Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру мәселелері бойынша жергілікті атқарушы органдар қызметін бағалау тетігін бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 12 желтоқсандағы № 264 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 28 қаңтарда № 10160 тіркелді.

      "Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы" 2012 жылғы 13 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 6-5) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса берiлiп отырған энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру мәселелері бойынша жергілікті атқарушы органдар қызметін бағалау тетігі бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті (А.Қ. Ержанов):

      1) осы бұйрықтың заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін бұқаралық ақпарат құралдарына және "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесіне ресми жариялауға жіберуді;

      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің интернет-ресурсында және мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастырылуын;

      4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы бұйрықтың 2-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму вице-министрі А.П. Рауға жүктелсін.

      4. Осы бұйрық оның алғашқы ресми жарияланған күнiнен бастап күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

Қазақстан Республикасының


Инвестициялар және даму министрі

Ә. Исекешев

      "КЕЛІСІЛДІ":

      Қазақстан Республикасы

      Ұлттық экономика министрі

      ______________ Е. Досаев

      2014 жылғы 26 желтоқсан  Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2014 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 264 бұйрығымен
бекітілген

Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру мәселелері
бойынша жергілікті атқарушы органдар қызметін бағалау тетігі
1. Жалпы ережелер

      1. Осы энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру мәселелері бойынша жергілікті атқарушы органдар қызметін бағалау тетігі (бұдан әрі – тетік) "Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы" 2012 жылғы 13 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 6-5) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      2. Бұл тетікте мынадай негізгі ұғымдар қолданылады:

      1) энергетикалық аудит (бұдан әрі – энергия аудиті) энергия үнемдеудің мүмкіндігі мен әлеуетін бағалау мен энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі қорытындыны дайындау мақсатында энергетикалық ресурстарды пайдалану туралы деректерді жинау, өңдеу және талдау;

      2) энергетикалық тиімділік (бұдан әрі – энергия тиімділігі) – ұсынылған көрсетілетін қызметтер, жұмыстар, шығарылған өнімдер (тауарлар) немесе өндірілген энергетикалық ресурстар көлемінің осыған жұмсалған бастапқы энергетикалық ресурстарға сандық қатынасы;

      3) энергия үнемдеу – пайдаланылатын энергетикалық ресурстардың көлемін азайтуға бағытталған ұйымдастырушылық, техникалық, технологиялық, экономикалық және өзге де шараларды іске асыру;

      4) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) – энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы басшылықты жүзеге асыратын орталық атқарушы орган.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 15.12.2022 № 718 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      3. Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы мемлекеттік саясатты өз құзыретінің шегінде іске асыратын жергілікті атқарушы органдардың қызметі бағалау объектісі болып табылады.

2. Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру мәселелері
бойынша жергілікті атқарушы органдар қызметін бағалау тетігі

      4. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдары (бұдан әрі – ЖАО) жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 30 қаңтарынан кешіктірмей уәкілетті органға осы тетікке 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру мәселелері жөніндегі қызмет туралы есепті электрондық жеткізгіштерде ұсынады.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 15.12.2022 № 718 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      5. Уәкілетті орган ЖАО қызметін бағалау үшін ұсынылған есептерге мынадай өлшемшарттар бойынша талдау жүргізеді:

      1) өз құзыреті шегінде энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы мемлекеттік саясатты және энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі жол картасының іс-шараларын іске асыру;

      2) өз құзыреті шегінде мемлекеттік мекемелердің энергия тұтыну нормативтерінің сақталуына мониторингті жүзеге асыру;

      3) мемлекеттік мекемелердің энергия аудитін жүргізуді ұйымдастыру;

      4) мемлекеттік мекемелерді терможаңғыртуды жүргізуді ұйымдастыру;

      5) мемлекеттік мекемелер үшін энергетикалық ресурстарды есепке алу аспаптарын сатып алу және орнату;

      6) мемлекеттік мекемелер үшін жылу тұтынуды реттеудің автоматты жүйелерін сатып алу және орнату;

      7) энергия үнемдейтін шамдарды пайдалануды ескере отырып, саябақ пен көше жарығын жаңғыртуды қамтамасыз ету;

      8) халық арасында пайдаланылған құрамында сынап бар энергия үнемдейтін шамдарды кәдеге жаратуды ұйымдастыру.

      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 15.12.2022 № 718 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      6. Энергия үнемдеу мәселелері бойынша ЖАО қызметін бағалауды уәкілетті орган осы тетіктің 7-тармағына сәйкес өлшемдердің балдары бойынша 40-балдық шкалалық жүйе бойынша жүзеге асырады.

      Әрбір өлшем бойынша көрсеткіштер анықталады, оларға сәйкес тиiстi балдар шығарылады.

      7. ЖАО қызметін бағалау өлшемшарттарының көрсеткіштері:

      1) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі жол картасы іс – шараларының пайыздық орындалуы (0-20% - 1 балл, 21-40% - 2 балл, 41-60% - 3 балл, 61-80% - 4 балл, 81-100 % - 5 балл);

      2) мемлекеттік мекемелердің жалпы санынан мемлекеттік мекемелердің энергия тұтыну нормативтерінің сақталуына мониторингті пайыздық қамту (0-20% - 1 балл, 21-40 % - 2 балл, 41-60 % - 3 балл, 61-80 % - 4 балл, 81-100 % - 5 балл);

      3) мемлекеттік мекемелердің жалпы санынан пайыздық мәнде мемлекеттік мекемелердің жыл сайынғы өткізілген энергия аудиттерінің саны (0-10 % - 1 балл, 11-20 % - 2 балл, 21-35 % - 3 балл, 36-50 % - 4 балл, 51-100 % - 5 балл);

      4) мемлекеттік мекемелердің жалпы санынан пайыздық мәнде мемлекеттік мекемелерді жыл сайынғы терможаңғырту саны (0-10 % - 1 балл, 11-20 % - 2 балл, 21-35 % - 3 балл, 36-50 % - 4 балл, 51-100 % - 5 балл);

      5) мемлекеттік мекемелер үшін белгіленген энергетикалық ресурстарды есепке алу аспаптарының саны мемлекеттік мекемелердің жалпы санынан пайыздық мәнде (0-20 % - 1 балл, 21-40 % - 2 балл, 41-60 % - 3 балл, 61-80 % - 4 балл, 81-100 % - 5 балл);

      6) мемлекеттік мекемелер үшін жылу тұтынуды реттеудің белгіленген автоматты жүйелерінің саны мемлекеттік мекемелердің жалпы санынан пайыздық мәнде (0-20 % - 1 балл, 21-40 % - 2 балл, 41-60 % - 3 балл, 61-80 % - 4 балл, 81-100 % - 5 балл);

      7) саябақ пен көше жарықтандырудың жалпы санынан энергия үнемдейтін шамдарды пайдалануды ескере отырып, жаңғыртылған саябақ және көше жарықтандыруының үлесі (0-20 % - 1 балл, 21-40 % - 2 балл, 41-60 % - 3 балл, 61-80 % - 4 балл, 81-100 % - 5 балл);

      8) есепті кезеңде жоспарланған көлемнен халық арасында пайдаланылған құрамында сынап бар энергия үнемдейтін кәдеге жаратылған шамдардың үлесі (0-50 % - 1 балл, 51-65 % - 2 балл, 66-85 % - 3 балл, 86-95 % - 4 балл, 96-100 % - 5 балл).

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 15.12.2022 № 718 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      8. ЖАО қорытынды бағасы барлық өлшемдер бойынша алынған есеп нәтижелерін қосу арқылы анықталады.

      Қорытынды баға:

      1) ең жоғары балдың 60 %-ынан төмен немесе соған тең болса "төмен";

      2) ең жоғары балдың 61-85 % аралығында болса "орташа";

      3) ең жоғары балдың 86 %-ға тең немесе одан жоғары болса "жоғары" болып саналады.

      9. Бағалау нәтижесі бойынша уәкілетті орган жыл сайын, есептік жылдан кейінгі жылдың 30 наурызынан кешіктірмей, осы тетікке 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жергілікті атқарушы органдардың энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру мәселелері бойынша қызметін бағалау нәтижелері туралы қорытынды дайындайды.

      10. ЖАО энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру мәселелері бойынша бағалау нәтижелері уәкілетті органның интернет-ресурсында жарияланады.

  Энергия үнемдеу және энергия
тиімділігін арттыру мәселелері
бойынша жергілікті атқарушы
органдардың қызметін бағалау
тетігіне
1-қосымша

      Нысан

Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру мәселелері жөніндегі қызмет туралы есеп

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 15.12.2022 № 718 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

____________________________________ (жергілікті атқарушы органның атауы) __________________ (есепті кезең)


п/п

Іс-шараның атауы

** Іс-шаралар / жалпы саны

Оның ішінде

* Есепті кезеңде орындалған жұмыс туралы ақпарат

Есепті кезең үшін

Барлығы

1

2

3

4

5

6

1

Жол картасында және өз құзыреті шегінде энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы іс-шаралар мен міндеттерді, белгіленген іс-шаралардан мемлекеттік саясатты орындау

2

Өз құзыреті шегінде мемлекеттік мекемелердің жалпы санынан Мемлекеттік мекемелердің энергия тұтыну нормативтерінің сақталуына мониторингті пайыздық қамту

3

Мемлекеттік мекемелердің жалпы санынан Мемлекеттік мекемелердің өткізілген энергия аудиттерінің саны

4

Мемлекеттік мекемелердің жалпы санынан Мемлекеттік мекемелердің өткізілген терможаңғырту саны

5

Мемлекеттік мекемелер үшін мемлекеттік мекемелердің жалпы санынан белгіленген энергетикалық ресурстарды есепке алу аспаптарының саны

6

Мемлекеттік мекемелер үшін мемлекеттік мекемелердің жалпы санынан жылу тұтынуды реттеудің белгіленген автоматты жүйелерінің саны

7

Энергия үнемдейтін шамдарды саябақ пен көше жарықтандыруының жалпы санынан пайдалануды ескере отырып, жаңғыртылған саябақ пен көше жарықтандыруының үлесі

8

Есепті кезеңге жоспарланған көлемнен халықта пайдаланылған құрамында сынап бар энергия үнемдейтін кәдеге жаратылған шамдардың үлесі

      * - осы жол үшін 2-7-жолдарын толтыру міндетті емес

      ** - 3-бағанда (іс-шаралар/жалпы саны):

      1-жолда-сол немесе өзге іс-шара (- лар);

      2 - 6 - жолдарда-әкімшілік-аумақтық бірліктің мемлекеттік мекемелерінің жалпы саны;

      7-жолда-әкімшілік-аумақтық бірліктегі саябақ және көше жарығының жалпы саны.

  Энергия үнемдеу және энергия
тиімділігін арттыру мәселелері
бойынша жергілікті атқарушы
органдар қызметін
бағалау тетігіне
2-қосымша

      Нысан

Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру мәселелері
бойынша жергілікті атқарушы органдардың қызметін бағалау
нәтижелері туралы қорытынды

      _______________________________________________________________

      (жергілікті атқарушы органның атауы)

      __________________

      (есепті кезең)

Р/с №

Бағалау өлшемдері

Әрбір өлшемді бағалау балдары

1

2

3

1

Өз құзыреті шегінде энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы мемлекеттік саясатты және тиісті аумақты дамыту бағдарламасына енгізілген энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шараларды іске асыру;


2

Өз құзыреті шегінде мемлекеттік мекемелердің энергия тұтынудың нормативтерін сақтауына мониторингті жүзеге асыру;


3

Мемлекеттік мекемелерде энергия аудитін өткізуді ұйымдастыру;


4

Мемлекеттiк мекемелердi терможаңғыртуды өткізуді ұйымдастыру;


5

Мемлекеттік мекемелер үшін энергетика ресурстарын есепке алу аспаптарын сатып алу және орнату;


6

Мемлекеттік мекемелер үшін жылу тұтынуды реттеудің автоматты жүйелерін сатып алу және орнату;


7

Энергия үнемдейтін шамдарды пайдалануды ескере отырып, саябаққа және көшеге жарық беруді жаңғыртуды қамтамасыз ету;


8

Тұрғындарда пайдалануда болған, құрамында сынап бар энергия үнемдеу шамдарын кәдеге жаратуды ұйымдастыру.


Жалпы бағалау:


Жалпы бағалаудың мәні:


Бағалау өлшемдері бойынша жергілікті атқарушы орган қызметінің тиімділігін талдау:

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

Қорытындылар мен ұсынымдар: ________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      Уәкілетті

      органның басшысы _____________ _______________________

      (қолы) (қолының толық жазылуы)

      Уәкілетті органның

      тиiстi құрылымдық

      бөлiмшесiнің басшысы _____________ _______________________

      (қолы) (қолының толық жазылуы)

      20 ___ жылғы "____" ______________

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады