Актуарлық қызметті жүзеге асыру, актуарлық қызметті жүзеге асыру құқығына лицензия беру, актуарийдің біліктілік емтиханын тапсыру, актуарийдің қызметін тексеру үшін тәуелсіз актуарийді тарту, тәуелсіз актуарийдің сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штатында тұрған актуарий жүргізген есептеулердің шынайылығын тексеру нәтижелерін жіберу қағидаларын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі № 151 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2014 жылы 2 қыркүйекте № 9718 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы № 191 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2018 № 191 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      РҚАО-ның ескертпесі!

      Осы қаулының қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз.

      Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Актуарлық қызметті жүзеге асыру, актуарлық қызметті жүзеге асыру құқығына лицензия беру, актуарийдің біліктілік емтиханын тапсыру, актуарийдің қызметін тексеру үшін тәуелсіз актуарийді тарту, тәуелсіз актуарийдің сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штатында тұрған актуарий жүргізген есептеулердің шынайылығын тексеру нәтижелерін жіберу қағидалары бекітілсін.

      2. Осы қаулының қосымшасына сәйкес нормативтік құқықтық актілердің күші жойылды деп танылсын.

      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.


Ұлттық Банк


Төрағасы

Қ. Келімбетов  Қазақстан Республикасының
  Ұлттық Банкі Басқармасының
  2014 жылғы 16 шілдедегі
  № 151 қаулысымен
  бекітілген

Актуарлық қызметті жүзеге асыру, актуарлық қызметті жүзеге асыру құқығына лицензия беру, актуарийдің біліктілік емтиханын тапсыру, актуарийдің қызметін тексеру үшін тәуелсіз актуарийді тарту, тәуелсіз актуарийдің сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штатында тұрған актуарий жүргізген есептеулердің шынайылығын тексеру нәтижелерін жіберу
қағидалары
1. Жалпы ережелер

      1. Осы Актуарлық қызметті жүзеге асыру, актуарлық қызметті жүзеге асыру құқығына лицензия беру, актуарийдің біліктілік емтиханын тапсыру, актуарийдің қызметін тексеру үшін тәуелсіз актуарийді тарту, тәуелсіз актуарийдің сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штатында тұрған актуарий жүргізген есептеулердің шынайылығын тексеру нәтижелерін жіберу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес әзірленді және актуарлық қызметті жүзеге асыру, актуарлық қызметті жүзеге асыру құқығына лицензия (бұдан әрі – Лицензия) беру, актуарийдің біліктілік емтиханын тапсыру, актуарийдің қызметін тексеру үшін тәуелсіз актуарийді тарту, тәуелсіз актуарийдің сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штатында тұрған актуарий жүргізген есептеулердің шынайылығын тексеру нәтижелерін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – уәкілетті орган) жіберу тәртібін, сондай-ақ тізбе мен халықаралық актуарийлер қауымдастығына қойылатын талаптарды айқындайды.

      2. Актуарлық қызмет актуарлық қызметтi жүзеге асырудың халықаралық қағидаттары (стандарттары) ескеріле отырып, Заңға сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Уәкілетті орган берген Лицензиясы бар жеке тұлға актуарий ретiнде қызмет етеді.

2. Актуарлық қызмет

      4. Актуарлық қызметтiң мiндетi сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржылық орнықтылығы мен төлем қабiлеттiлiгiнiң қажеттi деңгейiн қамтамасыз ету мақсатында сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша мiндеттемелер мөлшерiн экономикалық-математикалық есептеудi жүзеге асыру болып табылады.

      5. Актуарлық қызметке:

      1) сақтандыру резервтерiн қалыптастыру әдiстерi мен көздерi жөнiнде консультациялар және ұсынымдар;

      2) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржылық орнықтылығы мен төлем қабiлеттiлiгiн бағалауға байланысты мәселелер;

      3) сақтандыру тарифтерiн есептеу методологиясын және экономикалық негiздеуді әзiрлеу;

      4) Қазақстан Республикасының заңнамасында қабылданған сақтандыруды жiктеуге сәйкес сақтандыру тәуекелдерін зерттеу және жүйелеу;

      5) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы өзінің сақтандыру қағидаларында айқындаған сақтандыруды жүзеге асыру талаптарын экономикалық негiздеудi бағалау;

      6) сақтанушыларға жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша берiлетiн қарыздар мөлшерiн айқындау;

      7) актуарлық есептеулер мәселелерi бойынша консультациялық қызмет көрсету бойынша қызмет көрсету кiредi.

      6. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған міндеттемелерді орындауды қамтамасыз етуі үшін актуарий есептеген көлемде қалыптастырылған сақтандыру резервтерi болады.

      7. Актуарлық есептеулер мынадай негіздер бойынша жүргізіледі:

      1) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының бастамасы бойынша - бастамалық актуарлық есептеулер;

      2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда – міндетті актуарлық есептеулер.

      Міндетті актуарлық есептеулер Заңның талаптары ескеріле отырып, бірінші жарты жылдық үшін есепті жылдың 1 шілдесіндегі жағдай бойынша жүзеге асырылады және есепті жылдың 15 тамызына дейінгі мерзімде уәкілетті органға беріледі, сондай-ақ есепті жыл үшін 1 қаңтардағы жағдай бойынша жасалып, есепті жылдан кейінгі жылдың 30 сәуіріне дейінгі мерзімде уәкілетті органға беріледі.

      8. Актуарлық есептеулер мынадай болып бөлінеді:

      1) бастамалық – сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының бастамасы бойынша жүзеге асырылатын;

      2) сақтандыру саласына (сыныбына) жатқызылуына байланысты және қайта сақтандыру бойынша – "өмiрдi сақтандыру" саласы немесе "жалпы сақтандыру" саласы бойынша, қайта сақтандыру немесе Заңмен белгiленген жiктеуге сәйкес сыныптар бойынша жүзеге асырылатын;

      3) жасалу мақсаты бойынша:

      есептi – сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы есепті кезең iшiнде жасаған және есепті кезең соңына қолданыста болатын сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша есепті күнге жүзеге асырылатын;

      жоспарлы – сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы сақтандыру қағидаларына сәйкес тәжiрибесiне сақтандырудың жаңа сыныбы бойынша сақтандыруды және қайта сақтандыруды енгiзу кезiнде;

      кейiнгi – бұрын жүргiзiлген актуарлық есептеулерді түзету мақсатында;

      4) қолданылу ауқымы бойынша:

      жалпы – Қазақстан Республикасының барлық аумағында, сондай-ақ одан тысқары жерлерде пайдалануға есептелген;

      аймақтық – Қазақстан Республикасының жекелеген облыстары мен аймақтары үшін жасалған;

      жеке – жекелеген сақтанушының немесе сақтанушылар тобының (заңды және (немесе) жеке тұлғалар) деректерi бойынша орындалған.

      9. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру резервтерінiң мөлшерiн актуарлық бағалау толық болу және объективтiлiк қағидаттарына негiзделедi және Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес актуарий қорытындысы түрінде ресiмделедi.

      Актуарий мiндеттi немесе бастамалық актуарлық есептеулер шегiнде жүргiзiлген сақтандыру резервтерiнiң талап етiлетiн мөлшерiн бағалауға байланысты жасаған актуарий қорытындысы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін орындалуға мiндеттi болып табылады.

      10. Актуарий толық және объективтi актуарий қорытындысын жасау үшін сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ұсынған құжаттарды (деректердi) және өзі қосымша сұратқан негiзгi сақтандыру қызметiне қатысты мәліметтерді пайдаланады.

      11. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының негiзгi қызметiне актуарлық бағалау жүргізу нәтижелерi бойынша жасалған актуарий қорытындысында мыналар қоса беріледі:

      электрондық тасымалдағыштағы қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттарын және қайта сақтандыруға берілген шарттарды есепке алу журналының көшiрмесi;

      электрондық тасымалдағыштағы есептi кезеңдегі реттелмеген шығындарды есепке алу журналының көшiрмесi;

      актуарийдiң қарауы бойынша өзге де материалдар.

      12. Актуарий қорытындысы Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес кемiнде үш дана етiп жасалады және оған актуарийдің өзi қол қояды.

      Актуарий қорытындысының бiр данасы актуарийде сақталады, бiр данасы уәкiлеттi органға ұсынылады (актуарий қорытындысы міндетті болған жағдайда), актуарий қорытындысының қалған даналары сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына беріледі.

      13. Актуарий сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының төлем қабiлеттiлiгi мен қаржылық орнықтылығының қажеттi деңгейiн қамтамасыз ету мақсатында сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша мiндеттемелер мөлшерiн, сақтандыру сыйлықақыларының мөлшерлемелерін экономикалық-математикалық есептеудi жүргізуге байланысты қызметті жүзеге асырады, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жүргізілетін және жүргізу жоспарланатын сақтандыру түрлерінің пайдалылығы мен кірістілігін бағалауды жүргізеді.

      Қағидалардың осы тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген қызметті жүзеге асыру үшін актуарий:

      сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржылық есептілігiмен және актуарлық есептеулерді жүзеге асыру, актуарий қорытындыларын жасау үшiн пайдалану (зерделеу) қажет болатын өзге де құжаттарымен танысады;

      мемлекеттiк органдарға және ұйымдарға актуарлық есептеулерді жүзеге асыру және актуарий қорытындыларын жасау үшiн қажет мәселелер бойынша мәлiметтер мен құжаттар беру туралы сұратумен өтініш жасайды;

      шарттар (келiсiмдер) жасайды және басқа актуарийлерге немесе мамандарға өзі жасайтын актуарий қорытындысы шеңберiнде жекелеген мәселелердi зерттеу мен талдауды тапсырады;

      сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына өзінің актуарлық есептеулердi жүзеге асыру шартын жасауына, актуарий қорытындыларын жасауына және (немесе) Қағидалардың осы тармағының бірінші бөлігінде көзделген өзге де қызметтерді көрсетуіне негiз болып табылатын құжаттарды ұсынады;

      актуарлық есептеулер нәтижелерiн, пайдаланылған әдiстемелер мен актуарлық жорамалдар сипаттамаларын, тиiстi негiзделген деректердi және өзге де қолда бар материалдарды қоса бере отырып, актуарий қорытындысын және басқа да құжаттарды жасайды;

      өзі жасайтын шарттарды, жүзеге асырылатын актуарлық есептеулерді және жасалатын актуарий қорытындыларын уақтылы және толық есепке алуды жүргiзеді;

      уәкілетті органды өзi анықтаған сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру резервтерiн қалыптастыру жөнiндегi талаптарды сақтамау фактiлері туралы дереу жазбаша нысанда хабардар етеді;

      уәкiлеттi органға әрбiр жарты жылдық қорытындылары бойынша жасалған актуарий қорытындыларының саны мен түрлерi (өзге де қызмет түрлерi), олар бойынша шағымдардың болуы туралы ақпарат ұсынады;

      актуарлық қызметке байланысты барлық құжаттарды кемiнде бес жыл сақтайды;

      сақтандыру құпиясын және заңмен қорғалатын өзге де құпияны сақтайды.

      14. Сақтандыру салалары (сыныптары) бойынша сақтандыру резервтерiнiң актуарлық есептеулерiн жүзеге асырудың жалпы әдіснамасы мен әдiстемесi Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9263 тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 6 мамырдағы № 76 қаулысымен бекітілген Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдiстемесiне және олардың құрылымына қойылатын талаптарға сәйкес айқындалады.

3. Тәуелсіз актуарийдің қызметі

      15. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штатындағы актуарийдің қызметін тексеруге тәуелсіз актуарийді тартады.

      16. Тәуелсіз актуарий мынадай талаптарға сәйкес келеді:

      1) тексерілетін сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қызметкері болып табылмайды;

      2) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы қызметін жүзеге асыратын сақтандыру саласында кемінде екі жыл актуарлық қызмет тәжірибесі бар;

      3) уәкілетті органның Лицензиясы бар немесе халықаралық актуарийлер қауымдастығының мүшесі болып табылады.

      17. Егер:

      1) тәуелсіз актуарий тексерілетін актуарийдің үлестес тұлғасы болса;

      2) тексеру аяқталған күннен бастап күнтізбелік бір жыл ішінде тәуелсіз актуарийдің қызметін сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штатында болған актуарий тәуелсіз актуарий ретінде тексерген болса, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штатындағы актуарийдің қызметіне тәуелсіз актуарийдің тексеру жүргізуіне жол берілмейді.

      18. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штатындағы актуарийдің қызметін тексеруді бір тәуелсіз актуарийде қатарынан бес жылдан астам емес жүргізеді.

      19. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы тәуелсіз актуарийді міндетті не бастамалық тексерулер үшін тартады.

      Тәуелсіз актуарий Қағидалардың 10-тармағына сәйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымынан алған құжаттар мен мәліметтер сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы уәкілетті органға ұсынған құжаттармен және мәліметтермен салыстырылып тексеріледі.

      20. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штатындағы актуарийдің қызметін міндетті тексеру есепті жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша күнтізбелік жылда кемінде бір рет жүргізіледі.

      Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штатындағы актуарийдің қызметін міндетті тексеру Қағидалардың 8-тармағында көзделген актуарлық есептеулердің жүзеге асырылуын, сондай-ақ Қағидалардың 9-тармағында көзделген актуарий қорытындысының дұрыс жасалуын тексеруді қамтиды.

      21. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штатындағы актуарийдің қызметін бастамалық тексеру сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мен тәуелсіз актуарий арасында жасалған тексеру жүргізу шартында көзделген тексерудің нақты міндеттері, мерзімдері және көлемі ескеріле отырып, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акционерлерінің, директорлар кеңесінің және (немесе) басқармасының бастамасы бойынша жүргізіледі.

      22. Тәуелсіз актуарийдің сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штатындағы актуарийдің қызметін тексеру, оның ішінде актуарлық есептердің дәйектілігін тексеру нәтижелері Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес актуарлық қорытынды нысанында ресімделеді.

      Тәуелсіз актуарийдің актуарлық қорытындысы тексерілетін актуарийдің қызметі жөніндегі тәуелсіз актуарийдің пікірін қамтиды.

      23. Тәуелсіз актуарийдің актуарлық қорытындысы Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес кемінде үш данада ресімделеді және оған тәуелсіз актуарий қол қояды.

      24. Тәуелсіз актуарийдің бастамашылық тексеру бойынша актуарлық қорытындысының бір данасын тәуелсіз актуарий тексеру аяқталғаннан кейін күнтізбелік он күн ішінде уәкілетті органға береді.

      Тәуелсіз актуарийдің сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штатындағы актуарийдің қызметін міндетті тексеру бойынша актуарлық қорытындысын тәуелсіз актуарий тексеру аяқталғаннан кейін күнтізбелік он күн ішінде, бірақ есепті жылдан кейінгі жылдың 30 сәуірінен кешіктірмей уәкілетті органға береді. Тәуелсіз актуарийдің актуарлық қорытындысы Қағидалардың 55-тармағының 1), 2), 4), 5), 6) тармақшаларында көзделген құжаттарды қоса бере отырып, ұсынылады.

      Актуарлық қорытындының бір данасы тәуелсіз актуарийде сақталады, ал қалған даналары сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қарауына беріледі.

      Уәкілетті мемлекеттік органға бір сақтандыру ұйымының штатында тұрған актуарийдің қызметін тексеру нәтижелері бойынша біреуден көп тәуелсіз актуарлық қорытынды ұсынылған жағдайда, уәкілетті орган неғұрлым консервативтік есебі бар актуарлық қорытындыны қабылдайды.

      25. Қағидалардың мақсатында тәуелсіз актуарийлер мүшелері болатын халықаралық актурийлер қауымдастықтары (бұдан әрі - қауымдастық) мыналар болып табылады:

      1) Халықаралық актуарлық қауымдастық (International actuarial association);

      2) Консультатив Тобы (Groupe Consultatif).

      26. Тәуелсіз актуарий мүшесі болып табылатын қауымдастық мына талаптарға сәйкес келеді:

      1) білім беру-біліктілік жүйесінің болуы;

      2) қауымдастық мүшелерінің білім беру-біліктілік жүйесіне сәйкес келуі бойынша талаптардың не оны тану бойынша ереженің болуы;

      3) актуарийлер қызметі мәселелері бойынша құжаттардың болуы (актуарийлер қызметінің және актуарлық есептерді жүзеге асырудың стандарттары, кәсіптік әдеп кодексі).

4. Лицензия беру тәртiбi

      27. Лицензия алу үшiн уәкiлеттi органға:

      1) жоғары бiлiмi бар және актуарийлердi оқытудың ең төменгi мiндеттi бағдарламасы бойынша оқудан өткен;

      2) актуарий мәртебесіне ие және Халықаралық актуарлық қауымдастықтың толық мүшесі мәртебесіне ие актуарийлер қауымдастығының мүшесі (толық мүшесі) болып табылатын;

      3) Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес актуарийлерді оқытудың ең төменгі мiндеттi бағдарламасына қатысты әрбір курсы бойынша 80%-дан кем емес рейтингісі бар "Актуарий" мамандығы бойынша іскерлік басқару магистрінің дипломы бар немесе "Актуарий" мамандығының "Қаржы" мамандығы бойынша экономика және бизнес магистрінің дипломы бар;

      4) Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес актуарийлерді оқытудың ең төменгі мiндеттi бағдарламасына қатысты әрбір курсы бойынша 80%-дан кем рейтингісі бар "Актуарий" мамандығы бойынша іскерлік басқару магистрінің, "Актуарий" мамандығының "Қаржы" мамандығы бойынша экономика және бизнес магистрінің дипломы бар, бірақ Қағидалардың 3-қосымшасында көзделген актуарийлердi оқытудың ең төменгi мiндеттi бағдарламасын орындауды қамтамасыз ететін ұйымда осы курсты сәтті тапсырған жеке тұлға өтініш береді.

      28. Лицензия алу үшiн жеке тұлға (бұдан әрі – өтініш беруші) уәкiлеттi органға мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) Қағидалардың 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша Лицензия беру туралы өтініш;

      2) Қағидалардың 5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша Лицензия алуға өтініш беруші туралы мәлімет;

      3) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

      4) жоғары бiлiм туралы дипломның нотариат куәландырған көшiрмесi;

      5) лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;

      6) Лицензия алуға өтініш берушінің Қағидалардың 3-қосымшасында көзделген тақырыптар тізбесін қамтитын актуарийлерді оқытудың ең төменгi мiндеттi бағдарламасы бойынша оқудан өткенін және емтихандарды сәттi тапсырғанын растайтын құжаттардың көшірмелері (Қағидалардың 27-тармағының 1) тармақшасында көрсетiлген тұлғалар үшiн);

      7) актуарийдің мәртебесін, актуарийлер қауымдастығындағы мүшелігін (толық мүшелігін) және осы қауымдастықтың Халықаралық актуарлық қауымдастықтың толық мүшесі ретінде мәртебесін растайтын құжаттардың көшірмелері (Қағидалардың 27-тармағының 2) тармақшасында көрсетiлген тұлғалар үшiн);

      8) тиiстi актуарийлер қауымдастығының ұсыным хаты (Қағидалардың 27-тармағының 2) тармақшасында көрсетiлген тұлғалар үшiн);

      9) дипломның қосымшасын ұсына отырып, актуарийлерді оқытудың ең төменгі мiндеттi бағдарламасына қатысты әрбір курсы бойынша 80%-дан кем емес рейтингісі бар "Актуарий" мамандығы бойынша іскерлік басқару магистрі дипломының немесе "Қаржы" мамандығы бойынша "Актуарий" мамандығының экономика және бизнес магистрі дипломының көшірмесі (Қағидалардың 27-тармағының 3) тармақшасында көрсетiлген тұлғалар үшiн).

      Актуарийлерді Қазақстан Республикасында оқытуды Қағидалардың 3-қосымшасында көзделген актуарийлерді оқытудың ең төменгі мiндеттi бағдарламасын орындауды қамтамасыз ететін ұйымдар жүзеге асырады.

      29. Лицензиясы бар актуарий уәкілетті органға растайтын құжаттарды қоса бере отырып, Қағидалардың 28 тармағының 2), 3), 6) тармақшаларында көрсетілген құжаттардағы өзгерістер енггізілген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде хабарлайды.

      30. Егер халықаралық шарттарда өзгеше көзделмеген болса, шетелдiк ұйымдардан шығатын құжаттар нотариат куәландыра отырып мемлекеттiк тiлге немесе орыс тiлiне аударылуы және Қазақстан Республикасының консулдық мекемелерiмен заңдастырылуы тиiс.

      31. Өтініш беруші Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңдарын білуіне компьютерлік тестілеуден өткеннен кейін оған лицензия беріледі.

      Актуарий Лицензия алғаннан кейін актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензияны алған күннен бастап күнтізбелік он төрт күн ішінде уәкілетті органға оның актуарийлер бірлестігіндегі мүшелігін растайтын құжатты ұсынады.

      Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңдарын білуіне компьютерлік тестілеуді уәкілетті орган 30 сұрақ бойынша 30 минут ішінде жүзеге асырады. Тест сұрақтары жауаптардың кемінде үш нұсқасынан тұрады және олардың біреуі дұрыс болады.

      Компьютерлік тестілеу сұрақтарын уәкілетті орган бекітеді.

      32. Уәкілетті органның жауапты бөлімшесі өтініш берушіні компьютерлік тестілеудің өткізілетін күні туралы жазбаша түрде хабардар етеді. Дәлелді себептермен белгіленген мерзімде компьютерлік тестілеуден өтуге келмеген жағдайда өтініш беруші уәкілетті мемлекеттік органға келмей қалған себептерін және компьютерлік тестілеуден өтуге болатын күнді көрсете отырып бұл жөнінде хабардар етеді.

      33. Компьютерлік тестілеу кезінде тестіленетін адаммен бірге бір бөлмеде тек уәкілетті органның жауапты бөлімшесі қызметкерлерінің және қажет болса, аудармашының қатысуына ғана рұқсат етіледі.

      Өтініш беруші компьютерлік тестілеуден өткен кезде қандай да бір жазбаша, электрондық немесе басқа да ақпараттық материалдарды пайдалануға рұқсат етілмейді. Қағидалардың осы тармақта аталған талаптарды бұзу компьютерлік тестілеудің теріс қорытындыларына теңестіріледі.

      34. Өтініш беруші дұрыс жауаптардың кемінде 70 пайызын алған жағдайда компьютерлік тестілеу нәтижелері оң деп саналады.

      Өтініш беруші компьютерлік тестілеуден өткеннен кейін дереу қол қоя отырып компьютерлік тестілеу нәтижелерімен таныстырылуы тиіс.

      35. Өтініш беруші компьютерлік тестілеу нәтижелерімен келіспеген жағдайда ол компьютерлік тестілеу аяқталғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде уәкілетті органның апелляциялық комиссиясына шағымдана алады.

      36. Апелляциялық комиссияның құрамы уәкілетті органның бұйрығымен бекітіледі.

      37. Апелляциялық комиссия шағымды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оны қарайды.

      38. Апелляциялық комиссияның отырысын өткізуге арналған кворум апелляциялық комиссияның төрағасын (төрағаның орынбасарын) қоса алғанда, апелляциялық комиссия мүшелері санының кемінде үштен екісін құрайды.

      Апелляциялық комиссияның әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Апелляциялық комиссияның шешімдері апелляциялық комиссияның отырысына қатысып отырған мүшелері санының жай көпшілік дауыспен қабылданады. Дауыстар саны тең болған жағдайда апелляциялық комиссия төрағасының дауысы не ол болмаған жағдайда апелляциялық комиссияның төрағасы орынбасарының дауысы шешуші болып табылады.

      39. Апелляциялық комиссияның шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол екі дана етіп жасалады және оған осы отырысқа қатысқан апелляциялық комиссияның барлық мүшелері қол қояды.

      40. Апелляциялық комиссия отырысының хаттамасын апелляциялық комиссия мүшелерінің арасынан тағайындалатын хатшы жүргізеді.

      41. Апелляциялық комиссия шағымды қарау нәтижелері бойынша мына шешімдердің біреуін қабылдайды:

      тест нәтижелерін өзгеріссіз, ал шағымды қанағаттандырусыз қалдыру;

      өтініш берушінің шағымын қанағаттандыру және оны қайта тестілеуге жіберу.

      42. Компьютерлік тестілеу нәтижелері теріс болған жағдайда өтініш беруші алдыңғы компьютерлік тестілеуден өткен күннен бастап бір айдан бұрын емес, бірақ соңғы он екі ай ішінде үш реттен артық емес компьютерлік тестілеуден өтуге арналған құжаттарды қайта береді.

      43. Лицензия Қағидалардың 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша берiледi.

      44. Уәкiлеттi орган өтiнiш берушiге Заңның 40-бабының 5-тармағында көзделген негіздер бойынша Лицензия беруден бас тартуды жүзеге асырады.

      45. Уәкiлеттi орган өтiнiш берушiге бас тарту негiздерiн көрсете отырып, лицензия беруден бас тарту туралы хабарлайды.

      46. Лицензияны қайта ресімдеу үшін актуарий уәкілетті органға Қағидалардың 7-қосымшасына сәйкес нысан бойынша Лицензияны қайта ресімдеу туралы өтініш береді.

5. Лицензияның қолданылуын тоқтата тұру және одан айыру

      47. Уәкілетті орган лицензияның қолданылуын тоқтата тұру немесе одан айыру туралы шешімді Заңның 59-бабында көзделген негіздер бойынша қабылдайды.

      48. Лицензияның қолданылуын тоқтата тұру туралы ақпарат уәкілетті органның интернет-ресурсында жарияланады.

      49. Лицензияның қолданылуын тоқтата тұру үшiн негiз болып табылған Қазақстан Республикасы заңнамасының бұзушылықтары жойылғаннан кейін актуарий Лицензияның қолданылуын тоқтата тұру үшiн негiз болып табылған Қазақстан Республикасы заңнамасының бұзушылықтары немесе талаптарды жою фактісін растайтын құжаттарды қоса бере отырып, Лицензияның қолданылуын тоқтата тұру мерзiмiн қайта қарау не Лицензияның қолданылуын тоқтата тұру мерзiмі аяқталғанға дейiн оның қолданылуын жаңарту туралы өтініш береді.

      50. Уәкілетті орган актуарийдің Лицензияның қолданылуын тоқтата тұру мерзімін қайта қарау немесе жаңарту туралы өтінішін қарайды және актуарийдің өтініш пен Лицензияның қолданылуын тоқтата тұру үшін негіз болып табылған бұзушылықтарды немесе өзге де талаптарды жойғанын растайтын құжаттарды ұсынған күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде тиісті шешім қабылдайды.

      51. Уәкілетті орган Заңның 60-бабында көзделген негіздердің біреуі бойынша лицензиядан айыру туралы шешім шығарады.

      52. Уәкілетті органның Лицензиядан айыру туралы шешімі осындай шешім актуарийге жіберілген күннен бастап күшіне енеді.

      Лицензиядан айыру туралы ақпарат уәкілетті органның интернет-ресурсында жарияланады.

6. Біліктілік емтиханы

      53. Актуарий Лицензия берiлген күннен бастап әрбір үш жыл сайын актуарийлерді оқытудың ең төменгі мiндеттi бағдарламасына сәйкес актуарийдің қажетті бiлiм деңгейi мен бiлiктiлiгiнiң бар екенiн растайтын бiлiктiлiк емтиханын тапсырады. Біліктілік емтиханынан өту үшін беретін өтініш Қағидалардың 8-қосымшасына сәйкес нысан бойынша беріледі.

      Уәкілетті орган актуарийдің бiлiктiлiк емтиханынан өту үшін өтініш берген күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде бiлiктiлiк емтиханын өткізеді.

      Бiлiктiлiк емтиханы 40 сұрақ бойынша 60 минут ішінде өтеді.

      Бiлiктiлiк емтиханының тестілеу сұрақтарында жауаптардың кемінде бес нұсқасы болуы және олардың біреуі дұрыс болуы тиіс.

      Бiлiктiлiк емтиханынан өту рәсімі Қағидалардың 32 , 33, 34 және 35-тармақтарына сәйкес жүзеге асырылады.

      Бiлiктiлiк емтиханының тестілеу сұрақтарын уәкілетті орган бекітеді.

      54. Актуарий Лицензияны алған не алдынғы бiлiктiлiк емтиханынан күннен бастап үш жылдық мерзiм аяқталғаннан кейiн екi ай iшiнде уәкiлеттi органға Қағидалардың 8-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтiнiшпен хабарласады.

      Актуарий уәкілетті органға бiлiктiлiк емтиханынан өту үшін өтініш бермеген жағдайда актуарий көрсетілген мерзім ішінде бiлiктiлiк емтиханын тапсырмаған болып танылады.

      55. Актуарийдiң бiлiктiлiк емтиханынан өтуге арналған өтiнiшiне мыналар қоса берiледi:

      1) жеке басын куәландыратын құжаттың көшiрмесi;

      2) Лицензияның көшiрмесi;

      3) алдыңғы бiлiктiлiк емтиханын тапсырғаны туралы мәлiметтер (актуарий Лицензияны алғаннан кейін біліктілік емтиханын алғашқы рет тапсырған жағдайды қоспағанда;

      4) барлық растайтын құжаттар қоса беріле отырып (қызмет көрсету шарттарының, актуарлық қорытындылардың көшiрмелерi) актуарлық қызметтi жүзеге асыру туралы ақпарат;

      5) актуарийдің біліктілік емтиханынан өтуге өтініш берген кездегі тиісті актуарийлер қауымдастығында оның мүшелігін (толық мүшелігін) растайтын құжаттар;

      6) өзі мүше (толық мүше) болып табылатын тиісті актуарийлер қауымдастығының не уәкілетті органның актуарийде соңғы екі жыл ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылықтардың және санкциялардың жоқ екендігі туралы хаты.

      Қағидалардың осы тармағының 5) және 6) тармақшаларының талаптары актуарий мәртебесіне ие және Халықаралық актуарлық қауымдастығының толық мүшесі мәртебесіне ие актуарийлер қауымдастығының мүшесі (толық мүшесі) болып табылатын тұлғаларға қолданылады.

      Талап етілетін құжаттар қоса беріле отырып, өтініш қағаз тасымалдағышта не "электрондық үкіметтің" веб-порталы арқылы электрондық түрде ұсынылады.

      Ескерту. 55-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Төрағасының 24.12.2014 № 261 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      56. Бiлiктiлiк емтиханын өткiзу кезінде Лицензиясының қолданылуы тоқтатыла тұрған актуарий Лицензиясының қолданылуы оның бұрынғы бiлiктiлiк емтиханын тапсырмауы нәтижесiнде тоқтатыла тұрған жағдайды қоспағанда, бiлiктiлiк емтиханынан өтуге жіберілмейді.

      57. Актуарийдiң біліктілік емтиханы Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес актуарийлердi оқытудың ең төменгi міндетті бағдарламасында көзделген тақырыптар бойынша компьютерлік тестілеу арқылы өткiзiледi.

      58. Актуарий біліктілік емтиханын тапсырады және уәкілетті органға компьютерлік тестілеудің нәтижелерін көрсете отырып, Қағидалардың 28-тармағының екінші бөлігінде көрсетілген ұйым берген біліктілік емтиханынан өткені туралы куәландыратын құжатты ұсынады.

      59. Тест сұрақтарына дұрыс жауаптардың кемінде 60 пайызын алған жағдайда біліктілік емтиханының нәтижелері оң деп саналады.

      Актуарий компьютерлік тестілеудің нәтижелерімен танысуына байланысты одан өткеннен кейін дереу қол қояды.

      Уәкілетті орган актуарий мәртебесіне ие және Халықаралық актуарлық қауымдастығының толық мүшесі мәртебесіне ие актуарийлер қауымдастығының (қоғамның немесе өзге де бірлестіктің) мүшесі (толық мүшесі) болып табылатын актуарийдің біліктілік емтиханын тапсырғаны немесе тапсырмағаны туралы шешімді олар Қағидалардың 55-тармағында көрсетілген барлық құжаттарды берген кезде компьютерлік тестілеуді өткізбей қабылдайды.

      60. Актуарий бiлiктiлiк емтиханын тапсырмаған кезде ол бiлiктiлiк емтиханынан өту үшiн бұрынғы бiлiктiлiк емтиханынан өткен күннен бастап күнтізбелік 30 күннен ерте емес, бірақ күнтізбелік 45 күннен кешіктірмей құжаттарды қайта ұсынады, бiрақ соңғы он екі ай iшiнде үш реттен аспайды.

      Актуарий көрсетілген мерзім ішінде хабарласпаған жағдайда, актуарий біліктілік емтиханын қайталап тапсырмаған болып танылады.

      61. Актуарий бiлiктiлiк емтиханын қайтадан (күнтiзбелiк жыл iшiнде қатарынан екi рет) тапсырмаған жағдайда оның Лицензиясының қолданылуы актуарий өзінің бiлiктiлiк емтиханын тапсырғанын растайтын құжатты бергенге дейiнгi мерзiмге тоқтатылады.

      62. Актуарий біліктілік емтиханының қорытындысымен келіспеген жағдайда компьютерлік тестілеу аяқталғаннан кейін уәкілетті органға жазбаша шағым береді.


  Актуарлық қызметті жүзеге асыру,
  актуарлық қызметті жүзеге асыру
  құқығына лицензия беру,
  актуарийдің біліктілік емтиханын
  тапсыру, актуарийдің қызметін
  тексеру үшін тәуелсіз актуарийді
  тарту, тәуелсіз актуарийдің
  сақтандыру (қайта сақтандыру)
  ұйымының штатында тұрған
  актуарий жүргізген есептеулердің
  шынайылығын тексеру нәтижелерін
  жіберу қағидаларына
  1-қосымша

Актуарлық қорытынды

      1. Сақтандыру ұйымы туралы деректер:

      1) толық атауы ___________________________________________________________________

      2) орналасқан жері және банктік деректемелері ________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      3) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама

      ________________________________________________________________________________

      (нөмірі және берген күні)

      4) Актуарлық қызметті жүзеге асыруға берілген лицензия _______________________________

      ________________________________________________________________________________

      (нөмірі және берген күні)

      2. Актуарий туралы деректер:

      1) тегі, аты, бар болса әкесінің аты ___________________________________________________

      2) тұрғылықты жері (орналасқан жері)_______________________________________________

      3) актуарлық қызметті жүзеге асыруға берілген лицензия

      ________________________________________________________________________________

      (нөмірі және берген күні)

      3. Актуарлық қорытындының түрі:

      1) міндеттілік дәрежесі бойынша ____________________________________________________

      2) сақтандыру саласы (сыныбы) бойынша ____________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      3) құрастыру мақсаты бойынша _____________________________________________________

      4) қолдану ауқымы бойынша _______________________________________________________

      4. Актуарлық есептеулерді дайындау негізі___________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      (шарт, шарттың нөмірі және жасалған күні)

      5. Актуарлық зерттеудің мәні (белгіленген міндеттердің тізбесі) _________________________

      ________________________________________________________________________________

      6. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ұсынған құжаттардың (деректердің) тізбесі ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

      7. Актуарий қолданған басқа да материалдар мен деректер (олардың көздері және (немесе)

      алынған орны)___________________________________________________________________

      8. Актуарий қолданған есептеулер әдістемесі _________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      9. Алынған нәтижелер мен қорытындылар ___________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      10. Ұсыныстар (болған жағдайда) ___________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      11. Актуарлық қорытындыны дайындау мерзімі және жасау орны ________________________

      ________________________________________________________________________________

      12. Қолы, күні және дана саны ______________________________________________________


  Актуарлық қызметті жүзеге асыру,
  актуарлық қызметті жүзеге асыру
  құқығына лицензия беру,
  актуарийдің біліктілік емтиханын
  тапсыру, актуарийдің қызметін
  тексеру үшін тәуелсіз актуарийді
  тарту, тәуелсіз актуарийдің
  сақтандыру (қайта сақтандыру)
  ұйымының штатында тұрған
  актуарий жүргізген есептеулердің
  шынайылығын тексеру нәтижелерін
  жіберу қағидаларына
  2-қосымша
  Нысан

Тәуелсіз актуарийдің актуарлық қорытындысы

      1. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы туралы деректер:

      1) толық атауы ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      2) орналасқан жері және банктік деректемелері ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      3) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама

      ________________________________________________________________________________

      (нөмірі және берген күні)

      4) Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыруға берілген лицензия

      ________________________________________________________________________________

      (нөмірі және берген күні)

      2. Тәуелсіз актуарий туралы деректер:

      1) тегі, аты, бар болса әкесінің аты ___________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      2) тұрғылықты жері (орналасқан жері)_______________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      3) Актуарлық қызметті жүргізуге берілген лицензия____________________________________

      ________________________________________________________________________________

      (нөмірі және берген күні)

      3. Тексеру түрі (міндетті, бастама бойынша)___________________________________________

      4. Актуарлық есептеулерді дайындау негізі _______________________________

      ________________________________________________________________________________

      (шарт, шарттың нөмірі және жасалған күні)

      5. Актуарлық зерттеудің мәні (белгіленген міндеттердің тізбесі) _________________________ ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

      6. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ұсынған құжаттардың (деректердің) тізбесі

      ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

      7. Тәуелсіз актуарий қолданған басқа да материалдар мен деректер

      (олардың көздері және (немесе) алынған орны) ________________________________________

      ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

      8. Тәуелсіз актуарий қолданған есептеулер әдістемесі __________________________________

      9. Алынған нәтижелер мен қорытындылар ____________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      10. Ұсыныстар (болған жағдайда) ___________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      11. Актуарлық қорытындыны дайындау мерзімі және жасау орны ________________________

      ________________________________________________________________________________

      12. Қолы, күні және дана саны ______________________________________________________


  Актуарлық қызметті жүзеге асыру,
  актуарлық қызметті жүзеге асыру
  құқығына лицензия беру,
  актуарийдің біліктілік емтиханын
  тапсыру, актуарийдің қызметін
  тексеру үшін тәуелсіз актуарийді
  тарту, тәуелсіз актуарийдің
  сақтандыру (қайта сақтандыру)
  ұйымының штатында тұрған
  актуарий жүргізген есептеулердің
  шынайылығын тексеру нәтижелерін
  жіберу қағидаларына
  3-қосымша


Нысан

Актуарийлердi оқытудың ең төменгi міндетті бағдарламасы

      Актуарийлердi оқытудың ең төменгi міндетті бағдарламасы алты курстан тұрады, олардың әрқайсысы бойынша жеке біліктілік емтиханы өткізіледі.

      Алғашқы екі курсы негізгі және 2001 жылғы 1 маусымнан бастап міндетті, ал кейінгі төртеуі – арнайы және: үшінші және төртінші курстар – 2004 жылғы 1 қаңтардан бастап, бесінші және алтыншы курстар – 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап міндетті болып табылады.

      Курстардың тақырыптары және курстардың мазмұнына енгізілген бөлімдердің ең төменгі тізбесі мыналардан тұрады.

      1-курс. Пайыздық мөлшерлемелер және өмірді сақтандыруда кездейсоқ процестер теориясы:

      1) жай және күрделі пайыздар негіздері;

      2) аннуитеттерді құру қағидаттары;

      3) қарыздар және оларды өтеу кестелері;

      4) борыштық бағалы қағаздар;

      5) өмір сүру ұзақтылығы кестелері;

      6) өмірді сақтандыру бойынша аннуитеттер;

      7) бірнеше адамның өмірін сақтандыру теориясы;

      8) зейнетақылар.

      2-курс. Актурлық қағидаттар және олардың қосымшалары:

      1) бір адамның өмірін және денсаулығын сақтандыру;

      2) өмірді және денсаулықты топтап сақтандыру;

      3) мүгедектікті сақтандыру;

      4) жалпы сақтандыру;

      5) қайта сақтандыру;

      6) зейнетақы;

      7) әлеуметтік сақтандыру;

      8) инвестициялар.

      3-курс. Жалпы сақтандыру және қайта сақтандыру:

      1) жалпы сақтандыру қағидаттары;

      2) сақтандыру өнімдерін жасау;

      3) андеррайтинг;

      4) сақтандырудағы баға белгілеу;

      5) сақтандыру резервтері;

      6) пайда функциялары;

      7) дәйектілік теориясы;

      8) қайта сақтандыру және оның түрлері.

      4-курс. Өмірді және денсаулықты сақтандыру:

      1) бір адамның өмірін сақтандыру;

      2) сақтандыру өнiмдерiн және андеррайтингтi құру;

      3) баға белгiлеу: сақтандыру сыйлықақыларын есептеудiң әртүрлi әдiстерi;

      4) сақтандыру резервтерiн қалыптастыру әдiстерi;

      5) медициналық сақтандыру;

      6) баға белгiлеу және медициналық сақтандыруда сақтандыру резервтерiн қалыптастыру;

      7) өмірді және денсаулықты топтап сақтандыру;

      8) шағымдар бойынша шығыстарды бағалау және сақтандыру сыйлықақыларын есептеу;

      9) өмірді және денсаулықты топтап сақтандыру кезіндегі сақтандыру резервтерi.

      5-курс. Зейнетақымен қамсыздандыру және әлеуметтiк сақтандыру:

      1) жинақталған зейнетақы қаражатының қағидаттары;

      2) зейнетақы бағдарламалары: мемлекеттiк және жеке;

      3) жарналары және төлемдері белгiленген зейнетақы жоспарлары;

      4) төлемдерi белгiленген зейнетақы жоспарларының түрлерi;

      5) төлемдерi белгiленген зейнетақы жоспарларын қаржыландыру;

      6) жарналары белгiленген зейнетақы жоспарларының түрлерi;

      7) жарналары белгiленген зейнетақы жоспарлары бойынша төлемдер;

      8) жарналары мен төлемдерi белгiленген зейнетақы жоспарларындағы тәуекелдердi бағалау;

      9) әлеуметтiк сақтандыру қағидаттары;

      10) әлеуметтiк сақтандыру жүйелерiнiң түрлерi;

      11) әлеуметтiк сақтандыруды қаржыландыру әдiстерi;

      12) басымдықтарды салыстырмалы талдау және әлеуметтiк сақтандыруды қаржыландырудың әртүрлі әдістерінің құнын бағалау.

      6-курс. Сақтандыру ұйымдары және зейнетақы қорлары: қаржыландыру және инвестициялау:

      1) инвестициялардың түрлерi: акциялар, кiрiсi белгiленген бағалы қағаздар, валюта нарықтарының құралдары және туынды құралдар;

      2) тәуекел және кірістілік;

      3) сақтандыру ұйымдарының, зейнетақы қорларының, әлеуметтiк сақтандырудың трастық қорларының активтерi мен инвестициялары;

      4) сақтандыру ұйымдарының инвестициялық тәуекелдерi;

      5) сақтандыру ұйымдарына арналған қаржылық жоспарлау: активтер мен мiндеттемелердiң арасындағы арақатынасы;

      6) сақтандыру ұйымдарын капиталдандыруға қойылатын талаптар;

      7) Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметi, салық салу, сақтандыру нарығындағы бухгалтерлiк есеп туралы заңнамасы.


  Актуарлық қызметті жүзеге асыру,
  актуарлық қызметті жүзеге асыру
  құқығына лицензия беру,
  актуарийдің біліктілік емтиханын
  тапсыру, актуарийдің қызметін
  тексеру үшін тәуелсіз актуарийді
  тарту, тәуелсіз актуарийдің
  сақтандыру (қайта сақтандыру)
  ұйымының штатында тұрған
  актуарий жүргізген есептеулердің
  шынайылығын тексеру нәтижелерін
  жіберу қағидаларына
  4-қосымша


Нысан

Актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензия беру туралы
өтініш

      ________________________________________________________________________________

      (қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді,

      ________________________________________________________________________________

      бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті органның толық атауы)

      ________________________________________________________________________________

      (жеке тұлғаның тегі, аты, бар болса әкесінің аты)

      Актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензия беруіңізді сұраймын

      Жеке тұлға туралы мәліметтер:

      1) туған жылы _____________________________________________________________

      2) жеке басын куәландыратын құжаттың деректері_______________________________

      __________________________________________________________________________

      (сериясы, нөмірі, берілген күні, құжатты берген органның атауы)

      3) білімі __________________________________________________________________

      (бітірген жылы, мамандығы, оқу орнының атауы)

      __________________________________________________________________________

      4) тұратын орны ____________________________________________________________

      5) жұмыс орны, қызметі _____________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      6) телефон нөмірлері (қаланың коды, жұмыс және үйдікі) _________________________

      __________________________________________________________________________

      7. Ұсынылатын құжаттар ____________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      Актуарий өтінішке қоса берілетін құжаттардың (ақпараттың) дәйектілігіне толық жауап береді

      _________________ ____________________________________________

      (қолы) тегі, аты, бар болса әкесінің аты)

      20__ жылғы "____" ___________


  Актуарлық қызметті жүзеге асыру,
  актуарлық қызметті жүзеге асыру
  құқығына лицензия беру,
  актуарийдің біліктілік емтиханын
  тапсыру, актуарийдің қызметін
  тексеру үшін тәуелсіз актуарийді
  тарту, тәуелсіз актуарийдің
  сақтандыру (қайта сақтандыру)
  ұйымының штатында тұрған
  актуарий жүргізген есептеулердің
  шынайылығын тексеру нәтижелерін
  жіберу қағидаларына
  5-қосымша


Нысан
Өтініш берушінің суреті

Актуралық қызметті жүзеге асыруға лицензияны алуға өтініш беруші туралы мәліметтер
1. Жалпы мәліметтер

Тегі, аты, бар болса әкесінің аты

_________________________________________________________

_________________________________________________________

(жеке куәлігімен (төлқұжатымен) толық сәйкес келетін, тегі, аты, әкесінің аты өзгерген жағдайда, олардың қашан және қандай себептермен өзгергендігін көрсетілсін)

Туған күні және жері


Тұрғылықты жері телефон нөмірлері

_________________________________________________________

_________________________________________________________

(елді мекеннің кодын қоса отырып, толық мекенжайы, қызметтік, үй, байланыс телефондарының нөмірлері көрсетілсін)

Азаматтығы


Жеке басын куәландыратын құжаттың толық деректемелері
      Сақтандыру ұйымдарында немесе олармен үлестес ұйымдарда жұмыс істейтін жақын туысқандары, жақындары туралы мәліметтер:

Тегі, аты, әкесінің аты

Туған жылы

Туыстық немесе жақындық түрі көрсетілсін

Жұмыс орны және лауазымы

1

2

3


      Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына тікелей немесе жанама қатысуы:

Атауы және орналасқан жері

Заңды тұлға қызметінің жарғылық түрлері

Сіздің қатысу сомаңыз бен үлесіңіз

1
2
3
2. Кәсіби деректері

Білімі

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

(оқу орнының, факультеттің немесе бөлімнің атауы мен тұратын жері, оқыған кезеңі, берілген біліктілігі, білімі туралы дипломның деректемелері (күні, нөмірі) көрсетілсін)

Актуарийдің білік-

тілік емтихандарын

тапсырғандығы

туралы мәліметтер

Емтихан тапсырған күні, емтихан тапсырғандығын растайтын құжат

Қосымша білімі,

оның ішінде жұмыс

істейтін саласында

біліктілігін көтеру

курстары, ғылыми

дәрежелері

__________________________________________________________

__________________________________________________________

(оқу орнының атауы мен орналасқан жері, оқыған кезеңі, білімі туралы дипломның, сертификаттың, куәліктің деректемелері көрсетілсін) 

Қаржылық қызмет көрсету саласындағы,

оның ішінде жұмыс

істеуге ниетті

саласындағы жұмыс

тәжірибесі 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

(қаржы ұйымдарында істеген, аудитор, қызмет түрі бойынша бухгалтер қызметін атқарған жылдарының саны көрсетілсін) 

Жетістіктері

__________________________________________________________

__________________________________________________________

(осы мәселеге қатысты ақпарат көрсетілсін, мысалы, ғылыми жарияланымдарының атауы, ғылыми әзірлемелерге, заң жобаларына қатысуы)

Кәсіби ұйымдарға

мүшелігі

__________________________________________________________

__________________________________________________________

(осы мәселеге қатысты ақпарат көрсетілсін, мысалы актуарийлер қоғамы, Аудиторлар палатасы көрсетілсін) 

Осы мәселеге қатысы

бар басқа ақпарат 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

(Өтініш берушінің кәсіби құзыреттілігін сипаттайтын ақпарат көрсетіледі) 

3. Еңбек жолы туралы мәліметтер

 №

Жұмыс істеген

кезеңі

Ұйымның, атқарған қызметінің және лауазымдық міндеттерінің атауы, ұйымның координаттары

123
      Мен,____________________________________________________________,

      (өтініш берушінің тегі, аты, бар болса әкесінің аты)

      осы ақпаратты мұқият тексергенімді және дәйекті әрі толық екендігін растаймын, және мен берген дәйексіз мәліметтердің болуы сақтандыру нарығында актуарийлік қызметті жүзеге асыруға берілген лицензиядан айыру үшін негіз болып табылатындығын мойындаймын. ___________________________

      ___________________________

      (қолы, күні)


  Актуарлық қызметті жүзеге асыру,
  актуарлық қызметті жүзеге асыру
  құқығына лицензия беру,
  актуарийдің біліктілік емтиханын
  тапсыру, актуарийдің қызметін
  тексеру үшін тәуелсіз актуарийді
  тарту, тәуелсіз актуарийдің
  сақтандыру (қайта сақтандыру)
  ұйымының штатында тұрған
  актуарий жүргізген есептеулердің
  шынайылығын тексеру нәтижелерін
  жіберу қағидаларына
  6-қосымша
  Нысан


      ҚазақстанРеспубликасының

      елтаңбасы

      Мемлекеттік уәкілетті органның толық атауы

Актуарлық қызметті жүзеге асыруға
лицензия

      Лицензияның нөмірі ______ Лицензияны беру күні 20__ жылғы "___" _____

      Осы лицензия: ____________________________________________________________

      (тегі, аты, бар болса әкесінің аты)

      Актуарлық қызметті жүзеге асыруға құқық береді.

      Актуралық қызметті жүзеге асыруға бірінші рет алған лицензия

      ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      (нөмірі, күні, лицензияны беретін, қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік

      реттеуді, бақылау мен қадағалуды жүзеге асыратын уәкілетті органның атауы)

      ________________________________________________________________________________

      Төраға (Төрағаның орынбасары)

      мөр орны

      Алматы қаласы


  Актуарлық қызметті жүзеге асыру,
  актуарлық қызметті жүзеге асыру
  құқығына лицензия беру,
  актуарийдің біліктілік емтиханын
  тапсыру, актуарийдің қызметін
  тексеру үшін тәуелсіз актуарийді
  тарту, тәуелсіз актуарийдің
  сақтандыру (қайта сақтандыру)
  ұйымының штатында тұрған
  актуарий жүргізген есептеулердің
  шынайылығын тексеру нәтижелерін
  жіберу қағидаларына
  7-қосымша
  Нысан

Актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензияны қайта ресімдеу туралы
өтініш

      ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      (уәкілетті органның толық атауы)

      ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      (жеке тұлғаның тегі, аты әкесінің аты (бар болса)

      ________________________________________________________________________________

      (лицензияның атауы көрсетілсін)

      _____________________________________________________________________байланысты

      (лицензияны қайта ресімдеу себебі көрсетілсін)

      лицензияны қайта ресімдеуіңізді сұраймын.

      Жеке тұлға туралы мәлімет

      1. Туған жылы

      ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      2. Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері

      ________________________________________________________________________________

      (сериясы, нөмірі, берілген күні, құжатты берген органның атауы)

      3. Білімі___________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      (бітірген жылы, мамандығы, оқу орнының атауы)

      4. Тұрғылықты жері_________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      5. Жұмыс орны, лауазымы___________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      6. Телефон нөмірі (қаланың коды, жұмыс және үй)

      ________________________________________________________________________________

      7. Қоса берілетін құжаттар___________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      Актуарий өтінішке қоса беріліп отырған құжаттардың (ақпараттың) дәйектілігіне толық жауап береді

      _________________ _______________________________________

      (қолы) (тегі, аты әкесінің аты (бар болса)

      20____ жылғы "____" ___________


  Актуарлық қызметті жүзеге асыру,
  актуарлық қызметті жүзеге асыру
  құқығына лицензия беру,
  актуарийдің біліктілік емтиханын
  тапсыру, актуарийдің қызметін
  тексеру үшін тәуелсіз актуарийді
  тарту, тәуелсіз актуарийдің
  сақтандыру (қайта сақтандыру)
  ұйымының штатында тұрған
  актуарий жүргізген есептеулердің
  шынайылығын тексеру нәтижелерін
  жіберу қағидаларына
  8-қосымша
  Нысан

Актуарийдің біліктілік емтиханын тапсыруға
өтініші

      Мен, ___________________________________________________________________________,

      (актуарийдің тегі, аты әкесінің аты (бар болса)

      Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметі туралы заңнамасына сәйкес мені біліктілік емтиханын тапсыруға жіберуді сұраймын.

      Мен өтінішке қоса берілген құжаттардың және мәліметтердің дәйектілігіне толық жауап беремін, сондай-ақ уәкілетті органға өтінішті қарауға байланысты сұратылатын қосымша ақпаратты және құжаттарды уақтылы ұсынуға міндеттенемін.

      Өтінішке қоса беремін____________________________________________

      Актуарий ______________________________________________________

      (күні, қолы)


Қазақстан Республикасының


Ұлттық Банкі Басқармасының


2014 жылғы 16 шілдедегі


№ 151 қаулысына


қосымша

Күші жойылды деп танылатын нормативтік құқықтық актілер
тізбесі

      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Сақтандыру нарығында актуарийлiк қызметтi жүзеге асыру, актуарийлік қызметті жүзеге асыру құқығына лицензия беру, актуарийдің біліктілік емтиханын тапсыру, актуарийдiң қызметін тексеру үшін тәуелсіз актуарийдi тарту, тәуелсіз актуарийдiң сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штатында тұрған актуарий жүргізген есептердің шынайылығын тексеру нәтижелерін жіберу қағидаларын бекіту туралы" 2001 жылғы 20 сәуірдегі № 120 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1532 тіркелген).

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде № 1532 тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Сақтандыру рыногында актуарийлік қызметті жүзеге асыру, актуарийлерге лицензия беру, қолданылуын тоқтату және қайтарып алу және сақтандыру қызметін реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның біліктілік комиссиясының өкілеттіктері туралы ережені бекіту жөнінде" 2001 жылғы 20 сәуірдегі № 120 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2004 жылғы 16 ақпандағы № 38 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2753 тіркелген, 2005 жылы Қазақстан Республикасы орталық атқарушы және өзге де мемлекеттік органдарының нормативтік құқықтық актілері бюллетенінде № 15 жарияланған, 104-құжат).

      3. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Сақтандыру рыногында актуарийлік қызметті жүзеге асыру, актуарийлерге лицензия беру, қолданылуын тоқтату және қайтарып алу және сақтандыру қызметін реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның біліктілік комиссиясының өкілеттіктері туралы ережені бекіту жөнінде" 2001 жылғы 20 сәуірдегі № 120 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2004 жылғы 27 қарашадағы № 320 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 3306 тіркелген, 2005 жылы Қазақстан Республикасы орталық атқарушы және өзге де мемлекеттік органдарының нормативтік құқықтық актілері бюллетенінде № 15 жарияланған, 110-құжат).

      4. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Сақтандыру рыногында актуарийлік қызметті жүзеге асыру, актуарийлерге лицензия беру, қолданылуын тоқтату және қайтарып алу және сақтандыру қызметін реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның біліктілік комиссиясының өкілеттіктері туралы ережені бекіту жөнінде" 2001 жылғы 20 сәуірдегі № 120 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2005 жылғы 28 мамырдағы № 153 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3725 тіркелген).

      5. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Сақтандыру рыногында актуарлық қызметті жүзеге асыру, актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензия беру, қолданылуын тоқтату және қайтарып алу, актуарийлердің біліктілік емтиханын тапсыру тәртібі туралы ережені бекіту жөнінде" 2001 жылғы 20 сәуірдегі № 120 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" 2006 жылғы 12 тамыздағы № 154 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4384 тіркелген, 2006 жылғы 29 қыркүйекте "Заң газеті" газетінде № 174 (980) жарияланған).

      6. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының "Сақтандыру рыногында актуарийлік қызметті жүзеге асыру, актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензия беру, қолданылуын тоқтату және қайтарып алу, актуарийлердің біліктілік емтиханын тапсыру тәртібі туралы" 2001 жылғы 20 сәуірдегі № 120 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2007 жылғы 30 сәуірдегі № 119 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4733 тіркелген).

      7. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының "Сақтандыру рыногында актуарийлiк қызметтi жүзеге асыру, актуарийлік қызметті жүзеге асыруға лицензия беру, қолданылуын тоқтату және айыру, актуарийлердің біліктілік емтиханын тапсыру тәртібі туралы" 2001 жылғы 20 сәуірдегі № 120 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" 2007 жылғы 30 қарашадағы № 254 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5076 тіркелген).

      8. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне сақтандыру және актуарлық қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2010 жылғы 1 наурыздағы № 23 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6157 тіркелген, 2010 жылғы 15 қазанда "Егемен Қазақстан" газетінде № 424-426 (26269) жарияланған) 1-тармағы.

      9. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Сақтандыру рыногында актуарийлiк қызметтi жүзеге асыру, актуарийлік қызметті жүзеге асыруға лицензия беру, қолданылуын тоқтату және айыру, актуарийлердің біліктілік емтиханын тапсыру тәртібі туралы" 2001 жылғы 20 сәуірдегі № 120 қаулысына өзгерістер мен толықтыруларды енгізу туралы" 2010 жылғы 3 қыркүйектегі № 132 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6550 тіркелген).

      10. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2010 жылғы 27 желтоқсандағы № 184 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6766 тіркелген) бекітілген Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне енгізетін өзгерістер мен толықтырулар тізбесінің 2 және 6-тармақтары.

      11. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер енгізу туралы" 2013 жылғы 26 сәуірдегі № 110 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8505 тіркелген, 2013 жылғы 6 тамызда "Заң газеті" газетінде № 115 (2316) жарияланған) бекітілген Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 3-тармағы.

      12. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне сақтандыру қызметі мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы" 2014 жылғы 3 ақпандағы № 8 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9263 тіркелген, 2014 жылғы 17 сәуірде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде, 2014 жылғы 16 сәуірде "Заң газеті" газетінде № 54 (2448) жарияланған) 1-тармағы.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады