Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне төлемдерді және ақша аударымдарын жүзеге асыру, банк шоттарын ашу, жүргізу және жабу тәртібі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы № 200 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2014 жылы 9 желтоқсанда № 9943 тіркелді

      «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес және төлемдерді және ақша аударымдарын жүзеге асыруды, банк шоттарын ашу, жүргізу және жабу тәртібін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған, өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес бекітілсін.
      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Ұлттық Банк
      Төрағасы                                         Қ. Келімбетов

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 22 қазандағы
№ 200 қаулысына    
1-қосымша      

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің
тізбесі

      1. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 № 207 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      2. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 208 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      3. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 № 210 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      4. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 208 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      5. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 208 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 22 қазандағы
№ 200 қаулысына    
2-қосымша       

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 № 207 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкi Басқармасының 
2014 жылғы 22 қазандағы   
№ 200 қаулысына       
3-қосымша          

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 № 207 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления платежей и переводов денег, порядка открытия, ведения и закрытия банковских счетов

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 200. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 декабря 2014 года № 9943.

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и в целях совершенствования осуществления платежей и переводов денег, порядка открытия, ведения и закрытия банковских счетов, Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемый перечень нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель


Национального Банка

К. Келимбетов


  Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 22 октября 2014 года № 200

Перечень нормативных правовых актов
Национального Банка Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения и дополнения

      1. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 207 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 208 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      3. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 210 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      4. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 208 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      5. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 208 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Примечание РЦПИ!
      В Приложение 2 внесены изменения на государственном языке текст на русском языке не изменяется в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 21.08.2015 № 155 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

  Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 22 октября 2014 года № 200
Приложение 1
к Правилам открытия, ведения
и закрытия банковских счетов клиентов
в банках Республики Казахстан

Документ
с образцами подписей и оттиска печати

      Сноска. Приложение 2 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 207 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

  Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 22 октября 2014 года № 200
Приложение 2
к Правилам открытия, ведения
и закрытия банковских счетов клиентов
в банках Республики Казахстан

Документ
с образцом подписи

      Сноска. Приложение 3 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 207 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).