Бағалау қызметімен айналысу құқығына үміткер адамдарға біліктілік емтиханын өткізу қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2014 жылғы 26 желтоқсандағы № 382 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 26 қаңтарда № 10145 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 5 мамырдағы № 517 бұйрығымен

      Ескерту. Бұйрықтың күші жойылды – ҚР Қаржы министрінің 05.05.2018 № 517 (13.07.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы" 2000 жылғы 30 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабы 2-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған Бағалау қызметімен айналысу құқығына үміткер адамдарға біліктілік емтиханын өткізу қағидалары бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Тіркеу қызметі және заң қызметін ұйымдастыру департаменті (Б.Ш. Әбішев):

      1) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз етсін;

      2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Әділет министрінің орынбасары Б.Ж. Әбдірайымға жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғаш рет ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Әділет министрі
Б. Имашев

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2014 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 382 бұйрығымен
бекітілген

Бағалау қызметімен айналысу құқығына үміткер адамдардың біліктілік емтиханынан өту ережесі

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Бағалау қызметімен айналысу құқығына үміткер адамдардың біліктілік емтиханынан өту ережесі (бұдан әрі - Ереже) "Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 30 қарашадағы Заңына сәйкес әзірленген және бағалау қызметімен айналысу құқығына үміткер адамдардың біліктілік емтиханынан өту тәртібі мен шарттарын белгілейді.

      2. Осы Ережеде мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) бағалау қызметі бойынша біліктілік комиссиясы - біліктілік емтиханын қабылдау үшін құрылатын комиссия;

      2) біліктілік емтиханы - бағалау қызметімен айналысу құқығына үміткер адамдардың біліктілік деңгейін анықтау рәсімі.

      3. Бағалау қызметімен айналысу құқығына үміткер адамдар құрамындағы мүшелерінің саны тақ болатын, кемінде бес мүшесі болатын Бағалау қызметі жөніндегі біліктілік комиссиясында (бұдан әрі - Комиссия) біліктілік емтиханынан өтеді.

      Комиссия Қазақстан Республикасы әділет органдарының, бағалау палаталарының өкілдерінен қалыптастырылады.

      Бағалаушылар палатасы өкілдерінің саны комиссия құрамының жалпы санының екіден бір бөлігінен кем болмауы тиіс.

      4. Біліктілік емтиханы тест нысанында жүргізіледі.

2. Біліктілік емтиханынан өту үшін құжаттар қабылдау

      5. Мүлікті бағалау (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда) және/немесе зияткерлік меншікті, материалдық емес активтердің құнын бағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына үміткер адам (бұдан әрі - Үміткер) "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы мынадай мәліметтер көрсетілген сұрау салу жібереді:

      диплом туралы мәлімет:

      жоғары оқу орнының атауы;

      мамандықтың шифрі;

      дипломның нөмірі;

      дипломның берілген күні немесе "Білім туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес нострификациялау және тану рәсімдерінен өткенін растайтын құжат туралы:

      сериясы және нөмірі;

      негіздеме: күні және нөмірі;

      тіркеу нөмірі және күні.

      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 10.01.2018 № 54 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      6. Түскен материалдар олар келіп түскен күнінен бастап он жұмыс күні ішінде қаралады.

      Үміткердің құжаттары қойылған талаптарға сәйкес келсе, ол біліктілік емтиханынан өтуге жіберілді және оған осы Қағиданың 9-тармағына сәйкес бұл туралы хабарланады.

      Осы Ереженің 5-тармағында көзделген құжаттар берілмеген не тиісінше ресімделмеген жағдайда, өтініш келіп түскен күнінен бастап он жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде үміткерге біліктілік емтиханына жіберуден бас тарту туралы дәлелді хат жіберіледі.

      Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 10.01.2018 № 54 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

3. Біліктілік емтиханын өткізудің тәртібі мен шарттары

      7. Біліктілік емтиханына "бағалау" мамандығы бойынша жоғарғы білімі және (немесе) жоғарғы техникалық немесе экономикалық білімі бар жеке тұлғалар жіберіледі.

      8. Біліктілік емтиханына келген кезде үміткер жеке басын куәландыратын құжаты ұсынады.

      9. Біліктілік емтиханына жіберілген үміткер біліктілік емтиханы өтетін жері, күні және уақыты туралы оны өткізгенге дейін он жұмыс күнінен кешіктірілмей, аумақтық әділет органдары арқылы хабардар етіледі.

      10. Комиссия емтиханды бір тоқсанда кемінде бір рет өткізеді.

      11. Комиссия тестілеуді өткізудің объективтілігін, оның шарттарының, уақытының, қорытындыларын есептеудің және мазмұнының стандарттылығын қамтамасыз етеді.

      12. Комиссияның отырысында міндетті түрде хаттама жүргізіледі, онда отырыстың өткен күні, уақыты және орны, комиссияның құрамы, үміткердің тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), тестілеудің қорытындысы көрсетіледі.

      Хаттамаға Комиссияның барлық мүшелері қол қояды.

      13. Тестілеу:

      Мүлікті бағалау теориясына (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда) - 50 сұрақ, зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын бағалауға - 60 сұрақ;

      азаматтық, жер, әкімшілік, салық кодекстері, бағалау қызметі, жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану, авторлық құқық және аралас құқықтар саласындағы заңнаманы, сондай-ақ бағалау стандарттары - бағалау қызметінің әрбір түрі бойынша 20 сұрақтан;

      мүлікті бағалау (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда) - 30 сұрақ, зияткерлік меншік, материалдық емес активтердің құнын бағалау бойынша - 20 сұрақтары бойынша модульдық есептерді білуіне сұрақтарды пайдалана отырып, жүзеге асырылады.

      Мүлікті бағалау (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда) және зияткерлік меншікті, материалдық емес активтердің құнын бағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына үміткерлер үшін тестілерді Әділет министрлігі Республикалық бағалаушылар палатасының ұсынымдарын ескере отырып, қызметтің әрбір түріне жеке әзірлейді.

      Тестілер біреуі дұрыс кемінде үш нұсқадағы жауаптан тұруы тиіс.

      Тестілер құпия ақпарат болып табылады және еркін таратуға жатпайды.

      14. Мүлікті бағалау (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда) және зияткерлік меншікті, материалдық емес активтердің құнын бағалау жөніндегі қызметтерді жүзеге асыру құқығына үміткерлерді тестілеу бөлек жүргізіледі.

      15. Үміткер өз қалауы бойынша тестілеуден мемлекеттік немесе орыс тілдерінде өтуге құқылы.

      16. Тестілеу компьютер техникасын пайдалана отырып өткізіледі.

      17. Біліктілік емтиханы басталар алдында үміткер тестілеуден өту жөнінде егжей-тегжейлі нұсқау алады.

      Тестілеуден өту кезінде үміткердің басқа адамдармен сөйлесуіне, материалдармен алмасуына, қағаз және электрондық тасығыштарда ақпаратты пайдалануына жол берілмейді.

      Үміткер көрсетілген талаптарды бұзған жағдайда, Комиссия оны біліктілік емитханынан өтуден шеттетеді, ол туралы хаттамаға тиісті жазба енгізіледі.

      18. Тестілеудің дұрыс жауаптарын есептеу пайдаланылатын компьютерлік бағдарламаның көмегімен автоматты түрде жүргізіледі. Тестілеу нәтижелері екі данада басылады және ол біте салысымен үміткерге жеке қол қойғызу жолымен танысу үшін ұсынылады.

      Тестілеу нәтижелері бар парақтың бір данасы үміткерге тапсырылады, екіншісі Комиссияға беріледі.

      19. Тестілеу кезіндегі ұсынылған сұрақтардың жалпы саны - жүз. Біліктілік емтиханын өтуге әрбір үміткерге берілген уақыт тоқсан минутты құрайды.

      20. Егер дұрыс жауаптардың саны ұсынылған сұрақтардың жалпы санының жетпіс бес және одан жоғары пайызын құраса, үміткер тестілеуден өтті деп саналады.

      21. Хаттаманың негізінде осы Қағидаға 1, 2-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша емтихан өткізілген күнінен кейінгі екі жұмыс күні ішінде мүлікті бағалау (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда) және/немесе зияткерлік меншікті, материалдық емес активтердің құнын бағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына біліктілік емтиханынан өткен/өтпегені туралы шешім шығарылады.

      Ескерту. 21-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 10.01.2018 № 54 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      22. Емтиханнан өткен адамдар оны тапсырған күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде уәкілетті органның біліктілік емтиханынан өткені туралы шешімін алады.

      23. Емтиханнан өтпеген адамдар емтихан өткеннен кейінгі күні Комиссия хаттамасынан үзіндінің көшірмесін алады.

  Бағалау қызметімен айналысу
құқығына үміткер адамдардың
біліктілік емтиханынан өту
ережесіне 1-қосымша
  Нысан

Мүлікті (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтер құнын қоспағанда) бағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына біліктілік емтиханынан өткені туралы шешім

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 10.01.2018 № 54 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      ___________ қаласы                                          20_____жылғы "___"________

      _________________________________ мүлікті бағалау (зияткерлік меншік

      (Т.А.Ә.)(болған жағдайда)

      объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда) жөніндегі қызметті жүзеге

      асыру құқығына біліктілік емтиханынан өтті/өтпеді деп танылсын

      Комиссияның Төрағасы

      Комиссияның хатшысы

  Бағалау қызметімен айналысу
құқығына үміткер адамдардың
біліктілік емтиханынан өту
ережесіне 2-қосымша
  Нысан

Зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтер құнын бағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына біліктілік емтиханынан өткені туралы шешім

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 10.01.2018 № 54 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      _________ қаласы                                          20___жылғы "___"__________

      _____________________________ зияткерлік меншікті, материалдық емес

      (Т.А.Ә.) (болған жағдайда)

      активтердің құнын бағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына біліктілік емтиханынан

      өтті/өтпеді деп танылсын.

      Комиссияның Төрағасы

      Комиссияның хатшысы

  Бағалау қызметімен айналысу
құқығына үміткер адамдардың
біліктілік емтиханынан
өту ережесіне 3-қосымша
  Нысан

Бағалау қызметімен айналысу құқығына біліктілік емтиханынан
өткені туралы шешім

      ___________қаласы 20_____жылғы "___"________

      _________________________________мүлікті бағалау (зияткерлік меншік

      (Т.А.Ә.)(болған кезде)

      объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда) жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына біліктілік емтиханынан өтті деп танылсын.

      Комиссияның Төрағасы

      Комиссияның хатшысы

      М.О.

  Бағалау қызметімен айналысу
құқығына үміткер адамдардың
біліктілік емтиханынан
өту ережесіне 4-қосымша
  Нысан

Бағалау қызметімен айналысу құқығына біліктілік емтиханынан
өткені туралы шешім

      _________қаласы 20___жылғы "___"__________

      _____________________________зияткерлік меншікті, материалдық емес

      (Т.А.Ә.) (болған кезде)

      активтердің құнын бағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына біліктілік емтиханынан өтті деп танылсын.

      Комиссияның Төрағасы

      Комиссияның хатшысы

      М.О

Об утверждении Правил проведения квалификационного экзамена лиц, претендующих на право занятия оценочной деятельностью

Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 382. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 января 2015 года № 10145. Утратил силу приказом Министра финансов Республики Казахстан от 5 мая 2018 года № 517 (вводится в действие с 13.07.2018)

      Сноска. Утратил силу приказом Министра финансов РК от 05.05.2018 № 517 (вводится в действие с 13.07.2018).

      В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Закона Республики Казахстан от 30 ноября 2000 года "Об оценочной деятельности в Республике Казахстан" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила проведения квалификационного экзамена лиц, претендующих на право занятия оценочной деятельностью.

      2. Департаменту регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции Республики Казахстан (Абишев Б.Ш.):

      1) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа;

      2) после государственной регистрации настоящего приказа обеспечить его официальное опубликование.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра юстиции Республики Казахстан Әбдірайым Б.Ж.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

Министр юстиции


Республики Казахстан

Б. Имашев


  Утверждены
приказом Министра юстиции
Республики Казахстан
от 26 декабря 2014 года № 382

Правила
проведения квалификационного экзамена лиц, претендующих
на право занятия оценочной деятельностью
1. Общие положения

      1. Настоящие Правила проведения квалификационного экзамена лиц, претендующих на право занятия оценочной деятельностью (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 ноября 2000 года "Об оценочной деятельности в Республике Казахстан" и определяют порядок и условия проведения квалификационного экзамена лиц, претендующих на право занятия оценочной деятельностью.

      2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

      1) квалификационная комиссия по оценочной деятельности - комиссия, образуемая для приема квалификационного экзамена;

      2) квалификационный экзамен - процедура определения квалификационного уровня лиц, претендующих на право занятия оценочной деятельностью.

      3. Лица, претендующие на право занятия оценочной деятельностью, проходят квалификационный экзамен в Квалификационной комиссии по оценочной деятельности (далее - Комиссия), в состав которой входит нечетное число членов не менее пяти человек.

      Комиссия формируется из представителей органов юстиции Республики Казахстан, палат оценщиков.

      Численность представителей палат оценщиков должна составлять не менее одной второй от общей численности состава Комиссии.

      4. Квалификационный экзамен проводится в форме тестирования.

2. Прием документов для прохождения квалификационного экзамена

      5. Лицо, претендующее на право осуществления деятельности по оценке имущества (за исключением объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов) и/или оценке интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов (далее - Претендент) направляет через веб-портал "электронного правительства" запрос, включающий в себя сведения:

      о дипломе:

      наименование высшего учебного заведения;

      шифр специальности;

      номер диплома;

      дата выдачи диплома, либо о документе подтверждающего прохождение процедуры нострификации или признания в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об образовании":

      серия и номер;

      основание: дата и номер;

      регистрационный номер и дата.

      Сноска. Пункт 5 в редакции приказа Министра юстиции РК от 10.01.2018 № 54 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      6. Поступившие материалы рассматриваются в течение десяти рабочих дней со дня их поступления.

      В случае соответствия претендента предъявляемым требованиям, он считается допущенным к прохождению квалификационного экзамена, и уведомляется об этом в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил.

      При ненадлежащем оформлении запроса, предусмотренного пунктом 5 настоящих Правил, претенденту направляется мотивированное письмо об отказе в допуске к квалификационному экзамену в течение десяти рабочих дней со дня поступления заявления.

      Сноска. Пункт 6 в редакции приказа Министра юстиции РК от 10.01.2018 № 54 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

3. Порядок и условия проведения квалификационного экзамена

      7. К квалификационному экзамену допускаются физические лица, имеющие высшее образование по специальности "оценка" и (или) высшее техническое или экономическое образование.

      8. При явке на квалификационный экзамен претендент представляет документ, удостоверяющий его личность.

      9. Претендент, допущенный к квалификационному экзамену, уведомляется о месте, дате и времени проведения квалификационного экзамена не позднее чем за десять рабочих дней до его проведения через территориальные органы юстиции.

      10. Экзамены проводятся Комиссией не реже одного раза в квартал.

      11. Комиссия обеспечивает объективность проведения, стандартность условий, времени, подсчета результатов и содержания тестирования.

      12. На заседании Комиссии обязательно ведется протокол, в котором отражаются: дата, время и место заседания, состав комиссии, фамилия, имя, отчество (при наличии) экзаменуемых претендентов, результаты тестирования.

      Протокол подписывается всеми членами Комиссии.

      13. Тестирование осуществляется с использованием вопросов на знание действующего законодательства Республики Казахстан в сфере оценочной деятельности, стандартов оценки, модульных задач по оценочной деятельности, а также гражданского, земельного, административного и налогового права.

      Тестирование осуществляется с использованием вопросов на знание:

      теории оценки имущества (за исключением объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов) - 50 вопросов, объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов - 60 вопросов;

      гражданского, земельного, административного, налогового кодексов, законодательства в сфере оценочной деятельности, недр и недропользования, авторского права и смежных прав, а также стандартов оценки - 20 вопросов по каждому виду оценочной деятельности;

      модульных задач по оценке имущества (за исключением объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов) - 30, по интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов - 20.

      Тесты для претендентов на право осуществления деятельности по оценке имущества (за исключением объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов) и оценке интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов разрабатываются Министерством юстиции Республики Казахстан с учетом рекомендаций Республиканской палаты оценщиков отдельно для каждого вида деятельности.

      Тесты должны содержать не менее трех вариантов ответа с одним правильным.

      Тесты являются конфиденциальной информацией, и не подлежат свободному распространению.

      14. Тестирование претендентов на право осуществления деятельности по оценке имущества (за исключением объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов) и оценке интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов проводится раздельно.

      15. Претендент по своему выбору проходит тестирование на государственном или русском языках.

      16. Тестирование проводится с использованием компьютерной техники.

      17. Перед началом квалификационного экзамена претендент получает подробный инструктаж по прохождению тестирования.

      При прохождении квалификационного экзамена претендентам не допускается разговаривать с другими лицами, обмениваться материалами, использовать информацию на бумажных и электронных носителях.

      В случае нарушения претендентом указанных требований он отстраняется Комиссией от прохождения квалификационного экзамена, о чем вносится соответствующая запись в протокол.

      18. Подсчет правильных ответов тестирования производится автоматически, при помощи используемой компьютерной программы. Результаты тестирования распечатываются в двух экземплярах и предоставляются претенденту для ознакомления путем проставления личной подписи сразу же после его окончания.

      Один экземпляр листа с результатами тестирования вручается претенденту, второй передается Комиссии.

      19. Общее количество предложенных вопросов при тестировании - сто. Время, отпущенное на квалификационный экзамен каждого претендента, составляет девяносто минут.

      20. Претендент считается прошедшим экзамен, если количество правильных ответов составляет от семидесяти пяти и более от общего числа предложенных вопросов.

      21. На основании протокола выносится решение о прохождении/непрохождении квалификационного экзамена на право осуществления деятельности по оценке имущества (за исключением объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов) и/или по оценке интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов по формам согласно приложениям 1, 2 к настоящим Правилам в течение двух рабочих дней после проведения экзамена.

      Сноска. Пункт 21 в редакции приказа Министра юстиции РК от 10.01.2018 № 54 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      22. Лица, прошедшие экзамен, в течение трех рабочих дней со дня его сдачи получают решение о прохождении квалификационного экзамена.

      23. Лица, не прошедшие экзамен, получают копию выписки из протокола Комиссии на следующий день после экзамена.

  Приложение 1
к Правилам проведения
квалификационного экзамена лиц,
претендующих на право занятия
оценочной деятельностью

      Сноска. Приложение 1 в редакции приказа Министра юстиции РК от 10.01.2018 № 54 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

  Форма

                                          Решение
                  о прохождении квалификационного экзамена
на право осуществления деятельности по оценке имущества (за исключением объектов
интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов)
г. _____________                                           "__" ____________ 20 __ г.
      Признать _____________________________ прошедшим/ не прошедшим
                  (Ф.И.О. (при его наличии))
квалификационный экзамен на право осуществления деятельности по оценке имущества (за
исключением объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных
активов).
      Председатель Комиссии
      Секретарь Комиссии


  Приложение 2
к Правилам проведения
квалификационного экзамена лиц,
претендующих на право занятия
оценочной деятельностью

      Сноска. Приложение 2 в редакции приказа Министра юстиции РК от 10.01.2018 № 54 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

  Форма

                                          Решение
                  о прохождении квалификационного экзамена на
            право осуществления деятельности по оценке интеллектуальной
                  собственности, стоимости нематериальных активов
г. ___________________                                     "__" ____________ 20 __ г.
Признать _____________________________ прошедшим/не прошедшим
            (Ф.И.О. (при его наличии))
      Квалификационный экзамен на право осуществления деятельности по оценке
интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов.
      Председатель Комиссии
      Секретарь Комиссии

  Приложение 3
к Правилам проведения
квалификационного экзамена лиц,
претендующих на право занятия
оценочной деятельностью

      Форма

Решение
о прохождении квалификационного экзамена
на право занятия оценочной деятельностью

      г. ___________________ "__" ____________ 20 __ г.

      Признать _________________________ прошедшим квалификационный экзамен

      (Ф.И.О. (при его наличии))

      на право осуществления деятельности по оценке имущества (за

      исключением объектов интеллектуальной собственности, стоимости

      нематериальных активов).

      Председатель Комиссии

      Секретарь Комиссии

      М.П.

  Приложение 4
к Правилам проведения
квалификационного экзамена лиц,
претендующих на право занятия
оценочной деятельностью

      Форма

Решение
о прохождении квалификационного экзамена
на право занятия оценочной деятельностью

      г. ___________________ "__" ____________ 20 __ г.

      Признать _________________________ прошедшим квалификационный экзамен

      (Ф.И.О. (при его наличии))

      на право осуществления деятельности по оценке интеллектуальной

      собственности, стоимости нематериальных активов.

      Председатель Комиссии

      Секретарь Комиссии

      М.П.