казахстан, Руководителем Администрации Президента или уполномоченным им заместителем Руководителя Администрации Президента на основании экспертного заключения соответствующего структурного подразделения Администрации Президента по предложению государственного органа-исполнителя (организации).
      132. Снятие с контроля исполнения личных поручений Президента Республики Казахстан осуществляется только Президентом Республики Казахстан.
      133. Пункты актов и (или) поручений Президента Республики Казахстан снимаются с контроля Министерством только после снятия их с контроля Президентом Республики Казахстан, Руководителем Администрации или уполномоченным им заместителем Руководителя Администрации Президента. Если иной контрольный документ не может быть исполнен в установленный срок, вносится служебная записка на имя Министра и (или) Ответственного секретаря о продлении срока его исполнения с обязательным указанием причины задержки, конкретных сроков исполнения.
      Продление срока исполнения иных контрольных документов допускается в исключительных случаях, при этом одновременно рассматривается вопрос о дисциплинарной ответственности виновных работников в переносе сроков исполнения.
 

17. Освещение деятельности Министерства в средствах массовой информации

      134. Организация работы со средствами массовой информации (далее - СМИ), подготовка, проведение и освещение пресс-конференций, брифингов, круглых столов и семинаров в СМИ осуществляется Пресс-службой Министерства на основании представленных материалов заинтересованными структурными подразделениями.
      135. Ежегодно Пресс-службой Министерства разрабатывается Медиа-план, который утверждается приказом Ответственного секретаря.
      136. Организация работы по размещению информации на интернет-ресурсе Министерства осуществляется Пресс-службой Министерства.
      137. Все нормативные правовые акты, подготовленные структурными подразделениями и соответственно утвержденные Президентом, Парламентом, Правительством, Премьер-Министром Республики Казахстан, его заместителями, руководством Администрации Президента и Канцелярией Премьер-Министра Республики Казахстан, Министром, (за исключением внутренних приказов и нормативных правовых актов, содержащих государственные секреты) подлежат обязательному размещению на интернет-ресурсе Министерства на государственном и русском языках, не позднее 5 дней со дня их принятия.
      138. Структурное подразделение, являющееся разработчиком законопроекта в течение семи рабочих дней со дня подписания законодательного акта размещает на интернет-ресурсе Министерства пресс-релиз на государственном и русском языках, а в случае необходимости и на иных языках, который содержит информацию о конкретных целях, социально-экономических и (или) правовых последствиях, а также предполагаемой эффективности закона.
      При этом, структурное подразделение - разработчик в указанные сроки направляет копию данного пресс-релиза в Министерство юстиции Республики Казахстан для его размещения в автоматизированной системе правовой информации.
      139. Структурное подразделение – разработчик проекта постановления в течение семи рабочих дней со дня получения заверенных копий постановлений Правительства, за исключением кадровых и организационного характера, направленных ему в ходе рассылки Канцелярией, размещает на интернет-ресурсе Министерства пресс-релиз на государственном и русском языках, а в случае необходимости и на иных языках, который содержит информацию о конкретных целях, социально-экономических и (или) правовых последствиях, а также предполагаемой эффективности постановления Правительства, разработчиком которого он являлся, за исключением постановлений Правительства, содержащих государственные секреты и (или) служебную информацию.
      При этом, государственный орган - разработчик в указанные сроки направляет копию данного пресс-релиза в Министерство юстиции Республики Казахстан для его размещения в автоматизированной системе правовой информации.
      140. В целях регулярного освещения деятельности Министерства в средствах массовой информации и на интернет-ресурсе Министерства структурные подразделения представляют в Пресс-службу Министерства информацию о планируемых мероприятиях (совещания, круглые столы, встречи, брифинги) ежемесячно. В случае проведения мероприятий вне плана, не позднее чем за 2 суток до проведения мероприятия.
      141. Ответственность за своевременное размещение нормативных правовых актов на интернет-ресурсе и своевременное представление информации в Пресс – службу Министерства несут руководители структурных подразделений.
      142. Ежемесячный мониторинг за своевременным размещением нормативных правовых актов структурными подразделениями на интернет-ресурсе осуществляется Пресс – службой Министерства.
 

18. Порядок обеспечения работы персонального блога Министра

      143. Ответственным за своевременным опубликованием вопросов и размещением ответов, поступивших на блог Министра, является Пресс-служба Министерства.
      144. Вопросы, не позднее 2 суток, со дня их поступления, направляются (в бумажном и электронном виде) по принадлежности структурным подразделениям Министерства с визой Первого заместителя, заместителей министра для своевременной и качественной подготовки ответов.
      145. Ответы разъяснительного характера, а также возвращенные на доработку, подготавливаются структурными подразделениями в течение 3-х рабочих дней. Ответы на вопросы, требующие дополнительного изучения или проверок предоставляются в течение 10-ти рабочих дней, в некоторых случаях, когда необходима информация от местных органов исполнительной власти до 20 рабочих дней. Все ответы предоставляются на электронные адреса Пресс-службы, с визой руководителя структурного подразделения.
      146. В случае некачественной подготовки ответов Пресс – служба Министерства возвращает ответ на доработку соответствующему структурному подразделению. Возвращенные на доработку ответы также предоставляются с визой руководителя структурного подразделения.
      147. За некачественную и несвоевременную подготовку ответов на блог Министра, персональную ответственность несет руководитель структурного подразделения.
      148. После процедуры согласования ответы размещаются ответственным специалистом Пресс – службы Министерства на персональном блоге Министра.
 

19. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц

      149. Прием, регистрация и учет обращений физических и юридических лиц в Министерстве осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об административных процедурах», Законом Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 сентября 2002 года № 974 «Об организации приема физических лиц и представителей юридических лиц в центральных и местных исполнительных органах Республики Казахстан».
      150. Учет поступивших обращений в Министерстве ведется отдельно от остальных документов в электронной базе ЕСЭДО.
      151. ПриҰм граждан Министром, Ответственным секретарем, первым-заместителем Министра, заместителями Министра организуется в соответствии с графиком приҰма граждан в Министерстве, утверждаемым приказом Министра.
      152. Учет обращений физических и юридических лиц осуществляется в соответствии с требованиями Правил учета обращений физических и юридических лиц, утвержденных приказом Генерального прокурора Республики Казахстан от 16 ноября 2011 года № 109 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 7315).
 


Приложение
к Регламенту Министерства
регионального развития
Республики Казахстан

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

      (по проекту)
      Проект: ________________________________________________________________________
      _______________________________________________________________________________
      Разработчик: ___________________________________________________________________
      структурное подразделение: _____________________________________________________
      Ф.И.О. и тел. исполнителя: ______________________________________________________
 
 


п/п

Дата выдачи

Структурные подразделения

Ф.И.О., подпись, дата
 

Примечание


       Ответственный секретарь ______________________________________________________
                                                (подпись, дата)
      Заместитель министра__________________________________________________________
                                                (подпись, дата)
      Первый заместитель министра___________________________________________________
      (подпись, дата)
      Министр (в случае необходимости) ________________________________________________
      (подпись, дата)